T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI Abdurahman-Neriman Bileydi İlkokulu Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI Abdurahman-Neriman Bileydi İlkokulu Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI Abdurahman-Neriman Bileydi İlkokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN ( ) 1

2 Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır Mustafa Kemal ATATÜRK 2

3 3

4 4

5 SUNUŞ Bizde her şey sevgiyle başlar. Evimize, ülkümüze daha ilk adımınızı attığınızda hissedersiniz bu havayı. Sevmek özgür olmak; sevgi, bağımlı olmadan bağlanmak; bağımlı olmak sorumlu ve bilinçli olmak demektir. Bizim sorumluluğumuz başarımız içindir. Bilincimiz verimli ve kaliteli bir eğitim hizmeti gerektirir. Önce insan deriz biz. Ama seven, sevilen ve yorumlayan; almak kadar vermeyi de bilen, sorumluluklarının farkında, akıl ve bilime inanan bir insan. Her çocuğumuz işlenecek bir cevherdir. İşledikçe en değerli bireyleri ortaya çıkarmak en büyük hedefimiz. Geleceğimizi, umutlarımızı, hayallerimizi teslim edeceğimiz bir nesil amacımız. Başarmak bizim en büyük misyonumuzdur. Başarmanın temelinde çalışmak vardır Başarı, sadece sözlüklerde çalışmaktan önce gelir. Ancak çalışmak için güçlü bir motivasyon, belirli ve net bir hedef, uygun ortam ve doğru yöntemler gereklidir. Abdurrahman Neriman Bileydi ilköğretim okulunda öğretmenler, bu şartları sağlamanın yanında bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma konusunda öğrenciye rehberlik edebilecek durumdadır. Bunun için öğrencilerimizin hem okul derslerinde, hem de bir üst kuruma geçişteki çalışma ve faaliyet alanlarını oluşturmak en büyük görevimizdir. Öğretmenlerimizin öncelikli işi öğrencilerimize yeteneklerine en uygun hedefi belirlemektir. Ardından öğrencilerde çalışmak ve öğrenmek için güçlü bir istek uyandırılır; onların başarıya giden yolda severek ve isteyerek çalışmaları sağlanır. Çabalarımız, öğrencilerimizin kendilerini ve sahip oldukları özgün ve yapıcı-yaratıcı güçlerini tanımalarını sağlamak ; bu özelliklerini geliştiren, sorumlu, özgür, üretken, katılımcı ve mutlu birer birey olmaları için tüm olanakları kullanmaktır Çağdaş bir dünya insanı yetiştirmek için en kaliteli eğitimi ve öğretimi sunmaktır. Başarının altın anahtarı çalışmaktan zevk almaktır Ahmet ARIKAN Okul Müdürü 5

6 GİRİŞ Günümüzde eğitim anlayışı, çağın hızla değişen teknolojisiyle birlikte yeni bir boyut kazandı ve Dinamizm, yaratıcılık, araştırma, üretkenlik ön plana çıktı. Öğrenci odaklı eğitim anlayışları, onun isteklerini, beklentilerini, hedeflerini, bireysel özelliklerini merkeze alan yöntemler tercih ediliyor. Liderlik anlayışı, ekip çalışmasına dayalı başarılar ve mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendiren yaklaşımlar benimseniyor. Değişimin gerektirdiği yeni yapılanmaları okul programlarımıza katmak amacıyla okulumuzda oluşturduğumuz stratejik çalışma planı doğrultusunda çalışmalar etkinlikler, projeler belirleyerek çalışanları biz duygusu altında birleştirdik. Önce ekipler oluşturduk, okulumuzun özel durumu fiziksel koşulları, avantajları ve dezavantajlarını belirledik. ve bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek hedefler saptadık. Böylece okulumuzun sürekli iyileştirme yoluyla başarısını arttıracak yeni açılımlar hedefler belirlemiş olduk. Bu çalışmamızla öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştireceğine, verimliliğini arttıracağına dolayısıyla okul başarısını arttıracağına inanıyor ve ekip olarak Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulu Okul Stratejik planının yararlı olmasını diliyoruz. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 6

7 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 5 GİRİŞ 6 BİRİNCİ BÖLÜM:ABDURAHMAN-NERİMAN BİLEYDİ İLKOKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve 9 Stratejik Planlama Çalışmaları 10 İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 40 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 11. Eylem Planları 7

8 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Kurum Türü ABDURAHMAN NERİMAN BİLEYDİ İLKOKULU İLKOKUL Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici : 2 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen : 20 Öğrenci Sayısı 600 Hizmetli :1 Memur :1 Öğretim Şekli İkili Okulun Hizmete Giriş Tarihi KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Mail Adresi Tel. : Fax : Kurum Adresi Mahalle Pınarbaşı Posta Kodu : İlçe İli : Konyaaltı : ANTALYA Kurum Müdürü Ahmet ARIKAN Tel: Kurum Müdür Yardımcıları Metin TUNCER Tel : Uğur AYDIN Tel :

9 1.BÖLÜM Yasal Çerçeve SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK. DPT - KAMU KURULUŞLARI İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU DÖNEMİNİ KAPSAYAN 9. KALKINMA PLANI EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. MİLLİ EĞİTİİM İLE İLGİLİ MEVZUAT MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ABDURAHMAN NERİMAN BİLEYDİ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANLAMA. KEPEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK SÜRECİ PLANI. MİLLİ Yasal EĞİTİM Çerçeve STRATEJİ BELGESİ. BAKANLIK Stratejik FAALİYET Planlama ALANI Çalışmaları İLE İLGİLİ ULUSAL, BÖLGESEL VE SEKTÖREL PLAN VE PROGRAMLAR. MİLLİ EĞİTİM ŞURA KARARLARI. TÜBİTAK VİZYON 2023 EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI RAPORLARI DÖNEMİNİ KAPSAYAN 9. KALKINMA PLANI. KASIM 1999 TARİH VE 2506 SAYILI TD YAYIMLANAN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. ŞUBAT 202 TARİH VE 2533 SAYILI TD. YAPIMLANAN MEB TAŞRA.TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ. BAKANLIK FAALİYET ALANI İLE İLGİLİ TÜM PROJELER 9

10 Stratejik Planlama Çalışmaları Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili yazılarında belirtilen "Stratejik Plan Yazım Yönergesi" ne istinaden Okul Müdürü Ahmet ARIKAN başkanlığında stratejik plan koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Stratejik planlamanın ilk basamağında durum analizi yapıldı. Okulumuzun tarihçesi ve çevre analizi ile okul teşkilat şeması okulumuz öğretmenlerinin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Okul içi analizde ise okul idaresinden alınan resmi belge ve istatistikî bilgiler, planlama sürecindeki çalışmalara dahil edilerek güncel ve gerçekçi sonuçlar sunuldu. Okulumuzun iç ve dış paydaşları tespit edilmiş, okulumuzun mevcut durumları hakkındaki görüşleri sorulmuştur. İç ve dış paydaşlarımızın analizlerine ait sonuçlar ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak sunulacaktır. Durum analizinin tamamlanmasından sonra okul idaresi, öğretmenler, öğrenci meclisi başkanı ve Okul Aile Birliği temsilcileri ile toplanarak SWOT (GZTF) analizi yapıldı. Durum analizinde tespit edilen sonuçlar beyin fırtınası yöntemi ile ortaya atılan yeni fikirlerle sentezlenerek okulumuza ait GZTF analizi çıkarıldı. Ayrıca bu toplantıda okulumuza ait misyon, vizyon ile ilkeler ve değerler belirlendi. Okulumuzca gerçekleştirilebilecek iyileştirme çalışmaları, durum analizleri ile rehberlik servisince her yıl düzenli olarak uygulanan problem tarama anketleri sonuçlan ile paydaşlarımızın önerileri de dikkate alınarak stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler belirlendi. Stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlerin tespitinden sonra, performans değerlendirme, zaman ve görevliler ile maliyet cetveli çıkarıldı. Son olarak yapılan bütün çalışmalar raporlaştırılarak baskıya hazır hale getirildi. Plan iki nüsha olarak hazırlandı. 10

11 2.BÖLÜM ABDURAHMAN NERİMAN BİLEYDİ İLKÖĞRETİM OKULU Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı İletişim İmza Müdür Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Öğretmen Ahmet ARIKAN Metin TUNCER Uğur AYDIN Gülhan ERGÜN Meral ŞAHİN Mustafa ŞAHİN Yusuf ÖZEN Zafer ATAY Öğrenci Veli Aysel ÇANCI Veli Destek Personeli (Kütüphane Memuru, hizmetli v.b.) Okul Aile Birliği Başkanı Nimet TÜRK- VHKİ Kadriye EKER-Hizmetli Belgin EMRE STK lar (Dernek, Vakıf, Sanayi ve Ticaret Odası) Muhtar Şeref DİKMEN / /2010 ONAY AHMET ARIKAN OKUL MÜDÜRÜ 11

12 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Paydaş Analizi 5. Kurum İçi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 5.2 İnsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 İstatistikî Veriler 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 12

13 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1- Tarihsel Gelişim Okulumuz, 2010 yılında ilköğretim okulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuzun ismini, okulu yaptıran hayırseverlerin adından almıştır. Okulumuz, 16 derslik, 2 yönetim odası 1 öğretmenler odası, 1 rehberlik odası, 1 okul aile birliği odası, 1 Beden Eğitimi Odası 2 Teknoloji Tasarım Odası, 1 Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, kantin ile eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir. 2. Yasal Yükümlülükler SIRA YASAL DAYANAK DERECESİ s. Milli Eğitim Temel Kanunu Temel s. İlköğretim ve Eğitim Kanunu Temel 3 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Temel s. Çocuk Koruma Kanunu Dolaylı 5 Kurum Tanıtım Yönetmeliği Dolaylı 6 İlköğretimde Yöneltme Yönergesi Temel 7 Arşiv Hizmetleri Yönergesi Dolaylı 8 Okullarda Sivil Savunma Kurulu Esasları Dolaylı 9 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yönetmeliği Dolaylı 10 Özel Eğitim Yönetmeliği Dolaylı /60 Kaynaştırma Uygulamaları Dolaylı Sayılı Devlet Memurları Kanunu Dolaylı 13 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Dolaylı 13

14 14 Spor Kulüpleri Yönetmeliği Dolaylı 3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Kulüp Çalışmaları Geziler Teknoloji Bilim Şenlikleri-Sergiler Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Atletizm Basketbol Masa Tenisi Hizmet 4 İzcilik Etkinlikleri İzci Ünitesi FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi Müfredatın İşlenmesi Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt Okuma-Yazma Kursları Halk Eğitimine Yönelik Diğer Kurslar Hizmet- 3 Proje çalışmaları Bakanlık Projeleri-İKS AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri Teknoloji ve Tasarım Projeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Projeleri Okul ve Öğretmen Projeleri FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Yöneltme Diploma Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Emeklilik İşlemleri 14

15 Okul İçin Ürün/Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Diploma Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Burs hizmetleri Yaygın eğitim-kurslar Mezunlar (Öğrenci) Rehberlik Staj çalışmaları 15

16 4. PAYDAŞ ANALİZİ Okulumuzun paydaşları, okulumuzun faaliyetleri doğrudan veya olumlu, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya okulu etkileyen kişi, gurup veya kurumlardır. Paydaşlarımız yararlanılabilirlik ölçütü ile belirlenmiştir. Okulumuzun ana işlevi yasalarla kendisine verilen eğitim-öğretim hizmetlerini okulun mevcut yapısı ve görevleri, paydaşlarıyla olan etkileşimi ile biçimlenmektedir. Paydaş Sınıflandırma Matrisi : Tamamı O : Bir kısmı İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR YARARLANICI PAYDAŞLAR Çalışanlar, Birimler Temel ortak Stratejik ortak Tedarikçi Müşteri, hedef kitle Millî Eğitim Bakanlığı Valilik Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okullar ve Bağlı Kurumlar Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Üniversite Özel İdare Belediyeler Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) O Sosyal Hizmetler Müdürlüğü O Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Kültür Müdürlüğü Hayırseverler Sivil Toplum Örgütleri Medya O O O O O O 16

17 İç Paydaş Dış Paydaş Yararlanıcı (Müşteri) Neden Paydaş? Önceliği Ölçme-Değerlendirme Mezunlar (Öğrenci) Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Altyapı,Donatım Yatırım AR-GE, Projeler, Danışmanlık Nitelikli işgücü Yatılılık-Bursluluk Eğitim-Öğretim (Örgün- Yaygın) İşveren kuruluşlar Muhtarlıklar Sanayi ve Ticaret Odaları O O O Paydaş Önceliklendirme Matrisi Paydaş MEB Öğrenciler Belediye STK O Bağlı olduğumuz merkezi idare Hizmetlerimizden yaralandıkları için Tedarikçi mahalli idare Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi : Tamamı O : Bir kısmı Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müşteri) Öğrenciler o Veliler o o o o Üniversiteler o O o o Meslek Kuruluşları O o o 17

18 Sağlık kuruluşları o O o o Özel sektör o o o 5. KURUM İÇİ ANALİZ 5.1 Örgütsel Yapı Okul Teşkilat Şeması MÜDÜR ÖĞRETMENLER KURULU OKUL AİLE BİRLİĞİ KOMİSYONLAR MÜDÜR YARDIMCILARI KURULLAR İDARİ HİZMETLER YARDIMCI HİZMETLER SATIN ALMA KOMİSYONU ÖĞRETMENLER KURULU TESLİM ALMA KOMİSYONU ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI DEĞERLENDİRME KURULU DENETLEME KOMİSYONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER ŞUBE ÖĞRETMENLER ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU 18

19 YAYIN İNCELEME KOMİSYONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU BAŞARI ARTIRMA KOMİSYONU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÖĞRENCİ KURULU Okul/Kurumlarda Oluşturulan Birimler: Görevler Okula kaynak sağlamak Eğitim- Öğretim faaliyetlerini düzelmek SBS Başarısını Arttırmak, Sosyal- Kültürel ve sportif Faaliyetlerde Ulusal Başarı Sağlamak Olumsuz Davranışları Önlemek ve Olumlu Davranışları Ödüllendirmek Okulun İhtiyaçlarını Karşılama Rehberlik Planlarının Yıllık Program ve Yürütme Planını İncelemek,Ortaya Çıkan Sorunları İnceler, Değerlendirir ve Çözüme Ulaştırır. Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Okul Aile Birliği Öğretmenler Kurulu OGYE Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu Satın Alma Komisyonu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Görevle ilgili işbirliği (paydaşlar) Ticari işletmeler- STK- Mahalle Muhtarı Okul İdaresi- Öğretmen Okul Yönetimi- Öğretmen- Yardımcı Hizmetler- Memur- STK- Mahalle Muhtarı İlgili Müdür Yardımcısı- Öğretmen- Rehber Öğretmen- Okul Temsilcisi Bir Müdür Yardımcısı- Dört Öğretmen İlgili Müdür Yardımcısı- Disiplin Kurulundan Bir Temsilci - Okul Aile Birliğinden Bir Temsilci Her Sınıf Düzeyinde Zümre Başkanı Öğretmenler- Rehber Öğretmen Hedef kitle Öğretmen- Öğrenci-Veli Öğretmen Öğrenci-Veli Öğretmen- Öğrenci-Veli Öğrenci Öğrenci Öğretmen- Öğrenci-Veli 19

20 5.2 İnsan Kaynakları 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yard 2-2 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans - - Lisans 3 %100 Yüksek Lisans - - Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % %75 20

21 %25 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl 1 % Yıl 1 % üzeri 1 %33 Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı TOPLAM İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: 21

22 Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No AHMET ARIKAN Okul Müdürü Psikoeğitim uygulamaları AHMET ARIKAN Okul Müdürü Okul sağlığı Semineri AHMET ARIKAN Okul Müdürü Özel Eğitim Semineri UĞUR AYDIN Müdür Yardımcısı İntel Öğretmen Programı Temel Kursu UĞUR AYDIN Müdür Yardımcısı Özel Eğitim Semineri UĞUR AYDIN Müdür Yardımcısı Topyekün Savunma Sivil hizmetler semineri METİN TUNCER Müdür Yardımcısı İlkyardım ve Müdahale METİN TUNCER Müdür Yardımcısı Okul Sağlığı Seminer METİN TUNCER Müdür Yardımcısı Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme Öğretmenlere İlişkin Bilgiler: Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Okul Öncesi Sınıf Öğretmeni Rehber Öğretmen Türkçe Öğretmeni

23 Matematik Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Fen ve Teknoloji Öğretmeni Görsel Sanatlar Öğretmeni Müzik Öğretmeni Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmeni Özel Eğitim Öğretmeni Beden Eğitimi Öğretmeni Teknoloji ve Tas. Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmeni TOPLAM Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010 Yılı Kişi Sayısı % 23

24 % % % %12 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 0 %0 4-6 Yıl 1 % Yıl 2 % Yıl 2 % Yıl 7 % üzeri 12 %48 Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı

25 TOPLAM Öğretmenlerin katıldığı hizmet içi programlar: Adı ve Soyadı Branşı Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No Gonca Dikmecik Türkçe Okul Sağlığı Turgay Çağlayan Fen Teknoloji Özel Eğitim Semineri İbrahim Kayapınar Sınıf Öğretmeni Özel Eğitim Semineri Münevver Toman Sınıf Öğretmeni Eğitimde Teknoloji Kullanım Kurs Özel Eğitim Semineri Neziha Oktay Sınıf Öğretmeni Özel Eğitim Semineri İntel Öğretmen Kursu Semahat Atay Sınıf Öğretmeni Özel Eğitim Semineri Turgut Tahan Sınıf Öğretmeni Etkili İletişim Çoklu Zeka Okul Sağlığı Yasemin Doğan Sınıf Öğretmeni Eğitimde Performans Değerlendirme Yusuf Özen Sınıf Öğretmeni Eğitimde Teknoloji Kursu OGYE Zafer Atay Sınıf Öğretmeni Özel Eğitim Semineri Salih Gür Görsel Sanatlar Öğretmeni Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Saliha Selcen Diler Müzik Okul Sağlığı Semineri N.Derya Akman Teknoloji Tasarım Stratejik Planlama ve Yönetim

26 Suna Nazlı Uzun Ana Sınfı Özel Eğitim Semineri Yaratıcı Drama Mustafa Şahin Matematik Yönetim Planlama Okul ve İşlevsel Süreçleri Semineri Esen Gencer Ana Sınıfı Özel Eğitim Semineri Gülhan Ergün Rehberlik 7-19 Yaş Anne Baba Eğitimi Özel Eğitim Semineri Erdal Altınsoy Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Dersi Tanıtım Semineri İnsan Hakları ve Vatandaşlık Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur 1 - Lise Hizmetli 1 Lise 3 ay 1 Çalışanların Görev Dağılımı S.NO ÇALIŞANIN GÖREVLERİ UNVANI 1 Okul müdürü Okul müdürü; 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 2. Okulu düzene koyar 3. Denetler. 4. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 5. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 2 Müdür yardımcısı Müdür yardımcıları 1. Ders okutur 2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 26

27 3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 3 Öğretmenler 1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitimöğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 4 Yönetim işleri ve büro memuru 5 Yardımcı hizmetler personeli 1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. 5. Arşiv işlerini düzenlerler. 6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 27

28 Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler: S. NO ADI SOYADI GÖREVİ BRANŞI İLGİ ALANLARI GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI 1 Ahmet ARIKAN Müdür Sınıf Öğr. Okul Dergisi 2 Uğur AYDIN Müdür Yrd. Sınıf Öğrt. Spor,İnternet,Bilişim Teknolojileri okulun internet sitesi 3 Metin TUNCER Müdür Yrd. Teknoloji Tasarım İnternet Tiyatro Stratejik planlama TKY 4 Gonca DİKMECİK Öğretmen Türkçe Öğretmeni Edebiyat, Tiyatro Okul Dergisi Tiyatro 5 Turgut AYDIN Öğretmen Beden Eğt. Spor İnternet Futbol,voleybol takımları 6 Gülhan ERGÜN Öğretmen Rehberlik Edebiyat Stratejik Planlama 7 Salih GÜR Öğretmen.Görsel Resim Okul Sergisi Sanatlar 8 S.Selcen DİLER Öğretmen Müzik Müzik Okul Korosu 9 Derya AKMAN Öğretmen Teknoloji Resim Üç boyutlu Çalışmalar Okul Sergisi Tasarım 10 Turgut TAHAN Öğretmen Sınıf Ö. Bilgisayar Satranç satranç 11 Mustafa ŞAHİN Öğretmen Matematik Öğrt. Edebiyat Stratejik planlama 12 Zafer ATAY Öğretmen Sınıf Öğretmeni Teknoloji Bilgisayar TKY Okulun İnternet Sitesi Okul/kurum Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans 28

29 Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik

30 Sıra no Adı soyadı Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut(Kadrolu) İhtiyaç Ön lisans Lisans Yüksek lisans Geçmiş yıllar da aldığı HİE saati toplamı ortalaması Son yılki hie süresi Aldığı ödüller ve cezalar Yaptığı bilimsel Çalışmalar ve kitaplar İnsan Kaynakları Bilgi Tablosu 1 ABDURAHMAN NERİMAN BİLEYDİ İLKÖĞRETİM OKULU İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ KADRO DURUMU EĞİTİM DURUMU HİZMET İÇİ EĞİTİM 1 Ahmet Arıkan Müdür Sınıf Öğrt Var Kadrolu - x Ödül(7) Yok 2 Metin Tuncer Müdür Yrd. Teknoloji Tasarım 20 1 Var Kadrolu - x 222 Ödül(3) Yok 3 Uğur Aydın Müdür Yrd. Sınıf Öğrt Var Kadrolu - x 192 Ödül(4) Yok 4 Gülhan Ergün Öğretmen Rehberlik 14 1 Var Kadrolu - x 55 Ödül(2) Yok 5 Esen Gencer Öğretmen Ana Sınıfı 9 1 Var Kadrolu 1 x 30 yok Yok 6 Suna Nazlı Uzun Öğretmen Ana Sınıfı 14 1 Var Kadrolu 1 x 123 yok Yok 7 Hüseyin Savcı Öğretmen Din Kültürü Ahlak B. 8 1 Var Kadrolu - x - yok Yok 8 Turgay Çağlayan Öğretmen Fen Teknoloji 31 1 Var Kadrolu - x 30 Ödül(11) Yok 9 Salih Gür Öğretmen Görsel San Var Kadrolu - x 24 Ödül(6) Yok 30

31 10 Alime Sarıkaya Öğretmen İngilizce 19 1 Var Kadrolu - x 54 yok Yok 11 İclal Bakoğlu Öğretmen İngilizce 18 1 Var Kadrolu - x - yok Yok 12 Mustafa Şahin Öğretmen Matematik 25 1 Var Kadrolu - x 15 Ödül(5) Yok 13 S.Selcen Diler Öğretmen Müzik 12 1 Var Kadrolu - x 15 Ödül(1) Yok 14 Erdal Altınsoy Öğretmen Sosyal Bil Var Kadrolu - x 144 yok Yok 15 N.Derya Akman Öğretmen Teknoloji Tas Var Kadrolu - x 210 Ödül (4) Yok 16 Turgut Aydın Öğretmen Beden Eğitimi 20 1 Var Kadrolu - x - yok Yok 17 Gonca Dikmecik Öğretmen Türkçe 6 1 Var Kadrolu 1 x 15 yok Yok 18 Bacıkadın Ergin Öğretmen Sınıf Var Kadrolu - x 78 yok Yok 19 İbrahim Kayapınar Öğretmen Sınıf 28 1 Var Kadrolu - x 30 Ödül(1) Yok 20 Münevver Toman Öğretmen Sınıf 22 1 Var Kadrolu - x 55 Ödül(1) Yok 21 Neziha Oktay Öğretmen Sınıf 23 1 Var Kadrolu - x 72 Ödül(4) Yok 22 Semahat Atay Öğretmen Sınıf 28 1 Var Kadrolu - x 30 Ödül(2) Yok 23 Zafer Atay Öğretmen Sınıf 28 1 Var Kadrolu - x 30 Ödül(2) Yok 24 Turgut Tahan Öğretmen Sınıf 25 1 Var Kadrolu - 40 yok Yok 25 Yasemin Doğan Öğretmen Sınıf 25 1 Var Kadrolu - x 30 Ödül(2) Yok 26 Yusuf Engin Öğretmen Sınıf 24 1 Var Kadrolu - x - yok Yok 27 Yusuf Özen Öğretmen Sınıf 29 1 Var Kadrolu - x 438 Ödül(12) Yok 28 Cihan Çetinkaya Öğretmen Sınıf 10 1 Var Kadrolu - x Yok 31

32 5.3 Teknolojik Düzey Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab Fax Video DVD Player Fotograf makinası Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi

33 Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekan Var Yok Adedi İhtiyaç Açıklama Öğretmen Çalışma Odası X 1 Ekipman Odası X - 1 Kütüphane X - 1 Rehberlik Servisi X 1 - Resim Odası X - 1 Müzik Odası X - 1 Çok Amaçlı Salon X 1 Teknoloji Tasarım Atölyesi X - 2 Bilgisayar laboratuarı X - - Yemekhane X Spor Salonu X 1 Otopark X - Spor Alanları X 1 2 Kantin X - 1 Fen Bilgisi Laboratuarı X - 1 Atölyeler x Bölümlere Ait Depo x Bölüm Laboratuvarları x Bölüm Yönetici Odaları x Bölüm Öğrt. Odası x Teknisyen Odası x Bölüm Dersliği x Arşiv X

34 5.4 Mali Kaynaklar Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe Okul Aile Birliği Özel İdare Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Diğer 1300 TOPLAM Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Temizlik Küçük onarım 1000 Bilgisayar harcamaları 5000 Büro makinaları harc Telefon Yemek Sosyal faaliyetler 2000 Kırtasiye 1500 Vergi harç vs GENEL

35 5.5 İstatistikî Veriler Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL İL TÜRKİYE Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Kız Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğrencilere İlişkin Bilgiler: Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı

36 Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan Dolayı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Ödül ve Cezalar Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Takdir Belgesi Alan Öğrenci Say Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı Spor Tesisleri 36

37 Alanı Tesisin adı Kapasitesi Alanı Basketbol Alanı OKUL BAHÇESİ OKUL BAHÇESİ Futbol Sahası OKUL BAHÇESİ OKUL BAHÇESİ Kapalı Spor Salonu Yerleşim ve Derslikler YERLEŞİM Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2) Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin -- 20m2 Yemekhane Toplantı Salonu Konferans Salonu Seminer Salonu

38 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Politik ve yasal etmenler Çocukların değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artış Mezuniyete yakın yıllarda katılım tarzlarındaki değişiklikler Toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri Eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması Yurt dışına öğrenci göçü Kamu yönetimi reformu çalışmaları Eğitimin yerinden yönetim anlayışına doğru çevrilmesi İlçe, il ve bakanlık stratejik planlarının incelenmesi, yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, personelin yasal hak ve sorumlulukları, oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, okul çevresindeki politik durum, Ekonomik çevre değişkenleri Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu, İş kapasitesi, Okulun gelirini arttırıcı unsurlar, Okulun giderlerini arttıran unsurlar, Tasarruf sağlama imkânları, İşsizlik durumu, Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları, Kullanılabilir gelir 38

39 Politik ve yasal etmenler Çocukların değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artış Mezuniyete yakın yıllarda katılım tarzlarındaki değişiklikler Toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri Eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması Yurt dışına öğrenci göçü Kamu yönetimi reformu çalışmaları Eğitimin yerinden yönetim anlayışına doğru çevrilmesi İlçe, il ve bakanlık stratejik planlarının incelenmesi, yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, personelin yasal hak ve sorumlulukları, oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, okul çevresindeki politik durum, Ekonomik çevre değişkenleri Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu, İş kapasitesi, Okulun gelirini arttırıcı unsurlar, Okulun giderlerini arttıran unsurlar, Tasarruf sağlama imkânları, İşsizlik durumu, Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları, Kullanılabilir gelir Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri Etik ve ahlaksal değişkenler Bölgeye yoğun talep nedeniyle, binalaşma artmakta yeşil alanlar azalmaktadır. Bölgeye farklı yörelerden göç nedeni ile etik ve ahlaksal yönden değişkenlik fazladır. 39

40 6.2 Üst Politika Belgeleri Özellikle; MEB Stratejik Planı, İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, Özel İdare ve varsa Belediye Stratejik Planları 40

41 GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi Güçlü Yönler (Okulun/Kurumun kullanabileceği olumlu durumlar) 1-Deneyimli öğretmen kadrosunun olması. 2-Güçlü bir rehberlik sistemi 3-Okul yanındaki kapalı Pazar yerinin otopark olarak kullanılabilmesi. 4-Öğretmenler arası iletişimin iyi olması 5-İdareci öğretmen ilişkisinin iyi olması 6-Dersliklerin yeterli oluşu 7-Okulun çevresinde binaların yakın olmaması. 8- Okul velilerinin ekonomik olarak orta ve yüksek gelir düzeyinde olması. 9- Sınıf mevcutlarının az olması. 10-Veli okul işbirliğinin güçlü olması 11-Okulun ulaşım açısından uygun yerde olması 12-Teknoloji ağının sağlanmış olması 13- Merkezi bir okul olması 14-Okulun veli profilini çoğunlukla yüksek eğitimli velilerin oluşturması. 16- Kamu ve özel kuruluşlara yakın olması. (Üniversite, hastane, adliye vb kuruluşlar). 17- Öğrenci velilerinin bir çoğunun ekonomik durumunun iyi olması 18- Tüm branşlarda kadrolu öğretmenlerin bulunması. Zayıf Yönler (Okulun/Kurumun müdahalesiyle etkileyebileceği olumsuz durumlar) 1-Okulun eğitim öğretime yeni başlaması. Tanınmıyor olması. 2-Okul veli potansiyelinin, ekonomik gelişimlerine paralel olarak kültürel gelişimlerinin olmaması. 3- Okul yardımcı hizmet personelinin yetersizliği. 4- Öğle araları öğrencilerin yemeklerini yiyecekleri bir alanın olmaması. 5-Sınıf mevcutlarının zorunlu gelen öğrencilerden oluşması. 6-Okul bahçesinin küçük olması 7-Spor salonunun olmaması 8-Sağlık odası, Özel oda, Kafeterya gibi bölümlerin olmaması. 9-Görsel sanatlar ve müzik derslerine uygun çalışma alanlarının bulunmaması. 10-Sportif faaliyetler için spor salonunun bulunmaması. 11-Kadrolu temizlik hizmetlisinin yeterli olmaması. 12- Velilerin bir kısmının toprak zengini olmasının, çocukların eğitime bakış açısını değiştirmesi, gelecek kaygısı yaşanmaması. 41

42 Fırsatlar (Okulun/Kurumun müdahalesiyle etkileyemeyeceği olumlu durumlar) 1-Kaymakamlığın başlattığı projelere destek kampanyası 2-Hayırsever vatandaşların ve yardım kuruluşlarının yapmış oldukları yardımlar. 3-Anasınıflarının olması nedeniyle öğrencilerin 1. Sınıfa hazır gelmeleri 4-Okulumuzda düzenli olarak SBS deneme sınavlarının yapılıyor olması 5-Ailelerin öğretmene değer vermesi ve saygı göstermesi 6-Velilerin eğitimi çocukları için tek çıkış yolu olarak görmeleri. 7- Çevremizde Akdeniz Üniversitesi, AKM kültür merkezi, vb. kurumların olması. 8-Görev yapan personelin deneyimli olması. 9-Okulumuzun Bilgi kaynaklarına kolay ulaşabilecek olanaklara sahip olması. 10-Okulumuz velilerinin başarının yükseltilmesinde istekli ve duyarlı olmaları. 11-Velilerin bir kısmının eğitim düzeylerinin ve ekonomik durumlarının yüksek olması. Tehditler (Okulun/Kurumun müdahalesiyle etkileyemeyeceği olumsuz durumlar) 1-Mahallenin çocukların ulaşabileceği eğlence ve alışveriş mekanlarına yakın olması. 2- Okul çevresinde dere yatağının mevcut olması. 3-Parçalanmış aile sayısının yüksek olması. 4-Velilerin bir kısmının tam gün çalışıyor olması nedeniyle, çocukların kontrolsüz kalması. 5- Veliler arasındaki eğitim seviyesinin farklılık göstermesi. Düşük ve yüksek. 6-İkinci kademe öğrencilerinin olumsuz davranışlarının birinci kademe öğrencilerine yansıması 7-Okul çıkışının geniş ve kontrolsüz cadde üzerinde olması. Trafiğin yoğun olması. 8-Okul bahçesinin yetersizliği, çevrede öğrencilerin gidebileceği alanların olması. 9- Öğrencilerin SBS sınavlarına endeksli olmaları sonucu, dershanelere olan talep. 10- Okul bahçesinin duvarlarının alçak olması. Çıkışa müsait olması. 42

43 3.BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler 9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 10. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 11. Eylem Planları 43

44 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler MİSYONUMUZ Misyonumuz, toplumun eğitim düzeyini ve böylece yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; Eğitim ve öğretimi en üst düzeyde, ilmi teknikleri kullanarak sunmak, öğrencileri duymaya, düşünmeye, özellikle araştırmaya yöneltmek, yeni bilgi ve uygulamaları geliştirip desteklemek, arkadaşlık ilişkilerini, insan sevgisini geliştirmek, sorumluluk alabilecek bireyi oluşturmak ve yaşatmaktır. Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak, her Türk gencine iyi bir vatandaş olması için gerekli temel bilgi beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, her Türk gencini ilgi, yetenek ve kabiliyetleri yönünde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak çerçevesindeki hedef ve amaçlar doğrultusunda her gencin baskı görmeksizin kendi potansiyelini kavrayabileceği, iyi bir okul olmayı hedefliyoruz. VİZYONUMUZ Evrensel değerlere bağlı, teknelojiyi tanıyan ve kullanabilen, yaratıcı, sorumluluk sahibi, kendine güvenen, çağdaş bireyler yetiştirmek ve kamuoyunda saygın, güvenilir, başarılı bir okul olarak yer almaktır., TEMEL DEĞERLERİMİZ &: Nitelikli Eğitim, Okulumuz, öğrencilerine nitelikli eğitimi vermek için tüm eğitim çalışanları ile birlikte daima bir çaba içindedirler. &: Bireysel Öğrenme ve becerilerini desteklemek, Okulumuz, her öğrencinin farklı öğrenme yöntemlerinin ve becerilerinin olduğuna inanır ve öğrenme işlevini buna göre düzenler. &: Açıklık ve Erişebilirlik, Okulumuz, okulun eğitim ve öğretim süreçleri içinde ki her türlü etkinlikleri gizli olmayıp, bireysel bilgiler hariç, paydaşlarına açıktır. Paydaşlarımız tümü okulun sunduğu hizmetlerden faydalanabilir. &: Hesap Verebilirlik, Okulumuz, her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve mevcut mevzuata uygun olarak elde edilmesinden raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmış mercilere hesap verir. &: Etkili Okul İçi ve dışı iletişim, Okulumuzda, tüm paydaşlar arasında saygıya dayalı okul içi ve dışı iletişim kanalları açıktır. &: Hakkaniyet ve Eşitlik, Okulumuzda, tüm paydaşlarımızın sorumluluk ve hakları dengeli olup, paydaşları arasında ayrımcılık yapılmaz. 44

45 &: Beyana Dayalı Güven, Okulumuzda, aksi ispatlana kadar, yasal yükümlülükler hariç, paydaşlarının beyanları esas alınır. 1.Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. 2. Okuldaki tüm personel ile yöneticiler arasındaki iletişim açık ve olumludur. 3. Okullarda kurulan olan iyileştirme ekiplerinin kesin belirlenmiş bir amacı vardır. 4. İyileştirme ekip üyelerinin her biri ekip içerisinde gönüllü olarak görev alır. 5. İyileştirilmek istenen problemin okula fayda sağlayan bir alan olmasına özen gösterilir. 6. Ekibin adı, misyonu ve hedefleri belirlenir. 7. Ekibin sekreteryası ekip üyeleri arasından belirlenir. 8.Okulumuzda görev yapan tüm personelimize ve en önemlisi öğrencilerimize sürekli öğrenme politikasını benimsetmek 9.Öğretim programlarının öğrenilebilirlik düzeylerini yükseltmek için, farklı metot ve stratejilerin öğretmenlerle beraber araştırılarak derslerin işleyişinde görselliğin arttırılması ve okulumuzda eğitim teknolojisinden en üst seviyede yararlanılmasının sağlanılması. 10.Öğrencilerimize mesleki yönlendirme ve okul tercihlerinde rehberlik edilmesi 11.Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinin artırılması ve okulumuza velilerimizin desteğinin sağlanması 12.Atatürk ilke ve inkılâplarını esas alırız. 13.Türkçenin doğru kullanımına özen gösteririz. 14.İlişkilerimizde etkin ve etkili iletişimi kullanırız. 15.Doğa ve çevreyi koruma bilinciyle çalışırız 16.Başarıda sürekli gelişim bizim için önemlidir 17.Eğitimde kalitenin önemli olduğuna inanırız. 18.Sanata değer veren araştırmacı düşünce becerisini kazandırırız. 19.Başarının takım çalışması ile yakalanacağına inanırız. 20.Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandıracak ortam oluştururuz. 21.Eşitlik ve adalet kavramlarına inanırız. 45

46 TEMA 1:OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİ STRATEJİK AMAÇ 1: VELİ OKUL VE ÇEVRE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİREBİLME HEDEF NO 1: Tüm velileri okulumuz ile iyi ilişkiler kurmasını sağlayarak genel memnuniyet ortalamasını 4 yıl içinde % 67 den kademeli olarak %80 e çıkarmak. Performans Hedefleri(1 yıllık) Yıllar Performans Hedefi: Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Sınıf Veli toplantılarının sayısı Veli görüşme formlarının sayısı Türü Sonuç Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Genel memnuniyet ortalamasını ilk yıl % 67 den %70 e yükseltmek Ev ziyaretleri form sayısı Sonuç 2012 Genel memnuniyet ortalamasını %70 den %74e yükseltmek 2013 Genel memnuniyet ortalamasını %74 den % 77 ye yükseltmek 2014 Genel memnuniyet ortalamasını %77 dan %80a yükseltmek Faaliyet /Projeler: Stratejiler: Velilerle okul içi ve okul dışı ilişkileri yoğunlaştırarak yapılan her çalışmada veli katılımının sağlanması ve velilerin aidiyet duygusunun arttırılması için çalışılacaktır. Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar. Bitiş Tar. Maliyeti Kaynağı Her dönem en az 4 Sınıf Veli toplantılarının yapılması Veli görüşme günleri belirlenmesi Her yıl sınıf öğretmenlerince Ev ziyaretleri ile veli ilişkilerinin geliştirilmesi

47 TEMA 1:OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİ STRATEJİK AMAÇ 1: VELİ OKUL VE ÇEVRE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİREBİLME HEDEF NO 2:Velilere yönelik aile eğitimi seminerlerinin Eğitim-Öğretim yılından itibaren yılda 6 adet olacak şekilde her yıl devam ettirilmesi Performans Hedefleri(1 yıllık) Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Veli seminerlerinin sayısı Türü Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Yıllar Performans Hedefi: 2011 Velilere ; 7-19 yaş aile eğitimi, aile tutumları, ergenlik, parçalanmış aile ve çocuk, 1.sınıf velilerini bilgilendirme,şiddet ve madde bağımlılığı ve Yöneltme seminerleri vermek. Seminerlere katılan Veli sayısı Sonuç 2012 Velilere ; 7-19 yaş aile eğitimi, aile tutumları, ergenlik, parçalanmış aile ve çocuk, 1.sınıf velilerini bilgilendirme,şiddet ve madde bağımlılığı ve Yöneltme seminerleri vermek Velilere ; 7-19 yaş aile eğitimi, aile tutumları, ergenlik, parçalanmış aile ve çocuk, 1.sınıf velilerini bilgilendirme,şiddet ve madde bağımlılığı ve Yöneltme seminerleri vermek Velilere ; 7-19 yaş aile eğitimi, aile tutumları, ergenlik, parçalanmış aile ve çocuk, 1.sınıf velilerini bilgilendirme,şiddet ve madde bağımlılığı ve Yöneltme seminerleri vermek. Faaliyet /Projeler: Stratejiler: Velilerle okul içi ve okul dışı ilişkileri yoğunlaştırarak çocuk yetiştirme ve sosyal konularda seminerler düzenleyerek veli eğitimiyle okulda tam bir işbirliği sağlanması Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar. Bitiş Tar. Maliyeti Kaynağı Velilere yönelik ergenlik,parçalanmış aile ve çocuk,özel eğitim,televizyon ve çocuk ve çocuk gelişimi konularında her yıl 1er kez seminerler vermek

48 TEMA 1 :OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİ STRATEJİK AMAÇ 1: VELİ OKUL VE ÇEVRE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİREBİLME HEDEF NO 3:Toplantılara katılım oranını %60 tan her yıl %5 arttırarak 4 sene sonunda %80 e çıkarmak Performans Hedefleri(1 yıllık) Yıllar Performans Hedefi: 2011 Toplantılara katılım oranını %60 tan %65 e çıkarmak Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Türü Toplantılardaki Doküman sayısı Sonuç Veli görüşme formlarının Sonuç Sayısı Memnuniyet anket Sonuç sonuçları İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Toplantılara katılım oranını %65 ten %70 e çıkarmak 2013 Toplantılara katılım oranını %70 den %75 e çıkarmak 2014 Toplantılara katılım oranını %75 ten %80 e çıkarmak Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar. Bitiş Tar. Maliyeti Kaynağı Toplantılarda velilere ilgi çekecek slaytlar izletilmesi Stratejiler: Velilerle okul içi ve okul dışı ilişkileri yoğunlaştırarak yapılan her çalışmada veli katılımının sağlanması amacıyla görselliğin arttırılması,öğrenci veli ilişkilerinin okulda da devamının sağlanması ve memnuniyet oranının arttırılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerindeki başarılarının velilerin katılımı ile ödüllendirilmesi Anketler düzenlenmesi

49 TEMA 2:EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ 2: OKULDAKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİREBİLME HEDEF NO 1: Öğrencilerin akademik başarıları düzeylerini % 20 yükselterek Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve Fen Liselerini kazanan öğrenci sayılarını her yıl % 5 arttırmak Performans Hedefleri(1 yıllık) Yıllar Performans Hedefi: 2011 Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve Fen Liselerini kazanan öğrenci sayısının %20 olmasını sağlamak. Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Öğrenci başarı düzeyi Belirleme sınavları Seminerlere katılan Personel sayısı öğrencilere verilen Türü Sonuç Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve Fen Liselerini kazanan öğrenci sayısının %25 e çıkarmak. seminer ve doküman sayısı Sonuç 2013 Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve Fen Liselerini kazanan öğrenci sayısının %30 a çıkarmak. Açılan yetiştirme kursu sayısı Sonuç 2014 Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve Fen Liselerini kazanan öğrenci sayısının %35 e çıkarmak. Faaliyet /Projeler: Stratejiler: Öğretmenler tarafından öğrencilerin başarı düzeyleri belirlenerek farklı öğretim metotları ve yetiştirme kurslarının desteğiyle başarı düzeylerinin arttırılması düşünülmektedir. Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar. Bitiş Tar. Maliyeti Kaynağı Öğrenci başarı düzeylerinin belirlenmesi Personelin farklı öğretme2 yöntemleri,alternatif ölçme araçları konusunda seminerden geçirilmesi Verimli ders çalışma yollarının seminer ve doküman olarak öğrencilere verilmesi Matematik ve.fen Bil. derslerinden yetiştirme kursları açılması

50 TEMA 2:EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ 2: OKULDAKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİREBİLME HEDEF NO 2: Öğrencilerin farklı ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması için; akademik benlik kavramı testi ve mesleki bilgilendirme sistemi anketleri ile mesleki ve akademik olarak ilgileri doğrultusunda her yıl mezun öğrencilerin tamamının uygun alanlara yönlendirilmeleri. Performans Hedefleri(1 yıllık) Yıllar Performans Hedefi: Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Meslekleri ve Meslek Liselerini tanıtıcı Seminer sayısı Resim,komp,şiir,ve spor Türü Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri öğrencilerin tamamının üst eğitim kurumlarına devamının sağlanması 2012 öğrencilerin tamamının üst eğitim kurumlarına devamının sağlanması yarışmalarına katılan öğrenci sayısı Öğrencileri ilgisini ölçen Sonuç 2013 öğrencilerin tamamının üst eğitim kurumlarına devamının sağlanması Anket sayısı 2014 öğrencilerin tamamının üst eğitim kurumlarına devamının sağlanması Faaliyet /Projeler: Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar. Bitiş Tar. Maliyeti Kaynağı Stratejiler:Öğrencilerin ilgi ve mesleki eğilimleri belirlenerek farklı yönleri doğrultusunda üst eğitim kurumları ve mesleki yönlendirme hizmetleri sayesinde öğrencilerin topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. Meslekleri ve Meslek Liselerini tanıtıcı seminerler verilmesi Resim,komp,şiir,ve spor yarışmalarına katılımın sağlanması Öğrencileri ilgisini ölçen Anketlerin uygulanması

51 TEMA 3 :DİSİPLİN STRATEJİK AMAÇ 3: OLUMSUZ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI İYİLEŞTİRME HEDEF NO1: Öğrencilerin branş öğretmenlerince ilgi duydukları sosyal aktivite alanları tespit edilip bu alanlara yönlendirilerek daha olumlu davranışlarda bulunmalarını sağlamak. Performans Hedefleri(1 yıllık) Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Anketler sonucu belirlenen Sosyal aktivite listesi Türü Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Yıllar Performans Hedefi: Öğrenciyi ilgi duydukları sosyal aktivite alanına yönlendirmek Ödüllendirilen öğrenci sayısı Öğrenciyi ilgi duydukları sosyal aktivite alanına yönlendirmek Öğrenciyi ilgi duydukları sosyal aktivite alanına yönlendirmek Öğrenciyi ilgi duydukları sosyal aktivite alanına yönlendirmek Faaliyet /Projeler: Stratejiler:Öğrencilerin sosyal aktivitelere yönlendirilerek hem fiziksel hem de ruhsal gelişiminin desteklenmesi hem de enerjilerinin doğru alanlara yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar Bitiş Tar. Mali Kaynağ ı Masa tenisi,satranç,futbol ve voleybol gibi alanlarından yararlanmalarını sağlamak Anket yapılarak en çok istenilen sosyal faaliyetlerin yapılması ve öğrencilerin katılımının sağlanması Elde ettikleri başarıların törenlerde ödüllendirilmesi

52 TEMA 4:SPORTİF BAŞARI STRATEJİK AMAÇ 4: OKULUN SPOR AKTİVİTELERİNİ GELİŞTİRME HEDEF NO 1 :Okulumuzun katılmış olduğu sportif faaliyetlerde her yıl en az bir dalda derece alması Performans Hedefleri(1 yıllık) Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Türü Katılacağımız faaliyetlerinn sayısı Sonuç İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri Yıllar Performans Hedefi: 2011 Okulumuzun katılmış olduğu sportif faaliyetlerde her yıl en az bir dalda derece alması Dereceye giren öğrenci sayısı 2012 Okulumuzun katılmış olduğu sportif faaliyetlerde her yıl en az bir dalda derece alması 2013 Okulumuzun katılmış olduğu sportif faaliyetlerde her yıl en az bir dalda derece alması 2014 Okulumuzun katılmış olduğu sportif faaliyetlerde her yıl en az bir dalda derece alması Faaliyet /Projeler: Stratejiler:Öğrencilerin başarma hissini yaşamaları ve okula olan bağlılık hislerinin arttırılması ve okulun toplam başarı oranının arttırılması amaçlanmıştır Faaliyet/Proje Adı Başlama Tar Bitiş Tar. Mali Kaynağ ı Katılacağımız faaliyetlerin belirlenmesi Faaliyetlerle ilgili takım ve bireysel sporcuların seçimleri Yıl boyunca ilgili faaliyetler için çalışma planı yapılması

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ KARABÜK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır;

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLANI

2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR FERT BİLE YOKTUR. Mustafa Kemal

Detaylı

GÜMÜLDÜR HASAN EREN İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

GÜMÜLDÜR HASAN EREN İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MENDERES KAYMAKAMLIĞI GÜMÜLDÜR HASAN EREN İLKOKULU I Milli Eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zafere

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

T.C. EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI EREĞLİ ŞEHİT MUSTAFA YURTER İŞ OKULU 2012-2014 STRATEJİK PLAN EREĞLİ - 2012

T.C. EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI EREĞLİ ŞEHİT MUSTAFA YURTER İŞ OKULU 2012-2014 STRATEJİK PLAN EREĞLİ - 2012 T.C. EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI EREĞLİ ŞEHİT MUSTAFA YURTER İŞ OKULU 2012-2014 STRATEJİK PLAN EREĞLİ - 2012 KONYA/2011 1 T.C. EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI Ereğli Şehit Mustafa Yurter İş Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN

Detaylı

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU OKUL STRATEJİK PLANI ( - ) 1 En mühim ve feyizli işlerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2014 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü. KASTAMONU Turizm Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü. KASTAMONU Turizm Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü KASTAMONU Turizm Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2 0 1 9 S T R A TKASTAMONU E J İ K P L A N2015 I 1 KASTAMONU Turizm Eğitim

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan 2015 2019 T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu 2015-2019 Stratejik Plan 1 Ey Türk! Yüksel, senin için yüksekliğin hududu yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı 1 2 T.C KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 3 4 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi Stratejik Plan 205-209 Mecidiyeköy Anadolu Lisesi STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU GÖREVİ-ADI SOYADI) OKUL MÜDÜRÜ :MEHMET

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son

Detaylı

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 İçindekiler I. Bölüm GİRİŞ 1. Yasal Dayanaklar 2. Stratejik Planlama Süreci 3. Stratejik Planlama Yöntemi 4.

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. Mustafa

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL / MALTEPE CUMHURİYET ORTAOKULU ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU HAMZA AYDEMİR AYDAN EKİNCİ H.ARZU ATAY A.KUBİLAY BARITCI 3 İÇİNDEKİLER. Liderlik 7.Liderlerin önderliğinde, okul/kurum

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

CAHİT KÜLEBİ İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI OKULU

CAHİT KÜLEBİ İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI OKULU CAHİT KÜLEBİ İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI OKULU CAHİT KÜLEBİ İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI GÖLCÜK, 2010 ÖĞRETMEN MARŞI Alnımızda bilgilerden bir çelenk, Nura doğru

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) Amasya, 2009 1 İÇİNDEKİLER DURUM ANALİZİ... 2 Tarihi Gelişim... 2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 2 Faaliyet

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı