ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Updates in ASIA Examination: Upper Extremity Motor Examination

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Updates in ASIA Examination: Upper Extremity Motor Examination"

Transkript

1 Derleme / Review DOI: /tftrd Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2015;61 (Özel Sayı 1):S12-S18 Turk J Phys Med Rehab 2015;61 (Supp. 1):S12-S18 ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Updates in ASIA Examination: Upper Extremity Motor Examination Belgin ERHAN 1,2, Berrin GÜNDÜZ 1 1 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye 2 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye Özet Omurilik yaralanmalı hastalarda son yıllarda dünyada en yaygın olarak kullanılan klinik değerlendirme ve sınıflama yöntemi American Spinal Injury Association (ASIA) tarafından geliştirilen ve International Spinal Cord Society (ISCoS) tarafından da kabul edilmiş olan Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlardır (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury- ISNCSCI). Geliştirilen standartların uygulanması ile hastalıkla ilgilenen profesyoneller için ortak bir dil oluşturulurken, bilimsel çalışmalarda da veri karşılaştırmalarında standardizasyon sağlanır. Değerlendirme standartları en son 2011 yılında ASIA tarafından revize edilmiş, 2013 yılında güncellenmiştir. Bu yazıda, 2011 revizyonuna ve 2013 güncellemesine bağlı kalarak motor muayenenin üst ekstremite ile ilgili kısımları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Omurilik yaralanması, ASIA değerlendirmesi, üst ekstremite motor değerlendirme, ASIA 2011 revizyonu Abstract The most common method used in the clinical assesment and classification of spinal cord injury patients is International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI) developed by the American Spinal Cord Association (ASIA) and approved by the International Spinal Cord Society (ISCoS). İn clinical trials, performing a standardized physical examination is useful for comparing data and to build a standard terminology among professionals dealing with the disease. These standards were revised in 2011 and updated in 2013 by ASIA. In this article, motor evaluation of the upper extremities is discussed, according to the 2011 revision and 2013 update. Keywords: Spinal cord injury, ASIA evaluation, upper extremity motor examination, ASIA 2011 revision Giriş Omurilik yaralanması (OY) rehabilitasyonunun önemli aşamalarından biri de hastanın ayrıntılı değerlendirilmesidir (1). OY geçirmiş bir hastayı değerlendirmenin en hassas yolu ise standardize edilmiş bir nörolojik muayene yapmaktır (2). American Spinal Injury Association (ASIA) tarafından geliştirilen ve International Spinal Cord Society (ISCoS) tarafından da kabul edilmiş olan Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury- ISNCSCI), son yıllarda dünyada en yaygın olarak kullanılan standardize klinik değerlendirme ve sınıflama yöntemidir (3,4). Geliştirilen standartlar hastalıkla ilgilenen profesyoneller için ortak bir dil oluştururken, bilimsel çalışmalarda ve merkezlerarası veri karşılaştırmalarında da standardizasyonu sağlar (2). S12 Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Belgin Erhan, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye. Tel: E-posta: Geliş Tarihi/Received: Şubat/February 2015 Kabul Tarihi/Accepted: Mart/March 2015 Copyright 2015 by Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation - Available online at Telif Hakkı 2015 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği - Makale metnine web sayfasından ulaşılabilir. Cite this article as: Erhan B, Gündüz B. Updates in ASIA Examination: Upper Extremity Motor Examination. Turk J Phys Med Rehab 2015;61(Supp. 1): S12-S18.

2 Nörolojik muayene standartları 2011 yılında ASIA tarafından revize edilmiştir (3,5). Daha sonra 2013 de muayene formunda güncellemeler yapılmıştır (6). Bu yazıda, 2011 revizyonuna ve 2013 güncellemesine bağlı kalarak motor muayenenin üst ekstremite ile ilgili kısımları ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Motor muayenede 5 i üst ekstremitede (C5-T1), 5 i ise alt ekstremitede (L2-S1) olmak üzere 10 çift miyotom ve karşılık gelen anahtar kas fonksiyonu değerlendirilir (Tablo 1). Her anahtar kas fonksiyonunun rostral-kaudal sırada, supin pozisyonda ve kas stabilize edilerek değerlendirilmesi önerilir (3,7). Uygun olmayan pozisyonlama ve stabilizasyon yanlışlıkla diğer kasların değerlendirilmesine neden olabilir. Anahtar kas olarak seçilen kasların ortak özellikleri vardır. Bunlar; belirtilen segment ile innerve olmaları, en az iki spinal segmentten innerve olmaları, fonksiyonel öneme sahip olmaları ve supin pozisyonda kolay ulaşılıp izole edilebilmeleridir (3). ASIA ve ISCoS un web sayfalarından ulaşılan InStep programının motor değerlendirme eğitim modülünde bu anahtar kasların değerlendirilmesi sırasında nasıl pozisyonlanacağı ve dikkat edilmesi gerekenler ayrıntılı olarak anlatılmıştır (8,9). Kas gücü değerlendirmesinde 6 dereceli ölçek kullanılır (Tablo 2). Uluslararası standartlardaki motor değerlendirmede, kas gücü derecelenmesinde artı ve eksi değerlerinin kullanımı önerilmez (3). Kontraktür olan eklemlerde normal eklem hareket açıklığının (EHA) yarısından fazlası yapılabiliyorsa normal kas gibi değerlendirilir (0-5); yapılamıyorsa test edilemeyen (TE) olarak kaydedilir (3,5). Spastisite varlığında spastisite kası istenilen pozisyona getirmeye engel ise ve kontrol edilemeyen klonik aktiviteye neden oluyorsa kas gücü test edilemez olarak kaydedilir (InStep) (3-5,8). Klinik olarak manuel kas testi yapılamayan miyotomlarda duyusal seviyeler kullanılarak motor değerlendirme yapılır; C1-C4, T2-L1 ve S2-S5 seviyelerinde, üzerinde anahtar kaslar normal olmak kaydı ile motor seviye, duyusal seviye ile aynı kabul edilir (3). ASIA tarafından 2011 yılında ISNCSCI da yapılan revizyonda kas gücü 4/5 ve 5/5 değerlendirilmesi sırasında bazı pozisyonlar tarif edilmiştir (Tablo 3). Değerlendirme sırasında bu özel pozisyonlara uyulması önerilmiştir. Üst ekstremite motor değerlendirilmesi için kas gücü 3 derecesi değerlendirilerek başlanır. Hasta kas gücü 3 ü başarabiliyorsa kas gücü 4 veya 5 ile devam edilir. Eğer hasta kas gücü 3 ü başaramamış ise kas gücü 2, 1 veya 0 için değerlendirilerek devam edilir (3,7-9). C5 Dirsek Fleksörleri-Biseps Braki, Brakiyalis Omuz nötral rotasyon, fleksiyon/ekstansiyon, ve adduksiyonda, dirsek tam ekstansiyonda, ön kol supinasyonda ve el bileği nötral fleksiyon/ekstansiyonda iken hastanın el bileği desteklenir. Hastaya dirseğini kıvır ve elini burnuna doğru götürmeye çalış talimatı verilir. Hasta, dirsek fleksiyonunu tüm hareket açıklığı boyunca tamamlıyorsa kas gücü 3/5 tir (Resim 1). Tablo 1. Üst ekstremite kas gücü değerlendirmesinde kullanılan anahtar kaslar ve ilgili omurilik kök ve segmentleri C5- Dirsek fleksörleri (biseps, brakiyalis) C6- El bileği ekstansörleri (ekstansör karpi radialis longus ve brevis) C7- Dirsek ekstansörleri (triseps) C8- Uzun parmak fleksörleri, ortanca parmak (fleksör digitorum profundus) T1- Parmak abduktorları, küçük parmak (abduktor digiti minimi) Tablo 2. Kas fonksiyonu derecelendirmesi (3) 0: Tam felç 1: Palpe edilebilen veya görülebilen kasılma 2: Aktif hareket, yer çekimi elimine edildiğinde tam eklem hareket açıklığı (EHA) 3: Aktif hareket, yer çekimine karşı tam EHA 4: Aktif hareket, yer çekimine karşı tam EHA ve kasa özel bir pozisyonda orta derecede dirence karşı koyar 5: (Normal) Aktif hareket, yer çekimine karşı tam EHA ve kasa özel bir pozisyonda sağlıklı bir insandan beklenecek tam dirence karşı koyar 5*: (Normal) Aktif hareket, yer çekimine karşı tam EHA ve belirlenen inhibe edici faktörler (ağrı, kullanmama) olmazsa normal olarak değerlendirilecek yeterli direnç olması TE: Test edilemeyen (Örn; immobilizasyon, hastanın derecelenmesini engelleyecek şiddette ağrı, ekstremite amputasyonu veya EHA nın >%50 kontraktür nedeniyle) Tablo 3. Değerlendirilen miyotom, anahtar kas ve 4/5 ve 5/5 kas gücü değerlendirilirken önerilen pozisyonlar (3,8,9) Miyotom Anahtar kas 4/5 ve 5/5 kas gücü değerlendirilmesinde önerilen pozisyonlar C5 Dirsek fleksörleri (biseps, brakiyalis) Dirsek 90 fleksiyonda, kol hastanın yanında ve ön kol supinasyonda C6 El bileği ekstansörleri El bilek tam ekstansiyonda (ekstansör karpi radialis longus ve brevis) C7 Dirsek ekstansörleri (triseps) Omuz nötral rotasyon, adduksiyon ve 90 fleksiyon, dirsek 45 fleksiyonda C8 Parmak fleksörleri, ortanca parmak Proksimal parmak eklemleri ekstansiyonda stabilize edilirken distal falanks (fleksör digitorum profundus) tam fleksiyonda T1 Parmak abduktorları, küçük parmak Parmaklar tam abduksiyonda (abduktor digiti minimi) S13

3 Omuz nötral rotasyon, fleksiyon/ekstansiyon ve adduksiyonda, dirsek 90 fleksiyonda, ön kol tam supinasyonda iken omuz ön yüzünden hasta stabilize edilir ve el bilek volar yüzünden tutularak dirsek ekstansiyonu yönüne doğru kuvvet uygulanır. Hasta, uygulanan kuvvete karşı direnç gösterirken dirseği 90 de tutmaya çalışır. Hasta, uygulanan kuvvete tam direnç gösteriyorsa kas gücü 5, kısmi bir direnç gösteriyorsa kas gücü 4 olarak değerlendirilir (Resim 2). Kas gücü 2/5 Omuz internal rotasyonda ve adduksiyonda iken ön kol karnın üzerinde göbeğin hemen altına yerleştirilir. Dirsek 30 fleksiyonda, ön kol ve el bileği nötral supinasyon/pronasyonda iken kol desteklenir, hastaya dirseğini kıvır ve elini burnuna doğru götürmeye çalış komutu verilir. Hareketi tüm eklem hareket açıklığında yapabiliyorsa kas gücü 2/5 tir. Kas gücü 0/5-1/5 Hasta 2. derecedeki pozisyonda omuz internal rotasyonda ve adduksiyonda, dirsek 30 fleksiyonda, avuç içi ve ön kol-el bileği karnın üzerinde ve nötral pronasyon/supinasyonda iken, hekim bir eli ile hastanın ön kolunu destekler diğer eli bisepsin karnında veya kübital fossada biseps tendonunu palpe ederken hastaya dirseğini kıvır ve elini burnuna doğru götürmeye çalış komutu verilir. Hasta, hareket açıklığı boyunca dirsek fleksiyonu yapmaya çalışır (Resim 3). C6 El Bileği Ekstansörleri- Ekstansör Karpi Radialis Longus, Ekstansör Karpi Radialis Brevis Omuz nötral rotasyon, adduksiyon ve fleksiyon-ekstansiyonda, dirsek tam ekstansiyonda, ön kol tam pronasyonda ve el bileği fleksiyonda iken ön kol distalden desteklenir ve hastaya el bileğinizi yukarı doğru kıvırın ve parmaklarınızı tavana doğru uzatın komutu verilir. Hasta, eklem hareket açıklığını tamamlıyorsa kas gücü 3/5 olarak değerlendirilir (Resim 4). Hastanın el bileği tam ekstansiyonda olması hariç bir önceki pozisyonla (kas gücü 3/5 ile) aynıdır. El bileği tutularak stabilize edilir ve metakarplardan fleksiyon ve (asıl olarak radial el bileği ekstansörleri test edildiği için) ulnar tarafa doğru kuvvet uygulanır. Hastaya el bileğinizi yukarı doğru kaldırın, tutun ve aşağı doğru itmemi engelleyin komutu verilir. Hasta, hekimin uyguladığı kuvvete karşı koymaya çalışır ve el bileğini tam ekstansiyonda tutmaya çalışır. Uygulanan kuvvete tam direnç gösteriyorsa kas gücü 5, kısmi bir direnç gösteriyorsa kas gücü 4 olarak değerlendirilir (Resim 5). Kas gücü 0/5, 1/5 ve 2/5 Supin nda yatan hastanın kolu muayene masasının üzerindedir. Omuz nötral fleksiyon/ekstansiyon, nötral rotasyon Resim 2. Dirsek fleksiyonu kas gücü 4/5 ve 5/5 değerlendirme Resim 3. Dirsek fleksiyonu kas gücü 2, 1, 0/5 değerlendirme Resim 1. Dirsek fleksiyonu kas gücü 3/5 değerlendirme Resim 4. El bileği ekstansörleri kas gücü 3/5 değerlendirme S14

4 ve adduksiyonda, dirsek tam ekstansiyonda, ön kol nötral supinasyon-pronasyonda ve el bileği tam fleksiyonda iken (ya da alternatif olarak kol hastanın karnının üzerinde, omuz hafif fleksiyon, internal rotasyon ve adduksiyonda iken dirsek 90 fleksiyonda, ön kol tam supinasyonda ve el bileği fleksiyonda iken) ön kol desteklenir ve hastadan el bileğini geriye doğru ekstansiyona getirmesi istenir. Hasta ekstansiyon hareket açıklığını tamamlıyorsa kas gücü 2/5 tir. Tamamlayamıyorsa hafif hareketi saptamak için hemen el bileğinin proksimali ve ön kol radialinden, radial bilek ekstansörleri palpe edilir ya da gözle kasın karnı izlenir. Eser miktarda hareket palpe edilir ya da gözle görülen kontraksiyon varsa kas gücü 1/5 tir. Eğer hiç hareket hissedilmiyor ya da görülmüyorsa kas gücü 0/5 tir (Resim 6). rotasyon ve adduksiyonda, dirsek tam fleksiyonda, ön kol nötral supinasyon/pronasyonda iken hastanın kolu desteklenir ve kolunu dümdüz aç komutu verilir. Hasta dirsek ekstansiyonunu tüm hareket açıklığı boyunca tamamlıyorsa kas gücü 2/5 tir (Resim 9). Dikkat: Eğer ön kola uygun pozisyon verilmemiş ve stabilizasyonu tam sağlanamamışsa, önkol supinatörleri ve yer çekimi yardımı ile el bilek ekstansörlerinin yaptığı harekete benzer bir hareket ortaya çıkabilir. C7 Dirsek Ekstansörleri - Triseps Omuz nötral rotasyon, adduksiyon ve 90 fleksiyonda, avuç içi kulağın yanında olacak şekilde dirsek tam fleksiyonda iken üst kol desteklenir ve hastaya kolunu dümdüz aç komutu verilir. Hasta, yer çekimine karşı dirsek ekstansiyonunu tamamlamaya çalışır. Eğer hareketi tamamlıyorsa kas gücü 3/5 tir (Resim 7). Üst ekstremitenin dirsek 45 fleksiyonda olması dışında, 3/5 kas gücü değerlendirme ile aynıdır. Üst kol desteklenir, el bileği kavranır ve dirsek fleksiyonu yönünde distal ön kola kuvvet uygulanır. Hastaya, dirseğini kıvırmama izin verme, nu koru talimatı verilir. Hasta dirseğini 45 fleksiyonda tutacak şekilde direnç gösterir. Uygulanan kuvvete tam direnç gösteriyorsa kas gücü 5/5, kısmi bir direnç gösteriyorsa kas gücü 4/5 olarak değerlendirilir (Resim 8). Kas gücü 2/5 Kas gücü 2/5 değerlendirilirken ön kolun göğüs ve karın üzerinde rahatça hareket edebilmesi için yeterli omuz fleksiyonuna izin verilmelidir. Ön kol karnın üzerinde olacak şekilde omuz internal Resim 6. El bileği ekstansörleri kas gücü 0/5, 1/5 ve 2/5 değerlendirme Resim 7. Dirsek ekstansörleri kas gücü 3/5 değerlendirme Resim 5. El bileği ekstansörleri kas gücü 4/5 ve 5/5 değerlendirme Resim 8. Dirsek ekstansörleri kas gücü 4/5 ve 5/5 değerlendirme S15

5 Kas gücü 0/5-1/5 Kas gücü 2/5 değerlendirilirken omuz ve ön kolda sağlanan pozisyona ek olarak dirsek 30 fleksiyona getirilir, kol desteklenir. Hastaya kolunu düz olarak açmaya çalış komutu verilir ve hasta dirseğini tam ekstansiyon getirmeye çalışırken trisepsde oluşan eser hareketi saptamak için olekranon üzerinden yapışma yerinden ya da karnından palpe edilir, eğer hareket hissedilirse ya da gözle görülürse kas gücü 1/5 tir, hareket yoksa 0/5 tir (Resim 10). Dikkat: Dirseği hızla fleksiyona getirip gevşetirken omuzda oluşan eksternal rotasyon hareketi dirsekte ekstansiyon hareketine benzer bir hareket çıkarabilir. Bunu önlemek için hastayı doğru pozisyonlamak ve doğru kası palpe etmek önemlidir. C8 Uzun Parmak Fleksörleri - Fleksör Digitorum Profundus Omuz nötral rotasyon, fleksiyon-ekstansiyon ve adduksiyonda, dirsek tam ekstansiyonda, ön kol tam supinasyonda ve el bileği nötral fleksiyon-ekstansiyonda iken değerlendirilecek elin orta parmağının metakarpofalangeal (MKF) ve proksimal interfalangeal (PİF) eklemleri ekstansiyonda stabilize edilir (bir veya iki el kullanılarak stabilizasyon yapılır). Testi yapanın baş parmağı 3. orta falanksı volar yüzden destekler. Hastaya orta parmağının ucunu bük/kıvır komutu verilir. Hasta, orta parmak distal interfalangeal (DİF) eklemini tam fleksiyona getirmeye çalışır. Hareketi tam açıklığı ile yapabiliyorsa kas gücü 3/5 tir (Resim 11). Orta parmak DİF eklemi tam fleksiyonda, diğer eklemler ise 3/5 kas gücü bakılırken verilen pozisyonla aynı pozisyonda olacak şekilde hastanın el bileği, MKF ve PİF eklemleri stabilize edilir. Üçüncü parmak DİF ekleme ekstansiyon yönünde kuvvet uygulanırken, hastaya orta parmağının ucunu kıvrık tutmaya çalış, bana karşı koy komutu verilir. Hasta uygulanan kuvvete tam direnç gösteriyorsa kas gücü 5/5, kısmi direnç gösteriyorsa kas gücü 4/5 tir (Resim 12). Kas gücü 0/5, 1/5 ve 2/5 Omuz nötral rotasyon, fleksiyon-ekstansiyon ve adduksiyonda, dirsek tam ekstansiyonda, ön kol nötral pronasyon-supinasyonda ve el bileği nötral fleksiyon-ekstansiyonda iken değerlendirilecek elin MKF ve PİF eklemleri ekstansiyonda, el bileği nötral pozisyonda stabilize edilir. Hastaya orta parmağının ucunu Resim 11. Uzun parmak fleksörleri kas gücü 3/5 değerlendirme Resim 9. Dirsek ekstansörler kas gücü 2/5 değerlendirme Resim 10. Dirsek ekstansörler kas gücü 1, 0/5 değerlendirme Resim 12. Uzun parmak fleksörleri kas gücü 4/5 ve 5/5 değerlendirme S16

6 kıvırmaya çalış komutu verilir. Hasta hareketi yapmaya çalışırken uzun parmak fleksörlerinin tendonlarında palpe edilen veya kasın karnında gözlenen bir hareket varsa kas gücü 1/5 tir. Hiç hareket yoksa kas gücü 0/5 tir (Resim 13).Dikkat: Kas gücü 1/5 ten 3/5 e kadar test edilirken el bileği stabilizasyonu iyi yapılmaz ise tenodez etkisi ile distal falankslarda istemsiz fleksiyon hareketi görülür ve bu durum uzun parmak fleksörleri istemli kasılıyormuş gibi yanlış yorumlanabilir. Ayrıca kas gücü 4/5 ve 5/5 değerlendirilirken proksimal falanksların stabilizasyonu iyi yapılmaz ise, intrensek kasların ve fleksör digitorum superfisyalisin kasılması sanki DIF eklemlerde hareket varmış gibi yanlış yorumlanabilir. T1 Küçük Parmak Abduktoru - Abduktor Digiti Minimi Omuz internal rotasyon, adduksiyon ve 15 fleksiyonda, dirsek 90 fleksiyonda, ön kol pronasyonda ve el bileği nötral ekstansiyon-fleksiyonda iken hastanın eli MKF lerin hiperekstansiyonunu engelleyecek tarzda stabilize edilerek desteklenir. Hastaya küçük parmağını yüzük parmağından uzaklaştır komutu verilir. Hasta küçük parmağını tüm hareket açıklığı boyunca abduksiyona getirebiliyorsa kas gücü 3/5 tir (Resim 14). Küçük parmak tam abduksiyonda olacak şekilde diğer eklemler 3/5 kas gücü değerlendirme ile aynıdır. Yine el MKF eklemlerinin hiperekstansiyonunu engelleyecek tarzda stabilize edilerek desteklenir. Hastaya küçük parmağını yüzük parmağından uzak tut ve benim itmeme karşı koy komutu verilirken, işaret parmağımızla hastanın küçük parmak distal falanksına yandan kuvvet uygulanır. Hasta uygulanan kuvvete tam direnç gösteriyorsa kas gücü 5/5, kısmi direnç gösteriyorsa kas gücü 4/5 tir (Resim 15). Kas gücü 0/5, 1/5 ve 2/5 Omuz nötral rotasyon, nötral fleksiyon-ekstansiyon ve adduksiyonda, dirsek tam ekstansiyonda, ön kol tam pronasyonda ve el bileği nötral fleksiyon-ekstansiyonda iken MKF eklemleri stabilize edilir (bu pozisyona alternatif olarak omuz internal rotasyon, adduksiyon ve nötral fleksiyon-ekstansiyonda, dirsek 90 fleksiyonda, ön kol ve el bileği nötral fleksiyon-ekstansiyonda iken MKF eklemleri stabilize edilebilir). El ve el bileğinin dorsal yüzünden hafif basınç uygulayarak MKF lerin hiperekstansiyonu önlenir. Hastaya küçük parmağını yüzük parmağından uzaklaştır komutu verilir. Hasta tam açıklığı ile hareketi tamamlıyorsa kas gücü 2/5 tir (Resim 16). a Resim 14. Küçük parmak abduktoru kas gücü 3/5 değerlendirme b Resim 13. a, b. Uzun parmak fleksörleri kas gücü 2/5 (a) ve 0/5, 1/5 (b) değerlendirme Resim 15. Küçük parmak abduktoru kas gücü 4/5 ve 5/5 değerlendirme S17

7 Teşekkür: Muayene fotoğrafları için Ufuk Karanfil e ve Dr. Alkan Öztürk e teşekkür ederiz. Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir. Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir. Peer-review: This manuscript was prepared by the invitation of the Editorial Board and its scientific evaluation was carried out by the Editorial Board. Resim 16. Küçük parmak abduktoru kas gücü 2/5 değerlendirme Author Contributions: Concept - B.E.; Design - B.E.; Supervision -B.E.; Resource - B.E.; Materials - B.E.; Data Collection and/or Processing - B.E.; Analysis and/or Interpretation - B.E.; Literature Review - B.E., B.G.; Writer - B.E.; Critical Review - B.G.; Other - B.E. Acknowledgment: We would like to thank Ufuk Karanfil and Dr. Alkan Öztürk for the motor examination photos. Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors. Resim 17. Küçük parmak abduktoru kas gücü 0/5 ve 1/5 değerlendirme Hareketi yapmaya çalışırken abduktor digiti minimi kasında palpe edilen ya da kasın karnında gözle görülen bir kontraksiyon varsa kas gücü 1/5 tir. Hiç hareket yoksa kas gücü 0/5 tir (Resim 17). Dikkat: Parmak ekstansiyonu bazen 5. parmakta abduksiyon hareketi gibi yorumlanabilir. Bu yanlış anlamayı önlemek için düzgün pozisyonlama ve stabilizasyon önemlidir. Hakem değerlendirmesi: Bu makale Editörler Kurulu nun davetiyle hazırlandığından bilimsel değerlendirmesi Editörler Kurulu tarafından yapılmıştır. Yazar Katkıları: Fikir - B.E., B.G.; Tasarım - B.E., B.G.; Denetleme - B.E.; Kaynaklar - B.E.; Malzemeler - B.E.; Veri toplanması ve/veya işlemesi - B.E.; Analiz ve/veya yorum - B.E.; Literatür taraması - B.E., B.G.; Yazıyı yazan - B.E.; Eleştirel İnceleme - B.G.; Diğer - B.E. Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support. Kaynaklar 1. Erhan B, Gündüz B. Omurilik yaralanmalı hastanın rehabilitasyonu. In: Zileli M, Özer AF, editörler. Omurilik ve Omurga Cerrahisi (3. Basım). İnter Tıp Yayınevi, İzmir, p Kirshblum S, Donovan WH. Neurologic assessment and classification of traumatic spinal cord injury. In: Kirshblum S, Campagnolo DI, DeLisa JA, editors. Spinal Cord Medicine, Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins; p American Spinal Injury Association: International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury, revised 2011; Atlanta GA. 4. Kirshblum SC, Waring W, Biering-Sorensen F, Burns SP, Johansen M, Schmidt-Read M, et al. Reference for the 2011 revision of the International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury. J Spinal Cord Med 2011;34: [CrossRef] 5. Gündüz B, Erhan B. Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar 2011 Revizyonu: Değerlendirme Formu Türkçe Çevirisi. Turk J Phys Med Rehab 2012;58 (Özel Sayı 1): Gündüz B, Erhan B. Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Standartlar Değerlendirme Formunun Güncellenmesi. Turk J Phys Med Rehab 2015;61: Gündüz B, Erhan B. Omurga-omurilik yaralanmalarında klinik muayene ve sınıflama. In: Hancı M, Erhan B, editörler: Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. İzmir, İnter Tıp Yayınevi p InSTeP. Avalaible from: Dec 1, InSTeP. Avalaible from: Dec 4th, S18

ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Alt Ekstremite Motor Değerlendirme Updates in ASIA Examination: Lower Extremity Motor Examination

ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Alt Ekstremite Motor Değerlendirme Updates in ASIA Examination: Lower Extremity Motor Examination Derleme / Review DOI: 10.5152/tftrd.2015.65632 Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2015;61 (Özel Sayı 1):S19-S24 Turk J Phys Med Rehab 2015;61 (Supp. 1):S19-S24 ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Alt Ekstremite Motor

Detaylı

OMURİLİK YARALANMASINDA DEĞERLENDİRME Doç.Dr. Halil ÜNALAN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

OMURİLİK YARALANMASINDA DEĞERLENDİRME Doç.Dr. Halil ÜNALAN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı OMURİLİK YARALANMASINDA DEĞERLENDİRME Doç.Dr. Halil ÜNALAN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Omurilik yaralanmalı bir hastada uygulanması gereken

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜME ANALİZİ 2 YÜRÜME ANALİZİ Yürüyüş : Yer çekim merkezinin öne doğru yer değiştirmesi ile birlikte gövdenin ekstremitelerinin ritmik alternatif hareketleri olarak

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Hastanın mevcut anatomik pozisyonunu koruyarak günlük yaşam aktivitelerini sağlamak ve olası komplikasyonları önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu protokol,

Detaylı

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON Dr. MERT KESKINBORA Omuz dislokasyonları; Anterior 90-95% Posterior 2-5% Posterior instabilite tedavisi Anterior instabilite tedavisi (Labral Tamir)

Detaylı

HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ

HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ H.Ü. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, REKREASYON BÖLÜMÜ SBR178/REK132 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ HAREKET SİSTEMİ VE KİNEZİYOLOJİK ANALİZ BÖLÜMLERİ İÇİN KONU TEKRARI SORULARI HAREKET

Detaylı

Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi

Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi 16 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi Can Çevikol ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 16-29 MRG İncelemelerinde

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

İNMELİ HASTANIN POZİSYONLANMASI VE MOBİLİZASYONU. Dr. Fzt.Özden Erkan Oğul MSG İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Ünitesi

İNMELİ HASTANIN POZİSYONLANMASI VE MOBİLİZASYONU. Dr. Fzt.Özden Erkan Oğul MSG İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Ünitesi İNMELİ HASTANIN POZİSYONLANMASI VE MOBİLİZASYONU Dr. Fzt.Özden Erkan Oğul MSG İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Ünitesi İÇERİK 1- Hastanın doğru pozisyonlanması 2- Transfer teknikleri 3- Pozisyonlama ve

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ Omuz Kuşağının Kas Sistemi Bu kasların işlevi, Omuz kuşağını gövdeye sabitlemek ve Üst ekstremitenin çeşitli hareketleri için omuz kuşağını uygun

Detaylı

Hareket Terimleri. Doç.Dr. Hayri Ertan. Hareketler ve!simleri

Hareket Terimleri. Doç.Dr. Hayri Ertan. Hareketler ve!simleri Hareket Terimleri Doç.Dr. Hayri Ertan Hareketler ve!simleri 1 Hareket Terimleri 2 GENEL TER!MLER Fleksiyon Eklem açısının azalmasına neden olacak!ekilde ve ço"unlukla sagittal düzlemde yapılan harekettir.

Detaylı

Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri

Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri Zor Meslek Gruplarına Ait İşçi Duruşlarının umedergonomi Yazılımı ile REBA ve RULA Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri WWW.AKROMUHENDISLIK.COM MEHMET EROL ÇAKIR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

BOYUN AĞRILI HASTANIN MUAYENESİ

BOYUN AĞRILI HASTANIN MUAYENESİ BOYUN AĞRILI HASTANIN MUAYENESİ Fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) hastaya geniş bir bakış açısıyla yaklaşan klinik branşlardandır. Fiziksel tıp fiziksel sisteme yani kas ve iskelet sistemine ait hastalıkları

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

LUMBAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ

LUMBAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol.:1 Sayı/Issue:2 Ağustos/Augst2015 www.norofzt.org LUMBAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ Lumbal stabilizasyon egzersizleri, anahtar lokal kaslar olan Transversus

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. DEBRİDMAN Başarının altın anahtarı debridmandır Tüm yapılar debride edildikten

Detaylı

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM)

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) Pasif elevasyon egzersizi (1) Hasta sırtüstü yatar durumda, fizyoterapist hastanın kolunu dirseğinden ve bileğinde destekler. Pasif elevasyon egzersizi (2)

Detaylı

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR Ambulasyon, ayağa kalkma ve yürüme anlamlarına gelmektedir. Rehabilitasyonun temel hedeflerinden biri kişiyi bağımsız

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR Ambulasyon, ayağa kalkma ve yürüme anlamlarına gelmektedir. Rehabilitasyonun temel hedeflerinden biri kişiyi bağımsız AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR Ambulasyon, ayağa kalkma ve yürüme anlamlarına gelmektedir. Rehabilitasyonun temel hedeflerinden biri kişiyi bağımsız bir şekilde hareketini sağlamaktır. Bağımsız hareket

Detaylı

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. SAİT ADA PROF. DR. METİN ESKANDARİ EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: OP. DR. KEMAL

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Başkent Üniversitesi Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara

Başkent Üniversitesi Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara Dicle Tıp Dergisi / Dicle N.M. Medical Ertaş Journal ve ark. Sinir yaralanmalarında erken tendon transferleri Cilt / Vol 37, No 2, 115-120 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Radial ve ulnar sinir yaralanmalarında

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme.

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme. Hastane öncesi kullanılan sabitleme yöntemleri Acil serviste kullanılan sabitleme yöntemleri Dr. M. Nuri BOZDEMİR Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 1 2 Kırıklar Burkulmalar Eklem enfeksiyonları

Detaylı

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR İŞYERİ EGZERSİZLERİ Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR EGZERSİZLERİ Günümüzde, özellikle endüstriyel toplumlarda aktif olmayan yaşam şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve İŞYERİEGZERSİZLERİ

Detaylı

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR DOÇ. DR. MEHMET KARAKOÇ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD. Diyarbakır 30.10.2013 1 YARDIMCI CİHAZLAR Mobilitenin sağlanması rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ

MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Arş. Gör. Yakup ATASAGUN Prof. Dr. Ahmet PEKER (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (Endüstri

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI PEDİATRİK REHABİLİTASYON BİRİMİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI PEDİATRİK REHABİLİTASYON BİRİMİ TORTİKOLLİS İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI PEDİATRİK REHABİLİTASYON BİRİMİ Birim Sorumlusu Prof. Dr. Resa AYDIN 2014 TORTİKOLLİS Tortikollis nedir?

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI LATERAL EPİKONDİLİTLİ HASTALARDA, SÜREKLİ ULTRASON TEDAVİSİNİN KLİNİK VE TANISAL ULTRASONOGRAFİK BULGULARA

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Olgu Sunumu Dr. Mustafa Akgün*, Dr. Zehra Akgün**, Dr. Christoph Garner**** Bursa Devlet Hastanesi,

Detaylı

Sporcularda elde tendon yaralanmaları

Sporcularda elde tendon yaralanmaları TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(3):201-213 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2012.27 Sporcularda elde tendon yaralanmaları Tendon injuries of the hand in athletes

Detaylı

Rehabilitasyonda Ortez ve Protezler

Rehabilitasyonda Ortez ve Protezler Ortez Rehabilitasyonda Ortez ve Protezler Doç.Dr.Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Tanım: Vücudun veya herhangi bir segmentin mobilizasyonunu veya deformitelerini önlemek

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları

Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları Doç Dr Mustafa Akif SARIYILDIZ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 2014 İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları (İKİH)

Detaylı

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı LATERAL EPİKONDİLİT En sık görülen dirsek patolojisidir.

Detaylı

Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE

Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Rehabilitasyon Hizmetlerinin Önemi SUNUŞ Tıbbi Rehabilitasyonun

Detaylı

Spastik üst ekstremitede cerrahi tedavi: Tendon transferi uygulamaları

Spastik üst ekstremitede cerrahi tedavi: Tendon transferi uygulamaları ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(2):135-148 doi:10.3944/aott.2009.135 Spastik üst ekstremitede cerrahi tedavi: Tendon transferi uygulamaları Tendon transfers

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel Kas Dokusunun Gelişimi Doç.Dr. E.Elif Güzel Kasların çoğunluğu mezodermden gelişir paraksiyal mezoderm lateral mezodermin somatik ve splanknik tabakaları neural krest hücreleri Paraksiyal mezoderm İskelet

Detaylı

Bebek Masajı Uygulama

Bebek Masajı Uygulama AMAÇ Bebek masajının doğru, uygun teknikle yapılarak bebeğin rahatlatılması ve düzenli yapılarak bebeğin büyüme, mental ve motor gelişimine olumlu katkı sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Bebek masajı yüz, göğüs,

Detaylı

Fizyolojik Yaklaşım. Kas kasılması sırasında ortaya çıkan gerilim Bir kasın veya kas grubunun bir dirence karşı koyabilmesi

Fizyolojik Yaklaşım. Kas kasılması sırasında ortaya çıkan gerilim Bir kasın veya kas grubunun bir dirence karşı koyabilmesi Fizyolojik Yaklaşım Kas kasılması sırasında ortaya çıkan gerilim Bir kasın veya kas grubunun bir dirence karşı koyabilmesi 2 3 Fizikte kuvvet Cisimlerin şekillerini konumlarını ve harekelerini değiştiren

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

(Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması)

(Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması) (Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI PEDİATRİK REHABİLİTASYON BİRİMİ Hazırlayanlar: Dr. Sara ASGHARI Uzm. Dr.

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI

HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI Çalışma Grubu Öğrencileri: Ayşegül Akçeli, Doruk Can Çelebi, Bengisu Kaya, Tuğba Yıldırım, Uğurum Yücemen Danışman: Doç.

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015. Doğum Tarihi: 25 Mart 1985. Yabancı Dil: İngilizce, Rusça. e-mail: ahiska_1944@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015. Doğum Tarihi: 25 Mart 1985. Yabancı Dil: İngilizce, Rusça. e-mail: ahiska_1944@hotmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015 Doğum Tarihi: 25 Mart 1985 Yabancı Dil: İngilizce, Rusça e-mail: ahiska_1944@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Okul Yıl Doktora Sağlık

Detaylı

BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.

BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS. Dr.Ahmet ARSLAN Bornova VKAE Veteriner Biyolojik Ürünler Kontrol Bölümü Bakteriyel Aşılar Kontrol Lab. Genellikle kuyruklarından yakalanır ve kaldırılır. Baş ve işaret parmakları arasında kuyruğun 2/3

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Effects of Mandatory School-time Practice on the Preparation of Vocational Medical College Students for their Profession

Effects of Mandatory School-time Practice on the Preparation of Vocational Medical College Students for their Profession Original Article / Özgün Araştırma Bezmialem Science 2015; 3: 61-5 DOI: 10.14235/bs.2015.557 Effects of Mandatory School-time Practice on the Preparation of Vocational Medical College Students for their

Detaylı

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları Sportif Performans İçin Merkez Kuvvet Antrenmanı Gövde kasları omurga, kalça ve omuz kemerini stabilize edecek şekilde fonksiyon görürler. Bu sağlam ve dengeli temele

Detaylı

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Eğitim Merkezi Bursa Turkiye Keyword: mentamove, diastomatomiyeli, postoperative

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD.

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. Amaç I. Acil serviste sık istenilen grafileri yorumlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği II. Hangi açılardan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD NÖROLOJİK MUAYENE ÖĞRENİM REHBERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD NÖROLOJİK MUAYENE ÖĞRENİM REHBERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD NÖROLOJİK MUAYENE ÖĞRENİM REHBERİ MENTAL DURUM MUAYENESİ* *Mental Durum Muayenesi öğrenim rehberini sınav sırasında yanınızda bulundurabilirsiniz. Mental

Detaylı

LATERAL EPİKONDİLİTLİ OLGULARDA RADYAL EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN AĞRI VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ

LATERAL EPİKONDİLİTLİ OLGULARDA RADYAL EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN AĞRI VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ T.C HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LATERAL EPİKONDİLİTLİ OLGULARDA RADYAL EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN AĞRI VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ Uzm. Fzt. Zeliha Özlem YÜRÜK Fizik

Detaylı

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.04.2013 Madde 4.6 daki Algoloji Konseyi tanımlaması çıkarıldı. 01 Madde 5.6.4 teki Algoloji Konseyi konsültasyonu yerine Anesteziyoloji uzman hekimi

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİSGRAFİ PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLARDA ÜST EKSTREMİTE MOTOR EĞİTİMİNİN YAZI YAZMA ÜZERİNE ETKİSİ Fzt. Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

27.09.2012. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. Dr. Murat BERBEROĞLU 12.06.2012. 27 kemikten olușur

27.09.2012. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. Dr. Murat BERBEROĞLU 12.06.2012. 27 kemikten olușur El - El Bileği, i, Ön kol ve Dirsek na Yaklașım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Murat BERBEROĞLU 12.06.2012 Sunu Planı El ve Parmak Anatomi Klinik özellikler, öykü,el muayenesi,

Detaylı

SPORCULARDA TEMASSIZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI: RİSK FAKTÖRLERİ ve ÖNLEME STRATEJİLERİ

SPORCULARDA TEMASSIZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI: RİSK FAKTÖRLERİ ve ÖNLEME STRATEJİLERİ SPORCULARDA TEMASSIZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI: RİSK FAKTÖRLERİ ve ÖNLEME STRATEJİLERİ Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ön Çapraz Bağ

Detaylı

Eklem hareket açıklığı ölçümünde kullanılan iki akıllı telefon uygulamasının uygulayıcı içi ve uygulayıcılar arası güvenirliğinin incelenmesi

Eklem hareket açıklığı ölçümünde kullanılan iki akıllı telefon uygulamasının uygulayıcı içi ve uygulayıcılar arası güvenirliğinin incelenmesi JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2016;3(1):21-29 ORIGINAL ARTICLE Eklem hareket açıklığı ölçümünde kullanılan iki akıllı telefon uygulamasının

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARI 2 YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARI Incoordine Yürüyüş Bacaklar abduksiyonda, dizler ve kalçalar fleksiyonda, omuzlar düşüktür. Uzun süre hasta yatmış kişilerin

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Bebek -Çocuk-Erişkin

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Bebek -Çocuk-Erişkin EĞİTİM BİRİMİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Bebek -Çocuk-Erişkin 2 HEDEFLER İnfant, çocuk ve erişkin hasta ayırımı yapabilmek Temel yaşam desteği(tdy) basamaklarını uygulayabilmek İnfant, çocuk ve erişkin hastalarda

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ Omurilik yaralanmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun, travma ya da

Detaylı

GENEL PRENSİPLER. KOL, EL ve TIRNAK YARALANMALARI KESİ SINIFLAMASI. Tedaviyi Etkileyen Faktörler FİZİK MUAYENE MOTOR MUAYENE

GENEL PRENSİPLER. KOL, EL ve TIRNAK YARALANMALARI KESİ SINIFLAMASI. Tedaviyi Etkileyen Faktörler FİZİK MUAYENE MOTOR MUAYENE GENEL PRENSİPLER KOL, EL ve TIRNAK YARALANMALARI M. Murat ÖZGENÇ Vasküler yapılar, sinirler ve tendonlar derinin hemen altında seyreder ve yaralanmaya müsaittir Üst ekstiremite fonksiyonları itibari ile

Detaylı

Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi

Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi AMAÇ Hastanın kalp ritminin, kalp atım sayısının ve yapılan kardiyolojik tedavinin gelişiminin takip edilmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar EKG: Kalbin atriyum ve ventriküllerinin

Detaylı

Kan Basıncı Ölçümü. Hastanın arteriyal kan basıncının doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.

Kan Basıncı Ölçümü. Hastanın arteriyal kan basıncının doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. AMAÇ Hastanın arteriyal kan basıncının doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Ölçümden önce en az 15 dakika hasta dinlendirilir. Kan basıncının ölçüldüğü durumlar: a.

Detaylı

LATERAL EPİKONDİLİTTE ULTRASON VE FONOFOREZ TEDAVİLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LATERAL EPİKONDİLİTTE ULTRASON VE FONOFOREZ TEDAVİLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C S.B. İSTANBUL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON KLİNİĞİ, KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.Nil SAYINER ÇAĞLAR LATERAL EPİKONDİLİTTE ULTRASON VE FONOFOREZ TEDAVİLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Refleksler. Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul UZAR

Refleksler. Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul UZAR Refleksler Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul UZAR Normal Refleksler Normal bir kas pasif olarak gerildiğinde, lifleri kasılarak gerilmeye direnç gösterir. Gerilme; yer çekimi, manipulasyon veya diğer uyaranlarla

Detaylı

EKSERSİZ PROGRAMLARI

EKSERSİZ PROGRAMLARI EKSERSİZ PROGRAMLARI Satranç sporcuları için sırt, bel, omuz, göğüs, ense ve boyun kaslarının geliştirilmesi önemlidir. Bunun için değişik kas guruplarını güçlendirmek amacıyla iki ayrı eksersiz programı

Detaylı

GENÇ ERĠġKĠN ERKEKLERDE EL ORTA PARMAĞININ BĠR KOMPARTMAN OLARAK BAZI VÜCUT PROPORSĠYONLARINA ORANLARI

GENÇ ERĠġKĠN ERKEKLERDE EL ORTA PARMAĞININ BĠR KOMPARTMAN OLARAK BAZI VÜCUT PROPORSĠYONLARINA ORANLARI T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ Tez Yöneticisi Prof.Dr. Oğuz TAŞKINALP GENÇ ERĠġKĠN ERKEKLERDE EL ORTA PARMAĞININ BĠR KOMPARTMAN OLARAK BAZI VÜCUT

Detaylı

Visuo-Motor Egzersiz ve Rehabilitasyon Cihazı

Visuo-Motor Egzersiz ve Rehabilitasyon Cihazı Visuo-Motor Egzersiz ve Rehabilitasyon Cihazı (Visuo-Motor Training Device) 2014 Proje Yarışması 2. lik Ödülü www.cogniboard.net CogniBoard Nedir? CogniBoard, görsel, gross motor ve nörokognitif görevlere

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa TUZAK NÖROPATİLER Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa dryukselozkan@yahoo.com Prof.Dr.Rıdvan EGE IV.Temel El Cerrahisi Kursu Ortopedia

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Ş ŞAHİT ŞAKA ŞAM FISTIĞI ŞAMPİYON ŞAMPUAN

Ş ŞAHİT ŞAKA ŞAM FISTIĞI ŞAMPİYON ŞAMPUAN Ş ŞAHİT ŞAKA Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmaklar açık, öbür parmaklar kapalıdır (C el). Sağ elin başparmağının ucu, sol elin işaret parmağı ile birleştirilir. Sağ elin işaret ve başparmağı

Detaylı