QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. www.burg-waechter.de. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350"

Transkript

1 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Msa ölçüm cazı tr Kullanım ılavuzu BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg Wttr Grmany

2 Extra + + 9V Grş Düşünün br mandasınız v bulunduğunuz notayı tr tmdn v lnzd cazı duvara tutma zorunda olmadan msalr, alanları v man acmn snll n assas şld ölçblyorsunuz. Msa ölçüm cazı ProScal QUADRO tam da bu ş yarıyor. Entgr lazr pontr saysnd önc ölçüm notalarını sçyorsunuz. Ultrason özllğ saysnd s msalr tam olara ölçblrsnz. Hatta ayrı yönd şzamanlı ölçüm yapablyorsunuz. Ölçüm sonuçlarını çştl saplamalar çn stğnz gör toplayablr ya da çarpablrsnz. Daa olayı v daa ızlısı yo. İ yönlü msa ölçüm cazı QUADRO PS 7350 lazr altlr çrsnd II sınıındandır v EN : A1: A2:2001 güvnl standardına uygundur. Şl Ultrason Snsör Çıışı Lazr Pontr / Işı Çıışı İ satırlı LCD Eran: Üstt satırda yr alan blglr alazırda ölçüm sonucunu göstrr. Alt satırda s bllt ölçüm sonucu göstrlr. BASE Tuşu: Ölçüm alanı, sçm tuşu Cazı apatma çn bu tuşa sany süryl basınız. M Tuşu: Kaydtm tuşu MOD Tuşu: Dönüştürm tuşu Üç dönüştürm modu mvcuttur: Uzunlu, alan, acm (ön ayar: uzunlu ölçümü). Bu tuşa sany süryl bastığınızda ortam sıcalığı ölçülür. RM Tuşu: Haıza göstrm tuşu Bu tuşa sanydn daa uzun süryl basara mtr sstm l İnglz ölçüm brmlr arasında gçş yapablrsnz (ön ayar: mtr ölçüm brmlr). READ Tuşu: Başlat v ölçüm tuşu +/= Tuşu: Haıza toplama / çıarma tuşu Su trazs Pl Kapağı Eran a Uzunlu, alan v acm ölçümü; L=uzunlu, W=gnşl, H=yüsl b Artı c Ölçüm onumu d Haıza Ölçüm sonucu, sol Toplam sonuç (sol v sağ ölçüm sonuçlarının toplamı) g Pl göstrgs Ölçüm sonucu, sağ Aya ar Aya üp Mtr/ mtrar/mtrüp ProScal QUADRO PS

3 Güvnl Notları Aşağıda talmatlara dat dlmdğ tadrd nsan sağlığı v güvnlğ tl altında olablr: 1. Güvnl br şld çalışablm çn cazı ullanmaya başlamadan önc ılavuzu datl oumalısınız. Bu ılavuzu salayınız. 2. Caz üzrnd uyarı notu/notları snll tanınmaz al gtrlmml ya da caz üzrndn söülmmldr. Dat Lazr Işını Işına bamayınız. EN : A1: A2:2001 Pmax < 1 mw; λ = nm 3. Cazı l z çalıştırmadan önc uyarı lvalarının üzrn ürünl brlt vrln v szn ülnzd dld yazılmış bulunan ttlr yapıştırınız. 4. Lazr ışınını başa nsanların ya da ayvanların gözlrn yönltmynz. Sz ndnz d lazr ışınına bamayınız v opt araçlar ullanara ışınları br notada toplamayınız. Bu şld gözlr zarar görblr. 5. Çocuların lazrl ölçüm altn ullanmasına zn vrmynz. İstmdn ndlrn ya da başalarına zarar vrblrlr. 6. Alt göz zasında ya da yansıtan yüzylrn yaınlarında ullanmayınız. Bu şld lazr ışınları göz yansıyablr. 7. İşnz btttn sonra ya da çalışmaya uzun br sür ara vrc olduğunuzda lazr mutlaa apatınız. 8. Cazı çoculardan v ytsz şlrdn uza tutunuz. 9. Güvnlğnz çn v cazınızın garantsnn gçrl olablms çn cazınızı yalnızca ytn br uzman şy v ornal parçalar ullanara tamr ttrnz. 10. Eltron asamın asar görmsn ndn olablcğndn cazı snll ltrğ maruz bıramayınız. 11. Cazınızı alv alabln ya da patlayıcı gazların yaınlarında ullanmayınız. 12. Cazınızı bozulduğunda ullanmayınız. 13. Cazınızı ullanırn datl olunuz v düşürmynz. 14. Cazınızın yanlış çalışmasına ngl olma çn cazı sömynz. 15. Cazı uru v tmz ald salayınız. 16. Cazı ullanılmadığı zamanlarda çantası çrsnd muaaza dnz. 17. Su v tozla tmas tmsn ngl olunuz. 18. Ölçüm cazınızı tmzlm çn aşındırıcı maddlr ya da solvnt ullanmayınız. Nml br bz v yumuşa tmzl malzmlr ullanınız. 19. Hasarlara ngl olablm çn pl/pllr düznl olara ontrol dnz. 20. Cazı uzun br sür ullanmayaca olduğunuzda pl çıartınız. Garant Tbrlr. BURG-WÄCHTER n ProScal Kaltl Ölçüm Tnğn trc ttnz. BURG- WÄCHTER, satın alım tarndn tbarn 2 sn garant sunar. Usulün uygun olmayan ullanım, azla yülnm ya da yanlış oşullarda muaaza gb ndnlrdn doğan asarlar l cazın dğr v şlvsllğ üzrnd önmsz drcd ts olan normal aşınma v usurlar garant apsamına dal dğldr. Ytl olmayan şlrn caza müdaal tms alnd garant talplr gçrszdr. Eğr br garant vaası ortaya çıarsa cazı ambalaı, tarnams, pllr v satın alım blgs l brlt baynz tslm dnz. Tn Blglr Et Ölçüm Alanı Azam Ölçüm Msas Hassasyt Standart Sçm Çözünürlü Lazr Dalga Uzunluğu Lazr Sınıı GüçTdar Ara Plan Aydınlatması Otomat Kapanma Çalışma Sıcalığı T taralı ölçüm: 0,5 16 m Çt yönlü ölçüm: 1 32 m 40 m (standart tst yöntmyl) ± % 1 ±1 anl Standart Sçm 0,01 m nm Sını II 9 V blo (örnğn 6LR61) Caz ullanılmadığı zaman ara plan aydınlatması 15 sany sonra ndlğndn apanır(ara plan aydınlatmasını yndn açma çn rang br tuşa basınız). Kullanılmadığı zamanlarda caz 60 sany sonra ndlğndn apanır. 0 C la 40 C (32 F la 104 F) Kullanım Pl tama Cazın ara yüzünd pl yuvasının apağını açınız v 9 Volt blo pl taınız. Kutupların doğru yön bamasına dat dnz. Ardından pl yuvasının apağını yndn apatınız. Notlar A Měřný obt musí mít normální, vlý, ladý povrc. V měřcí dráz s nsmí nacázt žádné přážy. B Ölçülc alan ço üçüs ölçüm alanını büyütm çn ölçülc nsn üzrn br arton yayılmalıdır. C Caz, cam çrsndn ölçüm yapamaz. D Ölçüm yapılaca nsn l arada n az 50 cm msa olmalıdır. E Caz otomat olara apanırsa ya da ll apatılırsa yndn açılablms çn n az 5 sany sür grldr. Msa Ölçümü Ultrason mtr yardımıyla ölçülc nsny d alınız (örnğn duvar) v cazı yatay br şld nsny doğru tutunuz. Su trazsnn göstrgsnn çzg arasında olmasına dat dnz. Cazı açma çn READ tuşuna basınız. Ölçüm altnz artı azırdır. Eranın üst satırında br sol br d sağ ölçüm sonucu yr alır. İ ölçüm sonucunun toplamı alt satırda göstrlr. Lzr ışını ölçüm mrzn göstrr. Brdn ço sayıda ölçüm sonucu alma çn READ tuşuna basınız v cazınızı art ttrnz. Ölçüln güzrga ranın üst taraında göstrlr. ProScal QUADRO PS

4 Ölçüm bazını dğştrm çn BASE tuşuna br r basınız. Aşağıda bş tml ayardan brn sçm çn tuşa basmaya dvam dnz: 1. Ön ayar, çt yönlü ölçümdür. 2. Soldan başlayara sağ taraa Toplama (M aıza ullanılmasızın) Ölçümlr çn READ tuşuna basınız. Sonuç, ranın üst taraında göstrlr. Not: Eğr çt yönlü ölçüm yapılıyorsa sol v sağ ölçüm sonuçları toplanır v ranın alt taraında göstrlr. Toplama modunu at al gtrm çn +/= tuşuna basınız. Eranın üst taraında + smbolü blrr. Aynı zamanda ranın alt taraında daa öncdn yapılmış ölçümün sonucu göstrlr. Not: 1. + tuşuna l z bastığınızda ranın alt taraında başlangıç blglr toplanır v üst tarata blglr sıırlanır. 2. İnc ölçüm çn READ tuşuna basınız. Ölçüm dğr randa göstrlr. 3. Sağdan başlayara sağ taraa 4. Soldan başlayara sol taraa Yn ölçüm sonucunun ranın alt taraında göstrlblms çn yndn +/= tuşuna basınız. Not: +/= tuşuna r üst üst uzun basarsanız toplama onsyonu apatılır v öncdn ayddlmş bulunan ölçüm sonuçları slnr. Toplama onsyonunun at alması çn son adımı ynlynz. Toplama (M aıza ullanara) İl ölçüm sonucunu aydtm çn M tuşuna basınız. Eranın sağ öşsnd br M+ blrr. 5. Sağdan başlayara sol taraa Ortalama göstrgs: Çt yönlü ölçüm modunda cazınız ortalamayı blrlmşs (bu durumda msa yön doğru aynıdır) br snyal ss çıar. Arada randa br tml ayar smbolü v ultrason smbolü blrr. Ölçüm brmn dğştrm: Ölçüm brmn sçm çn RM tuşuna sany süryl basınız: Mtr ya da İnglz ölçüm brm. (ön ayar: mtr ölçüm brm) Kapatma: Cazı apatma çn BASE tuşuna sany süryl basınız. Hr alüarda cazınız ullanılmadığı zamanlarda 60 sany sonra ndlğndn apanır. Yn br ölçüm yapara sonucu randa görüntülm çn READ tuşuna basınız. Önc ölçüm sonuçlarını toplama yapma amacıyla görüntülm çn RM tuşuna basınız (ranın alt taraında göstrlr). Aynı zamanda randa M+ smbolü aybolur v ayıtlı bütün dğrlr otomat olara slnr. Toplamı alma çn +/= tuşuna basınız. Vr aızasında sonuç v ölçüm sonucu ranın alt tarında göstrlr. Aynı zamanda ranın üst taraında + smbolü blrr. Not: +/= tuşuna r üst üst uzun basarsanız toplama onsyonu apatılır v öncdn ayddlmş bulunan ölçüm sonuçları slnr. 2. M tuşuna yndn bastığınızda caz ranın alt ısmında sonucu ayddr. Caz dğrlr toplar. ProScal QUADRO PS

5 Yüzölçümü Yüzölçümü moduna gçm çn MOD tuşuna basınız. Eranda smbolü blrr. Toplama onsyonunun at alması çn yuarıda son adımı ynlynz. Yüzölçümü toplama modunda almaya dvam tm çn yuarıda 1 la 5 numaralı adımları ynlynz. Eranda L smbolü yanıp sönr v uzunlu ölçümü göstrlr. Uzunlu ölçümünü başlatma v sonucu randa görüntülm çn READ tuşuna basınız. (Adım 1) Br sonra ang dğrn ölçülcğn göstrm çn randa W yanıp sönr. Gnşl ölçümünü başlatma çn READ tuşuna basınız. Sonuç, randa göstrlr. (Adım 2) Eranda yüzölçümü smbolü yanıp sönmy başladığında sonucu ranın alt taraında görüntülm çn READ tuşuna basınız. Artı smbolü yanıp sönmyctr. (Adım 3) READ tuşuna yndn basarsanız uzunlu, gnşl v yüzölçümü sonuçları arasında gçş yaparsınız. Gçş yaptığınız ölçüm at smbollr ( L, W v ) göstrlr v randa yanıp Sanrlr. Bu sırada ölçüm yapılamaz. Blglr slm çn yndn MOD tuşuna basınız. Artı yn br ölçüm başlayablrsnz. Yüzölçümü modu altında yüzölçümlrnn toplanması Ölçüln alanın ölçüm sonuçlarını ranın alt taraında aydtm çn M tuşuna basınız. Aynı zamanda randa M+ smbolü blrr. (Adım 1) İnc ölçümü v saplamayı başlatma çn yndn MOD tuşuna basınız. Yüzölçümünün 1, 2 v 3 numaralı adımlarını tap dnz. (Adım 2) İnc saplamayı da ld tttn sonra toplama moduna gçm çn +/= tuşuna basınız. Eranda + smbolü blrctr. Not: +/= tuşuna r üst üst uzun basarsanız toplama onsyonu apatılır v öncdn ayddlmş bulunan ölçüm sonuçları slnr v randan +/= smbolü slnr. Toplama onsyonunu at al gtrm çn ısa br sür +/= tuşuna basınız. Fonsyonu yndn apatma çn +/= tuşuna ısa br sür r basınız. (Adım 3) Öncdn ölçülmüş bulunan alanı yndn görüntülm çn RM tuşuna basınız. M+ smbolü aybolur v öncdn ayddlmş bulunan blglr otomat olara slnr. (Adım 4) Yndn +/= tuşuna basınız. İ alanın toplamı ranın alt taraında blrctr. (Adım 5) Hacm Hacm saplama moduna gçm çn MOD tuna basınız. Eranda smbolü blrctr. Eranda L smbolü yanıp sönr v uzunlu ölçümü göstrlr. Uzunlu ölçümünü başlatma v sonuçları randa görüntülm çn READ tuşuna basınız. (Adım 1) Br sonra ang dğrn ölçülcğn göstrm çn randa W yanıp sönr. Gnşl ölçümünü başlatma çn READ tuşuna basınız. Sonuç, randa göstrlr. (Adım 2) Br sonra ang dğrn ölçülcğn göstrm çn randa H yanıp sönr. Yüsl ölçümünü başlatma çn READ tuşuna basınız. Sonuç, randa göstrlr. (Adım 3) Eranda acm smbolü yanıp sönr. Sonucu ranın alt taraında görüntülm çn READ tuşuna basınız. Artı smbol yanıp sönmyctr. (Adım 4) READ tuşuna yndn basarsanız uzunlu, gnşl v yüzölçümü sonuçları arasında gçş yaparsınız. Gçş yaptığınız ölçüm at smbollr ( L, W v H ) göstrlr v randa yanıp Sanrlr. Bu sırada ölçüm yapılamaz. Eranda blglr slm çn MOD tuşuna basınız. Artı yn br acm ölçümün başlayablrsnz. Hacm modu altında avum toplama Ölçüln alanların ölçüm sonuçlarını ranın alt taraında görüntülm çn M tuşuna basınız. Aynı zamanda randa M smbolü blrctr. (Adım 1) İnc ölçümü v saplamayı başlatma çn MOD tuşuna yndn basınız. Hacm ölçümünd 1,2, 3 v 4 numaralı adımları tap dnz. (Adım 2) ProScal QUADRO PS

6 İnc saplamayı tamamladıtan sonra toplama moduna gçm çn +/= tuşuna basınız. Eranda + smbolü blrctr. Not: +/= tuşuna r üst üst uzun basarsanız toplama onsyonu apatılır v öncdn ayddlmş bulunan ölçüm sonuçları slnr v randan +/= smbolü slnr. Toplama onsyonunu at al gtrm çn ısa br sür +/= tuşuna basınız. Fonsyonu yndn apatma çn +/= tuşuna ısa br sür r basınız. Tuşa yndn bastığınız tadrd toplama onsyonunu at al gtrp apatırsınız. (Adım 3) Öncdn ölçülmüş bulunan acm görüntülm çn RM tuşuna basınız. M+ smbolü aybolur v ayıtlı blglr otomat olara slnr. (Adım 4) Önml Notlar / Hata Gözlm Sorun 5 sanydn daa ısa sürl br gcmyl yndn başlama durumunda tuşa bastığınızda randa atalı br görüntü blryor ya da ç görüntü çımıyor. Hatalı ya da assas olmayan ölçümlr: Eranda sürl olara smbolü görünüyor. Eranda Err ata bldrm çııyor. Gdrm Es görünüm ulaşma çn lütn pl çıartınız v yndn taınız. Lütn pl dğştrnz. Ölçüm dğr ölçüm alanının dışında. Yndn +/= tuşuna basınız. İ acmn toplamı ranın alt taraında blrr. (Adım 5) Hacm toplama onsyonunun at alması çn yuarıda blrtln 1 la 5 numaralı adımları ynlynz. Sıcalı göstrgs İ sany süryl MOD tuşunu basılı tutunuz. Eranın alt taraında ortam sıcalığı görüntülnr (ölçüm brm m s C cnsndn ölçüm yapılırn, ölçüm cns t / n s F cnsndn ölçüm yapılır). Ölçüm onumuna gçm çn yndn READ tuşuna basınız. A Yaınlarda başa br ultrason aynağı ya da yüs rans paraztlnms olmamasına dat dnz. B Caz l ölçülc yüzy arasında br ngl bulunmamasına dat dnz. C Ölçülc yüzyn düz olmasına dat dnz. D Sıcalı v nmn ölçüm assasytn tldğn unutmayınız. Cazın sıcalığı 12 m v 16 m l uzun msa ölçümlrnd ortam sıcalığına uygun al gtrlmş olmalıdır. Hava nm % 48 n üzrnd olmalıdır. E Ultrason snsörlrn ağzı doğrudan ölçüm yapılaca yüzy bamalıdır. Cazın ması Svgl Müştrmz. Atılardan açınmamızda lütn bzlr yardımcı olunuz. Br gün bu cazı atmaya arar vrrsnz bu cazda brço parçanın gr dönüşümü mümün olan dğrl malzmlrdn yapılmış olduğunu unutmayınız. Lütn bu cazı v çöplr l brlt atmayınız. Bldynzn ytl brmlrn başvurara ltron çöplrn nrlrd brtrlbldğ onusunda blg alınız. Bası v dzg ataları olablr. Tn dğşl yapma aımız salıdır. ProScal QUADRO PS

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL

Detaylı

STRATEJiK YÖNETiMDE DEGiSiK YAKLASIMLAR

STRATEJiK YÖNETiMDE DEGiSiK YAKLASIMLAR Yöntm, Yl: 6 Say: 20 Oca 1995, s. 53-59 STRATEJK YÖNETMDE DEGSK YAKLASIMLAR,, Asr. Grv. Y. Müh. V. Z YENEN* I.T.ü. Isun Faülts Grs Bu maald, rabt yogun v sürl dgsn br vrd faalyt göstrmt olan frmalarn nd

Detaylı

ProfiScale MULTI Multimetre

ProfiScale MULTI Multimetre 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimetre tr Kullanım kılavuzu BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Giriş Hangi elektrikli cihazlarda hala elektrik bulunduğundan

Detaylı

CEM LDM-50 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KLAVUZU

CEM LDM-50 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KLAVUZU CEM LDM-50 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Güvenlik talimatları 2. Çalıştırma 3. Temel işlemler ve ayarları 4. Ölçüm yapma 5. Fonksiyonlar 6. Teknik bilgi 7. Hata kodları ve çözümlemeleri

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BD20 KULLANIM KILAVUZU LAZERLI MESAFE ÖLÇÜM CIHAZI TRT-BA-BD20-TC-001-TR

BD20 KULLANIM KILAVUZU LAZERLI MESAFE ÖLÇÜM CIHAZI TRT-BA-BD20-TC-001-TR BD0 TR KULLANIM KILAVUZU LAZERLI MESAFE ÖLÇÜM CIHAZI TRT-BA-BD0-TC-00-TR İçindekiler Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler... Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi... Cihaz özellikleri ile ilgili tanıtıcı

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

www.makrodedektor.com

www.makrodedektor.com K U L L A N I M K I L AV U Z U www.makrodedektor.com DİKKAT! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! Cihaz kullanımı esnasında bölgenin geçerli kanun ve yönetmeliklerine uyulması gerekmektedir.

Detaylı

CEM İLDM-150 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KILAVUZU

CEM İLDM-150 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KILAVUZU CEM İLDM-150 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KILAVUZU İÇERİK 1. Güvenlik talimatları 2. Çalıştırma 3. Başlangıç işlemleri 4. Ölçüm 5. Fonksiyonlar 6. Teknik bilgi 7. Hata kodları ve çözümlemeleri 8. Ölçüm

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI .C İSANBUL ÜNİERSİESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİÜSÜ İŞLEME ANABİLİM DALI ÜREİM BİLİM ADI YÜKSEK LİSANS EZİ RAF ÖMRÜ KISILI EKONOMİK PARİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE EMEL PERİYO YAKLAŞIMI ŞULE BOZDOĞAN 5098096 EZ

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Kullanım Amacı. Bu kılavuzda kullanılan simgeler. Cihazın uygun kullanım şekilleri. Aykırı kullanım. Türkçe

Kullanma Kılavuzu. Kullanım Amacı. Bu kılavuzda kullanılan simgeler. Cihazın uygun kullanım şekilleri. Aykırı kullanım. Türkçe Kullanma Kılavuzu Türkçe izleri tabila LD 400 ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. İlk çalıştırmadan önce, güvenlik talimatlarının ve kullanma kılavuzunun dikkatle okunması gerekmektedir. Üründen

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Fark Basınç

Detaylı

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT Kullanma kılavuzu Almanca orijinal versiyonun çevirisi Kullanma kılavuzu Kurulum görevlileri ve işletmeciler için İçindekiler 1 Genel

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D 9003 ES

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D 9003 ES Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D 9003 ES Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

TP7 KULLANIM KILAVUZU PIROMETRE TRT-BA-TP7-TC-001-TR

TP7 KULLANIM KILAVUZU PIROMETRE TRT-BA-TP7-TC-001-TR TP7 TR KULLANIM KILAVUZU PIROMETRE TRT-BA-TP7-TC-001-TR İçindekiler Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler... 1 Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi... 2 Cihaz özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel

Detaylı

Laser LAR 120 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAR 120 G. Kullanma kılavuzu Laser LAR 120 G tr Kullanma kılavuzu A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M tr Kullanma kılavuzu STABILA-Rotasyonlu Lazer LAR 120 G modeli yatay ve dikey

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Üç Fazlı Güç Analizörü PCE-360

Kullanım Kılavuzu Üç Fazlı Güç Analizörü PCE-360 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Üç Fazlı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

SH963 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

SH963 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu SH963 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Genel Bakış... 6 Ambalaj içeriği...6 Uzaktan kumandanın pilleri...7 Uzaktan kumandanın kullanılması...7 Projektörün

Detaylı

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA KABLOLU UZAKTAN KUMANDA MONTAJ KILAVUZU Bu ürünün kurulumunu gerçekleştirmeden önce bu montaj kılavuzunu okuduğunuzdan emin olun. İçindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Aksesuarlar...4 3. Uzaktan kumanda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 12-Kanal Sıcaklık Data Logger PCE-T 1200

Kullanım Kılavuzu 12-Kanal Sıcaklık Data Logger PCE-T 1200 12-Kanal Sıcaklık Data Logger PCE-T 1200 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu Panel Denetleyc MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC tr Kullanım Kılavuzu 3 tr Içndekler Panel Denetleyc Içndekler 1 Blgnze 8 1.1 Adım açıklamaları 8 1.2 Başlat menüsünün çağrılması 8 1.3 Dl değştrme ekranı 9 1.4

Detaylı

ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI MODEL: MT150/160

ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI MODEL: MT150/160 GÜVENİLİR ÖLÇÜM VE KONTROL ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI MODEL: MT150/160 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1.GENEL BAKIŞ... 1 1.1 Ürünün Özellikleri... 1 1.2 Temel Fonksiyonlar... 2 1.3 Ölçüm prensibi...

Detaylı

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C59 HH C59 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaylı

TÜRKÇE AB-1351 KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE AB-1351 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE B-1351 KULLNIM KILVUZU * CompactFlash(TM), bir.b.d şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER!. Makine (dikiş makinesi hakkında)...1 Kullanımla ilgili önlemler... 1

Detaylı