Periton Diyalizi Hastalarında. «Body Composition Monitor» Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Periton Diyalizi Hastalarında. «Body Composition Monitor» Kullanımı"

Transkript

1 Periton Diyalizi Hastalarında «Body Composition Monitor» Kullanımı Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 ISPD Biocompatible PD solution kullanılmalı PD kateteri 10 gün-6 hafta önce konulmalı Üre / kreatinin klirensi her 6 ayda bir ölçülmeli PET: 6 tedaviye başladıktan 6 hasta sonra ve yıllık yapılmalı Rutin olarak yüksek glukoz içeren solüsyon kullanımından kaçınmalı. Residual idrar korunmalı, rezidüel böbrek fonksiyonları 1-2 ayda bir değerlendirilmeli Övolemiyi sağlamak amacı ile idrar hacmi ve ultrafiltrasyon miktarına dikkat edilmeli Santral obesite ve malnutrisyondan kaçınılmalı ISPD GUIDELINES/RECOMMENDATIONS Perit Dial Int 2006; 26:

3 CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR PERITONEAL DIALYSIS ADEQUACY GUIDELINE 3: PRESERVATION OF RESIDUAL KIDNEY FUNCTION Rezidüel renal fonksiyonun takibi ve korunması önemlidir. (A) GUIDELINE 4. MAINTENANCE OF EUVOLEMIA Volum fazlalığı KKY, LVH ve HT ile birliktedir, UF miktarının takibi, kuru ağırlık, sodyum alımı gibi volüm durumunun klinik değerlendirmeleri yapılmalıdır.

4 CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR PERITONEAL DIALYSIS NUTRITION Guideline B. PD hastalarında nutrisyonel durumun değerlendirilmesi rutin olarak yapılmalıdır. Bu değerlendirmelerin sıklığı belirlenmemekle beraber, 6 aylık değerlendirmeler uygundur. EBPG Nutrition Nephrol Dial Transplant (2005) 20 [Suppl 9]

5 PD hastalarında volüm ve nutrisyon durumunu değerlendirmek güç! Sıvı dağılımı anormal PD hastalarında «kuru ağırlığın» klinik değerlendirilmesi güçtür. HD hastalarındaki gibi intradiyalitik hipotansiyon ve kramp gibi bulgular olmaz. Online kan volümü ve kan basıncı monitorizasyonu da PD hastalarına uygulanamaz. Fizik muayene ve klinik bulgular yanıltıcı olabiliyor Tele, ekokardiografi? İsotop dilusyon metodları?

6 VÜCUT KOMPOZİSYONU Yağ Doku Kütlesi Mineral Yağsız Doku Kütlesi Protein Su

7 VÜCUT KOMPOZİSYONU ÖLÇÜMÜ IN VIVO Nötron Aktivasyonu Analizi Elementer Analiz Bilgisayarlı Tomografi Bölgeye özgü görüntü Magnetic Rezonans Bölgeye özgü görüntü Densitometry referans metod Hidrostatik ağırlık Vücut dansitesi ( dansite Xyağ çevirimi.. Formüller?) Dual energy X-ray Absortiometry

8 VÜCUT KOMPOZİSYONU ÖLÇÜMÜ Tracer Teknikler- referans method 2 H, 3 H, 18 O, NaBr Deuterium ( 2 H) H2O ile yer değiştirir referans method Bromür dilüsyonu (NaBr) Elektriksel Teknikler BIA BIS (BMC Fresenius) Antropometrik Ölçümler Total Vücut Potasyum Ölçümü

9 BİYOİMPEDANS NEDİR?

10 Biyoempedans Spektroskopi Prensibi Uygulanan elektrik akımına vücudun verdiği cevap Dokuların elektrik akımına gösterdiği karşıt tepkinin ölçümü Elektriksel iletkenliğin tersidir. Pa

11 Biyoimpedans Spektroskopi Prensibi Voltaj ölçümü Düşük frekans (Hücre yalıtkan gibi davranır) ECW Cell i(t) ~ AC uygulanır Orta büyüklükte frekans (50 khz) (Hücre kısmi yalıtkan gibi davranır) ECW Cell Yüksek frekans (Hücre doğal bir iletken gibi davranır) ECW Cell

12

13 1871 yılında dokuların elektriksel özellikleri tanımlanıyor İlk uygulama Thommasset eletrotlu BIA tekniği Hoffer ve Nyober (1969) tarafından geliştirilmiştir yıllarında SF-BIA piyasaya sunuluyor

14 SINIFLANDIRMA BIA: Bioelectrical Impedance Analysis SF-BIA: Single Frequency Bioelectrical Impedance Analysis MF-BIA: Multi Frequency Bioelectrical Impedance Analysis BIS: Bioelectrical Impedance Spectroscopy BIVA: Bioelectrical Impedance Vector Analysis W-BIA: Whole Body Bioelectrical Impedance Analysis S-BIA: Segmental Bioelectrical Impedance analysis

15 BIA CİHAZLAR Quantum II (RLJ System) SC-331 S (Tanita Corporation) ElectroFluidGraph (Akern s.r.l.) SFB7 (Impedimed Ltd.) Bioscan 916S (Maltron Ltd. Body Composition Monitor (Fresenius Medical Care)

16 BCM Validasyonu Hücre Dışı Sıvı bromit dilüsyonu Hücre İçi Sıvı total vücut potasyumu (TBK) Total Vücut Sıvısı döteryum dilüsyonu Kas Doku Kütlesi Dual Enerji X-ray Absorptiometri (DEXA) Yağ Doku Kütlesi 4-kompartman modeli, DEXA, Hava değişimli pletismografi ve su altı ölçümü Vücut Hücre Kütlesi magnetik rezonans tomografi, TBK

17 BMI & BCM (FFM) (BCM) BMI = Yağsız Doku Kütlesi (FFM) + Yağ Kütlesi (FM) BCM = Kas Doku Kütlesi + Adipoz Doku Kütlesi + Fazla sıvı (OH) (BMI kas, yağ ve sıvı oranı arasındaki farkı belirtmemektedir.)

18 ÖLÇÜM YAPILAMAYACAK DURUMLAR İmplante defibrilatör Pacemaker Santral venöz kateterin tedavi ekipmanına bağlı olduğu durumlar Yapay eklem ve ya amputasyon ( yanlış ölçüme neden olabilir)

19 PD de KLİNİK KULLANIMI Vücut kompozisyonun değerlendirilmesi ECW nın saptanması kuru ağırlık vücuttaki fazla sıvı miktarını (OH) ölçülmesi diyaliz dozu değerlendirmesi için üre dağılım hacmi (V) belirlenmesi Beslenme durumunun değerlendirilmesi Non-invaziv, hızlı ve kolay ölçülebilir

20 EKSTRASELÜLER SIVININ DEĞERLENDİRİLMESİ (KURU AĞRILIK)

21 Vücut Komposizyonu - Ekstraselüler Sıvı (ECW) Renal bozulma olmadan normal ECW Böbrek yetmezliğinde ECW

22 PD HASTALARINDA SIVI DURUMU VE VÜCUT KOMPOZİSYONUNU NASIL DEĞERLENDİRELİM?

23 PD hastalarında sıvı durumu ve vücut kompozisyonu 40 PD hastasında değerlendirilmiş 1. MF-BIA 2. Segmental BIA 3. Watson formülü 4. Dilusyon metodu (deuterium oxide [D02]); TBW, Bromide Diluition [NaBr]; ECW DEXA; body composition

24 SONUÇ TBW; MF-BIA ile D 2 O ya göre daha düşük saptanmış. Watson formula ile D 2 O ya göre daha yüksek saptanmıştır.

25 TBW: (D 2 0 vs MF-BIA) 2.0 ± 3.9 L ECW: (NaBr vs MF-BIA) -2.7 ± 3.9 L

26 BIA tekniği TBW öngörmede Watson formülüyle koreledir fakat, bariz bir avantaj göstermemektedir.

27 MF-BIA ile kardiyak parametreler arasında ilişki var.

28 101 PD hastası 1 yıl izlem Aynı gün iki farklı yöntemle de değerlendirilmişler Kuru ağırlık Experimental BIA

29 Exp 63.4±13.3 kg BIA 61.5± 13.7 kg p <0.001 Ortalama fark 2.2±2.4 kg Max 12.6 kg! Aradaki fark anlamlı ama (%98) korele BIA iyi bir alternatif

30 529 PD hastası 225 yeni olgu 304 takipli olgu Tek merkez 4 yıllık gözlem Retrospektif BCM (OH) verilerinin sağkalıma etkisi

31 OH; OH/ECW ve ECW/TBW ile korele OH/ECW daha anlamlı

32

33

34 OH OH/ECW ECW/TBW Ciddi OH olanlarda (>1.9L) ölüm riski 1.83 Bu grupta (en yüksek %30) ECW/TBW daha iyi belirleyici

35 Çalışmada yaş, diyaliz süresi, DM ve CRP mortalitenin bağımsız prediktörleri olduğu BCM cihazının daha iyi volüm kontrolünde yardımcı olduğu da gösterilmiş.

36 79 prevalan PD hastası Tek merkez Ekokardiyografi X BIS (BCM) BIS nin hipervolemiyi saptama etkinliği araştırılmış.

37 LVMI 117±37 gr/m2 %46 sıklıkta LVH OH 1.3±1.7 L OH/ECW 7.6%±9.3% OH/ECW > %15 standart kabul edildiğinde; OH %37.4 sıklıkta OH/ECW LVMI ve LAI ile korele

38 LVH olanlar, olmayanlara göre daha hipervolemik OH/ECW LVH için bağımsız risk faktörü (t=2.558, p=0.01)

39 6 Ülke 28 merkez 639 hasta Amaç PD hastalarının hidrasyon durumlarını değerlendirmek

40 Olgular AΔTH durumuna göre değerlendirlmiş AΔTH <10 th UH, AΔTH >90 th OH, aradaki vakalar ise NH olarak tanımlanmış. Olguların %25.2 si ciddi hipervolemik AΔTH ile transport tipi de ilişkili bulunmuş (ANOVA:p<0.001)

41 OH; İleri yaş Erkek DM Düşük BMI Yüksek SKB Hipertonik solusyon kullanımı, ile de ilişkili bulunmuş. RΔTH/ECW %15 üzerinde olanlar HD hastalarından yüksek mortaliteye sahip!! RRF ve iyi UF ye rağmen OH olabiliyor. Diyet ve tuz kısıtlaması önemli

42 25 prevalan PD Anormal vücut sıvı dağılımında BIS? Dolu karın X Boş karın Ekokardiyografi (LVMI, LAD) X BIS (OH, ECW, OH/ECW)

43

44 LVMi 131± 43g/m2 LAD 4.1 ± 0.1 cm SKB ±26 mmhg Boş Karın BIS ölçümü ile Ekokardiyografik parametreler arasında güçlü korelasyon (p<0.05)

45 NUTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

46 Prospektif, longitudinal, çok merkezli 85 HD, 14 CAPD Nutrisyonel durum ve hidrasyon durumunun 2 yıllık mortaliteye etkisi?

47 Nutrisyonel Parametreler BMI TSF BSF MAC S Albumin Hemoglobin BCM TBW ECW ICW LTI FTI LTM ATM BCM

48 OH 3.15 L BMI kg/m2 Düşük BMI ve yüksek OH diyaliz hastalarında mortalite için güçlü bir risk faktörü

49 ICW p<0.05, OH p<0.001 TSF, BSF, MAC p<0.001

50 BCM, ile nutrisyonel durum LTI ölçümü ile değerlendirilebilir. Yüksek BMI ve LTI daha iyi sürvi oranıyla beraber BCM parametrelerinden OH mortalite belirtecidir.

51 Tek merkez 122 PD hastası BCM TBW, ICW, ECW, LTM, E/I PWV Nutrisyonel durum SGA, npna Diyaliz yeterliliği PET, Kt/V

52 OH 1L %72.1 OH 5L %20.5 Erkekler ve DM OH; TBW, ECW ve E/I ile korele

53 SKB OH, ECW ve E/I ile korele DKB benzer şekilde OH, ECW ve ayrıca LTM ile korele Olguların %36.1 i HT ve OH %17.2 si HT övolemik %32 si Normotansif, övolemik %12.3 Normotansif, OH

54

55

56 OH PD hastalarının%70 inden fazlasında mevcut ve sıklıkla asemptomatik OH TBW ve BMI ile korele OH ile bağlantılı HT, arteriyel sertlik bu grup hastalarda artmış kardiyovasküler riske yol açmaktadır.

57 95 PD hastası M-BIA ile ölçülen volüm parametreleri ile nutrisyon, inflamasyon, atherosikleroz arasındaki ilişki

58 ECW/h değeri ile nutrisyon, inflamasyon, atherosikleroz ve volüm yükü arasında ilişki saptanmış

59 Kt/V KAN BASINCI ÇIKIŞ YETERSİZLİĞİ

60 78 PD hastası Prospektif Gözlemsel Watson formülü X BIS volüm ve Kt/V

61

62

63 BIS tekniği ile volüm hesaplamak diyaliz etkinliğine daha iyi değerlendirmek için uygulanabilir basit ve hızlı bir yöntemdir.

64 40 PD hastası 13 Hipervolemik 13 Övolemik 14 Dehidrate 3 aylık takip BCM ile övolemi sağlandığında antihipertansif ilaç kullanımında %50 azalma oluyor.

65 SEGMENTAL BIA IN PD Çıkış yetersizliği PD hastalarında sık. Kateterde kıvrılma, malpozisyon, omentum tıkaması, kabızlık Sızıntı Segmental BIA ile intraabdominal sıvı volümü hesaplanabilir ve çıkış yetersizliği sorunun kaynağı saptanabilir (kateter sorunu X sızıntı)

66 Son Söz Sıvı durumunun ölçülmesi Aşırı hidrasyon (OH) Total sıvı hacmi (V) Vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi Yağsız doku kütlesi (LTM) Adipoz doku kütlesi (ATM) Sıvı dengesi, kanbasıncı arasındaki bağlantı Ultrafiltrasyon Antihipertansif tedavi Non-invasiv, hassas, kolay

67 Teşekkürler

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

PREOPERATİF NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME İÇERİK CERRAHİ HASTALARDA MALNÜTRİSYON NEDENLERİ VE ETKİLERİ 13/05/15

PREOPERATİF NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME İÇERİK CERRAHİ HASTALARDA MALNÜTRİSYON NEDENLERİ VE ETKİLERİ 13/05/15 PREOPERATİF NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME Prof.Dr. Semra GÜMÜŞ DEMİRBİLEK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi İÇERİK Cerrahi hastalarda malnütrisyon nedenleri ve etkileri Nütrisyon tarama yöntemleri

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. UZ. DR. RAHİME ÖZGÜR OBEZLERDE PLAZMA LİPİD DÜZEYLERİ İLE

Detaylı

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kan Basıncının Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kan Basıncının Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ARŞİV 2007; 16: 83 Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kan Basıncının Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Arş. Gör. Dr.Fadime ERSOY DURSUN* Doç. Dr. Ali İhsan GÜNAL** Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde su ve diyalizat Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Kış Okulu, Erzurum 2014 Hemodiyaliz hastalarında su ve diyalizat Hemodiyaliz işleminde, şehir suyunun

Detaylı

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI 109 KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ Taner ÇAMSARI Hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavilerinde yeterlilik kavramı son yıllarda öne çıkmıştır. 1970 li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) amaç diyaliz

Detaylı

PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ SOLÜSYONLARININ KALP KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ SOLÜSYONLARININ KALP KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C.Sağlık Bakanlığı Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Klinik Şefi: Prof.Dr.Zuhal AYKAÇ PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

+ + [S-101] [S-101] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi

+ + [S-101] [S-101] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi Genel General [S-0] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi Gökhan Ertaş, Ertan Ural, Erdal Karaöz, Ayça Aksoy, Teoman Kılıç,

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

Nutrisyonel Değerlendirme. Doç.Dr.Makbule Eren ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı

Nutrisyonel Değerlendirme. Doç.Dr.Makbule Eren ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı Nutrisyonel Değerlendirme Doç.Dr.Makbule Eren ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı Malatya 3/5/2014 Nutrisyonel değerlendirmenin Önemi The influence

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI. Akut Böbrek Yetersizliği

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI. Akut Böbrek Yetersizliği YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI Akut Böbrek Yetersizliği Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu sıvı ve elektrolit dengesinin bozulduğu

Detaylı

NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi?

NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi? NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi? Ercan Ok Ege Üniversitesi İzmir Son dönem böbrek hastalığı Seçkin sağaltım yöntemi transplantasyon Daha iyi ve daha uzun yaşam; daha düşük maliyet Sorun organ

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008 HİPERTANSİYON Dr. A. Özlem DURMUŞ Ekim 2008 Tanım Hipertansiyon (HT) Arteryal kan basıncındaki kalıcı ve anormal yüksekliktir. HİPERTANSİYON Arteriyel kan basıncının devamlı yükselmesi ile kendini gösteren

Detaylı

Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi. Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi. Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 33.8 30.7 16.7 80.9 42.3 52.4 % 71 18.6 % 102 22.8 Diyabet % 255 % 127 Yeni Yüzyılın Epidemisi

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yiğit KARATAŞ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı