TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ"

Transkript

1 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı 5-İhalenin Yapılacağı Yer 6-İhale Tarih ve Saati : Çamlıca Mahallesi 145 Sok. No: 16 Yenimahalle/ANKARA : Tel: Fax: : : Ücret Ödeme Protokolü - Promosyon İhalesi : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü : 271 Kişi : TEMSAN Genel Müdürlüğü :../,,,,,,,/201 Günü, Saat : A. GENEL ġartlar : 1. TEMSAN Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının Program personel sayısı 1118 kişi olup, 22/09/2014 tarihi itibariyle fiili personel sayısı 271 kişidir. Çalışan sayısı yıl içerisinde Bütçe Kanunu ile tahsis edilecek Kadrolarla 25 ila 30 kişi arasında artarak değişmektedir. 15/09/2014 tarihi itibariyle TEMSAN Genel Müdürlüğü Merkez ve Ankara İşletme Müdürlüğü ile Taşra Teşkilatında (Diyarbakır) çalışan personelin, kadrolarına göre dağılımı ve 15/09/2014 tarihi itibariyle almış oldukları ve Banka aracılığıyla NET (Vergi ve Sosyal Güvenlik Kesintileri dahil edilmemiştir) ortalama aylık ücretleri aşağıdaki şekildedir. 22/09/2014 Tarihi itibariyle KADRO Fiili NET Aylık Ücreti (Ġkramiye Aylık Toplam Ödenen ÇalıĢan(A) Dahil) (B) (A*B) KapsamdıĢı ĠĢçi TOPLAM Aylık toplam 271 kişiye ödenen tutar: TL. dır. Kapsam DıĢı ve Kapsam içi (Sendikalı) personele Devlet tarafından belirlenen günlerde; 2 ikramiye ve T.Ġ.S. gereği 2 maaģ tutarında ikramiye (Nisan ve Eylül ayı ilk haftası) olmak üzere toplam her yıl 4 maaģ tutarında brüt ücret üzerinden ödeme yapılmaktadır. Ayrıca Kapsam dıģı personel ve ĠĢçi Kıdem Tazminatları da Protokol kapsamındaki bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Kurumdan Emekli olan kiģiye ortalama TL. Kıdem Tazminatı ödenmektedir. 01/01/2015 Tarihi itibariyle Yılın ilk 6 ayı için ; KapsamdıĢı maaģlarına = % 5 Devlet zammı + Sosyal Yardım TL. Olacaktır. ĠĢçi MaaĢlarına = % 5 Zam+ Sosyal Yardam TL. Olacaktır. ĠĢçi MaaĢlarına ve Sosyal Yardımlarına 2015 Yılı için = % 3 zam + Enflasyon farkı olursa farklar ilave edilmektedir. 1

2 01/01/2015 Tarihi itibariyle Projeksiyon KADRO Fiili ÇalıĢan(A) NETAylık Ücreti (Ġkramiye AylıkToplam Ödenen Dahil) (B) (A*B) Kapsamdışı İşçi TOPLAM Yaklaşık aylık toplam 271 kişiye ödenecek tutar: TL.dır. 2. Komisyonumuz ihale tekliflerini personelimizin izinli olduğu günlerde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeyi esas almaktadır. 3. Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01'de, işçiler için her ayın 14 ünün başladığı gece saat 00.01'de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise banka listesinin/eft'nin yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirilir. 4. Ücret Ödeme Protokolü-Promosyon İhalesine katılacak olan Bankaların Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatının yerleşik bulunduğu Ankara ve Diyarbakır İl sınırları içerisinde Şubeleri bulunması gerekmektedir. 5. Ücret Ödeme Protokolü-Promosyon İhalesine katılacak olan bankalar; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, TEMSAN, personelinden Maaş hesaplarından yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti, ekstre ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf talep etmeyecektir. Bu husus Bankanın bütün şubelerine duyurulacak ve bu yönde işlem tesis edilecektir. Personelin internet yoluyla dolandırılması halinde, personel zararını karşılayacaktır. 6. Personelin anlaşmalı bankadan ihtiyaç kredisi kullanması durumunda gerekli kolaylık sağlanarak asgari oranda masraf alınması sağlanacaktır. 7. Anlaşma yapılacak olan banka; Promosyon ödemelerini defaten tarihinde personel hesaplarına yatıracaktır. Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Merkezde TEMSAN Finansman Dairesi Başkanlığına, Taşra Teşkilatlılarında İşletme Müdürlüklerine yazılı ve ayrıntılı olarak bildirilmek zorundadır. 8. Anlaşma yapılacak Bankanın personele açacağı Kredili Mevduat Hesabı, Maaş Hesabı vb. gibi adlar altında personelin talebi üzerine limit tahsisi yapması halinde, uygulanacak aylık faiz oranı, BDDK tarafından Kredi Kartları için belirlenen azami faiz oranından yüksek olmayacaktır. Tekliflerin verilmesi noktasında teklif sahibi Banka uygulayacağı faiz oranını komisyonumuza sunacaktır. 9. Teklif Sahibi Bankanın personelin talebi halinde düzenleyeceği Kredi Kartlarının aylık faiz oranları, BDDK tarafından Kredi Kartları için belirlenen azami faiz oranından en az %10 aşağıda olması komisyonumuz tarafından ayrıca değerlendirileceğinden bu hususunda tekliflerde ayrıca yer alması gerekmektedir. 2

3 10.Ücret Ödeme Protokolü-Promosyon ihalesine katılacak olan bankalar; Hizmet sunamayacağı Taşra Teşkilatımız yerleşkelerinde diğer bankaların ATM'lerini ve ortak nokta ATM'lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır. 11.Anlaşma yapılacak olan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM'lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. 12.Anlaşma yapılacak olan bankanın ATM cihazında oluşacak arıza ve para bitimi durumunda Bankaya bildirilmesinden sonra 2 saat içinde hizmetin devamı sağlanacaktır. 13.Ücret Ödeme Protokolü-Promosyon İhalesine katılacak olan bankalar; kurum personelinin sayısını da dikkate alarak Para Yatırmalı bir ATM cihazı olacak şekilde Şirketin sosyal tesislerini de dikkate alacak şekilde bankamatiklerini organize edecektir. Şirketimizin Türkiye deki yerleşkelerinin adresleri ekte verilmiştir. (Ek-1) 14.Personelimiz tarafından yapılacak her türlü bankacılık işlemi ve düzenli EFT talimatlarından ücret alınmayacaktır. 15.Sözleşme imza tarihinden sonra Teşekkülümüzde işe yeni girecek personele, giriş tarihi süresi dikkate alınarak promosyon ödemesi yapılacaktır. 16.İhaleye teklif verecek olan bankalar tekliflerini 5 yıllık olarak vereceklerdir. 17.Ücret Ödeme Protokolü-Promosyon anlaşmasından sonra; TEMSAN Genel Müdürlüğü Merkez, Ankara İşletme Müdürlüğü ve Taşra birimlerine başka il veya ilçeden ataması yapılan personeller olması, askerlik görevini yapan personelin göreve başlaması ve ücretsiz izinli veya raporlu olanların izinlerinin veya raporlarının sona ermesi halinde, bu personellere de promosyonları banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek sisteme dahil olunan aydan itibaren aynı şartlarda ödenecektir. TEMSAN Genel Müdürlüğü Merkez veya Taşra birimlerine başka bir kurumdan ataması yapılan personel olması halinde, ilgili personelin daha önceki kurumunda görev yaptığı sırada promosyondan kısmen yada tamamen yararlanıp yararlanılmadığına bakılmaksızın, bu personellere de promosyonlar banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek, sisteme dahil olunan aydan itibaren aynı şartlarda ödenecektir. 18.Ücret Ödeme Protokolü-Promosyon anlaşmasından sonra; herhangi bir nedenle TEMSAN Genel Müdürlüğü ile ilişiği kalmayan (Nakil, Emekli veya Vefat vb.) personeline, ayrıldığı tarihten itibaren takip eden dönemler için promosyon adı altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ayrılış tarihi itibari ile 6 ayı doldurmamış olsa bile, Banka, Promosyon iade isteğinde bulunmayacaktır. 19. Bankalar, Teşekkülümüz çalışanları ile yapacakları Bankacılık Sözleşmelerine, Bu sözleşmede yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecek maddeler koyamazlar. 20.Ücret Ödeme Protokolü-Promosyon ihalesine katılacak olan bankalar; Kurum personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir. Hesap açma işlemleri personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından her personel adına vadesiz maaş hesabı ve personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabını Banka açmak zorundadır. 21.Personelin yazılı talimatı olmadan Kredi kartı düzenlenemez, ve maaş hesabından başka hiçbir hesap açılamaz. 22. Personel adına açılacak olan vadesiz mevduat hesabından ücretsiz olarak düzenli fatura ödeme imkânı mevcut olmalı, su, elektrik, telefon, doğalgaz, kira, kablolu tv, cep telefonu ve her türlü düzenli ödeme için hizmet verilmeli ve bu işlemlerden ücret/komisyon alınmamalıdır. 23.Anlaşmalı banka; Anlaşma süresince ve daha sonra, elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz. 3

4 B. TEKLĠFLERĠN SUNULMASI : 24.Ücret Ödeme Protokolü-Promosyon ihalesine teklifler,.././201.. tarihi Saat. e kadar "Teklif Belgesi Alındı" karşılığında TEMSAN Genel Müdürlüğü genel evrak servisine teslim edilecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 25.Ücret Ödeme Protokolü ihalesi kapalı zarf usulü - açık artırma şeklinde yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi, yetkili kişinin imzası mühür veya kaşesi bulunacaktır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen kriterlere uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen saate kadar verilen teklifler komisyonumuz tarafından açılacak ve teklif tutanağına kaydedilecektir. 26.Banka teklif mektubu ekinde; Türkiye genelinde Şube sayısını, Şirketimiz Ek-1 Merkez ve Taşra Teşkilatı bulunan İl Merkezlerinde bulunan Şube sayısı, ATM sayısı ve personel sayılarını içeren bilgileri, yazılı olarak sunacaktır. C. TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : 27.İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler ilk teklif olup, teklifler İhale komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra, en yüksek teklifi veren ve komisyonun uygun göreceği ( Türkiye genelindeki Şube Sayısı, İl Merkezindeki Şube, ATM sayısı ve personel sayısı vb.) bankalar belirlenecektir. 28.İhale Komisyonca belirlenen tarih ve saatte şartları uygun görülen en yüksek 5 (beş) bankadan ikinci tur teklifleri Komisyonca yazılı olarak istenecektir. 29. İkinci tur; İhale Komisyonca belirlenen bankaların daha önce kapalı zarf ile verdikleri en yüksek fiyattan başlayacaktır. 30.Ücret Ödeme Protokolü - Promosyon İhale Komisyonu gerek gördüğünde ihaleyi yapıp yapmamakta veya yenilemekte yetkilidir. 31.Bu ihale tekliflerinin değerlendirilmesi; Şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifine İhale Komisyonu değerlendirerek, uygun gördüğü bankaya ihaleyi verilecektir. İhale üzerinde kalan bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İhaleyi kazanan banka bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde şartnameye uygun olarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme TEMSAN Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 145 Sok. No: 16 Yenimahalle /ANKARA adresinde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici Banka sözleşmesinin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir. Şartnamemizde bulunan bütün hususlar anlaşma yapılan Banka tarafından kabul edilmiş sayılır. D. CEZAĠ HÜKÜMLER : 32.Açık artırma sonucunda ihaleyi kazanan bankanın protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklifin %30 (Yüzde Otuz)'u kadar ceza ödemeyi kabul eder. 33.Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur. Banka ile imzalanacak protokolde bu şartnamede yer alan hususlara aykırı maddeler veya hükümler içeremez. 34.Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2. defa tekrarında promosyon bedelinin % 10 (Yüzde On)'u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Banka promosyon miktarının %30'u kadar ceza ödemeyi kabul eder. 4

5 35.Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz. 36. Anlaşma yapılan Banka'nın, herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. 37.Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluk Bankaya ait olmak üzere TEMSAN Genel Müdürlüğü mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka, sözleşme süresi için öngörülen toplam promosyon miktarının %30'unu ceza olarak ödemeyi kabul eder ve sözleşme yaptığı TEMSAN Genel Müdürlüğünden herhangi bir hak talep edemez. 38.İtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir. E. DĠĞER HÜKÜMLER : 39.Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ve eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler Banka'ya aittir. EK: Genel Müdürlük, Ankara İşletme Müdürlüğü ve Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Adres ve Telefon Bilgileri Listesi 5

6 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAġRA ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ADRES VE TELEFON LĠSTESĠ 1- TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çamlıca Mahallesi 145 Sok. No: 16 Yenimahalle/ANKARA Tel : /8 Hat Fax : ANKARA ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Çamlıca Mahallesi145. Sok. No: 16 Tel : /8 Hat Fax : Yenimahalle/ANKARA 3- DĠYARBAKIR ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Dökmetaş Mahallesi Elazığ Bulvarı No: 429 P.K. 124 Tel: (0 412) /9 Hat Fax: (0 412) DİYARBAKIR 6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı