e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler"

Transkript

1 e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

2 Sunum Planı e-fatura Uygulaması e-defter Uygulaması 1 ve 2 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğleri 421 Sıra No lu VUK G.T. Kayıt Saklama Gereksinimleri Temel Sorun VUK Genel Tebliğ Taslağı 2

3 e-fatura Genel Açıklamalar ve e-fatura Uygulaması

4 Fatura Faturanın Tarifi (VUK 229 ) Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Ticari hayatta değişime konu edilen en önemli doküman Gönderen ve alan açısından hukuki sonuç doğurma özelliği Katma Değer Vergisi uygulaması açısından temel belge niteliğinde 4

5 Kağıt Fatura-Dezavantajlar Bütün işletmeler için değişmez faturalama süreçleri Manuel kontrol ve onay süreçleri Oluşturma veya kayıt sırasında yüksek hata oranı Yüksek operasyonel maliyetler (baskı, posta, saklama vb) Sınırlı entegrasyon imkanı Süreçte oluşan zaman kaybı ve verimlilik azalışı... 5

6 Elektronik Fatura (e-fatura) Kağıt faturanın oluşturduğu zorluklara karşı bir çözümdür. Kısaca faturalama ve ilgili süreçlerin elektronik yöntemler ile yapılması şeklinde ifade edilebilir. Alıcı ile satıcı arasındaki faturalama sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir. Fatura bilgisi akışının otomasyona alınması sonucunu doğurur. Kağıt fatura gönderilmesini ve alınmasını ortadan kaldırır. 6

7 e-fatura-tercih Nedenleri İçeriğindeki bilgilerin kolay işlenebilmesi Süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojileri desteği Müşterilere hızlı ulaştırabilme Düşük maliyette ve merkezi saklama Tahsilatta hız ve etkinlik İşletme içi veya dışı entegrasyon imkanları Çevresel Faktörler... 7

8 e-fatura Kullanımını Etkileyen Faktörler Ülke ölçeği (küçük ülkelerin yüksek kullanım oranı yakalaması daha kolay) Teknoloji kullanım alışkanlıkları Kamu otoritesinin politikaları Küçük ve orta ölçekli firmalara erişim kanalları Tedarik zincirini elektronik ortamda entegre eden kullanıcılar On-line bankacılık kullanım oranı... 8

9 e-fatura İş Modelleri Basitten bütünleşik B2B uygulamalarına kadar kullanılan farklı iş modelleri söz konusudur. İfade edilen iş modelleri, oluşturulacak çözümlerde tek başına veya karma olarak kullanılabilmektedir. e-fatura İş Modelleri Tarama Yoluyla Faturalaşma Dar Kapsamlı Elektronik Fatura Satıcı Doğrudan Model Alıcı Doğrudan Model Servis Sağlayıcı Model (3 Köşe) 9

10 Ülkemizde e-fatura Başlangıç Adımı 397 Sıra No lu VUK G.T. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi e-fatura Uygulaması ile ilgili temel belirlemeler UBL 2.0 (Evrensel İş Dili-Universal Business Language) standardının özelleştirilmesi sonucu elde edilen UBL-TR Fatura Formatı yasal fatura formatı olarak kabul edildi. e-fatura Portali ve entegrasyon olmak üzere iki temel kullanım yöntemi tanımlandı. e-fatura Uygulamasının tüzel kişiler tarafından kullanımı ile ilgili olarak Mali Mühür kullanımı zorunlu kılındı. 10

11 Ülkemizde e-fatura - Devam 416 Sıra No lu VUK G.T. 421 Sıra No lu VUK G.T. 424 Sıra No lu VUK G.T. Gerçek kişi mükelleflerde uygulamadan yararlanabilir hale geldi. Bazı mükelleflere e-fatura kullanma ve e-defter tutma zorunluluğu getirildi. e-fatura Uygulamasının kullanım yöntemleri arasına «Özel Entegrasyon» adı altında servis sağlayıcılığı alternatifi de dahil edildi. Mükelleflere ait elektronik faturaların üçüncü kişilere ait bilgi sistemlerinde de saklanması imkanı getirildi. Başvuru süreçlerinin tanımı kılavuzlara taşındı. Özel entegratör mali mühürünün onay amaçlı kullanım imkanı sağlandı. 11

12 e-fatura Uygulaması-Genel Gelir İdaresi Başkanlığı nın belirlediği standartlara uygun mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması imkanını sunan uygulamanın genel adıdır. e-fatura Uygulamasında geçerli iki temel prensip; Oluşturulan e-fatura dokümanları belirlenen standartlara uygun olmak zorundadır. Oluşturulan dokümanlarına ilişkin gönderme ve alma işleminin e- Fatura Uygulaması aracılığı ile yapılmalıdır. Standartlara uygun olmayan, uygun olsa bile e-fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilmeyen herhangi bir döküman e-fatura olarak kabul edilemez. 12

13 e-fatura Tanımı (397 VUK G.T.) «2. Tanımlar ve Kısaltmalar Bu Tebliğde geçen;. Elektronik Fatura (e-fatura): Bu tebliğde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı, ifade eder. 3. Genel Olarak e-fatura Bu Tebliğde düzenlenen e-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.» 13

14 Örnek e-fatura 14

15 Uygulamadan Yararlanacaklar Vergi Usul Kanunu nun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere e-fatura gönderme ve/veya alma izni verilebilmektedir. 397 Sıra No lu VUK Genel Tebliği uyarınca e-fatura Uygulamasından yararlanmak ihtiyarı olmakla birlikte 421 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bazı mükelleflere zorunluluk getirildi. 15

16 e-fatura Uygulaması Kullanım Yolları e-fatura Portali Yeterli imkanı olmayan mükelleflerin, herhangi bir yatırıma gerek kalmaksızın e-fatura Uygulamasından yararlanmaları amacı ile geliştirildi. Entegrasyon Bilgi işlem kapasiteleri yeterli kullanıcıların, e-fatura Uygulamasını kendilerine ait bilgi sistemleri üzerinden kullanmaları imkanını veriyor. Özel Entegrasyon (Servis Sağlayıcı) e-fatura ile ilgili hizmetlerin, yetkilendirilmiş 3 üncü kişiler tarafından sunulması şeklindedir. Bu alanda uzmanlaşmış kurumların oluşması hedeflenmektedir. 16

17 e-fatura Portali 17

18 Entegrasyon Kılavuz ve Paketler Entegrasyon yazılımı geliştirme sürecinde dikkate alınacak kılavuz ve paketler; e-fatura Test Planı e-fatura Paketi e-fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu Ek:1 e-fatura Uygulaması Zarf Şema Yapısı Ek:2 e-fatura Uygulaması Sistem Yanıtı Şema Yapısı Ek-3 e-fatura Uygulaması Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı Ek-4 UBL-TR Kılavuzları Ek-5 UBL TR Paketi 18

19 Özel Entegrasyon Servis Sağlayıcı Uluslararası literatürde «e-fatura Servis Sağlayıcı» olarak nitelendiriliyor. e-fatura Uygulamasına ilişkin hizmetlerin sunulmasında uzmanlaşmış kurumların oluşturulması hedefleniyor. Mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvurarak e-fatura Uygulamasına dahil olabiliyor. Özel entegratörler (servis sağlayıcıları), internet sitesinden duyuruluyor.

20 Özel Entegrasyon Servis Sağlayıcı 20

21 Kullanım Yöntemlerinin Karşılaştırılması Temel Amaç İmkanlar Yazılım Geliştirme Ödeme Sistemi Entegrasyonu e-fatura Portali Entegrasyon Özel Entegrasyon Temel e-fatura fonksiyonlarının kullanımını sağlamak Basit faturalama ara yüzlerinin kullanımı Gelir İdaresi Başkanlığı Yok Bilgi işlem kapasiteleri yeterli kullanıcılara yönelik özel çözüm Tüm fonksiyonların kullanımı Kullanıcı Ayrı bir çalışma gerektiriyor. e-fatura hizmetlerinin uzmanlaşmış kurumlar tarafından verilmesini sağlamak Tüm fonksiyonlar + katma değerli hizmetler Özel Entegratör Özel Entegratör tarafından hizmet olarak sunulabilir.

22 e-faturanın Muhafazası ve İbrazı e-fatura dokümanlarının kağıt ortamında saklanması mümkün değildir. e-fatura dokümanları, mali mühür veya elektronik imza değeri ile birlikte saklanmak zorundadır. e-fatura dokümanları, mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanabileceği gibi «Elektronik Fatura Saklama Hizmeti» verme konusunda yetki almış mükellefler nezdinde de saklanabilir. Muhafaza ve ibraz ile ilgili yasal sorumluluk her hal ve taktirde mükellefin kendisine aittir. 22

23 Mali mühür veya e-imza Değeri UBL-TR standartları çerçevesinde mali mühür veya elektronik imza değeri <ext:ublextensions>...</ext:ublextensions> elemanı içerisine yazılmaktadır. Örnek mali mühür değeri T5mhrzX2GwaUW4Ti1wdSYj06dqBm65svHsUEHaJaaA/YZTqVGoy/xt 2DrvHd8iWsRGcmH5R72GUsIbd4xzbZC2mK/wTqRpcsmJUPLTJzWaa bwechjuqcims66c8kgtmjttnu2dxfjnfx7zgq4ynu2ughhsiudtru cnfx4bvtcd28wbzvd9freetye/al5676sbxwadzhe47ydgu/bfgtuw lpllpwc01rcudv4do1rl6hdb0muobkqjaopknumoc+chljjb018zvwg WM2ZpoaFXW/Y69yMRQbKUtOVFoHlgT85bLPSdNDQ4KMzwogOG obcpsj5ucbw/k0loz2rwjbvw== 23

24 e-fatura & Ödeme Entegrasyonu Fatura, aynı zamanda bir ödeme isteği olduğu için, ödeme sistemleri ile faturalama süreçleri arasında açık bir sinerji bulunmaktadır. Avrupa da ödeme ile fatura süreçlerinin entegre olduğu birden fazla çözüm örneği bulunmaktadır. Nordik ülkeleri, Belçika, Avusturya ve İsviçre başlıca örneklerdir. Bankaların ödeme ağını işletmedeki tecrübeleri, elektronik fatura hizmetleri için bir fırsattır. * E-invoicing 2008 European market description and analysis, EBA & Innopay, Syf 27

25 Elektronik fatura uygulamasına ait en temel bilgi kaynağı İlgili düzenlemeler Teknik mimari Entegrasyon kılavuzları E-Fatura Test Portali Online başvuru Kayıtlı kullanıcı listesi Özel entegrasyon izni alan firmalar Sık sorulan sorular..

26 Demo e-fatura Görüntüleyici ve Örnek Bir e-fatura Dökümanı

27 e-defter Uygulaması

28 e-defter Uygulaması Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin elektronik defter (yevmiye ve büyük defter) oluşturabilmeleri amacı ile getirilen uygulamanın adı. 13 Aralık 2011 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile uygulamaya konuldu. Yevmiye ve büyük defter için elektronik defter formatı olarak XBRL-GL (extensible Business Reporting Language-Global Ledger) taxonomisi esas alındı. XBRL in ülkemizde uygulanması ile ilgili, kamu otoritesi tarafından yapılmış genel nitelikli ilk düzenlemedir.

29 Elektronik Defter -Tanımı Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

30 Yararlanma Koşulları (2 No lu Tebliğ Sonrası) Gerçek kişiler için, Elektronik imza (5070 sayılı kanun çerçevesinde) veya Mali Mühür temin etmiş olmak, Onaylı bir e-defter yazılımına sahip olmak. Tüzel kişiler için, Mali mühür sertifikasına sahip olmak, Onaylı bir e-defter yazılımına sahip olmak. İfade edilen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler, başvuru kılavuzuna uygun olarak başvuruda bulunurlar. Alınan izin sonrasında e-defter oluşturulmaya başlanır.

31 e-defter Oluşturma Adımları 2 No lu Tebliğ Sonrası 1) Mükellefe ait e-defterler aylık dönemler itibari ile hazırlanır. * 2) e-defter Dosyaları, mali mühür veya elektronik imza ile imzalanır. * 3) Mühür veya imza değeri alınır. * 4) Mühür veya imza değerini içeren e-defter Beratı hazırlanır. * İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar

32 e-defter Oluşturma Adımları-Devam * 5) e-defter Beratı imzalanır. * 6) e-defter Beratı e-defter Uygulamasına yüklenir. * 7) GİB e-defter Beratını onaylar. * 8) Onaylı e-defter Beratı indirilir ve e-defterler ile birlikte saklanır. * İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar

33 Örnek Büyük Defter

34 Örnek Büyük Defter-XML

35 Örnek Yevmiye Defteri

36 Örnek Yevmiye Defteri-XML

37 Örnek e-defter Beratı 37

38 Örnek e-defter Beratı-XML 38

39 e-defter Paketi İçeriği Açıklama ve örneklere ilişkin klavuzlar, Yevmiye ve Büyük defter oluşturma kuralları, Schematron kuralları, Örnek defter ve berat dosyaları (xml), Uygulamada kullanılan XBRL-GL taxonomisi ve diğer şemalar (xsd), Örnek xslt dosyaları.

40 e-defter XBRL-GL Klavuzları Teknik Klavuz, XBRL GL Genel Açıklamalar, XBRL-GL Büyük Defter Klavuzu, XBRL-GL Yevmiye Defteri Klavuzu.

41 e-defter : Önemli Hususlar e-defterlerin aylık oluşturulması, takip eden üçüncü ayın son gününe kadar onaylanması Aylık dönem ve önceki ay kayıtları e-defter Beratının İçeriği e-defter oluşturma sürecinde Gelir İdaresi Başkanlığı nın rolü Yazılım uyumluluğu Ticari bir ürün olarak üretilen yazılımların onaylanması e-defter izni alacak mükellefler tarafından üretilecek yazılımların onaylanması 41

42 Muhafaza ve İbraz e-defterler, ilgili oldukları beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağın inkar edilmezliği güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alınmaktadır. Doğrulama işleminin elektronik ortamda yapılabilmesi nedeni ile e-defterler ile beratların kağıt ortamında saklanması mümkün değildir. 42

43 Muhafaza ve İbraz 4.1.ç «Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.»

44 Muhafaza ve İbraz- 4.1.d «Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza işlemi Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.»

45 421 Sıra No lu VUK G.T. e-fatura Kullanma ve e-defter Tutma Zorunluluğu 45

46 421 Sıra No lu VUK G.T. - Kapsam e-defter tutma ve e-fatura kullanma zorunluluğu kapsamı; a) tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, b) tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. Madeni yağ lisansına sahip olanlar ve III sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler 58 No lu VUK Sirküleri ekinde yer alıyor Sayılı Kanun kapsamındaki idareler kapsam dışında kalıyor. 46

47 421 Sıra No lu VUK G.T. - Geçiş Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin; e-fatura Uygulamasına 2013 takvim yılı ( tarihi itibari ile Gelir İdaresi Başkanlığı na başvurulması gerekiyordu.) e-defter Uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin tarihi itibari ile test süreçlerini başarı ile tamamlamaları gerekiyor.) içerisinde geçmeleri zorunludur. 47

48 Kayıt Saklama Gereksinimleri VUK Genel Tebliğ Taslağı 48

49 Temel Sorun Vergi incelemelerin temelini oluşturan yasal defterler, inceleme sürecine yeterli bilgi sunamamaktadır. Vergi mükelleflerinin konular itibari ile elektronik ortamda veri muhafaza ve ibrazına ilişkin bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu nedenle mükelleflere ait temel veriler VUK 148 inci maddesi (Bilgi verme) uyarınca isteniyor. 148 inci madde uygulaması ise gerek bilgilerin hazırlanması gerekse cezai müeyyide nedeni ile etkin değildir. 49

50 VUK Genel Tebliğ Taslağı Temel amaç, inceleme ile ilgili verilerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlamak. Gelir İdaresi internet sitesinde görüşe açıldı. Bazı ÖTV mükelleflerine yönelik belirlemeleri içeriyor. Mal ve hizmet hareketinin hızlı bir şekilde kontrol edilmesi hedefleniyor. SAF-T (Standard Audit File Tax) veya XBRL-GL gibi standart bir dosya tanımı yok. Çalışmalar devam ediyor. Her türlü görüş ve öneri için 48

51 Tebliğ Taslağında Yer Alan Konular Tebliğ taslağında kayıt saklama gereksinimi belirlenen konular; Satış Kayıtları, Alış Kayıtları, Dönem Başı ve Dönem Sonu Mal Stoklarına İlişkin Envanter Kayıtları, İthalat Kayıtları, İhracat Kayıtları, Üretim Kayıtları, Diğer Kayıtlar. 51

52 Kayıt Saklama, e-fatura ve e-defter e-fatura ve e-defter uygulamaları, kayıt saklama gereksinimi ihtiyacını ortadan kaldırmaz. e-fatura uygulamasında dolaşıma konu olan UBL-TR fatura dokümanı, muhasebeye yönelik bir bilgi taşımamaktadır. e-defter uygulamasında benimsenen XBRL-GL (case c-b) taksonomisi, tasarlanan raporun verisini taşımak amacındadır. Bir verinin taşınması için onun öncelikle mükellef veritabanında oluşturulması gerekir. Kayıt saklama gereksinimi, verinin (muhasebe dışı veriler dahil) taşınması ile değil oluşturulması ile ilgilenir. 52

53 Denetimde Standartlaşma Kayıt Saklama Gereksinimleri Sürekli Gözetim & Denetim Kayıt Saklama Gereksinimleri Bilgisayar Destekli Denetim Denetim Sürecine Etkin Veri Sunumu İşgücü ve Zaman Kayıpları

54 Teşekkürler Arif YILDIRIM Vergi Başmüfettişi 54

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 Şubat 2015 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 1 A. XBRL Nedir?... 2 B. ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 4 1. Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) (organizationidentifier)...

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ

MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ AHMET ALP Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-DEFTER UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER UYGULAMASI E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin,

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Versiyon : 1.0 Şubat 2013 ANKARA 1/28 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/28 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Haziran 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7389

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü 1819 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ The Role of Information Technologies in Insurance Sector Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Arş. Gör.

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

E - FATURA. Yukarıda belirtilen kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır.

E - FATURA. Yukarıda belirtilen kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır. E - FATURA Amaç ve Fayda Ürün Grubu Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2010 yılında çıkarılan tebliğ

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Ekim / October 2013 İletişim Bilişim özel sayısı Bulut bilişimde vergi riskleri Onur Elele Elektronik para ile alışverişin vergilemesi Onur Elele Teknoloji geliştirme bölgelerinde

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

e-yazışma Teknik Rehberi

e-yazışma Teknik Rehberi e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) MART 2014 T. C. KALKINMA BAKANLIĞI e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) 4 MART 2014 İçindekiler İçindekiler 1 Sürüm Bilgisi 2 Kısaltma ve lar 3 1. Giriş

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı