T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU BAZI AMİN ASİT VE ALDEHİTLERİN SCHİFF BAZLARININ VE MANGAN(III) KMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI Proje Yürütücüsünün İsmi: Dr.İffet Şakıyan Proje Numarası: Başlama Tarihi: Bitiş Tarihi: Rapor Tarihi: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara - " 2005 "

2 İÇİNDEKİLER Sayfa I.Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri... 3 I.a- Projenin Türkçe Adı ve Özeti... 3 II.b-Projenin İngilizce Adı ve Özeti... 3 II.Amaç ve Kapsam... 4 III.Materyal ve Yöntem... 5 III.a-Schiff Bazlarının Sentezi... 5 III.b-Mangan(III) Komplekslerinin Sentezi... 5 IV.Analiz ve Bulgular... 6 IV.a- Element Analizi... 6 IV.b- IR spektroskopisi... 6 IV.c- UV spektroskopisi... 6 IV.d- 1 H NMR Spektroskopisi... 6 IV.e- Termogravimetrik analiz... 6 IV.f- Magnetik Süsseptibilite... 6 IV.g- Kütle Spektroskopisi... 6 IV.h- X Işınları Difraksiyon Metodu... 6 IV.ı- Sonuçlar ve Tartışma... 7 V.Sonuç ve Öneriler... 7 VI.Kaynaklar VII.Ekler

3 I.Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri I. a-projenin Türkçe Adı ve Özeti Bazı Amino Asit ve Aldehitlerin Schiff Bazlarının ve Mangan(III) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması ÖZET Bazı amino asitlerin (L-Serin, L-Metiyonin, L-Sistein L-Lizin, L-Triptofan, L-Tirozin, L- Glutamik Asit, L-Aspartik Asit, L-Arginine, L-Asparagin, L-Glutamin) 2-hidroksi-1-naftaldehit ile Schiff bazları hazırlanmıştır. Bu Schiff bazlarının açık yapılarının aydınlatılmasında element analizi, IR, UV, 1 H-NMR, Kütle Spektroskopisi ve X ışınları Difraksiyon Metodundan yararlanılmıştır. Ayrıca bu Schiff bazlarının bazılarının mangan(iii) kompleksleri sentezlenmiş ve yapıları element analizi, IR, UV, TG (Thermogravimetri), Kütle Spektroskopisi, Magnetik Süsseptibilite metodlarından yararlanılarak aydınlatılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Mangan kompleksleri; Amino Asit Schiff Bazları; Hidroksinaftaldehit I. b-projenin İngilizce Adı ve Özeti Synthesis of Some Manganese(III) Complexes of the Schiff Bases of Some Amino Acids and Aldehydes and Characterization of Their Structures ABSTRACT A new series of amino acid Schiff bases synthesized from 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and L- Serine, L-Methionine, L-Cystein L-Serin, L-Liysine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Glutamic Acid, L-Aspartic Acid, L-Arginine, L-Asparagin, L-Glutamin. Furthermore, manganese(iii) complexes of some these Schiff bases were synthesized and their structures were investigated by elemental analyses, IR, UV, TGA, magnetic susceptibility, and mass spectra. The structure of the N-naphthylidene amino acid Schiff bases were determined by IR, UV, 1 H NMR mass spectra and X-ray difraction method for a comparison with those of the complexes. Key words: Manganese complexes; Schiff Bases of Amino Acids; hydroxynaphthaldehyde 3

4 II. Amaç ve Kapsam Biyoinorganik kimya ise metallerin canlı hücrede yerinin ve koordinasyonunun belirlenmesiyle ilgili bir anabilim dalıdır. Aynı zamanda canlı bünyesinde fonksiyonu olan metallerle aynı fonksiyonu gösterebilecek model bileşiklerin sentezi ile ilgili bir alandır. Biyolojik önemi olan ligandlarla metallerin komplekslerinin hazırlanması ve yapılarının aydınlatılması ve fonksiyonu olup olmadığının araştırılması moleküler biyolojide birçok yapıların aydınlatılmasında yol gösterici olmaktadır. Bu konuda elde edilen her analiz sonucu moleküler biyolojinin veri tabanını oluşturmaktadır. Fotosentezde fotosistem(ii) enziminde mevcut olduğu bilinen manganın yeri ve koordinasyonun belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yaklaşık 30 yıldır devam etmektedir. Canlılar için hayati öneme sahip olan suyun oksijene yükseltgenmesinde bu enzimdeki mangan-cluster çok önemli rol oynamaktadır. Bugüne kadar mangan-cluster'ın fotosistem II enziminde D1 ve D2 polipeptidlerine bağlı olduğu bulunmuştur. Ancak 4 Mn dan oluşan bu mangan-cluster'ın D1 ve D2 polipeptidlerinde hangi amino asitlerin fonksiyonel grubuna bağlı olduğu ve koordinasyonunun da nasıl olduğuna dair kesin sonuca gidilememiştir (Brudvig vd 1990, Debus vd. 1992, Ananyev vd. 2001) (1,2,3) Diğer taraftan özellikle inorganik kimyacılar aynı fonksiyona sahip olabilecek ve mangan(iii) içeren çok değişik kompleksler sentezleyerek yapılarını aydınlatmaya çalışmakta ve aynı fonksiyonu gösterip gösteremediğini araştırmaktadırlar(dismukes vd, 1987) (4). Ancak henüz aynı fonksiyona sahip özellikte model bileşik bulunamamıştır. yüzden bir taraftan fotosistem II enzimindeki mangan-clusterın yapısının çözülmesiyle ilgili çalışmalar devam ederken en uygun model bileşiğin sentezlenmesi ile çalışmalar da sürmektedir (Torayama vd. 1997) (5). Bu projede bazı yeni amino asitlerin ( L-Serin, L-Metiyonin, L-Sistein L-Lizin, L- Triptofan, L-Tirozin, L-Glutamik Asit, L-Aspartik Asit, L-Arginine, L-Asparagin, L-Glutamin) in 2-Hidroksi-1-naftaldehit ile Schiff bazları ve mangan(iii) kompleksleri sentezlenmiş olup ve yapıları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Komplekslerin yapıları elemental analizi, IR, UV, Magnetik süsseptibilite, (TG) Termogravimetri, (MS) Kütle Spektroskopisi ile Schiff bazlarının yapıları ise elemental analizi, 1 H NMR, IR, UV ve Kütle spektroskopisi ve X ışınları difraksiyon metodu ile aydınlatılmıştır. 4

5 III.Materyal ve Yöntem III.a-Schiff Bazlarının Sentezi Amino asitin (L-Serin, L-Metiyonin, L-Sistein L-Lizin, L-Triptofan, L-Tirozin, L-Glutamik Asit, L-Aspartik Asit, L-Arginine, L-Asparagin, L-Glutamin) (0.01 mol) 50 ml metanoldeki çözeltisine 2-hidroksi-1-naftaldehitin (0.01mol) 50 ml etanoldeki çözeltisi ilave edilerek 2 saat reflux edildi. Elde edilen çözelti evaporatörde 1/4 oranında buharlaştırıldı ve n heptan ilave edilerek kristallendirilmeye bırakıldı. R R CHCH CHCH N R CH C H C N NH2-CH-CH + H H III.b-Mangan(III) Komplekslerinin Sentezi: Amino asit (L-Serin, L-Metiyonin, L-Sistein L-Lizin, L-Triptofan, L-Tirozin, L-Glutamik Asit, L-Aspartik Asit, L-Arginine, L-Asparagin, L-Glutamin) (0.02 mol), 50 ml metanoldeki NaH (0.04 mol) çözeltisinde oda sıcaklığında 30 dk karıştırılarak çözüldü. 2-hidroksi-1-naftaldehitin (0.02 mol) 50 ml etanoldeki çözeltisi ilave edilerek 2-3 dk. karıştırıldı. Üzerine katı halde Mn(CH 3 C) 3.2H 2 ilave edilerek 3 saat karıştırıldı. Çözelti 1/4 oranında evaporatörde buharlaştırıldı. Birgün sonra kahve renkli mikrokristalin çökelek vakumda süzülerek ayrıldı. Metanol/etanol (1:1) çözeltisinden tekrar kristallendirildi. R CH H 2 NH2-CH-CH + 4NaH Mn(CH3C)3.2H2 Na[MnL2].XH2 + [Mn(L)](CH3C).XH2 5

6 IV.Analiz ve Bulgular IV.a- Element analizi Schiff bazları ve komplekslerin element analizleri TUBITAK araştırma laboratuarlarında bulunan Leco 932 elementar analizer kullanılarak yapılmıştır. IV.b- IR Spektroskopisi Schiff bazları ve komplekslere ait IR spektrumları Bölümümüzde bulunan MATTSN FT-IR 1020 model (KBr pellet kullanılarak) spektrometresiyle alındı. IV.c- UV Spektroskopisi Schiff bazları ve komplekslere ait UV spektrumları Bölümümüzde bulunan UNICAM UV2-100 UV/Visible Spektrofotometresiyle alındı IV.d- 1 H NMR Spektroskopisi Schiff bazlarına ait 1 H NMR spektrumları TUBITAK araştırma laboratuarlarında bulunan Bruker Avance DPX-400 Mhz yüksek performanslı Digital FT-NMR spektrometresiyle alındı (standart olarak SiMe 4 kullanıldı) IV.e-Termogravimetrik analiz Komplekslerin termogravimetrik analizleri MTA araştırma laboratuarlarında bulunan Rigaku Thermoflux TG 8110 Termal analizer kullanılarak yapılmıştır. IV.f-Magnetik Susseptibilite Komplekslere ait Magnetik Susseptibilite ölçümleri, Gazi Üniversitesi Araştırma Laboratuarlarında bulunan MKI model, Sherwood Scientific, Cambridge-England cihazında ölçülmüştür. HgCo(SCN) 4 standart olarak kullanılmıştır. IV.g-Kütle Spektroskopisi Schiff bazı ve komplekslere ait kütle spektrumları, TUBITAK araştırma laboratuarlarında bulunan Micromass UK Platform II LC-MS spektrometresinde alınmıştır. IV.h-X Işınları Difraksiyon Metodu Threonin Schiff bazının X ışınları difraksiyon ölçümleri Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisligi Bölümünde bulunan Enraf-Nonius CAD4 Difraktometre cihazıyla yapılmıştır. 6

7 IV.ı-Sonuçlar ve Tartışma Amino Asit Schiff Bazlarının ve Komplekslerin Sentezi: Bu çalışmada sentezlenen amino asit Schiff bazlarının sentezi daha önceki çalışmalarımızdan farklı olarak baz ortamında değil nötr ortamda gerçekleştirilmiştir. Daha önceki çalışmalarımızda NaH kullanılarak yapılan amino asitin Schiff bazlarının iyi muhafaza edilmediği takdirde bozunarak sarı renkten siyah renge dönüşmekteydiler. Ancak bu çalışmalarımızda baz kullanılmaksızın elde ettiğimiz Schiff bazlarının günlerce havayla temas etmelerine rağmen bozunmadıkları gözlenmiştir. Mangan(III) komplekslerinin sentezi ise template metodla başarılı olunmuştur. Ancak metal ligand oranı 1:2 olarak elde edilen komplekslerin yanında önemli miktarda 1:1 kompleksleri de elde edilmiştir. Amino asit Schiff bazlarının ve mangan(iii) komplekslerinin yapılarının aydınlatılmasında aşağıdaki analizlerden yararlanılmıştır. Element analizi sonuçları Sentezlenen Schiff bazlarının ve Mn(III) komplekslerinin element analizleri Tablo 1 ve II de verilmiştir. Element analizi sonuçlarından da görüldüğü gibi komplekslerin metal ligand oranı 1:2. dir ve Na tuzları halinde bulunmakta olup, yapılarında değişik oranda H 2 bulunmaktadır. Bu komplekslerde Schiff bazları 3 dişli ligand gibi davranmaktadırlar. 1:1 komplekslerde ise amino asitlerin fonksiyonel grupları da koordinasyona katılarak 4 dişli ligand olarak bulunmaktadırlar. Bütün kompleksler kahve renkli olup havanın oksijenine karşı birkaç saatte olsa dayanıklıdırlar. Schiff bazlarının element analizleri sonucunda da hesaplanan değerlerle bulunan değerler uyum halinde olduğu görülmektedir. Sarı renkli Schiff bazları havada en az birkaç saat kararlıdır 7

8 Tablo I. Amino asit Schiff bazlarının element analizi sonuçları Schiff Bazları Verim e.n. Analiz % ºC C H N S Ser Teorik C 14 H 13 4 N Bulunan Met Teorik C 16 H 17 3 NS.H Bulunan Cys Teorik C 14 3 H 13 NS.1/2H Bulunan Thr Teorik C 15 H 15 N Bulunan Gln Teorik C 16 H 16 4 N ºC Bulunan Asn Teorik C 15 H 14 4 N 2.0.5H ºC Bulunan Lys Teorik C 17 H 20 3 N ºC Bulunan Arg Teorik C 16 H 18 3 N H ºC Bulunan

9 Tablo II. Mangan(III) komplekslerinin element analizi sonuçları 1:2 Kompleksler Verim b.n. Analiz % % ºC C H N S SerK 1:2 kompleksi Teorik Na[Mn(C 14 H 11 4 N) 2 ].3H 2 Bulunan MetK 1:2 kompleks Teorik Na[Mn(C 16 H 15 N 3 S) 2 ].3H 2 Bulunan CysK 1:2 kompleks Teorik Na[Mn(C 14 H 11 N 3 S) 2 ].3H 2 Bulunan GlnK 320 Teorik Na[Mn(GlnSB) 2 ].H Bulunan AsnK Teorik Na[Mn(AsnSB) 2 ].1/2H Bulunan TyrK Teorik Na[Mn(TyrSB)2].3H Bulunan :1 Kompleksler SerK Teorik [Mn(C 14 H 11 4 N)(CH 3 C)].2H Bulunan MetK Teorik [Mn(C 16 H 15 N 3 S)] Bulunan CysK Teorik [Mn(C 14 H 10 N 3 S)].2.5H Bulunan Mangan (III) komplekslerinin 1:2(metal/ligand) oranında olanlarında ligandlar 3 dişli olarak koordinasyona katılmaktadırlar. Ancak 1:1 oranında olanlar ise fonksiyon grubunun da koordinasyona katılmasıyla 4 dişli ligand gibi davranıp kararlı kompleksler oluşturduğu gözlenmiştir. 9

10 IR sonuçları Mangan(III) kompleksleri ve Schiff bazlarına ait IR spektrumları Tablo III ve Tablo IV de verilmiştir. Tablo III Amino asit Schiff bazlarına ait IR spektrum verileri Schiff Bazları v(-h) V(S-H) vc v(c=) v(c=c) Ser C 14 H 13 4 N Met C 16 H 17 3 NS.H 2 CysB C 14 3 H 13 NS.1/2H 2 Thr C 15 H 15 N 4 Gln C 16 H 16 4 N 2 Asn C 15 H 14 4 N 2.0.5H 2 Lys C 17 H 20 3 N 2 Arg C 16 H 18 3 N 4 10

11 Tablo IV Mangan(III) komplekslerine ait IR spekrum verileri 1:2 Kompleksler v(h) v(c=n) v(c) v(c=c) v(c) SerK Na[Mn(C 14 H 11 4 N) 2 ].3H 2 MetK Na[Mn(C 16 H 15 N 3 S) 2 ].3H 2 CysK Na[Mn(C 14 H 11 N 3 S) 2 ].3H 2 1:1 Kompleksler SerK [Mn(C 14 H 11 4 N)(CH 3 C)].2H 2 MetK [Mn(C 16 H 15 N 3 S)] CysK [Mn(C 14 H 10 N 3 S)].2.5H IR spektrumlarından, Schiff bazlarının daha çok keto formunda olduğu cm -1 de görülen v(c=) geniş pikinden anlaşılmaktadır (6-9).1684 ile 1717 arasındaki pikler ise serbest karboksilik asitin C= bağına aittir. Amino asit Schiff bazları tuzları halinde olmadığından C grubuna ait asimetrik ve simetrik gruplar gözlenmemektedir.ancak komplekslerde amino asitin karboksilik asit grubuna ait C asimetrik ve C simetrik pikleri ve arasında gözlenmektedir. Komplekslerde ve bazı Schiff bazlarında suyun varlığı 3300 civarındaki geniş absorbsiyon bandından görülmektedir. Komplekslerde ise Schiff bazının sadece imin formunda olduğu komplekslere ait olan IR spektrumlarından görülmektedir. 11

12 1 H NMR Sonuçları Schiff bazlarına ait 1 H NMR spektrumları Tablo 5 te görülmektedir. Schiff bazlarının imin protonuna ait pik δ 9 civarında görülmektedir. δ ppm arasında görülen çoklu pikler naftaliden halkasına ait protonlara aittir. Amino asitlerin asimetrik karbon içermeleri nedeniyle ve bu karbona komşu olan -CH 2 - ait her iki proton ayrı ayrı kimyasal kayma değerlerine sahip iki ayrı alanda pikler olarak görülmektedir ve birbirlerini ikiye yararken diğer CH ve CH 2 protonlarıyla da tekrar ikiye yarılmışlardır. Bunlar diastereotopik protonlardır. Tablo V. Amino asit Schiff bazlarının 1 H NMR spektrumları Schiff Bazları CH HC= Ar C-H C-H C-H CH-S CH 3 S-H N H H Ser , C 14 H 13 4 N Met , 2.7, C 16 H 17 3 NS.H Cys C 14 3 H 13 NS.1/2H Thr C 15 H 15 N 4 Gln C 16 H 16 4 N 2 Asn C 15 H 14 4 N 2.0.5H 2 Lys C 17 H 20 3 N 2 Arg C 16 H 18 3 N ,68 8,82 6,72-8,27 4,59 2, ,50 9,2 6,40-7,8 4,50 2,90-3,2 9,9 8,85 6,2-8,1 4,3 2,58-2,90 12

13 Tablo VI. Amino Asit Schiff Bazlarının UV spektrumları Schiff Bazları Bandlar λ max (nm), ε(cm 2 mol -1 ) H 2 L 1 (Ser) (9.380) (9.473) (9.670) H 2 L 2 (Met) (10.800) (9.802) ) H 2 L 3 (Cys) (11.570) (9.140) (8.680) (9.050) L-serin, L-metiyonin L-sisteinin 2-hidroksi-1-naftaldehit ile Schiff bazlarının UV spektrumlarından, IR spektrumlarında gözlendiği gibi Schiff bazlarının tautomerik yapıda olduğu sonucuna varılmıştır (6-9). Magnetik Süsseptibilite Magnetik Süsseptibilite değerlerinden µ eff değerleri 4.68 den 5.01e değişmektedir. Bu değerler mangan(iii) iyonuna ait ortaklanmamış 4 elektronun varlığını göstermektedir ve aynı zamanda oktahedral konfigürasyonunda ve mononükleer yapıda olduğunu da göstermektedir (Thankarajan et all 1986, Stults et all. 1975) (11,12). Tablo VII. Mangan(III) Komplekslerine ait magnetik süsseptibilite değerleri Kompleks Kapalı Formul µ eff (BM) SerK 1:2 kompleks Na[Mn(C 14 H 11 4 N) 2 ].3H SerK 1:1 kompleks [Mn(C 14 H 11 4 N)(CH 3 C)].2H MetK 1:2 kompleks Na[Mn(C 16 H 15 N 3 S) 2 ].3H MetK 1:1 kompleks [Mn(C 16 H 15 N 3 S)] 4.94 CysK 1:2 kompleks Na[Mn(C 14 H 11 N 3 S) 2 ].3H CysK 1:1 kompleks [Mn(C 14 H 10 N 3 S)].2.5H

14 Termogravimetri Tablo VIII de komplekslere ait termogravimetrik analizler mevcuttur. Bu analizler sonucunda komplekslerin H 2 içerdiği ve C 2 ile birlikte ºC de kaybedildiğini göstermektedir. 1100ºC e kadar çıkılan sıcaklıklarda son kalan maddelerin muhtemelen Mn 3 4 ve Mn 2 karışımları olduğu sonucuna varılmıştır. Tablo VIII. Mangan(III) Komplekslerinin TG Analiz Sonuçları Kompleksler Kalan, H 2 +C2 ( ºC) Mn 3 4 +Mn 2 (1:2) ( ºC) SerSBK Denel Na[Mn(C 14 H 11 4 N) 2 ].3H 2 Hesaplanan ,19 MetSBK Denel ,55 Na[Mn(C 16 H 15 N 3 S) 2 ].3H 2 Hesaplanan ,42 CysK Denel 26,33 27,60 Na[Mn(C 14 H 11 N 3 S) 2 ].3H 2 Hesaplanan 26,75 27,50 Kütle Spektrometresi Tablo IX.Schiff bazı ve bazı Mangan(III) komplekslerinin kütle spektrum sonuçları Bileşik Molekül ağırlığı Molekül iyonu (Cys) H 2 L (M + ) (Met) MnL 1 2(Molecular iyon) M + (Cys) [ML 2 2] + fragment Sistein Schiff bazı ve mangan(iii) komplekslerinin kütle spektrumlarında gözlenen moleküler 14

15 iyon pikleri bu bileşiklerin belirlenen yapılarının doğruluğunu desteklemektedir. X. Işınları Difraksiyon Metodu Threonin Schiff bazının yapısı X ışınları difraksiyon metoduyla açıkça belirlenmiştir (13). Şekil 1.Threonin Schiff bazına ait RTEB III diyagramı V. Sonuç ve Öneriler Bu projenin başlangıcından önceki çalışmalarımızda elde ettiğimiz L- alanin ile 2-hidroksi-1- naftaldehit ile olan Schiff bazının X ışınlarına uygun kristalini elde edildi ve yapısının katı haldeyken keto formunda olduğunu belirlenmiştir(özcan vd. (14). 15

16 R H C N H R HC H C N H H H Fenol-İmin Keto-Amin Şekil 2. Amino asit Schiff bazları R N 3+ Mn N R Şekil 3. 1: 2 komplekslerin muhtemel açık yapıları Sentezlenen bazı Amino asit (L-Sistein, L-Metiyonin L-Serin) Schiff bazlarının ve mangan(iii) komplekslerinin açık yapıları yukarıda verilen analizlerden yararlanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçların bir kısmı daha detaylı bir şekilde yorumlanıp Synt.React.Inorg.Met-.rg.Chem.(2003) dergisinde yayınlanmıştır. Threonin Schiff bazının sentezi de yeni metodla gerçekleştirilmiş ve X-ışınları difraksiyon metodu ile açık yapısı belirlenmiştir. Bu sonuçlar da J.Molecular Structure (2003) dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmalarımızda diğer amino asitler olan Asparagin, Glutamin, Lizin, Argininin yine Schiff bazları hazırlanmış ve yapılarının aydınlatılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu Schiff 16

17 bazlarının mangan(iii) komplekslerinin sentezlenmesinde yaşanan problemler nedeniyle henüz sonuca gidilememiştir. Diğer taraftan diğer Glutamik asit, Aspartik asit,tirozin gibi amino asitlerin Template metotla mangan(iii) kompleksleri sentezlenmiş ve yapılarının aydınlatılmasına devam edilmektedir.bu çalışmalarımızda neticelendiğinde sonuçlar yorumlanarak yurt dışında bir dergide yayınlanmaya çalışılacaktır. Projemiz kapsamında kullanılan diğer aldehitlerden 8-hidroksikinolin-2-karboksialdehit ve naftalen-2,3-dikarboksialdehit in bazı amino asitler Schiff bazları hazırlanmaya çalışılmıştır ancak henüz netice alınamamıştır. Çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımızdan elde edilen bileşikler, model bileşik olmalarının yanında amino asitlerin türevleri olarak Schiff bazlarının kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ile birçok bilimsel çalışmaya katkıda bulunacak bilgileri içermektedir. V. Kaynaklar 1. Brudvig, G.W.; Crabtree, R.H.. Prog.Inorg.Chem.1990, 38, Debus, R. 1992, 1102, Ananyev, G.M.; Şakıyan, İ.; Diner, B.A.; Dismukes, G.C. Biochemistry, 2002, 41, Dismukes, G.C.; Sheats, J.E.; Smegal, J.A. J.Am.Chem.Soc. 1987, 109, Torayama H., Nishide T., Asada H., Fujiwara M. and Matsushita T.Polyhedron,1997, Vol.16.No Heinert, D.; Martell, A. E. J. Am. Chem. Soc. 1962, 84, Heinert, D.; Martell, A. E.. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, Heinert, D.; Martell, A. E. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, Thankarajan, N.; Mohanan, K.. J. Indian. Chem. Soc. 1986, LXIII, Şakıyan İ., Gündüz N., Gündüz T., Synth.React.Inorg.Met.-rg.Chem. 2001, 31,(7), Thankarajan,N. and Mohanan,K., J.Indian.Chem.Soc. 1986, Vol. LXIII., Stults, B.R.; Marianelli, R.S.; Day, V.W. Inorg. Chem. 1975, 14, Özcan,Y., Ide,S., Sakiyan,I.,Logoglu,E. J.Mol.Struc.658, 2003, Şakıyan,İ., Kılıç,Z., Hökelek,T, XV.Ulusal Kimya Kongresi, 4-7 Eylül, 2001,İstanbul. 17

18 VII.Ekler a)mali Bilanço ve Açıklamaları Aşağıda, bu proje kapsamında yapılan harcamalar tarih sırasına göre verilmiş olup, ayrıca mali bilanço Tablo X de verilmiştir. Tablo X. Projenin mali bilançosu Tarih 300 nolu kalem (Spektral Analiz) 400 nolu kalem (Kimyasal Madde ve Kırtasiye) 600 nolu kalem (Cihaz ve cihaz tamiri) ,000,000, Toplam Toplam gider , b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar (BAP Demirbaş numaraları dahil) Bu projeden alınan Magnetik Karıştırıcılı Isıtıcı halen devam eden araştırmalarda kullanılmaktadır. Bundan sonraki projeler için de kullanılabilecek durumdadır. 18

19 e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler Bu projeden iki tane yurt dışı yayın yapılmıştır.ekte sunulmuştur. 1) Şakıyan,İ. Yılmaz,H. Manganese(III) complexes of some amino acids (L-serine, L- methionine, L-Cystein) Schiff bases derived 2-Hydroxy-1-naphtalhaldehyde Synth.React.Inorg.Met.rg.Chem 2003 (6) ) Özcan,Y., İde,S., Şakıyan,İ., Logoglu,E. Structure and Characterization of N-(2- Hydroxy-1-naphthylidene)threonine J.Mol.Struct. 2003, 658, Teşekkür Projeyi destekleyen A.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğüne ve çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. 19

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YÜKSEK LİSAS TEZİ Gülnaz BĞA FLR İÇERE SALE TİPİ LİGAD VE METAL KMPLEKS SETEZLERİ, KATALİZÖR LARAK KULLAIMII ARAŞTIRILMASI KİMYA AABİLİM DALI ADAA, 2006 ÇUKURVA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.. SELÇUK ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ FURAİL VE BEZFURAİLGLİKSİM TÜREVLERİİ SETEZİ VE BAZI METAL KMPLEKSLERİİ İELEMESİ Duygu AYDI YÜKSEK LİSAS TEZİ KİMYA AABİLİM DALI KYA, 2010 T.. SELÇUK ÜİVERSİTESİ

Detaylı

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), 151-159 NİTRO GRUBU İÇEREN ONNO TİPİNDEKİ SİMETRİK SCHIFF BAZLARININ TERMAL BOZUNMALARININ İNCELENMESİ

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), 151-159 NİTRO GRUBU İÇEREN ONNO TİPİNDEKİ SİMETRİK SCHIFF BAZLARININ TERMAL BOZUNMALARININ İNCELENMESİ NİTR GRUBU İÇEREN NN TİPİNDEKİ SİMETRİK SCIFF BAZLARININ TERMAL BZUNMALARININ İNCELENMESİ Kaan Cebesoy EMREGÜL*, rhan CAKIRER**, Ümit ERGUN*, Abdullah YÜCEL*, Melike KUNDURACI*, rhan ATAKL* * Ankara Üniversitesi

Detaylı

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 3A0005 NATURE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: March 2009 Series : 3A ISSN : 1308-7304 2009

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ PERİFERAL GRUP TAŞIYA BEZPİRRLİK BİLEŞİKLERİ SETEZİ, KARAKTERİZASYU VE KMPLEKS LUŞUMLARII İELEMESİ YÜKSEK LİSAS TEZİ Fatma AKKUŞ Kimya Anabilim Dalı Anorganik

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

*Tüm deneyler 18.3 MΩ cm (Human Power 1 + Scholar purification system) lik dirence sahip ultra saf su ile gerçekleştirilmiştir.

*Tüm deneyler 18.3 MΩ cm (Human Power 1 + Scholar purification system) lik dirence sahip ultra saf su ile gerçekleştirilmiştir. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU HİDROJEL KAPLI BİMETALİK NANOPARÇACIKLARIN SENTEZLENMESİ, KARAKTERİZASYONU ve UYGULAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI Proje Yürütücüsü: Prof. Dr.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞAL BİLEŞİKLER USNİK ASİT VE NARİNGENİN SİLİKA-JELE BAĞLANMASI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ: KATI FAZ EKSTRAKSİYON

Detaylı

~~~. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE A.ND TECHNOLOGY

~~~. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE A.ND TECHNOLOGY lo"iiiu.~ ANADOLU ÜNIvERSITESI BILIM VE TEKNOLOJi DERGiSI 00 ~~~. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE A.ND TECHNOLOGY \~i CiltlVoL.: 5 - SayılNo: 1 : 137-143 (2004) O ~...,\ ARAŞTIRMAMAKALESiiRESEARCH

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ela BATMAN YENİ FOSFİN LİGANDLARI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİTTE ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN İNCELENMESİ KİMYA ANABİLİM

Detaylı

BAZI YAĞ ASİDİ ESTERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Alper BİÇER

BAZI YAĞ ASİDİ ESTERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Alper BİÇER BAZI YAĞ ASİDİ ESTERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Alper BİÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Ahmet SARI TOKAT- 2009 Her hakkı

Detaylı

KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU *

KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU * KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU * Synthesis Of Transition Metal Complexes With Mixed Ligands And Characterization Serpil KARAKUŞ Kimya Anabilim Dalı Osman SERİNDAĞ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SOĞANCI Anabilim Dalı : Kimya Programı :

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMANGÜLÜ HUMUSUNDAN TOPLANAN HUMİK ASİTİN KARAKTERİZASYONU

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMANGÜLÜ HUMUSUNDAN TOPLANAN HUMİK ASİTİN KARAKTERİZASYONU SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2012-1) A.TUTAR, A.ÖZDEMİR, v.d. BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMANGÜLÜ HUMUSUNDAN TOPLANAN HUMİK ASİTİN KARAKTERİZASYONU Ahmet TUTAR a, Abdil ÖZDEMİR a, Mümin DİZMAN a, Ayhan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI AĞIR METALLERLE SİKLOHEKZAN KARBOKSİLAT VE ABİETAT SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI AĞIR METALLERLE SİKLOHEKZAN KARBOKSİLAT VE ABİETAT SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI AĞIR METALLERLE SİKLHEKZAN KARBKSİLAT VE ABİETAT SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Aylin YILDIZ DKTRA TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI I.Danışman : Prof.Dr.

Detaylı

REZORSINAREN BAZLI AZO BOYARMADDELERİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

REZORSINAREN BAZLI AZO BOYARMADDELERİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ REZORSIARE BAZLI AZO BOYARMADDELERİ SETEZİ VE ABSORPSİYO ÖZELLİKLERİİ İELEMESİ YÜKSEK LİSAS TEZİ Koray ŞARKAYA Anabilim Dalı : Kimya Anabilim Dalı Programı :

Detaylı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM FEN VE MATEMATĐK ALANLAR KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM FEN VE MATEMATĐK ALANLAR KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI T.C. SELÇUK ÜĐVESĐTESĐ FE BĐLĐMLEĐ ESTĐTÜSÜ TAÖĞETĐM FE VE MATEMATĐK ALALA KĐMYA EĞĐTĐMĐ AABĐLĐM DALI BAZI AMĐ GUPLAI TAŞIYA KALĐKS[4]AE TÜEVLEĐĐ SETEZĐ VE ÖZELLĐKLEĐĐ ĐCELEMESĐ FATMA (ATEŞ) YILMAZ YÜKSEK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI İÇİDEKİLE KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI SUDA ÇÖZÜEBİLİ YEİ vic-diksim LİGADI ve BAZI METAL KMPLEKSLEİİ SETEZİ YÜKSEK LİSAS TEZİ KAAMAMAAŞ Şubat-2006 I İÇİDEKİLE

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/61 Projenin Başlığı YENİ KATI FAZLARIN SENTEZİ VE ESER ELEMENT ANALİZLERİNDE KULLANILMASI Proje Yöneticisi

Detaylı

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Musa KAMACI Yüksek Lisans Tezi KİMYA Anabilim Dalı POLİMER KİMYASI Programı Danışman: Prof. Dr. İsmet

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİASYO BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SOUÇ RAPORU PROJE O : 2008 BSP 015 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM:

Detaylı

BİSİKLO[2.2.2]OKTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. Meryem KEÇECİ

BİSİKLO[2.2.2]OKTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. Meryem KEÇECİ BİSİKL[2.2.2]KTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYNU Meryem KEÇECİ Y.Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa CEYLAN 2011 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IOTA-CARRAGEENAN BİOJELLERDE TERMAL FAZ GEÇİŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI Cenk ÇEVİKDİZİCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman : Doç.Dr. Selim KARA

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DKTRA TEZİ Serhan URUŞ VİTAMİN K 3 (2-METİL-1,4-NAFTKİNN) ÜN KATALİTİK SENTEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and atural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 1 Araştırma Makalesi / Research Article SYTHESIS AD CHARACTERIZATIO OF A EW AMIOPHOSPHAZAE

Detaylı