QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. www.burg-waechter.de. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350"

Transkript

1 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Msa ölçüm cazı tr Kullanım ılavuzu BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg Wttr Grmany

2 Extra + + 9V Grş Düşünün br mandasınız v bulunduğunuz notayı tr tmdn v lnzd cazı duvara tutma zorunda olmadan msalr, alanları v man acmn snll n assas şld ölçblyorsunuz. Msa ölçüm cazı ProScal QUADRO tam da bu ş yarıyor. Entgr lazr pontr saysnd önc ölçüm notalarını sçyorsunuz. Ultrason özllğ saysnd s msalr tam olara ölçblrsnz. Hatta ayrı yönd şzamanlı ölçüm yapablyorsunuz. Ölçüm sonuçlarını çştl saplamalar çn stğnz gör toplayablr ya da çarpablrsnz. Daa olayı v daa ızlısı yo. İ yönlü msa ölçüm cazı QUADRO PS 7350 lazr altlr çrsnd II sınıındandır v EN : A1: A2:2001 güvnl standardına uygundur. Şl Ultrason Snsör Çıışı Lazr Pontr / Işı Çıışı İ satırlı LCD Eran: Üstt satırda yr alan blglr alazırda ölçüm sonucunu göstrr. Alt satırda s bllt ölçüm sonucu göstrlr. BASE Tuşu: Ölçüm alanı, sçm tuşu Cazı apatma çn bu tuşa sany süryl basınız. M Tuşu: Kaydtm tuşu MOD Tuşu: Dönüştürm tuşu Üç dönüştürm modu mvcuttur: Uzunlu, alan, acm (ön ayar: uzunlu ölçümü). Bu tuşa sany süryl bastığınızda ortam sıcalığı ölçülür. RM Tuşu: Haıza göstrm tuşu Bu tuşa sanydn daa uzun süryl basara mtr sstm l İnglz ölçüm brmlr arasında gçş yapablrsnz (ön ayar: mtr ölçüm brmlr). READ Tuşu: Başlat v ölçüm tuşu +/= Tuşu: Haıza toplama / çıarma tuşu Su trazs Pl Kapağı Eran a Uzunlu, alan v acm ölçümü; L=uzunlu, W=gnşl, H=yüsl b Artı c Ölçüm onumu d Haıza Ölçüm sonucu, sol Toplam sonuç (sol v sağ ölçüm sonuçlarının toplamı) g Pl göstrgs Ölçüm sonucu, sağ Aya ar Aya üp Mtr/ mtrar/mtrüp ProScal QUADRO PS

3 Güvnl Notları Aşağıda talmatlara dat dlmdğ tadrd nsan sağlığı v güvnlğ tl altında olablr: 1. Güvnl br şld çalışablm çn cazı ullanmaya başlamadan önc ılavuzu datl oumalısınız. Bu ılavuzu salayınız. 2. Caz üzrnd uyarı notu/notları snll tanınmaz al gtrlmml ya da caz üzrndn söülmmldr. Dat Lazr Işını Işına bamayınız. EN : A1: A2:2001 Pmax < 1 mw; λ = nm 3. Cazı l z çalıştırmadan önc uyarı lvalarının üzrn ürünl brlt vrln v szn ülnzd dld yazılmış bulunan ttlr yapıştırınız. 4. Lazr ışınını başa nsanların ya da ayvanların gözlrn yönltmynz. Sz ndnz d lazr ışınına bamayınız v opt araçlar ullanara ışınları br notada toplamayınız. Bu şld gözlr zarar görblr. 5. Çocuların lazrl ölçüm altn ullanmasına zn vrmynz. İstmdn ndlrn ya da başalarına zarar vrblrlr. 6. Alt göz zasında ya da yansıtan yüzylrn yaınlarında ullanmayınız. Bu şld lazr ışınları göz yansıyablr. 7. İşnz btttn sonra ya da çalışmaya uzun br sür ara vrc olduğunuzda lazr mutlaa apatınız. 8. Cazı çoculardan v ytsz şlrdn uza tutunuz. 9. Güvnlğnz çn v cazınızın garantsnn gçrl olablms çn cazınızı yalnızca ytn br uzman şy v ornal parçalar ullanara tamr ttrnz. 10. Eltron asamın asar görmsn ndn olablcğndn cazı snll ltrğ maruz bıramayınız. 11. Cazınızı alv alabln ya da patlayıcı gazların yaınlarında ullanmayınız. 12. Cazınızı bozulduğunda ullanmayınız. 13. Cazınızı ullanırn datl olunuz v düşürmynz. 14. Cazınızın yanlış çalışmasına ngl olma çn cazı sömynz. 15. Cazı uru v tmz ald salayınız. 16. Cazı ullanılmadığı zamanlarda çantası çrsnd muaaza dnz. 17. Su v tozla tmas tmsn ngl olunuz. 18. Ölçüm cazınızı tmzlm çn aşındırıcı maddlr ya da solvnt ullanmayınız. Nml br bz v yumuşa tmzl malzmlr ullanınız. 19. Hasarlara ngl olablm çn pl/pllr düznl olara ontrol dnz. 20. Cazı uzun br sür ullanmayaca olduğunuzda pl çıartınız. Garant Tbrlr. BURG-WÄCHTER n ProScal Kaltl Ölçüm Tnğn trc ttnz. BURG- WÄCHTER, satın alım tarndn tbarn 2 sn garant sunar. Usulün uygun olmayan ullanım, azla yülnm ya da yanlış oşullarda muaaza gb ndnlrdn doğan asarlar l cazın dğr v şlvsllğ üzrnd önmsz drcd ts olan normal aşınma v usurlar garant apsamına dal dğldr. Ytl olmayan şlrn caza müdaal tms alnd garant talplr gçrszdr. Eğr br garant vaası ortaya çıarsa cazı ambalaı, tarnams, pllr v satın alım blgs l brlt baynz tslm dnz. Tn Blglr Et Ölçüm Alanı Azam Ölçüm Msas Hassasyt Standart Sçm Çözünürlü Lazr Dalga Uzunluğu Lazr Sınıı GüçTdar Ara Plan Aydınlatması Otomat Kapanma Çalışma Sıcalığı T taralı ölçüm: 0,5 16 m Çt yönlü ölçüm: 1 32 m 40 m (standart tst yöntmyl) ± % 1 ±1 anl Standart Sçm 0,01 m nm Sını II 9 V blo (örnğn 6LR61) Caz ullanılmadığı zaman ara plan aydınlatması 15 sany sonra ndlğndn apanır(ara plan aydınlatmasını yndn açma çn rang br tuşa basınız). Kullanılmadığı zamanlarda caz 60 sany sonra ndlğndn apanır. 0 C la 40 C (32 F la 104 F) Kullanım Pl tama Cazın ara yüzünd pl yuvasının apağını açınız v 9 Volt blo pl taınız. Kutupların doğru yön bamasına dat dnz. Ardından pl yuvasının apağını yndn apatınız. Notlar A Měřný obt musí mít normální, vlý, ladý povrc. V měřcí dráz s nsmí nacázt žádné přážy. B Ölçülc alan ço üçüs ölçüm alanını büyütm çn ölçülc nsn üzrn br arton yayılmalıdır. C Caz, cam çrsndn ölçüm yapamaz. D Ölçüm yapılaca nsn l arada n az 50 cm msa olmalıdır. E Caz otomat olara apanırsa ya da ll apatılırsa yndn açılablms çn n az 5 sany sür grldr. Msa Ölçümü Ultrason mtr yardımıyla ölçülc nsny d alınız (örnğn duvar) v cazı yatay br şld nsny doğru tutunuz. Su trazsnn göstrgsnn çzg arasında olmasına dat dnz. Cazı açma çn READ tuşuna basınız. Ölçüm altnz artı azırdır. Eranın üst satırında br sol br d sağ ölçüm sonucu yr alır. İ ölçüm sonucunun toplamı alt satırda göstrlr. Lzr ışını ölçüm mrzn göstrr. Brdn ço sayıda ölçüm sonucu alma çn READ tuşuna basınız v cazınızı art ttrnz. Ölçüln güzrga ranın üst taraında göstrlr. ProScal QUADRO PS

4 Ölçüm bazını dğştrm çn BASE tuşuna br r basınız. Aşağıda bş tml ayardan brn sçm çn tuşa basmaya dvam dnz: 1. Ön ayar, çt yönlü ölçümdür. 2. Soldan başlayara sağ taraa Toplama (M aıza ullanılmasızın) Ölçümlr çn READ tuşuna basınız. Sonuç, ranın üst taraında göstrlr. Not: Eğr çt yönlü ölçüm yapılıyorsa sol v sağ ölçüm sonuçları toplanır v ranın alt taraında göstrlr. Toplama modunu at al gtrm çn +/= tuşuna basınız. Eranın üst taraında + smbolü blrr. Aynı zamanda ranın alt taraında daa öncdn yapılmış ölçümün sonucu göstrlr. Not: 1. + tuşuna l z bastığınızda ranın alt taraında başlangıç blglr toplanır v üst tarata blglr sıırlanır. 2. İnc ölçüm çn READ tuşuna basınız. Ölçüm dğr randa göstrlr. 3. Sağdan başlayara sağ taraa 4. Soldan başlayara sol taraa Yn ölçüm sonucunun ranın alt taraında göstrlblms çn yndn +/= tuşuna basınız. Not: +/= tuşuna r üst üst uzun basarsanız toplama onsyonu apatılır v öncdn ayddlmş bulunan ölçüm sonuçları slnr. Toplama onsyonunun at alması çn son adımı ynlynz. Toplama (M aıza ullanara) İl ölçüm sonucunu aydtm çn M tuşuna basınız. Eranın sağ öşsnd br M+ blrr. 5. Sağdan başlayara sol taraa Ortalama göstrgs: Çt yönlü ölçüm modunda cazınız ortalamayı blrlmşs (bu durumda msa yön doğru aynıdır) br snyal ss çıar. Arada randa br tml ayar smbolü v ultrason smbolü blrr. Ölçüm brmn dğştrm: Ölçüm brmn sçm çn RM tuşuna sany süryl basınız: Mtr ya da İnglz ölçüm brm. (ön ayar: mtr ölçüm brm) Kapatma: Cazı apatma çn BASE tuşuna sany süryl basınız. Hr alüarda cazınız ullanılmadığı zamanlarda 60 sany sonra ndlğndn apanır. Yn br ölçüm yapara sonucu randa görüntülm çn READ tuşuna basınız. Önc ölçüm sonuçlarını toplama yapma amacıyla görüntülm çn RM tuşuna basınız (ranın alt taraında göstrlr). Aynı zamanda randa M+ smbolü aybolur v ayıtlı bütün dğrlr otomat olara slnr. Toplamı alma çn +/= tuşuna basınız. Vr aızasında sonuç v ölçüm sonucu ranın alt tarında göstrlr. Aynı zamanda ranın üst taraında + smbolü blrr. Not: +/= tuşuna r üst üst uzun basarsanız toplama onsyonu apatılır v öncdn ayddlmş bulunan ölçüm sonuçları slnr. 2. M tuşuna yndn bastığınızda caz ranın alt ısmında sonucu ayddr. Caz dğrlr toplar. ProScal QUADRO PS

5 Yüzölçümü Yüzölçümü moduna gçm çn MOD tuşuna basınız. Eranda smbolü blrr. Toplama onsyonunun at alması çn yuarıda son adımı ynlynz. Yüzölçümü toplama modunda almaya dvam tm çn yuarıda 1 la 5 numaralı adımları ynlynz. Eranda L smbolü yanıp sönr v uzunlu ölçümü göstrlr. Uzunlu ölçümünü başlatma v sonucu randa görüntülm çn READ tuşuna basınız. (Adım 1) Br sonra ang dğrn ölçülcğn göstrm çn randa W yanıp sönr. Gnşl ölçümünü başlatma çn READ tuşuna basınız. Sonuç, randa göstrlr. (Adım 2) Eranda yüzölçümü smbolü yanıp sönmy başladığında sonucu ranın alt taraında görüntülm çn READ tuşuna basınız. Artı smbolü yanıp sönmyctr. (Adım 3) READ tuşuna yndn basarsanız uzunlu, gnşl v yüzölçümü sonuçları arasında gçş yaparsınız. Gçş yaptığınız ölçüm at smbollr ( L, W v ) göstrlr v randa yanıp Sanrlr. Bu sırada ölçüm yapılamaz. Blglr slm çn yndn MOD tuşuna basınız. Artı yn br ölçüm başlayablrsnz. Yüzölçümü modu altında yüzölçümlrnn toplanması Ölçüln alanın ölçüm sonuçlarını ranın alt taraında aydtm çn M tuşuna basınız. Aynı zamanda randa M+ smbolü blrr. (Adım 1) İnc ölçümü v saplamayı başlatma çn yndn MOD tuşuna basınız. Yüzölçümünün 1, 2 v 3 numaralı adımlarını tap dnz. (Adım 2) İnc saplamayı da ld tttn sonra toplama moduna gçm çn +/= tuşuna basınız. Eranda + smbolü blrctr. Not: +/= tuşuna r üst üst uzun basarsanız toplama onsyonu apatılır v öncdn ayddlmş bulunan ölçüm sonuçları slnr v randan +/= smbolü slnr. Toplama onsyonunu at al gtrm çn ısa br sür +/= tuşuna basınız. Fonsyonu yndn apatma çn +/= tuşuna ısa br sür r basınız. (Adım 3) Öncdn ölçülmüş bulunan alanı yndn görüntülm çn RM tuşuna basınız. M+ smbolü aybolur v öncdn ayddlmş bulunan blglr otomat olara slnr. (Adım 4) Yndn +/= tuşuna basınız. İ alanın toplamı ranın alt taraında blrctr. (Adım 5) Hacm Hacm saplama moduna gçm çn MOD tuna basınız. Eranda smbolü blrctr. Eranda L smbolü yanıp sönr v uzunlu ölçümü göstrlr. Uzunlu ölçümünü başlatma v sonuçları randa görüntülm çn READ tuşuna basınız. (Adım 1) Br sonra ang dğrn ölçülcğn göstrm çn randa W yanıp sönr. Gnşl ölçümünü başlatma çn READ tuşuna basınız. Sonuç, randa göstrlr. (Adım 2) Br sonra ang dğrn ölçülcğn göstrm çn randa H yanıp sönr. Yüsl ölçümünü başlatma çn READ tuşuna basınız. Sonuç, randa göstrlr. (Adım 3) Eranda acm smbolü yanıp sönr. Sonucu ranın alt taraında görüntülm çn READ tuşuna basınız. Artı smbol yanıp sönmyctr. (Adım 4) READ tuşuna yndn basarsanız uzunlu, gnşl v yüzölçümü sonuçları arasında gçş yaparsınız. Gçş yaptığınız ölçüm at smbollr ( L, W v H ) göstrlr v randa yanıp Sanrlr. Bu sırada ölçüm yapılamaz. Eranda blglr slm çn MOD tuşuna basınız. Artı yn br acm ölçümün başlayablrsnz. Hacm modu altında avum toplama Ölçüln alanların ölçüm sonuçlarını ranın alt taraında görüntülm çn M tuşuna basınız. Aynı zamanda randa M smbolü blrctr. (Adım 1) İnc ölçümü v saplamayı başlatma çn MOD tuşuna yndn basınız. Hacm ölçümünd 1,2, 3 v 4 numaralı adımları tap dnz. (Adım 2) ProScal QUADRO PS

6 İnc saplamayı tamamladıtan sonra toplama moduna gçm çn +/= tuşuna basınız. Eranda + smbolü blrctr. Not: +/= tuşuna r üst üst uzun basarsanız toplama onsyonu apatılır v öncdn ayddlmş bulunan ölçüm sonuçları slnr v randan +/= smbolü slnr. Toplama onsyonunu at al gtrm çn ısa br sür +/= tuşuna basınız. Fonsyonu yndn apatma çn +/= tuşuna ısa br sür r basınız. Tuşa yndn bastığınız tadrd toplama onsyonunu at al gtrp apatırsınız. (Adım 3) Öncdn ölçülmüş bulunan acm görüntülm çn RM tuşuna basınız. M+ smbolü aybolur v ayıtlı blglr otomat olara slnr. (Adım 4) Önml Notlar / Hata Gözlm Sorun 5 sanydn daa ısa sürl br gcmyl yndn başlama durumunda tuşa bastığınızda randa atalı br görüntü blryor ya da ç görüntü çımıyor. Hatalı ya da assas olmayan ölçümlr: Eranda sürl olara smbolü görünüyor. Eranda Err ata bldrm çııyor. Gdrm Es görünüm ulaşma çn lütn pl çıartınız v yndn taınız. Lütn pl dğştrnz. Ölçüm dğr ölçüm alanının dışında. Yndn +/= tuşuna basınız. İ acmn toplamı ranın alt taraında blrr. (Adım 5) Hacm toplama onsyonunun at alması çn yuarıda blrtln 1 la 5 numaralı adımları ynlynz. Sıcalı göstrgs İ sany süryl MOD tuşunu basılı tutunuz. Eranın alt taraında ortam sıcalığı görüntülnr (ölçüm brm m s C cnsndn ölçüm yapılırn, ölçüm cns t / n s F cnsndn ölçüm yapılır). Ölçüm onumuna gçm çn yndn READ tuşuna basınız. A Yaınlarda başa br ultrason aynağı ya da yüs rans paraztlnms olmamasına dat dnz. B Caz l ölçülc yüzy arasında br ngl bulunmamasına dat dnz. C Ölçülc yüzyn düz olmasına dat dnz. D Sıcalı v nmn ölçüm assasytn tldğn unutmayınız. Cazın sıcalığı 12 m v 16 m l uzun msa ölçümlrnd ortam sıcalığına uygun al gtrlmş olmalıdır. Hava nm % 48 n üzrnd olmalıdır. E Ultrason snsörlrn ağzı doğrudan ölçüm yapılaca yüzy bamalıdır. Cazın ması Svgl Müştrmz. Atılardan açınmamızda lütn bzlr yardımcı olunuz. Br gün bu cazı atmaya arar vrrsnz bu cazda brço parçanın gr dönüşümü mümün olan dğrl malzmlrdn yapılmış olduğunu unutmayınız. Lütn bu cazı v çöplr l brlt atmayınız. Bldynzn ytl brmlrn başvurara ltron çöplrn nrlrd brtrlbldğ onusunda blg alınız. Bası v dzg ataları olablr. Tn dğşl yapma aımız salıdır. ProScal QUADRO PS

ŞARTNAME DİJİTAL PENS AMPERMETRE GARANTİ GÜVENLİK BİLGİLERİ. Uyarı ELEKTRİK SEMBOLLERİ

ŞARTNAME DİJİTAL PENS AMPERMETRE GARANTİ GÜVENLİK BİLGİLERİ. Uyarı ELEKTRİK SEMBOLLERİ DİJİTAL PENS AMPERMETRE Pil apağını açmadan veya AC aımı ölçmeden önce sayaçtan test uçlarını ve test edilen iletenden germe GARANTİ Bu cihazın bir yıl süreyle malzeme ve işçili hatası bulunmadığı garanti

Detaylı

MAK354 Isı Mühendisliği Genel Sınav Soru ve Cevapları Mustafa Eyriboyun

MAK354 Isı Mühendisliği Genel Sınav Soru ve Cevapları Mustafa Eyriboyun 1) Br yoğuşturucunun 25,4 çapında nce cdarlı boruları çnden 1.2 /s hızla su aatadır. Boru yüzey sıcalığı 350 K de sabt tutulatadır. Su grş sıcalığı 17 C ve borular 5 uzunlutadır. Buna göre suyun çıış sıcalığı

Detaylı

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK MIT OpnCoursWar http://ocw.mt.du 5.60 Thrmodnamk v Kntk Bahar 2008 Bu malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz İSTATİSTİK TERMODİAMİK İstatstk mkanğn

Detaylı

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 52 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan Garanti Bilgileri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Kablosuz Saısal Habrlşmd Paramtr Kstrm Yrd. Doç. Dr. Brol SOYSAL Atatür Ünvrsts Mühndsl Faülts Eltr-Eltron Mühndslğ Bölümü LMS v RLS Algortmaları: Gnş bantlı ltşm sstmlrnd arşılaşılan sorunların büübrısmının

Detaylı

CEM LDM-50 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KLAVUZU

CEM LDM-50 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KLAVUZU CEM LDM-50 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Güvenlik talimatları 2. Çalıştırma 3. Temel işlemler ve ayarları 4. Ölçüm yapma 5. Fonksiyonlar 6. Teknik bilgi 7. Hata kodları ve çözümlemeleri

Detaylı

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar zsı My v Bkln k Mar 2015, SAKARYA Tcar sı 2014 Yılı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak gnş çaplı br My

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz MIT OpnoursWar http://ocw.mt.du 5.6 Thrmodnamk v Kntk Bahar 8 Bu malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz MODEL SİSTEMLER Molkülr gçş, dönm v rşm çn

Detaylı

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu Laser LAX 300 G tr Kullanma kılavuzu A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Hazran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ T SKY ÜNİESİTESİ TEKNOOJİ FKÜTESİ EEKTİKEEKTONİK MÜHENDİSİĞİ EM01 EEKTONİKI DESİ BOTU FÖYÜ DENEYİ YPTIN: DENEYİN DI: DENEY NO: DENEYİ YPNIN DI v SOYDI: SINIFI: OKU NO: DENEY GUP NO: DENEY TİHİ PO TESİM

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-777

Kullanım Kılavuzu PCE-777 PCE-777 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 Güvenlik... 3 2 Özellikler... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Genel özellikler... 4 3.1.1 Kızılötesi Işın Termometresi Özellikleri... 4 4 Ön panel

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Fark Basınç

Detaylı

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu.

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu. Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma - Kapama / Hassasiyet (+) Mod / / Hassasiyet (-) LED Aydınlatma Ses Çıkışı LED Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

1-)ÖZELLİKLER 2-)TEKNİK ÖZELLİKLER

1-)ÖZELLİKLER 2-)TEKNİK ÖZELLİKLER 1-)ÖZELLİKLER *Bu ölçüm cihazı DIN,ASTM ve BS standartlarına uyduğu gibi IOS-2178 ve ISO-2360 standartlarınında tüm koşulları sağlayarak laboratuar ve zor koşullarda kullanılabilir. *F Tipi probe manyetik

Detaylı

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK MI OpnCoursWar http://ocw.mt.du 5.60 hrmodnamk v Kntk ahar 008 u malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz İSİSİK ERMODİMİK Makroskopk trmodnamk sonuçların

Detaylı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu www.makrodedektor.com Kullanım Kılavuzu Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma / Kapama Titreşim / Ses & LED LED Aydınlatma Ses Çıkışı Hassasiyet Ayarı Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı IP67

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555 Nem Ölçer PCE-555 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Versiyon

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL

Detaylı

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Kullanıcı Kılavuzu Türkçe Leica DISTO ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız. Güvenlik talimatları, işbu kullanıcı kılavuzu ekinde verilen broşürde

Detaylı

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu.

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu. Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma - Kapama / Hassasiyet (+) Mod / / Hassasiyet (-) LED Aydınlatma Ses Çıkışı LED Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

STRATEJiK YÖNETiMDE DEGiSiK YAKLASIMLAR

STRATEJiK YÖNETiMDE DEGiSiK YAKLASIMLAR Yöntm, Yl: 6 Say: 20 Oca 1995, s. 53-59 STRATEJK YÖNETMDE DEGSK YAKLASIMLAR,, Asr. Grv. Y. Müh. V. Z YENEN* I.T.ü. Isun Faülts Grs Bu maald, rabt yogun v sürl dgsn br vrd faalyt göstrmt olan frmalarn nd

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Gaz Kontrol Cihazları PCE-LD 1

Kullanım Kılavuzu Gaz Kontrol Cihazları PCE-LD 1 Gaz Kontrol Cihazları PCE-LD 1 Versiyon 1.1 01/07/2016 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 2 ÖZELLİKLER... 3 3 TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4 CİHAZ... 4 5 KULLANIMA HAZIRLIK... 5 5.1 Pilleri takma... 5 5.2 Soğutucunun

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

İçindekiler. Kullanım Kılavuzu

İçindekiler. Kullanım Kılavuzu Versiyon 1.1 Oluşturulma Tarihi: 29/06/2016 İçindekiler 1 Grafik Metni... 3 2 Güvenlik... 3 3 İlk Adım... 4 4 Cihaz Kullanımı... 4 5 Önerilen Ölçüm Yöntemi... 5 6 Sorumluluk... 5 7 Teknik Veriler... 5

Detaylı

Uygulamalar. çok uygun ve kullanışlıdır. Bu Kılavuz Hakkında T-45 T-9 T-13 T-14 T-14 T-16 T-17 T-18 T-22 T-22 T-44 T-44 T-44 T-44 T-5

Uygulamalar. çok uygun ve kullanışlıdır. Bu Kılavuz Hakkında T-45 T-9 T-13 T-14 T-14 T-16 T-17 T-18 T-22 T-22 T-44 T-44 T-44 T-44 T-5 MO1011-E TÜRKÇE Uygulamalar çok uygun ve kullanışlıdır. T-1 Uyarı! Bu Kılavuz Hakkında T-2 T-3 T-3 Bu Kılavuz Hakkında T-4 T-9 T-13 T-14 T-14 T-16 T-17 T-18 T-22 T-22 T-4 T-5 T-23 Barometre/Termometre

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

MONTAJ KLAVUZU

MONTAJ KLAVUZU Türkiye nin İLK ve TEK Çift Motorlu Dişlisiz Otomatik Kapı Sistemi MONTAJ KLAVUZU www.schmelz.com.tr ĐÇĐNDEKĐLER 1. TEKNĐK ÖZELLĐKLER... Sayfa 03 2. MONTAJ TALĐMATLARI... Sayfa 04 2.1 MEKANĐZMA VE AKSESUARLARI...

Detaylı

KIZILÖTESİ TERMOMETRE

KIZILÖTESİ TERMOMETRE Çok fonksiyonlu KIZILÖTESİ TERMOMETRE Temassız Model: AT-B8866 Kullanma kılavuzu İçindekiler 1.Paketin içeriği 1.Paketin içeriği... 1 2.Özellikler... 1 3.Teknik parametreler...3 4. Şekil... 4 5.İkonların

Detaylı

MAK 212 - TERMODİNAMİK 19.04.2010 (CRN: 22594, 22599, 22603, 22608 ) 2009-2010 BAHAR YARIYILI ARA SINAV-2

MAK 212 - TERMODİNAMİK 19.04.2010 (CRN: 22594, 22599, 22603, 22608 ) 2009-2010 BAHAR YARIYILI ARA SINAV-2 MAK - ERMODİNAMİK 9.04.00 (CRN: 594, 599, 60, 608 ) 009-00 BAAR YARIYII ARA SINAV- Sru -) Br ısı pmpası sstem ışın br evn ısıtılmasında, yazın sğutulmasında ullanılacatır. Evn ç sıcalığının (ışın ve yazın)

Detaylı

MONOFAZE MİKROİŞLEMCİLİ REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU

MONOFAZE MİKROİŞLEMCİLİ REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU MONOFAZE MİKROİŞLEMCİLİ REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazı Devreye Almadan Önce Kullanım Kılavuzunu Mutlaka Okuyunuz. CİHAZIN İLK KURULUMU Cihazınızı Koyacağınız Yerin Zemini Düz Olmalıdır. Cihazın Çalışacağı

Detaylı

SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU Oda sıcaklığını sabit bir ısıda tutmak ve kombi v.b cihazların sürekli yanmasını engellemek, tasarruf etmek amacı

Detaylı

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun.

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Kullanım Talimatı ECON EC-SERİSİ 1. Uyarı ve Güvenlik Önlemleri Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu cihazı tehlikeli bölgelerde

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-DT 65

Kullanım Kılavuzu PCE-DT 65 PCE-DT 65 Versiyon 1.1 01/07/2016 İçindekiler 1 ÖZELLİKLER... 3 2 TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 3 ÖLÇÜM... 3 4 FONKSİYON HAKKINDA... 4 5 ÖLÇÜMDE DİKKATE ALINMASI GEREKENLER... 6 5.1 Çok düşük RPM ölçümü... 6

Detaylı

Elastik Zemine Oturan Kalın Plaklar İçin Kayma Kilitlenmesiz Bir Sonlu Eleman Modeli *

Elastik Zemine Oturan Kalın Plaklar İçin Kayma Kilitlenmesiz Bir Sonlu Eleman Modeli * İMO Tn Drg, 534-5358, Yazı 346 Elast Zmn Oturan Kalın Plalar İçn Kama Kltlnmsz r Sonlu Elman Modl * Korhan ÖZGA* Aş T. DALOĞLU** ÖZ u çalışmada, alınlı doğrultusunda ama şl dğştrmlrn dat alan 4 düğüm notalı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Elektrik Alan Ölçüm Cihazı PCE-EM29

Kullanım Kılavuzu Elektrik Alan Ölçüm Cihazı PCE-EM29 Elektrik Alan Ölçüm Cihazı PCE-EM29 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/06/2016 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 2 GÜVENLİK... 3 3 TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4 FONKSİYONLAR... 5 5 LCD EKRAN ÖĞELERİ... 5 6 GÖRÜNTÜLENEBİLİR

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

KATLANABİLİR KABİN KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

KATLANABİLİR KABİN KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU KATLANABİLİR KABİN KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU İçindekiler Önemli Bilgiler... 2 1. Giriş... 3 1.1. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 1.1.1. Kullanma Talimatı... 3 1.1.2. Bakım Talimatı... 3 2. Katlanır

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları gnl olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürkl brlşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı

Detaylı

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi MASTARLAR Sentil Mastarları Boyutları (mm) Yaprak Uzunluğu Yaprak Adedi MC851-108 0.03 1.00 mm 100 8 MC851-113 0.05 1.00 mm 100 13 MC851-120 0.05 1.00 mm 100 20 MC851-220 0.05 1.00 mm 200 20 Diş Mastarları

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Gamma Radrasyon Ölçüm Cihazı Geiger Gamma-Easy

Kullanım Kılavuzu Gamma Radrasyon Ölçüm Cihazı Geiger Gamma-Easy Gamma Radrasyon Ölçüm Cihazı Geiger Gamma-Easy Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 29/06/2016 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 2 GÜVENLİK TALİMATLARI... 4 3 KONTROL TUŞLARI... 4 4 PİLLER... 5 5 CİHAZI AÇMA KAPAMA ON/OFF...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-THA 10

Kullanım Kılavuzu PCE-THA 10 PCE-THA 10 Versiyon 1.0 16.03.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik bilgileri... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat içeriği... 4 4 Sistem Açıklaması... 5 4.1 Klavye... 5 4.2 Kullanım kılavuzu... 6 4.2.1

Detaylı

Receiver REC 150. Kullanma kılavuzu

Receiver REC 150. Kullanma kılavuzu Receiver tr Kullanma kılavuzu Kullanma kılavuzu STABILA, rotasyonlu lazerlerin tespiti için kullanımı kolay bir Receiver dir. Receiver cihazı ile rotasyon lazer cihazlarından gelen lazer ışınlarını, insan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kızılötesi-Sıcaklık Ölçer PCE-779

Kullanım Kılavuzu Kızılötesi-Sıcaklık Ölçer PCE-779 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Kızılötesi-Sıcaklık

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP, kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan, normal bir çalışma ortamında termostatla verici arasında 30 m.ye kadar radyofrekans iletişimi sağlayarak

Detaylı

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE AC-7N-790 KURULUM KILAVUZU . ÖN AYARLI PANEL VE YARDIMCI TUTUCUNUN TUTUCU PLAKASININ DOĞRULANMASI Dikiş makinesini tesisinizde kurduktan sonra, ayarlayıcıları mutlaka ayarlayın ve dikiş makinesinin

Detaylı

Laser FLS 90. Kullanma kılavuzu

Laser FLS 90. Kullanma kılavuzu Laser FLS 90 tr Kullanma kılavuzu L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü.

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü. Prof.Dr.Hüsy ÇAKALLI Br Komplks Sayıı c Kökü. hrhag br sab doğal sayı olmak ür, br komplks sayıı c kökü, c kuvv bu sayıya ş ola komplks sayıdır. ( r(cos s olsu v (cos s dylm. Bu akdrd ( [ (cos s] dr v

Detaylı

Telefon Kontor Cihazı Kullanım Kılavuzu

Telefon Kontor Cihazı Kullanım Kılavuzu D4U-BM2L Telefon Kontor Cihazı Kullanım Kılavuzu (Çoklu-port Ankesörlü Telefon Faturalama Sayacı) İthalatçı Firma : Teknocom Elektronik Ltd. Tel: 0212-2923171 www.teknocomelektronik.com.tr destek@teknocomelektronik.com

Detaylı

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg]

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg] Vnç Tekn Pergel Vnçler Duvar Pergel Ekonomk Kald rma Yöntem Do ru yük da l m le sa lan r Tarama alan 180 genfll F Vnç Tekn Konsol mesnetler Maksmum ç kl k yüksekl MPratk, duvar pergel vnc: En yen DIN 18

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Takometre PCE-T236

Kullanım Kılavuzu Takometre PCE-T236 Takometre PCE-T236 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Güvenlik... 3 2 Teknik Özellikler... 3 3 ÇALIŞTIRMA / ÖLÇÜM... 3 3.1 Optik modda ölçüm... 3 3.2 Temaslı ölçüm... 3 3.3 Yüzey hızı ölçümü... 4 3.4

Detaylı

HT 300 SET ODA TERMOSTATI

HT 300 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50

Kullanım Kılavuzu Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50 Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler...3 2 Teknik Özellikler...3 3 Ön panel hakkında...3 4 Materyal Seçimi...4 5 Kalibrasyon...5 6 Ölçüm işlemi...6 7 Hız ayarı

Detaylı

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ BÖLÜM SINI TABAKANIN TÜBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ - ZB 38 Sınır Tabaa Drs notları - M. Adil Yüsln TÜBÜLANSA GEÇİŞ Çoğu mühndisli problmind arşılaşılan aım türbülanslıdır. Aımın laminrvya türbülanslı Bu farlılı

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

YAPI MEKANİĞİNDE ÖZEL PROBLEMLER ENERJİ YÖNTEMLERİ

YAPI MEKANİĞİNDE ÖZEL PROBLEMLER ENERJİ YÖNTEMLERİ YIDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ MEKANİK ANABİİM DAI YAPI MEKANİĞİNDE ÖZE PROBEMER ENERJİ YÖNTEMERİ PRO. DR. TRGT KOCATÜRK Hazırlayan : İnş. Müh. ŞERE DOĞŞCAN AKBAŞ -ENERJİ YÖNTEMERİ-.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63

KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63 KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 26/01/2017 İçindekiler 1 Genel Bilgi... 3 2 Panel Diagramı( Önden görünümü)... 3 3 Teslimat İçeriği... 4 4 Teslimat İçeriği

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P15 / 30 / 50

Kullanım Kılavuzu Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P15 / 30 / 50 Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P15 / 30 / 50 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU HT 350 kablolu dijital oda termostatıdır. Kullanıcının oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

Basınç düşürme damperi

Basınç düşürme damperi ,2 X X testregistrierung asınç düşürme damperi Tipi Kapalı kanat Odalarda ve iklimlendirme sistemlerin fazla basıncın giderilmesi için asınç düşürme damperleri; basınçlandırma sistemleri, gazlı yangın

Detaylı

ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034)

ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034) ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034) 1. Buzdolabı raflarında asılı kalacak şekilde dizayn edilmiş 2. Sıcaklık ölçüm aralığı -20... +50 C olmalıdır

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P15 / 30 / 50

KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P15 / 30 / 50 KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P15 / 30 / 50 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teknik Özellikler... 4 3.2 Teslimat İçeriği... 5 4 Ekran Açıklaması... 6 5 Cihaz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50

Kullanım Kılavuzu Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50 Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Teknik Özellikler... 3 3 Ön panel hakkında... 4 4 Materyal Seçimi... 4 5 Kalibrasyon... 5 6 Ölçüm işlemi...

Detaylı

CEM DM-01 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KLAVUZU

CEM DM-01 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KLAVUZU CEM DM-01 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KLAVUZU Küçük boyutlu ve pratik yapıdaki bu model özellikle iç ortam uygulamaları için tasarlanmıştır. Kısayol tuşu ve yumuşak sapı ile ekleme, çıkarma, alan ve

Detaylı

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1 D53R Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 İçindekiler 1. Cihazın Verileri... 3 1.1. Cihazın Genel Özellikleri... 3 1.2. Teknik Veriler... 3 2. Montaj... 3 3. Kullanım... 7 3.1. Buton ve Sesli Işıklı İkaz Fonksiyonları...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

testo 104-IR İnfrared ve batırmalı termometre

testo 104-IR İnfrared ve batırmalı termometre testo 104-IR İnfrared ve batırmalı termometre Kullanım kılavuzu 2 3. Kullanım alanları 1. Genel bilgi Lütfen cihazı kullanmadan önce bu dökümanı dikkatlice okuyun. İhtiyaç duyduğunuzda başvurabilmeniz

Detaylı

SADIK PRES SANAYİ ÜRÜN KATALO U

SADIK PRES SANAYİ ÜRÜN KATALO U ÜRÜN KATALO U - 2014 TSE EN 671-1 CE BELGESİ TSE EN 671-2 ISO 9001:2008 Ü R E T İ M B A 1971 N D I HAKKIMIZDA Firmamız 1971 yılında ANKARA Demir Sanayinde Sadık ÖKÖN tarafından kurulmuş, ve Radyatör Konsolu,

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

TES-1306 DİJİTAL TERMOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİSİ

TES-1306 DİJİTAL TERMOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİSİ DİJİTAL TERMOMETRE TES-1306 KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİSİ Bu cihaz ısı sensörü olarak herhangi bir K/J tipi termokuplajla birlikte kullanım için bir dijital termometredir. Sıcaklık göstergesi K/J

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Genel Açıklama... 3 2 Teknik Özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 4 4 Ölçüm... 5 5 Ölçüm Koşulları... 5 6 Dahili Sıfırlama... 6 7 Pil

Detaylı

Newton Kanunu / Hava izi

Newton Kanunu / Hava izi İlgili konular Hız, ivme, kuvvet, yerçekimi ivmesi Newton Kanunu / Hava izi Prensip ve amaç Mesafe zaman kanunu, hız zaman kanunu ve kütle, ivme ve kuvvet arasındaki ilişki, düz bir çizgide düz olarak

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 007 SORULARI Doğuş Ünivrsitsi Matmatik Kulübü tarafından düznlnn matmatik olimpiyatları, fn lislri takım yarışması sorularından bazıları

Detaylı

6.001 ÇEKMECE RAYLARI. ARRAY 17 mm BİLYELİ ÇEKMECE RAYLARI ÜRÜN KODU

6.001 ÇEKMECE RAYLARI. ARRAY 17 mm BİLYELİ ÇEKMECE RAYLARI ÜRÜN KODU RAYLAR ARRAY 17 mm BİLYELİ ÇEKMECE RAYLARI BOY ÜRÜN KODU 185 mm AR.185 214 mm AR.214 246 mm AR.246 278 mm AR.278 310 mm AR.310 342 mm AR.342 374 mm AR.374 406 mm AR.406 438 mm AR.438 502 mm AR.502 534

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kapı Deliği Görüntüleyicisi Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kullanım Kılavuzu WEEE Yönetmeliği & Ürünün İmha Edilmesi Bu ürün, kullanım süresinin sonunda standart ev atıkları gibi imha

Detaylı

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver tr Kullanma kılavuzu Kullanma kılavuzu STABILA lazer çizgileri kaydetmek için kullanımı kolay bir Receiver dır. Receiver ile STABILA çizgili lazer cihazının sadece pals dönüşümlü lazer ışınları

Detaylı

Testo 205 ph ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Testo 205 ph ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Testo 205 ph ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu takdirde kullanmak üzere saklayınız.

Detaylı

HT 300 ODA TERMOSTATI

HT 300 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Hira / Era. 2 Slim. 3 Omega. 9 Klasik Set Üstü Ocaklar. 15 Mini Fırın. 22 Yuvarlak Fırın. 24 Katmer Sacı

Hira / Era. 2 Slim. 3 Omega. 9 Klasik Set Üstü Ocaklar. 15 Mini Fırın. 22 Yuvarlak Fırın. 24 Katmer Sacı a z ı n ı ğ Mutfa zel... Ö İÇİNDEKİLERINDEX Hira / Era 2 Slim 3 Omega 9 Klasik Set Üstü Ocaklar 15 Mini Fırın 22 Yuvarlak Fırın 24 Katmer Sacı 25 HIRA YANDAN DÜĞMELİ SETÜSTÜ CAM OCAK S6400 CS - Özel tasarım

Detaylı