Karagöz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karagöz. www.yusufkaragoz.com"

Transkript

1 Karagöz

2 Tasavvuf Müzi inin yeni sesinden muhteflem albüm Tasavvuf Müzi i Sanatç s Yusuf Karagöz "fi " isimli albümüyle müzik severlerle bulufltu Albümde, Prof. Dr. Hayreddin Karaman, H.M.Ziya Demirbafl (Hayrani)ve Hayrünnisa Aç kgöz e ait fliirler genç sanatç Yusuf Karagöz taraf ndan bestelenirken ayr ca albümde Yahya Soyyi it e ve Sümeyra Ertemur a ait de iki beste bulunmakta Albümün prodüktörlü ünü lyas Ertemur, aranjör ve müzik yönetmenli ini Özcan fienyaylar, teknik yönetmenli i de Turgut Acim üstlendi.ayr ca gönül dünyam z etkileyen ney i ile Eyüp Hamifl, keman ile Özcan fienyaylar, yayl tanburu ile Ahmet Çelik, çello'suyla Do ukan fienyaylar, kanunu ile Emrah Akhisar, udu ile Erdinç fienyaylar ve ismini yazamad m z bir çok de erli isim albüme katk da bulundu 1978 Sivas do umlu olan Yusuf Karagöz, çocuk yafllarda babas yla birlikte gitti i programlarda ilahi söyleyerek müzi e bafllad. Bu çal flmalar okul y llar nda da devam etti. Sivas mam Hatip Lisesi'nde okurken Musiki grubuna seçildi ve bir çok programda görev ald. mam Hatip Lisesi'nde iken Ahmet Yuvac hocadan ilk müzik e itimini ald y llar nda s navla girdi i Sivas Belediyesi Konservatuar nda Mustafa Akp nar hocadan 2 y l solfej ve nazariyat dersleri ald..h.lisesi'nde okurken Kur'an- Kerimi güzel okuma yar flmas nda Sivas il yedincisi seçildi.1996 y l nda stanbul'a yerleflti. SMEK te de 3 y l Perihan Dönmez hocan n kurslar na devam edip solfej, nazariyat ve flan e itimi ald. E itim ald y llarda bir çok konserde solist ve korist olarak görev ald lk çal flmas Güllerin gülü güzel Muhammed isimli albümünü 2004 y l nda yapan sanatç n n fi albümü ile birlikte iki albüm çal flmas oldu. Yusuf Karagöz Türkiye genelinde ve yutd fl nda konser ve çeflitli organizasyonlara giderek müzik hayat n devam ettirmektedir Ayr ca Tv Net,Hilal Tv,Mesaj Tv, MPL,Tv 5,Meltem Tv,Kon Tv,Srt,Özel fm,dolunay fm,seyr fm,gözyafl fm ve Radyo Günefl gibi tv kanallar nda ve radyolarda konuk oldu.yeniflafak Gazetesi baflta olmak üzere ulusal ve bir çok yerel gazete de,çeflitli internet sitelerinde haberleri ç kt Seyr fm de Gönülden Na meler Program nda saz ekibi ile canl müzik icra etti,halen de Dolunay fm de hafta içi pazartesi ve çarflamba saat saatleri aras istek program n sunmaktad r.

3 ŞEM A YANAN PERVANELER Aşk bir farkına varış, bir idrak seviyesidir Aşk odu önce ma şuka, andan âşıka düşer. Önce sevilende bir ateş yanmalı ki pervane onun etrafında dönsün, pervane o ateşi görsün, sonra aşkının farkına varsın Pervane aşkını ispat edebilmek için gördüğü anda ışığı, etrafında dönmeye başlar. Işığın etrafında döner, döndükçe biraz daha yakından dönmek ister. Aşk cesaret işidir, neticede. Ve pervane cesaretle kanadını şöyle bir değdirir ateşe. İlk lezzettir işte o acı. Acı verir, yakar içini. Ama ona verdiği acı o kadar hoşuna gider ki, daha fazla dönmeye başlar. Acı ve lezzet Bu azap ve ondan alınan lezzet, insanı yavaş yavaş nefsinden sıyırıp vuslatı mümkün kılar. Bu sefer daha büyük bir cesaretle kendini ateşe atarcasına gider ışığı kucaklar.ve burada ateş pervaneyi yakar kavurur... Aşk ölerek kurtulmaktır geçici dünyadan. Sevgilisinin eliyle ölenin mezarına gidip de ağlama... "Ne mutluluk!" diye gıpta et, sevdiği onu öldürmeyi öldürerek diriltmeyi kabul etmiştir... Bizler de bu vuslat yolunda şem a yanan pervanelerden başta Yunus Emre,Niyazi Mısri,Ümmi Sinan,Hacı Bayram-ıVeli,Aziz Mahmud Hüdai,Hacı Bektaş-ı Veli,Erzurumlu İbrahim Hakkı,Eşrefoğlu Rumi nin ve günümüzde yanmaya devam eden pervanelerin güftelerini sesimizle,musiki ekibimizle en güzel besteleri sizlere terennüm eyleyerek aşkınıza ve aşkımıza aşk katarak O yarin uğrunda hep yanmak temennisiyle... PROJENİN ADI :ŞEM A YANAN PERVANELER MÜZİK YÖNETMENİ :Ateş KARADUMAN PROJENİN KONSEPTİ :Peygamber efendimiz için aşk ateşi ile bestelenmiş ilahileri sunacağımız konserde solist olarak Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı Yusuf Karagöz e birbirinden değerli saz sanatçıları eşlik edecek. Eserlerin arasında kasidelerle icramıza renk katılacak

4 konserler etkinlikler

5 konserler etkinlikler RAMAZAN ETK NL KLER - KUTLUDO UM HAFTASI - BEYO LU BELED YES - KÜLTÜR BAKANLI I - ANTALYA BELED YES - ANADOLU GENÇL K - FAT H KOLEJ SPARTA BELED YES - GAZ OSMANPAfiA BELED YES G.O. Pafla Belediyesi Kutlu Do um Haftas Özel Program G.O.Pafla Kültür Merkezi Media T me Gazetesi Sevgi ve Dostluk fiöleni Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi Çeküd 6.Sevgi Pikni i Sar yer Emirgan Korusu Saadet Partisi G.O.Pafla Gençlik Kollar Büyük Gençlik Gecesi, Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi Saadet Partisi Bayrampafla Gençlik Kollar Bahar ve Gençlik Gecesi Bayrampafla Spor Kompleksi Esenler Çevre Kültür ve Ahlak Derne i Örnek nsan Peygamberimiz Kartal Çevre Kültür ve Ahlak Derne i Kutlu Do um Program Beyo lu Belediyesi Kutlu Do um Program Cemal Kamac Spor Kompleksi Anadolu Gençlik Dergisi Kutlu Do um Program Ba c lar Kültür Merkezi Antalya Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Beyo lu Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Kulaks z Meydan stdo ftar Yeme i Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri The Marmara Beyo lu Belediyesi ftar Yeme i slam Konferans Örgütü ( KÖ)1.Balkanlar Toplant s (Said Halim Pafla Yal s ) Özel Y.Cimilli Coflkun lkö retim Okulu fieb-i Arus Etkinlikleri(Dragos-Maltepe) Özel Kas mo lu Coflkun Lisesi ve Fen Lisesi fieb-i Arus Etkinlikleri(Küçükyal ) Anafen lkö retim Okulu fieb-i Arus Etkinlikleri(Tepeüstü/Ümraniye) Fatih Koleji fieb-i Arus Etkinlikleri(fi.Evler-Bahçelievler) Bayburt Kültür ve Yard mlaflma Derne i Kutlu Do um Program Anadolu Gençlik Dergisi Kutlu Do um Program Avc lar Kartal Kuba Kültür ve Çevre Derne i Kutlu Do um,kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Kültür Bakanl El Sanatlar Festivali, Taksim Meydan Beyo lu Belediyesi Ramazan Etkinlikleri,Tophane Meydan Taçev ftar Program,Eyüp Sultan mza Günü,Eyüp Sultan Kitap Fuar Beyo lu Belediyesi ftar Program,Ceylan Intercont nental Otel Tokat fieb-i Arus Etkinlikleri,Tokat Atatürk Kültür Merkezi fieb-i Arus Etkinlikleri,Beyo lu mam Hatip Lisesi Sivas Akçed Kutlu Do um Program Sivas Beyo lu Belediyesi Ramazan Etkinlikleri,Kalayc bahçe Meydan Baflakflehir Binder (müzik kurslar tan t m konseri),baflakflehir Ensar Koleji Ayd n Akseda derne i el-muallim Kutlu Do um Program Tekirda -Saray Müftülü ü Kutlu Do um Program Tekirda -Muratl Müftülü ü Kutlu Do um Program

6 RAMAZAN ETK NL KLER - KUTLUDO UM HAFTASI - BEYO LU BELED YES - KÜLTÜR BAKANLI I - ANTALYA BELED YES - ANADOLU GENÇL K - FAT H KOLEJ SPARTA BELED YES - GAZ OSMANPAfiA BELED YES hizmetlerimiz türk tasavvuf müzi i Solist :Yusuf Karagöz Ney : Serkan Eröz 2010 y l öncesinde SMEK in Kad köy Müzik htisas Okulunun da müdürlü ünü yapan ayr ca yurtiçi ve yurtd fl bir çok konser de saz n icra eden çok de erli bir neyzendir. Kanun : Atefl Karaduman Dünyaca ünlü kanun virtüözü Halil Karaduman n kardefli olup kendisi baflta eyüp musiki derne i olmak üzere bir çok kursta kanun dersleri veren say s z organizasyonlarda saz n icra eden kuflaktan kufla a devam eden müzisyen bir ailenin bireyidir Tanbur: Ahmet Çelik Bir çok sanatç n n albümünde,konserlerinde,kliplerinde yayl ve m zrapl tanbur çalm fl ayr ca çok say da yurt d fl konserlerine kat lm flt r Ud :Volkan Eröz Bir çok tv kanal nda ramazanlarda programlara ç kan Eröz ayr ca özel bir okulda müzik ö retmenli i de yapmaktad r Ritim :Yüksel Ülker Y llarca BB Mehter Tak m nda mehterbafl olarak görev yapan Yüksel Ülker çok say da yurtd fl konserlerine kat lm flt r Grubumuzun alt nc saz olarak keman,klasik kemençe,ritim veya da m zrapl tanbur dan bir tanesini konserin konseptine göre ekliyoruz Semazen :Emre Y ld r m Dünyan n en üstün sufi dansç s olarak tan nan Y ld r m çok say da ülkede gösteri ve konserlerde sema etmifltir b-mehter Mehter Tak m talebe göre her say da oluflmaktad r fas l a-türk Tasavvuf Müzi i Ney, Kanun,Ritim ve Solist olmak üzere genelde dört kifli olmaktad r. b-türk Sanat Müzi i Ney, Kanun,Ritim ve Solist olmak üzere genelde dört kifli olmaktad r. referanslardan baz lar