TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI"

Transkript

1 TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Yönetimi, Ankara Dr. Armağan AKSOY, Dr. Uğur GÜZEL Geride bıraktığımız yüzyılın birinci yarısında kan bankacılığı ve transfüzyon alanındaki bilgiler oldukça sınırlı olup kanın alınması, muhafazası ve hastalara nakli oldukça zahmetli ve güvenliği tartışmalı girişimler olarak gerçekleşmekteyken, yüzyılın ikinci yarısında tıp ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak bu alandaki uygulamalar da büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Kan bankacılığı alanındaki uygulamaların temel amacı kan ve kandan elde edilen ürünlerin ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere uygun kişilerden, doğru yöntemlerle alınması gerekli işlemlere tabi tutulması, muhafazası, nakli ve hastalara kullanılması ve bu işlemlerin tüm aşamalarının izlenebilir olması olarak özetlenebilir. Transfüzyon uygun endikasyonların varlığında vazgeçilemez bir tedavi yöntemi olmakla birlikte hastaya ciddi riskleri de getirebilmektedir. Bu nedenle modern tıpta transfüzyon, güvenlik kavramı ile birlikte anılmaktadır. Güvenli sözcüğü genel olarak tehlike, risk ve beladan uzak olma hali şeklinde tanımlanmaktadır. Oldukça göreceli olan bu kavram, kan bankacılığı açısından bilinen tüm transfüzyon risklerinden uzak olma hali olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan aynı kavramın toplum vicdanındaki tanımı sıfır risk içeren transfüzyon dur. Günümüzde mevcut olan teknolojik ve bilimsel olanaklar transfüzyon güvenliğini sıfır riskli konuma henüz getirememiştir. Kan yolu ile bulaşabilen enfeksiyon etkenleri, risk faktörü olarak ele alındığında, geçen yıllar içinde bu açıdan riskin önemli ölçüde azaldığı görülmektedir Ülkemiz için rezidüel risk hesapları henüz yapılmamış olmakla birlikte çeşitli ülkelerin verileri, transfüzyona bağlı viral enfeksiyon risklerinin milyonda bire kadar düştüğünü göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri nde transfüzyon ile HIV bulaşma riski 1/ , HCV bulaşma riski 1/ ve HBV bulaşma riski 1/ dir. Bir Avrupa ve aynı zamanda Akdeniz ülkesi olan İtalya da, tüm kan bağışçısı seçimi ve tarama testlerine rağmen transfüzyon ile enfeksiyon bulaşma riskleri HIV için 1/ , HCV için 1/ ve HBV için 1/ olarak saptanmıştır. Transfüzyon güvenliği açısından toplumun beklentileri ve mevcut durum arasındaki dengesizlik, zaman zaman kan skandalları başlıkları ile kamuoyunun gündeminde önemli yer tutmaktadır. Transfüzyon sonrası HIV bulaşımı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri nde kan sağlayan kuruluşların aleyhine açılan milyon dolarlık tazminat davaları ve ülkemizdeki Y.O. olayı bunun tipik örnekleridir. Transfüzyonun enfeksiyon ile ilişkili riskleri sadece bilinen değil henüz bilinmeyen enfeksiyon etkenlerini de kapsamaktadır. Bir enfeksiyon etkeninin transfüzyon ile bulaştığı saptandığı anda belki de binlerce hasta bu etkenle bulaşmış kan transfüzyonunu çoktan 121

2 Dr. Armağan AKSOY almış olmaktadır. Her birkaç yılda bir transfüzyon güvenliğini tehdit eden yeni bir risk tanımlanmaktadır. Şekil de görüldüğü gibi 1915 lerde bilinen transfüzyon riski sifilis iken sadece son 5 yıllık dönemde 2 yeni transfüzyon riski (Batı Nil Virüsü ve SARS) literatüre girmiştir. Transfüzyon yolu ile bulaşma riski bulunan enfeksiyon etkenlerinden HIV, HCV, HBV ve sifilis için ülkemizde rutin olarak tarama testleri uygulanmaktadır. Bununla birlikte transfüzyon yolu ile bulaşma riski bulunan ama bunlara yönelik rutin tarama testlerinin uygulanmadığı pek çok enfeksiyon etkeni de mevcuttur.ancak pratikte tüm risk faktörlerine yönelik olarak rutin testlerin uygulanabilmesi olanaksızdır. Güvenli kan sağlanması açısından teknolojik olanakların gelişmesi, rutin taramalara yönelik olarak her geçen gün yeni test yöntemlerinin tanımlanması beraberinde önemli maliyetleri getirmektedir. Yukarıda anlatılan riskler nedeniyle; alınan kanın sadece laboratuar yöntemleri ile incelenmesi, güvenli kan sağlanması açısından yeterli değildir. Bu nedenle kan bağışçısının olası risk faktörleri açısından sorgulanması, değerlendirilmesi ve seçilmesi zorunluluğu vardır. Risk faktörleri açısından sorgulanan kan bağışçısının yapacağı bildirimin güvenilirliği iki etkene bağlıdır: Kan bağışçısının gönüllü ve karşılık beklemeyen (altruistik motivasyonlu) biri olması Olası transfüzyon riskleri hakkında yeteri kadar bilgilendirilmiş olması Bu iki faktör, et ile tırnak gibi ayrılmaz bir yapıyı oluştururlar. Eğitimle bilinçlenen biri gönüllü kan bağışçısı olabilir veya gönüllü olan biri kan bağışı hakkında bilgilendirilmesi sayesinde taşıdığı riskler hakkında sağlıklı bilgi verebilir. Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü 2000 yılı Dünya Sağlık Gününün konusunu güvenli kana ayırmış ve bu amaçla güvenli kan benimle başlar sloganı kullanılmıştır. Bu ilke o günden beri tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de benimsenmiştir. Sloganda da vurgulandığı gibi kanın güvenliği kan bağışçısından başlamaktadır. Kanın kaynağı kan bağışçısı olduğu sürece bu ilke geçerliliğini koruyacaktır. Dünya Sağlık Örgütüne göre 3 tip kan bağışçısı vardır: Ücretli yada ticari donörler Replasman donörleri Gönüllü, ödüllendirilmemiş kan bağışçıları Geçimlerini kanlarını satarak sağlayan yada gelir eksiklerini bu yolla kapatan insanlar, hastalık bulaştırmada en riskli gruptur. Bu insanların temel motivasyonu, hayat kurtarmak yada başka insanların yaşam kalitesini yükseltmek değil, parasal ödüldür. Bu nedenle, bu 122

3 TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI kişiler kan vermeye engel olacak sebepleri gizleyebilirler. Ücretli, ticari donörlerde, transfüzyon ile bulaşabilen enfeksiyonlar çok yaygındır. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonları, Dünya Sağlık Örgütü, Pan Amerikan Sağlık Örgütü gibi birçok sağlık ve bilim kuruluşu, ücretli ve ticari donörlüğü kesin olarak reddetmekte ve bunlardan kan alınmasını kabul etmemektedir. Kan arzının kıt olduğu, kan bankacılığı geçmişinin olmadığı yada kan bağışının kültürün bir parçası olmadığı ülkelerde, kan stokunu yenilemek için, transfüzyona ihtiyaç duyan hastanın akrabalarından veya arkadaşlarından kan bağışında bulunmalarının istenmesi yaygın olarak uygulanmaktadır.ücretli donör uygulamasından daha güvenilir olmakla birlikte, transfüzyon ile bulaşabilen enfeksiyonlar, replasman donörlerinde, gönüllü donörlere göre daha sık görülmektedir. Bu durum, kan bağışlaması istenen insan üzerindeki duygusal baskının, yüksek risk grubundaki insanları doğru bilgi vermemeye yönlendirmesinden kaynaklanabilir. Aile yada arkadaş donörlerine temkinli yaklaşılmalı, bunların sağlıklı olanlarının gönüllü donörler haline dönüştürülmesi sağlanmalı ve risk grubunda olanlarının kan bağışlamasına engel olunmalıdır. Özenli bir eğitim süreci ile, aile yada arkadaş donörlerinin, insani yardım motivasyonuyla donatılarak gönüllü donörler haline dönüştürülmesini sağlayan bir sistem kurulabilir. Ailenin yada topluluğun bir üyesinin hayatı transfüzyon yoluyla kurtarıldığı (yada güvenli olmayan kan nedeniyle tehlikeye düştüğü) zaman insanlar sürekli kan arzının ancak gönüllü, ücretsiz kan bağışı ile sağlanabileceğini anlarlar. Duygusal baskı ile kan vermeye zorlanan insanlar, güvenli donör olarak kabul edilemez. Replasman donörün sağlanması, düzenli-gönüllü donör kazanımına göre daha zahmetsiz bir yol olarak görülebilir, ancak çağdaş kan bankacılığı sistemi için bu uygulama güvenli donör kazanımını geciktiren zararlı bir bağımlılık olarak kabul edilmelidir. Düzenli kan veren gönüllü-ücretsiz donörler, güvenli ve yeterli kan sağlanmasının ana unsurudur. Gönüllü-ücretsiz donörler şu şekilde tanımlanabilir: Kan, plazma veya diğer kan bileşenlerini, kendi istekleri ile nakit yada nakite çevrilebilir herhangi bir karşılık olmaksızın bağışlayan insanlardır. Sembolik hediyeler, ikramlar ve yol masraflarının karşılanması gibi konular gönüllü kan bağışı ile uyumludur. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonları, bu tanımın önemini 1991 yılında resmi olarak vurgulamışlardır. Günümüzde, dünyada toplanan kanın % 60 ının gönüllü-ücretsiz donörleri hedefleyen Kızılhaç ve Kızılay donör kazanım programları ile toplandığı tahmin edilmektedir. Federasyon, hükümetler ve sağlık kuruluşları ile çalışarak, özgeci (altruistik) motivasyona sahip gönüllü donörlerin kazanımı ve elde tutulmasına yönelik eğitime olan hayati ihtiyaca ulusal topluluklar nezdinde dikkat çekmektedir. Bugün 178 ulusal topluluk arasında, Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin bir kısmı kendi ülkelerinde kan programlarından ulusal düzeyde sorumludur. Diğerleri kan hizmetlerinde tamamlayıcı rol oynarlar veya kan merkezi faaliyetlerinde yer alırlar. Güvenli kan sağlanması açısından ülkemizdeki donörlerin durumuna bakıldığında sevinilebilecek tek nokta ülkemizde ticari veya ücretli donörlüğün olmamasıdır. Bir araştırmaya göre, Türkiye de toplanan kan bağışlarının %85 den fazlası replasman donörlerden sağlanmaktadır. Replasman donörlerin büyük bir çoğunluğunu ise ilk kez kan verenler oluşturmaktadır. 123

4 Dr. Armağan AKSOY Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Programı Gönüllü, karşılık beklemeyen kan bağışçıları aile, replasman ve özellikle ticari veya profesyonel bağışçılara göre daha güvenlidirler. Aynı şekilde, düzenli kan bağışçıları yeni bağışçılar veya ara sıra bağışta bulunan kan bağışçılarına göre daha güvenlidirler. Bu kişiler iyi bir şekilde bilgilendirilmişlerdir, insanlara yardım etmeye isteklidirler ve transfüzyonla geçen hastalıklar açısından düzenli olarak taramalardan geçirilmişlerdir. Düzenli, gönüllü, karşılık beklemeyen kan bağışçılarına yönelik kazanım organizasyonunun gerçekleştirilmesi, güvenli kan desteğini garanti etmek için en etkili yöntemdir. Kan bağışçısı kazanım çalışmaları bir çok ülkede göreceli olarak yeni bir olgudur. Çoğunlukla çalışmaların başlangıcında insanlar gönülsüz ve isteksiz olmaktadır. Bazıları kanlarının başkalarının hayatının kurtarılmasında nasıl kullanılabileceğinin farkında değildir, bazıları da kendi sağlıklarını tehlikeye attıkları korkusu içindedirler. Bir çok kişi de kendisine para ödenmedikçe veya kanı kendi ailesinden birisine verilmedikçe kan bağışlamaya yanaşmamaktadır. Eğitim, kan bağışçısı kazanım stratejilerinde olmazsa olmaz bir unsurdur. İnsanlar, diğer insanların yararı için kan bağışlamaları yönünde motive edilmeden önce, ulusal sağlığa nasıl önemli bir katkıda bulunduklarını anlamalıdırlar. Kan bağışçısı Kazanım Programı Oluşturmak için; İnsanları kan bağışçısı olmaya yönlendirecek, onların bu konu hakkında yanlış inanış ve ön yargılarını kıracak bilgilerin neler olacağını saptamak, Etkili bir kan bağışçısı eğitim, motivasyon ve kazanım kampanyası geliştirmek için gerekli kaynakları tanımlamak. Halkı eğitmek için uygun iletişim metotlarını etkin bir şekilde kullanmak, Uygulanan eğitim, motivasyon ve kazanım aktivitelerinin etkinliğini ve yeterliliğini değerlendirmek gereklidir. Etkili bir Donör Motivasyonu için toplumun aşağıda verilen bilgilenme İhtiyaçlarının karşılanması gereklidir: Vücudumuzdaki kanın görevi nedir? Neden acil kan ihtiyacına gerek vardır? Benim kanım ne için kullanılıyor? Hastalara kan yerine verilebilecek suni alternatifler var mıdır? Kimler kan vermeli, kimler vermemeli? Neden? Kan verdiğimde ne olacak? Kan vermek benim sağlığımı etkiler mi? Gücümü kaybeder miyim? Kan vermenin bir sonucu olarak bana AIDS bulaşır mı? Hangi kan testleri yapılmakta? Bu testlere neden gereksinim var? Biz kan bağışı yaparken para vermediğimiz halde neden kanı alan kişi ücret ödemek zorunda? Verdiğim kan karşılığında bana neden para ödenmemeli? 124

5 TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI Kaynaklar genellikle sınırlı olduğundan, her eğitim, motivasyon ve kazanım kampanyası dikkatlice planlanmalıdır. Etkinlikler düzenli şekilde izlenmeli ve değerlendirilmeli, eldeki kaynakların en etkin ve en doğru şekilde kullanıldığından emin olunmalıdır. Bu kaynaklar şunları içerir: Personel ve gönüllüler Eğitim materyalleri Finans İnsan gücü ve materyaller için yapılacak yatırımlar uzun vadede kan merkezine aşağıda sıralananları sağlayacaktır; Düzenli kan veren gönüllü karşılık-beklemeyen bağışçıların sayısında artış olacağı için uygun kan temini. Düzenli, gönüllü karşılık beklemeksizin kan bağışlayan bağışçılar iyi motive oldukları için ve riskli davranışlarla ilgili sürekli eğitim aldıkları için ve düzenli olarak taramalardan geçirildikleri için daha güvenli kana ulaşılmış olacaktır. Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde Türk Kızılayı Kan Bağışçısı Kazanım Programını oluşturmuş ve organizasyonel yapısında gerekli iyileştirmeleri sağlamıştır. Program, merkezi ve yerel bazda iki temel yapı üzerinden yürütülmektedir. Merkezi yapı; Kızılay gönüllüsü ve kan bağışçısı kazanımına yönelik politikaları ve her türlü dokümanı (el kitapları, anketler, örnek protokoller vb.) üreterek bölgesel olarak yaygınlaşmasından ve uygulamasını sağlamaktan sorumludur. Yerel olarak; bölgesel kan merkezlerinde ve kan merkezlerinde, gönüllü yönetimi ve kan bağışçısı kazanımından sorumlu birimler oluşturulmuş olup bu birimlerde kan bağışçısı kazanım uzmanları görev yapmaktadırlar. Gönüllü yönetimi kan bağışçısı kazanım programının önemli bir parçası olup bölgesel kan merkezleri tarafından koordine edilmektedir.uygulamalar, kan merkezleri ve istasyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. Öncelikle gönüllü kazanımı gerçekleştirilmekte, bölge ve il bazında tüm hedef kitlelere (kurumsal / ev hanımları / öğrenciler / meslek grupları vb.) gönüllüler aracılığı ile ulaşılması hedeflenmektedir. Eğitim materyali içeriği hazırlama, kan bağışçısı kitle belirleme ve sonrasında memnuniyet takibini ölçen anketler uygulanmaktadır. Talasemi, hemoglobinopati gibi rahatsızlıkları nedeniyle sık transfüzyon gereksinimi duyan hastalar için kan sağlanmasında da kan güvenliği en önemli konulardan biridir. Bu hastalar transfüzyonun enfeksiyonlar ile ilgili risklerinin yanı sıra sık transfüzyon almalarına bağlı olarak gelişen immün duyarlılık nedeniyle transfüzyon tedavisinden etkin bir şekilde yararlanamamaktadırlar. Ayrıca kan bağışçısı sağlanmasında yaşanan sorunlar bu hastalar ve yakınları için ciddi sosyal travmalara yol açmaktadır. Bu sorunların çözümü için Türkiye Talasemi Federasyonu ile Türk Kızılayı arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile hastalar için sadece o hastaya kan bağışında bulunacak düzenli kan bağışçıları havuzu oluşturulması hedeflenmiştir. Böylelikle transfüzyonun enfeksiyonlar ile ilgili riskleri azaltılırken, hastanın aynı donörden kan alması sayesinde immün duyarlılık riskinin de en aza indirgenmesi sağlanacaktır. Talasemi Çiçekleri Solmasın kampanyasının iş akışı aşağıda özetlenmiştir. 125

6 Dr. Armağan AKSOY 1) Uygulamanın temelini sürekli olarak transfüzyon almak zorunda olan hastalar için antijenik yapısı bilinen (kan gurubu, sub-gurup ve Ab-Ag profili) kişilerin bağışçı olarak kazanılması, kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak aynı hasta için kan bağışlarının alınması oluşturmaktadır. Bu çalışmalarda kan bağışçılarına talasemi hastalığı ve hastaların sürekli ve aynı bağışçılardan kan almalarının önemi hakkında bilgi verilecektir. Bağışçı ile ilgili tüm bilgiler gizli tutulacak olup özellikle bağışçı ile hastanın birbirlerini tanımamalarına özen gösterilecektir. 2) Talasemi vakalarının yoğunluğa göre öncelikli olarak aşağıda belirtilen iller belirlenmiş olup ilk aşamada pilot uygulama yapılmasına karar verilmiştir. Çalışma; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Mersin, Isparta, İskenderun, İzmir, Muğla, illerinde bulunan Kızılay kan merkezleri ile Talasemi Federasyonu ve bağlı dernek ve temsilcilikler tarafından işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir. Federasyona bağlı dernek ve temsilcilikler ile işbirliği ilgili kan merkezi/istasyonu görevli personeli tarafından sağlanmaktadır. 3) Bu çalışmaların aksaksız olarak yürütülebilmesi için kan merkezlerinde bir hekim, bir kan bağışçısı kazanım uzmanı ve bir flebotomist görev almaktadır. İlgili personel; talasemi hastalarının ve onlar için kazanılan yönlendirilmiş gönüllü bağışçılarının kayıtlarını tutarak diğer çalışmaları gerçekleştirmektedir. 4) Hastalara ait bilgiler ilk etapta bizzat hastanın kendisi, yakını ve yerel dernek tarafından veya Federasyon tarafından kan merkezleri/istasyonlarındaki görevli personele verilmektedir. Aynı şekilde hastanın kendisi, yakını, dernek ve federasyon tarafından, hasta için daha önceden kan bağışında bulunan bağışçıların iletişim bilgileri (bağışçının rızası alınarak) kan merkezindeki ilgili personele verilmektedir. 5) Hastalar için yeni bağışçıların bulunması için öncelikli olarak kan merkezi, kan bağışçısı kazanım birimi tarafından dernek ve Federasyonla işbirliği içerisinde yapılmakta olup; kazanılan her bağışçıya Talasemi Çiçekleri Solmasın kampanyasında aynı donör den alınan kanın aynı hasta ya kullanılmasının gerekliliği ve sürekliliğinin önemi hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. 6) Kampanyaya katılmayı kabul eden uygun bağışçılara ait bilgiler genel istatistiklere ek olarak oluşturulacak ayrı bir dosyada takip edilmektedir. (Talasemi hastaları için uygun bağışçı; kan gurup, sub-gurupları uyumlu Ag-Ab profili bilinen, bulaşıcı hastalık ve riskli davranışlar yönünden değerlendirilmiş ve bilgilendirilmiş, kan hemoglobin değeri uygun, kan merkezi/istasyonu personeli tarafından kan bağışı için uygun zaman içerisinde çağrılmayı kabul eden kişilerdir.) 7) Hastalar için yönlendirilmiş gönüllü bağışların alınması ile ilgili işlemler; a) Bu aşamada hasta, hasta yakını, transfüzyonu gerçekleştirecek olan kliniğin hekim ve kıdemli hemşiresi ile iyi bir iletişim kurulması ve işbirliği yapılması gerekmektedir. Hasta için planlanan transfüzyon en az beş iş günü öncesinden hasta, hasta yakını, transfüzyonu gerçekleştirecek olan kliniğin hekimi veya kıdemli hemşiresi tarafından Kızılay Kan Merkezi/İstasyonu personeline bildirilmelidir. Kan merkezi personeli tarafından var ise o hasta için oluşturulmuş ve durumu uygun bağışçıdan alınacak kandan, yok ise o hafta içerisinde alınan kanlar arasından hasta için (Kan gurubu, sub-gurup ve Ab-Ag profili) en uygun ürün verilmektedir. 126

7 TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI b) Yönlendirilmiş bağışçılar konu hakkında yeterince bilgilendirildikten sonra Gönüllü Yönlendirilmiş Kan Bağışçısı Onam Formu bağışçı tarafından doldurulmakta, imzalanarak ve Kan merkezi/istasyonu tarafından muhafaza edilmektedir. 8) Hastalar için yönlendirilmiş gönüllü bağışçıların belirlenmesi ile ilgili işlemler; Kan merkezi/istasyonu bağışçıları arasından hastaya ait ve bilinen antikor yapısına en uygun antijenik yapıya sahip bağışçılar konu hakkında bilgilendirilerek o kişi Talasemi Çiçekleri Solmasın kampanyasında bir hasta için kan annesi, kan babası olmayı kabul ettiği takdirde bağışçıya ait kan grup ve sub-gurup paneli çalışılarak uygun ise o hasta için yönlendirilecektir. (Hasta ve bağışçıya birbirlerine ait hiçbir bilgi verilmeyecek, Kan Merkezi kayıtlarının üçüncü kişilere açıklanmaması prensibine bağlı kalınarak her türlü bilgi gizli tutulacaktır.) 9) Çapraz karşılaştırma testlerinin yapılması ile ilgili işlemler; a) Hasta için yeterli sayıda ve uygun kan gurup profilinden gönüllü yönlendirilmiş bağışçı bulunması halinde kan merkezi tarafından alınan ve ayrıştırılan ürün çapraz karşılaştırma işlemi yapılmaksızın ilgili klinik servis transfüzyon ünitesine uygun koşullarda kan merkezi imkanları ile götürülecektir. Çapraz karşılaştırma işlemi transfüzyon yapacak klinik tarafından yapılacaktır. b) Çapraz karşılaştırma olanağı bulunmayan hastaneler için, numune klinikten gönderilecek çapraz karşılaştırma testleri kan merkezi tarafından yapılacaktır. 10) Transfüzyon başarısının ve takiplerinin yapılması ile ilgili işlemler; a) her hasta için transfüzyon öncesi/sonrası hemoglobin, hematokrit değerleri ilgili klinik tarafından ölçülecek, hasta takip formuna işlenecektir. b) Transfüzyon başarısının geriye ve ileriye dönük takip, çalışmalarının yapılabilmesi için kan merkezi/istasyonu görevli personeli tarafından gönüllü yönlendirilmiş bağışçıların bağış öncesi hemoglobin ve hematokrit değerleri bağışçı takip, transfüzyon takip kartlarına işlenecektir. İş akışının özetle yukarıda verildiği Talasemi Çiçekleri Solmasın Kampanyası, pilot uygulama olarak sürdürülmekte olup, gerekli verilerin toplanması tamamlandıktan sonra bilimsel ve sosyal sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirmeler yapıldıktan sonra ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. 127

Bio. Emre TAMER. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bio. Emre TAMER. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bio. Emre TAMER Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yöntem Kan bağışçısı kazanımı programları, ülkelerin özgün koşulları nedeniyle farklılık göstermekle birlikte İletişim (Avrupa ve diğer ülkeler)

Detaylı

TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZ SORUNU : NE YAPMALI. Panel

TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZ SORUNU : NE YAPMALI. Panel TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZ SORUNU : NE YAPMALI Panel Moderatörler: Necdet Ünüvar, Ali Kocabaş 10.00 Açılış: Haluk Türktaş 10.15 11.00 Küresel bir sorun olarak tüberküloz ve kontrolu: DOTS Dermod Maher, WHO

Detaylı

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAGLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Türkiye

Detaylı

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu 2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu Üniversite hastanelerinin yaşadığı sıkıntıların boyutundaki artış göz önünde bulundurulduğunda, kamu adına görevi yapmakta olan bu kurumların önünü açmak

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 609 ŞUBAT 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Aslıhan KÖKER Canan

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

Türkiye Kızılay Derneği Kan Hizmetlerinde yeniden yapılanma çalışmaları (2000)

Türkiye Kızılay Derneği Kan Hizmetlerinde yeniden yapılanma çalışmaları (2000) 1 Türkiye Kızılay Derneği Kan Hizmetlerinde yeniden yapılanma çalışmaları (2000) 2 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren Türk Kızılayı Ulusal Güvenli Kan Temini Programı nı başlattı. 3 Ulusal Güvenli Kan

Detaylı

ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE STRATEJİ BELGESİ

ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE STRATEJİ BELGESİ ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE STRATEJİ BELGESİ 2015 1 GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü uyuşturucu kavramını, bitkisel kökenli veya bir takım kimyasal bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş sentetik moleküllerden,

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Hüseyin ODABAŞ * Özet : Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. M. Akif ÖZER GİRİŞ Günümüzde gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde yer alan kuruluşlar, tüm alanlarda olduğu

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı

Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı GİRİŞ Stratejik plan gerekliliği - Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir. - Sonuçların elde edilmesine yönelik bir politikanın oluşturulması

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Tuncer Asunakutlu I. GİRİŞ Bir Japon kız çocuğu doğduğunda 85 yaşına kadar yaşama beklentisine sahipken, Sierra Leone de doğan diğer kız çocuğunu 36 yaşına kadar sürebilecek

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİ

SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİ SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİ PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ Copyright 2007. T.C. Sağlık Bakanlığı. Her hakkı saklıdır. Gözden Geçirilmiş 2. Basım SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SERİSİ - 2 SAĞLIK BAKANLIĞI YAYINIDIR.

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ

DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 - I - Türkiye Üreme

Detaylı

erem Savaşı Türkiye de Dergisi Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı II 2011-2015 Stop TB Küresel Planı www.verem.saglik.gov.

erem Savaşı Türkiye de Dergisi Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı II 2011-2015 Stop TB Küresel Planı www.verem.saglik.gov. Yıl:2 Sayı:2 Ocak 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı II 2011-2015 Stop TB Küresel Planı Robert KOCH Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Tüberküloz

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı

AIDS ve Etik. Prof. Dr. Nüket Örnek Büken. HÜTF Tıp Tarihi ve Etiği AD Başkanı. HÜ Biyoetik Merkezi Müdürü. buken@hacettepe.edu.tr

AIDS ve Etik. Prof. Dr. Nüket Örnek Büken. HÜTF Tıp Tarihi ve Etiği AD Başkanı. HÜ Biyoetik Merkezi Müdürü. buken@hacettepe.edu.tr AIDS ve Etik Prof. Dr. Nüket Örnek Büken HÜTF Tıp Tarihi ve Etiği AD Başkanı HÜ Biyoetik Merkezi Müdürü buken@hacettepe.edu.tr nuketbuken@hotmail.com HIV / AIDS in Etik Boyutu 20. yüzyılın en büyük tıbbi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Esra ÇINAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Esra ÇINAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Faruk YORULMAZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ve EDİRNE DEVLET HASTANESİ YOĞUN

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER

YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER Özgür Can CANER Gökhan GÖZÜN Asem HİLWAH

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı