T.C ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ OTO LĠFT TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ OTO LĠFT TASARIMI"

Transkript

1 T.C ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ OTO LĠFT TASARM HAZRLAYANLAR 8.GRUP SERKAN KARADAY RECEP KÖR ERDEM ATAġ MAHMUT KLÇ

2 OTO LĠFT ÇALġMA PRENSĠBĠ Araç liftleri spesifik olarak motorlu araçların tamir ve bakımına yönelik üretilen cihazlardır. Araç özelliklerine hitap eden pek çok özel aparat ve teçhizat ile donatılırlar. Tonaj büyüklüğü nispetince kaldırılabilecek araçların fiziksel boyutları ile doğru orantılı olarak makine boyutları büyümektedir.

3 Elektrik motorundan alınan tahrikle, kayıģ kasnak mekanizması ile sonsuz mil tahrik edilir. Tahrik edilen sonsuz mil Ģekilde görülen mekanizma ile kolları aģağı yukarı tek eksen boyunca hareket etmesini sağlar. Bu mekanizma U profilli bir kolon üzerinde hareket etmektedir. Kolların biri dirsek ile kırılma hareketine sahip, diğeri ise birbiri içerisinden geçen kolon Ģeklindedir. Bu Ģekilde tasarım yapılmasının nedeni farklı araçların destek noktaları farklıdır. Bu çeģitliliğe ayak uydurabilmesi için mekanizma kolları ayarlanabilir Ģekilde tasarlanmıģtır.

4 Elektrik motorundan alınan tahrikin diğer U profilli kolona aktarılması platform altındaki kanal vasıtasıyla, kayıģ kasnak mekanizması ile olmaktadır. Bu Ģekilde diğer U profil üzerindeki diğer mekanizmalar çalıģtırılmıģ olur. Yukarıda ki Ģekilde mekanizma görülmektedir.

5 OTO LĠFT STATĠK ANALĠZĠ U PROFĠLLĠ SÜTUNUN EĞĠLME DURUMU Maksimum von-mises gerilmesi; 4 MPa dır. Eylemsizlik Momentleri a h , ,40 00,8 0,8 4,0 m 4 m 4 m 4

6 4,900 m olarak bulunur kg lık bir araç kaldıracağı varsayılırsa; G=m*g = 4000*9,8 = 940N Platformun orta noktası 50 mm dir, ve tek U profilli kolona gelen kuvvet 90 N dur. M e F x Nmm M e x ,8 9, MPa,900 S55JG (St 5-) çeliğinin fiziksel özellikleri (Erdemir,000) Akma mukavemeti MPa 55 Çekme Mukavemeti MPa Malzeme olarak St5- seçilirse ; akma 55MPa dır. Emniyet katsayısı olarak S=5 alınırsa emniyet gerilmesi; akma 55 em 7MPa olarak bulunur. S 5 akma 9,<7 MPa olduğundan U profilimiz eğilme durumunda EMNĠYETLĠDĠR. Solid Works programı yardımıyla yaptığımız bilgisayar destekli statik analizde von-mises gerilmesi 4 MPa olarak sonuç alınmıģtır. Sonuçlardaki bu küçük fark programın mesh durumu ve göz ardı edilen etkenleri hesaba kattığından bu küçük fark ortaya çıkmıģtır.

7 KOL MEKANĠZMASNN EĞĠLME VE KESME DURUMU a h ,880 m , 70 m AS 440 stell, normalized malzeme olarak seçilmiģtir.

8 Dış profil ağırlık; G, 0,5,55kg Ġç profil ağırlık; G,8 0,5, 4kg G,95kg 7, 04N top EĞĠLME DURUMU Me F 000 G 500 Me , Me 9, 80 Nmm M e e 0, 74MPa e c 9, ,88 7, 7 0 top F 90 7, 04,4 MPa A 080 olarak bulunur. 0, 74, 4 B B 0, 75MPa AS 440 stell, normalized malzeme olarak seçilmiģtir. 70 ak MPa S=,5 olarak alınırsa ; 70 em 47, MPa,5 0,75 47, olduğundan dolayı birbiri içinde kayan mekanizmaya sahip dikdörtgen profilli lift kolumuz EMNĠYETLĠDĠR.

9 Solid Works programı yardımıyla yaptığımız bilgisayar destekli statik analizde von-mises gerilmesi 00MPa olarak sonuç alınmıģtır. Sonuçlardaki bu küçük fark programın mesh durumu ve göz ardı edilen etkenleri hesaba kattığından bu küçük fark ortaya çıkmıģtır. Kolun Dönmesini Sağlayan Pim Hesabı Pim eğilmeden dolayı kesilmeye maruz kalmıģtır. Kolun emniyet durumunu pimlerin taģımasını isteriz. Çünkü kesitin en dar olduğu kısımdır. Pim 0 mm çapında bir silindirik elemandır. F G

10 Ftop 90 4, N Mil üzerine bu toplam kuvvetin,kuvvet çifti olarak etkidiğini düģünürsek; 9744 F 987 N etki eder. 987,970MPa 70,8 Yatakta oluģan gerilme; F top 9744,45 A A 00 MPa, 4,975 B 9,5MPa B DDK 4 ak = 70 MPa (s = ) malzeme olarak seçilirse; 70 9, 5 90 Olduğundan EMNĠYETLĠDĠR.

11 Solid Works programı yardımıyla yaptığımız bilgisayar destekli statik analizde von-mises gerilmesi 9,4 MPa olarak sonuç alınmıģtır. Sonuçlardaki bu küçük fark programın mesh durumu ve göz ardı edilen etkenleri hesaba kattığından bu küçük fark ortaya çıkmıģtır. Kollun uç kısmındaki papuçun bağlı olduğu mil hesabı F em D=0 mm çapında bir mil pabucu bağlamıģtır. A 90 d 4,45MPa DDK 4 ak 70MPa malzeme olarak seçilmiģtir. S= olarak alırdak; 70,45 olduğundan EMNĠYETLĠDĠR.

12 TRAPEZ VĠDA DĠġLĠ TRANSMĠSYON MĠL HESAB YÜK F DŞ PROFĠL KOL AĞRLĞ ĠÇ PROFĠL KOL AĞRLĞ F 90, 0,5,8 0,5 F 94N Pratik Hesaplar Kulanırsak, F ak A em k k e e s k em S= ve Kç =4 kabul ederek, malzeme olarak ta st0 seçilmiģtir. ç ke 4 0 em,75 MPa 4 d, 94 A d 48,mm d=50 mm ve d=55 mm olarak alınmıģtır. Basıya Göre Kontrol 94 bası 0MPa 50 4

13 Burulmaya Göre Kontrol d M b F tan( ' ) OTOBLOKAJL M A b d F tan( ' ) d Standart d ve d tablodan bakılarak tablodan h=9 mm olarak okunur. h 9 tan,98 d 55 0 olarak bulunur. ' 0,4 olarak alınırsa; ' tan ' ' 7,97 olarak bulunur tan(7,97,98),9 MPa 50 0,9 B 0,54MPa B 0 0,54 55 Olduğundan EMNĠYETLĠDĠR.

14 ELEKTRĠK MOTORU GÜÇ VE DEVĠR HESAB Motor Hesabı: P = FxV P = x 94 x 0, P = 99, W =,99kW P = P / h h= %0 motor verimi motor P motor,99 = = 0,,55 kw V 00 n = = =, d / sn h 9 n =, 7 d / d r = 0,5 r olsun. n = 000 d / d. Yani bize yaklaşık 7kW gücünde ve 000 d/d da çalışan bir elektrik motoru gerekmektedir.

15 MATLAB PROGRAM % Eylemsizlik Momentleri a=70 a=0 h=4.88 h=0.8 =/*(a)*(h)^ =/*(a)*(h)^ =/*(a)*(h)^ =(*)+(*)+ %4000kg bir araç kaldırılacağı varsayılırsa m=input('ağırlığı girin:') g=9.8 G=m*g %platformun orta noktası 50mm %sigma:s F=G/ x=50 Me=F*x S=(Me*h)/ %akma mukavemeti:sa %emniyet mukavemeti:sem %emniyet katsayısı:s %emniyet kontrolünü yaparsak Sa=input('akma mukavemeti:') s=5 Sem=(Sa/s) %kol mekanizma eğilme kesme durumu a=0 a4=80 a5=40 h=50 h4=0 h5=70 4=(/*(a)*(h)^)-(/*(a4)*(h4)^) 5=(/*(a4)*(h4)^)-(/*(a5)*(h5)^) %Dış profil ağırlık G=.5*0.5 %iç profil ağırlık G=.8*0.5 G=(G+G)*9.8 %Eğilme durumu %Se:eğilme dayanımı Me=(F*000)+(G*500) Se=(Me*500)/(4+5) ta=f/(h4*a4) Sb=(Se^+(*ta^))^(/) %AS 440 MALZEME İÇİN %akma dayanımı:sa %emniyet katsayısı:s Sa=70 S=.5 Sem=Sa/S %kolun dönmesini sağlayan pim hesabı Ftop=F+G F=Ftop/ ta=f/70.8

16 S=Ftop/00 Sb=(S^+(*ta^))^(/) %DDK4 akma dayanımı:70 %S: %Sb<(70/) %Kolun uç kısmındaki pabuçun bağlı olduğu mil hesabı %D=0 mm çapında bir mil pabucu bağlanmıştır d=0 S=F/((.4*(d^))/4) %S<(70/) %TRAPEZ VİDA DİŞLİ TRANSMİSYON MİL HESAB F=(F)+(*G)+(*G)

17 KAYNAKLAR - Makine Elemanları ders notları Doç.Dr.İrfan KAYMAZ - Solid Works programının material bölümünde malzeme seçimi, çizim, montaj (sisteme hareket verimesi) ve statik analiz - Matlab programı ile sistemin genel algoritması - Makine elemanları Prof.Dr.Erdem KOÇ

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI T.C EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (BİTİRME TEZİ) BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Serdal UYANIK Latif AKPINARLI Sercan

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy AKSLAR ve MİLLER AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler. Eksen durumlarına göre Genel olarak düz elemanlardır

Detaylı

5 MĠLLER, ġaftlar, AKSLAR ve MĠL-GÖBEK BAĞLANTILARI

5 MĠLLER, ġaftlar, AKSLAR ve MĠL-GÖBEK BAĞLANTILARI 5 MĠLLER, ġaftlar, AKSLAR ve MĠL-GÖBEK BAĞLANTILARI Miller, Şaftlar ve Akslar kesiti daire Ģeklinde olup, boyu daire çapına oranla çok fazla olan, güç/moment transfer eden ve gövde üzerinde oluģturulan

Detaylı

Vedat Temiz. Makina Elemanları I Miller ve Akslar

Vedat Temiz. Makina Elemanları I Miller ve Akslar Miller ve Akslar Vedat Temiz Miller Makinalarda, hareketi dönme hareketi olan parça ve elemanların kullanılması konstrüktif açıdan çok çeşitli avantajlar sağlar. Gerek motor elemanında, gerek güç iletim

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch HARAKET CIVATALARI. 08c. Özet. M. Güven KUTAY. 08c_civata.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch HARAKET CIVATALARI. 08c. Özet. M. Güven KUTAY. 08c_civata.doc 010 Mart HARAKET CIVATALARI 08c Özet M. Güven KUTAY 08c_civata.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1 Hareket cıvataları... 1.1 Genel... 1. Hareket cıvatasının ölçülendirilmesi...4 1..1 lambaj tehlike

Detaylı

GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI

GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI P=sbt n m? n iģmak Ġġ MAKĠNASI Yapı olarak motor, güc ve hareket iletim elemanları ve iģ makinası kısmından oluģan bir makinanın esas amacı baģka bir enerjiyi mekanik enerjiye

Detaylı

YÜRÜYEN MERDĠVENLERDE KULLANILAN LAMELLĠ ZĠNCĠRLERĠN ÇEġĠTLĠ YÖNTEMLERLE GERĠLME ANALĠZĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh.

YÜRÜYEN MERDĠVENLERDE KULLANILAN LAMELLĠ ZĠNCĠRLERĠN ÇEġĠTLĠ YÖNTEMLERLE GERĠLME ANALĠZĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜRÜYEN MERDĠVENLERDE KULLANILAN LAMELLĠ ZĠNCĠRLERĠN ÇEġĠTLĠ YÖNTEMLERLE GERĠLME ANALĠZĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Demet ERDOĞAN Anabilim Dalı :

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta)

MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta) MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta) Tanımlar MİLLER VE AKSLAR Miller ve akslar benzer elemanlar olmakla beraber, aralarında fonksiyon bakımından farklılıklar vardır. Piyasada her ikisini de farklı makinalar

Detaylı

17 ŞAFT ve RELATED PARÇALAR

17 ŞAFT ve RELATED PARÇALAR 17 ŞAFT ve RELATED PARÇALAR Şaft kesiti daire şeklinde olup, boyu daire çapına oranla çok fazla olan ve dönerek güç transfer eden makine elemanlarıdır. Genelde dişli, kasnak, kam ve zincir dişlisi gibi

Detaylı

BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI

BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt Sayı, (1999), 1-1 BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI Faruk MENDİ Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

Güç vidaları da makine parçalarından olup, onlar üzerinde de mühendisler tarafından yoğun bir araştırma sürdürülmektedir.

Güç vidaları da makine parçalarından olup, onlar üzerinde de mühendisler tarafından yoğun bir araştırma sürdürülmektedir. 10 VIDA DİŞLİ BAĞLAMA ELEMANLARI 10.1 GİRİŞ Makine mühendis olmayan kişiler bağlama elemanlarından (cıvata, somun ve vida) bahsederken son derece önemsizlermiş gibi konuşurlar. Makine mühendisleri ise

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler ve hesaplamalar Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler ve hesaplamalar Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler ve hesaplamalar Bağlama Elemanları İçerik Giriş Bağlama elemanları ve türleri Mil-göbek bağlantıları Kamalar Sıkı geçme Örnekler 2 Giriş 3 Bağlama

Detaylı

BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ

BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ 495 BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ Cihan ÇANAKÇI Arif HEPBAŞLI ÖZET Boru hatlarının malzeme ve montaj giderleri, ısı tekniği ile ilgili tesislerin önemli kısmını oluşturur. Boru hatlarının

Detaylı

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. GİRİŞ 1.1. CNC nedir? CNC (Computer Numerical Control) Bilgisayar Yardımı İle Sayısal Kontrol anlamındaki kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir ifadedir. Bir CNC tezgah

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

kılavuz rayı konsolları ve tırnakları hakkında sınırlı sayıda yayınlanmış çalışma bulunmaktadır.

kılavuz rayı konsolları ve tırnakları hakkında sınırlı sayıda yayınlanmış çalışma bulunmaktadır. Asansör Kılavuz Rayı Konsollarının Tasarım Parametreleri ve Gerilme Analizi Serhat Koç 1, Dr. C. Erdem Đmrak 2, Sefa Targıt 3 1 Wittur, Ar-Ge Departmanı, Đstanbul, Türkiye 2 Đstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAC KALIP TASARIMI BİTİRME ÇALIŞMASI HAZIRLAYANLAR: DANIŞMAN:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAC KALIP TASARIMI BİTİRME ÇALIŞMASI HAZIRLAYANLAR: DANIŞMAN: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAC KALIP TASARIMI BİTİRME ÇALIŞMASI HAZIRLAYANLAR: SUNAY DOĞAN M0120014 İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 DANIŞMAN: Prof. Dr.

Detaylı

1. YÜRÜYEN MERDİVENLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE YAPISI

1. YÜRÜYEN MERDİVENLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE YAPISI YÜRÜYEN MERDİVENLER Yürüyen merdivenler, günümüzde insan trafiğinin bulunduğu iş merkezleri, büyük mağazalar, süper marketler, demiryolu istasyonları, havaalanları, okullar, hastaneler, fabrikalar, oteller,

Detaylı

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır.

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır. HİDROLİK ASANSÖRLER Hidrolik asansörler modern bir icat olmayıp prensip olarak çok eskidir. Sıvı olarak ilk önceleri su, daha sonra yağ kullanılmıştır. Önceleri sadece fabrikalarda ve depolarda kısa irtifalı

Detaylı

YÜRÜYEN MERDĠVEN SĠSTEMLERĠNĠN SONLU ELEMANLAR METODU ĠLE ANALĠZĠ VE OPTĠMĠZASYONU. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Aydın ÇĠL

YÜRÜYEN MERDĠVEN SĠSTEMLERĠNĠN SONLU ELEMANLAR METODU ĠLE ANALĠZĠ VE OPTĠMĠZASYONU. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Aydın ÇĠL ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜRÜYEN MERDĠVEN SĠSTEMLERĠNĠN SONLU ELEMANLAR METODU ĠLE ANALĠZĠ VE OPTĠMĠZASYONU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Aydın ÇĠL Anabilim Dalı : MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ

Detaylı

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI TEMEL TEKNĠK TERĠMLER GÜÇ AKTARMA ORGANLARINA DUYULAN ĠHTĠYAÇ ÇEKĠġ SĠSTEMLERĠ KAVRAMALAR VĠTES KUTULARI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ OVALAMA YÖNTEMĠ ĠLE ĠÇ VĠDA AÇMA. Ali ACIYAN YÜKSEK LĠSANS. Makine Eğitimi Anabilim Dalı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ OVALAMA YÖNTEMĠ ĠLE ĠÇ VĠDA AÇMA. Ali ACIYAN YÜKSEK LĠSANS. Makine Eğitimi Anabilim Dalı T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ OVALAMA YÖNTEMĠ ĠLE ĠÇ VĠDA AÇMA Ali ACIYAN YÜKSEK LĠSANS Makine Eğitimi Anabilim Dalı Aralık 011 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ BĠLDĠRĠMĠ Bu tezdeki bütün

Detaylı

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1 Yerüstü Borulama BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1.1 Sprinkler sistemlerinde, genellikle dikişli veya dikişsiz, siyah veya galvanizli çelik boru kullanılır. Sprinkler sistemi tipine bağlı

Detaylı

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik Arş.Gör.Ali

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 17(2): 81-9 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Muharrem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Kaldırma,

Detaylı

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009 Ocak 2009 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ DĠREK ÜZERĠNDEKĠ DONANIMLAR 522EE0047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı