Fethi Şimşek. Telekomünikasyon İletişim Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fethi Şimşek. Telekomünikasyon İletişim Başkanı"

Transkript

1 Türkiye de İnternet kullanımının çok hızlı artması, İnternetin etkin, güvenli ve doğru kullanımı konusundaki çalışmaların da aynı hızla yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, İnternet Kurulu tarafından düzenlenen Güvenli İnternet Günü (GİG) etkinlikleri, kamuoyunun dikkatini çekmek ve İnternet kullanıcılarını bilinçlendirmek için çok iyi bir fırsat sunmaktadır. GİG kapsamında gerçekleştirilen Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları adlı bu çalışma, İnternetin en yaygın kullanım alanı olarak ortaya çıkan sosyal paylaşım sitelerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin karşı karşıya oldukları riskleri tespit etmeye ve bu risklere karşı alınabilecek önlemleri belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu ve benzeri çalışmalar, kamu kurumları, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından desteklenerek halkımızın istifadesine sunulmalı ve hayatımızın sanal gerçeği haline gelen İnternetin güvenli kullanımı ile ilgili diğer çalışmalara da öncülük edilmelidir. Kurumumuzun bu tür çalışmalara verdiği destek artarak devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, faydalı olmasını temenni ederim. Fethi Şimşek Telekomünikasyon İletişim Başkanı

2 Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı nın destekleriyle gerçekleştirilen ve 9-16 yaş grubu çocukların İnternet üzerindeki Sosyal Paylaşım Sitelerini kullanma alışkanlıklarının ortaya çıkartılması amaçlanan bu çalışma Konsensus Araştırma şirketi tarafından yürütülerek analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan çocukların %48.1 ini kızlar ve %51.9 unu erkekler oluşturmaktadır. Çocukların yaklaşık %70 i günde en az bir kere interneti kullanırken, %66 sı günde en az bir kere sosyal ağları kullanmakta ve burada ortalama 72 dakika zaman harcamaktadırlar. Bu oran çocukların internette harcadıkları zamanlarının büyük çoğunluğunu sosyal ağlarda geçirdiklerini göstermektedir. Facebook %99 luk kullanım oranı ile en fazla kullanılan sosyal ağ durumundadır. Geçirilen zamanın uzun olmasına paralel olarak pek çok çocuk sosyal ağların günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini vurgulamıştır. Çocukların %60 ı sosyal ağların ders çalışma sürelerine olumsuz etkisi olduğunu söylerken yaklaşık %25 i arkadaşlarına ve ailelerine daha az zaman ayırdıklarını ifade etmişlerdir. Sosyal ağlardaki bazı risklere karşı çocukların farkındalıklarının az olduğu da dikkat çekmektedir. Örneğin çocukların %50 si sosyal ağlara kaydolurken karşılaştıkları gizlilik ve kişisel bilgileri korumaya yönelik yönergeyi okumadıklarını ya da anlamadıklarını ifade etmişlerdir. Sosyal ağlarda erkekler kişisel bilgilerini kızlara göre daha fazla paylaşmaktadırlar. Çocukların %25 i ev adreslerini, %29 u cep veya ev telefonlarını ve %51 i aile bireylerinin isimlerini arkadaşlarıyla veya herkesle paylaşmaktadırlar. Ayrıca çocukların yaklaşık %65 i tanımadıkları kişileri bir şekilde arkadaş listelerine ekleyebildiklerini ifade etmişlerdir. Sosyal ağlara üye olabilmek için en düşük yaş 13 olmasına rağmen çalışmaya katılan 9-12 yaş grubu çocuklar da sosyal ağ üyesidirler. Bu durum çocukları küçük yaşta sosyal ağlarda yaşanabilecek bazı risklere karşı açık bırakmaktadır. Çalışma sonucunda çıkan sonuçlar, çocukların sosyal ağlardan yararlanırken karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirebilmek için ailelerin, eğitimcilerin, İnternet servis sağlayıcıların, sivil toplum örgütlerinin, sosyal ağ geliştiricilerin ve devletin atması gereken bazı adımları ortaya çıkartmıştır: Aileler: Güvenli İnternet ve sosyal ağ kullanımı konusunda bilgilenmeli, çocuklarının bu ortamlarda ne yaptıklarını takip etmeli ve geçirdikleri zamanı kontrol etmelidir Eğitimciler: Öğretmenler sosyal ağlarda karşılaşılabilecek riskler ve önlemler konusunda öğrencilerini bilinçlendirmelidir. İnternet servis sağlayıcılar: Ailelerin evde internet kullanımını regüle edebilmelerine yönelik, kolay kullanılabilir yazılımlar sağlamalıdırlar. Ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdırlar. Sivil toplum örgütleri: Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır. 1

3 Sosyal ağ geliştiricileri: Özellikle çocukların karşılaşabileceği riskleri önlemek için gerekli araçlar ve servisler kurmalıdır. Küçük yaştaki çocukların kişisel bilgilerini paylaşması riskine yönelik mekanizmalar oluşturulmalıdır. Devlet: İnternet in ve sosyal ağların çocukların güvenli kullanımına yönelik düzenlemeler ve kanunlar yapmalıdır. Araştırmanın ana amacı, 9-16 yaş grubunda olan çocukların İnternet üzerindeki Sosyal Paylaşım sitelerini kullanma alışkanlıklarının ortaya çıkartılmasıdır. Bu ana amaç doğrultusunda aşağıdaki konular irdelenmiştir: Çocuğun İnternet Kullanma Sıklığı Çocuğun Kullandığı Sosyal Paylaşım Siteleri Çocuğun En Sık Kullandığı Sosyal Paylaşım Sitesi Çocuğun Sosyal Paylaşım Sitesindeki Arkadaş Sayısı Çocuğun Sosyal Paylaşım Sitesini Kullanım Sıklığı Çocuğun Sosyal Paylaşım Sitesinde Harcadığı Zaman Çocuğun Sosyal Paylaşım Sitesinde Harcadığı Zamanın Yaşantısına Etkisi Çocuğun Sosyal Paylaşım Sitesinde Harcadığı Zamanın Yaşantısını Neden Olumsuz Etkilediği Çocuğun Sosyal Paylaşım Sitesinde Paylaştığı Bilgiler Kişisel Bilgilerin Sosyal Paylaşım Sitesinde Paylaşılması Ne Derece Güvenli Sosyal Paylaşım Sitesinde Kişisel Bilgilerinin Gizliliğini Korumaya Yönelik Kurallar Sosyal Paylaşım Sitesinde Gelen Arkadaşlık İstekleri Çocuğun Tanımadığı Kişiden Gelen Arkadaşlık İstekleri Sosyal Paylaşım Sitelerinde Aile Bireyleriyle Arkadaşlık Sosyal Paylaşım Sitelerinde Bazı İçerikleri Arkadaştan Gizleme Sosyal Paylaşım Sitelerinde Bazı İçerikleri Aile Bireylerinden Gizleme Sosyal Paylaşım Sitelerinde Paylaşılan Bir Bilgiden Pişman Olma Tanışılmayan Bir Kişiden Gelen Mesaja Cevap Verme Sosyal Paylaşım Sitelerinde Ne Zaman Nerede Olacağını Paylaşma Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Sebebi 2

4 Çocuğun Arkadaşlarının Sosyal Paylaşım Sitesinde Harcadığı Zamanın Arkadaşlarının Yaşantısına Etkisi Çocuğun Sosyal Paylaşım Sitesinde Arkadaşlarının Harcadığı Zamanın Neden Arkadaşlarını Olumsuz Etkilediğini Düşündüğü Araştırma Türkiye nin üç büyük ilinde 9-16 yaş arası 524 çocuk ile hanelerde yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan çocukların o an yanlarında bulunan velilerinden izin alınmıştır. Sorular sorulurken veli ve çocuğun aynı mekânda fakat birbirlerinde uzak yerlerde bulunulmasına dikkat edilmiştir. Araştırmanın saha çalışmasında çalışan ekip toplam 3 saha uzmanı ve 15 görüşmeci olmak üzere 18 kişiden oluşmuştur. Bir anketör ortalama 35 anket yapmıştır. Saha çalışması esnasında, anketörler görüşmeleri yapmış, saha uzmanı her anketörün yaptığı anketlerin %30 unu sahada, %10 u ise telefon ile kontrol etmiştir. Saha ekibi saha çalışması süresince Konsensus yaka kartları ile çalışmıştır. Saha çalışması esnasında araştırmanın İnternet Kurulu adına yapıldığı gizlenmiştir. Araştırmanın saha çalışması Ocak 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması öncesi, uygulaması 20 dk. sürecek formal ve yönlendirilmeye mahal vermeyecek bir soru formu İnternet Kurulu tarafından Konsensus a iletilmiş, Konsensus soru formunun sonuna görüşülen çocuğun velisine sorulmak üzere demografik sorular ve hane ile ilgili sorular ekleyip, İnternet Kurulu yönetiminin onayına sunmuştur. Uygulamada çıkabilecek, soru formundan kaynaklanan hataları bertaraf etmek için 10 adet pilot görüşme yapılmış ve soru formunda pratikte yürümeyen herhangi bir soruya rastlanmamıştır. Bir anket ortalama 13 dakikada gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması sonrası Konsensus merkeze gelen anketlerin tamamı gözle kontrole tabi tutulmuş hatalı bulunan anketler elimine edilmiştir. Daha sonra anketlerin %45 i telefon kontrolüne tabi tutulmuştur. Veri girişi Konsensus un veri giriş yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaya özel geliştirilen bu yazılım aracılığı ile bütün mantık kontrolleri veri girişi esnasında yapılmıştır. Veri girişi yüz yüze görüşmeler ile eşanlı gerçekleştirilmiştir. Bir anketin ortalama veri girişi 2 dk. 22 sn. sürmüştür. Veri girişleri Ocak 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Soru formunda mevcut yarı açık uçlu soruların diğer bölümleri veri girişleri olduğu gibi yapılmış ve daha sonra bu sorular bir bilgisayar programı yardımı ile kategorize edilmiştir. Program ile gerçekleştirilmesi imkânsız mantık kontrolleri veri girişi sonrası SPSS 17 ile analize tabi tutulmuş ve bütün iç tutarsızlıklar giderilmiştir. Daha sonra anketlerin % 40 ı tekrar gözden geçirilmiş veri kalitesi maksimum düzeye yükseltilmiştir. 3

5 Araştırmanın saha çalışmasında kullanılan soru formunda, filtre sorular dâhil toplam 38 soru sorulmuştur. Bu 38 sorunun 25 i görüşülen çocuğa, 13 ü ise o an yanında bulunan velisine sorulmuştur Adrese Dayalı Nüfus Sayımı verilerine göre Türkiye de 9-16 yaş grubunda yaklaşık 11 milyon çocuk yaşamaktadır. Bu çocukların yaklaşık 6 milyonunu Erkekler, 5 milyonunu ise Kızlar oluşturmaktadır. Saha çalışması sonrası ortaya çıkan il, cinsiyet ve yaş dağılımına göre tablo aşağıdaki gibidir. 4

6 5

7 Araştırma da bu üç il ayırt edici özelliklerinden dolayı seçilmiştir. Üçü de büyükşehir metropoldür ve Türkiye deki pek çok sosyolojik kesimi dolayısıyla özellikle İnternet kullanımında Türkiye yi temsil ederler. 6

8 Araştırmaya katılan çocukların %38,4 ü her gün bir kere, %30 u her gün bir kereden fazla ve %23 ü ise haftada bir kereden fazla interneti kullanmaktadır. Yaş büyüdükçe internet kullanım sıklığı artmaktadır. Erkekler kızlardan daha sık internet kullanmaktadır. En üst gelir grubuna dâhil ailelerin çocukları daha sık internet kullanmaktadır. İstanbul da yaşayanlar İzmir ve Ankara da yaşayanlara oranla daha sık internet kullanmaktadır. Liseye gidenler ilköğretime gidenlere oranla interneti daha sık kullanmaktadır. 7

9 Araştırmaya katılan çocukların hepsi Facebook sosyal paylaşım sitesini kullandıklarını belirtmiştir. En sık kullanılan sosyal paylaşım sitesi ise %99 ile yine Facebook tur. 8

10 Çocukların %84 ü şimdiki arkadaşlarıyla iletişim kurmak için, %32 si sosyal paylaşım sitesinde neler olduğunu görmek için, %31 i eski arkadaşlarını bulmak için, %28 i ise arkadaşlarının ve diğer kişilerin neler yaptığını öğrenmek için Sosyal Paylaşım sitesini kullandığını belirtmiştir. 9

11 Araştırmaya katılan çocukların sosyal paylaşım sitelerinde ortalama 102 arkadaşı vardır. Yaş büyüdükçe sosyal paylaşım sitesindeki arkadaş sayısı yükselmektedir. Kızların ve erkeklerin sosyal paylaşım sitesindeki ortalama arkadaş sayılarında farklılık yoktur. Araştırmaya katılan çocukların %43 ü her gün bir kere, %24 ü haftada bir kereden fazla ve her gün bir kereden fazla sosyal paylaşım sitesini kullanmaktadır. 10

12 Araştırmaya katılan çocuklar, sosyal paylaşım sitesini her kullanışında ortalama 72,19 dakika zaman harcamaktadır. Yaş büyüdükçe sosyal paylaşım sitesine her girildiğinde harcanan ortalama süre artmaktadır. Sosyal paylaşım sitelerinde harcadığı zamanın kendisini olumsuz etkilediğine inanan çocukların oranı %36 dır. Çocukların %62 si ise sosyal paylaşım sitelerinde harcadıkları zamanın kendilerini olumsuz etkilemediğini düşünmektedir. Liseye gidenler ilköğretime gidenlere göre daha yüksek oranla sosyal paylaşım sitesinde geçirdikleri zamanın yaşantılarını olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. 11

13 Sosyal paylaşım sitelerinde harcadığı zamanın kendisini olumsuz etkilediğine inanan çocukların %60 ı derslerine yeterince zaman ayıramadığını, %24 ü arkadaşlarına yeterince zaman ayıramadığını, %21 i ailesine yeterince zaman ayıramadığını, %17 si kendi yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaştığını ve %10 u da sosyal etkinliklere yeterince zaman ayıramadığını olumsuzluk sebebi olarak göstermiştir. 12

14 Araştırmaya katılan çocukların %44 ü arkadaşlarının sosyal paylaşım sitesinde harcadığı zamanın arkadaşlarının yaşantısını olumsuz etkilediğini düşünürken, %50 si arkadaşlarının sosyal paylaşım sitesinde harcadığı zamanın arkadaşlarının yaşantısını olumsuz etkilemediğini düşünmektedir. Sosyal paylaşım sitelerinde harcadığı zamanın arkadaşlarını olumsuz etkilediğine inanan çocukların %64 ü arkadaşlarının derslerine yeterince zaman ayıramadığını, %53 ü diğer arkadaşlarına yeterince zaman ayıramadığını, %30 u arkadaşlarının ailelerine yeterince zaman ayıramadığını, %13 ü arkadaşlarının sosyal etkinliklere yeterince zaman ayıramadığını, %17 si de arkadaşlarının kendi yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaştığını olumsuzluk sebebi olarak göstermiştir. 13

15 Araştırmaya katılan çocukların %70 i Gönderilerini, %50 si Profil Fotoğrafını, %43 ü Durumunu, %41 i Doğum Tarihini, %39 u Gönderilerine Yorum Yapma İznini herkesle paylaştığını belirtmiştir. Çocukların %75 i Ev Adresini, %71 i Cep veya Ev Telefon Numaralarını, %49 u da Aile Bireylerinin Adını hiç kimseyle paylaşmamaktadır. Çocuklar iletişim bilgilerini hiç kimse ile paylaşmaz iken çok da özeli olmayan gönderi, fotoğraf ve durumlarını herkesle paylaşmaktadır. Çocukların %58 si fotoğraf albümlerini arkadaşları ile paylaşırken, %57 si arkadaşlarına fotoğrafları ile ilgili yorum yapma iznini vermektedir. Çocuklar, e-posta adresini (%45), Aile Bireylerinin adını (%38) arkadaşları ile paylaşırken, ev adresi (%17), telefon numarası (%22) arkadaşları ile paylaşmaktan kaçınmaktadır. Sosyal paylaşım sitesindeki tüm bilgilerini erkekler kızlardan daha fazla herkesle paylaşmaktadır. 14

16 Araştırmaya katılan çocukların %44 ü kişisel bilgilerin sosyal paylaşım sitesinde paylaşılmasını güvenli bulurken, %40 ı ise güvensiz bulmaktadır. %16 sı ise bu paylaşımın güvenli olup olmadığını bilmediğini belirtmiştir. Kişisel bilgilerin sosyal paylaşım sitesinde paylaşılmasını erkekler kızlardan daha fazla güvenli bulmaktadırlar. İstanbul da yaşayanlar, İzmir ve Ankara da yaşayanlara oranla kişisel bilgilerin sosyal paylaşım sitesinde paylaşılmasını daha güvenli bulmaktadır. 15

17 Sosyal paylaşım sitelerindeki kişisel bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik kurallar çocukların %47 si tarafından bilinmez iken, çocukların %16 sı ise bu kuralları okuyup anlamadığını belirtmektedir. %37 lik bir kesim ise kuralları okuyup anladığını belirtmiştir. Bu sonuçlar ışığında 9-16 yaş grubundaki çocukların Sosyal paylaşım sitelerindeki kişisel bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik kuralları bilmediğini söylemek mümkündür. Sosyal paylaşım sitesinde kişisel bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kuralları kızlar erkeklerden daha fazla biliyor. Araştırmaya katılan çocukların %50 si sadece tanıdığı kişilerin arkadaşlık isteklerini kabul ettiğini, %33 ü tanıdığı kişiler ve arkadaşlarının arkadaşı isteklerini kabul ettiğini belirtirken %15 i ise gelen tüm arkadaşlık isteklerini kabul ettiğini belirtmektedir. 16

18 Araştırmaya katılan çocukların %48 i, tanımadığı kişiden arkadaşlık teklifi aldığında önce profiline bakıp sonra inanırsa kabul ettiğini belirtmiştir. %37 si ise tanımadığı kişilerden gelen tüm arkadaşlık isteklerini reddettiğini belirtmiştir. Tüm arkadaşlık isteklerini kabul edenlerin oranı ise %13 tür. Sosyal paylaşım sitesinde tanımadığı kişilerden gelen arkadaşlık taleplerini erkeler kızlardan daha çok kabul ediyor. Liseye gidenler ilköğretime gidenlere göre daha yüksek oranla sosyal paylaşım sitesinde tanımadığı kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerini kabul etmektedir. 17

19 Çocukların %26 sı sosyal paylaşım sitelerinde hiçbir aile ferdiyle arkadaş olmadığını belirtirken, %41 i babasıyla, %33 ü annesiyle, %27 si kız kardeşiyle ve %20 si ise erkek kardeşi ile arkadaş olduğunu belirtmiştir. Yaş büyüdükçe sosyal paylaşım sitesinde ebeveynlerle (anne-baba ile) arkadaş olma oranı azalmaktadır. Sosyal paylaşım sitesinde ebeveynlerle arkadaş olma oranı kızlarda erkeklere göre daha yüksektir. Çocukların %94 ü bazı içerikleri arkadaşlarından gizlemediğini belirtirken, %5 i ise bazı içerikleri bazı arkadaşlarından gizlediğini belirtmiştir. 18

20 Çocukların %96 sı bazı içerikleri ailesinden gizlemediğini belirtirken, %3 ü ise bazı içerikleri ailesinden gizlediğini belirtmiştir. Çocukların %6 sı sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı bir bilgiden daha sonra pişman olduğunu belirtirken %93 ü ise sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı bir bilgiden hiçbir zaman pişman olmadığını belirtmiştir. 19

21 Çocukların %49 u Sosyal Paylaşım sitesinde tanımadığı bir kişiden mesaj aldığında asla cevap vermeyeceğini belirtirken, %30 u mesajın içeriğine göre uygunsa cevap verdiklerini belirmiştir. Çocukların %9 u ise Sosyal Paylaşım sitesinde tanımadığı bir kişiden gelen bir mesaja mutlaka cevap verdiğini belirtmiştir. Yaş büyüdükçe sosyal paylaşım sitesinde tanımadığı kişilerden gelen mesajlara cevap verme oranı artmaktadır. Erkekler kızlara göre, sosyal paylaşım sitesinde tanımadığı kişiden gelen mesajlara daha çok cevap vermektedir. Çocukların %63 ü Sosyal Paylaşım sitesinde ne zaman nerede olacağını hiçbir zaman yazmadığını, %33 ü bazen yazdığını belirtirken %3 ü ise genellikle Sosyal Paylaşım sitesinde ne zaman nerede olacağını yazdığını belirtmiştir. Gelir düzeyi azaldıkça çocukların sosyal paylaşım sitesinde ne zaman nerede olacaklarını bildiren bir bilgi paylaşma oranları da azalmaktadır. 20

Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma Safe Internet For Children: A Study on Safe Internet Service and Parental Views Mustafa DEMİREL 1, Muhsin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 472 İKİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 2.1. GENEL OLARAK Sanayileşme devrimiyle başlayan süreç sanayileşmenin yayıldığı bütün ülkelerde olumlu veya olumsuz olarak nitelenebilecek çok

Detaylı

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER Bu rapor, TBMM Bilişim Raporundan(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss381.pdf) ülkemizin mevcut bilişim

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR PROJESİ ÖZET BULGULARI

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR PROJESİ ÖZET BULGULARI AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR PROJESİ ÖZET BULGULARI Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Anketi Bu rapor, EU Kids Online-Avrupa Çevrimiçi Çocuklar çalışma grubu tarafından, yüksek standartlarda tasarlanmış ve yürütülmüş

Detaylı

Türkiye de Dijital Vatandaşlık Algısı ve Bu Algıyı İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı ile Artırma Yöntemleri

Türkiye de Dijital Vatandaşlık Algısı ve Bu Algıyı İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı ile Artırma Yöntemleri 148 Türkiye de Dijital Vatandaşlık Algısı ve Bu Algıyı İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı ile Artırma Yöntemleri Perception of Digital Citizenship in Turkey and Methods of Increasing this

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İLKÖĞRETİM 5.-6.-7.-8.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Türkiye de Yolsuzluk: Neden, Nasıl, Nerede?

Türkiye de Yolsuzluk: Neden, Nasıl, Nerede? rı la uç on ıs as ırm şt ra A yu uo Mart 2015 Ka m Türkiye de Yolsuzluk: Neden, Nasıl, Nerede? 1 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012 e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 20 Deloitte Türkiye tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler Önsöz 1-2 1. Yönetici özeti 3 1.1 Yirmi birinci yüzyıl vatandaşına hizmette e-devlet/e-belediye

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ORTA ÖĞRETİM KADEMESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Çetin ERDOĞAN 2, İnayet AYDIN 3, Uğur AKIN 4 & Nihan DEMİRKASIMOĞLU 5 ÖZET Bu araştırmanın

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI

BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI 640 BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI İnternet, çağımızın en büyük buluşlarından biri olup; tüm dünyaya yayılmış, birbirleri ile bağlantılı, yani birbirleri ile konuşabilen

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI Yaşama Dair Vakıf 2008 TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI (2008) Bu araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Türkiye için hazırlanan Ulusal İnsani

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE SİBER ZORBALIK DENEYİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ *

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE SİBER ZORBALIK DENEYİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ * ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE SİBER ZORBALIK DENEYİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ * Emel BAŞTÜRK AKCA Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Kocaeli İdil SAYIMER Kocaeli

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI EPÖ-YL-2007-0002

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI EPÖ-YL-2007-0002 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI EPÖ-YL-2007-0002 İNTERNET KAFELER VE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ, ÖĞRETMENLERİ VE

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK

Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Aile ve İnternet T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Copyright 2013, Aile ve Sosyal

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERNET VE TOPLUM

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERNET VE TOPLUM HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNTERNET VE TOPLUM İnternetin Hayatımızdaki Yeri Güvenli İnternet Güvenli İnternet Hizmeti Nedir? İnternetin Zararlarından Korunma İnternet Bağımlılığı Telif Hakları TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (29) 2014, 86-105

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (29) 2014, 86-105 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (29) 2014, 86-105 KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ VE KULLANICILARIN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ PERSONAL DATA SECURITY AND DETERMINATION OF ITS USERS' AWARENESS LEVEL ÖZ Hakan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı