KOBİ Yüksek Teknoloji Kredisi Krediden yararlanacaklar: Krediden, Gümrük Birliği ve AB adaylığımız sürecinde; Avrupa ile bütünleşmek, KOBİ lerin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ Yüksek Teknoloji Kredisi Krediden yararlanacaklar: Krediden, Gümrük Birliği ve AB adaylığımız sürecinde; Avrupa ile bütünleşmek, KOBİ lerin"

Transkript

1 Halk işlem kredisi Mevcut işyerinin finansman ihtiyacını karşılamak isteyen, esnaf ve sanatkarlar ile üretim ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren tüm küçük ölçekli işletmeler yararlanabilir. Bu krediden yararlanmak isteyen firmalarda; Yerleşik ve sabit bir işyerinin varlığı, Vergi mükellefi olması, Esnaf, Ticaret, Sanayi Odalarından birine ya da Meslek Odalarına (Eczacılar Odası, Mimarlar Odası vb.) kayıtlı olması Şartları aranacaktır. Kredi küçük ölçekli firmaların pazarda daha iyi bir yer edinmeleri ve faaliyetlerini geliştirmeleri amacıyla işletme kredisi olarak, hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, herhangi bir fatura, tutanak v.b. bir belge istenmeyecek, ödeme firmaya yapılacak, 3 ayda bir faiz ödemeli BCH şeklinde kullandırılacaktır. Gerçek müşteri çek ve senedi teminata alınarak kullandırılabileceği gibi kefalet, ipotek, ticari işletme rehni, mevduat rehni, hazine bonosu rehni, vb. teminatlarla da kullandırılabilecektir. Teminat oluşturulmaması durumunda Kredi Garanti Fonu' nun kefaleti kabul edilebilmektedir. Limit 30 Bin YTL. Vade 1 YIL BSMV % 5 KOBİ Sanayi Kredisi İşyerinde en çok 250 işçi (250 dahil) çalıştıran, kanuni defter kayıtlarındaki " arsa ve bina hariç " sabit yatırım ( makina,tesis ve cihazları, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları ile diğerleri toplamı ) net tutarı 950 Bin YTL'na kadar olan üretim ve onarım faaliyetlerinde bulunan işletmeler yararlanabilir. Kredinin kullandırılışı: KOBİ'lerin modernizasyonunun temini makine-ekipman alımı ve işletme giderlerinin karşılanması amacıyla tesis ve işletme kredisi şeklinde kullandırılır. Şahıs kefaleti, ipotek ticari işletme rehni,mevduat rehni, hazine bonosu rehni, vb. teminatlar. Teminat oluşturulmaması durumunda Kredi Garanti Fonu' nun kefaleti kabul edilebilmektedir. Limit 950 Bin YTL. BSMV Yok Komisyon % 2 KOBİ Yüksek Teknoloji Kredisi Krediden, Gümrük Birliği ve AB adaylığımız sürecinde; Avrupa ile bütünleşmek, KOBİ lerin 1 / 13

2 Avrupa daki benzer işletmelerle rekabet edebilecek duruma gelmelerine yardımcı olmak üzere üretim yöntemlerini iyileştirmek isteyen, üretimde kalite ve standardizasyonu sağlamayı ve ürün çeşitlendirilmesine yönelmeyi amaçlayan, üretim ve onarım faaliyetinde bulunan KOBİ kapsamındaki sanayi işletmeleri yararlanabilir. Kredinin kullandırılışı: Kredi, firmanın Yüksek teknoloji içeren makine-ekipman alımı ve AR-GE amaçlı cihazların finansmanı için tesis kredisi olarak kullandırılır. Şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni, mevduat rehni, hazine bonosu rehni, döviz tevdiat rehni, vb. teminatlar. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu nun kefaleti kabul edilebilmektedir. 950 Bin YTL BSMV Yok İş Makinaları Kredisi Üretim faaliyetinde bulunan KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri yararlanır. Üretim faaliyetinde bulunan KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Forklift, Kren, Vinç, Vinç Yükleyici (lastik tekerlekli-paletli), Traktör kepçe, Ekskavatör (lastik tekerlekli - paletli), Transmikser, Kamyon, Kamyonet v.b.iş makinalarının alımları için tesis kredisi şeklinde kullandırılır. Şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni, mevduat rehni, Hazine bonosu rehni, v.b. teminatlar. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu'nun kefaleti kabul edilebilmektedir. Bankamız KOBİ tanımı içinde yer alan firmalara 950 Bin YTL bu tanımın üzerindeki Büyük Ölçekli İşletmelere proje bazında ve ihtiyaca uygun limit belirlenir. BSMV KOBİ'lerde yok Büyük Ölçekli İşletmeler için %5 Komisyon %2 ISO 9000 Kalite Standartları ve CE Kredisi Avrupa'daki işletmelerle rekabet edebilecek kalite güvencesinde mal ve hizmet üretiminde bulunduğunu gösteren, ISO 9000 Kalite Standartları Servisinden birisine (ISO-9001, ISO-9002, ISO ) veya Avrupa Pazarlarında belirli ürün Gruplarının serbest dolaşımı için endüstriyel ürün pasaportuna (CE işaretine) sahip olmak isteyen KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri yararlanabilir. TSE ya da aynı hizmeti veren yurtdışı kuruluşların Türkiye temsilciliklerinden alınacak ISO 2 / 13

3 9000 Kalite Standartları Belgesini veya CE işaretini temin amacıyla yapılacak harcamaların finansmanı için kullandırılır. ISO 9000 Kalite Standartları belgesinin veya CE işaretinin kullanımı için yapılan harcama belgelerinin kredi vadesi sonuna kadar ibraz şartı aranır. İpotek, kefalet, ticari işletme rehni, Banka Teminat Mektubu, DTH Rehni, Vadeli-Vadesiz Mevduat Rehni ve diğer teminat türlerinden bir veya birkaçı oluşturabilecektir. Krediye karşılık sadece gayrimenkul ipoteği alınacaksa ipotek, kredinin %100 fazlasıyla tesis edilecektir. Teminatı olmayan KOBİ işletmeleri için Kredi Garanti Fonu'ndan da teminat oluşturulabilecektir. Kredinin azami limiti 10 Bin YTL'dır. Birden fazla ISO-9000 Kalite Standartları Belgesinin temini halinde her belge için veya birden fazla ürün çeşidine sahip firmaların bu ürünlere yönelik CE işaretini temin amacıyla yapacakları harcamalar için aynı miktarda kredi değerlendirmeye alınabilecektir.bir ürün için hem ISO 9000 Kalite Standartları Belgesi hem de CE işareti kullanılabileceğinden söz konusu ürün için belirlenen Limitler dahilinde her iki kredi talebinde de bulunulabilecektir. Vade 2 YIL BSMV KOBİ'ler için yok. Büyük Ölçekli İşletmeler için %5 Fuar ve Sergilere Katılma Kredisi Yurtdışında ve yurtiçinde düzenlenen fuar ve sergiler için organizatör kuruluşların organizasyonunda ya da bireysel olarak söz konusu fuarlara iştirak eden imalatçı, imalatçı/ihracatçı firmalar yararlanabilir. Yurtdışı yurtiçi fuarlara iştirak edecek imalatçı, İmalatçı/ihracatçı KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayici firmaların sözkonusu faaliyetlerle ilgili Katılım giderlerinin karşılanması için kullandırılır. Teminat : İpotek, kefalet, ticari işletme rehni, Banka Teminat Mektubu, DTH rehni, vadeli ve vadesiz mevduat rehni ve diğer teminat türlerinden bir veya birkaçı oluşturabilecektir.krediye karşılık sadece gayrimenkul ipoteği alınacaksa ipotek kredinin % 100 fazlasıyla tesis edilecektir. Teminatı olmayan KOBİ işletmeleri içim Kredi Garanti Fonundan da teminat oluşturulabilecektir. Yurdışı katılımlarda $ karşılığı YTL. Yurtiçi katılımlarda $ karşılığı YTL. Birden çok yurtdışı katılımlarda topl.limit $ karşılığı YTL, Birden çok yurtiçi katılımlarda topl.limit $ karşılığı YTL dir. Vade 2 YIL 3 / 13

4 BSMV KOBİ ler için yok, Büyük Ölçekli İşletmeler için %5 Bilgisayar Yazılım Kredisi Yazılım üretimi konusunda faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi yoluyla iş olanağı yaratmak, yurt içi üretim yapmakta olan ulusal yazılım firmalarının pazar içindeki payını artırmak ve yazılım ürünlerinin yurt dışına ihraç edilerek döviz kazandırıcı hizmetler sektörüne ve döviz birikimine katkıda bulunmak ve ülkemizin bu konudaki rekabet gücünü artırmak amacıyla kullandırılan krediden; bilgisayar, iletişim cihazı veya bilişim teknolojilerine dayalı işlemleri yazılım, program, işletim ve kullanım klavuzlarını da içeren belgelerin ve ilgili hizmetlerin tümünü üreten KOBİ ler yararlanabilir. Yazılım ile ilgili olarak sabit sermaye (donanım) alımı için tesis, işçilik, haberleşme vb. işletme giderlerinin karşılanması için de işletme kredisi şeklinde kullandırılır. Projenin kendisi teminat olma özelliği dikkate alınarak; ipotek, kefalet, ticari işletme rehni, banka teminat mektubu, DTH rehni, vadeli-vadesiz YTL mevduat rehni ve diğer teminat türlerinden bir veya birkaçı istenebilecektir. Ayrıca işletmelere Kredi Garanti Fonu ndan da teminat oluşturulabilecektir. Kredi üst limiti 100 Bin YTL dir. Vade 2 YIL BSMV Yok Ürün Geliştirme Kredisi KOBİ lerin ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin pazarlanabilir yeni ürün geliştirmeleri, mevcut ürünlerinin kalitelerinin artırılması veya tüketici talepleri doğrultusunda değişiklik yapılması suretiyle rekabetçi sanayi işletmeleri yaratılması ve AB ile rekabetçi uyumun sağlanması amacıyla kullandırılan krediden KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri yararlanabilir. İşletmelerde ileri teknoloji içeren makine-ekipman ve AR-GE amaçlı cihazların alımı için tesis kredisi ; işçilik, enerji, proje, araştırma giderleri, telif hakkı, patent veya marka almak, ambalaj ve reklam harcamaları için de işletme kredisi şeklinde kullandırılır. Projenin kendisi teminat olma özelliği dikkate alınarak; ipotek, kefalet, ticari işletme rehni, banka teminat mektubu, DTH rehni, vadeli-vadesiz YTL mevduat rehni ve diğer teminat türlerinden bir veya birkaçı, ayrıca işletmelere Kredi Garanti Fonu ndan da teminat oluşturulabilecektir Kredi üst limiti 950 Bin YTL dir. 4 / 13

5 BSMV KOBİ ler için yok, Büyük Ölçekli İşletmeler için %5 İşyeri Edindirme ve Yenileme Kredisi Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde üretim (fason üretim dahil) yapan, mevcut işyeri ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri krediden yararlanabilirler. KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin mevcut işyerlerini, yeni işyeri satın almak ya da inşa etmek suretiyle üretim konularına daha uygun, daha geniş ve fonksiyonel hale getirmeleri için Yatırım Kredisi şeklinde kullandırılır. Yeni bir işyeri satın alınması ya da işyeri inşaatı halinde bu yeni yer ipotek ve satış vaadi birlikte yapılarak teminat olabilecek, yeterli görülmediği takdirde ilave ipotek, kefalet, ticari işletme rehni, banka teminat mektubu, DTH rehni, vadeli-vadesiz mevduat rehni ve diğer teminat türlerinden bir veya birkaçı alınabilecek ya da KOBİ lere KGF den teminat oluşturulabilecektir. Azami 950 Bin YTL. BSMV KOBİ ler için yok, Büyük Ölçekli İşletmeler için %5 KOBİ Spot Kredisi Bankamızdan Senet Karşılığı Avans (SKA) şeklinde işletme kredisi kullanan/kullanacak güvenilir ve ödemelerinde aksaklık bulunmayan, mali yapıları sağlam KOBİ ve Büyük Ölçekli işletmeler yararlanabilir. SKA şeklinde açılan ve limit boşluğu bulunan işletmelerin kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarının (ham. yardımcı madde, işçilik vb.) karşılanması amacıyla kullandırılır. Kredi vadesi ile uyumlu gerçek ticari işlemlerden doğan çek/senet. SKA şeklinde açılan işletme kredilerinin itfa tablosuna göre kullanılabilir limit boşluğu kadar. Vade Genel kredi vadesini geçmemek üzere işlem bazında belirlenir 5 / 13

6 BSMV KOBİ ler için yok Büyük Ölçekli İşletmeler için % 5 Tedarikçi KOBİ Kredisi Otomotiv ve dayanıklı tüketim malları imalat ana sanayiinde faaliyet gösteren firmaların yan sanayi-tedarikçisi konumunda olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler yararlanabilir. Firmanın ana sanayiciden olan faturaya bağlanmış alacaklarının temliki karşılığında fatura bedelinin % 75 ine kadar kullandırılabilir. Kredinin asli teminatı alacağın temliki olup, tüzel kişiliğe haiz işletmelerde şirket ortaklarının kefaletleri alınacaktır. 950 Bin YTL (Ayrıca ana sanayiine dolaylı mal veren firmalarda limit 50 Bin YTL dir.) Vade 2 Yıl vade içerisinde azami 90 günlük vadelerde rotatif olarak Kullandırılacaktır BSMV KOBİ ler için yok, Diğerleri için % 5 Avantaj Hesap Kredisi Herhangi bir ticaret veya sanayi odasına kayıtlı bulunan tüm işletmeler yararlanabilir. Tüzel kişilerin otomatik fatura ödemelerinde hesaplarında yeterli bakiye bulunmadığı durumlarda, tahsis edilen limit üzerinden kredi kullandırılır. Müşteri kullandığı krediyi ödemek şartıyla aynı limitten dönüşümlü olarak kredi kullanabilir. Şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni, ticari işlemlerden doğan müşteri çek ve senetleri, banka teminat mektubu vb. teminatlar. 5 Bin YTL. Vade 1 YIL BSMV % 5 KOBİ Bütçe Kredisi 6 / 13

7 Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı Bankamız KOBİ tanımına giren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir. KOBİ kapsamındaki firmaların ödemesiz dönem öngörülmek suretiyle bu dönemde nakit dengesini sağlamaları (bütçe ayarlaması) amacıyla kullandırılacaktır. Şahıs kefaleti, ipotek, banka teminat mektubu, DTH rehni, vadeli mevduat rehni, kambiyo senedi, KGF, Hazine Bonosu, ticari işletme rehni vb. teminatlar. 400 Bin YTL Vade 3 ay ödemesiz 12 ay 3 ay ödemesiz 18 ay 6 ay ödemesiz 24 ay 6 ay ödemesiz 36 ay BSMV Yok Büyük Ölçekli Sanayi Kredisi İşyerinde 250 den fazla işçi çalıştıran, kanuni defter kayıtlarındaki arsa ve bina hariç sabit yatırım (makine, tesis ve cihazları, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları ile diğerleri toplamı) net tutarı 950 Bin YTL. den fazla olan, üretim ve onarım faaliyetlerinde bulunan işletmeler yararlanabilir. Büyük ölçekli sanayi işletmelerinin modernizasyonunun teminine yönelik makine-ekipman alımı ile işletme giderlerinin karşılanması amacıyla tesis ve işletme kredisi şeklinde kullandırılır. Şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni, mevduat rehni, hazine bonosu rehni, vb. teminatlar. Proje bazında ve ihtiyaca uygun tespit edilmektedir. BSMV % 5 Komisyon % 2 Serbest Meslek Kredisi 7 / 13

8 Sermayeden ziyade mesleki bilgi ve şahsi mesaiye dayanan işlerini bir işverene bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesabına yapan gerçek kişiler ile bunların kurdukları şirketler ve özel hastane, klinik ve poliklinikler yararlanabilir. Serbest meslek sahiplerinin makine, tesis, demirbaş alımı ile işletme giderlerinin karşılanması amacıyla tesis ve işletme kredisi şeklinde kullandırılır. Şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni, mevduat rehni, hazine bonosu rehni, vb. teminatlar. Proje bazında ve ihtiyaca uygun belirlenir. BSMV % 5 Komisyon % 2 Genç ve Kadın Girişimci Kredisi İlk kez mal ve hizmet üretimi, serbest meslek yada ticari faaliyete yönelik işyeri açmak isteyen, elinde yapacağı işle ilgili geçerli bir belgeye veya işle ilgili bilgi ve deneyime sahip olan 35 yaşını aşmamış erkek ve kadın girişimciler yararlanabilir. Genç Girişimci Kredisi kapsamında; Askerden Terhis, Özürlü Girişimci, Şehit Ailesi Dul ve Yetimleri ve Malül-Gazi Kreleri de kullandırılmaktadır. İşi ile ilgili ihtiyaç duyacağı makina, tesis demirbaş,vb. alımında ve işletme giderlerinin finansmanında, ham ve yardımcı madde alımında herhangi bir fatura zorunluğu olmaksızın işletme kredisi şeklinde kullandırılmaktadır. Şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni, mevduat rehni, hazine bonosu rehni, vb. teminatlar. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu' nun kefaleti kabul edilebilmektedir. 5 bin YTL (Ortaklık halinde her ortağa 5 Bin YTL olmak üzere toplam 25 Bin YTL) Vade Taksitli 3 yıl Aylık eşit taksitli kredilerde ay (Tesis kredisi şeklinde kullandırılması halinde 1 yıl anapara ödemesiz dönem uygulanmaktadır.) BSMV % 5 Eximbank Sevk Öncesi YTL KOBİ İhracat Kredisi 8 / 13

9 İşyerinde 1 ile 200 işçi çalıştıran, üretime dönük olan, kayıtlı olduğu odaca tasdikli Sanayi Sicil Belgesi veya Kapasite Raporu bulunan küçük ve orta ölçekli imalatçı ve imalatçı/ihracatçı işletmeler yararlanabilir. Küçük ve orta boy imalatçı, imalatçı/ihracatçı firmaları ihracata yönlendirmek, bu konudaki sevk öncesi finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için taahhüt edilen FOB ihraç tutarının % 100 üne kadar kullandırılır. Şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni, mevduat rehni, hazine bonosu rehni, vb. teminatlar. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu nun kefaleti kabul edilebilmektedir. Limit : 6 Miyon YTL. Vade: Azami 360 gün Eximbank Sevköncesi Döviz KOBİ İhracat Kredisi İşyerinde 1 ile 200 işçi çalıştıran, üretime dönük olan, kayıtlı olduğu odaca tasdikli Sanayi Sicil Belgesi veya Kapasite Raporu bulunan küçük ve orta ölçekli imalatçı ve imalatçı/ihracatçı işletmeler yararlanabilir. Küçük ve orta boy imalatçı, imalatçı/ihracatçı firmaları ihracata yönlendirmek, bu konudaki sevk öncesi finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için taahhüt edilen FOB ihraç tutarının % 100 üne kadar kullandırılır. Şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni, mevduat rehni, hazine bonosu rehni, vb. teminatlar. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu nun kefaleti kabul edilebilmektedir. Limit : 10 Milyon $ Vade: Azami 360 gün Oda Üyelerine Nakdi-Gayrinakdi Kredi Bankamızla protokol yapmış,ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyelerden oda tarafından kredilendirilmesi uygun görülen firmalar yararlanabilir. 24 aya kadar vadeli aylıkı eşit taksitli,12 aya kadar vadeli teminat mektubu kredisi olarak kullandırılacaktır. 9 / 13

10 Şahıs kefaleti,ipotek,banka teminat mektubu,dth rehni,vadeli mevduat rehni,kambiyo senedi,kgf (Kredi Garanti Fonu) vb. teminatlar. 50 Bin YTL Vade Nakit kredide 24 ay, Gayrinakdi kredide 12 ay BSMV % 5 (Kobi ise istisna) KOBİ Takım Tezgahları Kredisi Krediden Yararlanacaklar : İmalat Sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren, arasında çalışanı olan, arsa ve bina hariç bilançosundaki net sabit kıymet toplamı 950 YTL nı aşmayan KOBİ tanımındaki firmalar. Kredinin Kullandırılışı : Bu kredi Bankamız ve Taksan Takım Tezgahları San. ve Tic.A.Ş. arasında yapılan protokol çerçevesinde, Firmanın üretimini ve satışını gerçekleştirdiği Takım Tezgahlarının, Bankamız AET KOBİ Takım Tezgahları kredisiyle, KOBİ tanımı kapsamına giren müşterilere sunulması amaçlanmaktadır. Söz konusu kredide TAKSAN A.Ş. tarafından tezgah başına peşin komisyon ödemesi nedeniyle aşağıda belirtilen tabela faiz oranlarından indirim yapılarak % 0 (sıfır) faize kadar kulladırım mümkün olmaktadır. Teminat : Bankamızın, kredi kullandırımındaki usul ve esaslar çerçevesinde belirlemiş olduğu teminat türleri bu kredi için de geçerlidir. Limit : 950 Bin YTL (KDV hariç fatura bedelinin tamamı) Vade : 36 Ay BSMV : Yok KKDF : Yok Komisyon : İşlem bazında Teşvik Belgeli KOBİ Kredisi İmalat ve tarım sanayiinde faaliyet gösteren; 50 ile 250 işçi çalıştıran orta ölçekli, 10 ile 49 işçi çalıştıran küçük ölçekli, 1 ile 9 işçi çalıştıran mikro ölçekli, kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina, hariç, makina-teçhizat,tesis,taşıt araç ve gereçleri, 10 / 13

11 döşeme ve demirbaşları toplamı net 950 Bin YTL'yi aşmayan K.Ö.Y' de %20, diğer yörelerde%30 olmak üzere yatırımı gerçekleştirebilecek özkaynağa sahip işletmeler yararlanabilir. Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin makina-teçhizat ile hammadde alımlarına yönelik olarak kullandırılabilmekte ve fatura karşılığında, makina-teçhizat ile hammadde temin edilen firmaya ödenmektedir. Satın alınacak makina ve teçhizat ile hammadde tutarı en çok 950 Bin YTL. olabilecektir. Teminat projedir.ayrıca Makina Rehni, gayrimenkul ipoteği, şahıs kefaleti,ticari işletme,mevduat, DTH rehni, banka teminat mektubu,hazine bonosu, KGF gibi teminatlar firmanın mali bünyesi dikkate alınarak istenebilir. Öngörülen yatırım kredisi miktarı 475 Bin YTL'yi geçemez. Sabit yatırım tutarının %20'sine kadar işletme kredisi tahsis edilebilir.bu tutar 190 Bin YTL'yi geçemez. 75 Bin YTL'ye kadar yalnız işletme kredisi verilebilir. KÖY Normal Yöre Gelişmiş Yöre Mikro Ölç.İşl. %60 %50 %40 Küçük Ölç.İşl. %50 %40 %30 Orta Ölç.İşl. %40 %30 %20 Vade: Yatırım Kredilerinde :1 yılı ödemesiz 4 yıl İşletme Kredilerinde : 2 yıl Orta ve Uzun Vadeli AYB Döviz Kredisi Orta ve Uzun Vadeli AYB Döviz Kredisi, özel sektörde; imalat, tarıma dayalı sanayi, turizm sektöründe faaliyet gösteren (komple yeni yatırımlar hariç) ve ihracat yapan/yapacak olan veya döviz kazancı olan/olabilecek, döviz kredisini ödeyebilecek performansa sahip olduğu tespit edilen işletmelerin yatırım ve/veya işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amacıyla ihracat taahhüdüne bağlı olmaksızın kullandırılacaktır. Orta ve Uzun Vadeli AYB Döviz Kredisi; üretim için gerekli ham ve yardımcı maddeler ile diğer işletme giderleri için işletme kredisi ve/veya projeye bağlı olarak yurtiçinden veya yurtdışından yeni makine, tesis ve techizat alımı için yatırım kredisi olarak kullandırılacaktır. Bankamızın, kredi kullandırımındaki usul ve esasları çerçevesinde belirlemiş olduğu teminat türleri bu kredi için de geçerlidir.teminat olarak ipotek alınması durumunda, kredi tutarının %20 fazlası ile döviz (EURO) üzerinden ipotek alınacaktır. Limit : EURO 11 / 13

12 Vade Yatırım Kredisi : Azami ilk 1 yılı ödemesiz 6 yıl İşletme Kredisi : Azami ilk 1 yılı ödemesiz 4 yıl BSMV: Var KKDF: Yok Özkaynak katkısı: Tek başına yatırım veya yatırım ve işletme kredisinin birlikte kullandırılması durumunda, proje tutarının % 50 si firma özkaynağından karşılanacaktır. Tek başına işletme kredisi kullandırılması durumunda ise, özkaynak katkı payı aranmayacaktır Avrupa konseyi kalkınma bankası proje kredisi Özel sektörde yer alan, imalat, tarıma dayalı sanayi, yenilenebilir enerji, turizm sektörü ve bu sektörlerle ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren, net sabit yatırım tutarı EURO ya eşdeğer Türk Lirası na kadar olan, çalıştırdığı işçi sayısı en fazla 500 olan, (500 dahil), KOBİ niteliği taşımayan bir firmanın, kredi talebinde bulunan KOBİ firmasına sermaye payı 1/3 ten küçük olan, projenin toplam sabit yatırım tutarı (işletme sermayesi, faiz, KDV ve diğer finansal masraflar hariç) asgari EURO, azami EURO olan, imalatçı, imalatçı-ihracatçı, aracı ihracatçı ile ihracat yapan imalatçı ve döviz kazancı olan veya olabilecek, döviz kredisini ödeyebilecek performansa sahip olduğu tespit edilen, konusunda bilgili, tecrübeli yönetici kadroya sahip bulunan, Türkiye deki çevre mevzuatına uygun şekilde faaliyette bulunan veya bulunacak olan, Şartları aranacaktır. Yurtiçinden veya yurtdışından makine, tesis ve teçhizat harcamaları, Hibe edilmemiş olması koşuluyla arazi ve arsa temini için satın alma bedeli üzerinden yapılan harcamaları, arazi ve arsa düzenleme çalışmaları için yapılan harcamaları, Bina yapım harcamaları, Alt yapı harcamaları (kanalizasyon, su ve elektrik temini, haberleşme, arıtma tesisleri vb.), Araştırma ve fizibilite harcamaları (teknik, ekonomik, ticari, mühendislik vb.) ile teknik-mali proje kontrol ve denetim masrafları (toplam proje tutarının % 5ini geçmemek ve belgelenmek şartıyla), için sadece yatırım kredisi olarak kullandırılacaktır Bankamızın, kredi kullandırımındaki usul ve esasları çerçevesinde belirlemiş olduğu teminat türleri bu kredi için de geçerlidir.teminat olarak ipotek alınması durumunda, kredi tutarının %20 fazlası ile döviz (EURO) üzerinden ipotek alınacaktır. Limit Alt Limit : EURO Üst Limit : EURO Vade 2 yılı ödemesiz 7 yıl Faiz Krediye, EURIBOR oranı (şuan için 6 aylık EURIBOR faiz oranı % 2,185 tir) esas alınarak Bankamıza bildirilen faiz oranına, AKKB tarafından bildirilen yıllık marj ( e kadar %0,31 olarak belirlenmiştir) ve %3 puan Bankamız komisyonu eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranı uygulanacaktır.(şu an için toplam maliyet = dir.) Faiz oranı değişken olup faiz tahakkuk dönemleri öncesinde Genel Müdürlükçe şubelere duyurulacaktır. 12 / 13

13 BSMV Var Özkaynak Katkısı Projenin toplam sabit yatırım tutarının (işletme sermayesi, faiz, KDV ve diğer finansal masraflar hariç) azami %50 si kredi ile finanse edilebilecektir. Kalan %50 lik kısım ise özkaynaklarla karşılanacaktır. Avrupa yatırım bankası sanayi sektörü global IV kredisi Özel sektörde yer alan, imalat, tarıma dayalı sanayi, turizm sektörü, eğitim, sağlık sektörü ve bu sektörlerle ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren, AYB nin belirlediği KOBİ büyüklük kriterleri içinde yer alan, (net sabit yatırım tutarı EURO ya eşdeğer Türk Lirası na kadar olan, çalıştırdığı işçi sayısı en fazla 500 olan, (500 dahil), KOBİ niteliği taşımayan bir firmanın, kredi talebinde bulunan KOBİ firmasına sermaye payı 1/3 ten küçük olan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmiştir.) projenin toplam sabit yatırım tutarı asgari EURO, azami EURO olan, imalatçı, imalatçı-ihracatçı, aracı ihracatçı ile ihracat yapan imalatçı ve döviz kazancı olan veya olabilecek, döviz kredisini ödeyebilecek performansa sahip olduğu tespit edilen, konusunda bilgili, tecrübeli yönetici kadroya sahip bulunan, Türkiye deki çevre mevzuatına uygun şekilde faaliyette bulunan veya bulunacak olan, Kredi ile projenin ekonomik amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan; her türlü sabit kıymet (arsa-bina, makine-teçhizat, tesis, araçlar vb.) harcaması, yatırım dönemi faizleri ve proje kapsamında ortaya çıkabilecek işletme sermayesi ihtiyacı (sabit yatırım tutarının %20 sini geçmemesi kaydıyla azami 3 aylık ham ve yardımcı madde ihtiyacı dikkate alınacaktır.) karşılanabilecektir. (Tek başına işletme kredisi söz konusu değildir.) Bankamızın, kredi kullandırımındaki usul ve esasları çerçevesinde belirlemiş olduğu teminat türleri bu kredi için de geçerlidir. Teminat olarak ipotek alınması durumunda, kredi tutarının %50 fazlası ile döviz (EURO) üzerinden ipotek alınacaktır. Limit Alt Limit : EURO Üst Limit : EURO Vade 2 yılı ödemesiz 7 yıl Faiz Krediye, EURIBOR oranı ( itibariyle 3 aylık EURIBOR faiz oranı % 2,116 dır) esas alınarak Bankamıza bildirilen faiz oranına, AYB tarafından bildirilen marj (%0,40) ve %3 puan Bankamız komisyonu eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranı uygulanacaktır.(şu an için toplam maliyet %5,5 civarındadır) Faiz oranı değişken olup faiz tahakkuk dönemleri öncesinde Genel Müdürlükçe şubelere duyurulacaktır. BSMV Var Özkaynak Katkısı Projenin toplam yatırım tutarının azami %50 si kredi ile finanse edilebilecektir. Kalan %50 lik kısım ise öz kaynaklarla karşılanacaktır. 13 / 13

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz Sektörel Çözümler İmalat Destek Kredileri KOBİ Sanayi Kredisi İşyerinde en çok 250 işçi (250 dahil) çalıştıran, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000 YTL 'nı aşmayan ve bağımsız nitelikteki

Detaylı

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ İŞLETME KREDİLERİ Bankamız reel sektöre kalkınmadaki önemi ve ülke ekonomisindeki yerine uygun olarak gerekli özeni daima göstermiştir. Bu amaçla sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm kredi türlerini uzun

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE İhracatın Finansmanında Merkez Bankası ve

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

HALKBANK. KOBİ İhracatı Destekleme Kredisi. ISO 9000 Kalite Standartları ve CE Kredisi. Krediden Yararlanacaklar:

HALKBANK. KOBİ İhracatı Destekleme Kredisi. ISO 9000 Kalite Standartları ve CE Kredisi. Krediden Yararlanacaklar: HALKBANK KOBİ İhracatı Destekleme Kredisi Krediden Yararlanacaklar: İmalat Sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren, 1 150 arasında çalışanı olan, ürettiği malları ihraç eden veya ihracat kayıtlı

Detaylı

Bu payın arttırılması amacıyla Odamız bankalar ile üyelerimize özel koşullar içeren protokoller imzalamıştır.

Bu payın arttırılması amacıyla Odamız bankalar ile üyelerimize özel koşullar içeren protokoller imzalamıştır. Odamızın Bankalarla İmzaladığı Kredi Protokollerinin Değerlendirilmesi Erdem ALPTEKİN Üyelerimizin önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ lerimiz, ülke ekonomimizin de önemli bir kısmını oluşturuyor. Ekonomimizin

Detaylı

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır.

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM 1-AB Destek a. Yurtdışı Fuar Katılım Destek Kredisi: Dış Ticaret Müsteşarlığınca (DTM) Milli ya da Bireysel katılım için destek sağlanmasına karar

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. BANKAMIZ FAALIYETLER SIGORTA KREDILER RAKAMLAR Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU Bankamızın Hakkında 1975-1988 DESİYAB Dönemi - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. adı altında yurtdışında çalışan işçilerimizin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği TÜRK EXİMBANK BİLGİ NOTU. Hazırlayan: Murat TAŞOĞLU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği TÜRK EXİMBANK BİLGİ NOTU. Hazırlayan: Murat TAŞOĞLU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği TÜRK EXİMBANK BİLGİ NOTU Hazırlayan: Murat TAŞOĞLU TÜ RK EXİ MBANK AMAÇ: İhracatın Geliştirilmesi, İhraç Ürünlerinin Geliştirilmesi, İhracatta Pazar Payı Artışı, İhracatçılarımıza

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı 1 F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar

Detaylı

Teşvik. Kobi Teşvik Belgesi

Teşvik. Kobi Teşvik Belgesi Teşvik Kobi Teşvik Belgesi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini,

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

BANKAMIZ HAKKINDA 1975-1988. 1990-Günümüze. DESİYAB Dönemi. Türkiye Kalkınma Bankası TURİZM BANKASI

BANKAMIZ HAKKINDA 1975-1988. 1990-Günümüze. DESİYAB Dönemi. Türkiye Kalkınma Bankası TURİZM BANKASI BANKAMIZ HAKKINDA TURİZM BANKASI 1975-1988 1988 90 1990-Günümüze DESİYAB Dönemi Türkiye Kalkınma Bankası BANKAMIZ HAKKINDA Bankamızın Misyonu, Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği doğrultusunda

Detaylı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı TÜRK EXİMBANK 1 Pazarlama Faaliyet Sunumu Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası

Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası KONU Konu Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi AMAÇ Amaç Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde enerji verimliliğini geliştirme amaçlı yapılan yatırımların finansman

Detaylı

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK)

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) 290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) Aralık 2013 SUNUŞ Türkiye de ihracatın kurumsallaşmış tek asli ihracatı teşvik kuruluşu olan EXIMBANK, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BġK. ÖZEL SEKTÖR YATIRIMCILARLA BULUġMA TOPLANTISI DĠYARBAKIR 28-29 OCAK 2011

TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BġK. ÖZEL SEKTÖR YATIRIMCILARLA BULUġMA TOPLANTISI DĠYARBAKIR 28-29 OCAK 2011 TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BġK. ÖZEL SEKTÖR YATIRIMCILARLA BULUġMA TOPLANTISI DĠYARBAKIR 28-29 OCAK 2011 BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 1975 yılında DESİYAB

Detaylı

P R O T O K O L. Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek: 1 tabloda belirtilmiştir.

P R O T O K O L. Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek: 1 tabloda belirtilmiştir. P R O T O K O L KREDİ TÜRLERİ ve GENEL ESASLARI:. A )TÜRK LİRASI NAKİT İŞLETME KREDİLERİ a) Taksitli İşletme Kredisi: : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir

Detaylı

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max: 5 yıl, ilk yılı anapara ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. imkanı bulunmaktadır.

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max: 5 yıl, ilk yılı anapara ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. imkanı bulunmaktadır. KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM 1- Otomotiv Yan Sanayi a. Otomotiv yan Sanayi İşletme Max: 36 ay. İşletme ihtiyaçlarının finansmanı b. Otomotiv Yan Sanayi Yatırım Max: 5 yıl, ilk

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KARAR TARİHİ:21.12.2000 KARAR SAYISI:2000/1822 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:18.01.2001/24291 Amaç Madde 1-

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU

KREDİ GARANTİ FONU KREDİ GARANTİ FONU 26.01.2017 Kredi Garanti Fonu - KGF Kuruluş Amacı KGF, Teminat yetersizliği olan KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM ARAŞTIRMA a. Taksitli ticari kredi: İşletme ihtiyacının finansmanı Ayrıca tüm vadelerde 12 aylık periyotlar içerisinde 4 ay ödemesiz dönemli eşit taksit ödemeli kredi imkanı VAKIF BANK 9. Mobilyacı Destek

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ Eylül 2016 Birlikte çalışılan yurtdışı finans kuruluşları : Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Fransız Kalkınma Ajansı (FKA), Dünya Bankası (DB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB)

Detaylı

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. bazında değerlendirilmekle birlikte aylık eşit taksit ödemelidir.

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. bazında değerlendirilmekle birlikte aylık eşit taksit ödemelidir. KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM 1-Toplu İşyeri Kredisi. Küçük işletmeler ve KOBİ Max: 48 ay dır ve proje İşyeri inşaatının tamamlanması Halkbank'ta KOBİ tanımına tanımındaki firmaların

Detaylı

HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ

HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ I. PROJE TANIMI: PROJE ADI PROJENİN AMACI PROJE BÜYÜKLÜĞÜ : HER KÖYE BİR KOBİ Projesi :KOBİ leri geliştirmek, Yeni yatırımları desteklemek, Kırsal kesimdeki girişimciliği artırmak,

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ. İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON

BANKA MUHASEBESİ. İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON BANKA MUHASEBESİ İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON Türev Ürünler Döviz kuru üzerinden oluşabilecek zararları önlemek veya en aza indirmek amacıyla yapılan işlemlerin yer aldığı piyasalara

Detaylı

P R O T O K O L. Vade : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, Faiz Oranı : 1-12 Ay 13-24 Ay 25-48 Ay 49-60 Ay 1.39 1.44 1.50 1.55 1.35 1.40 1.45 1.

P R O T O K O L. Vade : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, Faiz Oranı : 1-12 Ay 13-24 Ay 25-48 Ay 49-60 Ay 1.39 1.44 1.50 1.55 1.35 1.40 1.45 1. P R O T O K O L KREDİ TÜRLERİ ve GENEL ESASLARI:. A-) TÜRK LİRASI NAKİT İŞLETME KREDİLERİ a) Taksitli İşletme Kredisi: : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, : 1-12 Ay 13-24 Ay 25-48 Ay 49-60 Ay Kefalet/İpotek

Detaylı

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan!

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! 1 2 4 Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programında (İEP) çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecektir. İşverenin kursiyerler için

Detaylı

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar Deloitte. EK : 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 0 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR - T.P. 01200 YURTİÇİ HAVALELER 01201 YURTDIŞI HAVALELER

Detaylı

Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi

Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi AMAÇ Amaç Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde enerji verimliliğini geliştirme amaçlı yapılan yatırımların finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 67

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı

Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı Kredi Garanti Fonu nedir? Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kurulmuş ve buna göre faaliyet gösteren bir kredi kefalet

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Genel Olarak Türk Eximbank

Genel Olarak Türk Eximbank 1 Genel Olarak Türk Eximbank Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefi Genel Müdürlüğün İstanbul a taşınması Müşteri odaklı proaktif strateji Yeni kredi

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına, TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK TURİZM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.03.1997 DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KULLANDIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU Madde

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği doğrultusunda

Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği doğrultusunda BANKAMIZ HAKKINDA Bankamızın Misyonu, Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği doğrultusunda Anonim şirketlerin yatırımlarını, yurtiçi ve yurtdışından sağladığı kredi kaynaklarıyla destekleyerek,

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Proje Programından Kimler Faydalanabilir? Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH: 24.12.2008 AMAÇ ve KONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, 3332 sayılı

Detaylı

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Makine Tanıtım Grubu, Eximbank tarafından gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

FİNANSMANA ERİŞİMİ KOBİ LERİN ARAŞTIRMA >>

FİNANSMANA ERİŞİMİ KOBİ LERİN ARAŞTIRMA >> ARAŞTIRMA >> Hazırlayan: Mehmet Evren YÜCEL TOBB KOBİ Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürlüğü / Uzman KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ TOBB Ekonomik Forum Dergisi olarak bu sayımızda, KOBİ lerin finansmana

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.12.2001 (KARAYOLU TL) 07.02.2002 (KARAYOLU DVZ) 07.02.2002

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM 1- Büyüyen Anadoluya Kredi Kolaylıkları Finansman Programı. Max: 5 yıl. Max: 5 yıl.

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM 1- Büyüyen Anadoluya Kredi Kolaylıkları Finansman Programı. Max: 5 yıl. Max: 5 yıl. KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM 1- Büyüyen Anadoluya Kredi Kolaylıkları Finansman Programı 2- MKOBİ Finansman Programı. 3-TURSEFF-Denizbank Ortaklığı Türkiye'deki bölgeler arası

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler

Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler . Toplantısı.. 2016 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve sürdürülebilir kalkınmanın yolu,

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/68. KONU : Taslak Torba Kanun Kapsamında Getirilmesi Beklenen Yatırım Destekleri

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/68. KONU : Taslak Torba Kanun Kapsamında Getirilmesi Beklenen Yatırım Destekleri 27.07.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/68 KONU : Taslak Torba Kanun Kapsamında Getirilmesi Beklenen Yatırım Destekleri Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler.

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. İŞLETME KREDİLERİ Genel Olarak: Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. Bu kredilerin rotatif (borçlu cari hesap)şeklinde

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Bülteni Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/5 İçerik : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı na

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Bursa İrtibat Bürosu

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Bursa İrtibat Bürosu TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Bursa İrtibat Bürosu 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Ülkemizin Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER 1. TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla,

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI TABLO NO 1.1 MAKİNE EKİPMAN İHTİYACI İş grubu Makine Üretici / Marka Adet Birim Fiyat Toplam maliyet Alım şekli (satın alım / leasing) Ödeme planı 1 nci Yıl 2 nci Yıl 3 ncü Yıl Makine 1 Üretici Firma 1

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK 2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK Enis GÜLTEKİN Türk Eximbank Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İrtibat Noktalarımız Avrupa Yakası Bursa İstanbul Genel Müdürlük Samsun Ankara Bölge Müdürlüğü Trabzon Ege Bölge Müdürlüğü

Detaylı

Bu destek programı KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

Bu destek programı KOSGEB tarafından yürütülmektedir. Bu destek programı KOSGEB tarafından yürütülmektedir. TEKNOYATIRIM NEDİR? Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi,

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı