Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities"

Transkript

1 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities Theory and Practice ISSN: Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme Fatma Ünal Seviye Belirleme Sınavı (SBS): Öğrenci Tükenmişliğinin Muhtemel Bir Yordayıcısı mı? Gökhan Baş Bilim ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Tutumlarının İncelenmesi: Denizli BİLSEM Örneği Kadir Bilen Örgütsel Stres Kaynakları: Kavramsal Bir Çözümleme Kemal Arıcan İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğrenme ve Öğretme Ortamına Yönelik Düşünceleri Meryem Kaplan Türk ve Amerikan Okul Müdürlerinin Profilleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Selahattin Turan Tak Cheung Chan Öğrenmede Kişisel Sorumluluğu Artırmaya Yönelik Bir Öğrenme ve Değerlendirme Yaklaşımı: Portfolyo Değerlendirme Yener Özen We Have Met the Enemy and the Enemy is Us: An American s Early Impressions of Life, Work and Education in Modern Turkey Duncan Waite Cilt (Vol): 2 Sayı (No): 4 Güz (Fall) 2011

2 EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ TEORİ VE UYGULAMA [JOURNAL OF EDUCATION AND HUMANITIES: THEORY AND PRACTICE] Editör: Prof. Dr. Selahattin Turan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye e-posta: Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Engin Karadağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye e-posta: Danışma ve Hakem Kurulu: Prof. Dr. Mehmet Şişman Prof. Dr. Duncan Waite Prof. Dr. Leona Lobell Prof. Dr. Vehbi Çelik Prof. Dr. Ahmet Aypay Prof. Dr. Nurbübü Asipova Yrd. Doç. Dr. Engin Arslanargun Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sakin Yrd. Doç. Dr. Adil Şen Doç. Dr. Abdurrahman Kılıç Prof. Dr. Linda K. Lemasters Prof. Dr. Burhanettin Dönmez Doç. Dr. Virginia Roach Prof. Dr. T. C. Chan Doç. Dr. Akmatali Alimbekov Prof. Dr. Glen Earthman Prof. Dr. William D. McInerney Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı Doç. Dr. Bayram Çetin Doç. Dr. Hasan Basri Gündüz Doç. Dr. Sedat Yüksel Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Texas State University University of Phoenix Mevlana Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Düzce Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Düzce Üniversitesi The George Washington University İnönü Üniversitesi The George Washington University Kennesaw State University Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi The Virginia Polytechnic Institute and State University Purdue University Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Uludağ Üniversitesi

3 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities Theory and Practice Cilt (Vol): 2 Sayı (No): 4 Güz (Fall) 2011 MAKALELER Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme Fatma Ünal Seviye Belirleme Sınavı (SBS): Öğrenci Tükenmişliğinin Muhtemel Bir Yordayıcısı mı? Gökhan Baş Bilim ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Tutumlarının İncelenmesi: Denizli BİLSEM Örneği Kadir Bilen Örgütsel Stres Kaynakları: Kavramsal Bir Çözümleme Kemal Arıcan 55 İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğrenme ve Öğretme Ortamına Yönelik Düşünceleri Meryem Kaplan Türk ve Amerikan Okul Müdürlerinin Profilleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Selahattin Turan Tak Cheung Chan Öğrenmede Kişisel Sorumluluğu Artırmaya Yönelik Bir Öğrenme ve Değerlendirme Yaklaşımı: Portfolyo Değerlendirme Yener Özen We Have Met the Enemy and the Enemy is Us: An American s Early Impressions of Life, Work and Education in Modern Turkey Duncan Waite 133

4 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities Theory and Practice ISSN: Cilt (Vol): 2 Sayı (No): 4 Güz (Fall) 2011 Yayın Türü: Yaygın Süreli İdare Yeri: EĞİTİM-BİR-SEN Genel Merkezi G.M.K. Bulvarı Ş. Danış Tunalıgil Sokak No: 3/13 Maltepe-Ankara/Türkiye Tel : (0.312) Bürocell: (0.533) Faks : (0.312) e-posta: Sahibi: EĞİTİM-BİR-SEN Adına Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ali YALÇIN Genel Basın Yayın Sekreteri Grafik Tasarım Selim AYTEKİN Baskı: Mattek Matbaacılık T: (0.312) Baskı Tarihi: Adet

5 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities: Theory and Practice Cilt (Vol): 2 Sayı (No): 4 Güz (Fall) 2011, 3-24 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 1* Fatma ÜNAL Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özet: Eğitim gelecek kuşaklara değer aktarımının yapıldığı bir süreçtir. Bu süreç içerisinde öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerler öğretmenlerin değer eğilimlerini ortaya koyması ve eğitim sürecini etkilemesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, öğrencilerine kazandırmak istedikleri değer tercihlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Antalya merkez ilçelerinde bulunan resmi orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Farklı alanlardan (biyoloji, fizik, kimya, matematik, tarih, coğrafya) 485 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmayı istedikleri değerleri belirlemek üzere görüşme formu kullanılmıştır. İçerik analizi sonucu elde edilen verilerin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri 127 farklı değer belirttikleri görülmüştür. Bu değerlerden en çok tercih edilenlerin sırasıyla saygı, dürüstlük, sevgi, sorumluluk, bilimsellik, vatan sevgisi, ahlaki değerler, özgüven, hoşgörü, çalışkanlık, iyi insan olma, Atatürkçü düşünce, çevre bilinci, akılcı olma, başarılı olma, toplum bilinci ve ülke sorunlarına duyarlılık değerlerinin olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerin Rokeach (1973) tarafından geliştirilen değer sınıflandırması ile karşılaştırılması sonucunda, öğretmenlerin %10 unu tarafından tercih edilen değerlerin Rokeach ın değer sınıflandırması ile örtüşmediği görülmüştür. Öğretmenlerin tercih ettikleri değerlerden ilk üç sırada yer alan saygı, dürüstlük ve sevgi değerlerinin hem kadın hem de erkek öğretmenler tarafından ilk sıralarda tercih edildiği belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer bulsu ise, saygı, dürüstlük, sevgi, bilimsellik ve sorumluluk değerlerinin tüm alan öğretmenlerinin öncelikli tercihleri arasında yer almış olmasıdır. Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Değer, Değer Eğitimi 1 * Bu çalışma, Ekim 2011 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Değerler Eğitimi Sempozyumu nda sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.

6 4 Fatma Ünal A Study Regarding the Values Teachers Aim to Give Their Students Abstract: Education is a process in which values are passed on to future generations. The values which the teachers aim to give their students have an important role during this process as they reflect the teachers values and influence the educational process. This study aims to determine the choice of values the secondary education teachers aim to give their students. The total field under survey was the teachers working at governmental secondary schools in Antalya s central districts. 485 teachers from different branches (biology, physics, chemistry, mathematics, history and geography) have been interviewed with an interview form. The frequency (f) and percentage (%) values were calculated from the data derived from the content analysis. The study showed that the teachers aim to give their students 127 different values. The most preferred values, in order of rating were, respect, honesty, love, responsibility, being scientific, patriotism, morality, self-confidence, tolerance, being hard working, being good, Kemalism, environmental consciousness, rationalism, being successful, social awareness, and awareness to the problems of their country. When compared with the Rokeach s value classification (1973), it was seen that the values of 10% of the teachers did not overlap. The first three rated values (respect, honesty, love) were rated top three by both female and male teachers. Respect, honesty, love, responsibility and being scientific were the most rated values by all of the branch teachers. Key Words: Teacher, Value, Value Education Eğitim, en genel tanımıyla bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972). Günümüzde bilim, teknoloji, sanayi ve ekonomi alanındaki gelişmeler eğitim sürecini de önemli ölçüde etkilemiş ve bazı sosyal problemlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu sosyal problemlerden birisi de değer kaybı/değer bunalımıdır. Değerlerin eğitim ve toplum hayatında kazandırılması çabaları ve odak noktası haline gelmesi bu bağlamda anlam kazanmaktadır. Eğitim sürecinde çok stratejik bir rolü bulunan öğretmenler için de değerler ve değerlerin kazandırılması üzerinde durulan önemli konuların başında gelmektedir. Değer bireyin, hayattaki hedeflerini, ilkelerini ve davranışsal önceliklerini belirten bilişsel yapılardır (Renner, 2003). Bireyin elde etmek veya kaçınmak için zaman, enerji ve kaynak harcamaya razı olduğu her şey değerlerini ifade etmektedir (Woodsmall, 2003). İnsanlar değerlerle amaçlarını tanımlar ve belirli bir yönde bir davranış tarzı seçer, onlar aracılığıyla kendilerini ve diğerlerini değerlendirirler. Pek çok disiplin tarafından incelenen araştırma konularından olan ve bize yön veren değer, değerler ve değer sistemleri ve kavramı farklı disiplinlerde farklı

7 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 5 şekillerde tanımlanmıştır. İnsan değerlerinin doğasına ilişkin düşüncelerin büyük kısmı Rokeach ın çalışmalarından etkilenmiştir. Rokeach a (1973) göre değer, kişisel ve toplumsal olarak belirgin bir davranış biçimine veya yaşam amacına ilişkin sürekli bir inançtır. Bireylerin ideal davranış tarzları veya yaşam amaçları hakkındaki inançları olup davranışa farklı şekillerde rehberlik eden çok yönlü standartlar olan değerler, kişiliğin oluşmasında ve bilişsel sistemde daha merkezi bir yer işgal ederler ve bu nedenle de davranışların olduğu kadar tutumların da belirleyicisidirler (Rokeach,1973). Schwartz a (1994) göre değerler, bireyin ya da diğer toplumsal oluşumların yaşamına yol gösterici ilkeler olarak hizmet eden, önemlilikleri farklılık gösteren, arzu edilen amaçlardır. Böylece değerler bireyin yaşamına yön verirken aynı zamanda bir toplumun normlarını da tutarlı bir sistem halinde bütünleştirmeye yardımcı olurlar (Schwartz ve Bilsky, 1987). Değer tanımlarında yaygın olarak bazı özelliklere vurgu yapılmaktadır Schwartz (1992; Akt., Bacanlı, 1999 ) değer kavramıyla ilgili şu özellikleri belirtmiştir. Değer bir kavram veya inançtır, arzu edilir sonuç durum veya davranışlarla ilişkilidir, belirli (özel) durumları aşmaya yöneliktir, davranış ve olayların seçimi veya değerlendirilmesinde yol göstericidir, değerler göreli önemleri açısından sıralanırlar. Değer tanımlarında vurgu yapılan bu özelliklerin yanı sıra bireyin yaşamına yön veren ve toplumsal normları ortaya koyan değerlere yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda değerlerle ilgili olarak farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalardan en çok bilinen ve kabul edilenler; Schwartz ve Rokeach, tarafından yapılan değer sınıflandırmalarıdır. Schwartz (1992; Akt., Kağıtçıbaşı ve Kuşdil, 2000) değerleri; bireysel ve kültürel olmak üzere, iki düzeyde incelemiştir. Rokeach ın (1973) yaptığı sınıflandırma ise oldukça kapsamlı olup, kendisinden sonra gelen birçok araştırmacı tarafından kabul görmüştür. Bu sınıflandırmaya göre, değerler gaye/amaç değerler (terminal values) (basarı, özgürce seçim, eşitlik, erdem, vb) ve bu değerlerin elde edilmesinde gerekli görülen vasıfları temsil eden vasıta/araç değerler (instrumental values) (cesaret, sorumluluk, gerçeklik, tutku vb) olarak iki düzeyde ele alınmıştır (Rokeach, 1973). Bu sınıflandırmaların da temel alındığı birçok çalışmada değerler, toplumsal, bireysel ve örgütsel açıdan incelenmiştir. Söz konusu araştırmaların ortak amacı, insanların değerlerinin bilinip bilinemeyeceğini belirlemektedir. İnsanların değer, inanç ve tutumlarının

8 6 Fatma Ünal önceden bilinmesinin, davranışlarının tahmin edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olacağı düşünülmüştür (Eren, 1997). Sahip olunan değerler kişinin toplum içerisindeki konumunun belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu değerler sayesinde birey, diğer insanlar ile etkili iletişime geçebilir ve sosyal konumunun belirlenmesi için uygun bir zemin hazırlayabilir. Belirli değerlere ve inançlara sahip olmadan anlamlı ve düzenli bir yaşam sürdürmemiz mümkün değildir. Bireyin etkileşimde bulunduğu kültürün öğeleri üzerine yapılanan değerler her zaman bir seçimi vurgular. İçselleştirilen ve genel kabul gören değerler gelecek kuşaklara aktarılır. Değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili olan unsurlardan birisi de öğretmenlerdir. Öğretmenlerin değerler, değer eğitimi ve değer tercihlerini belirlemek üzere birçok çalışma yapılmıştır (Akkiprik, 2007; Aktepe ve Yel, 2009; Girgin, 2008; Sarı, 2005; Sezgin, 2006; Taşdan, 2010; Yiğittir ve Öcal, 2011). Ayrıca, öğretmenlerin genel özelliklerinin, bilgi, beceri ve tutumlarının, değer tercihlerinin öğrenci davranışlarını etkilediği ile ilgili araştırma bulguları bulunmaktadır (Berliner, 1988; Brophy ve Good, 1986; Dickinson, 1990; Harris, 1998; Hirsch, 2000; Gözütok, 1995; Yıldırım, 1994). Birey değerlerin kazanılması ve içselleştirilmesi sürecinde etkileşimde bulunduğu aile, okul ve toplumsal yapıdaki unsurlardan etkilenir. Eğitim kurumlarında eğitim etkinlikleri, öğrenci davranışlarında istendik değişmeler meydana getirmek üzere, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönden gelişimini sağlayacak nitelikte planlı ve programlı bir biçimde gerçekleştirilir. Eğitim kurumlarının yazılı resmi eğitim programının yanı sıra yazılı olmayan örtük programları da öğrencilere öngörülen ya da öngörülmeyen davranışları kazandırabilir. Yüksel (2002; Akt., Tuncel 2007), örtük program üzerinde çalışan araştırmacıların, genelde öğrencilerin resmi program dışında üç temel kaynaktan öğrendiklerini ve öğrencilere sunulan bu kaynaklardan her birinin örtük programın kapsamını oluşturduğunu belirtmektedir. Bu üç temel kaynak; (1) eğitim sistemi ve okulun idari, örgütsel, araç ve düzenlemeleri, (2) okul-çevre arasındaki etkileşimler ve (3) sınıf içerisinde öğretmen ile öğrencilerin birbirlerine karşı konum ve etkileşimleridir. Değerlerin de içinde yer aldığı duyuşsal davranışların (duygular, tercihler, değerler, ahlaki kurallar, istek ve arzular, güdüler, yönelimler vb.) kazanılmasında bilişsel alandan yararlanılabilse de örtük program özellikleri duyuşsal davranışları geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte duyuşsal davranışları kazandırmada geliştirmede

9 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 7 Kohlberg in ahlak eğitimi, Rogers ın hümanist eğitimi, Sonnier ve arkadaşlarının bütüncü eğitimi, değer açıklama ve değer analizi, gibi farklı duyuşsal eğitim yaklaşımlarını doğurmuştur (Bacanlı, 1999). Eğitim kurumlarının her kademesinde görev yapan öğretmenler, hem o eğitim kurumunun resmi programını yürütürken hem de örtük program özelliklerinin ana unsurlarından birisi olarak etkileşimde bulunduğu öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerinde önemli rol oynarlar. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde okul ve öğretmenlere, öğrencilerin bulundukları gelişim ödevlerini yerine getirerek sağlıklı bir gelişme göstermelerinde önemli roller düşmektedir. Öğretmen, okulda eğitim-öğretim faaliyeti yaparken kendi bilgi ve becerisinin yanında değerlerini de öğrencilerine aktarır. Aynı zamanda onların kendi değerlerini içselleştirip, değerler sistemini olgunlaştırabilmesinde etkin rol oynar. Bu süreçte öğretmenlerin sahip oldukları değerler önem kazanmaktadır. Çoğu ülkede olduğu gibi, ülkemizde de, tartışma konusu olan değer değer kaybı/değer bunalımı ve öğrencilere kazandırılacak değerler konusunda yapılan çalışmalarda özellikle ortaöğretim kurumlarına devam eden gençlerdeki değer kaybına dikkat çekilmektedir. Tokdemir (2007) ortaöğretim öğretmenleri ile yaptığı çalışmada, öğretmenlerin değer eğitiminde çeşitli problemlerle karşılaştıkları bunların, sırasıyla öğrenciden kaynaklanan (%45), öğretmen ve idareden kaynaklanan (% 8), çevreden kaynaklanan (% 38), müfredattan kaynaklanan (% 5), eğitim sisteminden (% 4)kaynaklanan problemler olduğu belirtilmiştir. Bu çalışma verilerinde de görüldüğü gibi öğretmenlerin azımsanmayacak bir bölümü değer eğitimindeki problemin çoğunlukla öğrencilerden kaynaklandığını belirtmektedir. Aynı şekilde, ergenlik dönemi özelliklerini gösteren bu yaş grubu öğrencilerde görülen değer kaybı nedenleri arasında da doğrudan öğrencileri hedef gösteren bir anlayış söz konusudur. İşte bu noktada öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerler, öğretmenlerin değer eğilimlerini ortaya koyması aynı zamanda öğrencilerinde görmek istedikleri değerlere vurgu yapması ve eğitim sürecini etkilemesi açısından önem taşımaktadır. Problem Bu çalışma, orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değer tercihlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

10 8 Fatma Ünal Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerler, Rokeach tarafından kullanılan (amaç ve araç) değer sınıflamasına uyumluluk göstermekte midir? Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerler farklılık göstermekte midir? Öğretmenlerin alanlarına göre, (biyoloji, fizik, kimya, matematik, tarih, coğrafya) öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerler farklılık göstermekte midir? Yöntem Araştırma Modeli Bu araştırma, orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değer tercihlerini belirlemek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma, gözlem görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik betimsel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu çalışmada verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, verilerin çözümlenmesi amacıyla ise içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde daha önceden belirlenmiş sorular vardır. Bu yöntemin en önemli özellikleri, soruların belirli bir sırayı takip etmemesi, daha önceden belirlenmeyen ek soruların sorulabilmesi ve daha esnek bir yapıya sahip olmasıdır. İçerik analizi yoluyla ise veriler tanımlanmaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek organize edilir (Yüksel, Mil ve Bilim, 2007). Çalışma Grubu Araştırma evrenini, Antalya merkez ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, bu okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerden tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 485 (234 kadın, 251 erkek) öğretmen oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları orta öğretim kurumları; genel lise ve anadolu meslek lisesi (16), endüstri meslek lisesi (3) ve anadolu meslek lisesi (1), ticaret meslek lisesi

11 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 9 (1), imam hatip lisesi ve anadolu imam hatip lisesi (3), kız meslek lisesi (1), anadolu turizm ve otelcilik meslek lisesi (1) olmak üzere farklı türde toplam 25 orta öğretim kurumudur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 Öğretmenlerin Demografik Özellikleri Alan F % Hizmet Süresi F % Biyoloji 59 12,2 5 altı 8 1,6 Fizik 66 13, ,0 Kimya 76 15, ,5 Matematik , ,7 Tarih 81 16, ,5 Coğrafya 92 19,0 26 üstü 47 9,7 Toplam ,0 Toplam ,0 Yaş F % Cinsiyet F % 25 altı ,3 Kadın , , , ,0 Erkek ,8 46 üstü ,9 Toplam ,0 Toplam ,0 Tablo 1 de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin %12,2 si biyoloji (59), % 13,6 sı fizik (66), %15,7 si kimya (76), %22,9 u Tablo matematik 2 (111), %16,7 si tarih (81), %19 0 u coğrafya (92) öğretmenidir. Öğretmenlerin Öğretmenlerin Öğrencilerine % 48, Kazandırmak 2 si kadın (234), İstedikleri %51, Değerler 8 I erkek (251) dir. Öğretmenlerin çoğunluğu %33, 0 ü, yaş aralığındadır. İkinci Değerler F % sırada yer alan 46 yaş üstü öğretmenlerin oranı %21, 9 dur yaş aralığındaki Saygı öğretmenlerin oranı ise %4, 2603 dür. Öğretmenlerin 53,6 hizmet sürelerine Dürüstlük bakıldığında ise çoğunluğun %30,5 nin ,1 yıl hizmet süresi Sevgi ,6 olduğu, ikinci sırada %29,7 nin yıl hizmet süresi olanların yer Sorumluluk ,0 aldığı, hizmet süreleri en az (5 ve altı %1,6) olanlar ile hizmet süreleri Bilimsellik 99 20,4 en yüksek Vatan olanların sevgisi (26 ve üstü %9,7) oranlarının 93 diğerlerinden 19,2 daha az olduğu Ahlaki görülmektedir. değerlere sahip olmak 82 16,9 Özgüven 79 16,3 Veri Hoşgörü Toplama Aracı 64 13,2 Bu Çalışkanlık araştırmada; öğretmenlerin 52 öğrencilerine 10,7 kazandırmak istedikleri değer tercihlerini belirlemek için çalışmaya katılan öğretmenler tarafından cevaplanmak üzere öğrencilerinize kazandırmak istediğiniz

12 10 Fatma Ünal değerler nelerdir? sorusunun yer aldığı bir form kullanılmıştır. Öğretmenler, kendilerine sunulan bu forma tek bir değer yazdıkları gibi birden fazla değer de belirtmişlerdir. Veri Toplama Süreci Bu araştırmanın verileri, eğitim öğretim yılında Antalya il merkezinde bulunan orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden (485) yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın Güvenirlik ve Geçerlik Kanıtları Nitel araştırmalarda geçerliği oluşturmayı sağlayan en önemli özellikler, araştırma alanına yatkınlık, yüz yüze görüşmeler yoluyla ayrıntılı ve derinlemesine bilgi toplama, gözlemler yoluyla doğrudan ve olayın geçtiği doğal ortam içinde bilgi toplama, uzun süreli bilgi toplama ve elde edilen bilgilerin doğrulanması için alana geri gidebilme ve ek bilgi toplama olanağının olmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada, çalışmaya katılanlardan doğrudan bilgi alınmış ve veriler değerlendirilmiştir. Verilerin Analizi Araştırmada veriler, nitel araştırma yöntemlerinden olan görüşme yöntemi kullanılarak, Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Her birey için ayrı ayrı düzenlenen veriler; öğretmenlerin demografik özelliklerine göre değerlendirilmiş (cinsiyet, alan) ve Rokeach tarafından kullanılan (amaç ve araç) değer sınıflamasına göre karşılaştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans (f ) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Bulgular Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değer tercihlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, öğretmenler

13 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme Tablo 1 Öğretmenlerin Demografik Özellikleri öğrencilerine Alan kazandırmak F % istedikleri Hizmet değerleri Süresi görüşme F formuna % yazarak belirtmişler, Biyoloji birden 59 fazla 12,2 değer tercihinde 5 altı bulunabilmişlerdir. 8 1,6 Değerlerle ilgili Fizik ifadeler belirlenirken 66 13,6 öğretmenlerin 6-10 formlara 63 yazdıkları 13,0 değer Kimya 76 15, ,5 ifadeleri Matematik dikkate alınmıştır , ,7 Tarih Çalışmaya 81 katılan 16,7 öğretmenlerin görüşme 75 formlarında 15,5 127 değer ifadesine Coğrafya yer verdikleri 92 19,0 görülmüştür. 26 üstü Bu değer 47 ifadelerinin 9,7 görüşme Toplam ,0 Toplam ,0 formlarında belirtilme sayısı arasında değişmekte olup, oransal olarak Yaş %53,6- %0,1 F arasında % değişmektedir. Cinsiyet Belirtilen F % değer ifadeleri iki 25 kısımda altı ele alınmıştır. - - Öncelikle öğretmenlerin %10 undan daha ,3 Kadın ,2 fazlası tarafından 96 belirtilen 19,8 değer ifadeleri, daha sonra ise öğretmenlerin %10 undan daha 160 az bir 33,0 kısmı tarafından belirtilen değer ifadelerine bakılmıştır ,0 Erkek ,8 46 üstü ,9 Toplam Öğretmenlerin 485 öğrencilerine 100,0 Toplam kazandırmak 485 istedikleri 100,0 değerlerden en fazla tercih ettikleri değerler sıralamasında, öğretmenlerin %10 undan daha fazlası tarafından belirtilen değerler tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerler Değerler F % Saygı ,6 Dürüstlük ,1 Sevgi ,6 Sorumluluk ,0 Bilimsellik 99 20,4 Vatan sevgisi 93 19,2 Ahlaki değerlere sahip olmak 82 16,9 Özgüven 79 16,3 Hoşgörü 64 13,2 Çalışkanlık 52 10,7 Tablo 2 de görüldüğü gibi öğretmenlerin %10 undan daha fazlası tarafından belirtilen değer ifadeleri, saygı (%53,6), dürüstlük (%51,1), sevgi (%33,6), sorumluluk (%21), bilimsellik (%20,4), vatan sevgisi (%19,2), ahlaki değerlere sahip olmak (%16,9), özgüven (%16,3), hoşgörü (%13,2), çalışkanlık (%10,7) olarak belirtilmiştir. Öğretmenlerin %10 undan daha az bir kısmı tarafından belirtilen ancak frekansı 10 ve daha fazla olan değer ifadeleri ise, iyi insan olma, Atatürkçü düşünce, çevreye karşı duyarlı olma, akılcı olmak, toplum bilinci, ülke sorunlarına duyarlı olma, başarılı olma, çağdaşlık, sosyal uyum, paylaşım, demokratik 11 1

14 12 Fatma Ünal olma, adil olma, yararlı olma, iyimserlik, azim, aile kavramı, barış, yardımseverlik ve planlı olma değerleridir. Rokeach (1973) sınıflandırmasına göre, öğretmenler tarafından tercih edilen (amaç ve araç) değerler tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlerin Rokeach (1973) Sınıflandırmasına Göre Dağılımı Amaç değerler Araç değerler f % f % Rahat bir hayat - - Hırslı/istekli - - Heyecanlı bir hayat - - Ufku geniş olma - - Başarma hissi Kabiliyetli - - Barış içinde bir 11 2,3 Neşeli - - dünya Güzellikler dünyası - - Temiz - - Eşitlik 3,6 Cesaretli - - Aile güvenliği Affedici Özgürlük 1,2 Yardımsever Mutluluk 3,6 Dürüst İç huzuru - - Hayal gücü kuvvetli 2,4 Gerçek sevgi Bağımsızlık - - Ulusal güvenlik - - Entelektüel - - Zevk - - Mantıklı - - Kurtuluş - - Sevgi dolu/sevecen - - Öz saygı 3. 6 İtaatkâr - - Sosyal tanınma - - Kibar 2,4 Gerçek dostluk 1,2 Sorumlu Bilgelik/hikmet - - Öz kontrol - - Tablo 3 de görüldüğü gibi öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmayı istedikleri değerler, Rokeach ın sınıflandırmasına göre değerlendirildiğinde, öğretmenlerin en fazla tercih ettiği birçok değerin, Rokeach sınıflandırmasında yer almadığı görülmektedir. Çalışmada öğretmenler tarafından en fazla tercih edilen 10 değer içerisinde (Tablo 2), Rokeach sınıflandırmasındaki amaç ve araç değerlerden sadece dürüstlük, sevgi ve sorumluluk değerlerinin yer aldığı belirlenmiştir. Bu durum kültürel farklılıkların değer tercihlerinde etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerden frekansı 10 ve daha fazla olan değerlerin öğretmenlerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzde değerleri tablo 4 de yer almaktadır.

15 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 13 Tablo 4 Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerler Kadın (n:234) Erkek (n:251) f % f % Saygı Dürüstlük ,6 Sevgi Sorumluluk Bilimsellik Vatan sevgisi Ahlaki değerlere sahip olmak Özgüven Hoşgörü Çalışkanlık İyi insan olma 19 8, Atatürkçü düşünce Çevreye karşı duyarlı olma Akılcı olmak Toplum bilinci ,8 Ülke sorunlarına duyarlı olma Başarılı olma 15 6,4 4 1,6 Demokratik olma 4 1,7 11 4,4 Çağdaşlık Sosyal uyum Paylaşım 8 3, Adil olma Yararlı olma İyimserlik Azim Aile kavramı ,0 Barış 5 2,1 6 2,4 Yardımseverlik 7 3,0 4 1,6 Planlı olma Tablo 4 de görüldüğü gibi öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerden frekansı 10 ve daha fazla olan değerlerden, saygı, dürüst olmak/ dürüstlük, sevgi değerlerinin hem kadın hem erkek öğretmenler tarafından ilk üç sırada belirtildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte bayan öğretmenlerin, saygı, dürüstlük, sorumluluk, ahlaki değerlere sahip olmak, özgüven, hoşgörü, toplum bilinci gibi değerleri erkek öğretmenlere göre daha fazla belirtikleri, erkek öğretmenlerin ise, bilimsellik, vatan sevgisi, iyi insan olma, Atatürkçü düşünce, akılcı olmak gibi değerleri daha fazla belirttikleri görülmüştür.

16 14 Fatma Ünal Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerden frekansı 10 ve daha fazla olan değerlerin öğretmenlerin meslek alanlarına göre frekans ve yüzde değerleri tablo 5 de yer almaktadır. Tablo 5 Öğretmenlerin Mesleki Alanlarına Göre Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerler Biyoloji (n:59) Fizik (n:66) Kimya (n:76) Matematik (n:111) Tarih (n:81) Coğrafya (n:92) f % f % f % f % f % f %.Saygı Dürüstlük Sevgi 22 37, , , ,8: 30 36, ,5 Sorumluluk 8 13, , , ,1 9 10, ,8 Bilimsellik 14 23, , , , , ,7 Vatan sevgisi 9 15, , ,8 9 8, , ,4 Ahlaki değerle 12 20, , , , ,5 9 10,1 sahip olmak Özgüven 5 8, , , ,9 6 7, ,6: Hoşgörü 8 13,6 5 7, , , , ,2 Çalışkanlık 8 13,6 3 4, ,6 10 9,0 8 9, ,4 İyi insan olma 4 6,8 6 9,1 5 6,5 7 6, , ,1 Atatürkçü 1 1, , , ,8 5 5,6 düşünce Çevreye karşı ,5 7 9, ,6 8 9,0 duyarlı olma Akılcı olmak 2 3,4 6 9,1 3 3,9 6 5,4 6 7,2 6 6,7 Toplum bilinci 3 5,1 1 1,5 2 2,6 6 5, ,7 3 3,4 Ülke sorunlar 6 10,2 3 4, ,4 5 6,0 7 6,0 duyarlı olma Başarılı olma 1 1,7 6 9,1 7 9,1 5 4, Çağdaşlık ,5 5 6,5 2 1,8 2 2,4 4 4,5 Sosyal uyum 1 1,7 1 1, ,3 3 3,6 7 7,9 Demokratik 1 1,7 2 3,0 2 2, ,0 5 5,6 olma Paylaşım 2 3,4 2 3,0 3 3,9 5 4,5 1 1,2 5 5,6 Adil olma 3 5,1 4 6, ,6 1 1,2 1 1,1 Yararlı olma 1 1,7 1 1,5 5 6,5 1,9 4 4,8 1 1,1 İyimserlik ,6 1 1,3 5 4, ,1 Azim 1 1,7 1 1,5 1 1,3 1, ,0 Aile kavramı ,9 4 3,6 4 4,8 1 1,1 Barış 2 3, ,2 3 3,4 Yardımseverlik 3 5,1 1 1, ,9 1 1,2 5 5,6 Planlı olma ,8 1,9 1 1,2 2 2,2

17 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 15 Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerden frekansı 10 ve daha fazla olan değerlerden, saygı, dürüstlük, sevgi, bilimsellik ve sorumluluk değerlerinin tüm alanlarda öğretmenlerin %10 undan fazlası tarafından belirtildiği görülmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlere öğretmenlerin alanlarına göre ayrı ayrı bakıldığında ise, bu değerlerin kazandırılmasının tüm alan öğretmenlerince belirtildiği, ayrıca alan öğretim programlarında yer alan bazı değerlerin de belirtildiği görülmektedir. Biyoloji öğretmenlerinin; saygı (%61,0), dürüstlük (%49,2), sevgi (%37,3), bilimsellik (%23,7), çevreye karşı duyarlı olma (%27,1), ahlaki değerlere sahip olmak (% 20,3) vatan sevgisi (% 15,3), hoşgörü (% 13,6), çalışkanlık (%13,6), ülke sorunlarına duyarlı olma (% 10,2) değerlerini, Fizik öğretmenlerinin; dürüstlük (%51,5), saygı (%45,5), sevgi (33,3), bilimsellik (%25,8), ahlaki değerlere sahip olmak (22,7), özgüven (22,7), sorumluluk (%16,7), vatan sevgisi (%15,2) değerlerini, Kimya öğretmenlerinin; dürüstlük (54,5), saygı (48,1), sorumluluk (28,6), bilimsellik (26,0), ahlaki değerlere sahip olmak (%24,7), sevgi (%24,7), vatan sevgisi (%20,8), hoşgörü (%15,6), çalışkanlık (%15,6), özgüven (% 14,3) değerlerini, Matematik öğretmenlerinin; saygı (%67,6), dürüstlük (%53,2), sevgi (%37,8), sorumluluk (%26,1), bilimsellik (%18,9), özgüven (%18,9), ahlaki değerlere sahip olma (%13,5), hoşgörü (%12,6), Atatürkçü düşünce (%10,8) değerlerini, Tarih öğretmenlerinin; saygı (%50,6), vatan sevgisi (%45,8), dürüstlük (%43,4), sevgi (% 36,1), hoşgörü (%18,1), bilimsellik (%15,7), iyi insan olma (%15,7), toplum bilinci (%15,7), ahlaki değerlere sahip olma (%14,5), Atatürkçü düşünce (%14,5), sorumluluk (%10,8) değerlerini Coğrafya öğretmenlerinin; dürüstlük (%53,9), saygı (%44,9), sevgi (%31,5), sorumluluk (%25,8), özgüven (%23,6), bilimsellik (%15,7), vatan sevgisi (%12,4), çalışkanlık (%12,4), hoşgörü (%11,2), iyi insan olma (% 10,1), ahlaki değerlere sahip olmak (% 10,1) değerlerini belirttikleri görülmektedir.

18 16 Fatma Ünal Sonuç ve Öneriler Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmaya, eğitimöğretim yılında Antalya merkez ilçelerinde bulunan resmi orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler (485) katılmıştır. Araştırma bulgularına, çalışmaya katılan öğretmenlerin görüşme formuna yazdıkları bilgilerden elde edilen verilerin çözümlenmesiyle ulaşılmıştır. Değer kavramının sosyal bilimlerin merkezinde bir kavram olduğunu ifade eden Rokeach a (1973) göre değer, Bazı davranış ve amaçları diğer davranış ve amaçlardan ya bireysel ya da sosyal olarak daha tercih edilebilir bulan, sürekliliği olan inançlardır. Bu tanımda da belirtildiği gibi bireylerin tercihlerini yansıtan değerler, bu çalışmada öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değer tercihleri olarak, görüşme formlarına belirttikleri 127 değer ifadesi olarak ortaya konulmuştur..öğretmenler tarafından belirtilen bu değer tercihlerinden, öğretmenlerin %10 u tarafından belirtilen değerlerin sırasıyla; saygı, dürüstlük, sevgi, sorumluluk, bilimsellik, vatan sevgisi, ahlaki değerlere sahip olmak, özgüven, hoşgörü, çalışkanlık olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin %10 undan daha az bir kısmı tarafından belirtilen ancak frekansı 10 ve daha fazla olan değerler ise, iyi insan olma, Atatürkçü düşünce, çevreye karşı duyarlı olma, akılcı olmak, toplum bilinci, ülke sorunlarına duyarlı olma, başarılı olma, çağdaşlık, sosyal uyum, paylaşım, demokratik olma, adil olma, yararlı olma, iyimserlik, azim, aile kavramı, barış, yardımseverlik, planlı olma olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin değer tercihlerini belirlemek üzere yapılan bazı çalışmalarda bu çalışma bulgularıyla örtüşen bulgular olduğu görülmüştür. Kiracı ve Karalar ın (2010), bireysel değerlerin sürdürülebilirliği üzerine öğretmenlerle yaptığı çalışmada da araştırmaya katılan öğretmenlerin en fazla önem yüklediği değerler sırasıyla, aile güvenliği, ulusal güvenlik ve sağlıklı olma değerleridir. Bunların ardından, toplumsal adalet, anlamlı bir hayat, dürüstlük, anne-babaya ve yaşlılara saygı göstermek ve mahremiyet değerleri gelmektedir. Bu bulgular, öğretmenlerin toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan saygı, dürüstlük, sevgi gibi değerler ile güvenliğine ilişkin değerlere yaşamlarında önem verdiğini göstermektedir. Dönmez ve Cömert in (2007) ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sahip olduğu değerlere ilişkin

19 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 17 algılarını belirlemek üzere yaptıkları çalışmada, öğretmenlerin en çok önemsedikleri değerlerin mutlu bir evlilik ve ailemle birlikte vakit geçirmek olduğu belirlenmiştir. Taşdan ın (2010), ilköğretim okulu öğretmenlerinin bireysel değerleri ile okulun örgütsel değerleri arasındaki uyum düzeyini ortaya koymak amacıyla yaptığı çalışmada, resmi ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin en çok önem verdikleri beş bireysel değerin sırasıyla; adalet, dürüstlük, insan odaklı olmak, güven ve çalışkanlık değerleri olduğu, öğretmenlere göre okul kültürü içerisinde en çok önem verilen beş örgütsel değerin ise başarı, çalışkanlık, dürüstlük, kalite ve insan odaklı olmak değerleri olduğu belirlenmiştir. Aktepe ve Yel in (2009), ilköğretimde çalışan öğretmenlerin değer yargılarını belirlemek amacıyla yürüttükleri çalışmada da öğretmenlerin en çok toplumsal adalet, ulusal güvenlik, aileye değer vermek, sağlıklı olmak, gerçek arkadaşlık, dürüst olmak, sorumluluk sahibi olmak ve eşitlik gibi değerleri tercih ettikleri en az ise, dünya islerinden el ayak çekmek, zengin olmak, sosyal güç sahibi olmak, otorite sahibi olmak, hırslı olmak, heyecanlı bir yaşantı sahibi olmak, itaatkâr olmak ve istek ve arzularının doyurulması anlamına gelen zevk gibi değerleri tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bu çalışma bulgularında da benzer değer tercihleri yer almakla birlikte bu değerlerin önem sıralarının değiştiği görülmektedir. Çeşitli amaç ve hedeflerin göreceli önemini belirleyen değerler; bireyin dikkat ve çabalarını ihtiyaçlara yöneltmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçlar ile eylemler arasındaki ilişki değerlere göre şekillenmektedir (Woodsmall, 2003). Schwartz (2006; Akt., Kiracı ve Karalar, 2010), değerlerle ilgili olarak, Değerlerimizi düşündüğümüz zaman, aslında güvenlik, bağımsızlık, bilgelik, başarı, iyilik ve zevk vb. gibi yaşamımızda nelerin önemli olduğunu düşünürüz. Hepimiz, farklı önem derecelerine sahip çok sayıda değeri barındırmaktayız. Belirli bir değer, bir kimse için çok önemli iken, bir başkası için önemsiz olabilir açıklamasını yapmıştır. Schwartz ın da ifade etmeye çalıştığı gibi, değerler arasında bir üstünlük ve öncelik ilişkisi söz konusudur. Bireyler birbirlerinden farklı önem derecesinde değerlere sahiptir. Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerin Rokeach (1973) tarafından geliştirilen değer sınıflandırması ile karşılaştırılması sonucunda, öğretmenlerin %10 unu tarafından tercih edilen değerlerin bu çalışmada elde edilen verilerle çok uyuşmadığı görülmüştür. Rokeach ın sınıflandırmasında yer alan amaç ve araç

20 18 Fatma Ünal değerlerden sadece dürüstlük, sevgi ve sorumluluk değerlerinin olduğu belirlenmiştir. Yiğitter ve Öcal ın (2010) ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin değer yönelimlerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada öğrenciler, kendilerinde ve çevrelerindeki insanlarda görmek istedikleri özellikleri belirtmişler, öğrencilerin belirttikleri değerler Rokeach tarafından geliştirilen değer sınıflandırması ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada da öğrencilerin en fazla tercih ettikleri 13 değerden, Rokeach ın sınıflandırmasındaki değerlerden sadece 5 değerin (dürüstlük, yardımseverlik, hoşgörülü olma, temizlik ve sevgi) olduğu tespit edilmiştir. Değerler, kişilerin davranış biçimlerini etkileyen normatif standartlardır. Kültüre ilişkin iyi/kötü, güzel/çirkin vb. şekilde değerlendirilen fikirler, o kültüre ait değerleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, insanlık tarihi boyunca her toplumun çeşitli değerleri benimsediği görülmektedir (Atay, 2003). Bireysel değerler kültürün ya da sosyal sistemin ürünü olarak kabul edilmektedir. Çünkü kültür bireylerin davranışlarını onlara aşıladığı ve öğrettiği değerler aracılığıyla etkilemektedir (Uyguç 2001). Değerler kültürlere göre farklılık gösterebileceği gibi kültürlere göre aynı değerlere yüklenen değer de farklı olabilir. Bu bağlamda Rokeach (1973) değer sınıflandırmasının Türk toplumunun değer tercihlerini tam olarak yansıtmadığı söylenebilir. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre değer tercihlerine bakıldığında, öğretmenlerin en çok tercih ettikleri değerlerden ilk üç sırada yer alan saygı, dürüstlük ve sevgi değerlerinin hem kadın hem de erkek öğretmenler tarafından ilk sıralarda belirtildiği görülmüştür. Cinsiyetin değerler üzerindeki etkisini araştıran pek çok araştırma yapılmıştır. Yılmaz ın (2009), öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından incelemek üzere yürüttüğü çalışmasında kadın öğretmenlerin erkek öğretmelere göre daha fazla evrensellik, yardımseverlik, uyum ve güvenlik değerlerini tercih ettikleri görülmüştür. Aydın nın (2005), üniversite öğrencileri ile yürüttüğü çalışmada ise, kızların en önemli gördükleri araçsal değerler; dürüstlük, bağışlayıcılık, sorumluluk sahibi olma, geniş görüşlülük ve mantıklılık olduğu görülmüş, Erkekler, değer tercihlerinde yalnızca kızlarda önemli olan sorumluluk sahibi olma değeri yerine cesaretlilik araçsal değerini koyarak farklılaşmışlardır. Kız ve erkeklerin önemli gördükleri araçsal değerlerin tercih ortalamalarının benzeşmesi ilgi çekici bulunmuştur. Cinsiyetin değerler üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar, cinsiyet baz alındığında erkeklerin daha çok araçsal ve maddesel değerlere önem

21 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 19 veren eril özelliklere sahip olarak (otokratik, bağımsızlık, rasyonellik, risk alma, baskın olma, atılganlık vb.) kadınların ise duygu ve düşüncelerini kolay ifade edebilen ve sıcak ilişkiler kurma eğilimli dişil özellikler (demokratik, duygusallık, toplulukçu, insanı dikkate alma v.b.) gösteren bireyler olarak sosyalleştikleri için erkeklerin daha bireysel, kadınların ise daha toplulukçu değerler eğilimine sahip olduğunu göstermektedir (Bayhan, 2002; Feather, 1998; Hofstede, 1996; Myyry ve Helkama, 2001). Bu çalışmada beklentilerin aksine, cinsiyetle ilgili bazı bulgular farklılıklardan çok benzerliklere işaret etmektedir. Örn: Öğretmenlerin en çok tercih ettikleri değerlerden ilk üç sırada yer alan saygı, dürüstlük ve sevgi değerlerin hem kadın hem de erkek öğretmenler tarafından ilk sıralarda belirtilmiş olması. Bu durum öğretmenlerin benzer konum ve rollerinin bir sonucu olabilir. Bununla birlikte, bu çalışmada da diğer çalışma bulgularını destekler nitelikte veriler elde edilmiştir. Bayan öğretmenlerin, saygı, dürüstlük, sorumluluk, ahlaki değerlere sahip olmak, özgüven, hoşgörü, toplum bilinci gibi değerleri erkek öğretmenlere göre daha fazla belirtikleri, erkek öğretmenlerin ise, bilimsellik, vatan sevgisi, iyi insan olma, Atatürkçü düşünce, akılcı olmak gibi değerleri daha fazla belirttikleri görülmüştür. Bu bulgular doğrultusunda bayan öğretmenlerin sorumluluk, hoşgörü ve toplum bilinci değerlerini erkek öğretmenlerden daha fazla tercih etmeleri ile erkek öğretmenlerin ise bilimsellik ve akılcı olmak gibi değerlerini bayan öğretmenlere göre daha fazla tercih etmelerinin toplumsal cinsiyet rollerini destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin mesleki alanlarına göre değer tercihlerine bakıldığında ise, tüm alan öğretmenlerinin saygı, dürüstlük, sevgi, bilimsellik ve sorumluluk değerlerini ilk sıralarda tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlere, öğretmenlerin alanlarına göre ayrı ayrı bakıldığında ise, bu değerlerin yanı sıra, alan öğretim programlarında yer alan bazı değerlerin de ifade edildiği belirlenmiştir. Örn: Biyoloji öğretmenleri ülke sorunlarına duyarlı olma, çevreye karşı duyarlı olma, fizik öğretmenleri bilimsellik, kimya öğretmenleri bilimsellik matematik öğretmenleri saygı, sevgi, dürüstlük, hoşgörü, tarih öğretmenleri, vatan sevgisi, hoşgörü, iyi insan olma, toplum bilinci, ahlaki değerlere sahip olma, Atatürkçü düşünce,coğrafya öğretmenleri, saygı, sevgi, sorumluluk, bilimsellik, vatan sevgisi, hoşgörü değerlerini ilk sıralarda belirttikleri görülmüştür

22 20 Fatma Ünal tr/programlar.asp. Tarih öğretiminin değerler açısından önemi ile ilgili yapılan bir çalışmada, öğretmenlerin (%59) tarih dersinde öğrencilere kazandırılacak en önemli değer olarak vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik değerlerini kategorize ettikleri belirlenmiştir (Tokdemir 2007). Bu çalışmada da vatan sevgisi tarih öğretmenleri tarafından ilk sıralarda belirtilen değerler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla öğretmenlerin kendi alan programlarının öngördüğü değerleri de kazandırmak istedikleri görülmektedir. Eğitimde taklit, model alma ve duygudaşlık yapma önemli bir yer işgal eder. Ahlâkın öğrenilmesi doğrudan kişinin benliği; benlik ise sosyal bir çevrede gelişir. Ahlâk insanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen bir kaideler sistemi olduğuna göre, sosyal ilişkilerin olduğu her yer, aile, okul ve çevre ahlâkî edimlerin oluşumunda önemlidir (Güngör, 1995). Tutumlar model alma yolu ile öğrenmeden oldukça fazla etkilenmektedir. Eğitim ortamlarında öğretmenler, öğrenciler için iyi birer model olabilirler. Bu bağlamda öğretmenlerin de öğrencilere kazandırmayı istedikleri değerlerle uyuşan tutarlı davranışları sergilemesi önem kazanmaktadır. Bununla birlikte öğretmenler eğitim ortamında bir güven ortamı oluşturarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını temel alan uygun yöntem ve yaklaşımları kullanarak öğrencilerin, hedeflerini belirlemelerine ilgilerini geliştirmelerine ve değerlerini oluşturmalarına işlevsel olarak rehberlik edebilirler. Okullardaki eğitim öğretim süreci ve eğitimin bileşenleri değerlerin kazanılmasında merkezi bir role sahiptir. Orta öğretim kurumlarının yeni hazırlanan öğretim programlarında duyuşsal hedeflerin kazandırılmasına dikkat çekilmektedir. Okulda değerlerin kazanımı tek bir dersin konusu olarak ve sadece öğretmenlerin sorumluluğunda olan bir konu olarak ele alınamaz. Her ders ve okul kültürünün istenen değerlerin kazanımına katkı sağlaması gerekmektedir. Değerler eğitimi konusunda öğretmenler dahil olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının gayret içerisinde olması son derece önemlidir. Ancak ülkemizde son yıllarda her kademedeki eğitim kurumunda görülen değerleri öğretelim gayreti ne ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Değerlerin kazanımı sürecinde, değerlerin nasıl kazanıldığı ve nasıl kazandırılacağı konusunda bilimsel temellerden yoksun, didaktik yollarla değerlerin öğretilebileceği gibi kanı ve uygulamalar değerlerin kazanılmasını engelleyebilmektedir.

23 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 21 Değerler bireylerin çevresiyle etkileşimi sonucunda içselleştirilerek kazanılır. Bireyin eylemlerini yönlendirdiği kalıcı yargı ve standartlar olan değerlerin kazanılması sürecinde yakın ve uzak çevresinin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle değerlerin didaktik yollarla değil, yaşamın içerisinde yer verilerek kazandırılmasında toplumsal bir bilinç oluşturulması gerekmektedir. Öğrencilere, yaşamda ve yaşamın doğal bir uzantısı olan okullarda, değerleri işlevsel olarak kazanabilecekleri ortamlar sunulmalı, okulların sevilen-tercih edilen bir öğrenme merkezi haline getirilmesi için, okulların fiziki yapıları planlanırken ve çevre düzenlemeleri yapılırken öğrencilerin değerleri doğal bir şekilde hayata geçirebilecekleri fırsatları verecek şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Öğretmenlerin öğrencilerin gelişimsel özelliklerine göre değerlerin kazanımı konusundaki temel bilgilere sahip olması sağlanmalıdır. Bunun için; öğretmen yetiştiren lisans programlarında değerler eğitimi konularını içeren derslere yer verilmelidir. Alanda çalışan öğretmenler değerler eğitimi konusunda hizmet içi eğitimden yararlandırılmalıdır. Bu çalışma orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öğrencilere kazandırmak istedikleri değerleri belirlemek üzere planlanmış ve yürütülmüştür. Öğretmenlerin belirttikleri bu değerlerin kazandırılması sürecinde öğretmenlerin ve alan derslerinin önemi, işlevi ile derslerin etkin bir şekilde yürütülmesi üzerine yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir.

24 22 Fatma Ünal Kaynaklar / References Akkiprik,G. B. (2007). Genel lise öğretmenlerine göre karakter eğitimi yoluyla öğrencilere kazandırılacak değerler: Çok boyutlu bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, EBE, İstanbul. Aktepe, V.ve Yel, S. (2009).İlköğretim öğretmenlerinin değer yargılarının betimlenmesi. Kırşehir ili örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), Atay, S. (2003). Türk yönetici adaylarının siyasal ve dini tercihleri ile yaşam değerleri arasındaki ilişki. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), Aydın, A. (2005). Dil ve tarih coğrafya fakültesi öğrencilerinin değer hiyerarşileri ile ilahiyat fakültesi öğrencilerinin değer hiyerarşilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. Bacanlı, H. (1999). Duyuşsal davranış eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Bayhan, P. (2002), Kadın yöneticilerde liderlik davranışlarının toplumsal roller açısından incelenmesine yönelik bir alan araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. Berliner, D. C. (1988). Effective classroom management and instruction: A knowledge base for consultation. In J. L. Graden, J. E. Zins, & M. J. Curtis (Eds.), Alternative educational delivery systems: Enhancing instructional options for all students ( ). Washington, DC: National Association of School Psychologists. Brophy, J. E.& Good, T. L. (1986). Teacher behavior and student achievement. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (PP ). New York: Macmillan. Dickinson, D. J. (1990). The relation between ratings of teacher performance and student learning. Contemporary Educational Psychology, 15, Dönmez, B. ve Cömert, M. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin değer sistemleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 5(14), Eren, E. (1997).İşletmelerde stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Der Yayınları. Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları Feather, N.T. (1998). Attitudes toward high achievers, self-esteem and Value priorities for australian, american and canadian students. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29(6), Girgin, M.(2008).Öğretmen ve yöneticilerin bireysel, sosyal ve aile değerlerinin incelenmesi (İstanbul ili Avrupa yakası örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, SBE, İstanbul. Güngör, E. (1995). Ahlâk psikolojisi ve sosyal ahlâk. İstanbul: Ötüken Yayınları. Gözütok, F. D. (1995). Öğretmenlerin demokratik tutumları, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları. Harris, A. (1998). Effective teaching: a review of the literature. School Leadership and Management, 18 (2)

Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 1*

Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 1* Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities: Theory and Practice Cilt (Vol): 2 Sayı (No): 4 Güz (Fall) 2011, 3-24 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ Hüseyin ASLAN, Ümit DOĞAN Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563.073

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Uzman Psikolog Emre Balkan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ TEORİ VE UYGULAMA [JOURNAL OF EDUCATION AND HUMANITIES: THEORY AND PRACTICE]

EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ TEORİ VE UYGULAMA [JOURNAL OF EDUCATION AND HUMANITIES: THEORY AND PRACTICE] EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ TEORİ VE UYGULAMA [JOURNAL OF EDUCATION AND HUMANITIES: THEORY AND PRACTICE] Editör Selahattin Turan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye e-posta: sturan@ogu.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet: Bu araştırmanın

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ Hanife KULULAR* Doç. Dr. Nezahat SEÇKİN** GİRİŞ Her kurum amaçlarına

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı