T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2007

2 2 10.KURUMSAL DEĞERLENDĐRME Mevcut Durum Tablo LĐSANS PROGRAMI ÖĞRENCĐ SAYILARI A-Lisans programı toplam öğrenci sayıları Lisans Öğrenci Yıl Kız Erkek Toplam (Kız+Erkek) B-Birimlere göre lisans programı öğrenci sayıları FAKÜLTELER TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ YÜKSEKOKULLAR BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI NORMAL ĐKĐNCĐ TOPLAM YENĐ KAYIT ÖĞRETĐM ÖĞRETĐM ÖĞRENCĐ SAYISI ÖĞR.SAY ÖĞR.SAY. K E T K E T K E T K E T Tablo ÖNLĐSANS PROGRAMI ÖĞRENCĐ SAYILARI A-Önlisans programı toplam öğrenci sayıları Önlisans Öğrenci Yıl Kız Erkek Toplam (Kız+Erkek) B-Birimlere göre önlisans programı öğrenci sayıları MESLEK YÜKSEKOKULLARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK

3 3 Tablo YÜKSEK LĐSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCĐ SAYILARI A-Yüksek lisans programına devam eden toplam öğrenci sayıları Yıllar SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZLĐ TEZSĐZ TEZLĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK Sayı D.Ü. Personeli % Sayı D.Ü. Personeli % TOP Sayı D.Ü. Mezunu % Sayı D.Ü. Mezunu % TOP Sayı D.Ü. Personeli % Sayı D.Ü. Personeli % TOP Yıllar FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEZLĐ TEZSĐZ KIZ ERKEK KIZ ERKEK Sayı D.Ü. Personeli % Sayı D.Ü. Personeli % TOP Sayı D.Ü. Mezunu % Sayı D.Ü. Mezunu % TOP B-Enstitülere göre yüksek lisans programı öğrenci sayıları YENĐ KAYIT TOPLAM ÖĞRENCĐ SAYILARI ENSTĐTÜLER YÜKSEK LĐSANS YÜKSEK LĐSANS SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ K E Toplam K E Toplam FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Tablo DOKTORA PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCĐ SAYILARI A-Doktora programına devam eden toplam öğrenci sayıları Yıllar SOSYAL BĐLĐMLER ENST. SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENST. FEN BĐLĐMLERĐ ENST. Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek DÜ. DÜ TOP DÜ DÜ TOP DÜ DÜ Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Per(%) Per(%) Per(%) Per(%) Per(%) Per(%) TOP B-Enstitülere göre doktora programı öğrenci sayıları ENSTĐTÜLER SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YENĐ KAYIT TOPLAM ÖĞRENCĐ SAYILARI DOKTORA DOKTORA DOKTORA K E T K E T K E T

4 4 Tablo TOPLAM ÖĞRENCĐ SAYILARI ( ) Öğrenim Derecesi Kız Erkek Toplam Kız Öğrenci Oranı (%) Lisans Önlisans Yüksek Lisans Doktora Tablo LĐSANS VE ÖNLĐSANS MEZUN SAYILARI A-Lisans ve önlisans toplam mezun sayıları Yılı Mezun Toplam Mezun Yıllar (Önceki Yıllar Dahil) Kız Erkek Kız Erkek 2007 Toplam (Kız+Erkek) B-Birimlere göre lisans ve önlisans mezun sayıları AKADEMĐK BĐRĐMLER MEZUN SAYILARI K E T FAKÜLTELER TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ YÜKSEKOKULLAR BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI MESLEK YÜKSEKOKULLARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK Tablo YÜKSEK LĐSANS MEZUN SAYILARI A-Yüksek lisans toplam mezun sayıları Yıllar SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Kız Erkek Top. Kız Erkek Top. Kız Erkek Top.

5 5 B-Enstitülere göre yüksek lisans mezun sayıları ENSTĐTÜLER MEZUN SAYILARI YÜKSEK LĐSANS K E T SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Tablo DOKTORA PROGRAMLARI MEZUN SAYILARI A-Doktora programı toplam mezun sayıları Yıllar 2007 SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Kız Erkek Top. Kız Erkek Top. Kız Erkek Top. B-Enstitülere göre doktora programı mezun sayıları ENSTĐTÜLER SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MEZUN SAYILARI DOKTORA K E T Tablo ÖSS/ÖSYS GĐRĐŞ BĐLGĐLERĐ A- Lisans programlarına başvuran öğrencilerin almış oldukları ÖSS puan ortalamaları BĐRĐMLER Diş Hekimliği Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (Đkinci Öğretim) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed. Felsefe Fizik Fizik (Đkinci Öğretim) Kimya YÜZDELĐK DĐLĐM Min Maks Min Maks 0,3 AOBP 0,8 AOBP EK PUANLI

6 6 Kimya (Đkinci Öğretim) Matematik Matematik (Đkinci Öğretim) Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Hukuk Fakültesi Đlahiyat Fakültesi Đlahiyat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Đnşaat Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Mimarlık Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Biyoloji Öğretmenliği Coğrafya Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği Fransızca Öğretmenliği Đlköğretim Matematik Öğretmenliği Đlköğretim Matematik Öğretmenliği (Đ.Ö.) Đngilizce Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği (Đkinci Öğretim) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği (Đkinci Öğretim) Tarih Öğretmenliği Diyarbakır Atatürk Sağlık Y.O. Hemşirelik Sağlık Memurluğu B- Önlisans programlarına sınavsız geçiş ile kabul edilen toplam öğrencilerin ortaöğretim başarı puanları ortalaması (2007 yılına ait) Ortaöğretim Başarı Puanları MESLEK YÜKSEKOKULLARI (100 lük sistem) DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK

7 7 C- Lisans öğrenci niteliği Nitelikler 2007 Đlk % 10 luk ÖSS puan diliminden giren öğrenci oranı Önlisans öğrenci oranı ( toplam öğrencilere oranı) Lisans öğrenci oranı (toplam öğrencilere oranı) Lisansüstü öğrenci oranı ( toplam öğrencilere oranı) Lisansüstü öğrencilerin lisans öğrencilerine oranı Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı Üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci sayısı ve oranı Üniversitemizde yan dal programı öğrenci sayısı ve oranı Üniversitemizde yan dal programı sayısı ve oranı Üniversitemizde çift ana dal programı öğrenci sayısı ve oranı Üniversitemizde çift ana dal programı sayısı ve oranı Engelli öğrenci sayısı Tablo GĐRĐŞ BĐLGĐLERĐ (Enstitüler için) A- KPDS/ÜDS ve LES puanları (Doktora ve Yüksek lisans) AKADEMĐK BĐRĐMLER 2007 SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KPDS/ÜDS Puanları LES PUANLARI KPDS/ÜDS Puanları LES PUANLARI KPDS/ÜDS Puanları LES PUANLARI TABAN TAVAN TABAN TAVAN TABAN TAVAN TABAN TAVAN TABAN TAVAN TABAN TAVAN B- Yüksek Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği AKADEMĐK BĐRĐMLER 2007 SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Öğrenci LES Ort. Lisans Ort. Genel Ortalama Öğrenci LES Ort. Lisans Ort. Genel Ortalama Öğrenci LES Ort. Lisans Ort. Genel Ortalama C- Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Yıllar 2007 SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Öğrenci LES Lisans Y.Lis. Genel Öğrenci LES Lisans Y.Lis. Genel Öğrenci LES Lisans Y.Lis. Genel Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort.

8 8 D- Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Yıllar 2007 Başvuran Öğrenci Kabul Edilen Öğrenci Kabul Edilme Oranı % FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Başvuran Öğrenci Kabul Edilen Öğrenci Kabul Edilme Oranı % SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Başvuran Öğrenci Kabul Edilen Öğrenci Kabul Edilme Oranı % E- Doktora programlarına kabul edilme oranı 2007 SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Başvuran Öğrenci Kabul Edilen Öğrenci Kabul Edilme Oranı % FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Kabul Başvuran Kabul Edilen Öğrenci Edilme Öğrenci Oranı % SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Başvuran Öğrenci Kabul Edilen Öğrenci Kabul Edilme Oranı % F- Lisansüstü programlara başvurup kayıt olan üniversitemiz mezunlarının oranı Kaydolan Mezun (YL) Başvuran Mez. Kaydolan Lisans ve Y.Lisans Mezun (Doktora) Başvuran Mezun Oran % (Y. L) SAĞ. BĐL. ENST. FEN BĐL. ENST. SOSYAL BĐL. ENST Oran % (Doktora) Tablo GELEN VE AYRILAN ÖĞRENCĐLER A- Lisans/Ön lisans Yatay Yatay Dikey Öğrenimini Yarıda Bırakan Yıllar Geçişle Geçişle Geçişle Kendi Đsteğiyle Đlişiği Gelen Giden Gelen Ayrılan Kesilen TOPLAM GELEN TOPLAM AYRILAN B- Lisansüstü Yıllar Yatay Geçişle Gelen Yatay Geçişle Giden Öğrenimini Yarıda Bırakan Kendi Đsteğiyle Ayrılan Đlişiği Kesilen

9 9 C- Đlişiği kesilen lisansüstü öğrencilerinin oranı (Enstitülere Göre) SAĞLIK BĐLĐMLERĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ENSTĐTÜSÜ Đlişiği Kes.Y.Lisans Öğrenci Top. Y.Lisans Öğr. Đlişiği Kes.Doktora Öğrenci Top. Doktora Öğr. Đlişiği Kesilen Öğr.Oranı % (Yüksek Lisans) Đlişiği Kesilen Öğr.Oranı % (Doktora) Tablo ÖĞRETĐM ÜYESĐ BAŞINA BĐTĐRĐLEN YÜKSEK LĐSANS TEZ SAYISI SAĞLIK BĐLĐMLERĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ENSTĐTÜSÜ Yıllar 2007 Y.Lis. Tez Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Başına Düşen Tez Y.Lis. Tez Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Başına Düşen Tez SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Y.Lis. Tez Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Başına Düşen Tez Tablo ÖĞRETĐM ÜYESĐ BAŞINA BĐTĐRĐLEN DOKTORA TEZ SAYISI Yıllar 2007 SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Doktora Tez Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Başına Düşen Tez Doktora Tez Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Başına Düşen Tez Doktora Tez Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Başına Düşen Tez Tablo AKADEMĐK PERSONEL SAYILARI (Aralık 2007 itibariyle) BĐRĐMLER Prof. Doç. Yrd. Doç. Doktoralı Arş.Gör. ve Öğr. Gör. Öğr. Gör Yük. Lisanslı Öğr. Gör. ve Okutman Uz. Arş.Gör. Arş.Gör (Tus) Okt. Top. TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ

10 10 VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ* FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ* SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ* REKTÖRLÜK ĐDARĐ PERSONEL SAYILARI (Aralık 2007 itibariyle) ÖĞRENĐM DURUMU GÖREVĐ / KADROSU Fakülte/Yüksekokul Sekreteri Genel Đdare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Hizmet Alımı Personeli Kısmi Zamanlı Öğrenci Değişim Đlköğretim Orta Öğretim Ön Lisans Lisans Lisansüstü Yüksek Lisans Doktora

11 11 Tablo AĞIRLIKLI HĐZMET ALANI/ALANLARI 2007 Öğrenci Akademik Personel BĐLĐM TEMEL ALANI % % Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Filoloji Temel Alanı Güzel Sanatlar Temel Alanı Hukuk Temel Alanı Đlahiyat Temel Alanı Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Mimarlık Temel Alanı Mühendislik Temel Alanı Sağlık Bilimleri Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Not: Enstitüler ilave edilmemiştir. Tablo YURT ĐÇĐNDE VE YURT DIŞINDA DOKTORA AMACI ĐLE GÖREVLENDĐRĐLEN ARAŞTIRMA GÖREVLĐLERĐ( Aralık 2007 tarihi itibariyle ) 2547/33. Madde ve 1416 Sayılı Yasa ile 2547/35.Madde ile Doktoralarını 2547/35.Madde ile Doktoralarını Tamamlayıp AKADEMĐK BĐRĐMLER Tamamlayıp Devam Etmekte Üniversitemizde Çalışmakta Üniversitemizde Olanların Olanların Çalışmakta Olanların Tablo ÖĞRETĐM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCĐ SAYILARI 2007 (FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR) Doç. Yrd. Doç. Öğretim Üyesi Başına Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı* Başına Prof. Başına Başına Başına Birim. Birim Birimde Türkiye Birimde Ort Türkiye Ort. TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ

12 12 HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK * (Arş. Gör. ve Uzman hariç) Tablo ÖĞRETĐM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCĐ SAYILARI (ENSTĐTÜLER) (Arş. Gör. ve Uzman hariç) AKADEMĐK BĐRĐMLER Prof. Başına Doç. Başına Yrd.Doç. Öğretim Üyesi Başına Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı Başına SAGLĐK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Değişim ,0 7,0 2,0 1,0 1, Değişim ,2 45,7 12,1 7,4 7, Değişim

13 13 Tablo ÖĞRETĐM ELEMANI BAŞINA HAFTALIK DERS YÜKÜ 2007 AKADEMĐK BĐRĐMLER Prof. Başına Doç. Başına Yrd.Doç. Başına Öğretim Üyesi Başına Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı Başına TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK Tablo DERSLĐK KULLANIM ORANI 2007 AKADEMĐK BĐRĐMLER Toplam Ders Toplam Derslik Haftalık Fiili Olarak Yapılan Toplam Ders Saati Program (Đkinci Öğ. Dahil) Derslik Başına Düşen Ortalama Ders Saati* TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK.

14 14 ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ *Haftalık Toplam Ders Saati /Toplam Derslik Tablo EĞĐTĐM ve ARAŞTIRMA BĐRĐMLERĐ KAPALI ALANI 2007 AKADEMĐK BĐRĐMLER TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ Derslik Durumu Projeksiyon Araştırma Laboratuvarı* Öğrenci Lab. Atölyesi** Cihazlı Derslik Toplam m2 Toplam m2 Toplam m2 Diğer alanlarla birlikte birimin toplam kapalı alanı m2*** HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK

15 15 SAGLĐK BĐL. ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐL. ENSTĐTÜSÜ * Öğretim Elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin kullandıkları araştırma amaçlı laboratuvarlar **Lisans ve önlisans öğrencilerinin kullandıkları laboratuvarlar-atölyeler ***Kapalı spor salonları dâhil Tablo ÇALIŞMA ODALARI 2007 AKADEMĐK BĐRĐMLER TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK- MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ AKADEMĐK PERSONEL Oda Kişi Başına Düşen Alan (m 2 ) ĐDARĐ PERSONEL Oda Kişi Başına Düşen Alan (m 2 ) ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK SAGLĐK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

16 16 Tablo BĐLGĐSAYAR SAYILARI 2007 AKADEMĐK BĐRĐMLER TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ Toplam Bilgi. * (B.S.) Öğrenci Öğretim elemanı Đdari Personel Bilgisayar sayısı Öğrenci sayısı Öğrenciye Düşen** B.S. Bilgisayar sayısı Öğretim Elemanı Öğretim Elemanı Başına B.S. Bilgisayar sayısı Đdari Personel Đdari Personel Başına B.S HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK- MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK SAGLĐK BĐL. ENST. FEN BĐL. ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐL.ENST. * Eğitim araştırma amaçlı bilgisayarlar ** Lisans/Önlisans ve Lisansüstü öğrenci toplamı

17 17 Tablo BĐLGĐSAYAR LABORATUVARI SAYILARI 2007 AKADEMĐK BĐRĐMLER Bilgisayar Lab. Adı (Bilgisayar Laboratuvarı I gibi) Bilg. TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK SAGLĐK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Tablo GENEL AMAÇLI ALANLAR 2007 Toplam Açık Alan Sosyal Tesis Kantin Yemekhane Açık Spor Alanı Kapalı Spor Alanı Toplantı/Seminer Salonu Kütüphane Kulüp Odaları Tuvaletler (Kabin ) Arşiv Fotokopi Odası Otopark Diyarbakır Ergani Çermik Çüngüş Bismil Şırnak Cizre Diyarbakır Ergani Çermik Çüngüş Bismil Şırnak Cizre Alan (1000m 2 ) Adet

18 18 Depolar Tablo TEKNOLOJĐK DONANIM 2007 AKADEMĐK BĐRĐMLER Telefon Đç hat Dış hat Faks Fotokopi Makinesi Yazıcı Fotoğraf Makinesi Projeksiyon Cihazı Tarayıcı Televizyon Video Video Kamera Tepegöz Baskı Makinesi Jeneratör Slayt Makinası TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK- MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK SAGLĐK BĐL. ENSTĐTÜSÜ

19 19 FEN BĐL. ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐL. ENSTĐTÜSÜ Tablo DÜZENLENEN BĐLĐMSEL TOPLANTI SAYILARI Yıllar Konferans Panel Kongre Sempozyum Seminer 2007 Ulusal Uluslararası Ulusal Uluslararası Ulusal Uluslararası Ulusal Uluslararası Tablo SOSYAL VE SANATSAL ETKĐNLĐK SAYILARI Yıllar Karma Sergi Kişisel Sergi 2007 Öğrenci Kongresi Konser Konferans Tablo BĐLĐMSEL FAALĐYET SAYILARI Not: Birden fazla yazarlı bilimsel etkinliklerde sadece o birimden ilk geçen isim dikkate alınmıştır. Türkçe Kitap Yabancı Dilde Kitap Kitap Bölümü Ders Notu Çeviri Kitap Türkçe Yabancı Dilde SCI Exp / SSCI / AHCI Tarafından Taranan Dergilerdeki Makale Öğ. Üyesi Başına Uluslararası Đndekslere Giren Dergilerde Makale Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerdeki Makale Uluslararası Hakemsiz Dergilerdeki Makale Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makale Ulusal Hakemsiz Dergilerdeki Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Bilimsel Dergilerde Editörlük ve Hakemlik sayısı (Ulusal) Bilimsel Dergilerde Editörlük ve Hakemlik sayısı (Uluslararası) 2007 Endüstriye ve Kamuya Yapılan Danışmanlık Not: Birden fazla yazarlı bilimsel etkinliklerde sadece o birimden ilk geçen isim dikkate alınmıştır. A)SCI / SSCI / AHCI Đndekslerine Giren Makale 2007(Birimlere Göre) BĐRĐMLER Tıp Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Toplam Makale Tam zamanlı öğretim üyesi sayısı Öğretim üyesi başına düşen makale sayısı

20 20 Kimya Fizik Matematik Biyoloji Edebiyat Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ağız Diş Çene Hast.Ve Cerrahisi Periodontoloji Prostetik Diş Tedavi Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Oral Diagnoz Ve Radyoloji Pedodonti Hukuk Fakültesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik Kimya Fizik Seramik Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Müh. Elek.Elektronik Müh. Maden Müh. Mimarlık Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Tarım Makineleri Tarla Bitkileri Đlahiyat Fakültesi BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK

21 21 Sağlık Bilimleri Enstitüsü* Fen Bilimleri Enstitüsü* Sosyal Bilimler Enstitüsü* Tablo PROJE SAYILARI (Proje Yürütücüsünün birimin kadrolu elemanı olduğu projeler) Destekleyen Kuruluş 2007 Yılında Başlatılmış Proje Devam Eden Proje (2007 dâhil) 2007 ve Önceki Yıllarda Tamamlanmış Proje Toplamı Proje Kabul Oranı (2007) (Kabul edilen Proje /Sunulan Projelerin Toplamı) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Özel Sektör Kamu Kurumları STK TÜBĐTAK DPT AB Diğer Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Tablo YILINDA ALINAN ÖDÜLLER ÖĞRETĐM ÜYESĐ ADI ANABĐLĐM DALI ÖDÜL TÜRÜ YILI Not:Yayınlar için verilen teşvik ödülleri dikkate alınmamıştır. Tablo ĐMZALANAN VE DEVAM EDEN ULUSAL VEYA ULUSLARARASI ĐŞBĐRLĐĞĐ PROTOKOLLERĐ Kamu / Özel sektör / Sivil Toplum Kuruluşunun Adı Đşbirliği Protokolünün Adı Tablo PATENT/TESCĐL SAYILARI Yapılan Patent/Tescil Başvuru Yıllar 2007 Alınan Patent/Tescil Belgesi

22 22 Tablo ÖĞRENCĐ KULÜP/TOPLULUK FAALĐYETLERĐ Kulüp/Topluluk Adı 1 Dicle Kuş Topluluğu 2 Arkeoloji Topluluğu 3 Sosyal Bilimler Topluluğu 4 Türk Müziği Kulübü 5 Bilgisayar Kulübü 6 Fen Bilimleri Araştırma Kulübü 7 Öğrenci Bilimsel Araştırma Topluluğu 8 Dicle Üniversitesi Avrupa Öğrencileri Forumu 9 Dicle Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 10 Doğa Sporları Topluluğu 11 Toplum Gönüllüleri Topluluğu 12 Eğitim Gönüllüleri Topluluğu 13 Havacılık Kulübü 14 Felsefe Kulübü 15 Psikoloji Kulübü 16 Kimya Kulübü 17 Yoga Kulübü Üye Üyelik Oranı (%) Tablo BURSLU ÖĞRENCĐ SAYISI (YURTKUR üzerinden yürütülenler dışında) Bursu Veren Kurum (Başbakanlık, Vakıf vb.) 2007 Aylık Burs Alan Miktarı öğrenci (YTL) sayısı Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma V. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yoksul Hasta Öğrenci Derneği Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Adana Ticaret Odası Diyarbakır Ticaret Borsası D.Bakır Büyükşehir Belediyesi TOBB Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ZORLU Vakfı Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Özel Şahıslar Milli Eğitim Bakanlığı Diyarbakır Bağlar Belediyesi Tablo YURT-KUR DAN KREDĐ ALAN ÖĞRENCĐ SAYISI VE ORANI (Enstitüler dahil) Kredi Türü Öğrenim Kredisi Katkı Kredisi (Ort.) Miktarı (YTL) Kredi Alan Öğrenci Toplamdaki Oranı (%)

23 23 Tablo KREDĐ VE YURTLAR KURUMU NDAN KREDĐ ALAN ÖĞRENCĐ SAYISININ BĐRĐMLERE GÖRE DAĞILIMI 2007 (Lisans ve Önlisans Öğrencileri) AKADEMĐK BĐRĐMLER TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÖĞRENCĐ SAYISI KYK DAN KATKI KREDĐSĐ (HARÇ) ALAN ÖĞR. SAYISI VE YÜZDESĐ KYK DAN ÖĞRENĐM KREDĐSĐ ALAN ÖĞR. SAYISI VE YÜZDESĐ KYK DAN BURS ALAN ÖĞR. SAYISI VE YÜZDESĐ KYK DAN ÜNĐVERSĐTEMĐZ ARACILIĞIYLA BURS ALAN ÖĞR. SAYISI VE YÜZDESĐ Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Tablo YILINDA AVRUPA BĐRLĐĞĐ PROGRAMLARI ÇERÇEVESĐNDE YURTDIŞINDAN GELEN VE YURTDIŞINA GÖNDERĐLEN ÖĞRETĐM ÜYESĐ VE ÖĞRENCĐ SAYISI Programın Adı Yurtdışından Gelen Yurtdışına Giden Öğrenci Öğretim Üyesi Öğrenci Öğretim Üyesi Değişim Değişim Değişim Değişim

24 24 Socrates- Erasmus Leonardo Da Vinci Youth Tablo YURTDIŞINDAN GELEN VE YURTDIŞINA GĐDEN ÖĞRETĐM ELEMANI VE ÖĞRENCĐ SAYISI 2007 (ERASMUS DIŞINDA) Yurtdışından Gelen Yurtdışına Giden Süresi Gidilen Yer Ülkesi (Ay) Öğretim Elemanı/ Öğrenci/ Birimi Öğretim Elemanı/ Birimi Öğrenci/ Birimi Birimi Tablo EK UYGULAMALAR 2007 BĐRĐMLER Birimin Web Sayfası Ders Anketi Uygulaması Mezuniyet Sonrası Đstihdam Đzleme Programı Mezunlar Geri Bildirim Formu Uygulaması TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ VAR YOK VAR YOK VAR YOK VAR YOK

25 25 FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Tablo MEMNUNĐYET DURUMU 2007 Öğrenci Memnuniyeti (%) BĐRĐMLER Ders Genel TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK Akademik Personel Memnuniyeti (%) Đdari Personel Memnuniyeti (%) SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Tablo EĞĐTĐM-ÖĞRETĐME ĐLĐŞKĐN DĐĞER VERĐLER 2007 TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ Web Sayfası Olan Öğretim Üyesi- Öğretim Görevlisi Kitap/Ders Notu bulunan derslerin Đçerikleri özet şeklinde web sayfasında yayınlanan derslerin Hangi haftada hangi konuların okutulacağına ilişkin çizelgenin web sayfasında ilan edildiği derslerin Öğrenci Görüşme Saatlerini odasının kapısında ilan edip uygulayan öğretim Üyesi-Öğ. Gör. Okutman % % % % %

26 26 ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK SAGLĐK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Tablo ÖĞRENCĐLERE YÖNELĐK SOSYAL UYGULAMALAR 2007 Öğretim Yılı BĐRĐMLER Öğrenci Danışmanlığı Yapmakta Olan Öğretim Üyesi- Öğretim Görevlisi Başında Üniversite Tanıtım Programına Alınan Öğrencilerin Orta Öğretim Kurumlarına Yönelik Birim Tanıtım Etkinliklerinin Maddi Durum Tespiti Yapılan Öğrencilerin Kısmi Zamanlı Çalışmaya Đhtiyacı Olan Öğrencilerin TIP FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐYA GÖKALP EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK- MĐMARLIK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. ATATÜRK SAĞLIK DEVLET KONSERVATUVARI DĐYARBAKIR MESLEK YÜK.OK. ATATÜRK SAĞ.HĐZ.MESLEK Ulaşılabilen Mezunların Đş Bulan Mezunların SAYI % SAYI % SAYI % SAYI % SAYI % SAYI % SAYI %

27 27 YÜK.OK. BĐSMĐL MESLEK ÇERMĐK MESLEK ÇÜNGÜŞ MESLEK ERGANĐ MESLEK ŞIRNAK MESLEK CĐZRE MESLEK SAGLĐK BĐL. ENS FEN BĐL. ENST. SOSYAL BĐL. ENS Tablo BÜTÇE DURUMU (HAZĐNE YARDIMI+ÖZ GELĐRLER) YIL HAZĐNE YARDIMI ÖZ GELĐRLER (DÖNER SERMAYE HARĐÇ) 2007 TOPLAM Tablo FONKSĐYONEL VE EKONOMĐK SINIFLANDIRMA DÜZEYĐNDE 2007 YILI BÜTÇESĐ (YTL) Açıklama GENEL KAMU HĐZMETLERĐ SAVUNMA HĐZMETLERĐ KAMU DÜZENĐ VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ EKONOMĐK ĐŞLER VE HĐZMETLER ÇEVRE KORUMA HĐZMETLERĐ ĐSKAN VE TOPLUM REFAHI HĐZMETLERĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ DĐNLENME,K ÜLTÜR VE DĐN Personel Giderleri Sos.Güv. Kur. Devlet Primi Gid. Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderler i Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transfer - leri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam

28 28 HĐZMETLERĐ EĞĐTĐM HĐZMETLERĐ SOSYAL GÜVENLĐK VE SOSYAL YARDIM HĐZMETLERĐ GENEL TOPLAM Tablo ÖZ GELĐRLER Gelir Miktarı (1000YTL) Döner Sermaye 2007 Đkinci Öğretim Örgün Öğretim Kiralar Tezsiz Yüksek Lisans Yaz Okulu Sosyal Tesis Đş. Gel. Yükseköğretim Diğer Gel. Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Çeşitli Vergi Dışı Gelirler Diğer Gelirler 10.2 PERFORMANS DEĞERLENDĐRMESĐ Tablo PERFORMANS GÖSTERGELERĐ No Gösterge Ölçme (x) 3 (x) Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması; a) SAY, SÖZ, EA, DĐL puanların ortalamaları b) (Đlk % 10'luk ÖSS puan diliminden giren öğrenci sayısı / toplam giren öğrenci sayısı) x 100 [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden

29 29 4 (x) 5 (x) 6 (x) 7 (x) Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Öğrenci başına düşen ödenekler Öğretim üyesi başına düşen döner sermaye geliri Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı ortalaması)] / 2 [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Yükseklisans mezuniyet notlarının yüz üzerinde ortalaması)] / 3 a) Hazine ödeneği/öğrenci sayısı b) Öğrenci katkı payları geliri /öğrenci sayısı c) Özel gelirler / öğrenci sayısı d) Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / öğrenci sayısı e) Toplam bütçe / öğrenci sayısı Döner sermaye gelirleri / öğretim üyesi sayısı (Kadrolu idari personel sayısı /Kadrolu akademik personel sayısı) x (x) Đdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) akademik personele oranı Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı Kadrolu öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı Önlisans öğrenci oranı 13 Lisans öğrenci oranı a Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci oranı Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerin lisans öğrencilerine oranı Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı Önlisans programlarına kabul edilme oranı [(Đdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan sayısı) / Akademik personel sayısı)] x 100 Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim elemanı sayısı (Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 (Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x100 (Lisansüstü öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı ) x 100 (Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci sayısı)x100 (Đl dışından gelen öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 (Önlisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Önlisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı) x a Lisans programlarına kabul (Lisans programlarını kazanan

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı