Vatandalık Yasası. BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler. Madde 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vatandalık Yasası. BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler. Madde 1"

Transkript

1 Vatandalık Yasası 22 Temmuz 1913 tarihli yasa (RGBI.IS BGBI III 102-1), son defa 23 Temmuz 1999 tarihli yasa ile (BGBI. IS v.d.) deitirildi BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler Madde 1 Bir federal devlette (madde 3-32) vatandalıı veya dorudan Rayh vatandalıı (madde 33-35) olan kimse, Alman'dır. Madde 2 IKINCI BÖLÜM Bir federal devlette vatandalık Madde 3 Bir federal devlette vatandalık aaıda belirtilen koullarla kazanılır: 1. Doumla (madde 4), 2. Madde 5'e göre beyan ile, 3. Evlat olarak kabul edilme ile (madde 6), 4. Vatanından Sürülenler Federal Yasası madde 15 fıkra 1 veya 2 gereince düzenlenen belge ile (madde 7), 4a Temel Yasa madde 116 fıkra 1 anlamında Alman vatandalıı olmadan Almanlıa geçirilme ile (madde 40a), 5. bir yabancı için, vatandalıa kabul ile (madde 8-16 ve 40b). Madde 4 (1) Ana veya babasından biri Alman olan çocuk, doumuyla Alman vatandalıını kazanır. Çocuun doumu sırasında sadece baba Alman vatandaı ise, ve Alman yasaları gereince nesebin kanıtlanması için babalıın tanınması ya da saptanması gerekiyorsa, vatandalıın lanını izleyen takvim ayının ilk günü yürürlüe girer. lanını izleyen takvim ayının ilk günü yürürlüe girer. 1

2 verilebilmesi için babalıın Alman yasalarına göre geçerli bir ekilde saptanması gerekir; çocuk 23 yaını doldurmadan önce, babalıın tanındıına dair belge verilmi veya babalıı kanıtlama ilemi balatılmı olmalıdır. (2) Bir federal devletin sınırları içinde bulunmu olan çocuk (buluntu çocuk), aksi ispat edilinceye kadar bu federal devlet vatandaının çocuu olarak kabul edilir. (3) Yabancı bir ana ve babanın çocuu Almanya'da domakla Alman vatandalıını u koullar altında kazanabilir: 1. Ana veya babanın normal oturma yeri sekiz yıldan beri Almanya'da bulunduu ve 2. Bunlardan biri oturma hakkına ya da üç yıldan beri süresiz oturma iznine sahip olduu takdirde. Alman vatandalıını kazanma, çocuun doumunu belgelemekle yetkili nüfus memuru tarafından kayda geçirilir. Federal çileri Bakanlıı, Federal Konsey'in onayı ile kararname vasıtasıyla cümle 1'e göre vatandalıın verildiini kayda geçirme ilemine ilikin yönetmelikleri çıkarmakla yetkili kılınmıtır. (4) Yabancı bir ülkede yapılan doumda, Alman ana veya babanın 31 Aralık 1999 tarihinden sonra yabancı bir ülkede domu olması ve normal oturma yerinin orada bulunması halinde, çocuun uyruksuz kalmaması artıyla, Alman vatandalıı fıkra 1'e göre kazanılmaz. Alman ana ya da baba doumu bir yıl içinde yetkili yabancı temsilcilie bildirdii takdirde cümle 1'in hukuki sonucu ilemez. Ana ve babanın ikisi de Alman vatandaı ise, cümle 1'deki hukuki sonuç, ancak her ikisinin de söz konusu cümlede belirtilen koulları yerine getirmesi halinde, ilerlik kazanır. Madde 5 1 Temmuz 1993 tarihinden önce doan çocuklar için beyan hakkı Bir Alman baba ile yabancı uyruklu bir annanın 1 Temmuz 1993 tarihinden önce doan çocuu Alman vatandalıını, Alman vatandaı olma isteini beyan ile u artlar altında kazanır: 1. Babalıın Alman yasalarına göre geçerli ekilde tanınmı ya da saptanmı olması, 2. Çocuun oturma yerinin üç yıldan beri yasal ekilde Federal Almanya'da bulunması, 3. Beyanın 23 ya dolmadan verilmi olması. Madde 6 Bir Alman tarafından, Alman yasalarına göre geçerli ekilde evlatlıa kabul edilen çocuk, evlatlıa kabul bavurusu sırasında on sekiz yaını doldurmamı ise, Alman vatandalıını Madde 4 fıkra 3 cümle 3 ilan edildii gün yürürlüe girer. 2

3 kazanır. Vatandalık hakkı, çocuun çocuk ve torunlarını da kapsar. Madde 7 Temel Yasa'nın madde 116 fıkra 1'i anlamında Alman olan, fakat Alman vatandalıı bulunmayan bir kimse, Vatanından Sürülmüler Federal Yasası madde 15 fıkra 1 ya da 2 gereince verilecek belgenin tanzimi ile Alman vatandalıını kazanır. Alman vatandalıını kazanma hakkı, Almanlıını cümle 1 uyarınca vatandalıı kazanmı olan kimseden alan çocukları da kapsar. Madde 8 (1) Ülkeye yerleen bir yabancı, bavuruda bulunduu takdirde yerletii federal devlet tarafından u koullar altında vatandalıa kabul edilebilir: 1. Yabancılar Yasası'nın madde 68 fıkra 1'ine göre medeni haklarını kullanma yeterliine sahip ise ya da yasal olarak temsil ediliyorsa, 2. Yabancılar Yasası madde 46 numara 1-4, madde 47 fıkra 1 veya 2 gereince ülkeden çıkarılmasını gerektiren bir neden yoksa, 3. Yerletii yerde bir konut ya da barınak bulmusa, ve 4. Bu yerde kendisini ve aile fertlerini geçindirebilecek durumda ise. (2) Vatandalıa kabulden önce, 2-4 numaralardaki gerekler hakkında yabancının yerletii yerin belediyesi ve belediye özerk bir Armenverband oluturduu takdirde, Armenverband da dinlenmelidir. Madde 9 (1) Almanların eleri, madde 8'in koulları altında, 1. o zamana kadarki vatandalıklarını kaybettikleri veya söz konusu vatandalıklarından vazgeçtikleri ya da Yabancılar Yasasının 87. maddesi uyarınca birden fazla vatandalık alabilmeleri için bir neden olduu takdirde, ve 2. Alman yaam koullarına uyum salamaları güvence altında bulunuyorsa, lanını izleyen takvim ayının birinci günü yürürlüe girer. imdi "Sosyal Yardımı finanse eden kurum". 3

4 vatandalıa alınmalıdır. Ancak vatandalıa kabulün, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin çıkarlarına, özellikle dı ve iç güvenlii, devletlerarası ilikileri ile ilgili hususlara karı gelmemesi gerekir. (2) Vatandalıa bavuru Alman ein ölümünün üzerinden ya da evlilie son veren boanma kararının kesinlik kazanmasın üzerinden bir yıl geçmeden yapılırsa, bavuru sahibi bu evlilikten doan ve Alman vatandalıı olan çocuun velayetini almı da olsa, fıkra 1'in düzenlemesi geçerlidir. (3) Ergin olmayan çocuklar, erginler ile aynı durumdadır. Madde 10 (kaldırıldı) Madde 11 (kaldırıldı) Madde 12 (kaldırıldı) Madde 13 Eskiden Alman olan, fakat ülkeye yerlememi olan bir kimse, bavurusu üzerine, madde 8 fıkra 1, No. 1,2'deki koulları yerine getirdii takdirde, eskiden mensup olduu federe devlet tarafından vatandalıa alınabilir; eskiden Alman olan kimsenin çocuklarıı veya evlat edindii kimseler kendisiyle eit tutulur. Vatandalıa kabulden önce Rayh ansölyesi'ne haber verilmelidir; Rayh ansölyesi tereddüt izhar ettii takdirde, vatandalıa giri durdurulur. Madde 14 Ülkeye yerlememi olan bir yabancı, Almanya ile vatandalıa kabulü haklı gösteren balantıları mevcut olduu takdirde, madde 8 ve 9'daki dier koullar altında vatandalıa alınabilir. (1) (kaldırıldı) Madde 15 (2) Memurun ii dolayısıyla yabancı bir ülkede oturması, fakat aylıını Rayh kasası'ndan alması halinde bavurduu federal devlet tarafından vatandalıa alınması gerekir. Aylıını Rayh kasası'ndan almıyorsa, Rayh ansölyesi'nin onayı ile vatandalıa kabul edilebilir. Madde 16 imdi "federal içileri bakanı". 4

5 (1) Vatandalıa kabul veya vatandalıa geçi, yüksek idari makam tarafından düzenlenen ilgili belgenin verilmesiyle geçerli olur. Eyalet hükümetlerine kararname ile yetkili makamı cümle 1'dekinden farklı biçimde belirleme yetkisi verilmitir. Onlar bu yetkiyi en yüksek eyalet makamlarına devredebilirler. (2) Vatandalıa kabul veya vatandalıa geçi, belgeye bir ihtiyat kaydı konulmamısa, ei ve yasal temsilcilikleri velayet dolayısıyla kabul edilen kimseye ya da vatandalıa alınan kimseye verilmi olan çocukları da kapsamına alır. Ancak evli olan veya eskiden evli bulunan kız çocuklar istisna oluturur. Vatandalık u artlar altında kaybolur: Madde Çıkarma ile (madde 18-24), 2. Bir yabancı vatandalıın kabulü ile (madde 25). 3. Vazgeçme ile (madde 26), 4. Bir yabancı tarafından evlat edinilme dolayısıyla (27), 5. Bir yabancı devletin silahlı kuvvetlerine ya da benzeri bir silahlı birliine intisap dolayısıyla (madde 28) ya da 6. Beyan ile (madde 29). Madde 18 Bir Alman vatandaı, yabancı bir vatandalıa geçmek için bavuruda bulunup yetkili makamdan vatandalıa kabul teminatı almı ise, bavuru üzerine Alman vatandalıından çıkarılır. Madde 19 (1) Velayet ya da vesayet altında bulunan bir kimsenin vatandalıktan çıkması için, ancak yasal temsilci tarafından ve sadece Alman vesayet mahkemesinin izni ile bavurulabilir. Vesayet mahkemesinin kararına karı, karardan haberdar edilmesi gereken savcılıın da itiraz hakkı vardır; itiraza bakan mahkemenin kararına karı tekrar itiraz yolu sınırsız olarak açıktır. (2) Baba ya da ana, kendisi ve velayet dolayısıyla çocuk için vatandalıktan çıkma bavurusunda bulunursa ve bavuruda bulunan kimse çocuun velayet hakkına sahipse, vesayet mahkemesinin iznine gerek yoktur. (1) Vatandalıktan çıkma izni: Madde 20 Madde 21 Madde 22 5

6 1. kamu hukuku hizmetinde olan ya da görev sahibi memur, yargıç ve Federal Orduya mensup askerlere, onursal hizmet yapan kimseler hariç, hizmet ya da görev ilikileri sona erinceye kadar, 2. askerlik yükümlülerine, Federal Savunma Bakanlıı veya söz konusu bakanlık tarafından belirtilen makam vatandalıktan çıkarılmanın bir sakıncası olmadıını açıklayıncaya kadar verilemez. (2) (kaldırıldı) Madde 23 (1) Vatandalıktan çıkı, anavatandaki devletin yüksek idari makamınca düzenlenmi bir çıkı belgesi verilince, geçerli olur. Söz konusu belge, tutuklu bulunan veya tutuklanmaları bir mahkeme ya da polis makamı tarafından belirlenen kimselere tevdi edilmez. Eyalet hükümetlerine, cümle 12'dekinden farklı olarak, kararname ile yetkili makamı tayin hakkı verilir. Bunlar söz konusu hakkı en yüksek eyalet makamlarına devredebilirler. (2) Çıkı izni aynı zamanda e veya bavuru sahibinin çocuklarını da kapsayacak ise, bu kimselerin çıkı belgesinde adlarıyla belirtilmeleri gerekir. Madde 24 Çıkarılan kimse, kendisine vaat edilen yabancı vatandalıı çıkı belgesinin verilmesinden sonraki bir yıl içinde kazanmadıı takdirde, çıkı geçerli sayılmaz. Madde 25 (1) Bir Alman erkei, kendi bavurusu ya da einin veya yasal temsilcisinin bavurusu üzerine bir yabancı vatandalık aldıı takdirde, vatandalıını kaybeder; e kadın ve temsil edilen kimse ise vatandalıını, ancak madde 19 uyarınca çıkı izninin istenebilmesini mümkün kılan artlar mevcut olduu takdirde, kaybeder. (2) Yabancı vatandalıı almadan önce bavuru ile devletinin yetkili makamından yazılı olarak vatandalıını koruma izni almı olan kimse, vatandalıını kaybetmez. Izin verilmeden önce Alman konsolosu ile konuulmalıdır. Cümle 1 uyarınca yapılan bavuru hakkında verilecek kararda kamusal ve özel hususlar dikkate alınır. Normal oturma yeri ülke dıında bulunan bir bavuru sahibinin Almanya ile mevcut balarını inandırıcı bir ekilde belirtip belirtemedii özellikle dikkate alınmalıdır. (3) Belirli bir yabancı devletin vatandalıını almak isteyen kimselere, fıkra 2'de öngörülen iznin verilmemesi için, Federal Konsey'in onayıyla Rayh ansölyesi tarafından talimat verilebilir. Madde 26 6

7 (1) Birkaç vatandalıı olan bir Alman, vatandalıından vazgeçebilir. Bu vazgeçi yazılı olarak beyan edilmelidir. (2) Vazgeçme beyanı için, madde 23 uyarınca çıkı belgesini düzenlemekle yetkili makamın onayı gereklidir. Çıkı izni madde 22 fıkra 1 uyarınca verilemezse, onay da verilmez. Ancak vazgeçen kimse, 1. en az on yıldan beri yabancı bir ülkede daimi oturma yerine sahip bulunuyorsa, 2. madde 22 fıkra 1 No. 2 anlamında askerlik yükümlüsü olarak vatandaı olduu ülkelerden birinde askerlik görevini yapmısa, ikinci cümle geçerli deildir. (3) Vatandalık, onay makamınca düzenlenen vazgeçme belgesinin tevdi edilmesiyle, kaybolur. (4) Ergin olmayanlar için madde 19 geçerlidir. Madde 27 Bir yabancı tarafından Alman yasaları uyarınca geçerli ekilde evlat edinilen bir Alman, bu nedenle evlat edinen kimsenin vatandalıını kazanırsa, kendi vatandalıını kaybeder. Bu kimse Alman olan ana veya babasıyla akraba kalırsa, vatandalıını kaybetmez. Her ne kadar cümle 1 uyarınca evlat edinilen kimse dolayısıyla vatandalıın kazanılması, evlat edinilen kimsenin çocuklarını kapsamına alırsa da, vatandalıın kaybı yalnız evlat edinilen kimsenin velayetinde bulunan ergin olmayan çocuklar için geçerlidir. Madde 28 istee balı bir yükümlülük dolayısıyla Askerlik Yasası'nın 8. maddesine göre onay almadan vatandaıı olduu bir yabancı ülkenin silahlı kuvvetlerine veya benzeri bir silahlı birlie giren Alman, Alman vatandalıını kaybeder. Buna devletlerarası bir anlama dolayısıyla hakkı varsa, bu cümle geçerli deildir. Madde 29 (1) 31 Aralık 1999'dan sonra madde 4 fıkra 3 veya madde 40b uyarınca vatandalıa kabul ile vatandalıı kazanan ve yabancı vatandalıı olan bir Alman, erginlie eritii zaman fıkra 5 gereince Alman vatandalıını mı yoksa yabancı vatandalıı mı muhafaza edeceini beyan etmek zorundadır. Bu beyan yazılı olarak yapılmalıdır. (2) Fıkra 1'e göre beyanda bulunacak kimse, yabancı vatandalıı muhafaza etmek istediini bildirdii takdirde, beyanın yetkili makama gelmesiyle Alman vatandalıı kaybolur. 23 yaın doldurulduu tarihe kadar beyanda bulunulmadıı takdirde de Alman vatandalıı kaybolur. 7

8 (3). Fıkra 1'e göre beyanda bulunacak kimse, Alman vatandalıını korumak istedii takdirde, yabancı vatandalıını bıraktıını veya kaybettiini kanıtlamak zorundadır. Bu kanıt 23 ya dolduruluncaya kadar getirilmezse ve bu Almanın daha önce bir bavuru ile yetkili makamdan Alman vatandalıını korumak için (Koruma izni) yazılı izin almamı olması halinde, Alman vatandalıı kaybolur. Koruma izni verilmesi için bavuru, ihtiyaten, 21 yaı dolduruluncaya kadar yapılabilir (hak düümü süresi). Alman vatandalıı, ancak bavuru geçerli ekilde reddedildii zaman, kaybolur. idari mahkemeler düzeninin 123. maddesi uyarınca konulan ihtiyati hukuki himaye bundan etkilenmez. (4) Yabancı vatandalıın bırakılması veya kaybı mümkün deilse ya da aırı bir talep olacaksa veya Yabancılar Yasası'nın 87. maddesine göre vatandalıa alınmada birden fazla vatandalık kabul edilebiliyor veya edilebilecekse, fıkra 3 uyarınca Alman vatandalıını koruma izni verilebilir. (5) Yetkili makamın, fıkra 1 uyarınca beyan yükümlülüü olan kimseye yükümlülüklerini ve fıkra 2-4 uyarınca muhtemel hukuki sonuçlarını bildirmesi gerekir. Bilgi tebli edilmelidir. Tebligat fıkra 1 uyarınca beyan yükümlülüü olan kimseye 18 yaını doldurmasından sonra derhal yapılmalıdır. Burada idari Tebligat Yasası'nın mevzuatı uygulanır. (6) Bu mevzuata göre Alman vatandalıının devamı ya da kaybı görev gerei saptanır. Federal içileri Bakanlıı kararname ile Federal Konsey'in onayı ile Alman vatandalıının devamı veya kaybının saptanmasına ilikin yönetmelikler çıkarabilir. Madde 30 Madde 31 Madde 32 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dorudan Rayh Vatandalıı Madde 33 Madde 34 Madde 35 8

9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son hükümler Madde 36 (1) Vatandalıa geçiler hakkında federal istatistik olarak 2000 yılından balayarak her yıl geçen takvim yılı için derlemeler yapılacaktır. (2) Derlemeler vatandalıa geçen her kii için aaıda sıralanan bilgileri kapsayacaktır: 1. Doum yılı, 2. Cinsiyet, 3. Medeni hal, 4. Vatandalıa geçi sırasında oturduu yer, 5. Federal Alman topraklarında yıl olarak oturma süresi, 6. Vatandalıa geçiin hukuki temeli, 7. imdiye kadarki vatandalıklar ve 8. imdiye kadarki vatandalıkların devamı (3) Derlemelerin yardımcı özellikleri: 1. Fıkra 4 uyarınca bilgi verme yükümlülüü olan kimselerin ad ve adresleri, 2. Yeni bir soruyu cevaplandıracak ahsın adı ve telekomünikasyon numarası, ve 3. Vatandalıı kazanan kimsenin vatandalıa kabul dairesindeki kayıt numarası. (4) Derlemeler için bilgi verme yükümlülüü vardır. Bu bilgi verme yükümlülüü vatandalıa kabul dairelerine aittir. Vatandalıa kabul dairelerinin bilgileri eyaletlerin yetkili istatistik dairelerine her defasında 1 Mart tarihinde bildirmesi gerekir. Fıkra 3 No 2 ile ilgili bilgiler istee balıdır. (5) Yetkili en yüksek federal devlet ve eyalet makamlarına, münferit hallerin düzenlenmesi için deil de, yasa koyucu kurumlara karı ve planlama amacıyla kullanılmak üzere Federal istatistik Dairesi ve eyaletlerin istatistik daireleri tarafından, çizelgedeki bölümler yalnız tek bir olayı gösterse de, istatistiki sonuçların çizelgeleri gönderilir. Madde 37 9

10 Yabancılar Yasası'nda madde 68 fıkra 1 ve 3, madde 70 fıkra 1, 2 ve 4 cümle 1 aynı ekilde geçerlidir. Madde 38 (1) Vatandalıkla ilgili ilemlerde, yasal olarak baka bir saptamada bulunulmamısa, masraf (ücret ve nasraf) alınır. (2) Bu yasaya göre vatandalıa geçi ücreti 500 Alman Markı'dır. Bu miktar birlikte vatandalıa geçen ergin olmayan ve Gelir Vergisi Yasası anlamında kendi geliri olmayan bir çocuk için 100 Alman Markı'na iner. Madde 5 uyarınca Alman vatandalıını kazanma ve bir yabancı ile evlenme dolayısıyla Alman vatandalıını kaybeden kimselerin yeniden vatandalıa alınmaları ücretsizdir. Cümle 1 uyarınca ücretten hak ve adalete uygunluk ya da kamu çıkarı nedenleriyle tenzilat yapılması veya muaf tutulma mümkündür. (3) Federal içileri Bakanlıı'na, Federal Konsey'in onayıyla kararname ile ücrete tabi dier olayları belirleyip ücretler ile masrafların ödenmesini düzenleme yetkisi verilmitir. Ücret vatandalıktan çıkı için 100 Alman Markı'nı, muhafaza izni için 500 Alman Markı'nı, vatandalık belgesi ve daha baka belgeler için de 100 Alman Markı'nı aamaz. Madde 39 Federal içileri Bakanlıı Federal Konsey'in onayı ile, bu yasanın ve vatandalık hukuku ile ilgili düzenlemleri ihtiva eden dier yasaların uygulanması, vatandalıın kazanılması, kaybı ve vazgeçme belgeleri ve vatandalıın belgelenmesine yarayan belgeler hakkında genel idari yönetmelikler çıkarır. (1) Madde 40 (2) Makamların yetkisi ve ilem eyalet yasalarına göre belirlenir; eyalet yasalarına dayanan yönetmelikler olmadıı hallerde, sınai yönetmeliin madde 20, 21'ine göre düzenlenir. Madde 40a "Bu yasa ve vatandalık hukuku ile ilgili düzenlemeleri ihtiva eeden dier yasaların uygulanması" sözünün ilavesi, ilan edildii gün yürürlüe girer. ilanını izleyen takvim ayının ilk günü yürürlüe girer. 10

11 1 Austos 1999 tarihinde Alman vatandalıına sahip olmadan Temel Yasa'nın 116. maddesinin 1. fıkrası anlamında Alman olan bir kimse, aynı gün Alman vatandalıını kazanır. Vatanından Sürülenler Federal Yasası'nın 4. maddesi anlamında Federal Alman topraklarına geç göç eden Alman kökenli kimse, Alman olmayan ei ve çocukları için bu uygulama ancak kendilerine bu tarihten önce Vatanlarından Sürülenler Federal Yasası'nın 15. maddesi 1. veya 2. fıkrası uyarınca bir belge verilmi olduu takdirde geçerli olur. Madde 40b 1 Ocak 2000 tarihinde yasal olarak normal oturma yeri ülke içinde bulunan ve on yaını henüz doldurmamı olan bir yabancı, doumu sırasında madde 4 fıkra 3 cümle 1'deki koullar mevcut idiyse ve halen mevcutsa, bavuru üzerine vatandalıa alınır. Bavuru 31 Aralık 2000 tarihine kadar yapılabilir. [Yürürlüe giri] Madde Yabancılar Yasası 9 Temmuz 1990 tarihli (BGBI. I S. 1354, 1356); son defa 23 Temmuz 1999 tarihli yasanın 2. maddesiyle deitirildi (BGB I S ff) (özet) YEDINCI BÖLÜM 11

12 Vatandalıa alınmada kolaylık Madde 85 Ülkede uzun süre oturan yabancıların vatandalıa alınma hakkı; Bunlarla birlikte yabancı eler ve erginlememi çocukların da vatandalıa alınması (1) Normal oturma yeri sekiz yıldan beri ülkede bulunan bir yabancı, u koullara sahip olduu takdirde vatandalıa alınır: 1. Almanya Federal Cumhuriyeti için Temel Yasa'nın örgürlükçü demokratik temel düzenini tanıyıp özgürlükçü demokratik temel düzene karı, federal devletin ya da bir eyaletin varlıını veya güvenliini hedef alan ya da federal devletin ya da bir eyaletin anayasal organlarının ya da üyelerinin görevlerine zarar verme amacına yönelen ya da zor kullanmmak suretiyle veya zor kullanma hazırlıkları ile Almanya Federal Cumhuriyeti'nin dı ilikilerini tehlikeye sokan hiçbir çabaya halen katılmadıını veya desteklemediini ya da daha önce katılmı veya desteklemi olmadıını beyan ettii, veya eskiden katıldıı ya da destekledii bu tür çabalardan vazgeçtiini belgeledii takdirde, 2. bir oturma iznine ya da oturma hakkına sahip olduu takdirde, 3. kendisinin ve bakıma ihtiyacı olan aile fertlerinin geçimini sosyal yardım ya da isizlik yardımı almadan salayabilecek durumda bulunduu takdirde, 4. imdiye kadarki vatandalıını bıraktıı ya da kaybettii takdirde, ve 5. bir suçtan dolayı mahkûm edilmemi ise. Yabancının geçimini kendisinin sebep olmadıı bir nedenle sosyal yardım veya isizlik yardımına bavurmadan karılayamadıı hallerde, cümle 1 No. 3'te belirtilen koul dikkate alınmaz. (2) Yabancının ei ve ergin olmayan çocukları, ülkede sekiz yıldan beri yasal ekilde oturmamı olsalar bile fıkra 1 uyarınca vatandalıa birlikte alınırlar. Ergin olmayan çocuk vatandalıa alınma sırasında 16 yaını doldurmamı olursa, fıkra 1 cümle 1 No. 1 uygulanmaz. (3) 23 yaını doldurmamı olan bir yabancıya fıkra 1 cümle 1 No. 3 uygulanmaz. Madde 86 Engelleme nedenleri Madde 85 uyarınca vatandalıa alınma hakkı, aaıda belirtilen artlar altında ortadan kalkar: 1. vatandalıa alınacak kimse yeterince Almanca bilmiyorsa, ya da 2. mevcut kanıtlar, vatandalıa alınacak kimsenin özgürlükçü temel düzene karı, federal devletin ya da bir eyaletin varlıını veya güvenliini hedef alan ya da federal devletin 12

13 veya bir eyaletin anayasal organlarının ya da üyelerinin görevlerine zarar verme amacına yönelen ya da zor kullanmak suretiyle veya zor kullanma hazırlıkları ile Almanya Federal Cumhuriyeti'nin dı ilikilerini tehlikeye sokan çabalara katılmakta ya da desteklemekte olduu ya da katılmı veya desteklemi olduu hususunun kabulünü gerektiriyorsa. Ancak, vatandalıa alınacak kimse, eskiden katıldıı ya da destekledii bu tür çabalardan vazgeçtiini kanıtladıı takdirde, söz konusu hususun kabulüne gerek kalmaz. 3. Madde 46 No 1 uyarınca ülkeden çıkarılma nedeni mevcutsa. Madde 87 Birden fazla vatandalıa razı olarak vatandalıa kabul (1) Yabancı imdiye kadarki vatandalıından hiç çıkamıyor ya da özellikle güç koullar altında çıkabiliyorsa, madde 85 fıkra 1 cümle 1 No 4.'teki koullar dikkate alınmaz. Bu koullar unlardır: 1. Yabancı devletin hukuku vatandalıından çıkıı öngörmüyorsa, 2. Yabancı devlet, vatandalıından çıkıı devamlı ekilde reddediyorsa ve yabancı, yetkili makama yabancı devlete iletilmek üzere çıkı bavurusunda bulunmusa, 3. Yabancı devlet vatandalıktan çıkıı, yabancının kabul edemeyecei nedenlerle reddetmise veya kabul edilmeyecek artlara balamısa ya da eksiksiz ve usul bakımından kusursuz çıkı bavurusunu uygun zaman içinde karara balamamısa, 4. Yalı kimselerin vatandalıa alınmasına sadece birden fazla vatandalıın olması engel oluturuyorsa, vatandalıktan çıkı aırı güçlükle karılaıyorsa ve vatandalıa alınmayı büyük maduriyete yol açacaksa, 5. Yabancı vatandalıktan çıkı yabancıya özellikle ekonomik ya da mal varlıı hukuku yönünden, vatandalık haklarının kaybının da ötesinde büyük zarar veriyorsa, ya da 6. Yabancı, madde 51 anlamında siyasi bakımdan takibata urayan bir kimse ise veya insancıl yardım çerçevesinde kabul edilen mülteciler ile ilgili önlemler yasasına göre bir mülteci gibi muamele görüyorsa. (2) Yabancı Avrupa Birlii üyesi ülkelerden birinin vatandalıına sahipse ve mütekabiliyet esası mevcutsa, yine madde 85 fıkra 1 cümle 1 No. 4'teki artlar dikkate alınmaz. (3) Yabancı devlet, imdiye kadarki vatandalıktan çıkıı askerlik görevinin yerine getirilmesi artına balarsa, yabancı okul eitiminin büyük kısmını Alman okullarında almı ve Federal topraklarda Alman yaam artları içinde askerlik görevi yaına gelmise, madde 85, fıkra l cümle 1 No. 4'teki artlar dikkate alınmayabilir. (4) Madde 85 fıkra 1 cümle 1 No. 4'teki artlardan daha baka istisnalar yapılması devletler 13

14 hukukuna göre düzenlenmi anlamalara göre öngörülebilir. (5) Yabancı vatandalıktan çıkarılma, yabancının ergin olmasını gerektiriyorsa ve fıkra 1-4'teki koullar mevcut deilse, vatanının hukukuna göre henüz erikin olmayan bir yabancı fıkra 1 cümle 2 No. 1'den farklı olarak vatandalıa kabul güvencesini alır. Madde 88 Suçluluk halinde karar (1) Madde 85 fıkra 1 cümle 1 No. 5 uyarınca unlar dikkate alınmaz: 1. Çocuk mahkemeleri yasasına göre eitim önlemleri veya eitim vasıtaları cezasının verilmesi, günlük tarifeye kadar para cezasına mahkûmiyet, ve 3. Altı aya kadar olup artlı olarak ertelenen ve erteleme süresi bittikten sonra silinen hapis cezası. Yabancı, daha yüksek bir cezaya çarptırılmısa, suçun dikkate alınmaması hususu her defasında ayrı ayrı kararlatırılır. (2) artlı olarak ertelenen bir yıla kadar çocuk cezasının verildii hallerde, ceza ertelenme süresinden sonra silindii takdirde yabancı, vatandalıa kabul güvencesi alır. (3) Vatandalıa geçmek için bavuruda bulunan bir yabancıya karı suç üphesiyle soruturma yapılıyorsa, vatandalıa kabul, davanın sonuna kadar, mahkûmiyet halinde yargının kesinlemesine kadar ertelenir. Çocuk Mahkemeleri Yasası'nın 27. maddesine göre verilen ceza ertelenmise de aynı uygulama yapılır. Madde 89 Yasal oturmanın kesintiye uraması (1) Federal Almanya'da normal oturma süresi, Federal Almanya toprakları dıında altı aya kadar olan bir oturma dolayısıyla kesintiye uramaz. Yabancı, geçici bir nedenle altı aydan fazla bir süre Federal Almanya dıında kaldıı takdirde, bir yıla kadar olan bu süre de vatandalıa geçi için gerekli oturma süresine sayılır. (2) Yabancı, geçici sayılamayacak bir nedenle altı aydan fazla bir süre Federal Almanya dıında kaldıı takdirde, Federal Almanya'da daha önce geçirdii be yıla kadarki oturma süresi vatandalıa geçi için gerekli oturma süresinden sayılır. 14

15 (3) Oturmanın yasal süresindeki kesintiler, yabancının ilk kez oturma izni için ya da oturma izninin uzatılması için zamanında bavuruda bulunmamı olması veya geçerli bir pasaportu olmamasından ileri gelmise, bu kesintiler dikkate alınmaz. Madde 90 Vatandalıa geçi ücreti Bu yasaya göre vatandalıa geçi ücreti 500 Alman Markı'dır. Ancak ana veya babasıyla birlikte vatandalıa geçen ve gelir vergisi yasası anlamında kendi geliri bulunmayan, ergin olmayan bir çocuk için bu ücret, 100 Alman Markı'na iner. Ücretten hak gözetme ya da kamu çıkarı dolayısıyla tenzilat yapılabilecei gibi tamamen muaf tutulmak da mümkündür. Madde 91 Ilem kuralları Vatandalıa geçi ileminde madde 68 fıkra 1 ve 3, madde 70 fıkra 1,2 ve 4 cümle l geçerlidir. Ayrıca vatandalıa geçi ileminde mahalli yetki hükmü dahil olmak üzere Vatandalık Yasası'nın kuralları geçerlidir. Madde 102a Vatandalıa giri adayları için geçi dönemi düzenlemeleri 16 Mart 1999 tarihine kadar yapılmı olan vatandalıa geçi bavurularına madde Ocak 2000 tarihinden önce geçerli olan ekliyle, birden fazla vatandalıa razı olma madde 87'ye göre deerlendirilerek uygulanır

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme İle Kazanılması

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 10441 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/6/2009 Sayı : 27256 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvurularının

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

TÜRK VATANDALII KANUNU

TÜRK VATANDALII KANUNU Kanun Numarası: 403 Kabul Tarihi: 11/02/1964 TÜRK VATANDALII KANUNU Yayımladıı Resmi Gazete Tarih: 22/02/1964 Yayımladıı Resmi Gazete Sayısı: 11638 BRNC BÖLÜM:TÜRK VATANDALIININ KAZANILMASI I - KANUN YOLU

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; doğumla Türk vatandaşı olup da

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı

11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742)

11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742) 11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742) Kazanma yolları BRNC BÖLÜM Vatandalıın Kazanılması Madde 1-Anayasanın

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

Resmî Gazete KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Resmî Gazete KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 ĐKĐNCĐ BÖLÜM 12 Haziran 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27256 KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç MADDE

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5219 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5219 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI. Karar No: 388/1 Karar Tarihi: 08.04.

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI. Karar No: 388/1 Karar Tarihi: 08.04. HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI Karar No: 388/1 Karar Tarihi: 08.04.2015 Amaç MADDE 1.- (1) Bu İlke Kararının amacı, hâkim ve savcıların

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU

YARDIM TOPLAMA KANUNU 5871 YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI KAPSAMA GREN DARELER Maliye Bakanlıı, Gümrük Müstearlıı, Sosyal Güvenlik Kurumu, l Özel dareleri ve Belediyeler, Büyükehir

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 I-GİRİŞ 3 1 - Genel olarak 2- Deyim sorunu 5 3- Gerçek kişiler dışındaki varlıkların uyrukluğu sorunu 9 II- UYRUKLUK (VATANDAŞLIK) HUKUKU'NUN NİTELİĞİ 10 1- İçhukuk

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No Kabul Tarihi: 29/5/2009

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No Kabul Tarihi: 29/5/2009 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlığının kazanılması

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü !!"!!"#$%&' T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-309 12/5/2011 Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı Resmi Gazete :12/6/2009 Sayı :27256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Detaylı

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır);

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır); RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA RUSYA FEDERASYONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA Rusya Federasyonu Hükümeti

Detaylı

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 30.4.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18740) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2922

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 29.10.2011 Tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası 5083 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5083 Kabul Tarihi

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Salih DOĞAN İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü TOKAT-2013 ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt sistemi,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 15 ST, 10. 03. 2006. S.S.K. ve Ba Kur a olan ödenememi borçların yeniden yapılandırılması hakkında Kanun yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 15 ST, 10. 03. 2006. S.S.K. ve Ba Kur a olan ödenememi borçların yeniden yapılandırılması hakkında Kanun yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 15 ST, 10. 03. 2006 çindekiler: S.S.K. ve Ba Kur a olan ödenememi borçların yeniden yapılandırılması hakkında Kanun yayımlandı. SOSYAL GÜVENLK PRM ALACAKLARININ YENDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 ONSEKİZ YAŞINI TAMAMLADIKTAN SONRA DOĞUMA İLİŞKİN YURT DIŞINDAN

Detaylı