WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Ti6Al4V ALAŞIM ÇİFTİNİN PTA YÖNTEMİYLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİLİĞİ WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD Ali Kaya GÜR a, * Mustafa TAŞKIN a, Ayhan ORHAN a, Uğur ÇALIGÜLÜ a ve Halil DİKBAŞ a Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü ELAZIĞ/TÜRKİYE, * Özet Bu çalışmada; Plazma Tungsten Ark (PTA) kaynak yöntemiyle Ti6Al4V alaşım çifti kaynak edilmiştir. İşlem sabit ilerleme hızı ve farklı amperlerde yapılmıştır. işleminden sonra kaynak metali hem makroskobik ve hem de mikroskobik olarak incelenmiştir. metalinden sertlik ölçülmüş ve max. 151 HV mikrosertlik elde edilmiştir. metalinin XRD analizleri yapılmış ve Al 2O 3 ile Al 3V fazları görülmüştür. Ti6Al4V çifti kaynak metalinde herhangi bir makro ya da mikro çatlağa rastlanmamıştır. htar Kelimeler: Plazma Tungsten Ark Kaynağı (PTA), Ti6Al4V, Ergitme Kaynağı Abstract In this study; Ti6Al4V allyos cuples were welded by Plazma Tungsten Ark (PTA) weld method. Welding were performed with different amperes and constant welding speeds. After welding, weld metal was examined both macroscopically and microscopically. Hardness maximum microhardness of 151 HV was measured in the weld metals. XRD analiysees were done in weld metals, and Al 2O 3 and Al 3V. No micro and macro crack were observed in the joints. Keywords: Plasma Tungsten Arc Welding (PTAW), Ti6Al4V, fusion welding 1.Giriş Titanyum ve titanyum alaşımları düşük yoğunlukları, yüksek sıcaklıklardaki mükemmel mekanik özellikleri ve yüksek korozyon dayanımlarından dolayı, elektrik enerjisi endüstrisi, nükleer enerji, petrokimya, otomotiv, uzay araçları ve medikal endüstride oldukça fazla uygulama alanına sahiptirler.ti6al4v alaşımları uzay araçları endüstrisinde çok geniş bir kullanım alanına sahiptirler[1,3]. A.B.D. dünyada üretilen toplam Ti alaşımlarının yarısını kullanmaktadır[4,5]. Ti6Al4V alaşımları yüksek sürünme ve gerilme dayanımları gerektiren, genellikle jet motorlarında kompresörlerin soğutucu parçaları, disk ve fan kanatlarında kullanılmaktadır[6,7]. Ayrıca uzay araçlarının yüksek gerilmelere maruz kalan iniş takımları, kanat, uçak şasisi gibi kritik parçalarında Ti6Al4V alaşımı tercih edilmektedir[8,9]. Ti-6Al-4V alaşımı α ve β fazı olarak ikiye ayrılır. Mikroyapılarda görülen α-fazı genellikle yapının % ını oluşturur. α fazı hexagonal sıkı paketli kristal yapıdaki saf titanyumu karakterize eder ve 882 C derece sıcaklıkta erir. β fazı kübik hacim merkezli yapıya sahip saf titanyumdur ve 1671 C derece sıcaklıkta erir [10]. Titanyuma alaşım elementlerinin eklenmesiyle mekanik ve fiziksel özellikleri iyileşir. Bunlar içerisinde özellikle Alüminyum, α fazına eğilimlidir ve bu alaşımın ergime derecesini β fazına doğru yükseltir. Bu sıcaklık β geçiş sıcaklığı olarak bilinir. Alaşıma, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo ve V gibi kararlı β fazlı elementler ilave edilince yapı β dan α nın ergime derecesine iner. Mikro yapı eş eksenli tane ya da β matris içinde uzun α taneleri şeklinde olur [11]. Plazma tungsten ark kaynağında, torcla elektrodun etrafından gelen argon gazı tungsten elektrod ve nozul arasındaki pilot ark sayesinde iyonize olmaktadır. Böylece iletken hale gelen plazma gazı nozulun dar uç kısmından geçerek dar bir sütun halinde parçaya iletilmektedir. Koruyucu gaz ise nozulun dış çevresinden kaynak bölgesine iletilerek kaynak banyosunu korumaktadır. Soğutma sisteminden gelen soğutucu sıvı ise özel kanallardan geçerek torca gitmekte ve buradaki ısıyı alarak, tekrar soğutucuda, kapalı devre, soğutmaktadır[12]. Ark kararlılığı ve akım şiddeti yüksek olduğundan daha nüfuziyetli kaynak dikişleri oluşturulur ve kullanım sırasında ark rahat kontrol altında tutulabilir, aynı zamanda kaynak süresi de azaltılır[13]. Tablo 1 de α fazlı Ti6Al4V alaşımının kombinizasyonu verilmiştir [11]. Tablo1. α fazlı Ti-6Al-4V alaşımı Element % Oranı C Fe 0.25 N O2 0.2 Al 5.5 V 3.5 H Ti Diğer Bu çalışmada, PTA kaynak yöntemiyle Ti-6Al-4V alaşımı çifti iki farklı amperde ve sabit 0.15 mm kaynak ilerleme hızında birleştirilmiştir. 2.Deneysel Çalışmalar Bu çalışmada 80x40x1,5 mm ölçülerinde Ti-6Al-4V alaşımı kullanıldı. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 PTA yöntemiyle kaynatılacak Ti6Al4V alaşım çiftlerinin kaynakla birleştirilecek yüzeyleri birbirine paralel olacak şekilde kesildi. Yüzeyde kalıntı çapakların kalmaması için numunelerin yan yüzeyleri soğutma sıvılı taşlama tezgâhında taşlanarak temizlendi. Şekil 1 de PTA kaynak işleminin şematik resmi, Şekil 2 de PTA kaynağı yapılmış numunelerin makro görüntüleri görülmektedir. PTA kaynak işleminde N 1 ve N 2 numunesine uygulanan kaynak parametreleri Tablo.2 de verilmiştir. ITAB Şekil.2. PTA Dikişlerinin Makro Görüntüsü Şekil.1. Plazma Tungsten Ark (PTA) İşleminin Şematik Görüntüsü Tablo 2. PTA Parametreleri Parametreler N 1 N 2 Akım (A) I Gerilim(V) A Koruyucu Gaz (m3/h) Ar 30 Plazma Gazı (m3/ h) Ar Elektrot Çapı (mm) Torç ile Arası Mesafe (mm) İlerleme Hızı (m/dak) V Torç Uç Çapı (mm) 0,5 4, ,25 *Isı Girdisi (KJ) 0,024 0,031 {* Isı Girdisi Q= U.A.60 / 1000.V = KJ [12]. } bölgesinin genel görünümü Şekil 2 de verilmiştir. Birleşmenin başlangıç ve sonunda krater olmasına karşın, genel olarak dikişin homojen ve düzgün bir geometriye sahip olduğu görülmektedir. lı bağlantının ITAB nın çok dar bir alanda oluştuğu görülmektedir. Şekil.3. Kesitinin Geometrik Karakterizasyonu kesiti dört geometrik parametre kullanılarak karakterize edilir. Bunların birincisi ısı etkisi altında kalan bölgeyi de gösteren h 1, kaynak dikişinin nüfuziyet derinliğini gösteren h 2, kot farkının altında oluşan kaynak çukurunu gösteren h 3, kaynak dikişi havuzunu genişliğini gösteren h 4 ve h 5 dikişin nüfuziyet tir. Bu geometrik parametreler Şekil 3 de görülmektedir[1]. 2.1.Metalografik İşlemler Metalografik incelemelerde kullanılacak numuneler Ti6Al4V alaşımı kaynak bölgesinden kesilip standart metalografik parlatma işlemlerinden sonra 50 ml H 2O + 40 ml HNO ml HF dağlayıcısında 3 5 dak. süreyle dağlanmıştır XRD lizleri Deneyde kullanılan Ti-6Al-4V alaşımının PTA kaynak işleminden sonra kaynak dikişine XRD analizi yapılmıştır. XRD analizi (X - Ray Diffraction) analizleri bakır α ışını tüpüne sahip cihazda 1,5406 Å dalga boyunda 2 θ açısında, 40 kv ve 40 ma de Cu-Kα radyasyonu kullanılarak elde edilmiştir Mikrosertlik İncelemeleri Mikrosertlik değerleri Şekil 6 da ki çizgi doğrultusunda HV sertlik skalası kullanılarak, 0.5 mm aralıklarla 10 sn bekleme süresinde ve 5 gr yük ile Future-Tech FM 700 marka mikrosertlik cihazıyla yapılmıştır.

3 3. Tartışma 3.1. Mikroyapı İncelemeleri Şekil 4 te N1 ve N 2 numunesinden alınmış, optik mikroskop görüntüleri verilmiştir. Birleştirme sonrasında kaynak yapılmış numunelerde ITAB belirgin bir şekilde görülmektedir. Özellikle kısmen erimiş bölgeden iri taneli bölgeye geçisin çok belirgin olduğu tespit edilmiştir. ITAB da ince taneli bölge ve ısıdan etkilenmemiş bölgelerde açık bir şekilde görülmektedir. N1 ve N 2 numuneleri aynı özelliklere sahip olduğu için mikroyapıları arasında bir fark görülmemektedir. d Kısmen Erimiş Bölge a İnce Taneli Yapı e α titanyum (Beyaz) α titanyum (Beyaz) β titanyum (Siyah) Geçiş Ara Bölgesi b Β titanyum (Siyah) İkizleme f c Şekil.4. N 1 ve N 2 Numunesinden Alınmış Optik Resimler (a. N 1, b. N 1, c. N 1, d. N 1, e. N 2, f. N 2) Şekil 5 te N 1 ve N 2 numunesinden alınmış SEM görüntüleri verilmiştir. Şekil 5. de PTA kaynakları sonrasında ergime bölgesi görülmektedir. Ergime bölgesinde katılaşmanın ana malzemeye dik yönde dentritik şekilde meydana geldiği görülmektedir.

4 3.2. XRD lizleri XRD analizleri sonucu elde edilen XRD grafiği Şekil 6 da, fazlar ve kristal sisteminde ki birim hücre parametreleri Tablo 3 de verilmiştir. N 1 Şekil.5. XRD lizleri Grafiği Tablo 3 de de görüldüğü gibi kaynak dikişinde hexagonal Ti, kübik Al, hexagonal Al 2O 3, tetragonal Al 3V kristal sistemleri oluşmuştur. Yapıların α, β ve γ açıları Tablo 3 de verilmiştir Mikrosertlik Değerleri N 2 Elde edilen veriler Şekil 6 da grafik halinde verilmiştir. Şekil 6 da ki mikrosertlik değerleri incelendiğinde mikrosertlik değerleri ana malzeme yüzeyinde HV den, ITAB da HV ye, N 2 numunesinin mikrosertlik değeri kaynak dikişinin merkezinde 166 HV e, N 1 numunesinin mikrosertlik değeri kaynak dikişinin merkezinde 163 HV e çıkmıştır. Sertlik deneyi sonuçlarına bakıldığında her iki ana metal tarafında sertlik değerlerinin birbirine yakın olduğu Şekil 6 da açıkça görülmektedir. Fakat kaynak arakesitinde sertlikteki artış göze çarpmaktadır. Bu yükselmenin sebebinin, XRD sonuçları incelendiğinde de görüleceği gibi kaynak arakesitinde oluşan sert fazlar olduğu düşünülmektedir. Şekil.5. N 1 ve N 2 Numunesinden Alınmış SEM Resimleri

5 Bileşiğin Tablo.3. XRD lizleri Bileşikleri ve Birim Hücre Parametreleri Kristal Sistemi Birim Kafes Parametreleri lar Bravais Örgüsü Z * İsmi Kapalı Formül a b c Alfa α Beta β Gama γ Titanyum Ti Hegzagonal Basit 2 Aluminyum Al Kubik Yüzey 4 Merkezli Kround Al 2 O 3 Hegzagonal Basit 6 Aluminyum Vanadyum Al 3 V Tetragonal Hacim Merkezli 2. 3.Sonuçlar Şekil.6. Sertlik Ölçümü Yapılan Bölgeler ve Mikrosertlik Değerleri Ti-6Al-4V alaşım çifti PTA kaynağıyla Ar atmosferinde sıvı faz kaynağıyla birleştirilmiştir. dikişinde mikro yada makro çatlağa rastlanmamıştır. Mikrosertlik değerleri ITAB dan kaynak dikişine doğru artmaktadır, sertlik ısı girişine paralel bir şekilde artış göstermiştir. dikinde hexagonal Ti, kübik Al, hexagonal Al 2 O 3, Tetragonal Al 3 V fazları oluşmuştur. dikişinin karekterizasyonu yapılmış ve N 1 numunesinde h 1: 8.4 mm, h 2 : 1.4 mm, h 3 : 0.1 mm, h 4 : 5.7 mm,, h 5: 2.1 mm ; N 2 numunesinde h 1: 8.5 mm, h 2: 1.4 mm, h 3 : 0.1 mm, h 4 : 5.8 mm, h 5: 2.2 mm çıkmıştır. [1] Akman, E., Demir, A., Canel, E., Sınmazçelik,T., 2008, Laser welding of Ti6Al4V titanium alloys, Journal of Materials Processing Technology. Protec:12338, No.of Pages 9 [2] Ding R., Gou Z.X. Wilson A. 2002, Microstructual evolution of a Ti6Al4V alloy during thermochemnical prısesing, J.Materials Science and Enginering A, 327: [3] J.C.Ion, 2005, Laser Processing of Engineering Materials: Principles, Procedure And Industrial Application, Elsevier, Oxford. [4] Titanium Alloys Ti6Al4V Grade5, [5] I.J.Polmear, 1981, Light Alloys Metallurgy of the Light Metals, Edward Arnold (Publishers) Ltd. [6] E.W.Collings, 1984, The Physical Metallurgy of Titanium Alloys, American Society for Metals. [7] HAN Ming-chen. Thermohydrogen treatment of titanium alloys [J]. Aerospace Materials and Technology, 1999(1): [8] Applications for Titanium alloys, International Titanium Association, 2003, [9] Sui Him M.,Guijun B., Janet F., Ian P.,DepositionofTi 6Al 4V using a high power diode laser and wire,parti:investigation on the process characteristics, Surface Coatings Technology,202, (2008) [10] [11] Modgil A., 2003, Effect of High Speed Maching on Surfacee Topography of Titanium Alloy (Ti6Al4V) A Thesis Presented to the Graduate School of the University of Florida in Pratial Fulfillment of the Requirements fort he Degree of Master of Science, University of Florida [12] [13] Kaluç, E., Taban, E. 2004, Plazma Arkı ile ve Endüstriyel Uygulamaları MakinaTeknolojileri, Sayı 84.

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ a Kamil DELİKANLI, b Adnan ÇALIK ve c H. Ali UZUN a S.D.Ü.MMF.Makine Müh.Bl. ISPARTA delikan@mmf.sdu.edu.tr b S.D.Ü.TEF.Makine Eğitimi Bl. ISPARTA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, 1 Merve BİNGÖL, 1 Özgür ORTAÇ, * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye SOĞUTMA PLAKASINDA DÖKÜM SIRASINDA PLAKA AÇI VE UZUNLUĞUNUN MİKROYAPI GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ STUDY ON

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SÜPER PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ALÜMİNYUM MALZEME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Detaylı

TERMİT KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BİR RAYIN KAYNAK BÖLGESİNDEKİ SERTLİK DAĞILIMI VE METALURJİK ÖZELLİKLERİ

TERMİT KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BİR RAYIN KAYNAK BÖLGESİNDEKİ SERTLİK DAĞILIMI VE METALURJİK ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 1-2 : 649-654

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER Özkan ÖZDEMİR *Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Esentepe Kampüsü-Adapazarı ÖZET Yüksek sıcaklıkta kullanılacak malzemelerin yüksek oksitlenme,

Detaylı

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YERÇEKİMİNE TERS DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Al ALAŞIMININ ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION

Detaylı

PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT KABİLİYETİ

PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT KABİLİYETİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 55-65, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 1, 55-65, 2013 PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ

MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 163 MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ * İbrahim KAYAHAN ÖZET Metallerin üretilmesinde ve haddelenmesinde, sıcak-soğuk hadde iş

Detaylı

Şadi KARAGÖZ *, Onur BİRBAŞAR ve Alper KAYA. Geliş Tarihi/Received : 16.06.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 14.07.2009

Şadi KARAGÖZ *, Onur BİRBAŞAR ve Alper KAYA. Geliş Tarihi/Received : 16.06.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 14.07.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, 2009, Sayfa 433-439 Sıcak Şerit Haddelemede İş Merdane Malzemeleri ve Hadde Merdanesi Döküm Yöntemleri Work Roll Materials For Hot

Detaylı

KATI HAL KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AISI 3343 S 600 AISI 4140 ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI

KATI HAL KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AISI 3343 S 600 AISI 4140 ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI KATI HAL KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AISI 3343 S 600 AISI 4140 ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI Üstün DUMAN, Sibel DAĞLILAR * Özet Bu çalışmada, matkap ucu üretiminde kullanılan yüksek hız

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

s 0.01 ), borkarbur (B 4

s 0.01 ), borkarbur (B 4 Ç1040 Çeliğinin Borlanmasında Oluşan Borür Tabakasının Özelliklerinin İncelenmesi Examination of Properties of the Boride Layer Formed in Boronizing of SAE 1040 Steel A. Çalık Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION BEHAVIOUR OF AZ91 MAGNESIUM ALLOYS

EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION BEHAVIOUR OF AZ91 MAGNESIUM ALLOYS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMININ KOROZYON DAVRANIŞLARI ÜZERİNE Ti ELEMENTİNİN ETKİSİ EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

NİKEL ESASLI TEK KRİSTAL TÜRBİN KANADI SÜPER ALAŞIMLARI VE TEKNOLOJİK BEKLENTİLER

NİKEL ESASLI TEK KRİSTAL TÜRBİN KANADI SÜPER ALAŞIMLARI VE TEKNOLOJİK BEKLENTİLER Engin KOCAMAN Ekrem ALTUNCU Ramazan KAYIKÇI 1. GİRİŞ NİKEL ESASLI TEK KRİSTAL TÜRBİN KANADI SÜPER ALAŞIMLARI VE TEKNOLOJİK BEKLENTİLER Metalurji Mühendisi Metalurji Mühendisi Metalurji Mühendisi Tek kristal

Detaylı