Eğitim Fakültesi Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De"

Transkript

1 0

2 1

3 2

4 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek bilinçli bir kurumsal gelişim sürecinin başlatılmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır. b. Dokümanın Kapsamı Fakülte stratejik planının kapsamında; vizyon, misyon, değerler, fakülte için yapılan SWOT (FÜTZ= Fırsatlar, Üstünlükler, Tehditler, Zayıflıklar) analizi, dönemi stratejileri ve bu stratejileri gerçekleştirmeye yönelik hedefler, bu hedeflere ulaşma oranlarını saptamak amacıyla belirlenen performans göstergeleri ve hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planları yer almaktadır. c. Tanımlar ve Kavramlar Bu stratejik planda kullanılan; Eylem Planları: Fakültenin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilecek eylemleri, eylem sorumlularını ve eylemlerin zamanlamasını gösteren planları, İç Değerlendirme: Fakültenin SWOT (FÜTZ) analizinin Stratejik Planlama Komisyonu tarafından gerçekleştirilmesini, Misyon: Fakültenin kendisi için saptadığı temel varlık gerekçesini ve görevleri, Performans Göstergesi: Fakültenin stratejik hedeflerine ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsuru, Politika: Fakülte yönetimine karar almada yol gösteren temel ilkeleri, Strateji: Fakültenin misyonu doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen davranışları oluşturan yaklaşımı, Stratejik Hedef: Fakültenin saptadığı stratejiler doğrultusunda belirlediği ve gerçekleştirmeyi amaçladığı sonuçları, SWOT (FÜTZ) Analizi: Fakültenin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran analizi, Vizyon: Fakültenin gelecekte ulaşmak istediği idealleri, ifade eder. 1

5 2. Yönetici Özeti Eğitim Fakültesi yılları stratejik planı, fakültenin vizyon, misyon ve temel değerleri ile kurumsal öz değerlendirme sonuçları yanı sıra, fakültenin geleceğinin planlanması ve faaliyetlerinde kalitenin artırılmasına rehberlik edecek stratejileri içermektedir. Hazırlanan planın ana başlıkları şunlardır: Eğitim Fakültesini tanıtıcı bilgiler: Bu bölümde fakültenin tarihçesi ve organizasyon şeması verilmiştir. Fakültenin misyonu, vizyonu, temel değerleri ve politikaları: Bu bölümde, fakültenin misyon ve vizyonu tanımlanmış, temel değerleri verilmiştir. Fakültenin politikaları için varsayımlar ve politikalar açıklanmıştır. Kurumsal değerlendirme: Bu bölümde, Eğitim Fakültesi öz değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, fakülte paydaşları tanımlanmış ve SWOT (FÜTZ) analizi yapılmıştır. Stratejiler: Bu bölümde, fakültenin yılları arasında uygulayacağı temel stratejiler açıklanmaktadır. Bunlar: a. Eğitim-Öğretim Stratejileri, b. Bilimsel Araştırma Stratejileri c. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri d. Alt Yapı Geliştirme Stratejileri e. İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri f. Finansman Stratejileri g. Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri olmak üzere başlıca yedi başlık altında toplanmıştır. Hedefler: Yukarıda belirtilen stratejilere ulaşabilmek üzere hedefler oluşturulmuştur. Fakültenin bütünü için belirlenmiş olan bu hedeflerle uyumlu olmak şartıyla, her bölüm kendisi için ayrı hedefler belirleyebilir. 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları: Eğitim Fakültesi stratejik planı, her eğitim-öğretim yılı sonunda hedeflerin gerçekleşme düzeyi bakımından Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından incelenerek gerekli revizyonlar yapılacaktır. 2

6 Stratejik Planlama, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeleri Eğitim Fakültesinde bu kurul, fakülte dekanı başkanlığında olmak üzere dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve fakülte sekreterinden teşekkül eder. Stratejik Planlama Birim Temsilcileri Bölüm başkanları kendi birimlerinin temsilcileridir. 4. Kurumun Tarihçesi Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulması, tarih ve 2001/3552 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve bu karar 8 Şubat 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eğitim Fakültesi esasında yeni baştan kurulan bir kurum olmayıp geçmişi 1985 yılında kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne dayanmaktadır. Fakültenin teşekkül ettirilmesi ile birlikte bu bölümün akademik kadroları Eğitim Fakültesine aktarılarak yeni fakültenin temelleri atılmıştır. Fakülte, kendi binası yapılıncaya kadar, Tıp Fakültesi binalarında geçici olarak faaliyete başlamıştır. Üniversitemizin sahip olduğu geniş fiziki mekan imkânları sayesinde çağdaş ortamda eğitim-öğretim yapılabilecek nitelikte bina ve dershaneler, tahsis ve tanzim edilmiş bulunmaktadır. Nitekim fakültemizde tam donanımlı 18 dershane, 3 fen bilgisi laboratuarı, 2 bilgisayar laboratuarı, 1 internet odası ve kütüphane bulunmaktadır. Eğitim Fakültesinin yeni binasının temeli, yörenin hayırsever işadamı Ziya EREN tarafından Mayıs 2006 da atılmış olup, Ağustos 2007 de tamamlanarak hizmete sunulması planlanmaktadır. Eğitim Fakültesinde İlköğretim Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü olmak üzere toplam on bölüm ve bu bölümlere bağlı 32 anabilim dalı bulunmaktadır. İlk defa eğitim-öğretim yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği programlarına toplam 262 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır eğitim-öğretim yılında bu programlara ek olarak Fen Bilgisi Öğretmenliği programına da 3

7 öğrenci alınmıştır eğitim öğretim yılında İngilizce Öğretmenliği programına da öğrenci alınmış olup ayrıca Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliğinin ikinci öğretim programları da açılmıştır. Yine eğitim öğretim yılında itibaren daha önce İlahiyat Fakültesi bağlı olan İlkö ğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programı da fakültemiz bünyesine alınmıştır. Böylelikle eğitim öğretim yılı başında fakültede lisans öğrenimi gören toplam öğrenci 1701 e yükselmiştir. Eğitim Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları ile Eğitim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğretimi, yine Eğitim Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü işbirliğinde Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir. Ayrıca fakültemiz tarafından İngilizce Öğretmenliği sertifika programı da yürütülmektedir. Fakültemizde Kasım 2006 sonu itibarıyla 2 profesör, 6 doçent, 12 yardımcı doçent, 10 öğretim görevlisi, 3 okutman, 15 araştırma görevlisi (4 tanesi 35. madde kapsamında, 5 tanesi ise Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim yapmaktadır) olmak üzere 45 akademik ve 12 idari personel görev yapmaktadır. Kuruluşunun üzerinden fazla zaman geçmemesine rağmen Eğitim Fakültesi, her geçen yıl daha da gelişerek üniversitemizin hedeflediği mükemmeliyet merkezi olma yönünde kendi üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır. Fakülte, bu gelişmelerle öğrenciler ve personel arasında Bizim Fakültemiz imajının kökleşmesine yol açmıştır. 4

8 5. Eğitim Fakültesi Organizasyon Şeması

9 6. Kurumun Misyonu Fakültemizin misyonu; ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek; mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine yardımcı olacak etkinlikler düzenlemektir. 7. Kurumun Vizyonu Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye de önde gelen, dünyada saygın; mezunları tercih edilen ve aranan; uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan bir fakülte olmaktır. 8. Kurumun Temel Değerleri Atatürk İlkeleri Fırsat eşitliği İfade özgürlüğü Hukukun üstünlüğü İnsan hakları Toplumsal değerler Bilimsel etik kurallar Yaratıcı düşünce Sürekli gelişme Yaşam boyu öğrenme Üretilen bilgi ve hizmette kalite Kaliteli çalışma hayatı Katılımcı yönetim anlayışı Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi Çevreye duyarlılık Erciyes Üniversitelilik kimliği Eğitim Fakültesi mensubu olma heyecanı 6

10 9. Kurumun Politikaları Stratejik plan hazırlanırken, bu planın uygulanacağı beş yıllık süreçte; 1. Fakültede; a. Stratejik planlama sürecinin fakülte yönetiminin desteği ve fakülte paydaşlarının katılımıyla sağlıklı bir şekilde yürütüleceği, b. Fakülteye ayrılan devlet bütçesinin fazla değişmeyeceği, ancak ikinci öğretim programlarından sağlanan katma değerin artacağı, döner sermaye gelirinin ise fazla değişmeyeceği, c. Fakülteye alınacak öğrenci sayısında her geçen yıl içerisinde önemli artışların yaşanacağı, bütün bölümlerin teşekkül etmesinden ve her bölümün dördüncü sınıflarının oluşmasından sonra artışın duracağı, 2. Erciyes Üniversitesinde; a. Üniversitemiz stratejik planının titizlikle uygulanacağı, b. Erciyes Üniversitesinin akademik, idari ve malî yönden sürekli gelişme göstereceği, 3. Türk Yükseköğretim Sisteminde; a. YÖK ve üniversite yapılanmasının ve ilişkilerinin köklü bir değişikliğe uğramayacağı, b. Açılması öngörülen on beş yeni devlet üniversitesinin açılacağı, 4. Türk Milli Eğitim Sistemi nde; a. Ezbere dayalı eğitim sisteminin değiştirilmesi yolunda çaba gösterileceği, b. Eğitimde kaliteyi artırma çalışmalarının yapılacağı, 5. Türkiye de; a. Siyasi ve ekonomik istikrar ortamının korunacağı, b. Bütçeden eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma çalışmalarına ayrılan payın azalmayacağı, 6. Dünyada; a. Kültür ve medeniyetler arası işbirliğinin devam edeceği, b. Batı da ve diğer ülkelerdeki saygın eğitim-öğretim kurumlarında eğitim görme ve araştırma yapma imkânlarının azalmayacağı, varsayılmıştır. Fakültemizin politikaları: Bilimsel araştırmaların desteklenmesinde bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretimini dikkate almak, Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak, 7

11 Eğitim Fakültesi mensubu olma bilincini yerleştirmek, Akademik ve idari personel seçiminde ve yükseltilmesinde kriterleri sürekli geliştirmek, Bölgenin tarihî, kültürel, çevresel ve doğal özelliklerinin korunmasına ve ön plana çıkarılmasına katkıda bulunmak, Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek, Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek, Çeşitli ulusal ve uluslar arası programları kullanarak fakülte öğretim elemanları ile öğrencilerinin karşılıklı değişimlerini sağlamak, Ulusal ve uluslar arası boyutlu proje çalışmalarını teşvik etmek 10. Kurumsal Değerlendirme A. Fakültenin Öz Değerlendirme Çalışmaları Üniversitemiz tarafından hazırlanan Stratejik Plana uygun olarak Eğitim Fakültesinin ilk stratejik planı hazırlanmıştır. Planda Eğitim Fakültesinin stratejileri ve bu stratejileri gerçekleştirmeye yönelik hedefleri saptanmış ve söz konusu hedefleri gerçekleştirme oranlarının ölçülebilmesi amacıyla performans göstergeleri tablosu oluşturulmuştur. B. Kurumun Çevre Değerlendirme Çalışmaları Eğitim Fakültesi nin Paydaşları Eğitim Fakültesinin çalışmalarında başarılı olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı seviyesinin yükselebilmesi için işbirliği yapılması gereken iç ve dış paydaşları vardır. Eğitim Fakültesi, stratejilerini paydaşların durum ve konumlarını dikkate alarak belirlemiştir. İç Paydaşlar Akademik personel İdari personel Öğrenciler Dış Paydaşlar Rektörlük birimleri 8

12 Erciyes Üniversitesinin diğer fakülteleri Diğer eğitim fakülteleri Yüksek Öğretim Kurulu Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları Diğer resmi kurumlar Sivil toplum kuruluşları Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları Mezun öğrenciler Öğrenci aileleri C. SWOT (FÜZT) Analizleri Sonuçları (i) Üstünlükler 1. Fakültemize ait yeni ve modern bir binanın yapılmakta oluşu, 2. Fakülte laboratuar, dersliklerinin internet bağlantısı, bilgisayar ve projeksiyon cihazları gibi modern teknoloji ile donatılması, 3. İmkanlarının Türkiye standartlarının üstünde olması sebebiyle yetişmiş öğretim elemanlarının fakültemizi tercih etmeleri, 4. İkinci öğretim programları ile döner sermaye işletmesinin bulunması sebebiyle, genel bütçenin yetersizliğinden kaynaklanabilecek mali sorunların kolaylıkla çözülebilmesi, 5. Fakülte mezunlarının kolaylıkla iş bulabilmesi ve bundan dolayı ÖSS de üst sıralarda tercih edilebilmesi, 6. Sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklerin çok sayıda oluşu, 7. Akreditasyon çalışmalarının yürütülüyor olması, 8. Tam demokratik bir seçimle belirlenen bölüm ve fakülte öğrenci temsilciliklerinin bulunması, 9. Geniş ve etkin bir öğrenci kulüp yelpazesinin bulunması, 10. Fakültemizin yeni yatırımlara ihtiyacı olduğunda, üniversitemizin bunu sağlayabilecek geniş bir yerleşke alanına sahip olması, genişleme olanağının bulunması, 11. Gerek fakültemizde gerekse üniversitemizde yeterli sayıda kütüphane bulunması ve bilgiye ulaşım kolaylığının olması, 9

13 12. Fakülte öğretim elemanlarının tamamının bağımsız çalışma ofisi, bilgisayar ve yazıcılarının olması, istenilen anda internete bağlanabilme imkânının mevcut olması, 13. Öğrenci yurtlarının yerleşkeye yakın olması, 14. Fakültenin üniversite merkez kampusunda yer alması, 15. Üniversite Vakfının akademik faaliyetleri aktif biçimde desteklemesi, 16. Üniversitemiz Araştırma Fonunun gerçekleştirilecek projeleri etkili biçimde desteklemesi, 17. Üniversitemizin sağlık, spor, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, beslenme ve barınma, ulaşım bakımlarından gelişmiş olması ve gerek personel gerekse öğrenciler açısından herhangi bir sorunun bulunmaması. (ii) Fırsatlar 1. Üniversiteye ait yerleşke içerisinde, Talas ta, Erciyes Dağı nda konaklama tesislerinin olması ve fakültenin faaliyetlerinde bunlardan yararlanılması, 2. Bilimsel yayın sıralamasında son yıllarda Türkiye deki üniversiteler içerisinde hızla ilk sıralara doğru yükselen bir üniversiteye bağlı olmak, 3. Üniversitemizin öğretim elemanı yetiştirme başarısı, 4. Başarılı öğrencilere üniversitemizin burs ve barınma kolaylıkları sağlaması, 5. Üniversitenin Erasmus programından yararlanma hakkını elde etmiş olması, 6. Erciyes Üniversitesinin Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olması, 7. Öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri için yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversitelerle iş birliği yapılması, 8. Üniversite televizyonunun olması, 9. Uluslararası Ofis in varlığı, 10. Üniversitede Sürekli Eğitim Merkezinin (ERSEM) bulunması ve aktif bir şekilde 11. çalışıyor olması, 12. Üniversitenin Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinde geniş bir yelpazede lisansüstü 13. eğitim veriliyor olması, 14. Öğrenci bilgi işletim sistemi (OBİSİS) ve personel otomasyonu gibi üniversitenin ihtiyaç 15. duyduğu yazılımları kendisi üreten bir bilgi işlem biriminin varlığı ve bunun kablosuz ağ gibi yeni teknolojilere açık olması, 16. Kayseri ilinin gelişmiş olması nedeniyle, meslekî gezi ve iş bulma imkânının bulunması, 10

14 17. Bölgenin Kapadokya, Erciyes Dağı ve Sultan Sazlığı gibi çok sayıda doğal ve tarihî özelliğe sahip olması, 18. Kayseri ilinin karayolu ve havayolu ulaşımı açısından diğer Anadolu kentlerine göre avantajlı bir noktada bulunması, ülkenin her bölgesine ulaşım rahatlığı, 19. Şehir merkezi ile yerleşke arasında ulaşım kolaylığının bulunması, Büyükşehir Belediyesinin mahalle ve semtlerin birçoğundan fakülteye ulaşım kolaylığı sağlaması, 20. Kayseri ilinin uluslararası havaalanına sahip olması, 21. Erciyes Dağı nın kış turizmi ve dağcılık sporu yapılabilir nitelikte olması, 22. Hayırseverlerin fakülteye ve üniversiteye katkı ve desteğinin devam etmesi, 23. Kayseri ilinin sakin, kolay yaşanabilir ve huzurlu bir şehir olması, 24. Bölge üniversiteleri imzalanan protokol sayesinde işbirliği imkânının genişlemesi. (iii) Zayıflıklar 1. Öğretim elemanı başına düşen ders yükünün fazla olması, 2. Her alanda yetişmiş öğretim üyesinin bulunmayışı, 3. Performans değerlendirme sisteminin yetersizliği, 4. İdarî personelin yeterli hizmet içi eğitimi alamaması, 5. Kurumsallaşmanın ve kurumsal kimliğin yeterince gelişmemesi, 6. İdarî ve akademik kadroların temininde bürokratik engeller ve sürecin uzun zaman alması, 7. Yabancı dil bilen idarî eleman yokluğu, 8. Eğitim fakültelerinin ders planlarının merkezi olarak belirlenmesi sebebiyle yeterince dinamik bir yapıya sahip olamaması, 9. Mezunlarla olan ilişkilerin azlığı, 10. Paydaşlarla işbirliğinin yetersizliği, 11. Diğer resmi kurumlarla yapılan işbirliği amaçlı yazışmalarda işlemlerin uzun zaman alması, 12. Erasmus gibi öğrenci değişim programlarına öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yeterince önem vermemiş olması, 13. Üniversite ve fakülte içerisinde bilimsel çalışmalarda işbirliği eksikliği, 14. Ulusal ve uluslararası proje imkânlarının yeterince değerlendirilememesi, proje tekliflerinin yetersizliği, 15. Araştırma projeleri için başvuru sayısının azlığı ve yapılan araştırmaların ise çoğunlukla hayata geçirilememesi, 11

15 16. Halkla ilişkilerin yetersiz olması. (iv) Tehditler 1. Maaşların düşük oluşuna bağlı olarak öğretim elemanlarının ders yükü fazlalığından araştırmaya imkân bulamaması, 2. Teknolojinin hızlı gelişmesi sebebiyle mevcut alt yapının süratle atıl hale gelebilme tehlikesi, 3. Özel üniversitelerin cazip imkânlar sağlamaları sebebiyle kaliteli öğretim elemanı kaybının yaşanabilecek olması, 4. Eğitimde modern gelişmelere hızla uyum sağlayabilecek bir sistemin Türkiye de bulunmaması, 11. Stratejik Değerlendirme 11. A. Eğitim Fakültesi Dönemi Stratejileri a- Eğitim-Öğretim Stratejileri 1. Eğiticilerin eğitimi 2. Eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi 3. Öğretim kalitesinin artırılması 4. Eğitimde uluslararası işbirliğinin sağlanması 5. Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması b- Bilimsel Araştırma Stratejileri 1. Fakültenin bilimsel yayın konumunun yükseltilmesi 2. Bilimsel yayın kalitesinin artırılması 3. Yurt içi ve yurt dışı ortak araştırmaların artırılması c- Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri 1. Fakülte imajının geliştirilmesi 2. Potansiyel fakülte öğrencilerine etkin tanıtım yapılması 3. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi d- Alt Yapı Geliştirme Stratejileri 1. Alt yapı eksikliklerinin giderilmesi 2. Donanım eksikliklerinin giderilmesi 12

16 e- İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri 1. Personelin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi 2. Çalışma hayatı kalitesinin artırılması f- Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri 1. Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi 2. Çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi 3. Çevre ile ilgili kulüplerle aktif işbirliği 4. Paydaşlara karşı sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi a- Eğitim-Öğretim Stratejileri 1. Eğiticilerin eğitimi Fakültemizde istihdam edilen öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu meslekî formasyon almıştır. Bu tür bir eğitimden geçmeyen öğretim üyelerinin, Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme gibi konuları kapsayan seminerlere tabi tutulmaları sağlanacaktır. Öte yandan üniversitemizde eğiticilerin eğitimine yönelik çalışmaların desteklenmesine devam edilecektir. 2. Eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi Eğitimde yeniliklere açık olma, eğitimin geliştirilmesi için çok önemlidir. Eğitim kalitesinin artırılması için eğitim programlarının sürekli gözden geçirilmesi, eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması ve bilimsel gelişmelerin eğitim programlarına yansıtılması hedeflenmektedir. Eğitim Fakültelerinin eğitim-öğretim planları Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu doğrultuda programlarda uygulanacak planlar, YÖK tarafından yeniden düzenlenmiş ve Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulamaya başlanmıştır. Söz konusu programlar için YÖK tarafından fakültelere sağlanan imkânlar çerçevesinde her yıl genel bir gözden geçirme işlemi uygulanacaktır. 3. Öğretim kalitesinin artırılması Fakülte birimlerinde öğretimin daha kaliteli hale getirilmesi temel felsefemizdir. Bu amaca ulaşmak için akademik personel sayısını, çeşitliliğini ve kalitesini artırmak, altyapı hizmetlerini modernleştirmek, imkânları en üst düzeyde kullanmak, bilimsel temellere dayalı, 13

17 güncel ve kullanışlı bilgilerle donatılmış üretken bireyler yetiştirmek üzere çalışmalar sürdürülecektir. 4. Eğitimde uluslararası işbirliğinin sağlanması Eğitim birimlerinin ulusal düzeyle sınırlı kalmaları, uluslararası platformda akademik kabulünü tartışılır hale getirmektedir. Bu nedenle uluslararası eğitim birimleriyle işbirliği yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda, özellikle gelişmiş ülkelerin başarılı üniversitelerinden gelecek öğretim elemanlarının fakültemizde eğitim çalışmalarına katılmaları; bu üniversitelerle karşılıklı öğrenci değişiminin yapılabilmesi ve yine öğretim elemanlarımızın yurtdışındaki önde gelen üniversitelerde eğitici olarak görev almalarının sağlanabilmesi için gerekli girişimler sürdürülecektir. 5. Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması Öğrencilere yönelik hizmetlerin çeşitliliğinin ve niteliğinin artırılması, eğitim ve öğretime ilişkin bilimsel araçlar ile öğrencilerin desteklenmesi, etkili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, üniversite tarafından sağlanacak çeşitli yardımlar, öğrencilerin memnuniyetini ve başarısını artıracağı gibi fakültemizin ilk sıralarda tercih edilmesini sağlayacaktır. b- Bilimsel Araştırma Stratejileri 1. Fakültenin bilimsel yayın konumunun yükseltilmesi Üniversitemiz, bilimsel yayın sıralamasında ülkemizdeki üniversiteler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Fakültenin de bu sıralamada üst seviyelere çıkarılması için yapılacak olan bilimsel çalışmaların sayısının artırılmasına, öğretim üyelerinin yurt dışındaki bilimsel etkinliklere çalışmaları ile katılımlarının ekonomik yönden desteklenmesine devam edilecektir. 2. Bilimsel yayın kalitesinin artırılması Fakültemizin akademik yönden gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanınmasını ve kabul edilmesini sağlamak için uluslar arası indekslere girebilen, atıf alabilen yayın ve araştırma sayısı ile çeşitliliğini artırmak ana hedeflerden biri olup bu konudaki çalışmaların desteklenmesi sürdürülecektir. 14

18 3. Yurt içi ve yurt dışı ortak araştırmaların artırılması Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek ortak araştırmalar, ortaya çıkartacağı daha nitelikli çalışmaların yanı sıra fakültenin tanınmasına ve bilgi birikiminin dünya ile paylaşılmasına katkı sağlayacağından, bu tür çalışmaların daha da artırılması için gayret gösterilecektir. c- Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri 1. Fakültenin imajının geliştirilmesi Fakültenin, gerek ilimiz, gerekse ülkemizdeki algılanış biçimi ve saygınlığı çok önemlidir. Bunun sağlanması, hem fakülteye desteği artıracak, hem de fakülte çalışanlarını ve öğrencilerini olumlu yönde motive edecektir. Bu nedenle fakültenin bireye ve topluma bilimsel ve sosyal katkılarını ön plana çıkartacak tanıtım çalışmaları daha da artırılacaktır. 2. Potansiyel fakülte öğrencilerine etkin tanıtım Ortaöğretim düzeyinde nitelikli eğitim almış başarılı öğrencilerin fakültemizi tercih etmesi, öğrencilerimizin başarı düzeyini olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle hazırlanacak çeşitli dokümanlarla birlikte belirli eğitim kurumlarında fakülteyi tanıtacak çalışmalar yürütülecektir. 3. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi Fakültenin en önemli varlık sebeplerinden birisi paydaşlar ile verimli işbirliğinin yapılabilmesidir. Bu işbirliği, hem fakültenin gelişmesine hem de fakültede kazanılan bilgi ve becerilerin yaşama geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle paydaşlar ile ilişkilere önem verilecek ve geliştirilmesi için çaba gösterilecektir. d- Altyapı Geliştirme Stratejileri 1. Altyapı eksikliklerinin giderilmesi Fakülte inşaatının Ağustos 2007 sonuna kadar bitirilerek hizmete açılmasına ve ilave blokların da 2010 öncesinde tamamlanmasına çalışılacaktır. 2. Donanım eksikliklerinin giderilmesi Fakültede eğitim ve hizmet birimlerinde kalitenin artırılması için bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanılması sağlanacaktır. 15

19 e- İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri 1. Personelin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi Akademik ve idari personelin sayıca yetersizliği, fakültede eğitim ve hizmetin yürütülmesindeki en önemli olumsuzluklardan birisidir. Fakülteye öğretim elemanı alınırken seçici davranılarak, akademik kaliteyi yükseltecek nitelikte kişilerin istihdamına önem verilecektir öncesinde öğrencisi bulunan bütün birimlerin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır. Ayrıca idarî personel bakımından hizmet kalitesini olumsuz etkileyen unsurların bertaraf edilmesi ve gerek nitelik gerekse nicelik yönünden yeterli hale gelmesi sağlanacaktır. 2. Çalışma hayatı kalitesinin artırılması Çalışma ortamının iyileştirilmesi, kaynak dağıtımında adalet, çalışanlar arası iletişim ve motivasyonun sağlanması, kuruma bağlılığın artırılması ve sonuç olarak performansın yükseltilmesi en önemli amaçlardan birisidir. f- Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri 1. Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi Fakülte ile ilgili karar ve uygulamalarda çevrenin korunması, çevre planlaması ve planların uygulanması konusunda duyarlı davranılacaktır. 2. Çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi Çalışanların ve öğrencilerin çevreye duyarlı kılınması, yürütülecek olan eğitimlerle sağlanabilir. Bu nedenle düzenli olarak tüm çalışanlar ve öğrencileri kapsayan eğitim programları planlanacak ve yürütülecektir. 3. Çevre ile ilgili kulüplerle aktif işbirliği Çevre duyarlılığının kurumsal hale getirilmesi amacıyla, çevre konusunda çalışmalar yürütmek üzere kurulmuş bulunan kulüplerle etkin işbirliği yapılacak, yeni kurumlaşmalar desteklenecektir. Bu kulüplere fakülte çalışanları ve öğrencilerinin ilgisi ve katılımının sağlanması için çaba gösterilecektir. 16

20 4. Paydaşlara karşı sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi Fakültenin yapacağı eğitim-öğretim, araştırma geliştirme çalışmaları ile paydaşlarına karşı sorumlukların daha etkin biçimde yerine getirilmesine çalışılacaktır. 11. B. Birim Hedefleri Yukarıda belirtilen stratejiler doğrultusunda Eğitim Fakültesinin dönemi hedefleri şu şekilde tespit edilmiştir: a. Eğitim ve Öğretim Hedefleri: 1.1. Eğiticilerin eğitimi programından yararlanmayan öğretim üyelerinin bu programla ilgili seminere tabi tutulmaları Eğitim alan kişi sayısı 2.1. Ders içeriklerinin her eğitim-öğretim yılı öncesinde ilgili birimlerce güncellenmesi Öğrencilere yurtdışında yabancı dil eğitimi ve staj imkânı sağlanması Yabancı dil eğitimi ve staj için yurt dışına giden öğrenci sayısı Fakülte tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı 3.1. Staj olanaklarının artırılması ve etkin hale getirilmesi Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerin sayısı Staj yapılan yerlerden alınan geri bildirimler 3.2. Ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi Değerlendirme komisyonunun kurulması 3.3. Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin azaltılması Öğretim elemanı başına düşen haftalık ders saati 3.4. Sınıflardaki öğrenci sayısının uygunluğu Öğrenci sayıları 3.5. Öğretimde bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılması Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı bilgisayar sayısı Eğitim materyali internet ortamında yayınlanan ders sayısı 4.1. Yurtdışındaki fakültelerle özel protokoller ve Avrupa Birliği Eğitim Programları çerçevesinde ortak eğitim programları açılması İşbirliği yapılan yurt dışındaki fakülte sayısı 17

21 Yurt dışı üniversitelerde eğitim faaliyetine katılan öğretim üyesi sayısı Eğitim faaliyetine katılan yabancı öğretim üyesi sayısı 4.2. Öğrenci değişim programından faydalanan öğrenci sayısının artırılması Öğrenci değişim programı ile yurt dışına giden öğrenci sayısı Öğrenci değişim programı ile yurt dışından gelen öğrenci sayısı 5.1. Öğrencilere etkili danışmanlık hizmeti verilmesi Öğretim elemanı başına danışmanlık yapılan öğrenci sayısı Öğrenci memnuniyet anketleri b. Bilimsel Araştırma Hedefleri 1.1. İndekse giren yayın sayısının artırılması İndekse giren yayın sayısı 1.2. Her öğretim üyesinin yayın yapmasının sağlanması Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 2.1. Bilimsel yayınların proje destekli olması Proje desteği alınarak yapılan yayın sayısı 2.2. Bilimsel yayın kalitesinin ve uygulanabilirliğinin artırılması Atıf yapılan yayın sayısı Paydaşlarca desteklenen çalışma sayısı 2.3. Etki katsayısı (impact factor) yüksek olan dergilerdeki yayın sayısının artırılması Bu dergilerdeki yayın sayısı 3.1. Yurtdışı projeler için başvuru sayısının artırılması Başvuru sayısı 3.2. Yurtdışı bildirilerin ve yayınların desteklenmesi Destek verilen çalışma sayısı Sağlanan parasal destek miktarı 3.3. Ulusal ve uluslararası projelere katılma oranının artırılması Ulusal katılımlı proje sayısı Uluslararası katılımlı proje sayısı 3.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların artırılması Ulusal toplantı sayısı Uluslararası toplantı sayısı 18

22 c. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hedefleri 1.1. Fakülte tanıtım materyallerinin sayısının ve kalitesinin artırılması Tanıtım materyallerine ayrılan mali kaynak miktarı 1.2. Basın yayın kuruluşlarınca yayınlanan fakülte ile ilgili olumlu haberlerin sayısının artırılması Tanıtıcı haber sayısı Fakülte mensuplarının katıldığı program sayısı 2.1. Ortaöğretim kurumları ve dershaneler çapında etkin tanıtım yapılması Tanıtım yapılan lise sayısı Tanıtım yapılan dershane sayısı Tanıtım için gönderilen materyal sayısı 2.2. Öğrenci aileleri ve fakülte arasındaki iletişimi artırmak Ailelere yönelik faaliyet sayısı 3.1. Mezun öğrenciler sisteminin kurulması İletişim kurulabilen mezun sayısı Fakülte tarafından organize edilen mezun etkinliği sayısı 3.2. Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi İlişkide bulunulan kuruluş sayısı Ortak yürütülen etkinlik sayısı 3.3. Paydaşların memnuniyetinin artırılması Paydaş memnuniyeti anketleri d. Altyapı Geliştirme Hedefleri 1.1. Fakültenin geleceğe yönelik fizikî gelişme planının yapılması 2.1. Internet bağlantı hızının artırılması 2.2. Kütüphanedeki kitap sayısının artırılması e. İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri 19

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN 2006 2010 Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu 2006 2010 Stratejik Planı üzerindeki işleme, çoğaltma ve yayın hakları Erciyes

Detaylı

T.C. Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Fakültesi Dekanlığı

T.C. Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Fakültesi Dekanlığı T.C. Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Fakültesi Dekanlığı Stratejik Plan 2013-2017 Milletleri Kurtaranlar Yalnız ve Ancak Öğretmenlerdir. EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa Numarası 1. Önsöz a)

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz 1 A. Dokümanın Amacı 1 B. Dokümanın Kapsamı 1 C. Tanımlar

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLAN 2014-2018

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLAN 2014-2018 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLAN 2014-2018 ADANA, 2014 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ... 5 1.1. Raporun Amacı... 5 1.2. Raporun Kapsamı... 5 1.3. Tanımlar ve Kavramlar... 5 2. HUKUK FAKÜLTESİ

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yılı Stratejik Planı

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yılı Stratejik Planı Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2009 2013 Yılı Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin stratejik planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin,

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013)

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) A- MEVCUT DURUM A 1- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Tarihçesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımız 1994 1995 Eğitim-Öğretim Yılı nda

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2016 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder. Mustafa

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Enstitü nün aktif hale gelmesi tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir.

Enstitü nün aktif hale gelmesi tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir. Enstitü nün aktif hale gelmesi 30.05.202 tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde bulunan beş anabilim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI 2014 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI 2013 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK.

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK. 1 İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ SON SÖZ 2 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR

Detaylı

2015 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Faaliyet Raporu

2015 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Faaliyet Raporu 2015 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010 2009 2013 Dönemi Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı 15 Haziran 2010 Bu Sunuda 1. Neden stratejik planlama 2. Stratejik planlamanın amacı 3. Bugüne kadar yapılanlar 4. Stratejik planın nasıl uygulandığı

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı