ALT TEDARİKÇİ VE TAŞERON ÇEVRE KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALT TEDARİKÇİ VE TAŞERON ÇEVRE KILAVUZU"

Transkript

1 ALT TEDARİKÇİ VE TAŞERON ÇEVRE KILAVUZU REV: 3 YAYIN TARİHİ:

2 GİRİŞ Erkunt Sanayi A.Ş. alt tedarikçi ve taşeronlarının, oluşturulmuş veya oluşturulacak olan çevre politikaları ile kusursuz bir çevre duyarlılığına sahip olmalarını beklenmektedir. Bu beklenti, alt tedarikçi ve taşeronların; faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini, küreselleşen dünya koşullarına duyarlı ve yasal yükümlülüklere uygun olarak kontrol etmesiyle gerçekleştirilecektir. Bu kılavuz, alt tedarikçi ve taşeronların kontrol altında tutabildiği ve etkileyebileceği çevre boyutları içindir. Alt tedarikçi ve taşeronun kılavuzda belirtilen özel koşullara uyması zorunludur. Çevreye duyarlı ve Entegre Yönetim Sistemi ni uygulayan bir kuruluş olarak alt tedarikçi ve taşeronlarımıza yön vermesi amacıyla Çevre Yönetim Sistemi gereksinimleri verilmiştir. 1. ÇEVRE DUYARLILIĞI 1.1 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEREKSİNİMLERİ Genel Şartlar: Alt tedarikçi ve taşeron, çevreyi korumaya yönelik bir çevre yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, devamlılığını sağlamalı, sürekli iyileştirmeli ve bu şartları nasıl karşıladığını belirtmelidir Çevre Politikası: Alt tedarikçi ve taşeronun üst yönetimi, bir çevre politikası tanımlamalıdır Çevre Boyutları: Alt tedarikçi ve taşeron, kontrol edebildiği ve etkileyebildiği tanımlı çevre yönetim sistemi kapsamı dahilinde, kendi faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutlarını tanımlamalıdır Yasal ve Diğer Şartlar: Alt tedarikçi ve taşeron, kendi çevre boyutları için yürürlükte olan yasal şartların ve uymayı kabul ettiği diğer şartların, çevre boyutlarına nasıl uygulanabileceğini belirlemelidir Amaçlar ve Hedefler: Alt tedarikçi ve taşeron, çevre amaç ve hedeflerini, çevre politikasıyla uyumlu olarak belirlemeli, uygulamalı ve devamlılığını sağlamalıdır Acil Durumlara Hazır Olma ve Müdahale: Alt tedarikçi ve taşeron, çevresel etkisi veya etkileri olabilecek acil durumları önceden tespit ederek, bunlara nasıl müdahale edeceğini belirlemelidir Uygunluğun Değerlendirilmesi: Alt tedarikçi ve taşeron, çevre politikasında belirttiği yasal mevzuatlara uygunluğunu periyodik olarak gözden geçirmelidir Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler: Alt tedarikçi ve taşeron, çevre politikası ve çevre yönetim sistemi işleyişiyle ters düşen veya uygulaması bulunmayan durumlar için düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatıp bunların sonuçlarını izlemelidir Çevre Yönetim Sistemi Uygunluk Kanıtları: Alt tedarikçi ve taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi denetimlerine açık olmalıdır. Alt tedarikçi ve taşeronun akredite olmuş bir kuruluştan aldığı, geçerli bir ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olması, çevre için Erkunt Sanayi A.Ş. nin istediği yükümlülükleri karşılıyor olması anlamına gelmektedir.

3 Çevresel uygunluk kanıtları olarak değerlendirilecek diğer konu ve kanıtlar: - Yazılı çevre politikası - Tanımlı çevre amaç ve hedefleri - Çevre amaç ve hedeflerine yönelik yapılan ölçümler - Atıkların yasalara uygun olarak bertaraf edilmesi - Yönetimin gözden geçirme periyodu - Acil durum planları 1.2 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI, MALZEMELERİN AMBALAJLANMASI, SINIFLANDIRILMASI VE ETİKETLENMESİNE DAİR ÖZEL KOŞUL Alt tedarikçi veya taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş ye temin ettiği tüm kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formlarını (MSDS) Türkçe olarak, tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlamakla yükümlüdür. Alt tedarikçi veya taşeron firma, Erkunt Sanayi A.Ş. ye malzeme temin etmeye başladığı anda MSDS hazırlama yükümlülüğünü kabul etmiş sayılır. Alt tedarikçi veya taşeron firma, tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak malzeme hazırlamakla yükümlüdür. 1.3 YASAK VE/VEYA SINIRLI KULLANIM GEREKTİREN KİMYASAL MADDELERE DAİR ÖZEL KOŞUL Alt tedarikçi ve taşeron, Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatı ve müşteri taleplerine uygun şekilde yapılan üretimle malzeme temin etmek ile sorumludur. Alt tedarikçi ve taşeron, kendi ürettiği ve/veya üçüncü kişilerden temin ederek işlediği hammadde, yarı mamul ve/veya komponentlerde kullandığı malzemelerde, ulusal ve/veya uluslararası mevzuatça kullanımı yasaklanmış maddelerin bulunmadığını; aynı şekilde, kullanımı belli limitlerle sınırlandırılmış maddelerin limitler dahilinde kullanıldığını kabul ve taahhüt eder. Alt tedarikçi ve taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş nin talep etmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirtilen malzemelerin kullanılmadığını veya sınırlandığının taahhüdünü verecektir. Erkunt Sanayi A.Ş., direktiflere ve yasalara uyum çerçevesinde, alt tedarikçi veya taşeronundan verilen taahhüde tam uyumu sağlamak amacıyla akredite olmuş laboratuarlarda hazırlanmış test sonuçlarını talep edebilir. Ekte verilmiş olan Erkunt Kısıtlı ve Yasaklı Malzeme Listesinde belirtilen maddeler yasak ve/veya sınırlı kullanım gerektiren kimyasal maddeler kapsamına girdiğinden, alt tedarikçi ve taşeron ekli listeyi onayladığını kabul eder.

4 1.4 TRAKTÖR ÜRETİMİNDE KULLANILACAK OLAN MALZEMELERE YÖNELİK ÖZEL KOŞUL 96/61/EEC sayılı ve 24 Eylül 1996 tarihli Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü ile ilgili Konsey Direktifine (OJ L 257, ) göre traktörlerin üretiminde kullanılacak olan parçaların kaplama, boya ve pasivasyon işlemlerinde Krom 6 kullanılmaması gerekmektedir. Bu sebeple alt tedarikçi, Erkunt Sanayi A.Ş nin talep etmesi durumunda Krom 6 kullanmadığına dair taahhüt vermekle yükümlüdür. Tam uyumu sağlamak amacıyla Erkunt Sanayi A.Ş. alt tedarikçi ve taşeronlarından analiz isteyebilir. 1.5 AHŞAP MALZEMELERE YÖNELİK ÖZEL KOŞUL Alt tedarikçi ve taşeronun Erkunt Sanayi A.Ş ye tedarik ettiği malzemeler için kullandığı ahşap paletler ve ahşap ürünler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt kuruluşu olan Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) üyelerinin katılımıyla 2002 yılında Roma da belirlenen, uluslararası ticarette kullanılan masif ağaçtan yapılmış ambalaj ve paletlerle ilgili ISPM 15 standardına (International Standards for Phytosanitary Measures 15) uygun olmalıdır. 1.6 TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASINA YÖNELİK ÖZEL KOŞUL Alt tedarikçi ve taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş ye tedarik edeceği patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan maddelerle, yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen katı maddeler ve fiziksel veya kimyasal evsafı bakımından yukarıdakilere benzeyen diğer maddeleri, tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak sevk etmek zorundadır. 1.7 EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİNE DAİR ÖZEL KOŞUL Alt tedarikçi ve taşeron Erkunt Sanayi A.Ş. sahasına göndereceği her bir araç için, tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliğine uygun olarak egzoz gazı emisyon ölçümü, periyodik olarak yapılmış olmalıdır. 1.8 KULLANILAN AMBALAJ MALZEMELERİNE DAİR ÖZEL KOŞUL Alt tedarikçi ve taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş. de kullanılacak her malzemenin ambalajı için geri dönüşümlü malzeme kullanmayı tercih etmelidir. Ayrıca, kullanılan ambalaj malzemeleri; tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğine uygun olarak seçilmelidir. 1.9 ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK MALZEMELERE DAİR ÖZEL KOŞUL Alt tedarikçi ve taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş. ye tedarik edeceği elektrikli veya elektronik eşyalar için tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğindeki sorumluluklara uygun hareket etmelidir.

5 1.10 OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR ÖZEL KOŞUL Alt tedarikçi ve taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş. ye tedarik edeceği malzemelerde, tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ve tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (2013/14) ile tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğlerde (2014/14) yasaklı olarak belirlenen maddeleri kullanmamalıdır RADYOAKTİF MADDELERE DAİR ÖZEL KOŞUL Radyoaktivite kontaminasyonu; Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nun koşulsuz kullanım izin seviyesi (unconditional use clearance level ) IAEA TECDOC-855 (1996) ve Güvenlik Serisi RS-G-1.7 (2004) gerekliliklerine uygun; radyoaktif çekirdeklerle ilgili Avrupa Topluluğu Komisyonu (CEC) standartlarında belirlenen sınırlar dahilinde olmalıdır. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından yayınlanan ilgili dokümanlara aşağıdaki ağ bağlantısından ulaşılabilir: Radyasyondan korunma ile ilgili ek bilgiler için aşağıdaki dokümanlardan faydalanılabilir: Alt tedarikçi ve taşeron, tedarik ettiği ya da tedarik etmesi söz konusu olan herhangi bir ürün ya da malzemede radyasyon miktarındaki bir doz aşımının tespiti halinde oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulacaktır EMİSYON KAYNAKLARINA DAİR ÖZEL KOŞUL Alt tedarikçi ve taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş. bünyesinde yeni oluşturacağı emisyon kaynakları veya mevcutta kullanılan kaynaklardaki tadilat işlemleri için tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uymayı taahhüt eder. Yeni kurulan ve mevzuat şartlarını sağlamayan emisyon kaynaklarında yapılacak düzeltmeler, alt tedarikçi ve taşeron sorumluluğundadır.

ÇEVRE ÇEVRE ÇEVRE İÇİN TEHLİKELER HAVA ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2005. İnsanın yeryüzündeki faaliyetleri çevre sorunlarına

ÇEVRE ÇEVRE ÇEVRE İÇİN TEHLİKELER HAVA ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2005. İnsanın yeryüzündeki faaliyetleri çevre sorunlarına ÇEVRE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2005 Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, belirli bir ortamdaki bitki ve hayvan topluluğu, insan ve bunlar arasındaki faaliyetleri

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ TS EN ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Bilgi Notu ÖZLEM DURMUŞ Çevre Mühendisi odurmus@mpm.org.tr tel: 3124675590/336 ÖZLEM ÖZER Endüstri Mühendisi oozer@mpm.org.tr

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI 1. Amaç YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI Bu dokümanın amacı, proje kapsamında işletmelerin TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi işleminin gereklilikleri ile birlikte

Detaylı

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27844 MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, piyasaya

Detaylı

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 08-09 OCAK 2009 Ankara, Türkiye KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI 1. Amaç YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI Bu dokümanın amacı, proje kapsamında işletmelerin TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi işleminin gereklilikleri ile birlikte

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ 12 Şubat 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27844 TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAKKINDA

Detaylı

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği R.G.Tarihi: 12.03.2002 R.G.Sayısı: 24693 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında

Detaylı

Madencilikte Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması: TS EN ISO 14001

Madencilikte Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması: TS EN ISO 14001 Madencilikte Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması: TS EN ISO 14001 H. Bektaş TSE-Sîstem Belgelendirme ve Eğitim Müdürlüğü, Ankara Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, Ankara ÖZET: Bu yazıda Çevre

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

1. EKOSİSTEM 1.1. EKOSİSTEMLERİN BELİRGİN ÖZELİKLERİ

1. EKOSİSTEM 1.1. EKOSİSTEMLERİN BELİRGİN ÖZELİKLERİ 1. EKOSİSTEM Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem adı verilmektedir. Doğal

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık

Detaylı

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/18 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB kapsamda kagir harcının piyasaya arz etmek amacıyla CE işareti taşıması kurallarını kagir harcının temel karakteristiği

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ istanbul Sanayi Odası - Çevre Şubesi Yayın no: 2002 7 Çevre Şubesi yayın no: 2002 1 KOBİller İçin ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Rehberi Nisan 2002 İrtibat için: İstanbul Sanayi Odası Tepebaşı, Meşrutiyet Cad.

Detaylı

4. YASAL MEVZUAT (İP 4)

4. YASAL MEVZUAT (İP 4) 4. YASAL MEVZUAT (İP 4) Bu bölümde, Türkiye, Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency, EPA), Kanada ve Güney Afrika da arıtma çamurlarının yönetimine

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ Tanım: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir.

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.21 03.01.2012 01 04/03/2013 AÇIKLAMA

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.21 03.01.2012 01 04/03/2013 AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 1 04.03.2013 Dokümanın adı değiştirildi. CPR Yönetmeliğine göre belge adı ve uygulamalar değiştirildi. 1/19 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB

Detaylı

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR-

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4 4 7 0 1 8 0-4 4 6

Detaylı

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur.

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Özet Bir firmanın ürünlerinin tercih sebeplerinin başında profesyonel olarak yapılan etiketleme sistemi gelmektedir. Bu şekilde tüketicinin tüketim amacına en

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A, paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını

Detaylı