P R O T O K O L. Vade : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, Faiz Oranı : 1-12 Ay Ay Ay Ay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P R O T O K O L. Vade : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, Faiz Oranı : 1-12 Ay 13-24 Ay 25-48 Ay 49-60 Ay 1.39 1.44 1.50 1.55 1.35 1.40 1.45 1."

Transkript

1 P R O T O K O L KREDİ TÜRLERİ ve GENEL ESASLARI:. A-) TÜRK LİRASI NAKİT İŞLETME KREDİLERİ a) Taksitli İşletme Kredisi: : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, : 1-12 Ay Ay Ay Ay Kefalet/İpotek Karşılığı İşletme Kredisi Nakit Bloke Karşılığı İşletme Kredisi Ödeme Şekli : Kredi aylık eşit taksitler halinde geri ödenecektir. Ayrıca ODA Üyesi müşterilerimiz için firmalarının nakit akışları ve mali bünyeleri gözönünde bulundurularak 3 ayda bir ödemeli veya ödemesiz dönemli gibi özel ödeme seçenekleri sunulabilecektir. çerçevesinde BANKA ca uygun görülen şahsi taahhüt, kefalet, çek/senet, ipotek vb. teminatlar kredi kullanan ODA üyesinden alınacaktır. b) İşyeri Edindirme Kredisi: Limit : Alınacak işyerinin ekspertiz değerinin azami % 75 i tutarında : Azami 120 Ay (10 Yıl) vadeli, : 1-24 Ay Ay Ay Ay Arası %1.32 %1.35 %1.40 %1.45 Vakıfbank- Eskişehir ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 1

2 Ödeme Şekli : Kredi aylık eşit taksitler veya 3 ayda bir eşit taksitler halinde geri ödenebilecektir. çerçevesinde BANKA ca uygun görülen limit dahilinde alınacak işyeri üzerinde İpotek tesis edilecektir. c) Araç Kredisi: Limit : İşletme bünyesine alınacak 0 KM Araçlar için aracın anahtar teslim fiyatının tamamına kadar (araca sonradan dahil edilen kasa, damper vb eklentiler hariç tutularak), II.El (8 yaşına kadar) Araçlar için kasko değerinin % 80 ine kadar, : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, : 1-24 Ay Arası Ay Arası Ay Arası 0 Km Araç Kredisi ve II.El Araç Kredisi Araç Kredilerinde (Kampanya Araç Kredileri hariç) kaskonun Bankamızca yapılması durumunda aylık faiz oranlarının 0,02 puan eksiği uygulanacaktır. : Araç Rehni ve Kefalet, Ödeme Şekli : Kredi aylık eşit taksitler veya 3 ayda bir eşit taksitler halinde geri ödenebilecektir. d) Filo Kredisi: Araç filosu olan veya filo oluşturacak ODA üyelerinin satın alacağı 0 KM Araçlar için kullandırılabilecek kredidir. Limit : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, : Araç filosu olan veya filo oluşturacak ODA üyelerinin satın alacağı 0 KM Araçlar için anahtar teslim fiyatının tamamına kadar (araca sonradan dahil edilen kasa, damper vb eklentiler hariç tutularak) : 1-24 Ay Arası Ay Arası Ay Arası Vakıfbank- Eskişehir ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 2

3 Filo Kredisi Araç Kredilerinde (Kampanya Araç Kredileri hariç) kaskonun Bankamızca yapılması durumunda aylık faiz oranlarının 0,02 puan eksiği uygulanacaktır. : Araç Rehni ve Kefalet, Ödeme Şekli : Kredi aylık eşit taksitler veya 3 ayda bir eşit taksitler halinde geri ödenebilecektir. Ayrıca Oda Üyeleri, 0 Km Araç ve Filo alımları için; Bankamız ile ticari araç pazarlayan ve binek araç pazarlayan otomotiv firmaları arasında düzenlenen kampanyalar kapsamında indirimli özel faiz oranlarından yararlanacaklardır. Ayrıca kampanya kapsamında ödenecek peşin komisyon tutarına göre sıfıra kadar inebilen faiz oranlarından yararlanabileceklerdir. d) TRLİBOR+5 Faiz Oranlı Rotatif Kredi : :Azami 12 ay (1 Yıl) vadeli :Krediye TRLİBOR+5 faiz oranı uygulanacaktır. TRLİBOR Türk Lirası Bankalararası satış oranı olarak tespit edilen referans faiz oranı olup, kredi faizine baz olan 3 aylık TRLİBOR oranıdır. Trlibor faiz oranı, devre sonlarında faiz tahakkukları yapıldıktan sonra yeniden güncellenecektir. Ödeme Şekli : Kredi firmaların nakit akışına göre vadesinden önce kapatılabilecek ve tekrar tekrar kullandırılabilecektir. Faizler 3 er ayda bir tahakkuk ettirilerek nakden tahsil edilecektir. çerçevesinde BANKA ca uygun görülen şahsi taahhüt, kefalet, çek/senet, ipotek vb. teminatlar kredi kullanan ODA üyesinden alınacaktır. f) Diğer Nakdi Krediler: ODA Üyeleri lehine tespit edilecek Nakdi Krediler gerektiğinde; Spot Kredi, Rotatif Kredi, Çek/Senet Karşılığı Avans Kredisi, olarak, piyasa şartlarına göre rekabetçi oranlarla ODA Üyelerine kullandırılacaktır. B ) İHRACATÇIYA DESTEK KREDİLERİ a) Banka Kaynaklı İhracat Döviz/TL Kredileri: Vakıfbank- Eskişehir ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 3

4 İhracatçı ODA üyeleri lehine ihracat taahhütlü, fiili ihracatın finansmanı amacıyla belgesiz veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili Belge (Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Vergi Resim Harç İstisna Belgesi) kapsamında; Spot, Rotatif, Vesaik Karşılığı, Taksitli ve Genel li (18 ay) Döviz/TL Krediler kullandırılabilecektir. : Fiili ihracatın finansmanında 18 aylık genel vade. Belge kapsamında kullandırılan kredilerde vade belge süresi ile sınırlı olacaktır. : ODA Üyelerine özel, piyasa şartlarına göre günlük olarak belirlenen rekabetçi oranlar uygulanacaktır. Ödeme Şekli : Genel li İhracat Kredilerinde faizler 3 er aylık dönemlerde tahakkuk ettirilerek nakden tahsil edilecek, anaparanın tamamı ise vade sonunda faiz ve diğer yasal kesintileri ile birlikte nakden ödenecektir. Taksitli İhracat Kredileri aylık, 3 aylık ve 6 aylık eşit taksitler halinde geri ödenecektir. çerçevesinde BANKA ca uygun görülen şahsi taahhüt, kefalet, çek/senet, ipotek vb. teminatlar kredi kullanan ODA üyesinden alınacaktır. b) Türk Eximbank Kaynaklı İhracat (Döviz/TL) Kredileri: ODA üyeleri Türk Eximbank ın, Bankamıza tahsis ettiği Döviz ve Türk Lirası limitlerinden öncelikli olarak yararlandırılacaktır. b-1) Sevk Öncesi/ İhracata Hazırlık Türk Lirası İhracat Kredisi : : Kredinin vadesi azami 360 gündür. : Faiz Oranları Türk Eximbank A.Ş. tarafından belirlenmektedir. Ödeme Şekli : 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde geri ödenecektir. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. ve 360. günlerde iki eşit taksitte, her iki dönemde de o dönem için tahakkuk edecek faizler ile birlikte geri ödenecektir. çerçevesinde BANKA ca uygun görülen şahsi taahhüt, kefalet, çek/senet, ipotek vb. teminatlar kredi kullanan ODA üyesinden alınacaktır. b-2) Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi : : Kredinin vadesi azami 360 gündür. : Faiz Oranları Türk Eximbank A.Ş. tarafından belirlenmektedir. Vakıfbank- Eskişehir ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 4

5 Ödeme Şekli : 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenecektir. 360 gün vadeli kredilerde ise 6 aylık dönemler itibariyle anaparası eşit taksitlerle her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenecektir. çerçevesinde BANKA ca uygun görülen şahsi taahhüt, kefalet, çek/senet, ipotek vb. teminatlar kredi kullanan ODA üyesinden alınacaktır. b-3) Sevk Öncesi Reeskont Kredisi : Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların borçlu olarak düzenleyecekleri, Bankamız nezdinde kısa vadeli aval limiti olan ve Bankamızın avalini taşıyan bonolar iskonto edilir. Söz konusu bonoların Eximbank Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T.C. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır. TCMB, Eximbank ve Bankamız değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan; gayrıkabili rücu akreditifli veya, vesaik mukabili veya, mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemleri için düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınacaktır. Döviz Cinsi : Program kapsamında vadesine 120 gün kalan bonolar iskonto edilecektir. : USD ve EURO döviz cinsleri üzerinden işlem yapılacaktır. : Faiz Oranları Türk Eximbank A.Ş. tarafından belirlenmektedir. C ) YATIRIM KREDİLERİ a) VAKOBİ Yatırım Kredisi İmalat Sanayiinde faaliyet gösteren ve Bankamızca yapılan incelemeler doğrultusunda değerlendirme sonucu olumlu bulunan ODA Üyelerine; faaliyetleriyle doğrudan ilgili, makina, techizat ve/veya ekipman alımlarının finansmanına yönelik olarak Banka kaynaklarından uzun vadeli yatırım kredisi kullandırılabilmektedir. Limit : Kredi konusu makine teçhizatın fatura ve/veya proforma fatura değerinin % 85 i oranında kredilendirme yapılacaktır. Vakıfbank- Eskişehir ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 5

6 : Kredi 1 yıla kadar ödemesiz dönemli (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) azami 84 aya kadar vadeli olarak kullandırılabilecektir. : Oda üyelerine günün koşullarına göre değerlendirilerek en uygun oran sağlanacaktır. Ödeme Şekli : Anapara ödemesi, ödemesiz dönem bitiminde başlamak üzere 1 er veya 3 er veya 6 şar aylık dönemlerde eşit taksitte, faiz ödemesi ödemesiz dönemde dahil olmak üzere kredi kullandırımından itibaren 3 er ayda bir yapılacaktır. edilecektir. : Ekspertiz değeri asgari kredi seviyesinde olan gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis b) Banka Kaynaklı Yabancı Para Yatırım Kredisi: Ülke ekonomisinin büyümesini sağlayan, istihdamı arttıracak yatırım yapan ve Bankamızca yapılan incelemeler doğrultusunda değerlendirme sonucu olumlu bulunan ODA Üyelerine; Bankamız kaynaklarından asgari USD ve üzeri Döviz olarak Orta ve Uzun li Yatırım Kredisi kullandırılabilmektedir. : 1 yıl anapara ödemesiz, azami 5 yıl : Oda üyelerine günün koşullarına göre değerlendirilerek en uygun oran sağlanacaktır. Ödeme Şekli : Anapara ödemesi, ödemesiz dönem bitiminde başlamak üzere 1 er veya 3 er veya 6 şar aylık dönemlerde eşit taksitte, faiz ödemesi ödemesiz dönemde dahil olmak üzere kredi kullandırımından itibaren 3 er ayda bir yapılacaktır. : Ekspertiz değeri asgari kredi seviyesinde olan gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilecektir. c) AYB Kaynaklı Kredileri Sözkonusu kredi paketi kapsamında yatırım ve gerektiğinde işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı mümkün olup; paketten Avrupa Yatırım Bankası kriterlerine göre Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ ) niteliğindeki ODA Üyeleri faydalanabilecektir. Yatırım kredisinin vadesi: - 2 yıl anapara ödemesiz azami 7 yıl vadeli İşletme kredisinin vadesi: -si 2 yıldır. Vakıfbank- Eskişehir ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 6

7 : Kredilere vadesi boyunca uygun görülen periyodlarda (3 veya 6 ay v.s gibi) Bankamızca AYB ye yapılan her para çekiş talebinde Bankamıza AYB ce bildirilecek Euribor+marj oranında değişken faiz uygulanacaktır Ödeme Şekli : Krediye ilişkin anapara+faiz geri ödemeleri uygun görülen periyodlarda (3 veya 6 ay v.s gibi) eşit taksitler halinde tahsilatının yapılacaktır. : Ekspertiz değeri asgari kredi seviyesinde olan gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilecektir. d) AKKB Kaynaklı Yatırım Kredisi: Kredi Türkiye de imalata dönük istihdam imkanları yaratılmasını sağlayacak olan ihracat potansiyeli bulunan küçük ve orta ölçekli özel sektör projelerinin kısmi finansmanı amacıyla kullandırılacaktır. (İşletme sermayesi kesinlikle finanse edilmeyecektir. Toplam yatırım tutarının azami %50 sine kadar kredi kullandırılabilecektir. Krediden harcama belgeleri karşılığı kontrollü kullandırım yapılacaktır. Yapılacak yatırım, Yatırım Teşvik Belgesi ne bağlanmış olmalıdır. Bankamızca yapılan incelemeleri müteakip kredilendirmesi uygun görülen projelerin öncelikle Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nca onaylanması kaydıyla proje için kullandırılacak kredi miktarı belirlenebilmektedir. : 2 yıl anapara ödemesiz, azami 7 yıl : Faiz oranları AKKB tarafından belirlenmektedir. Ödeme Şekli : Anapara ödemesi, ödemesiz dönem bitiminden başlamak üzere 15 Nisan/15 Ekim dönemlerinde 6'şar ayda bir 11 eşit taksitte, faiz ödemesi, ödemesiz dönemde dahil olmak üzere kredi vadesi boyunca 15 Nisan/15 Ekim dönemlerinde yapılacaktır. : Ekspertiz değeri asgari kredi seviyesinde olan gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilecektir. f) Yurtdışı Kaynaklı İşletme / Yatırım Kredileri: Bankamız Kredi Politikası ve reel sektöre verdiği destek çerçevesinde, ülke ekonomisinin büyümesini sağlayan ve istihdamı arttıracak yatırım yapan ODA Üyesi yatırımcılara Yurtdışı Kaynaklı orta ve uzun vadeli "Yurtdışı Kaynaklı İşletme / Yatırım Kredileri" kullandırılacaktır. : 2 yıl anapara ödemesiz, azami 7 yıl vadeli : Oda üyelerine günün koşullarına göre değerlendirilerek en uygun oran sağlanacaktır. Ödeme Şekli : Anapara ödemesi, ödemesiz dönem bitiminde başlamak üzere 6 ayda bir, faiz ödemesi Vakıfbank- Eskişehir ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 7

8 ödemesiz dönemde dahil olmak üzere kredi kullandırımından itibaren ODA Üyesinin isteğine göre 3 ayda veya 6 ayda bir yapılacaktır. : Ekspertiz değeri asgari kredi seviyesinde olan gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilecektir. D) GAYRİ NAKDİ KREDİLER a) İş Taahhütleri Kredisi: : İşlem bazında belirlenecektir Komisyon : Kesin İş Taahhütleri : Yıllık % 2 (yüzdeiki) Geçici İş Taahhütleri 4734 KİK : Dönemsel % 05 (bindebeş) Geçici İş Taahhütleri 2886 D.İK. : % 05 (bindebeş) çerçevesinde BANKA ca uygun görülen şahsi taahhüt, kefalet, ipotek vb. teminatlar kredi kullanan ODA üyesinden alınacaktır. b) Diğer Konular, Avans ve Kesin Mektupları: Komisyon : İşlem bazında belirlenecektir : Yıllık % 2 (yüzdeiki) çerçevesinde BANKA ca uygun görülen şahsi taahhüt, kefalet, ipotek vb. teminatlar kredi kullanan ODA üyesinden alınır. MADDE 4- DİĞER BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİ İLE FİNANSAL DESTEKLER : A)TOPLU ÖDEME SİSTEMİ (Havale, EFT) Toplu Ödeme Sistemi (TÖS); ODA Üyelerini mal ve hizmet alımında bulunduğu kişi ve kuruluşlara olan ödemelerini BANKA nezdinde bulunan bankomat hesapları üzerinden havale ve/veya EFT yoluyla otomatik yapmalarını sağlayan bir sistemdir. ODA Üyeleri ödeme bilgilerine dair detayları, taraflarca üzerinde mutabakata varılan dosya deseninde kendi muhasebe sistemlerinde veya Toplu Ödeme Makrosu ile hazırlanarak Dosya Transferi Protokolü Vakıfbank- Eskişehir ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 8

9 (FTP), e-posta ve/veya internet arayüzü (web portal) aracılığıyla BANKA sistemine gönderebilir ve işlem sonuçlarını yine Firmaların dosya yükledikleri kanal (FTP, e-posta, web portal) aracılığıyla izleyebilirler. Toplu Ödeme Sistemini kullanan Oda Üyeleri ile TÖS protokolü imzalanacaktır. B) ÇEK ENTEGRASYONU Toplu Çek Tahsilatı Entegrasyonu ürünümüzü kullanacak ODA üyesi ile iş akışını belirleyecek bir protokol imzalanacaktır.oda üyesi çalışma koşulları ve isteği doğrultusunda çek girişlerini yaparak ilgili Şubeye fiziki çek ve dosya bilgisini birlikte teslim edecektir. Şubece teslim alınan çekler, Bankanın bilgi sistemine aktarılır. Çekler tahsil edildikçe akitbet dosyası ODA üyesine gönderilecektir. Banka kredi müşterisi olan ODA üyelerinin çek tahsil işlemlerinden ücret alınmayacaktır. C) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İthalat ve ihracat yapan ODA üyelerinin ihtiyaç duyacağı dış ticaret işlemleri için BANKA nın 6 adet dış ticaret paketi olup bunlar sırasıyla Finansman, Standart, Adetsel, Hacimsel, Karma ve Kurumsal Paket dir. ODA Üyelerinin yıllık dış ticaret işlem hacmi ve adedine göre belirlenecek olan paketlerde işlem komisyonlarında rekabetçi fiyatlar, avantajlı kur ve parite işlemleri, aynı gün valörlü transfer, akreditif ve harici garanti komisyonları ile yaygın muhabir ağı avantajları sunulmaktadır.ayrıca ihracat kredi faizlerinde ilave indirim ile vadeli yabancı para mevduat faizlerinde ilave + puan ile gümrük vergisi ödemelerini kolaylaştıran Gümkart sunulmaktadır.bu paketlerden ODA Üyeleri yararlanabilecektir. D) GÜMKART Bankamız Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı arasında imzalanan Gümrüklerde ; protokol kapsamında Beyannameye dayalı: Nakdi teminat, tecil, tehir kapsamındaki vb. Beyana tabi olmayan: Gümrük Mevzuatı ndan doğan her türlü ceza tahsilâtları, memur yollukları, fazla mesai ücretleri, ulaştırma geçiş belgesi ücreti v.b. Gümrük vergilerinin ödenmesi için dizayn edilmiş, kapalı devre çalışan özel tasarımlı ticari bir karttır. Sadece Vakıfbank POS u bulunan gümrük kapılarında kullanılabilir.nakit,bloke çek, vergi ödeme dekontu gerekmeden firma hesabından online olarak ödeme yapılmasını sağlayan bir ödeme aracıdır Vakıfbank- Eskişehir ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 9

10 Sadece kart sahibi firmanın beyannameleri ile ilgili gümrük vergi ödemelerini gerçekleştiren % 100 güvenli bir karttır 7 gün 24 saat kullanım imkanı bulunmaktadır. En kolay ve en güvenli gümrük vergisi ödeme yöntemidir. Gümkart, şifre ile kullanılan bir kart olup sadece şifreyi bilen kişiler kullanabilir. Firmanın kartı ile sadece firmanın vergileri ödenebilir. Ödeme sırasında Gümkart sahibi firmanın vergi numarası ile beyanname sahibi firmanın vergi numarası sistem üzerinden kontrol edilir ve numaraların aynı olması durumunda ödeme provizyonu verilir. Gümkart hesabına para yatırılabilir ancak para çıkışı (vergi ödemesi haricinde) yapılamaz. Gümkart sadece gümrüklerdeki özel yazılımlı Vakıfbank cihazlarında geçerlidir. Başka hiçbir yerde çalışmaz. Beyanname numarası bazında kontrol talebi olursa sistem vergi numarasının yanı sıra beyanname numarası kontrolü de yapabilir. Beyanname kontrolü için işlem görecek beyanname numaraları firma tarafından elektronik ortamda Vakıfbank a gönderilmelidir. Nakit, dekont, bloke çek taşıma ihtiyacı olmadığından kayıp,çalıntı riski çok düşüktür. E) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi, yaygın bayi/müşteri ağı ve satış teşkilatına sahip ODA üyelerinin, mal ve hizmet satışı gerçekleştirdikleri müşterilerinden olan alacaklarının, müşteri lehine tahsis olunacak DBS kredi limiti kadar Bankamız garantisinde tahsil edilmesine olanak sağlayan bir Nakit Yönetimi Sistemidir. ODA üyesinden bu çalışma ile ilgili herhangi bir masraf /komisyon alınmayacak olup,sistem kapsamında Bankamızca tahsil edilen tutarlar tahsilatın olduğu gün hariç üç iş günü sonunda Firmanızın kullanımına sunulacaktır. Doğrudan Boçlandırma Sistemi içindeki müşterilere tahsis edilecek kredi limiti ile ODA üyelerinin bu sistemdeki alacakları için tahsilat garantisi sağlamış olacak ve bu sayede nakit akışını daha hızlı ve güvenli gerçekleştirme imkanı bulacaktır. Sistemde kayıtlı olan müşterilere ait kredili mevduat hesabının takip edilebilecek olması ODA üyesine müşterilerin mali yapısı hakkında önceden bilgi sahibi olma ve de doğabilecek olumsuzlukları önceden öğrenerek önlem alabilme imkanı sağlamaktadır. Müşterilerin riskinin Bankamız tarafından üstlenilecek olması nedeniyle ODA üyesinin daha geniş bir müşteri kitlesine mal ve hizmet satışı gerçekleştirme şansına sahip olacaktır. Sistemin beraberinde getirdiği tahsilat garantisi sayesinde mal ve hizmetlerdeki risk primini satış fiyatlarına yansıtabilecek ve rekabet avantajı sağlayabilecektir. ODA üyesinin şubeye gitmeden tüm tahsilat işlemlerini tamamlaması mümkün olacağından büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlanabilecektir. Fiyatlama : ODA üyelerinin müşterilerine tesis edilen DBS kredi limiti için müşterilerinden, tesis edilen limit üzerinden komisyon tahsil edilmeyecektir.oda üyelerinin müşterilerine uygulanacak endikatif DBS kredi limiti faiz oranı teklif tarihi itibariyle aylık % 2 dir. Değişen ekonomi şartlarına göre faiz oranı banka tarafından değiştirilebilecektir. Vakıfbank- Eskişehir ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 10

11 F) DİĞER BANKACILIK ÜRÜNLERİ ODA üyelerinin ihtiyaç duyacağı diğer bankacılık ürünleri ve Bankamızın geliştirdiği enstrümanlar ODA üyelerine öncelikli ve cazip fiyatlarla sunulacaktır. BANKA nın yurt içinden oluşturduğu kaynaklar zaman zaman ODA üyelerine tanıtılacak, ODA üyelerinin yararlanması sağlanacaktır. BANKA nın Leasing, Factoring, Güneş Sigorta, Vakıf Emeklilik gibi hizmet ve ürünlerinden, ODA üyelerinin yararlanabilmesi için işbirliği sağlanacaktır. MADDE 5- KREDİ LİMİT, FAİZ VE KOMİSYON ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK : Kredi limiti, oda üyesi hakkında yapılacak istihbarat sonucu moralitelerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmaması kaydıyla, Banka kredi politikası esasları doğrultusunda belirlenecektir. Komisyon oranları kredinin süresi boyunca sabittir. Nakit krediye uygulanacak faiz oranı konusunda ise BANKA mevzuatı doğrultusunda hareket edilecek olup, faiz oranlarındaki artışlar krediye yansıtılabilecektir. Odamız ile Vakıflar Bankası ile yapılan anlaşma metninde yer alan kredi kullandırım koşulları, faiz/komisyon oranları, anlaşma yapılan tarihte ODA Üyeleri için belirlenen özel koşullar olup, Dünya ve Ülke ekonomisinde meydana gelen dalgalanmalara paralel faiz/komisyon oranlarında oluşabilecek değişiklikler (Artış/Azalış) dikkate alınarak ODA Üyelerine özel yeni faiz/komisyon oranlarını belirlemede BANKA tek yetkilidir. MADDE 6- KREDİLERİN TEMERRÜT HALİ VE UYGULANACAK FAİZ ORANI : Muaccel hale gelen kredilere BANKA mevzuatı doğrultusunda cari ticari kredi temerrüt faizi ve diğer temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bu konularda BANKA nın yürürlükteki mevzuatı geçerli olacaktır. Temerrüt faiz oranı cari genel kredi faiz oranının % 50 fazlasıdır. Vakıfbank- Eskişehir ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 11

P R O T O K O L. Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek: 1 tabloda belirtilmiştir.

P R O T O K O L. Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek: 1 tabloda belirtilmiştir. P R O T O K O L KREDİ TÜRLERİ ve GENEL ESASLARI:. A )TÜRK LİRASI NAKİT İŞLETME KREDİLERİ a) Taksitli İşletme Kredisi: : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir

Detaylı

Bu payın arttırılması amacıyla Odamız bankalar ile üyelerimize özel koşullar içeren protokoller imzalamıştır.

Bu payın arttırılması amacıyla Odamız bankalar ile üyelerimize özel koşullar içeren protokoller imzalamıştır. Odamızın Bankalarla İmzaladığı Kredi Protokollerinin Değerlendirilmesi Erdem ALPTEKİN Üyelerimizin önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ lerimiz, ülke ekonomimizin de önemli bir kısmını oluşturuyor. Ekonomimizin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ ODA ÜYELERİNE SUNULACAK AVANTAJLI ÜRÜN VE HİZMETLER A. İHRACATÇIYA DESTEK KREDİLERİ Banka Oda üyesi firmaların ihracatın finansmanına yönelik talep

Detaylı

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 02/08/2012 İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1 - TARAFLAR Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul (34467) adresinde mukim ING Bank A.Ş. Genel

Detaylı

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK)

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) 290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) Aralık 2013 SUNUŞ Türkiye de ihracatın kurumsallaşmış tek asli ihracatı teşvik kuruluşu olan EXIMBANK, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ Bir tarafta Barbaros Mah. Şebboy Sok.No:4, 34746 İSTANBUL

Detaylı

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 21/06/2011 TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 6. maddesine istinaden; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25.11.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25.11.2013 REVİZYONU) TARİH : 12/10/1999 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25.11.2013 REVİZYONU) DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KREDİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE

Detaylı

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz Sektörel Çözümler İmalat Destek Kredileri KOBİ Sanayi Kredisi İşyerinde en çok 250 işçi (250 dahil) çalıştıran, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000 YTL 'nı aşmayan ve bağımsız nitelikteki

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU) TARİH : 19/07/2002 AMAÇ VE KONU : Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 21.04.2003 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KREDİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ORTAK

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

PROTOKOL. : Bodrum Ticaret Odası Adres: Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Bodrum Muğla

PROTOKOL. : Bodrum Ticaret Odası Adres: Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Bodrum Muğla PROTOKOL I. TARAFLAR MADDE: 1- Bir taraftan Büyükdere Cad. No: 106 Esentepe / İstanbul adresinde mukim DENİZBANK A.Ş ("Banka" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad.

Detaylı

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına, TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK TURİZM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.03.1997 DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KULLANDIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU Madde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.12.2001 (KARAYOLU TL) 07.02.2002 (KARAYOLU DVZ) 07.02.2002

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KATILIM BANKALARI SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KATILIM BANKALARI SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KATILIM BANKALARI SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 17.06.2014 AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05. TARİH :16/09/1993 (DTŞ-DVZ) TARİH :15/01/1996 (DTŞ-TL) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 Revizyonu) DÖVİZ

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH: 24.12.2008 AMAÇ ve KONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, 3332 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TARİH : 15/10/1996 BİRİM : Sevk Sonrası Reeskont Kredileri Müdürlüğü AMAÇ VE KONU

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI ANKARA 2011 TOBB Yayın No: 2011/144 Bu çalışma; Reel Sektör Ar-Ge & Uygulama Dairesi KOBİ Araştırma ve Danışmanlık

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. Genel Hükümler Madde 1- Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan HSBC Bank Anonim Şirketi (Banka) ile diğer taraftan... (Müşteri) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme)

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

2. BÖLÜM FİNANSMAN ARAÇLARI LEASING FACTORING FORFANTING EXIMBANK KREDİLERİ

2. BÖLÜM FİNANSMAN ARAÇLARI LEASING FACTORING FORFANTING EXIMBANK KREDİLERİ 2. BÖLÜM FİNANSMAN ARAÇLARI LEASING FACTORING FORFANTING EXIMBANK KREDİLERİ 278 ULUSLARARASI TİCARET ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 279 İkinci Bölüm FİNANSMAN ARAÇLARI 113 Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil,

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı