İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim:"

Transkript

1 İŞ izikteki iş, cisimlerin kuvvet etkisinde ve kuvvet doğrultusunda... dir ya da kuvvet ile cisimlere enerji aktarmaktır. izikteki iş günlük ayatta bildiğimiz işten farklı olarak... ve kuvvet etkisinde... bağlıdır. İş... ile gösterilir. İşin birimi enerji birimiyle aynı olup... dir. İş... bir büyüklüktür. Yönü olmayıp negatif ve pozitif değerler alabilir. iziksel anlamda iş olabilmesi için iki şart vardır, bu iki şart birlikte sağlanırsa iş yapılır: 1. Cisme...uygulanmalı 2. Cisimlerin kuvvet doğrultusunda... gerekir. Örnek1: 15 m Yatay ve sürtünmesiz yolda şekildeki cisim 20 Newton büyüklüğündeki yola paralel kuvvetiyle noktasından noktasına çekiliyor. ve noktaları arası 15 metre olduğuna göre kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule dir? W= İş= Örnek 2: Yandaki şekilde 2kg kütleli cisim kuvvetiyle 20m yükseltiliyor. Buna göre cisme kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule dür? (g=10m/s²) 20m V=sbt Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim: 2kg 1. Uygulanan kuvvet cisimleri areket ettirmiyorsa fiziksel anlamda iş Uygulanan kuvvet ile cismin areket doğrultusu dik ise fiziksel anlamda iş... Örnek 3: Yandaki şekilde G ağırlıklı bir cisim 1, 2 ve 3 kuvvetlerinin etkisinde ok yönünde areket etmektedir. Buna göre angi kuvvetler iş yapar? Hareket yönü G 1

2 Örnek 4: =8N Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, sistemin toplam enerjisini azalttığından dolayı... iştir. 5m 7m Yandaki şekilde bir adam yüksekliği 7m genişliği 5m olan basamaklardan elindeki paketi noktasından noktasına getiriyor. Paketin ağırlığı 8 Newton olduğuna göre bu adamın yerçekimine karşı yaptığı iş kaç Joule dir? kuvvetinin yaptığı iş=... Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş=... Toplam yapılan iş=... Aynı yönlü kuvvetlerin bir cisme yaptığı toplam iş bulunurken; kuvvetlerin yaptığı işler toplanır. Zıt yönlü kuvvetlerin cisme yaptığı toplam iş bulunurken kuvvetlerin yaptığı işler çıkarılır. Örnek 5: 2 =10N 1 =20N 15m Yatay ve sürtünmesiz yolda şekildeki cisim aynı yönlü yere paralel 1 ve 2 kuvvetleriyle noktasından noktasına çekiliyor. ve noktaları arası 15 metre olduğuna göre; a) 1 kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule dür? b) 2 kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule dür? c) Cisme yapılan toplam iş kaç Joule dür? 2 1 Örnek 7: 25 m Sürtünme kuvvetinin 20 Newton olduğu şekildeki yatay düzlemde bir cisim 50 Newton büyüklüğündeki kuvveti ile noktasından noktasına çekiliyor. ve noktaları arası 25 metre olduğuna göre; a) kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule dür? b) Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule dür? c) Yapılan toplam iş kaç Joule dür? Örnek 8: Örnek 6: 2 =10N 1 =25N m Yatay ve sürtünmesiz yolda şekildeki cisim zıt yönlü yere paralel 1 ve 2 kuvvetleriyle noktasından noktasına çekiliyor. ve noktaları arası 20 metre olduğuna göre; a) 1 kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule dür? b) 2 kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule dür? c) Cisme yapılan toplam iş kaç Joule dür? 15m Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan bir cisim şekildeki kuvvetlerin etkisinde noktasından noktasına çekiliyor. ve noktaları arası 15 metre olduğuna göre; a) Hangi kuvvetler iş yapmıştır? b) Yapılan toplam iş kaç J dür? 2

3 Örnek 9: Şekil-1 Şekil-2 GÜÇ Birim zamanda yapılan işe... denir. Diğer bir tanımla birim zamanda aktarılan enerjiye... denir. Yani saniyede aktarılan Joule miktarıdır. Güç... ile gösterilir. Birimi... tır. Güç formülü: Şekil-3 Yukarıdaki şekillerde verilen forkliftlerden angileri iş yapar? Güç birimi olarak beygir gücü veya kilowatt(kw) kullanılır 1 Beygir Gücü(1 BG)=736 W Güç... bir büyüklüktür. Güç birimi Watt ın Sl birim sisteminde açılımı aşağıdaki gibidir. Örnek 12: Bir vinç 200 N ağırlığındaki yükü sabit ızla 120 metre yüksekliğe 1 dakikada çıkarıyor. Örnek 10: Buna göre vincin gücü kaç watt tır? m 2 2m x 3x Şekil-1 Şekil-2 Şekil-1 ve Şekil-2 de gösterilen yatay sürtünmesiz yollarda 2 ve büyüklüğündeki kuvvetler m ve 2m kütleli cisimleri sırasıyla x ve 3x kadar çekiyorlar. Yapılan işler sırasıyla W 1 ve W 2 olduğuna göre oranı kaçtır? Örnek 13: Bir motor enerjisini 100 J den 500 J e 20 saniyede çıkarıyor. Buna göre motorun gücü kaç watt tır? Örnek 11: 5m 13m 10N 12m Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemin noktasında durmakta olan cisim, düzleme paralel 10N luk kuvvetle noktasından noktasına sabit ızla çekiliyor. Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç Joule dür? Örnek 14: 1 saatte 3600 kj iş yapan bir aracın gücü kaç wattır? 3

4 Örnek 15: Bir vinç 20N ağırlığındaki cismi sabit ızla 3 saniyede 6 metre yüksekliğe çıkarıyor. Buna göre vincin gücü kaç wattır? İş yapabilme yeteneğine... denir. Diğer bir tanımla maddeler üzerinde değişiklik yapabilme etkisine... denir. Enerji... ile gösterilir. Enerji birimleri kullanım alanlarına göre...,... ya da... şeklinde isimlendirilir. Enerji... bir büyüklüktür. Enerji türleri birbirlerine... Çeşitli enerji türleri vardır. Bunlardan bazılar: Mekanik Enerji, inetik enerji, Potansiyel enerji, Güneş enerjisi, Elektrik enerjisi, Isı enerjisi, imyasal enerji, Jeotermal enerji, Rüzgar enerjisi, osil yakıt enerjisi, Ses enerjisi, Biyokütle enerjisi... imyasal Enerji Gıda maddelerinin atomları arasındaki bağlarda, vücut fonksiyonlarımız için gerekli olan enerji, kimyasal enerji olarak depo edilmiştir. Nükleer Enerji Nükleer enerji santrallerinde, atom çekirdeğinde saklı olan enerji açığa çıkartılarak kullanılır. Atom çekirdeğindeki bu enerjlye... enerji denir. Elektrik Enerjisi Elektrikte aydınlatma elektrik enerjisinin yaygın kullanım alanlarından biridir. Bir elektrik devresindeki elektrik akımının saip olduğu enerjiye... enerjisi denir. ütle Enerjisi Cisimlerin kütlesinden dolayı saip olduğu enerji türüne... enerjisi denir. m kütleli bir cisimin kütle enerjisi E=mc² ile verilir. Örnek 16: Günlük ayatta işlerimizi yapan araç gereçlerden Televizyon Akarsu barajları Otomobil Soba kullandıkları enerjiler nelerdir? 4 Aşağıda verilen boşlukları uygun biçimde doldurunuz. 1. Joule/saniye... birimidir. 2. İş,... değişimiylede ifade edilir. 3. İşin SI birim sistemindeki karşılığı... dür. 4. Enerjinin SI birim sistemindeki karşılığı...dür. 5. Bir cisme uygulanan kuvvet areket doğrultusuna... ise fiziksel anlamda iş yapmamıştır. 6. Sırt çantasıyla yürüyen bir çocuk yerçekimine karşı iş İş yapabilme yeteneğine... denir. 8. İş yapma ızına... denir. 9. Enerji... bir büyüklüktür. 10. İş... bir büyüklüktür. 11. Güç... bir büyüklüktür kuvvetinin yaptığı iş bir sistemdeki enerjiyi ısı enerjisine çevirerek azaltır. 13. ilowatt-saat... birimidir. 14. Bir cisme uygulanan kuvvet cisme yol... iş yapılmış olmaz 15.Bir cisim üzerine yapılan iş cismin toplam enerjisini Enerji türleri birbirlerine Elektromanyetik radyasyon enerjisine... enerjisi denir. 18. Atom çekirdeğinden elde edilen enerjiye... enerjisi denir. 19. Gıdalarda enerji için kullanılan birim...dir. 20. Günlük ayatta elektrikte kullanılan enerji... ile birimlendirilir. Aşağıda verilen cümlelerdeki bilgiler doğru ise başına (D) yanlış ise başına (Y) yazınız. 1. Canlıların ayat faaliyetterini sürdürmeleri için enerjiye itiyaçları vardır. 2. izikte iş yapmanın edefi enerji aktarmaktır. 3. izikte iş yapmadan enerji aktarımı mümkün değildir. 4. uvvet uyguladığımız cisim areket etmiyorsa fiziksel anlamda iş yapılmış olmaz. 5. izikte iş yapıiabilmesi için gerekli olan şartlardan biri areketin olmasıdır. 6. uvvet uygulamadan da iş yapmak mümkündür. 7. Hareket doğrultusuna dik kuvvetler de iş yapar. 8. ucağında yükle bekleyen bir işçi iş yapmış sayılmaz. 9. İş vektörel bir büyüklüktür. 10. Bir cisim üzerine yapılan pozitif iş cismin ızını artırabilir. 11. Bir cisim üzerine aynı anda em pozitif em de negatif iş yapılamaz. 12. Net iş er zaman kuvvetlerin tek tek yaptıkları işlerden büyüktür. 13. Değişken kuvvetler iş yapmaz. 14. Hareket eden bir cisim ister ızlanıyor olsun, isterse yavaşlıyor olsun, üzerine iş yapılıyor demektir. 15. Araçlar iş yapmadan da enerji aktarabilir. 16. İş ve enerjinin birimleri farklıdır. 17. Joule biriminin eşiti kg.m²/s² dir. 18. İki sistemden er zaman en fazla iş yapan daa güçlüdür. 19. Watt, enerji birimidir. 20. Nükleer enerji atom çekirdeğinden elde edilir.

5 inetik Enerji Cisimlerin areket alindeki ızlarından dolayı saip olduğu enerjiye... enerji denir. Hareket alindeki cisimlerin kinetik enerjisi o cisimlerin... ve ızlarının karesi ile doğru orantılıdır. inetik enerji... ile gösterilir. Birimi... dür. inetik Enerji ile İş Arasındaki İlişki uvvetlerin cisimlere yaptığı iş cisimlerin kinetik enerjisini artırıp azaltabilir. Yani bir cisme yapılan iş onun kinetik enerjisindeki değişime eşittir. m inetik Enerji =... E =... Örnek 20: V İ =10m/s 2kg V SON =20m/s 15 m Örnek 17: Yandaki şekilde verilen 2kg kütleli cismin ızı 10m/s dir. Buna göre bu cismin kinetik enerjisi kaç Joule dür? 2kg V=10m/s Yukarıdaki şekilde verilen 2kg kütleli cismin ilk ızı 10m/s dir. Bu cisme şekildeki gibi yola paralel kuvveti boyunca uygulandığında cismin son ızı 20m/s oluyor Buna göre bu cisme uygulanan kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton dur? Örnek 18: Yandaki şekilde verilen m ve 2m kütleli cisimlerin ızlarının büyüklüğü 2V ve V dir. Bu cisimlerin kinetik enerjileri sırasıyla E 1 ve E 2 olduğuna göre oranı kaçtır? m 2m 2V V Örnek 21: Duran bir cismin ızını 0 m/s den 10 m/s ye çıkarmak için cisme E kadar enerji aktarılıyor. Bu cismin ızını 0 m/s den 20 m/s ye çıkarmak için cisme kaç E enerji aktarmak gerekir? Örnek 19: m 3V 2m 2V 3m V Örnek 22: X Y Z Şekilde verilen m, 2m ve 3m kütleli X, Y ve Z cisimlerinin ızları sırasıyla 3V, 2V ve V dir. Bu cisimlerin kinetik enerjileri sırasıyla E X, E Y ve E Z olduğuna göre bunların sıralaması nasıldır? x 2x M Sürtünmesiz yatay düzlemde noktasında durmakta olan cisme yola paralel kuvveti -M noktaları arasında uygulanıyor. Cisim noktasından E kinetik enerjisiyle geçtiğine göre M noktasından kaç E büyüklüğündeki kinetik enerjiyle geçer? 5

6 Potansiyel Enerji Cisimlerin durumlarından dolayı saip olduğu enerjiye... denir. Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi: Cisimlerin yükseklik ve ağırlığından dolayı saip olduğu enerjiye... denir. Cismin... ve ağırlık merkezinin yerden yüksekliği ile... orantılıdır. Potansiyel enerji... ile gösterilir. Birimi... dür. Yaylarda gerilme ve sıkışma sonucu enerji depolanır. Bu enerjiye... enerjisi denir. m Potansiyel Enerji =... Örnek 25: Şekil-1 Şekil-2 Yukarıdaki şekilde verilen eşit kare bölmeli özdeş küplerden oluşmuş Şekil-1 deki cismin yere göre potansiyel enerjisi E 1 ve Şekil-2 deki cismin yere göre potansiyel enerjisi E 2 dir. Buna göre oranı kaçtır? (g=10m/s²) E P =... Not: Bazı cisimlerin ağırlık merkezlerinin yerden yükseklikleri aşağıdaki gibidir Örnek 26: m 3 3m 2 2m Örnek 23: Şekildeki kütlesi 2kg olan cismin yerden yüksekliği 20m dir. Bu cismin yere göre potansiyel enerjisi kaç Joule dür? (g=10m/s²) 20m m=2kg Yukarıda verilen omojen türdeş m, 3m ve 2m kütleli cisimlerin kütle merkezlerinin yerden yüksekliği 3, ve 2 olup potansiyel enerjileri sırasıyla E 1, E 2 ve E 3 tür. Buna göre bu cisimlerin yere potansiyel enerjilerini sıralayınız? Örnek 27: Örnek 24: m=2kg Şekildeki kütlesi 2 kg ve yarıçapı 4 m olan cismin yere göre potansiyel enerjisi kaç Joule dür? (g=10m/s²) r r=4m =30m Şekil-1 Şekil-2 Şekilde verilen omojen türdeş ikizkenar üçgensel levanın Şekil-1 de yere göre potansiyel enerjisi E 1, leva Şekil-2 deki gibi çevrildiğinde yere göre potansiyel enerjisi E 2 dir. Buna göre oranı kaçtır? (g=10m/s²) 6

7 Mekanik Enerji Herangi bir sistemde cismin veya sistemin... enerjisi ile... enerjileri toplamına... enerji denir. Mekanik Enerji=... Enerjinin orunumu İdeal sistemlerde (sürtünmesiz ve dışardan yalıtılmış sistemlerde) areket boyunca mekanik enerji değişmez fakat mekanik enerjiyi oluşturan kinetik ve potansiyel enerji birbirine dönüşerek değişebilir. Buna mekanik enerjinin korunumu denir. (Aşağıdaki örnekte bunu gösterebiliriz.) Örnek 28: Şekildeki kütlesi 400kg olan elikopterin V=10m/s yerden yüksekliği 20m dir. m=400kg Buna göre; a) Helikopterin kinetik enerjisi kaç =20m Joule dür? b) Helikopterin potansiyel enerjisi yer kaç Joule dür? c) Helikopterin mekanik enerjisi kaç Joule dür? (g=10m/s²) Örnek 30: Şekildeki 2kg kütleli cisim sürtünmesiz ortamda A seviyesinden serbest bırakılıyor. Cisim A 5metre B seviyesinden 10 m/s ızla geçerek yere C B seviyesinde 20m/s ızla çarpıyor. Buna göre; a) A seviyesindeki mekanik enerjiyi bulunuz. 15metre b) B seviyesindeki mekanik enerjiyi bulunuz. C c) C seviyesindeki mekanik enerjiyi bulunuz. (g=10m/s²) m=2kg V=10m/s V=20m/s Örnek 29: Aşağıda verilen niceliklerin saip olduğu enerji türlerini karşılarına yazınız. Çekilerek uzatılmış yay Besin maddeleri Yere düşmekte olan taş Gergin yay Uçurum kenarındaki taş Düz kaldırımda yuvarlanan taş Neirde akan su Dolu pil Barajda birikmiş su Ağaç dalındaki elma Çatıda birikmiş kar Not: Sürtünme kuvvetinin olmadığı bir sistem tasarlamak çok zordur. Günlük ayatta ortamlar genelde sürtünmelidir. Sürtünmeli ortamlarda enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür Mekanik enerji, açığa çıkan ısı enerjisi kadar azalmış olur. Böylelikle mekanik enerji korunmamış olur. Örnek 31: S V İ =20m/s V SON =0m/s X Yukarıdaki şekilde verilen 2kg kütleli cisim noktasından 20m/s ızla geçmektedir. Bu cisme areketi boyunca uygulanan sürtünme kuvvetinden dolayı cisim de duruyor. Buna göre sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule dür? S Uçan kuş Havada durgun elikopter 7

8 Örnek 32: S =10N E V SON =0m/s Şekildeki 2kg kütleli cisim sürtünme kuvvetinin eryerde eşit ve 10N olduğu yolda noktasından E kinetik enerjisiyle geçerek noktasında duruyor. arası 7m olduğuna göre cismin daki kinetik enerjisi kaç Joule dür? 7m Örnek 35: 12m 6m çevirilirse 12m Yukarıdaki yatay düzlemde verilen boyutları 12m ve 6m olan 2000 gram kütleli düzgün türdeş tata blok şekildeki gibi çeviriliyor. Buna göre yerçekimine karşı yapılan iş kaç Joule dür? (g=10m/s²) 6m Örnek 33: Şekildeki sürtünmesi önemsiz yolun noktasından ilk ızsız serbest bırakılan cisim, MN yolunu izliyor. Buna göre; a) Cismin en büyük potansiyel enerjiye saip olduğu nokta angisidir? b) Cismin en büyük kinetik enerjiye saip olduğu nokta angisidir? c) Hareketi sırasında,, M ve N noktalarında mekanik enerjisi nasıl değişmektedir? M N Örnek 36: 2kg kütleli bir cisim düşey kesiti şekildeki gibi olan yol noktasından serbest bırakılıyor. 5m yatay Cisim noktasında durduğuna göre sürtünmeye arcanan enerji kaç Joule dür? (g=10m/s²) Örnek 34: Yatay ve sürtünmeli bir yolda durmakta olan cisme 9N büyüklüğündeki kuvvet 20 metre boyunca uygulanıyor. Bunun sonucunda cismin kinetik enerjisi 100 joule olduğuna göre 20 metrelik bu yolda cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç Newton dur? Örnek 37: Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun noktasında duran 2kg kütleli bir cisme arasında büyüklüğü sabit kuvveti uygulanıyor ve cisim V =0 5m noktasından 10m/s ızla yatay geçiyor. arası 10m olduğuna göre kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton dır? (g=10m/s²) V =10m/s 8

9 Verim Bir sistemde yapılan iş ile arcanan enerji arasındaki ilişkiye... denir. Verim yapılan işin arcanan enerjiye... dır. Verim= %Verim=.100 Örnek 38: Bir otomobil 80 joule enerjilik yolu almak için 320 joule enerji arcıyor. Buna göre; a) Bu otomobilin verimi kaçtır? b) Bu otomobilin verimi % kaçtır? Örnek 39: Bir lamba aldığı enerjinin %80 ini ışığa, %20 lik kısmınıda ısıya dönüştürüyor. Buna göre; a) Bu lambanın verimi kaçtır? b) Bu lambanın verimi % kaçtır? Örnek 40: Bir vinç 240 kg kütleli yükü 10 metre yüksekliğe çıkarmak için 30kJ enerji arcıyor Buna göre; a) Bu vincin verimi kaçtır? b) Bu vincin verimi % kaçtır? Enerji aynakları 1.Yenilenebilir Enerji aynakları ullanıldıkça rezervi... enerji kaynaklarıdır. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi, jeotermal enerji, okyanus enerjisi (dalga enerjisi, gelgit enerjisi), idrojen enerjisi, biyo(organik) enerji v.s. örnek olarak verilebilir. 2.Yenilenemeyen Enerji aynakları ullanıldıkça rezervi... enerji kaynaklarıdır. osil yakıt enerjisi (petrol, kömür, doğal gaz), nükleer enerji v.s. örnek olarak verilebilir. Enerji Tasarrufu Enerjinin kontrol altına alınarak verimli ve gerekli şekilde kullanılmasına... denir. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz. 1. Tüketildikçe sürekli ve ızlı bir şekilde yeri doldurulabilen enerji kaynağına...enerji kaynağı denir. 2. Oluşmasından daa ızlı tüketilen enerji kaynağına... enerji kaynağı denir. 3. Sıkıştırılmış bir yayda, esneklik... enerjisi depolanır. 4. Suyun potansiyei enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi elde edilen santrallere...santrali denir. 5. Çevreye ve canlı yaşamına zarar vermeyecek yeni ve güvenilir enerji kaynaklarına... enerji kaynakları denir. 6. Güneş ten gelen elektromanyetik radyasyon enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren panellere... paneli denir. 7. Gelgit olayları nedeniyle gün içinde yükselip alçalan okyanus sularının kazandığı enerji... enerjisine dönüştürüiebilir. 8. Yeraltı sularının mağma tabakasının etkisi ile ısınarak sıcak su ya da su buarına dönüşmesi ile oluşan enerjiye... enerji denir. 9. ullanılan enerjiyi kontrol altına alarak enerjiyi verimli kullanmaya... denir. 10. Bir mum yakıldığı zaman, enerjisi... ve... enerjisine dönüşür. 11. Bir elektrik devresindeki elektrik akımının saip olduğu enerjiye... enerjisi denir. 12.Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş sürtünen yüzeylerin... neden olur. 13. İdeal sistemlerde verim %... dür. 14. Bir sistemin yaptığı işin arcadığı enerjiye oranı o sistemin... verir. 15. Dünya, Güneş'ten... ve... enerjisi alır. 16. osil yakıtlar... enerji kaynaklarıdır. 17. Vücut fonksiyonlarımız için gerekii enerjiyi... alırız. 18. Nükleer enerji... enerji kaynağıdır. 19. Bir cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesine ve... na bağlıdır. 20. Bir cisme etkiyen net kuvvetin yaptığı iş cismin kinetik enerjisinde... neden oiabilir. 9

10 1. 12m 12m 12m 6m 12m 4. Aşağıda bazı kavramlar ile birimleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden angisi yanlıştır? A) Sıcaklık - ºC B) İş - Newton C) Isı - cal D) Enerji - Joule E) Güç - Watt 6m Şekil-1 Şekil-2 Yukarıda verilen eşit kare bölmeli omojen özdeş cisimlerden oluşmuş Şekil-1 deki cisimlerin yere göre potansiyel enerjisi E 1, Şekil-2 deki cisimlerin yere göre potansiyel enerjisi ise E 2 dir. Buna göre oranı kaçtır? (g=10m/s²) A) B) C) D) E) 5. I. Nükleer enerji II. Hidrolik enerji III. Hidrojen enerjisi IV. Doğal gaz Yukarıdaki enerji türlerinden angileri yenilenemez enerji türüdür? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) I, II ve IV 2. Birim zamanda yapılan işe... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden angisinin getirilmesi fiziksel anlamda en uygun olur? A) İvme B) Enerji C) Güç D) Hız E) uvvet 6. Aşağıdakilerden angisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verilebilir? A) Jeotermal enerji B) Doğal gaz C) Nükleer enerji D) ömür E) Petrol 3. Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3 Yukarıdaki şekilde verilen omojen türdeş özdeş yarım kürelerden oluşmuş cisimlerden Şekil-1 dekinin yere göre potansiyel enerjisi E 1, Şekil-2 de E 2, ve Şekil-3 te ise E 3 tür. Buna göre bu cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri için aşağıda verilen sıralamalardan angisi doğrudur? A) B) C) 7. I.ullandıkça rezervi tükenen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynağı denir II. ullandıkça rezervi tükenen enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynağı denir III. Birim zamanda yapılan işe verim denir IV. Doğal gaz yenilenebilir enerji kaynağıdır Yukarıda verilen yargılardan angileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) I, II ve IV D) E) 10

11 8. Bir yük asansörü 300 N ağırlığındaki cismi sabit ızla 20 m yüksekliğe10 s de çıkarıyor. Buna göre asansörün gücü kaç W tır? A) 600 B) 500 C) 300 D) 200 E) V Şekildeki yatay sürtünmeli yolda V ızıyla fırlatılan cisim için I. inetik enerjisi değişmez II. Potansiyel enerjisi azalır III. Mekanik enerjisi azalır IV. Sürtünmeden dolayı ısı enerjisi oluşur yargılarından angileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) III ve IV D) II ve III E) I, III ve IV 9. I.Çamaşır makinelerinde fazla deterjan kullanılmamalıdır. II.Buzdolabının kapısı uzun süre açık tutulmamalıdır. III.Bina yalıtımını yaptırmak. IV.Bulaşık makinesi alırken B sınıfı olmasına dikkat edilmelidir. V.Dirençli ampüller yerine floresan veya tasarruf ampüller kullanılmalıdır. VI.Ulaşımda kestirme yollar kullanılmalıdır. yargılarından kaç tanesi enerji tasarrufu için alınan önlemlerdendir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) V V M V Yerden kadar yükseklikte bulunan, ve M cisimleri yukardaki şekilde verildiği gibi eşit büyüklükteki ızlarla atılıyor., ve M cisimlerinin yere çarpma ızları sırasıyla V, V ve V M olduğuna göre aşağıda verilen sıralamalardan angisi doğrudur? A) B) C) m/s D) E) 20m/s Yerden kadar yükseklikte bulunan noktasından 10m/s ızla atılan 2kg kütleli cisim yerdeki noktasına 20 m/s ızla çarpıyor. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre yüksekliği kaç metredir?(g=10m/s) A) 5 B) 15 C) 30 D) 40 E) Yandaki şekilde verilen 2kg kütleli cisim sabit büyüklükteki kuvveti ile yerden 15m yüksekliğe çıkarılarak ızı 10m/s yeye çıkarılıyor. Buna göre kuvvetinin fiziksel anlamda bu cisme yaptığı iş kaç Joule dür? (g=10m/s²) V=10m/s 15m 2kg V=0 A) 200 B) 300 C) 400 D) 500 E)

12 14. Hidrojene ait verilen I. Evrenin en basit elementidir. II. Zeirsiz bir gazdır. III. Evrenin temel enerji kaynağıdır. IV. Doğada serbest alde bulunur. V. Atmosferde az miktarda bulunur. yargılarından kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) Bir cismin saip olduğu kinetik enerji, I. Cismin kütlesine II. Cismin yerden yüksekliğine III. Cismin ızına niceliklerinden angilerine bağlı değildir? A) Yalnız l B) Yalnız li C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 15. Yenilenemez enerji kaynaklarının zararları; l. Sera etkisi ve küresel ısınma yapması ll. Hava kirliliğine sebep olması III. Radyoaktif atıklar ortaya çıkarması verilenierinden angileridir? A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve ll D) l ve lll E) l, ll ve lli 19. X X W 1 W 2 X W 3 Sürtünmesi önemsenmeyen ortamlarda özdeş küplerden oluşmuş cisimlere şekildeki gibi kuvveti uygulanarak yatayda eşit miktar yol alması sağlanıyor. Buna göre, yapılan işler W 1, W 2 ve W 3 arasındaki iiişki aşağıdakilerden angisi gibi olur? 16. Taş kömürü Hidroelektrik Termik santral Petrol Rüzgar Yukarıda veriienlerden kaç tanesi kullanıldıkça rezervleri tükenen kaynaklara örnek olarak verilebilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) W 1 > W 2 = W 3 B) W 1 = W 2 = W 3 C) W 1 > W 2 > W 3 D) W 1 < W 2 < W 3 E) W 1 < W 2 = W I. İşin olabilmesi için cismin kuvvet doğrultusunda areket etmesi gerekir. II. İşin yapılma süresi uzadıkça güç azalır. III. Sürtünme kuvveti enerji kaybına neden olur. Yukarıdaki yargılardan angileri doğrudur? A) Yalnız l B) l ve II C) l ve III D) II ve III E) l, II ve III 20. Şekildeki m, 2m ve 3m kütleli cisimler iplerle tavana asılmışlardır. E 2 E 1 2m Bu csimlerin yere göre potansiyel m E 3 enerjileri sırasıyla E 1, E 2 ve E 3 3m olduğuna göre bunlar arasındaki 3 2 iiişki aşağıdakilerden angisinde doğru verilmiştir? A) E 1 > E 2 > E 3 B) E 1 = E 2 = E 3 C) E 1 > E 3 > E 2 D) E 1 < E 3 < E 2 E) E 1 < E 2 = E 3 12

13 21. Aşağıdaki cisimlerden anglsl em kinetik em de potansiyel enerjiye salptir? A) Dalında areketsiz duran elma B) oşan öğrencinin sırtındaki çanta C) Yerde zıplamadan yuvarlanan top D) Duvarda asılı ayna E) Sırada oturan öğrenci 24. V(m/s) t(s) V(m/s) M Yukardaki şekilde, ve M araçlarının sırasıyla ız-zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre bu araçlardan angileri üzerinde iş yapılmaktadır? A) Yalnız B) Yalnız M C) ve M D) ve E), ve M t(s) V(m/s) t(s) 22. m kütleli bir cisim düşey V ilk =V kesiti şekildeki gibi olan m yolun noktasından V ilk ızıyla atılıyor. Cisim V yatayda X yolunu aldıktan son =0 sonra noktasında duruyor. X yatay Buna göre X uzunluğu m, ve V niceliklerinden angilerine bağlıdır? A) Yalnız m B) Yalnız C) Yalnız V D) m ve E) ve V 25. V ilk =10 m/s M 5m N Şekildeki yatay düzlemde sürtünme sadece MN yolunda vardır. noktasından 10 m/s ızla geçen 2 kg kütleli cismin N noktasındaki ızı 5m/s dir. MN uzunluğu 5m olduğuna göre MN arasında cisme uygulanan sürtünme kuvveti kaç N dur? A) 5 B) 15 C) 25 D) 35 E) M Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun noktasından serbest bırakılan bir cisim,,m,n,p ve R noktalarından geçiyor. Cismin angi noktada kinetik enerjisi en büyüktür? A) B) M C) N D) P E) R N P R 26. Sürtünmeli yatay düzlem üzerinde m durmakta olan m kütleli X cismine şekildeki gibi etki eden kuvveti t sürede cisim üzerine W işini yapıyor. Buna göre; I. Sürtünme kuvvetini artırma II. kuvvetini artırma III. ütleyi artırma işlemlerinden angisi tek başına yapılırsa, aynı t süresinde yapılan W işi artar? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 13

14 27. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sürtünmeli yolun noktasından serbest bırakılan bir cisim, bu yolda ilerleyerek P noktasında ancak duruyor. Buna göre, yolun angi bölümlerinde cismin kinetik enerjisi kesinlikle azalmıştır? A) Yalnız arası B) Yalnız M arası C) Yalnız MN arası D) M-N ve N-P arası E) - ve N-P arası M N P 31. Bir vinç, 600kg kütleli yükü sabit ızla 3 saniyede 6 metre yükseğe çıkarıyor. Vinç motorunun gücü kaç kw tır? (g=10m/s², 1kW=1000watt) A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) Bitkilerde fotosentez olayıyla angi enerji türü kimyasal enerjiye dönüştürülerek ücrelerde depolanır? A) Güneş enerjisi B) Nükleer enerji C) Elektrik enerji D) Isı enerjisi E) Rüzgar enerjisi 32. Petrol yakıtları ile ilgili olarak, I. osil yakıttır. II. Yenilenemez enerji kaynağıdır. III. Ülkemize genelde ital geldiği için ekonomik maliyeti fazladır. yargılarından angileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 29. Aşağıdakilerden angisi bir gruplama yapılırsa grubun dışında kalır? A) ömür B) Güneş C) Doğal gaz D) Petrol E) Benzin 33. Enerji tasarrufu ile ilgili olarak aşağıdakilerden angisi yanlıştır? A) Teknolojileri kullanır. B) İyileştirme yöntemlerini uygular. C) alite ve üretimi düşürmez. D) Enerjiyi verimli ve etkin kullanır. E) Aynı enerji ile daa az iş yapılır Yetişkin bir insan aşağıda verilen fiziksel etkinlik gruplarından angisini yaparken 1 saatte arcadığı enerji en azdır? A) Ayakta durma B) Uyuma, dinlenme C) Yürüme, günlük ev işleri D) Yüzme, basketbol, koşma E) TV seyretme, bilgisayar oynama X 2 X 2 W 1 W 2 W 3 Sürtünmesi önemsenmeyen eğik düzlemler üzerinde özdeş cisimler şekildeki gibi eşit büyüklükteki kuvveti ile sabit ızla eğik düzlemlerin en altından en üstüne çıkartılıyor. kuvvetlerinin yaptığı işler sırasıyla W 1, W 2 ve W 3 olduğuna göre bunlar arasındaki iiişki aşağıdakilerden angisinde doğru verimiştir? A) W 1 > W 2 = W 3 B) W 1 = W 2 = W 3 C) W 1 = W 2 > W 3 X D) W 1 < W 2 < W 3 E) W 1 < W 2 = W 3 14

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu ENERJİ Konu Başlıkları İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu İş Bir cisme uygulanan kuvvet o cismin konumunu değiştirebiliyorsa, kuvvet iş yapmış denir. İş yapan bir kuvvet cismin

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir.

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. W = F. Δr =!F! Δr cosθ Yola paralel bir F! kuvveti cismin yatay

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi Fiz 1011 - Ders 7 İş, Güç ve Enerji Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş Güç İş-Kinetik Enerji Teoremi http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Günlük yaşamda iş kavramı bir çok

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir.

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir. 1 11. SINIF AVRAA TESTÝ Vektörler FİZİ 1.  _ Á 3. = 3br = 4br  = 5br  + Á +  Aynı düzlemde bulunan e sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan Â, Á e  ektörleri şekildeki gibidir. Eşit bölmeli düzlemde

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Enerji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Enerji Bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. İş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Bir cisim üzerinde iş yapıldığında o cisim enerji kazanır. İşin birimi Joule olduğuna göre enerjinin birimi

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Bir maddenin areket durumunu korumak istemesine maddenin.. özelliği denir. b) Birim ve sayıya ilave olarak bir yöne de saip olan büyüklüklere..

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

Fizik 101: Ders 9 Ajanda

Fizik 101: Ders 9 Ajanda Fizik 101: Ders 9 Ajanda İş & Enerji Müzakere Tanımlar Sabit bir kuvvetin yaptığı iş İş/kinetik enerji theoremi Çoklu sabit kuvvetin yaptığı iş Yorum İş & Enerji Fiziğin en önemli kavramlarından biri Mekaniğe

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ 000000000 omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-8-97-2 itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır.

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. İş güç enerji sorusu k noktasındakı Ek=8mgh O noktasında ise 5 mgh surtunmeden dolayı 3 mgh kayıp var..o Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. cisim

Detaylı

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 1.Bir cisim, sabit hızla gideceği yolun 1/3 ünü 40km/h hızla 1/2. sini 50km/h hızla, geri kalan yolu ise 100km/h hızla gidiyor. Bu cismin ortalama hızı kaç km/h tır? A)40 B)45 C)50

Detaylı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 1.R yarıçaplı bir diske iki ip takılmıştır ve ipler teğettir. İki ipin doğrultuları arasındaki açı α=60 iken disk w açısal hızı ile dönüyor. Bu anda kütle merkezinin hızı

Detaylı

FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini hesaplayınız.

FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini hesaplayınız. FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 51) SI birim sisteminde momentumun birimi nedir? 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini 53) Şekildeki kayakçının

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek 1. İş Nedir? Bir cisim, bir kuvvet etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa, bu kuvvet cisim üzerinde iş yapmış olur. Günlük yaşantımızdan işe birçok örnek verebiliriz. Bir arabanın itilmesi, bir

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4 Basit Makineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri

Detaylı

Sarmal Yaylar esnek cisimler

Sarmal Yaylar esnek cisimler Sarmal Yaylar Kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin şekillerinde değişiklikler olduğunu, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise bu cisimlerin ilk şekillerine dönerler. Bu tür cisimlere, esnek cisimler

Detaylı

[9.SINIF FİZİK 2.ÜNİTE]

[9.SINIF FİZİK 2.ÜNİTE] WWW.OZGURFİZİK.COM [9.SINIF FİZİK 2.ÜNİTE] İş, Enerji, Enerji Çeşitleri, Enerji Dönüşümleri, Enerji Kaynakları, Sıcaklık, Isı 1. İş Nedir? Bir cisim, bir kuvvet etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa,

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

Q7.1. Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır.

Q7.1. Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır. Q7.1 Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır. A. Yerçekimi kuvveti elma üzerine pozitif iş yapar ve potansiyel enerji artar. B. Yerçekimi kuvveti elma üzerine pozitif iş yapar ve potansiyel

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

3. kg = kütle birimi, m = uzunluk birimi, s = zaman birimi olduğuna göre gücün birimi nedir?

3. kg = kütle birimi, m = uzunluk birimi, s = zaman birimi olduğuna göre gücün birimi nedir? ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FİZİĞİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Yarıçapı 20 cm olan içi boş küre kaç litre su alır? (П=3 alınız) 2. A = 570 ± 1 ve B = 570 ± 10 olarak verilen iki ölçüm sonucunu

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 14 Parçacık Kinetiği: İş ve Enerji Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 14 Parçacık

Detaylı

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Hareket Kanunları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Kuvvet Kavramı Newton nun Birinci Yasası ve Eylemsizlik

Detaylı

4. Ünite 2. Konu Enerji Kaynakları. A nın Yanıtları

4. Ünite 2. Konu Enerji Kaynakları. A nın Yanıtları ENERJİ KAYNAKLARI 1 4. Ünite 2. Konu Enerji Kaynakları A nın Yanıtları 1. Günümüzde kullanılan nin maliyetinin düşük, çevreye zarar vermeyen... yenilenebilir ve güvenli olmasına önem verilmektedir. 12.

Detaylı

Fizik 101-Fizik I

Fizik 101-Fizik I Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Potansiyel enerji (U) bir cisimler sisteminin enerjisidir. Başka bir deyişle, cisimler sisteminin

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel:

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: Fizik 203 Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com İşinTanımı Güç KinetikEnerji NetKuvvetiçinİş-EnerjiTeoremi EnerjininKorunumuYasası

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Fizik 203 Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com Kepler Yasaları Güneş sistemindeki

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

ÖN SÖZ. Sevgili Öğrenciler,

ÖN SÖZ. Sevgili Öğrenciler, ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Bu kitaptaki denemelerde yer alan sorular, üniversite giriş sınavları göz önünde bulundurularak azırlanmıştır. Daa önce içbir yerde yayımlanmamış olan bu sorular, size gerçek

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası Fiz 1011 Ders 5 Hareket Kanunları Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik - Newton un I. Yasası Temel - Newton un II. Yasası Etki-Tepki - Newton un III. Yasası http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ DİNAMİK

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

KUVVET-İŞ VE ENERJİ DENEY-1

KUVVET-İŞ VE ENERJİ DENEY-1 KUVVET-İŞ VE ENERJİ İnşaat işçilerinin ağır iş yaptıkları herkesçe Kabul edilmektedir. Peki, bir öğretmenin yaptığı iş konusunda ne söyleyebiliriz? Beyin gücüyle Çalışmak da ağır iş sayılır mı? Oyun oynamak

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü İçindekiler TORK VE DENGE TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Torka Sebep Olan ve Olmayan Kuvvetler Tork Bulurken İzlenen Yöntemler Çubuğa Uygulanan Kuvvet Dik Değilse 1) Kuvveti bileşenlerine ayırma

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ FİZİK ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİİŞ Fizik Bilimine Giriş ADF 01 Bilim Nedir? FİZİK NEDİ? Dünyayı, evreni ve evrendeki olayları... ve... dayanarak mantıksal olarak açıklamaya... denir. 4. Optik:... ve...

Detaylı

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir.

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir. UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ VEKTÖRLER KUVVET KAVRAMI MOMENT KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ BASİT MAKİNELER -1- VEKTÖRLER -2- Fizik te büyüklükleri ifade ederken sadece sayı ile ifade etmek yetmeye bilir örneğin aşağıdaki büyüklükleri ifade

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin = cos = 0, Numara Ön Takı Simge sin = cos = 0,6 sin = cos = 0,8 10 9 giga G tan = 0, 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo k sin 60

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı