TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI"

Transkript

1 TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Yönetimi, Ankara Dr. Armağan AKSOY, Dr. Uğur GÜZEL Geride bıraktığımız yüzyılın birinci yarısında kan bankacılığı ve transfüzyon alanındaki bilgiler oldukça sınırlı olup kanın alınması, muhafazası ve hastalara nakli oldukça zahmetli ve güvenliği tartışmalı girişimler olarak gerçekleşmekteyken, yüzyılın ikinci yarısında tıp ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak bu alandaki uygulamalar da büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Kan bankacılığı alanındaki uygulamaların temel amacı kan ve kandan elde edilen ürünlerin ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere uygun kişilerden, doğru yöntemlerle alınması gerekli işlemlere tabi tutulması, muhafazası, nakli ve hastalara kullanılması ve bu işlemlerin tüm aşamalarının izlenebilir olması olarak özetlenebilir. Transfüzyon uygun endikasyonların varlığında vazgeçilemez bir tedavi yöntemi olmakla birlikte hastaya ciddi riskleri de getirebilmektedir. Bu nedenle modern tıpta transfüzyon, güvenlik kavramı ile birlikte anılmaktadır. Güvenli sözcüğü genel olarak tehlike, risk ve beladan uzak olma hali şeklinde tanımlanmaktadır. Oldukça göreceli olan bu kavram, kan bankacılığı açısından bilinen tüm transfüzyon risklerinden uzak olma hali olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan aynı kavramın toplum vicdanındaki tanımı sıfır risk içeren transfüzyon dur. Günümüzde mevcut olan teknolojik ve bilimsel olanaklar transfüzyon güvenliğini sıfır riskli konuma henüz getirememiştir. Kan yolu ile bulaşabilen enfeksiyon etkenleri, risk faktörü olarak ele alındığında, geçen yıllar içinde bu açıdan riskin önemli ölçüde azaldığı görülmektedir Ülkemiz için rezidüel risk hesapları henüz yapılmamış olmakla birlikte çeşitli ülkelerin verileri, transfüzyona bağlı viral enfeksiyon risklerinin milyonda bire kadar düştüğünü göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri nde transfüzyon ile HIV bulaşma riski 1/ , HCV bulaşma riski 1/ ve HBV bulaşma riski 1/ dir. Bir Avrupa ve aynı zamanda Akdeniz ülkesi olan İtalya da, tüm kan bağışçısı seçimi ve tarama testlerine rağmen transfüzyon ile enfeksiyon bulaşma riskleri HIV için 1/ , HCV için 1/ ve HBV için 1/ olarak saptanmıştır. Transfüzyon güvenliği açısından toplumun beklentileri ve mevcut durum arasındaki dengesizlik, zaman zaman kan skandalları başlıkları ile kamuoyunun gündeminde önemli yer tutmaktadır. Transfüzyon sonrası HIV bulaşımı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri nde kan sağlayan kuruluşların aleyhine açılan milyon dolarlık tazminat davaları ve ülkemizdeki Y.O. olayı bunun tipik örnekleridir. Transfüzyonun enfeksiyon ile ilişkili riskleri sadece bilinen değil henüz bilinmeyen enfeksiyon etkenlerini de kapsamaktadır. Bir enfeksiyon etkeninin transfüzyon ile bulaştığı saptandığı anda belki de binlerce hasta bu etkenle bulaşmış kan transfüzyonunu çoktan 121

2 Dr. Armağan AKSOY almış olmaktadır. Her birkaç yılda bir transfüzyon güvenliğini tehdit eden yeni bir risk tanımlanmaktadır. Şekil de görüldüğü gibi 1915 lerde bilinen transfüzyon riski sifilis iken sadece son 5 yıllık dönemde 2 yeni transfüzyon riski (Batı Nil Virüsü ve SARS) literatüre girmiştir. Transfüzyon yolu ile bulaşma riski bulunan enfeksiyon etkenlerinden HIV, HCV, HBV ve sifilis için ülkemizde rutin olarak tarama testleri uygulanmaktadır. Bununla birlikte transfüzyon yolu ile bulaşma riski bulunan ama bunlara yönelik rutin tarama testlerinin uygulanmadığı pek çok enfeksiyon etkeni de mevcuttur.ancak pratikte tüm risk faktörlerine yönelik olarak rutin testlerin uygulanabilmesi olanaksızdır. Güvenli kan sağlanması açısından teknolojik olanakların gelişmesi, rutin taramalara yönelik olarak her geçen gün yeni test yöntemlerinin tanımlanması beraberinde önemli maliyetleri getirmektedir. Yukarıda anlatılan riskler nedeniyle; alınan kanın sadece laboratuar yöntemleri ile incelenmesi, güvenli kan sağlanması açısından yeterli değildir. Bu nedenle kan bağışçısının olası risk faktörleri açısından sorgulanması, değerlendirilmesi ve seçilmesi zorunluluğu vardır. Risk faktörleri açısından sorgulanan kan bağışçısının yapacağı bildirimin güvenilirliği iki etkene bağlıdır: Kan bağışçısının gönüllü ve karşılık beklemeyen (altruistik motivasyonlu) biri olması Olası transfüzyon riskleri hakkında yeteri kadar bilgilendirilmiş olması Bu iki faktör, et ile tırnak gibi ayrılmaz bir yapıyı oluştururlar. Eğitimle bilinçlenen biri gönüllü kan bağışçısı olabilir veya gönüllü olan biri kan bağışı hakkında bilgilendirilmesi sayesinde taşıdığı riskler hakkında sağlıklı bilgi verebilir. Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü 2000 yılı Dünya Sağlık Gününün konusunu güvenli kana ayırmış ve bu amaçla güvenli kan benimle başlar sloganı kullanılmıştır. Bu ilke o günden beri tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de benimsenmiştir. Sloganda da vurgulandığı gibi kanın güvenliği kan bağışçısından başlamaktadır. Kanın kaynağı kan bağışçısı olduğu sürece bu ilke geçerliliğini koruyacaktır. Dünya Sağlık Örgütüne göre 3 tip kan bağışçısı vardır: Ücretli yada ticari donörler Replasman donörleri Gönüllü, ödüllendirilmemiş kan bağışçıları Geçimlerini kanlarını satarak sağlayan yada gelir eksiklerini bu yolla kapatan insanlar, hastalık bulaştırmada en riskli gruptur. Bu insanların temel motivasyonu, hayat kurtarmak yada başka insanların yaşam kalitesini yükseltmek değil, parasal ödüldür. Bu nedenle, bu 122

3 TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI kişiler kan vermeye engel olacak sebepleri gizleyebilirler. Ücretli, ticari donörlerde, transfüzyon ile bulaşabilen enfeksiyonlar çok yaygındır. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonları, Dünya Sağlık Örgütü, Pan Amerikan Sağlık Örgütü gibi birçok sağlık ve bilim kuruluşu, ücretli ve ticari donörlüğü kesin olarak reddetmekte ve bunlardan kan alınmasını kabul etmemektedir. Kan arzının kıt olduğu, kan bankacılığı geçmişinin olmadığı yada kan bağışının kültürün bir parçası olmadığı ülkelerde, kan stokunu yenilemek için, transfüzyona ihtiyaç duyan hastanın akrabalarından veya arkadaşlarından kan bağışında bulunmalarının istenmesi yaygın olarak uygulanmaktadır.ücretli donör uygulamasından daha güvenilir olmakla birlikte, transfüzyon ile bulaşabilen enfeksiyonlar, replasman donörlerinde, gönüllü donörlere göre daha sık görülmektedir. Bu durum, kan bağışlaması istenen insan üzerindeki duygusal baskının, yüksek risk grubundaki insanları doğru bilgi vermemeye yönlendirmesinden kaynaklanabilir. Aile yada arkadaş donörlerine temkinli yaklaşılmalı, bunların sağlıklı olanlarının gönüllü donörler haline dönüştürülmesi sağlanmalı ve risk grubunda olanlarının kan bağışlamasına engel olunmalıdır. Özenli bir eğitim süreci ile, aile yada arkadaş donörlerinin, insani yardım motivasyonuyla donatılarak gönüllü donörler haline dönüştürülmesini sağlayan bir sistem kurulabilir. Ailenin yada topluluğun bir üyesinin hayatı transfüzyon yoluyla kurtarıldığı (yada güvenli olmayan kan nedeniyle tehlikeye düştüğü) zaman insanlar sürekli kan arzının ancak gönüllü, ücretsiz kan bağışı ile sağlanabileceğini anlarlar. Duygusal baskı ile kan vermeye zorlanan insanlar, güvenli donör olarak kabul edilemez. Replasman donörün sağlanması, düzenli-gönüllü donör kazanımına göre daha zahmetsiz bir yol olarak görülebilir, ancak çağdaş kan bankacılığı sistemi için bu uygulama güvenli donör kazanımını geciktiren zararlı bir bağımlılık olarak kabul edilmelidir. Düzenli kan veren gönüllü-ücretsiz donörler, güvenli ve yeterli kan sağlanmasının ana unsurudur. Gönüllü-ücretsiz donörler şu şekilde tanımlanabilir: Kan, plazma veya diğer kan bileşenlerini, kendi istekleri ile nakit yada nakite çevrilebilir herhangi bir karşılık olmaksızın bağışlayan insanlardır. Sembolik hediyeler, ikramlar ve yol masraflarının karşılanması gibi konular gönüllü kan bağışı ile uyumludur. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonları, bu tanımın önemini 1991 yılında resmi olarak vurgulamışlardır. Günümüzde, dünyada toplanan kanın % 60 ının gönüllü-ücretsiz donörleri hedefleyen Kızılhaç ve Kızılay donör kazanım programları ile toplandığı tahmin edilmektedir. Federasyon, hükümetler ve sağlık kuruluşları ile çalışarak, özgeci (altruistik) motivasyona sahip gönüllü donörlerin kazanımı ve elde tutulmasına yönelik eğitime olan hayati ihtiyaca ulusal topluluklar nezdinde dikkat çekmektedir. Bugün 178 ulusal topluluk arasında, Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin bir kısmı kendi ülkelerinde kan programlarından ulusal düzeyde sorumludur. Diğerleri kan hizmetlerinde tamamlayıcı rol oynarlar veya kan merkezi faaliyetlerinde yer alırlar. Güvenli kan sağlanması açısından ülkemizdeki donörlerin durumuna bakıldığında sevinilebilecek tek nokta ülkemizde ticari veya ücretli donörlüğün olmamasıdır. Bir araştırmaya göre, Türkiye de toplanan kan bağışlarının %85 den fazlası replasman donörlerden sağlanmaktadır. Replasman donörlerin büyük bir çoğunluğunu ise ilk kez kan verenler oluşturmaktadır. 123

4 Dr. Armağan AKSOY Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Programı Gönüllü, karşılık beklemeyen kan bağışçıları aile, replasman ve özellikle ticari veya profesyonel bağışçılara göre daha güvenlidirler. Aynı şekilde, düzenli kan bağışçıları yeni bağışçılar veya ara sıra bağışta bulunan kan bağışçılarına göre daha güvenlidirler. Bu kişiler iyi bir şekilde bilgilendirilmişlerdir, insanlara yardım etmeye isteklidirler ve transfüzyonla geçen hastalıklar açısından düzenli olarak taramalardan geçirilmişlerdir. Düzenli, gönüllü, karşılık beklemeyen kan bağışçılarına yönelik kazanım organizasyonunun gerçekleştirilmesi, güvenli kan desteğini garanti etmek için en etkili yöntemdir. Kan bağışçısı kazanım çalışmaları bir çok ülkede göreceli olarak yeni bir olgudur. Çoğunlukla çalışmaların başlangıcında insanlar gönülsüz ve isteksiz olmaktadır. Bazıları kanlarının başkalarının hayatının kurtarılmasında nasıl kullanılabileceğinin farkında değildir, bazıları da kendi sağlıklarını tehlikeye attıkları korkusu içindedirler. Bir çok kişi de kendisine para ödenmedikçe veya kanı kendi ailesinden birisine verilmedikçe kan bağışlamaya yanaşmamaktadır. Eğitim, kan bağışçısı kazanım stratejilerinde olmazsa olmaz bir unsurdur. İnsanlar, diğer insanların yararı için kan bağışlamaları yönünde motive edilmeden önce, ulusal sağlığa nasıl önemli bir katkıda bulunduklarını anlamalıdırlar. Kan bağışçısı Kazanım Programı Oluşturmak için; İnsanları kan bağışçısı olmaya yönlendirecek, onların bu konu hakkında yanlış inanış ve ön yargılarını kıracak bilgilerin neler olacağını saptamak, Etkili bir kan bağışçısı eğitim, motivasyon ve kazanım kampanyası geliştirmek için gerekli kaynakları tanımlamak. Halkı eğitmek için uygun iletişim metotlarını etkin bir şekilde kullanmak, Uygulanan eğitim, motivasyon ve kazanım aktivitelerinin etkinliğini ve yeterliliğini değerlendirmek gereklidir. Etkili bir Donör Motivasyonu için toplumun aşağıda verilen bilgilenme İhtiyaçlarının karşılanması gereklidir: Vücudumuzdaki kanın görevi nedir? Neden acil kan ihtiyacına gerek vardır? Benim kanım ne için kullanılıyor? Hastalara kan yerine verilebilecek suni alternatifler var mıdır? Kimler kan vermeli, kimler vermemeli? Neden? Kan verdiğimde ne olacak? Kan vermek benim sağlığımı etkiler mi? Gücümü kaybeder miyim? Kan vermenin bir sonucu olarak bana AIDS bulaşır mı? Hangi kan testleri yapılmakta? Bu testlere neden gereksinim var? Biz kan bağışı yaparken para vermediğimiz halde neden kanı alan kişi ücret ödemek zorunda? Verdiğim kan karşılığında bana neden para ödenmemeli? 124

5 TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI Kaynaklar genellikle sınırlı olduğundan, her eğitim, motivasyon ve kazanım kampanyası dikkatlice planlanmalıdır. Etkinlikler düzenli şekilde izlenmeli ve değerlendirilmeli, eldeki kaynakların en etkin ve en doğru şekilde kullanıldığından emin olunmalıdır. Bu kaynaklar şunları içerir: Personel ve gönüllüler Eğitim materyalleri Finans İnsan gücü ve materyaller için yapılacak yatırımlar uzun vadede kan merkezine aşağıda sıralananları sağlayacaktır; Düzenli kan veren gönüllü karşılık-beklemeyen bağışçıların sayısında artış olacağı için uygun kan temini. Düzenli, gönüllü karşılık beklemeksizin kan bağışlayan bağışçılar iyi motive oldukları için ve riskli davranışlarla ilgili sürekli eğitim aldıkları için ve düzenli olarak taramalardan geçirildikleri için daha güvenli kana ulaşılmış olacaktır. Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde Türk Kızılayı Kan Bağışçısı Kazanım Programını oluşturmuş ve organizasyonel yapısında gerekli iyileştirmeleri sağlamıştır. Program, merkezi ve yerel bazda iki temel yapı üzerinden yürütülmektedir. Merkezi yapı; Kızılay gönüllüsü ve kan bağışçısı kazanımına yönelik politikaları ve her türlü dokümanı (el kitapları, anketler, örnek protokoller vb.) üreterek bölgesel olarak yaygınlaşmasından ve uygulamasını sağlamaktan sorumludur. Yerel olarak; bölgesel kan merkezlerinde ve kan merkezlerinde, gönüllü yönetimi ve kan bağışçısı kazanımından sorumlu birimler oluşturulmuş olup bu birimlerde kan bağışçısı kazanım uzmanları görev yapmaktadırlar. Gönüllü yönetimi kan bağışçısı kazanım programının önemli bir parçası olup bölgesel kan merkezleri tarafından koordine edilmektedir.uygulamalar, kan merkezleri ve istasyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. Öncelikle gönüllü kazanımı gerçekleştirilmekte, bölge ve il bazında tüm hedef kitlelere (kurumsal / ev hanımları / öğrenciler / meslek grupları vb.) gönüllüler aracılığı ile ulaşılması hedeflenmektedir. Eğitim materyali içeriği hazırlama, kan bağışçısı kitle belirleme ve sonrasında memnuniyet takibini ölçen anketler uygulanmaktadır. Talasemi, hemoglobinopati gibi rahatsızlıkları nedeniyle sık transfüzyon gereksinimi duyan hastalar için kan sağlanmasında da kan güvenliği en önemli konulardan biridir. Bu hastalar transfüzyonun enfeksiyonlar ile ilgili risklerinin yanı sıra sık transfüzyon almalarına bağlı olarak gelişen immün duyarlılık nedeniyle transfüzyon tedavisinden etkin bir şekilde yararlanamamaktadırlar. Ayrıca kan bağışçısı sağlanmasında yaşanan sorunlar bu hastalar ve yakınları için ciddi sosyal travmalara yol açmaktadır. Bu sorunların çözümü için Türkiye Talasemi Federasyonu ile Türk Kızılayı arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile hastalar için sadece o hastaya kan bağışında bulunacak düzenli kan bağışçıları havuzu oluşturulması hedeflenmiştir. Böylelikle transfüzyonun enfeksiyonlar ile ilgili riskleri azaltılırken, hastanın aynı donörden kan alması sayesinde immün duyarlılık riskinin de en aza indirgenmesi sağlanacaktır. Talasemi Çiçekleri Solmasın kampanyasının iş akışı aşağıda özetlenmiştir. 125

6 Dr. Armağan AKSOY 1) Uygulamanın temelini sürekli olarak transfüzyon almak zorunda olan hastalar için antijenik yapısı bilinen (kan gurubu, sub-gurup ve Ab-Ag profili) kişilerin bağışçı olarak kazanılması, kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak aynı hasta için kan bağışlarının alınması oluşturmaktadır. Bu çalışmalarda kan bağışçılarına talasemi hastalığı ve hastaların sürekli ve aynı bağışçılardan kan almalarının önemi hakkında bilgi verilecektir. Bağışçı ile ilgili tüm bilgiler gizli tutulacak olup özellikle bağışçı ile hastanın birbirlerini tanımamalarına özen gösterilecektir. 2) Talasemi vakalarının yoğunluğa göre öncelikli olarak aşağıda belirtilen iller belirlenmiş olup ilk aşamada pilot uygulama yapılmasına karar verilmiştir. Çalışma; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Mersin, Isparta, İskenderun, İzmir, Muğla, illerinde bulunan Kızılay kan merkezleri ile Talasemi Federasyonu ve bağlı dernek ve temsilcilikler tarafından işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir. Federasyona bağlı dernek ve temsilcilikler ile işbirliği ilgili kan merkezi/istasyonu görevli personeli tarafından sağlanmaktadır. 3) Bu çalışmaların aksaksız olarak yürütülebilmesi için kan merkezlerinde bir hekim, bir kan bağışçısı kazanım uzmanı ve bir flebotomist görev almaktadır. İlgili personel; talasemi hastalarının ve onlar için kazanılan yönlendirilmiş gönüllü bağışçılarının kayıtlarını tutarak diğer çalışmaları gerçekleştirmektedir. 4) Hastalara ait bilgiler ilk etapta bizzat hastanın kendisi, yakını ve yerel dernek tarafından veya Federasyon tarafından kan merkezleri/istasyonlarındaki görevli personele verilmektedir. Aynı şekilde hastanın kendisi, yakını, dernek ve federasyon tarafından, hasta için daha önceden kan bağışında bulunan bağışçıların iletişim bilgileri (bağışçının rızası alınarak) kan merkezindeki ilgili personele verilmektedir. 5) Hastalar için yeni bağışçıların bulunması için öncelikli olarak kan merkezi, kan bağışçısı kazanım birimi tarafından dernek ve Federasyonla işbirliği içerisinde yapılmakta olup; kazanılan her bağışçıya Talasemi Çiçekleri Solmasın kampanyasında aynı donör den alınan kanın aynı hasta ya kullanılmasının gerekliliği ve sürekliliğinin önemi hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. 6) Kampanyaya katılmayı kabul eden uygun bağışçılara ait bilgiler genel istatistiklere ek olarak oluşturulacak ayrı bir dosyada takip edilmektedir. (Talasemi hastaları için uygun bağışçı; kan gurup, sub-gurupları uyumlu Ag-Ab profili bilinen, bulaşıcı hastalık ve riskli davranışlar yönünden değerlendirilmiş ve bilgilendirilmiş, kan hemoglobin değeri uygun, kan merkezi/istasyonu personeli tarafından kan bağışı için uygun zaman içerisinde çağrılmayı kabul eden kişilerdir.) 7) Hastalar için yönlendirilmiş gönüllü bağışların alınması ile ilgili işlemler; a) Bu aşamada hasta, hasta yakını, transfüzyonu gerçekleştirecek olan kliniğin hekim ve kıdemli hemşiresi ile iyi bir iletişim kurulması ve işbirliği yapılması gerekmektedir. Hasta için planlanan transfüzyon en az beş iş günü öncesinden hasta, hasta yakını, transfüzyonu gerçekleştirecek olan kliniğin hekimi veya kıdemli hemşiresi tarafından Kızılay Kan Merkezi/İstasyonu personeline bildirilmelidir. Kan merkezi personeli tarafından var ise o hasta için oluşturulmuş ve durumu uygun bağışçıdan alınacak kandan, yok ise o hafta içerisinde alınan kanlar arasından hasta için (Kan gurubu, sub-gurup ve Ab-Ag profili) en uygun ürün verilmektedir. 126

7 TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE DONÖR KAZANIM PROGRAMLARI b) Yönlendirilmiş bağışçılar konu hakkında yeterince bilgilendirildikten sonra Gönüllü Yönlendirilmiş Kan Bağışçısı Onam Formu bağışçı tarafından doldurulmakta, imzalanarak ve Kan merkezi/istasyonu tarafından muhafaza edilmektedir. 8) Hastalar için yönlendirilmiş gönüllü bağışçıların belirlenmesi ile ilgili işlemler; Kan merkezi/istasyonu bağışçıları arasından hastaya ait ve bilinen antikor yapısına en uygun antijenik yapıya sahip bağışçılar konu hakkında bilgilendirilerek o kişi Talasemi Çiçekleri Solmasın kampanyasında bir hasta için kan annesi, kan babası olmayı kabul ettiği takdirde bağışçıya ait kan grup ve sub-gurup paneli çalışılarak uygun ise o hasta için yönlendirilecektir. (Hasta ve bağışçıya birbirlerine ait hiçbir bilgi verilmeyecek, Kan Merkezi kayıtlarının üçüncü kişilere açıklanmaması prensibine bağlı kalınarak her türlü bilgi gizli tutulacaktır.) 9) Çapraz karşılaştırma testlerinin yapılması ile ilgili işlemler; a) Hasta için yeterli sayıda ve uygun kan gurup profilinden gönüllü yönlendirilmiş bağışçı bulunması halinde kan merkezi tarafından alınan ve ayrıştırılan ürün çapraz karşılaştırma işlemi yapılmaksızın ilgili klinik servis transfüzyon ünitesine uygun koşullarda kan merkezi imkanları ile götürülecektir. Çapraz karşılaştırma işlemi transfüzyon yapacak klinik tarafından yapılacaktır. b) Çapraz karşılaştırma olanağı bulunmayan hastaneler için, numune klinikten gönderilecek çapraz karşılaştırma testleri kan merkezi tarafından yapılacaktır. 10) Transfüzyon başarısının ve takiplerinin yapılması ile ilgili işlemler; a) her hasta için transfüzyon öncesi/sonrası hemoglobin, hematokrit değerleri ilgili klinik tarafından ölçülecek, hasta takip formuna işlenecektir. b) Transfüzyon başarısının geriye ve ileriye dönük takip, çalışmalarının yapılabilmesi için kan merkezi/istasyonu görevli personeli tarafından gönüllü yönlendirilmiş bağışçıların bağış öncesi hemoglobin ve hematokrit değerleri bağışçı takip, transfüzyon takip kartlarına işlenecektir. İş akışının özetle yukarıda verildiği Talasemi Çiçekleri Solmasın Kampanyası, pilot uygulama olarak sürdürülmekte olup, gerekli verilerin toplanması tamamlandıktan sonra bilimsel ve sosyal sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirmeler yapıldıktan sonra ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. 127

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ Uz Dr Nil Banu PELİT Tarihçe Bock AV. Use and abuse of blood transfusion. N Engl J Med. 1936 ; 215: 421-425. Fantus B. The therapy of Cook Country Hospital

Detaylı

HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI

HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER T.C. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI Toplumların geleceği o toplumu oluşturan bireylerin nitelikleri ile doğrudan ilişkilidir. Toplumu

Detaylı

Bio. Emre TAMER. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bio. Emre TAMER. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bio. Emre TAMER Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yöntem Kan bağışçısı kazanımı programları, ülkelerin özgün koşulları nedeniyle farklılık göstermekle birlikte İletişim (Avrupa ve diğer ülkeler)

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

Gönül YILDIRIM. Bölge Kan Bağışı Planlama Uzmanı Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi

Gönül YILDIRIM. Bölge Kan Bağışı Planlama Uzmanı Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Gönül YILDIRIM Bölge Kan Bağışı Planlama Uzmanı Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi 2 1920 lerde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi nde başlamış ve 1950 lere kadar büyük hastanelerde iptidai koşullarda

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

Dr.Armağan an AKSOY 15 ARALIK 2011 MARITIM BEACH HOTEL ANTALYA

Dr.Armağan an AKSOY 15 ARALIK 2011 MARITIM BEACH HOTEL ANTALYA DÜZENLİ AN BAĞIŞÇISI ISI PROFİLİ Dr.Armağan an ASOY Türk ızılay layıoabm 15 ARALI 2011 MARITIM BEACH HOTEL ANTALYA NEDEN DÜZENLİ BAĞIŞÇI Düzenli bağışçısı, güvenli kan temini açısından daha kaliteli bir

Detaylı

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Sağlık Hizmetlerinde

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

TIBBİ KAYITLAR DÖKÜMAN SİSTEMİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ. Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı

TIBBİ KAYITLAR DÖKÜMAN SİSTEMİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ. Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ KAYITLAR DÖKÜMAN SİSTEMİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ BELGELER Sağlık birimlerinin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuar

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.]

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] [Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] Giriş Hekimler, hastaları ve geniş toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda önemli değişikler

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

Türkiye Kızılay Derneği Kan Hizmetlerinde yeniden yapılanma çalışmaları (2000)

Türkiye Kızılay Derneği Kan Hizmetlerinde yeniden yapılanma çalışmaları (2000) 1 Türkiye Kızılay Derneği Kan Hizmetlerinde yeniden yapılanma çalışmaları (2000) 2 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren Türk Kızılayı Ulusal Güvenli Kan Temini Programı nı başlattı. 3 Ulusal Güvenli Kan

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

CMV EBV HHV-8 Dengue v. Parvovirüs B19 HAV HEV Leishmania spp Kene kaynaklı ansefalit v. Sarı humma

CMV EBV HHV-8 Dengue v. Parvovirüs B19 HAV HEV Leishmania spp Kene kaynaklı ansefalit v. Sarı humma MALİYET ETKİLİLİK YÖNÜYLE TARAMA TESTİ ALGORİTMALARI Dr. Rüçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Transfüzyon ile bulaşan etkenler HBV HCV HIV T. Pallidum Plasmodium

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü. izmirbkm.org.tr

Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü. izmirbkm.org.tr Kan ve Kan Ürünleri Kanunu nun 5. Yılı: Yazılanlar ve Uygulananlar Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ TÜRK KIZILAYI FAALİYET ALANLARI Afet Hizmetleri Sağlık

Detaylı

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane İnfeksiyonları Tanım Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru sırasında kuluçka döneminde olmayan yada hastanede oluşmasına

Detaylı

Kurumsal Kan Bağışçısı

Kurumsal Kan Bağışçısı Kurumsal Kan Bağışçısı Dr. Metin Kalender Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antalya-2011 Kurumsal Kan Bağışçısı 1. Ülkemizde Gönüllü Kan Bağışı Tarihçesi 2. Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yapılanması

Detaylı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir?

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir? KAÇUV DA GÖNÜLLÜLÜK Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir? Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Nerede yaşam varsa, orada umut vardır felsefesi ile, ebeveynlerinin maddi sorunları nedeniyle tedavileri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İş Analiz, İş Tanımları ve İş Gerekleri İş Analiz, İş Tanımları ve İş Gerekleri İş analizi, belirli bir iş hakkında, işin türünü, iş için harcanması gereken zamanı, kullanılan

Detaylı

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E Doküman No: P02- F14 Yayın Tarihi: 01/09/2014 Geçerlilik Tarihi: 14/04/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 14/04/2015 Sayfa No: 1/2 FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU Tarih:../ /.. HASTA BİLGİLERİ: Hastanın Adı

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sorumluluk Uyulması gerekli davranış (hukuk) kurallarına aykırı düşmenin hesabını verme durumudur. Sorumluluk Klinik Laboratuvardaki sorumluluklar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN KAN HİZMET BİRİMLERİNİN RUHSATLANDIRMA VE DENETİM İŞLEMLERİ Page 1 Günümüzde gelişen ve değişen tıp bilimi karşısında artan ve çeşitlik gösteren kan ve kan ürünleri ihtiyaçları ile ilgili düzenlemeleri

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI 1.AMAÇ.. Kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü tanımlamaktır. 2.KAPSAM : Bu talimat

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

NASIL AKREDİTE OLUNUR? DR. YASEMİN HEPER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAN MERKEZİ SORUMLUSU

NASIL AKREDİTE OLUNUR? DR. YASEMİN HEPER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAN MERKEZİ SORUMLUSU NASIL AKREDİTE OLUNUR? DR. YASEMİN HEPER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAN MERKEZİ SORUMLUSU Akreditasyon yolculuğu ETKİLİ BİR LİDERLİK TAKIM ÇALIŞMASI HERKESİN KATILIMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ORGAN NAKLİ NEDİR? Hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organ yada organlar yerine, sağlam organ yada organların

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

[Tıp Eğitiminde HIV/AIDS Üzerine Savunuculuk Projesi]

[Tıp Eğitiminde HIV/AIDS Üzerine Savunuculuk Projesi] [TıpEğitimindeHIV/AIDSÜzerineSavunuculuk Projesi] [HIV/AIDSkonusundaTıpEğitimiiçerisindeMüfredatÖnerileri] [AuthorName] ÖZET [TıpMüfredatıiçerisindeHIV/AIDS intıbbi,sosyal,etiketkileşimlerivebunun yanındahastahaklarıvehastayayaklaşımkonularındasadecebilgianlamında

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI

TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI Dr. M. Bahadır Sucaklı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 26-27 Kasım 2011 Antakya HIV/AIDS Kontrol

Detaylı

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara Eğiticilerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara 1 Eğiticilerin değerlendirilmesi kritik hassas bir konu Gerekli (Olmazsa olmaz) 2 Eğiticilerin değerlendirilmesi

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri Türkiye de Son Durum, Aktiviteleri Dr. Ahmet ÖZLÜ Daire Başkanı 23 Kasım 2013-İSTANBUL 2 1985: İlk AIDS vakası HIV/AIDS Kontrol Programı Gelişimi 1985: HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalık kapsamında 1986:

Detaylı

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD β-talaseminin MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD BETA TALASEMİ HEMOGLOBİNOPATİLER Otozomal resesif (globin gen ailesi) Özellikle Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB İSGGM, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, Üniversite Hastaneleri Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi-MHH,

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR PANEL: TRANSFÜZYON VE VİRAL ENFEKSİYONLAR Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu,XII 3-7 Kasım 2009 Uzm.Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH, Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

KAN BAĞIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR?

KAN BAĞIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR? Neden Kan Bağışı? Kimler Kan Bağışı Yapabilir? Kan Bağışçısının Seçimi Kan Bağışı Dört Adımda Gerçekleşir Kan Bağışından Sonra Nelere Dikkat Edilmeli? Kan Bağışçısının Her Kan Bağışladığında Yapılan Testler

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

Uzm.. Dr. Rukiye BERKEM Uzm S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 1818-22 Kasım 2012 Akreditasyon; sağlık hizmeti sunan

Detaylı

Sağlık Teknolojilerinin Yönetiminde Teknolojik Değerlendirme. Doç. Dr. Rabia Kahveci

Sağlık Teknolojilerinin Yönetiminde Teknolojik Değerlendirme. Doç. Dr. Rabia Kahveci Sağlık Teknolojilerinin Yönetiminde Teknolojik Değerlendirme Doç. Sağlık teknolojisi bir politik mevzudur Sağlık teknolojisi yönetim stratejileri!! 2 Bir çok ülkede sağlık hizmeti üzerinde büyük yükler

Detaylı

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar 2 Hastanın hastanede yatış süresini uzatmakta Tedavi maliyetini

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

TOPLUMDA KAN BAĞIŞI KONUSUNDA YANLIŞ BİLİNENLER. Dr. Kamil AKSOY Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

TOPLUMDA KAN BAĞIŞI KONUSUNDA YANLIŞ BİLİNENLER. Dr. Kamil AKSOY Antalya Atatürk Devlet Hastanesi TOPLUMDA KAN BAĞIŞI KONUSUNDA YANLIŞ BİLİNENLER Dr. Kamil AKSOY Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Ülkemizdeki kan bağışçı sayısı yeterli değildir. Yanlış inanışlar potansiyel kan bağışını olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS B Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Tedavi planları,esas olarak mühendislik alanında geliştirilen ve kullanılan bir yöntemdir. * Sağlık hizmetlerinde

Detaylı

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ HASTA VE YAKINLARININ EĞİE ĞİTİMİ Hazırlayan Cihan Arabacı Eğitim Hemşiresi PROSEDÜRÜ 1 HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım süreçlerine katılımı, hem hastanın kendisini

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

KOBİLERE YÖNELİK BİR PAZARLAMA ETKİNLİK SEMİNERİ DİZAYNI PROF.DR.MURAT FERMAN YRD.DOÇ.DR.EMRAH CENGİZ

KOBİLERE YÖNELİK BİR PAZARLAMA ETKİNLİK SEMİNERİ DİZAYNI PROF.DR.MURAT FERMAN YRD.DOÇ.DR.EMRAH CENGİZ KOBİLERE YÖNELİK BİR PAZARLAMA ETKİNLİK SEMİNERİ DİZAYNI PROF.DR.MURAT FERMAN YRD.DOÇ.DR.EMRAH CENGİZ Işık Üniversitesi, Maslak, İstanbul İstanbul Üniversitesi, Beyazıt, İstanbul Giriş Küçük ve orta boy

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

BUGÜN HAYATINIZIN GERİ KALANININ İLK GÜNÜDÜR.

BUGÜN HAYATINIZIN GERİ KALANININ İLK GÜNÜDÜR. BUGÜN HAYATINIZIN GERİ KALANININ İLK GÜNÜDÜR. EĞİTİME, BİLİME AÇIK OLMAK HİZMETİ SUNDUĞUMUZ TOPLUMA VE İNSANLIĞA OLAN SORUMLULUĞUMUZDUR. SAĞLIK EKİBİNİN, KURUMUNUN VİZYONUNA VE HEDEFLERİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE

Detaylı

PLAN. Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu. Sağlık Bakanlığı çalışmaları. Planlanan çalışmalar

PLAN. Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu. Sağlık Bakanlığı çalışmaları. Planlanan çalışmalar SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI ORGAN NAKLİ ÇALIŞMALARI VE MEVCUT DURUM Uz. Dr. Altay KÖKEN PLAN Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 34. Dünya Hekimler Toplantısı nda kabul edilmiş (Lizbon, Portekiz, Eylül/Ekim 1981), 47. Dünya Hekimler Birliği Kurultayı nda değişikliğe uğramış (Bali,

Detaylı

OLAY / HATA YÖNETİMİ Nilay VURGUN DİKİCİ Kalite Koordinatörü 04.11.2009

OLAY / HATA YÖNETİMİ Nilay VURGUN DİKİCİ Kalite Koordinatörü 04.11.2009 OLAY / HATA YÖNETİMİ Nilay VURGUN DİKİCİ Kalite Koordinatörü 04.11.2009 NEREDEYSE HATA HATA İSTENMEYEN OLAY Hasta güvenliği kültürünün oluşmasında Ulusal Kültür, Profesyonel Kültür ve Organizasyonel Kültür

Detaylı

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları E1-yüksek seviye bilgi güvenliği risk değerlendirmesi Yüksek seviye değerlendirme,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2006/ 23

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2006/ 23 B100TSH0110001 Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele 17.02.2006 / 1808 GENELGE 2006/ 23 Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafik yapı, alt yapı eksikliklerinden kaynaklanan problemler ve genel hijyen uygulamalarındaki

Detaylı

ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut

ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut Avrupa Orta Doğu Facilities accredited: 153 Reaccrediations in progress: 46 Countries: 21 Kalite Yönetim Supervizörü

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Hastanesindeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürü AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı,

Detaylı

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ Kan Bağışı LİSELER İÇİN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kahraman olmak için ne yapmak lazım? Sadece 15 dakikanızı ayırarak hiç tanımadığınız 3 insanın

Detaylı

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şubesi nin 05.11.2015 tarihli

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı YÖNETİMİ Sağlık n Destek Sağlık n Veteriner Halk Sağlığı n Acil Sağlık ve Cankurtarma n Sağlıklı Gıda n İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 011 FAALİYET RAPORU Sağlık Yönetimi 14 YÖNETİMİ Stratejik Amaç 4

Detaylı

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri Bildiri Adı Kodu 6 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar ve El Hijyeni Konusunda Geçerliliği

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

Ülkemizde Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi, Ege ve Marmara bölgelerinde talasemi taşıyıcılığı sık olarak görülmektedir

Ülkemizde Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi, Ege ve Marmara bölgelerinde talasemi taşıyıcılığı sık olarak görülmektedir ÖNSÖZ Bilindiği üzere Anayasamız ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu ülkenin sağlık şartlarının düzeltilmesi, sağlığa zarar veren tüm unsurlarla mücadele edilmesi ve gelecek neslin sağlıklı yetiştirilmesi hususunda

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ : Hastanedeki akılcı ilaç kullanımına yönelik uygulamaların belirlenmesi. 2. KAPSAM : Hastalara verilecek ilaç tedavilerinin uygunluğunu, bunun kontrolü için kurulan Akılcı ilaç kullanımı sorumlu

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı