ÜNVAN KOD BİLGİLERİ. Ünvan Kod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNVAN KOD BİLGİLERİ. Ünvan Kod"

Transkript

1 Muayene Memuru Nüfus Tescil Memuru Santral Memuru Sicil Memuru Silah Muayene Memuru Yurt Yönetim Memuru Daktilograf Cezaevi Katibi Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Kolcu Anketör Çocuk Eğiticisi Hava Lim. Sağ. Denetleme Merkezi Ba Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibi Uzman Tab. Uz. Tuz. Göre Diş Tabibi Cezaevi Tabibi Biolog Odyolog Fizyoterapist Radyoterapist Çocuk Gelişimcisi Tapu Kadastro Denetmen Yardımcısı Araştırma Geliştirme Değerlendirme Bilgi İşlem Müdürü Basma Yazı Ve Res. Derl. Müdürü Çevre Sağlığı Araştırma Müdürü Devlet Güzel Sanatlar Galeri Müdürü Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdü Atatürk Kul. M. Al. Tes. Ve İş. Müd Devlet Geleneksel Türk Tiyatro Topl Gümrük Müdürü Hayvancılık Müdürü Özel Çevre Koruma Müdürü İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü Kan Ve Kan Ürünlleri Üretim Araş. M Kuran Kursu Müdürü Kütüphane Ve Dokümantasyon Müdürü Mayalandırma San. Müdürü Moral Eğitim Merkezi Müdürü Milli Emlak Müdürü Özel Kalem Müdürü Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muayene Me Nüf.Tsc.Me Santral Me Sicil Mem. Sil.Muay.M Yurt Yn.Me Daktilo Cezaevi Kt V.H.K.İ. Kolcu Anketör Çoc.Eğt. H.L.S..Bşt Sğ.E.M.Bşt Uz.T.U.T. Diş Tab. Cez.Tab. Biolog Odyolog Fizyoterp. Radyoterp. Çoc. Gelş. Tapu K.D.Y Arş.Gel.D. Bil.İşl.Md B.Y.R.D.Md Çv.Sğ.Arş. Dv.G.S.G.M Dv.K.T.M.M Dv.Snf.O.M T.T.M.T.Md A.K.M.T.İ. Dv.Tyt.T.M Gümrük Md. Hyvnc.Md. Öz.Çv.Kr.M İ.Ş.G.E.Md K.K.Ü.Ü.Md Kuran Kr.M Ktp.Dökm.M Mayl.S.Md. Mr.Eğt.M.M MİLE Md. ÖKA Md. Pls.Eğ.M.M

2 Rest. Ve Kons. Merkezi Lab. Müdürü Ruhi Hastalıklar Araştırma Müdürü Sağlık Koruma Yeri Müdürü Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürü Sınav Hizmetleri Müdürü İl Sivil Savunma Müdürü Tapu Sicil Müdürü Tarla Kültür Müdürü Tesis Müdürü Yayın İşleri Müdürü Yazı İşleri Müdürü Arşiv Müdürü Merkez Müdürü Gençlik Merkezi Müdürü İdare Müdürü Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürü Grup Müdürü Emniyet Müdürüyardımcısı (t.b.m.m.) Özel Çevre Koruma Müdür Yardımcısı Araştırma Müdür Yardımcısı Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürü İkt. Sek. Koor. Genel Müdürü Devlet Arşivleri Genel Müdürü Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Hukuk İşleri Genel Müdürü Kanunlar Genel Müdürü Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdü Teşvik Ve Uygulama Genel Müdürü Avrupa Birliği Genel Müdürü Serbest Bölge Genel Müdürü Sivil Savunma Genel Müdürü Dış. İliş. Ve Avrupa Top. Koord. Ge Uluslararası Hukuk Ve Dış İliş. Gen Trafik Eğitim Ve Araş. Daire Başkan Kontrol Genel Müdürü Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletm Ortaöğretim Genel Müdürü Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü D.L.H. İnşaatı Genel Müdürü Maden İşleri Genel Müdürü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Koruma Ve Kontrol Genel Müdürü Çalışma Genel Müdürü Sanayi Araştırma Ve Geliştirme Gene R.Kn.M.L.M Ruhi H.A.M Sğl.Kr.Y.M Slg.Hs.A.M Snv.Hzm.Md İl Svl.Sv. Tapu Sc.Md Tarla K.Md Tesis Md. Yay.İşl.Md Yaz.İşl.Md Arşiv Md. Merk.Md. Gnç.Mr.Md. İdare Md. Bas.H.İlş. Grup Md. Em.M.Yr.TB Ö.Ç.K.M.Yr Arş.Md.Yr. D.K.D.S.M. İ.S.K.Gn.M Dev.Ar.G.M Ce.T.E.G.M Huk.İş.G.M Kanun.G.M. Ad.Si.İs.G Te.Uy.G.M Av.Bi.G.M. Ser.Bö.G.M Siv.Sa.G.M D.İ.A.T.G. U.H.D.Gn.M Tr.E.A.D.B Kont.Gn.M. TASİŞ.Gn.M Ort.Öğ.Gn. K.Te.Ö.Gn. Ç.Y.Eğ.Gn. D.L.H.İ.Gn Md.İş.Gn.M T.Sğ.H.Gn. Ko.Knt.Gn. Çalış.Gn.M Sn.A.G.Gn.

3 Teşkilatlandırma Genel Müdürü Tarımsal Araştırma Genel Müdürü Kütüphaneler Ve Yay. Genel Müdürü Müze Müdürü Öğrenci İşleri Müdürü Müsteşarlık Büro Müdürü Polis Okulu Müdürü Planlama Ve Mali İşler Müdürü Resim Heykel Müzesi Müdürü Gümrükler Genel Müdürü Ekonomi Başmüşaviri Mevzuatı Geliştirme Ve Yayınlama Ge Eko. Mod. Ve Str. Araş. Genel Müdürü Emniyet Genel Müdürü (vali) Başhukuk Müş. Ve Muhakemat Genel Mü Çevresel Etk. Değ. Ve Plan. Genel Müdürü Yapı İşleri Genel Müdürü Tüketiciyi Ve Rekabeti Koruma Genel Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdü Kriminal Laboratuar Müdürü Telif Hakları Ve Sın. Genel Müdürü Ticaret Ve Turizm Öğ. Genel Müdürü Şube Müdürü, 4. Sınıf Başkonsolos Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Müşavir Aile Eğitimi Daire Başkanı Özürlüler Uzman Yardımcısı Ekonomik Analiz Ve İstatistik Daire Başk Gençlik Hizm. Ve Faa. Daire Başkanı Hac Dairesi Başkanı Hidrolik Etütler Dairesi Başkanı Bilgi İşlem Ve Değerlendirme Daire Kad. Ve Mul. Daire Başkanı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Daire Ba Köy İçi İnşaat Daire Başkanı Makina Ve Sondaj Daire Başkanı Sigortalılar Daire Başkanı Sulama Daire Başkanı Tasarruf İşlemleri Daire Başkanı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başk Arşiv Ve Dokümantasyon Daire Başkan Özelleştirme Son. Takip Daire Başka Yayın Daire Başkanı Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdür Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürü Roleve Ve Anıtlar Müdür Yardımcısı Teşk.Gn.M TAGEM Gn.M Ktp.Ya.Gn. Müze Md. Öğr.İşl.Md Müst.Bür.M Pol.Okl.Md Pln.M.İş.M Rs.Hyk.M.M Gümr.Gn.M Ekn.Bşmüş. M.G.Y.Gn.M Ek.M.S.A.G E.G.M.Vali Bşhuk.M.G. Ç.E.P.D.Gn Yapı İ.Gn. T.R.K.Gn.M Yur.İş.Gn. Krim.Lb.Md Tel.H.S.Gn T.T.Ö.Gn.M Ş.M.4.B.kn Ç.S.G.Müş. Aile Eğ.D. Öz.Uz.Yrd. Ekn.A.İ.D. Gnç.H.F.D. Hac.D.Bşk Hid.Et.D.B B.İş.De.D. Kad.M.D.Bş K.İ.T D.Bş Ky.İnş.D.B Mkn.Sn.D.B Sgrt.D.Bş Sul.Dai.Bş Tas.İş.D.B Y.dş.İ.H.D Arş.D.D.Bş Öz.Sn.Tk.D Yay.Dai.Bş A.A.K.M.Md Dv.T.H.M.M Rlv.An.Md.

4 Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Gelir Saymanlık Müdürü Turizm Danışma Müdürü Vergi Dairesi Müdürü Yayınevi Satış Müdürü Döner Sermaye Merkez Müdürü İdari İşler Müdürü Mali İşler Müdürü Müdür Muhakemat Müdür Yardımcısı Polis Akademisi Başkanı(rektör) Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı Aile Ve Sosyal Araştırma Uzmanı Sanatçı Koro Şefi 2.Hukuk Müşaviri Strateji Geliştirme Başkanı Devlet Sanatçısı Solist Sanatçı Orkestra Şefi Konzertmaister Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Gelir İdaresi Başkanı Güzel Sanatlar Gal. Müdür Yardımcıs Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Vergi İstihbarat Müdür Yardımcısı Huzurevi Müdür Yardımcısı İcra Müdür Yardımcısı Kütüphane Müdür Yardımcısı Makina İkmal Müdür Yardımcısı Okul Müdür Yardımcısı Resim Heykel Müzesi Ve Gal. Müdür Y Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yardımcı Merkez Sekreteri Enstitü Sekreteri Şube Müdürü (pilot, Mühendis) Karantina Şubesi Müdürü Bilet Sevk Şube Müdürü Personel Ve Eğitim Şubesi Müdürü İdari İşler Şubesi Müdürü Maliye Müşavir Yardımcısı Patent Uzmanı Finansman Uzmanı Patent Uzman Yardımcısı Telsiz Survey Uzmanı Sğl.Ms.Ls. Gel.Saym.M Tur.Dn.Md. Ver.Da.Md. Yay.Sat.Md Dn.Srm.M.M İdr.İşl.Md Mal.İşl.Md Müdür Mhk.Md.Yr. Po.A.Bşk.R Kad.S.Uz.Y A.So.A.Uzm Sanatçı Koro Şefi 2.Hukuk Mü Str.Ge.Bşk Dev.Sanatç Sol.Sanatç Orkes.Şefi Konzertm. Söz.Bil.Uz Gel.İd.Bşk G.S.G.M.Yr Eğ.Mr.Md.Y V.İ.T.Md.Y Huzr.Md.Yr İcra Md.Yr Ktph.Md.Yr Mk.İkm.Md. Okul Md.Yr R.H.M.G.M. Sğ.Ms.L.M. Merkez Md. Enst.Sekr. Ş.Md.Pil.M Karn.Şb.Md B.Svk.Ş.Md Prs.Eğ.Ş.M İd.İşl.Ş.M Mal.Müş.Yr Patent Uzm Fins.Uzm. Pat.Uzm.Yr Tls.Srv.Uz

5 Sosyal Araştırma Uzmanı Eğitim Uzmanı Bölge Uzmanı Planlama Uzman Yardımcısı Heykeltraş Animatör Navigatör Arkeolog Fotoğrafçı Konservatör Sinema Uygulayıcısı Çözümleyici Usta Öğreticisi Maliye Müşaviri Yardımcısı Uzman Yardımcısı İl Planlama Uzman Yardımcısı Gümrük Başmemuru Dış Koruma Başmemuru Gelir Saymanı Grup Sorumlusu Özlük Hakları Mutemedi Spor Kontrolörü İç Koruma Baş Memuru Ölçü Ve Ayar Memuru Posta Tapu Memuru Emanet Memuru Tapu Tetkik Memuru Milli Emlak Kontrol Memuru Tahsildar Daktilo Mali Hizmetler Uzmanı Sicil Katibi Gemici Sayman Yardımcısı Harita Çizimcisi Sayıcı Tar. Hid. Arş. Eğt. Merkezi Müdür Y Hayvan Sağlık Denetleme Merkezi Baş Tıbbi Teknolog Sağlık Fizikçisi Çocuk Gelişim Ve Eğitimcisi Hemşire Sağlık Memuru Sağlık Savaş Memuru Veteriner Sağlık Teknisyeni Sos.Arş.Uz Eğt.Uzmanı Bölge Uzm. Plan.Uz.Yr Heykeltraş Animatör Nevigatör Arkeolog Fotoğrafçı Konservatö Sinem.Uygl Çözümleyic Usta Öğrt. Mal.Müş.Yr Uzman Yr. İl Pl.Uz.Y Güm.Bşmem. Dış Kr.Bşm Gelir Saym Grup Sorm. Özl.Hak.Mu Spor Kont. İç Kr.Bşme Ölçü A.Mem Posta Tp.M Emanet Mem Tapu Tet.M MİLE Knt.M Tahsildar Daktilo Mal.Hiz.Uz Sicil Kati Gemici Sayman Yrd Harita Çiz Sayıcı T.H.A.E.M. H.S.M..Bşt Tıbbi Tekn Sğl.Fizk. Çoc.Gel.Eğ Hemşire Sağl.Mem. Sğl.Sav.Me Vet.Sğ.Tkn

6 Uçak Bakım Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Bölge Plancısı Şehir Bölge Plancısı Jeomorfolog Matematikçi Uçak Telsizcisi Makinist Observer Rasit Ressam İstidlalci Sağlık Teknisyen Yardımcısı Odacı Çamaşırcı Hastabakıcı Bulaşıkçı Aşçı Yardımcısı Berber Kaloriferci İtfaiyeci Çarşı Ve Mahalle Bekçisi Bilinmeyen Orgeneral Oramiral Korgeneral Koramiral Tümgeneral Tümamiral Tuğgeneral Tuğamiral Kıdemli Albay Albay Yarbay Kıdemli Binbaşı Binbaşı Kıdemli Yüzbaşı Yüzbaşı Kıdemli Üsteğmen Üsteğmen Teğmen Asteğmen Iı.Kad.Kıdemli Başçavuş Kad.Kıdemli Başçavuş Kıdemli Başçavuş Uçak Bk.Mh Bilg.Mühen Bölge Plan Şeh.Bl.Pln Jeomorfolo Matamatikç Uçak Tls. Makinist Observer Rasit Ressam İstidlalci Sğ.Tkn.Yr. Odacı Çamaşırcı Hst.bakıcı Bulaşıkçı Aşçı Yr. Berber Kaloriferc İtfaiyeci Çr.Mah.Bek Bilinmeyen Orgeneral Oramiral Korgeneral Koramiral Tümgeneral Tümamiral Tuğgeneral Tuğamiral Kıd.Albay Albay Yarbay Kd.Binbaşı Binbaşı Kd.Yüzbaşı Yüzbaşı Kd.Üsteğm. Üsteğmen Teğmen Asteğmen Iı.K.Kd.Bç Kad.Kd.Bç Kd.B.Çavuş

7 Başçavuş Kıdemli Üstçavuş Üstçavuş Kıdemli Çavuş Çavuş Uzman Vııı Kad.Çavuş Uzman Vıı Kad.Çavuş Uzman Vı Kad.Çavuş Uzman V Kad.Çavuş Uzman Iv Kad.Çavuş Uzman Iıı Kad.Çavuş Uzman Iı Kad.Çavuş Uzman I Kad.Çavuş Uzman Çavuş Uzman Erbaş Asker Öğretmen Büyükelçi-Müsteşar Gelir Müdür Yardımcısı Vergi Müdür Yardımcısı Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı Emlak Müdür Yardımcısı Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı Gümrük Müdür Yardımcısı Hastahane Müdür Yardımcısı Atölye Müdür Yardımcısı İkmal Müdür Yardımcısı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Md.Yr Kadastro Müdür Yardımcısı Bilgi İşlem Merkezi Müdür Yardımcısı Kuruluş Müdür Yardımcısı Laboratuar Müdür Yardımcısı Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Maliye Kursu Müdür Yadımcısı Meteoroloji Teknik Lisesi Müdür Yar Muhasebe Müdür Yardımcısı Toprak Muh.Proje Müdür Yardımcısı Müze Müdür Yardımcısı Polis Enstitüsü Müdür Yardımcısı Polis Okulu Müdür Yardımcısı Personel Müdür Yardımcısı Resim Heykel Müzesi Müdür Yardımcıs Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı Saymanlık Müdür Yardımcısı Sigorta Müdür Yardımcısı Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Bş.Çavuş Kd.Üst.Çvş Üst.Çavuş Kd.Çvş Çavuş U.Vııı K.Ç Uz.Vıı K.Ç Uz.Vı.K.Çv Uz.V K.Çvş Uz.Iv.K.Çv Uz.Iıı K.Ç Uz.Iı.K.Çv Uz.I.K.Çvş Uz.Çvş Uz.Erbaş Asker Ögrt B.E-Müst. Gel.Md.Yr Ver.Md.Yr Gel.Bl.Md. Eml.Md.Yr Gm.Mfz.M.Y Güm.Md.Yr. Hast.Md.Yr Atöl.Md.Yr İkm.Md.Yr İ.S.G.E.M. Kadst.Md.Y B.İ.M.Md.Y Krlş.Md.Yr Lab.Md.Yr M.E.M.Md.Y Mal.Kr.M.Y M.T.Ls.Md. Mhs.Md.Yr T.M.P.Md.Y Müze Md.Yr Pl.En.Md.Y Pl.Ok.Md.Y Prs.Md.Yr R.H.M.M.Yr Sğl.İş.Md. Saym.Md.Yr Sig.Md.Yr Sv.Sav.M.Y

8 Tamirhane Müdür Yardımcısı Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Gelir Saymanlık Müdür Yardımcısı Dernek Denetçi Yardımcısı Kaymakam Kaymakam Adayı Baş Komiser Komiser Polis Memuru Polis Memuru (t.b.m.m.) İlçe Müftüsü İlçe Müdürü İlçe Gençlik Ve Spor Müdürü Kurum Sekreteri Yüksek Okul Müdürü Yüksek Okul Sekreteri Şube Müdürü (uzman) Bilgi İşlem Şube Müdürü Adli Tıp Şube Müdürü Apk Şubesi Müdürü Çekilişler Şubesi Müdürü İkramiye Kayıt Şubesi Müdürü Reklam Ve Halkla İlişkiler Şube Müd Teknik İşler Şubesi İade Biletler Şube Müdürü Bilet Sicil Şubesi Müdürü Destek Hizmetleri Şubesi Müdürü Evrak Ve Arşiv Şubesi Müdürü Öğretmen Müşavir Hazine Avukatı Hazine Avukatı Avukat Başkanlık Vaizi Murakıp İmam İmam-Hatip Müezzin-Kayyım Muvazzaf Uzman, Komisyon Başkanı Takdir Komisyonu Başkanı Liman Başkanı Muvazzaf Uzman, Komisyon Üyesi Müşavir Yardımcısı Müşavir Kültür Müşaviri Tam.Md.Yr Tp.Sc.Md.Y Vrg.D.Md.Y Gel.Sy.M.Y Drn.Dn.M.Y Kaymakam Kaym.Ady. Bş.Kms. Komiser Pol.Mem. Pol.Mem.TB İlçe Müft. İlçe Md. İlç.G.Sp.M Kur.Sekr. Yük.Ok.Md. Yük.Ok.Sek Şb.Md.Uzm. B.İşl.Ş.Md Adl.T.Ş.Md APK Ş.Md. Çekl.Ş.Md. İkr.K.Ş.Md R.H.İ.Ş.Md Tek.İşl.Şb İad.B.Ş.Md B.Sc.Şb.Md Dest.H.Ş.M E.Arş.Ş.Md Öğretmen Müş.Hz.Avk Haz.Avk. Avukat Başk.Vaizi Murakıp İmam İmam-Hat. Müez.Kayyı Mv.Uz.Km.B Tak.Km.Bş. Liman Bşk. Mvz.Uz.Km. Müşv.Yrd. Müşavir Kült.Müş.

9 Çevre Müşaviri Tanıtma Müşaviri Tanıtma Müşavir Yardımcısı Müşavir Yardımcısı Kültür Müşavir Yardımcısı Uzman Maliye Uzmanı Çevre Uzmanı Uzman Öğretmen İç Denetçi Tüketici Ve Rekabet Uzman Yardımcıs Maliye Uzman Yardımcısı A.T. Uzmanı Marka Uzman Yardımcısı Apk Uzmanı Talim Ve Terbiye Kurulu Uzmanı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Gemi Survey Kurulu Uzmanı İhtisas Dairesi Uzmanı Klimatoloji Uzmanı Vakit Hesaplama Uzmanı Sportif Eğitim Uzmanı Yabancı Dil Uzmanı Planlama Uzmanı İl Planlama Ve Koord. Müdürü İl Planlama Uzmanı Sivil Savunma Uzmanı Arşiv Uzmanı Pilot Kaptan Kontrol Pilotu Hava Trafık Kontrolörü Tapu Azası Başasistan Asistan Kütüphaneci Sosyal Çalışmacı Aktüer Aktüer Yardımcısı Eğitim Rehberi Film Yapımcısı Araştırmacı Yardımcı Araştırmacı Folklor Araştırmacısı Müze Araştırmacısı Çevre Müş. Tant.Müş. Tant.Müş.Y Müşv.Yr. Kült.Müş.Y Uzman Maliye Uz. Çevre Uzm. Uz. Öğrt. İç Denetçi Tük.Rk.Uz. Mal.Uz.Yr. A.T.Uzmanı Marka Uz.Y APK Uzmanı T.T.Kr.Uzm Din İ.Y.K. Gemi S.K.U İhts.Dai.U Klmlj.Uz. Vak.Hs.Uz. Sp.Eğt.Uz. Yb.Dil Uzm Plan.Uzm. İl Pln.K.M İl Pln.Uzm Svl.Sav.Uz Arşiv Uz. Pilot Kaptan Kont.Pilot Hv.Trf.Knt Tapu Azası Başasistan Asistan Kütüphanec Sos.Çalışm Aktüer Aktüer Yr. Eğt.Rehber Film Yapm. Araştırmac Yard.Arşt. Folklor Ar Müze Arşt.

10 Kitap Pataloğu Rehber Makyajcı Muhasebeci Musahhıh Tercüman Mütercim Raportör Prodüktör Redaktör Spiker Akordör Luthıye Restoratör Astronom Zoolog İl Çevre Müdür Yardımcısı Işıkçı Kameraman Ses Kayıtçısı Programcı Antrenör Sistem Çözümleyici Program Geliştirme Ve Değerlendirme Hakim Adayı Programcı Yardımcısı Milli Emlak Uzman Yardımcısı Gelir Uzman Yardımcısı A.T. Uzman Yardımcısı Apk Uzman Yardımcısı Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yr. Sosyal Araştırma Uzman Yardımcısı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Güvenlik Amiri Güvenlik Amiri Yardımcısı Kısım Amiri Klinik Şefi Denetleme Şefi Kadastro Şefi Koruma Ve Güvenlik Şefi Ambar Şefi Ayniyat Şefi K.O.İ. Baş. İnfaz Ve Koruma Başmemuru Kitap Pata Rehber Makyajcı Muhasebeci Musahhıh Tercüman Mütercim Raportör Prodüktör Redaktör Spiker Akordör Luthıye Restoratör Astronom Zoolog İl Çev.Md. Işıkçı Kameraman Ses Kaytç. Programcı Antrenör Sist.Çözm. Prog.G.D.U Hakim Aday Prog.Yrd. Mile Uz.Yr Gel.Uz.Yrd A.T.Uz.Yr. APK Uz.Yr. TÜİK Uz.Y. Sos.Ar.Uz. Dış Tic.Uz AB.Uz.Y. Güvn.Amiri Güv.Amr.Yr Kısım Amr. Klinik Şef Den.Şefi Kadst.Şefi Kor.Gv.Şef Ambar Şefi Ayn.Şefi K.O.İ. Baş İnf.Kr.Bşm

11 Sayman Sorumlu Sayman Ayniyat Saymanı Hazine Saymanı İkmal Malzeme Sorumlusu Vergi Kontrol Memuru Dernek Denetçisi Memur Kontrol Memuru İç Koruma Memuru Dış Koruma Memuru Kültür Ve Turizm Uzmanı Ayniyat Memuru Bilet Kontrol Memuru Turizm Araştırmacısı Haberleşme Memuru Şifre Memuru İdare Memuru İdari Memur İkaz Alarm Memuru Özel Güvenlik Görevlisi Katip Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Orman Ağaçlandırma Memuru Orman Muhafaza Memuru Muamele Memuru Muhafaza Memuru Muhasebe Kontrol Memuru Rasat Kontrol Memuru Satınalma Memuru Satış Memuru Sicilli Ticaret Memuru Tapu Arşiv Memuru Tebligat Memuru İhracat Kontrol Memuru Mutemet Harita Mutemedi Sekreter Zabıt Katibi Veznedar Gemi Adamı Hazine Sayman Yardımcısı Şoför Masör Sayman Sorm.Saym. Ayn.Saym. Hazn.Saym. İkm.Mlz.So Ver.Knt.Me Der.Dnt. Memur Kntr.Mem. İç Kr.Mem. Dış Kr.Mem Kü.Tur.Uz. Ayn.Mem. Bil.Knt.Me Turizm Arş Habr.Mem. Şifre Mem. İdare Mem. İdari Memu İkaz Alr.M Öz.Güv. Gö Katip Kor.Güv.Me Güvn.Görv. Orm.Ağç.Me Orm.Mhf.Me Muamele Me Mhfz. Memu Mhs.Knt.Me Rst.Knt.Me S.alma Mem Satış Mem. Scl.Tic.Me Tapu Arş.M Tebligat M İhr.Knt.Me Mutemet Harita Mut Sekreter Zabıt Kati Veznedar Gemi Adamı Haz.Sym.Yr Şoför Masör

12 Matbaacı Tar. Hid. Arş. Eğt. Merkezi Müdürü Baştabib K. Hud. Kap. Sağ. Denetleme Merkezi Sahil Sağ. Denetleme Merkezi Baştab Baştabib Yardımcısı Sağlık Eğitim Merkezi Baştabib Yar Uzman Tabib Tabib Doktor Diş Hekimi Diş Doktoru Daire Tabibi Veteriner Veteriner Hekim Bakteriolog Psikolog Ortopedist Psikiyatrist Psikoterapist Fizikoterapist Eczacı Diyetisyen Sağlık Eğitimcisi Tapu Kadastro Denetmeni Pers. Kay. Ve Bil. İş. Daire Başkan Toplu Konut Projeleri Araş. Daire B Zirai Met. Ve İklim Rasatları Daire İnşaat Bakım Onarım Daire Başkanı Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürü Seçim Müdürü Sivil Savunma Koleji Müdürü Zehir Araştırmaları Müdürü Spor Eğitim Merkezi Müdürü Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdür Yardımcısı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Basma Yaz. Ve Res. Der. Müdür Yardı Kambiyo Müdür Yardımcısı Milli Parklar Müdür Yardımcısı Polis Koleji Müdür Yardımcısı Bucak Müdürü Fakülte Sekreteri Başmühendis Matbaacı T.H.A.E.Md Baştabib K.H.S.Bştb S.S.D.Bştb Bştab.Yr. S.E.Bştb.Y Uzm.Tab. Tabib Doktor Diş Hek. Diş Dokt. Daire Tab. Veteriner Vet.Hek. Bakteriolo Psikolog Ortopedist Psikiyatri Psikoterp. Fizikoterp Eczacı Diyetisyen Sğl.Eğt. Tapu K.Den Prs.B.İ.D. T.K.P.A.D. Zra.M.İ.D. İnş.B.On.D Dv.Mh.Uz.Y Cmbş.S.O.M Dv.H.Dn.T. Seçim Md. Svl.Sv.K.M Zeh.Arş.Md Sp.Eğt.M.M Cmbş.K.Myr Ma.Hiz.U.Y B.Y.R.D.M. Kamb.Md.Yr M.Pr.Md.Yr Pl.Klj.Md. Bucak Md. Fak.Sekr. Bşmühend.

13 Basın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdü Dış Ticaret Uzmanı Tüketici Ve Rekabet Uzmanı Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı Savunma Uzmanı Sosyolog İl Çevre Müdürü Borsa Komiseri Çevre Uzman Yardımcısı Sıhhı Malzeme Saymanı Dava Takip Memuru Gişe Memuru Yoklama Memuru Merkez Emniyet Müdürü Bilgisayar İşletmeni Milli Emlak Müdür Yardımcısı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Resim Ve Kon. Merkezi Lb. Müdür Yar Serbest Bölge Müdür Yardımcısı Sivil Savunma Koleji Müdür Yardımcı Yurt Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Komiser Muavini Mal Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Nüfus Müdürü Eğitim Merkezi Sekreteri Şube Müdürü Şube Müdürü (milli Saraylar) Personel Şubesi Müdürü İdari Ve Mali İşler Şubesi Müdürü Müşavir Avukat Vaiz Cezaevi Vaizi Kuran Kursu Öğreticisi Bölüm Başkanı İstatistik Müşaviri Din Hizmetleri Müşavir Yardımcısı Marka Uzmanı Sistem Programcısı Borsa Komiser Yardımcısı Çözümleyici Yardımcısı Devlet Meteoroloji Uzman Yardımcısı Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı Bs.H.İ.Ş.M Dış Tic.Uz Tük.Rek.Uz TÜİK Uz. Savn.Uzm. Sosyolog İl Çevre M Borsa Kom. Çev.Uz.Yr. Sıh.Mlz.Sy Dava Tk.Me Gişe Mem. Yoklama Me Mer.Em.Md. Bil.İşlet. MİLE Md.Yr İlç.Em.Md. Pl.E.M.Md. R.K.M.L.M. Srb.Bl.M.Y S.S.K.M.Yr Yurt M.Yr Emn.Amr. Kms.Muv. Mal Md. İlç.Mil.E. Nüfus Md. Eğt.Mr.Md. Şube Md. Şb.Md.M.Sr Prs.Şb.Md. İ.M.İş.Ş.M Müş.Avk. Vaiz Cezv.Vaizi Kur.Krs.Öğ Böl.Başk. İst.Müşv. Din Hz.Mş. Marka Uzm. Sist.Prog. Bors.Km.Yr Çözm.Yrd. Dv.Mt.Uz.Y V.İ.T.Uz.Y

14 Muhasebe Uzman Yardımcısı Sigorta Den. Uzman Yardımcısı Bölge Amiri Laboratuar Şefi Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Amiri Şef Klinik Şef Yardımcısı Tahrirat Katibi Fon Saymanı Teberrukat Saymanı Kadastro Üyesi Ambar Memuru Kültür Ve Turizm Uzman Yardımcısı Denetleme Memuru Gemi Sicil Memuru İcra Memuru Sivil Savunma Memuru İnfaz Ve Koruma Memuru Okuliçi Bed. Eğt. Spor Ve İz. Daire İstihbarat Dairesi Başkanı İşgücü Yet. Ve Mes. Reh. Daire Başkanı Jeoloji Ve Sondaj Daire Başkanı Kanalizasyon Daire Başkanı K.İ.T. Daire Başkanı Konut Kredileri Daire Başkanı Ödemeler Dairesi Başkanı Patent Daire Başkanı Planlama Ve Yapım İşleri Daire Başk Proje Değerlendirme Daire Başkanı Sigorta İşeri Ve Primler Daire Başk Sondaj Dairesi Başkanı Turizm Planlama Ve Yatırım Daire Ba Verem Savaş Daire Başkanı Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Yurtiçi Ve Yurtdışı İlişkiler Daire Araştırma Tetkik Ve İstatistik Tekn Bütçe Dairesi Başkanı Din Eğitimi Dairesi Başkanı Milli Folklörü Araş. Daire Başkanı Finansman Daire Başkanı İmalat-İşletme Daire Başkanı İnşaat Emlak Daire Başkanı İşletmeler Daire Başkanı Makina Ve İkmal Daire Başkanı Mesl. Reh. Ve İst. Daire Başkanı Mhs.Uz.Yr. Sg.D.Uz.Yr Bölge Amir Lab.Şefi Kor.Gv.Ami Şef Klinik Şf. Tahrir.Kat Fon Saym. Tebrk.Saym Kadst.Üy. Ambar Mem. Kü.Tu.Uz.Y Den.Memuru Gemi Sc.Me İcra Memur Svl.Sv.Mem İnf.Kr.Mem B.E.İzc.D. İsthbr.D.B İşg.Y.M.D. Jeo.S.D.Bş Kanlz.D.Bş KİT.D.B. Knt.Kr.D.B Ödm.D.Bş Patent D.B Pln.Y.İ.D. Prj.Dğ.D.B Sg.İ.Pr.D. Snd.D.Bş Tr.Pl.D.Bş Vr.Svş.D.B Yş.Hz.D.Bş Y.İ.Y.D.D. A.T.İ.T.D. Büt.Da.Bş DİN EĞ.D.B M.F.Ar.D.B Fins. Dai. İm-İş.D.Bş İnş.Eml.D. İşlt.Dai.B Mak.İk.D.B Mes.Reh.D.

15 Tarım Ve Gıda Sektörü Özl. Uyg. Dai Tıbbi Hizmetler Daire Başkanı Ulaş. Ve İlet. Sekt. Özl. Uyg. Dair Yapım İşleri Daire Başkanı Yayımlar Daire Başkanı Çır. Mesl. Ve Tek. E. G. Ve Y. Dair Hakim Denetçi Denetçi Yardımcısı Bankalar Yeminli Başmurakıbı Başbakanlık Uzmanı (şube Müdürü) Devlet Personel Uzmanı Denizcilik Uzmanı Vergi İstihbarat Uzmanı Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü Milli Emlak Denetmen Yardımcısı İşletmeler Saymanı Hesap Uzman Yardımcısı Başbakanlık Uzman Yardımcısı Müfettiş Yardımcısı Askeri Defterdar İl Mahalli İdare Müdürü İl Müftüsü İl Sanayi Ve Ticaret Müdürü İl Müdürü İl Turizm Müdürü İl Emniyet Müdür Yardımcısı İl Müdür Yardımcısı Fabrika Müdür Yardımcısı Genel Yazı İşleri Müdürü Araştırma Enstitüsü Müdürü Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Boğaziçi Köprü Çev. Yol. Kor. Müdürü Devlet Halk Ozanları Topluluğu Müdürü Gümrük Muhafaza Müdürü Huzurevi Müdürü İhracat Müdürü Kurum Müdürü İşyurdu Müdürü Kalite Kontrol Müdürü Kamu Denetçisi Kararlar Dairesi Başkanı Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanı Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanı Komiser Yardımcısı(öğretim Görevlisi) Tr.Gd.D.Bş Tıb.Hiz.D. U.İ.S.Uy.D Yap.İş.D.B Yaym.Dai.B Çır.M.T.D. Hakim Denetçi Den.Yrd. Bnk.Yem.Bş Bşbk.Uz.(Ş Dev.Per.Uz Deniz.Uzm. Vrg.İsth.U Stj.D.T.Kn MİLE Den.Y İşl.Saym. Hes.Uz.Yr. Bşbk.Uz.Yr Müft.Yr. Ask.Deft. İl Mah.İd. İl Müftüsü İl Sn.Tic. İl Müdürü İl Turz.Md İl Emn.My. İl Müd.Yrd Fabr.Md.Yr Gn.Yz.İş.M Arş.Ens.Md B.İ.M. Md. Bğç.K.Ç.K. Dv.H.Oz.Md Gmr.Mhfz.M Huzurevi M İhrc. Md. Kurum Md. İşyurdu Md Klt.Kntr.M Kam.Den Kar.Db Kay.Yö.Db Kv.Sg.Db Kom.Yr.Ög

16 Komiser(öğretim Görevlisi) Koruma Bölge Kurulu Müdürü Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdür Kültür Ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı Kültür Ve Tanıtma Ataşesi Malzeme Satınalma Ve İdari İşler Daire B Merkez Müdür Yardımcısı Meteoroloji Müdürü Müdür Yardımcısı (özelleştirme) Müfettiş (özelleştirme) Mühendis(özelleştirme) Müsteşar(vali) Müsteşarlık Özel Kalem Müdürü Ortaelçilik Başkatibi,konsolos,şube Müdü Ölçüler Ve Kalite Kontrol Gen.Müd. Öz.Kal.Md.Şb.Md.Büyel.Müst.Başkat.Konsol Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanı Özürlülük Araştırmaları Ve İstatistik Da Personel Eğitim Ve Sosyal İşler Daire Ba Personel,idari Ve Mali İşler Dairesi Baş Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardım Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcı Proje Değerlendirme Ve Hazırlık Dairesi Proje Değerlendirme Ve İzleme Dairesi Ba Proje Ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Rehabilitasyon Ve Eğitim Dairesi Başkanı Rehberlik Ve Teftiş Başkanı Ssk Başkanı Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürü Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Yüksek Öğretim Genel Müdürü Kamu Finansmanı Genel Müdürü İthalat Genel Müdürü Sigortacılık Genel Müdürü Ekon. Araş. Değ. Genel Müdürü Dış İlişkiler Başkanı Sosyal Ve Kültürel İşler Başkanı Kam. Top. Ve Daire Dairesi Başk. Kredi Daire Başkanı Kültür Ve Tescil Dairesi Başkanı Maden Anal. Ve Tekn. Daire Başkanı Markalar Daire Başkanı Orman Koruma Ve Yangınla Mücadele D Oto Yolları Daire Başkanı Proje Ve İnşaat Daire Başkanı Kom Ög Kor.Bk.Md Kv.Mü.Gm Kt.Ateşe Y Kül.T.Ate M.Sa.İidbş Mer.Myr Metero.Md Müd.Yr Öz Müf.Öz Müh. Öz Müş.Vali Müş.Ök.Müd OBK.KO.ŞM Ö.K.K GM ÖKM.BM.BK ÖZ.BH.DB Ö.AR.İS D P.E.S.İ.DB P.İ.M.İ.DB P.M.E.M.MY P.M.Y.O.MY P.DE.HZ.D PR.D.İZ.DB PR.KO.DB RE.EĞ.DB REH.TE.DŞ SSK.BŞ T.T.M.T.MD D.Ek.İlş.G Yük.Öğ.Gn. Kam.Fns.Gn İthalat Gn Sigrt.Gn.M Ek.Ar.D.Gn Dış İlş.Bş S.K.İlş.Bş K.T.D.D.Bş Kredi D.Bş Klt.T.D.Bş Md.A.T.D.B Mar.Dai.Bş O.K.Y.M.D. Oto Yol.D. Pr.İn.D.Bş

17 Sıtma Savaş Daire Başkanı Spor Kuruluşları Daire Başkanı Tahsisler Daire Başkanı Tapu Arşiv Daire Başkanı Tarife Ve Ticaret Daire Başkanı Teşk. Ve Yönetimi Geliş. Daire Başk Yabancı İşler Daire Başkanı Yönetim Bilimleri Merkezi Daire Baş Uluslararası İlişkiler Daire Başkan Koordinasyon Dairesi Başkanı Çocuk Eğitimcisi Sözleşmeli Programcı Sözleşmeli Çözümleyici Sistem Programcı Sözleşmeli Personel Mekanograf Gelir İdaresi Grup Başkanı Bakan Pedagog Pedagog-Eğitimci Başhemşire Ebe Hayvan Sağlık Memuru Sağlık Teknikeri Sağlık Teknisyeni Laborant Hemşire Yardımcısı Mühendis Mimar Kontrol Mühendisi Elektrik Mühendisi Elektronik Mühendisi Şehir Plancısı Jeolog Jeofizikçi Kimyager Fizikçi İstatistikçi Hidrolog Hidrobiyolog Hidrojeolog Yöneylemci Ekonomist Desinatör Dekoratör Antropolog Sıt.Sv.D.B Sp.Ku.D.Bş Tahs.D.Bş Tp.Ar.D.Bş Tar.T.D.Bş T.Y.G.D.Bş Yb.İş.D.Bş Yn.Bl.M.D. Ul.İlş.D.B Koor.D.Bş Çoc. Eğt. Söz.Progr. Söz.Çö.S.P Söz.Perso. Mekonograf Gel.İd.G.B Bakan Pedagog Ped.Eğt. Başhemş. Ebe Hy.Sğl.Mem Sağl.Tekn. Sğl.Tekns. Laborant Hemş.Yr. Mühendis Mimar Knrl.Müh. Elekt.Müh. Elekron.Mü Şehir Plan Jeolog Jeofizikçi Kimyager Fizikçi İstatistik Hidrolog Hid.biyolo Hidrojeolo Yöneylemci Ekonomist Desinatör Dekoratör Antropolog

18 Minerolog Paleantolog Sismolog Santral Operatörü Dişprotez Teknisyeni Tekniker Yüksek Tekniker Fen Memuru Grafiker Dizgi Operatörü Eksper Kadastro Teknisyeni Teknisyen Uçak Motor Elektrik Ve Elektronik T Haberleşme Teknisyeni Nirengi Teknisyeni Stereo Kıymetlendirme Teknisyeni Tapulama Teknisyeni Uçak Elektronik Teknisyeni Sürveyan Topograf Teknik Ressam Uçak Fotoğrafçısı Uçak Kontrol Makinisti Kartograf Prospektör Rasatçı Teknisyen Yardımcısı Laborant Yardımcısı Rasatçı Yardımcısı Hizmetli Hademe Lekeci Ütücü Kunduracı Hayvan Bakıcısı Bakıcı Anne Aşçı Terzi Garson Kahya Koruyucu Jaloncu Bahçıvan Bekçi Bekçi Bakıcı Minerolog Paleantolo Sismolog Sntr.Oper. Dişpr.Tekn Tekniker Yük.Tekn. Fen Mem. Grafiker Dz.Opert. Eksper Kads.Tekn. Teknisyen U.M.E.Tekn Hab.Tekn. Nr.Tekn. S.Kıy.Tekn Tap.Tekn. U.Elk.Tek. Sürveyan Topograf Tekn.Res. Uçak Foto. Uçak Kn.Mk Kartograf Prospektör Rasatçı Tekn.Yr. Lab.Yr. Rast.Yr. Hizmetli Hademe Lek.Ütü. Kunduracı Hav.Bak. Bak.Anne Aşçı Terzi Garson Kahya Koroyucu Jaloncu Bahçıvan Bekçi Bekçi Bk.

19 Gassal Mübaşir Dağıtıcı Traktör Sürücüsü Kontrolör Yardımcısı Bakan Özel Müşaviri Müsteşar Özel Müşaviri Mali Suçları Araştırma Kurulu Başka İş Teftiş Kurulu Başkanı Apk Kurulu Başkanı Yüksek Fen Kurulu Başkanı Yüksek Fen Kurulu Üyesi Kanunlar Ve Kararlar Genel Müdürü Personel Ve Prensipler Genel Müdürü Yapı. Uyum. Sos. Pol. Ve Koord. Gen Yabancı Sermaye Genel Müdürü Nüfüs Ve Vatan. İşl. Genel Müdürü Per. Ve İdari Hiz. Genel Müdürü Eğitim Müfettişi Genç. Bed. Eğitimi Ve Okul Spor. H. Eğitim Müfettiş Yardımcısı Aile Ve Sosyal Araştırma Genel Müdü Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürü Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Ana Çocuk Sağ. Ve Aile Planlaması G Teşkilatlanma Ve Destekleme Genel M Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel M Böl. Gel. Yap. Uyum Genel Müdürü Küç. San. Ve San. B. Ve Sit. Genel İç Ticaret Genel Müdürü Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Tanıtma Genel Müdürü Turizm Eğitimi Genel Müdürü Turizm Genel Müdürü Kütüphaneler Genel Müdürü Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Korum Güzel Sanatlar Genel Müdürü Anıtlar Ve Müzeler Genel Müdürü Eski Eserler Ve Müzeler Genel Müdürü Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Korum Halk Kültür. Araştırma Ve Geliştirm Trafik Araştırma Merkezi Müdürü Banka Ve Kambiyo Genel Müdürü Yurtdışı Eğitim Ve Dış İlişkiler Ge Gassal Mübaşir Dağıtıcı Trk.Sürüc. Kntr.Yrd. Bak.Öz.Müş Müs.Öz.Müş M.S.A.K.Bş İ.T.K.Bşk. A.P.K.Bşk. Y.F.K.Bşk. Yük.Fen.K. Kn.Kr.Gn.M Pe.Pr.Gn.M YA.U.S.P.G Yab.S.G.M. Nf.Vat.iş. Pe.İd.H.G. Eğitim.Müf Bd.E.S.Gn. Eğit.Mf.Y A.S.A.Gn.M Te.A.U.Gn. İl.Ecz.Gn. Sağ.Eğ.Gn. A.A.Pl.Gn. Teş.De.Gn. S.G.K.Gn.M B.G.Y.Gn.M K.S.B.S.Gn İç.Tic.Gn. TÜGEM Gn.M Tanıt.Gn.M Tur.Eğ.Gn. Turizm Gn. Kütüp.Gn.M K.T.V.K.Gn Güz.Sa.Gn. Anıt Mü.Gn Es.Es.M.Gn K.T.V.K.Bş H.K.A.G.Gn Trf.Ar.Mr. Bnk.Ka.Gn. Y.E.D.İ.Gn

20 Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdür İşletmeler Genel Müdürü İhracat Genel Müdürü Öğretmen Eğitimi Genel Müdürü Anlaşmalar Genel Müdürü Ekonomik Araştırma Genel Müdürü Bil. Eğit. Ve Hiz. Genel Müdürü Genel Müdür Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Maliye Başkanı Çevre Sorunları Başkanı Planlama Ve Kaynak Yönetimi Başkanı İdareyi Geliştirme Başkanı İktisadi Planlama Başkanı Sosyal Planlama Başkanı Baş Öğretmen Ortaöğretim Burs Ve Yurtlar Daire B Haber Daire Başkanı Harita Daire Başkanı Harita Apl. Ve Pars. İşl. Daire Baş Havacılık Daire Başkanı Hava Tahminleri Daire Başkanı Hayır İşleri Ve Sos. Hiz. Daire Baş Hizm. Borç. Ve İşl. Daire Başkanı Kadro Ve Kamu Gör. Daire Başkanı İçmesuyu Dairesi Başkanı İçmesuyu Ve Kanalizasyon Daire Başkanı İçmesuyu İnşaat Daire Başkanı İkramiye Kontrol Daire Başkanı İkramiye Kontrol Çekiliş Daire Başkanı İkrazlar Ve Bankacılık Daire Başkanı İller Dairesi Başkanı İnşaat Dairesi Başkanı İnterpol Daire Başkanı İhale İşleri Daire Başkanı İş Kazaları Dairesi Başkanı İşçi Sağlığı Daire Başkanı İşletme Ve Pazarlama Daire Başkanı Jeofizik Etüdleri Daire Başkanı Jeoloji Etüdleri Daire Başkanı Jeoteknik Hizm. Ve Yas. Daire Başka Havza İşl. Ve Göletler Daire Başkan Kadastro Daire Başkanı Kaçakçılık İstih. Hare. Daire Başka Kaçakçılık İ.H.B. Top. Daire Başkan Y.Eğ.Öğ.Gn İşletm.Gn. İhracat Gn Öğrm.Eğ.Gn Anlaşma Gn Eko.Ar.Gn. Bi.E.Hz.Gn Genel Müd. B.İ.M.Da.B Maliye Bşk Çev.Srn.Bş Pln.K.Yö.B İdr.Gel.Bş İkt.Pln.Bş Sos.Pln.Bş Baş Öğrt. O.Ö.B.Y.D. Haber D.Bş Hart.D.Bşk Hrt.A.P.D. Hvclk.D.Bş Hav.Th.D.B H.İ.S.H.D. Hz.B.İ.D.B K.K.G.D.Bş İç.sy.D.Bş İç.sy.Kn.D İç.sy.İn.D İkr.Knt.D. İk.K.Çk.D. İk.Bnk.D.B İl.İdr.D.B İnş.Dai.Bş İntp.Dai.B İhl.İş.D.B İş Kaz.D.B İşç.Sğ.D.B İş.Paz.D.B Jfz.Etd.D. Jeo.Etd.D. Jeo.H.Y.D. Hv.İş.D.Bş Kadst.D.Bş Kaç.İ.H.D. Kaçl.İ.D.B

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I SAYILI CETVEL HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER 1.1.1995'den UNVANI DERECE İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı a) Başbakanlık

Detaylı

DEVLET PERSONEL REJÝMÝ TASLAÐI VE GETÝRECEÐÝ GERÝ DÖNÜÞ

DEVLET PERSONEL REJÝMÝ TASLAÐI VE GETÝRECEÐÝ GERÝ DÖNÜÞ DEVLET PERSONEL REJÝMÝ TASLAÐI VE GETÝRECEÐÝ GERÝ DÖNÜÞ Onaylayan ilhan BAHAR Çarþamba, 19 Aralýk 2007 Son Güncelleme Perþembe, 24 Ocak 2008 Emekli Assubaylar-ArsivSite1 Deðerli meslektaþlarým. Muvazzaf

Detaylı

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan:

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanı. Hizmet Sınıfı. Atanacağı Memur Kadro Unvanı

Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanı. Hizmet Sınıfı. Atanacağı Memur Kadro Unvanı Sözleşmeli Personel Pozisyon (I) SAYILI LİSTE (Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanlarının Karşılığı 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Yer Alan Aynı Unvanlı Memur Kadroları) Antrenör

Detaylı

II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2...

II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2... II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) GRUP-1... : 345 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2... : 340 1 Müsteşar,

Detaylı

KOD UNVAN ADI. Sayfa 1 / 23

KOD UNVAN ADI. Sayfa 1 / 23 1175 1. HUKUK MÜŞAVİRİ GİH 1-1 1175 1. HUKUK MÜŞAVİRİ MİAH 1-1 1175 1. HUKUK MÜŞAVİRİ EMH 1-1 186 A.P.K. KURULU ÜYESİ HS 1-1 6200 A.P.K. UZMANI GİH 1-5 6200 A.P.K. UZMANI TH 1-1 3140 ADALET BAŞ MÜFETTİŞİ

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİİ PERSONEL EK GÖSTERGELERİ I SAYILI CETVEL

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİİ PERSONEL EK GÖSTERGELERİ I SAYILI CETVEL SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİİ PERSONEL EK GÖSTERGELERİ I SAYILI CETVEL (Ek: 9//990-KHK-/ md.; İptal: Ana.Mah.nin //99 tarih ve E.990/, K.99/ sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: //99-KHK-/ md.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL EK ÖDEME ORANLARI

(I) SAYILI CETVEL EK ÖDEME ORANLARI (I) SAYILI CETVEL EK ÖDEME ORANLARI Kadro ve Görev Unvanı Ek Ödeme Oranı A- Aylıklarını 57 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar: - Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN LER VE BU LERİN KODLARI 500 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRÜNÜ İFADE EDER. 775 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINI İFADE EDER. 2975 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Karar Tarihi 10.04.2012 Yönetmelik No: 5302 YT 006 Yürürlük Tarihi 10.04.2012 Yayın Tarihi

Detaylı

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER 7- I SAYILI CETVEL (Ek: 9//990-KHK-8/ md.; İptal: Ana.Mah.nin 5//99 tarih ve E.990/, K.99/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 8/5/99-KHK-57/ md.) HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından: 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 2.0.202 Resmi Gazete Sayısı: 28262 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE () Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin disiplin

Detaylı

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER I SAYILI CETVEL (Ek:9//990-KHK-8/ md.; iptal:ana.mah.nin 5//99 tarih ve E.990/, K.99/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 8/5/99-KHK-57/ md.) HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE

Detaylı

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI AMBAR MEMURU Lise 2.429,41 AMBAR MÜDÜR YRD. Orta-Lise 1.986,24 AMBAR SAYMANI 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.093,03 Orta- AMBAR ŞEFİ 2-3 Yıllık Y.O. 2.477,46 ANA İKMAL MRK. MD. YRD. 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.509,50

Detaylı

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla GİRİŞ Bu kitapçık, Hazine Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında fiili olarak çalışan personelin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, unvan vb. durumlarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Tablolar ve 24 Şubat 2015

Detaylı

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRETLERİ (TL) S.

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRETLERİ (TL) S. Orta 1.417,00 1 Ambar Memuru Lise 1.461,00 2-3 1.475,00 4 yıl ve üzeri 1.496,00 Orta-Lise 1.964,00 2 Ambar Md. Yrd. 2-3 1.986,00 Orta-Lise 1.513,00 3 Ambar Saymanı 2-3 1.530,00 4 yıl ve üzeri 1.552,00

Detaylı

7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: 657 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 41 İNCİ MADDESİNİN

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN (3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN Serbest Toplam Kadro Kadro Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi G.İ.H. Gelir İdaresi Başkanı 1 1 1 G.İ.H. Gelir

Detaylı

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI TCDD UNVAN ADI DURUMU Orta-Lise AMBAR MEMURU

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI TCDD UNVAN ADI DURUMU Orta-Lise AMBAR MEMURU AMBAR MEMURU AMBAR MÜDÜR YRD. 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.350 2.444 Orta-Lise 1.860 1.934 AMBAR SAYMANI 4 yıl ve üzeri Y.O. 1.960 2.038 Orta- AMBAR ŞEFİ ANA İKMAL MRK. MD. YRD. 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.350 2.444

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

KODU UNVAN ADI ADET KODU UNVAN ADI ADET ----- --- -- 115 TEKNİK UZMAN 2 230 AVUKAT 1 150 EĞİTİM UZMANI 1 310 MÜTERCİM 1

KODU UNVAN ADI ADET KODU UNVAN ADI ADET ----- --- -- 115 TEKNİK UZMAN 2 230 AVUKAT 1 150 EĞİTİM UZMANI 1 310 MÜTERCİM 1 (II) SAYILI LİSTE KODU : 113202 : TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - - - - - 115 TEKNİK UZMAN 2 230 AVUKAT 1 150 EĞİTİM UZMANI 1 310 MÜTERCİM 1 210 ÖĞRETMEN 1 601 TEKNİK ŞEF 3 980

Detaylı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 1 Müsteşar: a) Başbakanlık Müsteşarı... : 2000-2500 - b) Diğerleri... : 1800-2200 - 2 Avrupa

Detaylı

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi (1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Genel Müdür Genel Müdür Hizmet Birimleri 1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 3) Kadastro ve Mülkiyet

Detaylı

I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ İş İş Tem. Mali Güçlüğü Riski Güçlük Sorum. S. No KADRO (GÖREV) UNVANI Zammı Zammı Zammı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28970 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

Sayı 16/1981. GENEL KADRO YASASl. 1. Bu Yasa, Genel Kadro Yasası olarak isimlendirilir.

Sayı 16/1981. GENEL KADRO YASASl. 1. Bu Yasa, Genel Kadro Yasası olarak isimlendirilir. Kıbrıs Türk Federe Meclisi nin 2Nisan, 1981 tarihli birleşiminde kabul olunan Başbakanlık (kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 74 üncü maddesi gereğince Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER KATSAYILAR (01.01.2013 31.12.2013) Çeşidi Aylar Tutarı (TL) Taban Aylık Katsayısı Maaş Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazm. Tavanı Kıdem Aylığı (Yıl x 20

Detaylı

Yönetmelik. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Yönetmelik. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yönetmelik Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28970 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26548 İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alım İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alım İlanı PUAN TÜRÜ KPSSP1 KPSSP2 KPSSP3 KPSSP4 KPSSP5 KURUMLAR Merkez Bankası Memur Alım İlanı İMKB Uzman Yardımcısı ve Denetçi Alım İlanı Vakıfbank müfettiş yardımcısı alım ilanı MEMUR, SÖZLEŞMELİ, İŞÇİ VE POLİS

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR KADROLARININ TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR KADROLARININ TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR KADROLARININ TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen 14/7/1965 tarihli ve 657

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER KATSAYILAR (01.01.2012 31.12.2012) Çeşidi Aylar Tutarı (TL) Taban Aylık Katsayısı Maaş Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazm. Tavanı Kıdem Aylığı (Yıl x 20

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR KADROLARININ TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR KADROLARININ TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memuru personele

Detaylı

124 farklı KPSS PUAN Nerelerde Kullanılacak?

124 farklı KPSS PUAN Nerelerde Kullanılacak? 124 farklı KPSS PUAN Nerelerde Kullanılacak? PUAN KPSSP1 KPSSP2 KPSSP3 KPSSP4 KPSSP5 KPSSP6 KPSSP7 KPSSP8 KURUM (300 kişi) Merkez Bankası Memur Alım İlanı İMKB Uzman Yardımcısı ve Denetçi Alım İlanı Vakıfbank

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2014 Sayı : 28970 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Hangi Kurum Kaç Puanla Alıyor?

Hangi Kurum Kaç Puanla Alıyor? On5yirmi5.com Hangi Kurum Kaç Puanla Alıyor? KPSS ile hangi alanda hangi puan türüyle kaç puanla nereye girilir... Yayın Tarihi : 25 Eylül 2012 Salı (oluşturma : 1/7/2017) PUAN TÜRÜ KURUM PUAN İÇERİĞİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi 2015 Kocaeli Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü personel@kocaeli.edu.tr personel@kocaeli.edu.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

BAŞ HEMŞİRE 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.032 2.105

BAŞ HEMŞİRE 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.032 2.105 AMBAR ŞEFİ ANA İKMAL MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI APLİKASYON ŞEFİ AŞÇI 21.07.2010 Tarih ve 2010/T-28 sayılı YPK kararının 6. maddesi ile verilen sınırlı yetki çerçevesinde; AMBAR MEMURU AMBAR MÜDÜR YARDIMCISI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ [(27.7.2015 R.G. 118 EK III A.E. 497 Tüzüğün), (4.8.2015 R.G. 120 EK III Düzeltme) ve (7.11.2015 R.G. 161 EK III A.E. 721) Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] BAKANLIKLARIN

Detaylı

Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı (I) SAYILI CETVEL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Talim ve Terbiye Müsteşar Kurulu Yardımcısı Müsteşar Talim ve Terbiye Kurulu Hizmet Birimleri 1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2) Ortaöğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Nurgül KAYA İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Uzman Atama Birimi Aday Memur Eğitimleri-2012 Kapsam Bu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi 04.07.2009 Yönetmelik No: 657 YT MHİ 002 Yürürlük Tarihi 04.07.2009 Yayın Tarihi 04.07.2009 RG

Detaylı

III SAYILI CETVEL Diğer Tazminatlar

III SAYILI CETVEL Diğer Tazminatlar III SAYILI CETVEL Diğer Tazminatlar A. Eğitim Öğretim Tazminatı: Tazminat Oranı (%) I- a) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlardan; -1-2 derecelerden

Detaylı

Liberalleşme sürecimde, kamunun

Liberalleşme sürecimde, kamunun Kamu Emekçileri için Bir Yıkım Yasası "Kamu Personel Kanunu Tasarısı" Liberalleşme sürecimde, kamunun piyasanın İhtiyacına/taleplerine göre yeniden yapılandırılması kapsamında bir dîzl yasal düzenlemelere

Detaylı

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

657 SAYILI KANUN Zam ve Tazminatlar : (1) Madde 152 I - Zamlar

657 SAYILI KANUN Zam ve Tazminatlar : (1) Madde 152 I - Zamlar 2011 yılı MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ Madde 22 İlgili mevzuatı uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kurslarının, sömestre

Detaylı

YÖNETMELİK. İşgünü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri.

YÖNETMELİK. İşgünü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri. YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr 2015 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler 2017 Tablo 1. İdari personelin çalıştığı kurumlarla ilgili ilgili frekans ve yüzde değerleri Frekans % Devlet Konservatuvarı 7 2,3

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi: 17.4.2006 No: 2006/10344 Dayandığı Kanunun : Tarihi: 14.7.1965 No: 657 Yayımlandığı Resmi Gazetenin : Tarihi:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 28.06.2012* 7270 GENELGE (Sıra No:5) 1/6/2012 tarihli

Detaylı

www.e-dewlet.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

www.e-dewlet.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç www.e-dewlet.com Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 04/07/2009 Resmi Gazete Sayısı: 27278 Yeni Hali Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ SMMM Selçuk GÜLTEN

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ SMMM Selçuk GÜLTEN KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI Doç. Dr. Ersan ÖZ SMMM Selçuk GÜLTEN KARİYER PLANLAMASI Okul bitince ne yapacağız? 5 Yıl sonra nerede olmak istiyoruz? 10 Yıl sonra hangi konumda olmak istiyoruz?

Detaylı

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi: 07.08.2008 No: 2008/14012 Dayandığı KHK nın : Tarihi 27.06.1989

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Tazminatlara ilişkin bölümü): Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE Kamu da Kariyer; Geleceğin Kamu Lideri İçin! KPSS KPSS Nedir? Kamu Personeli Seçme Sınavı Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Üst Kurulușları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değișikliği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizde üst görevlere yapılacak atamalara ilișkin sınıf,

Detaylı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSS A Grubu Kadroların Tam Listesi Başbakanlık KPSSP86 Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Kurumca

Detaylı

Resm Gazete Tar h : Resm Gazete Sayısı: 28970

Resm Gazete Tar h : Resm Gazete Sayısı: 28970 Resm Gazete Tar h : 12.04.2014 Resm Gazete Sayısı: 28970 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10344 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ 6B EK: KS-4 ÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ III ENSTİTÜLER IV 30 31 32 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sağlık Bilim. Halk Sağlığı Çocuk Sağlığı Onkoloji Kardiyoloji

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi 1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi Türkiye İş Kurumu nun taşra teşkilatında çalışmakta olan İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları İş ve Meslek

Detaylı

İDARİ PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ. TAZMİNATLAR EK ÖDEME ORANI (%) Diğer Taz) (%)

İDARİ PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ. TAZMİNATLAR EK ÖDEME ORANI (%) Diğer Taz) (%) İDARİ PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ TAZMİNATLAR GENEL İDARİ HİZMETLER BÖLÜMÜ Genel Sekreter 1 200 185 1700 2000 3600 Genel Sekreter Yardımcısı 1 175 180 1700 3000 Hukuk Müşaviri 1 200 170 1775 3000 Daire

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Aydın ERDİM 16.03.1978 30.04.1978 (Vekil) 30.04.1978 31.12.1979 2 Mustafa Ateş AMİKLİOĞLU 31.12.1979 02.06.1980 3 Yaşar BASKIN

Detaylı

KPSS 2010/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 11 ŞUBAT 2011)

KPSS 2010/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 11 ŞUBAT 2011) 3025653 2 0 85.735 85.943 ABT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR( BOLU MERKEZ) 3027725 1 0 85.544 85.544 ABT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MEMURU( BOLU MERKEZ) 3025365 3 0 93.859 95.115 ADALET BAKLIĞI

Detaylı

17/03/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır.

17/03/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır. 17/03/2006 Tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU, YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU, TELSİZ KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN

Detaylı