Travmalı Genel Hastaya YaklaĢım %50'si %30'u 'altın saatte %20'si

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Travmalı Genel Hastaya YaklaĢım %50'si %30'u 'altın saatte %20'si"

Transkript

1 Konu başlıkları Travmalı Genel Hastaya YaklaĢım Prof Dr Arzu Denizbaşı m Amaç Genel bilgiler Genel istatistikler, kimleri kurtarabiliriz, travma müdahale sistemi, personel yetiştirilmesi, hastane öncesi organizasyon, korunma Birinci bakı Radyolojik ve lab öncelikler İkinci bakı 2 Tanım Multipl travma (çoklu travma) birden fazla büyük organ sistemini yada bir organ sistemi ile en az iki büyük kemiği ilgilendiren belirgin travmadır. Amaç Bu sunum başlıkları ''İleri Travma Yaşam Desteği *'' nin bir özetidir Sistematik ve kapsamlı yaklaşım sunar Hiç bir eğitim bireysel deneyimin yerini tutmaz *Advanced Trauma Life Support (ATLS) 3 4 Genel Bilgiler Dünyada Ölümler 1. Koroner Arter Hastalıkları 2. Travma (18-44 yaş arası 1. sırada) 3. İnme sendromları Türkiye'de 2006 de Motorlu Taşıt Kazası kaza, 3941 ölü, yaralı, Yaklaşık 230 Milyon YTL maddi bedel 5 Mortalite - morbidite? %50'si ilk bir kaç dakikada... ciddi damar, spinal hasar, havayolu tıkanıklığı %30'u ilk bir kaç saatte 'altın saatte' acilde, ameliyatta... şok, hipovolemi, epidural, subdural kanama, karaciğer, dalak yaralanması, pelvis, uzun kemik kırıkları, kalp tamponatı, masif hematoraks %20'si de geç dönemde haftalar içinde.. sepsis, organ yetmezliği 6 1

2 Genel Bilgiler Travma Müdahale Sistemi: Her hastanenin travma müdahale sistemi olmalı Kaynak ve kapasite sınırı önceden bilinmeli Surge capacity (şişme kapasitesi) Personel yetiştirilmesi: Bireysel personel eğitimi yapılmalı teorik ve pratik tekrarlanan ve sertifikalandırılan kurslar Travma ekibi belli olmalı 7 Genel Bilgiler Hastane Öncesi Yaklaşım: Olay yerinde başlar ambulansta devam eder Franco-German sistemi (stay & play) Anglo-Amerikan sistemi (scoop & run) Türkiye de 112 yaklaşımı bölgesel farklılıklar gösterir Yapılması gerekenler: Acil servis ile telsiz/cep telefonu ile iletişim Nakil sırasında A B C nin devamlılığı Kayıt ve raporlama Korunma (HIV, HBS, Tbc) Ambulans ekibi hastayı AS de bir doktorun aldığını mutlaka teyit etmelidir. 8 Travma Resusitasyon Klinik yaklaşım: Birinci Bakı: A B C nin sağlanması Ani ve yaşamı tehdit eden durum için İkinci Bakı: Top to Toe Tepeden tırnağa bakım Olası yaşamı tehdit edebilen tüm durumları saptamak ve doğru bir tedavi planı Kesin Yaklaşım: Kesin tedavi planının uygulanmasıdır Travma Resusitasyonu BİRİNCİ BAKI A (Airway/cervical): Havayolu ve boyun B (Breathing) : Solunum C (Circulation) : Dolaşım D (Disability) : Nörolojik kısa bakı E (Exposure) : Elbiselerin soyulması Müdahalenin sırası travma hastalarında da hiçbir zaman değişmez. 9 Önce Havayolu gelir A: Havayolu ve Boyun Önce Boynu sabitle Temel Havayolu Kontrolü Alın Çene Manevrası Çene itme manevrası İleri Havayolu Kontrolü Endotrakeal entübasyon İğne krikotroidotomi Cerrahi Havayolu Oksijen başla Balon-Valv-Maske ile solut A:Temel Havayolu Kontrolü Alın Çene Manevrası Çene İtme Manevrası

3 A:İleri Havayolu Kontrolü Entübasyon Endotrakeal Entübasyon Nasotrakeal Entübasyon Retrograd Entübasyon Cerrahi havayolu İğne Krikotirotomi Trakeo(s)tomi En iyi teknik en iyi bildiğimizdir Fizik Muayene: B: Solunum Solunumun hızı, derinliği, düzeni, Cilt altı amfizem, krepitasyon, penetran yaralar Pulsoksimetre (varsa kullan) Oksijen ver Her multitravma hastasına rutin Oksijensizlik de bir ajitasyon nedenidir FATAL SIX (Büyük 6 lı) 1.Havayolu tıkanıklığı 2.Tansiyon pnömotoraks 3.Kalp tamponadı 4.Açık göğüs yarası 5.Masif hematoraks 6.Yelken göğüs (flail chest) HAVAYOLU TIKANIKLIĞI İnterkostal çekilme en iyi bulgu Nedenler En sık neden dil Yanlış entübasyon Yabancı cisim Eğer Tansiyon Pnömotoraksı filmde tanırsanız İlk Bakı ABC FM yetersiz yapılmış demektir. TANSĠYON PNÖMOTORAKS klinik bulgularla konmalıdır Dispne Azalmış solunum sesi, Deviye trakea, Göğüs ağrısı AC filmi beklenmez İğne torakostomi Hızlı sıvı Göğüs tüpü

4 Akut travmatik Perikardiyal Tamponat için kesin tedavi perikardiyosentezdir KARDĠYAK TAMPONAT Şok, Boyun venleri şişer, Kalp sesleri azalır AC filmi / EKO (Zaman varsa) Hızlı sıvı O2 Perikardiyosentez PENETRAN GÖĞÜS YARASI Göğüs duvarında delik Üç tarafı kapalı kare pet Göğüs tüpü Yaranın dikilmesi kesin yaklaşımda CĠDDĠ HEMOTORAKS Göğüs tüpü Hızlı Sıvı Oksijen Açık Torakotomi end.: Hemitorakstan > 1.5 lt kan, Göğüs tüpünden > 200ml/st kan, Hipovolemik Şok tablosu C: Dolaşım YELKEN GÖĞÜS İki veya daha fazla kot kırığında kaburgaların paradoks hareketi Oksijen ver İnterkostal analjezi Entübasyon (gerekebilir) İlk Bakının iki amacı var Dış kanama kontrolü Şok kontrolü Hipovolemik Nörojenik Yapılacaklar: İki büyük Damar yolu aç Uygun sıvıyı başla

5 C: Dolaşım ġok KONTROLÜ Şokun erken dönemde en güvenilir göstergeleri Nabız Taşikardi Evre 2 de çıkar Bilinç Durumu Erken şokta güvenilir olmayan göstergeler Kan Basıncı güvenilir değil Hipotansiyon Evre 3 te çıkar Kapiller Geri Dolum (KGD) 25 Hipovolemik ġok Evre 1: Kan kaybı %15, nabız (Nb) <100, KGD <2sn, KB Normal İstem: Kan grubu, Tam cross-match Sıvı: Kristaloid Sıvılar (2 Lt SF yad RL) Evre 2: Kan kaybı %15-30, nabız (Nb) > 100, KGD > 2sn, KB Normal İstem: Kan grubu, Tam cross-match Sıvı: Kristaloid Sıvılar (2 Lt SF yada RL) + Kan Hazırlığı Evre 3: Kan kaybı %30-40, nabız (Nb) > 120, KGD > 2sn, KB Azalmış, SS > 30 İstem: Kan grubu (kaba cross yada gruba özgü) Sıvı: Kristaloid Sıvılar (2 Lt SF yada RL) + Kan İstemi Evre 4: Kan kaybı > %40, nabız (Nb) > 140, KGD > 7sn, KB Azalmış, SS > 30, İdrar çıkışı < 5cc/saat İstem: Tetkik beklenmez Sıvı: 2 ünite 0 Rh (-) + Kristaloid Sıvılar (2 Lt SF yada RL) + Kan İstemi 26 Hipovolemik ġok İki tane antekubital 14G / 16G periferal damar yolu Kan grubu, Cross-match ve TKS için 2 L 9 NaCl / RL (ılık) Unutmayın Kolloidlerin kristalloidlere üstünlüğü yoktur En iyi sıvı KAN 27 Tablo. Branüllerden kan ve sıvı akış hızı Kan 500cc kan Sıvı 500cc sıvı 14G (portakal) dk 270 (cc/dk) 2dk 16G (gri) dk 180 (cc/dk) 3dk 18G (yeşil) 45 11dk 80 (cc/dk) 7dk Travma hastasında kullanmayın G (pembe) 31 16dk 54 (cc/dk) 10dk 22G (mavi) 18 28dk 31 (cc/dk) 16dk 28 Hipovolemik ġok Dikkat! Yaşlılarda kalp yetmezliği Çocuklarda 20ml/kg sıvı, 10ml/kg kan dozu <5 yaş kemik içi sıvı infüzyonu Gebede sağ kalçayı yükselt Hipotermi ve koagulasyon sorunları 29 Nörojenik ġok Omurilik zedelenmesi en sık neden Bası varsa Steroid Sıvı dengesi Kesin yaklaşım 30 5

6 D: Kısa Nörolojik Bakı Pupil çapı (izokorik olmalı) Işık refleksi AVPU A: Alert (Açık, uyanık) V: Verbal (Sözlü uyarana açık) P : Pain (Ağrılı uyarana açık) U: Unresponsive (Uyarana yanıtsız) E: Elbiselerin Soyulması Boyun, göğüs, üst ekstremite birinci bakıda öncelikli Dikiş yerlerinden kesin Adli olaylarda delil Resmi görevlilerce kayıt tutun Tüm giysiler ikinci bakıda çıkarılır Radyoloji'de Öncelikler Lat. Servikal Grafi Birinci bakıda bilinci kapalı hastada mutlaka Servikal AP ve Lateral Grafisi AC AP veya PA Grafisi Pelvis AP Grafisi Kontrastsız Beyin Tomografisi Batın Ultrasonografisi (Hızlı Odaklanmış Bakı) Bilinci açık hastada ise FM önemlidir, rutin yoktur 33 Servikal lateral grafide omurilik zedelenme riski: T1 görülmeli 4 kontur kontrolü Yumuşak doku gölgesi C2-3 de 7 mm C5 de 22 mm İnstabilite bulguları 34 Ne aranır?: pnömotoraks, hematoraks, Toraks Grafisi mediasten genişliği, kot kırıkları, solunum yolu tıkanıklığı, yabancı cisim, trakeal deviasyon, diyafram yüksekliği 35 Pelvis Ön-arka Grafisi Ne aranır: halkaların simetrisi simfisizdeki ayrılma kalça eklemi Kırık varsa 6 ünite kan 36 6

7 (Tepeden tırnağa prensibi) Saç ve saçlı deri Toraks Kulak ve zarı Batın Gözler Pelvis Burun Genitaller Ağız içi Ekstremiteler Yüz kemikleri Sırt Boyun, omurlar ve trakea ĠKĠNCĠ BAKI GKS Değerlendirmesi Saç ve saçlı deri: Kanamaya klemp veya parmakla bası Nörolojik durum: Bilinç, ışık refleksi, lateralizan nörolojik bulgu önemlidir. GKS 39 Glasgow Koma Skoru : E4 spontan açık E3 söz ile açık E2 ağrı ile açık E1 yanıtsız V5 oryante V4 konfüse V3 anlamsız kelimeler V2 anlamsız sesler V1 yanıtsız M6 emirlere uyuyor M5 ağrıya lokalize M4 ağrıya fleksiyon M3 ağrıya dekortike M2 ağrıya deserebre M1 ağrıya yanıtsız 40 Kafatası Tabanı Kırığı: : Erken Hemotimpanum, Geç mastoid çıkıntıda (Battle sign) orbitada morarma (Racoon eyes) otore, rinore için çift-halka testi (Ring sign). 41 Gözler: Görme keskinliği ve ön kamara kanaması, Yüz: Le Fort I-II-III, Zigoma, nasal kemik kırığı önemli değil septal hematom ara Epistaksis fazlaysa geçici foley Ağız içi 42 7

8 Boyun: Venöz dolgunluk, kesi, iz, trakeal deviasyon spinoz proses hassasiyeti ve deformite ara; Platisma kası sınır Boyunluğu yeniden tak. ĠKĠNCĠ BAKI Toraks: Solunum sayısı, ritmi, düzeni Açık Yara izi, Emniyet kemeri izi krepitasyon, amfizem Toraksa ait altı büyük durum: Pulmoner kontüzyon Kardiyak kontüzyon Diyafram yırtığı Torasik aort yırtığı Özefagus yırtığı Solunum yolu yırtığı Toraksa ait üç küçük durum: Basit pnömotoraks, Hemotoraks, Kot kırığı Batın: Sık FM tekrarı Dış ortamda barsak vb.. Batın USG DPL Pelvis ve Genital: İnstabilite? Kırık varsa 6 ünite kan Rektal tuşe Vajinal tuşe Bimanuel Foley (mutlaka rektal tuşe'den sonra) 47 Rektal TuĢe: sfinkter tonusu yüksek prostat bütünlüğü bozulmuş barsak duvarı dışkıya bulaşık kan 48 8

9 Foley kontrendikasyonları (Uretra yaralanması riski) uretra ucunda kan, skrotal hematom, yüksek prostat bütünlüğü bozulmuş barsak duvarı dışkıya bulaşık kan 49 Ekstremite: Bak, Dokun, Hareket ettir Periferik nabızlar Uzun kemiklerde kırık varsa 4 ünite kan Acil durumlar: (ameliyathaneye gider ) Dirsek veya diz proksimalinde damar yaralanması Büyük eklem çıkığı Sinir yaralanması ile kırık Açık kırık Kompartman sendromu. Ampütasyon 50 Sırt: Kütük yuvarlaması Laboratuar İlk kan Kan grubu, cross-match, hemogram Kan alkol-ilaç düzeyi İdrar mikroskopi (Hematüri?) -HCG 51 Ek bilgi: Elektrolitlerin, beyazküre sayımının travma hastalarında tanı ve tedaviye katkısı sınırlıdır 52 ÖZET Hasta dosyalarındaki kayıtlar tam ve eksiksiz tutulmalıdır Hasta ile beraber gelen giysi ve kıymetli eşyalar saklanmalıdır Her Travma Hastası Adli Vaka olma olasılığı taşır TIBBEN: VERDĠĞĠN VE YAPTIĞIN HERġEYĠ YAZ HUKUKEN: YAZILMAMIġSA YAPILMAMIġTIR

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ Sunum Planı Acil servis için afet kavramı Acil servis risk analizi ve kapasite belirleme Triaj ve acil servis triajı

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

EK-2 HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM

EK-2 HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM -2 S ÖCS C I YI V I I I Y UYGUIVUZU 1 UYI ıp sürekli olarak değişen bir bilim dalıdır. astalıkların veya yaralanmaların tümünün kesin tedavisi henüz açık değildir. Yeni araştırmalar ile her gün ilaçlar

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da nceleme / Review Bilinci Kapal Hastaya Yaklafl m Ziya Saliho lu stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, stanbul ÖZET Bilinci kapal hastaya yaklafl m

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ ADLİ TIP DERNEĞİ Editörler: Uz. Dr. Sadullah Güzel Doç. Dr.

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

ADLİ TIP BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HİZMETLER:

ADLİ TIP BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HİZMETLER: ADLİ TIP BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HİZMETLER: 1. Şahısların adli muayeneleri ve/veya tıbbi evraklarının incelenmesi sonucu adli kati raporların veya diğer adli raporların yazılması ile adli mercilere

Detaylı

Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz

Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz İstanbul 2011 1 Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz Tıp eğitimi, mesleki bilgi, beceri ve tutumların kazanılmasını içeren bir eğitim sürecidir. Bu eğitim, standartları olmayan usta-çırak eğitimiyle başlamış, yüz

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle.

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle. Bu kitapçık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Sağlık Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü İlkyardım Gönüllüleri El Kitabı nın, İstanbul-2001 baskısının aynısıdır. 2003 yılında

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet)

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resüsitasyon 81 (1219-1276) 1 Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resuscitation 81 (2010) 1219-1276 Jerry P. Nolan a, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent

Detaylı

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi AMAÇ Bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerçek ve olası sağlık bakım gereksinimlerinin ve problemlerinin tanımlanması ve tanımlanan gereksinimlerin

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU TRAVMAYA BAĞLI KARDİYAK ARREST TRAVMA Çocuklar ve gençlerde ölümün en sık sebebi Trafik kazası: 571196 / yıl Yaralı: 124622 / yıl Ölü: 3225 / yıl TRAVMADA ARREST NEDENLERİ

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı