T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI Abdurahman-Neriman Bileydi İlkokulu Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI Abdurahman-Neriman Bileydi İlkokulu Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI Abdurahman-Neriman Bileydi İlkokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN ( ) 1

2 Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır Mustafa Kemal ATATÜRK 2

3 3

4 4

5 SUNUŞ Bizde her şey sevgiyle başlar. Evimize, ülkümüze daha ilk adımınızı attığınızda hissedersiniz bu havayı. Sevmek özgür olmak; sevgi, bağımlı olmadan bağlanmak; bağımlı olmak sorumlu ve bilinçli olmak demektir. Bizim sorumluluğumuz başarımız içindir. Bilincimiz verimli ve kaliteli bir eğitim hizmeti gerektirir. Önce insan deriz biz. Ama seven, sevilen ve yorumlayan; almak kadar vermeyi de bilen, sorumluluklarının farkında, akıl ve bilime inanan bir insan. Her çocuğumuz işlenecek bir cevherdir. İşledikçe en değerli bireyleri ortaya çıkarmak en büyük hedefimiz. Geleceğimizi, umutlarımızı, hayallerimizi teslim edeceğimiz bir nesil amacımız. Başarmak bizim en büyük misyonumuzdur. Başarmanın temelinde çalışmak vardır Başarı, sadece sözlüklerde çalışmaktan önce gelir. Ancak çalışmak için güçlü bir motivasyon, belirli ve net bir hedef, uygun ortam ve doğru yöntemler gereklidir. Abdurrahman Neriman Bileydi ilköğretim okulunda öğretmenler, bu şartları sağlamanın yanında bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma konusunda öğrenciye rehberlik edebilecek durumdadır. Bunun için öğrencilerimizin hem okul derslerinde, hem de bir üst kuruma geçişteki çalışma ve faaliyet alanlarını oluşturmak en büyük görevimizdir. Öğretmenlerimizin öncelikli işi öğrencilerimize yeteneklerine en uygun hedefi belirlemektir. Ardından öğrencilerde çalışmak ve öğrenmek için güçlü bir istek uyandırılır; onların başarıya giden yolda severek ve isteyerek çalışmaları sağlanır. Çabalarımız, öğrencilerimizin kendilerini ve sahip oldukları özgün ve yapıcı-yaratıcı güçlerini tanımalarını sağlamak ; bu özelliklerini geliştiren, sorumlu, özgür, üretken, katılımcı ve mutlu birer birey olmaları için tüm olanakları kullanmaktır Çağdaş bir dünya insanı yetiştirmek için en kaliteli eğitimi ve öğretimi sunmaktır. Başarının altın anahtarı çalışmaktan zevk almaktır Ahmet ARIKAN Okul Müdürü 5

6 GİRİŞ Günümüzde eğitim anlayışı, çağın hızla değişen teknolojisiyle birlikte yeni bir boyut kazandı ve Dinamizm, yaratıcılık, araştırma, üretkenlik ön plana çıktı. Öğrenci odaklı eğitim anlayışları, onun isteklerini, beklentilerini, hedeflerini, bireysel özelliklerini merkeze alan yöntemler tercih ediliyor. Liderlik anlayışı, ekip çalışmasına dayalı başarılar ve mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendiren yaklaşımlar benimseniyor. Değişimin gerektirdiği yeni yapılanmaları okul programlarımıza katmak amacıyla okulumuzda oluşturduğumuz stratejik çalışma planı doğrultusunda çalışmalar etkinlikler, projeler belirleyerek çalışanları biz duygusu altında birleştirdik. Önce ekipler oluşturduk, okulumuzun özel durumu fiziksel koşulları, avantajları ve dezavantajlarını belirledik. ve bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek hedefler saptadık. Böylece okulumuzun sürekli iyileştirme yoluyla başarısını arttıracak yeni açılımlar hedefler belirlemiş olduk. Bu çalışmamızla öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştireceğine, verimliliğini arttıracağına dolayısıyla okul başarısını arttıracağına inanıyor ve ekip olarak Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulu Okul Stratejik planının yararlı olmasını diliyoruz. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 6

7 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 5 GİRİŞ 6 BİRİNCİ BÖLÜM:ABDURAHMAN-NERİMAN BİLEYDİ İLKOKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve 9 Stratejik Planlama Çalışmaları 10 İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 40 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 11. Eylem Planları 7

8 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Kurum Türü ABDURAHMAN NERİMAN BİLEYDİ İLKOKULU İLKOKUL Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici : 2 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen : 20 Öğrenci Sayısı 600 Hizmetli :1 Memur :1 Öğretim Şekli İkili Okulun Hizmete Giriş Tarihi KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Mail Adresi Tel. : Fax : Kurum Adresi Mahalle Pınarbaşı Posta Kodu : İlçe İli : Konyaaltı : ANTALYA Kurum Müdürü Ahmet ARIKAN Tel: Kurum Müdür Yardımcıları Metin TUNCER Tel : Uğur AYDIN Tel :

9 1.BÖLÜM Yasal Çerçeve SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK. DPT - KAMU KURULUŞLARI İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU DÖNEMİNİ KAPSAYAN 9. KALKINMA PLANI EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. MİLLİ EĞİTİİM İLE İLGİLİ MEVZUAT MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ABDURAHMAN NERİMAN BİLEYDİ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANLAMA. KEPEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK SÜRECİ PLANI. MİLLİ Yasal EĞİTİM Çerçeve STRATEJİ BELGESİ. BAKANLIK Stratejik FAALİYET Planlama ALANI Çalışmaları İLE İLGİLİ ULUSAL, BÖLGESEL VE SEKTÖREL PLAN VE PROGRAMLAR. MİLLİ EĞİTİM ŞURA KARARLARI. TÜBİTAK VİZYON 2023 EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI RAPORLARI DÖNEMİNİ KAPSAYAN 9. KALKINMA PLANI. KASIM 1999 TARİH VE 2506 SAYILI TD YAYIMLANAN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. ŞUBAT 202 TARİH VE 2533 SAYILI TD. YAPIMLANAN MEB TAŞRA.TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ. BAKANLIK FAALİYET ALANI İLE İLGİLİ TÜM PROJELER 9

10 Stratejik Planlama Çalışmaları Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili yazılarında belirtilen "Stratejik Plan Yazım Yönergesi" ne istinaden Okul Müdürü Ahmet ARIKAN başkanlığında stratejik plan koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Stratejik planlamanın ilk basamağında durum analizi yapıldı. Okulumuzun tarihçesi ve çevre analizi ile okul teşkilat şeması okulumuz öğretmenlerinin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Okul içi analizde ise okul idaresinden alınan resmi belge ve istatistikî bilgiler, planlama sürecindeki çalışmalara dahil edilerek güncel ve gerçekçi sonuçlar sunuldu. Okulumuzun iç ve dış paydaşları tespit edilmiş, okulumuzun mevcut durumları hakkındaki görüşleri sorulmuştur. İç ve dış paydaşlarımızın analizlerine ait sonuçlar ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak sunulacaktır. Durum analizinin tamamlanmasından sonra okul idaresi, öğretmenler, öğrenci meclisi başkanı ve Okul Aile Birliği temsilcileri ile toplanarak SWOT (GZTF) analizi yapıldı. Durum analizinde tespit edilen sonuçlar beyin fırtınası yöntemi ile ortaya atılan yeni fikirlerle sentezlenerek okulumuza ait GZTF analizi çıkarıldı. Ayrıca bu toplantıda okulumuza ait misyon, vizyon ile ilkeler ve değerler belirlendi. Okulumuzca gerçekleştirilebilecek iyileştirme çalışmaları, durum analizleri ile rehberlik servisince her yıl düzenli olarak uygulanan problem tarama anketleri sonuçlan ile paydaşlarımızın önerileri de dikkate alınarak stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler belirlendi. Stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlerin tespitinden sonra, performans değerlendirme, zaman ve görevliler ile maliyet cetveli çıkarıldı. Son olarak yapılan bütün çalışmalar raporlaştırılarak baskıya hazır hale getirildi. Plan iki nüsha olarak hazırlandı. 10

11 2.BÖLÜM ABDURAHMAN NERİMAN BİLEYDİ İLKÖĞRETİM OKULU Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı İletişim İmza Müdür Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Öğretmen Ahmet ARIKAN Metin TUNCER Uğur AYDIN Gülhan ERGÜN Meral ŞAHİN Mustafa ŞAHİN Yusuf ÖZEN Zafer ATAY Öğrenci Veli Aysel ÇANCI Veli Destek Personeli (Kütüphane Memuru, hizmetli v.b.) Okul Aile Birliği Başkanı Nimet TÜRK- VHKİ Kadriye EKER-Hizmetli Belgin EMRE STK lar (Dernek, Vakıf, Sanayi ve Ticaret Odası) Muhtar Şeref DİKMEN / /2010 ONAY AHMET ARIKAN OKUL MÜDÜRÜ 11

12 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Paydaş Analizi 5. Kurum İçi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 5.2 İnsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 İstatistikî Veriler 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 12

13 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1- Tarihsel Gelişim Okulumuz, 2010 yılında ilköğretim okulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuzun ismini, okulu yaptıran hayırseverlerin adından almıştır. Okulumuz, 16 derslik, 2 yönetim odası 1 öğretmenler odası, 1 rehberlik odası, 1 okul aile birliği odası, 1 Beden Eğitimi Odası 2 Teknoloji Tasarım Odası, 1 Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, kantin ile eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir. 2. Yasal Yükümlülükler SIRA YASAL DAYANAK DERECESİ s. Milli Eğitim Temel Kanunu Temel s. İlköğretim ve Eğitim Kanunu Temel 3 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Temel s. Çocuk Koruma Kanunu Dolaylı 5 Kurum Tanıtım Yönetmeliği Dolaylı 6 İlköğretimde Yöneltme Yönergesi Temel 7 Arşiv Hizmetleri Yönergesi Dolaylı 8 Okullarda Sivil Savunma Kurulu Esasları Dolaylı 9 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yönetmeliği Dolaylı 10 Özel Eğitim Yönetmeliği Dolaylı /60 Kaynaştırma Uygulamaları Dolaylı Sayılı Devlet Memurları Kanunu Dolaylı 13 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Dolaylı 13

14 14 Spor Kulüpleri Yönetmeliği Dolaylı 3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Kulüp Çalışmaları Geziler Teknoloji Bilim Şenlikleri-Sergiler Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Atletizm Basketbol Masa Tenisi Hizmet 4 İzcilik Etkinlikleri İzci Ünitesi FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi Müfredatın İşlenmesi Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt Okuma-Yazma Kursları Halk Eğitimine Yönelik Diğer Kurslar Hizmet- 3 Proje çalışmaları Bakanlık Projeleri-İKS AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri Teknoloji ve Tasarım Projeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Projeleri Okul ve Öğretmen Projeleri FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Yöneltme Diploma Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Emeklilik İşlemleri 14

15 Okul İçin Ürün/Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Diploma Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Burs hizmetleri Yaygın eğitim-kurslar Mezunlar (Öğrenci) Rehberlik Staj çalışmaları 15

16 4. PAYDAŞ ANALİZİ Okulumuzun paydaşları, okulumuzun faaliyetleri doğrudan veya olumlu, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya okulu etkileyen kişi, gurup veya kurumlardır. Paydaşlarımız yararlanılabilirlik ölçütü ile belirlenmiştir. Okulumuzun ana işlevi yasalarla kendisine verilen eğitim-öğretim hizmetlerini okulun mevcut yapısı ve görevleri, paydaşlarıyla olan etkileşimi ile biçimlenmektedir. Paydaş Sınıflandırma Matrisi : Tamamı O : Bir kısmı İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR YARARLANICI PAYDAŞLAR Çalışanlar, Birimler Temel ortak Stratejik ortak Tedarikçi Müşteri, hedef kitle Millî Eğitim Bakanlığı Valilik Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okullar ve Bağlı Kurumlar Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Üniversite Özel İdare Belediyeler Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) O Sosyal Hizmetler Müdürlüğü O Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Kültür Müdürlüğü Hayırseverler Sivil Toplum Örgütleri Medya O O O O O O 16

17 İç Paydaş Dış Paydaş Yararlanıcı (Müşteri) Neden Paydaş? Önceliği Ölçme-Değerlendirme Mezunlar (Öğrenci) Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Altyapı,Donatım Yatırım AR-GE, Projeler, Danışmanlık Nitelikli işgücü Yatılılık-Bursluluk Eğitim-Öğretim (Örgün- Yaygın) İşveren kuruluşlar Muhtarlıklar Sanayi ve Ticaret Odaları O O O Paydaş Önceliklendirme Matrisi Paydaş MEB Öğrenciler Belediye STK O Bağlı olduğumuz merkezi idare Hizmetlerimizden yaralandıkları için Tedarikçi mahalli idare Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi : Tamamı O : Bir kısmı Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müşteri) Öğrenciler o Veliler o o o o Üniversiteler o O o o Meslek Kuruluşları O o o 17

18 Sağlık kuruluşları o O o o Özel sektör o o o 5. KURUM İÇİ ANALİZ 5.1 Örgütsel Yapı Okul Teşkilat Şeması MÜDÜR ÖĞRETMENLER KURULU OKUL AİLE BİRLİĞİ KOMİSYONLAR MÜDÜR YARDIMCILARI KURULLAR İDARİ HİZMETLER YARDIMCI HİZMETLER SATIN ALMA KOMİSYONU ÖĞRETMENLER KURULU TESLİM ALMA KOMİSYONU ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI DEĞERLENDİRME KURULU DENETLEME KOMİSYONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER ŞUBE ÖĞRETMENLER ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU 18

19 YAYIN İNCELEME KOMİSYONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU BAŞARI ARTIRMA KOMİSYONU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÖĞRENCİ KURULU Okul/Kurumlarda Oluşturulan Birimler: Görevler Okula kaynak sağlamak Eğitim- Öğretim faaliyetlerini düzelmek SBS Başarısını Arttırmak, Sosyal- Kültürel ve sportif Faaliyetlerde Ulusal Başarı Sağlamak Olumsuz Davranışları Önlemek ve Olumlu Davranışları Ödüllendirmek Okulun İhtiyaçlarını Karşılama Rehberlik Planlarının Yıllık Program ve Yürütme Planını İncelemek,Ortaya Çıkan Sorunları İnceler, Değerlendirir ve Çözüme Ulaştırır. Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Okul Aile Birliği Öğretmenler Kurulu OGYE Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu Satın Alma Komisyonu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Görevle ilgili işbirliği (paydaşlar) Ticari işletmeler- STK- Mahalle Muhtarı Okul İdaresi- Öğretmen Okul Yönetimi- Öğretmen- Yardımcı Hizmetler- Memur- STK- Mahalle Muhtarı İlgili Müdür Yardımcısı- Öğretmen- Rehber Öğretmen- Okul Temsilcisi Bir Müdür Yardımcısı- Dört Öğretmen İlgili Müdür Yardımcısı- Disiplin Kurulundan Bir Temsilci - Okul Aile Birliğinden Bir Temsilci Her Sınıf Düzeyinde Zümre Başkanı Öğretmenler- Rehber Öğretmen Hedef kitle Öğretmen- Öğrenci-Veli Öğretmen Öğrenci-Veli Öğretmen- Öğrenci-Veli Öğrenci Öğrenci Öğretmen- Öğrenci-Veli 19

20 5.2 İnsan Kaynakları 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yard 2-2 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans - - Lisans 3 %100 Yüksek Lisans - - Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % %75 20

21 %25 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl 1 % Yıl 1 % üzeri 1 %33 Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı TOPLAM İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: 21

22 Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No AHMET ARIKAN Okul Müdürü Psikoeğitim uygulamaları AHMET ARIKAN Okul Müdürü Okul sağlığı Semineri AHMET ARIKAN Okul Müdürü Özel Eğitim Semineri UĞUR AYDIN Müdür Yardımcısı İntel Öğretmen Programı Temel Kursu UĞUR AYDIN Müdür Yardımcısı Özel Eğitim Semineri UĞUR AYDIN Müdür Yardımcısı Topyekün Savunma Sivil hizmetler semineri METİN TUNCER Müdür Yardımcısı İlkyardım ve Müdahale METİN TUNCER Müdür Yardımcısı Okul Sağlığı Seminer METİN TUNCER Müdür Yardımcısı Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme Öğretmenlere İlişkin Bilgiler: Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Okul Öncesi Sınıf Öğretmeni Rehber Öğretmen Türkçe Öğretmeni

23 Matematik Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Fen ve Teknoloji Öğretmeni Görsel Sanatlar Öğretmeni Müzik Öğretmeni Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmeni Özel Eğitim Öğretmeni Beden Eğitimi Öğretmeni Teknoloji ve Tas. Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmeni TOPLAM Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010 Yılı Kişi Sayısı % 23

24 % % % %12 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 0 %0 4-6 Yıl 1 % Yıl 2 % Yıl 2 % Yıl 7 % üzeri 12 %48 Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı

25 TOPLAM Öğretmenlerin katıldığı hizmet içi programlar: Adı ve Soyadı Branşı Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No Gonca Dikmecik Türkçe Okul Sağlığı Turgay Çağlayan Fen Teknoloji Özel Eğitim Semineri İbrahim Kayapınar Sınıf Öğretmeni Özel Eğitim Semineri Münevver Toman Sınıf Öğretmeni Eğitimde Teknoloji Kullanım Kurs Özel Eğitim Semineri Neziha Oktay Sınıf Öğretmeni Özel Eğitim Semineri İntel Öğretmen Kursu Semahat Atay Sınıf Öğretmeni Özel Eğitim Semineri Turgut Tahan Sınıf Öğretmeni Etkili İletişim Çoklu Zeka Okul Sağlığı Yasemin Doğan Sınıf Öğretmeni Eğitimde Performans Değerlendirme Yusuf Özen Sınıf Öğretmeni Eğitimde Teknoloji Kursu OGYE Zafer Atay Sınıf Öğretmeni Özel Eğitim Semineri Salih Gür Görsel Sanatlar Öğretmeni Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Saliha Selcen Diler Müzik Okul Sağlığı Semineri N.Derya Akman Teknoloji Tasarım Stratejik Planlama ve Yönetim

26 Suna Nazlı Uzun Ana Sınfı Özel Eğitim Semineri Yaratıcı Drama Mustafa Şahin Matematik Yönetim Planlama Okul ve İşlevsel Süreçleri Semineri Esen Gencer Ana Sınıfı Özel Eğitim Semineri Gülhan Ergün Rehberlik 7-19 Yaş Anne Baba Eğitimi Özel Eğitim Semineri Erdal Altınsoy Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Dersi Tanıtım Semineri İnsan Hakları ve Vatandaşlık Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur 1 - Lise Hizmetli 1 Lise 3 ay 1 Çalışanların Görev Dağılımı S.NO ÇALIŞANIN GÖREVLERİ UNVANI 1 Okul müdürü Okul müdürü; 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 2. Okulu düzene koyar 3. Denetler. 4. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 5. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 2 Müdür yardımcısı Müdür yardımcıları 1. Ders okutur 2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 26

27 3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 3 Öğretmenler 1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitimöğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 4 Yönetim işleri ve büro memuru 5 Yardımcı hizmetler personeli 1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. 5. Arşiv işlerini düzenlerler. 6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 27

28 Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler: S. NO ADI SOYADI GÖREVİ BRANŞI İLGİ ALANLARI GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI 1 Ahmet ARIKAN Müdür Sınıf Öğr. Okul Dergisi 2 Uğur AYDIN Müdür Yrd. Sınıf Öğrt. Spor,İnternet,Bilişim Teknolojileri okulun internet sitesi 3 Metin TUNCER Müdür Yrd. Teknoloji Tasarım İnternet Tiyatro Stratejik planlama TKY 4 Gonca DİKMECİK Öğretmen Türkçe Öğretmeni Edebiyat, Tiyatro Okul Dergisi Tiyatro 5 Turgut AYDIN Öğretmen Beden Eğt. Spor İnternet Futbol,voleybol takımları 6 Gülhan ERGÜN Öğretmen Rehberlik Edebiyat Stratejik Planlama 7 Salih GÜR Öğretmen.Görsel Resim Okul Sergisi Sanatlar 8 S.Selcen DİLER Öğretmen Müzik Müzik Okul Korosu 9 Derya AKMAN Öğretmen Teknoloji Resim Üç boyutlu Çalışmalar Okul Sergisi Tasarım 10 Turgut TAHAN Öğretmen Sınıf Ö. Bilgisayar Satranç satranç 11 Mustafa ŞAHİN Öğretmen Matematik Öğrt. Edebiyat Stratejik planlama 12 Zafer ATAY Öğretmen Sınıf Öğretmeni Teknoloji Bilgisayar TKY Okulun İnternet Sitesi Okul/kurum Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans 28

29 Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik

30 Sıra no Adı soyadı Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut(Kadrolu) İhtiyaç Ön lisans Lisans Yüksek lisans Geçmiş yıllar da aldığı HİE saati toplamı ortalaması Son yılki hie süresi Aldığı ödüller ve cezalar Yaptığı bilimsel Çalışmalar ve kitaplar İnsan Kaynakları Bilgi Tablosu 1 ABDURAHMAN NERİMAN BİLEYDİ İLKÖĞRETİM OKULU İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ KADRO DURUMU EĞİTİM DURUMU HİZMET İÇİ EĞİTİM 1 Ahmet Arıkan Müdür Sınıf Öğrt Var Kadrolu - x Ödül(7) Yok 2 Metin Tuncer Müdür Yrd. Teknoloji Tasarım 20 1 Var Kadrolu - x 222 Ödül(3) Yok 3 Uğur Aydın Müdür Yrd. Sınıf Öğrt Var Kadrolu - x 192 Ödül(4) Yok 4 Gülhan Ergün Öğretmen Rehberlik 14 1 Var Kadrolu - x 55 Ödül(2) Yok 5 Esen Gencer Öğretmen Ana Sınıfı 9 1 Var Kadrolu 1 x 30 yok Yok 6 Suna Nazlı Uzun Öğretmen Ana Sınıfı 14 1 Var Kadrolu 1 x 123 yok Yok 7 Hüseyin Savcı Öğretmen Din Kültürü Ahlak B. 8 1 Var Kadrolu - x - yok Yok 8 Turgay Çağlayan Öğretmen Fen Teknoloji 31 1 Var Kadrolu - x 30 Ödül(11) Yok 9 Salih Gür Öğretmen Görsel San Var Kadrolu - x 24 Ödül(6) Yok 30

31 10 Alime Sarıkaya Öğretmen İngilizce 19 1 Var Kadrolu - x 54 yok Yok 11 İclal Bakoğlu Öğretmen İngilizce 18 1 Var Kadrolu - x - yok Yok 12 Mustafa Şahin Öğretmen Matematik 25 1 Var Kadrolu - x 15 Ödül(5) Yok 13 S.Selcen Diler Öğretmen Müzik 12 1 Var Kadrolu - x 15 Ödül(1) Yok 14 Erdal Altınsoy Öğretmen Sosyal Bil Var Kadrolu - x 144 yok Yok 15 N.Derya Akman Öğretmen Teknoloji Tas Var Kadrolu - x 210 Ödül (4) Yok 16 Turgut Aydın Öğretmen Beden Eğitimi 20 1 Var Kadrolu - x - yok Yok 17 Gonca Dikmecik Öğretmen Türkçe 6 1 Var Kadrolu 1 x 15 yok Yok 18 Bacıkadın Ergin Öğretmen Sınıf Var Kadrolu - x 78 yok Yok 19 İbrahim Kayapınar Öğretmen Sınıf 28 1 Var Kadrolu - x 30 Ödül(1) Yok 20 Münevver Toman Öğretmen Sınıf 22 1 Var Kadrolu - x 55 Ödül(1) Yok 21 Neziha Oktay Öğretmen Sınıf 23 1 Var Kadrolu - x 72 Ödül(4) Yok 22 Semahat Atay Öğretmen Sınıf 28 1 Var Kadrolu - x 30 Ödül(2) Yok 23 Zafer Atay Öğretmen Sınıf 28 1 Var Kadrolu - x 30 Ödül(2) Yok 24 Turgut Tahan Öğretmen Sınıf 25 1 Var Kadrolu - 40 yok Yok 25 Yasemin Doğan Öğretmen Sınıf 25 1 Var Kadrolu - x 30 Ödül(2) Yok 26 Yusuf Engin Öğretmen Sınıf 24 1 Var Kadrolu - x - yok Yok 27 Yusuf Özen Öğretmen Sınıf 29 1 Var Kadrolu - x 438 Ödül(12) Yok 28 Cihan Çetinkaya Öğretmen Sınıf 10 1 Var Kadrolu - x Yok 31

32 5.3 Teknolojik Düzey Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab Fax Video DVD Player Fotograf makinası Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi

33 Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekan Var Yok Adedi İhtiyaç Açıklama Öğretmen Çalışma Odası X 1 Ekipman Odası X - 1 Kütüphane X - 1 Rehberlik Servisi X 1 - Resim Odası X - 1 Müzik Odası X - 1 Çok Amaçlı Salon X 1 Teknoloji Tasarım Atölyesi X - 2 Bilgisayar laboratuarı X - - Yemekhane X Spor Salonu X 1 Otopark X - Spor Alanları X 1 2 Kantin X - 1 Fen Bilgisi Laboratuarı X - 1 Atölyeler x Bölümlere Ait Depo x Bölüm Laboratuvarları x Bölüm Yönetici Odaları x Bölüm Öğrt. Odası x Teknisyen Odası x Bölüm Dersliği x Arşiv X

34 5.4 Mali Kaynaklar Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe Okul Aile Birliği Özel İdare Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Diğer 1300 TOPLAM Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Temizlik Küçük onarım 1000 Bilgisayar harcamaları 5000 Büro makinaları harc Telefon Yemek Sosyal faaliyetler 2000 Kırtasiye 1500 Vergi harç vs GENEL

35 5.5 İstatistikî Veriler Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL İL TÜRKİYE Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Kız Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğrencilere İlişkin Bilgiler: Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı

36 Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan Dolayı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Ödül ve Cezalar Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Takdir Belgesi Alan Öğrenci Say Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı Spor Tesisleri 36

37 Alanı Tesisin adı Kapasitesi Alanı Basketbol Alanı OKUL BAHÇESİ OKUL BAHÇESİ Futbol Sahası OKUL BAHÇESİ OKUL BAHÇESİ Kapalı Spor Salonu Yerleşim ve Derslikler YERLEŞİM Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2) Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin -- 20m2 Yemekhane Toplantı Salonu Konferans Salonu Seminer Salonu

38 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Politik ve yasal etmenler Çocukların değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artış Mezuniyete yakın yıllarda katılım tarzlarındaki değişiklikler Toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri Eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması Yurt dışına öğrenci göçü Kamu yönetimi reformu çalışmaları Eğitimin yerinden yönetim anlayışına doğru çevrilmesi İlçe, il ve bakanlık stratejik planlarının incelenmesi, yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, personelin yasal hak ve sorumlulukları, oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, okul çevresindeki politik durum, Ekonomik çevre değişkenleri Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu, İş kapasitesi, Okulun gelirini arttırıcı unsurlar, Okulun giderlerini arttıran unsurlar, Tasarruf sağlama imkânları, İşsizlik durumu, Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları, Kullanılabilir gelir 38

39 Politik ve yasal etmenler Çocukların değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artış Mezuniyete yakın yıllarda katılım tarzlarındaki değişiklikler Toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri Eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması Yurt dışına öğrenci göçü Kamu yönetimi reformu çalışmaları Eğitimin yerinden yönetim anlayışına doğru çevrilmesi İlçe, il ve bakanlık stratejik planlarının incelenmesi, yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, personelin yasal hak ve sorumlulukları, oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, okul çevresindeki politik durum, Ekonomik çevre değişkenleri Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu, İş kapasitesi, Okulun gelirini arttırıcı unsurlar, Okulun giderlerini arttıran unsurlar, Tasarruf sağlama imkânları, İşsizlik durumu, Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları, Kullanılabilir gelir Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri Etik ve ahlaksal değişkenler Bölgeye yoğun talep nedeniyle, binalaşma artmakta yeşil alanlar azalmaktadır. Bölgeye farklı yörelerden göç nedeni ile etik ve ahlaksal yönden değişkenlik fazladır. 39

40 6.2 Üst Politika Belgeleri Özellikle; MEB Stratejik Planı, İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, Özel İdare ve varsa Belediye Stratejik Planları 40

41 GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi Güçlü Yönler (Okulun/Kurumun kullanabileceği olumlu durumlar) 1-Deneyimli öğretmen kadrosunun olması. 2-Güçlü bir rehberlik sistemi 3-Okul yanındaki kapalı Pazar yerinin otopark olarak kullanılabilmesi. 4-Öğretmenler arası iletişimin iyi olması 5-İdareci öğretmen ilişkisinin iyi olması 6-Dersliklerin yeterli oluşu 7-Okulun çevresinde binaların yakın olmaması. 8- Okul velilerinin ekonomik olarak orta ve yüksek gelir düzeyinde olması. 9- Sınıf mevcutlarının az olması. 10-Veli okul işbirliğinin güçlü olması 11-Okulun ulaşım açısından uygun yerde olması 12-Teknoloji ağının sağlanmış olması 13- Merkezi bir okul olması 14-Okulun veli profilini çoğunlukla yüksek eğitimli velilerin oluşturması. 16- Kamu ve özel kuruluşlara yakın olması. (Üniversite, hastane, adliye vb kuruluşlar). 17- Öğrenci velilerinin bir çoğunun ekonomik durumunun iyi olması 18- Tüm branşlarda kadrolu öğretmenlerin bulunması. Zayıf Yönler (Okulun/Kurumun müdahalesiyle etkileyebileceği olumsuz durumlar) 1-Okulun eğitim öğretime yeni başlaması. Tanınmıyor olması. 2-Okul veli potansiyelinin, ekonomik gelişimlerine paralel olarak kültürel gelişimlerinin olmaması. 3- Okul yardımcı hizmet personelinin yetersizliği. 4- Öğle araları öğrencilerin yemeklerini yiyecekleri bir alanın olmaması. 5-Sınıf mevcutlarının zorunlu gelen öğrencilerden oluşması. 6-Okul bahçesinin küçük olması 7-Spor salonunun olmaması 8-Sağlık odası, Özel oda, Kafeterya gibi bölümlerin olmaması. 9-Görsel sanatlar ve müzik derslerine uygun çalışma alanlarının bulunmaması. 10-Sportif faaliyetler için spor salonunun bulunmaması. 11-Kadrolu temizlik hizmetlisinin yeterli olmaması. 12- Velilerin bir kısmının toprak zengini olmasının, çocukların eğitime bakış açısını değiştirmesi, gelecek kaygısı yaşanmaması. 41

42 Fırsatlar (Okulun/Kurumun müdahalesiyle etkileyemeyeceği olumlu durumlar) 1-Kaymakamlığın başlattığı projelere destek kampanyası 2-Hayırsever vatandaşların ve yardım kuruluşlarının yapmış oldukları yardımlar. 3-Anasınıflarının olması nedeniyle öğrencilerin 1. Sınıfa hazır gelmeleri 4-Okulumuzda düzenli olarak SBS deneme sınavlarının yapılıyor olması 5-Ailelerin öğretmene değer vermesi ve saygı göstermesi 6-Velilerin eğitimi çocukları için tek çıkış yolu olarak görmeleri. 7- Çevremizde Akdeniz Üniversitesi, AKM kültür merkezi, vb. kurumların olması. 8-Görev yapan personelin deneyimli olması. 9-Okulumuzun Bilgi kaynaklarına kolay ulaşabilecek olanaklara sahip olması. 10-Okulumuz velilerinin başarının yükseltilmesinde istekli ve duyarlı olmaları. 11-Velilerin bir kısmının eğitim düzeylerinin ve ekonomik durumlarının yüksek olması. Tehditler (Okulun/Kurumun müdahalesiyle etkileyemeyeceği olumsuz durumlar) 1-Mahallenin çocukların ulaşabileceği eğlence ve alışveriş mekanlarına yakın olması. 2- Okul çevresinde dere yatağının mevcut olması. 3-Parçalanmış aile sayısının yüksek olması. 4-Velilerin bir kısmının tam gün çalışıyor olması nedeniyle, çocukların kontrolsüz kalması. 5- Veliler arasındaki eğitim seviyesinin farklılık göstermesi. Düşük ve yüksek. 6-İkinci kademe öğrencilerinin olumsuz davranışlarının birinci kademe öğrencilerine yansıması 7-Okul çıkışının geniş ve kontrolsüz cadde üzerinde olması. Trafiğin yoğun olması. 8-Okul bahçesinin yetersizliği, çevrede öğrencilerin gidebileceği alanların olması. 9- Öğrencilerin SBS sınavlarına endeksli olmaları sonucu, dershanelere olan talep. 10- Okul bahçesinin duvarlarının alçak olması. Çıkışa müsait olması. 42

43 3.BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler 9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 10. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 11. Eylem Planları 43

44 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler MİSYONUMUZ Misyonumuz, toplumun eğitim düzeyini ve böylece yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; Eğitim ve öğretimi en üst düzeyde, ilmi teknikleri kullanarak sunmak, öğrencileri duymaya, düşünmeye, özellikle araştırmaya yöneltmek, yeni bilgi ve uygulamaları geliştirip desteklemek, arkadaşlık ilişkilerini, insan sevgisini geliştirmek, sorumluluk alabilecek bireyi oluşturmak ve yaşatmaktır. Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak, her Türk gencine iyi bir vatandaş olması için gerekli temel bilgi beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, her Türk gencini ilgi, yetenek ve kabiliyetleri yönünde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak çerçevesindeki hedef ve amaçlar doğrultusunda her gencin baskı görmeksizin kendi potansiyelini kavrayabileceği, iyi bir okul olmayı hedefliyoruz. VİZYONUMUZ Evrensel değerlere bağlı, teknelojiyi tanıyan ve kullanabilen, yaratıcı, sorumluluk sahibi, kendine güvenen, çağdaş bireyler yetiştirmek ve kamuoyunda saygın, güvenilir, başarılı bir okul olarak yer almaktır., TEMEL DEĞERLERİMİZ &: Nitelikli Eğitim, Okulumuz, öğrencilerine nitelikli eğitimi vermek için tüm eğitim çalışanları ile birlikte daima bir çaba içindedirler. &: Bireysel Öğrenme ve becerilerini desteklemek, Okulumuz, her öğrencinin farklı öğrenme yöntemlerinin ve becerilerinin olduğuna inanır ve öğrenme işlevini buna göre düzenler. &: Açıklık ve Erişebilirlik, Okulumuz, okulun eğitim ve öğretim süreçleri içinde ki her türlü etkinlikleri gizli olmayıp, bireysel bilgiler hariç, paydaşlarına açıktır. Paydaşlarımız tümü okulun sunduğu hizmetlerden faydalanabilir. &: Hesap Verebilirlik, Okulumuz, her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve mevcut mevzuata uygun olarak elde edilmesinden raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmış mercilere hesap verir. &: Etkili Okul İçi ve dışı iletişim, Okulumuzda, tüm paydaşlar arasında saygıya dayalı okul içi ve dışı iletişim kanalları açıktır. &: Hakkaniyet ve Eşitlik, Okulumuzda, tüm paydaşlarımızın sorumluluk ve hakları dengeli olup, paydaşları arasında ayrımcılık yapılmaz. 44

45 &: Beyana Dayalı Güven, Okulumuzda, aksi ispatlana kadar, yasal yükümlülükler hariç, paydaşlarının beyanları esas alınır. 1.Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. 2. Okuldaki tüm personel ile yöneticiler arasındaki iletişim açık ve olumludur. 3. Okullarda kurulan olan iyileştirme ekiplerinin kesin belirlenmiş bir amacı vardır. 4. İyileştirme ekip üyelerinin her biri ekip içerisinde gönüllü olarak görev alır. 5. İyileştirilmek istenen problemin okula fayda sağlayan bir alan olmasına özen gösterilir. 6. Ekibin adı, misyonu ve hedefleri belirlenir. 7. Ekibin sekreteryası ekip üyeleri arasından belirlenir. 8.Okulumuzda görev yapan tüm personelimize ve en önemlisi öğrencilerimize sürekli öğrenme politikasını benimsetmek 9.Öğretim programlarının öğrenilebilirlik düzeylerini yükseltmek için, farklı metot ve stratejilerin öğretmenlerle beraber araştırılarak derslerin işleyişinde görselliğin arttırılması ve okulumuzda eğitim teknolojisinden en üst seviyede yararlanılmasının sağlanılması. 10.Öğrencilerimize mesleki yönlendirme ve okul tercihlerinde rehberlik edilmesi 11.Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinin artırılması ve okulumuza velilerimizin desteğinin sağlanması 12.Atatürk ilke ve inkılâplarını esas alırız. 13.Türkçenin doğru kullanımına özen gösteririz. 14.İlişkilerimizde etkin ve etkili iletişimi kullanırız. 15.Doğa ve çevreyi koruma bilinciyle çalışırız 16.Başarıda sürekli gelişim bizim için önemlidir 17.Eğitimde kalitenin önemli olduğuna inanırız. 18.Sanata değer veren araştırmacı düşünce becerisini kazandırırız. 19.Başarının takım çalışması ile yakalanacağına inanırız. 20.Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandıracak ortam oluştururuz. 21.Eşitlik ve adalet kavramlarına inanırız. 45

46 TEMA 1:OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİ STRATEJİK AMAÇ 1: VELİ OKUL VE ÇEVRE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİREBİLME HEDEF NO 1: Tüm velileri okulumuz ile iyi ilişkiler kurmasını sağlayarak genel memnuniyet ortalamasını 4 yıl içinde % 67 den kademeli olarak %80 e çıkarmak. Performans Hedefleri(1 yıllık) Yıllar Performans Hedefi: Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Sınıf Veli toplantılarının sayısı Veli görüşme formlarının sayısı Türü Sonuç Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Genel memnuniyet ortalamasını ilk yıl % 67 den %70 e yükseltmek Ev ziyaretleri form sayısı Sonuç 2012 Genel memnuniyet ortalamasını %70 den %74e yükseltmek 2013 Genel memnuniyet ortalamasını %74 den % 77 ye yükseltmek 2014 Genel memnuniyet ortalamasını %77 dan %80a yükseltmek Faaliyet /Projeler: Stratejiler: Velilerle okul içi ve okul dışı ilişkileri yoğunlaştırarak yapılan her çalışmada veli katılımının sağlanması ve velilerin aidiyet duygusunun arttırılması için çalışılacaktır. Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar. Bitiş Tar. Maliyeti Kaynağı Her dönem en az 4 Sınıf Veli toplantılarının yapılması Veli görüşme günleri belirlenmesi Her yıl sınıf öğretmenlerince Ev ziyaretleri ile veli ilişkilerinin geliştirilmesi

47 TEMA 1:OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİ STRATEJİK AMAÇ 1: VELİ OKUL VE ÇEVRE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİREBİLME HEDEF NO 2:Velilere yönelik aile eğitimi seminerlerinin Eğitim-Öğretim yılından itibaren yılda 6 adet olacak şekilde her yıl devam ettirilmesi Performans Hedefleri(1 yıllık) Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Veli seminerlerinin sayısı Türü Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Yıllar Performans Hedefi: 2011 Velilere ; 7-19 yaş aile eğitimi, aile tutumları, ergenlik, parçalanmış aile ve çocuk, 1.sınıf velilerini bilgilendirme,şiddet ve madde bağımlılığı ve Yöneltme seminerleri vermek. Seminerlere katılan Veli sayısı Sonuç 2012 Velilere ; 7-19 yaş aile eğitimi, aile tutumları, ergenlik, parçalanmış aile ve çocuk, 1.sınıf velilerini bilgilendirme,şiddet ve madde bağımlılığı ve Yöneltme seminerleri vermek Velilere ; 7-19 yaş aile eğitimi, aile tutumları, ergenlik, parçalanmış aile ve çocuk, 1.sınıf velilerini bilgilendirme,şiddet ve madde bağımlılığı ve Yöneltme seminerleri vermek Velilere ; 7-19 yaş aile eğitimi, aile tutumları, ergenlik, parçalanmış aile ve çocuk, 1.sınıf velilerini bilgilendirme,şiddet ve madde bağımlılığı ve Yöneltme seminerleri vermek. Faaliyet /Projeler: Stratejiler: Velilerle okul içi ve okul dışı ilişkileri yoğunlaştırarak çocuk yetiştirme ve sosyal konularda seminerler düzenleyerek veli eğitimiyle okulda tam bir işbirliği sağlanması Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar. Bitiş Tar. Maliyeti Kaynağı Velilere yönelik ergenlik,parçalanmış aile ve çocuk,özel eğitim,televizyon ve çocuk ve çocuk gelişimi konularında her yıl 1er kez seminerler vermek

48 TEMA 1 :OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİ STRATEJİK AMAÇ 1: VELİ OKUL VE ÇEVRE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİREBİLME HEDEF NO 3:Toplantılara katılım oranını %60 tan her yıl %5 arttırarak 4 sene sonunda %80 e çıkarmak Performans Hedefleri(1 yıllık) Yıllar Performans Hedefi: 2011 Toplantılara katılım oranını %60 tan %65 e çıkarmak Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Türü Toplantılardaki Doküman sayısı Sonuç Veli görüşme formlarının Sonuç Sayısı Memnuniyet anket Sonuç sonuçları İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Toplantılara katılım oranını %65 ten %70 e çıkarmak 2013 Toplantılara katılım oranını %70 den %75 e çıkarmak 2014 Toplantılara katılım oranını %75 ten %80 e çıkarmak Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar. Bitiş Tar. Maliyeti Kaynağı Toplantılarda velilere ilgi çekecek slaytlar izletilmesi Stratejiler: Velilerle okul içi ve okul dışı ilişkileri yoğunlaştırarak yapılan her çalışmada veli katılımının sağlanması amacıyla görselliğin arttırılması,öğrenci veli ilişkilerinin okulda da devamının sağlanması ve memnuniyet oranının arttırılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerindeki başarılarının velilerin katılımı ile ödüllendirilmesi Anketler düzenlenmesi

49 TEMA 2:EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ 2: OKULDAKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİREBİLME HEDEF NO 1: Öğrencilerin akademik başarıları düzeylerini % 20 yükselterek Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve Fen Liselerini kazanan öğrenci sayılarını her yıl % 5 arttırmak Performans Hedefleri(1 yıllık) Yıllar Performans Hedefi: 2011 Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve Fen Liselerini kazanan öğrenci sayısının %20 olmasını sağlamak. Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Öğrenci başarı düzeyi Belirleme sınavları Seminerlere katılan Personel sayısı öğrencilere verilen Türü Sonuç Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve Fen Liselerini kazanan öğrenci sayısının %25 e çıkarmak. seminer ve doküman sayısı Sonuç 2013 Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve Fen Liselerini kazanan öğrenci sayısının %30 a çıkarmak. Açılan yetiştirme kursu sayısı Sonuç 2014 Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve Fen Liselerini kazanan öğrenci sayısının %35 e çıkarmak. Faaliyet /Projeler: Stratejiler: Öğretmenler tarafından öğrencilerin başarı düzeyleri belirlenerek farklı öğretim metotları ve yetiştirme kurslarının desteğiyle başarı düzeylerinin arttırılması düşünülmektedir. Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar. Bitiş Tar. Maliyeti Kaynağı Öğrenci başarı düzeylerinin belirlenmesi Personelin farklı öğretme2 yöntemleri,alternatif ölçme araçları konusunda seminerden geçirilmesi Verimli ders çalışma yollarının seminer ve doküman olarak öğrencilere verilmesi Matematik ve.fen Bil. derslerinden yetiştirme kursları açılması

50 TEMA 2:EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ 2: OKULDAKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİREBİLME HEDEF NO 2: Öğrencilerin farklı ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması için; akademik benlik kavramı testi ve mesleki bilgilendirme sistemi anketleri ile mesleki ve akademik olarak ilgileri doğrultusunda her yıl mezun öğrencilerin tamamının uygun alanlara yönlendirilmeleri. Performans Hedefleri(1 yıllık) Yıllar Performans Hedefi: Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Meslekleri ve Meslek Liselerini tanıtıcı Seminer sayısı Resim,komp,şiir,ve spor Türü Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri öğrencilerin tamamının üst eğitim kurumlarına devamının sağlanması 2012 öğrencilerin tamamının üst eğitim kurumlarına devamının sağlanması yarışmalarına katılan öğrenci sayısı Öğrencileri ilgisini ölçen Sonuç 2013 öğrencilerin tamamının üst eğitim kurumlarına devamının sağlanması Anket sayısı 2014 öğrencilerin tamamının üst eğitim kurumlarına devamının sağlanması Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar. Bitiş Tar. Maliyeti Kaynağı Stratejiler:Öğrencilerin ilgi ve mesleki eğilimleri belirlenerek farklı yönleri doğrultusunda üst eğitim kurumları ve mesleki yönlendirme hizmetleri sayesinde öğrencilerin topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. Meslekleri ve Meslek Liselerini tanıtıcı seminerler verilmesi Resim,komp,şiir,ve spor yarışmalarına katılımın sağlanması Öğrencileri ilgisini ölçen Anketlerin uygulanması

51 TEMA 3 :DİSİPLİN STRATEJİK AMAÇ 3: OLUMSUZ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI İYİLEŞTİRME HEDEF NO1: Öğrencilerin branş öğretmenlerince ilgi duydukları sosyal aktivite alanları tespit edilip bu alanlara yönlendirilerek daha olumlu davranışlarda bulunmalarını sağlamak. Performans Hedefleri(1 yıllık) Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Anketler sonucu belirlenen Sosyal aktivite listesi Türü Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Yıllar Performans Hedefi: Öğrenciyi ilgi duydukları sosyal aktivite alanına yönlendirmek Ödüllendirilen öğrenci sayısı Öğrenciyi ilgi duydukları sosyal aktivite alanına yönlendirmek Öğrenciyi ilgi duydukları sosyal aktivite alanına yönlendirmek Öğrenciyi ilgi duydukları sosyal aktivite alanına yönlendirmek Faaliyet /Projeler: Stratejiler:Öğrencilerin sosyal aktivitelere yönlendirilerek hem fiziksel hem de ruhsal gelişiminin desteklenmesi hem de enerjilerinin doğru alanlara yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar Bitiş Tar. Mali Kaynağ ı Masa tenisi,satranç,futbol ve voleybol gibi alanlarından yararlanmalarını sağlamak Anket yapılarak en çok istenilen sosyal faaliyetlerin yapılması ve öğrencilerin katılımının sağlanması Elde ettikleri başarıların törenlerde ödüllendirilmesi

52 TEMA 4:SPORTİF BAŞARI STRATEJİK AMAÇ 4: OKULUN SPOR AKTİVİTELERİNİ GELİŞTİRME HEDEF NO 1 :Okulumuzun katılmış olduğu sportif faaliyetlerde her yıl en az bir dalda derece alması Performans Hedefleri(1 yıllık) Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Türü Katılacağımız faaliyetlerinn sayısı Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Yıllar Performans Hedefi: 2011 Okulumuzun katılmış olduğu sportif faaliyetlerde her yıl en az bir dalda derece alması Dereceye giren öğrenci sayısı 2012 Okulumuzun katılmış olduğu sportif faaliyetlerde her yıl en az bir dalda derece alması 2013 Okulumuzun katılmış olduğu sportif faaliyetlerde her yıl en az bir dalda derece alması 2014 Okulumuzun katılmış olduğu sportif faaliyetlerde her yıl en az bir dalda derece alması Faaliyet /Projeler: Stratejiler:Öğrencilerin başarma hissini yaşamaları ve okula olan bağlılık hislerinin arttırılması ve okulun toplam başarı oranının arttırılması amaçlanmıştır Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar Bitiş Tar. Mali Kaynağ ı Katılacağımız faaliyetlerin belirlenmesi Faaliyetlerle ilgili takım ve bireysel sporcuların seçimleri Yıl boyunca ilgili faaliyetler için çalışma planı yapılması

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) ŞANLIURFA -2010 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16 İLİ: İzmir İLÇESİ: Çiğli OKULUN ADI: HARMANDALI ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Sayıları KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Kadın Okul Telefonu 232 839 1142 Yönetici

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a.

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a. İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Tarihçe 3 Vizyon 4 Misyon 5 İlkeler 6 İletişim Bilgileri 7 Yöneticilerimiz 8 Sınıf Öğretmenleri 9 Branş Öğretmenleri 10 Diğer Personel 11 Norm Kadro Eksikliği 12 Şube Öğrenci Sayıları

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI SÜLOĞLU İLKOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Kadromuz. 3.2. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.3. Kurumda Çalışan Personel

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 1 01 EKİM 2015 NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM İLİ : ARTVİN İLÇESİ

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI 5 Amasya 2015 Amasya 2015 2019 STRATEJİK PLANI Stratejik Planlama Ekibi ABDURRAHMAN KAMİL İLK-ORTAOKULU Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 2 SUNUŞ 7 GİRİŞ 8 ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD.

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI ÖĞRETMENLER; YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAKTIR.

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2011 2014 1 2 3 İSTİKLAL MARŞIMIZ 4 SUNUŞ 2011 2014 Yılları arasında hedeflediğimiz ve konumumuzu da içeren bu Stratejik Planı hazırlarken geçmişte yaptıklarımızı da düşünerek

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası KURUMUN ADI : Osmangazi İlkokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar I BÖLÜM ADRES :

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ]

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ] [2015-2019] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU Stratejik Plan 2015-2019 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI [Tarihi seçin] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA 2015 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ 2015 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında okullar, bilginin öğrenildiği ve toplumlara yön verilmeye çalışılan kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Adana Ticaret Odası Anadolu

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK.

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK. 1 İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ SON SÖZ 2 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı 2 GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Mustafa

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

Stratejik Plan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) 2015-2019

Stratejik Plan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) 2015-2019 Stratejik Plan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) 2015-2019 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK

Detaylı

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ANKARA 2015 KAYALAR İLKOKULU SUNUŞ 1968-1969 Eğitim-Öğretim yılında iki odalı bir evde Kayalar İlkokulu olarak faaliyete başlayan

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI TC YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU I 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 II III IV SUNUŞ Bu çalışma

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

GİRESUN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2013 YILI OKUL GELİŞİM PLANI

GİRESUN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2013 YILI OKUL GELİŞİM PLANI Sıra No Stratejik Amaç No GİRESUN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2013 YILI Hedef No 1 1 1 Çalışmanın Adı Faaliyet 1.2.1:12.sınıf öğrencilerine yönelik öğrenci koçluğu uygulaması. OKUL GELİŞİM PLANI

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Ören Ortakulu Müdürlüğü

ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Ören Ortakulu Müdürlüğü ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Ören Ortakulu Müdürlüğü ÖREN ORTAOKULU 2012-2014 STRATEJİK PLANI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ESKİŞEHİR 2015 ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Türk Millî

Detaylı

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLİ : BURDUR İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI BAŞPINAR ŞEHİT ÖMER KIZILKAYA ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI I. BÖLÜM Okulun/Kurumun

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL KURUM BİLGİLERİ KURUMUN ADI ADRESİ :Kozluk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü : Komando Mahallesi İlçe Jandarma Taburu yanı Kozluk TELEFON : 0488 411 22 00-0488 411 21 65 FAKS : 0488 411 21 65 MAİL WEB ÖĞRETİM

Detaylı