2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu"

Transkript

1 Fırat Üniv Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv Journal of Science 26(2), 125-1, 20 26(2), 125-1, 20 Özet 2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve A rhan GÖRGÜLÜ 1, Murat YILMAZ 1, *Furkan ÖZE 1, Kenan KRA 1 1 Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ TÜRKİYE (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Hekzaklorosiklotrifosfazen (1) ile 2,2'-bifenol argon atmosferinde reaksiyona sokularak 2,2'-dikloro-4,4,6,6- bis(spiro(2',2''-dioksi-1',1''-bifenilil))siklotrifosfazen (2) bileşiği elde edildi 2 bileşiği 2-hidroksibenzaldehit ile K 2C 3 lı ortamda etkileştirilerek 2,2-bis(2-formilfenoksi)-4,4,6,6-bis(spiro(2',2''-dioksi-1',1''- bifenilil))siklotrifosfazen (3) bileşiği elde edildi Elde edilen 3 bileşiği aromatik primer aminlerle (Ar-H 2 veya Ar-CH 2-H 2) etkileştirilerek Schiff Bazı taşıyan siklotrifosfazen bileşikleri (4-11) elde edildi 2,2-bis(2- formilfenoksi)-4,4,6,6-bis(spiro(2',2''-dioksi-1',1''-bifenilil))siklotrifosfazen (3) bileşiği sırasıyla 4- metoksibenzilamin, 2-klorobenzilamin, 4-klorobenzilamin, R-(+)-1-(2-naftil)etilamin, 2-hidrosifenilamin, 4- hidrosifenilamin, 4-nitrilfenilamin, 2-fenilfenilamin, 2-amino-4-klorofenol ve 2-aminopirimidin-kullanılmıştır Elde edilen ürünlerin yapıları FT-IR, ( 1 H, C, 31 ) MR ve elementel analiz ile aydınlatıldı Anahtar Kelimeler: Hekzaklorosiklotrifosfazen, Fosfazen, Siklofosfazen, Schiff Bazı The Synthesis and Characterization of Some Schiff Base Derivates of 2,2- Bis(2-Formylphenoxy)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''-Bifenilyl)) Cyclotriphosphazene Abstract In this study, hexachlorocylotriphosphazene (1) was reacted with biphenyl-2,2'-diol From this reaction, 2,2- dichloro-4,4,6,6-bis(spiro(2',2''-dioxy-1',1''-bifenilyl))cyclotriphosphazene (2) was obtained Since hexachlorocylotriphosphazene is sensitive to air and moisture, experimental studies were carried out at without air and moisture in argon atmosphere 2,2-bis(2-formilphenoxy)-4,4,6,6-bis(spiro(2',2''-dioxy-1',1''- bifenilyl))cyclotriphosphazene (3) was synthesized from the reaction of (2) with 2-hydroxybenzaldehyde Schiff Base containing compounds (4-) were synthesized by the reaction of 2,2-bis(2-formilphenoxy)-4,4,6,6- bis(spiro(2',2''-dioxy-1',1''-bifenilyl))cyclotriphosphazene (3) with 4-methoxy benzylamine, 2-chlorobenzylamine, 4-chlorobenzylamine, 2-naphthylethylamine, 2-hydroxyphenylamine, 4-hydroxyphenylamine, 4- nitrilephenylamine, 2-phenylphenylamine, 2-hydroxy-4-chlorophenylamine and 2-aminopyrimidine respectively The structures of the compounds were characterized by FT-IR, ( 1 H, C and 31 ) MR spectroscopy and elemental analysis Keywords: Hexachlorocyclotriphosphazene, hosphazene, Cyclophosphazene, Schiff Base 1 Giriş Fosforun azot ile yaptığı bileşikler üç ana grupta incelenebilir ile arasındaki bağ sayısı tek olduğu zaman fosfazan (H 2-H 4), çift olduğu zaman fosfazen (H=H 3), üç olduğu durumda ise fosfazin ( H 2) olarak adlandırılmaktadır Fosfazenler de monofosfazenler, siklofosfazenler ve polifosfazenler olmak üzere üç grupta incelenebilir Monofosfazenler, R=R 3 yapısına sahiptirler Birçok temel özellikleri halkalı ve polimerik fosfazenlere benzer Halkalı fosfazenlere göre daha kararsız yapıdadırlar Bağ yapıları incelendiğinde halkalı ve polimerik fosfazenlerde görülen bağ yapısının hemen hemen aynısı olduğu söylenebilir Siklo veya polifosfazenler en iyi bilinen ve üzerinde en çok çalışmanın bulunduğu - bileşikleridir [1-6] Bu bileşikler her fosfor atomuna iki tane sübstitüentin bağlı olduğu halkalı veya düz zincirli bileşiklerdir Bu tür -

2 A rhan Görgülü, Murat Yılmaz, Furkan Özen, Kenan Koran yapısı daha büyük moleküllü bileşikler oluşturmaya yatkındır Gözlenebilen yapılar trimer, tetramer veya daha az olmakla beraber daha büyük halkalı fosfazenler şeklindedir Siklofosfazenlerin elektronik yapılarının detaylı olarak incelenmesi hala güncelliğini koruyan aktif bir araştırma konusudur Konunun genel bir değerlendirmesini yapabilmek için rezonans yapılarının yazılması gerekir Siklotrifosfazenin rezonans yapıları aşağıda verilmiştir Sübstitüent olarak halojen, amino, azido, alkoksi, ariloksi, alkil amino, alkil veya aril gibi organik gruplar veya bunların bir karışımı olabilir Fosfazen türevlerinin pek çok tıbbi uygulama alanı incelenmiş ve çok değişik sonuçlar elde edilmiştir Bunlar; 1 Antikanser ajanı olarak: Bazı çalışmalarda fosfazen türevlerinin hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen deneylerde tümör oluşumunu önleyici etki gösterdiği bulunmuştur [7-9] 2 Bakteri ve mikroorganizmalara karşı uygulama alanları: Fosfazenin türevlerinin çeşitli hastalıklara neden olan bakteri ve mikroorganizmalara karşı etkili oldukları bulunmuştur Ayrıca insektisit olarak kullanılan fosfazen türevleri de mevcuttur [10-12] 3 Kontakt lens olarak kullanımları: Yapılan çalışmalarda sentezlenen fosfazen türevlerinin yüksek oksijen geçirgenliği ve yüksek refraktif indekse sahip olmaları nedeniyle kontakt lenslerin yapımında kullanılabilirlikleri hakkında patentler alınmıştır [] 4 rgan naklinde uygulamaları: Konu üzerinde yapılan bir çalışmada poli[(etilalanato)(imidazolil)]fosfazen bileşiğinin böbrek nakillerinde biyolojik uyumluluğu sağlayıcı görev gördüğü saptanmıştır [] 5 Diş dolgu maddesi olarak kullanımları: Bir kısım fosfazen türevlerinin diş dolgu maddesi olarak kullanılabildikleri gözlenmiştir [15] 6 Enzim inhibitörü olarak kullanımları: Yapılan araştırmalar sonucu bazı fosfazen türevlerinin üreaz enzimini inhibe ettiği bulunmuştur [16] Bu çalışmada, hekzaklorosiklotrifosfazenin, 2,2 -bifenol ile reaksiyona sokularak 2,2' dikloro-4,4,6,6-bis(spiro(2',2''-dioksi-1',1''- bifenilil))-siklotrifosfazen bileşiği (2) elde edildi[17] 2 Bileşiğinin 2-hidroksibenzaldehit ile reaksiyonundan 2,2-bis(2-formilfenoksi)-4,4,6,6- bis(spiro(2',2''-dioksi-1',1''-bifenilil)) siklotrifosfazen bileşiği (3), sentezlenmiştir Bu bileşiğin (3), 4-metoksibenzilamin, 2- klorobenzilamin, 4-klorobenzilamin, R-(+)-1-(2- naftil)etilamin, 2-hidrosifenilamin, 4- hidrosifenilamin, 4-nitrilfenilamin, 2- fenilfenilamin, 2-amino-4-klorofenol ve 2- aminopirimidin ile reaksiyonları sonucu Schiff Bazı taşıyan fosfazen bileşikleri elde edilmiştir R(-)-1-siklohekziletilamin ve 4-metilbenzil amin bileşiklerinden ise Schiff Bazı elde edilememiştir 2 Materyal ve Metot Hekzaklorosiklotrifosfazen 4-hidroksibenzaldehit, 2,2'-bifenol, 2-aminofenol, 4- aminofenol, 4-metoksibenzilamin, 2- klorobenzilamin, 4-klorobenzilamin, R-(+)-1-(2- naftil)etilamin, 4-nitrilanilin, 2-fenilanilin, 2- amino-4-klorofenol ve 2-aminopirimidin Aldrich firmasından, potasyum karbonat, THF, n-hekzan, kloroform Merck firmasından temin edilmiştir Elde edilen ürünlerin karakterizasyonunda CHS 932 (LEC) marka elementel analiz cihazı, erkin Elmer FT-IR spektrofotometresi, Bruker D 400 High erformance Digital FT- MR spektrometresi kullanıldı MR çalışmaları için çözücü olarak CD 3-d kullanıldı Elementel analiz ve MR çalışmaları Fırat Üniversitesi Araştırma Laboratuvarlarında gerçekleştirildi 21 Sentez ve Karakterizasyon 211 2,2-dikloro-4,4,6,6-bis(spiro(2',2''- dioksi-1',1''-bifenilil)siklotrifosfazenin (2) Sentezi ve Reaksiyon sistemi argon atmosferinde hazırlandıktan sonra 20 g (480 mmol) K 2C 3, üzerine 50 ml aseton ve 107 g (5749 mmol) 2,2'-bifenol eklenerek reaksiyon ortamı buz ile 0 o C ye soğutuldu ve magnetik karıştırıcı ile 5-10 dk karıştırıldı ve 102 g (2938 mmol) hekzaklorosiklotrifosfazen aseton çözücüsünde çözündükten sonra damla damla eklenerek reaksiyon başlatıldı Reaksiyon oda sıcaklığında

3 2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''-Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve ve argon atmosferinde 2 saat devam edildi [17] Reaksiyon sona erdikten sonra vakum altında süzüldü süzgeç kağıdında kalan kısım aseton ile yıkandı, süzme ve yıkama işlemi sona erdikten sonra süzgeç kağıdında kalan madde diklorometan ile ekstrakte (5x50 ml) edildi Diklorometan dönerli buharlaştırıcı ile ortamdan uzaklaştırılmasıyla beyaz katı madde elde edildi 2 bileşiği asetonda kristallendirildi 2 bileşiği 32 g, verim % 85, C 24H , MA: g/mol FT-IR (KBr, cm -1 ); 3034, 3071 ν C-H(Ar), 2923 ν C-H(alifatik), 38, 75, 1500, 1582, 1604 ν C=C, 1163, 1179 ν = ve 951 ν --C 31 - MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 199 (d, 2, ( 2C 12H 8)), 296 (dd, 1, 2), 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, (m, 16H, C 12H 8) C-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, (C 6 ), (C 2 ), (C 3 ), (C 4 ), (C 5 ) ve 756 (C 1 ) 212 2,2-bis(2-formilfenoksi)-4,4,6,6- bis(spiro(2',2''-dioksi-1',1''-bifenilil))siklotrifosfazenin (3) Sentezi ve Havası alınmış 100 ml lik tek ağızlı bir balona 350 g (610 mmol) 2,2-dikloro-4,4,6,6- bis(spiro(2',2''-dioksi-1',1''bifenilil)siklotrifosfazen (2), üzerine 25 ml THF, 9 g (1220 mmol) 2-hidroksi benzaldehit ve 15 g (2440 mmol) K 2C 3 reaksiyon oda sıcaklığında 48 saat manyetik karıştırıcı ile karıştırılarak reaksiyon tamamlandı [17] Çözelti süzüldü ve çözücüsü uzaklaştırıldıktan sonra kloroformda çözülüp, n- hekzanda çöktürülerek eterle yıkandı Madde kurutulduktan sonra 31 g beyaz katı madde elde edildi Verim: % 68 Elementel Analiz (%Deneysel/ Teorik); C: 6055/6122, H: 345/352, : 550/564 FT-IR (KBr, cm -1 ); 3093 ν C-H(Ar), 1694 ν C=, 1602, 1581 ν C=C, 1230, 1171 ν = ve 938 ν --C 31 -MR (ppm, CD 3- d): δ ppm, 2485 (d,2), 1080 (dd, 1) 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 1044 (s, 2H, H ), 806 (d, 2H, H 11 ), 705 (t, 2H, H 10 ), (m, 20H, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8, H 9 ) C-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, (C ), (C 7 ), 785 (C 1 ), 544 (C 9 ), (C 5 ), (C 3 ), (C 11 ), (C 10 ), (C 6 ), (C 4 ), 126 (C 12 ) ve (C 8 ) 2 2,2-bis(2-formilfenoksi)(4-metoksi- benzilimin)-4,4,6,6-bis(spiro(2',2''-dioksi- 1',1''-bifenilil)siklotrifosfazenin (4) Sentezi ve 100 ml lik balona 50 ml THF koyduktan sonra üzerine 020 g (027 mmol) 2,2-bis(2- formil-fenoksi)-4,4,6,6-bis(spiro-(2',2''-dioxy- 1',1''-bifenilil)siklotri-fosfazen (3) ile 007 g (054 mmol) 4-metoksibenzil amin, üzerine 2 damla da asetik asit ilave edildi ve reaksiyon oda sıcaklığında 48 saat karıştırılarak gerçekleştirildi Reaksiyon sonunda THF çözücüsü dönerli buharlaştırıcıda uzaklaştırıldı ve kalan madde az miktarda kloroformda, çözülüp n-hekzan da çöktürülerek eterle yıkandı Madde kurutulduktan sonra açık kahverengi katı madde (4) elde edildi Aşağıda sentezlenen bütün bileşikler aynı yöntemle sentezlendi Sadece kullanılan aminler, madde miktarları, verimler ve spektrumları farklılık göstermektedir Verim: % 81 (020 g) Elementel Analiz (%Deneysel/ Teorik); C: 6550/6592, H: 420/451, : 667/712 FT-IR (KBr, cm -1 ); 3093 ν C-H(Ar), 2936 ν C-H(Alifatik), 1657 ν C=, 1611, 1584 ν C=C, 1250, 1176 ν = ve 940 ν --C 31 -MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 2528 (d, 2), 1046 (dd, 1) 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 860 (s, 2H, H ), 753-6,74 (m, 28H, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8, H 9, H 10, H 11, H 16, H 17 ), 437 (s, 4H, H ), 381 (s, 6H, H 19 ) C-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 16882, (C 18 ), (C ), (C 7 ), 794 (C 1 ), 172 (C 9 ), 128 (C 15 ), 034 (C 16 ), (C 5 ), (C 3 ), (C 11 ), 12871(C 10 ), (C 6 ), (C 4 ), (C 12 ), (C 8 ), (C 2 ), 110 (C 17 ), 6663 (C ) ve 5526 (C 19 ) 5 bileşiği reaksiyon sonunda 008g krem rengi katı madde elde edildi Verim: % /6291, H: 350/386, : 701/707 FT-IR (KBr, cm -1 ); 3075 ν C-H(Ar), 2886, 2787 ν C-H(Alifatik), 1659 ν C=, 1632, 1604, 1582 ν C=C, 1272, 1174 ν = ve 944 ν --C 31 -MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 2509 (d, 2), 10 (dd, 1) 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 836 (s, 2H, H ), 766-6,95 (m, 32H, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8, H 9, H 10, H 11, H 16, H 17, H 18, H 19 ), 541 (s, 4H, H ) C-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, (C ), (C 7 ), 765 (C 1 ), 691 (C 9 ), 339 (C 15 ), 127

4 A rhan Görgülü, Murat Yılmaz, Furkan Özen, Kenan Koran 211 (C 20 ), 010 (C 18 ), (C 5 ), (C 3 ), (C 19 ), (C 17 ), (C 16 ), (C 11 ), (C 10 ), (C 6 ), (C 4 ), (C 12 ), 126 (C 8 ), (C 2 ) ve 6194 (C ) 6 bileşiği reaksiyon sonunda 011 g açık krem rengi katı madde elde edildi Verim: % /6291, H: 363/386, : 694/707 FT-IR (KBr, cm -1 ); 3060 ν C-H(Ar), 2881, 2787 ν C-H(Alifatik), 1659 ν C=, 1632, 1604, 1581 ν C=C, 1272, 1174 ν = ve 943 ν --C 31 -MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 2509 (d, 2), 10 (dd,1) 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 817 (s, 2H, H ), 766-6,95 (m, 28H, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8, H 9, H 10, H 11, H 16, H 17 ), 405 (s, 4H, H ) C-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, (C ), (C 7 ), 733 (C 1 ), 349 (C 9 ), 022 (C 18 ), (C 5 ), (C 3 ), (C 17 ), (C 16 ), (C 15 ) (C 11 ), (C 10 ), (C 6 ), (C 4 ), (C 12 ), (C 8 ), (C 2 ) ve 4230 (C ) 7 bileşiği reaksiyon sonunda 010 g turuncu renkli katı madde elde edildi Verim: % /7070, H: 436/460, : 634/666 FT-IR (KBr, cm -1 ); 3043 ν C-H(Ar), 2923, 27 ν C-H(Alifatik), 1654 ν C=, 1632, 1561 ν C=C, 1272 ve 1173 ν =, 949 ν --C 31 -MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 2509 (d, 2), 1023 (dd, 1) 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 844 (s, 2H, H ), (m, 38H, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8, H 9, H 10, H 11, H 16, H 17, H 19 H 20, H 21, H 22, H 24 ), 434 (s, 2H, H ), 160 (s, 6H, H 25 ) C-MR (ppm, CD 3- d): δ ppm, (C ), (C 7 ), 916 (C 1 ), 315 (C 9 ), (C 2, C 3, C 4, C 5, C 6, C 8, C 10, C 11, C 12, C 15, C 16, C 17, C 18, C 19, C 20, C 21, C 22, C 23, C 24 ), 5120 (C ) ve 2225 (C 25 ) 8 bileşiği reaksiyon sonunda 008 g açık kahverengi katı madde elde edildi Verim: % /6473, H: 346/391, : 724/755 FT-IR (KBr, cm -1 ); 3422 ν -H, 3071 ν C-H(Ar), 2928 ν C- H(Alifatik), 1621 ν C=, 1601 ν C=C, 1277, 1230 ν = ve 944 ν --C 31 -MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 2506 (d, 2), 1060 (dd, 1) 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 909 (s, 2H, H20 ), 833 (s, 2H, H ), (m, 32H, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8, H 9, H 10, H 11, H 16, H 17 ), 664 (s, 2H, H 18 ) C-MR 128 (ppm, CD 3-d): δ ppm, (C ), (C 7 ), C 19, 783 (C 1 ), 561 (C 9 ), 254 (C ), (C 5 ), (C 3 ), (C 11 ), (C 10 ), (C 17 ), (C 6 ), (C 4 ), (C 12 ), (C 8 ), (C 2 ), (C 15 ), (C 18 ) ve 180 (C 16 ) 9 bileşiği reaksiyon sonunda 018 g kahverengi katı madde elde edildi Verim: % 78 Elementel Analiz (%Deneysel/Teorik); C: 6402/6473, H: 334/391, : 712/755 FT-IR (KBr, cm -1 ); 3341 ν -H, 3071 ν C-H(Ar), 2924 ν C-H(Alifatik), 1619 ν C=, 1586 ν C=C, 1271, 1230 ν = ve 945 ν --C 31 -MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 2497 (d, 2), 1083 (dd, 1) 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 877 (s, 2H, H 17 ), 827 (s, 2H, H ), (m, 32H, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8, H 9, H 10, H 11, H 15 ), 65 (s, 2H, H 16 ) C-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, (C ), (C 7 ), 758 (C 1 ), 317 (C 17 ), 189 (C 9 ), 000 (C 5 ), (C 3 ), (C 11 ), (C 6 ), (C 4 ), (C 12 ), (C 8 ), (C ), (C 2 ), (C 15 ) ve (C 16 ) 10 bileşiği reaksiyon sonunda 016 g beyaz renkli katı madde () elde edildi Verim: % /69, H: 360/387, : 884/896 FT-IR (KBr, cm -1 ); 3071 ν C-H(Ar), 2217 ν C, 1692 ν CH, 1620 ν C=, 1604 ν C=C, 1274, 1231 ν = ve 940 ν - -C 31 -MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 2498 (d, 2), 1110 (dd, 1) 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 1044 (s, 1H, H 24 ), 862 (s, 1H, H ), 830 (s, 1H, H 22 ), (m, 27H, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8, H 9, H 10, H 11, H 15, H 16, H 19 H 20, H 21 ) C- MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, (C 24 ), (C ), (C ), (C 17 ), (C 18 ), 781 (C 1 ), 766 (C 16 ), 540 (C 9 ), 381 (C 20 ), 335 (C 21 ), (C 5 ), (C 3 ), (C 11 ), (C 22 ), (C 10 ), (C 20 ), (C 6 ), (C 4 ), (C 12 ), (C 8 ), (C 19 ), (C 2 ), (C 25 ), (C 15 ) ve (C 12 ) 11 bileşiği reaksiyon sonunda 010 g beyaz renkli katı madde elde edildi Verim: % /7106, H: 406/423, : 647/668 FT-IR (KBr, cm -1 ); 3060 ν C-H(Ar), 1622 ν C=, 1602, 1577 ν C=C, 1272, 1229 ν = ve 943 ν --C 31 -MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 25 (d, 2), 1083 (dd, 1) 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 876 (s,

5 2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''-Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve 2H, H ), 829 (s, 2H, H 19 ), (m, 38H, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8, H 9, H 10, H 11, H 16, H 17, H 18, H 21, H 22, H 23 ) C-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, (C ), (C ), (C 7 ), 762 (C 1 ), 942 (C 20 ), 542 (C 9 ), 237 (C 18 ), 011 (C 15 ), 002 (C 16 ), (C 23 ), (C 5 ), (C 3 ), (C 22 ), (C 21 ), (C 11 ), (C 10 ), (C 6 ), (C 19 ), (C 17 ), (C 4 ), (C 12 ), (C 8 ) ve (C 2 ) 12 bileşiği reaksiyon sonunda 0 g turuncu renkli katı madde elde edildi Verim: % /7106, H: 406/423, : 647/668 FT-IR (KBr, cm -1 ); 3370 ν -H, 3067 ν C-H(Ar), 3067 ν C- H(Alifatik), 1618 ν C=C, 1274, 1230 ν = ve 945 ν --C 31 -MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 2483 (d, 2), 1078 (dd, 1) 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 1050 (s, 2H, H 20 ), 885 (s, 2H, H ), (m, 30H, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8, H 9, H 10, H 17, H 19 ) C-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, (C ), (C 8 ), (C 2 ), (C 19 ) ve C 16 bileşiği reaksiyon sonunda 012 g beyaz renkli katı madde elde edildi Verim: % 54 Elementel Analiz (%Deneysel/Teorik); C: 5953/62, H: 345/355, : 1020/1022 FT-IR (KBr, cm -1 ); 3066 ν C-H(Ar), 1601, 1581 ν C=C, 1274, 1230 ν = ve 945 ν --C 31 -MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 2485 (d, 2), 1078 (dd, 1) 1 H-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, 1043 (s, 1H, H23 ), 831 (s, 1H, H 15 ), 806 (s, 1H, H ), (m, 26H, H2, H 3, H 4, H 5, H 8, H 9, H 10, H 11, H 16, H 18, H 19 H 20, H 21 ) C-MR (ppm, CD 3-d): δ ppm, (C 23 ), (C ), (C 15 ), (C ), (C 7 ), (C 17 ), 786 (C 1 ), 550 (C 9, C 20 ), (C 5 ), (C 3 ), (C 11 ), (C 21 ), (C 10, C 19 ), (C 6 ), (C 4 ), (C 12 ), (C 22 ), (C 8 ), (C 18 ), (C 2 ) ve (C 16 ) (C 15 ), (C 7 ), (C ), 775 (C 1 ), 642 (C 9 ), 300 (C 18 ), (C 5 ), (C 3 ), (C 11 ), (C 10 ), (C 6 ), (C 17 ), (C 4 ), (C 12 ), H H Aseton K 2 C 3 ( 1 ) : ( 2 ) + 2 H THF K 2 C ( 2 ) ( 3 ) R a b a R THF R-H 2 THF a a R b ( 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ) ( 10, ) R 4 ; CH 2 CH 3 19 R 5 ; CH R 6 ; CH R 7 ; H 3 C R 8 ; H R 9 ; R 10 ; R 11 ; H 17 C R 12 ; H Şekil 1 Sentezlenen bileşiklerin genel reaksiyon şeması R ; Sonuçlar ve Tartışma 129

6 A rhan Görgülü, Murat Yılmaz, Furkan Özen, Kenan Koran 1 Hekzaklorosiklotrifosfazen neme karşı hassas olduğu için (2) bileşiğinin sentezi argon atmosferinde gerçekleştirildi Sübstitüsyon sonucu meydana gelen tüm ürünler kararlı yapıdadır Bu nedenle, Schiff Bazı ve türevlerinin sentezi için argon atmosferine ihtiyaç duyulmamıştır 2 Deneysel bölümde belirtildiği şekilde hekzaklorosiklotrifosfazenin (1), 2,2'-bifenol ile reaksiyonu sonucu 2,2-dikloro-4,4,6,6-bis(spiro- (2',2''-dioksi-1',1''-bifenilil) siklotri-fosfazen (2) bileşiği % 82 verimle elde edildi 3 2,2-dikloro-4,4,6,6-bis(spiro(2',2''-dioksi- 1',1''-bifenilil)siklotrifosfazenin, 2-hidroksibenzaldehit ile reaksiyonu sonucu 2,2-bis(2- formilfenoksi)-4,4,6,6-bis(spiro(2',2''-dioksi- 1',1''-bifenilil))siklotrifosfazen (3) bileşiği % 68 verimle elde edildi 4 3 Bileşiği 4-metoksibenzilamin, 2- klorobenzilamin, 4-klorobenzilamin, R-(+)-1-(2- naftil)etilamin, 2-hidrosifenilamin, 4-hidrosifenilamin, 2-fenilfenilamin ve 2-amino-4- klorofenol ile olan reaksiyonu sonucu FT-IR da bileşikte oluşan C= bağının varlığı ve C= bağının gözlenmemektedir 1 H- ve C-MR spektrumunları da bu yapıyı desteklemesi reaksiyonları sonucunda iki mol amin bileşiğinin de 3 bileşiği ile reaksiyona girdiğini göstermektedir Fakat 3 bileşiğinin 4- nitrilfenilamin ve 2-aminopirimidinle olan rekasiyonundan hem C=, hemde C= nin gözlenmesi, 3 bileşiğinin birer mol amin bileşiğiyle reaksiyona girdiğini göstermektedir 5 Sentezlenen bileşiklere ait FT-IR, 31, 1 H, C-MR spektrumları sentez ve karakterizasyon kısmında ayrıntılı olarak belirtilmiştir Aşağıda örnek olarak sadece 9 bileşiğine ait 31, 1 H, C- MR spektrumları şekil 2-4 de verilmiştir Şekil 2 9 Bileşiğinin 31 -MR spektrumu Şekil 3 9 Bileşiğinin 1 H-MR spektrumu Şekil 4 9 Bileşiğinin C-MR spektrumu 4 Kaynaklar 1 Gleria, M, and De Jaeger, R, (2001), Aspects f hosphazene Research, J Inorg And rganometa olymers, 11, Allcock, H R, (1972), hosphorus-itrogen Compounds, Academic ress, ew York 3 Koran, K, zen, F, Torğut, G, ıhtılı, G, Cil, E, Arslan, M, Görgülü, A, (20), Synthesis, Characterization and Dielectric roperties f hosphazenes Containing Chalcones, olyhedron, 79, [4] zen, F, Cil, E, and Arslan, M, (2012), Synthesis of ovel xime and xime Derivatives hosphazenes from Hexachlorocyclotriphosphazene, J Chem Soc ak, 34, Koran, K, zkaya, A, zen, F, Cil, E, Arslan, M, (20), Synthesis, Characterization And Biological Evaluation f ew xime hosphazenes, Res Chem Intermed, 39, Cil, E, Arslan, M, Görgülü, A, (2006), Synthesis And Charecterization f Benzyl And Benzoyl Substitueted xime-hospazenes, olyhedron, 25, Andrianov, A K, (2009), olyphosphazenes For Biomedical Applications, pp: , ew Jersey 0

7 2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''-Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve 8 Elmas, G, kumuş, A, Kılıç, Z, Hökelek, T, Açık, L, Dal, H, Ramazanoğlu,, Koç, LY, (2012), hosphorus itrogen Compounds art 24 Syntheses, Crystal Structures, Spectroscopic and Stereogenic roperties, Biological Activities, and DA Interactions of ovel Spiro-ansa-spiro- and Ansa-spiro-ansa- Cyclotetraphosphazenes, Inorg Chem, 51, Siwy, M, Seuk, D, Kaczmarczyk, B, Jaroszewicz, I, asulewicz, A, elczynska, M, evozhay, D And polski, A, (2006), Synthesis and in Vitro Antileukemic Activity of Some ew 1,3-(xytetraethylenoxy) Cyclotriphosphazene Derivatives, J Med Chem, 49, Bertani, R, Facchin and Gleria, M, (1989), rganometallic and Coordination Chemistry on hosphazenes art I Zn(II), d(ii) and t(ii) Complexes on Schiff Base-Containing Cyclophosphazenes, Inorganic Chemica Acta, 165, Akbas H, kumus, A, Kılıç, Z, Hökelek, T, Süzen, Y, Koç, L Y, Açık, L, Celik, Z B, (20), hosphoruse itrogen Compounds art 27 Synthesis, Structural Characterizations, Antimicrobial And Cytotoxic Activities And DA İnteractions f ew hosphazenes Bearing Secondary Amino Andpendant (4- fluorobenzyl)spiro Groups, European Journal of Medicinal Chemistry, 70, dabaşoğlu, M, Turgut,G, ve Karaer, H, (1999), reparation and Characterization f Chromophor Group Containing Cyclotriphosphazenes: I Imino Chromophor Carrying Some Cyclotriphosphazenes, hosphorus, Sulfur and Silicon, 152, 9-25 Andrianov, A K, (2009), olyphosphazenes For Biomedical Applications, pp: 9-0, ew Jersey Huili, C, and Chang, TC, (1990), Studies n The Thermotropic Liquid Crystalline olymer, Journal of olymer Science: art A: olymer Chemistry, 28, Huili, C, and Chang, TC, (1991), Studies n The Thermotropic Liquid Crystalline olymer, Eur olym J, 27, Salman, SR, Farrant, RD, Lindon, JC, (1991), Studies f Taitomerism İn 2- Hydroxynphtaldehyde Schiff Bases By Multinuclear Magnetic Resonance, Spectroscopy Letters, 24, Carriedo G A, Catuxo, L F, Alonso, F J G, Elipe, G, Gonzalez A, (1996), reparation of a ew Type of hosphazene High olymers Containing 2,2'-Dioxybiphenyl Groups, Macromolacules, 16,

FOSFAZENLER. Prof. Dr. Adem KILIÇ

FOSFAZENLER. Prof. Dr. Adem KILIÇ FOSFAZELER rof. Dr. Adem KILIÇ FOSFAZE BĠLEġĠĞĠ EDĠR? Fosfor bileşikleri ile azotlu nükleofillerin reaksiyonlarından fosfor azot bağı bulunduran bileşikler oluşur. Fosfor-azot arasında çift bağ bulunduran

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (1) (2012) 10-15 Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 1 Adıyaman

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞI İLE ASİMETRİK 2-TRİFLURMETİL DİHİDRFURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Prof. Dr. A. Tarık PEKEL Dr. Mehmet YILMAZ Araş.

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and atural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 1 Araştırma Makalesi / Research Article SYTHESIS AD CHARACTERIZATIO OF A EW AMIOPHOSPHAZAE

Detaylı

Yeni Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Yeni Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Yeni Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Hülya ELMALI GÜLBAŞ 1,*,Yeşim HEPUZER GÜRSEL 2, Belkıs BİLGİ ERA 3 1 Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ

ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ Doğum Yılı 12.08.1980 YazıĢma Adresi Giresun Fen-Edebiyat, Kimya Bölümü, 28100, Giresun Telefon 0 (454) 216 12 55, cep: 0 505 776 48 86 Fax 0 (454) 216 45 18 e-posta

Detaylı

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ DÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ FEN DERGİİ (E-DERGİ). 2008, 3(2), 205-210. BAZI DİTİYOFOFONAT -O-ALKİL ETERLERİNİN PARAMAGNETİK PRAEODİMYUM(III) KOMPLEKLERİNİN PEKTROKOPİK İNCELENMEİ Ahmet AYDIN *, Nurcan ACAR

Detaylı

Hekza-(2-Formil 5-Metoksifenoksi)Siklotrifosfazen in Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Hekza-(2-Formil 5-Metoksifenoksi)Siklotrifosfazen in Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt., o.,. -7, Aralık 0 Telif hakkı EJAT a aittir Araştırma Makalesi www.ejosat.com I:- European Journal of cience and Technology Vol., o., pp. -7, June 0 Copyright 0

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE AKARA ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA RJELERİ KRDİASY BİRİMİ KRDİATÖRLÜĞÜE roje Türü roje o roje Yöneticisi :Bağımsız roje : B440004 : rof. Dr. Zeynel KILIÇ roje Konusu : -Aza-5-crown-5 veya,4-dioksa-8-azaspiro[4,5]deka-sübstitüe

Detaylı

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (2) (2013) 71-78 Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Koca a, *, A. Binnaz Hazar b, Deniz Uzunsoy b, Sinem Benlioğlu b Özet a Marmara

Detaylı

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI ZARİFE SİBEL ŞAHİN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi zarifesibel@sinop.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715757-4377 5464077397 Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Enerji

Detaylı

Oktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı

Oktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (1) (2013) 28-37 ktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı * Fırat

Detaylı

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 128-134 (2007) DİBENZO VE DİBENZODİAZA CROWN ETER PREKÖRSÖRLERiNDEN N,N'-BiS-(2-KARBOKSi-4,6- DiNiTROFENİL)- 1,2-DİAMİNOETANIN SENTEZLENMESİ Synthesis of Some

Detaylı

ESERLER Polimer Kimyası ve Endüstrisine Giriş adlı toplam 175 sayfalık kitabım basılmıştır. İlgililere duyurulur.

ESERLER Polimer Kimyası ve Endüstrisine Giriş adlı toplam 175 sayfalık kitabım basılmıştır. İlgililere duyurulur. ESERLER Polimer Kimyası ve Endüstrisine Giriş adlı toplam 175 sayfalık kitabım basılmıştır. İlgililere duyurulur. 2 BİLİMSEL MAKALELER 1) İ.E. GÜMRÜKÇÜOĞLU, H. KOCAOKUTGEN, S. ŞAŞMAZ,. "The Synthesis of

Detaylı

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE Doç. Dr. Muharrem KAYA Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE muharrem.kaya@dpu.edu.tr EĞİTİM 2004-2007 Gazi Üniversitesi, Doktora,

Detaylı

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER 1. Gönül Pamuk, Alper Tolga ÇOLAK, Okan Zafer Yeşilel, Filiz Yılmaz, Co(II)-piridin- 2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu, {[Co(H2O)6][Co(pydk)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Doçent doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 167-176, 2008 4-[(2-HİDRKSİETİLİMİN)METİL]BENZEN-1,3- DİL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MDİFİKASYNU VE ELEKTRKİMYASAL DAVRANIŞLARININ

Detaylı

Metal(II) 4-Etilbenzoatların Karışık-Ligand Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Metal(II) 4-Etilbenzoatların Karışık-Ligand Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 15 (2015) 021201 (1-7) AKU J. Sci. Eng. 15 (2015) 021201 (1-7)

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 AZO BİLEŞİKLERİ İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Synthesis of Metal Complexes Inculuding Azo Compounds and Invastigation of Their Photochromic Properties Bahar

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU A. DURMUŞ, H. KAŞGÖZ, A. KAŞGÖZ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar, İSTANBUL durmus@istanbul.edu.tr

Detaylı

YENİ BINAP TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BINAP TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BINA TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Synthesis of New Binap Derivative Ligand and Their Ruthenium Complexes, Investigation of Their Catalytic

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

Tetrakis-(2-fenil-4-penten-2-oksi) Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Tetrakis-(2-fenil-4-penten-2-oksi) Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(1), 9-14, 2014 26(1), 9-14, 2014 Özet Tetrakis-(2-fenil-4-penten-2-oksi) Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. KİŞİSEL BİLGİLER 1.1. Adı Soyadı: Gökhan ALPASLAN 1.2. Doğum Tarihi ve Yeri: 29.06.1982 / ANKARA 1.3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 1.4. Öğrenim Durumu: Doktora 2. AKADEMİK DERECELER 2.1. Eğitim (dereceler, alan,

Detaylı

Benzofuran sübstitüe kalkonların sentezi

Benzofuran sübstitüe kalkonların sentezi Journal Homepage: http://www.jaccer.com/anasayfa.aspx Benzofuran sübstitüe kalkonların sentezi Mehmet Taşkın ve Cumhur Kırılmış Makale Bilgileri: Mehmet Taşkın ve Cumhur Kırılmış. Benzofuran sübstitüe

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU YENİ PİRİMİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE REAKSİYONLARI.

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU YENİ PİRİMİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE REAKSİYONLARI. T.C. AKARA ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİ RAPRU YEİ PİRİMİDİ TÜREVLERİİ SETEZİ VE REAKSİYLARI Proje Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜ Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 02040 / ADIYAMAN Tel : 0416 2233800 dahili 2808 Faks: 0416 2231774 E -Posta : ckirilmis@adiyaman.edu.tr / ckirilmis@gmail.com

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. FATİH EYDURAN

Yrd.Doç.Dr. FATİH EYDURAN Yrd.Doç.Dr. FATİH EYDURAN Organik Eğitim Bilgileri 1983-1990 Lisans Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 1991-1995 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalı 1995-2000 Doktora

Detaylı

ERSİTES ABSTRACTT. ftalosiyanin 10,10,10- anhydrous. 10,10,10- phthalonitrile. (1) and. which is 10,10,10- (IV))-2,2-p-p. es. phthalocyanines.

ERSİTES ABSTRACTT. ftalosiyanin 10,10,10- anhydrous. 10,10,10- phthalonitrile. (1) and. which is 10,10,10- (IV))-2,2-p-p. es. phthalocyanines. AADLU ÜİVE ERİTE Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Cilt: 14 ayı: 2 2013 ayfa: 135-142 ARAŞTIRMAA MAKALEİ /REEARCH ARTICLE Dilek ELMALI 1, Gürol Özhan DEMİREL 1 (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-HEPTADEKALRDEİLL)

Detaylı

Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Suzuki-Miyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi. Murat Yiğit

Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Suzuki-Miyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi. Murat Yiğit Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (1) (2014) 1117 Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının SuzukiMiyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi Murat Yiğit Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat

Detaylı

AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water

AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water Reşit YILDIZ Kimya Anabilim Dalı E.Sultan GİRAY Kimya Anabilim Dalı ÖZET

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ Synthesis Of New Pigment Azo Dyestuffs And Cobalt, Copper And Nickel Complexes Dilek ÇANAKÇI Kimya Anabilim Dalı Selahattin

Detaylı

KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU *

KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU * KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU * Synthesis Of Transition Metal Complexes With Mixed Ligands And Characterization Serpil KARAKUŞ Kimya Anabilim Dalı Osman SERİNDAĞ

Detaylı

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye BAZI N-ALKİL NÎTR ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI HaJil HŞGÖREN (*) ve Giray T PAL (**) (*) Dile Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye (**) Dile Öniu, Eğitim FaJültesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI ARZU ÖZEK YILDIRIM YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi arzu.ozek.yildirim@giresun.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 454212748-5322508839 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ GÜRE

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

Li((OH) 2 B 5 O 7 ) Bileşiğinin Mikrodalga Enerji ile Sentezi ve Karakterizasyonu

Li((OH) 2 B 5 O 7 ) Bileşiğinin Mikrodalga Enerji ile Sentezi ve Karakterizasyonu Li((OH) 2 B 5 O 7 ) Bileşiğinin Mikrodalga Enerji ile Sentezi ve Karakterizasyonu Figen KURTULUŞ* 1, Gülşah ÇELİK, Gürcan GÜZEL, Halil GÜLER Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Oleik Asidin Dimerleşme Reaksiyonu Kinetiğinin İncelenmesi

Oleik Asidin Dimerleşme Reaksiyonu Kinetiğinin İncelenmesi Oleik Asidin Dimerleşme Reaksiyonu Kinetiğinin İncelenmesi Barış KİRİŞ a, Solmaz AKMAZ b, Tuğrul ALBAYRAK b, Muzaffer YAŞAR b *, M. Ali GÜRKAYNAK b a İstanbul Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

SERPİL L KARAKUŞ DANIŞMAN: PROF.DR.OSMAN NDAĞ

SERPİL L KARAKUŞ DANIŞMAN: PROF.DR.OSMAN NDAĞ KARIŞIK IK LİGADLI L GEÇİŞ METAL KMLEKSLERİİ SETEZİ VE BAZI ÖZELLİKLERİİ İCELEMESİ SERİL L KARAKUŞ DAIŞMA: RF.DR.SMA SERİDA DAĞ KASER Kanser vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekide üremeleri ile meydana

Detaylı

3682715526-2060 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

3682715526-2060 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI BAŞAK KOŞAR DOÇENT E-Posta Adresi bkosar@sinop.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715526-2060 5075801314 Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenim Durumu Doktora 2004-2008 Yüksek Lisans

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF EFFECT OF POLYMERS ON CALCIUM OXALATE CRYSTALLIZATION

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF EFFECT OF POLYMERS ON CALCIUM OXALATE CRYSTALLIZATION Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF EFFECT OF POLYMERS ON CALCIUM OXALATE

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni 3 (OH) 2 V 2 O 7.3H 2 O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu

Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni 3 (OH) 2 V 2 O 7.3H 2 O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 15(2) 58-65 (2013) Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni 3 (OH) 2 V 2 O 7.3H 2 O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu Berna TEKİN *, Duygu POLAT Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004. Y. Lisans Organik Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi 2006

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004. Y. Lisans Organik Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi 2006 EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Şule CEYLAN 2. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu: Dotora 4. Çalıştığı Kurum: Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Kimya Karadeniz Teni Üniversitesi

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 ANTRAKİNON BİLEŞİKLERİ İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Synthesis of Metal Complexes Including Anthraquinone Compounds and Invastigation of Their Photochromic

Detaylı

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar HİDROKARBONLAR C ve H elementlerinden oluşan bileşiklere denir. Temel element karbondur. KARBON ELEMENTİNİN BAĞ YAPMA ÖZELLİKLERİ Karbon atomları

Detaylı

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI Sibel KELEŞ, Gamze GÜÇLÜ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320

Detaylı

YENİ AMİNODİBORAN(4) TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU

YENİ AMİNODİBORAN(4) TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU T.C. ADA MEDERES ÜİVERSİTESİ FE İLİMLER ESTİTÜSÜ KİMYA AAİLİM DALI KİM-YL-2008-0006 YEİ AMİODİORA(4) TÜREVLERİİ SETEZİ VE KAREKTERİZASYOU Erkan FIRICI DAIŞMA Doç. Dr. Yüksel ŞAHİ AYDI-2008 T.C. ADA MEDERES

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

N 2 O 2 Tipi Schiff Bazı Ligandı ile Sentezlenen Cu(II) Kompleksinin X-Işını Yapısı ve Termal Özelliği

N 2 O 2 Tipi Schiff Bazı Ligandı ile Sentezlenen Cu(II) Kompleksinin X-Işını Yapısı ve Termal Özelliği SDU Journal of Science (E-Journal), 2013, 8 (2): 163-174 N 2 O 2 Tipi Schiff Bazı Ligandı ile Sentezlenen Cu(II) Kompleksinin X-Işını Yapısı ve Termal Özelliği Ahmet Karahan 1,*, Alper Yardan 1, Yasemin

Detaylı

*BENZOİLASETON-ETİLENDİİMİN VE PROPİLENDİİMİN NİN Cu(II) VE Ni(II) İLE KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMAS 1 I

*BENZOİLASETON-ETİLENDİİMİN VE PROPİLENDİİMİN NİN Cu(II) VE Ni(II) İLE KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMAS 1 I Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011 ilt:26-1 *BEZİLASET-ETİLEDİİMİ VE PRPİLEDİİMİ İ u(ii) VE i(ii) İLE KMPLEKSLERİİ AZIRLAMAS 1 I Benzoylacetone-Ethylenediimine And Propylenediimine, Preparetion

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ Şeyda ALTAŞ, İlknur KAYACAN, Özkan Murat DOĞAN Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maltepe 657 Ankara ÖZET Yapılan

Detaylı

2-Amino-1,3,4-Tiyadiazol Halkası İçeren Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

2-Amino-1,3,4-Tiyadiazol Halkası İçeren Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 17 (2017) 021203 (460-468) AKU J. Sci. Eng.17 (2017) 021203 (460-468)

Detaylı

Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Okul Yıl. Doktora Kimya/Anorganik Kimya Dumlupınar Üniversitesi

Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Okul Yıl. Doktora Kimya/Anorganik Kimya Dumlupınar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil İLKİMEN Doğum Tarihi: 13 Ekim 1982 Doğum Yeri: Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan: Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu

Detaylı

BAZI YENİ İMİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE YAPILARININ AYDINLATILMASI. Zeliha HAYVALI

BAZI YENİ İMİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE YAPILARININ AYDINLATILMASI. Zeliha HAYVALI BAZI YEİ İMİ BİLEŞİKLERİİ SETEZİ VE SPEKTRSKPİK YÖTEMLERLE YAPILARII AYDILATILMASI Zeliha HAYVALI ÖZET Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 06100 Tandoğan, Ankara, TÜRKİYE 3-Metoksi-4-hidroksibenzaldehit

Detaylı

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a a İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak 34469 İstanbul,

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI DİİMİ KARBİL MLİBDE(0) VE TUGSTE(0) KMPLEKSLERİİ SETEZİ VE KARAKTERİZASYU YÜKSEK LİSAS TEZİ BURHA ÖZKA DEİZLİ, 2015 T.. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Birimi Bilge EREN Yrd. Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi E-Posta bilge.eren @bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL İletişim Bilgileri Adres :Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Telefon : +903862804596 Mail : demireln@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 1970

Detaylı

PAMUK TARLA ATIĞININ PİROLİZİ PYROLYSIS OF COTTON WASTE

PAMUK TARLA ATIĞININ PİROLİZİ PYROLYSIS OF COTTON WASTE PAMUK TARLA ATIĞININ PİROLİZİ Zakir POYRAZ Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusu, 26480 Eskişehir, zpoyraz@anadolu.edu.tr Geliş Tarihi:09.01.2012

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

Mikroemülsiyon Fazının Nano-Boyutta Titanyum Dioksit Tanelerinin Sentezlenmesine Etkileri

Mikroemülsiyon Fazının Nano-Boyutta Titanyum Dioksit Tanelerinin Sentezlenmesine Etkileri Mikroemülsiyon Fazının Nano-Boyutta Titanyum Dioksit Tanelerinin Sentezlenmesine Etkileri Selin Şarkaya, H. Banu Yener, Şerife Ş. Helvacı* Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Nurgün BÜYÜKKIDAN Doğum Tarihi: 10.01.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Anadolu 1990 Y. Lisans Kimya Bölümü/Anorganik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL ÖZGEÇMİŞ Dr. Murat BİNGÜL Kisisel Bilgiler: Doğum Yeri ve Tarihi: Kocaeli 25 Ocak 1983. Medeni Hali: Evli Adres: Yeniköy Merkez Mah. Komutan Sok. No: 19 Güvenliköy Konutları C-1 Başiskele Kocaeli E-mail:

Detaylı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Yüksek Çevre Mühendisi Sevgi Güneş Durak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Neşe Tüfekci

Detaylı

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, i, Kimya Mühendisliği) i) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/05 Projenin Başlığı BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA VE ÖĞRENCİ LABORATUVARLARININ ALT YAPILARININ OLUŞTURULMASI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONU -1 DENEY 4 : S N 1 REAKSİYONU : T- BÜTİL KLORÜRÜN SENTEZİ TEORİ

Detaylı

NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI

NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI NEGATİF BİR İYON VEYA PAYLAŞILMAMIŞ ELEKTRON ÇİFTİ BULUNAN NÖTRAL BİR MOLEKÜL OLARAK BİLİNEN NÜKLEOFİL, ORGANİK BİR SUBSTRATTAN AYRILAN GRUBUN YERİNİ ALIR. NÜKLEOFİLİK

Detaylı

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Barometre: açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet Manometre: kapalı

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MÜNEVVER GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KĐMYA ANABĐLĐM DALI

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MÜNEVVER GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KĐMYA ANABĐLĐM DALI T.C KAHRAMAMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ ESTĐTÜSÜ KĐMYA AABĐLĐM DALI GEÇĐŞ METAL KMPLEKSLERĐĐ KATALĐZ ÖZELLĐKLERĐĐ ĐCELEMESĐ MÜEVVER GÜRBÜZ YÜKSEK LĐSAS TEZĐ KAHRAMAMARAŞ Eylül-2006 I T.C KAHRAMAMARAŞ

Detaylı

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi 6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi Genel Prensipler Yapıları ve kimyasal davranışları esas alındığında, hidrokarbonlar üç kategoriye ayrılabilir. Doymuş Alifatik Hidrokarbonlar: Tüm karbon atomlarının

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi Y. Lisans Organik Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi 2006

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi Y. Lisans Organik Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi 2006 EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Şule CEYLAN 2. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu: Doktora 4. Çalıştığı Kurum: Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 2 22 KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Ayşegül (YARDIMCI) GÖLCÜ Mustafa DOLAZ Selahattin

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr.Hakkı Erdoğan, herdogan@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFK 601 İlaç Nomenklatürü I S 3 0 3 EFK 602 İlaç Nomenklatürü

Detaylı

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr ÜÇLÜ POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ÖZELLİKLERİNE MALEİK ANHİDRİT İÇEREN TERPOLİMERLERİN ETKİSİ SATILMIŞ BASAN, ÖZLEM AYDIN, FATMA ŞAHİN Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Moleküler Olarak Baskılanmış Çapraz Bağlanan Hidrojeller ile Sulu Çözeltideki Altın İyonlarının Adsorpsiyonu

Moleküler Olarak Baskılanmış Çapraz Bağlanan Hidrojeller ile Sulu Çözeltideki Altın İyonlarının Adsorpsiyonu DOI: 10.7240/mufbed.36082 Moleküler Olarak Baskılanmış Çapraz Bağlanan Hidrojeller ile Sulu Çözeltideki Altın İyonlarının Adsorpsiyonu Soner Çubuk 1, Melike Fırlak 2, Ece Kök Yetimoğlu 1, Mehmet Vezir

Detaylı

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyegerlik,Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği,Biyomühendislik) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Kimya-3 (ÇALIŞTAY 2012) KIRMIZI TOZ BİBER(Capsicum annum L.)

Detaylı

POLİMER KİMYASI VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

POLİMER KİMYASI VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI POLİMER KİMYASI VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Laboratuvarda çalışılan konular Seçici olarak ayırma teknolojilerinde ve çevresel hastalıkların teşhisinde kullanılmak üzere organik/inorganik kökenli

Detaylı

GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN ÜRETİLEN BİYOPOLİMERİN UYGULAMALARI

GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN ÜRETİLEN BİYOPOLİMERİN UYGULAMALARI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA 3 (Çalıştay 2012) GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN

Detaylı

2004-2008 Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

2004-2008 Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Adı- Soyadı: Serife PINAR YALÇIN Telefon no : 0 414-318 11 87 E-mail: serifeyalcin@harran.edu.tr EĞİTİM 2004-2008 Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Katıhal Fiziği

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

Pikolil Sübstitüye Tetraaminoalken Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu.

Pikolil Sübstitüye Tetraaminoalken Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 86-92 Pikolil Sübstitüye Tetraaminoalken Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Beyhan Yiğit 1*, Yetkin Gök 2, Engin Çetinkaya 3 1 Adıyaman Üniversitesi,

Detaylı