ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST."

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. Eğitim Durumu Lisans : [Marmara Üniversitesi] [ĠĠBF ĠĢletme] [1985] Yüksek Lisans : [Marmara Üniversitesi] [Muhasebe] [1988] Doktora : [Marmara Üniversitesi] [Muhasebe] [1991] Akademik Ünvanlar ArĢ.Gör. : Öğr.Gör. : [Marmara Üniversitesi] [Muhasebe] [1989] Yrd.Doç.Dr. : [Marmara Üniversitesi] [Muhasebe] [1991] Doç.Dr. : [Marmara Üniversitesi] [Muhasebe] [1997] Prof.Dr. : [Marmara Üniversitesi] [Muhasebe] [2004] Bildiği Yabancı Diller

2 [Ġngilizce] Yayınlar Kitap 1- TAZMİNAT MUHASEBESİ, Türkmen Kitabevi Yayınları, Yayın No: 249 / 87, İstanbul TEKDÜZEN HESAP PLANI VE MALİYET MUHASEBESİ EL KİTABI, Alfa Basım Yayım Dağıtım Yayınları, İstanbul (Ortak Eser, Prof. Dr. Osman ALTUĞ ile birlikte) 3- ŞİRKET KURULUŞLARI, Evrim Yayınevi ve Ticaret Ltd. Şti. Yayınları, Yayın No:36/1, 1.Basım, İstanbul Basım, İstanbul (Ortak Eser, Prof. Dr. Osman ALTUĞ ile birlikte) Makale Ulusal Makaleler: 1- İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı nın Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları na Göre Değerlendirilmesi. Tekirdağ SMMMO Yayımları, Yorum Tekirdağ Dergisi, Sayı:1, Temmuz-Ağustos-Eylül Muhasebe-Hukuk İlişkileri, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yayını, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:68, Temmuz-Ağustos-Eylül Kooperatiflerin Nev i Değiştirmesi, Lebib Yalkın Yayımları, Mükellefin Dergisi, Sayı:6, Haziran Anonim ve Limited Şirketlerde İcra-İflas-Konkordato Süreci ve Muhasebe İlişkileri, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yayını, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:66, Ocak-Şubat-Mart 2004.

3 5 Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek Mensuplarının Eğitimi,Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Uluslar arası Muhasebe Standartları-Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanması ve Meslek Mensuplarının Sorumlulukları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 180, Eylül Finansal Yeniden Yapılandırma ve VarlıkYönetim Şirketleri Derneği Yayını, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:265, Eylül 2003., Maliye Hesap Uzmanları 8 Bağımsız Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi Organizasyonu ve Uygulaması, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yayını, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:64, Temmuz-Ağustos-Eylül Globalleşme Sürecinde Muhasebe Alanındaki Gelişmelere Ülkemizin Uyumu, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), Sayı: 8, Aralık Anonim Şirket Organlarının Muhasebeye Yönelik Görevleri ve Sorumlulukları, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yayını, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:58, Ocak-Şubat-Mart Mali Durum Tablosu ve Kuramsal Yapısı,İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Odası (İSMMMO) Yayını, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:57, Ekim-Kasım- Aralık Müşavirler 12 Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek-Etiği-Ahlakı,Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Ege Akademik Bakış (Ege Academıc Revıew ) Dergisi, Sayı:2, Aralık İşletmelerde Muhasebe Hukuku Belge ve Organizasyonu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yayını,Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 56, Temmuz- Ağustos- Eylül Türk Ticaret Kanunu ' na Göre Anonim Şirketlerde Bilançonun Oluşum Süreci, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yayını,Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 55, Nisan- Mayıs- Haziran Ticari Uyuşmazlıklarda Ticari Defterlerin Kanıt Niteliği, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yayını, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 54, Ocak- Şubat- Mart Türkiye' de Muhasebe-Hukuk İlişkileri, İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksekokulu Yayını, 20. Yıl Armağanı Özel Sayı, İstanbul İştiraklerle İlgili Uluslararası ve Türkiye' deki Mevzuatın Kapsamı ve Karşılaştırılması, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yayını, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:53, Ekim- Kasım- Aralık 2000.

4 18 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Hisse Senetleri İşlem Gören Şirketlerin İç Kaynaklardan Esas Sermaye Artırımında Kullanabilecekleri Sermaye Yedeklerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:12, Nisan Muhasebe-Hukuk İlişkilerinin Oluşumu, Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı: 11, Aralık Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Anonim ve Limited Şirketlerde Zorunlu Esas Sermaye Artırımı, Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı: 10, Haziran Mamul Maliyetlerinde Enflasyonist Etkiye Vergisel Önlemler ve Enflasyon Muhasebesi, Lebib Yalkın Yayımları, Mükellefin Dergisi Sayı:79-80 Temmuz/Ağustos Tüketim Kooperatiflerinde Fiyat Politikası, Ticari Alacakların Yönetimi ve Net İşletme Sermayesi Üzerindeki Etkisi, Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:9, Aralık Endüstri İşletmelerinde Tekdüzen Hesap Planı Kapsamında Maliyet Sistemlerinin Oluşturulması, Lebib Yalkın Yayımları, Mükellefin Dergisi, Sayı:68, Ağustos İcra ve İflas Karşısında Ticari Alacakların Durumu ve Muhasebe İlişkileri, Yayınları, Yaklaşım Dergisi, Temmuz ( Dr. Suphi ASLANOĞLU ile birlikte) Yaklaşım 25 İşletmelerde Şüpheli Ticari Alacaklar ve Karşılıklarının Hesaplanmasında Perakende Satış Yöntemi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, Öneri Dergisi, Sayı :17, Ocak ( Ar. Gör. Suphi ASLANOĞLU ile birlikte ) 26 Enflasyonun İşletmelere Etkisini Gidermek Amacıyla Vergi Mevzuatı nda Yapılan Düzenlemeler ile Enflasyon Muhasebesine Geçiş Sürecine İlişkin Değerlendirme Ve Öneriler, Yönetim Dergisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, Sayı: 27, Ekim Taksitli Satışlar ve Tekdüzen Hesap Planı na Göre Muhasebe Kayıtları, Muhasebe- Finansman Dergisi, Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sayı:6, Eylül Muhasebe ile İlgili Başlıca Mevzuat Fihristi, Mükellefin Dergisi, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş., Sayı: 56, Ağustos Endüstri İşletmelerinde Toplam Kalite Maliyetleri ve Tekdüzen Hesap Planı na Göre Muhasebe Kayıt Düzeni, Finansal Yönetim Dergisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Sayı:1, Haziran Anonim ve Limited Şirketlerde İç Kaynaklardan Esas Sermaye Artırımı ile İlgili Vergi Kanunları ve Türk Ticaret Kanunu nda Yer Alan Ortak Hükümlerin Değerlendirilmesi ve

5 Öneriler, Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Haziran Bilimler Enstitüsü, Sayı:7, Yıl:4, Cilt:2, 31 Endüstri İşletmelerinde Tekdüzen Hesap Planı 7/A Seçeneğinde Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımında ve Gider Yerleri İtibariyle İzlenmesinde 8 No lu Ana Hesap Grubunun Kullanımı, Mükellefin Dergisi, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş., Sayı: 54, Haziran Maliyet Muhasebesi Uygulaması Yönünden Yenileme Fonu Amortisman Gideri Mahsup İlişkisi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:1996, Cilt:XII, Sayı: Türkiye de Mevzuat ve Muhasebe İlişkisi, Muhasebe-Finansman Dergisi, Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sayı: 5, Aralık Absorbsiyon Türünde Kurumlar Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan İşleminde Devir-Birleşme-Sermaye Oranlarının Hesaplanması, Yasa Yasa Yayıncılık A.Ş., Yıl, 19, Cilt:15, Sayı:177, Eylül 1996/8. Devir Hukuk Dergisi, 35 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) Hisse Senetleri İşlem Gören Şirketlerin (Sektörler İtibariyle) Yılları Arasında Gerçekleştirdikleri Esas Sermaye Artırımlarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe-Finansman Dergisi, Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sayı:4, Temmuz Endüstri İşletmelerinde Tekdüzen Hesap Planına Göre Maliyet Hesaplarının Gider Türü, Gider Yeri ve Gider Taşıyıcısı Hesaplar Açısından Karşılaştırılması, Değerlendirilmesi ve Öneriler, Muhasebe-Finansman Dergisi, Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sayı:3, Nisan İşletmeler Arası İştirak İlişkisi Kavramı, İstanbul Ticaret Gazetesi, İstanbul Ticaret Odası Yayını, 03 Ocak 1992, Sayı: Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu nun Esas Sermaye Artırımındaki Yeri ve Önemi İstanbul Ticaret Gazetesi, İstanbul Ticaret Odası Yayını, 27 Aralık 1991, Sayı: Bildiriler Ulusal Bildiriler: 1- Küreselleşme Sürecinde Muhasebe Alanındaki Gelişmelerin Türk İşletmeciliği Üzerindeki Etkileri, VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Yeni Yaklaşımlar ve Yenilikçilik (İnovasyon), Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çorum, 8-10 Mayıs 2008.

6 2- Ülkemizde Muhasebe Eğitiminin Muhasebe Mensupları Meslek Yasası Çerçevesinde İncelenmesi ve Öneriler, 4. Ulusal Meslek Yüksek okulları Sempozyumu,İzmir Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Mayıs 2007 (Ortak Eser, Prof. Dr. Münir ŞAKRAK ve Doç. Dr. Sezayi DUMANOĞLU ile birlikte). 3- Muhasebe ve Mali Müşavirlik Mesleğinde Bağımsız Muhasebe Bürosunun Organizasyonu ve Yönetimi, V.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi. Geleceğin Sekreterleri Adlı Kongre. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bildirinin Adı: Eylül Finansal Bilgi Sunulması Sürecinde Türkiye Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının Muhasebeye Etkileri Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 3-6 Kasım Bilgisayarla Yapılan Muhasebe Defter Kayıtlarının Türk Muhasebe Hukuku nda Kanıt Niteliği, Pamukkale Üniversitesi tarafından Toplum,Ekonomi, Sanayi,Organizasyon,Tıp ve Eğitim Uygulamaları konulu Bilgi Teknolojileri Kongre sinde sunulmuştur. Denizli, Mayıs Perakendeci Mağazalarda Stok İzleme Sürecinde Barkod Sistemi, Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Değişen Tüketici Karşısında Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar konulu 5. Ulusal Pazarlama Kongresi nde Poster Bildiri, Antalya, Kasım (Ortak Eser, Doç. Dr. Asuman YALÇIN ile birlikte) 7- Toplam Kalite Maliyetlerini Ölçmeye Yönelik Muhasebe Sistemi, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 2000 li Yıllarda İşletmecilik ve Eğitimi konulu 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi nde sunulmuştur, Antalya, Kasım Uluslar arası Bildiriler: A Comparatıve Study Of Work (Job) Ethıcs Attıtudes Of Accountıng And Sales Management Students Trough Factor Analysıs Faktör Analizi Yöntemiyle Muhasebe ve Satış Yönetimi Öğrencilerinin İş Ahlakı (Etiği) Tutumları Hakkında Karşılaştırmalı Bir Çalışma The Nottingham Trent University- İngiltere, Nisan 2001 (Doç. Dr. Asuman YALÇIN ve Yrd. Doç. Dr. A. Mete ÇİLİNGİRTÜRK ile birlikte) PANEL -SUNUM Sunumun Konusu: Türkiye Muhasebe Standardı-2 Stoklar Panelin Adı: Türkiye Muhasebe Standartları ndaki Gelişmeler Düzenleyen: Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı- MÖDAV ve Niğde Üniversitesi İ:İ.B.F. İşletme Bölümü

7 Tarih: Mayıs 2007 Yer : Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Niğde. Türü: Sunum. SEMİNER-SUNUM 1- Konu: Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Muhasebe, Denetim, Limited ve Anonim Şirketler Açısından İncelenmesi Düzenleyen: Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Tarih: 02. Aralık 2006 Türü: Sunum ARMAĞAN KİTAP: Ulusal Hakemsiz Makale: Makelenin Adı: İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı nın Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları na Göre Değerlendirilmesi. Kitabın Adı: Prof. Dr. Nejat TENKER e Armağan Yayımlayan: T.C. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Baskı Yılı: Eylül 2007 ÇALIŞTAY 1- Konu: Basel II ve Kobiler Açısından Uluslar arası Muhasebe Standartlarının Önemi ve Bu Konudaki Gelişmeler, UFRS / TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, UMS / TMS 27 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Ortaklıkların Birleştirilmesi Standardı Düzenleyen: Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı- MÖDAV. Tarih: 26.Ocak 2007 Yer : İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası. Kurtuluş-İst. Türü: Katılımcı.

8 2- Konu: TTK Tasarısı ve Basel II nin Muhasebeye Etkileri KOBİ ler için Uluslar arası Muhasebe Standartlarına Toplu Bakış Düzenleyen: Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı- MÖDAV. Tarih: 28.Mart 2008 Yer : İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası. Kurtuluş-İst. Türü: Katılımcı. PANEL Konu: Türkiye Muhasebe Standartları ndaki Gelişmeler Düzenleyen: Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı- MÖDAV ve Niğde Üniversitesi İ:İ.B.F. İşletme Bölümü Tarih: Mayıs 2007 Yer : Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Niğde. Türü: Katılımcı. Yürüttüğü Projeler ĠĢ Deneyimleri Döneminde Özel Sektörde Yer Alan DeğiĢik ĠĢletmelerde Muhasebe Yardımcılığı, Muhasebecilik ve Muhasebe Müdürlüğü YapmıĢtır. Ġdari Görevler SBMYO Finans-Bankacılık-Sigortacılık Bölümü BaĢkanı ( Devam Ediyor)

9 SBMYO Yönetim Kurulu Üyeliği (2006 Devam Ediyor) SBMYO Bankacılık-Sigortacılık Program DanıĢmanlığı ( ) SBMYO Muhasebe Program DanıĢmanlığı ( ) SBMYO Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü ( ) Üye Olduğu Bilimsel KuruluĢlar ve Aldığı Ödüller Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Ġstanbul Yeminli Mali MüĢavirler Odası Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve DayanıĢma Vakfı ÖDÜL : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün BaĢarı Ödülü (1993) Son 2 Yılda Verdiği Dersler Dersin Adı Maliyet Muhasebesi Yönetim Muhasebesi Ġleri Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Muhasebe Standartları Muhasebe Bilgi Sistemi Muhasebe-Hukuk ĠliĢkileri

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :56-72 İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine

Detaylı

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça KONU DİZİNİ AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13 AB -- Muhasebe 65(2003),186-194 AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479 AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002),

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

30 EYLÜL 2011 DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 EYLÜL 2011 DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 30 EYLÜL 2011 DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011-30.09.2011 2)ORTAKLIĞIN ÜNVANI : KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARIENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI

IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI ÖZET Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * Günümüzde yaşanan küresel rekabet, rekabet araçlarındaki değişim, teknolojik gelişmeler, tüketici

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Bilgiler Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

İşletmelerde Çevre Muhasebesi: İzmir İli Uygulaması

İşletmelerde Çevre Muhasebesi: İzmir İli Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 11 Sayı: 1 Ocak 2011 ss. 81-8 İşletmelerde Çevre Muhasebesi: İzmir İli Uygulaması Environmental Accounting in Business: Application of İzmir Province Ayşen

Detaylı

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri *

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ: Raporun Dönemi: 01.01.2014-30.09.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNDE FARKLI MUHASEBE SİSTEMLERİNE GÖRE MASRAF VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNDE FARKLI MUHASEBE SİSTEMLERİNE GÖRE MASRAF VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 4152 TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNDE FARKLI MUHASEBE SİSTEMLERİNE GÖRE MASRAF VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Yusuf ÇELİK 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, tarım işletmelerinin

Detaylı

Türk Telekomünİkasyon

Türk Telekomünİkasyon 2010 Faaliyet Raporu 104 Konsolİde Fİnansal Tablolar ve Bağımsız Denetİm Raporu ünikasyon ANONİM ŞİRKETİ ve Bağlı Ortaklıkları 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı