Yüksek Lisans Tezi: The Direct Effect of Community Law as Interpreted and Applied by the European Court of Justice, 175 sayfa (Özgün metin İngilizce).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Lisans Tezi: The Direct Effect of Community Law as Interpreted and Applied by the European Court of Justice, 175 sayfa (Özgün metin İngilizce)."

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı: Bertil Emrah Soyadı: Oder Doğum Tarihi: Yabancı Diller: İngilizce ve Almanca Eğitim Geçmişi -Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi -Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi: The Direct Effect of Community Law as Interpreted and Applied by the European Court of Justice, 175 sayfa (Özgün metin İngilizce). -Doktora: Universität zu Köln / Rechtswissenschaftliche Fakultät -Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Derecesi: Leistung ) summa cum laude ( besonders hervorrangende Doktora Usulü: Tez ve Rigorosum (kamu hukuku ve özel hukukun tüm alt dallarını kapsayan sözlü sınav) Doktora Tezi: Der spezifische Gegenstand des geistigen Eigentums im Europäischen Gemeinschaftsrecht, Rechtswissentschaftliche Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde., , Köln, 330 sayfa (Özgün metin Almanca). [1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku ve Avrupa Birliği doktora programında doktora dersleri ve doktora yeterlilik sınavı başarı ile verilmiştir. Ancak Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden gelen kabul ile doktora öğrenimi Almanya da tamamlanmıştır.] Doçentlik sınav tarihi ve yeri: 30 Mayıs 2005 / Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ( Oybirliği ile doçent unvanının kazanılması)

2 Mesleki Geçmişi ( ) -İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı (Ara tırma Görevlisi) -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı/Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı (Yardımcı Doçent) -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı (Doçent) -Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Doçent) -Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Profesör) İdari Görevler -Dekan, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2011 Eylül-) -Dekan Yardımcısı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ( ) -Üye, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi (2011) -Üye, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yönetim Kurulu (2010-) - Üye, Akademik Konsey (Senato), Koç Üniversitesi (2007- ) - Üye, Fakülte Yönetim Kurulu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( ) - Üye, Çekirdek Ders Komitesi, Koç Üniversitesi ( ) - Üye, Hukuk Ö retimi Komisyonu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2010) - Üye, Koordinasyon Komitesi, Koç Üniversitesi (2010- ) - Üye, Etik Kurul, Koç Üniversitesi (2007- ) - Üye, Koç Üniversitesi Yayınları Yayın Kurulu, Koç Üniversitesi ( ) - Üye, Kütüphane Komitesi, Koç Üniversitesi ( ) -Müdür Yardımcısı, Avrupa Hukuku Ara tırma ve Uygulama Merkezi, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( ) - Üye, Galatasaray Üniversitesi Stratejik Ara tırmalar Merkezi Yönetim Kurulu ( ) Yayın Listesi (Tezler, Kitaplar, Kitap Bölümleri, Makaleler, Çeviriler, Proje Esaslı Yayın, Basılı Tebliğler, Editörlük) 1. Tezler -The Direct Effect of Community Law as Interpreted and Applied by the European Court of Justice, Istanbul, 1991, 175 sayfa.

3 -Der spezifische Gegenstand des geistigen Eigentums im Europaeischen Gemeinschaftsrecht, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln, 2000, 307 sayfa. 2. Kitaplar a. Monografiler -Avrupa Birli i nde Anayasa ve Anayasacılık, Anahtar Yayınevi, stanbul, Mayıs 2004, 544 sayfa. -Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Beta Yayınevi, 2010, 331 sayfa. stanbul, Kasım b. Ders Kitapları -Oder, B. E / Kanado lu, Korkut, Aktif Ö renme çin Anayasa Hukuku Pratik Çalı maları, Beta Yayınevi, stanbul, 2001, 120 sayfa. -Oder, B. E / Kanado lu, Korkut, Uygulamalı Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, stanbul, 2008, 370 sayfa. c. Editoryal -Ayata, Gökçe / Eryılmaz, Sevinç / Oder, Bertil Emrah, Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama, stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, stanbul, Temmuz 2010, 500 sayfa. -Durudo an, Hülya / Gök en, Fato / Oder, Bertil Emrah. / Yükseker, Deniz, Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Çalı maları, E itsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, Koç Üniversitesi Yayınları, stanbul, Eylül 2010, 382 sayfa. 3. Kitap Bölümleri a. Ulusal Kitaplardaki Bölümler - Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Beta Yayınevi, 1997, stanbul, Avrupa Toplulu unda Temel Hak Koruması, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Beta Yayınevi, 1997, stanbul,

4 - Avrupa Toplulu unda Sosyal Güvenlik, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Beta Yayınevi, 1997, stanbul, Hakkın Özgül Konusu Ölçütü, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp (Eds.), Beta Yayınevi, 1997, stanbul, Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Gözden Geçirilmi 2. Baskı, Beta Yayınevi, 2000, stanbul, Avrupa Toplulu unda Sosyal Güvenlik, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Gözden Geçirilmi 2. Baskı, Beta Yayınevi, 2000, stanbul, Hakkın Özgül Konusu Ölçütü, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Gözden Geçirilmi 2. Baskı, 2000, Beta Yayınevi, stanbul, Avrupa Toplulu unda Temel Hak Koruması, in: Avrupa Birli i Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Gözden Geçirilmi 2. Baskı, Beta Yayınevi, 2000, stanbul, Avrupa Bütünle mesinin Temel Hak Boyutu, in: nsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, 2000, stanbul, Türkiye de Ba kanlık ve Yarı Ba kanlık Rejimi Tartı maları: Yılları Arasında Basına Yansıyan Öneri ve Tepkilerden Kesitler, in: Ba kanlık Sistemi, Türkiye Barolar Birli i Yayınları No: 77, Yayına Hazırlayan: Teoman Ergül, Ankara, 2005, Avrupa Birli i nin Bölgesel Politikaları ve Vatanda lık, in: Türkiye de Ço unluk ve Azınlık Politikaları, Der.: Kaya, A. / Tahranlı, T., stanbul, 2005, Türkiye-AB li kilerinde Anayasal Tartı malar: Gümrük Birli i, nsan Hakları ve Kurumsal Kapasite, in Hâlâ Avrupa Birli i ne Tam Üyelik?, Deren Yıldırım, N. (Ed.), Oniki Levha Yayınları, 2007, stanbul,

5 - Anayasa da Kadın Sorunsalı: Norm, çtihat ve Hukuk Politikası, in: Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Çalı maları, E itsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, Der: Durudo an, Hülya / Gök en, Fato / Oder, Bertil Emrah. / Yükseker, Deniz, Koç Üniversitesi Yayınları, stanbul, Eylül 2010, Kadınların nsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması, in: Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama, Der: Ayata, Gökçe / Eryılmaz, Sevinç / Oder, Bertil Emrah, stanbul, Haziran 2010, b. Uluslararası Kitaplardaki Bölümler - Enhancing the Human Face of Constitution through Accession Partnership, in Turkey -the Road Ahead?, The Swedish Institute of International Affairs, Dunér, B. (Ed.), Stockholm, 2001, Spannungsverhältnis zur nationalen Souveränität- Verfassungsrechtliche Vorgaben und verfassungspolitischeränderungsbedarf, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre, Depenheuer, O. (Hrsg.), Band 3, Berlin, 2005, Militant Democracy in Turkey, in: Militant Democracy in Modern Democracies, Thiel, M. (Ed.), Ashgate, October 2009, Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit in der Türkei, Die Türkei zwischen aktuellen Herausforderungen und historischem Erbe, Konrad Adenauer Stiftung, 2010, Turkish Constitutional Transformation and the EU: Europeanization towards Constitutionalism? in: Turkey and the European Union, Process of Europeanisation, Nas, C. (Ed.), Ashgate, August 2012, 30 pages, (forthcoming). 4. Makaleler - Topluluk Hukukunda Direktiflerin Do rudan Etkisi, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl 3, Sayı: 3-4-5, stanbul, 1993, Avrupa Toplulu unda Yabancı: Göç, Sı ınma Politikaları ve Yabancı Dü manlı ı Açısından Bir De erlendirme, nsan Hakları Yıllı ı, Ankara, 1993,

6 - Direct Effect of International Agreements concluded by the European Community, Profesör Edip F. Çelik e Arma an, De i en Dünyada nsan, Hukuk ve Devlet, stanbul, 1995, Serbest Dola ımda Yeni Kurallar ve Kaygılar, Akademi (Anadolu Üniversitesi Bülteni) 9, Yıl 2/Mart-Nisan 1995, Köln. - Die Richtlinie: ein wirkungsvolles Rechtsetzungsinstrument des Gemeinschaftsrechts, in Annales de la Faculté de Droit d Istanbul, XXXI/No. 47, May 1997, iddet Kar ısında Kadının nsan Onurunun Korunması Bakımından Bir Örnek Olay: stanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi nin Kamusal Kaynaklarla Desteklenmesi, Aysel Çelikel e Arma an, Yıl / Sayı 1-2 / , stanbul, ükran Aydın dan Daphne ye: Avrupa Düzeyinde Kadına Kar ı iddetin Önlenmesi, in Kadına Yönelik Cinsel iddete Kar ıla tırmalı Hukukun Yakla ımı, stanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, Yayın No:1, 2002, stanbul, Silahlı Kuvvet Gönderme ve Kullanma Bakımından Amerikan Anayasa Hukukunda Yasama-Yürütme li kileri ve Türkiye, Prof. Dr. Ünal Tekinalp e Arma an, Bilgi Toplumunda Hukuk, 2003, stanbul, AB Anayasası: Yapım Süreci ve Anahatları, Açık Sayfa, Sayı 47, Eylül 2003, AB de Kadın-Erkek E itli inin Hukuksal Temelleri, Güncel Hukuk, Sayı 1, Ocak 2004, Avrupa Toplulu u Mahkemesi, Güncel Hukuk, Sayı 3, Mart 2004, Müzakerenin Açık Ucu, Güncel Hukuk, ubat 2005, Sayı 14, AB de Çokmerkezli Anayasacılı ın Yapısal Sorunları: Yetki Çatı maları ve kincillik lkesi I ı ında Türkiye çin Kar ıla tırmalı Gözlemler, Anayasa Yargısı 22, Ankara, 2005,

7 - AB de Demokrasi Sorunları ve Türkiye, Güncel Hukuk, Ekim 2005, Sayı 22, in Anayasal Tartı maları, Güncel Hukuk, Ocak 2006, Laik Devletin Dı li kileri ve Anayasa Mahkemesi, in Prof. Dr. Bülent Tanör Arma anı, Alkan, M. Ö. (Haz.), O lak Yayıncılık, stanbul, 2006, Avrupa Parlamentosu Üyeli inin Dü mesine Ba lı Anayasal Sorunlar: Jean-Marie Le Pen / Avrupa Parlamentosu Kararları, in Prof. Dr. Erdo an Teziç e Arma an, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Arma an Serisi No: 5, stanbul, 2007, Cinsiyetçi Demokrasiden E itlikçi Demokrasiye: Siyasette Kadınları Etkin ve Etkili Kılmak, Güncel Hukuk, Mayıs 2007, Anayasanın Yitirilen Onuru, Güncek Hukuk, Ekim 2007, Uluslararası nsan Hakları Hukukunun Anayasal Yorumunda Bilançosu: Örnekler ve Ana Yönelim, in Festschrift für Ali Ülkü Azrak zum 75. Geburtstag, Ali Ülkü Azrak 75. Ya Arma anı, Sayhan,. / Karlıklı, Y. (Ed.), stanbul, 2008, Anayasa Mahkemesi Kararlarında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek mgesi, Uluslararası Hukuk Kurultayı, 2008, Ankara, Türkiye de Anayasa ve Anayasa Yargısı, Tarihi Miras ve Güncel Beklentiler Arasında Türkiye, KAS, 2010, Anayasa da Kadın Sorunsalı: Norm, çtihat ve Hukuk Politikası, Toplumsal Cinsiyet Çalı maları, Koç Üniversitesi Yayınları, (kitap yayıma hazırlanmaktadır), Devletin Olumlu Edimini Gerektiren Sosyal Hakların Anayasal Düzeyde Korunması ve Yargısal Tutumlar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008/1, HEB in 60. Yılında Türkiye nin nsan Hakları Sorunları,

8 - Anayasa De i ikliklerinde Demokratik Süreç, Toplum ve Birey, Güncel Hukuk, Mayıs 2010, Hukuk Ö retiminde Güncel Yakla ımlar: Avrupalıla ma ve Uluslarararasıla ma, FENER, Koç Üniversitesi, 2010, stanbul. - Cinsiyetin Anayasalla ması: Toplumsal Cinsiyete Dayalı E itsizliklerin A ılmasında Anayasal Arayı lar, Güncel Hukuk, Ekim 2010, Yılında Anayasal Geli meler, Güncel Hukuk, Ocak Seçim Sürecinde Demokratik Temsil Yetersizli i: Yerle ik ve Güncel Sorunlar, Güncel Hukuk, Mart Temel Hakların Yargısalla ması ve Kuramsal Sorunlar, Hukuk Felsefesini Yeniden Dü ünmek: Hukuk Teorileri, nsan Hakları ve Anayasalar, Yayına Hazırlayan: onna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi nsan Hakları Uygulama ve Ara tırma Merkezi ve UNESCO Felsefe ve nsan Hakları Kürsüsü Yayınları, 2011, stanbul. - Hak ve Özgürlükler Temelinde Ötenazi: Anayasa Hukuku Bakımından Bir De erlendirme, Tıp Eti i ve Kar ıla tırmalı Hukukta Ötenazi, Oniki Levha Yayınları, 2011, stanbul. 5. Çeviriler - Carl Schmitt, Somut ve Ça a Ba lı Bir Kavram Olarak Devlet, in Devlet Kuramı, Akal, C.B. (Der.), Dost Yayınevi, 2000, stanbul, / Bölüm Çevirisi, Friedrich Müler, Anayasa Hukukunun Çalı ma Yöntemleri, Sa lam, F. (Ed.), Maltepe Üniversitesi Yayınları, stanbul, Proje Esaslı Yayınlar - Egemenlik, in Türk Hukukunun Avrupa Birli i Hukukuna Uyumu, Acquis Communautaire in Alınması Açıklamalar, De erlendirmeler, Öneriler-, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ünal Tekinalp, 2001, stanbul, Tebli metinleri (basılmı )

9 - Bemerkungen über verfassungsrechtliche Folgen des Beitritts der Türkei zur Euroepaeischen Union / Türkiye nin AB ye Katılımının Anayasal Sonuçları Üzerine De erlendirmeler, Humboldt-Kolleg, stanbul, 2004, Anayasa Tasla ında Yasama, Nasıl bir Anayasa?, Galatasaray Toplulu u birli i Kurulu, Forum 2007, stanbul, , 12 sayfa. - Anayasa Mahkemesine Bireysel Ba vuru: Etkin ve Etkili Kullanım Sorunları, Uluslar arası Anayasa ikayeti Konferansı, HUKAB, Mayıs 2011, Ankara, 15 sayfa. Verdi i Dersler -Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) ( stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi: / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi: / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi: ve / Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ) -Türk Anayasa Hukuku ( stanbul Üniversitesi: / Galatasaray Üniversitesi: / Yeditepe Üniversitesi: ve / Koç Üniversitesi: ) -Egemenli in Yapısal Dönü ümü ve Türkiye ( stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Yüksek Lisans Programı: ) - nsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları I ı ında Pozitif nsan Hakları Hukuku ( stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Yüksek Lisans Programı: ) -Avrupa Birli i nde Temel Haklar ve Özgürlükler ( stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Yüksek Lisans Programı: ) - nsan Hakları (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ) -Avrupa Birli i nde Anayasalla ma ( stanbul Üniversitesi Kamu Hukuku ve Uluslararası li kiler Yüksek Lisans Programları: )

10 -Avrupa Birli i ve Ulusal Anayasalar ( stanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı: ) -Avrupa Parlamentosu ( stanbul Üniversitesi Avrupa Birli i Yüksek Lisans Programı: ) -Çevre Hukuku (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ) -Medya Hukuku (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ) -Siyasal Güç / Anayasa ve Güvenlik (Silahlı Kuvvetler Akademisi: ) Uluslararası Programlar -Burslu katılımcı, National Academy on Political and Constitutional Theory, directed by Center for Civic Education on July 9-29, 2000, UCLA, Los Angeles. -Burslu katılımcı, Session 381 of Salzburg Seminar on Transnational Perspectives on Intellectual Property and Communications Law, August 2-9, 2000, Salzburg. Uluslararası Konferanslar (Seçilmi ) -Konu macı, Kadına Yönelik Cinsel iddete Kar ıla tırmalı Hukukun Yakla ımı / Comparative Legal Approaches Towards Sexual Violence Against Women, Mart 2000, stanbul. -Konu macı, Turkey: The Road Ahead?, Swedish Institute of International Affairs at Stockholm, Sweden, October 25-26, Konu macı, International Seminar on "Candidate States in Enlargement Process"/ "Country Cases: Independence of Justice", TESEV, UNDP and Heinrich Böll Foundation, Mayıs 2002, stanbul. -Konu macı, Forum to debate the Constitution for Europe, Galway Chamber of Commerce / National University of Ireland, Galway Mayo Institute of Technology, May 2004, Galway. -Konu macı (Vortrag als Nachwuchswissenschaftlerin), EU-Vision der Türkei und ihre Widerspiegelung auf deutsch-türkischen Beziehungen,

11 Humboldt-Kolleg, den 15 Ekim 2004, Yıldız Teknik Üniversitesi, stanbul. -Konu macı, Deutsch-Türkische Gespräche zu Staat und Recht, Nationale Souveränität und europäische Einigung, III. Kolloquium, Ekim 2005, Ankara. -Konu macı, International Conference on the EU Enlargement towards South-East Europe, 15 December 2005, stanbul, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBIV), YTU Department of Political Science and International Relations. -Konu macı, Anayasa Yargısında Yorum, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 8-11 Ocak 2008, Ankara. --Konu macı, Temel Hakların Yargısalla ması ve Kuramsal Sorunlar: Türkiye Örne i, Hukuk Felsefesini Yeniden Dü ünmek: Hukuk Teorileri, nsan Hakları ve Anayasalar, Maltepe Üniversitesi nsan Hakları Ara tırma ve Uygulama Merkezi, 24 Haziran 2009, stanbul. -Konu macı, Türkiye de Siyasetin Yargısalla ması ve Anayasa Mahkemesi, Tarihi Miras ve Güncel Beklentiler Arasında Türkiye, 23. Türk-Alman Gazetecilik Semineri, Konrad Adenauer Stiftung / Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 4-5 Haziran 2009, Antalya. Uluslararası Seminerler ve Çalı taylar (Seçilmi ) -Konu macı, Constitutional Law: Europeanization through Accession Partnership with the EU, American University Washington College of Law-Yeditepe University, Haziran 2005, stanbul. -Konu macı, European Law and Constitutionalism in Turkey, American University Washington College of Law-Yeditepe University, Haziran 2006, stanbul. -Konu macı, Parliamentary Procedures in Turkish Constitutional Tradition, Swedish Constitutional Committee, Ocak 2007, Swedish Consulate General, stanbul. -Tartı macı, Turkey s Accession Process, Association Status, EU Policies and Turkey, 18 Eylül 2008, ktisadi Kalkınma Vakfı / M.C. Asser Institute / Maastricht University / Yeditepe Üniversitesi.

12 - Ottoman-Turkish Constitutionalism, Santa Clara University-Koc University Summer School on Law of Antiquities, June Konu macı, Constitutional and Administrative Framework for Business Law in Turkey, Santa Clara University Summer School, Istanbul, June Ulusal Konferans, Panel ve Toplantılar (Seçilmi ) -Konu macı, AB de Temel Hak Koruması ve Kopenhag Siyasal Kriterleri, Kopenhag Kriterleri ve Türkiye, nsan Hakları Merkezi, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 12 Kasım 1999, stanbul. -Konu macı, 2001 Anayasa De i iklikleri ve Özgürlükler Rejimi, Anayasa De i iklikleri, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ekim 2001, stanbul. -Konu macı Medeni ve Siyasi Haklar Sözle mesi ve 1982 Anayasası nda E itlik lkesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözle mesi, stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ocak 2003, stanbul. -Konu macı Avrupa Anayasası ve Türkiye de Anayasa De i iklikleri, Avrupa Birli i ne Uyum Sürecinde Yeni Türk Yasaları Sempozyumu, Bahçe ehir Üniversitesi / Maltepe Üniversitesi, 16 Aralık 2004, stanbul. -Konu macı 2003 lerleme Raporunda Siyasal Kriterler, AB ye Katılım Sürecinde nsan Hakları, nsan Hakları Merkezi ve Avrupa Hukuku Uygulama ve Ara tırma Merkezi, 8 Aralık 2004, stanbul. -Konu macı, AB Anayasal Antla ması, Avrupa Anayasası, Avrupa Hukuku Uygulama ve Ara tırma Merkezi, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ubat 2004, stanbul. -Konu macı, Yetki Çatı maları, Türk Anayasasının Avrupa Anayasasına Uyumu, Anayasa Mahkemesi nin 43. Kurulu Yıldönümü Konferansı, Nisan 2005, Ankara. -Konu macı, Türkiye-AB Müzakere Sürecinin Anayasal Çerçevesi, Avrupa Günleri, ILSA / stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 9 Mayıs 2005, stanbul.

13 -Konu macı, Avrupa Birli i ve Vatanda lık Hukuku, Türkiye de Vatanda lık Rejimi ve Azınlık Sorunu, Yıldız Teknik Üniversitesi / Ö retim Üyeleri Derne i, 3 Kasım 2006, stanbul. -Konu macı, 2006 lerleme Raporu Çerçevesinde Türkiye-AB li kilerinde nsan Hakları, Prof. Dr. Bülent Tanör ü Anma Toplantısı, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kasım 2006, stanbul. -Konu macı, Türkiye-AB li kilerinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sosyal Politika, Avrupa Günleri, ILSA / stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 9 Mayıs 2007, stanbul. -Konu macı, Türk Anayasa Hukukunun Avrupalıla ması, Türk ve Alman Hukuk Sistemlerinde Avrupa Hukukuna Uyum Kollokyumu, stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Avrupa Birli i Enstitüsü / Berlin Avrupalı Türkler nisyatifi, 3-4 Eylül 2007, stanbul. -Konu macı, Uluslararası nsan Haklarının Anayasal Yorumunda Bilançosu, 1982 Anayasası nın 25. Yılı: Bir Geçici Bilanço ve Perspektifler, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 15 Kasım 2007, stanbul. -Konu macı, Dı Egemenli in Anayasal Çerçevesi, Milliyetçilik, Egemenlik ve Hukuk, Kadir Has Üniversitesi, 13 Aralık 2007, stanbul. -Konu macı, Yasama Erki ve Anayasa De i ikli i ile Getirilmek stenen Kurallar, Nasıl Bir Anayasa?, Forum 2007, Galatasaray Toplulu u birli i Kurulu, 15 Aralık 2007, stanbul. -Konu macı, Anayasa Tasla ında Ba langıç ve De i tirilmez Hükümler, Anayasa Tasla ı Sempozyumu, TED Ankara Koleji Mezunları Derne i, TOBB Üniversitesi, 8 Nisan 2008, Ankara. -Konu macı, 2007 lerleme Raporu, ni li Çıkı lı AB: Türkiye-AB li kilerinde Gelinen Nokta, Avrupa Vakfı ve stanbul Bilgi Üniversitesi, 9 Mayıs 2008, stanbul. -Konu macı, Türk Anayasası, Kadının nsan Hakları ve Ba örtüsü, AB 6. Çerçeve Programı ODTÜ Katılımlı VEIL Projesi Ulusal Konferansı

14 ( Values, Equalities and Differences in Liberal Democracies ), Özgürlükler, Haklar ve Sınırlar, 17 Ekim 2008, Ankara. -Konu macı, AB Politikaları ve Türkiye, Türkiye'nin AB Katılım Süreci, Ortaklık Statüsü, AB Politikaları ve Türkiye, 18 Ekim 2009, ktisadi Kalkınma Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Maastricht Üniversitesi, TMC Asser Enstitüsü, stanbul. -Konu macı, Türk Anayasa Hukuku ve Avrupa Hukuku nda Kadın- Erkek E itli ine li kin Temel Yönelimlerin Uyumu Sorunu, 15 Kasım 2008, Sivil Toplum Kurulu ları E itim Semineri, stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Merkezi, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg nsan Hakları ve nsancıl Hukuk Enstitüsü. -Konu macı, Anayasal çtihatta E itlik lkesi, 16 Kasım 2008, Yargıtay, stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Merkezi, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg nsan Hakları ve nsancıl Hukuk Enstitüsü. -Konu macı, Avrupa Birli i Hukuku nda Ayrımcılık Yasakları, 16 Kasım 2008, Yargıtay ve stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Merkezi. -Konu macı, Anayasa De i ikliklerinin Denetimi, 21 Kasım 2008, Tartı ma Toplantısı, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. -Konu macı, Anayasa da Kadın Sorunsalı: Norm, çtihat ve Hukuk Politikası, Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Çalı maları Konferansı, Koç Üniversitesi, Kasım 2008, stanbul. -Konu macı, Türkiye-AB li kilerinde nsan Hakları, 19 Aralık 2008, Bülent Tanör ü Anma Toplantısı, Ö retim Üyeleri Derne i, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. -Konu macı Sosyal Hakların Anayasa Düzeyde Korunmasına li kin Kuramsal Sorunlar, 20 Aralık 2008, nsan Hakları Evrensel Bildirisi nin 60. Yılında Türkiye nin nsan Hakları Sorunları, Galatasaray Üniversitesi ve stanbul Barosu.

15 -Konu macı, Birey ve Bürokrasi Atölyesi, Osmanlı-Türk Bürokrasisinde Düzen ve De i im, 12 Mart 2009, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. -Konu macı, nsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında nsan Hakları-Çevre li kisi, klim De i ikli i Oturumu, ILSA 8. AB ve nsan Hakları Günleri, 7 Mayıs 2009, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve sveç Konsoloslu u. -Konu macı, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi, Tarihi Miras ve Güncel Beklentiler Arasında Türkiye, Konrad Adenauer Stiftung ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 4-5 Haziran 2009, Antalya. -Konu macı, Temel Hakların Yargısalla masına li kin Kuramsal Sorunlar: Türkiye Örne i, Hukuk Felsefesini Yeniden Dü ünmek: Hukuk Teorileri, Anayasalar ve nsan Hakları, 24 Haziran 2009, Maltepe Üniversitesi. -Konu macı, Perspectives for Legal Education in Turkey, IALL Conference, Istanbul Bilgi Universitesi, Ekim Konu macı, Verfassungsrechtliche Fragen zu sozialen Grundrechten, Sozialstaat und soziale Grundrechte in der Globalkrise, DAAD ve Maltepe Universitesi, Kasım Konu macı, Süreç Odaklı Anayasacılık, Yeni Anayasa: Süreç ve çerik, Koç Üniversitesi GLODEM ve Hukuk Fakültesi, Aralık Konu macı, Lizbon Andla ması Sonrasında Türkiye-AB li kilerinde Anayasal Perspektifler, Avrupa Günleri, ILSA Konferansı, Istanbul Universitesi Hukuk Fakültesi, Mayıs Konu macı, Ötenazinin Anayasal Boyutu, Ötenaziye Evet mi, Hayır mı?, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kasım Tartı macı, Anayasa Tartı maları, Constitutional Round Table, Friedrich Ebert Stiftung, March Konu macı, Siyasi Parti Tüzüklerinde Kotalar, Kadın ve Politika, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Ara tırmaları Ara tırma ve Uygulama Merkezi, KOÇ-KAM, Mart 2011.

16 -Konu macı, Anayasa da Kadın-Erkek E itli i, Çatı macı Bir Toplumdan Uzla maya: Özgürlükçü ve E itlikçi Bir Anayasa, Istanbul Bilgi Üniversitesi, Mayıs Konu macı, Anayasa Politikası ve Anayasa Yorumundan nsan Hakları, Hukuku Uygulamada ve Olu turmada Kar ıla ılan Etik ve nsan Hakları Sorunları Konfweransı, Maltepe Üniversitesi, Mayıs Konu macı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Ba vuru: Etkin ve Etkili Kullanım Sorunları, Uluslarası Anayasa ikayeti Konferansı, HUKAB, Mayıs Hakem Görevleri -Turkish Studies (Francis &Taylor / Routledge) -Routledge Publishing Book Reviewer and Referee -Member of Expert Team for EU 7 th Framework Program - stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi -Istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi -Annales de la Faculté de Droit D Istanbul -Ankara Law Review -Marmara Avrupa Ara tırmaları Dergisi / Marmara Journal of European Studies (English) -Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni -Ankara Avrupa Çalı maları Dergisi / Ankara Journal of European Studies (English and Turkish) -Akdeniz Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi -Uluslararası li kiler Üyelikler -Türk-Alman Kamu Hukukçuları Platformu ( ) -Anayasa Hukuku Ara tırmaları Derne i (2011) -Constitution Builders Network -European Association of International Law -International Association of Constitutional Law (ba vuru a amasında) -Kamu Hukukçuları Platformu Toplumsal Etkinlikler /Toplumsal Sorumluluk (Seçilmi ) -Çizer ve danı man, te Türkiye, A Verlag, Köln/Bonn, Çizer ve danı man, Güzel Türkçem, A Verlag, Köln/Bonn, 1997.

17 - stanbul Barosu Staj E itim Merkezi. -Danı man, stanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi ( ). -Hakem, Jessup International Law Moot Court Competition. -TBMM Anayasa Akademisyenler Toplantısı (Eylül 2011). -Hürriyet Daily News, Cumhuriyet, Vatan, Sabah ve Pazartesi gazeteleri ile NTV, Kanaltürk ve Habertürk yayınlarında ropörtaj, kısa makale ve görü açıklamaları ( ).

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Sibel İnceoğlu e-posta: sibel.inceoglu@bilgi.edu.tr Öğrenim Durumu Ortaöğrenim ve Lise : İtalyan Lisesi, 1983. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4. 1. Adı Soyadı: Asiye Selcen Ataç 2. Doğum Tarihi: 10.06.1978 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi,

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ

Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ ORTAÖĞRENİM : İzmir Türk Koleji LİSANS EĞİTİMİ : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1990-94) YÜKSEK LİSANS : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim

Detaylı

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi, 2015- Bologna Eşgüdüm Komisyonu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1973 Doktora Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1973 Doktora Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 1994 1. Adı Soyadı: MUSTAFA KOÇAK 2. Doğum Tarihi: 09/11/1952 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1973 Doktora Kamu Hukuku

Detaylı

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997.

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997. ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Sibel İnceoğlu e-posta: sibel.inceoglu@bilgi.edu.tr Öğrenim Durumu Ortaöğrenim ve Lise : İtalyan Lisesi, 1983. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

CURRICULUM VITAE (20.10.2015) Adres : Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Telefon : ++90 312 290 10 38 Ext. Faks : ++90 312 266 40 01

CURRICULUM VITAE (20.10.2015) Adres : Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Telefon : ++90 312 290 10 38 Ext. Faks : ++90 312 266 40 01 CURRICULUM VITAE (20.10.2015) Ünvanı, dı, Soyadı: Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELE İ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi ve Yeri: 26.05.1971 & Düsseldorf/Almanya Adres : Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06800 Bilkent

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Dekan Yardımcısı) KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr altin_kaynak@hotmail.com İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ECE BAŞ SÜZEL EĞİTİM

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ECE BAŞ SÜZEL EĞİTİM ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM 2011-2015 Doktora İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D. Tez Konusu:

Detaylı

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu)

ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu) ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu) Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Aslı Topukcu Doğum Tarihi ve Yeri: 17.09.1987 Ankara E-Posta: atopukcu@khas.edu.tr; aslitopukcu@gmail.com Öğrenim Bilgileri: - 2001-2004: Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya (1986-1991). Tez Konusu: Kayıtlı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi --- Dekan Yardımcısı KİŞİSEL BİLGİLER Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi : Lefkoşa (KKTC) - 10 Aralık 1976 Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Telefon (İş) : +90 392 630

Detaylı

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM 2011-2015 Doktora İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D. Tez Konusu: Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2009 2003 Istanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı Tez: Sorumsuzluk Anlaşmaları

ÖZGEÇMİŞ. 2009 2003 Istanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı Tez: Sorumsuzluk Anlaşmaları ÖZGEÇMİŞ ARAŞTIRMA KONULARI Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Mukayeseli Hukuk, Veri Koruması Hukuku EĞİTİM 2009 2003 Istanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı Tez: Sorumsuzluk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Köksal 2. Doğum Tarihi: 09.08.1963 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y. Lisans Özel Hukuk(Ticaret Hukuku)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Abdullah Dinçkol Doğum Tarihi : 15.01.1956 Unvanı Öğrenim Durumu: : Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1979 Yüksek Lisans

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük projelerinden biri olan Avrupa Birliği ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmış ve bugün gelinen noktada taraflar arasında üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği,

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Abdullah Dinçkol Doğum Tarihi : 15.01.1956 Unvanı Öğrenim Durumu : Adı ve Soyadı. : Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. : Abdullah Dinçkol Doğum Tarihi : 15.01.1956 Unvanı Öğrenim Durumu : Adı ve Soyadı. : Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Abdullah Dinçkol Doğum Tarihi : 15.01.1956 Unvanı Öğrenim Durumu : : Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1979 Yüksek Lisans

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM 2011-2015 Doktora İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D. Tez Konusu: Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişimBilgileri : 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişimBilgileri : 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişimBilgileri Mail : havva.karagoz@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU Eğitim Geçmişi: 2000 2006 Hukuk Doktorası (PhD) Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Tez Konusu: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.

PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu. PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMK ÖZGEÇM ETM Doktora Maliye Anabilim Dal& Doktora

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON

DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 1. İletişim: İstanbul Bilgi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

CURRICULUM VİTAE. Doç. Dr. Sezgin Seymen Cebi

CURRICULUM VİTAE. Doç. Dr. Sezgin Seymen Cebi CURRICULUM VİTAE Doç. Dr. Sezgin Seymen Cebi E-Mail: Sezgin.Cebi@antalya.edu.tr sezginseymen@yahoo.com Eğitim Ocak/2003- Mayıs/2008 Nelson A. Rockefeller College Public Affairs & Policy-SUNY-Albany/New

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişim Bilgileri Mail. : havva.karagoz@mef.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965. 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişim Bilgileri Mail. : havva.karagoz@mef.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965. 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişim Bilgileri Mail : havva.karagoz@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Profesörlük (1988): Ankara Üniversitesi Kitle İletişim (Radyo-Televizyon) Anabilim dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Profesörlük (1988): Ankara Üniversitesi Kitle İletişim (Radyo-Televizyon) Anabilim dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı : Aysel Aziz 2. Doğum Tarihi : 5.3.1941 3. Ünvanı : Öğretim üyesi 4. Öğrenim Durumu :Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. TANEL DEMİREL

PROF. DR. TANEL DEMİREL PROF. DR. TANEL DEMİREL KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Durumu : Evli Doğum Yeri ve Tarihi : Fatsa/Ordu, 08. 09. 1968 Adres : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı :Pervin Somer 2. Doğum Tarihi : 12.10.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatma DEMİR Doğum Tarihi: 09.02.1972 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Doktora AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Abant İzzet Baysal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları XXI Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları A. Monografiler 1) Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987. 2) İş Mücadelesinde İşverenin Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu, İzmir, 1988. 3) Toplu Sözleşme Hukukunda

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Yüksek onur derecesi)

Derece Alan Üniversite Yıl Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Yüksek onur derecesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Bihter SOMERSAN 2. Doğum Tarihi: 1976 3. Ünvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi 1997 Y. Lisans Siyaset Bilimi 1998 Doktora Siyaset

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. e-mail : profdrfevzidemir@hotmail.com fevzi.demir@yasar.edu.tr fevzi.demir@deu.edu.tr. 6- Eğitimi Kurumu Eğitim Yılları Diploma

ÖZGEÇMĐŞ. e-mail : profdrfevzidemir@hotmail.com fevzi.demir@yasar.edu.tr fevzi.demir@deu.edu.tr. 6- Eğitimi Kurumu Eğitim Yılları Diploma ÖZGEÇMĐŞ 1- Soyadı : DEMĐR 2- Adı : Fevzi 3- Doğum Tarihi : 15.08.1947- Salihli 4- Uyruğu : T.C. 5- Adresi Đş : Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 35-37 Bornova-ĐZMĐR e-mail

Detaylı

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1.

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1. Öğrenim Durumu Doçent: Yönetim-Organizasyon, ÜAK, 2012 Doktora Sonrası: University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Business, USA, 2011 Doktora: Yönetim-Organizasyon, Anadolu Üniversitesi, 2007

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (1 Temmuz 2010 itibariyle günceldir)

ÖZGEÇMİŞ (1 Temmuz 2010 itibariyle günceldir) ÖZGEÇMİŞ (1 Temmuz 2010 itibariyle günceldir) İLETİŞİM BİLGİLERİ Dr. Nilgün Başalp, LL.M., LL.M. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurtuluşderesi Cad. No.: 47 34440 Dolapdere Istanbul e-mail:

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri : Ali ERDEM : 01.12.1982, İslahiye- Gaziantep Eğitim Durumu Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş Lisans Diploması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke "Briefe an einen Jungen Dichter" Thomas Mann "Tod in Venedig" 2013.

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke Briefe an einen Jungen Dichter Thomas Mann Tod in Venedig 2013. ÖZGEÇMİŞ ADI: SOYADI: DOĞUM TARİHİ VE YERİ: EĞİTİM DURUMU: Meltem EKTİ (ÇELİKTAŞ) 17.04.1975 (Forchheim-Almanya) LİSANS: YÜKSEK LİSANS: DOKTORA: ÖĞR.GÖR.: 1993-1997 HACETTEPE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına

Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına IX Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına X XI Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN 1939-2006 XII XIII Prof. Dr. AYDOĞAN ÖZMAN IN ÖZGEÇMĐŞĐ (1939-2006) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Adı ve Soyadı : Aydoğan ÖZMAN Doğum Tarihi : 1939 DoğumYeri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı