DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN ANKARA

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. ORHAN ÇELİK ANKARA

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ DANIŞMANI: YRD. DOÇ. DR. ORHAN ÇELİK Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Tez Sınav Tarihi 3

4 Tezimi hazırlamamda emeği geçen Sayın Hocam Yrd. Doç. Dr. Orhan Çelik e ve aileme çok teşekkür ederim. 4

5 İÇİNDEKİLER DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ Sayfa No: İÇİNDEKİLER...I KISALTMALAR...IV TABLOLAR... V ŞEKİLLER...VI GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ, DÖVİZ VE DÖVİZ KURLARINA İLİŞKİN KAVRAMLAR, DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ ULUSLARARASI PARA SISTEMI PARANIN TARIHINE KISA BIR BAKIŞ ALTIN STANDARDI ( ) SAVAŞ DÖNEMLERI ( ) BRETTON WOODS SISTEMI (SABIT KUR SISTEMINE DÖNÜŞ) ( ) SABIT KUR SISTEMININ ÇÖKÜŞÜ ( ) AVRUPA PARA BIRIMI: ECU AVRUPA PARA BIRLIĞI: EURO DÖVIZ VE DÖVIZ KURU DÖVIZ DÖVIZ KURU DÖVIZ PIYASASI (FX MARKET) DÖVIZ PIYASASINDA FAALIYET GÖSTEREN KIŞI VE KURULUŞLAR Müşteriler Merkez Bankası Bankalar Yatırım Faaliyetinde Bulunan Kişi ve Kuruluşlar Hazine Spekülatörler DÖVIZ PIYASASINDA ORGANIZASYON Döviz Broker ları Fixing Direkt Deal Alım-Satım Odası (Dealing Room) DÖVIZ PIYASASI NIN İŞLEYIŞI DENGE DÖVIZ KURU DÖVIZ KURLARINI ETKILEYEN FAKTÖRLER ÖDEMELER DENGESI i

6 5.2. SATIN ALMA GÜCÜ PARITESI YAKLAŞIMI (PURCHASING POWER PARITY) FAIZ ORANLARI PARA VE MALIYE POLITIKALARI DIĞER FAKTÖRLER DÖVIZ KURU SISTEMLERI SABIT DÖVIZ KURU SISTEMI SERBEST (DEĞIŞKEN) KUR SISTEMI KARMA SISTEMLER İKİNCİ BÖLÜM: DÖVİZ KURU RİSKİ VE ÇEŞİTLERİ DÖVIZ KURU RISKI DÖVIZ POZISYONU KUR ETKISI DÖVIZ KURU RISKI ÇEŞITLERI İŞLEM RISKI (TRANSACTION EXPOSURE) MUHASEBE (DÖNÜŞTÜRME) RISKI (TRANSLATION EXPOSURE) EKONOMIK RISK (ECONOMIC EXPOSURE) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DÖVİZ KURU RİSKİNİN YÖNETİMİ (DÖVİZ KURU RİSKİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ) DÖVIZ KURU RISKINDEN KORUNMA-HEDGING FIRMA İÇI KORUNMA YÖNTEMLERI Dış Ticaretin Milli Para İle Yapılması Döviz Tercih Hakkı Döviz Kuru Sigortası Eşleştirme (Matching-Offsetting) Çok Yönlü Yayılma (Multilateral Netting) Nakit Akışlarının Zamanlaması (Leading and Lagging) Kaynak Yönetimi (Sourcing) Karma Para Birimli Faturalama (Mixed-Currency Invoicing) Döviz Seçimi ve Kur Etkisini Netleştirme Yöntemi Çapraz Korunma (Hedging) FIRMA DIŞI KORUNMA YÖNTEMLERI Vadesiz Döviz İşlemleri (Spot Currency Transactions) Vadeli Döviz İşlemleri (Forward Currency Transactions) Vadeli Döviz İşlemleri Piyasası Vadeli Döviz İşlemleri Piyasasında Kullanılan Stratejiler Uzun Pozisyon Kısa Pozisyon Yayılma Pozisyonu Açık Pozisyon Vadeli Döviz Sözleşmeleri Vadeli Döviz Sözleşmeleri İle Riskten Korunma Vadeli Döviz İşlemlerinde Sözleşme Sayısının Belirlenmesi ii

7 Kısa Pozisyon Alarak Riskten Korunma ve Sözleşme Sayısının Belirlenmesi Uzun Pozisyon Alarak Riskten Korunma ve Sözleşme Sayısının Belirlenmesi Riskten Korunma Pozisyonunun İleriye Taşınması Vadeli Döviz Sözleşmelerinin Avantajları ve Dezavantajları Dövizle İlgili Gelecek İşlemleri: Futures Piyasaları Futures Piyasalarının Ortaya Çıkışı ve İşleyişi Futures Sözleşmeleri Futures ve Forward İşlemler Arasındaki Farklar Döviz Opsiyon Piyasaları Opsiyon Piyasalarının Ortaya Çıkışı Opsiyon İşlemlerinde Kullanılan Temel Kavramlar Call (Alım) Opsiyonu Put (Satım) Opsiyonu Kullanım Fiyatı Döviz Opsiyonları SWAP İşlemleri (DövizTicareti) SWAP İşlemlerinin Ortaya Çıkışı ve İşleyişi Swap İşlemi Yapan Piyasa Katılımcıları SWAP İşlemleri Swap Sözleşmelerinin Asgari Unsurları Döviz Swaplarının Sınıflandırılması Karşılıklı ve Paralel Krediler Döviz Swapları Swap İşlemine Girme Nedenleri Swap İşlemlerinin Avantajları ve Dezavantajları SONUÇ ÖZET SUMMARY KAYNAKÇA iii

8 KISALTMALAR SDR IMF LIBOR : Özel Çekme Hakkı (Special Drawing Right) : Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) : Londra Bankalararası Faiz Oranı (London Interbank Offer Rate) TRLIBOR : Türk Lirası Referans Faiz Oranı CBOE : Chicago Opsiyon Piyasaları Borsası (Chicago Board Options Exchange) iv

9 TABLOLAR TABLO 1: ALTIN STANDARDI VE ÜLKE PARALARININ DEĞERI... 9 TABLO 2: ECU NUN OLUŞUMU VE EURO YA DÖNÜŞÜMÜ TABLO 3: DÖVIZ KURU RISKI ÇEŞITLERI TABLO 4: İŞLEM RISKINI DÖVIZ ÜZERINDEN ÖLÇME TABLO 5: NAKIT AKIŞLARININ ZAMANLAMASI TABLO 6: KÂR/ZARAR TABLOSU (VADELI DÖVIZ İŞLEMLERI-ÖRNEK) TABLO 7: KÂR/ZARAR TABLOSU (VADELI DÖVIZ İŞLEMLERI-ÖRNEK) TABLO 8: KÂR/ZARAR TABLOSU (VADELI DÖVIZ İŞLEMLERI-ÖRNEK) v

10 ŞEKİLLER ŞEKIL 1: DENGE DÖVIZ KURU ŞEKIL 2: AYARLANABILIR SABIT KUR SISTEMI ŞEKIL 3: SERBEST KUR DEĞIŞMELERI ŞEKIL 4: SWAP İŞLEMI ŞEKIL 5: SWAP SÖZLEŞMESINE İLIŞKIN NAKIT AKIŞI ŞEKIL 6: KARŞILIKLI KREDILER ŞEKIL 7: PARALEL KREDILER ŞEKIL 8: SWAP BAŞLANGICINDA ANAPARALARIN DEĞIŞ TOKUŞU ŞEKIL 9: SWAP VADESI BOYUNCA KARŞILIKLI FAIZ ÖDEMELERI ŞEKIL 10: VADE SONUNDA ANAPARALARIN İADE EDILMESI vi

11 GİRİŞ İkinci Dünya Savaşı nı izleyen yıllarda, ekonomik hayatta yaşanan en belirgin ve iz bırakan değişmeler uluslararası ekonomik bütünleşme alanında görülmüştür. Bütünleşme ile beraber işletmeler faaliyetlerini uluslararası alanlara kaydırmışlardır. İşletmelerin bu faaliyetleri, mal alım ve satımı şeklinde olduğu gibi, başka ülkelerde bağlı işletme kurmak veya satın almak şeklinde de olmuştur. Dış ülkelere açılma, ülke parasıyla yabancı ülke paraları arasında değişimi zorunlu kılmıştır. Ülke parasıyla yabancı ülke paraları arasındaki değişim de döviz kurları kavramını doğurmuştur. Döviz kurlarında çeşitli nedenlerden kaynaklanan dalgalanmalar dış işlemleri riskli bir duruma getirmiştir. Bunun sonucunda kur riskinden korunmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bretton Woods Sistemi nin sona ermesiyle, sabit kur sisteminden esnek kur sistemine geçiş, yani döviz kuru dalgalanma limitlerinin kaldırılması, yabancı para bazında uluslararası mal ve hizmet ticareti yapan, uluslararası finans ilişkilerinde bulunan banka ve benzeri kurumların alacak ve borçlarından ötürü büyük zararlara uğrama riskini de beraberinde getirmiştir. Aynı dönemlerde uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve sabit faizle borçlanmanın yanısıra değişken faizle borçlanma eğiliminin artması, faiz riski sorununu da gündeme getirmiştir. Böylece risk yönetimi 1980 li yıllarda daha da önem kazanmaya başlamıştır. 1

12 Uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar, kur riskinden doğacak zararlara karşı kendilerini koruyabilmek için çeşitli teknikler geliştirmişlerdir. Bu teknikler gelişmiş finansal piyasalarda spekülatif amaçla da kullanılabilmektedir. Finansal piyasalarda ortaya çıkan kur riskinden korunma tekniklerinden bazıları; vadeli döviz işlemleri, dövizle ilgili gelecek işlemleri (futures), opsiyon, swap gibi ürünlerdir. Bu çalışmayla, işletmelerin döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar sonucu karşı karşıya kaldıkları kur riski, kur riski çeşitleri ve kur riskinden korunmak için hangi tekniklere başvurulabileceği değerlendirilmiştir. Giriş ve sonuç bölümleri hariç üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, döviz ve döviz kuru ile ilgili kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için uluslararası para sistemi ile ilk bölüme giriş yapılmış, daha sonra döviz, döviz kuru, döviz piyasası, denge döviz kuru ve döviz kurunu etkileyen faktörler üzerinde durulmuş ayrıca döviz kuru sistemlerine değinilmiştir. İkinci bölümde döviz kuru riski ve döviz pozisyonunun ne olduğu açıklanmış, kur riski ile kur etkisi arasındaki farklara değinilmiştir. Daha sonra ise kur riski çeşitleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü ve son bölümde ise işletmelerin döviz kuru riski ile karşı karşıya kalmaları durumunda kur riskinden korunmak için kullanabilecekleri yöntemler 2

13 örneklerle açıklanmıştır. Korunma yöntemleri firma içi ve firma dışı ayırımında incelenmiştir. 3

14 BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ, DÖVİZ VE DÖVİZ KURLARINA İLİŞKİN KAVRAMLAR, DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ 4

15 1. Uluslararası Para Sistemi 1.1. Paranın Tarihine Kısa Bir Bakış Günümüzde artık uluslararası döviz, para ve sermaye piyasaları doğal bir olgu olarak görülmektedir. Çeşitli ülkelerin birbirinden büyük farklılıklar gösteren ekonomik politikalarının varlığına, üretim yapılarının ve faktör donanımlarının değişikliği ve çeşitliliğine ve hatta çok değişik kültürel ve siyasal biçimlenmelere karşın; kendine özgü kuralları ile bütün bu değişik ülkelerin ihtiyaçlarına cevap veren bir uluslararası mali piyasanın varlığı kendisini tartışmasız biçimde kabul ettirmiş durumdadır. Dünyadaki ülkeler uluslararası para yönetiminde farklı sistemler denemişlerdir. Hiçbir sistem tam olarak tatmin edici olmamış ve kriz dönemleri daha sonraki denge dönemleri ile düzeltilmiştir. Değişiklikler genellikle kriz dönemlerinde veya kriz dönemlerinden sonra olmuştur. 1 Paranın tarihi insanların ticareti öğrenmeleriyle başlamıştır. İnsanoğlu öncelikle avlanma ve yiyecek sorunlarının çözümü için bir araya gelerek kabileleri oluşturmuştur. Bu birliktelik etkinliği de beraberinde getirmiştir. Etkin üretimle birlikte ortaya çıkan üretim fazlalığı ticaretin gelişimini sağlamıştır. Örneğin bir kabilede gereksinimlerinden daha fazla deri, diğer bir kabilede ise 1 Saniye Gümüşeli, Döviz Kuru ve Faiz Oranı Risklerinden Korunma Teknikleri, Türkiye Bankalar Birliği, Ankara, 1994, s.14 5

16 tahıl bulunursa, kabileler ellerindeki malları değiştirerek ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Kabileler deri ve tahılları birbiriyle değiştirirken, bugün de modern bir biçimde süren barter, yani malların mallarla değişimi ortaya çıkmıştır. Ancak barter hiç de kolay bir değişim biçimi değildi. Zaman ve enerjiye ihtiyaç vardı. Çünkü barter yapacak olan bir kişinin veya kabilenin öncelikle kendi gereksinimi olan mala sahip kişi veya kabileyi bulması gerekmekteydi. Aynı zamanda bu kişi veya kabilenin de kendi malına talebinin olması lazımdı. Sorun bu iki noktada da bitmiyordu. Malların değerleri konusunda da anlaşma bir sorun olarak ortaya çıkmaktaydı. Kaç tane deriye karşılık, ne kadar tahılın değiştirileceği tartışılıyordu. Bölünebilir, yani küçük birimlere ayrılabilir mallarda sorun belki kolaylıkla çözülebiliyor; buna karşılık örneğin inek ile tahıl değişimi o kadar kolay olmuyordu. Birbiriyle değiştirilen malların değeri elde edilme koşullarına bağlı olarak belirlenmekteydi. Örneğin Roma da yiyeceklerin korunması için zorunlu bir madde olan tuz çok zor bulunuyordu. Kıt olarak bulunan tuz, askerlere ücret karşılığı veriliyordu. Barter sisteminin işleyişindeki sorunlar M.Ö.2500 yıllarında altın, gümüş ve bakır gibi metallerin para olarak kullanılmasıyla çözülmüştür. Böylece mal ve hizmetler söz konusu metaller karşılığı alınıp satılabilmekteydi. Para yalnızca 6

17 değişim aracı olarak değil, tasarruf etme ve servet biriktirme aracı olarak da günümüze kadar işlevini korumuştur. Metal paraların ortaya çıkmasıyla birlikte hangi metalin ne kadar mal ve hizmet alabileceği, bir başka deyişle paraların birbirlerine karşı görece değerleri, metallerin değerine göre belirlenmeye başladı. Hiç kuşkusuz altın, diğer metallere göre daha fazla alım gücüne sahipti. İngiliz para birimi olan pound sterlin bu dönemi ifade eden örneklerden biridir. Pound hem para birimi, hem de ağırlık ölçüsüdür. Bir pound, 454 gram etmektedir. 2 Kağıt paranın tarihi de bir hayli eskidir. M.Ö.2500 yıllarında Çin de belirli miktar ödemeyi ifade eden kağıt benzeri kayıtlar bulunmaktadır. Ancak modern anlamda kağıt para 1368 den itibaren yine Çin de kullanılmıştır. İsveç te 1661 yılında basılan para Avrupa da basılan ilk para olarak tarihe geçmiştir yılında askerlere ödenmek üzere İngiltere de para basılmıştır. Dolar ise ilk kez gümüş olarak 1792 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bugün kullanılan Amerikan doları temelde 1863 yılında çıkan Ulusal Bankacılık Kanunu na dayanmaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan kağıt para (scrip) ve madeni para (hard currency) tam olarak altın ve gümüş karşılığı basılmıştır. Altın standardı olarak bilinen sistemin temeli de bu şekilde atılmıştır. 3 2 Sadi Uzunoğlu, Para ve Döviz Piyasaları, Literatür Yayıncılık, Genişletilmiş 2. Basım, İstanbul, 2003., s.1 3 Sadi Uzunoğlu, a.g.e., s.2 7

18 1.2. Altın Standardı ( ) Altın standardının (altın para, altın külçe) geçerli olduğu yıllarda bir ülke parasının değerini, içerdiği altın miktarı belirlemekte ve sistem ülkelerin ödemeler dengesinde otomatik denkleşme görevini görmekteydi. Bu tür bir sistemde ülke paralarının değişim oranları büyük hareketler göstermemekte ve kur karar alıcılar için bir risk olarak ortaya çıkmamaktaydı. 4 Altın standardının temel özelliği, ülkenin para birimleri arasındaki değişim oranlarının standart birim olan altına bağlandığı sabit döviz kuru sistemiydi. Altının sistem içindeki fonksiyonunu yerine getirebilmesi için şu koşulların yerine getirilmesi gerekiyordu: Merkez Bankası, sınırsız miktarda altını sabit bir fiyattan almayı ve satmayı garanti ediyordu. Altını elinde bulunduran, istediği biçimde tasarruf etme hakkına sahipti. Gerekirse altın eritilip başka bir amaçla kullanılabilecekti. Altının ihracat ve ithalatı serbestti. Altın Standardı Sistemi nde altının likiditesi, üretilen altın miktarı ile sanayinin altın gereksinimine bağlı olarak değişiyordu. Sistemde yalnızca altın değil, çoğunlukla da kağıt para değişim aracı olarak kullanılıyordu. Teorik olarak değişim aracı olarak kullanılan kağıt paranın karşılığı altındı. Bir anlamda altın 4 8

19 rezerv olarak tutuluyordu. Kağıt parayı bir satın alma gücü olarak kabul ettirebilmek için, talep edildiğinde merkez bankalarının altın karşılığında bu banknotları geri almayı bir yasayla garanti etmesi gerekiyordu. Bu nedenle merkez bankalarının dolaşımdaki banknot karşılığında minimum altın karşılığı bulundurması bir zorunluluktu. Örneğin; İngiltere de dolaşımda bulunan banknot için minimum karşılık oranı 2/7 iken, Almanya da bu oran 1/3 idi. Sabit altın pariteleri, banknotların altın karşılığında geri alınması zorunluluğu nedeniyle bir sabit döviz kuru sistemi de yarattı. Sonuçta bir para biriminin, bir diğerine karşı değeri, her iki para biriminin altın paritelerince tanımlandı. Şimdi iki para arasındaki değişim oranını bir tabloyla açıklayalım: 5 Tablo 1: Altın Standardı ve Ülke Paralarının Değeri Ülkeler Giriş Yılı Altın Paritesi İngiltere pound = 7,3224 gr ABD dolar = 1,5046 gr Fransa frank = 0,2903 gr Almanya mark = 0,3584 gr Avusturya-Macaristan kron = 0,3049 gr Rusya ruble = 0,7746 gr Hindistan rupee = 0,7128 gr Kaynak: Sadi Uzunoğlu, 2003, s.3 5 Sadi Uzunoğlu, 2003., s.2 9

20 Tablodaki altın paritelerinden yola çıkarak ABD doları ile Alman markı arasındaki döviz kurunu (pariteyi) hesaplayalım: 1$;1,5046 gram altına, 1DM ise 0,3584 gram altına eşit. Dolayısıyla 1 dolar, (1,5046/0,3584) 4,1981 DM olarak belirleniyor. 6 Birinci Dünya Savaşı nın patlak vermesiyle altın standardı uygulamasına ara verildi. Savaş ekonomisinin getirdiği zorluklar nedeniyle, belli başlı paraların altına bağlılığı kaldırılarak serbest dalgalanmaları sağlandı. Fakat bu sürekli bir çözüm olamazdı. Çünkü tekrar altın standardına dönmek için sabırsızlık duyuluyordu. Nitekim daha savaş sona erer ermez, birbiri ardından altına dönüş başladı. Ulusal paralar yeniden altına bağlanırken, savaş öncesi paritelerin aynen benimsenmesine çok önem veriliyordu. Bu, adeta bir ulusal prestij konusu idi. Oysa bu tutum, ilerde ortaya çıkacak parasal buhranların tohumlarını taşıyordu. Çünkü savaş sırasındaki enflasyonist gelişmeler dolayısıyla, ülkelerin göreceli rekabet güçleri değişmişti Savaş Dönemleri ( ) Birinci Dünya Savaşı ndan önceki 50 yıl, altın standardının en iyi işlediği dönemdir. Altın standardının çökmesinde, izlenen enflasyonist politikalar ile döviz kurlarının Birinci Dünya Savaşı öncesindeki seviyelerinin korunmaya çalışılmasının önemli rolü olmuştur Dünya Ekonomik Krizi de altın 6 Sadi Uzunoğlu, 2003, s.3 7 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, 11. Baskı, Güzem Yayınları No:11, İstanbul, 1996a, s

21 standardının yıkılışını hızlandırmıştır. Dünya krizi, 1929 yılı ortalarında ABD de ortaya çıkmış, bu ülkede deflasyon hızla yaygınlaşmış, sanayi üretiminde büyük düşmeler görülmüş ve işsizlik hızla artmıştır li ve 30 lu yıllar bütün dünyada para kaosunun ve depresyonun yaşandığı yıllar oldu. Savaş döneminde hızla büyüyen finansman gereksinimi, bu dönemde para yaratımını hızlandırıyordu. Kağıt paranın altın rezervinden bağımsız olarak basılabilmesi, enflasyonist süreci hızlandırdı 1920 li yılların Almanya sı çok çarpıcı bir örnek olarak biliniyor. Almanya da büyük miktarda basılan kağıt para, fiyatları yukarı itmiş, paranın satın alma gücü düşmüştür yılında 1 Alman markına alınabilen bir mal için 1923 yılında 726 milyar Alman markı ödemek gerekiyordu yılında Alman halkı için sobada para yakmak odun yakmaktan daha ucuzdu. Savaş döneminde ülkeler arasındaki farklı enflasyon oranları, uluslararası fiyat ilişkisini altüst etti. Örneğin 1925 yılında İngiliz sterlini, ABD dolarına karşı yüzde 44 den daha fazla değerli hale gelmiştir. Böylece devalüasyon olgusu gündeme oturdu. 9 İki savaş arası dönemde uluslararası para sisteminin bozulmasının tek nedeni enflasyon ve devalüasyon değildi. Ülkelerin ithalat taleplerini kısmaları dünya ticaret hacmini de daraltmıştı. Ülkeler 1931 yılından itibaren döviz 8 S. Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi-Teori ve Politika, 6. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 2002a, s Sadi Uzunoğlu, 2003, s.3 11

22 kontrollerini hayata geçirdiler. İhracata ve sermaye akışına getirilen ambargo ve limitler finansal ilişkilere büyük darbe indirdi. Kısaca iki savaş arası dönemde rekabetçi devalüasyon yapılırken, ne serbestçe dalgalanan bir para sistemi, ne de sabit döviz kuru sistemi vardı. Sistemin yeniden yapılandırılması için Almanya, İtalya ve Japonya ya karşı savaşan ülkeler ABD de New Hampshire eyaletinde bir kasabada, Bretton Woods ta bir araya geldiler Bretton Woods Sistemi (Sabit Kur Sistemine Dönüş) ( ) İki savaş arasında yaşanan tecrübeler ve bunların İkinci Dünya Savaşından sonra da tekrar yaşanabileceği kuşkusu serbest, istikrarlı ve çok taraflı bir para sistemi de kurulması fikrini doğurmuştur. 11 Amerika ve İngiltere önderliğinde, 1944 yılının Temmuz ayında, Bretton Woods konferansı olarak da adlandırılan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı düzenlendi. Bu, Uluslararası Para Fonu nun (The International Monetary Fund. Bundan sonra IMF olarak ifade edilecektir.) ve Dünya Bankası nın (The International Bank for Reconstruction and Development-World Bank) da doğuşuydu. Hedef; serbest, istikrarlı ve çok taraflı para sisteminin kurulmasıydı Sadi Uzunoğlu, 2003, s.4 11 Saniye Gümüşeli, 1994, s Sadi Uzunoğlu, 2003, s.4 12

23 ABD de, Bretton Woods ta yapılan toplantıda, esas olarak, İngiliz (Keynes) ve Amerikan (White) planları tartışıldı ve Amerikan planı kabul gördü. İngiliz ve Amerikan planları bazı ortak noktalara sahipdi ve yeni sistem buna göre şekillendi. Bu ortak noktalardan birisi, her iki tarafın da Birinci Dünya Savaşı sonrasında ve 1930 larda dünya ekonomisine zarar verdiğine inanılan, serbest dalgalanan kur sistemine karşı olmalarıydı. Buna karşılık mutlak sabit kur da arzu edilmiyordu. Bundan başka, dış ticaret üzerine kontrolsüz bir biçimde sınırlamalar getirilmesi de uluslararası toplumun yararına olmamıştı. Sermaye akımları konusunda ise, ülkeler, özellikle kısa dönemde, kontrol uygulamakta serbest olmalıydılar. Böylece, IMF gözetiminde, ayarlanabilir sabit kur diyebileceğimiz bir katı olmayan, sabit kur sistemi kuruldu. Bu sistemde yalnızca ABD doları altına bağlıydı. Diğer ülkeler paralarını dolara bağlayarak, döviz kurlarını sabit tutacaklardı. Bu durum, savaş yıllarındaki sermaye girişleri sonucu dünyadaki altın rezervlerinin yaklaşık % 70 inin ABD de toplanmış olmasının tabii bir sonucuydu. 13 Altın standardı sisteminin temelinden yola çıkan yeni mali sistemle istikrarlı döviz kurları olan uluslararası bir para sistemini kurma, mevcut kambiyo kontrollerine son verme ve bütün dövizlere konvertibilite getirme amaçlanmıştır Ünal Çağlar, Döviz Kurları-Uluslararası Para Sistemi ve Ekonomik İstikrar, Alfa Yayınları, İstanbul, 2003, s Saniye Gümüşeli, 1994, s.16 13

24 Bu sistemde: 15 Anlaşmayı onaylayarak IMF ye üye olan her ülke, ulusal parasını, sabit bir kurdan ABD $ ına bağlamıştır. Bu sabit dolar kuruna dolar paritesi denilmektedir. ABD ise doları başka bir ülkenin parasına değil, altına bağlamıştır. (1 ons saf altın = 35 $) Sistemde, ABD, diğer ülkelerin merkez bankalarına altın konvertibilitesi imkânı tanımıştır. Amerikan rezerv bank, yabancı merkez bankalarına arz edecekleri dolarlar karşılığında, yukarıda belirtilen sabit fiyattan altın satma taahhüdü altına girmiştir. Bu şekilde her ülke parasını dolara bağlamış, dolara da altın konvertibilitesi tanınmış olduğu için, ulusal paralar dolaylı yoldan altına bağlanmıştır. Sisteme göre, her ülkenin, ulusal parasının döviz piyasasında, dolar paritesi etrafında en fazla % 1 lik alt ve üst sorunlar içerisinde dalgalanmasına izin veriliyordu. Daha yüksek değişmelerin ise merkez bankasının piyasaya müdahaleleri (piyasada dolar alım ve satımları) ile önlenmesi gerekiyordu. Bununla birlikte, ancak ödemeler bilançosunda köklü bir dengesizlik bulunması durumunda IMF nin onayı ile üye ülkelere paralarını dolara göre devalüe etme yetkisi verilmişti. (Üye ülkeler önce iç önlemler ile sorunlarını çözmeye çalışacaklar, başarı elde edemezlerse % 10 a kadar bir parite 15 Suna Oksay, Döviz Kuru ve Ödemeler Bilançosu Politikaları: Türkiye ( ), Beta Basım, İstanbul, 2001, s

25 değişikliğini doğrudan, % 10 u aşarsa IMF nin onayını alarak yapabileceklerdi.) Sistem, ABD yi bir tür dünya merkez bankası durumuna getirmişti. (Bu durum, ABD ekonomisinin o günkü koşullar altında dünya ekonomisi içindeki rakipsiz üstünlüğünden kaynaklanıyordu.) Dolar, bütün diğer paraların bağlandığı bir değer standı olmuştu. Bütün uluslararası ödemeler, borç ve alacaklar dolarla ölçülüyordu. Diğer yandan, ulusal merkez bankaları, kurları sabit tutmak için piyasada dolar alım-satımları yapıyorlardı. Yani dolar bir müdahale parası haline gelmişti. Ülkeler merkez bankasındaki dış rezervlerini dolarla tutuyorlardı. Böylece, dolar bir rezerv para statüsüne sahip olmuştu. Ödemeler dengesi güçlüğü çeken ülkeleri aceleci kur değişikliklerinden ya da dünya ekonomisine zarar verecek ticari kısıtlamalar yapmaktan caydırmak amacıyla bir destekleme fonu kurulmuştu: Bu fon IMF nin tanıdığı Ordinary Drawing Rights (Olağan Çekme Hakları) fonudur. Rezervleri yetersiz hale gelen ülkeler açıklarını kapatmak için bu fona başvurabileceklerdi. Her ülkenin bir kotası olacaktı. 16 Sistem, 1960 lı yılların sonuna kadar görece istikrarlı bir biçimde devam etti. Örneğin yılları arasında 1 sterlin 2,8 ABD doları eşitliği sürdürülebilmişti. ABD dolarının para sistemi içindeki önemli konumu, doları 16 Saniye Gümüşeli, 1994, s.17 15

26 rezerv para konumuna getirdi. Çünkü teorik olarak dolar, altın karşılığında basılıyordu lı yılların sonuna doğru sistemin sorunlu olduğu ortaya çıktı lı yıllarda dünya ticareti hızla genişlemiş ve aynı yıllarda altın üretimi durgunlaşmıştı. Merkez bankalarındaki döviz rezervlerinin artışı ancak ABD nin ödemeler dengesinin açık vermesiyle mümkün olabilirdi. Bu beklentinin gerçekleşmemesi durumunda, uluslararası likidite darlığı oluşacağı ve bunun tehlikeli boyutlara varacağından korkuluyordu yılları arasında ABD den özel sermaye akışı yabancı resmi rezervlerin genişlemesine neden oldu yılında ABD den sermaye akışlarının önünü kesmek için özel vergiler konulmaya başlandı. Vietnam Savaşı nın yüksek faturası mali genişlemeye, mali genişleme ise genel fiyat düzeyinin yükselmesine ve ABD ödemeler dengesi fazlasının erimesine neden oldu. Başlangıçta daraltıcı para politikası benimsenmesine rağmen, yüksek faiz oranlarının inşaat sektörü üzerinde negatif etkisi ABD Merkez Bankası nı (Federal Reserve Bank) yıllarında daha genişlemeci para politikaları benimsemesine neden oldu. IMF, 1967 yılında kendi para birimi olan Özel Çekme Haklarını *19 (Special Drawing Right. Bundan sonra SDR olarak ifade edilecektir.) çıkardı Sadi Uzunoğlu, 2003, s.4 18 Saniye Gümüşeli, 1994, s * Özel Çekme Hakkı IMF'nin kullandığı para birimidir. Dünya likidite ihtiyacına cevap vermek üzere otomatik bir çekme hakkı olarak oluşturulmuştur. "Kağıt altın" da denir. Kağıt üzerinde yaratılan ve karşılığı olmayan bir ödeme aracıdır. (http://www.ekonomist.com.tr/apps/dictionary.app/dictionary.php/es.dict/sdr (Special Drawing Right) 20 Alövsat Müslümov, Mübariz Hasanov ve Cenktan Özyıldırım, TÜGİAD Ekonomi Ödülleri 2002 Döviz Kuru Sistemleri ve Türkiye de Uygulanan Döviz Kuru Sistemlerinin Ekonomiye Etkileri, Scala Basım, Yayım, İstanbul, s.15 16

27 SDR, olağan çekme haklarının aksine bir kredi biçimi değil, mevcut altın ve dolar rezervlerini ele alabilecek döviz rezervleridir. Bu nedenle SDR sadece merkez bankaları ile IMF arasında veya iki merkez bankası arasında işlem gören bir uluslararası döviz birimidir. Prensip olarak SDR döviz piyasalarında alınıp satılan bir dış ödeme ve piyasalara müdahele vasıtası değildir. Oynadığı rol SDR hakkına sahip olan merkez bankalarına diğer bir üye merkez bankasından döviz satın alma yetkisini vermesidir. Karşılıksız olarak yaratılan bir rezerv imkânıdır. SDR nin üye ülkelere tahsisi IMF yönetim kurulu tarafından yapılır. Bir üye ülke ödemeler dengesi açığı ile karşılaşırsa SDR hakkını IMF nin belirlediği bir döviz ile değiştirebilir. Böylece açık, SDR nin kendisi ile değil, onun karşılığında alınan döviz ile finanse edilir Sabit Kur Sisteminin Çöküşü ( ) yıllarında ABD ödemeler dengesindeki büyük açık (11,2 milyar dolar) altına hücumu başlattı ve 1951 den beri ilk kez altının ons unun 35 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Bu kriz merkez bankalarının bir pool (birlik) oluşturup piyasa işlemleriyle altın fiyatını resmi sınırda tutmayı başarmaları ile atlatılabildi. Fakat daha sonra bazı ülkelerin büyüme hızlarının farklı olması gerçeği karşısında mali tablo tekrar karışmaya başladı. Ödemeler dengesi fazlalıklarından dolayı 1961 de Alman markı ile Hollanda florininin değeri düşürüldü. Sterlin ise 1963 den başlayarak baskı altına girdi ve desteğe rağmen 1967 de değeri düşürüldü. Altına hücum tekrar canlandı. Altın kayıpları 1968 de 21 Saniye Gümüşeli, 1994, s.18 17

28 merkez bankalarını altın pool unu terketmeye zorladı ve sonunda sabit döviz kurları sistemi çöktü yılında çöken para sistemini kurtarmaya yönelik olarak Washington Smithsonian Enstitüsünde Onlar Grubu (Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İsveç, İngiltere ve ABD) Ekonomi ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankaları Başkanları, dünya ekonomisinin daha sağlıklı gelişebilmesi için toplanmışlardır. 23 Yapılan Smithsonian Anlaşması ile ülke paralarının yüzde 1 olan aşağıyukarı oynama sınırı yüzde 2,25 e çıkarılarak (toplam yüzde 4,5) bir esneklik sağlanmaya çalışıldı. Ancak yapılanlar yetersizdi yılının Ağustos ayı ortalarında Washington daki Smithsonian Institute de toplanan üyeler doların devalüasyonunu kabul ettiler ve dolar yüzde 7,89 oranında devalüe edildi. Böylece 1 ons altın 35 dolardan, 38 dolara yükseldi. Buna karşılık diğer ülkeler de paralarını dolara karşı çeşitli oranlarda revalüe ettiler. Bu arada Smithsonian Anlaşması doların altına konvertibilitesini kaldırmış, ABD ye dış ticaret açığının kapatılması ve kronik ödemeler dengesi sorununun çözümü için esneklik kazandırmıştı yılının ilkbaharında Smithsonian Enstitüsünde toplanan konferansta aslında yeni bir para sistemine geçiliyordu. Dalgalı Kur Sistemi.. 24 Ancak 1971 dolar devalüasyonunu takiben uluslararası para piyasalarında istikrar sağlanamamış ve dolar değer kaybetmeye devam etmiştir yılı 22 Saniye Gümüşeli, 1994, s S. Rıdvan Karluk, 2002a, s Sadi Uzunoğlu, 2003, s.5 18

29 başında ABD nin cari bilanço kalemlerinde önemli bir açığın ortaya çıkması, buna karşılık Japonya ve Batı Almanya da bilanço fazlalığının bulunması, dolar aleyhine fakat mark ve yen lehine spekülatif hareketlere yol açmıştır. Bu gelişmeler üzerine mark ve yene talep başlamış, altının onsu 2 Ağustos 1972 de serbest piyasada 70 dolara fırlamıştır. Alman markına hücüm sonucunda Batı Almanya ve ABD Merkez Bankaları, birlikte yürüttükleri swap anlaşmaları çerçevesinde piyasaya müdahale ederek markın Smithsonian Anlaşması ile belirlenen marjı geçmemesi için mark karşılığında dolar satın almışlardır. Buna rağmen markın değer artışı göstermesine engel olamamışlardır. ABD bilanço açıklarında büyümenin önüne geçememesi ve artan spekülasyon sonucunda, 12 Şubat 1973 tarihinde doları ikinci defa % 11 oranında devalüe etmiştir. Doların ikinci defa devalüasyonuna rağmen dolardan kaçışın önü alınamamış, altın ve güçlü paralara yöneliş devam etmiş, dolayısıyla altının serbest piyasadaki değeri sürekli artmıştır. ABD doları adeta Batı Almanya yı istila etmeye başlamış, 1 Mart ta bir günde Almanya 2,7 milyar dolar satın aldıktan sonra döviz borsasını kapatmıştır. Bu gelişmeler karşısında 1973 yılında yapılan Brüksel Anlaşması ile Avrupa Topluluğu üyeleri ülkeleri paralarını dolar karşısında dalgalanmaya bırakmışlar, bunun sonucunda Avrupa para yılanının dolar ile ilişkisi kesilmiş ve yılan tünelden çıkmıştır. Böylece Avrupa Topluluğu ülkeleri sabit kur sisteminden ayrılmışlardır S. Rıdvan Karluk, 2002a, s

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASLARIN VE FOREX PİYASALARININ GELİŞİMİ: TÜRKİYE DEKİ DURUMU Sidre KÜÇÜK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları.

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc Finansal Piyasalar Kılavuzu Guide to Financial Markets (5th ed.) Çeviri Editörü: İlhan

Detaylı

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI 1 GİRİŞ Merkez bankası dendiğinde akla ilk olarak, para çıkarma yetkisine sahip bir banka gelmektedir. Merkez bankaları kuruldukları günden itibaren çeşitli değişikliklere uğramış, bu değişiklikler sonucunda

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Daniyar MURATOV Ankara, 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Döviz Piyasaları (sayfa 8) Uluslararası Takas Kurumları (sayfa 18)

Döviz Piyasaları (sayfa 8) Uluslararası Takas Kurumları (sayfa 18) GüNDeM sermaye piyasasında SAYI 92 NİSAN 2010 ISSN 1304-8155 Döviz Piyasaları (sayfa 8) Uluslararası Takas Kurumları (sayfa 18) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın

Detaylı

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI: AVRUPA MERKEZ BANKASI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KARŞILAŞTIRMASI

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI: AVRUPA MERKEZ BANKASI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KARŞILAŞTIRMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 12, 2012, Sayfa 73-84 MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI: AVRUPA MERKEZ BANKASI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KARŞILAŞTIRMASI Özgür ALTUNTAŞ*

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 Opsiyon Sözleşmeleri (sayfa 5) Gelişmekte Olan Ülkelerde Türev Piyasaları (sayfa 20) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi Attila Köksal, CFA

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DÖVİZ KURU İLE MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ahmet KARDAŞLAR YÜKSEK

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERKEZ BANKALARI VE MODERN MERKEZ BANKACILIĞININ BİR ÖRNEĞİ: AVRUPA MERKEZ BANKASI Fatma TURNA 1 Özet Bu çalışma kapsamında Avrupa Merkez Bankası esas alınarak; merkez bankalarının tarihsel

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ KRİZLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ Zübeyir TURAN 1 ÖZET Kriz, sosyal bilimciler

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ Okt. Olcay IŞIK Özet Fiyat, ödediğiniz; değer ise elde ettiğinizdir. Warren Buffet Borsa; bu zamana kadar daha çok iktisadi açıdan irdelenen, hukuki yönü ile üzerinde

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2478 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1449 BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1, 3) Dr. İhsan Uğur DELİKANLI (Ünite 2, 4) Dr. Rıdvan

Detaylı

Institute of Social Science

Institute of Social Science Namik Kemal University Institute of Social Science No: 06 / 2011 Küresel Finansal Krizin Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirme Oktay Salih AKBAY kpınar Türkiye de Çalışan Çocukl010 Namık Kemal University,

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı