KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU

2 NDEK LER ÜYEL K... 3 YATIRIMCI ÜYE... 4 e-devlet ifresi ile Üyelik Kayd... 4 T.C. Kimlik Numaras ve MKK ifresi ile Üyelik Kayd... 7 MKK Sicil Numaras ve MKK ifresi ile Üyelik Kayd...10 GEZG N ÜYE...13 Elektronik Posta Adresi ile Üyelik Kayd / 14

3 ÜYEL K Yat mc lar, e-mkk Bilgi Portal na; e-devlet ifresi, T.C Kimlik Numaras ve MKK ifresi, MKK Sicil ve ifresi, olmak üzere Giri ekran nda yer alan ilk üç seçenek ile aç lan sayfalarda Kay t Ol bölümüne girerek üyelik kayd yapabilmektedir. e-devlet ifresi tüm vatanda larca PTT ubelerinden temin edilebilmektedir. Yat mc lar, MKK sicil numaras ve ifrelerini bilmiyor veya unutmu ise yat m hesaplar n bulundu u arac kurulu a (Banka, Arac Kurum) ba vuruda bulunarak MKK Sicil- ifre talebinde bulunabilmektedir. MKK Sicil numaras ve ifresi olmayan kullan lar, geçerli bir elektronik posta adresi ile Gezgin Üye olarak e-mkk Bilgi Portal na üyelik kayd yapabilmektedir. 3 / 14

4 YATIRIMCI ÜYE e-devlet ifresi ile Üyelik Kayd Yat mc lar Merkezi Kay t Kurulu u kurumsal web sitesinden (www.mkk.com.tr) e-mkk Bilgi Portal na ula abilmektedirler. 4 / 14

5 e-mkk Blgi Portal giri ekran nda ilk s rada yer alan e-devlet ifremle i lem yapmak istiyorum. seçene inden T.C. Kimlik numaras ve PTT ubelerinden al nan e-devlet ifreleri ile üyelik kayd yap labilmektedir. Aç lan ekranda e-devlet ifresi seçilerek, TC kimlik numaras ve e-devlet ifreleri sayfada ilgili alanlara yaz larak Gönder butonuna bas r. 5 / 14

6 Aç lan ekrana T.C. Kimlik Numaras girilerek e-mkk sayfas na geçilir. Sonraki a amalarda Parola ve Kar lama Mesaj olu turmas gerekmektedir. Parola say lardan ve harflerden olu abilmektedir. Parolada en az bir harf veya en az bir rakam kullan lmal r. Parola en az sekiz haneli, en fazla 16 haneli olabilir. Parola giri i büyük-küçük harfe duyarl r. 6 / 14

7 T.C. Kimlik Numaras ve MKK ifresi ile Üyelik Kayd T.C. Kimlik Numaras ve MKK ifresini bilen yat mc lar T.C.Kimlik Numaram ve MKK ifrem ile i lem yapmak istiyorum. seçene inden T.C. Kimlik Numaras ve MKK ifreleri ile üyelik kayd yapabilmektedir. Kay t Ol tu una t klayarak gelen ekranda T.C. Kimlik Numaras ve MKK ifresi giri i yap larak bir sonraki bölüme geçmek için lerle tu una t klan r. Kullan lar n 2.bölümde Parola ve Kar lama Mesaj bilgilerini olu turmalar gerekmektedir. ras yla Parola ve Kar lama Mesaj bilgilerini olu turan yat mc lar lerle tu una t klayarak üyelik taahhütnamesi ve ileti im bilgilerini girecekleri son bölüme geçi yapabilirler. Son bölümde Üye Ol tu una t kland nda e-posta ile gönderilen aktivasyon mesaj ndaki link (web adresi) t klanarak üyelik tamamlan r. 7 / 14

8 8 / 14

9 9 / 14

10 MKK Sicil Numaras ve MKK ifresi ile Üyelik Kayd MKK Sicil Numaras ve MKK ifresini bilen yat mc lar MKK Sicil ve ifrem ile lem yapmak istiyorum. seçene inden MKK Sicil Numaras ve MKK ifreleri ile üyelik kayd yapabilmektedir. Kay t Ol tu una t klayarak gelen ekranda MKK Sicil Numaras ve MKK ifresi giri i yap larak bir sonraki bölüme geçmek için lerle tu una t klan r. Kullan lar n 2.bölümde Parola ve Kar lama Mesaj bilgilerini olu turmalar gerekmektedir. ras yla Parola ve Kar lama Mesaj bilgilerini olu turan yat mc lar lerle tu una t klayarak üyelik taahhütnamesi ve ileti im bilgilerini girecekleri son bölüme geçi yapabilirler. Son bölümde Üye Ol tu una t kland nda e-posta ile gönderilen aktivasyon mesaj ndaki link (web adresi) t klanarak üyelik tamamlan r. 10 / 14

11 11 / 14

12 12 / 14

13 GEZG N ÜYE Elektronik Posta Adresi ile Üyelik Kayd MKK ifresi ya da e-devlet ifresi olmadan da e-mkk Bilgi Portal na üyelik yap labilir. Geçerli bir elektronik posta adresi olan kullan lar Yat mc de ilim, elektronik posta (e-posta) adresimle i lem yapmak istiyorum. seçene inden elektronik posta adresleri ve belirleyecekleri bir parola ile üyelik kayd yapabilmektedir. Kullan, aç lan sayfada geçerli bir e-posta adresi ile istenen bilgileri girip üyelik taahhütnamesini onaylad ktan sonra Üye Ol tu una t klad nda üyelik talebini ba latm olur. Daha sonra kendisine gönderilen aktivasyon mesaj ndaki link (web adresi) t klanarak üyelik tamamlan r. 13 / 14

14 14 / 14