T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU BAZI AMİN ASİT VE ALDEHİTLERİN SCHİFF BAZLARININ VE MANGAN(III) KMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI Proje Yürütücüsünün İsmi: Dr.İffet Şakıyan Proje Numarası: Başlama Tarihi: Bitiş Tarihi: Rapor Tarihi: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara - " 2005 "

2 İÇİNDEKİLER Sayfa I.Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri... 3 I.a- Projenin Türkçe Adı ve Özeti... 3 II.b-Projenin İngilizce Adı ve Özeti... 3 II.Amaç ve Kapsam... 4 III.Materyal ve Yöntem... 5 III.a-Schiff Bazlarının Sentezi... 5 III.b-Mangan(III) Komplekslerinin Sentezi... 5 IV.Analiz ve Bulgular... 6 IV.a- Element Analizi... 6 IV.b- IR spektroskopisi... 6 IV.c- UV spektroskopisi... 6 IV.d- 1 H NMR Spektroskopisi... 6 IV.e- Termogravimetrik analiz... 6 IV.f- Magnetik Süsseptibilite... 6 IV.g- Kütle Spektroskopisi... 6 IV.h- X Işınları Difraksiyon Metodu... 6 IV.ı- Sonuçlar ve Tartışma... 7 V.Sonuç ve Öneriler... 7 VI.Kaynaklar VII.Ekler

3 I.Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri I. a-projenin Türkçe Adı ve Özeti Bazı Amino Asit ve Aldehitlerin Schiff Bazlarının ve Mangan(III) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması ÖZET Bazı amino asitlerin (L-Serin, L-Metiyonin, L-Sistein L-Lizin, L-Triptofan, L-Tirozin, L- Glutamik Asit, L-Aspartik Asit, L-Arginine, L-Asparagin, L-Glutamin) 2-hidroksi-1-naftaldehit ile Schiff bazları hazırlanmıştır. Bu Schiff bazlarının açık yapılarının aydınlatılmasında element analizi, IR, UV, 1 H-NMR, Kütle Spektroskopisi ve X ışınları Difraksiyon Metodundan yararlanılmıştır. Ayrıca bu Schiff bazlarının bazılarının mangan(iii) kompleksleri sentezlenmiş ve yapıları element analizi, IR, UV, TG (Thermogravimetri), Kütle Spektroskopisi, Magnetik Süsseptibilite metodlarından yararlanılarak aydınlatılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Mangan kompleksleri; Amino Asit Schiff Bazları; Hidroksinaftaldehit I. b-projenin İngilizce Adı ve Özeti Synthesis of Some Manganese(III) Complexes of the Schiff Bases of Some Amino Acids and Aldehydes and Characterization of Their Structures ABSTRACT A new series of amino acid Schiff bases synthesized from 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and L- Serine, L-Methionine, L-Cystein L-Serin, L-Liysine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Glutamic Acid, L-Aspartic Acid, L-Arginine, L-Asparagin, L-Glutamin. Furthermore, manganese(iii) complexes of some these Schiff bases were synthesized and their structures were investigated by elemental analyses, IR, UV, TGA, magnetic susceptibility, and mass spectra. The structure of the N-naphthylidene amino acid Schiff bases were determined by IR, UV, 1 H NMR mass spectra and X-ray difraction method for a comparison with those of the complexes. Key words: Manganese complexes; Schiff Bases of Amino Acids; hydroxynaphthaldehyde 3

4 II. Amaç ve Kapsam Biyoinorganik kimya ise metallerin canlı hücrede yerinin ve koordinasyonunun belirlenmesiyle ilgili bir anabilim dalıdır. Aynı zamanda canlı bünyesinde fonksiyonu olan metallerle aynı fonksiyonu gösterebilecek model bileşiklerin sentezi ile ilgili bir alandır. Biyolojik önemi olan ligandlarla metallerin komplekslerinin hazırlanması ve yapılarının aydınlatılması ve fonksiyonu olup olmadığının araştırılması moleküler biyolojide birçok yapıların aydınlatılmasında yol gösterici olmaktadır. Bu konuda elde edilen her analiz sonucu moleküler biyolojinin veri tabanını oluşturmaktadır. Fotosentezde fotosistem(ii) enziminde mevcut olduğu bilinen manganın yeri ve koordinasyonun belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yaklaşık 30 yıldır devam etmektedir. Canlılar için hayati öneme sahip olan suyun oksijene yükseltgenmesinde bu enzimdeki mangan-cluster çok önemli rol oynamaktadır. Bugüne kadar mangan-cluster'ın fotosistem II enziminde D1 ve D2 polipeptidlerine bağlı olduğu bulunmuştur. Ancak 4 Mn dan oluşan bu mangan-cluster'ın D1 ve D2 polipeptidlerinde hangi amino asitlerin fonksiyonel grubuna bağlı olduğu ve koordinasyonunun da nasıl olduğuna dair kesin sonuca gidilememiştir (Brudvig vd 1990, Debus vd. 1992, Ananyev vd. 2001) (1,2,3) Diğer taraftan özellikle inorganik kimyacılar aynı fonksiyona sahip olabilecek ve mangan(iii) içeren çok değişik kompleksler sentezleyerek yapılarını aydınlatmaya çalışmakta ve aynı fonksiyonu gösterip gösteremediğini araştırmaktadırlar(dismukes vd, 1987) (4). Ancak henüz aynı fonksiyona sahip özellikte model bileşik bulunamamıştır. yüzden bir taraftan fotosistem II enzimindeki mangan-clusterın yapısının çözülmesiyle ilgili çalışmalar devam ederken en uygun model bileşiğin sentezlenmesi ile çalışmalar da sürmektedir (Torayama vd. 1997) (5). Bu projede bazı yeni amino asitlerin ( L-Serin, L-Metiyonin, L-Sistein L-Lizin, L- Triptofan, L-Tirozin, L-Glutamik Asit, L-Aspartik Asit, L-Arginine, L-Asparagin, L-Glutamin) in 2-Hidroksi-1-naftaldehit ile Schiff bazları ve mangan(iii) kompleksleri sentezlenmiş olup ve yapıları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Komplekslerin yapıları elemental analizi, IR, UV, Magnetik süsseptibilite, (TG) Termogravimetri, (MS) Kütle Spektroskopisi ile Schiff bazlarının yapıları ise elemental analizi, 1 H NMR, IR, UV ve Kütle spektroskopisi ve X ışınları difraksiyon metodu ile aydınlatılmıştır. 4

5 III.Materyal ve Yöntem III.a-Schiff Bazlarının Sentezi Amino asitin (L-Serin, L-Metiyonin, L-Sistein L-Lizin, L-Triptofan, L-Tirozin, L-Glutamik Asit, L-Aspartik Asit, L-Arginine, L-Asparagin, L-Glutamin) (0.01 mol) 50 ml metanoldeki çözeltisine 2-hidroksi-1-naftaldehitin (0.01mol) 50 ml etanoldeki çözeltisi ilave edilerek 2 saat reflux edildi. Elde edilen çözelti evaporatörde 1/4 oranında buharlaştırıldı ve n heptan ilave edilerek kristallendirilmeye bırakıldı. R R CHCH CHCH N R CH C H C N NH2-CH-CH + H H III.b-Mangan(III) Komplekslerinin Sentezi: Amino asit (L-Serin, L-Metiyonin, L-Sistein L-Lizin, L-Triptofan, L-Tirozin, L-Glutamik Asit, L-Aspartik Asit, L-Arginine, L-Asparagin, L-Glutamin) (0.02 mol), 50 ml metanoldeki NaH (0.04 mol) çözeltisinde oda sıcaklığında 30 dk karıştırılarak çözüldü. 2-hidroksi-1-naftaldehitin (0.02 mol) 50 ml etanoldeki çözeltisi ilave edilerek 2-3 dk. karıştırıldı. Üzerine katı halde Mn(CH 3 C) 3.2H 2 ilave edilerek 3 saat karıştırıldı. Çözelti 1/4 oranında evaporatörde buharlaştırıldı. Birgün sonra kahve renkli mikrokristalin çökelek vakumda süzülerek ayrıldı. Metanol/etanol (1:1) çözeltisinden tekrar kristallendirildi. R CH H 2 NH2-CH-CH + 4NaH Mn(CH3C)3.2H2 Na[MnL2].XH2 + [Mn(L)](CH3C).XH2 5

6 IV.Analiz ve Bulgular IV.a- Element analizi Schiff bazları ve komplekslerin element analizleri TUBITAK araştırma laboratuarlarında bulunan Leco 932 elementar analizer kullanılarak yapılmıştır. IV.b- IR Spektroskopisi Schiff bazları ve komplekslere ait IR spektrumları Bölümümüzde bulunan MATTSN FT-IR 1020 model (KBr pellet kullanılarak) spektrometresiyle alındı. IV.c- UV Spektroskopisi Schiff bazları ve komplekslere ait UV spektrumları Bölümümüzde bulunan UNICAM UV2-100 UV/Visible Spektrofotometresiyle alındı IV.d- 1 H NMR Spektroskopisi Schiff bazlarına ait 1 H NMR spektrumları TUBITAK araştırma laboratuarlarında bulunan Bruker Avance DPX-400 Mhz yüksek performanslı Digital FT-NMR spektrometresiyle alındı (standart olarak SiMe 4 kullanıldı) IV.e-Termogravimetrik analiz Komplekslerin termogravimetrik analizleri MTA araştırma laboratuarlarında bulunan Rigaku Thermoflux TG 8110 Termal analizer kullanılarak yapılmıştır. IV.f-Magnetik Susseptibilite Komplekslere ait Magnetik Susseptibilite ölçümleri, Gazi Üniversitesi Araştırma Laboratuarlarında bulunan MKI model, Sherwood Scientific, Cambridge-England cihazında ölçülmüştür. HgCo(SCN) 4 standart olarak kullanılmıştır. IV.g-Kütle Spektroskopisi Schiff bazı ve komplekslere ait kütle spektrumları, TUBITAK araştırma laboratuarlarında bulunan Micromass UK Platform II LC-MS spektrometresinde alınmıştır. IV.h-X Işınları Difraksiyon Metodu Threonin Schiff bazının X ışınları difraksiyon ölçümleri Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisligi Bölümünde bulunan Enraf-Nonius CAD4 Difraktometre cihazıyla yapılmıştır. 6

7 IV.ı-Sonuçlar ve Tartışma Amino Asit Schiff Bazlarının ve Komplekslerin Sentezi: Bu çalışmada sentezlenen amino asit Schiff bazlarının sentezi daha önceki çalışmalarımızdan farklı olarak baz ortamında değil nötr ortamda gerçekleştirilmiştir. Daha önceki çalışmalarımızda NaH kullanılarak yapılan amino asitin Schiff bazlarının iyi muhafaza edilmediği takdirde bozunarak sarı renkten siyah renge dönüşmekteydiler. Ancak bu çalışmalarımızda baz kullanılmaksızın elde ettiğimiz Schiff bazlarının günlerce havayla temas etmelerine rağmen bozunmadıkları gözlenmiştir. Mangan(III) komplekslerinin sentezi ise template metodla başarılı olunmuştur. Ancak metal ligand oranı 1:2 olarak elde edilen komplekslerin yanında önemli miktarda 1:1 kompleksleri de elde edilmiştir. Amino asit Schiff bazlarının ve mangan(iii) komplekslerinin yapılarının aydınlatılmasında aşağıdaki analizlerden yararlanılmıştır. Element analizi sonuçları Sentezlenen Schiff bazlarının ve Mn(III) komplekslerinin element analizleri Tablo 1 ve II de verilmiştir. Element analizi sonuçlarından da görüldüğü gibi komplekslerin metal ligand oranı 1:2. dir ve Na tuzları halinde bulunmakta olup, yapılarında değişik oranda H 2 bulunmaktadır. Bu komplekslerde Schiff bazları 3 dişli ligand gibi davranmaktadırlar. 1:1 komplekslerde ise amino asitlerin fonksiyonel grupları da koordinasyona katılarak 4 dişli ligand olarak bulunmaktadırlar. Bütün kompleksler kahve renkli olup havanın oksijenine karşı birkaç saatte olsa dayanıklıdırlar. Schiff bazlarının element analizleri sonucunda da hesaplanan değerlerle bulunan değerler uyum halinde olduğu görülmektedir. Sarı renkli Schiff bazları havada en az birkaç saat kararlıdır 7

8 Tablo I. Amino asit Schiff bazlarının element analizi sonuçları Schiff Bazları Verim e.n. Analiz % ºC C H N S Ser Teorik C 14 H 13 4 N Bulunan Met Teorik C 16 H 17 3 NS.H Bulunan Cys Teorik C 14 3 H 13 NS.1/2H Bulunan Thr Teorik C 15 H 15 N Bulunan Gln Teorik C 16 H 16 4 N ºC Bulunan Asn Teorik C 15 H 14 4 N 2.0.5H ºC Bulunan Lys Teorik C 17 H 20 3 N ºC Bulunan Arg Teorik C 16 H 18 3 N H ºC Bulunan

9 Tablo II. Mangan(III) komplekslerinin element analizi sonuçları 1:2 Kompleksler Verim b.n. Analiz % % ºC C H N S SerK 1:2 kompleksi Teorik Na[Mn(C 14 H 11 4 N) 2 ].3H 2 Bulunan MetK 1:2 kompleks Teorik Na[Mn(C 16 H 15 N 3 S) 2 ].3H 2 Bulunan CysK 1:2 kompleks Teorik Na[Mn(C 14 H 11 N 3 S) 2 ].3H 2 Bulunan GlnK 320 Teorik Na[Mn(GlnSB) 2 ].H Bulunan AsnK Teorik Na[Mn(AsnSB) 2 ].1/2H Bulunan TyrK Teorik Na[Mn(TyrSB)2].3H Bulunan :1 Kompleksler SerK Teorik [Mn(C 14 H 11 4 N)(CH 3 C)].2H Bulunan MetK Teorik [Mn(C 16 H 15 N 3 S)] Bulunan CysK Teorik [Mn(C 14 H 10 N 3 S)].2.5H Bulunan Mangan (III) komplekslerinin 1:2(metal/ligand) oranında olanlarında ligandlar 3 dişli olarak koordinasyona katılmaktadırlar. Ancak 1:1 oranında olanlar ise fonksiyon grubunun da koordinasyona katılmasıyla 4 dişli ligand gibi davranıp kararlı kompleksler oluşturduğu gözlenmiştir. 9

10 IR sonuçları Mangan(III) kompleksleri ve Schiff bazlarına ait IR spektrumları Tablo III ve Tablo IV de verilmiştir. Tablo III Amino asit Schiff bazlarına ait IR spektrum verileri Schiff Bazları v(-h) V(S-H) vc v(c=) v(c=c) Ser C 14 H 13 4 N Met C 16 H 17 3 NS.H 2 CysB C 14 3 H 13 NS.1/2H 2 Thr C 15 H 15 N 4 Gln C 16 H 16 4 N 2 Asn C 15 H 14 4 N 2.0.5H 2 Lys C 17 H 20 3 N 2 Arg C 16 H 18 3 N 4 10

11 Tablo IV Mangan(III) komplekslerine ait IR spekrum verileri 1:2 Kompleksler v(h) v(c=n) v(c) v(c=c) v(c) SerK Na[Mn(C 14 H 11 4 N) 2 ].3H 2 MetK Na[Mn(C 16 H 15 N 3 S) 2 ].3H 2 CysK Na[Mn(C 14 H 11 N 3 S) 2 ].3H 2 1:1 Kompleksler SerK [Mn(C 14 H 11 4 N)(CH 3 C)].2H 2 MetK [Mn(C 16 H 15 N 3 S)] CysK [Mn(C 14 H 10 N 3 S)].2.5H IR spektrumlarından, Schiff bazlarının daha çok keto formunda olduğu cm -1 de görülen v(c=) geniş pikinden anlaşılmaktadır (6-9).1684 ile 1717 arasındaki pikler ise serbest karboksilik asitin C= bağına aittir. Amino asit Schiff bazları tuzları halinde olmadığından C grubuna ait asimetrik ve simetrik gruplar gözlenmemektedir.ancak komplekslerde amino asitin karboksilik asit grubuna ait C asimetrik ve C simetrik pikleri ve arasında gözlenmektedir. Komplekslerde ve bazı Schiff bazlarında suyun varlığı 3300 civarındaki geniş absorbsiyon bandından görülmektedir. Komplekslerde ise Schiff bazının sadece imin formunda olduğu komplekslere ait olan IR spektrumlarından görülmektedir. 11

12 1 H NMR Sonuçları Schiff bazlarına ait 1 H NMR spektrumları Tablo 5 te görülmektedir. Schiff bazlarının imin protonuna ait pik δ 9 civarında görülmektedir. δ ppm arasında görülen çoklu pikler naftaliden halkasına ait protonlara aittir. Amino asitlerin asimetrik karbon içermeleri nedeniyle ve bu karbona komşu olan -CH 2 - ait her iki proton ayrı ayrı kimyasal kayma değerlerine sahip iki ayrı alanda pikler olarak görülmektedir ve birbirlerini ikiye yararken diğer CH ve CH 2 protonlarıyla da tekrar ikiye yarılmışlardır. Bunlar diastereotopik protonlardır. Tablo V. Amino asit Schiff bazlarının 1 H NMR spektrumları Schiff Bazları CH HC= Ar C-H C-H C-H CH-S CH 3 S-H N H H Ser , C 14 H 13 4 N Met , 2.7, C 16 H 17 3 NS.H Cys C 14 3 H 13 NS.1/2H Thr C 15 H 15 N 4 Gln C 16 H 16 4 N 2 Asn C 15 H 14 4 N 2.0.5H 2 Lys C 17 H 20 3 N 2 Arg C 16 H 18 3 N ,68 8,82 6,72-8,27 4,59 2, ,50 9,2 6,40-7,8 4,50 2,90-3,2 9,9 8,85 6,2-8,1 4,3 2,58-2,90 12

13 Tablo VI. Amino Asit Schiff Bazlarının UV spektrumları Schiff Bazları Bandlar λ max (nm), ε(cm 2 mol -1 ) H 2 L 1 (Ser) (9.380) (9.473) (9.670) H 2 L 2 (Met) (10.800) (9.802) ) H 2 L 3 (Cys) (11.570) (9.140) (8.680) (9.050) L-serin, L-metiyonin L-sisteinin 2-hidroksi-1-naftaldehit ile Schiff bazlarının UV spektrumlarından, IR spektrumlarında gözlendiği gibi Schiff bazlarının tautomerik yapıda olduğu sonucuna varılmıştır (6-9). Magnetik Süsseptibilite Magnetik Süsseptibilite değerlerinden µ eff değerleri 4.68 den 5.01e değişmektedir. Bu değerler mangan(iii) iyonuna ait ortaklanmamış 4 elektronun varlığını göstermektedir ve aynı zamanda oktahedral konfigürasyonunda ve mononükleer yapıda olduğunu da göstermektedir (Thankarajan et all 1986, Stults et all. 1975) (11,12). Tablo VII. Mangan(III) Komplekslerine ait magnetik süsseptibilite değerleri Kompleks Kapalı Formul µ eff (BM) SerK 1:2 kompleks Na[Mn(C 14 H 11 4 N) 2 ].3H SerK 1:1 kompleks [Mn(C 14 H 11 4 N)(CH 3 C)].2H MetK 1:2 kompleks Na[Mn(C 16 H 15 N 3 S) 2 ].3H MetK 1:1 kompleks [Mn(C 16 H 15 N 3 S)] 4.94 CysK 1:2 kompleks Na[Mn(C 14 H 11 N 3 S) 2 ].3H CysK 1:1 kompleks [Mn(C 14 H 10 N 3 S)].2.5H

14 Termogravimetri Tablo VIII de komplekslere ait termogravimetrik analizler mevcuttur. Bu analizler sonucunda komplekslerin H 2 içerdiği ve C 2 ile birlikte ºC de kaybedildiğini göstermektedir. 1100ºC e kadar çıkılan sıcaklıklarda son kalan maddelerin muhtemelen Mn 3 4 ve Mn 2 karışımları olduğu sonucuna varılmıştır. Tablo VIII. Mangan(III) Komplekslerinin TG Analiz Sonuçları Kompleksler Kalan, H 2 +C2 ( ºC) Mn 3 4 +Mn 2 (1:2) ( ºC) SerSBK Denel Na[Mn(C 14 H 11 4 N) 2 ].3H 2 Hesaplanan ,19 MetSBK Denel ,55 Na[Mn(C 16 H 15 N 3 S) 2 ].3H 2 Hesaplanan ,42 CysK Denel 26,33 27,60 Na[Mn(C 14 H 11 N 3 S) 2 ].3H 2 Hesaplanan 26,75 27,50 Kütle Spektrometresi Tablo IX.Schiff bazı ve bazı Mangan(III) komplekslerinin kütle spektrum sonuçları Bileşik Molekül ağırlığı Molekül iyonu (Cys) H 2 L (M + ) (Met) MnL 1 2(Molecular iyon) M + (Cys) [ML 2 2] + fragment Sistein Schiff bazı ve mangan(iii) komplekslerinin kütle spektrumlarında gözlenen moleküler 14

15 iyon pikleri bu bileşiklerin belirlenen yapılarının doğruluğunu desteklemektedir. X. Işınları Difraksiyon Metodu Threonin Schiff bazının yapısı X ışınları difraksiyon metoduyla açıkça belirlenmiştir (13). Şekil 1.Threonin Schiff bazına ait RTEB III diyagramı V. Sonuç ve Öneriler Bu projenin başlangıcından önceki çalışmalarımızda elde ettiğimiz L- alanin ile 2-hidroksi-1- naftaldehit ile olan Schiff bazının X ışınlarına uygun kristalini elde edildi ve yapısının katı haldeyken keto formunda olduğunu belirlenmiştir(özcan vd. (14). 15

16 R H C N H R HC H C N H H H Fenol-İmin Keto-Amin Şekil 2. Amino asit Schiff bazları R N 3+ Mn N R Şekil 3. 1: 2 komplekslerin muhtemel açık yapıları Sentezlenen bazı Amino asit (L-Sistein, L-Metiyonin L-Serin) Schiff bazlarının ve mangan(iii) komplekslerinin açık yapıları yukarıda verilen analizlerden yararlanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçların bir kısmı daha detaylı bir şekilde yorumlanıp Synt.React.Inorg.Met-.rg.Chem.(2003) dergisinde yayınlanmıştır. Threonin Schiff bazının sentezi de yeni metodla gerçekleştirilmiş ve X-ışınları difraksiyon metodu ile açık yapısı belirlenmiştir. Bu sonuçlar da J.Molecular Structure (2003) dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmalarımızda diğer amino asitler olan Asparagin, Glutamin, Lizin, Argininin yine Schiff bazları hazırlanmış ve yapılarının aydınlatılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu Schiff 16

17 bazlarının mangan(iii) komplekslerinin sentezlenmesinde yaşanan problemler nedeniyle henüz sonuca gidilememiştir. Diğer taraftan diğer Glutamik asit, Aspartik asit,tirozin gibi amino asitlerin Template metotla mangan(iii) kompleksleri sentezlenmiş ve yapılarının aydınlatılmasına devam edilmektedir.bu çalışmalarımızda neticelendiğinde sonuçlar yorumlanarak yurt dışında bir dergide yayınlanmaya çalışılacaktır. Projemiz kapsamında kullanılan diğer aldehitlerden 8-hidroksikinolin-2-karboksialdehit ve naftalen-2,3-dikarboksialdehit in bazı amino asitler Schiff bazları hazırlanmaya çalışılmıştır ancak henüz netice alınamamıştır. Çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımızdan elde edilen bileşikler, model bileşik olmalarının yanında amino asitlerin türevleri olarak Schiff bazlarının kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ile birçok bilimsel çalışmaya katkıda bulunacak bilgileri içermektedir. V. Kaynaklar 1. Brudvig, G.W.; Crabtree, R.H.. Prog.Inorg.Chem.1990, 38, Debus, R. 1992, 1102, Ananyev, G.M.; Şakıyan, İ.; Diner, B.A.; Dismukes, G.C. Biochemistry, 2002, 41, Dismukes, G.C.; Sheats, J.E.; Smegal, J.A. J.Am.Chem.Soc. 1987, 109, Torayama H., Nishide T., Asada H., Fujiwara M. and Matsushita T.Polyhedron,1997, Vol.16.No Heinert, D.; Martell, A. E. J. Am. Chem. Soc. 1962, 84, Heinert, D.; Martell, A. E.. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, Heinert, D.; Martell, A. E. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, Thankarajan, N.; Mohanan, K.. J. Indian. Chem. Soc. 1986, LXIII, Şakıyan İ., Gündüz N., Gündüz T., Synth.React.Inorg.Met.-rg.Chem. 2001, 31,(7), Thankarajan,N. and Mohanan,K., J.Indian.Chem.Soc. 1986, Vol. LXIII., Stults, B.R.; Marianelli, R.S.; Day, V.W. Inorg. Chem. 1975, 14, Özcan,Y., Ide,S., Sakiyan,I.,Logoglu,E. J.Mol.Struc.658, 2003, Şakıyan,İ., Kılıç,Z., Hökelek,T, XV.Ulusal Kimya Kongresi, 4-7 Eylül, 2001,İstanbul. 17

18 VII.Ekler a)mali Bilanço ve Açıklamaları Aşağıda, bu proje kapsamında yapılan harcamalar tarih sırasına göre verilmiş olup, ayrıca mali bilanço Tablo X de verilmiştir. Tablo X. Projenin mali bilançosu Tarih 300 nolu kalem (Spektral Analiz) 400 nolu kalem (Kimyasal Madde ve Kırtasiye) 600 nolu kalem (Cihaz ve cihaz tamiri) ,000,000, Toplam Toplam gider , b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar (BAP Demirbaş numaraları dahil) Bu projeden alınan Magnetik Karıştırıcılı Isıtıcı halen devam eden araştırmalarda kullanılmaktadır. Bundan sonraki projeler için de kullanılabilecek durumdadır. 18

19 e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler Bu projeden iki tane yurt dışı yayın yapılmıştır.ekte sunulmuştur. 1) Şakıyan,İ. Yılmaz,H. Manganese(III) complexes of some amino acids (L-serine, L- methionine, L-Cystein) Schiff bases derived 2-Hydroxy-1-naphtalhaldehyde Synth.React.Inorg.Met.rg.Chem 2003 (6) ) Özcan,Y., İde,S., Şakıyan,İ., Logoglu,E. Structure and Characterization of N-(2- Hydroxy-1-naphthylidene)threonine J.Mol.Struct. 2003, 658, Teşekkür Projeyi destekleyen A.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğüne ve çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. 19

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞI İLE ASİMETRİK 2-TRİFLURMETİL DİHİDRFURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Prof. Dr. A. Tarık PEKEL Dr. Mehmet YILMAZ Araş.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 167-176, 2008 4-[(2-HİDRKSİETİLİMİN)METİL]BENZEN-1,3- DİL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MDİFİKASYNU VE ELEKTRKİMYASAL DAVRANIŞLARININ

Detaylı

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 128-134 (2007) DİBENZO VE DİBENZODİAZA CROWN ETER PREKÖRSÖRLERiNDEN N,N'-BiS-(2-KARBOKSi-4,6- DiNiTROFENİL)- 1,2-DİAMİNOETANIN SENTEZLENMESİ Synthesis of Some

Detaylı

Amino Asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir.

Amino Asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. Amino Asitler Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. 1 Fizyolojik ph da, amino asitlerin amino grubu proton taşır ve pozitif yüklüdür;

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ DÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ FEN DERGİİ (E-DERGİ). 2008, 3(2), 205-210. BAZI DİTİYOFOFONAT -O-ALKİL ETERLERİNİN PARAMAGNETİK PRAEODİMYUM(III) KOMPLEKLERİNİN PEKTROKOPİK İNCELENMEİ Ahmet AYDIN *, Nurcan ACAR

Detaylı

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye BAZI N-ALKİL NÎTR ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI HaJil HŞGÖREN (*) ve Giray T PAL (**) (*) Dile Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye (**) Dile Öniu, Eğitim FaJültesi

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr.Hakkı Erdoğan, herdogan@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFK 601 İlaç Nomenklatürü I S 3 0 3 EFK 602 İlaç Nomenklatürü

Detaylı

HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini

HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L001 HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini HAZIRLAYAN Yük. Kimyager Ozan HALİSÇELİK Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Gübre Numunelerinde

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ NMR organik bilesiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çesitli çekirdeklerin

Detaylı

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Giriş NMR organik bileşiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çeşitli çekirdeklerin çalışılmasında kullanılabilir : 1 H 13 C 15

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fırat Üniv Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv Journal of Science 26(2), 125-1, 20 26(2), 125-1, 20 Özet 2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-1 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Her NMR spektrumu bir karmaşık bilgiler topluluğudur. Spektrayı kolaylıkla

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, Mehmet ERTUĞRUL b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 AZO BİLEŞİKLERİ İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Synthesis of Metal Complexes Inculuding Azo Compounds and Invastigation of Their Photochromic Properties Bahar

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

Amino Asitler. ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2. Prof. Dr.

Amino Asitler. ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2. Prof. Dr. Amino Asitler Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. Prof. Dr. Fidancı 1 Fizyolojik ph da, amino asitlerin amino grubu proton taşır ve

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) 2017 Yılında Döner Sermaye Kapsamında Gerçekleştirilecek Analizler için Fiyat Listesi Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

(1) (2) (A) (B) (C) (D) (E)

(1) (2) (A) (B) (C) (D) (E) Analitik Kimya-1 Aşağıda verilen çözeltiler NaH, Na 2 C 3 ve NaHC 3 ten birini veya ikisini içermektedir. Çözeltiden alınan 25.0 ml lik kısımlar (1) fenolftaleyn ve (2) bromokrezol yeşili indikatörleri

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10 IR spektroskopisi Dalga boyu aralığı Bölge Dalga sayısı aralığı (cm (mm) ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10 Kızıl ötesi bölgesinde soğurma, moleküllerin titreşme ve dönme

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

Yeni Karışık Donörlu Makrosiklik Grup İhtiva Eden Floresent Ligandların Sentezi ve Metal Katyonları ile Kompleks Oluşturma Özelliklerinin

Yeni Karışık Donörlu Makrosiklik Grup İhtiva Eden Floresent Ligandların Sentezi ve Metal Katyonları ile Kompleks Oluşturma Özelliklerinin Yeni Karışık Donörlu Makrosiklik Grup İhtiva Eden Floresent Ligandların Sentezi ve Metal Katyonları ile Kompleks Oluşturma Özelliklerinin Spektroflorimetrik Metotla İncelenmesi Kimyager aynı zamanda bir

Detaylı

Ultraviyole (morötesi) / Visible (Görünür Bölge) Moleküler Absorpsiyon spektroskopisi

Ultraviyole (morötesi) / Visible (Görünür Bölge) Moleküler Absorpsiyon spektroskopisi Ultraviyole (morötesi) / Visible (Görünür Bölge) Moleküler Absorpsiyon spektroskopisi Çalışma ilkesi: Moleküler absorpsiyon spektroskopisi 160-780 nm dalga boyları arasındaki ışığın b ışın yoluna sahip

Detaylı

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul Enstürmantal Yöntemler Y - II Prof.Dr. Erhan Öner Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E Fakültesi, Tekstil Eğitimi E BölümüB - İstanbul İçerik Spektrofotometrik Metodlar Infrared Spektroskopisi Nükleer

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. KİŞİSEL BİLGİLER 1.1. Adı Soyadı: Gökhan ALPASLAN 1.2. Doğum Tarihi ve Yeri: 29.06.1982 / ANKARA 1.3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 1.4. Öğrenim Durumu: Doktora 2. AKADEMİK DERECELER 2.1. Eğitim (dereceler, alan,

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 ANTRAKİNON BİLEŞİKLERİ İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Synthesis of Metal Complexes Including Anthraquinone Compounds and Invastigation of Their Photochromic

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL Fotosentez FOTOSENTEZ Işık enerjisinin kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir. Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddelerden (H 2 O, CO 2 ), ışık enerjisi ve klorofil yardımı ile organik besin

Detaylı

FOSFAZENLER. Prof. Dr. Adem KILIÇ

FOSFAZENLER. Prof. Dr. Adem KILIÇ FOSFAZELER rof. Dr. Adem KILIÇ FOSFAZE BĠLEġĠĞĠ EDĠR? Fosfor bileşikleri ile azotlu nükleofillerin reaksiyonlarından fosfor azot bağı bulunduran bileşikler oluşur. Fosfor-azot arasında çift bağ bulunduran

Detaylı

Total protein miktarının bilinmesi şarttır:

Total protein miktarının bilinmesi şarttır: Total protein miktarının bilinmesi şarttır: protein veriminin belirlenmesi saflık kontrolu deneylerin optimizasyonu spesifik aktivite tayini ve saflaştırma derecesinin belirlenmesi (enzimler için) KULLANILAN

Detaylı

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI Fatma AYDIN* ve H. Nursevin ÖZTOP** ^Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak Çevre Mäh. Böl. Sivas - TÜRKİYE **Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Kimya Böl.

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 862-872 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi ONNO tipi bir Schiff bazı ve İndirgenmiş Türevinin Çeşitli Metallerle Yaptığı

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

AMİNO ASİTLER. Amino asitlerin Genel Yapısı

AMİNO ASİTLER. Amino asitlerin Genel Yapısı Alanin AMİNO ASİTLER Prof Dr M KONUK, Dr R Liman Arjinin Amino Asitler Proteinlerin temel yapıtaşıdır İstisnalar l haricinde; tüm proteinler 20 farklı a.a. ten meydana gelir. Proteinlerin içerisinde farklı

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

Glisin ve Salisilaldehitten Oluşan Schiff Bazının Oluşum ve Protonasyon Dengelerinin Spektrofotometrik ve Potansiyometrik Metotla İncelenmesi

Glisin ve Salisilaldehitten Oluşan Schiff Bazının Oluşum ve Protonasyon Dengelerinin Spektrofotometrik ve Potansiyometrik Metotla İncelenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 103-111 Glisin ve Salisilaldehitten Oluşan Schiff Bazının Oluşum ve Protonasyon Dengelerinin Spektrofotometrik ve Potansiyometrik Metotla İncelenmesi

Detaylı

Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni 3 (OH) 2 V 2 O 7.3H 2 O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu

Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni 3 (OH) 2 V 2 O 7.3H 2 O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 15(2) 58-65 (2013) Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni 3 (OH) 2 V 2 O 7.3H 2 O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu Berna TEKİN *, Duygu POLAT Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır.

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. 1828 Berzelius elementleri sembolize etmek için harfleri kullandı. 1829 Döbereiner

Detaylı

2008-2009 Güz Yarı Dönemi

2008-2009 Güz Yarı Dönemi BİY315 AMİNO ASİTLER Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Amino asitlerin yapısı Amino asit yapısındaki karbonlar iki sistemle tanımlanır: Numaralandırma ve sembol. α karbon atomu bir kiral

Detaylı

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI Programın Yürütücüsü : Doç. Dr Arzu KARAKURT Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Programa Kabul İçin Gerekli Ön Koşullar: Eczacılık Fakültesi mezunları kabul edilir. YÜKSEK

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL DUYGU ŞENOL ÖĞRENİM DURUMU Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüTekstil Mühendisliği Bölümü (2003-2009) Yüksek Lisans: K. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü (1999-2002) Lisans: Hacettepe

Detaylı

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi ve Spektrofotometri Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi Nedir? Maddeyle ışığın (elektromagneek radyasyon) etkileşimini

Detaylı

KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 2 22 KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Ayşegül (YARDIMCI) GÖLCÜ Mustafa DOLAZ Selahattin

Detaylı

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Burçin PİŞKİN, Emek Möröydor DERUN, Sabriye PİŞKİN YILDIZ TEKNİK

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN ÜRETİLEN BİYOPOLİMERİN UYGULAMALARI

GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN ÜRETİLEN BİYOPOLİMERİN UYGULAMALARI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA 3 (Çalıştay 2012) GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın!

NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın! Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın! KONU İLGİ Kanatlı beslemede amino asit, sindirilebilir amino asit parametrelerinin önemi ve analizleri amino asit analizleri

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU A. DURMUŞ, H. KAŞGÖZ, A. KAŞGÖZ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar, İSTANBUL durmus@istanbul.edu.tr

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and atural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 1 Araştırma Makalesi / Research Article SYTHESIS AD CHARACTERIZATIO OF A EW AMIOPHOSPHAZAE

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

PİRİNANIN PİROLİZİNİN TG-MS KULLANILARAK İNCELENMESİ VE FTIR İLE KARAKTERİZASYONU

PİRİNANIN PİROLİZİNİN TG-MS KULLANILARAK İNCELENMESİ VE FTIR İLE KARAKTERİZASYONU PİRİNANIN PİROLİZİNİN TG-MS KULLANILARAK İNCELENMESİ VE FTIR İLE KARAKTERİZASYONU Uğur ÖZVEREN, Aylin BOZTEPE, Hülya BİLAKAYA, G. Ezgi CİĞER, G. Özden ÖZBAKIR, Z. Sibel ÖZDOĞAN Marmara Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987. Y. Lisans Kimya Illinois Institute of Tecnology, Chicago,IL, USA 1996

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987. Y. Lisans Kimya Illinois Institute of Tecnology, Chicago,IL, USA 1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri ÇEVİK 2. Doğum Tarihi : 01.07.1966 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987 Y. Lisans Kimya Illinois Institute

Detaylı

Spektroskopi. Madde ile ışın arasındaki etkileşmeyi inceleyen bilim dalıdır.

Spektroskopi. Madde ile ışın arasındaki etkileşmeyi inceleyen bilim dalıdır. Spektroskopi Madde ile ışın arasındaki etkileşmeyi inceleyen bilim dalıdır. Bu yöntemde bir örnekteki atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan

Detaylı

PROJENiN ADI : MANYETiK ALANIN KALSiYUM KARBONAT ( KALSiT ) ÇÖZÜNÜRLÜGÜNE ETKiSiNiN iletkenlik ÖLÇÜMÜ VE ALEV SPEKTROFOTOMETRi YÖNTEMiYLE incelenmesi

PROJENiN ADI : MANYETiK ALANIN KALSiYUM KARBONAT ( KALSiT ) ÇÖZÜNÜRLÜGÜNE ETKiSiNiN iletkenlik ÖLÇÜMÜ VE ALEV SPEKTROFOTOMETRi YÖNTEMiYLE incelenmesi TÜBİTAK Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı TOKAT BÖLGESİNDEKİ KİMYA ÖĞRETMENLERİNİ KİMYA EĞİTİMİ VE BİLİM DANIŞMANLIĞI YÖNÜNDEN DESTEKLEME ÇALIŞTAYI 16 22 Haziran 2008 TOKAT PROJENiN ADI : MANYETiK

Detaylı

KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir)

KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir) 1 KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir) GİRİŞ Sekizinci sınıf Kimya dersi yedinci sınıf Kimya dersinin devamıdır. Sekizinci sınıfta gerçekleştirilmesi

Detaylı

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi,

Detaylı

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu:

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 2009 2010 BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, 07.06.2010 Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 1- BeH2 ün yapısını ve özelliklerini (elektron dağılımı, bağ derecesi ve manyetik özelliği)

Detaylı

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM Yaşam için gerekli enerjinin tümü güneşten gelir.güneşte hidrojen füzyonla helyuma dönüşür ve ışık üretilir.yeşil bitkiler güneş ışığının enerjisini fotosentezle glukozdaki kimyasal

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması PROTEİNLER -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler -Aminoasitler --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması - Esansiyel olan veya olmayan amino asitler -Proteinlerin Kimyasal Özellikleri

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

AMİNO ASİTLER. Yard.Doç. Dr. Melike BARAN EKİNCİ MAKÜ Gıda Kimyası Ders Notları

AMİNO ASİTLER. Yard.Doç. Dr. Melike BARAN EKİNCİ MAKÜ Gıda Kimyası Ders Notları AMİNO ASİTLER Yard.Doç. Dr. Melike BARAN EKİNCİ MAKÜ Gıda Kimyası Ders Notları Proteinler Yunanca da birinci sırada anlamına gelen proteois kelimesinden türemiştir. Proteinler canlı bir hücrenin kuru ağırlık

Detaylı

6-AMİNO-m-KRESOL POLİMERİNİN PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ *

6-AMİNO-m-KRESOL POLİMERİNİN PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ * 6-AMİNO-m-KRESOL POLİMERİNİN PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ * Synthesis and Investigation of Corrosion Performance of 6-Amino-m-Cresol on Stainless Steel Esra PALMANAK

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Koca a, *, A. Binnaz Hazar b, Deniz Uzunsoy b, Sinem Benlioğlu b Özet a Marmara

Detaylı

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Güneydoğu Anadolu asfaltitleri

Detaylı

N 2 O 2 Tipi Schiff Bazı Ligandı ile Sentezlenen Cu(II) Kompleksinin X-Işını Yapısı ve Termal Özelliği

N 2 O 2 Tipi Schiff Bazı Ligandı ile Sentezlenen Cu(II) Kompleksinin X-Işını Yapısı ve Termal Özelliği SDU Journal of Science (E-Journal), 2013, 8 (2): 163-174 N 2 O 2 Tipi Schiff Bazı Ligandı ile Sentezlenen Cu(II) Kompleksinin X-Işını Yapısı ve Termal Özelliği Ahmet Karahan 1,*, Alper Yardan 1, Yasemin

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı