ÜNVAN KOD BİLGİLERİ. Ünvan Kod

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNVAN KOD BİLGİLERİ. Ünvan Kod"

Transkript

1 Muayene Memuru Nüfus Tescil Memuru Santral Memuru Sicil Memuru Silah Muayene Memuru Yurt Yönetim Memuru Daktilograf Cezaevi Katibi Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Kolcu Anketör Çocuk Eğiticisi Hava Lim. Sağ. Denetleme Merkezi Ba Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibi Uzman Tab. Uz. Tuz. Göre Diş Tabibi Cezaevi Tabibi Biolog Odyolog Fizyoterapist Radyoterapist Çocuk Gelişimcisi Tapu Kadastro Denetmen Yardımcısı Araştırma Geliştirme Değerlendirme Bilgi İşlem Müdürü Basma Yazı Ve Res. Derl. Müdürü Çevre Sağlığı Araştırma Müdürü Devlet Güzel Sanatlar Galeri Müdürü Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdü Atatürk Kul. M. Al. Tes. Ve İş. Müd Devlet Geleneksel Türk Tiyatro Topl Gümrük Müdürü Hayvancılık Müdürü Özel Çevre Koruma Müdürü İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü Kan Ve Kan Ürünlleri Üretim Araş. M Kuran Kursu Müdürü Kütüphane Ve Dokümantasyon Müdürü Mayalandırma San. Müdürü Moral Eğitim Merkezi Müdürü Milli Emlak Müdürü Özel Kalem Müdürü Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muayene Me Nüf.Tsc.Me Santral Me Sicil Mem. Sil.Muay.M Yurt Yn.Me Daktilo Cezaevi Kt V.H.K.İ. Kolcu Anketör Çoc.Eğt. H.L.S..Bşt Sğ.E.M.Bşt Uz.T.U.T. Diş Tab. Cez.Tab. Biolog Odyolog Fizyoterp. Radyoterp. Çoc. Gelş. Tapu K.D.Y Arş.Gel.D. Bil.İşl.Md B.Y.R.D.Md Çv.Sğ.Arş. Dv.G.S.G.M Dv.K.T.M.M Dv.Snf.O.M T.T.M.T.Md A.K.M.T.İ. Dv.Tyt.T.M Gümrük Md. Hyvnc.Md. Öz.Çv.Kr.M İ.Ş.G.E.Md K.K.Ü.Ü.Md Kuran Kr.M Ktp.Dökm.M Mayl.S.Md. Mr.Eğt.M.M MİLE Md. ÖKA Md. Pls.Eğ.M.M

2 Rest. Ve Kons. Merkezi Lab. Müdürü Ruhi Hastalıklar Araştırma Müdürü Sağlık Koruma Yeri Müdürü Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürü Sınav Hizmetleri Müdürü İl Sivil Savunma Müdürü Tapu Sicil Müdürü Tarla Kültür Müdürü Tesis Müdürü Yayın İşleri Müdürü Yazı İşleri Müdürü Arşiv Müdürü Merkez Müdürü Gençlik Merkezi Müdürü İdare Müdürü Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürü Grup Müdürü Emniyet Müdürüyardımcısı (t.b.m.m.) Özel Çevre Koruma Müdür Yardımcısı Araştırma Müdür Yardımcısı Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürü İkt. Sek. Koor. Genel Müdürü Devlet Arşivleri Genel Müdürü Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Hukuk İşleri Genel Müdürü Kanunlar Genel Müdürü Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdü Teşvik Ve Uygulama Genel Müdürü Avrupa Birliği Genel Müdürü Serbest Bölge Genel Müdürü Sivil Savunma Genel Müdürü Dış. İliş. Ve Avrupa Top. Koord. Ge Uluslararası Hukuk Ve Dış İliş. Gen Trafik Eğitim Ve Araş. Daire Başkan Kontrol Genel Müdürü Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletm Ortaöğretim Genel Müdürü Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü D.L.H. İnşaatı Genel Müdürü Maden İşleri Genel Müdürü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Koruma Ve Kontrol Genel Müdürü Çalışma Genel Müdürü Sanayi Araştırma Ve Geliştirme Gene R.Kn.M.L.M Ruhi H.A.M Sğl.Kr.Y.M Slg.Hs.A.M Snv.Hzm.Md İl Svl.Sv. Tapu Sc.Md Tarla K.Md Tesis Md. Yay.İşl.Md Yaz.İşl.Md Arşiv Md. Merk.Md. Gnç.Mr.Md. İdare Md. Bas.H.İlş. Grup Md. Em.M.Yr.TB Ö.Ç.K.M.Yr Arş.Md.Yr. D.K.D.S.M. İ.S.K.Gn.M Dev.Ar.G.M Ce.T.E.G.M Huk.İş.G.M Kanun.G.M. Ad.Si.İs.G Te.Uy.G.M Av.Bi.G.M. Ser.Bö.G.M Siv.Sa.G.M D.İ.A.T.G. U.H.D.Gn.M Tr.E.A.D.B Kont.Gn.M. TASİŞ.Gn.M Ort.Öğ.Gn. K.Te.Ö.Gn. Ç.Y.Eğ.Gn. D.L.H.İ.Gn Md.İş.Gn.M T.Sğ.H.Gn. Ko.Knt.Gn. Çalış.Gn.M Sn.A.G.Gn.

3 Teşkilatlandırma Genel Müdürü Tarımsal Araştırma Genel Müdürü Kütüphaneler Ve Yay. Genel Müdürü Müze Müdürü Öğrenci İşleri Müdürü Müsteşarlık Büro Müdürü Polis Okulu Müdürü Planlama Ve Mali İşler Müdürü Resim Heykel Müzesi Müdürü Gümrükler Genel Müdürü Ekonomi Başmüşaviri Mevzuatı Geliştirme Ve Yayınlama Ge Eko. Mod. Ve Str. Araş. Genel Müdürü Emniyet Genel Müdürü (vali) Başhukuk Müş. Ve Muhakemat Genel Mü Çevresel Etk. Değ. Ve Plan. Genel Müdürü Yapı İşleri Genel Müdürü Tüketiciyi Ve Rekabeti Koruma Genel Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdü Kriminal Laboratuar Müdürü Telif Hakları Ve Sın. Genel Müdürü Ticaret Ve Turizm Öğ. Genel Müdürü Şube Müdürü, 4. Sınıf Başkonsolos Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Müşavir Aile Eğitimi Daire Başkanı Özürlüler Uzman Yardımcısı Ekonomik Analiz Ve İstatistik Daire Başk Gençlik Hizm. Ve Faa. Daire Başkanı Hac Dairesi Başkanı Hidrolik Etütler Dairesi Başkanı Bilgi İşlem Ve Değerlendirme Daire Kad. Ve Mul. Daire Başkanı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Daire Ba Köy İçi İnşaat Daire Başkanı Makina Ve Sondaj Daire Başkanı Sigortalılar Daire Başkanı Sulama Daire Başkanı Tasarruf İşlemleri Daire Başkanı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başk Arşiv Ve Dokümantasyon Daire Başkan Özelleştirme Son. Takip Daire Başka Yayın Daire Başkanı Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdür Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürü Roleve Ve Anıtlar Müdür Yardımcısı Teşk.Gn.M TAGEM Gn.M Ktp.Ya.Gn. Müze Md. Öğr.İşl.Md Müst.Bür.M Pol.Okl.Md Pln.M.İş.M Rs.Hyk.M.M Gümr.Gn.M Ekn.Bşmüş. M.G.Y.Gn.M Ek.M.S.A.G E.G.M.Vali Bşhuk.M.G. Ç.E.P.D.Gn Yapı İ.Gn. T.R.K.Gn.M Yur.İş.Gn. Krim.Lb.Md Tel.H.S.Gn T.T.Ö.Gn.M Ş.M.4.B.kn Ç.S.G.Müş. Aile Eğ.D. Öz.Uz.Yrd. Ekn.A.İ.D. Gnç.H.F.D. Hac.D.Bşk Hid.Et.D.B B.İş.De.D. Kad.M.D.Bş K.İ.T D.Bş Ky.İnş.D.B Mkn.Sn.D.B Sgrt.D.Bş Sul.Dai.Bş Tas.İş.D.B Y.dş.İ.H.D Arş.D.D.Bş Öz.Sn.Tk.D Yay.Dai.Bş A.A.K.M.Md Dv.T.H.M.M Rlv.An.Md.

4 Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Gelir Saymanlık Müdürü Turizm Danışma Müdürü Vergi Dairesi Müdürü Yayınevi Satış Müdürü Döner Sermaye Merkez Müdürü İdari İşler Müdürü Mali İşler Müdürü Müdür Muhakemat Müdür Yardımcısı Polis Akademisi Başkanı(rektör) Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı Aile Ve Sosyal Araştırma Uzmanı Sanatçı Koro Şefi 2.Hukuk Müşaviri Strateji Geliştirme Başkanı Devlet Sanatçısı Solist Sanatçı Orkestra Şefi Konzertmaister Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Gelir İdaresi Başkanı Güzel Sanatlar Gal. Müdür Yardımcıs Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Vergi İstihbarat Müdür Yardımcısı Huzurevi Müdür Yardımcısı İcra Müdür Yardımcısı Kütüphane Müdür Yardımcısı Makina İkmal Müdür Yardımcısı Okul Müdür Yardımcısı Resim Heykel Müzesi Ve Gal. Müdür Y Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yardımcı Merkez Sekreteri Enstitü Sekreteri Şube Müdürü (pilot, Mühendis) Karantina Şubesi Müdürü Bilet Sevk Şube Müdürü Personel Ve Eğitim Şubesi Müdürü İdari İşler Şubesi Müdürü Maliye Müşavir Yardımcısı Patent Uzmanı Finansman Uzmanı Patent Uzman Yardımcısı Telsiz Survey Uzmanı Sğl.Ms.Ls. Gel.Saym.M Tur.Dn.Md. Ver.Da.Md. Yay.Sat.Md Dn.Srm.M.M İdr.İşl.Md Mal.İşl.Md Müdür Mhk.Md.Yr. Po.A.Bşk.R Kad.S.Uz.Y A.So.A.Uzm Sanatçı Koro Şefi 2.Hukuk Mü Str.Ge.Bşk Dev.Sanatç Sol.Sanatç Orkes.Şefi Konzertm. Söz.Bil.Uz Gel.İd.Bşk G.S.G.M.Yr Eğ.Mr.Md.Y V.İ.T.Md.Y Huzr.Md.Yr İcra Md.Yr Ktph.Md.Yr Mk.İkm.Md. Okul Md.Yr R.H.M.G.M. Sğ.Ms.L.M. Merkez Md. Enst.Sekr. Ş.Md.Pil.M Karn.Şb.Md B.Svk.Ş.Md Prs.Eğ.Ş.M İd.İşl.Ş.M Mal.Müş.Yr Patent Uzm Fins.Uzm. Pat.Uzm.Yr Tls.Srv.Uz

5 Sosyal Araştırma Uzmanı Eğitim Uzmanı Bölge Uzmanı Planlama Uzman Yardımcısı Heykeltraş Animatör Navigatör Arkeolog Fotoğrafçı Konservatör Sinema Uygulayıcısı Çözümleyici Usta Öğreticisi Maliye Müşaviri Yardımcısı Uzman Yardımcısı İl Planlama Uzman Yardımcısı Gümrük Başmemuru Dış Koruma Başmemuru Gelir Saymanı Grup Sorumlusu Özlük Hakları Mutemedi Spor Kontrolörü İç Koruma Baş Memuru Ölçü Ve Ayar Memuru Posta Tapu Memuru Emanet Memuru Tapu Tetkik Memuru Milli Emlak Kontrol Memuru Tahsildar Daktilo Mali Hizmetler Uzmanı Sicil Katibi Gemici Sayman Yardımcısı Harita Çizimcisi Sayıcı Tar. Hid. Arş. Eğt. Merkezi Müdür Y Hayvan Sağlık Denetleme Merkezi Baş Tıbbi Teknolog Sağlık Fizikçisi Çocuk Gelişim Ve Eğitimcisi Hemşire Sağlık Memuru Sağlık Savaş Memuru Veteriner Sağlık Teknisyeni Sos.Arş.Uz Eğt.Uzmanı Bölge Uzm. Plan.Uz.Yr Heykeltraş Animatör Nevigatör Arkeolog Fotoğrafçı Konservatö Sinem.Uygl Çözümleyic Usta Öğrt. Mal.Müş.Yr Uzman Yr. İl Pl.Uz.Y Güm.Bşmem. Dış Kr.Bşm Gelir Saym Grup Sorm. Özl.Hak.Mu Spor Kont. İç Kr.Bşme Ölçü A.Mem Posta Tp.M Emanet Mem Tapu Tet.M MİLE Knt.M Tahsildar Daktilo Mal.Hiz.Uz Sicil Kati Gemici Sayman Yrd Harita Çiz Sayıcı T.H.A.E.M. H.S.M..Bşt Tıbbi Tekn Sğl.Fizk. Çoc.Gel.Eğ Hemşire Sağl.Mem. Sğl.Sav.Me Vet.Sğ.Tkn

6 Uçak Bakım Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Bölge Plancısı Şehir Bölge Plancısı Jeomorfolog Matematikçi Uçak Telsizcisi Makinist Observer Rasit Ressam İstidlalci Sağlık Teknisyen Yardımcısı Odacı Çamaşırcı Hastabakıcı Bulaşıkçı Aşçı Yardımcısı Berber Kaloriferci İtfaiyeci Çarşı Ve Mahalle Bekçisi Bilinmeyen Orgeneral Oramiral Korgeneral Koramiral Tümgeneral Tümamiral Tuğgeneral Tuğamiral Kıdemli Albay Albay Yarbay Kıdemli Binbaşı Binbaşı Kıdemli Yüzbaşı Yüzbaşı Kıdemli Üsteğmen Üsteğmen Teğmen Asteğmen Iı.Kad.Kıdemli Başçavuş Kad.Kıdemli Başçavuş Kıdemli Başçavuş Uçak Bk.Mh Bilg.Mühen Bölge Plan Şeh.Bl.Pln Jeomorfolo Matamatikç Uçak Tls. Makinist Observer Rasit Ressam İstidlalci Sğ.Tkn.Yr. Odacı Çamaşırcı Hst.bakıcı Bulaşıkçı Aşçı Yr. Berber Kaloriferc İtfaiyeci Çr.Mah.Bek Bilinmeyen Orgeneral Oramiral Korgeneral Koramiral Tümgeneral Tümamiral Tuğgeneral Tuğamiral Kıd.Albay Albay Yarbay Kd.Binbaşı Binbaşı Kd.Yüzbaşı Yüzbaşı Kd.Üsteğm. Üsteğmen Teğmen Asteğmen Iı.K.Kd.Bç Kad.Kd.Bç Kd.B.Çavuş

7 Başçavuş Kıdemli Üstçavuş Üstçavuş Kıdemli Çavuş Çavuş Uzman Vııı Kad.Çavuş Uzman Vıı Kad.Çavuş Uzman Vı Kad.Çavuş Uzman V Kad.Çavuş Uzman Iv Kad.Çavuş Uzman Iıı Kad.Çavuş Uzman Iı Kad.Çavuş Uzman I Kad.Çavuş Uzman Çavuş Uzman Erbaş Asker Öğretmen Büyükelçi-Müsteşar Gelir Müdür Yardımcısı Vergi Müdür Yardımcısı Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı Emlak Müdür Yardımcısı Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı Gümrük Müdür Yardımcısı Hastahane Müdür Yardımcısı Atölye Müdür Yardımcısı İkmal Müdür Yardımcısı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Md.Yr Kadastro Müdür Yardımcısı Bilgi İşlem Merkezi Müdür Yardımcısı Kuruluş Müdür Yardımcısı Laboratuar Müdür Yardımcısı Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Maliye Kursu Müdür Yadımcısı Meteoroloji Teknik Lisesi Müdür Yar Muhasebe Müdür Yardımcısı Toprak Muh.Proje Müdür Yardımcısı Müze Müdür Yardımcısı Polis Enstitüsü Müdür Yardımcısı Polis Okulu Müdür Yardımcısı Personel Müdür Yardımcısı Resim Heykel Müzesi Müdür Yardımcıs Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı Saymanlık Müdür Yardımcısı Sigorta Müdür Yardımcısı Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Bş.Çavuş Kd.Üst.Çvş Üst.Çavuş Kd.Çvş Çavuş U.Vııı K.Ç Uz.Vıı K.Ç Uz.Vı.K.Çv Uz.V K.Çvş Uz.Iv.K.Çv Uz.Iıı K.Ç Uz.Iı.K.Çv Uz.I.K.Çvş Uz.Çvş Uz.Erbaş Asker Ögrt B.E-Müst. Gel.Md.Yr Ver.Md.Yr Gel.Bl.Md. Eml.Md.Yr Gm.Mfz.M.Y Güm.Md.Yr. Hast.Md.Yr Atöl.Md.Yr İkm.Md.Yr İ.S.G.E.M. Kadst.Md.Y B.İ.M.Md.Y Krlş.Md.Yr Lab.Md.Yr M.E.M.Md.Y Mal.Kr.M.Y M.T.Ls.Md. Mhs.Md.Yr T.M.P.Md.Y Müze Md.Yr Pl.En.Md.Y Pl.Ok.Md.Y Prs.Md.Yr R.H.M.M.Yr Sğl.İş.Md. Saym.Md.Yr Sig.Md.Yr Sv.Sav.M.Y

8 Tamirhane Müdür Yardımcısı Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Gelir Saymanlık Müdür Yardımcısı Dernek Denetçi Yardımcısı Kaymakam Kaymakam Adayı Baş Komiser Komiser Polis Memuru Polis Memuru (t.b.m.m.) İlçe Müftüsü İlçe Müdürü İlçe Gençlik Ve Spor Müdürü Kurum Sekreteri Yüksek Okul Müdürü Yüksek Okul Sekreteri Şube Müdürü (uzman) Bilgi İşlem Şube Müdürü Adli Tıp Şube Müdürü Apk Şubesi Müdürü Çekilişler Şubesi Müdürü İkramiye Kayıt Şubesi Müdürü Reklam Ve Halkla İlişkiler Şube Müd Teknik İşler Şubesi İade Biletler Şube Müdürü Bilet Sicil Şubesi Müdürü Destek Hizmetleri Şubesi Müdürü Evrak Ve Arşiv Şubesi Müdürü Öğretmen Müşavir Hazine Avukatı Hazine Avukatı Avukat Başkanlık Vaizi Murakıp İmam İmam-Hatip Müezzin-Kayyım Muvazzaf Uzman, Komisyon Başkanı Takdir Komisyonu Başkanı Liman Başkanı Muvazzaf Uzman, Komisyon Üyesi Müşavir Yardımcısı Müşavir Kültür Müşaviri Tam.Md.Yr Tp.Sc.Md.Y Vrg.D.Md.Y Gel.Sy.M.Y Drn.Dn.M.Y Kaymakam Kaym.Ady. Bş.Kms. Komiser Pol.Mem. Pol.Mem.TB İlçe Müft. İlçe Md. İlç.G.Sp.M Kur.Sekr. Yük.Ok.Md. Yük.Ok.Sek Şb.Md.Uzm. B.İşl.Ş.Md Adl.T.Ş.Md APK Ş.Md. Çekl.Ş.Md. İkr.K.Ş.Md R.H.İ.Ş.Md Tek.İşl.Şb İad.B.Ş.Md B.Sc.Şb.Md Dest.H.Ş.M E.Arş.Ş.Md Öğretmen Müş.Hz.Avk Haz.Avk. Avukat Başk.Vaizi Murakıp İmam İmam-Hat. Müez.Kayyı Mv.Uz.Km.B Tak.Km.Bş. Liman Bşk. Mvz.Uz.Km. Müşv.Yrd. Müşavir Kült.Müş.

9 Çevre Müşaviri Tanıtma Müşaviri Tanıtma Müşavir Yardımcısı Müşavir Yardımcısı Kültür Müşavir Yardımcısı Uzman Maliye Uzmanı Çevre Uzmanı Uzman Öğretmen İç Denetçi Tüketici Ve Rekabet Uzman Yardımcıs Maliye Uzman Yardımcısı A.T. Uzmanı Marka Uzman Yardımcısı Apk Uzmanı Talim Ve Terbiye Kurulu Uzmanı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Gemi Survey Kurulu Uzmanı İhtisas Dairesi Uzmanı Klimatoloji Uzmanı Vakit Hesaplama Uzmanı Sportif Eğitim Uzmanı Yabancı Dil Uzmanı Planlama Uzmanı İl Planlama Ve Koord. Müdürü İl Planlama Uzmanı Sivil Savunma Uzmanı Arşiv Uzmanı Pilot Kaptan Kontrol Pilotu Hava Trafık Kontrolörü Tapu Azası Başasistan Asistan Kütüphaneci Sosyal Çalışmacı Aktüer Aktüer Yardımcısı Eğitim Rehberi Film Yapımcısı Araştırmacı Yardımcı Araştırmacı Folklor Araştırmacısı Müze Araştırmacısı Çevre Müş. Tant.Müş. Tant.Müş.Y Müşv.Yr. Kült.Müş.Y Uzman Maliye Uz. Çevre Uzm. Uz. Öğrt. İç Denetçi Tük.Rk.Uz. Mal.Uz.Yr. A.T.Uzmanı Marka Uz.Y APK Uzmanı T.T.Kr.Uzm Din İ.Y.K. Gemi S.K.U İhts.Dai.U Klmlj.Uz. Vak.Hs.Uz. Sp.Eğt.Uz. Yb.Dil Uzm Plan.Uzm. İl Pln.K.M İl Pln.Uzm Svl.Sav.Uz Arşiv Uz. Pilot Kaptan Kont.Pilot Hv.Trf.Knt Tapu Azası Başasistan Asistan Kütüphanec Sos.Çalışm Aktüer Aktüer Yr. Eğt.Rehber Film Yapm. Araştırmac Yard.Arşt. Folklor Ar Müze Arşt.

10 Kitap Pataloğu Rehber Makyajcı Muhasebeci Musahhıh Tercüman Mütercim Raportör Prodüktör Redaktör Spiker Akordör Luthıye Restoratör Astronom Zoolog İl Çevre Müdür Yardımcısı Işıkçı Kameraman Ses Kayıtçısı Programcı Antrenör Sistem Çözümleyici Program Geliştirme Ve Değerlendirme Hakim Adayı Programcı Yardımcısı Milli Emlak Uzman Yardımcısı Gelir Uzman Yardımcısı A.T. Uzman Yardımcısı Apk Uzman Yardımcısı Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yr. Sosyal Araştırma Uzman Yardımcısı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Güvenlik Amiri Güvenlik Amiri Yardımcısı Kısım Amiri Klinik Şefi Denetleme Şefi Kadastro Şefi Koruma Ve Güvenlik Şefi Ambar Şefi Ayniyat Şefi K.O.İ. Baş. İnfaz Ve Koruma Başmemuru Kitap Pata Rehber Makyajcı Muhasebeci Musahhıh Tercüman Mütercim Raportör Prodüktör Redaktör Spiker Akordör Luthıye Restoratör Astronom Zoolog İl Çev.Md. Işıkçı Kameraman Ses Kaytç. Programcı Antrenör Sist.Çözm. Prog.G.D.U Hakim Aday Prog.Yrd. Mile Uz.Yr Gel.Uz.Yrd A.T.Uz.Yr. APK Uz.Yr. TÜİK Uz.Y. Sos.Ar.Uz. Dış Tic.Uz AB.Uz.Y. Güvn.Amiri Güv.Amr.Yr Kısım Amr. Klinik Şef Den.Şefi Kadst.Şefi Kor.Gv.Şef Ambar Şefi Ayn.Şefi K.O.İ. Baş İnf.Kr.Bşm

11 Sayman Sorumlu Sayman Ayniyat Saymanı Hazine Saymanı İkmal Malzeme Sorumlusu Vergi Kontrol Memuru Dernek Denetçisi Memur Kontrol Memuru İç Koruma Memuru Dış Koruma Memuru Kültür Ve Turizm Uzmanı Ayniyat Memuru Bilet Kontrol Memuru Turizm Araştırmacısı Haberleşme Memuru Şifre Memuru İdare Memuru İdari Memur İkaz Alarm Memuru Özel Güvenlik Görevlisi Katip Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Orman Ağaçlandırma Memuru Orman Muhafaza Memuru Muamele Memuru Muhafaza Memuru Muhasebe Kontrol Memuru Rasat Kontrol Memuru Satınalma Memuru Satış Memuru Sicilli Ticaret Memuru Tapu Arşiv Memuru Tebligat Memuru İhracat Kontrol Memuru Mutemet Harita Mutemedi Sekreter Zabıt Katibi Veznedar Gemi Adamı Hazine Sayman Yardımcısı Şoför Masör Sayman Sorm.Saym. Ayn.Saym. Hazn.Saym. İkm.Mlz.So Ver.Knt.Me Der.Dnt. Memur Kntr.Mem. İç Kr.Mem. Dış Kr.Mem Kü.Tur.Uz. Ayn.Mem. Bil.Knt.Me Turizm Arş Habr.Mem. Şifre Mem. İdare Mem. İdari Memu İkaz Alr.M Öz.Güv. Gö Katip Kor.Güv.Me Güvn.Görv. Orm.Ağç.Me Orm.Mhf.Me Muamele Me Mhfz. Memu Mhs.Knt.Me Rst.Knt.Me S.alma Mem Satış Mem. Scl.Tic.Me Tapu Arş.M Tebligat M İhr.Knt.Me Mutemet Harita Mut Sekreter Zabıt Kati Veznedar Gemi Adamı Haz.Sym.Yr Şoför Masör

12 Matbaacı Tar. Hid. Arş. Eğt. Merkezi Müdürü Baştabib K. Hud. Kap. Sağ. Denetleme Merkezi Sahil Sağ. Denetleme Merkezi Baştab Baştabib Yardımcısı Sağlık Eğitim Merkezi Baştabib Yar Uzman Tabib Tabib Doktor Diş Hekimi Diş Doktoru Daire Tabibi Veteriner Veteriner Hekim Bakteriolog Psikolog Ortopedist Psikiyatrist Psikoterapist Fizikoterapist Eczacı Diyetisyen Sağlık Eğitimcisi Tapu Kadastro Denetmeni Pers. Kay. Ve Bil. İş. Daire Başkan Toplu Konut Projeleri Araş. Daire B Zirai Met. Ve İklim Rasatları Daire İnşaat Bakım Onarım Daire Başkanı Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürü Seçim Müdürü Sivil Savunma Koleji Müdürü Zehir Araştırmaları Müdürü Spor Eğitim Merkezi Müdürü Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdür Yardımcısı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Basma Yaz. Ve Res. Der. Müdür Yardı Kambiyo Müdür Yardımcısı Milli Parklar Müdür Yardımcısı Polis Koleji Müdür Yardımcısı Bucak Müdürü Fakülte Sekreteri Başmühendis Matbaacı T.H.A.E.Md Baştabib K.H.S.Bştb S.S.D.Bştb Bştab.Yr. S.E.Bştb.Y Uzm.Tab. Tabib Doktor Diş Hek. Diş Dokt. Daire Tab. Veteriner Vet.Hek. Bakteriolo Psikolog Ortopedist Psikiyatri Psikoterp. Fizikoterp Eczacı Diyetisyen Sğl.Eğt. Tapu K.Den Prs.B.İ.D. T.K.P.A.D. Zra.M.İ.D. İnş.B.On.D Dv.Mh.Uz.Y Cmbş.S.O.M Dv.H.Dn.T. Seçim Md. Svl.Sv.K.M Zeh.Arş.Md Sp.Eğt.M.M Cmbş.K.Myr Ma.Hiz.U.Y B.Y.R.D.M. Kamb.Md.Yr M.Pr.Md.Yr Pl.Klj.Md. Bucak Md. Fak.Sekr. Bşmühend.

13 Basın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdü Dış Ticaret Uzmanı Tüketici Ve Rekabet Uzmanı Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı Savunma Uzmanı Sosyolog İl Çevre Müdürü Borsa Komiseri Çevre Uzman Yardımcısı Sıhhı Malzeme Saymanı Dava Takip Memuru Gişe Memuru Yoklama Memuru Merkez Emniyet Müdürü Bilgisayar İşletmeni Milli Emlak Müdür Yardımcısı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Resim Ve Kon. Merkezi Lb. Müdür Yar Serbest Bölge Müdür Yardımcısı Sivil Savunma Koleji Müdür Yardımcı Yurt Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Komiser Muavini Mal Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Nüfus Müdürü Eğitim Merkezi Sekreteri Şube Müdürü Şube Müdürü (milli Saraylar) Personel Şubesi Müdürü İdari Ve Mali İşler Şubesi Müdürü Müşavir Avukat Vaiz Cezaevi Vaizi Kuran Kursu Öğreticisi Bölüm Başkanı İstatistik Müşaviri Din Hizmetleri Müşavir Yardımcısı Marka Uzmanı Sistem Programcısı Borsa Komiser Yardımcısı Çözümleyici Yardımcısı Devlet Meteoroloji Uzman Yardımcısı Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı Bs.H.İ.Ş.M Dış Tic.Uz Tük.Rek.Uz TÜİK Uz. Savn.Uzm. Sosyolog İl Çevre M Borsa Kom. Çev.Uz.Yr. Sıh.Mlz.Sy Dava Tk.Me Gişe Mem. Yoklama Me Mer.Em.Md. Bil.İşlet. MİLE Md.Yr İlç.Em.Md. Pl.E.M.Md. R.K.M.L.M. Srb.Bl.M.Y S.S.K.M.Yr Yurt M.Yr Emn.Amr. Kms.Muv. Mal Md. İlç.Mil.E. Nüfus Md. Eğt.Mr.Md. Şube Md. Şb.Md.M.Sr Prs.Şb.Md. İ.M.İş.Ş.M Müş.Avk. Vaiz Cezv.Vaizi Kur.Krs.Öğ Böl.Başk. İst.Müşv. Din Hz.Mş. Marka Uzm. Sist.Prog. Bors.Km.Yr Çözm.Yrd. Dv.Mt.Uz.Y V.İ.T.Uz.Y

14 Muhasebe Uzman Yardımcısı Sigorta Den. Uzman Yardımcısı Bölge Amiri Laboratuar Şefi Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Amiri Şef Klinik Şef Yardımcısı Tahrirat Katibi Fon Saymanı Teberrukat Saymanı Kadastro Üyesi Ambar Memuru Kültür Ve Turizm Uzman Yardımcısı Denetleme Memuru Gemi Sicil Memuru İcra Memuru Sivil Savunma Memuru İnfaz Ve Koruma Memuru Okuliçi Bed. Eğt. Spor Ve İz. Daire İstihbarat Dairesi Başkanı İşgücü Yet. Ve Mes. Reh. Daire Başkanı Jeoloji Ve Sondaj Daire Başkanı Kanalizasyon Daire Başkanı K.İ.T. Daire Başkanı Konut Kredileri Daire Başkanı Ödemeler Dairesi Başkanı Patent Daire Başkanı Planlama Ve Yapım İşleri Daire Başk Proje Değerlendirme Daire Başkanı Sigorta İşeri Ve Primler Daire Başk Sondaj Dairesi Başkanı Turizm Planlama Ve Yatırım Daire Ba Verem Savaş Daire Başkanı Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Yurtiçi Ve Yurtdışı İlişkiler Daire Araştırma Tetkik Ve İstatistik Tekn Bütçe Dairesi Başkanı Din Eğitimi Dairesi Başkanı Milli Folklörü Araş. Daire Başkanı Finansman Daire Başkanı İmalat-İşletme Daire Başkanı İnşaat Emlak Daire Başkanı İşletmeler Daire Başkanı Makina Ve İkmal Daire Başkanı Mesl. Reh. Ve İst. Daire Başkanı Mhs.Uz.Yr. Sg.D.Uz.Yr Bölge Amir Lab.Şefi Kor.Gv.Ami Şef Klinik Şf. Tahrir.Kat Fon Saym. Tebrk.Saym Kadst.Üy. Ambar Mem. Kü.Tu.Uz.Y Den.Memuru Gemi Sc.Me İcra Memur Svl.Sv.Mem İnf.Kr.Mem B.E.İzc.D. İsthbr.D.B İşg.Y.M.D. Jeo.S.D.Bş Kanlz.D.Bş KİT.D.B. Knt.Kr.D.B Ödm.D.Bş Patent D.B Pln.Y.İ.D. Prj.Dğ.D.B Sg.İ.Pr.D. Snd.D.Bş Tr.Pl.D.Bş Vr.Svş.D.B Yş.Hz.D.Bş Y.İ.Y.D.D. A.T.İ.T.D. Büt.Da.Bş DİN EĞ.D.B M.F.Ar.D.B Fins. Dai. İm-İş.D.Bş İnş.Eml.D. İşlt.Dai.B Mak.İk.D.B Mes.Reh.D.

15 Tarım Ve Gıda Sektörü Özl. Uyg. Dai Tıbbi Hizmetler Daire Başkanı Ulaş. Ve İlet. Sekt. Özl. Uyg. Dair Yapım İşleri Daire Başkanı Yayımlar Daire Başkanı Çır. Mesl. Ve Tek. E. G. Ve Y. Dair Hakim Denetçi Denetçi Yardımcısı Bankalar Yeminli Başmurakıbı Başbakanlık Uzmanı (şube Müdürü) Devlet Personel Uzmanı Denizcilik Uzmanı Vergi İstihbarat Uzmanı Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü Milli Emlak Denetmen Yardımcısı İşletmeler Saymanı Hesap Uzman Yardımcısı Başbakanlık Uzman Yardımcısı Müfettiş Yardımcısı Askeri Defterdar İl Mahalli İdare Müdürü İl Müftüsü İl Sanayi Ve Ticaret Müdürü İl Müdürü İl Turizm Müdürü İl Emniyet Müdür Yardımcısı İl Müdür Yardımcısı Fabrika Müdür Yardımcısı Genel Yazı İşleri Müdürü Araştırma Enstitüsü Müdürü Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Boğaziçi Köprü Çev. Yol. Kor. Müdürü Devlet Halk Ozanları Topluluğu Müdürü Gümrük Muhafaza Müdürü Huzurevi Müdürü İhracat Müdürü Kurum Müdürü İşyurdu Müdürü Kalite Kontrol Müdürü Kamu Denetçisi Kararlar Dairesi Başkanı Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanı Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanı Komiser Yardımcısı(öğretim Görevlisi) Tr.Gd.D.Bş Tıb.Hiz.D. U.İ.S.Uy.D Yap.İş.D.B Yaym.Dai.B Çır.M.T.D. Hakim Denetçi Den.Yrd. Bnk.Yem.Bş Bşbk.Uz.(Ş Dev.Per.Uz Deniz.Uzm. Vrg.İsth.U Stj.D.T.Kn MİLE Den.Y İşl.Saym. Hes.Uz.Yr. Bşbk.Uz.Yr Müft.Yr. Ask.Deft. İl Mah.İd. İl Müftüsü İl Sn.Tic. İl Müdürü İl Turz.Md İl Emn.My. İl Müd.Yrd Fabr.Md.Yr Gn.Yz.İş.M Arş.Ens.Md B.İ.M. Md. Bğç.K.Ç.K. Dv.H.Oz.Md Gmr.Mhfz.M Huzurevi M İhrc. Md. Kurum Md. İşyurdu Md Klt.Kntr.M Kam.Den Kar.Db Kay.Yö.Db Kv.Sg.Db Kom.Yr.Ög

16 Komiser(öğretim Görevlisi) Koruma Bölge Kurulu Müdürü Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdür Kültür Ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı Kültür Ve Tanıtma Ataşesi Malzeme Satınalma Ve İdari İşler Daire B Merkez Müdür Yardımcısı Meteoroloji Müdürü Müdür Yardımcısı (özelleştirme) Müfettiş (özelleştirme) Mühendis(özelleştirme) Müsteşar(vali) Müsteşarlık Özel Kalem Müdürü Ortaelçilik Başkatibi,konsolos,şube Müdü Ölçüler Ve Kalite Kontrol Gen.Müd. Öz.Kal.Md.Şb.Md.Büyel.Müst.Başkat.Konsol Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanı Özürlülük Araştırmaları Ve İstatistik Da Personel Eğitim Ve Sosyal İşler Daire Ba Personel,idari Ve Mali İşler Dairesi Baş Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardım Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcı Proje Değerlendirme Ve Hazırlık Dairesi Proje Değerlendirme Ve İzleme Dairesi Ba Proje Ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Rehabilitasyon Ve Eğitim Dairesi Başkanı Rehberlik Ve Teftiş Başkanı Ssk Başkanı Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürü Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Yüksek Öğretim Genel Müdürü Kamu Finansmanı Genel Müdürü İthalat Genel Müdürü Sigortacılık Genel Müdürü Ekon. Araş. Değ. Genel Müdürü Dış İlişkiler Başkanı Sosyal Ve Kültürel İşler Başkanı Kam. Top. Ve Daire Dairesi Başk. Kredi Daire Başkanı Kültür Ve Tescil Dairesi Başkanı Maden Anal. Ve Tekn. Daire Başkanı Markalar Daire Başkanı Orman Koruma Ve Yangınla Mücadele D Oto Yolları Daire Başkanı Proje Ve İnşaat Daire Başkanı Kom Ög Kor.Bk.Md Kv.Mü.Gm Kt.Ateşe Y Kül.T.Ate M.Sa.İidbş Mer.Myr Metero.Md Müd.Yr Öz Müf.Öz Müh. Öz Müş.Vali Müş.Ök.Müd OBK.KO.ŞM Ö.K.K GM ÖKM.BM.BK ÖZ.BH.DB Ö.AR.İS D P.E.S.İ.DB P.İ.M.İ.DB P.M.E.M.MY P.M.Y.O.MY P.DE.HZ.D PR.D.İZ.DB PR.KO.DB RE.EĞ.DB REH.TE.DŞ SSK.BŞ T.T.M.T.MD D.Ek.İlş.G Yük.Öğ.Gn. Kam.Fns.Gn İthalat Gn Sigrt.Gn.M Ek.Ar.D.Gn Dış İlş.Bş S.K.İlş.Bş K.T.D.D.Bş Kredi D.Bş Klt.T.D.Bş Md.A.T.D.B Mar.Dai.Bş O.K.Y.M.D. Oto Yol.D. Pr.İn.D.Bş

17 Sıtma Savaş Daire Başkanı Spor Kuruluşları Daire Başkanı Tahsisler Daire Başkanı Tapu Arşiv Daire Başkanı Tarife Ve Ticaret Daire Başkanı Teşk. Ve Yönetimi Geliş. Daire Başk Yabancı İşler Daire Başkanı Yönetim Bilimleri Merkezi Daire Baş Uluslararası İlişkiler Daire Başkan Koordinasyon Dairesi Başkanı Çocuk Eğitimcisi Sözleşmeli Programcı Sözleşmeli Çözümleyici Sistem Programcı Sözleşmeli Personel Mekanograf Gelir İdaresi Grup Başkanı Bakan Pedagog Pedagog-Eğitimci Başhemşire Ebe Hayvan Sağlık Memuru Sağlık Teknikeri Sağlık Teknisyeni Laborant Hemşire Yardımcısı Mühendis Mimar Kontrol Mühendisi Elektrik Mühendisi Elektronik Mühendisi Şehir Plancısı Jeolog Jeofizikçi Kimyager Fizikçi İstatistikçi Hidrolog Hidrobiyolog Hidrojeolog Yöneylemci Ekonomist Desinatör Dekoratör Antropolog Sıt.Sv.D.B Sp.Ku.D.Bş Tahs.D.Bş Tp.Ar.D.Bş Tar.T.D.Bş T.Y.G.D.Bş Yb.İş.D.Bş Yn.Bl.M.D. Ul.İlş.D.B Koor.D.Bş Çoc. Eğt. Söz.Progr. Söz.Çö.S.P Söz.Perso. Mekonograf Gel.İd.G.B Bakan Pedagog Ped.Eğt. Başhemş. Ebe Hy.Sğl.Mem Sağl.Tekn. Sğl.Tekns. Laborant Hemş.Yr. Mühendis Mimar Knrl.Müh. Elekt.Müh. Elekron.Mü Şehir Plan Jeolog Jeofizikçi Kimyager Fizikçi İstatistik Hidrolog Hid.biyolo Hidrojeolo Yöneylemci Ekonomist Desinatör Dekoratör Antropolog

18 Minerolog Paleantolog Sismolog Santral Operatörü Dişprotez Teknisyeni Tekniker Yüksek Tekniker Fen Memuru Grafiker Dizgi Operatörü Eksper Kadastro Teknisyeni Teknisyen Uçak Motor Elektrik Ve Elektronik T Haberleşme Teknisyeni Nirengi Teknisyeni Stereo Kıymetlendirme Teknisyeni Tapulama Teknisyeni Uçak Elektronik Teknisyeni Sürveyan Topograf Teknik Ressam Uçak Fotoğrafçısı Uçak Kontrol Makinisti Kartograf Prospektör Rasatçı Teknisyen Yardımcısı Laborant Yardımcısı Rasatçı Yardımcısı Hizmetli Hademe Lekeci Ütücü Kunduracı Hayvan Bakıcısı Bakıcı Anne Aşçı Terzi Garson Kahya Koruyucu Jaloncu Bahçıvan Bekçi Bekçi Bakıcı Minerolog Paleantolo Sismolog Sntr.Oper. Dişpr.Tekn Tekniker Yük.Tekn. Fen Mem. Grafiker Dz.Opert. Eksper Kads.Tekn. Teknisyen U.M.E.Tekn Hab.Tekn. Nr.Tekn. S.Kıy.Tekn Tap.Tekn. U.Elk.Tek. Sürveyan Topograf Tekn.Res. Uçak Foto. Uçak Kn.Mk Kartograf Prospektör Rasatçı Tekn.Yr. Lab.Yr. Rast.Yr. Hizmetli Hademe Lek.Ütü. Kunduracı Hav.Bak. Bak.Anne Aşçı Terzi Garson Kahya Koroyucu Jaloncu Bahçıvan Bekçi Bekçi Bk.

19 Gassal Mübaşir Dağıtıcı Traktör Sürücüsü Kontrolör Yardımcısı Bakan Özel Müşaviri Müsteşar Özel Müşaviri Mali Suçları Araştırma Kurulu Başka İş Teftiş Kurulu Başkanı Apk Kurulu Başkanı Yüksek Fen Kurulu Başkanı Yüksek Fen Kurulu Üyesi Kanunlar Ve Kararlar Genel Müdürü Personel Ve Prensipler Genel Müdürü Yapı. Uyum. Sos. Pol. Ve Koord. Gen Yabancı Sermaye Genel Müdürü Nüfüs Ve Vatan. İşl. Genel Müdürü Per. Ve İdari Hiz. Genel Müdürü Eğitim Müfettişi Genç. Bed. Eğitimi Ve Okul Spor. H. Eğitim Müfettiş Yardımcısı Aile Ve Sosyal Araştırma Genel Müdü Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürü Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Ana Çocuk Sağ. Ve Aile Planlaması G Teşkilatlanma Ve Destekleme Genel M Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel M Böl. Gel. Yap. Uyum Genel Müdürü Küç. San. Ve San. B. Ve Sit. Genel İç Ticaret Genel Müdürü Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Tanıtma Genel Müdürü Turizm Eğitimi Genel Müdürü Turizm Genel Müdürü Kütüphaneler Genel Müdürü Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Korum Güzel Sanatlar Genel Müdürü Anıtlar Ve Müzeler Genel Müdürü Eski Eserler Ve Müzeler Genel Müdürü Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Korum Halk Kültür. Araştırma Ve Geliştirm Trafik Araştırma Merkezi Müdürü Banka Ve Kambiyo Genel Müdürü Yurtdışı Eğitim Ve Dış İlişkiler Ge Gassal Mübaşir Dağıtıcı Trk.Sürüc. Kntr.Yrd. Bak.Öz.Müş Müs.Öz.Müş M.S.A.K.Bş İ.T.K.Bşk. A.P.K.Bşk. Y.F.K.Bşk. Yük.Fen.K. Kn.Kr.Gn.M Pe.Pr.Gn.M YA.U.S.P.G Yab.S.G.M. Nf.Vat.iş. Pe.İd.H.G. Eğitim.Müf Bd.E.S.Gn. Eğit.Mf.Y A.S.A.Gn.M Te.A.U.Gn. İl.Ecz.Gn. Sağ.Eğ.Gn. A.A.Pl.Gn. Teş.De.Gn. S.G.K.Gn.M B.G.Y.Gn.M K.S.B.S.Gn İç.Tic.Gn. TÜGEM Gn.M Tanıt.Gn.M Tur.Eğ.Gn. Turizm Gn. Kütüp.Gn.M K.T.V.K.Gn Güz.Sa.Gn. Anıt Mü.Gn Es.Es.M.Gn K.T.V.K.Bş H.K.A.G.Gn Trf.Ar.Mr. Bnk.Ka.Gn. Y.E.D.İ.Gn

20 Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdür İşletmeler Genel Müdürü İhracat Genel Müdürü Öğretmen Eğitimi Genel Müdürü Anlaşmalar Genel Müdürü Ekonomik Araştırma Genel Müdürü Bil. Eğit. Ve Hiz. Genel Müdürü Genel Müdür Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Maliye Başkanı Çevre Sorunları Başkanı Planlama Ve Kaynak Yönetimi Başkanı İdareyi Geliştirme Başkanı İktisadi Planlama Başkanı Sosyal Planlama Başkanı Baş Öğretmen Ortaöğretim Burs Ve Yurtlar Daire B Haber Daire Başkanı Harita Daire Başkanı Harita Apl. Ve Pars. İşl. Daire Baş Havacılık Daire Başkanı Hava Tahminleri Daire Başkanı Hayır İşleri Ve Sos. Hiz. Daire Baş Hizm. Borç. Ve İşl. Daire Başkanı Kadro Ve Kamu Gör. Daire Başkanı İçmesuyu Dairesi Başkanı İçmesuyu Ve Kanalizasyon Daire Başkanı İçmesuyu İnşaat Daire Başkanı İkramiye Kontrol Daire Başkanı İkramiye Kontrol Çekiliş Daire Başkanı İkrazlar Ve Bankacılık Daire Başkanı İller Dairesi Başkanı İnşaat Dairesi Başkanı İnterpol Daire Başkanı İhale İşleri Daire Başkanı İş Kazaları Dairesi Başkanı İşçi Sağlığı Daire Başkanı İşletme Ve Pazarlama Daire Başkanı Jeofizik Etüdleri Daire Başkanı Jeoloji Etüdleri Daire Başkanı Jeoteknik Hizm. Ve Yas. Daire Başka Havza İşl. Ve Göletler Daire Başkan Kadastro Daire Başkanı Kaçakçılık İstih. Hare. Daire Başka Kaçakçılık İ.H.B. Top. Daire Başkan Y.Eğ.Öğ.Gn İşletm.Gn. İhracat Gn Öğrm.Eğ.Gn Anlaşma Gn Eko.Ar.Gn. Bi.E.Hz.Gn Genel Müd. B.İ.M.Da.B Maliye Bşk Çev.Srn.Bş Pln.K.Yö.B İdr.Gel.Bş İkt.Pln.Bş Sos.Pln.Bş Baş Öğrt. O.Ö.B.Y.D. Haber D.Bş Hart.D.Bşk Hrt.A.P.D. Hvclk.D.Bş Hav.Th.D.B H.İ.S.H.D. Hz.B.İ.D.B K.K.G.D.Bş İç.sy.D.Bş İç.sy.Kn.D İç.sy.İn.D İkr.Knt.D. İk.K.Çk.D. İk.Bnk.D.B İl.İdr.D.B İnş.Dai.Bş İntp.Dai.B İhl.İş.D.B İş Kaz.D.B İşç.Sğ.D.B İş.Paz.D.B Jfz.Etd.D. Jeo.Etd.D. Jeo.H.Y.D. Hv.İş.D.Bş Kadst.D.Bş Kaç.İ.H.D. Kaçl.İ.D.B

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 1 Müsteşar: a) Başbakanlık Müsteşarı... : 2000-2500 - b) Diğerleri... : 1800-2200 - 2 Avrupa

Detaylı

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı : 07/07/2015-E.18991 T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı *BENF6N3Y* Sayı : 74315950-902.03- Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

Örnek Sözleşme Metinleri

Örnek Sözleşme Metinleri Örnek Sözleşme Metinleri Derleyen Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖRNEK SÖZLEŞME METİNLERİ 3. Baskı Ankara, 2011 Örnek Sözleşme Metinleri Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STANDART KADRO CETVELİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STANDART KADRO CETVELİ 3 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI 3 GENEL MÜDÜR (00) 1 3 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI () 143424 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12 143424 DAİRE BAŞKANI (2) 1 143424 DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI (2) 1 143424 ORMAN UZMANI /

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI Ankara, 2012 1 2 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 6 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ... 7 ADALET... 9 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ...

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı