GÖNÜL BUDAK. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNÜL BUDAK. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme"

Transkript

1 GÖNÜL BUDAK Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Dokuzçeşmeler Kampüsü Buca-İZMİR , Faks: , e-posta: EĞĠTĠM DURUMU Profesör Doçent Yardımcı Doçent Doktora Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, İzmir Lisans Ege Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finansman Bölümü, İzmir Ġġ TECRÜBELERĠ DanıĢmanlık GÖÇTUR Turizm, Yatırım ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı, Nisan-Kasım Öğretim Üyeliği Koordinatörlük Koordinatörlük Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, London School of Public Relations (LSPR) Koordinatörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü,

2 Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu Dokuz Eylül Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) Halkla İlişkiler Sorumlusu, VERDĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ Ġnsan Kaynakları Yönetimi Seminerleri HSC Küresel Danışmanlık Firması, Yönetim Becerilerinin GeliĢtirilmesi Manisa Elginkan Vakfı, 29 Haziran ĠletiĢim ve Beden Dili İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 24 Mart ĠletiĢim ve Beden Dili Türk Kadınlar Birliği, Kuşadası Şubesi, 20 Şubat ĠletiĢim ve Beden Dili Türk Kadınlar Birliği, İzmir Şubesi, 29 Ocak Yönetim Becerilerinin GeliĢtirilmesi UNİTEKS Tekstil A.Ş., Ocak DeğiĢim ve Vizyon Yönetimi, Elginkan Vakfı, Manisa, Ocak Halkla ĠliĢkiler, Elginkan Vakfı, Manisa, Ocak ĠletiĢim ve Ġnsan ĠliĢkileri, Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Kasım Stresle BaĢa Çıkma ve Stres Yönetimi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kasım Ġnsan ĠliĢkilerinde Kalite, Manisa Emniyet Müdürlüğü, Kasım Ġnsan ĠliĢkilerini GeliĢtirme ve ĠletiĢim Becerileri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ekim ĠletiĢim, Stres Yönetimi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekim ĠletiĢim Becerilerinin GeliĢtirilmesi ve Grup Ġçi ĠletiĢim, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hizmet İçi Eğitim Programları, Ekim Emir Verme ve Disiplin Sistemleri, 2

3 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ekim Liderlik ve Motivasyon, Elginkan Vakfı, Manisa, Eylül BİMER tarafından açılan BEMİY programlarında seminerler, İzmir, Aralık Yönetim Teknikleri ve Organizasyon, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu, Ders, Ankara, 26 Şubat-28 Mart Liderlik ve Motivasyon, Müdürlük Sınavlarına Hazırlık Programı, Ankara, Nisan Hizmet Ġçi Eğitim Semineri, Ziraat Bankası, Nisan Yönetim Dersleri, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu, Şubat-Mart Ekonomi Gündeminden Programı, TRT Genel Müdürlüğü, İzmir Bölge Müdürlüğü Radyosu nda 1 yıl süreli konuk, 25 Eylül ĠletiĢim ve Ġnsan Kalitesi, Çeşme Rotary Kulübü, 27 Ocak Yönetim Becerilerinin GeliĢtirilmesi, Ziraat Bankası Yöneticilerine Seminer, Ankara, 31 Ocak-3 Şubat Karar Verme ve Sorun Çözmede Yaratıcılık, İzmir Bankalar Birliği, Şubat Ġnsan ĠliĢkilerinde Kalite, Manisa Dolmuş Şoförleri, Elginkan Vakfı, Manisa, 27 Şubat Yönetim Becerilerinin GeliĢtirilmesi, Ziraat Bankası Yönetici Personele seminer, Ankara, Mart Stres Yönetimi, Ziraat Bankası Yönetici personele seminer, Ankara, 30 Mart TKY Felsefesi, Ziraat Bankası yönetici personel ve Türk Hava Kuvvetleri personeline verilen seminer, Ankara, 31 Mart Yönetim ve Organizasyon, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu, Ankara, 3-5, 10-12, 17-20, Nisan Stres Yönetimi, 3

4 Ruba Fermuar, 8 Nisan ĠletiĢim, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, Gençlik Meclisi, Konferans, 3 Mayıs TKY Felsefesi, Elginkan Vakfı, Manisa, 14 Mayıs, 4 Temmuz ĠletiĢim, Manisa SSK Personeline verilen seminer, Elginkan Vakfı, Manisa, 7 Temmuz Yönetim Becerilerinin GeliĢtirilmesi, Ziraat Bankası Yöneticilerine Seminer, Ankara, Eylül Kriz Yönetimi Paneli, Manisa Elginkan Vakfı, 14 Nisan ĠletiĢim, Manisa SSK Personeline verilen seminer, Elginkan Vakfı, Manisa, 11 Ekim, 1 Kasım, 15 Kasım, 30 Kasım Halkla ĠliĢkiler, Konak Belediyesi Zabıta Personeline verilen Konferans, İzmir, 20 Ekim, 3 Kasım, 10 Kasım Kaliteli Hizmette Ġnsan Faktörü, Ruba Fermuar, Konferans, İzmir, Ekim Liderlik, Bölge RYLA Konferansı, Kordon Rotary Kulübü, Çeşme Altın Yunus, Kasım Ġnsan Kaynakları Ege BuluĢması, İzmir Hilton Oteli, Oturum Başkanlığı, Kasım Ġnsan Kalitesini Arttırma Platformu, Arama Konferansı, Kasım Ġnsan ĠliĢkilerinde Kalite, Manisa Dolmuş Şoförlerine verilen konferans, Elginkan Vakfı, Manisa, Aralık Biz Bilinci, Ruba Fermuar, Konferans, İzmir, Aralık Örgütlerde Ġnsan DavranıĢları Yönetim Sempozyumu, Oturum Başkanlığı, 30 Nisan Yaratıcılık, İzmir BMC, 27 Haziran

5 Mess İzmir Şubesi, 12 Haziran ESBANK, 5 Şubat Mükemmel Yönetim Stratejileri, Türkiye Bankalar Birliği, Mayıs ĠletiĢim Teknikleri, İzmir Piyale Fabrikası, Nisan Etkili SunuĢ Becerileri, İzmir Piyale Fabrikası, Mart Dünya Kadınları ve Türkiye, Türk Kadınlar Birliği 8 Mart Etkinlikleri, Mart Çocuk, Eğitim, Okul, Lions Kulüp Toplantıları, Eylül Hitabet ve Ġnsanları Etkileme Sanatı, Türk Kadınlar Birliği, Kadınları ve Gençleri Siyasete Hazırlama Kursları, Kordon Soroptimist Kulübü, Kadınlar Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği, 18 Nisan Gümrük Birliğinin Türk Ayakkabı Sektörü Üzerindeki Etkileri, İzmir Ticaret Odası, İzmir, Mükemmel Yönetimde Kritik Faktörler, Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Programı, Ankara, Ekim Etkili SunuĢ Becerileri, Türkiye Bankalar Birliği, Ankara, Aralık Ar-Ge Nedir? Faydası ve Maliyeti, TOSYÖV Ar-Ge Paneli, 25 Eylül 1995, İzmir. Mükemmel Yönetimde Kritik Faktörler, Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Programı, Ankara, Aralık 1994; Ekim Bürokratik Yapılarda Etkinliği Azaltan Disfonksiyonel Bürokratik DavranıĢlar, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu, TODAİE, Ankara, Ekim Örgüt Kavramı ve ĠĢleyiĢi Hava Teknik Okullar Komutanlığı Seminerler Dizisi, Temmuz Kadın ĠĢgücünün Türk Ekonomisindeki Yeri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, İzmir, 8 Mart

6 Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerinin Ekonomik ve Sosyal Etkileri, DDY Çarşamba Konferansları, İzmir, Kasım ĠĢletmelerde Yenilikten Sorumlu Personelin Formasyonu, 3. Ekonomi Kongresi, MPM Yayınları; 441, Ankara, Halkla ĠliĢkiler, İş ve İşçi Bulma Kurumu Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Söke, EndüstrileĢme Süreci Ġçinde Ailenin Yeri ve Önemi, 1. Aile Şurası, T.C. Başbakanlık Araştırma Kurumu, Ankara, Kadın ĠĢgücünün Türk Ekonomisinde Yeri, Türk Amerikan Derneği Etkinlikleri, Aralık La Femme en Turquie, Fransa da Grenoble de Precsences de la Turquie Etkinliklerinde verilen bir konferans, Ocak, ĠĢletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Uygulamaları, Petkim Petrol Kimya Sanayi A.Ş., Üst Düzey Yöneticileri Eğitimi Semineri, İzmir, Aralık Kurumlarda ĠletiĢim, D.E.Ü. Rektörlük Personeli Hizmet İçi Eğitim Semineri, Temmuz ĠletiĢim ve Ġnsan DavranıĢlarının Kökeni, Hava Teknik Okullar Komutanlığı İletişim ve İnsan Davranışlarının Kökeni Semineri, İzmir, Nisan ÇalıĢan Kadınların Türk Ekonomisindeki Yeri ve Sorunları D.E.Ü. Çarşamba Konferansları İzmir, Kasım ÇalıĢan Kadınların Sorunları 2. Psikoloji Kongresi Ankara, Eylül DDY na Yapılan Son Zamlarla Ġlgili Olarak Bir Pilot Alanda Tutum AraĢtırması, Yönetim Sorunları Semineri, Kütahya, Mayıs BĠLDĠRĠLER Atik Ġnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı; Bir Uygulama, Didem GÜLERYÜZ, Işıl TÜRKASLAN, Semiha KILIÇASLAN ile ortak,ii. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, Mart

7 Ġnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik YaklaĢım, Olca SÜRGEVİL ile ortak, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, 2006, Erzurum. Bilgi Yönetimi ve Teknolojik GeliĢmeler IĢığında DeğiĢim Yönetimi, Genel Kurmay Başkanlığı SAREM, Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları Sempozyumu, İstanbul, Mayıs Entegre Pazarlama Sisteminde Halkla ĠliĢkilerin Rolü, İzmir Reklamcılar Derneği Toplantıları 3, İzmir, Haziran Kariyer Planlaması ve Kariyerde Plato: Ġzmir Ġli Ġçerisinde Bir Pilot Uygulama, 3. Ulusal Yönetim Kongresi, İstanbul, Mayıs (Yrd. Doç. Dr. Gülay Budak, Arş. Grv. Güler Tozkoporan, Arş. Grv. Yılmaz Gökşen ile ortak). Bürokratik Örgütlerde Etkinliği Azaltan Disfonksiyonel Bürokratik DavranıĢlar, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, C:II, TODAİE Yayını, No:262, Aralık (Yrd. Doç. Gülay Budak ile ortak). Gümrük Birliği nin Türk Ayakkabı Sektörü Üzerindeki Etkileri, Türkiye-AB İlişkileri ve Gümrük Birliği Sürecinde Sektörlerimiz, İzmir Ticaret Odası Yay. No:13, İzmir, (Gülay Budak ile ortak). Örgütsel ĠletiĢim: Kamu Kurumunda Bir Uygulama, 2. Yönetim Kongresi, Kuşadası Mayıs (Yrd. Doç. Dr. Gülay Budak ile ortak). Cezasız Disiplin Sistemi, 2. Yönetim Kongresi, Kuşadası, Bir Türk Kamu Kurumunda Örgütsel Nitelikler Envanterine ĠliĢkin Görgül AraĢtırma, 4. İşletmecilik Kongresi, Eskişehir, Eylül (Yrd. Doç. Dr. Gülay Budak ile ortak). X ve Y Kuramları Açısından Güdülenme; Bir Kamu Kurumunda Uygulama, 4. İşletmecilik Kongresi, Eskişehir, Eylül (Yrd. Doç. Dr. Gülay Budak ile ortak). ĠĢgören Stresi: Basın ĠĢkolunda Bir Uygulama, 4. İşletmecilik Kongresi, Eskişehir, Eylül (Yrd. Doç. Dr. Gülay Budak ile ortak). EndüstrileĢme Süreci Ġçinde Ailenin Yeri ve Önemi, Aile Haftası Konferansları, İzmir, Mayıs

8 Türk Aile Yapısını Etkileyen İktisadi ve Sosyal Faktörler Paneli, Türk Kadınlar Birliği, İzmir, 2 Temmuz Aile Şürası, T.C. Başbakanlık Araştırma Kurumu, Ankara, Bir Toplumsal DeğiĢme AraĢtırması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, 8 Mart (Yrd. Doç. Gülay Budak ile ortak). Kadınların ĠĢ Profili, Anahtar Dergisi MPM Yayını, Ankara, Şubat (Prof. Dr. H. Zafer Doğan, Arş. Grv. Hacer Harlak ile ortak). Ġnsan Hakları KarĢılaĢtırmalı Bir YaklaĢım, İnsanın Temel Haklarından Biri: Yaşanabilir Çevre Paneli, İzmir, 10 Aralık ĠĢletmelerde Yenilikten Sorumlu Personelin Formasyonu, 3. Ekonomi Kongresi, MPM Yayınları; 441, Ankara Kadın ĠĢgücünün Türk Ekonomisindeki Yeri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mtb., İzmir, Mart (Yrd.. Doç. Gülay Budak ile ortak). Yönetim DüĢüncesinin GeliĢiminde Bürokrasi Modeli, 21. Yüzyılın Eşiğinde İşletmecilik Bilimi ve Uygulamaları, D.E.Ü. Manisa İİBF Yayını, Manisa (Yrd. Doç. Gülay Budak ile ortak). ÇalıĢan Kadınların Sorunları. Bir Toplumsal DeğiĢim AraĢtırması, 6. Psikoloji Kongresi, İstanbul, 5-7 Eylül (Prof. Dr. Hasan Doğan, Arş. Gör. Hacer Harlak ile ortak). EndüstrileĢme ve ÇalıĢan Kadınlar, Anahtar Dergisi, MPM Yayını, Ocak BURSLAR, ÖDÜLLER, PROJELER HSC Küresel Danışmanlık-İnsan Kaynakları Sertifika Programı, Ege Endüstri Duyarlılık Arttırma Projesi, Küçük ve Orta İşletmelerin Yapısal Sorunları ve Bu İşletmelere Hizmet Veren Kuruluşların İngiltere ve Türkiye deki Uygulamalarının Tartışılması (A Comparison Between the Structural Problems of Turkish and British SMEs and A Comparative Analysis of the Effectiveness of the Support Systems to SMEs in Both Countries), Nene College, Ġngiltere ile ortak proje, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Reorganizasyon Projesi,

9 Balçova Termal Tesislerinin İşletmeye Açılması Fizibilite Projesi, ĠĢletmelerde Yenilik ve yaratıcılık Yönetimi projesi ile Avrupa Konseyi Proje Bursu nu almaya layık bulunmuģtur( 9 Ay) Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Reorganizasyon Projesi, Fransız Hükümeti nin Uzun süreli AraĢtırma Bursu ( 9 Ay), Fransız Hükümeti nin Uzun süreli AraĢtırma Bursu ( 9 Ay), TEZLER ĠĢletmelerde Yenilik ve Yenilikçi Personelin Formasyonu (Deneysel bir ÇalıĢma), Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yayınlanmamış Doçentlik Araştırması, İzmir 1989 (114 Sayfa). ĠĢletmelerde Yenilik Olgusu, YenileĢme Yoluyla Yönetimsel Etkinliğe Varma, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 1986 (219 Sayfa). Bürokrasi, Kavramsal GeliĢimi, Temel Öğeleri ve Endüstriyel Bürokrasi Üzerine Uygulamalı Bir Model YaklaĢımı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir (116 Sayfa). KĠTAPLAR Yetkinliğe Dayalı Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Barış yayınları, II. Baskı, İzmir, ĠĢletme Yönetimi, Gülay Budak ile ortak, Barış Yayınları, VI. Baskı, İzmir, Ġmaj Mühendisliği Vizyonundan Halkla ĠliĢkiler, Gülay Budak ile ortak, Barış Yayınları, IV. Baskı, İzmir, Yetkinliğe Dayalı Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Barış yayınları, I. Baskı, İzmir, 2008 Bürokratik Sabotaj, Altın Nokta Basım Yayın Dağıtım, I. Baskı, İzmir, ĠĢletme Yönetimi, Gülay Budak ile ortak, Barış Yayınları, V. Baskı, İzmir, Halkla ĠliĢkiler - DavranıĢsal Bir YaklaĢım, Gülay Budak ile ortak, Barış Yayınları, IV. Baskı, İzmir,

10 Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Ceyhan Aldemir ve Alpay Ataol ile ortak, Barış Yayınları, V. Baskı, İzmir, ĠĢletme Yönetimi, İlter Akat ve Gülay Budak ile ortak, IV. Baskı, Barış Yayınları, İzmir Ġnsan Kaynakları Yönetimi Ceyhan Aldemir ve Alpay Ataol ile ortak, Barış Yayınları, IV. Baskı, İzmir, Halkla ĠliĢkiler - DavranıĢsal Bir YaklaĢım, Gülay Budak ile ortak, Barış Yayınları, III. Baskı, İzmir, ĠĢletme Yönetimi, İlter Akat ve Gülay Budak ile ortak, III. Baskı, Barış Yayınları, III. Baskı, İzmir Yenilikçi Yönetim Yaratıcı Birey, Sistem Yayıncılık, Araştırma İnceleme Kitapları, No:177, İstanbul Personel Yönetimi, Ceyhan Aldemir ve Alpay Ataol ile ortak, Barış Yayınları, III. Baskı, İzmir Halkla ĠliĢkiler- DavranıĢsal Bir YaklaĢım, Gülay Budak ile ortak, Barış Yayınları, II. Baskı, İzmir ĠĢletme Yönetimi, İlter Akat ve Gülay Budak ile ortak, II. Baskı, İzmir Personel Yönetimi, Ceyhan Aldemir ve Alpay Ataol ile ortak, Barış Yayınları, II. Baskı, İzmir KOBĠ lerde Toplam Kalite Yönetimi, D.E.Ü. Yayını, İzmir, Mükemmel Yönetim Stratejileri, Gülay Budak ile ortak, Capital Dergisinin İlavesi, İstanbul, Şubat Halkla ĠliĢkiler- DavranıĢsal Bir YaklaĢım, Gülay Budak ile ortak, Beta Yayınevi, I. Baskı, İzmir ĠĢletme Yönetimi, İlter Akat ve Gülay Budak ile ortak, Beta Yayınevi, İstanbul Personel Yönetimi, Ceyhan Aldemir ve Alpay Ataol ile ortak, Fakülteler Kitapevi, İzmir Halkla ĠliĢkiler- DavranıĢsal Bir YaklaĢım, Gülay Budak ile ortak, DEÜ Yayını, İzmir

11 MAKALELER Mobbing Ġle Mücadelede Farklılıkların Yönetimi, Mercek Dergisi, MMESS Yayını, Sayı ;66, Nisan Halkla ĠliĢkilerden Ġmaj Mühendisliğine, Mercek Dergisi, MESS yayını, Prof. Dr. Gülay BUDAK ile ortak, Sayı; 62, Nisan Rekabet Avantajı Yaratmada; Atik Ġnsan, Atik ĠĢletme, Mercek Dergisi, MESS yayını, Sayı; 61, Ocak ĠĢsizlikte TeĢhis Hatası, Mercek Dergisi, MESS yayını, Prof. Dr. Gülay BUDAK ile ortak, Sayı; 60, Ekim 2010 ĠĢletmecilikte Yeni Bir Metafor; Kurum DNA sı TİSK Akademi Dergisi, Olca SÜRGEVİL ile ortak, Cilt;5, Sayı;10, Eylül 2010 Performansı Artırmada Yeni Bir Yöntem: Personeli Güçlendirme, MESS-Mercek Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 37, Ocak, Performans Değerlemeden Performans Yönetimine, MESS-Mercek Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 36, Ekim Yüzyıl da Liderlik, MESS-Mercek Dergisi, Yıl:7, Sayı:27, Temmuz Halkla ĠliĢkiler, İzmir Büyük Kent Bütününde Zabıta Hizmet İçi Eğitimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayını, Halkla ĠliĢkiler, Siyasette Kadınlar ve Gençler, Yerel Gündem 21, İzmir Sorun Çözme Teknikleri, Mercek Dergisi, Sayı:10, Yıl:3, Mess Yayını, Nisan Örgütsel Baskıya Algısal Bir YaklaĢım, Prof. Dr. Nezihe Sönmez anısına çıkan dergi, , İzmir Osmanlı Devlet Örgütünün Weberien Açıdan Ġncelenmesi, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:27, Sayı:3, Eylül Yönetim DüĢüncesinin GeliĢmesinde Bürokrasi Modeli, 21. Yüzyılın Eşiğinde İşletmecilik Bilimi ve Uygulamaları, D.E.Ü. Manisa İ.İ.B.F. Yayını, Manisa

12 Kadın ĠĢgücünün Türk Ekonomisindeki Yeri, Dünya Gazetesi, EndüstrileĢme ve ÇalıĢan Kadınlar, Anahtar Dergisi, MPM Yayını, Ocak Halkla ĠliĢkilerin Rekabet Ortamında Önemi, İzmir Ticaret Odası Dergisi, Kasım Toplumsal DeğiĢme ve Yeniliğe Açık Toplumlar, İzmir Ticaret Odası Dergisi, Eylül Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerde Stratejinin GeliĢtirilmesi, D.E.Ü. Dergisi İ.İ.B.F. Cilt: 3 No: 2, Endüstride Yaratıcı DüĢüncenin GeliĢmesine ĠliĢkin Temel DüĢünceler, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 2 Sayı :1, Türkiye de Pazarın Yapısal DeğiĢikliği ve ĠĢletmelere Yansıyan Etkiler, Pazarlama Dergisi, Yıl 8, Sayı: 2, Haziran Teknolojik GeliĢmelerin Turizme Yaptığı Etkiler, Turizm İşletmeciliği Dergisi, Yıl 3, Sayı:10-11 Aralık 1981, Mart

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı : Sacide VURAL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans 1. Eğitim 2. Eğitimde Gazi Eğitim Enstit. Ankara Üniversitesi 1972 1976 Psikolojik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Doktora İşletme Çukurova Üniversitesi 1995-1998

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Doktora İşletme Çukurova Üniversitesi 1995-1998 KİŞİSEL BİLGİLER Prof. Dr. Murat TÜRK T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi (Temmuz 2015) Doğum Tarihi : 01. 04. 1971

Detaylı

DERECE ALAN OKUL YIL İşletme-Maliye

DERECE ALAN OKUL YIL İşletme-Maliye ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erdoğan Taşkın 2. Doğum Tarihi : 10 Haziran 1956 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora DERECE ALAN OKUL YIL Lisans İşletme-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011 Prof. Dr. Ünsal BAN Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 01.04.1970 Medeni Durum : Evli, Ece ve Emre adında iki çocuğu var Yabancı Dil : Ġngilizce ve Almanca AKADEMĠK EĞĠTĠM ve AKADEMĠK GEÇMĠġ: Derece Bölüm/Program

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. KOMİSYON ÜYELİKLERİ 1. İş Analizi Komisyonu Üyesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (1999-2000)

ÖZGEÇMİŞ. KOMİSYON ÜYELİKLERİ 1. İş Analizi Komisyonu Üyesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (1999-2000) ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Akif EMİROĞLU ÜNVANI : Öğretim Görevlisi BİRİMİ : B.E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BÖLÜMÜ : İşletme ANA BİLİM DALI: Üretim Yönetimi ve Pazarlama DİPLOMALAR Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi: 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984 Adı Soyadı Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL Doğum Yeri Elazığ 1976 Yabancı Dil İngilizce Uzmanlık Alanı Yönetim ve Organizasyon Özel ilgi alanları: Örgütsel Davranış, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

1999* - LSPR( London School of Public Relations ), Ankara Koordinatörlüğü

1999* - LSPR( London School of Public Relations ), Ankara Koordinatörlüğü Itır ERSOY Doğum tarihi ve yeri: 27.07.1954, Eskişehir Öğrenim: 1975 AİTİA İşletme Bölümü 1971 Ankara Cumhuriyet Lisesi Fen Bölümü 1969 Ankara Namık Kemal Orta Okulu 1966 Ankara Maltepe İlkokulu Deneyim:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zerrin FIRAT 2. Doğum Tarihi: 07.02.1964 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Y.

Detaylı

4.2 Yüksek Lisans Kamu ve Yerel Yönetimler İdaresi ile Girişimcilik İstanbul Üniversitesi SBE Diploma no:1223 /17.02.1989

4.2 Yüksek Lisans Kamu ve Yerel Yönetimler İdaresi ile Girişimcilik İstanbul Üniversitesi SBE Diploma no:1223 /17.02.1989 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Hikmet AYTEK 2. DOĞUM TARİHİ: 16 Ekim 1949 3. ÜNVANI: Yrd.Doç.Dr (Öğretim üyesi) 4. ÖĞRENİM DURUMU: Phd 4.1 Lisans Mimarlık Fakültesi.(A D.M.M.A.) Gazi Üniversitesi Diploma no:200586./15.02.1980

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Erkan Turan DEMİREL Doğum Tarihi ve Yeri : 15 Mayıs 1976 ELAZIĞ Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Eğitim: Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Lisans Dokuz Eylül

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968

ÖZGEÇMİŞ. Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Zafer KESEBİR 2. Doğum Tarihi: 24. 02.1945 3.Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968 Yüksek

Detaylı

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 06590 Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: 0312 595 1243 Faks: 0 312 319 77 36 E-Posta Adresi

Detaylı