YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 18.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/"

Transkript

1 DURSUN DİLEK ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR Adres : Sinop Üni. Eğitim Fakültesi Korucuk/Sinop Telefon : E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro Yeri Görev Yeri : : : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ Öğrenim Bilgisi Doktora Yüksek Lisans-Tezli Lisans-Anadal The University of Warwick Sosyal Bilimler Eğitimi/ilköğretim/Tarih Eğitimi MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR. Akademik Ünvanlar PROFESÖR 2010 SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI PROFESÖR MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Yabancı Dil Bilgisi İngilizce KPDS, 2000 (Bahar), Puan: 83 Üak Temel Alan 1

2 Temel Alan : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Bilim Alanı : Alan Eğitimi Anahtar Kelime 1 : Tarih Eğitimi Anahtar Kelime 2 : Sosyal Bilgiler Eğitimi Anahtar Kelime 3 : İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Yönetilen Tezler Doktora GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU, (2011). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde temsilî resim kullanımıyla 1. tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, Marmara Üniversitesi AKTIN KİBAR, (2010). Türkiye, İngiltere ve ABD sosyal bilgiler/tarih ders kitaplarında yapılandırmacı 2. yaklaşım, II. Dünya Savaşı örneği, Marmara Üniversitesi KAYA BEYTULLAH, (2008). Oluşturmacı yaklaşıma göre düzenlenen ilköğretim T.C. inkılap tarihi ve 3. Atatürkçülük dersinin öğrenmeye etkisi: Bir eylem araştırması, Marmara Üniversitesi COŞKUN KESKİN SEVGİ, (2007). Sosyal bilgiler derslerinde empati becerilerine dayalı öğretim 4. tekniklerinin kullanılması, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans AKYÜZ GÖZDE, (2009). Sanayi müzelerinin tarih eğitiminde kullanım durumu: Rahmi M. Koç Müzesi 5. örneği, Marmara Üniversitesi IŞIK HÜLYA, (2008). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler tarih konularının öğretiminde kanıt temelli öğrenme 6. modeli: Bir aksiyon araştırma, Marmara Üniversitesi ERDOĞAN NURİYE, (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde resimlendirilmiş 7. öykülerin tarihsel düşünme becerilerinin gelişimine etkisi, Marmara Üniversitesi 8. OZAN RABİA, (2007). Sosyal bilimler liselerinde tarih eğitimi, Marmara Üniversitesi UĞUR ABDULLAH, (2007). Oluşturmacı sosyal bilgiler öğretiminde örnek olay incelemesi tekniği 9. kullanımının öğrencilerin empatik düşünme becerilerine etkisi:bir eylem araştırması, Marmara Üniversitesi ALABAŞ RAMAZAN, (2007). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde kanıt temelli öğrenme modeli: bir 10. eylem araştırması, Marmara Üniversitesi CANBAZ YELİZ, (2006). İlköğretim okulu 7. sınıf sosyal bilgiler derslerinde öğrenci yeteneklerine dayalı 11. konu merkezli öğretim tekniğinin değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi DİRİÖZ UMUT, (2006). Tarih öğretiminde eleştirel ve yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, Marmara 12. Üniversitesi YAPICI GÜLÇİN, (2006). Dört kültürde tarih öğretimi yaklaşımı: İngiltere, Fransa, İsviçre ve Türkiye 13. örnekleri, Marmara Üniversitesi TEHMEN SARI ASLI, (2005) dönemi lise tarih kitaplarında tarihçilik anlayışı, Marmara 14. Üniversitesi KAPLAN ENGİN, (2005). İlköğretim öğrencilerinin tarihsel düşünce becerilerinin sözlü tarih çalışmalarıyla 15. geliştirilmesi, Marmara Üniversitesi GÜNGÖR DİLEK, (2004). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler derslerinde tarihsel kavramların öğretiminde 16. bilgi ve kavram haritası kullanımının başarıya etkisi, Marmara Üniversitesi BAZ MUNİSE, (2003). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel okuryazarlık seviyelerinin tespiti, 17. Marmara Üniversitesi AYDIN FATMA SEVGİ, (2003). Bilgisayar destekli öğretimin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı ve 18. hatırlama düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi, Marmara Üniversitesi AK FATİH MEHMET, (2003). İlköğretim tarih öğretmenlerinin amaçlarının öğretmen görüşleri ile 19. değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi ÖZTÜRK TURGUT, (2003). İlköğretim tarih konularının öğretiminde yaratıcı düşüncenin harekete 20. geçirilmesi, Marmara Üniversitesi ERTOSUN BERRAK, (2003). Sınıf öğretmenlerinin tarih konularının öğretimine dair düşünceleri ve eğitim 21. öğretim uygulamaları, Marmara Üniversitesi KARATAŞ İLHAN, (2002). Cumhuriyet Dönemi ilköğretim programlarında vatandaşlık eğitimi, Marmara 22. Üniversitesi BOZCAN MEHMET, (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde öğrencilerin tarih 23. düşüncesinin gelişimi, Marmara Üniversitesi 2

3 Eserler Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI- EXPANDED,AHCI) 1. DİLEK DURSUN (2009). Geçmişi İmgelerle Yeniden Kurmak: İlköğretim Düzeyinde Tarihsel İmgelem Becerilerinin Kullanımı Üzerine İkonografik Bir Analiz - The Reconstruction of the Past through Images: An Iconographic Analysis on the Historical Imagination Usage Skills of Primary School Pupils. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), COOPER HILARY, DILEK DURSUN (2007). Türkiye ve İngiltere'de İlköğretim Öğrencilerinin Tarihsel Sorgulama Süreçleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Empatik, Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme - A Comparative Study on Primary Pupils' Historical Questioning Processes in Turkey and England: Empathic, Critical and Creative Thinking. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory and Practice), İstanbul, 7/2 (Vol.7, Number:2), 2007, , 7(2), DİLEK DURSUN (2001). İlköğretimde Tarih Konularının Öğretiminde Kullanılan Tekniklere Göre Öğretmen Tipleri (Teacher Types According to the Techniques Used in the Teaching of History Subjects in Elementary Schools). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(2), SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler EBSCO, EBSCOhost, INDEXCOPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR, ASOS INDEX 1. DİLEK DURSUN (2014). Sosyal Bilimler Öğretiminde Öğrencilerin Yeteneklerine Dayalı Konu Merkezli Öğretim (Dursun Dilek) Tekniği. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(18), EBSCO, EBSCOhost, INDEXCOPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR, ASOS INDEX 2. DURSUN DİLEK, GÜLÇİN YAPICI (2005). Öykülerle Tarih Öğretimi Yaklaşımı. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(18), Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. DİLEK DURSUN (2000). Tarihi öğrenmede yeni yaklaşım. Tarih ve Düşünce, 0(9), DİLEK DURSUN (2000). Öğrencilerde Tarih Düşüncesinin Gelişimi: Tarih Derslerinde Öğrenme ve Anlama. Milli Eğitim, 0(145), Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler : Tam metin bildiri 1. DİLEK DURSUN, YILMAZ ALİ, ORAL ERTUĞRUL (2000). İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okur Yazarlık Seviyelerinin Tespiti. ıx. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Erzurum Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar Poster 1. DİLEK DURSUN (1999). İlköğretimde Tarih Konularının Öğretiminde Kullanılan Tekniklere göre Öğretmen Tipleri. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Trabzon Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Bilimsel Kitap Contemporary Public Debates Over History Education (2010)., DİLEK DURSUN, DİLEK GÜLÇİN, 1. Information Age Pub.Information Age Pub., Editör:IRENE NAKOU ISABEL BARCA, Sayfa Sayısı Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler Bilimsel Kitap 3

4 Tarihi İstanbul Oyuncakları Bölüm adı:(oyuncak Tarihi ve Tarihi İstanbul Oyuncakları) (2010)., 1. DİLEK DURSUN, YAPICI GÜLÇİN, PAMUK AKİF, Pera YayıncılıkPera Yayıncılık, Editör:YAMAN 21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi Bölüm adı:(tarih Öğretmen Adaylarının 2. Kaynaklarla Çalışmada Karşılaştıkları Güçlükler ve Romantik Tarih Anlayışı: Sınav Kağıtları Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet Bölüm adı:(ii. Meşrutiyet Döneminin özneleri olarak Osmanlı 3. Kadınları) (2008)., YAPICI GÜLÇİN, DİLEK DURSUN, Yeni İnsanYeni İnsan, Editör:H.Akkurt A. 21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi Bölüm adı:(ilköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde 4. Sözlü Tarih Alışmalarının Tarihsel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi) (2008)., KAPLAN ENGİN, Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi (2007)., DİLEK DURSUN, NobelNobel, Sayfa 5. Sayısı 96, ISBN: , Türkçe İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: 6. Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Bölüm adı:(tarih Öğretiminde Ders Materyali olarak Ders Kitabı Öğretim İlke ve Yöntemleri (2013)., AKTIN KİBAR, DİLEK DURSUN, DİLEK GÜLÇİN, VizeVize, 7. Editör:BAŞTÜRK SAVAŞ, ISBN: , Türkçe Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri Bölüm adı:(tarihsel 8. İmgelem) (2010)., ALABAŞ RAMAZAN, DİLEK DURSUN, Yeni İnsan Yeni İnsan, Editör:SAFRAN Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri Bölüm adı:(öğrencilerde 9. Tarihsel Düşünce Gelişimi) (2010)., DİLEK DURSUN, ALABAŞ RAMAZAN, Yeni İnsan Yeni İnsan, Tarih Öğretim Yöntemleri (2009)., DİLEK DURSUN, DİLEK GÜLÇİN, NobelNobel, Editör:DEMİREL 10. MUAMMER, İBRAHİM TURAN, Sayfa Sayısı 213, ISBN: , Türkçe Topluma Hizmet Uygulamaları Bölüm adı:(proje ve Proje geliştirme Aşamaları) (2009)., DİLEK 11. DURSUN, ALABAŞ RAMAZAN, PegemPegem, Editör:KUZUCU KEMALETTİN, KAMER S.T., Sayfa Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Bölüm adı:(hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 12. Programları) (2003)., ÖZTÜRK CEMİL, DİLEK DURSUN, Pegem A Pegem A, Sayfa Sayısı 477, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Bölüm adı:(hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim 13. Programları) (2003)., ÖZTÜRK CEMİL, DİLEK DURSUN, Pegem A Pegem A, Editör:ÖZTÜRK Editörlük 1. International Journal of Historical Learning teaching and Research (Endekste taranmıyor), Dergi, Konuk Editör, The Historical Association, Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi, Kitap, Editör, Yeni İnsan 3. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Kitap, Editör, Pegem-A Proje Görevleri Danışman BAP:Sosyal Bilgiler Derslerinde Empati Becerilerine Dayalı Öğretim Tekniklerinin Kullanılması Tarih Eğitimi Eğitmen 4

5 TÜBİTAK PROJESİ:Sinop Çocuk Üniversitesi'nde Eğlenceli Bilim Sanat ve Spor Okulu DİĞER:Öğretmene Proje Yaptırma Eğitimi Projesi (ÖPYEP) Üyelikler Yönetim Kurulu Üyesi Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği, 2009 Üye History Educators International Network, 2005 Dersler * Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir Öğrenim Dili Ders Saati Lisans Türk Tarihi ve Kültürü Öğretmenlik Uygulaması Vatandaşlık Bilgisi Topluma Hizmet Uygulamaları Topluma Hizmet Uygulamaları İnsan Hakları ve Demokrasi Özel Öğretim Yöntemleri II Okul Deneyimi Araştırma Projesi Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 8 Türkçe 3 Türkçe 3 Türkçe 4 Türkçe 5 Türkçe Lisans İslam Öncesi Türk Tarihi Ve Kültürü Uygarlık Tarihi Öğretmenlik Uygulaması İnsan Hakları ve Demokrasi Özel Öğretim Yöntemleri Türkçe 8 5

6 Okul Deneyimi Orta Çağ Tarihi Türkçe 5 Türkçe 4 Ödüller Ulusal 1. Teşekkür, 2000, MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2. Teşekkür, 2001, MARMARA ÜNİVERSİTESİ 3. Teşekkür, 2002, MARMARA ÜNİVERSİTESİ 4. Teşekkür, 2002, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 5. Teşekkür, 2005, GAZİ ÜNİVERSİTESİ 6. Teşekkür, 2006, MILLI EGITIM BAKANLIGI 7. Teşekkür, 2007, MARMARA ÜNİVERSİTESİ 8. Teşekkür, 2009, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 9. Teşekkür, 2009, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 6

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr.

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik İstanbul Üniversitesi 1982 Y.Lisans Matematik Uludağ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN

TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN Prof. Dr. Özcan DEMÝREL e Armaðan Abdurrahman Kýlýç Ahmet Remzi Uluþan Alev Özbay Ali Murat Sünbül Alper Baþbay Aydan Ersöz Aygül Þýklar Ayla Arseven Ayþe Onur Aytekin Þahin Aytunga Oðuz Banu Yangýn Bengü

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim Programları Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim Programları Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. GÜNSELİ ORHON Adres Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi E-posta gunselioral@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 20 76 Faks +90 242 226 19 53 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı