Yüksek Lisans Tezi: The Direct Effect of Community Law as Interpreted and Applied by the European Court of Justice, 175 sayfa (Özgün metin İngilizce).

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Lisans Tezi: The Direct Effect of Community Law as Interpreted and Applied by the European Court of Justice, 175 sayfa (Özgün metin İngilizce)."

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı: Bertil Emrah Soyadı: Oder Doğum Tarihi: Yabancı Diller: İngilizce ve Almanca Eğitim Geçmişi -Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi -Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi: The Direct Effect of Community Law as Interpreted and Applied by the European Court of Justice, 175 sayfa (Özgün metin İngilizce). -Doktora: Universität zu Köln / Rechtswissenschaftliche Fakultät -Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Derecesi: Leistung ) summa cum laude ( besonders hervorrangende Doktora Usulü: Tez ve Rigorosum (kamu hukuku ve özel hukukun tüm alt dallarını kapsayan sözlü sınav) Doktora Tezi: Der spezifische Gegenstand des geistigen Eigentums im Europäischen Gemeinschaftsrecht, Rechtswissentschaftliche Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde., , Köln, 330 sayfa (Özgün metin Almanca). [1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku ve Avrupa Birliği doktora programında doktora dersleri ve doktora yeterlilik sınavı başarı ile verilmiştir. Ancak Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden gelen kabul ile doktora öğrenimi Almanya da tamamlanmıştır.] Doçentlik sınav tarihi ve yeri: 30 Mayıs 2005 / Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ( Oybirliği ile doçent unvanının kazanılması)

2 Mesleki Geçmişi ( ) -İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı (Ara tırma Görevlisi) -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı/Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı (Yardımcı Doçent) -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı (Doçent) -Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Doçent) -Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Profesör) İdari Görevler -Dekan, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2011 Eylül-) -Dekan Yardımcısı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ( ) -Üye, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi (2011) -Üye, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yönetim Kurulu (2010-) - Üye, Akademik Konsey (Senato), Koç Üniversitesi (2007- ) - Üye, Fakülte Yönetim Kurulu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( ) - Üye, Çekirdek Ders Komitesi, Koç Üniversitesi ( ) - Üye, Hukuk Ö retimi Komisyonu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2010) - Üye, Koordinasyon Komitesi, Koç Üniversitesi (2010- ) - Üye, Etik Kurul, Koç Üniversitesi (2007- ) - Üye, Koç Üniversitesi Yayınları Yayın Kurulu, Koç Üniversitesi ( ) - Üye, Kütüphane Komitesi, Koç Üniversitesi ( ) -Müdür Yardımcısı, Avrupa Hukuku Ara tırma ve Uygulama Merkezi, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( ) - Üye, Galatasaray Üniversitesi Stratejik Ara tırmalar Merkezi Yönetim Kurulu ( ) Yayın Listesi (Tezler, Kitaplar, Kitap Bölümleri, Makaleler, Çeviriler, Proje Esaslı Yayın, Basılı Tebliğler, Editörlük) 1. Tezler -The Direct Effect of Community Law as Interpreted and Applied by the European Court of Justice, Istanbul, 1991, 175 sayfa.

3 -Der spezifische Gegenstand des geistigen Eigentums im Europaeischen Gemeinschaftsrecht, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln, 2000, 307 sayfa. 2. Kitaplar a. Monografiler -Avrupa Birli i nde Anayasa ve Anayasacılık, Anahtar Yayınevi, stanbul, Mayıs 2004, 544 sayfa. -Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Beta Yayınevi, 2010, 331 sayfa. stanbul, Kasım b. Ders Kitapları -Oder, B. E / Kanado lu, Korkut, Aktif Ö renme çin Anayasa Hukuku Pratik Çalı maları, Beta Yayınevi, stanbul, 2001, 120 sayfa. -Oder, B. E / Kanado lu, Korkut, Uygulamalı Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, stanbul, 2008, 370 sayfa. c. Editoryal -Ayata, Gökçe / Eryılmaz, Sevinç / Oder, Bertil Emrah, Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama, stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, stanbul, Temmuz 2010, 500 sayfa. -Durudo an, Hülya / Gök en, Fato / Oder, Bertil Emrah. / Yükseker, Deniz, Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Çalı maları, E itsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, Koç Üniversitesi Yayınları, stanbul, Eylül 2010, 382 sayfa. 3. Kitap Bölümleri a. Ulusal Kitaplardaki Bölümler - Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Beta Yayınevi, 1997, stanbul, Avrupa Toplulu unda Temel Hak Koruması, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Beta Yayınevi, 1997, stanbul,

4 - Avrupa Toplulu unda Sosyal Güvenlik, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Beta Yayınevi, 1997, stanbul, Hakkın Özgül Konusu Ölçütü, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp (Eds.), Beta Yayınevi, 1997, stanbul, Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Gözden Geçirilmi 2. Baskı, Beta Yayınevi, 2000, stanbul, Avrupa Toplulu unda Sosyal Güvenlik, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Gözden Geçirilmi 2. Baskı, Beta Yayınevi, 2000, stanbul, Hakkın Özgül Konusu Ölçütü, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Gözden Geçirilmi 2. Baskı, 2000, Beta Yayınevi, stanbul, Avrupa Toplulu unda Temel Hak Koruması, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Gözden Geçirilmi 2. Baskı, Beta Yayınevi, 2000, stanbul, Avrupa Bütünle mesinin Temel Hak Boyutu, in: nsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, 2000, stanbul, Türkiye de Ba kanlık ve Yarı Ba kanlık Rejimi Tartı maları: Yılları Arasında Basına Yansıyan Öneri ve Tepkilerden Kesitler, in: Ba kanlık Sistemi, Türkiye Barolar Birli i Yayınları No: 77, Yayına Hazırlayan: Teoman Ergül, Ankara, 2005, Avrupa Birli i nin Bölgesel Politikaları ve Vatanda lık, in: Türkiye de Ço unluk ve Azınlık Politikaları, Der.: Kaya, A. / Tahranlı, T., stanbul, 2005, Türkiye-AB li kilerinde Anayasal Tartı malar: Gümrük Birli i, nsan Hakları ve Kurumsal Kapasite, in Hâlâ Avrupa Birli i ne Tam Üyelik?, Deren Yıldırım, N. (Ed.), Oniki Levha Yayınları, 2007, stanbul,

5 - Anayasa da Kadın Sorunsalı: Norm, çtihat ve Hukuk Politikası, in: Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Çalı maları, E itsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, Der: Durudo an, Hülya / Gök en, Fato / Oder, Bertil Emrah. / Yükseker, Deniz, Koç Üniversitesi Yayınları, stanbul, Eylül 2010, Kadınların nsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması, in: Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama, Der: Ayata, Gökçe / Eryılmaz, Sevinç / Oder, Bertil Emrah, stanbul, Haziran 2010, b. Uluslararası Kitaplardaki Bölümler - Enhancing the Human Face of Constitution through Accession Partnership, in Turkey -the Road Ahead?, The Swedish Institute of International Affairs, Dunér, B. (Ed.), Stockholm, 2001, Spannungsverhältnis zur nationalen Souveränität- Verfassungsrechtliche Vorgaben und verfassungspolitischeränderungsbedarf, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre, Depenheuer, O. (Hrsg.), Band 3, Berlin, 2005, Militant Democracy in Turkey, in: Militant Democracy in Modern Democracies, Thiel, M. (Ed.), Ashgate, October 2009, Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit in der Türkei, Die Türkei zwischen aktuellen Herausforderungen und historischem Erbe, Konrad Adenauer Stiftung, 2010, Turkish Constitutional Transformation and the EU: Europeanization towards Constitutionalism? in: Turkey and the European Union, Process of Europeanisation, Nas, C. (Ed.), Ashgate, August 2012, 30 pages, (forthcoming). 4. Makaleler - Topluluk Hukukunda Direktiflerin Do rudan Etkisi, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl 3, Sayı: 3-4-5, stanbul, 1993, Avrupa Toplulu unda Yabancı: Göç, Sı ınma Politikaları ve Yabancı Dü manlı ı Açısından Bir De erlendirme, nsan Hakları Yıllı ı, Ankara, 1993,

6 - Direct Effect of International Agreements concluded by the European Community, Profesör Edip F. Çelik e Arma an, De i en Dünyada nsan, Hukuk ve Devlet, stanbul, 1995, Serbest Dola ımda Yeni Kurallar ve Kaygılar, Akademi (Anadolu Üniversitesi Bülteni) 9, Yıl 2/Mart-Nisan 1995, Köln. - Die Richtlinie: ein wirkungsvolles Rechtsetzungsinstrument des Gemeinschaftsrechts, in Annales de la Faculté de Droit d Istanbul, XXXI/No. 47, May 1997, iddet Kar ısında Kadının nsan Onurunun Korunması Bakımından Bir Örnek Olay: stanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi nin Kamusal Kaynaklarla Desteklenmesi, Aysel Çelikel e Arma an, Yıl / Sayı 1-2 / , stanbul, ükran Aydın dan Daphne ye: Avrupa Düzeyinde Kadına Kar ı iddetin Önlenmesi, in Kadına Yönelik Cinsel iddete Kar ıla tırmalı Hukukun Yakla ımı, stanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, Yayın No:1, 2002, stanbul, Silahlı Kuvvet Gönderme ve Kullanma Bakımından Amerikan Anayasa Hukukunda Yasama-Yürütme li kileri ve Türkiye, Prof. Dr. Ünal Tekinalp e Arma an, Bilgi Toplumunda Hukuk, 2003, stanbul, AB Anayasası: Yapım Süreci ve Anahatları, Açık Sayfa, Sayı 47, Eylül 2003, AB de Kadın-Erkek E itli inin Hukuksal Temelleri, Güncel Hukuk, Sayı 1, Ocak 2004, Avrupa Toplulu u Mahkemesi, Güncel Hukuk, Sayı 3, Mart 2004, Müzakerenin Açık Ucu, Güncel Hukuk, ubat 2005, Sayı 14, AB de Çokmerkezli Anayasacılı ın Yapısal Sorunları: Yetki Çatı maları ve kincillik lkesi I ı ında Türkiye çin Kar ıla tırmalı Gözlemler, Anayasa Yargısı 22, Ankara, 2005,

7 - AB de Demokrasi Sorunları ve Türkiye, Güncel Hukuk, Ekim 2005, Sayı 22, in Anayasal Tartı maları, Güncel Hukuk, Ocak 2006, Laik Devletin Dı li kileri ve Anayasa Mahkemesi, in Prof. Dr. Bülent Tanör Arma anı, Alkan, M. Ö. (Haz.), O lak Yayıncılık, stanbul, 2006, Avrupa Parlamentosu Üyeli inin Dü mesine Ba lı Anayasal Sorunlar: Jean-Marie Le Pen / Avrupa Parlamentosu Kararları, in Prof. Dr. Erdo an Teziç e Arma an, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Arma an Serisi No: 5, stanbul, 2007, Cinsiyetçi Demokrasiden E itlikçi Demokrasiye: Siyasette Kadınları Etkin ve Etkili Kılmak, Güncel Hukuk, Mayıs 2007, Anayasanın Yitirilen Onuru, Güncek Hukuk, Ekim 2007, Uluslararası nsan Hakları Hukukunun Anayasal Yorumunda Bilançosu: Örnekler ve Ana Yönelim, in Festschrift für Ali Ülkü Azrak zum 75. Geburtstag, Ali Ülkü Azrak 75. Ya Arma anı, Sayhan,. / Karlıklı, Y. (Ed.), stanbul, 2008, Anayasa Mahkemesi Kararlarında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek mgesi, Uluslararası Hukuk Kurultayı, 2008, Ankara, Türkiye de Anayasa ve Anayasa Yargısı, Tarihi Miras ve Güncel Beklentiler Arasında Türkiye, KAS, 2010, Anayasa da Kadın Sorunsalı: Norm, çtihat ve Hukuk Politikası, Toplumsal Cinsiyet Çalı maları, Koç Üniversitesi Yayınları, (kitap yayıma hazırlanmaktadır), Devletin Olumlu Edimini Gerektiren Sosyal Hakların Anayasal Düzeyde Korunması ve Yargısal Tutumlar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008/1, HEB in 60. Yılında Türkiye nin nsan Hakları Sorunları,

8 - Anayasa De i ikliklerinde Demokratik Süreç, Toplum ve Birey, Güncel Hukuk, Mayıs 2010, Hukuk Ö retiminde Güncel Yakla ımlar: Avrupalıla ma ve Uluslarararasıla ma, FENER, Koç Üniversitesi, 2010, stanbul. - Cinsiyetin Anayasalla ması: Toplumsal Cinsiyete Dayalı E itsizliklerin A ılmasında Anayasal Arayı lar, Güncel Hukuk, Ekim 2010, Yılında Anayasal Geli meler, Güncel Hukuk, Ocak Seçim Sürecinde Demokratik Temsil Yetersizli i: Yerle ik ve Güncel Sorunlar, Güncel Hukuk, Mart Temel Hakların Yargısalla ması ve Kuramsal Sorunlar, Hukuk Felsefesini Yeniden Dü ünmek: Hukuk Teorileri, nsan Hakları ve Anayasalar, Yayına Hazırlayan: onna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi nsan Hakları Uygulama ve Ara tırma Merkezi ve UNESCO Felsefe ve nsan Hakları Kürsüsü Yayınları, 2011, stanbul. - Hak ve Özgürlükler Temelinde Ötenazi: Anayasa Hukuku Bakımından Bir De erlendirme, Tıp Eti i ve Kar ıla tırmalı Hukukta Ötenazi, Oniki Levha Yayınları, 2011, stanbul. 5. Çeviriler - Carl Schmitt, Somut ve Ça a Ba lı Bir Kavram Olarak Devlet, in Devlet Kuramı, Akal, C.B. (Der.), Dost Yayınevi, 2000, stanbul, / Bölüm Çevirisi, Friedrich Müler, Anayasa Hukukunun Çalı ma Yöntemleri, Sa lam, F. (Ed.), Maltepe Üniversitesi Yayınları, stanbul, Proje Esaslı Yayınlar - Egemenlik, in Türk Hukukunun Avrupa Birli i Hukukuna Uyumu, Acquis Communautaire in Alınması Açıklamalar, De erlendirmeler, Öneriler-, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ünal Tekinalp, 2001, stanbul, Tebli metinleri (basılmı )

9 - Bemerkungen über verfassungsrechtliche Folgen des Beitritts der Türkei zur Euroepaeischen Union / Türkiye nin AB ye Katılımının Anayasal Sonuçları Üzerine De erlendirmeler, Humboldt-Kolleg, stanbul, 2004, Anayasa Tasla ında Yasama, Nasıl bir Anayasa?, Galatasaray Toplulu u birli i Kurulu, Forum 2007, stanbul, , 12 sayfa. - Anayasa Mahkemesine Bireysel Ba vuru: Etkin ve Etkili Kullanım Sorunları, Uluslar arası Anayasa ikayeti Konferansı, HUKAB, Mayıs 2011, Ankara, 15 sayfa. Verdi i Dersler -Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) ( stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi: / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi: / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi: ve / Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ) -Türk Anayasa Hukuku ( stanbul Üniversitesi: / Galatasaray Üniversitesi: / Yeditepe Üniversitesi: ve / Koç Üniversitesi: ) -Egemenli in Yapısal Dönü ümü ve Türkiye ( stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Yüksek Lisans Programı: ) - nsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları I ı ında Pozitif nsan Hakları Hukuku ( stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Yüksek Lisans Programı: ) -Avrupa Birli i nde Temel Haklar ve Özgürlükler ( stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Yüksek Lisans Programı: ) - nsan Hakları (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ) -Avrupa Birli i nde Anayasalla ma ( stanbul Üniversitesi Kamu Hukuku ve Uluslararası li kiler Yüksek Lisans Programları: )

10 -Avrupa Birli i ve Ulusal Anayasalar ( stanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı: ) -Avrupa Parlamentosu ( stanbul Üniversitesi Avrupa Birli i Yüksek Lisans Programı: ) -Çevre Hukuku (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ) -Medya Hukuku (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ) -Siyasal Güç / Anayasa ve Güvenlik (Silahlı Kuvvetler Akademisi: ) Uluslararası Programlar -Burslu katılımcı, National Academy on Political and Constitutional Theory, directed by Center for Civic Education on July 9-29, 2000, UCLA, Los Angeles. -Burslu katılımcı, Session 381 of Salzburg Seminar on Transnational Perspectives on Intellectual Property and Communications Law, August 2-9, 2000, Salzburg. Uluslararası Konferanslar (Seçilmi ) -Konu macı, Kadına Yönelik Cinsel iddete Kar ıla tırmalı Hukukun Yakla ımı / Comparative Legal Approaches Towards Sexual Violence Against Women, Mart 2000, stanbul. -Konu macı, Turkey: The Road Ahead?, Swedish Institute of International Affairs at Stockholm, Sweden, October 25-26, Konu macı, International Seminar on "Candidate States in Enlargement Process"/ "Country Cases: Independence of Justice", TESEV, UNDP and Heinrich Böll Foundation, Mayıs 2002, stanbul. -Konu macı, Forum to debate the Constitution for Europe, Galway Chamber of Commerce / National University of Ireland, Galway Mayo Institute of Technology, May 2004, Galway. -Konu macı (Vortrag als Nachwuchswissenschaftlerin), EU-Vision der Türkei und ihre Widerspiegelung auf deutsch-türkischen Beziehungen,

11 Humboldt-Kolleg, den 15 Ekim 2004, Yıldız Teknik Üniversitesi, stanbul. -Konu macı, Deutsch-Türkische Gespräche zu Staat und Recht, Nationale Souveränität und europäische Einigung, III. Kolloquium, Ekim 2005, Ankara. -Konu macı, International Conference on the EU Enlargement towards South-East Europe, 15 December 2005, stanbul, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBIV), YTU Department of Political Science and International Relations. -Konu macı, Anayasa Yargısında Yorum, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 8-11 Ocak 2008, Ankara. --Konu macı, Temel Hakların Yargısalla ması ve Kuramsal Sorunlar: Türkiye Örne i, Hukuk Felsefesini Yeniden Dü ünmek: Hukuk Teorileri, nsan Hakları ve Anayasalar, Maltepe Üniversitesi nsan Hakları Ara tırma ve Uygulama Merkezi, 24 Haziran 2009, stanbul. -Konu macı, Türkiye de Siyasetin Yargısalla ması ve Anayasa Mahkemesi, Tarihi Miras ve Güncel Beklentiler Arasında Türkiye, 23. Türk-Alman Gazetecilik Semineri, Konrad Adenauer Stiftung / Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 4-5 Haziran 2009, Antalya. Uluslararası Seminerler ve Çalı taylar (Seçilmi ) -Konu macı, Constitutional Law: Europeanization through Accession Partnership with the EU, American University Washington College of Law-Yeditepe University, Haziran 2005, stanbul. -Konu macı, European Law and Constitutionalism in Turkey, American University Washington College of Law-Yeditepe University, Haziran 2006, stanbul. -Konu macı, Parliamentary Procedures in Turkish Constitutional Tradition, Swedish Constitutional Committee, Ocak 2007, Swedish Consulate General, stanbul. -Tartı macı, Turkey s Accession Process, Association Status, EU Policies and Turkey, 18 Eylül 2008, ktisadi Kalkınma Vakfı / M.C. Asser Institute / Maastricht University / Yeditepe Üniversitesi.

12 - Ottoman-Turkish Constitutionalism, Santa Clara University-Koc University Summer School on Law of Antiquities, June Konu macı, Constitutional and Administrative Framework for Business Law in Turkey, Santa Clara University Summer School, Istanbul, June Ulusal Konferans, Panel ve Toplantılar (Seçilmi ) -Konu macı, AB de Temel Hak Koruması ve Kopenhag Siyasal Kriterleri, Kopenhag Kriterleri ve Türkiye, nsan Hakları Merkezi, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 12 Kasım 1999, stanbul. -Konu macı, 2001 Anayasa De i iklikleri ve Özgürlükler Rejimi, Anayasa De i iklikleri, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ekim 2001, stanbul. -Konu macı Medeni ve Siyasi Haklar Sözle mesi ve 1982 Anayasası nda E itlik lkesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözle mesi, stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ocak 2003, stanbul. -Konu macı Avrupa Anayasası ve Türkiye de Anayasa De i iklikleri, Avrupa Birli i ne Uyum Sürecinde Yeni Türk Yasaları Sempozyumu, Bahçe ehir Üniversitesi / Maltepe Üniversitesi, 16 Aralık 2004, stanbul. -Konu macı 2003 lerleme Raporunda Siyasal Kriterler, AB ye Katılım Sürecinde nsan Hakları, nsan Hakları Merkezi ve Avrupa Hukuku Uygulama ve Ara tırma Merkezi, 8 Aralık 2004, stanbul. -Konu macı, AB Anayasal Antla ması, Avrupa Anayasası, Avrupa Hukuku Uygulama ve Ara tırma Merkezi, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ubat 2004, stanbul. -Konu macı, Yetki Çatı maları, Türk Anayasasının Avrupa Anayasasına Uyumu, Anayasa Mahkemesi nin 43. Kurulu Yıldönümü Konferansı, Nisan 2005, Ankara. -Konu macı, Türkiye-AB Müzakere Sürecinin Anayasal Çerçevesi, Avrupa Günleri, ILSA / stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 9 Mayıs 2005, stanbul.

13 -Konu macı, Avrupa Birli i ve Vatanda lık Hukuku, Türkiye de Vatanda lık Rejimi ve Azınlık Sorunu, Yıldız Teknik Üniversitesi / Ö retim Üyeleri Derne i, 3 Kasım 2006, stanbul. -Konu macı, 2006 lerleme Raporu Çerçevesinde Türkiye-AB li kilerinde nsan Hakları, Prof. Dr. Bülent Tanör ü Anma Toplantısı, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kasım 2006, stanbul. -Konu macı, Türkiye-AB li kilerinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sosyal Politika, Avrupa Günleri, ILSA / stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 9 Mayıs 2007, stanbul. -Konu macı, Türk Anayasa Hukukunun Avrupalıla ması, Türk ve Alman Hukuk Sistemlerinde Avrupa Hukukuna Uyum Kollokyumu, stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Avrupa Birli i Enstitüsü / Berlin Avrupalı Türkler nisyatifi, 3-4 Eylül 2007, stanbul. -Konu macı, Uluslararası nsan Haklarının Anayasal Yorumunda Bilançosu, 1982 Anayasası nın 25. Yılı: Bir Geçici Bilanço ve Perspektifler, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 15 Kasım 2007, stanbul. -Konu macı, Dı Egemenli in Anayasal Çerçevesi, Milliyetçilik, Egemenlik ve Hukuk, Kadir Has Üniversitesi, 13 Aralık 2007, stanbul. -Konu macı, Yasama Erki ve Anayasa De i ikli i ile Getirilmek stenen Kurallar, Nasıl Bir Anayasa?, Forum 2007, Galatasaray Toplulu u birli i Kurulu, 15 Aralık 2007, stanbul. -Konu macı, Anayasa Tasla ında Ba langıç ve De i tirilmez Hükümler, Anayasa Tasla ı Sempozyumu, TED Ankara Koleji Mezunları Derne i, TOBB Üniversitesi, 8 Nisan 2008, Ankara. -Konu macı, 2007 lerleme Raporu, ni li Çıkı lı AB: Türkiye-AB li kilerinde Gelinen Nokta, Avrupa Vakfı ve stanbul Bilgi Üniversitesi, 9 Mayıs 2008, stanbul. -Konu macı, Türk Anayasası, Kadının nsan Hakları ve Ba örtüsü, AB 6. Çerçeve Programı ODTÜ Katılımlı VEIL Projesi Ulusal Konferansı

14 ( Values, Equalities and Differences in Liberal Democracies ), Özgürlükler, Haklar ve Sınırlar, 17 Ekim 2008, Ankara. -Konu macı, AB Politikaları ve Türkiye, Türkiye'nin AB Katılım Süreci, Ortaklık Statüsü, AB Politikaları ve Türkiye, 18 Ekim 2009, ktisadi Kalkınma Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Maastricht Üniversitesi, TMC Asser Enstitüsü, stanbul. -Konu macı, Türk Anayasa Hukuku ve Avrupa Hukuku nda Kadın- Erkek E itli ine li kin Temel Yönelimlerin Uyumu Sorunu, 15 Kasım 2008, Sivil Toplum Kurulu ları E itim Semineri, stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Merkezi, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg nsan Hakları ve nsancıl Hukuk Enstitüsü. -Konu macı, Anayasal çtihatta E itlik lkesi, 16 Kasım 2008, Yargıtay, stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Merkezi, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg nsan Hakları ve nsancıl Hukuk Enstitüsü. -Konu macı, Avrupa Birli i Hukuku nda Ayrımcılık Yasakları, 16 Kasım 2008, Yargıtay ve stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Merkezi. -Konu macı, Anayasa De i ikliklerinin Denetimi, 21 Kasım 2008, Tartı ma Toplantısı, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. -Konu macı, Anayasa da Kadın Sorunsalı: Norm, çtihat ve Hukuk Politikası, Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Çalı maları Konferansı, Koç Üniversitesi, Kasım 2008, stanbul. -Konu macı, Türkiye-AB li kilerinde nsan Hakları, 19 Aralık 2008, Bülent Tanör ü Anma Toplantısı, Ö retim Üyeleri Derne i, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. -Konu macı Sosyal Hakların Anayasa Düzeyde Korunmasına li kin Kuramsal Sorunlar, 20 Aralık 2008, nsan Hakları Evrensel Bildirisi nin 60. Yılında Türkiye nin nsan Hakları Sorunları, Galatasaray Üniversitesi ve stanbul Barosu.

15 -Konu macı, Birey ve Bürokrasi Atölyesi, Osmanlı-Türk Bürokrasisinde Düzen ve De i im, 12 Mart 2009, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. -Konu macı, nsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında nsan Hakları-Çevre li kisi, klim De i ikli i Oturumu, ILSA 8. AB ve nsan Hakları Günleri, 7 Mayıs 2009, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve sveç Konsoloslu u. -Konu macı, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi, Tarihi Miras ve Güncel Beklentiler Arasında Türkiye, Konrad Adenauer Stiftung ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 4-5 Haziran 2009, Antalya. -Konu macı, Temel Hakların Yargısalla masına li kin Kuramsal Sorunlar: Türkiye Örne i, Hukuk Felsefesini Yeniden Dü ünmek: Hukuk Teorileri, Anayasalar ve nsan Hakları, 24 Haziran 2009, Maltepe Üniversitesi. -Konu macı, Perspectives for Legal Education in Turkey, IALL Conference, Istanbul Bilgi Universitesi, Ekim Konu macı, Verfassungsrechtliche Fragen zu sozialen Grundrechten, Sozialstaat und soziale Grundrechte in der Globalkrise, DAAD ve Maltepe Universitesi, Kasım Konu macı, Süreç Odaklı Anayasacılık, Yeni Anayasa: Süreç ve çerik, Koç Üniversitesi GLODEM ve Hukuk Fakültesi, Aralık Konu macı, Lizbon Andla ması Sonrasında Türkiye-AB li kilerinde Anayasal Perspektifler, Avrupa Günleri, ILSA Konferansı, Istanbul Universitesi Hukuk Fakültesi, Mayıs Konu macı, Ötenazinin Anayasal Boyutu, Ötenaziye Evet mi, Hayır mı?, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kasım Tartı macı, Anayasa Tartı maları, Constitutional Round Table, Friedrich Ebert Stiftung, March Konu macı, Siyasi Parti Tüzüklerinde Kotalar, Kadın ve Politika, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Ara tırmaları Ara tırma ve Uygulama Merkezi, KOÇ-KAM, Mart 2011.

16 -Konu macı, Anayasa da Kadın-Erkek E itli i, Çatı macı Bir Toplumdan Uzla maya: Özgürlükçü ve E itlikçi Bir Anayasa, Istanbul Bilgi Üniversitesi, Mayıs Konu macı, Anayasa Politikası ve Anayasa Yorumundan nsan Hakları, Hukuku Uygulamada ve Olu turmada Kar ıla ılan Etik ve nsan Hakları Sorunları Konfweransı, Maltepe Üniversitesi, Mayıs Konu macı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Ba vuru: Etkin ve Etkili Kullanım Sorunları, Uluslarası Anayasa ikayeti Konferansı, HUKAB, Mayıs Hakem Görevleri -Turkish Studies (Francis &Taylor / Routledge) -Routledge Publishing Book Reviewer and Referee -Member of Expert Team for EU 7 th Framework Program - stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi -Istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi -Annales de la Faculté de Droit D Istanbul -Ankara Law Review -Marmara Avrupa Ara tırmaları Dergisi / Marmara Journal of European Studies (English) -Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni -Ankara Avrupa Çalı maları Dergisi / Ankara Journal of European Studies (English and Turkish) -Akdeniz Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi -Uluslararası li kiler Üyelikler -Türk-Alman Kamu Hukukçuları Platformu ( ) -Anayasa Hukuku Ara tırmaları Derne i (2011) -Constitution Builders Network -European Association of International Law -International Association of Constitutional Law (ba vuru a amasında) -Kamu Hukukçuları Platformu Toplumsal Etkinlikler /Toplumsal Sorumluluk (Seçilmi ) -Çizer ve danı man, te Türkiye, A Verlag, Köln/Bonn, Çizer ve danı man, Güzel Türkçem, A Verlag, Köln/Bonn, 1997.

17 - stanbul Barosu Staj E itim Merkezi. -Danı man, stanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi ( ). -Hakem, Jessup International Law Moot Court Competition. -TBMM Anayasa Akademisyenler Toplantısı (Eylül 2011). -Hürriyet Daily News, Cumhuriyet, Vatan, Sabah ve Pazartesi gazeteleri ile NTV, Kanaltürk ve Habertürk yayınlarında ropörtaj, kısa makale ve görü açıklamaları ( ).

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı

Law School FACULTY RESOURCE GUIDE

Law School FACULTY RESOURCE GUIDE Law School FACULTY RESOURCE GUIDE DIRECTORY CONTENTS A Message from the Dean Faculty Telephone Numbers & E-Mail Addresses College Administration Faculty by Research Centers Faculty by Specialty Faculty

Detaylı

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015)

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) 1 Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 16.12.1962 Doğum Yeri : Halle/N.R.W., Almanya Uyruğu : Almanya Medeni Hali : Evli, 3 çocuk Eğitim Nisan 2009 Doçentlık Sınavı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bianca Kaiser-Kaya Doğum Tarihi: 16 Aralık, 1962 Ünvanı: Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat, İngilizce ve Justus-Liebig

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU Eğitim Geçmişi: 2000 2006 Hukuk Doktorası (PhD) Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Tez Konusu: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj CV klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı HUKUK FAKÜLTESİ TERCİHİ YAPACAK SEVGİLİ ADAYLAR Şayet yüksek öğreniminiz için bir hukuk fakültesi tercih etmek istiyorsanız, bu tercihinizi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

PROF. DR. ŞULE TOKTAŞ

PROF. DR. ŞULE TOKTAŞ ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. ŞULE TOKTAŞ Kadir Has Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Cibali, İstanbul, 34083 Tel: 0-532-7368216; 0-212-5336532/1771

Detaylı

Özgeçmiş. : Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi (Profesör), Sabancı Üniversitesi

Özgeçmiş. : Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi (Profesör), Sabancı Üniversitesi Özgeçmiş Adı, Soyadı : Ersin Kalaycıoğlu Doğum Yeri ve Tarihi : Istanbul, 13 Haziran, 1951 Medeni Hali Yabancı Dil : Evli, iki çocuklu : İngilizce Eğitim ve Kariyer Bilgileri Okuduğu Üniversiteler : İstanbul

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi, 2015- Bologna Eşgüdüm Komisyonu,

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI Prof. Dr. Yücel ACER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi - ÇANAKKALE / Merkez Tel : +90 (286) 218 00 18 E- mail

Detaylı

Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim

Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY, LL.M., DES, Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu 34440 İstanbul Tel : +90 (212) 3115473 Fax: +90 (212) 3615021 e-mail : kubra.dogan@bilgi.edu.tr Akademik Pozisyon

Detaylı

KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004

KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004 YARDIMCI DOÇENT DR. KEREM CEM SANLI Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu 80370 /TÜRKİYE Tel : +90 (212) 3115160 e-mail: cem.sanli@bilgi.edu.tr http://rhm.bilgi.edu.tr EĞİTİM MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No: 16, Çankaya/Ankara

KİŞİSEL BİLGİLER Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No: 16, Çankaya/Ankara Prof. Dr. Yücel ACER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No: 16, Çankaya/Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya (1986-1991). Tez Konusu: Kayıtlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Doğum Tarihi : 01 Mart 1970 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Cinnah Cad. Güvenevler Mah. No: 16 Çankaya/ANKARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı