T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri dönemi için belirlenen Birim Stratejik Amaç ve Hedefleri dönemi için belirlenen Birim Stratejik Amaç ve Hedefleri Doğrultusunda Göstergeleri Dönemi için İzleme ve İyileştirme Faaliyetleri Mart 00

2 . Birim Tanıtımı Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, gün ve 3837 sayılı Kanun ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuştur da 5467 sayılı Kanun ile Düzce Üniversitesi ne bağlanmıştır öğretim yılından itibaren Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi nde faaliyetlerini sürdürmektedir Öğretim ından itibaren Zorunlu Hazırlık Sınıfı Uygulaması başlamıştır. Yüksekokul müfredat programı da bu tarih itibari ile %30 oranında İngilizce eğitim verecek şekilde düzenlenmiştir. Yüksekokulumuzda, 96 kız, 94 erkek olmak üzere toplam 490 öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca okulumuzda, akademik ve idari personel olmak üzere toplam 34 kişi görev yapmaktadır. Yüksekokulumuzun amacı; öğrencileri eğiterek turizm endüstrisinin gereksinim duyduğu donanımlı yönetici adayları yetiştirmek, girişimciliğe teşvik etmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirerek tüm paydaşlar için değer üretmektir. Bu amaca çok büyük katkıda bulunacağı düşüncesiyle okulumuz Erasmus Öğrenci Değişim Programıyla Avrupa Ülkelerine öğrenci göndermeye başlamıştır. Bu amaç ve program çerçevesinde EğitimÖğretim yılında Romanya ya, 4 öğrenci; Macaristan a, öğrenci; Litvanya ya, öğrenci ve Polonya ya, 4 öğrenci göndermiştir. AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEOKULU SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER Genç ve dinamik akademik kadro Yabancı dil hazırlık sınıfının açılması Yeterli fiziksel alan Gelişmeye müsait laboratuarlar Akademik ve idari personel için uygun çalışma ofisleri Öğrencilerin farklı kültürlerden insanlarla tanışmalarına imkan sağlayan staj olanağı Sektörün ihtiyaçlarını karşılayan ve sürekli geliştirilebilen müfredat programı Yerleşkede Standartlara uygun yemeiçme ve kantin olanakları Katılımcı yönetim tarzı Öğretim kadrosu ve öğrencilerin gelişimini destekleyen yönetim anlayışı ZAYIF YÖNLER Kütüphane imkânlarının yetersizliği Merkez yerleşkeye uzaklık nedeniyle teknolojik, sosyal ve sportif olanaklardan yeterince yararlanamama Sektör ile sağlıklı ve sürekli bir ilişki kurulamaması Sosyal olanakların kısıtlılığı ( lojman olmaması ve sosyal ve sportif aktivitelerin eksikliği) Şehir ve yerleşke arasındaki yolun elverişli olmaması Yüksekokul mezunları ile iletişim eksikliği 5 yıllık geçmişe rağmen stratejik yönün henüz belirlenememiş olması Kurumsal kültürün oluşturulamaması

3 Yerleşke bünyesinde kablosuz internet erişim olanağı Yükseklisans Öğretimi Yeniden yapılanma çalışmaları FIRSATLAR Ankara ve İstanbul gibi bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin yoğun olarak gerçekleştirildiği iki büyük metropole yakınlık Akçakoca nın yakın gelecekte enerji üretim merkezlerinden biri olması Lisansüstü öğrenime olan talebin artması Akçakoca nın köklü bir turizm geçmişine sahip olması Küresel ısınma nedeniyle iklimde yaşanan değişimler Yasal düzenlemeler çerçevesinde sektörde turizm eğitimli istihdamının artması eğilimi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Batı Karadeniz destinasyon geliştirme çalışmaları Üniversite yönetiminin demokratik ve gelişimi destekleyen anlayışa sahip olması Düzce nin kalkınmada öncelikli iller arasında yer alması Akçakoca Meslek Yüksekokulu bünyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının açılmış olması Bölgenin ulaşım imkanlarının çeşitlenmesi ve niteliklerinin artması İşletme Fakültesinin açılacak olması Öğrencilerin ÖSS tercih sıralamasında Turizm İşletmeciliği Bölümlerinin öncelikli tercihler arasında yer almaması İdari personel ve araştırma görevlisi eksikliği Yurt imkânlarının eksikliği özellikle kız öğrenci yurdunun olmaması Öğrencilere kariyer planlama hizmetinin verilemeyişi Bütçe imkânlarının yetersizliği Araştırma görevlilerinin 547 sayılı kanunun 35. maddesine göre doktora öğrenimlerini başka üniversitelerde yapmaları Mezunların bölgemizde istihdam ve hatta staj imkânlarının azlığı TEHDİTLER Türkiye de ve bölgemizde son yıllarda çok fazla sayıda eşdeğer bölümlerin açılması Akçakoca da öğrenci yaşam koşullarının maliyetli olması Öğrenciler için sosyokültürel (sinema, tiyatro vb.) ve sportif imkanlar ile rekreasyon alanlarının azlığı Türkiye nin turist profilinin sürekli ve hızlı değişimi Akademik personelin ücretlerinin düşük olması Orta öğretimdeki eğitim kalitesinin düşük olması 3

4 . Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri Misyon: Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencileri eğiterek turizm endüstrisinin gereksinim duyduğu donanımlı yönetici adayları yetiştirmek, girişimciliğe teşvik etmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirerek tüm paydaşlar için değer üretmek. Vizyon: Türkiye nin ve dünyanın alanında tanınan ve saygı gören lider programlarından biri olmaktır. Temel Değerler: Adil Olmak Şeffaflık Katılımcı Olmak Güvenilir Olmak Evrensellik İş Etiği ve Akademik Etiğe Uymak Gelişim ve Değişime Açık Olmak 4

5 Dönemi İçin Belirlenen Birim Stratejik Amaç ve Hedefleri AMAÇ. AMAÇ. AMAÇ.3 Eğitim ve Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak ve Sürekliliğini Sağlamak Hedef.. Müfredatın Turizm Sektörü nün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi Faaliyet.. Sektör temsilcilerinin konu hakkında görüşlerinin alınması için görüşmeler yapmak, İngiltere ve İsviçre deki TurizmOtelcilik bölümlerinin müfredatlarını incelemek Hedef.. Etkin akademik danışmanlık sisteminin sağlanması Faaliyet.. Danışmanlık yapan öğretim üyelerine yönelik düzenli bilgilendirme toplantıları yapılması Hedef..3 Okulumuzda çalışan yabancı dil okutmanlarının meslek içi eğitim almalarını sağlamak Faaliyet..3 Amerikan ve İngiliz Kültür ün düzenlediği English Language Teaching (ELT) kurs ya da seminerlerine okutmanların katılımını sağlamak Hedef..4 Okulumuz kütüphanesini geliştirmek Faaliyet..4 Kütüphanedeki kitap sayısını artırmaya yönelik faaliyetler yapmak Eğitim ve Öğretim Programlarının AB ile Uyumunu Sağlamak Hedef.. Avrupa Otelciler Okulları Birliği ne üye olmak Faaliyet.. Avrupa Otelciler Okulları Birliği ne yapılan üyelik başvurusu için eksikliklerin giderilmesini sağlamak için müfredatın ve internet sayfasının güncellenmesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açmak ve Sayılarını Artırmak Hedef.3. Yüksekokulumuz için yabancı dil hazırlık sınıfının açılmasını sağlamak Faaliyet.3. Yüksekokulumuz için yabancı dil hazırlık sınıflarının önemi hakkında Rektörlüğü bilgilendirmeye devam etmek.bilimsel Araştırmaya Yönelik Amaçlar AMAÇ. AMAÇ. AMAÇ.3 Uluslar arası Endeksli Dergilerde Yayın Sayısını Artırmak Hedef.. Uluslar arası endeksli dergilerde yayın sayısı sıralamasında Türkiye deki Turizm ve Otelcilik okulları arasında ilk sıraya yerleşmek Faaliyet.. Öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarda yurt dışındaki üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri ile ortaklıklar kurmaları için bir araya getirmek Faaliyet.. Öğretim üyelerine çoklu veri analizi konularında eğitim vermek Disiplinler Arası Proje Sayısını Artırmak Hedef.. Düzce ve turizm hareketleri merkezli disiplinler arası projeler üretilmesini sağlamak Faaliyet.. Tıp, Orman ve Mühendislik fakülteleri öğretim üyeleri ile ortak çalışmalar yürütmek Lisansüstü Tez Kalitesini Artırmak Hedef.3. Yüksek lisans tezi yazan Ana Bilim Dalı öğrencilerimizin elektronik veri tabanına ulaşmalarını sağlayacak fiziksel alt yapının geliştirilmesi 5

6 AMAÇ.4 Faaliyet.3. Yüksek lisans öğrencilerine tahsisli bilgisayar sayısını artırmak Bilimsel Toplantı Düzenlemek ve Bilimsel Toplantılara Katılımı Desteklemek Hedef.4. Plan dönemi içerisinde bir ulusal kongre düzenlemek Faaliyet.4. Stratejik plan döneminin son iki yılından birisinde Ulusal Turizm Kongresi ni Akçakoca da düzenlemek Hedef.4. Turizm Konulu Seminerler Düzenlemek Faaliyet.4. Her yıl farklı üniversitelerden farklı öğretim üyelerinin katılacağı turizm konulu seminerler düzenlemek Hedef.4.3 Öğretim Üyelerinin Uluslararası Kongrelere Bildiri ile Katılmasını Sağlamak Faaliyet.4.3 Öğretim üyelerinin proje bazlı çalışmalarını teşvik etmek ve proje bütçelerinden uluslar arası kongre katılım masraflarının karşılanma yöntemleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlayacak brifingler vermek 3. Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik Amaçlar AMAÇ 3. AMAÇ 3. İlimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak Hedef 3.. Sürdürülebilir turizm ve Düzce ile ilgili projeler gerçekleştirmek Faaliyet 3.. Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve BAP destekli projeler gerçekleştirmek Hedef 3.. Öğrencilerin Akçakoca merkezli sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini sağlamak Faaliyet 3.. Öğrencilerin Akçakoca merkezli sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları yapmak ve onlara rehberlik yapabilecek STK yöneticileri ile iletişim kurmalarını sağlamak İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek Hedef 3.. Faaliyet Kurumsal Gelişmeye Yönelik Amaçlar AMAÇ 4. AMAÇ 4. AMAÇ 4.3 Kurumsallaşmayı Sağlamak Hedef 4.. Kurum kültürünü geliştirmek Faaliyet 4.. Düzenli bilgilendirme toplantıları yapmak Kaynak Kullanım Verimliliğini Artırmak Hedef 4.. Faaliyet 4.. Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarını Tanımlamak Hedef 4.3. Faaliyet

7 AMAÇ 4.4 AMAÇ 4.5 AMAÇ 4.6 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımını Yaygınlaştırmak Hedef 4.4. Kütüphanenin teknolojik alt yapısını merkez kütüphanenin paralelinde sürdürmek Faaliyet 4.4. Kütüphane alanının genişletilerek kütüphane içine elektronik veri tabanlarına erişimli bilgisayarlar koymak Paydaşlarla sağlıklı ve sürekli ilişkiler kurmak Hedef 4.5. Mezunlar derneğinin kurulması Faaliyet 4.5. Mezunlar derneğinin kurulması için mezunlara çağrı da bulunmak ve mevzuat konusunda destek vermek amacıyla toplantılar yapmak Hedef 4.5. Sektör bazında okulun tanınırlığını artırmak Faaliyet 4.5. Okulu tanıtıcı CD ler hazırlamak ve dağıtmak Üniversite birimleri ve şehir merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak Hedef 4.6. Faaliyet

8 4. Birim Stratejik Amaç ve Hedefleri Doğrultusunda 0 04 Dönemi Amaçları Çerçevesinde Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu nun Hedefleri Faaliyetleri ve Göstergeleri.Eğitim ve Öğretime Yönelik Amaçlar AMAÇ. Eğitim ve Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak ve Sürekliliğini Sağlamak Hedef.. Hedef.. Hedef..3 Müfredatın Turizm Sektörü nün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi Faaliyet.. Sektör temsilcilerinin konu hakkında görüşlerinin alınması için görüşmeler yapmak, İngiltere ve İsviçre deki TurizmOtelcilik bölümlerinin müfredatlarını incelemek Müfredatın güncellenmesi Göstergesi.. Etkin akademik danışmanlık sisteminin sağlanması Faaliyet Danışmanlık yapan öğretim üyelerine yönelik düzenli bilgilendirme toplantıları yapılması Göstergesi.. içerisinde yapılan bilgilendirme toplantıları Öğrencilerimizin eğitim kalitesini artırmak amacı ile yurtdışına gönderilmeleri. Faaliyet Okulumuz öğrencilerinin AB eğitim programlarından yararlanmasını sağlamak Göstergesi..3 Her yıl yurtdışına Erasmus Programı ile öğrenci göndermek

9 Hedef..4 Okulumuz kütüphanesini geliştirmek Faaliyet..4 Kütüphanedeki kitap sayısını artırmaya yönelik faaliyetler yapmak Göstergesi..4 Kitap sayısı artış yüzdesi Gösterge Ölçütü (Yüzde) 00 %5 0 %5 0 %5 03 %5 04 %5 AMAÇ. AMAÇ.3 Eğitim ve Öğretim Programlarının AB ile Uyumunu Sağlamak Hedef.. Avrupa Otelciler Okulları Birliği ne üye olmak Faaliyet.. Farklı Dillerde Yabancı Dil Eğitimi Vermek Hedef.3. Avrupa Otelciler Okulları Birliği ne yapılan üyelik başvurusu için eksikliklerin giderilmesini sağlamak için müfredatın ve internet sayfasının güncellenmesi Asil üye olmak Göstergesi Yüksekokulumuz için farklı dillerde yabancı dil derslerinin müfredat programına dahil edilmesini sağlamak Faaliyet Yüksekokulumuz için farklı dillerde yabancı dil derslerinin önemi hakkında Rektörlüğü bilgilendirmeye devam etmek Farklı dillerde yabancı dil derslerinin müfredat programına eklenmesi Göstergesi

10 .Bilimsel Araştırmaya Yönelik Amaçlar AMAÇ. Uluslararası Endeksli Dergilerde Yayın Sayısını Artırmak Hedef.. Uluslar arası endeksli dergilerde yayın sayısı sıralamasında Türkiye deki Turizm ve Otelcilik okulları arasında ilk sıralara yerleşmek Faaliyet Öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarda yurt dışındaki üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri ile ortaklıklar.. kurmaları için bir araya getirmek Plan dönemi içerisinde her yıl en az çalışma yapmak Göstergesi.. Faaliyet.. 00 Öğretim üyelerine çoklu veri analizi konularında eğitim vermek Göstergesi.. Plan dönemi içerisinde en az üç kez eğitim vermek AMAÇ. Disiplinler Arası Proje Sayısını Artırmak Hedef.. Düzce ve turizm hareketleri merkezli disiplinler arası projeler üretilmesini sağlamak Faaliyet Tıp, Orman ve Mühendislik fakülteleri öğretim üyeleri ile ortak çalışmalar yürütmek.. Göstergesi.. Gerçekleştirilen proje sayısı

11 AMAÇ.3 Lisansüstü Tez Kalitesini Artırmak Hedef.3. Yüksek lisans tezi yazan Ana Bilim Dalı öğrencilerimizin elektronik veri tabanına ulaşmalarını sağlayacak fiziksel alt yapının geliştirilmesi Faaliyet Yüksek lisans öğrencilerine tahsisli bilgisayar sayısını artırmak.3. Göstergesi.3. Yüksek lisans öğrencilerine tahsisli bilgisayar sayısının her yıl birer tane artırılması AMAÇ.4 Bilimsel Toplantı Düzenlemek ve Bilimsel Toplantılara Katılımı Desteklemek Hedef.4. Plan dönemi içerisinde bir ulusal kongre düzenlemek Faaliyet Stratejik plan dönemi içerisinde Ulusal Turizm Kongresi ni Akçakoca da düzenlemek.4. Hedef.4. Hedef.4.3 Göstergesi.4. Stratejik plan dönemi içerisinde bir ulusal kongre düzenlemek Turizm Konulu Seminerler Düzenlemek Faaliyet Her yıl farklı üniversitelerden farklı öğretim üyelerinin katılacağı turizm konulu seminerler düzenlemek.4. Göstergesi.4. Her yıl bir seminer düzenlemek Öğretim Üyelerinin Uluslararası Kongrelere Bildiri ile Katılmasını Sağlamak Faaliyet Öğretim üyelerinin proje bazlı çalışmalarını teşvik etmek ve proje bütçelerinden uluslar arası kongre katılım masraflarının karşılanma yöntemleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlayacak brifingler vermek Birim başına yılda 3 bildiri sunumu Göstergesi

12 3. Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik Amaçlar AMAÇ 3. AMAÇ 3. İlimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak Hedef 3.. Sürdürülebilir turizm ve Düzce ile ilgili projeler gerçekleştirmek Faaliyet Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve BAP destekli projeler gerçekleştirmek 3.. Hedef 3.. Göstergesi 3.. başına bir proje almak 00 0 Öğrencilerin Akçakoca merkezli sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini sağlamak Faaliyet Öğrencilerin Akçakoca merkezli sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları yapmak ve onlara rehberlik yapabilecek STK yöneticileri ile iletişim kurmalarını sağlamak Göstergesi 3.. başına bir proje hazırlamak ve sürdürmek İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek Hedef 3.. Faaliyet 3.. Göstergesi 3.. Birim

13 4. Kurumsal Gelişmeye Yönelik Amaçlar AMAÇ 4. Kurumsallaşmayı Sağlamak Hedef 4.. Kurum kültürünü geliştirmek Faaliyet Düzenli bilgilendirme toplantıları yapmak 4.. Göstergesi 4.. başına toplantı Gösterge Ölçütü ( ) AMAÇ 4. Kaynak Kullanım Verimliliğini Artırmak Hedef 4.. Faaliyet 4.. Göstergesi Gösterge Ölçütü () AMAÇ 4.3 Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarını Tanımlamak Hedef 4.3. Faaliyet 4.3. Göstergesi Gösterge Ölçütü () 3

14 AMAÇ 4.4 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımını Yaygınlaştırmak Hedef 4.4. Kütüphanenin teknolojik alt yapısını merkez kütüphanenin paralelinde sürdürmek Faaliyet 4.4. Kütüphane alanının genişletilerek kütüphane içine elektronik veri tabanlarına erişimli bilgisayarlar koymak Göstergesi 4.4. Kütüphaneye her yıl 3 bilgisayar yerleştirmek Gösterge Ölçütü (Sayı) AMAÇ 4.5 Paydaşlarla sağlıklı ve sürekli ilişkiler kurmak Hedef 4.5. Mezunlar derneğinin kurulması Faaliyet 4.5. Mezunlar derneğinin kurulması için mezunlara çağrı da bulunmak ve mevzuat konusunda destek vermek amacıyla toplantılar yapmak Göstergesi 4.5. Mezunlar derneğinin kurulması Gösterge Ölçütü (Sayı) Hedef 4.5. Sektör bazında okulun tanınırlığını artırmak Faaliyet 4.5. Okulu tanıtıcı CD ler hazırlamak ve dağıtmak Göstergesi 4.5. Her yıl 000 CD nin dağıtılması Gösterge Ölçütü (Sayı) AMAÇ 4.6 Üniversite birimleri ve şehir merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak Hedef 4.6. Faaliyet 4.6. Göstergesi 4.6. Gösterge Ölçütü (Sayı)

15 Dönemi İçin İzleme ve İyileştirme Faaliyetler.EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ: Eğitim ve Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak ve Sürekliliğini Sağlamak Hedef : Müfredatın Turizm Sektörü nün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi Faaliyet: Sektör temsilcilerinin konu hakkında görüşlerinin alınması için görüşmeler yapmak, İngiltere ve İsviçre deki TurizmOtelcilik bölümlerinin müfredatlarını incelemek Göstergesi: Müfredatın güncellenmesi İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: Müfredat 00 yılında değiştirilmesi planlanmasına rağmen, Öğretim yılı başında değiştirilmiştir. Hedef: Etkin akademik danışmanlık sisteminin sağlanması Faaliyet: Danışmanlık yapan öğretim üyelerine yönelik düzenli bilgilendirme toplantıları yapılması Göstergesi: içerisinde yapılan bilgilendirme toplantıları İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: Her yıl toplantı gerçekleştirilmektedir.. Hedef: Okulumuzda çalışan yabancı dil okutmanlarının meslek içi eğitim almalarını sağlamak Faaliyet: Amerikan ve İngiliz Kültür ün düzenlediği English Language Teaching (ELT) kurs yada seminerlerine okutmanların katılımını sağlamak Göstergesi: Okutmanların her yıl bir kurs ya da seminere katılması İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: Okutmanlar Yabancı Diller Bölümüne kadroları ile birlikte geçtiği için Stratejik Plandan çıkarılmıştır. Hedef: Öğrencilerimizin eğitim kalitesini artırmak amacı ile yurtdışına gönderilmeleri. Faaliyet: Okulumuz öğrencilerinin AB eğitim programlarından yararlanmasını sağlamak Göstergesi: Her yıl yurtdışına Erasmus Programı ile öğrenci göndermek İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: Öğretim ında 4 öğrencimiz Erasmus Programı ile çeşitli AB ülkelerine gönderilmiştir. Hedef: Okulumuz kütüphanesini geliştirmek Faaliyet: Kütüphanedeki kitap sayısını artırmaya yönelik faaliyetler yapmak Göstergesi: Kitap sayısı artış yüzdesi her yıl için % 5 olacak İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: göstergesini ulaşmak ve hatta aşmak için Öğrenci Toplulukları ile ortak çalışmalar yapılacaktır. AMAÇ: Eğitim ve Öğretim Programlarının AB ile Uyumunu Sağlamak Hedef: Avrupa Otelciler Okulları Birliği ne üye olmak Faaliyet: Avrupa Otelciler Okulları Birliği ne yapılan üyelik başvurusu için eksikliklerin giderilmesini sağlamak için müfredatın ve internet sayfasının güncellenmesi Göstergesi: Asil üye olmak İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: Müfredat değiştirilmiş ve internet sayfasının güncelleştirme çalışmaları başlatılmıştır.0 yılı sonuna kadar üyelik için başvuruda bulunulacaktır. 5

16 AMAÇ: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açmak ve Sayılarını Artırmak Hedef: Yüksekokulumuz için yabancı dil hazırlık sınıfının açılmasını sağlamak Faaliyet: Yüksekokulumuz için yabancı dil hazırlık sınıflarının önemi hakkında Rektörlüğü bilgilendirmeye devam etmek Göstergesi: Yabancı dil hazırlık sınıfının açılması İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: İngilizce Eğitimi veren Hazırlık Sınıfı Öğretim ında açıldığı için Stratejik Plandan çıkarılmıştır. AMAÇ: Farklı Dillerde Yabancı Dil Eğitimi Vermek Hedef: Yüksekokulumuz için farklı dillerde yabancı dil derslerinin müfredat programına dahil edilmesini sağlamak Faaliyet: Yüksekokulumuz için farklı dillerde yabancı dil derslerinin önemi hakkında Rektörlüğü bilgilendirmeye devam etmek Göstergesi: Farklı dillerde yabancı dil derslerinin müfredat programına eklenmesi İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: 0 ve 03 yılları sonunda Türk turizm eğilimleri dikkate alınarak iki farklı dilde daha yabancı dil derslerinin müfredat programına eklenmesi planlanmıştır..bilimsel ARAŞTIRMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ: Uluslararası Endeksli Dergilerde Yayın Sayısını Artırmak Hedef: Uluslararası endeksli dergilerde yayın sayısı sıralamasında Türkiye deki Turizm ve Otelcilik okulları arasında ilk sıralara yerleşmek Faaliyet: Öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarda yurt dışındaki üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri ile ortaklıklar kurmaları için bir araya getirmek Göstergesi: Plan dönemi içerisinde her yıl en az çalışma yapmak İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: Yabancı yayınların onay ve yayınlanma sürelerinin uzun olması nedeni ile performans göstergesi yeniden düzenlenmiştir. Faaliyet: Öğretim üyelerine çoklu veri analizi konularında eğitim vermek Göstergesi: Plan dönemi içerisinde en az üç kez eğitim vermek İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: Stratejik Plan dahilinde 00 yılı yaz aylarında Yapısal Eşitlik Modelleri ile ilgili eğitim verilecektir. Stratejik Planı kapsayan diğer yıllar için eğitimler planlanmıştır. AMAÇ: Disiplinler Arası Proje Sayısını Artırmak Hedef: Düzce ve turizm hareketleri merkezli disiplinler arası projeler üretilmesini sağlamak Faaliyet: Tıp, Orman ve Mühendislik fakülteleri öğretim üyeleri ile ortak çalışmalar yürütmek Göstergesi: Gerçekleştirilen proje sayısı Plan Dönemi içerisinde her yıl bir adet. İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: Stratejik Plan dahilinde çalışmalara devam edilmektedir. 6

17 AMAÇ: Lisansüstü Tez Kalitesini Artırmak Hedef: Yüksek lisans tezi yazan Anabilim Dalı öğrencilerimizin elektronik veri tabanına ulaşmalarını sağlayacak fiziksel alt yapının geliştirilmesi Faaliyet: Yüksek lisans öğrencilerine tahsisli bilgisayar sayısını artırmak Göstergesi: Yüksek lisans öğrencilerine tahsisli bilgisayar sayısının her yıl birer adet artırılması İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: 00 yılında yüksek lisans öğrencilerine tahsis edilen bilgisayar sayısı iki adet artırılmıştır. AMAÇ: Bilimsel Toplantı Düzenlemek ve Bilimsel Toplantılara Katılımı Desteklemek Hedef: Plan dönemi içerisinde bir ulusal kongre düzenlemek Faaliyet: Stratejik plan döneminin son iki yılından birisinde Ulusal Turizm Kongresi ni Akçakoca da düzenlemek Göstergesi: Stratejik plan dönemi içerisinde bir ulusal kongre düzenlemek İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: 03 yılı olarak planlanan Ulusal Turizm Kongresinin 0 yılında gerçekleştirilmesi kesinleşmiştir. Hedef: Turizm Konulu Seminerler Düzenlemek Faaliyet: Her yıl farklı üniversitelerden farklı öğretim üyelerinin katılacağı turizm konulu seminerler düzenlemek Göstergesi: Her yıl bir seminer düzenlemek İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: 00 ve 0 yılları içerisinde seminer düzenlenmesi için hazırlıklar devam etmektedir. Hedef: Öğretim Üyelerinin Uluslararası Kongrelere Bildiri ile Katılmasını Sağlamak Faaliyet: Öğretim üyelerinin proje bazlı çalışmalarını teşvik etmek ve proje bütçelerinden uluslararası kongre katılım masraflarının karşılanma yöntemleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlayacak brifingler vermek Göstergesi: Birim başına yılda 3 bildiri sunumu İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: Öğretim üyesi başına olarak belirlenen bildiri sayısı birim başına 3 olarak revize edildi. 3. TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ: İlimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak Hedef: Sürdürülebilir turizm ve Düzce ile ilgili projeler gerçekleştirmek Faaliyet: Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve BAP destekli projeler gerçekleştirmek Göstergesi: başına bir proje almak İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: başına bir proje tamamlamak, yıl başına bir proje almak olarak revize edildi. Proje alınacak kurumlar arasına BAP eklendi. 7

18 Hedef: Öğrencilerin Akçakoca merkezli sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini sağlamak Faaliyet: Öğrencilerin Akçakoca merkezli sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları yapmak ve onlara rehberlik yapabilecek STK yöneticileri ile iletişim kurmalarını sağlamak Göstergesi: başına bir proje hazırlamak ve sürdürmek İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: 009 yılından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini yaygınlaştırmak için iki öğrenci topluluğu kurulmasına öncülük edildi. 4. KURUMSAL GELİŞMEYE YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ: Kurumsallaşmayı Sağlamak Hedef: Kurum kültürünü geliştirmek Faaliyet: Düzenli bilgilendirme toplantıları yapmak Göstergesi: başına toplantı İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: Toplam kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenmektedir. AMAÇ: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımını Yaygınlaştırmak Hedef: Kütüphanenin teknolojik alt yapısını merkez kütüphanenin paralelinde sürdürmek Faaliyet: Kütüphane alanının genişletilerek kütüphane içine elektronik veri tabanlarına erişimli bilgisayarlar koymak Göstergesi: Kütüphaneye her yıl 3 bilgisayar yerleştirmek İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: 009 yılında kütüphane yeniden düzenlenerek öğrencilerin kullanımına üç bilgisayar sunulmuştur. AMAÇ: Paydaşlarla sağlıklı ve sürekli ilişkiler kurmak Hedef :Mezunlar derneğinin kurulması Faaliyet: Mezunlar derneğinin kurulması için mezunlara çağrı da bulunmak ve mevzuat konusunda destek vermek amacıyla toplantılar yapmak Göstergesi: Mezunlar derneğinin kurulması İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: 00 yılı sonuna kadar Mezunlar Derneğinin kurulması planlanmıştır. Hedef: Sektör bazında okulun tanınırlığını artırmak Faaliyet: Okulu tanıtıcı CD ler hazırlamak ve dağıtmak Göstergesi: Her yıl 000 CD nin dağıtılması İzleme ve İyileştirme Faaliyeti: Yüksekokulun İşletme Fakültesi içerisinde bir bölüm olarak eğitimine devam etmesi planlandığından tanıtım CD lerinin hazırlanması 0 yılına bırakılmıştır. 8

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı