Sayı: B.30.2.CUM / 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı: B.30.2.CUM.0.70.00.00/ 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI"

Transkript

1 Sayı: B.30.2.CUM / 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI 05/03/2010 tarihinde saat da Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda, kapalı zarf ve açık artırma teklif usulü ile en yüksek teklif veren banka arasında yapılacak olan, çalışan personelin maaşlarının ödeneceği bankanın belirlenmesi ile ilgili promosyon ihalesinin ilanı ve şartnamesi ekte gönderilmiştir. Şartname ve ekleri adresindeki ihale ilanları bölümünden ayrıca temin edilebilir. Bilgi ve gereğini rica ederim. EKİ : 1-İlan (1 adet) 2-Şartname (5 sayfa) 3-Başvuru dilekçesi ve imza sirküsü (1 adet) 4-Teklif Mektubu (1 adet) Prof.Dr.İlyas DÖKMETAŞ Rektör DAĞITIM : 1-AKBANK T.A.Ş. Sivas Şubesi 2-HALK BANKASI A.Ş.Sivas Şubesi 3-DENİZBANK A.Ş. Sivas Şubesi 4-FİNANSBANK A.Ş. Sivas Şubesi 5-HSBC BANK A.Ş. Sivas Şubesi 6-ŞEKERBANK T.A.Ş. Sivas Şubesi 7-T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Sivas Şubesi 8-TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Sivas Şubesi 9-TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Sivas Şubesi 10-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sivas Şubesi 11-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Sivas Şubesi 12-FORTİS BANKASI A.Ş. Sivas Şubesi 13-ASYA FİNANS A.Ş. Sivas Şubesi 14-KUVEYT TÜRK A.Ş. Sivas Şubesi 15-İNG BANK A.Ş. Sivas Şubesi 16-TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sivas Şubesi

2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE BANKADAN MAAŞ VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Banka Promosyonu İhale Numarası :01 1-Kurumun Adı :Cumhuriyet Üniversitesi A) Adresi :Kayseri Yolu, 7.km. Kampüs/ SİVAS B) Telefon ve Faks Numarası : / C) Elektronik Posta Adresi :www.cumhuriyet.edu.tr 2-İhale Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı 5-Kurum Personelinin Yıllık Nakit Akışı 6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer 7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :Banka Promosyon İhalesi :Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü :2.937 (Akademik ve İdari Personel) : ,00.- T.L. (Yaklaşık Olarak) :Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü (Senato Toplantı Salonu) :05/03/2010 Cuma günü, Saat da A. GENEL ŞARTLAR 1. Cumhuriyet Üniversitesinin tüm birimlerinde adet personel bulunmakta olup (maaş+ ücret + ek ders + Döner Sermaye Katkı Payı* + fazla çalışma + yolluk + v.b) 31/12/2009 tarihi itibariyle (2010 yılı) yıllık yaklaşık, ,00.-T.L. nakit akışı olacağı hesaplanmıştır. * Not : Üniversitemizce Döner Sermaye katkı payı dışında ödemesi yapılan, Üniversitemiz Vakfının nakit akışı, öğrenci harçları nakit akışı, Rektörlük ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının temizlik, güvenlik ve yemek ihalesi ödemeleri nakit akışı, bütçesi döner sermayeden karşılanan mal ve hizmet alımı ödemeleri ile proje desteği katkı paylarının nakit akışı tutarları toplamı, yaklaşık olarak ,00.-TL. olup, bu meblağ promosyon ihalesi kapsamı dışında tutulmuştur. Bu tutar daha sonra ayrıca değerlendirilecektir. 2. İhale tekliflerinin, Cumhuriyet Üniversitesi personelinin izinli olduğu günlerde, yarıyıl ve yaz tatillerinde bulunduğu yerlerde işlem yapma konusunda da sıkıntı çekmeyeceği yaygın şube ve servis ağı bulunan bankalara verilmesi esas alınmıştır. 3. Kurumca; personelin maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret, yolluk ödemeleri, ek ders ödemeleri, fazla çalışma (mesai) ödemeleri ve diğer ödemeler ise banka listesinin/eft nin yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirilir.

3 4. Anlaşma yapılan banka; kart sahibi Üniversite personelinden isteyenlerin düzenli fatura ödemesini (elektrik, su, doğalgaz, kira, sabit ve cep telefonu vb.) ödemelerinden hiçbir masraf almaksızın yerine getirecektir. Personelin vereceği talimatla; düzenli fatura ödemelerinde ilgili faturada yazılı ödemenin muhatabı kurumun fatura bilgilerini bankaya zamanında bildirmemesi veya bildirdiği halde bankanın son ödeme tarihinde gerekli ödeme işlemlerini sistemin çalışmaması, bilgisayarların arıza yapması veya başka bir nedenle bankanın kusurundan doğan gecikmelerde banka sorumlu olacak, Üniversite personeli kusurları saklı kalmak kaydıyla doğacak sorumluluktan idaremiz personeli muaf tutulacaktır. 5. Anlaşma yapılacak olan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Cumhuriyet Üniversitesinden veya personellerinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti, ekstre ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir. Banka, bankalar arası havale ve EFT işlemlerinde (yurtiçi ve yurtdışı dahil) kart sahibi personelden hiçbir masraf talep etmeyecektir. 6. Anlaşma yapılacak olan banka; promosyon ödemesini, aşağıda belirtilen takvime uygun olarak, kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına yatıracaktır. Personel hesabına ne kadar promosyon ödemesinin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı ve ayrıntılı olarak bildirilecektir. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROMOSYON ÖDEMESİ TAKVİMİ Ödeme Tarihi : Ödeme Yüzdesi : Eylül 2010 Nisan 2011 Eylül 2011 Nisan 2012 Eylül 2012 Eylül 2013 % 15 i % 15 i % 15 i % 15 i % 15 i % 15 i 7. Anlaşma yapılan banka; promosyon tutarının net olarak % 90 ını personelin maaş hesaplarına Rektörlüğün belirleyeceği usul ve esaslara ve yukarıda belirtilen ödeme takvimine göre yatıracaktır. Promosyon tutarının % 10 unu da, 20 Temmuz 2007 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 2007/21 nolu banka promosyonları konulu Başbakanlık Genelgesinin 4.maddesinde belirtilen, usul ve esaslar doğrultusunda kullanılmak üzere; Rektörlükçe bildirilecek banka hesabına, protokolde belirtilecek bir tarihte, banka tarafından yatırılacaktır. Personele ödenen promosyon tutarlarına ait listeleri en geç 2 (iki) iş günü içinde internet ortamında ve ayrıca resmi yazı ile Rektörlüğe bildirecektir. 8. Promosyon anlaşmasından sonra; Üniversitenin anlaşmaya dahil birimlerine, açıktan ataması yapılan personel ile ücretsiz izin dönüşü veya askerlik dönüşü göreve başlayan personel olması halinde, bu personele de göreve başladığı ayı takip eden ödeme döneminden itibaren geriye kalan promosyon ödemesi banka tarafından protokolde belirtilecek ödeme takvimine uygun olarak yapılacaktır. 9. Anlaşma yapılacak olan banka; maaş özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

4 10. Anlaşma yapılacak olan banka; ATM cihazında oluşacak arıza ve para bitimi durumunda, Bankaya bildirilmesinden itibaren 2 (iki) saat içerisinde banka yetkililerince derhal müdahale edip, mevcut hizmetin devamının sağlanması zorunludur. Banka bu ve benzeri durumlara meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri alacaktır. 11. Anlaşma yapılacak olan banka; kampüs alanı ve kurum personelinin sayısını da dikkate alarak Üniversite tarafından belirtilen yerlere; merkez için en az 5 (beş) bankamatik koymak ve her gün 24 saat hizmete hazır halde tutmak ve kampüs alanı içerisinde Üniversite yönetimince gösterilecek alana en az bir şube açmak zorundadır. 12. Anlaşma yapılacak olan banka ile sözleşme süresi 4 (Dört) yıldır. Protokol süresi ile ilgili herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayacaktır. 13. Doğal afet, deprem, yangın gibi mücbir sebeplerden dolayı işlemlerde gecikme olması ve personelin maaşını zamanında tahsil edememesinden Banka sorumlu tutulmamakla birlikte, bu halde dahi banka, ödeme yapılması için (gerekirse elden ödeme yapılması dahil) alınabilecek tüm tedbirleri derhal almak zorundadır. 14. Üniversitemizin, bankacılık hizmetlerinin anlaşma yapılan banka şubesince gerçekleştirilmesine karar verilmesi ve protokol metninin imzalanması halinde, bankacılıkta mevduat sahipleri lehine yapılacak yenilikler ve sağlanacak ilave imkanlar Üniversite personeline de aynen uygulanacak ve bu uygulama duyurulacaktır. 15. Banka, imzalayacağı Hizmetin devam ettiği süre içinde her ne sebeple olursa olsun; ilgili mercilerce bankanın faaliyetine son verilmesi, bir kurumun gözetimi altına alınması, el değiştirmesi, faaliyetini aksatacak şekilde bir olumsuzluk yaşaması durumunda veya muhatap şubenin kapatılması halinde Üniversitemiz sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisine sahiptir. Şeklindeki sözleşme hükmünü kabul edecektir. 16. Bankanın, ödeme yapılacak personelin görev yaptığı ilçede şubenin ve ortak nokta ATM lerinin bulunmaması halinde personel hesabına yatırılan aylık ve diğer ödemeleri için personelin başka bir bankadaki hesabına Banka, havale veya EFT yapmak zorundadır. Banka yapacağı bu havaleden veya EFT den herhangi bir ücret talep etmeyecektir. 17. Anlaşmalı banka; anlaşma süresince ve daha sonra, elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz yılında banka ATM lerinde kurum personeli için günlük minimum 1.200,00.-TL. nakit çekme limiti olacaktır. Sözleşme süresi içinde Kurumun talebi doğrultusunda her yılbaşında limit % 10 oranından az olmamak üzere arttırılması sağlanacaktır. 19. Anlaşma yapılan banka; Kurum personeline ATM lerini ve ortak nokta ATM lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeksizin kullandıracaktır. 20. Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir. Her personel adına vadesiz hesap açma işlemleri personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından yapılacaktır. Her personel adına vadesiz maaş hesabı ve personelin isteği halinde ek hesap yada fon hesabını, banka açmak zorundadır.

5 21. İmzalanacak sözleşme ve ekleri için tahakkuk edecek Damga Vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin her türlü harç, resim, KDV ve vergiler ile masraflar banka tarafından karşılanacaktır. B. TEKLİFLERİN SUNULMASI 22. Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, açık adresi, yetkili kişinin imzası, mühür veya kaşesi bulunacaktır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Promosyon İhalesi gün ve saatine kadar, Teklif Belgesi, alındı karşılığında, Rektörlük binası senato odası, Promosyon İhalesi Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırası ile açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Şartnamede belirtilen kriterlere uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. C. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 23. İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler ilk teklif olup, teklifler komisyon tarafından banka yetkilileri huzurunda değerlendirildikten sonra, en yüksek teklifi veren 5 (Beş) banka belirlenecektir. En yüksek teklifi veren istekli bankalar arasında aynı anda açık artırma usulü için diğer yazılı turlara geçilecektir. Açık artırma turlarında ihaleye iştirak eden, kalan 5 (beş) bankanın yetkilileri kapalı zarf içinde tekliflerini yenileyeceklerdir. Teklif turlarına kalan 5 (beş) banka ile en yüksek teklifi veren tek istekli banka kalıncaya kadar devam edilir. Komisyon ve istekli Bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir. 24. Açık artırma; Komisyonca belirlenen bankaların daha önce kapalı zarf ile verdikleri en yüksek fiyattan başlar. 25. Banka Promosyonu İhale Komisyonu gerek gördüğünde ihaleyi yapıp yapmamakta veya yenilemekte yetkilidir. 26. Bu ihale tekliflerinin değerlendirilmesi; İhale, şartnamede belirtilen tüm şartları kabul eden ve promosyon olarak en yüksek teklifi veren bankaya verilecektir. Bu karar ihaleye katılan tüm bankalara yazılı olarak bildirilecek ve ihale üzerinde kalan banka sözleşmeye davet edilecektir. İhaleyi kazanan banka bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde şartnameye uygun olarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici Banka sözleşmesinin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir. D. CEZAİ HÜKÜMLER 27. Kapalı zarf ve açık artırma usulü sonucunda promosyon ihalesini kazanan bankanın protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde yada sözleşmenin imzalanmasını müteakip tek taraflı fesih etmesi halinde, açık artırma sonucunda verdiği teklifin % 20 (yüzde yirmi) si kadar ceza ödemeyi kabul eder. 28. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen tüm şartları yerine getirmekle sorumludur. 29. Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2. defa tekrarında promosyon bedelinin % 10 (yüzde on) u oranında ceza ödemeyi

6 kabul eder. 3. tekrarında ise sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilir. Sözleşme İdarece tek taraflı fesih edildiğinde, banka promosyon miktarının % 20 si kadar ceza ödemeyi kabul eder. 30. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz. 31. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri tamamen veya kısmen Cumhuriyet Üniversitesinin yazılı izni olmaksızın bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluk Bankaya ait olmak üzere, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Mahkeme kararı olmaksızın, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka, 4 yıllık toplam promosyon miktarının % 20 sini ceza olarak ödemeyi kabul eder ve sözleşme yaptığı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden herhangi bir hak talep edemez. 32. İtilaf halinde Sivas Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. E. DİĞER HÜKÜMLER 33. Anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ve ekleri için tahakkuk edecek Damga Vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç ve vergiler Banka ya aittir. 34. Her ay idaremiz personelinin maaşlarını ilgili banka şubesine havale ettikten sonra herhangi bir sebeple (haciz, ihtiyari tedbir, icra, kişi borcu, v.b) maaş yada ücretlerinde kesinti yapılması gereken personelin, hesaplarına bloke koydurmaya veya kaldırmaya Rektörlüğümüz, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının (Mali Hizmetler Birimi) yazılı talimatı veya acil durumlarda telefon veya faks talimatı ile yapılacaktır. 35. Rektörlüğümüz birimleri, personellerinin maaş tutarları, ek ders ödemeleri, döner sermaye ödemeleri, fazla çalışma ödeme bilgileri aracılığı ile internet üzerinden veya CD ortamında gönderilecektir. Ödeme listeleri muhteviyatında banka yetkilisi tarafından veya CD nin alındığına dair, Bankaca haber verilecektir. 36. Bankalarca verilen teklifler Türkçe, teklif para birimi TL cinsinden olacaktır. BANKA PROMOSYONU ANLAŞMASI (İHALESİ ) YÜRÜTME KOMİSYONU : BAŞKAN ÜYE ÜYE Prof.Dr.Ahmet UZUN Muammer KOKİLİ Muhammed Zahit KAYA İktisadi ve İdari Bilimler Genel Sekreter Sendika Temsilcisi Fakültesi Dekanı ve Harcama Yetk. DANIŞMAN VE RAPORTOR ÜYELER : Prof.Dr. Meftuni YEKELER Prof. Dr. Orhan SOLAK Prof.Dr.M.Zahir BAKICI Rektör Yardımcısı Rektör Danışmanı Tıp Fakültesi Öğr.Üyesi Prof.Dr.M.İlker TOKER Av.Gülçin BUYRUK Süleyman EROZAN Başhekim Yardımcısı Hukuk Müşaviri Mali Hizmetler Uzmanı

7 Banka Promosyonu İhale Numarası :2010/1 1-Bankanın Adı : A) Adresi : B) Telefon ve Faks Numarası : C) Elektronik Posta Adresi : D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No su : 2-İhale Konusu :Banka Promosyonu 3-İhale Usulü :Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü 4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı :2.937 Kişi 5-Kurum Personelinin Yıllık Nakit Akışı : ,00.- T.L. 6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri :Rektörlük Binası, Senato Toplantı Salonu 7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :05/03/2010 Cuma günü, saat da Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve ihaleye ait şartnameleri okuyarak bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka Promosyon ihalesine katılmak üzere başvurmaktayız. Teklif zarfımız ektedir. İhaleye açık arttırma usulü ile devam etmek istiyoruz. Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz. Gereğini arz ederiz. Adı SOYADI Bankası Yetkilisi İmza Sıra Adı ve Soyadı Bankadaki Görevi İmzası 1.yetkili 2.yetkili 3.yetkili

8 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA (BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBUDUR) Sayı : Tarih: Konu : Banka Promosyonu İhale Numarası :2010/1 1-Bankanın Adı : A) Adresi : B) Telefon ve Faks Numarası : C) Elektronik Posta Adresi : D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No su : 2-İhale Konusu :Banka Promosyon İhalesi 3-İhale Usulü :Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü 4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı :2.937 Kişi 5-Kurum Personelinin Yıllık Nakit Akışı : ,00.- T.L. 6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri :Rektörlük Binası, Senato Toplantı Salonu 7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :05/03/2010 Cuma günü, saat da Banka Promosyonu İhale Komisyonunca../../ günü, saat.. da ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. Banka promosyonu olarak Kişi başına..tl. (...) ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. Saygılarımızla. Adı SOYADI Bankası Yetkilisi İmza

9 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İLANI Banka Promosyonu İhale Numarası : 2010/1 1-Kurumun Adı : Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü A) Adresi : Kayseri Yolu, 7. Km. Kampus/SİVAS B) Telefon ve Faks Numarası : / C) Elektronik Posta Adresi : 2-İlanın Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı 5-Kurum Personelinin Yıllık Toplam Nakit Akışı 6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri 7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati 8-İhale İlanı Tarih ve Saati : Banka Promosyonu İhalesi : Kapalı zarf ve açık arttırma : Personel : ,00.-TL. : Rektörlük Senato Salonu : 05/03/2010 Cuma günü, Saat da : 05/02/2010 Cuma günü, Saat da Banka Promosyonu Komisyonu 04/02/2010 Perşembe günü, saat de yaptığı toplantıda, Banka Promosyonu İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak bankalara, Banka Promosyonu İhalesine katılmaları için Davet Mektubu gönderilmesine karar verilmiştir. Banka Promosyonu İhalesinde Uygulanacak Kriterler: 1-Banka Promosyonu ihalesi ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır. 2-Banka Promosyonu İhalesi Şartnamesi ve diğer belgeler adresi ihale ilanları bölümünden ve ayrıca Banka Promosyon İhalesi Komisyonundan alınabilir. 3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kapalı zarf ve açık arttırma usulleri ile belirlenecektir. 4-Teklifler, en geç 05/03/2010 Cuma günü, saat 10:00' a kadar Rektörlük binası senato salonunda promosyon ihalesine katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek, komisyon ve banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren 5 adet banka arasında açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İlanen duyurulur. BANKA PROMOSYONU ANLAŞMASI (İHALESİ) YÜRÜTME KOMİSYONU : BAŞKAN ÜYE ÜYE Prof.Dr.Ahmet UZUN Muammer KOKİLİ Muhammed Zahit KAYA İktisadi ve İdari Bilimler Genel Sekreter Sendika Temsilcisi Fakültesi Dekanı ve Harcama Yetkilisi EKİ : 1- Banka Promosyonu İhale Şartnamesi (5 sayfa) 2- Banka Promosyonu İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu 3- Banka Promosyonu İhalesi Teklif Mektubu

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası :2014 1 1-Kurumun Adı :Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A) Adresi :

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı : 6*>* U /.1.0/2012 Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası : 1 1-Kurum Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi A) Adresi : Kahramanmaraş

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 Banka Promosyonu İhale Numarası : 2014/1 1-Kurumun Adı : Eskişehir Sağlık Müdürlüğü A)

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ahka 5 Banka Promosyonu İhale İlanı1 BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI* İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı : 2265 20/05/2011 Konu : İhale Kararı Banka Promosyonu İhale Numarası : 4 1-Kurumun Adı : İZMİR KONAK

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası: 3 1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler;

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı: Nevşehir Üniversitesi Adresi: Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde

Detaylı

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3.

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3. T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU 1.KURUMUN ADI: 2.KURUMUN ADRESİ: T.C KOÇARLI BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:5 KOÇARLI 3.KURUMUN TELEFON VE FAKS

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTES Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Adresi : Hançerli

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Orman Genel Müdürlüğü b) Adresi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Binası Söğütözü Cad.No:14/E 17. Kat B Blok - ANKARA

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 04.06.2013 // 4690 1-Kurumun Adı : Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü A) Adresi : Erzene Mah. Ankara Cd. No: 172/155 35040

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU : ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1-Antalya Ġl Müftülüğü, Aksu Ġlçe Müftülüğü ve DöĢemealtı Ġlçe Müftülüğü çalıģanlarının

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı