BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER"

Transkript

1 BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİER AKIMLAR İÇİ TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER 4- Gş 4- P kım 4- P vh sın m kım: 4- Sonsz gnş vh üznk zmn bğı kım 4- Hız nı çn bnzk çözüm 4- Düz vh üznk sını tbk çn tm çözüm 4- Bsınç gyntı hn bnzk çözüm 44- Düşük hız nj nkm çn bnzk çözüm 47- Syıs çözüm 47- Son k ykşımı 47- Sını tbk nkmnn çözümü çn b çık şm 47- Sını tbk nkmnn çözümü çn kpı şm 474- Sını tbk nkm çn yı b ğşkn önüşümü EK-4 Üç-ygon nkm sstmnn çözümü çn Thoms yöntm

2 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİER AKIMLAR İÇİ TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER 4- Gş Önck böüm göstğ gb sını tbk pobmnn mtmtks omüsyon hy kmşık op, ncm m, sıkıştıımz, sbt-özk kım sınınııs h sc z syık h tm (ct) ntk çözüm bmkt V b çözümn z b kısmı ptk b ygmy shpt B böüm bzı önk h ncnck, ç kım g on n gnş ygmy shp h s Böüm 8 ıncktı 4- P kım P kım hızın sc (y) bşnnn omsı kktz mkt B kım ks üzms yüzyn ± yönn sonsz zn oğ kb mkt B böüm b gb k h üzn yıntıı ok cktı Şmk hkt nkmn sc (y) omsının sonçını ncym ( y) v v v sb Şyt kım gçgn omyn p b ktı yüzy sınınmışs v w op h y v o Momntm nkm v ν t ρ p v v koşı ν t ρ p (4) şkn g B ştk bnmyn çn tk bnmyn b nkm op, n omsı nny hy bst h gğ söynb 4- P vh sın m kım: B pobm ınk ms küçük on çok gnş k p vh sınk kım m h ncnckt Lvh çınn ytnc zkt kkt ınn kım çn tknmyckt Doyısıy ncm vh gşnn on zkığı y mycktı B pobm çn (4) nkm p ν ρ y (4) şkn n b nsy nkm önüşü M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

3 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm B pobmn k kı m vı: Bnc m ttk vh sbt op üsttk vh sbt b hız hkt tmkt, v kım bsınç gyntı yokt y W y W,, W B koş nkm p sb y op, ntg k y ( ) C Cy sını koşı ygnk W ( ) ( ) C C W C C W W sbt hspnıp, C W C W sonçt çözüm çn ( y) y W W (4) B pobm Cott kımı ok bnmkt Akım t vk sıı hız üst vk W hızı sın n ok ğşmkt İknc m h k vh hktsz Anck b vh sınk kım sbt b p/ bsınç gyntı tksy hkt ttmkt B m nkm p ν ρ y y p µ p şkn op ntg k y ( ) y Cy C µ sını koşı, y W y W ygnk p ( W) C ( W) C µ p ( W) C ( W) C µ W p sbt hspnk C, C µ M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

4 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm W p y sonçt çözüm ( y) µ W (44) ok B, pbok b hız ğıımı op ksnn gö smtkt İncnn nsy nkm n oğnn b k çözümü süppoz k, ttk vhnın hkt ttğ bsınç gyntı b kım çn çözümü koyık tmk mümkünü: ( y) y W p y W W µ W W (44) B göüüğü gb: - Bsınç gyntı ngt s, yn yönün bsınç gk zıyos (y) hızı h y pozt, yn kım tmmıy yönün - Bsınç gyntı pozt s (ts bsınç gyntı) kım hktsz on t v cvın ts yönüü Bsınç gyntının çşt ğ çn hız ğıımı Şk 4 göstmşt y / W Λ / w Şk 4- İk p vh sınk Cott kımı Λ W µ W p 4- Sonsz gnş vh üznk zmn bğı kım: Bk pobm bşngıçt hktsz on oğtsnk sonsz gnş b vhnın üzn oşn zmn bğı kım g B tp kım Stoks kımı ok nııı Akım bsınç gyntı omyıp (4) momntm nkm t ν (46) şkn ı B pobm çn k önk h söz kons M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

5 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 4 Bnc h vh t nın nn oğtsn w hızıy çkmkt (46) nkm n b kısm nsy nkm oğnn v gomt, sını v bşngıç ştı bst oğnn çözüm ksk yöntm b tkm önüşüm tknky c W 4 y νt (47) b Bk c() büyüküğü ğşknnn tmmyıcı ht onksyon ok bnmkt op ğ, n sıı ğ çn n bşyıp, n sonsz ğ çn sıı g Ec onksyonnn tbonmış ğ stnt mtmtk tboın bn Sını tbknın kınığı, hızın mtbsn oğ noktnın vhy zkığı şkn tnımnk : δ 4 νt (48) B çözümün h gn sını tbk çn ypcğımız nz g önm b özğ vı Şöy k bğımsız ğşknn h ks sc y / 4νt büyüküğünün çn gçmkt Şyt b hss öncn bnmş osyı (46) nkm tk b η y / 4νt bğımsız ğşkn v tk b ( ) W F η / bğımı ğşkn cnsnn F ηf (49) şkn b nsy nkm ok yzıbckt B nkmn sını ştı sc η cnsnn şkn yzıb ( ), ( η) F m η F Böyc b pobmn b kısm nsy nkm oty konn h kmşık b pobm yn b nsy nkm yöntn b pobm ok ncnbğ göümkt B gb m hız pon bnz nmkt Yn hhng t nınk bütün boytsz (y)/ W hız po, y koontı 4 νt büyüküğü boyszştıımk kyıy bbnn ynıı B sınıtk knc b tp pobm vhnın oğtsn sınım yptığı h göüü (, t ) ( nt ) W cos şknk sınım hızı çn stnt mtmtks yöntm M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

6 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 5 cos nt n / ν y W n y ν (4) şkn b çözüm mkt B çözümün vh yüzynn on zkık ttıkç gnğ zck bçm sönümnn sınımı ttğ göümkt Ayıc vh üznk kışkn y yükskğnk kışkn sın y n / ν kık b z kı oşmktı Bzı önk hız po Şk 4 göümkt 6 5 η 4 π / 5 πι / π π / / oo Şk 4- Sınım ypn vh üzn kım ( η y n / ν ) 4- Hız nı çn bnzk çözüm B gp kım çn nsptn bst tm çözüm tmk mümkünü B sınıtn pobm p kımn h gn omk bkt nkmk bstştm o k z ğ B bkımn çözümn ms h zo Dm, üzms, sbt-özk kım kkt ınıs hkt nkm v v ρ p ν şkn Bk zok nkmn non-n omsınn kynknmktı Oys önck pobm momntm nkmnn so tınk tm yok oğnn nkm n h gmşt M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

7 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 6 Öy b sını pobm bmk mümkün müü k b pobm çn kısm nsy nkm, non-n os b, nsy nkm önüştüübsn? İk bkışt ğşknn yım yöntm vsıtsıy ( y ) X ( ) Y ( y ), (4) şkn b yıştım ypık b kısm nsy nkmn k nsy nkm yıbcğ k g Anck b yöntm sını tbk pobm çn çışmmktı B bşk osıık - vy y-bğımııkınn bnn otn kkmsıı k b gn ğ Son b osıık v y ğşknnn onksyon on yn b η(,y) ğşkn tnımmktı Böyc (, y ) [ η( y )], (4) o Anck sc nkmn ğ, ynı zmn sını koşının b tnımm ym omsı gk Şüphsz b yöntm bütün kım çn gç omyıp, sc b kısım kım tpn söz kons B tp çözümn gştms k kynğ ynmktı: Bncs, nyn bnmkt k üz vh üznk sını tbk hız po / v y/δ şkn b boytszştım ypıığı tk vh boync ğşmmkt B hss nomz mş bütün hız ponn ğy ynı oğ nmın gmkt Yn ny göstmkt k sını tbk kınığı vh hücm knınn on zkığının kkökü ontııı: δ O h y / kşıığın / çn çzck hız po bnz ocktı İknc ynk, ykı ncnn nn hkt gçn vh pobmnn çözümüü Çözümün y / t büyüküğünü çms η(,y) şknk b ğşknn tnımnmsı hn δ y / obcğn çğıştımktı 4- Düz vh üznk sını tbk çn tm çözüm: Düz vh üznk sını tbk çn tm (ct) çözüm ojn ok Pnt ın okto öğncs Bss (98) tınn oty konmşt Çözüm çn momntm nkmnn kım onksyon cnsnn omüsyon htınıs, bsınç gyntının omığı h çn ψ ψ ψ ψ ψ ν (44) şkn Hız po By A ( η) ; η (45) şkn b (η) onksyonnn tüv cnsnn tnımnb B A v B h son bnck sbt M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

8 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 7 Akım onksyon v hhng b kım çzgs sınn gçn b g oğnn ψψ (η) ocğı söynb Ayıc sını tbknın zkıkının kkökü ts ontıı ok gştğ bnmkt op ψ ( η) C ( η) (46) yzıb B C b bşk ygnk sbt B bğıntı (44) nkmn knık A,B v C sbtnn ğ bnb Böyc η y ψ v ν A ν ( η) ν ( η) ( η ) (47) önüşüm bğıntıı B bğıntı momntm nkm (48) şkn g B nkm bst göünmk bkt tmn non-nk oğ btm Sını ştın gnc,y üzmn y çn (,)v(,)ψ (,y) y bütün çn (,y) (49) y > çn (,y) op, b sonnc koş kımın vh hücm knın k ünom-p gğn btmkt Dğşkn önüşümy b koş ( ) ( ) ( ) η, η, (4) şkn g Bss (48) nkmn sını tbk çn bştğ ç v ış s çıımı knk çözümmşt Günümüz s syıs çözüm tknknn ynmk mümkünü Sını ştı v üzn v sını tbknın knın, yn kı k sını üzn vğ çn pobm b sını ğ pobm op syıs yöntm knıığı tk nck tt ok çözüb Gn çözüm tknğ kısc öztns - (49) nkm üçüncü cn b nsy nkm op, önc ; ; şkn b ğşkn önüşümü ygnk M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

9 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 8 ; ; vy η ; η ; η şkn üç t bnc cn nsy nkm şkn önüştüüü B nkmn çözümü çn gk üç sını ştı (4) bğıntıınn ok yzıb ( ) ; ( ) ( ) ; - B nkmn çözümü ş zmnı ok gçkştckt Çözüm çn Rng- Ktt şmsı gb çok knın syıs yöntm mvctt Anck b, sc çözüm sücn göstmk bkımınn, çok bst b yöntm on E yöntm ıncktı Yöntmn ssını bnc mtbn Tyo çıımı oştmktı η ( η η) ( η) η ( η η) ( η) ( η) η η η ( η η) ( η) η ( η η) ( η) ( η) η η η ( η η) ( η) η ( η η) ( η) ( η) ( η) η η Göüüğü gb hhng b η noktsın (η), (η), (η) çözüm v (η), (η), (η) tüvnn ğ bnğ tk, η η noktsın (η η), (η η), (η η) ğn hspmk mümkünü Anck b hspın bştıbms çn yüzy üzn onksyon ğnn v tüvnn bnms gkmkt Sını ştınn ( ) ( ) ; bnmk bb üçüncü sını ştı sını tbknın ğ sınıın vğnn ( ) ğ bnmmkt İşt b nn çözüm çn b tsyon ypımsı gkmkt v çn yüzy üzn vn sını koşı ynın çn thmn bnk nkm ykı zh n yöntm vy h yüksk mtbn nkm ım ım çözüü η nın çok büyük ğ çn sını tbknın knınk ( ) sını ştının gçkşp gçkşmğ konto M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

10 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 9 - B koş gçknmmşs çn yn b thmn bnk ynı şm koş gçknncy k tknı Dnkmn 4 cn Rng-Ktt-G yöntm mş b çözümün t sonç Tbo 4 v Şk 4 y mktı Tbo 4: Bss nkmnn çözümü h Commn η Şk 4: Bss nkmnn çözümü M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

11 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm Sını tbknın ış knı ışıgğ üz hızın sbst kım hızının %99 n ştğ η5 noktsı op Bss önüşüm onksyon yımıy sını tbk kınığı çn η y ν 5 δ( ) ν ( ) δ R 5 δ ( ) (4) R Aynı önüşüm knık psmn kınığı çn δ * δ η( δ) ν ( ) ν y η η η δ [ ] ( ) δ* / ν R { η( δ) [ η( δ) ]} { 5 86} 7 δ * (44) R bn Momntm kınığı çn ( ) ( ) δ ηδ ηδ ηδ ν θ y ( ) ( ) η η η R yzıb Bk k tm oğn v knc tm kısm ntgsyon θ η δ η R ( ) ( ) ( ) ηδ ( ) ηδ şkn vy yıc oğnn ηδ θ η ( δ) η ( δ) η ( δ ) ( ) ( ) η R şkn gtb Son tmk ntg ınk v yıc yüzy üznk v sını tbknın ış knınk ğ knık sonçt momntm kınığı çn 664 θ (45) R ( ) ( ) bn Yüzy kym gms M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

12 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm ν ρ τ w µ ρν η y ρ η ν R y op böyc yüzy sütünm ktsyısı çn ( ) ( ) η τ w ρ 4696 C ( ) ½ρ ½ρ R R R ( ) 664 C (46) R 4- Bsınç gyntı hn bnzk çözüm: B csm tınn gçn kım yüzy boync gn ok bsınç gyntı ğş Önk ok b knt po tınk kım kkt ınıs, m noktsınn mksmm kınık noktsı cvın k om b bsınç gyntı (p/ < ) göüü Mksmm kınık noktsı cvın bsınç gyntı küçüü (p/ ) Dh son b ts bsınç gyntı (p/ > ) vı B bögk hız po bbnn bnz ğ Anck bzı kım vı k bn bsınç gyntı öz b ğşm göst Öy k, b kım oşn hız po bnzk göst Bnn b önğ b köş tınk kım op, ış kım hızı m ( ) şkn b ğşm göst B m bsınç gyntı pmts op, hız snn tüv ınk Köş çn kım m> β > Dm noktsı kımı m β βπ βπ Hıznn kım <m< <β < β π Düz vh kımı m β Yvşyn kım m < β < β π Şk Köş kımı M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

13 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm m v köş çısı β m bsınç gyntı pmts sın m β m şks oğ göstb B kım çn v ν momntm nkm η y m ν ; ψ ν ( η) (48) m önüşüm yımıy [ ( ) ] β Fkn-Skn nkm (47) şkn v sını ştı üz vh hn oğ gb η η ( ) ( ) ( ) şkn gtb Fkn-Skn nkmnn çözümü k kz Ht tınn mşt β pmtsnn bzı ğ çn n hız po Şk 44 snmşt b () Comm Şk 44: Fkn-Skn kımın hız po M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

14 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm B βm hn bsınç gyntı sıı op b, üz vh üznk sını tbk h β < ğ ts bsınç gyntını tms tmkt op β-988 ğ yım hn kşıık gmkt β > ğ om (ngt) bsınç gyntını tms tmkt op, β m ğ m noktsı cvınk üzms kım hn kşıık gmkt Fkn-Skn bnzk kımın psmn kınığı, momntm kınığı v yüzy sütünm ktsyısı çn sısıy δ* η( δ) R m ( ) η θ R m η( δ) ( ) η m C ( ) bğıntıı b Çözümnn bzı önm sonçı Tbo 4 snmşt Tbo 4: Fkn-Skn çözümnn önm sonçı δ m β R δ* C R R θ R H / / Tbok ğn, ygn bsınç gyntının üz vhy kıys h büyük yüzy sütünmsn yo çkn sını tbkyı h nc kıığı göümkt Ts bsınç gyntı s ksn yüzy sütünmsn ztıkn sını tbknın h kın omsın yo çmktı Fkn-Skn kımınn m noktsı pobm (βm) küt b csm tın sını tbk hspnmının bşngıç koşını ütms bkımınn g çk B h R ν ν ν R ν op, Tbo 4 k bg R δ* 648 δ* 648 / ν M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

15 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 4 θ R 9 θ 9 / ν C R 465 C 465 / ν H δ* θ Düşük hız nj nkm çn bnzk çözüm Dm, üşük-hızı, sbt-yoğnk, sbt-özk kım çn nj nkm T T v ν P T (4) şkn op b üz vh üznk m kım t v ν (4) momntm nkm kşıştıııs, nj nkm çn bnzk çözüm ocğı bknb B üz vh çn v sıckığı sbt v gn kım sıckığı ünom omk üz sını koşı y çn T T w Sb y bütün çn T T Sb (4) y > çn T T Sb şkn Sıckık çn ( y ) T T w θ, (4) T T w şkn sıı b sın ğşn boytsz b büyükük tnımnmsı h ygn o B ğşkn önüşümü vskoz sını tbknın (47) önüşüm onksyonı bkt knık (4) nj nkm v sını koşı şkn g θ P θ (44) ( ) ; ( ) θ θ (44) M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

16 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 5 (η) büyüküğünün ğ vskoz bnzk nkmnn syıs ok ğnn (44) nkmnn çözümü nck syıs ok gçkştb Vskoz sını tbk çn bnzk nkm b kz tt ok çözüüktn son n () ğ nkmn üçüncü bşngıç koş ok knımk kyıy vskoz bnzk nkm b kz h çözüükn sıckık bnzk nkmnn bnn bkt ş zmnı ok, Rng-Ktt şmsı vy bnz b tknk çözüms Anck sıckık çn sını koşı kı sını vğnn çözümün tt ok ms gk ( ) ( ) ; ( ) C (48) θ P θ θ ( ) ; θ( ) (44) B k nkmn ş zmnı ok çözüms çn önck bnc cn nkm yıştıımsı gk Bnn çn θ g ; ; θ g ; şkn b ğşkn önüşümü ygnk nkm g g ; ; g P g ; v sını ştı ( ) ; ( ) ; ( ) ( ) ; ( ) C g g şkn g Pnt syısının çşt ğ çn 4 mtbn Rng-Ktt-G yöntm knık n boytsz sıckık po Şk 45 snmşt P P 6 θ () P 8 8 P 7 P 6 P 7 5 P 5 4 P 5 P P θ 5 5 η Şk 45: Düz vh üzn sıckık po M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

17 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm Syıs çözüm 47- Son k ykşımı Dm, k-boyt, sıkıştıımz sını tbk çn sükk v momntm nkm v y J v ok yzıb ν Sını tbknın, şk göstğ gb - btn hhng b konmn üzn ok sçn y j noktın hız bşn bnğ tk ykık nkm syıs b şk ntg k gb b sonk stsyon hız bşn b y J y J y j- y y Sçn noktın oştğ ypıy ğ ypısı ı v Şkk ğ ypısın mv hız bşnnn bnğ noktı, kımızı s hız bşnnn bnmğ, nığı noktı btmkt - Şk Sını tbk ğ ypısı Son k ykşımın ykık nkm gçn tüv Tyo çıımı yımıy ykşık om k cbs nkm hn gtp çözümy çışıı B onksyonn hhng b nokt tın Tyo ssn çıış tzın bğı omk üz, g vy mkz son k kvmı oty çık Bnc tüv çn omüsyon B () onksyonnn ( ) v (- ) noktınk ğ Tyo s çıımı ( ) ( ) ( ) ( ) ( )!! ( ) ( ) ( ) ( ) ( )!! şkn yzıb B bğıntın bnc tüv çkk ( ) ( ) O( ) ( ) ( ) O( ) B ykı göstğ gb b ğ sstmnk yık nokt kkt ınk nss om M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

18 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 7 O ( ) bnc mtbn k omüsyon ( ) O bnc mtbn g k omüsyon, Şkn yzıb Ayıc v g yönk Tyo çıımı bbnn çıktık ( ) ( ) ( )! bnz şm sonc nss om O ( ) mkz k omüsyon İ v g omüsyon bnc mtbn b hsssyt shpkn mkzk omüsyonn knc mtbn oğ kkt çkmkt Bnc tüv çn yzın omüsyon hng ğ noktının knıığı şğık şk göstmkt y () ( ) y (- ) () y (- ) () ( ) - - ) İ k b) G k c) Mkz k İknc tüv çn omüsyon Tyo ssnn ( ) noktsınk çıımı ( ) ( ) ( ) ( ) ( )!! şkn yzıb Dh önck ( ) ( ) ( ) ( ) ( )!! Tyo çıımı çpııp b nkmn çıktııs; M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

19 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 8 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) v bn knc tüv çks, ( ) ( ) ( ) O( ) ( ) vy nss om yzık ( ) O ( ) k omüü Bnz şk (- ) noktsınk ( ) ( ) ( ) ( ) ( )!! Tyo çıımınn ( ) ( ) ( ) ( ) ( )!! çıımının k ktı çıkııp bn knc tüv çkk nss om ( ) O ( ) knc tüvn g k omüü Şyt ( ) ( ) ( ) ( ) ( )!! ( ) ( ) ( ) ( ) ( )!! çıımı topnk bn knc tüv çks nss om üznnk ( ) O ( ) knc tüvn mkz k omüü Son k nkm B kısm nsy nkm y n bütün tüv ykı göstn yöntm yıkştıık nkmn tmmı yık om yzıı v syıs çözümü b şk ştııı M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

20 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 9 Önk ok b ( t,,y) bğımı ğşknn t t α nkm ınıs, t nın onksyonnn bütün,y konmınk ğ bnğ tk zmn gö tüvn k hspnmsı ygn o: t n,j t n,j O( t ) B n üst-ns t nınk bnn ğ, n üst-ns t t nın bnmyn (nn) ğ, v j t-ns s v y yönünk konmı btmkt Konm gö tüvn t n nın vy t n nın yıkştıımsın gö k kı son k nkm b t n nın yıkştıım ypııs n,j n,j ( ) n,j O( ) y n,j n,j ( y ) n,j O( y ) Böyc önk nkmn son k omüsyon n,j t n, j n n n n n, j, j,j,j,j α O ( ) ( y ) ( ), ( y ) [ t, ] n,j şkn g t n nın yıkştıım ypıığı tkt s n,j t n, j n n n n n,j, j,j,j,j α O ( ) ( y ) ( ), ( y ) [ t, ] n,j B k omüsyon sınk tm kıık n yıkştıımış nkmk bnmyn syısıı Önck nkm b tk bnmyn v kn, son nkm 5 bnmyn vı Önck nkm bütün ğ noktın koyık hspnı v b omüsyon "çık (pct) omüsyon" ı v Bn kşıık son nkmn h b ğ noktsın bğımsız ok çözümü mümkün ğ Bütün ğ noktın yzııktn son n nkm sstmnn ş zmnı ok çözüms gk B nn b omüsyon "kpı (pct) omüsyon" ı v M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

21 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 47- Sını tbk nkmnn çözümü çn b çık şm B ınn yöntm momntm nkm kım oğtsn yn b çık şm çözük (,y) hız bşn kn, sükk nkm v(,y) hız bşnnn msn knıcktı (W yöntm) B mç sını tbk çsn şk göstğ gb b yıkştım ypıığını, stsyonn hız bşnnn bnğn v stsyonnk hız bşnnn nığını vsyım Dv üzn hız bşnnn h ksnn sıı oğ, sını tbk ışın s hız bşnnn kn hızın şt oğ bnmkt y J y J y J y j- y y Momntm nkmnk tüv Şk Sını tbk yıkştım, j, j, j, j y, j, j, j ( y ) şkn yıkştııb Tüv nkm knık v ν y y, j, j, j, j, j, j, j, j, j ( ) B ştktk tk bnmyn,j op, b büyükük çn üznm ypık v,,,, j Q, j(, j, j) Q, j, j y bn B j j j, j, j Q, j ν, j ( y ) Sükk nkmnk tüvn stsyonn v hız bşnn vck bçm yıkştıımsı gkmkt v hızının v üznk ğ sıı ok bnmkt Bn zyn b üst noktk v hızını bbmk çn v nn y oğtsnk tüvnn v v, j v y, j şkn yzımsı ygn o B nn y v y sınk ot nokt (şk çpı şty btn nokt) yzımış b mkz k s oğ vsyıb B M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

22 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm m sükk nkmn y n gö tüvn bn ygn bçm yıkştıımsı gk Bn gö yzık sükk nkm, j, j, j, j v, jv, j, j, j, j, j y şkn g B bnmyn v,j çn şkn üznnb Çözümün kıığı y v v ( ), j, j, j, j, j, j Dnsy nkmn çık şm çözümün n önm konn bs çözümün kıığı son B söz kons on nsy nkm non-n oğnn kıık nz çn Kps(958) tınn gştn v nojs yöntm ygncktı B noj b ktk nç ğınk votj vy kım şt ğıımını moyn ( φ φ ) b ( φ φ ) c ( φ φ ) ( φ φ ), j, j, j, j, j, j, j, j şknk nkm ynmktı B nkm pozt b büyükük op, φ hhng b bğımı ğşkn Göstb k şyt () bütün ktsyı pozt s vy () bzıı ngt v topm ngt s sstm kıı Ttışın bütün son k ykşımı ykık bçm sokbcğnn son k omüsyonnn kıığını ncmk çn b nojn ynıb Şm momntm nkmnn, j, j, j, j, j, j, j, j v, j ν ( ) y y şkn n son k çıımı v y, j ν ( y ) ( ), j, j v y, j ν ( y ) ( ) ( ), j, j, j, j ( ), j vy M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

23 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm ν ν v, j ; b v, j ; c, j ; y ( y ) y ( y ) omk üz ( ) b( ) c( ) ( ), j, j, j, j, j, j şkn üznns ykık mo nkm bnzms çn önck > omsı gkmkt - v, < s > ı j ν - v, j > s v, j > çn y y v j ν <, omıı y - Sını tbk yım omığı çn, j> op, böyc c < ı B m kıık çn ktsyıın topmının ngt omsı gkmkt ν ν ν b c v, j < v, j, j, j y ( y ) y ( y ) ( y ) Bn sonç ok kıık çn <, j ( y ) ν omsı gktğ oty çık Sını tbk v hcn n üşük hız vın üzk k ğ noktsın ocktı B ğ noktsının v zkığı y omk üz ykık koş yn gtk oğtsnk ım znğ tspt Önk 4: Knmtk vskozts ν -4 m²/s on b kışknın m/s hızk kımı çsn kım p b üz vhnın y ığını, vh hücm knının m gsnn tbn b mp oğn v b mp boync kım hızının () 5-5 m/s şkn ğştğn vsyınız (How kımı) B vh üznk sını tbkyı noktsın k hspyınız Sını tbk ts bsınç gyntı tksy yıı mı, tspt nz Çözüm: B önk h önc Thwts-Wz yöntm knık ncnmşt Şm h kvvt v hız ğıımını yıntıı ok vck b yöntm ncnckt Anck b ncm koyık bkımınn nkmn boyszştıımsın y vı B mç kım büyükük sbst kım hızı v ktı yüzyn kktstk znğ L omk üz v y ; v ; ; ; y L L M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

24 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm şkn boyszştıık Sükk nkm v Momntm nkm v R şkn g Bk Rynos syısı sbst kım hızı v kktstk znk cnsnn R L / ν şkn tnımnmktı Momntm nkm h önc göstğ bçm yıkştıık, j, j, j, j, j j,, j, j v, j ( ) y R y Vy yn b üznm A v R, j y ; B v R, j y ; C ( y ), j R ; h, j ( y ) omk üz [ A B C], j, j h, j, j şkn üznnb Boytszştıımış sükk nkm h önckn bnz bçm yıkştıık şğık şk g: y v v ( ), j, j, j, j, j, j B omü yımıy b kz hız bşn ktn son sını tbknın gob büyükük hspnı Önğn yüzyk kym gms yüzy üznk hız, omk üz üç noktn b pbo gçk τ w µ y y µ y ( 4 ),, v böyc yüzy sütünm ktsyısı C τw ½ρ µ ( ) ( ) 4,, 4,, ρ y R y şkn hspnb M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

25 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 4 Sını tbk kınığı h zmn oğ gb hızın kn hızının %99 n ştğ nokt ştıık bn Dpsmn v momntm kınıkı s hız ponn tpz kı knık ntgsyon yoy b B söz kons on pobm çn m/s op vhnın kktstk znğ Lm ok ıncktı Lvhnın k m k kısmın bsınç gyntı omyıp b bög Bss nkm gç B nkmn çözümü yımıy bsınç gyntının oğ bög çn m bşngıç ştı Bn gö m Lok Rynos syısı Sını tbk kınığı psmn kınığı R ν 5 δ R m δ * 77 m R 5 4 Momntm kınığı 664 θ R m 5 δ* 77 Şk pmts H 596 θ Sütünm ktsyısı C 97 R 5 Lvhnın kktstk znğ m ınığınn bk kınıkın yıc boytszştıımsın gk kmmıştı Lvhnın önüğü - noktsın y oğtsn ȳ ık nokt ım Böyc b noktn δ y 4 sını tbknın çn kcktı Dğ nokt s vh boync gk sını tbk kınşcğı çn v mşt Knın çözüm yöntm çık (pct) şm oğ çn kım oğtsnk ımını sbst sçm onğı yokt Bn kıık kt byckt - noktsınn tbn çözümün bştıbms çn yıc b stsyonk hız pon htyç vı Bnn çn koyık bkımınn önğn y ζ ζ ; ζ δ kübk hız po knıb M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

26 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 5 Tbo: How tp kım çık omüsyon sını tbk çözümü sonçı n * H C C H * Şk: How tp kım sını tbknın kktstk büyükük 47- Sını tbk nkmnn çözümü çn kpı şm Sını tbk nkmnn çözümü çn ğşk kpı omüsyon ygmk mümkünü İk kpı şmn bs P (96) tınn gştmşt P momntm nkmn y oğtsnk tüv Cnk-coson yöntmy y y, j, j, j, j ( y ) ( y ), j, j, j, j, j, j M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

27 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 6 v oğtsnk tüv k, j, j şkn yıkştık ştsız ok kı b çözüm yöntmn oty koymşt Dh bst b yıkştım Gossmn v Schtz (985) tınn gştmş op b yöntm şğık önkt ncnckt Önk 4: Knmtk vskozts ν -4 m²/s on b kışknın m/s hızk kımı çsn kım p b üz vhnın y ığını, vh hücm knının m gsnn tbn b mp oğn v b mp boync kım hızının () 5-5 m/s şkn ğştğn vsyınız (How kımı) B hız ğıımı b ts bsınç gyntı ytmktı B vh üznk sını tbkyı noktsın k hspyınız Sını tbk ts bsınç gyntı tksy yıı mı, tspt nz Çözüm: B önk h önc Thwts-Wz yöntm knık v yıc çık omüsyon b son k yöntmy ncnmşt B kpı omüsyon b son k yöntm ygncktı Pobmn çoğ g çık yöntmky ynıı Dnkm yn boytsz ok Sükk nkm v Momntm nkm v R şkn knıcktı Şkk gb b ğ ypısın tüv yıkştıık, j, j, j, j y j j, j, j, j ( y ) j- Şk Sını tbk ğ ypısı v momntm nkmn yştk v j, j, j, j, j, j, j,, j, j y R y () stsyonnk bnmyn cnsnn üznns ( ) M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

28 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 7 A B C D j, j j, j j, j j B v, j, j v, j Aj ; j ; B C j y R( y) R( y) y R( y) D j, j Boytszştıımış sükk nkmnn yıkştıımış bçm h önc oğ gb: y v v ( ), j, j, j, j, j, j Momntm nkmnn çözümü b çık omüsyon hnk gb bst b omü şkn ğ Dnkm üç bnmyn op ynız bşın çözümü mümkün ğ Anck sını tbk noktının hbn (sını noktı hç) b nkmn b kz yzıbcğ üşünüüs sonçt b n nkm tkımı tkm ynk gb b nsm sstmn b nkm tkımı y J y J y J y j- B C D,, A B C D, ( j,,, J ) j, j j, j j, j j y y A B D C J, J J, J J J şkn üznnb B k nkm v komş nokt, son nkm s sını tbknın knın komş nokt yzımış op, sını ştı gğ v üznk hız sıı kn kn nokk hız bnn ış kım hızın şt ınmıştı B nkm sstm mts om yzııs ktsyı mtsnn ygon v bn komş mnı ışın bütün mnının sıı oğ göüü B tptk mts üç-ygon mts ı v B C, D A B C, D A 4 B4 C4, D4 A B C D A B C D A B D C J J J, J J J J J, J J J J, J J J M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

29 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm 8 B tp nkm sstmnn çözümü çn tch n b çözüm tknğ on Thoms yöntmn şkn bg Ek-4 t y mktı Hız bşn ktn son sını tbknın gob büyükük h önc çık omüsyon yöntm oğ gb hspnı Knın kpı şm ştsız kı oğnn oğtsnk ım znğ sbst ok sçbckt B bkımn sını tbknın bşngıçtk kınığı mtbsnk b ğ yn 5 ğ sçmşt Tbo: How tp kım kpı omüsyon sını tbk çözümü sonçı n * H C C H * Şk: How tp kım sını tbknın kktstk büyükük M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

30 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm Sını tbk nkm çn yı b ğşkn önüşümü Önck böüm sını tbk nkmnn çözümü çn çık v kpı omüsyon knn son k yöntm üzn mş, bzı önk tknk tnıtımıştı Dh gşmş bşk yöntm, sıkıştııb v tübünsı hk ygmı ttü bmk mümkünü Önk göüüğü gb sını tbknın gk kınşmsı nny, hsp çn oştn ğ ypısının sını tbk bögsn çn ck bçm gnş ttmsı gkmkt Bnn çn y sını tbk bşngıcın v k oğt gğnn çok z nokt ınmsı, y sını tbk kınştıkç nokt syısının bn ygn bçm ttıımsı gkmkt Anck, bn yn sını tbk kınığının sbt ykın kmsını sğyck b ğşkn önüşümü ypımsı yı ocktı Sını tbk kınığının üz vh üzn mn h ½ ontıı ok ttığı bnmkt tkm üz vh üznk v köş tınk bnz kım hn y/ ½ büyüküğü ontıı b ğşkn tnımnk sını tbknın önüşüm üzmn ynı kınıkt kmsı sğnmıştı Gn b kım hn şüphsz bnzk omsı pk bknmz B bkımn ypıck ğşkn önüşümü sını tbk kınığının önüşüm üzmn tm ok sbt kmsını sğmycktı Anck n zınn sbt ykın kmsını sğyk çözüm ğının h ygn gnşkt sçms nmın yı ocktı y η Sını tbk üzm s Dönüşüm üzm Böy b ğşkn önüşümü gn ok s ; η y νs şkn önb B ğşkn momntm nkm, s β( ) s ; β s s s şkn önüşü B nkm Fkn-Skn bnzk önüşümünü nımk bkt nkmn sğ tı Fkn-Skn kımınk gb sıı ğ B kıık ış kım hızının köş tınk kım hızınn kı omsınn, yn b bnzk çözümü ommsınn kynknmktı B yıc ; ψ νs s, η η ( ) M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

31 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm op sını ştı η v ν s s η s s (, ) ; (, ) ; m (, ) s s sη şkn Ktı c üznk sını ştı, mm vy üm hn şkn ğşckt ( s, ) w vs w νs s Önck böüm zh n syıs yöntm b önüştüümüş nkm b kım onksyon knmk yn F( s, η ) η omk üz ( ) F β F VF sff s şkn önüştümk h ygn o Bk V büyüküğü önüştüümüş nom hız op, önüştüümüş sükk nkmnn k sf V F s η V V sf F η w ( ) s şkn bn Bk ntg tpz kı hspnb Dönüştüümüş momntm nkmnn çözümü çn kpı b omüsyon oştb B mç kım oğtsnk F s tüv k, ky oğtk F v F tüv önck stsyon mkz k yıkştıık A F BF CF D, j, j, j şkn b nkm b B V, j F, j V, j A ; B β F j s ; C η s η, ( η) ( η) ( η) F, j D βs s ı B nkm tkımı üç-ygon op, Thoms yöntmy çözüü M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı

32 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı EK Üç-ygon nkm sstmnn çözümü çn Thoms yöntm Hspmı kışkn nmğn v Hspmı mühnsğn bzı pobmn zmn zmn üç-ygon ktsyı mtsn shp n nkm tkımıy kşışıı Üç-ygon ktsyı mtsn shp böy b n nkm tkımı mts bçmn nom ok şğık gb göstb b b b b b,,,, Anck ktsyı mtsnn çoğ sıı on mnı çn bgsy hızsın gksz y şg tmmk v gksz şmn kçınmk mcıy ( ) boytın b ktsyı mts yn ( ) boytın b ktsyı mts knck bçm b üznm v bn ygn b çözüm gotmsı knımsı tch Çözüm çn çok tch n b yöntm Thoms gotmsıı Thoms gotmsı sın Gss mnsyon yöntmnn üç koon b kötgns mts knık ypın öz b ygmsıı Ykık nkm sstm b ; ; ;,, omk üz üznns: Gss mnsyon yöntmnn ssının ygon tın kn bütün mnın sıı omsını sğyck şm oğ htınıs b nkm sstmnk k nkm v knc nkm çpııp bnc nkm kncsnn çıkııktn son h k t böünk

33 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı Böyc knc nkmk bnmyn yok mş vy ğ b yş ktsyı mtsn ygon mnının tınk ktsyı sıınmış omktı B ştk ; omk üz şkn yzıb Böyc nkm sstm şkn g Ykı ypın mnsyon şm nkm sstmnk knc v üçüncü nkm sın tknıs, yn knc nkm v üçüncü nkm çpııp yn bnc nkm kncsnn çıkııp, kşııkı böünk 4 4 vy yn ; omk üz 4 B nkm bnmynnn otn kktığı v ktsyı mtsn üçüncü stı ygon tınk mnın sıı ypıığı göümkt Bnz şm h sonk nkm çn tknb Bnn çn ykı çıktın bğıntı kşıştıık b gnştm ypııs ),, ( ; B m nkm sstm

34 Böüm 4: Sıkıştıımz, sbt özk Lmn kım çn tm v syıs çözüm M A Yüksn İTÜ çk v zy Bm Fküts 7-8 Bh Yıyıı ZB86 Sını Tbk Ds otı şkn g B nkm sstmn n sonnc nkmn bnmynnn koyık çözübcğ göümkt: Bnn b büyükük b üsttk nkm knık bn Bnz şm hhng b bnmyn çn şkn gçkşt

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA K ENERJİ PERFORMANSLI BİNA VAZİYET PLANI 1/ K YENİLENEBİLİR ENERJİ KOJEN CİHAZI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI AKÜ VE INVERTER GRUBU Tnop İstnu n çn yp yp os nny tsyt ön tşyn 1 nou A-G v İ Bns, ş v gş nn,

Detaylı

BÖLÜM 1 LİNEER DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 1 LİNEER DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ BÖLÜM LİEER DEKLEM TAKIMLARII ÇÖZÜM YÖTEMLERİ - Gş Mtse Lnee enem tımının çözüm yönteme Gss emnsyon yöntem Gss-Jon Yöntem Thoms yöntem LU Ayıştım yönteme Jco st tesyon yöntem Gss-Se tesyon yöntem 7 SOR

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 08.05.2012 y: 2012/54 Ku: İ R K Ü L E R Kuu Vg G Tğ y R O R Ö: 13/6/2006 h v 5520 y Kuu Vg Kuuu uygu şk çk y vş up 1.u Kuu Vg G Tğ g öü y yp ğşkk y ğ 6 N u Kuu Vg G Tğ 2012/54

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 27.06.2012 y: 2012/73 Ku: İ R K Ü L E R M b f R O R 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü şk bg Ö: 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü kk gk ku şk çş 73

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında T ULULRR DENETİ Ks Th: 03.07.2012 y: 2012/82 Ku: İ R K Ü L E R R P O R Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk Hkk Ö: Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk s hş uğuu çşy 2012/82 Nu kü y vş. Y s

Detaylı

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.06.2014 y: 2014/09 Ku: DUURU KDV G Uygu Tğ Hkk Ö: : KDV G Uygu Tğ hkk uygu yş u, u v çk kuu h çş k. Bu k, öck uu kykğ öü şk Tğ hükü y vk, yş u k uy, u uu h y ş h g çşş.

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K Th: 02.10.2014 y: 2014/41 Ku: İ R K Ü L E R F R O R Dh İş Rj Tğ (İhc:2006/12) Dğşkk p D Tğ (İhc:2006/12) R G y. Ö: "1 K 2014 h gç k ü hcç hc hhüüü kp şk ş güük y y kk y g k

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.07.2012 y: 2012/81 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök y Ö: Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök 2012/81 u kü y k. Ek Büyük N: 17/ Güy K: k-iu / TÜRKİE Ek

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 06.12.2012 y: 2012/126 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu R O R Ö: 01.07.2012 h yüüüğ g 6102 y Tük Tc Kuu u gş uğu yk c kuu g hükü. 2013 y ç c hg, v şk k cğ v kucğ şk ü,

Detaylı

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 18.01.2015 y: 2015/12 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 5520 y Kuu Vg Kuuu üky Hk İ

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M f K Th: 23.01.2012 y: 2012/9 Ku: İ R K Ü L E R M f R O R 5 Nu Kuu Vg G Tğ y Ö: 5 Nu Kuu Vg G Tğ 2012/9 u kü y vş. İg ğ şğ y vş. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-İu / TÜRKİE E T : +90 212

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

Bölüm 1: Vektörler, Koordinat Sistemleri, Zamanla Değişen Alanlar ve Elektrostatik

Bölüm 1: Vektörler, Koordinat Sistemleri, Zamanla Değişen Alanlar ve Elektrostatik LKTROMNYTİK LNLR GİRİŞ s Notı öü : Vtö Koont st Zn ğşn n v tostt Ynın Kn: tognt n Tos gn çı sn Yınv Tho n Pos of ctogntcs J nst McGw- 99 t nın Gş ht hn İTÜ Yını 97 VKTÖRLR Vtö C Tnı: Vtö şngıç notsı oğt

Detaylı

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.11.2014 y: 2014/48 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R Ekk Tc Dü Hkk Ku R G y. Ö:1

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETİ K Th: 26.06.2012 y: 2012/70 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 415 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: K v yu şh vy uu

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 27.07.2012 y: 2012/89 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kk Dk g Kp By u k v Ekp Dk Hkk Tğ Ö: T y ç gş ç y u v k kp üc ku yygşk; h k v p k uygu ü yp ğk, ş v çş üc ş kyşk v ü y üşük

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 16.02.2012 y: 2012/19 Ku: İ R K Ü L E R R O R Çk Kuu Dğşkk p D Ku R G y Ö Çk Kuu Dğşkk p D Ku 2012/19 u kü y vş. İg ku şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.07.2012 y: 2012/83 Ku: İ R K Ü L E R 83 Nu G Vg kü y R O R Ö: By kk v ğ şh g y yp ö ü k vg py k v ş şk g y ğ G Vg kü (GVK-83/2012-5/By Ekk -3) 2012/83 u kü y k. Ek Büyük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 31.10.2012 y: 2012/120 Ku: İ R K Ü L E R R O R Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ y Ö: Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ 2012/120 u kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu

Detaylı

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI MSK İSSİ KTİK- KTONİK TKNOOJİSİ NI (BOBİNJ, BÜO MKİNİ TKNİK SVİSİ, KTİK TSİST V PNO MONTÖÜĞÜ, KTİKİ V Tİ TKNİK SVİSİ, KTOMKNİK TŞIYICI BKIM ONIM, NÜSTİY BKIM ONIM, GÖÜNTÜ V SS SİSTMİ, GÜVNİK SİSTMİ, HBŞM

Detaylı

FİDAN ÜRETİCİLERİ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TÜR VE ÇEŞİTLERİNE GÖRE MATERYAL İHTİYACI TABLOLARI

FİDAN ÜRETİCİLERİ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TÜR VE ÇEŞİTLERİNE GÖRE MATERYAL İHTİYACI TABLOLARI Y Ş FN ÜC I NY V C NON Ş Ü V ŞN GÖ Y HYCI BOI I OP 11.944 OP 15.009 C P 2.208 VC 1.630 GNNY IH CHNG1.912 N 1.563 JON 1.250 CONFNC 1.500 FJ ZHN C 750 1.400 GON N 705 CN 1.333 CHIF 634 N 1.133 ON 625 C 1.083

Detaylı

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 12.12.2014 y: 2014/20 Ku: DUURU 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE Kv İ L Çk / İp E Tp Dkç İ O V İşk Duyuu Ö: KDV İ K Rp uş h g cy (KDV gş kyk) ük İ Vg D gök y p

Detaylı

Bir Otonom Sualtı Aracı Manipülatör Sisteminin Yörünge Takip Kontrolü

Bir Otonom Sualtı Aracı Manipülatör Sisteminin Yörünge Takip Kontrolü okmz O. İ S.. Özgön.. Oonom Slı ı nülö Smnn Yöüng k onolü l Syı 6 Sy - lık SVE kl Oonom Slı ı nülö Smnn Yöüng k onolü oy kng onol o n onomo Unw Vhl nlo Sym Ozn okmz¹ S. ml ݲ. ml Özgön² ¹. Üİ SE ozn.kokmz@bk.go.

Detaylı

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.01.2012 y: 2012/12 Ku: Ġ R K Ü L E R R O R 282 Nu G Vg G Tğ y Ö: 282 Nu G Vg G Tğ 2012/ 12 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE E T : +90 212

Detaylı

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı.

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı. T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 20.02.2012 y: 2012/23 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 414 N'u Vg Uu Kuu G Tğ R G' y. Ö:

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ K Th: 20.06.2012 y: 2012/66 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dv Hkk K Uygu İşk Tğ y Ö:. Dv Hkk K uygu şk uu v ç ğ (Tğ N:2012/1) 2012/66 Nu kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu /

Detaylı

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.04.2012 y: 2012/41 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R İKB İş Gö Thv v B 31 2012 Th İy Dğ

Detaylı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı T ULULRR DENETĠ K Th: 09.01.2012 y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/

Detaylı

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI MSK İSSİ KTİK- KTONİK TKNOOJİSİ NI (BOBİNJ, BÜO MKİNİ TKNİK SVİSİ, KTİK TSİST V PNO MONTÖÜĞÜ, KTİKİ V Tİ TKNİK SVİSİ, KTOMKNİK TŞIYICI BKIM ONIM, NÜSTİY BKIM ONIM, GÖÜNTÜ V SS SİSTMİ, GÜVNİK SİSTMİ, HBŞM

Detaylı

MESLEK LİSESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MSK İSSİ İNŞT TKNOOJİSİ NI (HŞP YPI SİSTMİ, BTON-ÇİMNTO V ZMİN TKNOOJİSİ, BTONM YPI SİSTMİ, CPH SİSTMİ V PVC OĞM, ÇTI SİSTMİ, ÇİK YPI TKNİK SSMIĞI, İÇ MKÂN TKNİK SSMIĞI, MİMİ YPI TKNİK SSMIĞI, STOYON,

Detaylı

o f Söz konusu yasa ile birçok kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasada özellikle; I n t r n

o f Söz konusu yasa ile birçok kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasada özellikle; I n t r n T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 11.09.2014 y: 2014/28 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R İş Kuu İ B Ku V Ku Hükü K Dğşkk

Detaylı

bathroom furniture catalogue

bathroom furniture catalogue HİLTON BANO KATALOĞU BATHROOM FURNITURE CATALOGUE f f f Tü sk ç ykç ykşı pj y k v s çözü k ç çıyz. Bös özk y, z üüy ük çözü ç y zyz. Aşı dks kk s çz d şyz. Bı ypk s çvz kşı s şkd k dp, z ü kjs çışıyz.

Detaylı

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet T ULULRR DNTĠ F f K Th: 11.05.2011 y: 2011/21 Ku: İ R K Ü L R k Büyük f N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 Fx : +90 212 286 10 51 www..c R O R Dv Hkk K Uygu İşk 2009/1 y Tğ Dğşkk p F D

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.09.2012 y: 2012/105 Ku: Ġ R K Ü L E R Güük G Tğ y R O R Ö: kş Güük üşvğ ( N:2) Dğşk p D Tğ ( N:3) 2012/105 u kü y k. Ġg Tğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE

Detaylı

MESLEK LİSESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MSK İSSİ İNŞT TKNOOJİSİ NI (HŞP YPI SİSTMİ, BTON-ÇİMNTO V ZMİN TKNOOJİSİ, BTONM YPI SİSTMİ, CPH SİSTMİ V PVC OĞM, ÇTI SİSTMİ, ÇİK YPI TKNİK SSMIĞI, İÇ MKÂN TKNİK SSMIĞI, MİMİ YPI TKNİK SSMIĞI, STOYON,

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

408 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

408 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği T ULULRR DNTİ V....Ş. K Th: 27.05.2011 y: 2011/22 Ġ R K Ü L R R O R Ku: 408 N.u Vg Uu Kuu G Tğ R G y. Ö: 27.05.2011 h v 27946 y R G yy 408 N.u Vg Uu Kuu G Tğ ; Vg vh kk, -vg vh gu, kk vg kk u ğu v vg vh

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO Kontaktörler -3 sınıfı 220V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine C filtresi mutlaka bağlanmalıdır! E ST 0 ML3 SF2 SF1 KI ÇIK SEVİYELEME VE EKE KI ÇM DEVESİ (KI KÖÜLEME) C MLK1 VE-3 In Out

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,400 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,640

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,67 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,67 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,63 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,40 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,64

Detaylı

İ İ İ» Ö

İ İ İ» Ö ğğ İ İ İ Ğ ğ ş ğ ş Ş Ğ Ğ İ Ğ ş ş ğ ş ş ç ğ İ Ğ İ İ İ» Ö İ Ö Ğ İ ş ğ Ö Ğ İ ş ğ ç Ğ ş Ç ğ ğ İ İ ğ İ ç ğ Ç ğ ğ ç ş ğ İ ş ş ğ İ ş İ İ ş İ Ğ ş Ö ğ ğ ğ Ş İş ş ğ ğ ç Ç ğ ğ Ö ş Ç İ Ö Ö ğ ş İ İ Öğ ş ğ ş ç ğ ş ğ

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI HN ÜNVT ZT FÜT -8 GÜZ YY VZ POG GÜN T C C C3 C4 C5 C6 C C8 9:- :3 3) ÖC T. T3) C TH 3) T. TNĞ 3) FDN YT. V H T () C9 C 3) T YOTNOOJ () C3 3. N. ÖT. ÖYZ... :3- : ) TT T) TT +T+TO) TT. U. U. U PZ T 3:- 4:3

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM KK ÜNV KNK K YÜKKOK 0-0 KDK Y H DÖN D OG.Ğ GY OGĞ GY OGĞ KK KK KONK KNOOJ KONK KNOOJ 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 5-BÖÜM -UYGUAMA SORU VE ÇÖZÜMERİ 1. Aşğıd erilen dimi, iki otl ız lnını dikkte lınız: V (, ) (.66.1) i (.7.1) j B kış lnınd ir drm noktsı r mıdır? Vrs nerededir? Kller: 1. Akış dimidir.. Akış -otldr.

Detaylı

ş Ş Ş ş ş ş ç ş ç ş Ş ş ö ş Ş Ş ö ş ş ş ç ş ş ç ç Ç ş Ş Ş ş ş ş ş ş ö ş ş Ç Ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ö ş ö ş ş ç ç ö ç Ç ş ş Ş ç ş ş ş ş

ş Ş Ş ş ş ş ç ş ç ş Ş ş ö ş Ş Ş ö ş ş ş ç ş ş ç ç Ç ş Ş Ş ş ş ş ş ş ö ş ş Ç Ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ö ş ö ş ş ç ç ö ç Ç ş ş Ş ç ş ş ş ş ş Ş Ş Ş ş Ş Ç «Ş ç ş ç ç ş ş ş Ş Ş ş ş ş ç ş ç ş Ş ş ö ş Ş Ş ö ş ş ş ç ş ş ç ç Ç ş Ş Ş ş ş ş ş ş ö ş ş Ç Ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ö ş ö ş ş ç ç ö ç Ç ş ş Ş ç ş ş ş ş ö Ş ç ş ş ş ş ş ö ş ş

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

TOPRAK AC + RV COM RYA RYB RTO RT COM RTC RB1 RB2 LIR1 LIR2 RXA RXB RF RU2 RU1 11 10B 140 130 120 10A CON2 FLAT KABLO 16 GERİ ALMA EL TERMİNALİ GASB

TOPRAK AC + RV COM RYA RYB RTO RT COM RTC RB1 RB2 LIR1 LIR2 RXA RXB RF RU2 RU1 11 10B 140 130 120 10A CON2 FLAT KABLO 16 GERİ ALMA EL TERMİNALİ GASB F P P N N In Out UPS TOPK KÇK KOUMLI OTOMTİK SİGOT 220V 220V 20V TOPK 2 35 / V + - 24V DC Köprü Diyot OTOMTİK KPI ĞLNTILIN E ST ML3 KPI ÇIK SEVİYELEME VE EKEN KPI ÇM DEVESİ (KPI KÖPÜLEME) PC SF2 SF MLK

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

www.heyner-germany.de www.heyner-germany.de O R I G I N A L

www.heyner-germany.de www.heyner-germany.de O R I G I N A L OEN FIXING F. F. F1. k. O. k F LOSE.1 Fb O R I G I N A L O R I G I N A L KULLANIM KILAVUZU A1 A B E F G G1 G G G G4 GV G5 GR SG VH G MOBIL AUTOMOTIVE GMBH Kz Wg 15 15859 Skw EUTSHLAN Tf: +49 (0) 678 68748

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 18.06.2012 y: 2012/65 Ku: İ R K Ü L E R R O R ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku y Ö:. ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku (Ku N:6322) 2012/65 Nu kü y k. İg Ku şğ y vş.

Detaylı

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi n5yirmi5.com şte P'nin asım tam aday listesi asım genel seçimler için milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti P oldu. P'nin listesinde bir iki farklılık dışında çok büyük değişim yok. ayın arihi

Detaylı

DERSLER SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM(*) 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - - T.C.

DERSLER SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM(*) 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - - T.C. MSK İSSİ MKİN TKNOOJİSİ NI (BİGİSYI MKİN İMTI, NÜSTİY KIP, BİGİSY STKİ MKİN SSMIĞI, MKİN BKIM ONIM, MM İŞM V BİGİSY STKİ NÜSTİY MOM, I) ÇÇV ÖĞTİM POGMI HFTIK S ÇİZGSİ S KTGOİİ S 9. 10. 11. SINIF SINIF

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. broşür. broşür etiket. katalog tli kağıt. bloknot. bloknot. kartvizit. kartviz. zarf. zarf. zarf. zarf. zarf.

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. broşür. broşür etiket. katalog tli kağıt. bloknot. bloknot. kartvizit. kartviz. zarf. zarf. zarf. zarf. zarf. su oo ou o u u u usu nı fş fş fş ous ous ous ı ı l lnı nı o o l l o oo oo l l l ln l ln o ousu o ü v p z b lo zf vz üpblo zf vz üpblo mnü vz üpblo zf vz üpblo mnü l lnı boşü cpl dosy mnü vz üpblomnü bo

Detaylı

S V, S g ö c m m b g m m c h b b, T E DK K j ' g m m g ç m. Ö c m ; m b c h p, g,,, ş, ö m ç ş m b, ü ö, ö ç g ş b ç b ş m m m m h f. Gü, ü b ç ş m ç

S V, S g ö c m m b g m m c h b b, T E DK K j ' g m m g ç m. Ö c m ; m b c h p, g,,, ş, ö m ç ş m b, ü ö, ö ç g ş b ç b ş m m m m h f. Gü, ü b ç ş m ç T E DK K j V B g m R h b 2 0 1 62 0 1 7 S V, S g ö c m m b g m m c h b b, T E DK K j ' g m m g ç m. Ö c m ; m b c h p, g,,, ş, ö m ç ş m b, ü ö, ö ç g ş b ç b ş m m m m h f. Gü, ü b ç ş m ç b b ç m m ş

Detaylı

DERSLER SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM(*) 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - - T.C.

DERSLER SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM(*) 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - - T.C. MSK İSSİ MKİN TKNOOJİSİ NI (BİGİSYI MKİN İMTI, NÜSTİY KIP, BİGİSY STKİ MKİN SSMIĞI, MKİN BKIM ONIM, MM İŞM V BİGİSY STKİ NÜSTİY MOM, I) HFTIK S ÇİZGSİ S KTGOİİ S 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF İ V NTIM(*)

Detaylı

HEYNER KULLANIM KILAVUZU

HEYNER KULLANIM KILAVUZU OEN FIXING F. F. F1. k. O. k F LOSE.1 Fb KULLANIM KILAVUZU A1 A B E F G G1 G G G G4 GV G5 GR SG VH G FG MOBIL AUTOMOTIVE GMBH Kz Wg 15 15859 Skw EUTSHLAN Tf: +49 (0) 678 68748 Tfx: +49 (0) 678 61044 www.hygmy.d

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM KK ÜNV KNK K YÜKKOK 0-0 KDK Y H DÖN D OG.Ğ GY OGĞ GY OGĞ KK KK KONK KNOOJ KONK KNOOJ 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Detaylı

MESLEK LİSESİ DENİZCİLİK ALANI

MESLEK LİSESİ DENİZCİLİK ALANI MSK İSSİ NİZCİİK NI (GMİ YÖNTİMİ, MKİN ZBİTİĞİ, GMİ KTONİĞİ V HBŞM, GMİ OTOMSYONU, YT KPTNIĞI, BIKÇI GMİSİ KPTNIĞI, SU ÜÜNİ ÜTİMİ I) ÇÇV ÖĞTİM POGMI HFTIK S ÇİZGSİ S 9. 10. 11. S KTGOİİ SINIF SINIF SINIF

Detaylı

Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ç ç ç ç Ö ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ğ Ö ö ö ö ö ö Ö ö ç ç Ğ Ğ ç Ğ Ö ğ Ö ğ ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ç ö ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç Ö ç ç ç ğç Ö ğ ğ ğ ç ç Ğ Ğ ç Ğ ç Ö ğ ö ö Ö

Detaylı

ğ Ş Öğ ğ Ş ğ Ş Ş ğ ğ ğ ğ ğ Ğ ğ ğğ Ş Ğ Ğ Ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ç ğ ğ Ç ğ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ Öğ ğ ğ Ş ğ Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Öğ Ş ğ ğ ğ Ğ ğ Ş Ğ ğ ğ

Detaylı

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2015 yılında kullanacakları defterlerini 31 Aralık 2014

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2015 yılında kullanacakları defterlerini 31 Aralık 2014 T ULULRR DENETĠ K Th: 23.12.2014 y: 2014/53 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu Ö: Vg Uu Kuu u 220. uyc, - vy v v, R O R - İş, - Çç ş, - İ v h vg, - Nky vg, - c ky kuu h v - k kç, k uu uuk. Çş kş k k gkk.

Detaylı

Ş Ş ç ö Ç ö Ş Ü ö Öğ Ü ç ğ Ü öğ ç öğ Ü öğ Ü Ş ç ğ Ş Ş öğ ç ğ ç ç ğ ğ ğ Ç Ş ğ ğ ğ öö ö Ğ ğ Ş öğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö öğ ç ç ç ğ Ü öğ ö öğ ö öğ öğ ö ç ö ç Ş ğ ğ ğ Ü ğ öğ Ş Ş ç Ç Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK F

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK F T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.07.2012 y: 2012/78 Ku: Ġ R K Ü L E R R O R TÜRK TİRET KNUNU İLE TÜRK TİRET KNUNUNUN ÜRÜRLÜĞÜ VE UGUL ŞEKLİ HKKND KNUND DEĞİŞİKLİK Ö: Tük Tc Kuu İ Tük Tc Kuuu üüüğü V Uygu

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

HARF GRUPLARINA GÖRE PLAKA DAĞILIM LİSTESİ A EMNİYET ARAÇLARI GAYRETTEPE AAB-...-AZZ 01 den 99 a kadar.,

HARF GRUPLARINA GÖRE PLAKA DAĞILIM LİSTESİ A EMNİYET ARAÇLARI GAYRETTEPE AAB-...-AZZ 01 den 99 a kadar., HARF GRUPLARINA GÖRE PLAKA DAĞILIM LİSTESİ A EMNİYET ARAÇLARI AAB-...-AZZ 01 den 99 a kadar., G.O.PAŞA AB-( 001-999 a Kadar.) AB-AC-AD-AE (0001 den - 9999 a Kadar.) AC-AD-AE-AF-AH-AK-AL-AN-AP-AR-AS-AT-AU-AV-AY-AZ

Detaylı

o f I n t e o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f I n t e o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K İ R K Ü L E R R O R Th: 02.01.2014 y: 2014/01 Ku: 31.12.2013 Th v 2013/5761 y Bk Kuuu K y Ö: 31.12.2013 Th v 2013/5761 y Bk Kuuu K Bk, üü u, kü çck v cp uygu ÖTV v ku vg u üü

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK Kontaktörler 3 sınıfı 0V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine filtresi mutlaka bağlanmalıdır! OK KÇK KOUMLI OOM İO In Out U V 35 / 0V + ompa Köprü iyot H U U 0V U U 8V 0V OK U 35 / 0V +

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

Ş ğ Ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ğ ç ğ ö ö ö ö ğ ö Ş ç Ş ç ç ç ç ö öç ö ö ğ ö ö ç ç ğ ğ ö ç ö ğ Ç Ş ç Ç Ş Ş Ç Ş ç ç ç ç öç Ö Ş ç Ğ ç ç ö ö ç ç Ş ç ö ö ç ğ ç Şğ ç Ş Ş ç Ü ç Ş Ş ğ ç ç ö ç ç ö Ö öç ö Ç Ö Ö öç Ö ğ Ö ç öç

Detaylı

12. SINIF DİL VE ANLATIM (*) TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

12. SINIF DİL VE ANLATIM (*) TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK MSK İSSİ İ V TÜKTİCİ HİZMTİ NI (ÇV HİZMTİ, TÜKTİCİ HİZMTİ, SOSY STK HİZMT, V V KUUM HİZMTİ I) ÇÇV ÖĞTİM POGMI HFTIK S ÇİZGSİ S KTGOİİ OTK S S 9. 10. 11. 12. İ V NTIM (*) 2 2 2 2 TÜK BİYTI 3 3 3 3 İN KÜTÜÜ

Detaylı

Ş ş ş Ü ç ş ç ç ç ş Ü ş ş ç ç ş ş ş ş ş ş ç ş ç ş ş ç ş Ü ş ş ş ş Ü ç ş ç ş Ü ç ş ç ç

Ş ş ş Ü ç ş ç ç ç ş Ü ş ş ç ç ş ş ş ş ş ş ç ş ç ş ş ç ş Ü ş ş ş ş Ü ç ş ç ş Ü ç ş ç ç ş Ş ş ş Ü ç ş ç ç ç ş Ü ş ş ç ç ş ş ş ş ş ş ç ş ç ş ş ç ş Ü ş ş ş ş Ü ç ş ç ş Ü ç ş ç ç Ü ş Ü Ü ş ç Ü Ü ş ş Ü ş Ü ş Ü Ş Ş Ü ş ç ş Ç ç ç ş Ö Ş ş Ç ş ç ş ç ş Ö ç ş ş Ü ş ş ç ç ş Ş Ü ş Ü ş ş ş ç ş ş ç ş ç

Detaylı

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız e İme - Newton Knunlrı 2. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlemde Eğrisel

Detaylı

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

Ü ç ş ç ç Ğ ş Ü Ş Ü «ç Ğ Ç ğ Ö ş ş ç ç Ğ Ğ ş ç Ö Ç«Ğ ğ Ü Ğ Ğ Ç ğ ç ç Ğ Ö ç Ö Ğ Ç ş ç ğ ş Ğ Ş ç ç Ö Ü ş Ş Ü Ü ş ğ ğ ç ç ç ğ ğ ş ş ğ ş Ğ ğ Ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ü ş ğ ğ ş ş ç ğ Ğ ğ ç ğ Ğ ş ş ç ş ğ ş Ü ç Ğ ş ğ ğ

Detaylı

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ö Ğ Ç Ç Ğ ç Ç «ö ç Ğ Ç ö Ö Ğ ö ö ö Ü ç Ğ Ğ ö ç ö ö Ü ç Ö Ü Ü ç Ş Ç Ü ö ö ö Ş Ü ç Ç ö Ü ç ö ç ö ö Ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö Ğç Ç ö Ş Ğ ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ç ö

Detaylı

MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI MSK İSSİ KİMY TKNOOJİSİ NI (KİMY BOTUVI, BOY ÜTİMİ V UYGUM, STİK ÜTİMİ, PTO-FİNİ, PTO- PTOKİMY, İ İŞM V POSS I) ÇÇV ÖĞTİM POGMI HFTIK S ÇİZGSİ S KTGOİİ OTK S S 9. 10. 11. İ V NTIM (*) 2 2 2 2 TÜK BİYTI

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında T ULULRR DNTĠ V....ġ. K İ R K Ü L R R O R Th: 16.03.2011 y: 2011/14 Ku: 6102 y Tük Tc Kuu Uygu Rh Hkk k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c 2 T ULULRR

Detaylı