Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu"

Transkript

1 Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu TAAKKUK V SATINALA BİRİİ-Atanan Personel İşlemleri TOPLA SÜR 4 Saat 25 Dakika İŞ SÜRCİ Personel İşleri Birimi Personel Daire Başkanlığından ilgili personelin atama kararnamesi Yüksekokulumuza gönderilir. Personel İşleri Birimi Ataması yapılan personelden ilgili evraklar istenilir (Kimlik Fotokobisi, Diploma Fotokobisi, Aile Yardım Bildirimi, al Beyannamesi ) 10 Kimlik Fotokopisi Aile Yardım Bildirimi al Beyannamesi Personel İşleri Birimi SGK na sistem üzerinden ilgili personelin tescil kayıt işlemi yapılır. 10 Personel İşleri Birimi İlgili personelin göreve başlama yazısı Ö..Ü Rektörlüğe BYS üzerinden gönderilerek bildirilir ve kurum sicil numarası istenilir. 2 Saat Tahakkuk ve Satınalma Birimi Personelden kurumun sözleşmeli bankasından hesap açtırılması istenilir. 1 saat Tahakkuk ve Satınalma Birimi Kurum sicil numarası alınan personelin maaş veri bilgileri Kamu Bilgi Sistemine (KBS) giriş işlemi yapılır. 1 saat Tahakkuk ve Satınalma Birimi Say2000i maaş sicil numarası alınır.

2 Niğde Üniversitesi Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Personel aaş İşlemleri TOPLA SÜR 90 İŞ SÜRCİ er ayın 15 ile takip eden ayın 14 ü arasında aaş Ödemesi yapılacak aya ait Yüksekokulumuz Personeliyle ilgili evrak ve belgeler uhasebe bürosunda toplanılır. ( terfi, sağlık raporu, sendika, icra, kefalet aidatı, Kişi borcu, ek vergi matrakları, aile bildirimi ) uhasebe bürosunda toplanan bu belgeler her ayın 5 ile 8 i arasında Kamu Bilgi Sistemine (KBS) aaş veri değişikliği girişi yapılarak kaydedilir 60 Bilgi girişi tamamlandıktan sonra maaş hesaplaması KBS de yapılır esaplama işlemi biten döneme ait gerekli belgelerden 2(iki) şer nüsha sistemden alınarak aaş ödeme dosyası hazırlanır (maaş bordrosu, asgari geçim indirimi, Sendika aidatı listesi,kefalet aidatı, personel bildirimi İcra kesinti listesi, terfi listesi,ödeme belgesi) 10 azırlanan maaş ödeme dosyası Gerçekleştirme Görevlisine İmzaya sunulur. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylanan vraklar üst akama imzaya sunulur İmza İşlemi biten evraklar 2 (iki) dosya halinde tanzim edilir. 10 İncelemesi yapılan maaş dosyasında eksik evrak veya yanlış işlem var mı? ksik evrak veya yanlış işlem olmayan aaş dosyasının Say2000i üzerinden uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir uhasebeleştirilen aaş ödeme işlemi Kamu Bilgi Sistemi üzerinden Banka listesi oluşturularak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından sözleşmeli bankaya gönderilir İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır evzuat ayır Süre Belge/Form vet

3 Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu KISITLI AAŞ İŞLLRİ Kıst aaş Ödemesi TOPLA SÜR TOPLA SÜR 5 66 İŞ SÜRCİ İŞ SÜRCİ Göreve başlama tarihinden itibaren takip eden ayın 14 üne kadar çalıştığı süre hesaplanır U1 30 gün üzerinden veriler hesaplanarak kısıtlı maaş bordrosu oluşturulur ( Çalıştığı gün /30 ) (aylık tutar, taban aylığı, ek gösterge, üniversite ödeneği, ek tazminat, üniv. Tazminatı, eğitim-öğretim ödeneği, kuruluş geliştirme ve aile yardımı ) 30 U2 azırlanan kısıtlı maaş bordrosunda ki veriler arcama Yönetim Sistemi ne girişi yapılır 10 arcama Yönetim Sisteminden ödeme emri belgesi çıkarılır esaplama işlemi biten kısıtlı maaş belgeleri 2(iki) şer nüsha alınarak imzaya sunulmak üzere hazırlanır İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylanan vraklar üst akama imzaya sunulur İmza İşlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. 3 İncelemesi yapılan maaş dosyasında eksik evrak veya yanlış işlem var mı? U3 İncelemesi yapılan aaş dosyasının Say2000i üzerinden uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir Ödemesi yapılan kısıtlı maaş 1 (bir) personele aitse direk sözleşmeli banka hesabına ödemesi yapılır. Personel sayısı fazla ise banka listesi olusturularak ödemesi yapılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır U3 U2 U1 Kısıtlı maaş ödemesi tam maaş ödemesinden sonra yapılır Kısıtlı maaştan damga vergisi, gelir vergisi ve sosyal güvenlik prim giderleri kesilir Kısıtlı maaşda Asgari Geçim İndirimi Dikkate alınmaz evzuat ayır Süre Belge/Form vet

4 Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Ölüm Yardımı İşlemleri TOPLA SÜR 29 İŞ SÜRCİ İlgili Personel Ölüm yardımı alacak personel mernis ölüm beyannamesi ve ölüm raporu ile birlikte müracaatını yapar. Çeşitli ödemeler bordrosundan Ölüm yardımı bordrosu hazırlanır. azırlanan çeşitli ödemeler bordrosunda ki veriler arcama Yönetim Sistemi ne girişi yapılır Daha sonra arcama Yönetim Sisteminden ödeme emri belgesi çıkarılır esaplama işlemi biten çeşitli ödemeler bordrosu belgeleri ile birlikte 2(iki) şer nüsha alınarak imzaya sunulmak üzere hazırlanır. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisinden onaylanan vraklar üst akama imzaya sunulur İmza İşlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. İncelemesi yapılan çeşitli ödemeler bordrosu dosyasında eksik evrak veya yanlış işlem var mı? ksik evrak veya yanlış işlem olmayan çeşitli ödemeler bordrosu dosyasının Say2000i üzerinden uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir Ölüm yardımına ait ödeme Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kişinin sözleşmeli bankadaki hesabına yatırılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır Çeşitli Ödemeler Bordrosu Uyarı vrak imzaya elden sunuluyorsa akamda misafir veya özel görüşme olup olmadığına dikkat et. evzuat ayır Süre Belge/Form vet

5 Niğde Üniversitesi Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Kişi Borcu Tahakkuk İşlemleri TOPLA SÜR 50 İŞ SÜRCİ Personele ödenen fazla tutar hesaplanır. 10 Kişi Borcu Cetveli düzenlenir. 10 Kişi Borcu Cetveli Kişi Borcu tahsil edildi mi? Üst yazıya Banka dekontu ek yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. 10 Üst yazıya Kişi Borcu Cetveli ek yapılarak tahsil edilmek üzere na gönderilir. 10 dk dosya açarak, kişiye ödenen fazla tutarı tahsil eder. 10 dk

6 Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu kders Ödemeleri Ders Dağılım ve k Ders Ödemeleri TOPLA SÜR TOPLA SÜR 6 saat 13 7 saat 26 İŞ SÜRCİ İŞ SÜRCİ Bölüm Başkalıkları- Bölüm Kurulunda görüşülen akademik kurulda karara bağlanan derslerin ilgili Bölüm Başkanlıklarınca ders programı düzenlenir. Bu programa göre nca Ders Dağılım Çizelgesi hazırlanır. Bölüm Başkanlarına imzaya sunulur. 5 saat Bölüm Başkanlıkları- Ders Dağılım Çizelgesinden sonra akademik takvime bağlı olarak kurum içi ve dışı görevlendirmeler, sıhhi izinler ve telafiler dikkate alınarak düzenlenen puantaj ilgili Bölüm Başkanlıklarınca ıslak imza ile onaylanır. 1 saat Kontrolü yapılan Ders Dağılım Çizelgesi ve Puantaj Cetveli ek ders modülü üzerinden Kamu Bilgi Sistemine girişi yapılır 1 saat k ders ücret bordrosu hesaplattırılıp ödeme emri belgesi ile birlikte çıktısı alınır. 3 azırlanan k ders dosyası ödeme evrakları Gerçekleştirme Görevlisine İmzaya sunulur. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisinin onayladığı vraklar üst akama (üdürlük akamına) imzaya sunulur İmza İşlemi biten evraklar 5 ( beş ) ayrı dosya halinde düzenlenir (1. ve 2. Öğretim için geçerlidir). Fazla azırlanan dosya Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına Dönem Boyunca ödemelerin kontrolünü sağlamak için hazırlanıp teslim edilir ve 2. Öğretime ait Ödeme Dosyalarının 1 (bir) nüshası kontrol ve 10 Teslim edilen k ders ödeme Dosyalarının incelemesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılır İncelemesi yapılan maaş dosyasında eksik evrak veya yanlış işlem var mı? İncelemesi yapılan dosyasının Say2000i üzerinden uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir uhasebeleştirilen k ders ödeme işlemi Kamu Bilgi Sistemi üzerinden Banka listesi oluşturularak uhasebe birimi tarafından sözleşmeli bankaya mail olarak gönderilir İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır Dayanağı 2914 Sayılı Kanun Uyarı Uyarı Ders dağılım cetvelinde değişiklik olursa Akademik Kurulda karara bağlanır ve yapılan değişiklik ders dağılım cetvelinin yenisi düzenlenerek ilgili birimlere bildirilir. vrak imzaya elden sunuluyorsa akamda misafir veya özel görüşme olup olmadığına dikkat et. evzuat ayır Süre Belge/Form vet

7 Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Fazla esai İŞİN Ödeme ADI İşlemleri esai Ücretleri TOPLA SÜR 30 TOPLA SÜR 1 İŞ SÜRCİ İŞ SÜRCİ Yönetim Kurulu Fazla mesaisine ihtiyaç duyulan personeller Yönetim Kurulunca belirlenir. Daha sonra mesai yapan personelin fazla çalıştığı günler puantaj haline getirilerek Yüksekokul sekreteri tarafından ödemesi yapılmak üzere uhasebeye gönderilir uhasebeye gelen puantajda ki bilgilere dayanılarak ücret bordrosu hazırlanır. arcama Yönetim Sistemine(YS) giriş yapılır. arcama Yönetim Sisteminden(YS) ödeme emri belgeleri çıktıları alınır. Çıktısı alınan belgeler imzaya sunulmak üzere hazırlanır İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisinden Islak imza ile onaylanan evraklar Üst akama imzaya sunulur İmza İşlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir.. İncelemesi yapılan mesai ücretleri bordrosu dosyasında eksik evrak veya yanlış işlem var mı? İncelemesi yapılan dosyasının Say2000i üzerinden uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir Banka listesi tanzim edilerek sözleşmeli bankaya ödemesi yapılmak üzere mail olarak gönderilir.. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır Uyarı Uyarı esaiye kalacak personel sayısı mecvut personel sayısının %40'ını geçemez. vrak imzaya elden sunuluyorsa akamda misafir veya özel görüşme olup olmadığına dikkat et. evzuat ayır Süre Belge/Form vet

8 Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Yurtdışı ve Yurtiçi Geçici Görev Yollukları İşlemleri TOPLA SÜR 9 İŞ SÜRCİ Yönetim Kurulu Resmi kurum ve Kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki eğitim seminer ve kurslara katılması gereken idari personel ve Akademik personel Yüksekokulumuz idaresi tarafından belirlenir. Talep kişiden de gelebilir. Yönetim Kurulu Daha sonra Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülüp uygun görüşle üst makama bildirilir. İdare personelde Üç ( 3 ) gün, Akademik personelde beş (5) güne kadar idare kendi görevlendirme yapabilir. Rektörlük akamı Rektörlük akamı İlgili kararı uygun buldu mu? İlgili kişiye bildirilir. İlgili Personel Görevlendirmesi yapılan kişi görevi bittikten sonra birim amirine gerekli belgeleri imzaya sunar (Görevlendirme onayı, Yurt içi görev yolluğu bildirimi, gidiş dönüş ulaşım bileti ve varsa konaklama bedeli ). Akademik personel imza amiri Okul üdürü, İdari personel imza amiri Yüksekokul Sekreteri üdür,yüksekokul sekreteri akam tarafından imzalanan evrak ilgili birime gönderilir. uhasebe birimi tarafından kontrolü sağlanan belgelerde ki verilerin girişi arcama Yönetim Sistemine yapılarak ödeme emri belgesinin çıktıları alınır. azırlanan belgeler Gerçekleştirme Görevlisine İmzaya sunulur. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisinden Islak imza ile onaylanan evraklar Üst akama imzaya sunulur İmza İşlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. Teslim edilen Yurt içi yolluk Dosyası Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından incelemesi yapılır İncelemesi yapılan yolluk dosyasında eksik evrak veya yanlış işlem var mı? İncelemesi yapılan dosyasının Say2000i üzerinden uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir Yurt içi geçici görev yolluğuna ait ödeme emrinde ki para tutarı Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgilinin sözleşmeli bankadaki hesabına aktarılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır Dayanağı 6245 Sayılı arcırah Kanunu evzuat ayır Süre Belge/Form vet

9 Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Sürekli Görev Yolluğu TOPLA SÜR 1 İŞ SÜRCİ Yüksekokul sekreteri Naklen atanan kişi maaş nakil bildirimi ve göreve başlama yazısı ile muhasebe servisine yönlendirilir. uhasebe birimi bu belgelere istinaden naklen ataması yapılan kişiyi kamu sisteminden kişinin maaş bilgilerini kurum adına kaydını yapar. İlgili personel uhasebe birimi kişiden aile yardım beyannamesini talep eder. Akademik personelin aile yardım beyannamesi Yüksekokul üdürüne imzaya sunulur. İdari personelin aile yardım beyannamesi Yüksekokul sekreterine imzaya sunulur Kişinin verdiği aile yardım beyannamesine istinaden sürekli görev yolluğu hazırlanır. azırlanan Sürekli Görev Yolluğu bildirimi ilgili kişiye imzalatıldıktan sonra hesaplanan tutarı arcama Yönetim Sistemine girilerek ödeme emri belgesi alınır. i azırlanan belgeler Gerçekleştirme Görevlisine İmzaya sunulur. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisinden Islak imza ile onaylanan evraklar Üst akama imzaya sunulur İmza İşlemi biten evraklar muhasebe birimi tarafından 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. ödemesi yapılmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir Teslim edilen Yurt içi sürekli görev yolluk Dosyası Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından incelemesi yapılır İncelemesi yapılan yolluk dosyasında eksik evrak veya yanlış işlem var mı? İncelemesi yapılan dosyasının Say2000i üzerinden uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir Yurt içi sürekli görev yolluğuna ait ödeme emrinde ki para tutarı Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgilinin sözleşmeli bankadaki hesabına aktarılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır Dayanağı 6245 Sayılı arcırah Kanunu evzuat ayır Süre Belge/Form vet

10 Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma TOPLA SÜR TOPLA SÜR 80 1 İŞ İŞ SÜRCİ SÜRCİ Ayniyat Birimlerden gelen talep edilen tüketim mal ve malzemelerin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin ( TKKY) karşılayamadığı durumda talep oluşturulur. üdürlük akamı Oluşturulan talep üst makamın onayına sunulur. İstekler uygun mu? Ödenek yeterli mi? Ayniyat Talep evrakları muhasebe servisine gönderilir. uhasebe bürosunda talebe istinaden onay belgesi düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisine imzaya sunulur. üdürlük akamı Onay belgesi İmzalandı mı? alzeme alımı iptal edilir. Konu İle İlgili firmalar belirlenerek teknik şartname ile birlikte teklif mektubu hazırlanır (en az 3 nüsha ) ve ilgili firmalara dağıtılır. 60 Teklif ektubu Teklif mektupları süresi içinde teslim alındı mı? Süresi içinde verilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmaz. Satın Alma Komisyonu Gelen teklifler idari ve teknik açıdan değerlendirilmesi için görevlendirme yapılır ve piyasa araştırma tutanağı düzenlenir. Satın Alma Komisyonu İlgili firma ile sözleşme yapılacak mı? İlgili firmaya sipariş mektubu gönderilir. Satın Alma Komisyonu Firma ile sözleşme yapılarak malzemenin teslimi sağlanır. İlgili firma Belirlenen tarih de sipariş teslim edildi mi? Sipariş iptal edilir. al Alımları uayene kabul komisyon tutanağı düzenlenir. Ayniyat TKKY tarafından TKYS ne giriş işlemi yapıldıktan sonra sistem üzerinden arcama Yönetim Sistemine gönderilir. uhasebe birimi tarafından arcama Yönetim Sistemi Üzerinden ödeme emri belgesi çıkarılır. azırlanan belgeler Gerçekleştirme Görevlisine İmzaya sunulur. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisinden Islak imza ile onaylanan vraklar üst akama imzaya sunulur Ödeme emri belgesi kesilerek harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler eklenir ödemesi yapılmak üzere ilgili birime gönderilir. Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilen satın alma evraklarının Kontrol ve incelemesi yapılır İncelemesi yapılan dosyasının Say2000i üzerinden uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir Satın alma evrakına ait ödeme Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kişinin sözleşmeli bankadaki hesabına yatırılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır 3 evzuat ayır Süre Belge/Form vet

11 Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu 14 Günlük aaş Farkı Ödemesi TOPLA SÜR 26 İŞ SÜRCİ 14 günlük maaş farkı Kamu Bilgi Sistemi (KBS) modülüne girilerek hesaplaması yaptırılır. emur maaşları her ayın 15'in de peşin ödemesi yapıldığı için ve memur maaş katsayılarının Ocak-Temmuz aylarında değişmesi nedeniyle 14 günlük maaş fark ödemesi tahakkuk eder. 15 Aralık 14 Ocak maaş farkı 31 günden üzerinden. 15 aziran 14 Temmuz 30 gün üzerinden hesap edilir. esaplama işlemi biten 14 Günlük aaş Farkı bordro dökümü çıktıları sistemden alınarak imzaya sunulmak üzere hazırlanır Nakil yoluyla gelen personel var ise ayın 15'i ile 30'u arasında geldi ise maaş farkı nakil geldiği kurumdan ödenir. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylanan evraklar Üst akama imzaya sunulur Özel Kalem akam tarafından imzalan evrakın ilgili birime gönderilmesi. İmza İşlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. 3 İncelemesi yapılan maaş dosyasında eksik evrak veya yanlış işlem yok mu? İncelemesi yapılan 14 Günlük aaş Farkı dosyasının Say2000i üzerinden uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir uhasebeleştirilen 14 Günlük aaş Farkı ödeme işlemi Kamu Bilgi Sistemi üzerinden Banka listesi oluşturularak uhasebe birimi tarafından sözleşmeli bankaya gönderilir. uhasebe Personel İşleri İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır evzuat ayır Süre Belge/Form vet

12 Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav Ücretleri İşlemleri TOPLA SÜR 54 İŞ SÜRCİ İlgili Birim Okul İdaresi Sınav Programını ( 1. Öğretim ve 2. Öğretim ) uhasebeye gönderir. Öğretim lemanları Öğretim lemanlarına Öğrenci Sayısı Bildirim Formu doldurtulur. Bölüm Başkanlarına imzaya sunulur. Sınav programına ve Öğretim lemanlarından alınan forma göre düzenlenen final imtihan ücretleri KBS k Ders odülüne girilerek tahakkuku yapılır. 40 esaplama işlemi biten final imtihan ücret bordrosu sistemden alınarak imzaya sunulmak üzere hazırlanır İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylanan evraklar Üst akama imzaya sunulur Özel Kalem akam tarafından imzalan evrakın ilgili birime gönderilmesi. İmza İşlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. 3 3 İncelemesi yapılan maaş dosyasında eksik evrak veya yanlış işlem var mı? İncelemesi yapılan final imtihan ücret dosyasının Say2000i üzerinden uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir uhasebeleştirilen final imtihan ücreti ödemesi yapılmak için Kamu Bilgi Sistemi üzerinden Banka listesi oluşturularak uhasebe birimi tarafından sözleşmeli bankaya gönderilir. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır evzuat ayır Süre Belge/Form vet 1 Uyarı

13 Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Giyecek Yardımı İşlemleri TOPLA SÜR 3 İŞ SÜRCİ Giyecek yardımı alacak personel için dağıtım listesi hazırlanır. 10 Dağıtım Listesi azırlanan listesine uygun çeşitli ödemeler bordrosu oluşturulur. Çeşitli ödemeler bordrosu arcama Talimatı hazırlanır. Çeşitli Ödemeler belgesine uygun Ödeme mri Belgesi düzenlenerek bütün evraklar imzaya sunulur. 3 Özel Kalem akam tarafından imzalan evrakın ilgili birime gönderilmesi. 3 İmza İşlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. İncelemesi yapılan ödeme evraklarında eksik evrak veya yanlış işlem var mı? İncelemesi yapılan ödeme evraklarının uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.ilgili tutar Belediyenin Banka hesabına aktarılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır evzuat ayır Süre Belge/Form vet 1 Uyarı

14 Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Su Faturasının Ödenmesi TOPLA SÜR 3 İŞ SÜRCİ Bor Belediyesinin Su İhbarnamesine göre Belediyeye giderek Su Faturası ve Su Sarfiyat Bordrosu kestirilir. 10 Fatura Kestirilen Su Faturasına göre arcama Talimatı Belgesi ve YS (arcama Yönetim Sistemi) üzerinden ödeme emri belgesi alınarak imzaya sunulmak üzere hazırlanır Belge/Form İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylanan evraklar Üst akama imzaya sunulur 3 Özel Kalem akam tarafından imzalan evrakın ilgili birime gönderilmesi. 3 İmza İşlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. İncelemesi yapılan ödeme evraklarında eksik evrak veya yanlış işlem var mı? İncelemesi yapılan ödeme evraklarının uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.ilgili tutar Belediyenin Banka hesabına aktarılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır evzuat ayır Süre Belge/Form vet 1 Uyarı

15 Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Telefon Faturasının Ödenmesi TOPLA SÜR 3 İŞ SÜRCİ Türk Telekom A.Ş. nin faturası gelir. İncelenen faturada Özel görüşme bedeli varsa kişilerden tahsil edilir. 10 Belge/Form Telefon Faturasına göre arcama Talimatı Belgesi, Telefon tahakkuk bilgisi ve YS (arcama Yönetim Sistemi) üzerinden ödeme emri belgesi alınarak imzaya sunulmak üzere hazırlanır Belge/Form İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm ekleri tamam mı? üdürlük akamı Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylanan evraklar Üst akama imzaya sunulur 3 Özel Kalem akam tarafından imzalan evrakın ilgili birime gönderilmesi. 3 İmza İşlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. İncelemesi yapılan ödeme evraklarında eksik evrak veya yanlış işlem var mı? İncelemesi yapılan ödeme evraklarının uhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.ilgili tutar Belediyenin Banka hesabına aktarılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır evzuat ayır Süre Belge/Form vet 1 Uyarı

16 Ömer alisdemir Üniversitesi Beden ğitimi ve Spor Yüksekokulu Bütçe azırlama İşlemleri TOPLA SÜR 1 Gün 60 İŞ SÜRCİ Yüksekokulumuz ihtiyaçları belirlenerek Gider Bütçe Fişleri düzenlenir. 1 gün Gider Bütçe Fişi Gider Bütçe fişlerine girilen bütçe teklifleri tamamlandıktan sonra gerekli formların çıktısı alınır. 30 Üst yazı yazılarak üdürlük makamına imzaya sunulur. Özel Kalem akam tarafından imzalan evrakın ilgili birime gönderilmesi. 10 İmza İşlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. Strateji İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır evzuat ayır Süre Belge/Form vet 1 Uyarı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Atanan Personelin Kuruma Başlama İşlem Süreci TOPLA SÜR 4 25 Dakika İŞ SÜRCİ Personel İşleri Birimi Personel Daire Başkanlığından ilgili personelin

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Niğde Üniversitesi ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ İŞİN İŞİN ADI ADI Atanan n Atanan Kuruma Personel Başlama İşlemleri İşlem Süreci TOPLAM SÜR 4 32 Dakika Dk. İŞ SÜRCİ Personel İşleri Personel Daire ndan ilgili

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. Ömer alisdemir Üniversitesi Bor alil Zöhre Ataman eslek Atanan Personel İşlemleri 25 Dk. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. 0

Detaylı

Rektörlük Makamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile Müdürlüğe gönderilir.

Rektörlük Makamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile Müdürlüğe gönderilir. izmetleri eslek Yüksekokulu Atanan Personel İşlemi 30 Rektörlük akamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile üdürlüğe gönderilir. Birime

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Atanan Personel İşlemleri 40 Dk. Rektörlük Makamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile Müdürlüğe gönderilir. 5 Dk. Birime açıktan veya

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri TOPLAM SÜR 1 saat 2 İŞ SÜRCİ mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur. Ömer alidemir Üniversitesi ĞİTİM FAKÜLTSİ Akademik/İdari Personel Nakil Bildirimi İşlemleri TOPLAM SÜR 47 dakika İŞ SÜRCİ Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri 1 saat 2 mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini takip eden ay başından itibaren maaş bordrosundan çıkartılır meklilik

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci Aşama 6 Aşama 5 Aşama 4 2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci Bölüm Başkanlığı Gerçekleştirme Görevlisi Strateji G. Daire Başkanlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yıllık Uzmanlık Ders Müfredatı ve

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ. Yükseokulun ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kotrolü yapılır.

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ. Yükseokulun ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kotrolü yapılır. Avans-Kredi Verilmesi M-MYO-SR-051 1-10 Gün Rektörlük Rektörlük Makamı onayı ile arcama Yetkilisi tarafından mutemet tayin edilir. er yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen üst sınırlarını aşmamak

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır (Tüketim alzemeleri) Üç Aylık Dönem Raporu TOPLA SÜR, saat, 5 Dk İŞ SÜRCİ Taşınırların (tüketim malzemelerinin) üç aylık dönem raporlarının hazırlanması. Taşınır Kayıt

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Doğrudan Temin İşlemleri Birimlere ait satın alma yazıları gelir. İstek yazıları uygun mu? İlgili birime geri gönderilir. Talep edilen istek ambarda var mı? İlgili birime geri gönderilir. Bütçe kontrolleri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması DOĞRUDAN TMİN İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri

Detaylı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci Öğretim Elemanı Bölüm lık Mali İşler / Satınalma Birimi Gerçekleştirme Görevlisi Strateji G. Daire Başkanlığı Aşama 6 Aşama 5 Aşama 4 Ek ders ücreti alacak öğretim üyeleri

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Bir önceki yıl yapılan harcamaların tüm tertip kodlarına göre hesaplanması

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Bir önceki yıl yapılan harcamaların tüm tertip kodlarına göre hesaplanması Ömer alisdemir Üniversitesi İLTİŞİM FAKÜLTSİ Alma Birimi Bütçe Planlama işlemleri TOPLAM SÜR gün 6 İŞ SÜRCİ Rektörlük Makamının Mali Yıl Bütçe azırlık çalışmalarıyla ilgili yazının alınması Bir önceki

Detaylı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci. Aşama 1. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 6 Aşama 5

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci. Aşama 1. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 6 Aşama 5 Aşama 6 Aşama 5 Aşama 4 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci Öğretim Elemanı Bölüm lık Mali İşler / Satınalma Birimi Gerçekleştirme Görevlisi Strateji G. Daire Başkanlığı Ek ders ücreti alacak öğretim üyeleri

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ Avans-Kredi Verilmesi M-MYO-SR-1 TOPLAM SÜR İŞ SÜRCİ Mali yıl başında Rektörlük Makamı onayı ile arcama Yetkilisi tarafından mutemet tayin edilir. er yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen üst

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ SATIN ALIMA İŞLEMLERİ SÜRECİ SÜREÇ ADI: Malzeme Satın Alım Süreci SÜREÇ NO 1 TARİH 2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI SÜREÇ PERFORMANS

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler. ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Enstitü, akademik takvimde belirtilen tarihte web sayfasında duyuru yaparak, başvuru formunu aktif hale getirir. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak

Detaylı

BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı

BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Ek Ders İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Personel İşleri Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Ek Ders İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Personel İşleri Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU k Ders İşlemleri Süreci İş Akış Şeması K DRS ÜCRTİ İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Akademik takvime uygun olarak dönem başında, Bölüm Başkanlıkları tarafından

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ŞEMA ADI: Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması ŞEMA NO: 01 Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili süreç Maliye Bakanlığı tarafından çağrının yapılması ve Rektörlük Makamı nca

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLER BİRİMİ TAHAKKUK-BÜTÇE MAAŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÜREÇ AKIŞI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLER BİRİMİ TAHAKKUK-BÜTÇE MAAŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÜREÇ AKIŞI RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLR BİRİMİ TAAKKUK-BÜTÇ MAAŞ İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.1.1. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

İslami İlimler Fakültesi Tahakkuk ve Satın Alma Birimi

İslami İlimler Fakültesi Tahakkuk ve Satın Alma Birimi Ömer alisdemir Üniversitesi Birimi k Ders Ödeme İşlemleri TOPLAM SÜR 1 gün 6 saat İŞ SÜRCİ er dönem başı bölümlerden üst yazı ile Ders Dağılım Çizelgesinin alınması, Ders Programı, Fakülte kurul kararı

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (20.11.2015) Toplam Süre : gün 3 saat Gerektiğinde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V.

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V. n Adı: Sürecin Adı ve Kodu Ek Ders İşlemleri İş Akışı 48-8.2 EK DERS İŞLEMLERİ Akademik takvime uygun olarak dönem başında Bölüm Başkanlıkları tarafından verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. Sıhhi İzin Dönüşü 2 Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. azırlanan üst yazıya Rektörlük Makamından gelen rapor olurunun ek yapılması. 3 2 azırlanan üst yazı ve ekinin kontrol

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI İDARİ VE MALİ İŞLER SÜRECİ. Bütçe, Maaş, Yolluk ve Sosyal Haklar Tahakkuk Süreci. Sürecin Amacı

SÜREÇ EL KİTABI İDARİ VE MALİ İŞLER SÜRECİ. Bütçe, Maaş, Yolluk ve Sosyal Haklar Tahakkuk Süreci. Sürecin Amacı 13.11.2017 Rev 02 1/10 Sürecin Tanımı Bütçe, Maaş, Yolluk ve Sosyal aklar Tahakkuk Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 07-02-07 Sürecin Amacı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Malzeme Girişi iş akışı TOPLAM SÜR 1 gün 4 saat İŞ SÜRCİ / dekan Malzeme Talep yazısının onaya sunulması ve ilgili birime üst yazı ile istenmesi İstek kabul edildi mi?

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Yazışmalar 30 M Müdürlük makamına imzaya sunulmak üzere birimlerden gelen evrak kontrol edilmesi, sıralanması ve imzaya hazır hale getirilmesi. H İmzaya

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk. Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Ders Yükü Formlarının Alınması Kontrol Edilmesi Formların Programa Girişlerinin Yapılması Ayın Bitmesi İle Birlikte Ders Yükü Formları Teslim Alınır., 9, 9, 88 Sayılı

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ Avans-Kredi Verilmesi F-İLF-SR-025 Mali yıl başında Rektörlük Makamı onayı ile arcama Yetkilisi tarafından mutemet tayin edilir. er yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen üst sınırlarını aşmamak

Detaylı

TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-Yedi Güne Kadar Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE VE YAZI İŞLERİ Maaş Bilgi sisteminde personel bilgileri kontrol edilir ve güncellenir. Kesintiler girilir, hesaplama işlemi

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLR BİRİMİ TAAKKUK-BÜTÇ PRSONL KURUMA GİRİŞ İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.1.4. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ. ÖRNEK Fakülte Kurulu İş Akış Şeması ve Dokümanları. İş Akış Adımları

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ. ÖRNEK Fakülte Kurulu İş Akış Şeması ve Dokümanları. İş Akış Adımları Fakülte Kurulu - 1 - Birim/Kişi Dekanlığa dilekçe ile başvuruda bulunur. ve ilgili ekler Birim/Kişi 2547 Sayılı Kanunun 17.Madde Dekanlık Makamınca incelenir. Fakülte Kurulu gerekli mi? Hayır Birime/Kişiye

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

İdari Personel Maaş İşlemleri

İdari Personel Maaş İşlemleri İdari Personel Maaş İşlemleri Üniversitemize bağlı; Daire Başkanlıkları, Özel Kalem Rektörlük, Genel Sekreterlik Özel Kalem in Hukuk Müşavirliğinin, Personel Daire Başkanlığı idari Personel Şube Müdürlüğünden

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı Aşama 4 1.1.Fakülte Kurulu (FK) Üye Seçim Süreci Dekanlık Personel Birimi Öğretim Üyeleri ve Seçim Süreci Rektörlük Seçim yapmak üzere, İlgili öğretim üyeleri Dekan tarafından toplantıya davet edilir.

Detaylı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı 1.1.Fakülte Kurulu (FK) Üye Seçim Süreci Dekanlık Personel Birimi Öğretim Üyeleri ve Seçim Süreci Rektörlük Aşama 4 Seçim yapmak üzere, İlgili öğretim üyeleri Dekan tarafından toplantıya davet edilir.

Detaylı

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar; 10- BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ 11- MALZEME SATIN ALIMI İŞLEMLERİ SÜRECİ 12- AYLIK EK DERS ÜCRETLERİ ÖDEME SÜRECİ 13-

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın başında belirli tarihler arasında Denge Tazminatı işlemleri yapılır. İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk. Taşınır Mal Giriş ve Çıkış İşlemleri (a-taşınır Mal Çıkış İşlemleri) 30 dk. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Çıkış

Detaylı

1.1. Yüksekokul Kurulu (YK) Üye Seçim Süreci

1.1. Yüksekokul Kurulu (YK) Üye Seçim Süreci Aşama 4 1.1. Yüksekokul Kurulu (YK) Üye Seçim Süreci Müdür Personel Birimi Öğretim Üyeleri ve Seçim Süreci Seçim yapmak üzere, İlgili öğretim üyeleri Müdür tarafından toplantıya davet edilir. 1. İlgili

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır arcama

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM (Müdürlük) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

YÜKSEK ÖĞRENİM (Müdürlük) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri (lük) SÜRCİ 06.10.2017 Rev 01 1/9 Sürecin Tanımı Satın Alma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 arcama Yetkilisi 08-01-02-01.01 Sürecin Amacı lük idari büro ve bölümlerinden gelen satın alma taleplerinin değerlendirildiği

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Akış Şemaları: Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Akış Şemaları: Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri DOSYA NO: 25549607-11-3 Nöbet çizelgesi kapsamında Fazla Çalışma Yapan Personelin isimlerinin ve çalışma günleri ile saatlerinin Fakülte Sekreterliğinden alınması

Detaylı

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 1 Akademik Personelin 3-7 Güne Kadar Bölüm Başkanı ve Müdür Onaylı Öğretim Elemanı Görev Görevlendirilmesi Belgesi,15 Güne Kadar Bölüm Başkanı, Müdür ve Rektör Onaylı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM BİLİMLRİ FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır İstek Talep İşleri TOPLAM SÜR 7 gün 1 saat 3 Taşınır Kayıt kontrol Resmi talep yazısı. Taşınır Kayıt kontrol Kayıttan Düşme Teklif Komisyonu Taşınır İstek Belgesi Birimlerden

Detaylı

KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı 15

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar;

Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar; KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAKLI ALİ CEVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL MALİ İŞLER İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YAYIN TARİHİ:10.10.2018 REV. TARİHİ: REV. NO: SAYFA NO: Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar;

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SÜREÇLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SÜREÇLERİ 1- EVRAK AKIŞ İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI : EVRAK AKIŞ SÜRECİ SÜREÇ NO 1 TARİH 20.01.2015 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI Birim Evrak Sorumlusu,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması : Öğrenci Yeni Kayıt Sınavı Kazananların İnternetten ilanı Başvuruda istenen belgelerle kayıt için Enstitüye başvuru yapar Evrakların memur tarafından kontrolü, Evet Belgeler Eksik mi? Hayır Kaydı yapılmaz

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne gelen yazılar zimmet işlemiyle teslim alınır. Evrak kayıt girişi yapılır.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne gelen yazılar zimmet işlemiyle teslim alınır. Evrak kayıt girişi yapılır. T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YAZI İŞLERİ Gelen Evrak Süreci Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne gelen yazılar zimmet işlemiyle teslim alınır. Evrak kayıt girişi yapılır. Ekleri

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ Kamu Hizmet Standartları Tablosu PERSONEL İŞLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 İlk defa devlet memuru olarak atanan in Personel nakil (işe başlama ve ayrılma) Aday memurların asalet tasdiki Akademik ve İdari in terfi yıllık izinleri ile ilgili mazeret

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ataması yapılan personelin kararnamesi onaylanarak Fakültemize gönderilir. Teslim alınan kararname ile adı geçen personel

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

KTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ

KTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ SÜREÇLERİ 1-BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ Yayın Tarihi 18.07.2016 MAÇKA MYO İK-22 Rev. Tarihi 29.07.2016 İç Kontrol Mali İşler İş Akış Süreçleri Rev. No: 1 Sayfa No: 17 SÜREÇ ADI: Bütçe Hazırlama

Detaylı

Duyurulan Kayıt Belgeleri

Duyurulan Kayıt Belgeleri SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Kesin Kayıt İşlemleri HİZMETİN ADI Ek-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Duyurulan Kayıt Belgeleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İlan edilen tarihler

Detaylı