İÇİNDEKİLER 1. KISIM CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1. KISIM CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE İŞARETLER VII IX XXXV 1. KISIM CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 1. KAVRAM TARİH VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 2 3. YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA YER ALMAYAN KURUM VE KAVRAMLAR 4 I. ŞAHSİ DAVA 4 II. ŞAHSİ HAK DAVASI 5 İÜ. YASAK HAKLARIN İADESİ 5 IV. CEZA KARARNAMESİ 5 V. ACELE İTİRAZ 6 VI. KEFALETLE SALIVERME 6 VII. KURAL OLARAK GIYABİ TUTUKLAMA 6 VIII. KARAR DÜZELTME 7 IX. CEZALARIN İNFAZINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 7 X. YÜRÜRLÜK KANUNU İLE KALDIRILAN KANUNLAR 7 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÖREVİ 8 5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI 8 6. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARININ YORUMU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 14 I. İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN İLKELER HUKUK DEVLETİ İLKESİ İŞKENCE YASAĞI ADİL (ve DÜRÜST) YARGILANMA HAKKI İSNADI VE HAKLARI ÖĞRENME HAKKI MASUM SAYILMA HAKKI DOKÜMAN OLUŞTURMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DOSYAYI İNCELEME HAKKI 23 II. DEVLETİN YARGI VE CEZA TEKELİNE SAHİP OLMASI 25 III. KIYASIN MÜMKÜN OLMASI 25 IV. MUHAKEMENİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN İLKELER 28

2 1. CEZA MUHAKEMESİNİN KAMUSALLIĞI İLKESİ DOĞAL YARGIÇ İLKESİ KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ 32 a) Genel Olarak 32 b) İlkenin İstisnaları 33 c) İlkenin Sonucu 35 d) Maslahata Uygunluk İlkesi 35 e) Karşılaştırmalı Hukuk DAV ASIZ MUHAKEME YAPILMAMASI İLKESİ 42 a) Genel Olarak 42 b) İlkenin İstisnaları 49 V. MUHAKEMENİN ŞEKLİNE İLİŞKİN İLKELER SÖZLÜLÜK İLKESİ ALENİLİK İLKESİ ÇABUKLUK İLKESİ 55 VI. İSPATA İLİŞKİN İLKELER DELİLLERİN KOLEKTİFLİĞİ İLKESİ DELİLLERİN RE'SEN ARAŞTIRILMASI İLKESİ DELİLLERİN DOĞRUDAN DOĞRUYALIĞI İLKESİ DELİLLERİN SERBESTÇE ELDE EDİLMESİ - SERBESTÇE DEĞERLENDİRİLMESİ İLKESİ 66 a) İlke 66 b) Sınırlandırılması 70 c) İstisnaları ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ NEMO TENETUR SEIPSUM ACCUSARE İLKESİ FARKLI YARGI YERLERİNİN TESPİTLERİNİN BAĞLAYICILIĞI v...82 a) Genel Olarak 82 b) İdari Yargıda Verilen Hükümlerin Ceza Mahkemelerini Bağlayıcılığı 83 aa) Mevzuat, Doktrin ve Uygulamadaki Durum 83 bb) Hukukun Birliği-Bütünlüğü Açısından Değerlendirme 87 cc) Kesin Hüküm Kavramı Açısından Değerlendirme CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 90 I. BİRİNCİ DERECE MUHAKEME 90 II. İKİNCİ DERECE MUHAKEME 91 İKİNCİ BÖLÜM Ceza Muhakemesi Kurallarının Uygulama Alanı 1. KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 92

3 2. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 93 I. GENEL OLARAK 93 II. SONUÇLARI 98 III. DERHAL UYGULAMA İLKESİNİN İSTİSNASI 100 IV. İSPAT ARAÇLARI BAKIMINDAN ZAMAN AÇISINDAN UYGULAMA KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 102 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM104 Muhakeme EngellerilO4 1. GENEL OLARAK ÇEŞİTLERİ 105 I. ŞİKÂYET GENEL AÇIKLAMALAR CEZA MUHAKEMESİ AÇISINDAN ŞİKAYET KURUMU 108 II. İZİN 113 III. TALEP 114 IV. KARAR 114 V. DAVA SÜRESİ 114 VI. YARGI VE AÇILMIŞ DAVA BULUNMASI 116 VII. ÖN ÖDEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ 118 VIII. DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI 119 IX. AF 119 X. UZLAŞMA 119 XI. SANIĞIN HAZIR BULUNMAMASI 120 XII. ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN AKIL HASTASI OLMASI 120 XIII. BEKLETİCİ MESELENİN ÇÖZÜMÜ DAVA VE YARGILAMA ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMEMESİNİN SONUÇLARI 122 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ceza Muhakemesi İşlemleri 1. İŞLEMLERİN MADDİ YAPILARINA GÖRE TASNİFİ i 124 I. SÖZLÜ İŞLEMLER 124 II. YAZILI İŞLEMLER 124 III. EYLEMLİ İŞLEMLER EYLEMİ YAPANA GÖRE MUHAKEME İŞLEMLERİNİN TASNİFİ 125 I. HÂKİM İŞLEMLERİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASINDAKİ KARARLAR 126 a) Soruşturma Aşamasında 126 XI

4 XII b) Kovuşturma Aşamasında 126 aa) Son Karar 126 bb) Ara Karar DURUŞMA YAPILARAK VEYA DURUŞMA YAPILMAKSIZIN VERİLEN KARARLAR 126 II. SAVCI İŞLEMLERİ 127 III. SAVUNMA İŞLEMLERİ MUHAKEME İŞLEMLERİNDE SÜRELER 127 I. ÇEŞİTLERİ 127 II. SÜRELERİN HESAPLANMASI 128 III. ESKİ HALE GETİRME MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ 132 I. DOĞRUDAN BİLDİRİMLER TEFHİM YAZILI İŞLEMİN VERİLMESİ ÖTEKİ BİLDİRİMLER 135 II. VASITALI BİLDİRİMLER YAZILI İŞLEMİN VERİLMESİYLE GÖSTERME YOLUYLA SÖZLE İLAN YOLUYLA 137 a) Asma Suretiyle 137 b) Gazete Aracılığıyla TELEFON, TELGRAF, FAKS VE ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI 138 I. YOKLUK 138 II. HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN) MUTLAK HÜKÜMSÜZLÜK NİSPİ HÜKÜMSÜZLÜK 140 III. HAK DÜŞÜMÜ 140 IV. KABUL EDİLMEZLİK MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ KISIM MUHAKEMEDE ROL ALANLAR BİRİNCİ BÖLÜM Muhakeme Süjeleri 1. HÂKİM 143 I. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI GENEL OLARAK 144

5 XIII 2. ÇOCUK MAHKEMESİ VE ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ a) Genel Olarak 146 b) Çocuk Mahkemesi 147 c) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 147 H. HÂKİMİN GÖREV VE YETKİSİ GÖREV 148 a) Kural 148 b) İstisnalar 152 aa) Bağlantı Nedeniyle Yüksek Görevli Mahkemede Yargılama 152 aaa) Tanım 152 bbb) Bağlantının Sonuçlan 153 aaaa) Davaların Birleştirilmesi 153 bbbb) Nispi Muhakeme Yapma 157 cccc) Bekletici Sorun Sayma 159 bb) Yüksek Görevli Mahkemede Açılmış Bir Davanın Alt Görevli Mahkemeye Gönderilememesi 159 c) Görev Uyuşmazlığı 161 d) Görevli Olmayan Hâkim ve Mahkemenin İşlemleri YETKİ 170 a) Kural 170 b) Yetki Kuralları 171 aa) Türkiye'de İşlenen Suçlar 171 aaa) Ana Kural: Suçun İşlendiği Yer 171 bbb) Yedek Kurallar (Özel Yetki) 172 ccc) İstisnalar 173 bb) Yabana Ülkede İşlenen Suçlar 176 aaa) Genel Yetki.'. 176 bbb) Özel Yetki 176 cc) Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki 176 aaa) Ülke İçinde Yetki 177 bbb) Ülke Dışında Yetki 177 c) İstisnalar 177 aa) Bağlantılı Suçlarda Yetki 177 bb) Davanın Nakli 178 aaa) Hukuki veya Fiili Sebeplerle Davanın Nakli 178 bbb) Kamu Güvenliği İçin Tehlikeli Olması Nedeniyle Davanın Nakli 178 ccc) Afet vb. Nedenlerle Davanın Nakli 179 cc) İstinabe 179

6 XIV d) Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık 179 e) Yetkisizlik İddiası 180 aa) Genel Olarak 180 fob) Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri BELİRLİ MAHKEMELERİN YARGI YETKİSİNE TABİ KİŞİLER NİYABET YARGI ORGANLARI ARASINDA İŞBÖLÜMÜ UYUŞMAZLIKLARI 184 III. HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI TARAFSIZLIK 186 a) Hâkimin Yasaklanması 187 aa) Hâkimin Davaya Bakamayacağı Haller 187 bb) Yargılamaya Katılamayacak Hâkim 188 b) Hâkimin Reddi 192 aa) Kavram 192 bb) Hâkimin Reddini İsteyebilecek Olanlar 193 cc) Hâkimin Reddi İsteminin Süresi 193 aaa) Yasaklılık Nedenine Dayanan Ret İsteminin Süresi bbb) Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hâkimin Reddi İsteminin Süresi 194 dd) Ret İsteminin Usulü 194 ee) Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme 195 ff) Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun Yolları 195 gg) Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler 196 c) Hâkimin Çekinmesi BAĞIMSIZLIK SAVCI VE YARDIMCISI 199 I. SAVCININ HUKUKİ NİTELİĞİ 199 II. BAŞSAVCILIK 201 III. BAŞSAVCILIĞIN GÖREVLERİ 201 IV. SAVCININ GÖREVLERİ BAŞSAVCI TARAFINDAN VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRME GÖREVİ SORUŞTURMA GÖREVİ KAMU DAVASININ AÇILMASINI TALEP ETME VE YÜRÜTME GÖREVİ KORUMA TEDBİRLERİNE BAŞVURMA GÖREVİ KANUN YOLLARINA BAŞVURMA GÖREVİ CEZALARIN İNFAZI GÖREVİ 203

7 7. KANUNLARLA VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMA GÖREVİ 203 V. SAVCININ YETKİSİ 203 VI. SAVCININ REDDİ 204 VII. ÇOCUK BÜROSU 205 Vin. SAVCININ YARDIMCISI: KOLLUK GENEL OLARAK ADLİ KOLLUK 206 a) Genel Olarak 206 b) Adli Kolluğun Soruşturma Aşamasındaki Fonksiyonu 207 c) Kamu Görevlilerinin Adli Görevin İcrası Sırasında İşlediği Suçlara İlişkin Soruşturma 208 d) Adli Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde Yetkisi KOLLUĞUN ÇOCUK BİRİMİ 213 IX. SULH CEZA HÂKİMİ (ZORUNLULUK SAVCISI) ŞÜPHELİ VE SANIK 215 I. ŞÜPHELİ VE SANIK KAVRAMLARI 215 II. ŞÜPHELİLİK VE SANIKLIĞIN ŞARTLARI GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMA BELLİ OLMA 218 III. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN HAKLARI SAVUNMA HAKKI LEKELENMEME HAKKI HAKLARINI VE YAPILAN İSNADI ÖĞRENME HAKKI YAKINLARINA HABER VERİLMESİNİ İSTEME HAKKI HÂKİM VEYA BİR ADLİ MAKAM ÖNÜNE ÇIKMA VE İTİRAZ HAKKI 227 IV. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İFADE VE SORGU HAZIR BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KARARLARA BOYUN EĞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ MÜDAFİ 230 I. KAVRAM 230 II. MÜDAFİ OLABİLMENİN ŞARTLARI 231 III. MÜDAFİİN SEÇİMİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ MÜDAFİİN SEÇİMİ MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİ 231 a) Şüpheli veya Sanığın Müdafi Seçebilecek Durumda Olmaması 232 XV

8 XVI b) On Sekiz Yaşından Küçüklere, Sağır veya Dilsizlere, Malullere Müdafi Görevlendirilmesi 232 c) Alt Sının Beş Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda Müdafi Görevlendirilmesi 233 d) Kanunumuzdaki Diğer Mecburi Müdafilik Halleri 235 IV. MÜDAFİLİK STATÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ 236 V. MÜDAFİİN YETKİLERİ VE ÖDEVLERİ MÜDAFİİN YETKİLERİ 239 a) Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 240 aa) Soruşturma Aşamasında Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 240 bb) Kovuşturma Aşamasında Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 242 cc) Terörle Mücadele Kanunu'na Göre Müdafiin Belge ve Dosyalann İncelenmesi 242 b) Hazır Bulunma Yetkisi 243 aa) Yetkinin Geçerli Olduğu Aşamalar 243 bb) Yetkinin Sınırlandırılması 244 cc) Yetkinin Kapsamı 244 c) Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi 245 d) Kanun Yollarına Başvurma Yetkisi MÜDAFİİN ÖDEVLERİ 246 a) Görevini Yerine Getirmesi 246 b) Sır Saklama 248 c) Gerçeği Söylemek Yükümlülüğü 248 VI. MÜDAFİ SAYISI 249 VII. BİRDEN FAZLA ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN MÜDAFİİLİĞİNİN ÜSTLENİLMESİ 249 İKİNCİ BOLUM Muhakemeye Katılanlar 1. TANIK 253 I. KAVRAM 253 II. KİMLER TANIK OLABİLİR? 255 III. TANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAZIR BULUNMA BEYANDA BULUNMA 260 a) Beyanda Bulunma Yükümlülüğünün İstisnaları 261 aa) Mutlak Olarak Tanıklıktan Çekinme 262 bb) Meslek ve Sürekli Uğraşılan Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 263 cc) Devlet Sırn Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık 264

9 XVII dd) Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklık Yapmaktan Çekinme 265 b) Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi 266 c) Doğru Beyanda Bulunma YEMİN ETME 266 a) Yeminin Biçimi 267 b) Yemin Verilmeyen Tanıklar 267 IV. SORUŞTURMA SIRASINDA TEŞHİS 268 V A TANIKLARIN DİNLENMESİ 268 VI. TANIĞIN HAKLARI 269 VII. TANIĞIN KORUNMASI BİLİRKİŞİ 273 I. KAVRAM 273 II. BİLİRKİŞİNİN ATANMASI 278 III. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU SAHTE PARA VE DEĞERLER ÜZERİNDE YAPILACAK İNCELEMELER ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİLİNCİNİN İNCELENMESİ BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI ÇOCUĞUN SOY BAĞININ ARAŞTIRILMASI MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME YAPILMASI ÖLÜNÜN ADLİ MUAYENESİ OTOPSİ ZEHİRLEME ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM 284 IV. BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BİLİRKİŞİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ YEMİN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İNCELEME YAPMA VE SONUÇLARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 287 V. DURUŞMADA BİLİRKİŞİNİN AÇIKLAMASI 289 VI. BİLİRKİŞİNİN REDDİ 289 VII. BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİNME 290 VIII. YENİ BİLİRKİŞİ ATANMASI 290 IX. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İSPAT DEĞERİ 291 X. UZMANIN BİLİMSEL MÜTALÂASI 291 XI. BİLİRKİŞİ TANIK 292 Xn. GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ, KEŞİF VE OTOPSİ GÖZLEM ALTINA ALINMA 294 a) Kavram 294 b) Şartları 296

10 XVIII c) Süresi 296 d) İtiraz BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI 297 a) Şüpheli veya Sanık Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 297 aa) Dış Beden Muayenesi 298 bb) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 299 aaa) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasının Şartlan 300 bbb) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararma İtiraz 302 ccc) Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği 302 b) Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 302 aa) Diğer Kişiler Kavramı 302 bb) Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasının Şartları 303 cc) Tanıklıktan Çekinme Sebepleri Bulunan Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek - Alınması 304 dd) Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Karanna İtiraz 304 ee) Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği 304 c) Rıza Sorunu ÇOCUĞUN SOYBAĞININ ARAŞTIRILMASI MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER (DNA ANALİZİ) 305 a) Kavram 305 b) Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Şartları 308 c) Moleküler Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ.318 a) Kavram 318 b) Şartlan 319 c) Kayıtlann Yok Edilmesi KEŞİF VE YER GÖSTERME 320 a) Keşif > 320 aa) Kavram 320 bb) Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler : 323 b) Yer Gösterme 324 aa) Kavram 324 bb) Şartlan 324

11 XIX cc) Yer Gösterme İşleminin Gerçekleştirilmesi ÖLÜNÜN KİMLİĞİNİ BELİRLEME VE ADLİ MUAYENE OTOPSİ MAĞDUR/SUÇTAN ZARAR GÖREN/ MALEN SORUMLU / KATILAN 333 I. SORUŞTURMA EVRESİNDE 336 n. KOVUŞTURMA EVRESİNDE KISIM KORUMA TEDBİRLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Açıklamalar 1. KAVRAM KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ 348 I. ZORLAMA 348 II. ARAÇ OLMA 349 III. GEÇİCİ OLMA KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖNŞARTLARI 349 I. SUÇ ŞÜPHESİNİN BULUNMASI 349 II. KANUNİ DÜZENLEME 350 III. GECİKEMEZLİK 351 IV. GÖRÜNÜŞTE HAKLILIK 351 V. ORANTILILIK 351 İKİNCİ BÖLÜM Hukukumuzdaki Koruma Tedbirleri 1. DURDURMA YAKALAMA VE GÖZALTI 356 I. KAVRAM 356 II. İDARİ YAKALAMA 356 III. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NA GÖRE YAKALAMA YAKALAMANIN KOŞULLARI 357 a) Herkes Tarafından Yakalama Yapılması 357 b) Kolluk Görevlileri Tarafından Yakalama Yapılması 358 c) Sava ve Kolluk Amirleri Tarafından Yakalama Yapılması 359 d) Müşterek Koşul: Şikâyet Bulunması 360 e) Hakimin Yakalama Emri Düzenlemesi YAKALAMANIN YERİNE GETİRİLMESİ 361 a) Kaba Üst Araması, Kanuni Hakların Bildirilmesi ve Savcıya Bilgi Verilmesi 361 b) Yakalamada Silah Kullanma Yetkisi 363

12 XX c) Yakalama Tutanağı 364 d) Yakınlara ve İlgililere Bildirme 364 e) Çocuklar Hakkında Yakalama 366 f) Yakalama Süresi GÖZALTI 367 a) Gözaltına Almada Oranlılık 370 b) Gözaltı Karan Üzerine Yapılacak İşlemler 370 aa) Sağlık Kontrolü 370 bb) Güvenlik Araması 371 cc) Nezarethane İşlemleri 371 c) Gözaltı Süresi 372 aa) Bireysel Suçlarda 372 bb) Toplu Suçlarda 372 cc) CMK 250 Kapsamındaki Suçlarda 374 dd) Sürelerin Kötüye Kullanılması 374 d) Gözaltının Sona Ermesi 375 e) Kabahatler Kanunu 40. Madde Çerçevesinde Gözaltı YAKALAMA İŞLEMİNİN VE GÖZALTINA İLİŞKİN KARARLARIN DENETİMİ TEKRAR YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA YASAĞI ÖZEL YAKALAMA VE GÖZALTI HALLERİ 379 a) Yakalama Emri İle Yakalama 381 b) İnfaz Kurumundan Çıkarma 383 c) Kimliğin Belirlenememesi Nedeniyle Gözaltı 383 d) İade Yakalaması TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL 386 I. KAVRAM 386 II. TUTUKLAMA ŞARTLARI MADDİ ŞARTLAR 391 a) Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Olguların Bulunması 391 b) Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması 391 aa) Kaçma Şüphesi 392 bb) Delilleri Karartma Şüphesi 392 cc) Tutuklama Nedenlerinin Varsayılabilmesi ŞEKLİ ŞARTLAR 395 a) Tutuklama Yasağının Bulunmaması 395 b) Muhakeme Engelinin Bulunmaması 395 c) Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması 396 d) Tutuklamanın Ölçülü Olması 396 e) Hâkim veya Mahkeme Kararının Bulunması 397

13 XXI aa) Yetkili Hâkim 397 aaa) Soruşturma Evresinde 397 bbb) Kovuşturma Evresinde 397 bb) Kararın Verilmesi 397 aaa) Gerekçe 397 bbb) Gıyapta Tutuklama 398 ccc) Birden Fazla Suçta Tutuklama 398 İÜ. TUTUKLAMA KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER TUTUKLANANIN DURUMUNUN YAKINLARINA BİLDİRİLMESİ TUTUKLAMA KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ 399 IV. TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ İTİRAZ KANUN YOLU SÜRE İTİRAZI İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİLER 400 V. TUTUKLAMA SÜRELERİ 402 VI. TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASI 405 Vn. TUTUKLAMA KARARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 408 VIII. ÖZEL TUTUKLAMA DURUMLARI 409 IX. ADLİ KONTROL KAVRAM ŞARTLARI ADLİ KONTROL KARARI VERMEYE YETKİLİ MERCİLER ADLİ KONTROL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE KALDIRILMASI ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNE UYMAMA ADLİ KONTROL YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN GÜVENCE 415 a) Güvencenin Amacı v 415 b) Güvence Miktarı 415 c) Önceden Ödetme 416 d) Güvencenin Geri Verilmesi ARAMA I. KAVRAM 417 II. ÖNLEME ARAMASI 418 ffl. ADLİ ARAMA ARAMANIN ŞARTLARI 422 a) Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama Bakımından 422 b) Diğer Kişilerle İlgili Arama Bakımından ARAMA KARARI 426 a) Arama Karan veya Emri Vermeye Yetkili Merciler 426

14 XXII aa) Hâkim ve Sava 426 bb) Kolluk Amiri 433 b) Arama Kararı veya Emrinin Unsurları ARAMANIN İCRASI 436 a) Gece Yapılacak Arama 436 b) Aramada Hazır Bulunabilecekler 437 c) Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması 438 d) Arama Sonunda Verilecek Belge 438 e) Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi 438 f) Avukat Bürolarında Arama ARAMADA TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER EL KOYMA 444 I. KAVRAM 444 II. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELER VE EL KONULAMAYACAK BELGELER 445 III. EL KOYMA KARARINI VERME YETKİSİ 446 IV. EL KOYMA KARARININ İCRASI 448 V. AVUKAT BÜROLARINDA EL KOYMA VE POSTADA EL KOYMA VI. ÖZEL EL KOYMA HALLERİ TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA EL KOYMA 449 a) Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre 449 b) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'aGöre POSTADA EL KOYMA ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA BASILMIŞ ESERLERE EL KOYMA 452 VII. EL KONULAN EŞYANIN İADESİ 453 VIII. EL KONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ 455 I. KAVRAM, 455 II. ŞARTLARI 455 III. ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE KAYYIMIN ÜCRETİ BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE EL KOYMA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 459 I. İLETİŞİM KAVRAMI 464 II. TEMEL ŞART KATALOG SUÇ SUÇUN VASFININ.DEĞİŞMESİ 466

15 XXIII III. DİĞER ŞARTLAR 470 IV. ŞÜPHELİ VE SANIK/TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLAR GENEL OLARAK TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLARIN SUÇA İŞTİRAK ŞÜPHESİ ALTINDA OLMALARI HALİNDE DURUM V. DİĞER KİMSELER 476 VI. İLETİŞİMİN TESPİTİ 476 VII. SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 478 Vffl. DENETLENECEK İLETİŞİMİN SOMUT OLARAK BELİRLENMESİ VE SÜRE 479 IX. TEDBİRE KARAR VERME YETKİSİ 480 X. GİZLİLİK 480 XI. KARARIN İCRASI 481 XII. İLETİŞİM İÇERİKLERİNİN YOK EDİLMESİ 482 XIII. BİLDİRİM 482 XIV. BAŞKA TÜRLÜ İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YASAĞI 483 XV. MÜDAFİİN BÜROSU, KONUTU VE YERLEŞİM YERİ 484 XVI. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER 486 XVII. İLETİŞİM İÇERİĞİNİN İKRAR DELİLİ OLAMAMASI VE DELİL DEĞERİ 492 XVIII.İLETİŞİMİN ÖNLEME VE İSTİHBARAT AMAÇLI DENETİMİ 493 XIX. YAPTIRIM VE TAZMİNAT GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 494 I. ŞARTLARI 497 II. GİZLİ SORUŞTURMACININ KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 498 III. GİZLİ SORUŞTURMACININ YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 498 IV. ELDE EDİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 500 I. ŞARTLARI 501 II. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEMENİN KONUSU 502 III. TEKNİK İZLEMENİN SÜRESİ 504 IV. ELDE EDİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI 504 V. İSTİHBARAT AMAÇLI GİZLİ İZLEME İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK İZLEMEDEN ELDE EDİLEN DELİLLERİN HUKUKA UYGUNLUK VE İSPAT AÇISINDAN DELİL DEĞERİ SORUNU İNTERNET ORTAMINDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ 521

16 XXIV ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konuna Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 1. KAVRAM TAZMİNAT NEDENLERİ 525 I. KANUNLARDA BELİRTİLEN KOŞULLAR DIŞINDA YAKALANMA, TUTUKLANMA VEYA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLME 526 II. KANUNİ GÖZALTI SÜRESİ İÇİNDE HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARILMAMA 526 III. KANUNİ HAKLARI HATIRLATILMADAN VEYA HATIRLATILAN HAKLARDAN YARARLANDIRILMA İSTEĞİ YERİNE GETİRİLMEDEN TUTUKLANMA 527 IV. KANUNA UYGUN TUTUKLANIP MAKUL SÜREDE YARGILAMA MERCİİ HUZURUNA ÇIKARILMAMA VEYA BU SÜRE İÇİNDE HAKKINDA HÜKÜM VERİLMEME 527 V. KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYA TUTUKLANDIKTAN SONRA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA VEYA BERAATA KARAR VERİLMESİ 527 VI. MAHKÛMİYET HALİNDE TAZMİNAT VERİLMESİ 530 VII. YAKALAMA VE TUTUKLAMA NEDENLERİ VE HAKLARINDAKİ SUÇLAMALARIN KENDİLERİNE AÇIKLANMAMASI 531 VIII. YAKALAMA VEYA TUTUKLAMANIN YAKINLARA BİLDİRİLMEMESİ 531 IX. ARAMA KARARININ ÖLÇÜSÜZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 531 X. KOŞULLARI OLUŞMADIĞI HALDE EL KOYMA KARARI VERİLMESİ, EL KONULAN EŞYANIN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI, EŞYANIN VEYA MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANILMASI VEYA ZAMANINDA GERİ VERİLMEMESİ 532 XI. CMK323/3'de DÜZENLENEN HAL TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARI (BAŞVURU) 533 I. BAŞVURMAYA YETKİLİ KİMSELER 533 II. BAŞVURU SÜRESİ 533 III. BAŞVURU MERCİİ 534 IV. BAŞVURU ŞEKLİ 535 V. DEVLET HAZİNESİ TEMSİLCİSİNE TEBLİĞ 535 VI. YARGILAMA TAZMİN EDİLECEK ZARARLAR TAZMİNATIN GERİ ALINMASI KAMU GÖREVLİSİNE VE DİĞER KİMSELERE RÜCU 538

17 XXV 7. TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 541 BİRİNCİ BÖLÜM Soruşturma 1. KAVRAM SORUŞTURMA EVRESİNİN ÖZELLİKLERİ 542 I. SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ 542 II. SORUŞTURMANIN YAZILILIĞI 542 III. SORUŞTURMANIN DAĞINIKLILIĞI 543 IV. SORUŞTURMANIN KURALA BAĞLI OLMAYIŞI SORUŞTURMA EVRESİNİN BAŞLAMASI 544 I. RE'SEN ÖĞRENME 544 II. İHBAR VEYA ŞİKÂYET YOLUYLA ÖĞRENME 544 III. TUTANAKLA ÖĞRENME 545 IV. YABANCI HÜKÜMETİN ŞİKÂYETİ 545 V. ADALET BAKANININ TALEBİ SORUŞTURMA İŞLEMLERİ 545 I. SAVCININ GÖREV VE YETKİLERİ 545 II. SULH CEZA HÂKİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ 549 I. KAMU DAVASININ AÇILMASI 550 II. KAMU DAVASINI AÇMADA (»İDDİANAMEYİ DÜZENLEMEDE) TAKDİR YETKİSİ CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI GEREKTİREN KOŞULLAR VEYA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİNİN VARLIĞI KAMU DAVASININ AÇILMASININ (»İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİNİN) ERTELENMESİ 560 a) Kamu Davasının Açılmasının (=İddianamenin Düzenlenmesinin) Ertelenmesinin Koşulları 560 b) Erteleme Kararma İtiraz 560 c) Ertelemenin Sonuçları ve Kaldırılması 561 d) Ertelemenin Kaydedilmesi 561 III. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (=TAKİPSİZLİK KARARI) KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI VERİLECEK HALLER KARARIN BİLDİRİLMESİ AYNI FİİLDEN DOLAYI DAVA AÇILAMAMASI 564

18 XXVI 4. KOVUŞTURMAMA KARARINA İTİRAZ (KOVUŞTURMA DAVASI) 566 a) İtiraz Hakkına Sahip Olanlar 567 b) İtirazın Süresi, Şekli ve İnceleme Merci 567 c) İtiraz Üzerine Verilecek Kararlar BAŞSAVCIYA BAŞVURU 570 IV. ÖN ÖDEME VE UZLAŞMA İDDİANAMENİN KABULÜ VEYA İADESİ (ARA MUHAKEME) 573 I. GENEL BİLGİLER 573 II. İADE SEBEPLERİ 574 III. YARGITAY KARARLARINDA İDDİANAMENİN İADESİ SEBEPLERİ İADE SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLEN HALLER İADE SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLMEYEN HALLER 579 IV. İDDİANAMENİN İADESİ USULÜ İDDİANAMENİN DÜZENLENİŞİNE VEYA İADESİNE KARŞI KOYMA YOLLARI 585 İKİNCİ BÖLÜM Kovuşturma 1. KAVRAM DURUŞMA HAZIRLIĞI 587 I. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YARGILAMA MAKAMI 587 II. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YAPILAN İŞLEMLER DURUŞMA GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ VE ÇAĞRILARIN YAPILMASI İDDİANAMENİN SANIĞA BİLDİRİLMESİ SANIĞIN SAVUNMA DELİLLERİNİN TOPLANMASI İSTEMİ ERKEN DİNLEME ERKEN KEŞİF VE MUAYENE DURUŞMA 596 I. KAVRAM 596 II. DURUŞMAYA HÂKİM OLAN İLKELER AÇIKLIK (ALENİLİK) 597 a) Kural 597 b) İstisnalar 598 aa) İhtiyari Kapalılık 598 bb) Zorunlu Kapalılık 598 cc) Yayım Yasağı 599 c) Kapalılık Karan ve Sonuçlan 599 d) Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı 599

19 XXVII 2. KESİNTİSİZLİK SÖZLÜLÜK DOĞRUDAN DOĞRUYALIK 601 III. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ DURUŞMADA HAZIR BULUNACAKLAR 603 a) Genel Olarak 603 b) Sanığın Hazır Bulunması 607 aa) Kural: Hazır Bulunma Zorunluluğu 607 bb) İstisnalar 612 aaa) Mahkûmiyet Dışında Bir Karar Verilmesi 612 bbb) Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 614 ccc) Sanığın Yokluğunda Duruşma 614 ddd) Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması 614 eee) Sanığın İstinabe Suretiyle Sorguya Çekilmesi 615 fff) Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi 616 ggg) Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılması 617 cc) Sanığın Duruşma Sırasında Duruşma Salonundan Çıkarılması 617 dd) Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hale Getirme DURUŞMANIN BAŞLAMASI DURUŞMANIN İDARESİ VE DÜZENİ DURUŞMADA SUÇ İŞLENMESİ ARA KARAR VERİLMESİ DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI 623 a) Delil Kavramı 623 b) Delillerin Özellikleri 624 c) Doğrudan Delil - Dolaylı Delil 624 d) Delil Türleri 625 aa) Beyan Delilleri 625 aaa) Sanık Beyanı 625 aaaa) İfade Alma 626 bbbb) Sorgu 627 cccc) İfade ve Sorgu Yöntemi 628 (1) Genel Olarak 628 (2) Kendiliğinden Yapılan Açıklamalar 629 (3) Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri.630 dddd) İkrar 632 bbb) Tanık Beyanı, 637 bb) Belge Delili 637

20 XXVIII aaa) Yazılı Belge 638 bbb) Şekil Tespit Eden Belge 638 ccc) Ses Tespit Eden Belge 638 cc) Belirti Delili 639 e) Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 640 aa) Delillerin Ortaya Konulması 640 bb) Ortaya Konulması İstenilen Delilin Reddi 641 cc) Doğrudan Soru Yöneltme 647 f) Duruşmada Okunacak Belgeler 649 aa) Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar 649 bb) Duruşmada okunmayacak belgeler 650 cc) Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler 651 dd) Tanığın önceki ifadesinin okunması 651 ee) Sanığın önceki ifadesinin okunması 651 ff) Rapor, belge ve diğer yazıların okunması 651 gg) Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması 652 g) Delillerin Tartışılması 652 h) Delilleri Takdir Yetkisi 657 aa) Genel Olarak 657 bb) Delil Yasaklan YAŞ TESPİTİ SORUNU DURUŞMA TUTANAĞI 707 a) Duruşma Tutanağının İçeriği 707 b) Duruşma tutanağının ispat gücü SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ KAMU DAVASININ SONA ERMESİ 714 I. SONUÇ ÇIKARMA EVRESİ 714 II. MÜZAKERE 716 III. HÜKMÜN KONUSU VE SUÇU DEĞERLENDİRMEDE MAHKEMENİN YETKİSİ 718 IV. HÜKÜM GENEL OLARAK BERAAT KARARI CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI MAHKÛMİYET KARARI DAVANIN REDDİ KARARI DAVANIN DÜŞMESİ KARARI DAVANIN DURMASI KARARI DERHAL BERAAT KARARI VERİLEBİLECEK HALLERDE DURMA VE DÜŞME KARARI VERİLEMEMESİ

21 XXIX V. HÜKMÜN GEREKÇESİNDE VE HÜKÜM FIKRASINDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 734 VI. HÜKMÜN AÇIKLANMASI 742 VII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ (GERİ BIRAKILMASI) HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİNİN ŞARTLARI ERTELEME KARARINA İTİRAZ ERTELEMENİN SONUÇLARI 767 a) Ertelemenin Sonucu 767 b) Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri ERTELEME KAYDI 768 VIII. HÜKMÜN BİLDİRİLMESİ 769 IX. KESİN HÜKÜM KAVRAMI KAVRAM SONUÇLARI MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ VE KAMU DAVASINA KATILMA 773 I. SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN ÇAĞIRILMASI 773 II. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI 773 III. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DAVETE UYMAMALARI 776 IV. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DİNLENMESİ 776 V. KAMU DAVASINA KATILMA KAVRAM KATILMA USULÜ KATILANIN HAKLARI KATILMANIN DAVAYA ETKİSİ KATILMADAN ÖNCEKİ KARARLARA İTİRAZ KATILANIN DURUŞMAYA GELMEMESİ KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI 786 ' 8. KATILMANIN HÜKÜMSÜZ KALMASI KISIM ÖZEL MUHAKEME USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Gaiplerin ve Kaçakların Muhakemesi, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü 1. GAİPLERİN MUHAKEMESİ 787 I. TANIM 787 II. GAİP HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 787 III. GAİP SANIĞA GÜVENCE BELGESİ VERİLMESİ KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ 789

22 XXX I. TANIM 789 II. KAÇAK HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 790 III. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA VE TEMİNAT BELGESİ ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA TEMİNAT BELGESİ TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ 793 I. GÖREV ALANI VE YETKİLENDİRME 793 II. SORUŞTURMA İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER YETKİLİ SAVCI SORUŞTURMA SIRASINDA HÂKİM TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN KARARLAR GÖZALTI SÜRESİ HAZIR BULUNDURMA 795 III. KOVUŞTURMA İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEK HAL DURUŞMADA UYGULANACAK ÖZEL KURALLAR TEBLİGAT İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜM TUTUKLAMA SÜRESİ ÖRGÜT KURMA SUÇUNDAN BERAAT HALİNDE DİĞER SUÇLAR NEDENİYLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ 796 İKİNCİ BÖLÜM Uzlaşma ve Müsadere 1. UZLAŞMA 798 I. TANIM 798 II. UZLAŞMANIN MÜMKÜN OLDUĞU SUÇLAR 800 III. UZLAŞMA SÜRECİ SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞMA KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA...,., 807 IV. UZLAŞMANIN SONUCU ' SORUŞTURMA AŞAMASINDA UZLAŞMADA MAHKEME TARAFINDAN UZLAŞTIRMADA DİĞER SONUÇLAR UZLAŞMA İLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 810 a) Şikâyetin Geri Alınması ve Önödeme 810 b) Zarardan Daha Fazla veya Daha Az Miktar Üzerinde Uzlaşma ve Tazminat Talebi 812 c) Belirli Bir Mağduru Olmayan Suçlarda Uzlaşma 814 d) Uzlaşma Suçu İkrar Anlamına Gelir mi? 815

23 XXXI e) Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunda Uzlaşma Kurumu İşletilmeli midir? 816 f) Müsadere Sorunu 818 V. ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞMA MÜSADERE USULÜ 823 I. TANIM VE BAŞVURU 823 II. DURUŞMA VE KARAR 825 III. KANUN YOLU KISIM KANUN YOLLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1. KAVRAM KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI 828 I. GENEL OLARAK 828 II. AVUKAT VE SAVCININ BAŞVURMA HAKKI 833 III. YASAL TEMSİLCİ VE EŞİN BAŞVURMA HAKKI 839 IV. TUTUKLUNUN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI 839 V. BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA KANUN YOLUNUN ETKİLERİ ALEYHE BOZMA YASAĞI 847 İKİNCİ BÖLÜM Olağan Kanun Yollan 1. İTİRAZ 850 I. KAVRAM 850 II. İTİRAZ USULÜ VE İNCELEME MERCİLERİ 851 III. İTİRAZIN KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE ETKİSİ 852 IV. KARAR İSTİNAF 854 I. KAVRAM 854 II. RE'SEN İSTİNAF 854 III. İSTİNAF YASAĞI 854 IV. İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ 856 V. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ETKİSİ ; 856 VI. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ 856 VII. İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI 857 VIII. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAVCISININ GÖREVİ 857 IX. DOSYA ÜZERİNDE İNCELEME 857

24 XXXII X. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA 858 XI. DURUŞMA HAZIRLIĞI 858 XII. ALEYHE BOZMA YASAĞI 859 XIII. DİRENME YASAĞI TEMYİZ 859 I. KAVRAM 860 II. TEMYİZ İLE İSTİNAF ARASINDAKİ FARKLAR 861 III. TEMYİZ YASAĞI 862 IV. HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ 864 V. TEMYİZ İSTEMİ İSTEMİN USULÜ VE SÜRESİ ESKİ HALE GETİRME TEMYİZ İSTEMİNİN ETKİSİ TEMYİZ İSTEMİNİN İÇERİĞİ VE GEREKÇE TEMYİZ İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ, YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ GÖREVİ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ YARGITAY İNCELEMESİ 878 a) Duruşmah İnceleme 878 b) Temyizde incelenecek hususlar TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR 881 a) Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama) 881 b) Düzelterek Onama (Islah=İyileştirme) 881 c) Hükmün Bozulması 882 d) Düşme Kararı YARGITAY'DA HÜKMÜN AÇIKLANMASI ALEYHE BOZMA YASAĞI YARGITAY KARARININ GÖNDERİLECEĞİ MERCİ HÜKMÜN BOZULMASININ DİĞER SANIKLARA ETKİSİ DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN İŞLEMLERİ a) İlgililerin Bozmaya Karşı Diyecekleri 886 b) Uyma Kararı 890 c) Direnme Karan 891 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Olağanüstü Kanun Yollan 1. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI KANUN YARARINA BOZMA 899

25 XXXIII I. GENEL OLARAK 899 n. ŞARTLARI 906 ffl. İNCELEME VE KARAR 908 IV. KANUN YARARINA BOZMA KANUN YOLUNA "HÜKÜMLÜ ALEYHİNE OLARAK" BAŞVURULABİLİR Mİ? YARGILAMANIN YENİLENMESİ 912 I. GENEL OLARAK 912 II. ŞARTLARI BAŞVURABİLECEK KİŞİLER BAŞVURU SÜRESİ BAŞVURUNUN ETKİSİ YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HAL 915 III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 927 IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİNİN İNCELENMESİ İNCELEME MERCİİ İSTEMİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI İNCELEMESİ YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE KABULÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM DELİLLERİN TOPLANMASI YENİLEME İSTEMİNİN REDDİ VEYA KABULÜ CEZAYI ALEYHE AĞIRLAŞTIRMA YASAĞI 933 V. TAZMİNAT KISIM YARGILAMA GİDERLERİ 1. TANIM SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ DURUMUNDA VERİLECEK KARAR SORUNU ÇEŞİTLİ OLASILIKLARDA GİDERLER 952 I. BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER 953 II. BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ HALİNDE GİDER 954 III. KARŞILIKLI HAKARET HALİNDE GİDER 956 IV. SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HALLERDE GİDER 956 V. KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER YARGILAMA GİDERİNİN KARARDA GÖSTERİLMESİ VE TAHSİLİ

26 XXXIV 8. KISIM ADLİ TATİL VE BİLGİ İSTEME 1. ADLİ TATİL BİLGİ İSTEME 960 KAYNAKÇA 965

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ CEZA MUHAKEMESININ ANA YAPISI I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR VE İŞARETLER...XXXIII

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR VE İŞARETLER...XXXIII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR VE İŞARETLER...XXXIII 1. KISIM CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 1. KAVRAM...1 2. 2004 TARİH VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU A. Tanım ve Terim B. Hukuk Düzenindeki Yeri C. Amacı D. Tarihçesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3

Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3 Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı 6 2.1. Genel Olarak 6 2.2. Maddi Gerçeği

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA Yrd. Doç. Dr. HASAN SINAR İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAYOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. YASA YOLU KAVRAMI... 9 II. YASA YOLUNUN AMACI... 10 III. YASA YOLLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku. El Kitabı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku. El Kitabı Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi

T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU Yay n No : 2335 Hukuk Dizisi : 1156 1. Bask Ekim 2010 STANBUL

Detaylı

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Usul Hukuku LAW 403 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU İÇİNDEKİLER I Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Anabilim Dalı Başkanı GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU II GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

100 Başlıkta Soruşturma Evresi

100 Başlıkta Soruşturma Evresi 100 Başlıkta Soruşturma Evresi Cüneyd Altıparmak Mesleğe Yeni Başlayan Avukat ve CMK Müdafilerine Yönelik 100 BAŞLIKTA SORUŞTURMA EVRESİ EL KİTABI Gözden Geçirilmiş 3. Baskı Ankara, 2010 100 Başlıkta

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Ceza muhakemesi hukukunu tanımlayınız ve temel ilkelerini yazınız. (en az 10 temel ilke, birer cümle

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

B&M Prof. Dr. ERDENER YURTCAN. (Sorular-Cevaplar)

B&M Prof. Dr. ERDENER YURTCAN. (Sorular-Cevaplar) I B&M Prof. Dr. ERDENER YURTCAN UYGULAMACI Ç N CEZA YARGILAMASI (Sorular-Cevaplar) II Yay n No : 1852 Hukuk : 841 1. Bas Kas m 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-746 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ 1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58.nci maddesine göre Avukatların, avukatlık veya

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU

CEZA YARGILAMA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı II CEZA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı

Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı Yrd. Doç. Dr. Cem ŞENOL Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ KANUN NO: 6526 KABUL TARİHİ: 21.02.2014 MADDE 1- Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinin görevlerine son verilmiştir.

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Ankara, 2010 Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Eğitimci El Kitabı 3 YAZARLAR (İsimlerine göre sıralanmıştır) - Ahmet TÜYSÜZ (Avukat, Şanlıurfa Barosu) - Feridun YENİSEY (Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)

Detaylı

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İdari İşlem, İdari İşlemin Özellikleri ve Konu Unsuru I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR vii ix xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER I. KAVRAM-TANIM 1 1. BANKA KARTI 1 2. KREDİ KARTI 2 A. Kredi Kartlarının

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku İçindekiler I Prof.Dr. Nur Centel / Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı 3. Baskı - 2012 Sınavlara

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A İLİŞKİN GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I- REKABET HUKUKUNUN AMACI KONUSU 27 1- REKABET HUKUKUNUN AMACI 27 2- REKABET HUKUKUNUN KONUSU 30 II- REKABET HUKUKUNUN NİTELİĞİ

Detaylı

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU HUK204U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler GİRİŞ Ceza muhakemesi,

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku

Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku Editör: Prof. Dr. Bahri Öztürk ANA HATLARIYLA CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Yazarlar: Prof. Dr. Bahri Öztürk Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem Özge Sırma Yasemin F. Saygılar

Detaylı

Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler

Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler I.ÜNİTE Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler Ceza Muhakemesi Cezai uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için yürütülen faaliyetlerin tümüdür. Ceza Muhakemesi Hukuku ise, bu faaliyetleri düzenleyen hukuk

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı