YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2011

2 İçindekiler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunumu... 2 Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 3 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 4 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 7 Bölüm4 : Gelişen Sağlık Turizmi Sektörüne ASTD nin Etkileri... 8 Bölüm 5 : Yeni Üyelik Çalışmaları Bölüm 6 : Panel, Fuar ve Organizasyonlar Bölüm 7 : Proje Çalışmaları Bölüm 8 : Sağlık Turizmi Sektörünün Geliştirilmesi Bölüm 9 : Mali Konular Bölüm 10 : Bilgilendirme Yazışmaları Bölüm 11 : Basında Adana Sağlık Turizmi Derneği

3 ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SUNUMU Saygıdeğer Üyelerimiz, Adana Sağlık Turizmi Derneği nin Stratejik Planlama Toplantısına katılmanızdan dolayı sizlere hoģgeldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Dernek kuruluģu ile ilgili olarak 17 Eylül 2009 tarihli çalıģma gurubu ilk toplantısından bugüne gelinceye kadar geçen sürede, Yönetim Kurulu olarak bizler faaliyetlerimizi ve çalıģmalarımızı, kuruluģ aģamasında tespit ettiğimiz dernek amaçlarına göre düzenlemeye özen gösterdik. Derneğimiz Sağlık ve Sağlık Turizmi konularında Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleģtirilmesi ve geliģtirilmesini sağlamak ve bu konuda çalıģmalar yapan kiģi ve kuruluģlara destek vermek, faaliyetleri ile kamu yararına hizmetler vermek amacıyla kurulmuģtur. Bu amaçlarımızı yaģama geçirmek, üyelerimize sunmak, üyelerimizin bizler için çok değerli olan deneyim ve düģüncelerinden istifade ederek, dernekten beklentileri doğrultusunda hizmet verebilmek öncelikli çalıģmalarımızın temelini teģkil etmiģtir. Bu temelle Yönetim Kurulu olarak aģağıda yer alan faaliyetleri gerçekleģtirmiģ bulunmaktayız. Saygılarımızla, Adana Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu 2

4 BÖLÜM 1 SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYEDEKİ GELİŞMELER 1. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü, Dünyadaki sağlık turizmi hasılasından alınan payın arttırılması amacıyla çalıģmalarına hız kazandırmıģtır. ÇalıĢmalarının odaklarını Kamu hastanelerinin Sağlık Turizmi sektöründe hizmet sağlaması üzerinde y o- ğunlaģmıģlardır. Aynı zamanda koordinatorlük, Sağlık Turizmi Destinasyonu Türkiye nin Dünyada tanınması amacıyla da etkin rol oynamaktadır. 2. Sağlık Turizminin ülkemizde geliģmesi amacıyla Sağlık Serbest Bölgeleri nin kurulması, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı teģkilat yönetmeliğinde yerini almıģtır. 3. Mart ayında yayınlanan 2011/1 sayılı Pazar AraĢtırması ve Pazar GiriĢ Destiği Hakkındaki Tebliğ ile ilk defa Hizmet sektörünün yurtdıģında yapacakları tanıtım faaliyetleri masrafları, Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsamında alınmıģtır. Hizmet sektörünün desteklenmesi Türkiye de ilk defa hizmet sekt ö- rünün ihracat kapsamında değerlendirilmesini gündeme getirdi. 4. Özel Hastaneler yönetmeliğinde yapılan değiģiklikler ile, konaklama tesislerinde kurulacak Ağız ve diģ sağlığı hastanesi, geriatrik tedavi merkezi, klinik konukevi ile turistin sağlığı kapsamında konaklama tesislerinde kurulan sağlık kuruluģları, sağlıkla ilgili diğer kuruluģlar olarak değerlendirilmeye baģlanmıģtır. Özellikle konaklama tesislerinde kurulacak sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak çalıģmasını gerektirmektedir. 5. DıĢ ĠliĢkiler Ekonomik Konseyi (DEĠK ) Sağlık Turizmi Konseyi (SAĠK) kurulmuģ ve Sağlık Turizminin geliģmesi için çalıģmalarına baģlamıģtır. 6. Türkiye de yapılan Genel seçimler sonucun göreve gelen 62. Dönem Hükümeti, Sağlık Turizmi sektörünün geliģtirilmesi ve sektörden alınan payın arttırılması ile ilgili çalıģmalar ilk defa hükümet programı içerisinde değerlendirilmiģtir Sağlık Turizmi Türkiye vizyonu 1 Milyon Hasta ve 20 Milyar Dolar gelir olarak öngörülmektedir. 3

5 BÖLÜM 2 KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI VE YAZIŞMALAR Aralık 2010 tarihinde gerçekleģtirilen, 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, 7 Ocak 2011 tarihinde gerçekleģtirilen Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aģağıdaki Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir. Hüseyin ÇELĠK Yönetim Kurulu BaĢkanı Levent ERGĠNKAYA Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı C. Tayyar ZAĠMOĞLU Genel Sekreter Dr. M. Tansel TURAN Sayman Dr. Aytekin KEMĠK Yönetim Kurulu Üyesi Osman ARIK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Behnan ALPER Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurulda seçilen Denetim Kurulu üyeleri aģağıdaki gibidir. Nesrin GÖÇHAN Üye YeĢim SĠNANOĞULLARI Üye M. Cihan YAVUZ Üye 2. Dernekler Kanunu nun 23 maddesi gereği, seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, görevleri, Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu Hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu üyelerince imzalanarak mülki idari amirliğe teslim edilmiģtir Ocak 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu nda alınan karar ve Dernekler Mevzuatı na göre her yıl verilmesi zorunlu Dernekler Beyannamesi 5 ġubat 2011 tarihinde Dernekler Masasına Takdim olunmuģtur. 4. Genel kurul toplantısında oybirliği ile kabul edilen tüzük değiģiklikleri ve değiģikliği yapılmıģ yeni tüzük, mülki idari amirliğe bildirilmiģ ve onaylanmıģtır. Onaylı yeni tüzük tüm üyelerimize aracılığı ile gönderilmiģtir. 4

6 5. AĢağıdaki tarihlerde Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleģtirilmiģtir. 7 Ocak Yönetim Kurulu Toplantısı 25 ġubat Yönetim Kurulu Toplantısı 4 Nisan Yönetim Kurulu Toplantısı 17 Mayıs Yönetim Kurulu Toplantısı 5 Temmuz Yönetim Kurulu Toplantısı 8 Eylül Yönetim Kurulu Toplantısı 8 Aralık Yönetim Kurulu Toplantısı 6. Daha önce baģvurusu yapılmıģ Adana Valiliği tarafından yayınlanan protokol listesinde yeralınmasıyla ilgili sonuç alınarak Adana Sağlık Turizmi Derneği nin protokol listesinde yer alması sağlanmıģtır. 7. Sağlık Turizmi nin geliģtirilmesi amacıyla, ilgili bakanlıklarda yapılacak toplantılarda derneğimizin kurumsal davetinin gerçekleģtirilmesi amacıyla, ilgili tüm kurum ve kuruluģlar ile yazıģmalar gerçekleģtirilmiģtir. Sektörün geliģmesiyle ilgili yapılan tüm toplantılara derneğimiz davet edilmektedir. 8. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleģtirilen tüm çalıģmaların bilgi akıģının sağlanması amacıyla üyelikleri gerçekleģtirilmiģ ve sürekli bilgi akıģ yolları temin edilmiģtir. 9. Web Sayfası oluģturularak Mailing sistemi aktif olarak hizmete sunulmuģtur. 10. Adana Sağlık Turizmi Derneği nin kamuya yararlı dernekler statüsünü kazabilmesi için ilgili kanun ve yönetmelikler incelenmiģ ve derneğin bu statünün kazanılması amacıyla çalıģmalara baģlanmıģtır. Ancak derneğin kurulum tarihinin çok yeni olması bu statünün kazanılmasının önündeki engellerden bir tanesi olduğu görülmüģtür. ÇalıĢmalar önümüzdeki dönemde devam edilecektir. 11. Ekonomi Bakanlığının Sivil Toplum KuruluĢlarına sağladıkları desteklerden faydalanabilmemiz amacıyla gerekli ön görüģmeler yapılmıģ, bakanlık tarafından yönetmelikte adı geçen Sektörel Dernek statüsünde olduğumuz belgelenmiģtir. 12. Tüm üyelerimizin zaman aralıkları ile ziyaretlerine büyük önem verilmiģtir. 5

7 13. Milletvekili seçimlerinde baģarı sağlamıģ Adana Milletvekillerine seçildiklerinden dolayı kutlama mesajları gönderilmiģtir. 6

8 BÖLÜM 3 BASILI MATERYALLER 1. Dernek kurucu üyelerimizden Doç. Dr. M. Cihan YAVUZ tarafından hazırlanan Dünya da Sağlık Turizmi Ve Adana Destinasyonu kitabı ile Eylül 2010 da yapımı tamamlanan Adana daki sağlık hizmeti sunucularının, Ģehrimizin Sosyal, Kültürel, Tarihi ve Turistik değerlerinin tanıtımının yapıldığı ve kalitelerinin ortaya konulduğu Ortadoğu nun Sağlık Merkezi Adana kitabı tüm üyelerimize ve Sağlık Turizminin paydaģı durumundaki ilimizde aktif çalıģmalar y a- pan kurum ve kuruluģlara dağıtımı gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca kitap, değiģik zamanlarda çeģitli aktivitelerde dağıtımı gerçekleģtirilmiģtir. 2. Ortadoğu nun Sağlık Merkezi Adana kitapçığının revizyonu tamamlanmıģ ve 2. Baskısı gerçekleģtirilmiģ, Arapça basımı için tüm çalıģmalar tamamlanmıģtır. 3. IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde kullanılmak üzere yeni ve ingilizce broģür çalıģması tamamlanmıģ, Çukurova Kalkınma Ajansı ile dağıtılan evraklar arasında yerini almıģ ve tüm katılımcılara kongre boyunca dağ ı- tılmıģtır. 7

9 BÖLÜM 4 GELİŞEN SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE ASTD NİN ETKİ- LERİ 1. Sağlık Turizmi Destinasyon Yönetimi : Adana Modeli isimli proje ile Adana Sağlık Turizmi Derneği adına, Mehmet Kemal Dedeman AraĢtırma ve GeliĢtirme Projesine katılan Dernek kurucu üyelerinden Doç. Dr. M. Cihan YAVUZ, yarıģmanın turizm dalında birincilik ödülüne layık görülmüģtür. 2. Derneğimizin tanıtımı, faaliyetlerimizin aktarılması, bilgi alıģveriģininin derinleģmesi, ve gelecek dönemlerde ortak iģbirliğinin sağlanması amacıyla, muht e- lif tarihlerde, Adana, Hatay ve Mersin illerinin Resmi Makamların ve Özel Sektörlerin üst düzey temsilcilerinin ziyaretleri gerçekleģtirilmiģtir yılı içerisinde Ülke Genel seçimlerinin yaģanmıģtır. Türkiye de aktif faaliyet gösteren siyasi partilerin Ġl Adaylarına, Sağlık turizminin geliģmesine yönelik Kent için bazı isteklerinde içerisinde olduğu bilgilendirme yazıları hazırlanarak dağıtımları gerçekleģtirilmiģtir. 4. Türkiye de yapılan siyasi seçim öncesinde Sağlık Turizminin ülkede geliģmesi amacıyla, Türkiye Siyasi Partilerinin gelecek döneme iliģkin programlarında yer verilebilmesi için bilgilendirme ve talep yazıları, ilgili siyasi parti baģkanlarına gönderilmiģtir. 5. Ülkemizde bulunan kalkınma ajanslarının bağlı bulunduğu Kalkınma Bakanlığı na, kalkınma ajansları eliyle yürütme oldukları kalkınma programları destek ve teģviklerinin içerisinde, Sağlık Turizminin geliģtirici yönde gerçekleģtirilecek projelerde destek verilebilmesi amacıyla, gerekli görülen yazılar hazırlanarak, Kalkınma Bakanlığının yetkililerine gönderilmiģtir. 6. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na,kosgeb eliyle yürütme oldukları destek programları çerçevesinde, Sağlık Turizminin geliģtirici yönde gerçekleģtirilecek projelerde destek verilebilmesi amacıyla, gerekli görülen yazılar hazırlanarak, Ġlgili Bakanlık ve yetkililerine gönderilmiģtir. 7. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Turizmini GeliĢtirme Derneğinin katkılarıyla bu yıl ikincisi hazırlanan Türkiye Sağlık Turizmi Rehberi nde yayınlanması üzere Adana Sağlık Turizmi Derneği BaĢkan Mesajı ha- 8

10 zırlanmıģ, Sağlık Turizminin tüm paydaģlarının rehberde etkin rol alabilmesi amacıyla çalıģmalar yapılmıģ ve sonuçta sağlık kuruluģları ve konaklama tesisleri rehberde ücretsiz olarak listelenmiģtir. 9

11 BÖLÜM 5 YENİ ÜYELİK ÇALIŞMALARI 1. Adana Ġl sınırı içerisinde faaliyet gösteren Özel hastanelerin yönetim kurulu baģkanlarına, seyahat acentaları ve otellerin ve yöneticilerine, Adana Sağlık Turizmi Derneği ne, yönettikleri kurumların üyeliğinin gerçekleģtirilmesi amacıyla davetleri, yazıģmalar ile gerçekleģtirilerek takipleri gerçekleģtirilmiģtir. 2. Yıl içerisinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında, aģağıdaki gerçek kiģi üyelerin derneğe katılımları gerçekleģtirilmiģtir. Alper ġahintürk - DiĢ Hekimi Vedat Alıç - Doktor Mehmet Hanifi KALO - BSK Metropark Hastanesi YK üyesi Orhan ġen - Doktor Osman Mümtaz Yurdaer - ĠĢ Adamı Medikal ġirket Sahibi Mustafa KOÇAK - ĠĢ Adamı Koçak Ltd. Sahibi Meltem ÖZDEMĠR - Ülkem Turizm Genel Müdür 3. Yıl içerisinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında, aģağıdaki tüzel üyeliklerin derneğe katılımları gerçekleģtirilmiģtir. Acıbadem Hastanesi Büyük Sürmeli Oteli 10

12 BÖLÜM 6 PANEL, FUAR VE ORGANİZASYONLAR 1. Adana da Sağlık Turizmi sektörünün geliģimi açısından önemli olan noktalardan birisi de Ġl Yönetim Kurumları ile ortaklaģa düzenlenen Sağlık Turizmi Çözüm Toplantıları düzenlenmesi olmuģtur. Bunlarla ilgili Adana BüyükĢehir Belediyesi ile 4 ġubat 2011 tarihinde gerçekleģtirdiğimiz toplantıda oldukça geniģ bir kitlenin sorunları dile getirilerek çözüm önerileri tartıģılmıģtı. 2. Mart ayında çıkan 2011 / 41 sayılı Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı genelgesi ile sağlık turizminde Kamu faaliyetleri hareketliliği söz konusu olmuģtur. Sağlık Bakanlığı tarafından oluģturulan güncel geliģmelerin aktarılması amacıyla Sağlık Turizminde Sağlık Bakanlığının Rolü ve Güncel GeliĢmeler paneli 19 Ağustos 2011 tarihinde, yüksek katılımlarla gerçekleģtirilmiģtir. 3. Sağlık turizminin diğer bölgelerde geliģmelerinin yakından takibi, dünyada geli- Ģiminin izlenmesi, ülkemizdeki paydaģların aktivitelerinin incelenmesi ve Kentin sağlık turizm potansiyelinin tanıtımı, amacıyla 3-5 Mart 2011 tarihleri arasında Antalya da gerçekleģtirilmiģ olan 3. Sağlık, Spa & Wellness, Talaso, Termal Ve Medikal Turizm Fuarı na stand kurularak 3 gün boyunca katılım sağlanmıģtır. Fuarda elde edilen tüm bilgi, birikim ve fuar eğitim programlarının tüm sunumları, raporlar halinde, derneğimizin tüm üyelerine sunularak bilgi akıģı sağlanmıģtır Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleģtirilen IV. Uluslararası Sağlık T u- rizmi Kongresi ne aktif katılım sağlanmıģtır. Kongrede stand kurulmuģtur ve kongre eğitim programlarında Sağlık turizminde Adana Modeli sunumu büyük rol oynamıģtır. Aynı zamanda kongreye Adana BüyükĢehir Belediyesi ve Çukur o- va Kalkınma Ajanslarının aktif katılımlarının sağlanmasında da derneğimiz etkin rol oynamıģtır Aralık 2011 tarihinde gerçekleģtirilen 1. Çukurova Bölgesel Turizm Bulusması nda Adana Sağlık Turizmi Derneği olarak stand kurularak katılım sağlanmıģtır. 6. Adana Ticaret Odası ile etkileģimin sürekliliği açısından, ASTD Yönetim Kurulu olarak Adana Ticaret Odası Yönetim ve Meclis Kurulu üyelerine Sağlık Turizmi Sektörü hakkında brifing düzenlenmiģtir. 7. ASTD Yönetim Kurulu üyeleri olarak, Adana ya yeni atanan Valimiz Sn. Hüseyin Avni COġ a tebrik ziyaretlerinde bulunulmuģ, kendilerine onursal baģkanlık pla- 11

13 keti takdim edilmiģ ve Sağlık Turizmi sektörü hakkında kısa bir brifing sunulmuģtur. 8. Ġl Yenilik platformunun oluģturulması çerçevesinde Adana Valiliği Proje Birimi tarafından düzenlenen toplantılar, Nisan 2011 tarihleri arasında düzenlenecek Turizm Haftası etkinliklerini planlamak üzere yapılan toplantılar, 10. Çukurova Kalkınma Ajansı ile ortak hareket edilmesi ve projelerde ortak olarak yer almak amacıyla Genel Sekreter Veysel PARLAK, bazı zaman aralıkları ile ziy a- ret edilmiģtir. Ajans ile ortak çalıģmalardan birisi olan Sağlık Turizminde Kümelenme Toplantıları - Ostim Tecrübeleri için tüm alt yapı çalıģmaları tamamlanmıģ ve toplantı 4 Ocak 2012 tarihinde gerçekleģtirilmiģtir. 11. Adana BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sn. Zihni ALDIRMAZ a Sağlık Turizminde son geliģmeler hakkında brifing verilerek, Belediyenin ilgili birimlerince ortak çalıģmalar sürekli devam etmiģtir. 12. Ġlimizde faaliyet gösteren bazı Sivil Toplum KuruluĢları Yönetim Kurullarında Sağlık Turizmi Sektör sunumu gerçekleģtirilmiģtir. 13. Sağlık Turizmi Kümelenme Toplantıları gerçekleģtirilerek, Stratejik Plan ve Eylem Raporu için yıl içerisinde sürdürülen çalıģmalara devam edilecektir. 14. Ġlimizde bulunan ve Sağlık Turizmi sektörüne etki edecek kurum ve kuruluģlarla Sağlık Turizmi Çözüm Toplantıları devam edecektir. 15. Sağlık Turizminin geliģtirilmesi amacıyla Bağdat a düzenlenmesi planlanan Sektörel Ticaret Heyeti programı alt yapı çalıģmaları gerçekleģtirilmiģ, katılımcı firmaların katılım belgeleri alınmıģ ve Ekonomi Bakanlığının programın gerçekleģtirilmesin doğacak giderlerin %50 oranında desteklenebilmesi amacıyla ön baģvuru gerçekleģtirilmiģtir. 16. Hizmet Sektöründe Çukurova Ġhracat Potansiyeli ve TeĢvik Politikaları Ek o- nomi Bakanlığı tarafından gerçekleģtirilmesi amacıyla gerekli ön görüģmeler yapılmıģ ve yazıģmalar gerçekleģtirilmiģtir. 17. Sağlık Turizminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Rolü ve Güncel GeliĢmeler Paneli gerçekleģtirilmesi amacıyla gerekli ön görüģmeler yapılmıģ ve yazıģmalar gerçekleģtirilmiģtir. 12

14 18. Sağlık Turizminde Ülkeler Masası oluģturularak, Pazar bölgelerinin incelenme çalıģmaları Ġl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleģtirilmesi planlanmıģ ancak ileri tarihe ertelenmiģtir. 19. Ekonomi Bakanlığı, Serbest bölgeler, YurtdıĢı yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü nde gerçekleģtirilen Sağlık turizmi nde teģvikler toplantısı na katılım sağlanmıģ toplantı bilgileri derlenerek tüm üyelerimize sunulmuģtur. 20. Adana Ticaret Odası tarafından gerçekleģtirilen, Polonya ülke pazarı, Polonyanın sektörel incelenmesi toplantısına katılım sağlanmıģtır. 21. Çukurova Üniversitesi Öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Gözde Ramazanoğlu tarafından düzenlenen, Adana Milletvekili ve dernek kurucu üyelerimizden Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ın konuģmacı olarak katıldığı Bir Bürokrat Gözüyle Yönetim konulu panel e katılım sağlanmıģtır. 22. Gaziantepte gerçekleģtirilen ı. Ortadoğu Tıp Günleri ve ĠĢbirliği Kongresi katılım sağlanmıģtır. 13

15 BÖLÜM 7 PROJE ÇALIŞMALARI 1. Çukurova Kalkınma Ajansının 2010 Sosyal Mali Destek Programı kapsamında yer alan Nitelikli iģgücünün bölgede yetiģtirilmesi önceliğinde kullanılabilecek proje geliģtirilmiģ ve programa Sağlık Turizminde Pazarlama ve SatıĢ Personelinin YetiĢtirilmesi Projesi ile katılım sağlanmıģ ancak proje yeterli görülmeyerek Y ö- netim Kurulu değerlendirmesine alınamamıģtır. 2. Ülkemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının uyguladıkları eğitim programları incelenerek, Sağlık sektörünün ve sağlık turizminin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiģtirilmesi amacıyla uygulanan sertifikalı eğitim programları uygulayıcıları ile görüģmeler temin edilmiģtir. Bir eğitim programının, gerek dernek eğitimci kadrosundan gerekse çevre üniversitelerin yardımları ile yeni eğitim programı oluģturulması gerçekleģtirilmiģtir. Programların ĠġKUR ile ortak proje üzerinde yür ü- tülmesi sağlanmıģ ancak derneğimizin bir iktisadi teģekkül kuruluģu olmadığından çalıģmaların sonuçları henüz alınamamıģtır. 3. Tubitak tarafından yapılan, 1301 bilimsel ve teknolojik iģbirliği ağları ve platformları kurma giriģimi projeleri (ĠġBAP) destekleme programı, Adana Ġli Valilik Proje birimi tarafından incelenme sırasında derneğimiz devreye girerek, Türk i- ye de ilk defa gerçekleģtirilecek olan Ġl Yenilik Platformu oluģturma çalıģmaları baģlamıģtır. Bu platform çerçevesinde Ġlde yenilik ile ilgili konularda farkındalığın arttırılarak ilgili tüm taraflara / paydaģlara kazandırılması ve bir yenilik kültürünün oluģturulması çerçevesinde sağlık turizmi sektörü hedeflenerek, konu hakkında proje yazma fikirleri ortaya atılmıģtır. Adana Sağlık Turizmi Derneği nin incelemesi sonucunda ortaya çıkan ve Adana Valiliği Proje Birimi tarafından takip edilen proje çalıģmalarından sonuç alınamamıģtır. 4. Adana da hizmet veren taksi Ģoförlerinin Turizme hazırlanması amacıyla hazırlanan Turizm Elçileri projesi detayları ile ġoförler Odası na sunularak projenin gerçekleģtirilebilmesi amacıyla destek talepleri ön görülmüģtür. Projenin bir mali destek programında desteklenerek gerçekleģtirilebilmesi için iģ takibine baģlanmıģtır. 14

16 BÖLÜM 8 SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ Mayıs 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar neticesinde Ortadoğu ülkelerinin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının belirlenerek kentimizdeki sağlık turizmi sektörüne ivme kazandıracak rapor oluģturulması hazırlıkları için, DTM tarafından belirlenen firmalar ile görüģmeler yapılarak ve teknik detaylar belirlenerek oganizasyonun ve ortak iģbirliğinin sağlanması amacıyla çalıģmalara baģlanmıģtır. Ortadoğu ya yönelik Pazar araģtırması yapılabilmesi amacıyla görüģme yapılan Ģirketlerden gelen teklifler neticesinde, maliyetlerin yüksekliğinden dolayı Pazar raporları yaptırılamamıģtır. 2. Sağlık Turizminde geliģme sağlayan diğer ülkelerin hükümet politikaları ve bu politikaların özel sektöre etkileri incelenerek, Sektörün geliģimine hız kazandır a- cak baģlıklar ortaya konulmuģ ve bu baģlıklar dernek üyelerimizle paylaģılmıģtır. Bu incelemeler sonucunda ortaya çıkan politika, teģvik ve desteklerin uygulanması, sonuçta elde edilecek çıktılar ve sektörün bahsi geçen ülkelerde geliģim trendlerinin izlenerek, hükümete görüģ bildirilmesi amacıyla rapor çalıģmaları y apılmıģtır. 3. Sağlık Turizminin ilimizde stratejik planının ve yol haritasının belirlenmesi amacıyla, Milletvekillerimize, baģka ülkelerde daha önce yapılmıģ olan stratejik çalıģmalar incelenerek, rapor halinde takdim edilmiģtir. 15

17 BÖLÜM 9 MALİ KONULAR yıl sonu itibariyle mali bilançomuz aģağıdaki gibidir : Önceki Yıldan Devreden Gelir : 564,95 Üye Ödentileri : ,00 Alınan Borçlar : 5.016,09 Gelirler : ,04 Önceki Yıldan Devreden Borç : 4.565,12 Personel Giderleri : ,82 Amaç Ve Hizmet Giderleri : 3.212,07 Banka : 532,03 Giderler : , yılı ve 2011 yılı Üyelik aidatları tahsilat çalıģmalarına devam edilmiģtir. 3. Gelir Gider Dengesi, avans kullanmak sureti ile sağlanmaktadır. 4. Faaliyetlerimizden doğan faturaların ve personel giderlerinin ödenmesine devam edilmiģtir. 16

18 BÖLÜM 10 BİLGİLENDİRME YAZIŞMALARI 1. Adana da kalkınmada öncelikli verileri ve sağlık turizminin geliģiminin takip etmek amacıyla hazırlanan bülten çalıģması hazırlanarak tüm üyelerimize bildirilmiģtir. 2. Sürekli araģtırma ve incelemeler neticesinde, sektörün geliģimi için direk ya da dolaylı etki sağlayabilecek her türlü döküman, Sağlık Turizmi sektörünün ülkemizdeki geliģim trendleri, Sağlık Turizmi açısından düzenlenen tüm sempozyum ve çalıģtaylar, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan tüm çalıģmalar ve sonuçları, basın haberleri takip edilmiģ ve sektör hakkında elde edilen her türlü bi l- gi ve belgeler derlenerek, Adana Sağlık Turizmi Derneği nin tüm üyelerine ve Ġl yönetim kadrosuna aracılığı ile ulaģtırılmıģtır. 3. Sağlık Turizminin de ülkemize döviz kazandırıcı bir hizmet olduğunu ve bu sektörün hükümet olarak sahiplenerek ihracat kapsamına alınması gerektiğini her platformda ve yazıģmalarda sürekli yineliyen dernek yönetim kurulu çalıģmalarının sonucunda, Sağlık Turizmi, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Kobi ve Kümelenme Dairesi BaĢkanlığı tarafından 21 Mart 2011 tarihinde Resmi Gazetede y a- yınlanan Pazar AraĢtırması ve Pazara GiriĢ Desteği Hakkında Teblig ile, Sağlık Turizmi sektörü ihracat kapsamına alınarak paydaģları teģviklerden faydalanabilir duruma gelmiģtir. Konu hakkında tüm üyelerimize bilgilendirme yapılmıģtır. 4. Üyelerimiz haricinde kalan, gerek Adana da gerekse ülkemizde, Sağlık T u- rizminin geliģimi konusunda çalıģmalar yapan, konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm paydaģlar için, üyelerimiz haricinde ayrı bir mail grubu oluģturma çalıģmaları devam etmektedir. ġu ana kadar oluģturulan mail gurubuna, sektör hakkında bilgilendirme mailleri gönderilmiģtir. 17

19 BÖLÜM 11 BASINDA ASTD 1. Adana Sağlık Turizmi Derneği nin misyon ve vizyonunun kamuoyuna duyurulması amacıyla, muhtelif tarihlerde değiģik Ģekillerde hazırlanmıģ Basın Bültenleri ve derneğimizi yönetim kurulu üyeleriyle yapılan söyleģiler, bölgesel gazetelerde etkin bir Ģekilde, yerel gazetlerde ise zaman aralıklarıyla yayınlanmıģ ve derneğin yıl içerisinde sürekli olarak gündemde bulunması sağlanmaya çalıģılmıģtır. 2. Zaman aralıkları ile Sağlık Turizmi Sektörü özel haberleri hazırlanarak, yüksek tirajlı gazetelerde yayınlanması sağlanmıģtır. 18

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011)

18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011) 18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011) Ankara Valiliği, Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı birlikteliğinde yapılan

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ÇUKUROVA TIP - SAĞLIK KURUMLARI & TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇUKUROVA TIP - SAĞLIK KURUMLARI & TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU ÇUKUROVA TIP - SAĞLIK KURUMLARI & TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU 22. 10. 2012 GENEL BAKIŞ Adana Çukurova Tıp Sağlık Kurumları & Turizm Fuarı; Sağlık Kurumları Ve Sağlık Turizmi Özel Bölümleri İle 27

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ Hedefimiz, öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır. Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetinin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak, sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

15. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMİTT) RAPORU 10-13 ŞUBAT 2011

15. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMİTT) RAPORU 10-13 ŞUBAT 2011 15. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMİTT) RAPORU 10-13 ŞUBAT 2011 HAZIRLAYAN: AYŞEGÜL ÖZBEK ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ UZMANI 1 FUAR KİMLİĞİ Fuar Tarihi : 10-13.02.2011 Fuar Yeri

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Toplantı Tarihi: 04/03/2014 Toplantı No : 2014/4 07 Kasım 2012 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı arasında

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır.

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır. TÜRK PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK DERNEĞĠ YAYIN YÖNERGESĠ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tarafından basılmak üzere her türlü süreli ve süresiz yayınlar

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ Baver AYDIN 28.06.2011 S.S. DĠYARBAKIR METAL ĠġLERĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ (K.S.S) YAPI KOOPERATĠFĠ 1. Meslek Gruplarının SiteleĢmesi ve Kooperatifin KuruluĢ AĢaması

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ?

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? 21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve / veya Sayın Genel Müdür Dikkatine, Türk Plastik Sanayicileri

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

MERSĠN KENT KONSEYĠ EĞĠTĠM MECLĠSĠ. OKUL AĠLE BĠRLĠKLERĠ EĞĠTĠMDE ĠYĠ ÖRNEKLER ÇALIġTAYI

MERSĠN KENT KONSEYĠ EĞĠTĠM MECLĠSĠ. OKUL AĠLE BĠRLĠKLERĠ EĞĠTĠMDE ĠYĠ ÖRNEKLER ÇALIġTAYI MERSĠN KENT KONSEYĠ EĞĠTĠM MECLĠSĠ OKUL AĠLE BĠRLĠKLERĠ EĞĠTĠMDE ĠYĠ ÖRNEKLER ÇALIġTAYI MERSĠN 2015 GiriĢ Talep Okul aile birlikleri çalıştayı ile okul aile birliklerinin eğitimin niteliğini arttırmak

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/5-1 (40) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 15/04/2014 tarih ve 10949 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi, Üyeleri arasında en az

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

2009 Yılı Ajans Faaliyet Raporu

2009 Yılı Ajans Faaliyet Raporu T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2009 Yılı Ajans (Temmuz - Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2009 ) 1 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel

19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel 19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel Turizm sektörü dünyada en hızlı geliģen ve büyüyen sektörlerin arasında gelmektedir. Ülkelere, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan olumlu

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA HER YAKAYA BİR ROZET 1 HER ARACA BİR ÇIKARTMA SUNUŞ 2011 Unıversıade kıģ oyunları Uluslar arası nitelik taģımaktadır. Bu nedenle organizasyonunla ilgili tanıtım çalıģmalarının sadece yerel ölçekte değil,

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı