TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK"

Transkript

1 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Rsm Gazt Tar / Sayısı / Düznlm İslam SADIKER Çvr Görvls / Çvr Görvls Eğtmn Vlnd Maalls 75/2 Sokak No:106 K.1 D.3/A Zytnurnu İstanul TÜRKİYE M.: T.: F.: Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

2 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk Madd Numarası İÇİNDEKİLER İçrk / Madd Başlığı Rsm Gazt Tar / Sayısı : / Saya Numarası BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madd 1 Amaç 4 Madd 2 Kapsam 4 Madd 3 Dayanak 4 Madd 4 Tanımlar 4 İKİNCİ BÖLÜM Gnl Esaslar v İlklr Madd 5 Gnl saslar 8 Madd 6 İlklr 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Blg Sstm v Blg Formları Madd 7 Krlnmş Saalar Blg Sstm 9 Madd 8 Faalyt Ön Blg Formu Düznlm Yükümlülüğü 9 Madd 9 Faalyt Ön Blg Formu Ynlm Yükümlülüğü 9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Potansyl Krlnmş Saalar, Sapsz Saalar v Krllk Kaynağı Blrsz Saalar Madd 10 Potansyl Krlnmş Saaların Şüpl Saa Lstsn Alınması 9 Madd 11 Sapsz Saaların Şüpl Saa Lstsn Alınması 10 Madd 12 Krllk Kaynağı Blrsz Saaların Şüpl Saa Lstsn Alınması 10 BEŞİNCİ BÖLÜM Brnc Aşama Dğrlndrm Madd 13 Şüpl Saalarda Yürütülck Örnklm Çalışmaları 10 Madd 14 Şüpl Saaların Ön Dğrlndrms 10 Madd 15 Puanlamalı Dğrlndrm 11 Madd 16 Krltc Madd Karaktrzasyonu 11 Madd 17 Krllk Göstrg Paramtrlrnn Ölçümü 11 ALTINCI BÖLÜM İknc Aşama Dğrlndrm Madd 18 Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Ön Raporu V Saa Durum V Rsk 12 Dğrlndrm Na Raporu Hazırlama Yükümlülüğü Madd 19 Krlnmş Saa Dğrlndrm V İzlm Komsyonunun Kurulması 12 Madd 20 İknc Aşama Dğrlndrm Sürcnn Başlatılması 13 Madd 21 Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Ön Raporunun Hazırlanması V İl 13 Müdürlüğün Sunulması Madd 22 Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Na Raporunun Hazırlanması V İl 13 Müdürlüğün Sunulması Madd 23 Komsyonun Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Na Raporunu 14 İnclms Usulü Madd 24 Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Na Raporunun Dğrlndrlms 14 YEDİNCİ BÖLÜM Tmzlm Madd 25 Tmzlm Faalyt Planlama V Dğrlndrm Raporu İl Tmzlm 15 Faalyt Uygulama, İzlm V Sonlandırma Raporu Hazırlama Yükümlülüğü Madd 26 Tmzlm Faalyt Planlama V Dğrlndrm Raporu Hazırlama 15 Yükümlülüğü Madd 27 Tmzlm Faalyt Planlama V Dğrlndrm Raporunun /59

3 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk Dğrlndrlms Madd 28 Tmzlm Faalytnn Uygulanması V İzlnms 15 Madd 29 Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm V Sonlandırma Raporu Hazırlama 15 Yükümlülüğü Madd 30 Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm V Sonlandırma Raporunun 16 Dğrlndrlms Madd 31 Tmzlm Faalytnn Sonlandırılması 16 Madd 32 Tmzlm Faalytnn Sonlandırılmasını Mütakp İzlm 17 SEKİZİNCİ BÖLÜM Çştl v Son Hükümlr Madd 33 Ytklndrlmş Ytrllğ Haz Kurum V Kuruluşlar 17 Madd 34 Dşarj V Emsyon İznlr 17 Madd 35 Düznlyc İşlmlr 17 Madd 36 Dntm 17 Madd 37 Sorumluluk V Çvrsl Zararın Tasl 17 Madd 38 Mülkyt Dğşmnd Sorumluluk 18 Madd 39 İdar Yaptırımlar 18 Madd 40 Yürürlüktn Kaldırılan Yöntmlk 18 GEÇİCİ MADDE Gçş Hükümlr 18 Madd 41 Yürürlük 18 Madd 42 Yürütm 18 EKLER Ek Saya İçrk / Ek Başlığı Numarası Numarası Ek1 Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts 19 Ek2 Krllk Göstrg Paramtrlr Lsts, Potansyl Toprak Krltc Faalytlr 26 v Faalyt Özl Krllk Göstrg Paramtrlr Ek3 Faalyt Ön Blg Formu 30 Ek4 Faalyt Ön Blg Formu Dğrlndrm Krtrlr 36 Ek5 Bldrm Formu 37 Ek6 Saa Ön Blg Formu 39 Ek7 Dntm Formu 43 Ek8 Puanlamalı Dğrlndrm 47 Ek9 Krllk Göstrg Paramtrlr Ölçüm Dğrlrnn Rrans Dğrlrl 51 Karşılaştırılması Ek10 Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu Gnl Formatı 52 Ek11 Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu Gnl Formatı 53 Ek12 Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu Gnl Formatı 54 Ek13 Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu Gnl Formatı 56 Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

4 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk Rsm Gazt Tar 08 Ekm 2010 Sayısı Çvr v Orman Bakanlığından TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yöntmlğn amacı; alıcı ortam olarak toprağın krlnmsnn önlnms, krlnmnn mvcut olduğu vya olması mutml saaları v sktörlr tspt tmk, krlnmş toprakların v saaların tmzlnms v zlnms saslarını sürdürüllr kalkınma dlryl uyumlu r şkld lrlmktr. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yöntmlk, toprak krllğnn önlnms, krlnmnn mvcut olduğu vya olması mutml saaların v sktörlrn tspt, kayıt altına alınması, krlnmş toprakların v saaların tmzlnms v zlnmsn lşkn tknk v dar usul v sasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yöntmlk, 9/8/1983 tarl v 2872 sayılı Çvr Kanununun Ek1 nc madds rnc ıkrasının (a) ndn, 1/5/2003 tarl v 4856 sayılı Çvr v Orman Bakanlığı Tşklat v Görvlr Hakkında Kanunun 2 nc maddsnn () nd v 9 uncu madds (u) ndn dayanılarak azırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yöntmlkt gçn; Ara Müdaal Krllk gdrm vya kontrolü amacıyla krlnmy ndn olan kaynağın ortadan kaldırılmasını, tksnn azaltılmasını, gaz azında, a su azında vya suyla karışmayan sıvı azında daa azla yayılmasının önlnmsn vya rsk düzynn azaltılmasına yönlk önlmlrn alınmasını, Atık Hrang r aalyt sonucunda oluşan, çvry atılan vya ırakılan, 5/7/2008 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Atık Yöntm Gnl Esaslarına İlşkn Yöntmlğn EK1 nd yr alan sınılardak rang r maddy, c Bakanlık Çvr v Orman Bakanlığını ç Brnc Aşama Dğrlndrm (BAD) Şüpl saa olarak tanımlanmış r saada krllk şüps ndnyl örnklm, ölçüm g aalytlrn aşlatılması v dolayısıyla u saanın takp grktrn vya takp grktrmyn r saa olup olmadığının kararlaştırılması sürcn, d Faalyt Ön Blg Formu Endüstryl tss v çvrs l lgl lglr çrn ormu, Faalyt/Tss/Saa Krltm potansyl olan vya krlnmy sp olan v u Sa Yöntmlk ükümlrnn muataı olan özl ya da tüzl kşy, Fırın Kuru Toprak 105 C ırında kurutularak sat ağırlığa glmş toprak kütlsn g Hd Krltc İnclmy ta tutulacak şüpl saa çn krllk kaynağı l lgl olarak nsan sağlığı v çvr açısından dkkat alınması v saada toplanacak numunlrd ölçümü yapılması grkn krltc maddy, ğ Hd Krltc Saa Bakanlıkça lrlnn vr kalts dn sağlayan, toprak Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

5 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk Konsantrasyonu (HKSK): İknc Aşama Dğrlndrm (İAD) örnklm v analz planına ağlı olarak saadan alınan numunlrn analz sonucu ölçülrk lrlnmş d krltc konsantrasyonunu, Brnc aşama dğrlndrm sonunda takp grktrn saa olarak lrlnmş saanın, saa v krllk karaktrzasyonu v rsk analz dğrlndrmlrn ta tutularak tmzlm grktrn krlnmş saa vya takp grktrmyn saa olup olmadığının tspt dlms sürcn, ı İl Müdürlüğü İl çvr v orman müdürlüklrn, j k l m Jnrk Krltc Sınır Dğr (JKSD) Kavramsal Saa Modl (KSM) Krlnmş Saa Vya Tss Krlnmş Saalar Blg Sstm (KSBS) Krlnmş Toprak Krlnmş saanın mvcut ya da lrdk kullanım amacının yrlşm alanı olması v nsan sağlığı üzrndk rsklr dkkat alınarak, nsanların krltcy makul r sür azam düzyd maruz kaldığı varsayılarak saplanan vya lrlnn v Ek1 Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lstsnd vrln krltc konsantrasyon dğrn, Şüpl saanın lgllr taraından tüm yönlryl kolayca algılanmasını v kavranmasını sağlamak amacıyla, Brnc Aşama Dğrlndrm kadmsnd drlnn lglrdn aşlayarak, İknc Aşama Dğrlndrmd saada ld dlck krllk kaynağı, krltclrn kaynaktan yayılım mkanzmaları, krltc çştlr, krltc dağılım alanları v taşınım güzrgaları, krllktn dolayı rsk altındak mutml alıcı noktalar vya ortamlar l, mvcut lrszlklr v zaman çrsnd ld dllck zksl, kmyasal v drojolojk lglr d kapsayacak şkld, saa v cvarındak çvrsl koşulların dnamk r sürç çrsnd tanımlanmasını, Şüpl saalar arasında yr alan, u Yöntmlkt öngörüln Brnc Aşama Dğrlndrm vya İknc Aşama Dğrlndrm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktk mutml toprak kullanımı dkkat alındığında, nsan v çvr sağlığı akımından önml ölçüd rsk oluşturan, nsan aalytlrndn kaynaklanan tlkl krltc maddlrn ulunduğu tyt dln v tmzlnms grktğn karar vrln saayı vya tss, Noktasal kaynaklı krlnmş saalar l lgl nvantr lglrnn sstmatk r yapılanma l muaaza dlmsn, güncllnmsn, sürdürüllrlğn v grktğnd u lglr ızlı r şkld rşmn sağlanmasını mümkün kılmak amacıyla glştrln v Bakanlık lg sstm üzrndn kullanılaln, ntrnt üzrndn sorgulama yapaln v lgy şlyln sstm, Bu Yöntmlkt öngörüln rnc aşama dğrlndrm vya knc aşama dğrlndrm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktk mutml toprak kullanımı dkkat alındığında, ünysnd nsan v çvr sağlığı akımından önml ölçüd rsk oluşturan, nsan aalytlrndn kaynaklanan tlkl krltc maddlrn ulunduğu tyt dln v tmzlnms grktğn karar vrln toprağı, n Krltc Madd Çvrsl krllğ yol açan v EK1 d lsts vrln maddlr Krllk Göstrg Şüpl saada krllğn mvcudytn yönlk mutml Paramtrlr (KGP) lrszlklr gdrmk v rnc aşama dğrlndrm sürcnd o alınacak kararın güvnlrlğn artırmak amacıyla toprak v grkl durumlarda su v gaz numunlrnd ölçüln v Ek2, Talo 1 v 2 d lstlnn paramtrlr, Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

6 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk ö p r s ş t u ü v y z Krllk Kaynağı Krllk Kaynağı Blrsz Saa Komsyon (Krlnmş Saa Dğrlndrm V İzlm Komsyonu): Noktasal Kaynaklı Toprak Krllğ Ölçüm Dğr (ÖD) Potansyl Krlnmş Saa Vya Tss Potansyl Toprak Krltc Faalytlr Rrans Dğr (RD) Rsk Dğrlndrm Rsk Yöntm Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Krltclrn ulunduğu, yayılmaya aşladığı vya toprak vya yraltı suyunda n yüksk d krltc konsantrasyonlarının lrlndğ nokta ya da alanı, Krllk kaynağı lnmyn, ancak krlnm şüpsnn olduğuna şart dn lrtlrn tspt dldğ v krlnmnn varlığının u lrtlrn ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı saayı, Hr ld Saa Örnklm v Analz Planlarını onaylamak, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön v Na Raporlarını dğrlndrmk v krlnmş saaların tmzlnms çalışmalarını zlmk amacıyla sürkl çalışmak üzr vallk ünysnd kurulan, l müdürlüğünün aşkanlığını yaptığı, l tarım müdürlüğü, l sağlık müdürlüğü, l sanay v tcart müdürlüğü, dvlt su şlr ölg müdürlüğü, l özl dars l komsyonca grkl görülms durumunda ünvrst v uygun görülck dğr kurum v kuruluşların tmslclrndn oluşan komsyonu Tlkl atıkların toplanması, taşınması, gçc v ara dpolanması, gr kazanımı, yndn kullanılması v rtaraı sırasında mydana gllck kazalar sonucunda vya tlkl atıkların mvzuata aykırı şkld yukarıdak aalytlr konu olması sonucunda ya da sanay tsslrndk çştl tlkl kmyasal maddlrn dpolanmaları v nakldlmlr sırasında mydana gllck kazalar vya atlr sonucunda oluşan döküntü vya sızıntı v nzr g noktasal kaynaklardan dolayı oluşan toprak krllğn Şüpl saada rang r noktasal kaynak vya nsan tknlklr ndnyl krlnmş olduğu düşünüln vya varsayılan alandan alınan toprak vya yüzyyraltı suyu örnklrnd, şüpl saaya at lgl krllk göstrg paramtrlr vya d krltc rrans dğr l kıyaslanmak amacıyla, ölçüln krllk göstrg paramtrs vya d krltc konsantrasyonu ölçüm dğrn, Hrang r potansyl toprak krltc aalytn var olduğu vya yürütüldüğü saayı vya tss, Ek2, Talo 2 d vrln rang r aalyt Şüpl saa yakın çvrsnd ulunan, rang r noktasal kaynak vya nsan aalyt ndnyl krlnmmş olduğu düşünüln vya varsayılan alandan alınan toprak, yüzy suyu, yraltı suyu örnklrnd, rnc aşama dğrlndrmd şüpl saaya at lgl krllk göstrg paramtrlr (KGP) vya knc aşama dğrlndrmd d krltc konsantrasyonu ölçüm dğrlr l kıyaslanmak amacıyla, ölçüln krllk göstrg paramtrs vya d krltc konsantrasyonu ölçüm dğrn, İnsanların v çvrnn krltc maddlr maruz kalmaları alnd mydana glck olan olumsuz tklrn ntlğnn tanımlanmasını, nclnmsn v drcsnn tamn dlmsn amaçlayan çalışmayı, Rsk dğrlndrm yoluyla tamn dln rsk düzynn kontrol dlms vya azaltılması amacıyla uygulanan stratj vya alınan önlmlr, Takp grktrn saalar çn knc aşama dğrlndrm sırasında yürütüln saa v krllk karaktrzasyonu çalışmaları l rsk dğrlndrm çalışmalarından ld dln lglr doğrultusunda, Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

7 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk aa cc çç dd Raporu Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Ön Raporu Saa Örnklm V Analz Planı (SÖAP) Sapsz Saa Saa Tmzlm Hd Şüpl Saa Vya Tss Takp Grktrn Saa Takp Grktrmyn Saa Ek11 d vrln ormat kapsamında Komsyona sunulmak üzr azırlanan v saa sann, yapılan rsk dğrlndrm çalışmalarına dayanarak saanın takp grktrmyn saa vya tmzlnms grkn krlnmş saa olduğu konusundak dğrlndrmsn çrn raporu, Takp grktrn saalar çn knc aşama dğrlndrmnn aşlangıcında yürütüln saa v krllk karaktrzasyonu çalışmalarından ld dln lglr doğrultusunda, Ek10 da vrln ormat kapsamında Komsyona sunulmak üzr azırlanan v saa sann jnrk vya saaya özgü rsk analz yapma konusundak dğrlndrmsn çrn raporu, Kapsamı Bakanlıkça lrlnn, krlndğndn şüp dln saaların u Yöntmlk kapsamında dğrlndrlms amacıyla yapılacak tüm örnklm v analz çalışmalarının nasıl yürütülms grktğn tanımlayan v Komsyona sunulmak üzr saa sa taraından azırlanan planı, Mvzuata aykırı şkld atıkların rtaraı v nzr rang r aalyt sonucu oluşan v sorumlusu lnmyn r krlnmnn söz konusu olduğu saayı, Saada yapılan rsk dğrlndrms sonucunda, mvcut rsklrn gdrlmsn sağlayacak v tmzlm yoluyla düşürülms grkn konsantrasyonu, Potansyl krlnmş vya sapsz saalar arasında yr alan; at, kaza, dntm vya ldrmlr sonucunda çvr krllğnn var olduğu şüpsn taşıyan saayı vya sınırları çrsnd u tanım kapsamına grn saaya sap tss, Saaya yönlk krllk şüplrnn grçkç olduğu saptanan v u Yöntmlkt öngörüln knc aşama dğrlndrmy ta tutulması grkl olan saayı, Şüpl saalar arasında yr alan, saaya yönlk krllk şüplrnn gçrl olmadığı vya u Yöntmlkt öngörüln sürc ta tutulması grkmyn saayı, gg Tarımsal Faalyt Orman ağaçları dışında r türlü tksl v ayvansal ürtm, ğğ Tlkl Atık Atık Yöntm Gnl Esaslarına İlşkn Yöntmlk, Ek IV Atık Lstsnd (A) l şartlnmş atıklar l (M) l şartlnmş atıklardan EkIII/B d yr alan şk konsantrasyonu üzrnd r dğr sap olan atıkları, Tlkl Madd 26/12/2008 tarl v mükrrr sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlkl Maddlrn v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etktlnms Hakkında Yöntmlğn 4 üncü maddsnn rnc ıkrasının (l) ndnd tanımlanan tlkl maddlr v müstazarlar v 31/12/2004 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Su Krllğ Kontrolü Yöntmlğ 3 üncü maddsnd yr alan tlkl maddlr tanımına grn tüm maddlr Tmzlm Ydnc ölümd öngörüln aalytlr yürütülrk, rsk dğrlndrm yoluyla tamn dln nsan sağlığı v çvrsl rsk ıı düzynn kontrol dlms vya azaltılması, mydana glck olan olumsuz tklrn gdrlms amacıyla u Yöntmlk kapsamında tmzlnms grkn krlnmş saa olarak tanımlanan saalarda grçklştrln ylştrmy Tmzlm Faalyt Tmzlm grktrn krlnmş saalar çn tmzlm sstmnn Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

8 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk jj kk ll ad dr. Planlama V Dğrlndrm Raporu Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm V Sonlandırma Raporu Tmzlm Grktrn Krlnmş Saa Tmzlnmş Saa rnc aşaması olan tmzlm aalyt planlama v dğrlndrm aşamasında yürütüln saa tmzlm düzy konsantrasyonu v tmzlm yöntm lrlm çalışmalarından ld dln lglr doğrultusunda, Ek12 d vrln ormat kapsamında Komsyona sunulmak üzr azırlanan v saa sann saa tmzlm düzy konsantrasyonu v tmzlm yöntm sçm konusundak dğrlndrmsn çrn raporu, Tmzlm grktrn krlnmş saalar çn tmzlm sstmnn knc aşaması olan tmzlm uygulama v zlm aşamasında yürütüln tmzlm sstm tasarımı, nşaası, şltm v tknlk zlm çalışmalarından ld dln lglr doğrultusunda, Ek13 d vrln ormat kapsamında Komsyona sunulmak üzr azırlanan v saa sann uzun dönm pryodk zlm v saa vrlrn dayanarak saadak krllk düzynn tmzlm aalyt sonucunda dlnn saa tmzlm konsantrasyonuna düşürrk tmzlm aalytnn sonlandırılması konusundak dğrlndrmsn çrn raporu, Brnc vya knc aşama dğrlndrm sonucunda u Yöntmlkt öngörüldüğü şkld tmzlnms grktğ saptanan saayı, Bu Yöntmlkt öngörüln sürç çrçvsnd tmzlm şlmn ta tutulmuş saayı İKİNCİ BÖLÜM Gnl Esaslar v İlklr Gnl Esaslar MADDE 5 (1) Toprak krllğnn önlnms açısından u Yöntmlkl lrlnn saslara uyulması zorunludur. a Vallklr, u Yöntmlk ükümlrn gör krlnmş v krlnm rsk altında olan saaları saptar, alınacak tdrlr lrlr v uygulanmasını sağlar. Krlnm rsknn ulunduğu saalarda, Çvr Kanununun 8 nc madds ükmü grğnc lgllr; krlnmş saalarda s krltnlr krlnmy durdurmak, krlnm oyutunu tspt tmk, krlnmnn tklrn gdrmk çn grkl çalışmaları yapmak g arcamaları karşılamakla yükümlüdürlr. c Tarımsal aalytlrdn kaynaklanan toprak krllğnn önlnms v gdrlms konularında Bakanlık l Tarım v Köyşlr Bakanlığı koordnl olarak alınacak tdrlr lrlr. Blrlnn tdrlr vallklr taraından uygulanır. ç Askr tsslr çn u Yöntmlğn uygulanmasına lşkn saslar, Gnlkurmay Başkanlığı l koordn dlrk Bakanlık v Mll Savunma Bakanlığınca ayrıca lrlnr. a c ç İlklr MADDE 6 (1) Toprak krllğnn önlnms v gdrlmsn lşkn lklr şunlardır: Toprak krllğnn kaynağında önlnms sastır. Hr türlü atık v artığı, toprağa zarar vrck şkld, Çvr Kanunu v lgl mvzuatta lrlnn standartlara v yöntmlr aykırı olarak doğrudan v dolaylı çmd toprağa vrmk, dpolamak g aalytlrd ulunmak yasaktır. Krl toprak tmz toprak l karıştırılamaz. Tlkl maddlrn kullanıldığı, dpolandığı, ürtldğ aalytlr ya da tsslr l atıkların ürtldğ, rtara vya gr kazanımının yapıldığı tsslrd, kaza tmal göz önün alınarak, toprak krlnmsn ngl olacak tdrlr alınır. Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

9 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Blg Sstm v Blg Formları Krlnmş Saalar Blg Sstm MADDE 7 (1) Bakanlık u Yöntmlğn öngördüğü grkllklr yrn gtrmk üzr Krlnmş Saalar Blg Sstmn kullanır. Faalyt Ön Blg Formu Düznlm Yükümlülüğü MADDE 8 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aalytlr yürütn mvcut aalyt saplr l yn aşlayacak aalyt saplr Ek3 d yr alan Faalyt Ön Blg Formunu Krlnmş Saalar Blg Sstmnd doldurarak l müdürlüğün ldrr. (2) İl müdürlüğü, Faalyt Ön Blg Formunu kontrol drk Krlnmş Saalar Blg Sstm üzrndn onaylar. (3) Faalyt sa u ormu yazılı v mzalı olarak da l müdürlüğün ltmkl yükümlüdür. (4) İl müdürlüğü, onaylanan Faalyt Ön Blg Formunu yazılı v mzalı olarak Bakanlığa ldrmkl yükümlüdür. (5) Bakanlık u ldrlr, Potansyl Krlnmş Saalar Lstsn dal dr. Faalyt Ön Blg Formu Ynlm Yükümlülüğü MADDE 9 (1) Faalyt sa, Faalyt Ön Blg Formunda yr alan lglr kapsamında, aalytnd mydana gln dğşklğ, dğşklğn grçklşmsn mütakp n gç r ay çrsnd Ek 3 d yr alan Faalyt Ön Blg Formunu Krlnmş Saalar Blg Sstmnd doldurarak l müdürlüğün ldrr. (2) Faalyt sann dğşms durumunda n son aalyt sa dğşklğ, dğşklğn grçklşmsn mütakp n gç r ay çrsnd Ek3 d yr alan Faalyt Ön Blg Formunu Krlnmş Saalar Blg Sstmnd doldurarak l müdürlüğün ldrr. (3) İl müdürlüğü, Faalyt Ön Blg Formunu kontrol drk Krlnmş Saalar Blg Sstm üzrndn onaylar. (4) Faalyt sa u ormu yazılı v mzalı olarak da l müdürlüğün ltmkl yükümlüdür. (5) İl müdürlüğü, onaylanan Faalyt Ön Blg Formunu yazılı v mzalı olarak Bakanlığa ldrr. (6) Bakanlık söz konusu dğşklğ çrn güncllmy yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Potansyl Krlnmş Saalar, Sapsz Saalar v Krllk Kaynağı Blrsz Saalar a Potansyl Krlnmş Saaların Şüpl Saa Lstsn Alınması MADDE 10 (1) Potansyl krlnmş saalarda, Faalyt Ön Blg Formları, Ek4 d yr alan Faalyt Ön Blg Formu Dğrlndrm Krtrlrn gör l müdürlüğü taraından dğrlndrlr. Dğrlndrm krtrlrndn n az rnn gçrl olması alnd lgl saa, şüpl saa lstsn dal dlr. Endüstryl kazalar vya doğal at sonucu mydana gln ndüstryl kazalar da dal olmak üzr kaza ldrm vya rapor tm ormu vya Ek5 d vrln Bldrm Formuna gör ldrm yapılması durumunda, saa Bakanlık vya l müdürlüğünc şüpl saa lstsn dal dlr. Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

10 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk c Bakanlık vya l müdürlüğünc yürürlüktk mvzuat kapsamında grçklştrln dntmlr sırasında uygunsuzlukların lrlnms alnd saa, l müdürlüğünc şüpl saa lstsn dal dlr. Sapsz Saaların Şüpl Saa Lstsn Alınması MADDE 11 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aalytlrn grçklştğ saalar arcndk, rang r ndnl toprak vya yraltı suyu krllğnn mydana gldğ vya Ek5 d vrln ldrm ormuna gör ldrm yapılan saalar, l müdürlüğünc şüpl saa lstsn alınır. Krllk Kaynağı Blrsz Saaların Şüpl Saa Lstsn Alınması MADDE 12 (1) Krllk kaynağı lnmyn, ancak krlnm şüpsnn olduğunu göstrn lrtlrn tspt dldğ v krlnmnn tklrnn u lrtlrn ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı krllk vakalarında, krllk lrtlrnn gözlndğ vya ortaya çıktığı noktalardan l müdürlüğü taraından toprak, yüzy v yraltı suyu vya gaz numunlr alınarak vya aldırılarak, krllk lrtlrnn grçkç olup olmadığını lrlmk üzr Ek2, Talo 1 d vrln krllk göstrg paramtrlrnn ölçümlr yaptırılır. (2) Krllk göstrg paramtrlrnn ölçümlr v Ek9 da vrln dğrlndrm sonucunda krllk tspt dlms alnd Bakanlıkça lrlnn saslar dalnd l müdürlüğü taraından kaynak lrlm çalışmaları yaptırılarak, krlnmy sp olan krltc maddlrn n olduğu, krllk kaynağının yr vya kaynağın ulunduğu saa, aalyt/tss sa tspt dlrk, saa şüpl saa lstsn alınır. Bu saa çn 8 nc maddd lrtldğ şkld Faalyt Ön Blg Formu vya 14 üncü maddd lrtldğ şkld Saa Ön Blg Formu düznlnr. BEŞİNCİ BÖLÜM Brnc Aşama Dğrlndrm Şüpl Saalarda Yürütülck Örnklm Çalışmaları MADDE 13 (1) Şüpl saada yapılacak r türlü örnklm v analz çalışmaları lrl r plan çrçvsnd yürütülür. Bu amaçla, örnklm yapmadan önc saa sa Bakanlıkça lrlnn saslar dalnd Saa Örnklm v Analz Planı (SÖAP) ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlara azırlatır. Bu plan rapor alnd Komsyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalışması grçklştrlr. Şüpl Saaların Ön Dğrlndrms MADDE 14 (1) Şüpl saada l müdürlüğü taraından yrnd dntm yapılır v dntm sırasında Ek7 d vrln Dntm Formu doldurulur. (2) Şüpl saada rdn azla krllk kaynağı ulunması durumunda r r kaynak çn ayrı r dntm ormu düznlnr. (3) Hr dntm ormu ayrı ayrı dğrlndrmy ta tutulur. (4) Ek2, Talo 2 d yr alan aalytlrn grçklştğ saalar arcndk saalarda Dntm Formuna k olarak Ek6 da vrln Saa Ön Blg Formu, Krlnmş Saalar Blg Sstm üzrndn v yazılı olarak l müdürlüğü taraından düznlnr. (5) Dntm sırasında saada rang r krllk gözlnmz v saaya yönlk krllk şüpsnn gçrl olmadığı tspt dlrs saa, şüpl saa lstsndn çıkartılır. Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

11 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk Puanlamalı Dğrlndrm MADDE 15 (1) Dntm sonucunda, şüpl saada söz konusu krllk kaynağı v krltc maddlrn n olduğunun lnms durumunda; a Krltc maddlr vya atık tlksz s, lgl mvzuat ükümlr doğrultusunda grkl tdrlr alınarak saa, takp grktrmyn saa olarak ntlndrlr. Krltc maddlr vya atık tlkl s, Ek8 d vrln puanlamalı dğrlndrm grçklştrlr. Dğrlndrm sırasında, Dntm Formuna k olarak; 1 Endüstryl aalyt grçklştrln saalarda, aalyt sa taraından öncdn l müdürlüğün vrlmş olan Faalyt Ön Blg Formu (Ek3), 2 Sapsz saalarda, dntm sırasında doldurulacak olan Saa Ön Blg Formu (Ek6) lglr kullanılır. a c (2) Puanlamalı dğrlndrm sonuçlarına gör, şüpl saa l müdürlüğü taraından; Krllk kaynağı v krlnmş toprağın rtara dlmsn sağlayacak r önlm v u önlm sonucunda krllğn lgl mvzuat ükümlrn uygun şkld gdrldğnn tydn dar zlm ölçümlr yaptırılarak saa, takp grktrmyn saa, İknc aşama dğrlndrm sürcn ta saa, takp grktrn saa, Tmzlnms grkn saa, krlnmş saa olarak tanımlanır. (3) Takp grktrmyn saalar, potansyl krlnmş saa lstsn alınır. Krltc Madd Karaktrzasyonu MADDE 16 (1) Dntm sonucunda şüpl saada söz konusu krltc maddlrn n olduğunun lnmms vya Atık Yöntm Gnl Esaslarına İlşkn Yöntmlğnn EkIV Atık Lstsnd (M) l şartlnmş atık ulunduğunun tspt dlms durumunda; a Krltc maddlrdn ya da atıktan drkt olarak örnk alınalyorsa, krltc maddnn vya atığın Tlkl Maddlrn v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etktlnms Hakkındak Yöntmlk v 14/3/2005 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlkl Atıkların Kontrolü Yöntmlğn gör karaktrzasyonu yapılarak tlkl madd vya atık olup olmadığı tspt dlr. 1 Krltc maddlr ya da atık tlksz s, lgl mvzuat ükümlr doğrultusunda grkl tdrlr alınarak saa takp grktrmyn saa olarak ntlndrlr. 2 Krltc maddlr ya da atık tlkl s, 15 nc maddnn rnc ıkrasının () ndnd lrtln puanlamalı dğrlndrm grçklştrlr. Krltc maddlrdn ya da atıktan drkt olarak örnk alınamıyorsa, toprak, atık, krltc maddlr karışımından 17 nc maddd lrtln krllk göstrg paramtrlrnn ölçümlr grçklştrlr. c Şüpl saada (a) v () ntlrnn r ksnn d gçrl olduğu durum olan krltc maddlrdn ya da atıktan, kaynağın r ölümündn drkt olarak örnk alınalyor, r ölümündn d alınamıyorsa, (a) v () ntlrnn r ks d uygulanır. Krllk Göstrg Paramtrlrnn Ölçümü MADDE 17 (1) 13 üncü maddd lrtln şkld onaylanan saa örnklm v analz planı uyarınca şüpl saada krlnmş toprak v mümküns yraltı suyundan vya toprak gazından Bakanlıkça lrlnn saslara gör numunlr alınarak; a Endüstryl aalytn grçklştrldğ saalarda Ek2, Talo2 d vrln aalyt özl krllk göstrg paramtrlrnn, Sapsz saalarda Ek2 Talo 1 d yr alan ütün krllk göstrg paramtrlrnn, c Bu ölçümlr k olarak tmz alanlardan alınacak numunlrd söz konusu krllk göstrg paramtrlr çn rrans ölçümlr grçklştrlr. (2) Rrans ölçümlrnn yapılacağı numunlrn alımına lşkn usul v saslar Bakanlıkça lrlnr. Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

12 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk (3) Krllk göstrg paramtrlr ölçüm dğrlr, Ek9 da lrtldğ şkld rrans dğrlr l karşılaştırılır v u karşılaştırma sonucunda, şüpl saa l müdürlüğü taraından; a Takp grktrmyn saa, İknc aşama dğrlndrm sürcn ta saa, takp grktrn saa, c Tmzlnms grkn saa, krlnmş saa olarak tanımlanır. (4) Takp grktrmyn saalar potansyl krlnmş saa lstsn alınır. ALTINCI BÖLÜM İknc Aşama Dğrlndrm Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Ön Raporu V Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Na Raporu Hazırlama Yükümlülüğü MADDE 18 (1) Brnc aşama dğrlndrm sonucunda takp grktrn saa olarak tanımlanan saa çn knc aşama dğrlndrm kapsamında Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu v Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu azırlanır. (2) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporunun önml r lşn olan saa v krllk karaktrzasyonu çalışmalarına yönlk olarak saada yapılacak r türlü örnklm v analz çalışmaları lrl r plan çrçvsnd yürütür. Bu amaçla, saada örnklm yapmadan önc saa sa taraından Saa Örnklm v Analz Planı (SÖAP) azırlanır v u plan rapor alnd Komsyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalışması grçklştrlr. (3) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu v Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu sırasıyla Ek10 v Ek11 d vrln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lrlnn saslar göz önünd ulundurularak ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlarca azırlanır. (4) Saa sa, raporları azırlatacağı kurum vya kuruluşu Bakanlıkça ytklndrlmş ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlar arasından knds lrlr. (5) Hr k rapor da aynı uzman kurum vya kuruluşça azırlanır. Krlnmş Saa Dğrlndrm V İzlm Komsyonunun Kurulması MADDE 19 (1) Saa Örnklm v Analz Planlarını, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön v Na Raporlarını dğrlndrp onaylamak, krlnmş saa tmzlm çalışmalarını zlmk v azırlanacak Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm, Tmzlm Uygulama v İzlm Raporlarını dğrlndrp onaylamak amacıyla vallk ünysnd l müdürlüklr aşkanlığında sürkl çalışacak Krlnmş Saa Dğrlndrm v İzlm Komsyonu oluşturulur. (2) Komsyon, l müdürlüklr aşkanlığında l tarım müdürlüğü, l sağlık müdürlüğü, l sanay v tcart müdürlüğü, dvlt su şlr ölg müdürlüğü, l özl dars l komsyonca grkl görülms durumunda ünvrst v uygun görülck dğr kurum v kuruluşların tmslclrndn oluşur. (3) Komsyonun skrtrya zmtlrn l müdürlüklr yürütür. İknc Aşama Dğrlndrm Sürcnn Başlatılması MADDE 20 (1) İl müdürlüğü, rnc aşama dğrlndrm sonucunda takp grktrn saa olarak tanımlanan saa san 18 nc maddd lrtln kapsamda knc aşama dğrlndrm çalışmalarının aşlatılmasını r yazı l ldrr. (2) Takp grktrn saa olarak tanımlanan sapsz saada s knc aşama dğrlndrm l müdürlüğü taraından aşlatılır. Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

13 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Ön Raporunun Hazırlanması V İl Müdürlüğün Sunulması MADDE 21 (1) Saa sa, l müdürlüğünün yazısının tlğndn tarn n gç üç ay çrsnd ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlara Ek10 da vrln Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu gnl ormatı kapsamındak Saa v Krllk Karaktrzasyonu çalışmalarını yaptırmak, u çalışmadan ld dln lglr doğrultusunda Jnrk vya Saaya Özgü Rsk Analz yapma konusundak dğrlndrmsn çrn Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporunu azırlatıp üylrn sayısı kadar çoğaltarak raporu Komsyonun onayına sunmakla yükümlüdür. (2) Saa sa, grkçsn lrtrk sür uzatım talnd ulunalr. Taln l müdürlüğünc uygun ulunması alnd k ayı gçmmk üzr k sür vrllr. (3) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu, saa sa taraından r dlkç knd Komsyona sunulmak üzr l müdürlüğün tslm dlr. (4) Ön Raporun Ek10 da vrln kapsam v ormata uygunluğu v Bakanlıkça ytklndrlmş ytrlk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşça azırlanıp azırlanmadığı akkındak nclm Komsyonca yd ş günü çnd sonuçlandırılır. (5) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporunun ormata v kapsama uygun olmadığı vya uzman kurum vya kuruluşça azırlanmadığının Komsyonca anlaşılması alnd, u ususların yrn gtrlms çn rapor saa san ad dlr. (6) Düzltln Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu n gç r ay vya komsyonca lrlnck sür çrsnd l müdürlüğün tkrar sunulur. Komsyonca lrlnck sür k ayı gçmz. (7) Komsyon, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu dğrlndrmsn yönlk onayını n gç r ay çrsnd saa san ldrr. Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Na Raporunun Hazırlanması V İl Müdürlüğün Sunulması MADDE 22 (1) Saa sa, Komsyonun Ön Rapor akkında aldığı karar doğrultusunda çalışmalarını Bakanlıkça lrlnn saslara gör tamamlayarak, EK11 d vrln ormat kapsamında azırlanan Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunu n gç üç ay çrsnd l müdürlüğün sunar. (2) Na Rapor, Ön Rapor aşamasında v sonrasında yapılan çalışmaları v ulguları kapsayacak şkld azırlanır. (3) Saa sann sür uzatım tal l müdürlüğünc uygun ulunması alnd üç ayı gçmmk üzr k sür vrllr. (4) Saa l lgl azırlanan Na Rapor, Komsyonca 23 üncü v 24 üncü madd kapsamında nclnr v dğrlndrlr. (5) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu, saa sa taraından r dlkç knd l müdürlüğün sunulur. Na Raporun Ek11 d vrln ormat kapsamına uygunluğu akkındak nclm l müdürlüğü taraından yapılarak ş şgünü çnd sonuçlandırılır. Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunun ormat kapsamına uygun olmaması alnd, u ususların yrn gtrlms çn rapor, saa san ad dlr. Düzltln Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu n gç r ay vya komsyonca lrlnck sür çrsnd l müdürlüğün tkrar sunulur. Komsyonca lrlnck sür k ayı gçmz. Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

14 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk (6) Format v kapsamına uygun olduğu tspt dln Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu, saa sa taraından komsyon üylrnn sayısı kadar l müdürlüğün sunulur. İl müdürlüğü, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunu nclmk v dğrlndrmk üzr yapılacak toplantının tarn v yrn lrtn r yazı knd raporu komsyon üylrn göndrr. Komsyonun Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Na Raporunu İnclms Usulü MADDE 23 (1) Komsyon Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunu, lk nclm dğrlndrm toplantısından sonrak n çok kırk ş şgünü çnd nclr v dğrlndrr. (2) Komsyon üy sayısının salt çoğunluğu l toplanır. (3) Komsyon, su, toprak v nzr analzlrn v ölçümlrn tkrarlanmasını vya k örnklm yapılmasını stylr. Ytkl uzman kurum v kuruluşlardan görüş alalr. (4) Komsyon grkl görürs komsyonun görvlndrcğ üylr taraından saa çalışmalarının grçklştrldğ yrd nclm yapar. (5) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunda önml ksklk v yanlışların görülms durumunda Komsyonun lrlycğ r sür dalnd, unların gdrlmsn saa sandn str. Bu durumda, nclm dğrlndrm çalışması durdurulur. Eksklklr tamamlanmadan vya grkl düzltmlr yapılmadan komsyon çalışmalarına dvam dlmz. (6) Saa sann, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunda grkl görüln düzltmlr Komsyonun lrldğ sür çrsnd yapıp yndn l müdürlüğün sunmasından sonra, Komsyon l müdürlüğünc toplantıya çağrılır. Toplantının yapılması l rlkt nclm dğrlndrm sürc kaldığı yrdn dvam dr. (7) Komsyon taraından nclm v dğrlndrm toplantıları sırasında; a Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunun v klrnn ytrl v uygun olup olmadığı, Yapılan nclmlrn, saplamaların v dğrlndrmlrn ytrl düzyd vr, lg v lgy dayandırılıp dayandırılmadığı l lgl nclm v dğrlndrmlr yapılır. Saa Durum V Rsk Dğrlndrm Na Raporunun Dğrlndrlms MADDE 24 (1) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu Komsyonca dğrlndrldktn sonra saa l lgl takp grktrmyn saa kararı alınırsa saa potansyl saa lstsn dal dlr. (2) Saa l lgl tmzlm grktrn krlnmş saa kararı alınırsa saa ydnc ölümd lrlnn tmzlm sürcn ta tutulur. (3) Saa l lgl ara müdaal kararı alınması alnd, tmzlm öncs ara müdaal uygulanır. YEDİNCİ BÖLÜM Tmzlm Tmzlm Faalyt Planlama V Dğrlndrm Raporu İl Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm V Sonlandırma Raporu Hazırlama Yükümlülüğü MADDE 25 (1) Brnc aşama dğrlndrm 15 vya 17 nc madd sonucunda ya da knc aşama dğrlndrm sonrasında tmzlnms grkn krlnmş saa olarak tanımlanan saa çn tmzlm aalyt aşlatılır. Bu kapsamda sırasıyla Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu l Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu azırlanır. Bu raporlar, sırasıyla, Ek12 v Ek13 d vrln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lrlnn saslar dkkat alınarak ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlarca azırlanır. Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

15 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk (2) Saa sa raporları azırlatacağı kurum vya kuruluşu, Bakanlıkça ytklndrlmş ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlar arasından knds lrlr. (3) Hr k rapor da aynı uzman kurum vya kuruluşça azırlanır. Tmzlm Faalyt Planlama V Dğrlndrm Raporu Hazırlama Yükümlülüğü MADDE 26 (1) Brnc aşama dğrlndrm 15 vya 17 nc madd sonucunda tmzlnms grkn krlnmş saa olarak ntlnn saa çn lk olarak saada knc aşama dğrlndrm kapsamında Bakanlıkça lrlnn saslara gör yürütüln saa v krllk karaktrzasyonu l saaya özgü rsk dğrlndrm çalışmaları yapılır. (2) Krlnmş saalar çn saa sa 18 nc madd la 24 üncü maddd lrtln knc aşama dğrlndrm sürcnd öngörüln Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön v Na Raporlarını azırlayıp Komsyona sunmaz v u raporlar çn onay almaz. (3) Ek12 kapsamında azırlanacak Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu, Ek 10 da lrlnn kapsamda yürütülck olan saa v krllk karaktrzasyonu çalışmaları l Ek11 d lrlnn kapsamda yürütülck olan saaya özgü rsk dğrlndrm çalışmalarının sonuçlarını da kapsar. Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu aalyt/saa saplrnc; a Brnc aşama dğrlndrm 15 vya 17 nc madd ükmünc tmzlnms grkn krlnmş saa olarak tanımlanan saa çn n gç altı ay çrsnd, İknc aşama dğrlndrm sonucunda tmzlnms grkn krlnmş saa olarak tanımlanan saa çn üç ay çrsnd azırlatılır. (4) Hazırlanan Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu Komsyona ltlmk üzr l müdürlüğün sunulur. (5) Saa sa grkçsn lrtrk k sür talp dlr. Komsyonca uygun görülms alnd üç ayı gçmmk üzr l müdürlüğünc k sür vrllr. Tmzlm Faalyt Planlama V Dğrlndrm Raporunun Dğrlndrlms MADDE 27 (1) Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu Komsyon taraından r ay çrsnd dğrlndrlr. (2) Komsyon, saa tmzlm d v saa çn sçln tmzlm yöntmnn uygunluğu akımından rapora onay vrlr vya onay vrmyrk saa tmzlm d vya sçln tmzlm yöntmnn dğştrlmsn talp dlr. (3) Dğşklk tal alnd, Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu n gç r ay çrsnd na al gtrlrk l müdürlüğün sunulur. (4) Komsyon düzltlmş raporu on ş gün çnd dğrlndrr v onaylar. Tmzlm Faalytnn Uygulanması V İzlnms MADDE 28 (1) Komsyona sunulan Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporunun onaylanması alnd tmzlm sstmnn knc aşaması olan tmzlm uygulama v zlm aşamasına gçlr. Sstmn çalışmaya aşlamasıyla rlkt tmzlm şlm v sstm tknlğ, Bakanlıkça lrlnn saslara gör, saada pryodk olarak yapılan d krltc saa konsantrasyonlarının ölçümlr l zlnr. Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm V Sonlandırma Raporu Hazırlama Yükümlülüğü MADDE 29 (1) Pryodk ölçüm sonuçları Bakanlıkça lrlnn saslar dkkat alınarak Komsyon nclmsn sunulur. Sstmn şltmy alındığı aşlangıç, kısa v daa sonrak uzun dönml zlm Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

16 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk amaçlı yapılan pryodk ölçümlrn ang sıklıkta v nrdn alınan örnklrl yapılacağı, azırlanma ayrıntıları Bakanlıkça lrlnr. (2) Komsyon ölçüm sonuçlarını, mvcut krllğn öncdn lrlnn saa tmzlm dn doğru azalma göstrp göstrmdğ, krllk azalma ızının klnn düzyd olup olmadığı ususları akımından dğrlndrr. (3) İknc ıkradak dğrlndrmlr gör Komsyon, tmzlm aalyt sonuçlarını uygun ulur s tmzlm aalyt v sstm şltm planlandığı şkld dvam ttrlr. (4) Komsyon, tmzlm aalyt sonuçlarını uygun ulmaz s sstmn şltm tknlğnn artırılmasına yönlk önrlrd ulunalr. (5) İzlm aalytlr sonucunda ld dln tüm lglr v pryodk ölçüm sonuçları aalyt sa taraından dğrlndrlr; saadak krltc konsantrasyonunun Bakanlıkça lrlnn saslar dalnd saa tmzlm dn kadar düşürülüp düşürülmdğ kontrol dlr; ğr saa tmzlm dn rşlmşs tmzlm şlmn sonlandırmayı Komsyona tkl dr. (6) Tmzlm aalytn sonlandırmayı tkl tmk çn, kapsam v ormatı EK13 d vrln Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunda r alt ölüm olarak yr alan r Tmzlm Faalyt Sonlandırma Talp Dokümanı Komsyona sunulmak üzr azırlanır. (7) Tmzlm Faalyt Sonlandırma Talp Dokümanının Komsyon taraından onaylanması alnd, tmzlm sonlandırma aşamasına gçmk amacıyla tmzlm uygulama v zlm aalytlr sonucunda ld dln tüm lglr v pryodk ölçüm sonuçları, tmzlm sstm tasarımı, nşası v sstm şltmn at lglr d çrn Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu Ek13 d vrln ormat kapsamında azırlanır. Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm V Sonlandırma Raporunun Dğrlndrlms MADDE 30 (1) Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu l müdürlüğün sunulur v Komsyonca dğrlndrlr. Komsyon u raporu kaynak dal tüm krlnmş alandak krllk düzynn saa tmzlm dn ulaşıp ulaşmadığını uzun dönm pryodk zlm sonuçlarına v saa vrlrn dayanarak n gç kırkş gün çrsnd dğrlndrr. Tmzlm Faalytnn Sonlandırılması MADDE 31 (1) Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunun Komsyon taraından onaylanması v dolayısıyla tmzlm aalytnn sonlandırılmasına onay vrlms alnd, Komsyon tmzlm aalytlrnn sonlandırılalcğn rsmî r yazı l saa san ldrr v tmzlm aalyt sonlandırmayı mütakp zlm aalyt aşlatılır. (2) Raporun Komsyon taraından onaylanmaması alnd s, tmzlm sstmnn şltlms v zlnmsnn, mvcut durum göz önün alınarak Komsyonca lrlnn r sür kadar daa dvam ttrlms stnlr. Komsyonun tüm tmzlm sürc oyunca dndğ zlnmlr sonucunda, tmzlm sstmnn sçmnd v şltmnd tknk anlamda rang r uygunsuzluk vya mal olmamasına v sstmn şltmnn makul r sür daa uzatılmış olmasına rağmn, saanın doğal koşulları grğ krlnmş saanın tümün oranla ancak sınırlı v dar r ölümünd âlâ saa tmzlm dn rşlmmş olması alnd, Komsyon alınalck grkl önlmlrn alınması koşuluyla, tmzlm aalytlrnn sonlandırılalcğn rsmî r yazı l saa san ldrlr v tmzlm aalyt sonlandırmayı mütakp zlm aalytnn aşlatılmasına zn vrlr. Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

17 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk Tmzlm Faalytnn Sonlandırılmasını Mütakp İzlm MADDE 32 (1) Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunun Komsyon taraından onaylanması v saanın tmzlndğnn Komsyonca kaulünü mütakp krlnmş saa sa, Komsyonun lrlycğ yıla kadar ölçümlr yaparak tmzlm sonrası zlm yapar. İzlm sonuçlarının tümünü r rapor alnd l müdürlüğün sunar. (2) İzlm sürs sonunda azırlanan u rapor Komsyonca dğrlndrlr. Raporun Komsyon taraından onaylanmasıyla, saa sa varsa komsyonun saa kullanımına kısıtlamaların gtrlms g önrlrn d dkkat alarak saada yürütüln tmzlm çalışmalarını trmş olur. Tmzlnmş saa krlnmş saa lstsndn çıkarılır ancak potansyl saa olarak kayıt altında tutulmaya dvam dlr. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çştl v Son Hükümlr Ytklndrlmş Ytrllğ Haz Kurum V Kuruluşlar MADDE 33 (1) Saa Örnklm v Analz Planını, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön v Na Raporlarını, Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporunu v Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunu azırlayacak v çalışmaları yürütck kurum v kuruluşlar Bakanlıktan Ytrllk Blgs almakla yükümlüdürlr. Ytrllk Blgsnn vrlms, ytklndrlmş kurum v kuruluşların kontrolü v lgnn ynlnms vya ptal dlms l lgl usul v saslar Bakanlıkça lrlnr. Dşarj V Emsyon İznlr MADDE 34 (1) Saa sa tmzlm uygulama v zlm çalışmalarının yürütülms snasında uygulanan tmzlm yöntm ndnyl ortaya çıkalck atıksuların rtaraı çn, Su Krllğ Kontrolü Yöntmlğ v 26/11/2005 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlkl Maddlrn Su v Çvrsnd Ndn Olduğu Krllğn Kontrolü Yöntmlğ (76/464/AB) sas alınarak dşarj standartları Bakanlıkça lrlndktn sonra Dşarj İzn Blgs almaksızın rtara dr. (2) Saa sa tmzlm uygulama v zlm çalışmalarını ava krllğn önlmy yönlk mvzuat koşullarını sağlayacak şkld tasarlar, yürütür v uygulanan tmzlm yöntm ndnyl ortaya çıkalck msyon ölçümlrn yapar v sunar. (3) Saa sa, gözlm kuyularının açılması çn grkl znlr alır vya çalışmaları yürütn uzman kurum vya kuruluşa aldırır. Düznlyc İşlmlr MADDE 35 (1) Bu Yöntmlğn uygulanması l lgl düznlyc şlmlr Bakanlıkça k yıl çrsnd azırlanır v Bakanlığın ntrnt sayasında yayımlanır. Dntm MADDE 36 (1) Bu Yöntmlk ükümlrn uyulup uyulmadığının dntm, Çvr Kanunu v 21/11/2008 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Çvr Dntm Yöntmlğ uyarınca grçklştrlr. Sorumluluk V Çvrsl Zararın Tasl MADDE 37 (1) Toprak vya yr altı suyu krllğn ndn olan aalyt saplr Çvr Kanununun 13 üncü maddsnn altıncı ıkrası v 28 nc madds kapsamında sorumludur. Toprak krllğn sp olan sorumlu kşlrn çvrsl zararı durdurmak, gdrmk v azaltmak çn grkl önlmlr almaması vya u önlmlrn ytkl makamlarca doğrudan alınması ndnyl kamu kurum v kuruluşlarınca yapılan vya yapılması grkn arcamalar, 21/7/1953 tarl v 6183 sayılı Amm Alacaklarının Tasl Usulü Hakkında Kanun ükümlrn gör toprak vya yr altı suyu krllğndn sorumlu olanlardan tasl dlr. Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

18 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk Mülkyt Dğşmnd Sorumluluk MADDE 38 (1) Saa v tsslrn mülkyt dğştğnd yn saa/tss sa u Yöntmlğn gtrdğ yükümlülüklr yrn gtrmkl yükümlüdür. İdar Yaptırımlar MADDE 39 (1) Bu Yöntmlğ aykırı davrananlar akkında Çvr Kanununda öngörüln dar yaptırımlar uygulanır. Yürürlüktn Kaldırılan Yöntmlk MADDE 40 (1) 31/5/2005 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Toprak Krllğnn Kontrolü Yöntmlğ yürürlüktn kaldırılmıştır. Gçş Hükümlr GEÇİCİ MADDE 1 (1) 8 nc maddnn rnc ıkrasına gör Ek2, Talo 2 d yr alan aalytlr yürütn mvcut aalyt saplr n gç üç ay çrsnd, yn aşlayacak aalyt saplr s aalyt aşladıktan sonra n gç r ay çrsnd Ek3 t yr alan Faalyt Ön Blg Formunu Krlnmş Saalar Blg Sstmnd doldurarak l müdürlüğün ldrr. Yürürlük MADDE 41 (1) Bu Yöntmlğn; a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 40, 41 v 42 nc maddlr yayımı tarnd, ) Dğr maddlr u Yöntmlğn yayımı tarndn k yıl sonra yürürlüğ grr. Yürütm MADDE 42 (1) Bu Yöntmlk ükümlrn Çvr v Orman Bakanı yürütür. Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

19 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk Ek1 JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLER LİSTESİ JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a Krltc ORGANİKLER CAS No Akrlamd ,1 Akrlontrl Akroln Toprağın Yutulması V Dr Tması Yoluyla Emlm (mg/kg ırın kuru toprak) Aldrn ,03 Antrasn Asnatn Aston (2Propanon) Atrazn Bnz(a)antrasn ,6 Bnzn Bnzdn ,002 Bnzo(a)prn ,06 Bnzo()lorantn ,6 Bnzo(k)lorantn Bnzok ast Bs(2tlkzl)talat Bs(2klorotl)tr ,6 Bs(2klorotoks)mtan Bs(kloromtl)tr ,003 Bromodkloromtan Bromoorm Butanol Butl nzl talat DDD DDE DDT c,,c,c c, c, c, c, Uçucu Maddlrn Dış Ortamda Solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 0,3 0,2 1 0,3 0,0003 Kaçak Tozların Dış Ortamda Solunması (mg/kg ırın kuru toprak) Krltclrn yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun çlms 1 (mg/kg ırın kuru toprak) 0, ,0003 0,04 0, ,01 0,4 0,006 0, , ,0001 0,2 SF = 10 SF = 1 0, ,003 0, ,9 0,6 0,9 ı 0, , ,004 0, ,001 0,04 0,0006 0, ,01 0, , ,02 0, ,0003 0,03 0,7 0,7 0,09 0,06 0,09 ı Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

20 Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a Krltc CAS No Toprağın Yutulması V Dr Tması Yoluyla Emlm (mg/kg ırın kuru toprak) Dnz(a,)antrasn ,06 1,2Dkloronzn ,4Dkloronzn ,3'Dkloronzdn ,1Dklorotan ,2Dklorotan ,1Dklorotln ,2csDklorotln ,2transDklorotln ,4Dkloronol ,4Dkloronoks astk ast ,2Dkloropropan ,3Dkloropropn Dldrn ,03 Dtltalat ,2Dnldrazn ,6 2,4Dmtlnol Dmtltalat Dnutl talat ,6Dntrookrsol ,4Dntronol ,4Dntrotolun ,6Dntrotolun Dnoktl talat Endosülan Endrn Etlnzn Fnol Florantn Fluorn Furan ,c c,,c c, c,,c,c c, c,,c,c Uçucu Maddlrn Dış Ortamda Solunması (mg/kg ırın kuru toprak) ,5 0, d Kaçak Tozların Dış Ortamda Solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 0, , ,002 Krltclrn yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun çlms 1 0,0004 0, ,08 0,1 0,003 0, , ,05 0,7 0,7 0, , ,1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 d d 0,05 1 0,3 0, ,0002 0, ,02 0,2 0,2 0,008 0,01 0,0003 0, , ,005 0,07 0,07 0, ,01 0, ,01 d Rsm Gazt Tar / Sayısı : / /59

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Hazran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Hazran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELĠK Çvr v Orman Bakanlığından: Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 08 Haziran 2010 Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çvr v Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr Sanay Tcart Lmtd Şrkt Taraından Ytklndrlmştr TOPRAK KİRLİLİĞİNİN

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELĠK Çvr vs Orman Bakanlığından: 8/6/2010 tarili v 27605 sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan dğişiklik TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27605 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8

Detaylı

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar zsı My v Bkln k Mar 2015, SAKARYA Tcar sı 2014 Yılı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak gnş çaplı br My

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a Krltc CAS No Toprağın yutulması v dr tması yoluyla mlm Uçucu maddlrn dış ortamda solunması Kaçak tozların dış ortamda solunması

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK MI OpnCoursWar http://ocw.mt.du 5.60 hrmodnamk v Kntk ahar 008 u malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz İSİSİK ERMODİMİK Makroskopk trmodnamk sonuçların

Detaylı

Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi; Paydaşların Yetki, Sorumluluk ve Görevleri

Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi; Paydaşların Yetki, Sorumluluk ve Görevleri Akademisyenler ve Danışman Firmalar - Kirlenmiş Sahalar Yönetimi Çalıştayları: Yeni Yönetmeliğin Getirdiği Güçlükler ve Fırsatlar; 9 Aralık 2015 Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi;

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Haziran 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28323 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ Gökhan ÖKTEM Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Haziran 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28323 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. İçten Yanmalı Motorlarda Performans ve Enerji Dağılımı Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. İçten Yanmalı Motorlarda Performans ve Enerji Dağılımı Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ İçtn Yanmalı Motorlarda rformans v Enrj Dağılımı Dny Laboratuvar Tarh: Laboratuvarı Yöntn: Laboratuvar Yr: Laboratuvar Adı:

Detaylı

Ek-2: Kirlilik Gösterge Parametreleri Listesi, Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler ve Faaliyete Özel Kirlilik Gösterge Parametreleri

Ek-2: Kirlilik Gösterge Parametreleri Listesi, Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler ve Faaliyete Özel Kirlilik Gösterge Parametreleri Ek-2: Kirlilik Gösterge Parametreleri Listesi, Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler ve Faaliyete Özel Kirlilik Gösterge Parametreleri (Değişik tablo:rg-14/6/2012-28323) Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici

Detaylı

QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. www.burg-waechter.de. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. www.burg-waechter.de. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Msa ölçüm cazı tr Kullanım ılavuzu www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Grş Düşünün

Detaylı

Sakarya Ticaret Borsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Borsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar sı My v Bkln k Ocak 2016, SAKARYA Tcar sı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak My v Bkln k çalışması grçklşrmşr.

Detaylı

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz MIT OpnoursWar http://ocw.mt.du 5.6 Thrmodnamk v Kntk Bahar 8 Bu malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz MODEL SİSTEMLER Molkülr gçş, dönm v rşm çn

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları gnl olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürkl brlşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

4. BİR BOYUTLU ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ

4. BİR BOYUTLU ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ üm yayın hakları Prof. Dr. Büln Yşlaa ya ar. İznsz çoğalılamaz. 4. BİR BOYUU ZAMANA BAĞI ISI İEİMİ Zamana bağlı ısı gçş roblmlr gnllkl ssmn sınır koşulları dğşğnd oraya çıkar. Zamana bağlı ısı roblmlrn

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT)

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT) Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamak

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

KİRLENMİŞ SAHA ETÜT TEKNİK REHBERİ UYGULAMA DEĞERLENDİRMESİ: SAHA ÖRNEKLEME VE ANALİZ PLANININ OLUŞTURULMASI VE DEĞERLENDİRMESİ

KİRLENMİŞ SAHA ETÜT TEKNİK REHBERİ UYGULAMA DEĞERLENDİRMESİ: SAHA ÖRNEKLEME VE ANALİZ PLANININ OLUŞTURULMASI VE DEĞERLENDİRMESİ KİRLENMİŞ SAHA ETÜT TEKNİK REHBERİ UYGULAMA DEĞERLENDİRMESİ: SAHA ÖRNEKLEME VE ANALİZ PLANININ OLUŞTURULMASI VE DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Cem AVCI- Boğaziçi Üniversitesi SAHA ÖRNEKLEME VE ANALİZ PLANI

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Sosyoekonomi / 2006-1 / 060103. M. Emin İnal & Derviş Topuz & Okyay Uçan. Sosyo Ekonomi. Doğrusal Olasılık ve Logit Modelleri ile Parametre Tahmini

Sosyoekonomi / 2006-1 / 060103. M. Emin İnal & Derviş Topuz & Okyay Uçan. Sosyo Ekonomi. Doğrusal Olasılık ve Logit Modelleri ile Parametre Tahmini Sosyokonom / 2006- / 06003. M. Emn İnal & Drvş Topuz & Okyay Uçan Sosyo Ekonom Ocak-Hazran 2006- Doğrusal Olasılık v Logt Modllr l Paramtr Tahmn M. Emn İnal Drvş Topuz Okyay Uçan nal@ngd.du.tr drvs_topuz@ngd.du.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:Bu prosedürün amacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtımı, gözden geçirilmesi,

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK MIT OpnCoursWar http://ocw.mt.du 5.60 Thrmodnamk v Kntk Bahar 2008 Bu malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz İSTATİSTİK TERMODİAMİK İstatstk mkanğn

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

GAZ TÜRBİNLİ BİR ISIL-GÜÇ (KOJENERASYON) ÇEVRİM SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ: ANKARA ŞARTLARINDA UYGULAMA

GAZ TÜRBİNLİ BİR ISIL-GÜÇ (KOJENERASYON) ÇEVRİM SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ: ANKARA ŞARTLARINDA UYGULAMA Yıl: 213, Clt: 6, Sayı: 2, Sayfa:19-27 TÜBAV BİLİM DERGİSİ GAZ TÜRBİNLİ BİR ISIL-GÜÇ (KOJENERASYON) ÇEVRİM SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ: ANKARA ŞARTLARINDA UYGULAMA Murad A. RAHİM 1 *, Duygu GÜNDÜZ

Detaylı

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.07.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.07. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Kadın Çalışanların Gece Postasında

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Kapsamı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi AB-0041-YS Adresi : Girne Mahallesi, Girne Caddesi Tel : 0216 518 02 02 E-Posta Website : certification@sqmart.com : www.sqmart.com

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 11-13 Haziran 2008 Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Dr. Serkan Girgin, M. Güvener, Ş. Polat, B. Büyüker,

Detaylı

Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Sıkça Sorulan Sorular (Faaliyet Sahipleri)

Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Sıkça Sorulan Sorular (Faaliyet Sahipleri) Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Sıkça Sorulan Sorular (Faaliyet Sahipleri) 1.Soru: Kimler Faaliyet Ön Bilgi Formunu doldurmalıdır? Cevap: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK (CRN: 22594, 22599, 22603, ) BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK (CRN: 22594, 22599, 22603, ) BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 MK - ERMODİNMİK.0.00 CRN: 594, 599, 60, 608 ) 009-00 BHR YRIYILI R SIN- Soru -) Br pston-slndr düznğnd, başlangıçta 75 kpa basınçta doyuş sııbuhar karışıı, 5 kg su bulunaktadır. Suyun.09 kg lık bölüü sıı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİTASLAĞI

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİTASLAĞI ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİTASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlerin, çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek

Detaylı

AYRIK VE SÜREKLİ ZAMANLI BİRİNCİ DERECEDEN SİGMA-DELTA MODÜLATÖRÜNÜN PRATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

AYRIK VE SÜREKLİ ZAMANLI BİRİNCİ DERECEDEN SİGMA-DELTA MODÜLATÖRÜNÜN PRATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AYRIK VE SÜREKLİ ZAMANLI BİRİNCİ DERECEDEN SİGMADELTA MODÜLATÖRÜNÜN PRATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D. Hanba * v A. Uçar ** *Fırat Ünvrsts Elktronk Blgsaar Eğtm dhanba@frat.du.tr ** Fırat Ünvrsts Elktrk

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete No: 26952 R.G.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ T SKY ÜNİESİTESİ TEKNOOJİ FKÜTESİ EEKTİKEEKTONİK MÜHENDİSİĞİ EM01 EEKTONİKI DESİ BOTU FÖYÜ DENEYİ YPTIN: DENEYİN DI: DENEY NO: DENEYİ YPNIN DI v SOYDI: SINIFI: OKU NO: DENEY GUP NO: DENEY TİHİ PO TESİM

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

Ş ğ Ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ğ ç ğ ö ö ö ö ğ ö Ş ç Ş ç ç ç ç ö öç ö ö ğ ö ö ç ç ğ ğ ö ç ö ğ Ç Ş ç Ç Ş Ş Ç Ş ç ç ç ç öç Ö Ş ç Ğ ç ç ö ö ç ç Ş ç ö ö ç ğ ç Şğ ç Ş Ş ç Ü ç Ş Ş ğ ç ç ö ç ç ö Ö öç ö Ç Ö Ö öç Ö ğ Ö ç öç

Detaylı