BESİNLERİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİ ÜNİVERSİTE KAFETERYASI YAKLAŞIMI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sıhhiye Öğrenci Kafeteryası Dyt. A.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BESİNLERİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİ ÜNİVERSİTE KAFETERYASI YAKLAŞIMI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sıhhiye Öğrenci Kafeteryası Dyt. A."

Transkript

1 BESİNLERİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİ ÜNİVERSİTE KAFETERYASI YAKLAŞIMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sıhhiye Öğrenci Kafeteryası Dyt. A. Figen KISMET

2 Satın Almada TEMEL AMAÇ : Mevcut bütçe olanakları ile en ekonomik ve en kaliteli besinlerin doğru zamanda ve en uygun koşullarda satın alınmasıdır. Bu işlem satın alma konusunda bilgili ve deneyimli kişilerce planlanmalı ve yürütülmelidir.

3 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL KAFETERYALARI HİZMET VERİLEN GRUP : ÖĞRENCİ VE PERSONEL HİZMET KAPSAMI : KİŞİ KAHVALTI ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİ (4 KAP) İKRAM VE KUMANYA HİZMET VERİLEN BİRİMLER : SIHHIYE ÖĞRENCİ VE PERSONEL KAFETERYASI BEYTEPE ÖĞRENCİ VE PERSONEL KAFETERYASI KONSERVATUAR YEMEKHANESİ SİNCAN ORGANİZE SANAYİ M.Y.O SOSYAL HİZMETLER M.Y.O. 7 GÜN

4 GENEL SATIN ALMA AŞAMALARI 1. İhtiyaçların tespiti 2. Araştırma, inceleme 3. Seçme, karar verme, 4. Kabul, depolama.

5 GENEL SATIN ALMA İLKELERİ Yükleniciler arasında ayrım gözetmeme Adil rekabet ortamı oluşturma İhtiyaçları kusursuz tanımlayan şartnameler hazırlama İlan etme Yeterli süre tanıma Tekliflerin değerlendirilmesinde objektif kriterleri esas alma Düzenli kayıt ve muhasebe tutma Standart belgelerin kullanılması

6 YİYECEK-İÇECEK SATINALMA AŞAMALARI 1) İhtiyaç Belirleme - Miktar Saptama 2) Teknik Şartnamelerin Hazırlanması 3) Satıcı Firmayla Sözleşme Yapılması (İdari Şartname) 4) Yiyecek Siparişi, Yiyeceğin Kabulü ve Teslim Alınışı (Kalite ve Kantite Kontrolü)

7 1) MİKTAR SAPTAMA SATINALMA AŞAMALARI 1 Yıl Önceki Harcama ve Kayıtlar İncelenerek Değerlendirilir. Uygulanması Planlanan Menüler ve Yeni Tarifler Değerlendirilir. Menülerdeki Yemeklerin 1 Porsiyonlarına Giren Yiyecek Miktarları Birimimizde Ortalama Yemek Yiyen Kişi Sayısı Birimimizin Depo Sayı ve Kapasiteleri Mevsimine Uygun Yiyecekler * Miktar saptanırken açık ihale kapsamında alım olacaksa sözleşmede veya 4734 sayılı kanunda belirtilen ihalenin % 80 nin karşılanması veya alınması maddesi değerlendirilerek miktarlar değerlendirilir.

8 SATINALMA AŞAMALARI 2) TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI Türk Gıda Kodeksi,TSE standartları, pazar, piyasa gözlemleri / bilgisi ve konu ile ilgili yayınlar temel alınarak oluşturulur. Kalite kontrolüne temel oluşturur. Kuruluş ile satıcı firma arasında iletişim aracıdır. Satın alma amaçlarına uygun bir satın almayı kolaylaştırır.

9 TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI SORUMLU REF.STD.NO KAYIT KONTROL SIKLIĞI Muayene Komisyonu (Diyetisyen,..), Ambar Memuru Türk Gıda Kodeksi.Tebliği R.G :./ /. (Tebliğ No:..), TS Ürün Ret Kabul Formu, Muayene Kabul Komisyon Raporu Her alımda dan 1 örnek. UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA 1. Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 2. Kullanım sırasında ya da öncesinde ürünlerde gözlenen her hangi bir renk, tat, yapı veya koku değişikliğinde veya pişme sırasında görülebilecek bozukluk sonucu kullanılan ürün miktarı ve oluşacak maddi zararları (kullanılan diğer malzemeler) müteahhit firmanın karşılaması zorunludur. 3. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan. müteahhit firma tarafından değiştirilecektir.

10 TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI KONTROL KRİTERİ BİYOLOJİK KİMYASAL ***FİZİKSEL ÖZELLİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği, Ekleri Ürünlerine Ait Mikrobiyolojik Değerler R.G: , Yetki Kanunu: 5996 Ref: Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği, R.G: , Yetki Kanunu: 5996 Renk Koku Görünüm Lezzet Yapı Şekil Tat İrilik Pişirme deneyi ve istenen sonuç Temizlik (Yabancı madde içeriği, vb) Ürün yılı ***Ürün red durumunda tutanaklarda referans gösterileceğinden bu bölümün detaylı yazılması önemlidir.

11 TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ İstenilen ambalaj özellikleri açıkça belirtilmelidir. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve TS. uygun olacaktır. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin ilgili bölümüne ve TS.. uygun olacaktır. ANALİZ PERİYODU Alınan ürünlerin, kurum tarafından gerekli görüldüğü an her türlü ödemesi yüklenici firmaya ödenecek bedelden düşülmek kaydı ile kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yaptırılacaktır ibaresi yer almalıdır. İSTENEN BELGELER Gıda Sicil veya Gıda üretim sertifikası ***ISO22000 Haksız rekabet kapsamına girdiğinden açık ihale usulünde istenememektedir. ***GENEL HÜKÜMLER İlgili birimler tarafından siparişi verilen ürün istenilen tarihte en geç saat :. teknik şartnameye uygun olarak teslim edilmelidir. Ürünün uygunsuzluğu durumunda aynı gün en geç.. a kadar yeni ürün teslim edilmelidir. Teslimat sırasında taşıyıcı sayısı ve kıyafet özellikleri ve kurum deposuna yerleşim görevi belirtilmelidir (***belirtilmediğinde tartı teslimi yapan firmalar olabilmektedir) ***Tutanaklarda ve idari şartnamede gösterileceğinden bu bölümün detaylı yazılması önemlidir.

12 TEKNİK ŞARTNAME

13 TUTANAK ÖRNEĞİ

14 TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI *Şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

15 SATINALMA AŞAMALARI 3) İDARİ ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI İDARİ ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI ÖNCESİNDEKİ SÜREÇLER 1. İhtiyacın Ortaya Çıkması (bölümlerden gelen istekler) 2. Teknik Şartnamenin Hazırlanması 3. Listelerin oluşturulması 4. Yaklaşık Maliyetin belirlenmesi için firmalara ve A.T.O. (Ankara Ticaret Odası) yazı yazılması

16 İDARİ ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI ÖNCESİNDEKİ SÜREÇLER 5. Gelen fiyatlara istinaden yaklaşık maliyet hesap cetveli oluşturulup teklif veren isteklilerin ve A.T.O. nun vermiş olduğu birim fiyatların ortalaması alınır.bu ortalamaların sonucunda yaklaşık maliyet tespit edilir. 6. ***Çok yüksek fiyat ve ya çok düşük fiyat verdiği tespit edilen firmaların teklifleri yaklaşık maliyeti gerçeğinden ayıracağı için ortalamaya dahil edilmez. 7. İhale Usulü tespit edilir. *İhale Usulü İdare tarafından 4734 sayılı Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, belirlenir.

17 SATIN ALMA YÖNTEMLERİ ÜLKEMİZDE UYGULANAN (4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA) Açık İhale Usulü (Madde 19) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ( Madde 20) Pazarlık Usulü (Madde 21) Doğrudan Temin (Madde 22) BİRİMİMİZDE UYGULANAN (4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA) Açık İhale Usulü (Madde 19) Pazarlık Usulü (Madde 21) Doğrudan Temin (Madde 22) (Acil İhtiyaçlar)

18 İHALE USULÜNÜN TESPİTİ 4734 sayılı Kanunun 20. maddesinde belirtilen durumda belli istekliler arasında ihale usulü; 21. maddesinde belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir. 21/f pazarlık usulü ve 21/b pazarlık usulü davet ile gerçekleştirilir sadece idarenin davet ettiği istekliler katılabilir, ancak katılmak isteyen her firma rekabetin eşit olabilmesi için davet edilmektedir. 19. Maddesi gereğince Açık İhale Usulüne isteyen bütün firmalar katılabilir.

19 İHALE USULÜNÜN TESPİTİ AÇIK İHALE USULÜ Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işi ihalelerinde, ihale ilanında ve ihale dokümanında belirlenen şartları taşıyan herkesin teklif vermesini öngören bir ihale usulüdür. ***Rekabet ilkesinin en çok gerçekleştirildiği ihale usulüdür. Tek aşamalı bir ihale usulüdür.

20 İHALE USULÜNÜN TESPİTİ AÇIK İHALE USULÜ Açık ihale usulü temel ihale usulüdür. İdare, öncelikle bir ihaleyi açık ihale usulü ile yapıp yapamayacağını belirler. ***Diğer ihale usullerinin uygulanabilmesi için Kamu İhale Kanunu'nda hükme bağlanan koşulların gerçekleşmesi gerekir. Açık ihale usulü dışında bir usul ile alım yapılacaksa; gerekçesi ihale dokümanında mutlaka yer almalıdır.

21 İHALE USULÜNÜN TESPİTİ PAZARLIK USULÜ Teklif verebilecek kimseler için rekabetin sağlanmasından daha çok idarenin ihtiyaçlarını daha kısa sürede ve daha esnek koşullarda sağlamasını amaçlayan ihale usulüdür. İki aşamalıdır sayılı Kanunun 21. maddesinde altı bent halinde, hangi hallerde pazarlık usulüyle ihale yapılacağı hükme bağlanmıştır. Yaklaşık maliyeti TL den düşük alımlar pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir.

22 İHALE USULÜNÜN TESPİTİ DOĞRUDAN TEMİN USULÜ Acil günlük ihtiyaçlar Yaklaşık maliyeti TL den düşük olan her türlü alımlar, doğrudan teminle karşılanabilir.

23 AÇIK İHALE USULÜ SÜRECİ Teknik şartname ve ihale dosyasının hazırlanması İhalenin duyurulması Tekliflerin değerlendirilmesi Tekliflerin yazılı olarak alınması İhalenin verilmesikazanmayanların bilgilendirilmesi Sözleşmenin uygulanması

24 1. Adım AÇIK İHALE USULÜ Teknik Şartnamenin ve İhale Dosyasının Hazırlanması, Değerlendirme Komitesinin Oluşturulması İhtiyaç duyulan mal-hizmet-yapım işlerine ilişkin şartları ve hedefleri tanımlayan bir teknik şartname oluşturulur. İhale dosyası oluşturulur. Teklifin değerlendirmesini yapmak üzere İHALE KOMİSYONU oluşturulur.

25 İHALE KOMİSYONU MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYON BAŞKANI İŞİN UZMANI TEKNİK ELEMAN (DİYETİSYEN) MALİ İŞLERDEN SORUMLU ÜYE YEDEK ÜYELER DİYETİSYEN AŞÇIBAŞI, AŞÇI DEPO SORUMLUSU

26 2. Adım İhalenin Duyurulması AÇIK İHALE USULÜ İlanlar detaylarıyla birlikte yayınlanmadan önce onay için EKAP a (Elektronik Kamu Alımları Platformu) gönderilir sayılı Kamu İhale Kanunu nda Eşik Değer kavramına yer verilmiştir sayılı Kamu İhale Kanunu nun Eşik Değerler başlıklı 8. maddesinde, ilan süreleri ve kuralları ile ihalelerde yerli isteklilerle ilgili düzenlemelerde esas alınmak üzere iş türleri ve kuruluşların yapısına göre farklı parasal limitler belirlenmiştir.

27 2. Adım İhalenin Duyurulması AÇIK İHALE USULÜ İhale ilanı eşik değerin altında olanlar yerel gazete ve EKAP da, eşik değerin üzerinde olanlar sadece EKAP da yayınlanır. İhale ilanları, eşik değerin altında olanlar ihale açılış tarihinden en az 14 gün önce, eşik değerin üzerinde olanlar 21 gün önce yayınlanmalıdır.

28 3. Adım AÇIK İHALE USULÜ Tekliflerin Yazılı Olarak Alınması Teklifler ilan süresi içinde kapalı zarf içinde teslim alınıp kayıt altına alınır. Kendisi teslim edenlere teklif alındı belgesi verilir.

29 AÇIK İHALE USULÜ İHALE DÖKÜMANI İDARİ ŞARTNAME TEKNİK ŞARTNAME SÖZLEŞME TASARISI İHALE KONUSU İŞLE İLGİLİ TEKNİK DÖKÜMANLAR STANDART FORMLAR GEÇİCİ TEMİNAT İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ KESİN TEMİNAT MEKTUBU BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU BİRİM FİYAT TEKLİF ÇİZELGESİ İŞ BİTİRME BELGESİ BANKA REFERANS MEKTUBU ORTAKLIK DURUM BELGESİ

30 4. Adım Tekliflerin Değerlendirilmesi AÇIK İHALE USULÜ Teklifler ihale açılış oturumunda kayıt sırasına göre açılır değerlendirme komitesi tarafından idari uygunluk açısından değerlendirilir. Mal alımı ve yapım işlerinde en düşük teklifte bulunan istekli kazanır.

31 Tekliflerin Değerlendirilmesi AÇIK İHALE USULÜ FİRMALARIN İHALE DIŞI BIRAKILMASI Yaklaşık maliyetin altında veya üzerinde aşırı tekliflerin bulunması Kamu ihale kurumu tarafından yasaklı firmaların ihaleye girdiğinin tespit edilmesi Firmalardan ihale başvurusunda istenen belgelerde eksik bulunması, yazım hatası veya aritmetik ortalama hatası tespit edilmesi ***Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ürünlerde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaların ürünleri ihale dışı bırakılır. İhale komisyonu bu durumları değerlendirerek ihale iptaline hüküm verebilir. İHALE KOMİSYONU UYUŞMAZLIĞI DURUMUNDA HER BİR KOMİSYON ÜYESİ İHALE TUTANAĞINDA ŞERH DÜŞEREK KARŞI OY KULLANABİLİR.

32 İHALE İPTAL KARARI ÖRNEĞİ

33 İHALE İPTAL ÖRNEĞİ İHALE MALZEME İSTEK DÖKÜMANI TEKNİK ŞARTNAME ÇITIR BALIK (MEZGİT FİLETO PARÇA ETİ) BALIK KROKET (KIYMA) İhale isteğinin ve teknik şartnamede belirtilen ürünün farklı nitelikte ve fiyatta olması, firmalar arasında haksız rekabet unsuru oluşturduğundan ihaleye katılan bir firma tarafından itiraz edilmiş olup, İHALENİN İPTALİNE

34 5. Adım AÇIK İHALE USULÜ İhalenin Verilmesi/Kazanamayanların Bilgilendirilmesi İhaleye katılan firmalara karar tebliğ edilir. İtiraz süresi olan 10 gün beklenir eğer kamu ihale kurumuna itiraz yoksa karar pulu yatırtıp ön mali kontrole gönderilir. Ön mali kontrolden uygun görüş gelirse sözleşmeye davet yazılır 10 gün içinde evraklarını (vergi borcu yoktur, sgk borcu yoktur, kesin teminat, adli sicil kaydı, ihale durum belgesi, imza sirküleri varsa vekaletname) tam ve eksiksiz olarak getirirse sözleşme imzalanır.

35 6. Adım AÇIK İHALE USULÜ Sözleşmenin Uygulanması Sözleşme imzalanarak ihale sonuçlandırılır ihale sonucundan sonra sözleşme hükümleri uygulanır. İhale sözleşmesi açık, net ve belirleyici olmalı sonradan çıkabilecek SORUNLARI aşma konusunda hükümler içermelidir.

36

37 AÇIK İHALE USULÜ Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar Sözleşme Tasarısında Detaylı Olarak Yer Alır. Bu Hükümler: Ödeme Yeri ve Şartları Avans Verilip Verilemeyeceği, Verilecekse Miktarı ve Şartları İşe Başlama ve Bitirme Tarihi Süre Uzatımı ve Verilebilecek Haller Ve Şartları Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi Cezalar ve Sözleşmenin Feshi Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli İdari Sözleşmede Hükümler

38 AÇIK İHALE USULÜ İdari Sözleşmede Hükümler Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeni ile iş artışının zorunlu olması halinde, işin Sözleşmeye konu alım içinde kalması, İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, ***birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dökümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

39 Cezalar ve Sözleşmenin Feshi AÇIK İHALE USULÜ İdari Sözleşmede Hükümler Teslimat ve gecikme ile ilgili olarak ilgili personel tarafından sözleşmede belirlenmiş miktarda tutanak düzenlenmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın idarece sözleşme tek taraflı olarak fesh edilerek yüklencinin kesin teminatı gelir kaydedilerek ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecektir

40 AÇIK İHALE USULÜ İdari Sözleşmede Hükümler Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Muayene komisyonu getirilen ürünlerden numune alarak gerekli muayene ve inceleme yaptıktan sonra ürünlerin tamamını teslim alacaktır. Gerektiğinde alınan numuneler faaliyet konularına göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş şahit numunelerde analiz yapan, yeterli bilgi ve donanıma sahip, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Kurumlarına üye kuruluşlarca akredite edilmiş özel veya kamu laboratuarlarında masrafları yüklenici firmaya ait olmak kaydıyla kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yaptırabilecektir.

41 AÇIK İHALE USULÜ İdari Sözleşmede Hükümler Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar ***Sözleşmede muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim ve Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

42 AÇIK İHALE USULÜ Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Mal Alımları Denetim ve Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Madde 20- Muayene raporlarının düzenlenmesi Muayene raporlarına, ihale dokümanında yazılı niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç niteliklerine uygundur veya niteliklerine uygun değildir şeklinde kesin olarak belirtilir ve komisyon üyeleri tarafından imza edilir.

43 AÇIK İHALE USULÜ İdari Sözleşmede Hükümler Sözleşme ve eklerine uymayan işler Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

44 AÇIK İHALE USULÜ İdari Sözleşmede Hükümler Mal Alımları Denetim ve Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Madde 26 Sözleşme ve eklerine uymayan işler (Başlığı ile birlikte değişik:rg -22/06/ ) *****İhale dokümanında hüküm bulunması halinde yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya işler, ancak ihale dokümanında belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.

45 NUMUNE MUAYENE RAPORU YENİ ÜRÜN ONAY FORMU

46 AÇIK İHALE USULÜ İdari Sözleşmede Hükümler Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk İdare, Teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin idare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu kaldırmaz.

47 DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÜREÇ MUAYENE KABUL TESLİM ALMA ÜRETİM RED (TUTANAK) YENİ ÜRÜN SATIN ALMA BİRİMİ (FİYAT KONTROLÜ) KABUL MUAYENE MUAYENE KOMİSYONU

48 ÜRÜN ALIMINDAN SONRAKİ SÜREÇTE OLUŞABİLECEK SORUNDAKİ UYGULAMA ÖRNEĞİ ÜRÜN MUAYENE KABUL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN FİRMA VE ÜRÜN LİSTESİ DEPOLAMA KURUM VE TEDARİKÇİ FİRMA SORUMLULUK ÜRETİCİ FİRMADADIR

49 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İdarenin günlük acil ihtiyaçları yaklaşık maliyeti TL kadar olan alımlarda sadece piyasa araştırması yapılarak fatura veya geçerli harcama belgeleri karşılığında doğrudan temin yoluna gidilebilir. Piyasa fiyat araştırması en az 3 teklifle sağlanmalıdır.

50 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ SÜRECİ Şartnamenin hazırlanması Piyasa araştırması yapılması Fatura veya geçerli harcama belgeleri karşılığında alımın gerçekleştirilmesi Potansiyel yüklenici/tedarikçi/hizmet sunucusu ile görüşülmesi

51 SATINALMA AŞAMALARI 4) YİYECEK SİPARİŞİ, YİYECEĞİN KABULÜ VE TESLİM ALINIŞI Yiyecek Siparişi Menü Depo Koşulları Raf Ömrü İaşe Tabelaları SİPARİŞ FORMLARI (Faks) (Günlük, Haftalık, Aylık) Kabul ve Teslim Alma Muayene ve Kabul Tutanağı Depo Giriş Çıkış Formları Kalite ve Kantite Kontrolü

52 Sipariş Formu ve Muayene Kabul Formu Örneği

53 Depo Giriş Çıkış Formu Örneği

54 Kanun Yönetmelik Tebliğ DİYETİSYEN TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI İHALE / MUAYENE KOMİSYON ÜYELİĞİ MİKTAR BELİRLEME SATIN ALMA YÖNETİMİ

55 Teşekkürler

SATIN ALMA SÜRECİNE YÖNELİK PRATİK UYGULAMALAR: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜNİVERSİTE HASTANE YAKLAŞIMI

SATIN ALMA SÜRECİNE YÖNELİK PRATİK UYGULAMALAR: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜNİVERSİTE HASTANE YAKLAŞIMI SATIN ALMA SÜRECİNE YÖNELİK PRATİK UYGULAMALAR: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜNİVERSİTE HASTANE YAKLAŞIMI Arş. Gör. M. Merve TENGİLİMOĞLU METİN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ TOPLU

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2005 (Bu Yönetmelik,

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; federasyonunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate

Detaylı

Mal Alımı İhale Mevzuatı

Mal Alımı İhale Mevzuatı KURUM MÜŞAVİRLİĞİ Mal Alımı İhale Mevzuatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Standart Formlar Tip İdari Şartnameler

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALİMATI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1-(1) Bu Talimatın

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; Federasyonun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak,

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI , GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ 2014 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?...4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı...5

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi / Planı... 5

Detaylı

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme,

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28718 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 2015 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ SÜREÇ YÖNETİMİ GIDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2012 Sayısı: 28434 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI TURİZMDE REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI TURİZMDE REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE UYGULAMA SÜRECİ TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI TURİZMDE REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SATINALMA EĞİTİMİ Onur ATILGAN

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

Madde 10 Yetki limitleri hiçbir şekilde aşılamaz, ancak zorunluluk gerektirdiğinde limitlerin üzerindeki alımlar için yetkilisinden onay alınması

Madde 10 Yetki limitleri hiçbir şekilde aşılamaz, ancak zorunluluk gerektirdiğinde limitlerin üzerindeki alımlar için yetkilisinden onay alınması KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı