NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI"

Transkript

1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no

2 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş Giriş.4 3.Yönetici Özeti 4 4.Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları..5 5.Birimin tarihçesi 6 6.Birimin organizasyon şeması 8 7.Özdeğerlendirme..11 Girdiler 11 Kurumsal nitelikler ve özellikler 13 Eğitim ve öğretim süreçleri 19 Araştırma ve geliştirme süreçleri 21 Uygulama ve hizmet süreçleri 25 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi...26 Yönetsel özelliklerin ( yapısal ) değerlendirilmesi 27 Yönetsel özelliklerin (davranışsal ) değerlendirilmesi 28 Çıktılar / Sonuçların Değerlendirilmesi..29 Yükseköğretim Misyonunun Başarma Performansının Değerlendirilmesi 27 8.Çevre Değerlendirme Çalışmaları SWOT (GZTF) Analizi 31 Özdeğerlendirme 31 Çevre Değerlendirmesi Ekler Performans göstergeleri tablosu Programlarının ders içerikleri 2

3 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendime ve Çalışma Grubu..5 Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendime ve Çalışma Programı.6 Tablo 3 Birim gelişim tablosu...7 Tablo 4 Şarköy Meslek Yüksekokulu Kurulu üye listesi..9 Tablo 5 Şarköy Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üye listesi..10 Tablo 6 Girdiler ( Kaynaklar ve Đlişkiler ) Değerlendirme Tablosu...11 Tablo 7 Birim Önlisans Programları Üniversite giriş puan ortalamaları 12 Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları.12 Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu 13 Tablo10 Kurumsal nitelikler veri tablosu 14 Tablo11 Akademik personel verileri.17 Tablo12 Birim 2007 yılı ağırlıklı hizmet alanı/ alanları..18 Tablo13 Eğitim ve Öğretim süreçleri değerlendirme tablosu.19 Tablo14 Mezun Öğrenci verileri 20 Tablo15 Birime bağlı bölüm ve programlar.20 Tablo16 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu 21 Tablo17 Bilimsel yayın ve etkinlik sayısı..22 Tablo18 Uygulama ve hizmet süreçleri değerlendirme tablosu.25 Tablo19 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu 26 Tablo20 Yönetsel özelliklerin ( yapısal ) değerlendirme tablosu...27 Tablo21 Yönetsel özelliklerin ( davranışsal) değerlendirme tablosu.28 Tablo22 Çıktılar / Sonuçların değerlendirme tablosu.29 Tablo23 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu 29 Şekil listesi Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması..8 3

4 1. Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu 2007 yılı kurumsal değerlendirme raporu belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır tarihinde 41 lı Kanun Hükmünde Kararname ile Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Şarköy Meslek Yüksekokulu Öğretim yılında Turizm ve Otelcilik ile Fermantasyon Programları ile faaliyete geçmiştir tarih ve 5467 sayılı Kanun ile bağlantısı değiştirilerek Trakya Üniversitesinden Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu olarak aktarıldı Eğitim Öğretim yılında gündüz ve Đ.Ö. 5 Programda toplam 653 öğrenci, 6 Öğretim Görevlisi ve 6 Đdari Personeli ile Eğitim ve Öğretime devam edilmektedir. Yüksekokulun kurucu müdürü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman ŞĐMŞEK yılları arası görev yapmıştır yılından itibaren Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Elman BAHAR Yüksekokul Müdürlüğünü yürütmektedir. Birimimiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup birimimizin eğitimöğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen birim kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Yrd.Doç. Dr.Elman BAHAR Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Şarköy, Mart Giriş 2.1. Dokümanın amacı o Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu 2007 yılı kurumsal değerlendirme raporunu sunmaktır. 3 Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi (2008) Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm no.1, 31, Mart 2008, 33 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). 4

5 4. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Yüksekokul Müdürlüğü ne rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Yüksekokul Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Yüksekokul Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Birim KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Birim KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program BAHAR Elman Yrd.Doç.Dr. Müdür Ziraat Fakültesi,Bahçe Bitkileri Bölümü ERGEN Halis U. Öğr.Gör. Müdür Yrd. Teknik Programlar Bölüm Başk. Aktaş Savaş Öğr.Gör. Müdür Yard. Đktisadi ve Đdari Programlar Bölüm Başk. ÖNAL Hasibe Yüksekokul Sekreteri ALTINGÖZ Savaş Fakülte Öğrenci Temsilcisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programı 2.sınıf öğrencisi 5

6 Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart 2008 Birim 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 30 Haziran 2008 Birim yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 30 Eylül 2008 Birim yılları stratejik planının teslimi 4 1 Aralık 2008 Birim yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 5. Birimin tarihçesi : Şarköy Meslek Yüksekokulu tarihinde 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur tarih ve 5467 sayılı Kanun ile bağlantısı değiştirilerek Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu olarak aktarıldı Eğitime başlandığı yılda Đktisadi ve Đdari Programlara bağlı olarak Turizm ve Otelcililik ile Teknik Programlara bağlı olarak Fermantasyon programı ile faaliyete geçmiştir. Yüksekokulun kurucu müdürü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman ŞĐMŞEK yılları arası görev yapmıştır yılından itibaren Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Elman BAHAR Yüksekokul Müdürlüğünü yürütmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda faaliyet gösteren bölüm ve programlar aşağıda tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim ve öğretim yıllarına ilişkin bilgi ile birlikte gösterilmiştir. Kuruluş yılında 70 öğrenci ve 3 Öğretim Elemanı ile öğretime başlayan Meslek Yüksekokulumuz 2007 yılı sonu itibarı ile toplam 7 Öğretim Elemanı ile 653 öğrenciye hizmet vermiştir. 6

7 Tablo 3 Birim gelişim tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümü Turizm ve Otel Đşletmeciliği Turizm ve Otel Đşletmeciliği ( Đ.Ö.) Muhasebe Teknik Programlar Bölümü Seracılık Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Birim organizasyon şeması Meslek Yüksekokulumuz 2007 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir yılı sonu itibarı ile Meslek Yüksekokulumuzda Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümünde Turizm ve Otel Đşletmeciliği, Turizm ve Otel Đşletmeciliği ( Đ.Ö.) ve Muhasebe Programı ile Teknik Programlar Bölümünde Seracılık ve Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Programlarında faaliyet göstermiş olup, Ön lisans düzeyinde 5 (birinci ve ikinci öğretim ) Program ile hizmet verilmiştir sayılı yasa gereğince kurulan Meslek Yüksekokulu Kurulu 2007 yılında 2 kez,meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu ise 2007 yılında 35 kez toplanmıştır. Kurul üyelerinin listesi 2007 yılı sonu itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. 7

8 Şekil 1 BĐRĐM ORGANĐZASYON ŞEMASI AKADEMĐK ORGANLAR ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ PROGRAMLAR TEKNĐK PROGRAMLAR TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ PROGRAMI SERACILIK PROGRAMI TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ PROGRAMI ( Đ.Ö.) ( Đ.Ö.) ŞARAP ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE BAĞCILIK PROGRAMI MUHASEBE 8

9 Tablo 4 Şarköy Meslek Yüksekokulu Akademik Kurulu üye listesi isim Bölüm Đdari görev Meslek Yüksekokulu dışı idari görev 1 Yrd.Doç.Dr.Elman BAHAR Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 2 Öğr.Gör. Halis U.ERGEN Đkt.ve idari Prog. 3 Öğr.Gör. Savaş AKTAŞ Đkt.ve idari Prog. Müdür Akademik Kurul Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Müdür Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başkanı Staj Komisyonu Başk. Yemek Kömisyonu Başk. Müdür Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Đkt.veĐdariProg.Bölüm Başk. Staj Komisyonu Üyesi Üniversite Senato Üyesi 4 Öğr.Gör. Bekir ŞĐMŞEK Đkt.ve idari Prog. Yönetim Kurulu Üyesi Đkt.ve Đdari Prog.Bölüm Başk. Yard. 5 Öğr.Gör. Buket SERĐN ORHAN 6 Teknik Prog. Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başk.Yard. Staj Komisyonu Üyesi Yemek Komisyonu Üyesi 9

10 Tablo 5 Şarköy Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üye listesi isim Bölüm Đdari görev Meslek Yüksekokulu dışı idari görev 1 Yrd.Doç.Dr.Elman BAHAR Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 2 Öğr.Gör. Halis U.ERGEN Đkt.ve idari Prog. 3 Öğr.Gör. Savaş AKTAŞ Đkt.ve idari Prog. Müdür Akademik Kurul Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Müdür Yard. Akademik Kurul Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başkanı Staj Komisyonu Başk. Yemek Kömisyonu Başk. Müdür Yard. Akademik Kurul Üyesi Yönetim Kur.Üyesi Đkt.veĐdariProg.Bölüm Başk. Staj Komisyonu Üyesi Üniversite Senato Üyesi 4 Öğr.Gör. Bekir ŞĐMŞEK Đkt.ve idari Prog. Akademik Kurul Üyesi Yönetim kurulu Üyesi Đkt.ve Đdari Prog.Bölüm Başk. Yard. 5 Öğr.Gör. Buket SERĐN ORHAN Teknik Prog. AkademikKurul Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başk.Yard. Staj Komisyonu Üyesi Yemek Komisyonu Üyesi 10

11 7. Öz değerlendirme : Girdiler : Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği;

12 Tablo 7 Birim Ön lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Puan türü En az puan ortalaması En fazla puan ortalaması Yerleştirilen öğrenci sayısı Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümü Turizm ve Otel Đşlet. Prog. Eşit Ağırlıklı 234, , Turizm ve Otel Đşlet (Đ.Ö.) Prog. Eşit Ağırlıklı 226, , Muhasebe Eşit Ağırlıklı 51,079 ( Mes.Lis.Dik.Geç. P.) ( Mes.Lis.Dik.Geç. P.) 36 Teknik Bölümü Programlar Seracılık Programı Eş ağırlıklı 185, , Şarap Üretim Tekn.ve Bağcılık Programı sal 212, , Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümü Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Turizm ve Otel Đşlet. Prog. 80 3,17 Turizm ve Otel Đşlet (Đ.Ö.) Prog. 79 3,21 Muhasebe 36 3,64 Teknik Bölümü Programlar Seracılık Programı 48 3,07 Şarap Üretim Tekn.ve Bağcılık Programı 25 3,01 12

13 Kurumsal nitelikler ve özellikler Bu kısımda 2007 yılı birim kurumsal değerlendirme notları özet olarak aşağıdaki tabloda sayı olarak verilecektir. Ek olarak kurumsal nitelikler ve özelliklerin genel bir değerlendirmesi kısaca yapılacaktır. Ayrıca performans göstergeleri tablosunda yer alan kaynaklara ilişkin veriler kısaca özetlenecektir. Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 Değerlendirme notu 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 2 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 5) Çalışanların kadınerkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 3 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3.5 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 3 i) Kampus alanı; 3 ii) Toplam kapalı alan; 3 iii) EğitimÖğretim ve Araştırma; 3 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 3 13

14 Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 653 Lisans öğrenci sayısı Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı 653 Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı II Öğretim elemanı sayıları Profesör Doçent Yardımcı doçent 2 Öğretim görevlisi 6 Okutman Uzman Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı 2 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 8 Toplam öğretim elemanı sayısı 8 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 5 Sözleşmeli personel Diğer personel 3 Toplam idari personel sayısı 8

15 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 40 Diğer öğretim elemanları 38 Tüm öğretim elemanları 39 Đdari personel 35 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 2 Tüm öğretim elemanları 2 Đdari personel 4 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 18 Diğer öğretim elemanları 12.6 Tüm öğretim elemanları 14 Đdari personel 12.8 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması Yüksek Lisans VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Đktisadi ve Đdari Programlar ( 1Turizm ve Otel Đşlet.,2.Turizm ve Otel Đşlet. Đ.Ö., 3 Muhasebe 3 Program Alan 2: Teknik Programlar ( 1 Seracılık, 2 Şarap Üretim Tekn.ve Bağcılık 2 Program IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı 2 Program sayısı 5

16 ABD sayısı X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı 3 Önlisans mezun sayısı 2 Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı 16

17 Tablo 11 Akademik personel verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Alanı Bilim Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 BAHAR Elman Yrd.Doç. Dr. Ziraat Fak. Bahça Bitk. Bağ Yetiştiriciliği ve ıslahı Müdür Ak.Kurul Bşk Yön.Kur.Başk. Üniversite Senato Üyesi 2547 lı Kanun un 20b mad.müdür olarak atanmıştır. 2 KÖKLÜ Gassan Doç. Dr. ira Fak. Bitki Koruma Fitapotoloji Ziraat Ormancılık ve Fitopatoloji ve Entomoloji 2547 sayılı kanun un 13/b/4 ile Ziraat Fak. Bitki Koruma bölümünden görevlendirilmiştir 3 ERGEN Ulubey Halis Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Muhasebe Đşletme ve Müdür Yard. Ak. Kur. Üyesi Teknik Prog.Böl.Başkanı StajKomis.Başk. Yemek Kom.Başk 4 Müdür Yard. AKTAŞ Savaş Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Turizm ve Otel Đşletmeciliği Ak. Kur. Üyesi Yön.Kur.Üyesi Đk.ve Đdari Prog.Böl.Başkanı Staj Komis. Üyesi 5 ŞĐMŞEK Bekir Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Turizm ve Otel Đşletmeciliği Akademik Üyesi Yönetim Üyesi Kurul kurulu Đkt.ve Prog.Bölüm Yard. Đdari Başk. 17

18 Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 6 ORHAN AkademikKurulÜyesi SERĐN Buket Öğr.Gör. Teknik Prog. Örtü Yetiş. Altı YönetimKur. Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başk.Yard. Staj Komis. Üyesi Yemek Kom. Üyesi 2 ÖZDÜVEN Fatma Öğr.Gör Teknik Prog. Örtü Yetiş. Altı 2547 sayılı kanun un 13/b/4 ile Hayrabolu Meslek Yüksekokuluna görevlendirilmiştir. 3 CĐNNĐOĞLU Hasan Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Turizm ve Otel işletmeciliği 2547 sayılı kanun un 13/b/4 ile Tekirdağ Meslek Yüksekokuluna görevlendirilmiştir Tablo 12 Birim 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No 1 BĐLĐM TEMEL ALANI Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 653 %100 8 %100 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

19 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam 653 %100 8 %100 Eğitim ve öğretim süreçleri Bu kısımda 2007 yılı birim kurumsal değerlendirme notları özet olarak aşağıdaki tabloda sayı olarak verilecektir. Ek olarak eğitim ve öğretim süreçlerinin genel bir değerlendirmesi kısaca yapılacaktır. Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 3 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 3 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 3 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 3 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 3 14) Programların ilgili ulusal ve uluslar arası programlarla uyumundaki yeterliliği; 3 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 3 19

20 Performans göstergesi tablosunda mezun öğrenciler ile ilgili sonuçlar kısaca özetlenir ve aşağıdaki tabloda olduğu üzere mezun öğrenci sayıları verilir. Tablo 14 Mezun öğrenci verileri 2007 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 209 Lisans mezun öğrenci sayısı Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı 209 Birimde her bir bölüm için her düzeyde mevcut programlar hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda olduğu gibi verilir. Đkinci öğretim programları da tabloda belirtilir. Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2007 yılı öğrenci sayısı Đktisadi ve Đdari Prog.Bölümü Önlisans Turizm ve Otel Đşlet Turizm ve Otel Đşlet (Đ.Ö.) Muhasebe Teknik Prog.Böl. Önlisans Seracılık Şarap Üret.Tekn.ve Bağcılık Toplam sayı 5 Toplam sayı

21 Araştırma ve geliştirme süreçleri Bu kısımda 2007 yılı birim kurumsal değerlendirme notları özet olarak aşağıdaki tabloda sayı olarak verilecektir. Ek olarak girdilerin genel bir değerlendirmesi kısaca yapılacaktır. Ayrıca performans göstergeleri tablosunda yer alan kaynaklara ilişkin veriler kısaca özetlenecektir. Tablo 16 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 3 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 3 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 3 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 3 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 3 7) Uluslar arası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 3 8) Uluslar arası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 3 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 3 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 3 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 3 12) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğimöğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 3 13) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; ) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 3 16) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; 3 21

22 Tablo 17 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları A. Uluslar arası hakemli bilimsel makaleler (toplam) 1. ISI atıf dizininde yer alan makaleler (toplam) 1.a. ISI SCI atıf dizininde yer alan makaleler 1.b. ISI SSCI de yer alan makaleler 1.c. ISI AHCI de yer alan makaleler 2. Diğer atıf dizinleri (Örneğin Google Scholar, Scopus) ve bilimsel yayın veri tabanlarında (Örneğin Medline, Compendex, Academic Search), Ingenta, vb. yer alan makaleler 3.a Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler 3.b Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan diğer ülke ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler B. Ulusal hakemli bilimsel makaleler (toplam) 4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler (toplam) 4.a. ISI da dizinlenmiş makaleler 4.b. Diğer uluslar arası dizinlerde dizinlenmiş makaleler 4.c. ULAKBĐM veri tabanlarında dizinlenmiş makaleler 4.d. Hiçbir dizinde dizinlenmemiş makaleler C. Bilimsel tam metin basılmış bildiriler (toplam) 5. Uluslar arası bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler 6. Ulusal bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler D. Bilimsel sunumlar (toplam) 7. Uluslararası bildiriler(tam metin basılı olmayan) 8. Ulusal bildiriler (tam metin basılı olmayan) 2007 E. Bilimsel kitap bölümleri (toplam) 9. Uluslar arası kitaplarda yer almış bölümler 10. Ulusal kitaplarda yer almış bölümler F. Bilimsel kitaplar (toplam) 11. Uluslar arası kitaplar (ders kitapları hariç) 12. Ulusal kitaplar (ders kitapları hariç) G. Bilimsel proje yayınları (araştırma raporları) (toplam) 13. Uluslararası bilimsel araştırma proje yayınları 14. Ulusal bilimsel proje yayınları

23 H. Dergi yayın tecrübesi (toplam) 15. Uluslararası bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) 16. Ulusal bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) I. Bilim ve teşvik ödülleri (toplam) 17. Uluslararası bilim ve teşvik ödülleri 18. Ulusal bilim ve teşvik ödülleri (TUBĐTAK, TUBA Ödülleri dâhil) J. Araştırma projeleri (toplam) 19. Uluslar arası araştırma ve uygulama projeleri 20. Ulusal araştırma ve uygulama projeleri K. Çalışma grubu üyelikleri (toplam) 21. Uluslar arası komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık 22. Ulusal komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık L. Bilimsel toplantı düzenleyiciliği (toplam) 23. Uluslar arası bilimsel toplantı düzenleme koordinatörlüğü 24. Ulusal Toplantı düzenleme koordinatörlüğü M. Tez danışmanlığı (toplam) 25. Tez danışmanı olarak bitirilmiş doktora tezleri 26. Tez danışmanı olarak devam etmekte olan doktora tezleri 27. Tez danışmanı olarak bitirilmiş yüksek lisans tezleri 28. Tez danışmanı olarak devam etmekte olan yüksek lisans tezleri 29. Tez danışmanı olarak bitirilmiş bitirme tezleri 30. Tez danışmanı olarak devam etmekte olan bitirme tezleri N. Bilimsel danışmanlık hizmetleri (toplam) 31.a. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt içi 31.b. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt dışı O. Tez yayınları 32.a. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt içi 32.b. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt dışı

24 P. Patentler 33. Alınmış olan patentler Q. Eğitim öğretim amaçlı yayınlar (toplam) 34 Üniversite ders kitabı 35. Diğer okul ders kitabı 36. Kitap dışındaki diğer üniversite ders malzemeleri 37. Kitap dışındaki diğer okul ders malzemeleri R. Toplumu geliştirme amaçlı yayınlar (toplam) 38. Diğer kitaplar 39. Gazete yazıları 40 Dergi yayınları 41 TV yayınları 42 Diğer toplum amaçlı yayınlar 24

25 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Bu kısımda 2007 yılı birim kurumsal değerlendirme notları özet olarak aşağıdaki tabloda sayı olarak verilecektir. Ek olarak uygulama ve hizmet süreçlerinin genel bir değerlendirmesi kısaca yapılacaktır. YÖDEK uygulama ve hizmet süreçlerinin kavram olarak açıklamasını vermemiştir. Bu nedenle hangi tür faaliyetlerin uygulama ve hizmet olarak tanımlanması gerektiği konusunda bir açıklık yoktur. Birim temelinde de uygulama ve hizmet faaliyetlerinin tanımlanmasında farklılıklar olması beklenmektedir. Tablo 18 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 3 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 3 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği; 3 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 3 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 3 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 3 9) EğitimÖğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 3 10) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 3 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; ) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 3 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 3 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 3 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 3 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; 3 25

26 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Bu kısımda Birimler, Birim yönetimi, personeli ve öğrencilerine 2007 yılında sunulmuş olan idari ve destek hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak değerlendirme notlarını aşağıdaki tabloda olduğu gibi sunacaklardır. Ek olarak kısa bir değerlendirme özeti yapılacaktır. Tablo 19 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Personel Đşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 2) Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 3 4) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; 3 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 6) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; 3 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 3 12) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; 3 26

27 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Bu kısımda 2007 yılı birim kurumsal değerlendirme notları özet olarak aşağıdaki tabloda sayı olarak verilecektir. Ek olarak yapısal yönetsel özelliklerin genel bir değerlendirmesi kısaca yapılacaktır. Tablo 20 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Değerlendirme tablosu 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 3 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 3 3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 3 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 3 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 3 6) Đş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 3 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 3 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 3 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 3 10) Đnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 3 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 3 12) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; 3 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 3 27

28 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Bu kısımda 2007 yılı birim kurumsal değerlendirme notları özet olarak aşağıdaki tabloda sayı olarak verilecektir. Ek olarak davranışsal yönetsel özelliklerin genel bir değerlendirmesi kısaca yapılacaktır. Personel ve öğrenci memnuniyet anketleri geniş kapsamlı alt yapı çalışmaları gerektirdiğinden 2008 yılında yapılmayacaktır. Tablo 21 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; 3) Đdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 3 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 3 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 3 8) Đdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 3 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 3 10) Đş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 3 28

29 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Bu kısımda 2007 yılı birim kurumsal değerlendirme notları özet olarak aşağıdaki tabloda sayı olarak verilecektir. Ek olarak çıktıların ve sonuçların genel bir değerlendirmesi kısaca yapılacaktır. Bu kısımda değerlendirme notları, normal şartlarda ilgili tablolardaki başlıklar altında verilmiş olan değerlendirme notlarının ortalaması alınarak yapılacaktır. Tablo 22 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; 3 2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği 3 3) Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 6) Đdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Bu kısımda 2007 yılı birim kurumsal değerlendirme notları özet olarak aşağıdaki tabloda sayı olarak verilecektir. Ek olarak yükseköğretim misyonunu başarma performansının genel bir değerlendirmesi kısaca yapılacaktır. Bir çok alanda olduğu üzere YÖDEK bu alanda değerlendirme notlarının verilmesinde ilgili kavramlara açıklık getirmemiştir. Bu nedenle birimlerimiz kendi yorumlarına dayalı olarak değerlendirme yapacaklardır. Tablo 23 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1. Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 3 2. Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 3 3. Kendi misyonuna uygunluğu; 3

30 8 Çevre Değerlendirme Çalışmaları Bu kısımda 2007 yılı birim faaliyetlerini ilgilendiren alanlarda kısa bir çevre değerlendirmesi verilmiş olan 7 adet başlık altında yapılacaktır. Bu kısımda değerlendirme notu verilmeyecektir. 1. Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi 2. Mezunlar ile Đlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi 3. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile Đlişkilerin Değerlendirilmesi 4. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile Đlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi 5. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi 6. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi 7. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi 30

31 Öz değerlendirme : 9. SWOT (GZFT) ANALĐZĐ Girdiler GÜÇLÜ YÖNLERĐMĐZ : Şarköy ilçesinin coğrafi konumunun sağladığı avantajlar Mevcut Akademik ve Đdari Kadronun mesleki deneyimi açısından nitelikli olması Çalışan Personelin özenli çalışması Mevcut Programların güncel ve piyasalarda ihtiyaç duyulan bölümler olması Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışı Yönetimin yenilikçi olması Derslerin uygulamalı olarak işlenmesini sağlayan atölye, laboratuar, teknolojik araç gereçlerine sahip olması Bilgisayar Laboratuarının ve internet bağlantısının sürekli öğrencilere hizmet sunuyor olması Yerel yönetim,sivil toplum örgütleri ve halkın eğitime vermiş olduğu destek. Dersliklerde projeksiyon cihazının kullanılıyor olması Şarköy ün Marmara bölgesinde turizmde önde gelen ilçelerden olması Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Programı nın Türkiye de bir ilk olması ve ilçede çok sayıda Şarap üretim tesisinin bulunması dolayısıyla, öğrencilerin zorunlu stajlarını bu tesislerde yapıp Tecrübe kazanmaları Öğrenci sayılarının beklenen düzeyde olması ZAYIF YÖNLERĐMĐZ : Yüksekokul binasının eğitim öğretim amaçlı yapılmamış ve kendimize ait olmaması Fiziki koşulların öğrencilerin Sosyal ve Kültürel gelişmelerine yanıt verecek yeterlilikte olmaması Kadrolu Öğretim Elemanı ve Đdari personel sayısının yetersiz olması Sınavsız geçiş sistemiyle gelen öğrencilerin kalitesinin yetersizliği Đl dışı staj denetimlerinin kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamaması Đngilizce hazırlık eğitiminin olmaması Danışman öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması 31

32 Bilgisayar laboratuarında yeterli sayıda bilgisayar olmaması ve teknolojinin gerisinde kalması Kütüphanedeki kitap sayısının yetersiz olması Bazı programlarda öğretim üyesinin olmaması yada eksik olması Uygulama alanlarının yeteli olmaması Okulun kendine ait döner sermaye işletmesinin bulunmaması Mezunlarla iletişimin istenilen düzeyde olmaması Okul sanayi işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması Çevre Değerlendirmesi : FIRSATLARIMIZ: AB Müzakere süresince eğitim standartlarının yükseltilmesi çalışmaları Tüm alanlarda hızlı gelişmeler nedeniyle artan ara eleman ihtiyacı 2547 ve 5018 sayılı kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarının başlatılması Şarköy ilçesinin Đstanbul gibi büyük metropole yakın olması Yüksekokulumuzun kongre turizmine uygun bir turizm bölgesinde yer alması Mezun öğrencilerin dikey geçiş sınavlarına girişte talebin artması Okulumuz öğrencilerinin alanlarında öncü firmalarda staj yapıyor olması Şarap üretim işletmelerinin ve bağcılığın bölgede gelişmiş olması ve öğrencilerin bu işletmelerde stajlarını yapıyor olması Trakya bölgesinde okulumuzdaki programlara olan talep Şarköy de sivil toplum örgütlerinin ve halkın eğitime verdiği destek Öğrencilerin barınma ve beslenme sorunlarının olmaması Yörede programlara uygun uygulama alanlarının bulunması Bölgede programlara uygun meslek lisesinin olması TEHDĐTLERĐMĐZ : Bütçe olanaklarının yetersizliği Sınavsız geçiş sisteminin devam etmesi ve orta öğretim düzeyinde eğitim kalitesinin giderek düşmesi Bazı programlarda uygun staj yerlerinin bulunmaması 32

33 Piyasa koşulları nedeni ile mezunlarımızın iş bulmakta zorlanması Öğretim elemanlarının maaş ve ders ücretlerinin düşük olması Öğretim elemanlarının ve ücretlerinin düşüklüğünden dolayı Üniversiteye nitelikli öğretim görevlisi çekememek Yüksekokulumuzda bazı programlarda yeterli sayıda kadrolu Öğretim Elemanının olmayışı Öğretim Görevlilerinin yüksek lisans ve doktora yapamamaları Akademik Personel alımına kısıtlamalar getirilmesi Atölye ve Laboratuarların teknolojinin gerisinde kalması ve malzeme eksikliği Turizm Programı için gerekli olan uygulama otelinin yapılmaması 33

34 YÖDEK Performans göstergelerinin hesaplanmasında öğrenciler ile ilgili veriler akademik yılı diğer tüm veriler ise 2007 takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır. Tablo 5 YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no. 1.0 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU No Gösterge Ölçme yöntemi Birimi Değeri 1 Önlisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm öğrencilerin niteliği 2 (x) Lisans programlarına yerleşen öğrencilerin niteliği Lisans programlarına öğrencilerin niteliği Lisans programlarına öğrencilerin niteliği Lisans programlarına öğrencilerin niteliği yerleşen yerleşen yerleşen 3 (x) Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması Toplamortaöğretim başarı puanları=1935 Toplam öğrenci sayısı= ÖSS SAY1 ile yerleştirilen öğrencilerin sayısal yerleştirme puanlarının ortalamaları Puan ortalamaları toplamı= Toplam öğrenci sayısı= 2.2. ÖSSSAY2 ile yerleştirilen öğrencilerin sayısal yerleştirme puanlarının ortalamaları Puan ortalamaları toplamı= Toplam öğrenci sayısı= 2.8. ÖSS SAY 1 puanına göre yerleştirilen öğrencilerden sayısal puan sıralamasında ilk %10 luk dilime giren öğrenci sayısı / Toplam sayısal grubundaki öğrenci sayısı) x 100 Đlk % luk dilime giren öğrenci sayısı= Toplam sayısal öğrenci gurubundaki öğrenci sayısı= 2.9. ÖSSSAY 2 puanına göre yerleştirilen öğrencilerden sayısal puan sıralamasında ilk %10 luk dilime giren öğrenci sayısı / Toplam sayısal grubundaki öğrenci sayısı) x 100 Đlk % luk dilime giren öğrenci sayısı= Toplam sayısal öğrenci gurubundaki öğrenci sayısı= 3.1. { [sal programa kabul edilenler için sal LES puanlarının yüz üzerinden (LES 80 üzerinden olduğu için puanlar 1.25 ile çarpılacak) ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] } / 2 sal LES Puanları toplamı= LES Puan ortalaması= Öğrenci sayısı= sal LES Puan ortalaması= 3.17

35 4 (x) Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Lisans mezuniyet not toplamı= Lisans mezuniyet not ortalaması= 4.1. { [sal programa kabul edilenler için sal LES puanlarının yüz üzerinden (LES 80 üzerinden olduğu için puanlar 1,25 ile çarpılacak) ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]}/3 sal LES Puanları toplamı= LES Puan ortalaması= Öğrenci sayısı= sal LES Puan ortalaması= Lisans mezuniyet not toplamı= Lisans mezuniyet not ortalaması= Yüksek lisans mezuniyet not toplamı= Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması= 5 Bütçe Ödenekleri 5.1. Personel Giderleri YTL (x) Bütçe Ödenekleri 5.2. Sosyal güvenlik Giderleri YTL Bütçe Ödenekleri 5.3. Mal ve hizmet Giderleri YTL Bütçe Ödenekleri 5.4. Cari transfer Giderleri YTL Bütçe Ödenekleri 5.5. Sermaye Giderleri YTL Bütçe Ödenekleri Eğitim Giderleri YTL Bütçe Ödenekleri Sağlık Giderleri YTL Bütçe Ödenekleri Teknolojik Araştırma Giderleri YTL Bütçe Ödenekleri Spor Giderleri YTL Bütçe Ödenekleri 5.6. Toplam Bütçe Giderleri YTL Öğrenci başına düşen ödenekler Öğrenci başına düşen ödenekler 6.1. Hazine ödeneği (Đleri teknoloji payı hariç)/ Toplam öğrenci (hazırlık sınıfı, önlisans, lisans, lisansüstü, özel öğrenci, bilimsel hazırlık) sayısı Hazine ödeneği= Toplam öğrenci sayısı= 6.2. Öğrenci katkı payları geliri ( öğrenim kredisi dâhil birinci öğretim, ikinci öğretim, lisansüstü öğrenci, özel öğrenci, yaz okulu, açık öğretim, uzaktan eğitim, bilimsel hazırlık, SUNY üniversite payı) / Toplam öğrenci sayısı Öğrenci katkı payları geliri= Toplam öğrenci sayısı= 211 * Đkinci öğretim ve yaz okulu gelirleri ile öğrenci sayıları dikkate alınmıştır. YTL YTL

36 7 (x) Öğrenci başına düşen ödenekler 6.3. Özel gelirler (yurt, yemek, kira, nakit bağış, şartname ve benzeri; saymanlıklara gelir kaydedilen, muhasebe kayıtlarına giren her türlü gelir) / Toplam öğrenci sayısı Öğrenci başına düşen ödenekler Özel gelirler toplamı= Toplam öğrenci sayısı= 6.4. Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / Toplam öğrenci sayısı Döner sermaye geliri= Toplam öğrenci sayısı= Öğrenci başına düşen ödenekler 6.5. Toplam bütçe (yukarıdakilerin toplamı) / Toplam öğrenci sayısı Öğretim elemanı (Prof., Doç., Yrd.Doç., Öğr.Gör., Araş.Gör., Okutman, Uzman) başına düşen döner sermaye geliri (Ciro) 8 Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri (ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleştirilen ve ilgili üniversitenin payına düşen gelir göz önüne alınacak, diğer proje ortaklarının gelirleri hesaba katılmayacaktır.) Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri (ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleştirilen ve ilgili üniversitenin payına düşen gelir göz önüne alınacak, diğer proje ortaklarının gelirleri hesaba katılmayacaktır.) Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri (ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleştirilen ve ilgili üniversitenin payına düşen gelir göz önüne alınacak, diğer proje ortaklarının gelirleri hesaba katılmayacaktır.) Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri (ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleştirilen ve ilgili üniversitenin payına düşen gelir Toplam bütçe= Toplam öğrenci sayısı= 211 Döner sermaye gelirleri ( ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleşen proje, danışmanlık, deney v.b. gelirler KDV hariç) / Öğretim elemanı sayısı Döner sermaye gelirleri= Öğretim elemanı sayısı= 8.1. Đleri teknoloji projeleri gelirleri / Öğretim üyesi sayısı Đleri teknoloji projeleri geliri= Öğretim üyesi sayısı= 8.2. Bilimsel araştırma projelerine ayrılan döner sermaye katkı payı gelirleri/ Öğretim üyesi sayısı Döner sermaye katkı payı gelirleri= Öğretim üyesi sayısı= 8.3. TÜBĐTAK proje gelirleri üniversite payı / Öğretim üyesi sayısı Üniversite payı= Öğretim üyesi sayısı= 8.4. Uluslararası proje gelirleri üniversite payı / Öğretim üyesi sayısı Üniversite payı= Öğretim üyesi sayısı= YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL Veri Yok Veri Yok

37 göz önüne alınacak, diğer proje ortaklarının gelirleri hesaba katılmayacaktır.) Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri 8.5. Diğer kamu finanslı proje ödeneği gelirleri / Öğretim üyesi sayısı YTL (ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleştirilen ve ilgili üniversitenin payına düşen gelir göz önüne alınacak, diğer proje ortaklarının gelirleri hesaba katılmayacaktır.) Proje ödeneği gelirleri= Öğretim üyesi sayısı= Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri 8.6. Diğer proje gelirleri üniversite payı / Öğretim üyesi sayısı YTL (ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleştirilen ve ilgili üniversitenin payına düşen gelir göz önüne alınacak, diğer proje ortaklarının gelirleri hesaba katılmayacaktır.) Diğer proje gelirleri üniversite payı= Öğretim üyesi sayısı= Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri (ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleştirilen ve ilgili üniversitenin payına düşen gelir göz önüne alınacak, diğer proje ortaklarının gelirleri hesaba katılmayacaktır.) 8.7. Toplam araştırma geliştirme gelirleri (yukarıdakilerin toplamı) / Öğretim üyesi sayısı Toplam araştırma gelirleri= Öğretim üyesi sayısı= YTL 9 (x) Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı Kadrolu idari personel (657 sayılı Kanuna tabi olan personel ve daimi statüdeki işçiler) sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı Kadrolu idari personel sayısı= 5 5/6=0.83 Kadrolu akademik personel sayısı= 6 10 Đdari personelin kadrolu akademik personele oranı Đdari personelin (Kadrolu, sözleşmeli (657/4b) ve hizmet alınan) sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı 8/6=1.33 Toplam idari personel sayısı= 8 Kadrolu akademik personel sayısı= 6 11 Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı Öğrenci sayısı= /6=102 Kadrolu öğretim üyesi sayısı= 6 12 (x) Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı Öğrenci sayısı= 611 Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı= 5 611/5= Kadrolu toplam öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, Öğrenci sayısı / Kadrolu toplam öğretim elemanı sayısı (35 md. ve ÖYP dâhil) 611/8=76

38 uzman) başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı= 611 Kadrolu toplam öğretim elemanı sayısı=8 14 Hazırlık sınıfı öğrenci oranı (Hazırlık sınıfı öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Hazırlık sınıfı öğrenci sayısı= Toplam öğrenci sayısı= 15 Önlisans öğrenci oranı (Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Önlisans öğrenci sayısı= 611 Toplam öğrenci sayısı= Lisans öğrenci oranı (Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci oranı 18 Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerin lisans öğrencilerine oranı 19 Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı 20 Önlisans programlarına yerleşme oranı (ÖSYM den temin edilebildiği durumlarda hesaplanacaktır.) 21 Lisans programlarına yerleşme oranı 22 (x) (ÖSYM den temin edilebildiği durumlarda hesaplanacaktır.) Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı Lisans öğrenci sayısı= Toplam öğrenci sayısı= (Lisansüstü öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Lisansüstü öğrenci sayısı= Toplam öğrenci sayısı= Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci sayısı Lisansüstü öğrenci sayısı= Toplam öğrenci sayısı= (Đl dışından gelen öğrencilerin sayısı (Aile ikametgâh adresleri il dışı olanlar) / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Đl dışından gelen öğrenci sayısı= 575 Toplam öğrenci sayısı= 611 (Önlisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Tercihleri arasında ilgili önlisans programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 Önlisans programlarını kazanan öğrenci sayısı= Önlisans programlarına başvuran öğrenci sayısı= (Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı/ Tercihleri arasında ilgili lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı= Lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı= (Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yüksek lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı) x100 Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı= Yüksek lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı= % /611x100= %94

39 23 Doktora programlarına kabul edilme oranı 24 Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı 25 (x) Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 26 Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı= Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı= (Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı) x 100 Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı= Toplam lisans öğrenci sayısı= (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci sayısı= Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı (Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı ) x 100 Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı= Toplam doktora öğrenci sayısı= (Toplam Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x 100 Toplam Yabancı uyruklu öğrenci sayısı= Toplam öğrenci sayısı= (Yan dala izin veren lisans programların sayısı / Toplam lisans programlarının sayısı) x100 Yan dala izin veren lisans programların sayısı Toplam lisans programlarının sayısı (Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program sayılarının toplamı / Toplam lisans program sayısı) x 100 Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program sayılarının toplamı= Toplam lisans program sayısı= (Çift ana dala izin veren lisans programların sayısı / Toplam lisans program sayısı) x100 Çift ana dala izin veren lisans programların sayısı= Toplam lisans program sayısı= (Her bir programın izin verdiği çift ana dal program sayılarının toplamı / Toplam lisans programlarının sayısı) x 100 Her bir programın izin verdiği çift ana dal program sayılarının toplamı= Toplam lisans programlarının sayısı= (Yan dal lisans öğrenci sayısı / Toplam lisans

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 YILI STRATEJĐK PLANI Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Temmuz 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Eylül 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011-2013 Kurumsal Değerlendirme Verileri İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE A. GENEL GÖSTERGELER NO 2011 2012 2013 1 Öğrenci Sayıları 2 Personel Sayıları A.1.1 Önlisans Öğrenci Sayısı

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2011 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2011 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2011 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM Hazırlayanlar Prof. Dr. Ekrem ERDEM Erciyes

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM Hazırlayanlar Prof. Dr. Ekrem ERDEM Erciyes

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Eylül 2009 2. İçindekiler, tablo, şekil listeleri İçindekiler

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011-2012 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...10

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A. Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Çorlu, Tekirdağ, Eylül 2009 1 İçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. Enstitümüz 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, 2007 Yılı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Nisan 2008 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM Hazırlayanlar Prof. Dr. Ekrem ERDEM Erciyes

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER (KAYNAKLAR VE ĐLĐŞKĐLER)... 2 A) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 2 TEKĐRDAĞ 2009 Đçindekiler 1. SUNUŞ 4 2. GĐRĐŞ 5 2.1. Dokümanın Amacı 5 2.2. Dokümanın

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35:

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde işe yerleşme oranı 35.2 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Mayıs 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECİ... 3 3. BELİRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı. Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı. Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.0 Tekirdağ, Mayıs 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil listeleri 2 3.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 28 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1.; Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Başkanlığı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1.Sürüm 2009 YILI Đçindekiler listesi SUNUŞ.. 3 GĐRĐŞ..... 4 YÖNETĐCĐNĐN ÖZETĐ. 4 KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORUNUN PLANLAMA GEREKSĐNĐMĐ..

Detaylı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 25.1 Yan dala izin veren lisans programlarının /toplam lisans programlarının 18/57 31,57 G25 25.2 25.3 Her bir programın izin verdiği yan dal

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2016-2017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 2.0 Tekirdağ, Ocak 2011 Ġçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. GiriĢ... 5. Yönetici Özeti... 7 4. Kurumsal

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 1 Ocak 2009, Hayrabolu, Tekirdağ - 1 - Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER (KAYNAKLAR VE ĐLĐŞKĐLER)... 2 A) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik

Detaylı

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri. Ortaöğretim başarı puanlarının ortalaması

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri. Ortaöğretim başarı puanlarının ortalaması ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERĠ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 2 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm öğrencilerin niteliği Lisans

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı