YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT RAPORU"

Transkript

1 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 1 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT RAPORU İLİ: İLÇESİ: BELEDİYE: PAFTA: ADA: - PARSEL: TEKİRDAĞ ÇORLU MARMARACIK F19C01D3B-F19C01C4A YÜZÖLÇÜMÜ: m² Sorumlu Jeoloji Mühendisinin Adı- Soyadı:Güler Kaynarcalıdan Oda Sicil No: 7070 KAYNARCA T.C. Kimlik No: JEOTEKNİK İmza: SONDAJ TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası.ARALIK 2011

2 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1 ) AMAÇ VE KAPSAM 5 2 ) İNCELEME ALANININ TANITILMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ ) Coğrafi Konum ) İklim ve Bitki Örtüsü ) Sosyo-Ekonomik bilgiler ) Arazi, Labratuar, Büro Çalışma Yöntemleri ve Ekipmanları 6 3 ) İNCELEME ALANININ MEVCUT PLAN, YAPILAŞMA DURUMU, VE DİĞER ÇALIŞMALAR ) Mevcut plan Durumu ) Mevcut Yapılaşma Durumu ) İnceleme Alanında Yapılan yer Bilimsel Etütler, Afete Maruz Bölge Kararları 7 4 ) JEOMORFOLOJİ 7 5 ) JEOLOJİ 8 5.1) Genel Jeoloji ) Stratigrafi ) Yapısal Jeoloji ) İnceleme Alanı Jeolojisi 9 6 ) JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMALARI VE ARAZİ DENEYLERİ ) Sondajlar ) Arazi Deneyleri 11 7 ) JEOTEKNİK AMAÇLI LABRATUVAR DENEYLERİ ) Zemin İndex - Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ) Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi 13 8 ) JEOFİZİK ÇALIŞMALAR ) Sismik Kırılma Çalışması ) Zeminlerin Dinamik ve Elastik parametreleri 9 ) ZEMİN TÜRLERİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ) Zemin Türlerinin Sınıflandırılması )İnceleme Alanının Zemin Profili ) Şişme, Oturma ve Taşıma Gücü Analizleri ve Değerlendirme ) Karstlaşma 24 İÇİNDEKİLER Sayfa No:

3 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 3 10 ) HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER ) Yer Altı Suyu Durumu ) Yüzey Suları ) İçme ve Kullanma Suyu ) DOĞAL AFET TEHLİKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ) Deprem Durumu ) Bölgenin Deprem Tehlikesi ve Risk Analizi ) Aktif Tektonik ) Sıvılaşma Analizi ) Zemin Büyütmesi ve Hakim Periyodu ) Şev Duraysızlığı ) Su Baskını ) Çığ ) İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ ) Uygun Alanlar (UA) ) SONUÇ VE ÖNERİLER YARARLANILAN KAYNAKLAR: ) EKLER 34 Ek-1 İnceleme alanına ait tapu örneği. 35 Ek-2 İncele alanı koordinatları (Aplikasyon Krokisi). 36 Ek-3 Belediye dilekçesi 37 Ek-4 Sondaj kuyu logları 38 Ek-5 Sondaj kuyu korelasyonları 39 Ek-6 İnceleme alanı ve yakın çevresinin Genel Jeoloji Haritası 40 Ek-7 Labratuvar deney sonuçları 41 Ek-8 Jeofizik ekler ve tablolar. 42 Ek-9 İnceleme alanında yapılan çalışmalara ait fotoğraflar. 43 Ek-10 İnceleme alanı 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk, mühendislik jeolojisi, eğim haritaları 44 TABLOLAR Sayfa No: TABLO-1 İnceleme alanı koordinatları 5

4 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 4 TABLO-2 Sondaj kuyu koordinatları 10 TABLO-3 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri 13 TABLO-4 Zeminlerin Mekanik Özellikleri 13 TABLO-5 Sismik Hızlar ve Sismik Huz Oranları 15 TABLO-6 Poisson Oranı 16 TABLO-7 Elastisite Modülü 16 TABLO-8 Kayma Modülü 17 TABLO-9 Bulk Modülü 17 TABLO-10 Dinamik Yoğunluk 18 TABLO-11 Bazı kayaçların gözeneklilik değerleri (Erguvanlı ve Yüzer, 1987) 18 TABLO-12 Zemin Hakim Titreşim Periyodu 19 TABLO-13 Dinamik Elastik Parametreler 19 TABLO-14 Zeminlerin Kıvamlılık İndisine Göre Sınıflandırılması 20 TABLO-15 Zeminlerin Kıvamlılık İndisi Tanımı, Means ve Parcher TABLO-16 Zeminlerin Plsatisite İndisine Göre Sınıflandırması; Burmister 1951 sınıflaması 20 TABLO-17 Zeminlerin Plsatisite İndisine Göre Sınıflandırması; Leonards 1962 sınıflaması 20 TABLO-18 Şişen Killerde Muhtemel Hacim Değişiklikleri (Chen, 1975) 21 TABLO-19 İnceleme Alanında Yer Alan Killerin Şişme Derecesi 21 TABLO-20 Killerde Sışabilirlik 21 TABLO-21 İnceleme Alanında Yer Alan Kil Zeminlerin Sıkışabilirliği 22 TABLO-22 Kohezyonlu Zeminlerde Darbe Sayısı ile Kıvam Ve Serbest Basınç Direnci 22 TABLO-23 Meyerhof taşıma gücü faktörleri (Das,M.B.,1999) 23 TABLO-24 Zemin Taşıma Gücü 24 TABLO-25 Etkin Yer İvme Katsayısı 26 TABLO-26 Relatif Sıkılık Ve Sıvılaşma Potansiyeli 28 TABLO-27 Spktrum Karakteristik Periyotlar 29 TABLO-28 Sismik sonuçlara göre zemin taşıma gücü 29 TABLO-29 Düşey yatak katsayısı 29 ŞEKİLLER Şekil-1 İnceleme alanı yerbulduru haritası. Şekil-1.1 İnceleme alanı uydu fotoğrafı. Şekil-2 İnceleme alanı ve yakın çevresinin genelleştirilmiş dikme kesiti. Şekil-3 Marmara fay haritası. Şekil-4 Tekirdağ deprem haritası. 1 ) AMAÇ VE KAPSAM

5 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 5 Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi' nde Yeşil Vadi Arsa Ofis İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı olan, F19C01D3B-F19C01C4A pafta, parselde yapılaşma öncesi, uygulama imar planına esas olacak alanın jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi, zemin sorunlarının aydınlatılması, doğal afetler açısından incelenmesi ve yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesi amacıyla jeolojik-jeoteknik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İnceleme alanı m 2 ' dir. İnceleme alanının 3 katlı konut alanı yapılması planlanmaktadır. *İnceleme alanı ait Tapu Ek-1 ile gösterilmiştir. 2 ) İNCELEME ALANININ TANITILMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 2.1 ) Coğrafi Konum İnceleme alanın Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi sınırları içinde yer almaktadır. Saha Çorlu ilçesine 2 km, mesafededir. Çorlu-Edirne karayolu yakınında yer almaktadır. Marmaracık, Ergene havzasında ve Trakya'nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır TABLO-1 Y Koordinatı X Koordinatı , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 İnceleme alanı koordinatları *İnceleme alanı aplikasyon krokisi Ek-2 olarak gösterilmiştir. *İnceleme alanı yerbulduru haritası Şekil-1 olarak gösterilmiştir. *İnceleme alanı uydu fotoğrafı Şekil-1.1 olarak gösterilmiştir.

6 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA ) İklim ve Bitki Örtüsü Ergene Havzası Marmaracık, iç kesimde yer alması nedeniyle Trakya'da en az yağış alan bölgesidir. Yıllık yağış miktarı 545 mm (kg/m²) dir. Yağışların % 20'si ilkbahar, % 10'u Yaz, %30'u Sonbahar, % 40'ı Kış mevsiminde düşmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 12.6 C en yüksek sıcaklık ortalaması 18.2 C en düşük sıcaklık ortalaması 8.1 C'dir. Marmaracık, Karadeniz ile Akdeniz arasında yer aldığı için bu iklim bölgelerinin etkileri altında kalır. Kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri ile güneyden, Akdeniz ve Ege'den gelen nemlilik hava akımları bölge iklim yapısını belirler. Beldenin sahip olduğu toprakları çok büyük bir kısmı tarıma elverişlidir. 2.3 ) Sosyo-Ekonomik bilgiler Beldenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ayrıca beldenin yakın çevresinde önemli sanayi kuruluşları yer almaktadır. İlçe hayvancılık açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. İlçede hızlanan sanayileşme ve kentleşme, gerekli tedbirler alınmadığından verimli tarım alanlarının bir bölümünü tarım alanı dışına kaymasına yol açmıştır. 2.4 ) Arazi, Labratuar, Büro Çalışma Yöntemleri ve Ekipmanları İlk etapta inceleme alanına, ön gezi düzenlenerek inceleme alanının topoğrafik durumu, litolojisi v.b.incelenmiştir. Bu etapta sondaj kuyularının açılabileceği noktalar tespit edilmiştir. Bu noktalar inceleme alanını en iyi temsil edelebileceği noktalar olarak tesbit edilmiştir. İnceleme alanında 4 adet, 15.00' şer metre derinliğinde sondaj kuyusu açılmış ve 3 adet jeofizik ölçüm (MASW) yapılmıştır. Sondajlar sırasında uygun derinliklerde SPT deneyleri yapılmış, gerekli derinliklerde örselenmiş zemin örnekleri alınmıştır. Sondajlardan elde edilen zemin örnekleri AKADEMİ MÜHENDİSLİK- ANKARA laboratuarına gönderilerek bu örnekler üzerinde aşağıdaki zemin deneyleri yaptırılmıştır. Deney Adı: Adet: Deney Adı: Adet: 1- Elek Analizi 4 4- Direk Kesme Deneyi 4 2- Atterberg Limitleri 4 5- Birim Hacim Ağırlık 4 3- Su İçeriği 4 * Labratuvar deney sonuçları Ek-7 olarak gösterilmiştir. Tüm arazi çalışmaları KAYNARCA JEOTEKNİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. gözetiminde sürdürülmüştür. Jeofizik çalışma Jeofizik Mühendisi Sevgi Turğal tarafından yapılmıştır.

7 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 7 Saha, sondaj, laboratuar verileri ve buro çalışmaları birlikte değerlendirilerek bu rapor hazır edilmiştir. 3 ) İNCELEME ALANININ MEVCUT PLAN, YAPILAŞMA DURUMU, VE DİĞER ÇALIŞMALAR 3.1 ) Mevcut Plan Durumu 1/5000' lik Nazım İmar planı içinde Konut Alanında kalmaktadır. * Belediye dilekçesi Ek-3 olarak gösterilmiştir. 3.2 ) Mevcut Yapılaşma Durumu Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi, F19C01D3B-F19C01C4A pafta, parselde yer alan inceleme alanında mevcut yapılaşma bulunmamaktadır. 3.3 ) İnceleme Alanında Yapılan Yer Bilimsel Etütler, Afete maruz Bölge Kararları. İnceleme alanı için daha önceden hazırlanmış yer bilimsel etüt bulunmamaktadır. Yapılaşma için alınmış bir yasak kararı bulunmamakla birlikte, söz konusu alan için alınmış bir afet kararı bulunmamaktadır. İnceleme alanında sit alanı, orman, v.b. alan yer almamaktadır. 4 ) JEOMORFOLOJİ İnceleme alanı ve yakın çevresi genel morfolojik görünümü itibari ile düzgün bir görünüm sergiler. İnceleme alanında topoğrafik anomali yoktur. Eğim % 0-5 aralığındadır. 5 ) JEOLOJİ 5.1) Genel Jeoloji

8 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 8 Trakya Havzası Türkiye'nin en batı ucunda yer alan bir dağlararası sedimanter havzadır.kuzey Anadolu kıvrımlarının batı uzantısı olan Istranca kıvrımları ile Ege kıvrımları arasında yer alır. En derin kısmında 5000 metreden fazla kalın olan Tersiyer dolgusu Eosen,Oligosen ve Miyosen yaşlı denizel ve lagünel serilerden oluşmuştur. Flişimsi denizel Eosen,tuzlumsu gölsel Oligo Miyosen ve denizel Miyosen çökelleri Trakya havzasını doldurmuştur.orta Eosen sonlarından başlayıp Alt Oligosen sonlarına kadar devam eden bir transgresyon evresi geçiren Trakya havzasına bu zaman aralığında çok kalın denizel sedimanlar çökelmiştir. Havzanın güney kenarında resifal kireçtaşı gelişmiş, ancak sakin kuzey kenarına nazaran havzanın güney kenarı tektonik yönden daha hareketli olduğundan güneyde bir resif birikmemiştir. Havza Orta Miyosen'de şiddetli bir tektonizmanın etkisinde kalmıştır.havzanın güney ve kuzeybatısında geniş çapta kıvrılma ve kırılma hareketleri olmuştur. Özellikle havzanın güney ve güneybatısında Kuzey Anadolu Fayının (KAF) devamı olan sağ atımlı bir fay zonu oluşmuş ve bu fay zonunun yarattığı kompresyonel kuvvetlerle havzanın bu kesimi etkin bir deformasyona uğramıştır. Koru Dağı ve Işıklar dağı antiklinalleri bu şekilde oluşmuştur. Yine bu tektonizma sonucu havza kenarları büyük büyük aşınıma uğramış, sedimanter örtü büyük ölçüde aşınmıştır. Pliyosen sonlarında tekrar etkisini gösteren aktif tektonizma, havzada geniş çapta kayma ve akma yapılarının oluşmasına neden olmuştur. * İnceleme alanı Genel Jeoloji Haritası Ek-6 Olarak verilmiştir ) Stratigrafi İHSANİYE FORMASYONU Karbonat çimentolu kumtaşı- çakıltaşı ara tabakalı, yer yer tüf seviyeli, killi kireçtaşı, marn, kumlu kireçtaşı ile kireçli miltaşı, kumtaşı ve marnlar İhsaniye formasyonu adı altında tanımlanmıştır. İhsaniye formasyonu kirli beyaz, açık gri renkli, lamelli branş fosilli, killi kireçtaşı; bej renkli, kavkı kırıklı miltaşı, silttaşı, sarımsı beyaz renkli kireçtaşı ve tüflerden oluşmaktadır. Birimin içinde ince ve orta tabakalı kumtaşı ve çakıltaşı seviyeleri yer almaktadır. Genelde orta- kalın tabakalıdır. Yer yer taze yüzeyleri sarımsı beyaz, grimsi ve nadiren yeşilimsi beyaz, ayrışma yüzeyi kirli beyaz renkli, gevşek ve sert konkresyonlu marn seviyeleri bol olarak izlenir. Birimin yaşının Üst Eosen- Alt Oligosen olabileceği kabul edilmiştir. İhsaniye formasyonu pelajik faunası ve litolojileriyle resif ilerisi ortamda veya resiflerin gelişmediği yerlerde karbonat platformunun derin kesimlerinde durulmuştur. ÇAKIL FORMASYONU (Toç) Çakıl formasyonu, kanal dolgusu özellikli, kiltaşı- silttaşı mercekli çakıltaşlarından oluşur. Genel olarak sarımsı kahve renkli, çeşitli boyutlarda, iyi yuvarlanmış, iyi tutturulmuş kuvarsit, granit, gnays, çört, riyolit ve tüf taneli, az belirgin orta-kaba tabakalanmalı, sert, karbonat çimentolu çakıltaşıdır. Sarımsı renkli, yer yer çapraz katmanlı, az tutturulmuş kumtaşı, yeşilimsi sarı renkli,kiltaşı mercekli olup,aşındırmalı tabanlıdır.çakıl formasyonunda fosil bulunamamıştır. Formasyonun yaşı Orta- Üst Oligosendir. ERGENE FORMASYONU (Mie) Ergene formasyonu beyaz, sarımsı renkli, çapraz katmanlı, kil ve çakıl mercekli, gevşek tutturulmuş kumlardan oluşur ve Danişmen formasyonu üzerinde diskordanslıdır. Büyük ve küçük ölçekli düzlemsel ve teknemsi çapraz katmanlı çakıl ve kumlar arasında bulunan kil mercekleri sınırlı yayılım sunarlar. Çapraz katmanlarda akıntı genellikle güneye doğru ve tek yönlüdür. Çapraz katmanlı çakıl ve kumlar kanal çökelleri;ince kum,silt ve killer ise taşkın ovası çökelleri olarak yorumlanabilirler. Bulunan bazı omurgalı fosillere dayanarak bu birime Üst Miyosen yaşı verilmiştir. Ergene grubu içinde ayrıca Kurtdere üyesi, Çelebi ve Sinanlı formasyonları ayırtlanmaktadır. Ergene grubu üzerine uyumsuz olarak Trakya formasyonu gelir. TRAKYA FORMASYONU (Tnt)

9 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 9 Tutturulmamış çakıl ve kaba çakıllı çakıltaşı ile kumtaşı ve kıt kiltaşından oluşur. Kırmızı, kahve,açık kahverengimsi sarı, yer yer beyaz renkli, yer yer çapraz katmanlı, kötü boylanmalı, kırmızımsı kil-mil matriksli, tutturulmamış çakıltaşındaki taneler çoğunlukla kuvars, kuvarsit çakıl- kaba çakıllı, nadirenşist, gnays, metagranit ve volkanitlerden oluşmuştur. Formasyonun yaşı Üst Miyosen'in üstü Pliyosen'dir. * İnceleme alanı ve yakın çevresinin genelleştirilmiş dikme kesiti Şekil-2 olarak gösterilmiştir ) Yapısal Jeoloji Marmara Bölgesinin önemli yapısal unsurları olan Kuzey Anadolu fayı (örneğin Barka and Cadisky-Cade, 1988; Şaroglu vd., 1992) ve onun yaşlı kolu olduğu öne sürülen Trakya fay zonunun (Perinçek 1987, 1991) tektonik etkilerini gösteren yapısal özellikler vardır. Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. Fay tek bir kayma düzlemi olmayıp, birçok parçalardan müteşekkil, m genişlikte bir «fay zonu» halindedir. Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yaklaşık 1200 km dir; genişliği ise 100 m ile 10 km arasında değişir. Kuzey Anadolu Fayı nın Marmara Denizi nin batısından Saroz Körfezi arasındaki kesimi Ganos Fay Sistemi veya zonu olarak adlandırılır (Yaltırak, 1996). Ganos Fay Sistemi (GFS), Marmara Denizi nin batısı ile Kuzey Ege Çukurunu içine alan ana fayın kuzeyinde ve güneyinde bulunan ana faya paralel/ paralele yakın faylardan oluşmuştur. Bu faylar çoğunlukla karada doğrultu atımlı ve bindirme karakterli, deniz alanlarında düsey atımlı obliktir. İnceleme sahasında örtü nedeni ile yüzeyde kırık sistemi belirlenememiştir. Ancak Marmara denizi içinden geçen Kuzey Anadolu Fayının etkinliği sahayı tesir altına aldığı düşünülmektedir. 5.2 ) İnceleme Alanı Jeolojisi İnceleme alanında Ergene Formasyonu hakimdir. Yapılan sondajlarda Ergene Formasyonu' na ait inorganik kil birimler geçilmiştir. Ergene Formasyonu, Trakya havzasında ve özellikle havzanın orta kesimlerinde geniş yayılım gösterir. Ergene Formasyonu, kendinden önceki tüm formasyonların üzerine diskordans olarak gelmektedir. Genel olarak çapraz katmanlı Ergene Formasyonu, tipik olarak tane boyu yukarıya doğru incelen bir istiftir. Ancak çakıltaşları ve kumtaşları tümüyle çapraz katmanlı litolojilerden oluşan bir istif görünümündedir. Büyük ve küçük ölçekli düzlemsel ve teknemsi çapraz katmanlıdırlar. Çapraz katmanlardaki akıntı yönünü genel olarak güneydoğuya doğru tek yönlü olması, tek yönlü akıntılar tarafından oluşturulduğunu gösterir. Çapraz katmanlı çakıltaşları ve kumtaşları arasında ender olarak rastlanan sınırlı yayılımı bulunan kırmızı veya yeşil renkli killer ise durgun su koşullarında, asıntıdan çökelmişlerdir. ergene formasyonu kayaları, örgülü veya menderesli akarsu ortamı çökelleri olarak yorumlanabilir. Çapraz katmanlı çakıltaşı ve kumtaşları kanal çökellerini, kil ve siltler ise, taşkın ovası çökellerini karakterize ederler. 6 ) JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMALARI VE ARAZİ DENEYLERİ

10 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA ) Sondajlar İnceleme alanında, 4 adet 15.00' şer metre derinliğinde sondaj kuyusu açılmış olup, sondaj kuyularının yerleri inceleme alanının zeminini en iyi temsil edilebilecek noktalar olarak belirlenmiştir. SK metre metre metre metre Bitkisel toprak Kahvemsi yeşil, çok katı kıvamlı, plastik, inorganik kil; CH Kahvemsi yeşil, sert kıvamlı, plastik, inorganik kil. Yeşilimsi kahve, plastik, sert dayanımlı, kumlu kil SK metre metre metre metre Bitkisel toprak Kahvemsi yeşil, çok katı kıvamlı, plastik, inorganik kil Kahvemsi yeşil, sert kıvamlı, plastik, inorganik kil; CH Yeşilimsi kahve, plastik, sert dayanımlı, kumlu kil SK metre metre metre metre Bitkisel toprak Kahvemsi yeşil, çok katı kıvamlı, plastik, inorganik kil; CH Kahvemsi yeşil, sert kıvamlı, plastik, inorganik kil. Yeşilimsi kahve, plastik, sert dayanımlı, kumlu kil SK metre metre metre metre Bitkisel toprak Kahvemsi yeşil, çok katı kıvamlı, plastik, inorganik kil Kahvemsi yeşil, sert kıvamlı, plastik, inorganik kil; CH Yeşilimsi kahve, plastik, sert dayanımlı, kumlu kil Sondaj Kuyu No Y koordinatı X koordinatı SK , ,58 SK , ,97 SK , ,11 SK , ,64 Sondaj kuyu koordinatları TABLO-2 * Sondaj kuyu logları Ek-4 olarak gösterilmiştir. * Sondaj kuyu korelasyonları Ek-5 gösterilmiştir. 6.2 ) Arazi Deneyleri

11 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 11 Kuyu derinliği boyunca uygun derinlik ve birimlerde SPT deneyleri yapılmıştır. Zemin biriminin aynı devam ettiği metrelerde SPT yapılmamıştır. SONDAJ KUYUSU - 1 SPT-1 8 Derinlik: metre N30= Ndüzeltilmiş= 15 + (N-15/2) 13 Ndüz.= 19,5 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 22 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 25 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 27 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 29,5 SONDAJ KUYUSU - 2 SPT-1 10 Derinlik: metre N30= Ndüzeltilmiş= 15 + (N-15/2) 18 Ndüz.= 24 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 27 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 26 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 29,5 SONDAJ KUYUSU - 3 SPT-1 7 Derinlik: metre N30= Ndüzeltilmiş= 15 + (N-15/2)

12 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA Ndüz.= 20 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 24 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 27,5 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 29,5 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 31,5 SONDAJ KUYUSU - 4 SPT-1 12 Derinlik: metre N30= Ndüzeltilmiş= 15 + (N-15/2) 20 Ndüz.= 26,5 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 28 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 30 SPT Derinlik: metre N30= Ndüz.= 30 7 ) JEOTEKNİK AMAÇLI LABRATUVAR DENEYLERİ 7.1 ) Zemin İndex - Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

13 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 13 İnceleme alanından alınan zemin örneklerinin fiziksel özelliklerini belirlemek amacı ile doğal birim hacim ağırlık, su içeriği tayini, elek analizi, atterberg limitleri deneyleri yaptırılmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. SONDAJ NO: NUMUNE DERİNLİĞİ ELEK ANALİZİ ATTERBER LİMİTLERİ No:4 KAL No:200 AN GEÇEN (%) (%) LL PL PI ZEMİN SINIFI (METRE) SK-1 1,50 18,19 22,0 2,7 73,6 55,8 24,7 31,1 CH SK-2 3,00 18,33 12,3 0,4 84,8 52,7 24,2 28,5 CH SK-3 1,50 18,26 18,7 0,6 84,9 55,9 25,6 30,3 CH SK-4 4,50 18,23 22,0 1,5 76,1 60,9 25,5 35,4 CH TABLO-3 (CH: İnorganik kil) DOĞAL BİRİM HACİM SU AĞIRLIK İÇERİĞİ (kn/m³) (%) Zeminlerin Fiziksel Özellikleri İnceleme alanında yapılan sondajlarda, inorganik kil (CH) birim kesilmiştir. İnorganik kil birimin likit limit değeri % , plastik limit değeri % , plastisite indisi % olarak hesaplanmıştır. 7.2 ) Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi İnceleme alanından alınan zemin örneklerinin mekanik özelliklerini belirlemek amacı ile numuneler üzerinde direk kesme deneyi yapılmış ve elde edilen değerler aşağıdaki tablo ile verilmiştir. SONDAJ NO: SK-1 YAPILAN DENEY Direk Kesme Deneyi c (kgf/cm²) 0,564 ø (º) 9 SK-2 Direk Kesme Deneyi 0, SK-3 Direk Kesme Deneyi 0,514 9 SK-4 Direk Kesme Deneyi 0,545 9 TABLO-4 Zeminlerin Mekanik Özellikleri 8 ) JEOFİZİK ÇALIŞMALAR 8.1 )Sismik Kırılma Çalışması

14 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 14 İnceleme alanında zemininin dinamik özelliklerinin araştırılması ve jeolojik yapı ile korelasyonu amacıyla yüzey dalgalarının çok kanallı analizi (MASW) yöntemi kullanılmıştır. Sismik yöntemler, yapay bir kaynak kullanılarak, oluşan titreşimlerle yeraltının incelenmesidir. Yapay olarak oluşturulan bu sismik dalgalar, farklı yapıdaki ortamların ara yüzeylerinden, kırılarak ve yansıyarak, yayıldıkları ortamların, çeşitli fiziksel özellik bilgilerini yeryüzüne taşımaktadır. Yeryüzüne bir doğrultuda yerleştirilen alıcılar (jeofonlar) ile algılanan ve kayıtçı tarafından kaydedilen sinyaller değerlendirilerek ortama ait çeşitli parametreler saptanır. Bu saptanan parametreler, ortamın geometrisini ve ortamı oluşturan jeolojik birimlerin yapısal ve mekanik özelliklerini yansıtır. Çok kanallı yüzey dalgası (MASW) yöntemi, ile Rayleigh dalgası dispersiyon eğrisi elde edilmiştir. Rayleigh dalgası aracılığıyla kayma dalga hızı bulunmuştur. Rayleigh yüzey dalgalarının temel modunun analizi ile derinliğe bağlı olarak değişim gösteren S dalga hız yapısı çıkartılabilmektedir. Yöntem ile verilerin, analizinin uygulaması amacıyla, aktif kaynaklı (MASW) metodu kullanılarak, inceleme alanında 12 kanallı Geometrics ES 3000 marka sismik kayıtçı ile elde edilen veriler işlenmiştir. alınan verilerle, SeisImager adlı bilgisayar programı, ile dispersiyon eğrisi oluşturulmuştur. Elde edilen dispersiyon eğrisinin ters çözümü faz hızı - frekans eğrisini kayma dalga hızını (Vs) kestirmek için referans olarak kullanılmıştır. Yüzey dalgalarının çok kanallı - analiz (MASW) yöntemi için yapılan bu arazi, çalışmasında, kırılma yönteminde kullanılan standart kayıtçılar ve jeofonlar kullanılmıştır. Alıcı olarak; 12 adet 14 Hz' lik P (düşey-bileşenli) jeofonu kaynak olarak 8 kg; lik balyoz ve demir plakası kullanılmıştır. Alınan kayıtlarda ölçü profili uzunluğu metre ve Sismometre (jeofon) aralıkları 2.00 metre vuruş noktasının ilk jeofona uzaklığı (offset) ise 2.00 metre uygulanmıştır. Alınan sismik ölçü kayıtları ve zaman - uzaklık grafikleri ekte sunulmuştur. Bu ölçülerden saptanan sismik hızlardan yer altı mekanik özelliklerini tanımlayan parametreler hesaplanmıştır. * Jeofizik ekler ve tablolar Ek-8 olarak gösterilmiştir. Sisimik Hız Oranı(Vp/Vs) Zeminlerin sıkılığını gösterir: oran 0-2 arası sıkı, 2-3 arası az sıkı, 3' ten sonra sıkı olmadığını göstermektedir. Bu oran zeminin sıvılaşabilme potansiyeli ile ilgili olarak bilgi vermektedir. Gevşek suya doygun siltli kum, kum ortamları için bu oranın 3' ten büyük çıkması zeminin depreminin büyüklüğü, süresi ve etki alanına bağlı olarak sıvılaşabilme potansiyelinin olduğunu ifade etmektedir.

15 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 15 S-1 S-2 Vp=(boyuna veya sıkışma) dalga hızı Vp=(boyuna veya sıkışma) dalga hızı Vp 1ort = m/t 543 m/sn Vp 1or t= m/t 436 m/sn Vp 2ort = m/t 1681 m/sn Vp 2ort = m/t 1883 m/sn Vs=(enine veya kayma) dalga hızı Vs=(enine veya kayma) dalga hızı Vs 1ort = m/t 271 m/sn Vs 1ort = m/t 233 m/sn Vs 2ort = m/t 385 m/sn Vs 2ort = m/t 382 m/sn V s30 = 412 m/sn V s30 = 453 m/sn Sismik Hız Oranı (Vp/Vs) Sismik Hız Oranı (Vp/Vs) Vp 1 /Vs 1 = 543/271 2,86 Vp 1 /Vs 1 = 436/233 1,87 Vp 2 /Vs 2 = 1681/385 4,37 Vp 2 /Vs 2 = 1883/382 4,93 S-3 Vp=(boyuna veya sıkışma) dalga hızı Vp 1ort = m/t 376 m/sn Vp 2ort = m/t 1548 m/sn Vs=(enine veya kayma) dalga hızı Vs 1ort = m/t 216 m/sn Vs 2ort = m/t 384 m/sn V s30 = 568 m/sn Sismik Hız Oranı (Vp/Vs) Vp 1 /Vs 1 = 376/216 1,74 Vp 2 /Vs 2 = 1548/384 4,03 TABLO-5 Sismik Hızlar ve Sismik Huz Oranları Poisson Oranı (σ)

16 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 16 Boyuna ve enine sismik dalga hızlarının birbirine oranı olarak kullanılan poisson oranı, enine kırılmanın boyuna olan uzamaya oranını vermektedir. Çoğu elastik kayıtlar için ortalama değeri, 0.25 civarındadır ve farklı ortamlar için aldığı değerler arasında değişmektedir. poisson oranı kayaçların yoğunlukları dikkate alınmadan hesaplanır. Poisson oranı ; arasıda ise gözeneksiz, arasında ise orta dercede gözenekli, arasında ise gözenekli olduğunu göstermektedir. Kayaçlar içersindeki boşluk ve çatlaklar poisson oranını etkilediklerinden dolayı kayacın kırıklı olup olmadığını, ayrıca kayacın kırıklarında su taşıyıp taşımadığını Poisson oranı incelenerek belirlenebilir. Gözeneklilik ile ters orantılıdır. sulu ortamlarda Vs değeri düşeceğinden oran artar 0.5 değerine yaklaşır. Poisson oranı boyutsuzdur. S-1 S-2 P1= (Vp²-2Vs²)/(2Vp²-2Vs²)= 0,33 P1= (Vp²-2Vs²)/(2Vp²-2Vs²)= 0,30 P2= (Vp²-2Vs²)/(2Vp²-2Vs²)= 0,47 P2= (Vp²-2Vs²)/(2Vp²-2Vs²)= 0,48 S-3 P1= (Vp²-2Vs²)/(2Vp²-2Vs²)= 0,25 P2= (Vp²-2Vs²)/(2Vp²-2Vs²)= 0,47 TABLO-6 Poisson Oranı Elastisite (Young) Modülü: Zemin dayanıklılığını, sertliğini bir başka deyişle kalınlığını gösterir. Elastite modülünün kg/cm² kg/cm² arası gevşek, kg/cm² kg/cm² arası orta sağlam( bozuşmuş), kg/cm² kg/cm² arası sağlam, kg/cm²< çok sağlam olduğunu gösterir. S-1 S-2 E1=2*Shear Modülü*(1+Poisson oranı)=2989 kg/cm² E2=2*Shear Modülü*(1+Poisson oranı)=8832 kg/cm² E1=2*Shear Modülü*(1+Poisson oranı)= 2038 kg/cm² E2=2*Shear Modülü*(1+Poisson oranı)= 8982 kg/cm² S-3 E1=2*Shear Modülü*(1+Poisson oranı)=1628 kg/cm² E2=2*Shear Modülü*(1+Poisson oranı)=8577 kg/cm² TABLO-7 Elastisite Modülü Kayma (Shear) Modülü

17 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 17 Zeminin yatay kuvvetlere karşı direncini, dayanıklılığını gösterir. Kayma modülünün 600kg/cm²>, gevşek, 600kg/cm² kg/cm² arası orta sağlam (bozuşmuş), 3.000kg/cm² kg/cm² arası sağlam ve kg/cm²<, çok sağlam olduğunu gösterir. S-1 S-2 G1=(d1/9.81)*(Vs*0.001) 2 *100000=1120 kg/cm² G2=(d2/9.81)*(Vs*0.001) 2 *100000=2999 kg/cm² G1=(d1/9.81)*(Vs*0.001) 2 *100000=784 kg/cm² G2=(d2/9.81)*(Vs*0.001) 2 *100000=3038 kg/cm² S-3 G1=(d1/9.81)*(Vs*0.001) 2 *100000=649 kg/cm² G2=(d2/9.81)*(Vs*0.001) 2 *100000=2923 kg/cm² TABLO-8 Kayma Modülü Bulk (Sıkışmazlık) Modülü Bir kütlenin kendisini sarab basınç altında sıkışmasının bir ölçüsü olan Bulk modülü, diğer bir söyleyişle uygulanan basınç altındaki hacim değişikliğidir. S-1 S-2 Saran basınç altında gerilme/yamulma oranı= Saran basınç altında gerilme/yamulma oranı= Young modülü/3*(1-(2*poisson)) kg/cm² Young modülü/3*(1-(2*poisson)) kg/cm² (Bowles 1988) (Bowles 1988) 1. ortam için 3004 kg/cm² hasaplanmıştır. 1. ortam için 1700 kg/cm² hasaplanmıştır. 2. ortam için kg/cm² hasaplanmıştır. 2. ortam için kg/cm² hasaplanmıştır. S-3 Saran basınç altında gerilme/yamulma oranı= Young modülü/3*(1-(2*poisson)) kg/cm² (Bowles 1988) 1. ortam için 1102 kg/cm² hasaplanmıştır. 2. ortam için kg/cm² hasaplanmıştır. TABLO-9 Bulk Modülü Dinamik Yoğunluk:

18 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 18 Birini gr/cm³ olup, "d" sembolü ile ifade edilir.porozitesi yüksek, gevşek ortamlarda düşük, sağlam, çatlaksız kaya ortamlarda yüksek değerler alır. Bozuşmamış, ayrışmamış,kayaçların dinamik yoğunluğu (d=2.6 gr/cm³) tür. S-1 S-2 d 1ort =0.31*(Vp 1ort ) 0.25 = 1.50 gr/cm³ d 1ort =0.31*(Vp 1ort ) 0.25 = 1.42 gr/cm³ d 2ort =0.31*(Vp 1ort ) 0.25 = 1.98 gr/cm³ d 2ort =0.31*(Vp 1ort ) 0.25 = 2.04 gr/cm³ S-3 d 1ort =0.31*(Vp 1ort ) 0.25 = d 2ort =0.31*(Vp 1ort ) 0.25 = 1.37 gr/cm³ 1.94 gr/cm³ TABLO-10 Dinamik Yoğunluk Gözeneklilik: Gözeneklilik, kayaçların tane büyüklüğüne, şekline, tanelerin benzer boyutlarda oluşuna, ve sıralanmasına, ayrıca ara maddeyi oluşturan maddenin çimentolanma derecesine bağlı olarak değişim gösteren bir özelliktir. İrili ufaklı tanelerin oluşturduğu, ortamlarda ufak taneler iri tanelerin arasını doldurduğu için gözeneklilik azalır. Tanelerin dik dizilişlerinde gözeneklilik artarken, eğik dizilişlerinde gözeneklilik azalır. Birincil gözeneklilik, kayacın ilk oluşumu sırasında kazandığı düzenli gözeneklilik olrak tanımlanmaktadır. İkincil gözeneklilik ise kayacın ilk oluşumundan sonra geçirdiği olaylar sonucu oluşan gözenekliliği tanımlamaktadır. Gözeneklilik daha çok metamorfizma geçirmiş kayaçlarda gözlenir. Ø= x ln(vp)+1.56 bağıntısından hesaplanabilmektedir. ( Watkins ve diğ. 1972) Birimlerin sahip oldukları gözeneklilik oranına (% Ø) göre genel olarak. % Ø > 25 ise Yumuşak 25> % Ø >15 ise Orta sert % Ø < 15 ise Sert şeklinde sınıflandırılmaktadır. Gözeneklilik yüzde olarak ifade edilmektedir. Kayacın Cinsi Gözeneklilik Toprak Kil Silt Kaba ve ince Kum karışığı Çakıl Kum ve Çakıl Kumtaşı Killi şist (Şeyl) Kalker TABLO-11 Bazı kayaçların gözeneklilik değerleri (Erguvanlı ve Yüzer, 1987) SİS1 SİS2 SİS3

19 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 19 Ø1=.% 0.46 Ø1=.% 0.50 Ø1=.% 0.52 Ø2=.% 0.26 Ø2=.% 0.24 Ø2=.% Zeminlerin Elastik ve Dinamik Parametreleri Zemin Hakim Titreşim Periyodu: To= 4 x h1/vs1 + 4 x (50 - h1)/vs2 (Kanai 1983) formülünden hesaplanmaktadır. Bina öz periyotlarından uzak tutulur. Kayaçlarda aldığı değer, zeminlere nazaran düşüktür. (0-1) değerler alıp birimi saniyedir. Yapı periyot değerlerinin zemin hakim periyodu değerlerinin 0.67' si ile 1.5 katı arasında bulunmasına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Zemin hakim periyot değeri 0.67 ve 1.50 değeri ile çarpıldığında yapı periyotlarının yer almaması gereken amplifikasyon bölgesi belirlenmektedir. TABLO-12 SİS1 SİS2 SİS3 To= 0.53 sn To= 0.54 sn To= 0.54 sn SİS1 SİS2 SİS3 To1= 0.35 sn To1= 0.36 sn To1= 0.36 sn To2= 0.79 sn To2= 0.80 sn To2= 0.81 sn Zemin Hakim Titreşim Periyodu SİS1 SİS2 SİS3 ZEMİN DİNAMİK PARAMETERELERİ 1.Ortam 2.Ortam 1.Ortam 2.Ortam 1.Ortam 2.Ortam P Dalgası Hızı (m/sn) S Dalgası Hızı (m/sn) Tabaka Derinliği (m) 1,9 1,9 2,0 Poisson Oranı (kg/cm 2 ) 0,33 0,47 0,3 0,48 0,25 0,47 Shear (Kayma ) Modülü (kg/cm 2 ) Elastisite - Young Modülü (kg/cm 2 ) Dinamik Yoğunluk gr/cm 3 1,50 1,98 1,42 2,04 1,37 1,94 Bulk Modülü (kg/cm 2 ) Vp/Vs 2 4,37 1,87 4,93 1,74 4,03 Zemin Hakim Periyodu (To sn) 0,53 0,54 0,54 Zemin Büyütmesi Zb=(701/Vs) 2,59% 1,82% 3,01% 1,84% 3,25% 1,83% TABLO-13 Dinamik Elastik Parametreler İnceleme alanında ölçülen sismik hız oranının temel zemini 2. ortam için bulunması zeminin az sıkı olmadığını, poisson oranının 2. sismik ortam için bulunması zeminin gözenekli olduğunu, elastisite modülünün 2. sismik ortam için kg/cm2 bulunması zeminin orta sağlam olduğunu, kayma modülünün 2. sismik ortam kg/cm2 bulunması zeminin orta sağlam olduğunu gösterir. İnceleme alanında alınan kayıtlarda ölçü profil metre, Sismometre (jeofon) aralıkları 2.00 metre, vuruş noktasının ilk jeofona uzaklığı (ofset) ise 2.00 metredir. İnceleme alanında yapılan yüzey dalgalarının çok kanallı analizi (MASW) yöntemiyle teorik olarak metre derinlik için ortalama kesme dalgası hızı değeri Sis1; Vs30= 412 m/sn' dir, Sis2; Vs30= 453 m/sn' dir, Sis3; Vs30= 384 m/sn' dir. 9 ) ZEMİN TÜRLERİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

20 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA ) Zemin Türlerinin Sınıflandırılması SU SONDAJ NO: ZEMİN SINIFI LL(%) PL(%) PI(%) İÇERİĞİ W (%) Ic SK-1 CH 55,8 24,7 31,1 22,6 1,07 SK-2 CH 52,7 24,2 28,5 23,6 1,02 SK-3 CH 55,9 25,6 30,3 24,6 1,03 SK-4 CH 60,9 25,5 35,4 25,6 1,00 TABLO-14 Zeminlerin Kıvamlılık İndisine Göre Sınıflandırılması (CH:İnorganik kil, LL: Likit Limit, PL: Plastik Limit, PI: plastisite İndisi W:su içeriği, Ic:Kıvamlılık İndisi) İnce Taneli Zeminlerin Kıvamlılık İndeksine Göre Sınıflandırılması Kıvamlılık İndeksi ( Ic) Tanım <0 Akışkan (Çamur) Çok yumuşak Yumuşak Yarı sert (sıkı) Sert >1 Yarı katı (çok sert) TABLO-15 Zeminlerin Kıvamlılık İndisi Tanımı, Means ve Parcher 1963 İnceleme alanından alınan örneklerde yapılan deney sonuçlarına göre kıvamlılık indisi hesaplandığında, kıvamlılık indisinin olduğu bulunmuştur. Bu birimler kıvamlılık indisine göre sınıflandırıldığında yarıkatı olarak tanımlanmaktadır. İnce Taneli Zeminlerin Plastisite İndeksine Göre Sınıflandırılması Yuvarlandığı En Küçük Plastisite İndeksi PI Çap (mm) Plastisite Derecesi Tanımlama 0 - Plastik değil SİLT Çok düşük plastisiteli KİLLİ SİLT Düşük plastisiteli SİLT VE KİL ,5 Orta plastisiteli KİL VE SİLT ,8 Yüksek plastisiteli SİLTLİ KİL >40 0,4 Çok yüksek plastisiteli KİL Zeminlerin Plsatisite İndisine Göre Sınıflandırması; Burmister 1951 sınıflaması TABLO-16 TABLO-17 Plastisite İndeksi PI Plastisite Derecesi 0-5 Plastik değil 5-15 Orta derecede plastik Plastik >40 Çok plastik Zeminlerin Plsatisite İndisine Göre Sınıflandırması; Leonards 1962 sınıflaması İnceleme alanında yapılan sondajlarda kesilen kumlu kil birimin ve çakıllı kum birimin plastisite indisi olduğu hesaplanmıtır. Bu sonuca göre inorganik kil birim plastik özellik göstermektedir. (Leonards 1962 sınıflaması) 9.2 )İnceleme Alanının Zemin Profili

21 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 21 İnceleme alanı Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi sınırları içinde yer almaktadır. İnceleme alanında yapılan sondajlarda yüzeyden itibaren metre derinliğe kadar bitkisel toprak katmanı bulunduğu belirlenmiştir. Bitkisel toprak katmanı geçildikten sonra metre derinliklere kadar olan kısımda kahvemsi yeşil renkli, plastik, çok katı dayanımlı, inorganik kil birim kesilmiştir. Bu metrelerden sonra kahvemsi yeşil renli sert dayanımlı inorganik kil birim metrelere kadar gözlenmiştir. Bu birim plastik özellik göstermektedir. Bu birim ardından kuyu sonlarına kadar, yeşilimsi kahve renkli, sert dayanımlı, plastik, kumlu kil birim kesilmiştir. 9.3 ) Şişme, Oturma ve Taşıma Gücü Analizleri ve Değerlendirme ZEMİNİN ŞİŞME DERECESİ 200 No'lu Elekten Geçen LL (%) Şişme Derecesi > 95 > 60 Çok Yüksek Yüksek Orta < 30 < 30 Düşük TABLO-18 Şişen Killerde Muhtemel Hacim Değişiklikleri (Chen, 1975) Sondaj no: Derinlik (metre) Zemin sınıfı LL (%) 200 nolu elekten geçen Şişme Derecesi SK-1 1,50 CH 55,8 73,6 Çok Yüksek SK-2 3,00 CH 52,7 84,8 Çok Yüksek SK-3 1,50 CH 55,9 84,9 Çok Yüksek SK-4 4,50 CH 60,9 76,1 Çok Yüksek TABLO-19 İnceleme Alanında Yer Alan Killerin Şişme Derecesi İnceleme alanının zeminini oluşturan inorganik kil birimin likit limit değerine bağlı olarak şişme derecesi çok yüksek derecedir. ZEMİNİN SIKIŞABİLİRLİĞİ Tanım Sıkışma İndisi (Cc) Likit Limit (%) Yüksek Sıkışabilirlik > 0,40 > 51 Orta Sıkışabilirlik 0,20-0, Düşük Sıkışabilirlik 0-0, TABLO-20 Killerde Sışabilirlik Sondaj no: Derinlik (metre) Zemin sınıfı LL (%) Sıkışma indisi (Cc) Tanım SK-1 1,50 CH 55,8 0,50 Yüksek Sıkışabilirlik SK-2 3,00 CH 52,7 0,47 Yüksek Sıkışabilirlik SK-3 1,50 CH 55,9 0,50 Yüksek Sıkışabilirlik SK-4 4,50 CH 60,9 0,55 Yüksek Sıkışabilirlik

22 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 22 TABLO-21 İnceleme Alanında Yer Alan Kil Zeminlerin Sıkışabilirliği İnceleme alanının zeminini oluşturan inorganik kil birimin likit limit değerine bağlı olarak sıkışabilirliği yüksek derecedir. ZEMİNİN TAŞIMA GÜCÜ İncelenme alanında yapılması planlanan yapılar, projelendirildikten ve yapı yükleri belli olduktan sonra statik projeye göre zemin emniyet gerilmesi ve taşıma gücü hesapları yapılmalıdır. Aşağıda yapılmış olan hesaplamalar belli kabuller doğrultusunda ve yapılacak olan plana yol göstermek amacı ile yapılmıştır. DARBE SAYISI (N) KIVAM SERBEST BASINÇ DİRENCİ (kg/ cm 2 ) 2 > Çok Yumuşak 0,25 > 2-4 Yumuşak 0,25-0, Orta 0,50-1, Katı (Sıkı) 1,00-2, Çok Katı (Çok Sıkı) 2,00-4,00 30 < Sert 4,00 < TABLO-22 Kohezyonlu Zeminlerde Darbe Sayısı ile Kıvam Ve Serbest Basınç Direnci Arasındaki Bağıntı (Terzaghi İnceleme alanının temel zemini oluşturan ve yüzeyden itibaren ~ metre derinliğe kadar gözlenen inorganik kil birimde yapılan SPT değerleri aralığında olup, buna bağlı olarak çok katı dayanımlı olarak tanımlanmıştır. Serbest basınç direncide SPT değerlerine bağlı olarak (kg/ cm 2 ) olacaktır. İnceleme alanının da çok katı inorganik kil birimin bittiği seviyelerden itibaren gözlenen çakıllı kumlu kil birimde yapılan SPT deneyi sonuçları >30 olup, buna bağlı olarak sert dayanımlı olarak tanımlanmıştır. Serbest basınç direncide SPT değerlerine bağlı olarak 4.00 (kg/ cm 2 ) olacaktır. TAŞIMA GÜCÜ KATSAYILARI (Ф>0) Ф Nc Nq Ny Ф Nc Nq Ny 0 5,14 1,00 0, ,7 10,7 8,11 1 5,38 1,09 0, ,3 11,9 9,53 2 5,63 1,20 0, ,9 13,2 11,20 3 5,90 1,31 0, ,8 14,7 13,10 4 6,19 1,43 0, ,9 16,4 15,40

23 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 23 TABLO ,49 1,57 0, ,1 18,4 18,10 6 6,81 1,72 0, ,7 20,6 21,20 7 7,16 1,88 0, ,5 23,2 24,90 8 7,53 2,06 0, ,6 26,1 29,30 9 7,92 2,25 0, ,2 29,4 34, ,34 2,47 0, ,1 33,3 40, ,80 2,71 0, ,6 37,8 48, ,28 2,97 0, ,6 42,9 56, ,81 3,26 0, ,4 48,9 67, ,40 3,59 1, ,9 56,00 80, ,00 3,94 1, ,3 64,2 95, ,60 4,34 1, ,9 73, ,30 4,77 2, ,7 85, ,10 5,26 2, ,90 5,80 2, ,80 6,40 3, ,80 7,07 4, ,90 7,82 4, ,10 8,66 5, ,30 9,60 6, Meyerhof taşıma gücü faktörleri (Das,M.B.,1999) Ф ( 0 )= 9 10 Nc= 7,92 8,34 Nq= 2,25 2,47 Ny= 0,36 0,47 Zemin Taşıma Gücü qd= k1* c* Nc + Df* Y1* Nq + B* Y2* Ny* k2 (TERZAGHI) q d Sığ temel taşıma gücü (kg/cm 2 ) K 1, K 2 C Temel tabanı geometrisine bağlı katsayılar Temel zemininin görünür kohezyonu(kg/cm 2 ) Ф ( 0 ) Temel zemininin kayma mukavemeti açısı Df Temel derinliği (cm) Y1 Temel taban seviyesi üzerindeki zeminin birim hacim ağırlığı (kg/ cm 3 ) Y2 Temel taban seviyesi altındaki zeminin birim hacim ağırlığı (kg/ cm 3 ) B Temel genişliği (cm) Nc, Nq, Ny Taşıma gücü faktörleri k1 c nc 1,00 0,564 7,92 1,00 0,580 8,34 1,00 0,514 7,92 1,00 0,545 7,92 df y1 nq b y2 ny k2

24 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA ,00 0, ,25 200,00 0, ,36 0,50 300,00 0, ,47 200,00 0, ,47 0,50 150,00 0, ,25 200,00 0, ,36 0,50 450,00 0, ,25 200,00 0, ,36 0,50 Sondaj no: Derinlik (metre) Zemin Sınıfı C (kg/cm 2 ) غ qd (kg/cm2) SK-1 1,50 CH 0, ,14 SK-2 3,00 CH 0, ,28 SK-3 1,50 CH 0, ,75 SK-4 4,50 CH 0, ,22 TABLO-24 Zemin Taşıma Gücü İnceleme alanının temel zeminini inorganik kil birimin taşıma gücü 1.50 metrede (qd kg/cm²) kg/cm²', 3.00 metrede 6.28 kg/cm², 4.50 metrede 6.22 kg/cm² olarak hesaplanmıştır. 9.4 ) Karstlaşma İnceleme alanının temel zeminini Ergene Formasyonu' na ait inorganik ki birimden oluşmaktadır. İnceleme alanında karstlaşma problemi yoktur. 10 ) HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER 10.1 ) Yer Altı Suyu Durumu İnceleme alanında yapılan sondajlarda yer altı suyuna rastlanmamıştır ) Yüzey Suları

25 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 25 En önemli yüzey suyu Çorlu Deresidir. Ergene çayı Çorlu nun 12 km. kuzeyinden geçer. Bu çay, Ergene nehrinin önemli bir koludur. Ergene Trakya nın en büyük akarsuyu olan Meriç Nehri nin kolu olmaktadır.ilçeden geçen Ergene Çayı, Muratlı yakınlarından Çorlu deresini alarak batıdan Meriç nehrine boşalır. Çorlu deresi, Yıldız dağlarının (lstranca) doğu yamaçlarından beslenir. Bir çok mevsimlik dereyi kendine bağlar. Gerek Çorlu deresi gerek Ergene çayından tarım sahalarının sulanmasında ve sanayide büyük ölçüde yararlanılır. Çorlu Deresi Çorlu ilçe merkezinin 5 km kuzeyinden geçtikten sonra, Marmaracik ve Kütüklü derelerini alir. Muratli ilçesinin kuzeyinde Ergene Irmagi"na karisir. Derenin suyu yazin iyice azalir, kisin yagislar nedeniyle artar. Ergene Nehri 10.3 ) İçme ve Kullanma Suyu Bölgenin içme ve kullanma suyu Marmaracık Belediyesi' nden temin edilmektedir. 11 ) DOĞAL AFET TEHLİKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 11.1 ) Deprem Durumu ) Bölgenin Deprem Tehlikesi ve Risk Analizi İnceleme alanı Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre 3. derece Deprem bölgesi içine girmektedir. Fakat çalışma alanının marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı' na yakın olması sebebi ile 2. Derece deprem bölgesi olarak alınması önerilir.

26 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 26 Etüt alanı Ganos (Şarköy) fay hattı ve Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara denizi içinden geçen fay hatları üzerinde olacak depremlerden etkilenecektir. Etüt alanı merkezli deprem beklenmemektedir. Deprem Bölgesi Ao 1 0,4 2 0,3 3 0,2 4 0,1 TABLO-25 Etkin Yer İvme Katsayısı * Etkin Yer İvme Katsayısı; Ao (g)= 0,3 * Marmara fay haritası Şekil-3 olarak gösterilmiştir. * Tekirdağ deprem bölgesi haritası Şekil-4 olarak gösterilmiştir. *Marmara Bölgesinde Meydana Gelen Depremler **Tarihsel dönemdeki başlıca depremler. Bunlar depremlerin sismografla kaydedilmediği döneme ait olup gerek odakları gerekse büyüklükleri tarihsel kayıtlardan tahmin edilmektedir. Bu döneme ait en büyük deprem 10 Eylül 1509' da meydana gelmiş olup İstanbul' da 5000 kişinin ölümüne yol açması nedeni ile "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılmış ve çok geniş bir alanda hissedilmiştir. Bu depremin büyüklüğü 7.5' dan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bu depremini takip eden tarihlerde Marmara Bölgesinde 10 Mayıs 1556' da, 11 Temmuz 1690' da, 22 Mayıs 1766' da ve 1894 te büyük depremler meydana gelmiştir. **Aletsel dönemdeki başlıca depremler. Bunlar 1900' li yıllarda sismograflarla kaydedilen depremlerdir. Bu dönemde Marmara ve çevresinde 18 Eylül 1963 Yalova-Çınarcık depremi (Ms=6.4), 6 Ekim 1964 Manyas depremi (Ms=6.9), 22 Temmuz 1967 Mudurnu-Adapazarı depremi (Ms=7.1), gibi depremler meydana gelmiş ve ciddi tahribata yol açmışlardır. Marmara Bölgesini etkileyen son büyük deprem 17 Ağustos 1999' da gölcükte meydana gelmiştir. 7.4 büyüklüğündeki bu deprem ve onun arkasından 12 Kasım 1999' da Düzce' de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem İzmit Körfezinde yalova açıklarından Bolu' ya kadar uzanan 140 kilometrelik bir yüzey kırığı oluşturmuştur ) Aktif Tektonik *Trakya Havzası- Paleo tektonik Dönem Havza önemli doğu batı yönlü faylar boyunca kuzey kesimden güneye doğru basamaklar şeklinde alçalmaktadır. Ayrıca burada bir çok kuzey güney doğrultulu faylar da gelişmiştir. Bütün bu arızalar havza tabanını ve Tersiyer i Oligosen serilerine kadar kesmekte fakat Miyosen serilerine dokunmamaktadır. Yani hareketler Miyosen den önce durmuştur. Boyuna faylarla sınırlanmış olan bir sırt Havsa civarından Silivri ile Tekirdağ arasında Marmara Denizi ne kadar uzanmaktadır. Sırtın her iki tarafında önemli tektonik depresyonlar meydana gelmiştir.

27 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 27 Havzanın güney batı bölümünde önemli bir KB-GD yönlü fay şeridi yaklaşık Tekirdağ Uzunköprü hattı boyunca uzanmaktadır. Bu hattın güneyinde bulunan kesimde havzanın oldukça sığ olduğu tahmin edilmektedir. Trakya havzasında saptanmış olan ve beklenebilen yapılar orojenik kökenli yapılardan ziyade kısmen ters eğimli faylarla çevrilmiş fay bloklarından ve gömülü (morfolojik) taban yükselimlerinden meydana gelmiş olmalıdır. *Trakya Havzası -Neotektonik Dönem Türkiye neotektoniğinin başlangıcı olarak genellikle Kuzey Anadolu Fayı(KAF) nın oluşumu olarak kabul edilmektedir. (Şengör,1980) Kuzey Anadolu Fayının oluşum yaşı ise çoğunlukla Orta Miyosen (Portlandiyen) olarak kabul edilmektedir(şengör,1980; Şaroğlu ve Diğ.,1987) Sismik veriler Ergene Havzasında Temelin kuzey güneyde oluşan normal faylarla havza ortasına doğru alçalmış olduğunu göstermektedir. Tektonik kökenli olan Marmara Denizi çukurluğu,kuzey Anadolu Fayı ile bağlantılıdır.kuzey Anadolu Fayı nın batı uzantılarından olan Saros-Gaziköy fayı, Marmara Denizi çukurluğu ile çöküntü çukurluğu olan Saros Köfezinin ilişkisini sağlamaktadır. Tekirdağın güney güney batısında İşıklar dağının güneyi Saros-Gaziköy fayı ile sınırlı olup burada yer alan jeolojik birimler kuzeye eğimlidir. Faya yakın birimlerde eğimler olmalarına karşın faydan uzaklaştıkça eğimlerde azalmaktadır ) Sıvılaşma Analizi Suya doygun granüler bir zeminde sıvılaşma potansiyelinin bulunup bulunmadığı standart penetrasyon değeri; N ve zemin ivme değeri a max den yararlanarak belirlenebilir.

28 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 28 Yukarıda taralı alanın solunda kalan bölgede sıvılaşma riski çok yüksektir. Taralı alan içinde sıvılaşmanın olup olmayacağı konusunda kesin bir yargıya varılamaz. Zemin şartlarına ve max. Zemin ivmesine bağlı olarak ayrıntılı değerlendirme yapmak gerekir.taralı alanın sağında kalan bölgede ise sıvılaşma riski yoktur denilebilir. Yukarıdaki kriterleri tamamlamak amacı ile sıvılaşma potansiyelinin yüksek olduğu zemin şartları şöyle özetlenebilir: 1- Derinliği 15 metre ile 20 metre arasında bulunan ve düşey basınç gerilmeleri yüksek olmayan, suya doygun kumlu ve siltli kumlu, killi kumlu zeminler 2- Tane çapı ünform dağılımlı olan silt- kum cinsi ve özellikle D 10 değerinin 0,005 ile 0,15 arasında olduğu zeminler 3- Standart Penetrasyon değerinin yüzeye yakın yerlerde N<10 ve 20 metre derinlikte N < 20 olduğu kumlu zeminler 4- Elek analizinde 0,005 mm den geçen kısmı ağırlıkça % 15' ten az, likit limit; LL < 0,35 ve su içeriği; Wn> 0,9* LL olan killi zeminler İnceleme alanı temel zeminini killi birimler oluşturmaktadır. Bu birimlerin N >10 olarak hesaplanmıştır mm elekten geçen kısım ağırlıkça %73.6-% 84.9 >% 15 İnceleme alanında yer alan killi birimlerin LL değerleri % % 60.9 >0.35 İnceleme alanında yer alan killi birimlerin su içeriği (Wn) 22.0 < 50.22, 12.3 < 47.43, 18.7 < 50.31, 22.0 < a max. Sıvılaşma Riski Yüksek Orta Düşük 0,10 g Dr<0,33 0,33<Dr<0,54 Dr>0,54 0,15 g Dr< 0,48 0,48<Dr<0,73 Dr>0,73 0,20 g Dr< 0,60 0,60<Dr<0,85 Dr>0,85 0,25 g Dr<0,70 0,70<Dr<0,92 Dr>0,92 TABLO-26 Relatif Sıkılık Ve Sıvılaşma Potansiyeli İnceleme alanında gerçekleştirilen sondajlarda yapılan SPT deneylerinde N>10 olarak bulunduğundan, alandan alınan örselenmiş numuneler üzerinde laboratuvarda yapılan likit limit ve su içeriği tayini deney sonuçlarına göre; mm elektengeçen kısmın ağırlıkça %15' ten fazla olması, LL değerinin 0.35' ten büyük olması ve su içeriğinin LL x 0.9 değerinden küçük olması, sondajlar sırasında su ile karşılaşılmaması nedeni ile inceleme alanımızda sıvılaşma riski bulunmamaktadır ) Zemin Büyütmesi ve Hakim Periyodu Yapılan sismik etüd sonucunda (Vs) kayma dalgası hızı temel zemine esas 2. ortam için 382 m/sn-385 m/sn hesaplanmıştır: Buna göre;

29 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 29 Yerel Zemin Sınıfı Ta (S) Tb (S) Z1 0,10 0,30 Z2 0,15 0,40 Z3 0,15 0,60 Z4 0,20 0,90 TABLO-27 Spktrum Karakteristik Periyotlar Yerel zemin sınıfı= Yerel zemin grubu= Z3 C3 SİS1 SİS2 SİS3 Spektrum Karakteristik Periyotlar: Ta=0.15 sn Ta=0.15 sn Ta=0.15 sn Tb=0.60 sn Tb=0.60 sn Tb=0.60 sn SİS1 SİS2 SİS3 Zemin Hakim Peryodu (sn): To=0.53 sn Ta=0.54 sn Ta=0.54 sn SİS1 SİS2 SİS3 Yapı Periyotlarının Yeralması Gereken To1= 0.35 sn To1= 0.36 sn To1= 0.36 sn Amplifikasyon Aralığı To2= 0.79 sn To2= 0.80 sn To2= 0.81 sn 1ORTAM 2.ORTAM 1ORTAM 2.ORTAM 1ORTAM 2.ORTAM Sismik sonuçlara göre zemin taşıma gücü = 4,06 7,64 3,3 7,8 2,95 7,47 ( kg/cm²) TABLO-28 Sismik sonuçlara göre zemin taşıma gücü SİS1 Düşey yatak katsayısı= 4.l.Vs (S.Tezcan, A.Keçeli, Z.Özdemir,cv 378a, Ocak2007= SİS1 SİS2 SİS3 Kv= 2996 ton/m³ 3058 ton/m³ 2927 ton/m³ TABLO-29 Düşey yatak katsayısı SİS2 SİS ) Şev Duraysızlığı İnceleme alanında eğimin %0-5 olması nedeni ile heyelan ve şev duraysızlığı poblemi bulunmamaktadır ) Su Baskını İnceleme alanının dere yatağı mevcut değildir. Bu nedenle su baskını tehlikesi bulunmamaktadır. Yoğun yağışlarda oluşabilecek suyun bina temellerine ekkisi drenaj sistemleri uygulanarak uzaklaştıralabilinir ) Çığ

30 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 30 İnceleme alanında çığ riski bulunmamaktadır. 12 ) İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi' nde Yeşil Vadi Arsa Ofis İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı olan, F19C01D3B-F19C01C4A pafta, parselde yapılaşma öncesi, uygulama imar planına esas olacak alanın jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi, zemin sorunlarının aydınlatılması, doğal afetler açısından incelenmesi ve yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesi amacıyla jeolojik-jeoteknik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İnceleme alanı m2' dir. İnceleme alanının 3 katlı konut alanı yapılması planlanmaktadır. İnceleme alanında yapılan jeolojik-jeoteknik incelemeler neticesinde yer altı su seviyesine rastlanmamıştır. Eğim genel olarak % 0-5 aralığında gözlenmiştir. UA-1 ile gösterilen alanlarda heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını v.b. afet riski bulunmamaktadır. 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritasına UA-1 simgesi ile gösterilmiştir ) Uygun Alanlar (UA) Arazi Kullanım Sınıflamasına göre Uygun Alanlar (UA) sınıfında yer alan arazilerde morfolojik ve jeolojik özellikleri itibariyle yapılaşma yönünden hiçbir sakınca yoktur. Kaya düşmesi, heyelan, çığ düşmesi, feyezan, çökme v.b. doğal afet riski taşımamaktadır. Etüt alanında UA ile gösterilen alanlarda yapılan sondaj çalışmalarında Ergene formasyonuna ait birimler ile karşılaşılmıştır. Etüt alanında eğimin 0-5 º olduğu hesaplanmıştır. İnceleme alanında yapılan sondajlarda yüzeyden itibaren metre derinliğe kadar bitkisel toprak katmanı bulunduğu belirlenmiştir. Bitkisel toprak katmanı geçildikten sonra metre derinliklere kadar olan kısımda kahvemsi yeşil renkli, plastik, çok katı dayanımlı, inorganik kil birim kesilmiştir. Bu metrelerden sonra kahvemsi yeşil renli sert dayanımlı inorganik kil birim metrelere kadar gözlenmiştir. Bu birim plastik özellik göstermektedir. Bu birim ardından kuyu sonlarına kadar, yeşilimsi kahve renkli, sert dayanımlı, plastik, kumlu kil birim kesilmiştir. İnceleme alanının temel zeminini oluşturan inorganik kil birimin taşıma gücü 1.50 metrede (qd kg/cm²) kg/cm²', 3.00 metrede 6.28 kg/cm², 4.50 metrede 6.22 kg/cm² olarak hesaplanmıştır. İnceleme alanında alanında temel zeminini oluşturan birimlerde yeraltısuyu bulunmadığından dolayı sıvılaşma riski bulunmamaktadır. Zemin grubu C3, zemin sınıfı Z3 olarak belirlenmiştir. Bu özelliklerden dolayı inceleme alanımız Uygun Alan (UA) olarak değerlendirilmiştir. Etüt alanında UA ile gösterilen alanlar Uygun Alanlar dır. *İnceleme alanı 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk.eğim ve mühendislik jeolojisi haritaları Ek-10 olarak gösterilmiştir. 13 ) SONUÇ VE ÖNERİLER 1 )Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi' nde Yeşil Vadi arsa Ofisi İnş. Tur. San ve Tic Ltd. Şti. adına kayıtlı olan, F19C01D3B-F19C01C4A pafta, parselde yapılaşma öncesi uygulama imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yapılmış arazinin jeoteknik özellikleri, muhtemel afet riskleri ve zemin sorunlarının belirlenmesi amacıyla söz konusu jeolojik jeoteknik etüt raporu tanzim edilmiştir. 2 ) Söz konusu olan F19C01D3B-F19C01C4A pafta, parsede mevcut yapılaşma olmayıp, 3 katlı KONUT ALANI yapılması planlanmaktadır.

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 1 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU İLİ: İLÇESİ: BELEDİYE: PAFTA:

Detaylı

NOKTA YUKU DAYANIM INDEKSI DENEYİ

NOKTA YUKU DAYANIM INDEKSI DENEYİ ) OPAL MÜHENDİSLİK Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Hasbülbiil Sok. Özgür Apt.No:34/G Tel:0352 222 38 63 Fax:0352 22128 66 KAYSERİ Yüklenici Firma Proje Br No T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ULUTURK MÜHENDİSLİK

Detaylı

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu Yüksek Lisans Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKASLAMA DALGA HIZI İLE KONİK PENETRASYON TESTİ SONUCU HESAPLANAN GEOTEKNİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER Zafer SAL JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (2) 2010 133 Araştırma Makalesi / Research Article Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Geological-Geotechnical Investigation of the Kırıkkale

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 09.11.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 26.12.2006

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR KUZEY ANADOLU FAY ZONUNDAKİ PLİYO-KUVATERNER BİRİERİNDE MEYDANA GELEN HEYELANLARIN İNCELENMESİ (TAŞOVA, AMASYA) Proje No: 20030745013 Proje

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.09.0.AİŞ.0.00.00.00/ Kriz / 10337 Konu : Plana Esas Jeolojik, Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesi İlgi: GENELGE

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 TORBALI (İZMİR) KATI ATIK DEPOLAMA SAHASININ JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION

Detaylı

13. SONUÇ VE ÖNERİLER

13. SONUÇ VE ÖNERİLER EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KAVGAZ, KİMYALAR, ARNAVUTKÖY VE FIRINLARSIRTI MEVKİLERİ İLE ABDURRAHMAN VE TALATPAŞA MAHALLELERİNİN BİR KISMINDA KALAN ALANIN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

Detaylı

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran,2012 1 ÇALIŞMA KOMİSYONU Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Jeoloji Mühendisleri

Detaylı

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde;

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde; 12. YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Bağcılar Belediyesi nin imar planları revizyonuna esas olmak üzere yapılan Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Etüt çalışmalar sonucunda, yerleşime uygunluk değerlendirilmesi

Detaylı

TC ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

TC ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TC ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- ADANA MERSİN AYDINCIK YAT LİMANI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2013 İçindekiler ÇALIŞMANIN AMACI, KAPSAMI ve YÖNTEMİ... 2 AMACI...

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

Arazi deneyleri. Laboratuvar deneyleri

Arazi deneyleri. Laboratuvar deneyleri Sondajlar esnasında zemin koşullarına bağlı olarak, sistematik 1,5 m ara ile ASTM-1586 uyarınca Standart Penetrasyon Deneyleri (SPT) gerçekleştirilmiştir. Kaya ile karşılaşılması durumunda ise sürekli

Detaylı

26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU

26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, 26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EMİ-AYDOĞDU-BELDE MÜŞTEREK ADİ İŞ ORTAKLIĞI

Detaylı

MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ DOĞAL AFET TEHLİKELERİ

MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ DOĞAL AFET TEHLİKELERİ 1. AMAÇ VE KAPSAM MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ DOĞAL AFET TEHLİKELERİ Muğla Valiliği nün 15.02.2012 tarih ve 159 sayılı Valilik Oluru ile Muğla İli Risk Azaltma Strateji Planı çalışmalarına başlanmıştır. Bu

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Memet GÜZEL MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA JEOLOJİK, JEOFİZİK, JEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI (KUZEY ADANA ÖRNEĞİ) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL ARALIK 2006 Hazırlayan Uluslararası Danışmanlık Organizasyon Ltd. Şti. Sahrayı Cedit Mahallesi Golden Plaza B Blok No:31 Kat:6 Daire:12 Kozyatağı

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU AKSARAY-2005 İ Ç İ N D E K İ L E R TUTABLOLAR DİZİNİUT Hata! Yer işareti tanımlanmamış. TUA. COĞRAFİK KAPSAMUT

Detaylı

ATAG-7 AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU YEDİNCİ TOPLANTISI BİLDİRİ ÖZLERİ KİTABI EDİTÖR TÜRKER YAKUPOĞLU

ATAG-7 AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU YEDİNCİ TOPLANTISI BİLDİRİ ÖZLERİ KİTABI EDİTÖR TÜRKER YAKUPOĞLU ATAG-7 AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU YEDİNCİ TOPLANTISI BİLDİRİ ÖZLERİ KİTABI EDİTÖR TÜRKER YAKUPOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 01-03 Ekim 2003

Detaylı

UŞAK İLİ ARAZİSİNDE KARSTİK ŞEKİLLER 1 (Karstic Shapes in the Area of Uşak Province)

UŞAK İLİ ARAZİSİNDE KARSTİK ŞEKİLLER 1 (Karstic Shapes in the Area of Uşak Province) MARMARA COĞRAFYA DERGĠSĠ SAYI: 27, OCAK - 2013, S.440-475 ĠSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com UŞAK İLİ ARAZİSİNDE KARSTİK ŞEKİLLER 1 (Karstic Shapes in the Area of Uşak

Detaylı

İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ

İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2 (Ekim-Kasım 2009) 47-70 İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ The Effect of Soil and Rock Conditions on Construction Foundation

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü MERİÇ - ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü MERİÇ - ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü MERİÇ - ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KASIM 2008 ii İÇİNDEKİLER 1. HAVZANIN GENEL DURUMU...1 1.1. YERLEŞİM ALANLARI...3 1.2. ARAZİ KULLANIMI...5

Detaylı

9.0 JEOLOJİ VE TOPRAK

9.0 JEOLOJİ VE TOPRAK 9-1 9.0 JEOLOJİ VE TOPRAK 9.1 Giriş Bu bölümde Projeye ilişkin jeoloji, toprak, hidrojeoloji (yeraltı suları) koşulları ve atık yönetimi hususları ele alınmaktadır. Güzergâh koridoru üzerindeki mevcut

Detaylı

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı karayolu yolboyu mühendislik yapılarının afete karşı dayanıklı olacak şekilde projelendirilmesi, imal

Detaylı

ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU

ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU Aralık 2011 Çanakkale ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU Hazırlayanlar MAG Mühendislik Hizmetleri İnş. Yük. Müh. Mustafa Ali GÜLVER İnş. Yük. Müh. Gökhan Metin BATMAZ İnş. Yük. Müh. Ayhan Ekrem

Detaylı