KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey KPTA Yöntemi ile Birleştirilen / Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi T. Teker 1, N. Özdemir 2 1 Mesleki Eğitim Merkezi, Elazığ/Türkiye, 2 Fırat Üniversitesi, Elazığ/Türkiye, The Effect of Energy Input on the Mechanical Properties of / Welded by KPTA Welding Process Abstract In this study, / steel couples of 10 mm thick were investigated effect on mechanical properties of joining of current input and welded in the butt position without pretreatment of welding by keyhole plasma transferred arc (KPTA) process. In this process, three different traverse speed and welding current were used such as (0.01, 0.02, 0.03 m/min.) and (130, 135 and 140 A) under constant plasma gas debris (1.1 lt/min.), 25 l/min. shielding gas. The interface appearances of the welded samples were examined by optical microscopy, microhardness and X-Ray Diffraction (XRD). In order to determine mechanical properties of samples, the tensile tests were conducted. In addition, fracture types in the tensile test of samples were determined from the fractographic examinatons by using SEM. Keywords Keyhole Plasma Transferred Arc Welding, AISI 430,, Mechanical Properties. I. GİRİŞ Plazma terimi iyonlaşmış bir gaz kütlesi anlamına gelir. Bir gaz, pozitif iyonlarıyla negatif yüklü elektronlarına ayrışması için yeterli yükseklikte bir sıcaklığa ısıtıldığında plazma oluşur. Bu ayrışmayı oluşturmak için bir enerji gerekir ve kaynakta bu enerji arktan sağlanır. Ark sütununun merkezindeki gaz, oluşan sıcaklıklarda ayrışır ve plazma oluşturur. Bu gaz, ark sütunundan uzağa doğru akarken nötr atomlar oluşturmak üzere yeniden birleşir ve bu sırada ortama ısı enerjisi salar. Plazma ark kaynağı; tungsten bir elektrod ve iş parçası arasında oluşturulan bir ark vasıtasıyla transfer edilmiş ısıyla, metallerin birleştirildiği bir koruyucu gaz ark kaynak yöntemi olarak tanımlanır. Ark, yüksek hızda bir ark sütunu oluşturmak için bakır alaşımlı bir nozul tarafından daraltılır. PTA yöntemi, üç akım modunda kullanılır. Bunlar; mikroplazma, makro plazma ve keyhole plazma kaynak yöntemidir [1-4]. PTA kaynağının enerjisi; lazer ve elektron ışın kaynağından daha az yoğun olmasına rağmen, kaynak nüfuziyeti ve maliyet açısından daha avantajlıdır [5]. Keyhole tekniğinde, plazma arkı anahtar deliği oluşturmak için parçanın derinliğine doğru girdiğinden, ergiyik metal parçanın yüzeyine doğru çıkar. Plazma ark torcu, kaynak bağlantısı doğrultusunda hareket ettiğinde arkın ön kısmında bulunan ergimiş metal plazma arkının kenarlarından dolaşarak arkaya doğru hareket ederek orada katılaşır. Keyhole tekniğinin en önemli üstünlüğü, kaynağın tek pasoda 5 10 mm kalınlıktaki malzemelere kaynak ağzı açmadan uygulanabilmesidir [6-8]. Ferritik paslanmaz çelikler; bileşiminde %11-30 Cr içeren paslanmaz çelik ailesinin, en yaygın kullanım alanına sahip olan çeliklerdir. Bu çelik sınıfı, sahip olduğu iyi mekanik özellikleri ve korozyon direncinin yüksek olması nedeniyle, ekipman imalinde ve üretim tesislerinin inşasında büyük bir uygulama alanına sahiptir. Ferritik paslanmaz çelikler, hacim merkezli kübik bir kafes yapısına sahip olduklarından düşük sıcaklıklarda gevrek davranış gösteririler. Ayrıca, yüksek sıcaklıklarda tutma süresine de bağlı olarak aşağıda açıklanan üç gevrekleşme olayı görülebilir: C arasında uzun süre kalmış veya yüksek sıcaklıktan yavaş soğutulmuş %15 ten fazla krom içeren paslanmaz çeliklerde çökelmelerin yol açtığı 475 ºC gevrekleşmesi görülür. Çelikler ºC arasında uzun süre tutulursa yüksek kromlu ferritik ve bazı ostenitik çeliklerde sigma arafazı oluşabilir. 950 ºC nin üzerinde tane irileşmesi görülür ve tane sınırlarında krom-karbür çökeltileri ortaya çıkar. Bu tür çeliklerde ostenit-ferrit dönüşmesi olmadığından ısıl işlem yardımıyla taneleri küçültme olanağı yoktur. İri taneli bir yapı haline geçince gevrekleşirler ve çentik darbe mukavemeti düşer, geçiş sıcaklığı yükselir [9]. Ferritik paslanmaz çeliklerin geleneksel eğritme kaynak yöntemleri ile birleştirilmesinde ortaya çıkma olasılığı yüksek olan bu olumsuzlukları minimize etmek için, ileri bir kaynak tekniği olan plazma kaynağı önemli avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada, farklı bileşime sahip 10 mm kalınlığında / çelik çifti KPTA kaynak yöntemi ile kaynak ağzı açmadan ve ilave kaynak metali kullanmadan birleştirilerek, enerji girdisinin kaynaklı bağlantıların mekanik davranışları üzerine olan etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. II. MATERYAL VE YÖNTEM Deneylerde, farklı kimyasal bileşime sahip kalınlıkları 10 mm olan ferritik paslanmaz çelik ile çeliği kullanılmıştır. Bu çeliklerin kimyasal bileşimi Tablo 1 de ve mekanik özellikleri ise Tablo 2 de verilmiştir. KPTA yöntemi şematik olarak Şekil 1 de görülmektedir. KPTA deneyleri, Thermal Dynamics PS 3000 marka plazma kaynak 253

2 T. Teker, N. Özdemir makinası ile Tablo 3 de verilen parametreler kullanılarak gerçekleştirildi. diffraction (XRD) analizleri yapılmıştır. Daha sonra numunelerin mikrosertlik ölçümleri LEICA MHF-10 marka mikrosertlik test cihazında HV sertlik skalası ile 200 gr lık yük altında 0.5 μm aralıklarla gerçeklestirilmiştir. Kaynaklı bağlantıların mekanik davranışlarını belirlemek için ise TSE 138 standardına uygun olarak Şekil 2 de verilen ölçülerde, çekme test numuneleri hazırlanarak Instron 8500 marka çekme deney cihazında, 1 mm/dak. çekme hızı uygulanarak çekme deneyleri yapılmıştır. Ayrıca, kırık yüzey morfolojisinin incelemesi LEO marka EVO 40XVP model SEM cihazı ile yapılmıştır. Şekil 1: KPTA kaynak yönteminin şematik görünümü. Tablo 1: Deneylerde kullanılan malzemelerin kimyasal bileşimi (%). Malzeme Fe C Cr Ni Si Cu Mn Tablo 2: Deneylerde kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri. Malzeme Çekme Day. (MPa) Akma Day. (MPa) Uzama (%) Sertlik (HB) Tablo 3: Deney çalışmalarında kullanılan kaynak parametreleri. Numune No Akım Şiddeti (A) Kaynak Hızı (m/dak) S S S S S S S S S Kaynak sonrası, numunelerin birleşme bölgesinde meydana gelen yapısal değişimi belirlemek amacıyla; numuneler birleşme hattına dik doğrultuda kesilerek, yüzeyleri zımpara ile zımparalandıktan sonra 3 µm lik elmas pasta ile parlatılmış olup ferritik paslanmaz çelik tarafı, %50 HCl + %30 H 2 O + %20 NHO 3 bileşimine sahip çözelti kullanılarak elektrolitik dağlanmıştır. Dağlama işlemi 12 V gerilim altında 25 sn. bekletilerek yapılmıştır. çelik tarafı ise %98 alkol + %2 NHO 3 ile 3-5 sn. süreyle dağlanarak, optik yüzey fotoğrafları çekilmiştir. Kaynaklı bağlantılarda oluşan faz ve bileşikleri tespit etmek amacıyla BRUKER marka XRD-6000 cihazıyla Cu tüp / Kα X-Işını tüpü, dalga boyu (λ = Å), 40 kv, 40 ma kullanılarak X-ray Şekil 2: Çekme testi için hazırlanan numune ve ölçüleri (TSE 138). III. DENEY SONUÇLARININ IRDELENMESI 3.1. Mikroyapı Değerlendirmesi Üç farklı akım şiddeti ve kaynak ilerleme hızı kullanılarak KPTA yöntemi ile birleştirilen kaynaklı bağlantıların, birleşme bölgesinde meydana gelen yapısal değişim, bu bağlantılar üzerinden alınan makro yüzey ve arayüzey fotoğrafları analiz edilerek değerlendirilmiştir. Bu kaynaklı bağlantılara ait dikiş yüzey topoğrafyası incelendiğinde (Şekil 3.a, b); numunelerde düzgün ve eş yükseltide bir dikiş yapısının oluştuğu ve arzu edilen keyhole profiline ulaşıldığı görülmüştür. Ancak; bu numulerde artan ilerleme hızına bağlı olarak nüfuziyet derinliğinde düşüş kaydedilmiştir. 1.1 lt/dak. plazma gaz debisi ve kaynak ilerleme hızının 0.01 m/dak. olduğu S1, S4 ve S7 no lu kaynaklı bağlantılarda nüfuziyet derinliği daha iyi olup, 0.02, 0.03 m/dak. kaynak ilerleme hızları kullanılarak yapılan birleştirmelerde, derin nüfuziyet sağlanamamıştır. Yüksek amper, düşük ilerleme hızları kullanılarak yapılan kaynaklı bağlantıların arayüzeyinde oluşan ergiyik metalin profili keyhole şeklini almıştır. Dikiş Yönü S1 Şekil 3: a) S1 No lu numunenin kaynak yüzey makro görüntüsü, b) S1 No lu numunenin kaynak ara yüzey makro görüntüsü. 1.1 lt/dak. plazma gaz debisi kullanılarak birleştirilen kaynaklı bağlantıların arayüzeyinde meydana gelen mikroyapı değişimlerini gösteren arayüzey optik fotoğrafı Şekil 4 de verilmiştir. Kaynaklı bağlantıların birleşme arayüzeyi üzerinden alınan (kaynak havuzuna bitişik ITAB-A= AISI 1040 ve ITAB-B= ) mikroyapı fotoğrafı 254

3 KPTA Yöntemi ile Birleştirilen / Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin incelendiğinde; oluşan yapılar temelde benzerlik göstermekte olup, kaynak havuzuna bitişik her iki geçiş bölgesinde çatlak, boşluk ve bağlantısız bölgelerin olmadığı görülmektedir. ITAB-A tarafında; ısı girdisinin yapmış olduğu tavlama etkisiyle tane irileşmesinin olduğu bölgede, bol miktarda asiküler ferrit adacıkları, tane sınırlarından başlayan çok sayıda Widmanstätten ferrit, çıta ve plaka tip martenzit mevcuttur. Asiküler ferritler daha çok, ergime sınırında ve malzemenin serbest yüzeylerinde, yani soğuma hızının yüksek olduğu kısımlarda oluşmuştur. ITAB-B tarafında ise, iri taneli bölgenin ferrit fazlarından meydana geldiği ve bu bölgede yoğun tane içi (biberimsi) ve tane sınırı çıta şeklinde krom karbürlerin oluştuğu görülmektedir. S7 ITAB- A Geçiş bölgesi Martenzit Asiküler ferrit Geçiş bölgesi S7 Tane sınırı karbürü ITAB- B kaynak metalinin hemen bitişiğinde sertliğin bir miktar yükseldiği görülmektedir. Bu sertlik artışı, mikroyapı fotoğraflarından, dikişin yanında tane sınırı karbürlerinin taneleri tamamen kuşattığı bölgede matris hareketini sınırlayarak, sertliği bir miktar artırdığı belirlenmiştir. Artan ilerleme hızına bağlı olarak birim alanın ısının tesiri altında kalma süresini azaltacağı gerçeği, paslanmaz çeliklerin kaynağında oluşumu istenmeyen krom karbür oluşum aralığı olan T 8-5 sıcaklığının hızlı geçmesine katkı sağlamaktadır. Bu gerçek esas alındığında, düşük ilerleme hızlarında yapılan kaynaklı bağlantıların (S1= 469 HV, S4= 471 HV ve S7= 488 HV) kaynak metalinde düşük sertlik değerleri elde edilmiş olunması sonucunu doğrulamaktadır. En yüksek sertlik değerleri yüksek ilerleme hızlarında yapılan (S3= 502 HV, S6= 515 HV ve S9= 528 HV) kaynaklı bağlantılarında tespit edilmiştir. Tane sınırı ferriti Widmanstätten ferrit Tane içi karbürü Kaynak metali Şekil 4: S4 No lu kaynaklı bağlantının arayüzeyinden alınan optik mikroyapı fotoğrafı Mikrosertlik Test sonuçları S1-S9 numunelerine ait mikrosertlik grafikleri Şekil 5.a, b ve c de verilmiştir. Sertlik profilleri incelendiğinde; her dokuz numunede de benzer bir sertlik dağılımının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu dağılım, kaynak havuzunda maksimum, esas metale doğru gidildikçe düşüş kaydedilmiştir. Merkezdeki bu yükselme ve ın esas malzeme sertlik değerinden yüksek bir değerdir. Kaynak dikişi içerisinde mikrosertlik değerlerinin yüksek çıkması; buralarda sertliği arttırıcı krom-karbür fazlarının ortaya çıkması ve ani soğuma sonucunda az oranda da olsa martenzitik yapının ortaya çıkmasından ileri gelmektedir. Ayrıca, kaynak içerisinde mikrosertlik değerlerinin yüksek çıkması; bu bölgede sertliği artırıcı ani soğuma sonucunda az oranda da olsa tamamlanmamış dendiritik yapının ortaya çıkmasından kaynaklamaktadır. Sertlik profili, kaynak metaline bitişik ITAB-A ve ITAB-B bölgelerinde yani kaynak dikişinin hemen bitişiğinde bir düşüş göstermektedir. Bu bölgelerdeki sertlik düşüşü, enerji girdisine bağlı olarak uzun süre ısının tesiri altında kalmış olmaları sonucu tane irileşmesi ve konsantrasyon farkından dolayı tarafında karbon, tarafında ise kromun, kaynak metaline difüzyonu sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. tarafında, (c) Şekil 5: S1-S9 Numunelerine ait mikrosertlik grafikleri. 255

4 T. Teker, N. Özdemir 3.3. X-RD Analiz Sonuçları Şekil 6 da S7 numunesine ait X-ray analiz grafiği ve oluşan faz ve bileşiklerin (Cr 23 C 6, Cr 7 C 3, Cr 3 C 2 ) yoğunlukları verilmiştir. Şekil 6: S7 Numunesinin X-Ray analiz grafiği Çekme Testi Sonuçları 130 A akım şiddeti, üç farklı kaynak ilerleme hızı, sabit plazma gaz debisi kullanılarak KPTA yöntemi ile birleştirilen S1, S2 ve S3 no lu kaynaklı bağlantılara ait çekme numunesi görüntüleri ve gerilme-uzama grafiği Şekil 7.a, b de sırasıyla verilmiştir. Maksimum çekme dayanım değerleri S1= N/mm 2, S2= N/mm 2 ve S3= N/mm 2 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen çekme grafiği incelendiğinde, artan ilerleme hızına bağlı olarak maksimum çekme değerinde azalma kaydedilmiştir. Maksimum çekme değerindeki bu azalma, nüfuziyet derinliği ile doğrudan ilişkilidir. İki metal çifti arayüzeyindeki bağlantısız bölgenin varlığı, çentik etkisi yaratmakta ve yapılan çekme testlerinin kırılma davranışı üzerine önemli rol oynamaktadır. S1, S2 numunelerinde kırılmanın tarafında gerçekleşmesinde, karbonlu çeliklerin ergitme kaynak yöntemleri ile birleştirilmesinde ortaya çıkan yapısal değişikliğin etkili olduğu bilinmektedir. Bu numunelere ait arayüzey mikroyapıları incelendiğinde; tarafında yani ITAB-A da kaynak sonrası, tane irileşmesi ve yer yer çıta ve plaka martenzit oluştuğu görülmektedir. Martenzit sert ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Hacim merkezli kristal yapıda dislokasyonların kolayca hareket edebileceği sıkı paket kayma düzlemleri yoktur. Ayrıca, karbon ve krom içeriği yüksek olduğunda karbür parçacıklarının çökelmesi dağılım mukavemetlenmesi sağlar, fakat; aynı zamanda gevrekleşmeye ve kırılganlığa da sebep olur [12]. Bütün karbürler, kayma düzlemleri içermeyen karmaşık kristal kafeslerine sahiptirler ve bu nedenle, sert ve kırılgandırlar [13]. Sonuç olarak, tane irileşmesi ve taneler arası karbür çökelmeleri, kaynaklı bağlantının mekanik özelliklerini olumsuz etkiler. İlk durumda, tane büyümesi ve çökeltiler kayda değer bir şekilde özellikleri etkiler, son durumdayken martenzitin varlığı ve miktarı mekaniksel tepkiye katkıda bulunur. Bu yüzden tamamen ferritik mikroyapılarda, çökeltilerin halinin tokluk ve süneklik üzerine, özellikle iri tane boyutu ile birleştiğinde daha kuvvetli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir [9]. Sathiya ve diğ., yapmış oldukları çalışmada; hem tane büyümesi, hem de tokluk arasındaki ilişkinin yalnızca tane büyümesine bağlı olmadığı, bununla birlikte kaynaklı bağlantıların mukavemetinin ITAB da meydana gelen martenzitin küçük bir miktarı ile de ilişkili olduğunu vurgulamışlardır [14]. Yeterli uzama göstermeden ve boyun vermeksizin kırılan bu numunelerde kırılmanın, farklı hatlarda meydana geldiği görülmektedir. Farklı kimyasal kompozisyona sahip iki metal çiftinin (/) ergitmeli kaynak yöntemi ile sağlıklı birleştirilmesi durumunda kırılma ya tarafında, ya da kaynak havuzunda meydana gelmesi gerekir. Kırılmanın S1 numunesinde çapraz, S2 numunesinde tarafında ve S3 no lu numunede ise kaynak metalinde gerçekleştiği görülmektedir. Temelde önemli bir çelişki görülmekle birlikte bu farklılılığın, artan ilerleme hızına bağlı olarak birim alanın nozul ucunda oluşan enerjinin etkisi altında kalma süresini kısaltacağı ve bunun sonucunda, düşük nüfuziyet derinliği ve bağlantısız bölgenin büyüklüğünden kaynaklandığı düşünülmektedir [10]. Ferritik paslanmaz çeliklerin tümü ilk ferrit gibi katılaşır ve bu yüzden, bu çeliklerde çatlak nispeten nadirdir. S1 S2 S3 Şekil 7: a) Çekme test sonucu kaynaklı numunelerin kırılma noktasını gösteren makro resimler, b) S1, S2 ve S3 Kaynaklı numunelere ait gerilme-uzama eğrileri. 135 A kullanılarak birleştirilen S4, S5 ve S6 no lu kaynaklı bağlantılara ait çekme numunesi görüntüleri ve gerilme-uzama grafiği Şekil 8.a, b de verilmiştir. Maksimum çekme dayanım değerleri S4= N/mm 2, S5= N/mm 2 ve S6= N/mm 2 olarak tespit edilmiştir. Her üç kaynaklı bağlantının, boyun vermeksizin gevrek bir kırılma sergiledikleri görülmektedir. Bu numunelere ait kırılma mekanizmaları incelendiğinde; kırılmanın, S4 no lu numunede, S5 ve S6 no lu numunelerde ise tarafında gerçekleştiği görülmektedir. Akım şiddeti artırılarak gerçekleştirilen bu kaynaklı bağlantılarda, elde edilen maksimum çekme değerinde 130 A ile birleştirilen numunelere 256

5 KPTA Yöntemi ile Birleştirilen / Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin göre bir miktar artış söz konusudur. Bu durum; artan akım şiddetine bağlı olarak ulaşılan sıcaklık derecesinin artmasıyla, kaynaklı bağlantılarda elde edilen nüfuziyet derinliğinin artması ile ilişkilendirilebilir [10]. S4 S5 S6 Şekil 9: a) Çekme test sonucu kaynaklı numunelerin kırılma noktasını gösteren makro resimler, b) S7, S8 ve S9 Kaynaklı numunelere ait gerilme-uzama eğrileri Kırık Yüzey İncelemesi Şekil 8: a) Çekme test sonucu kaynaklı numunelerin kırılma noktasını gösteren makro resimler, b) S4, S5 ve S6 Kaynaklı numunelere ait gerilme-uzama eğrileri. 140 A kullanılarak birleştirilen S7, S8 ve S9 no lu kaynaklı bağlantılara ait çekme numunesi görüntüleri ve gerilme-uzama grafiği Şekil 9.a, b de verilmiştir. Maksimum çekme dayanım değerleri S7= N/mm 2, S8= N/mm 2 ve S9= N/mm 2 olarak tespit edilmiştir. Bu kaynaklı numunelere ait çekme eğrileri incelendiğinde; artan akım şiddetine bağlı olarak, daha yüksek sıcaklıklardan soğuma gerçekleştiği ve soğuma hızı azaldıkça daha sünek kaynak metali oluştuğu için çekme dayanımının arttığı, ancak; artan ilerleme hızına bağlı olarak, gittikçe azalan ısı girdisi nedeniyle, çekme dayanımının düştüğü ve sünekliğin fazla değişmediği görülmektedir [11]. Kırılmanın, S7 ve S9 no lu numunede, S8 no lu numunede tarafında gerçekleştiği görülmektedir. / çelik çiftine ait kaynaklı bağlantılarda çekme testi sonrası meydana gelen kırık yüzey fotoğrafları Şekil 10 da verilmiştir. Kırık yüzey fotoğrafları incelendiğinde; çekme testi sonrası kopmalar, genel olarak tarafında görülmüş olup, kopan tanelerin kristalin balıksırtı görünümünde olduğu ve numunelerin gevrek kırılma mekanizması sergilediği görülmektedir. Kırılma morfolojisi, ferritik paslanmaz çeliklerde gevrek kırılmanın karakteri olan taneler arası çatlaktır, ITAB ve kaynak metalinde aşırı tane büyümesi olduğu ifade edilmektedir [9-10]. Kırılma yolu, ferrit ve martenzit sınırları arasında ara yüzeyde ve ferrit tane sınırları boyuncadır. S7a S7b Şekil 10: 140 A ile birleştirilen S7 no lu kaynaklı bağlantıya ait çekme testi sonrası kırılma yüzeyi SEM görüntüsü. IV. GENEL SONUÇLAR S7 S8 S9 Çalışmada, farklı kimyasal bileşime sahip /AISI 1040 çelik çifti KPTA tekniğiyle birleştirilerek elde edilen kaynaklı bağlantıların analiz sonuçlarına göre aşağıdaki genellemeler yapılabilir; mm kalınlığa sahip ferritik paslanmaz ve AISI 1040 çelik çifti, ilave tel kullanmadan ve kaynak ağzı açmaksızın, tek pasoda KPTA yöntemi ile başarılı bir şekilde birleştirilebilmektedir. 2. Sertlik dikişte maksimum olmakta, kaynak dikişi içerisinde mikrosertlik değerlerinin yüksek çıkması; X-RD analiz sonuçlarındanda görüldüğü gibi, buralarda sertliği arttırıcı 257

6 T. Teker, N. Özdemir krom-karbür fazlarının (CrC, Cr 23 C 6, Cr 7 C 3, Cr 3 C 2 ) ortaya çıkması ve ani soğuma sonucunda az oranda da olsa martenzitik yapının oluşmasından ileri gelmektedir. Kaynak merkezinde ölçülen en düşük sertlik değeri 0.01 m/dak. kaynak ilerleme hızı kullanılarak yapılan S1 numunesinde 469 HV en yüksek sertlik değeri; 0.03 m/dak. kaynak ilerleme hızı kullanılarak S9 numunesinde 528 HV olarak ölçülmüştür. Bütün numunelerin sertlik eğrileri incelendiğinde, yüksek ilerleme miktarının sertlik değerlerinde kademeli bir artışa yol açtığı belirlenmiştir. 3. Çekme test deneylerinde en yüksek mukavemet değeri 0.01 m/dak. kaynak ilerleme hızında yapılan S7 no lu kaynaklı numunede ölçülmüştür m/dak. kaynak ilerleme hızı ile birleştirilen numunelerin, düşük ilerleme hızlarında oluşan yüksek ısı girdisi nedeniyle nüfuziyet derinliğinin artış göstermesi, bu bağlantılardaki çekme mukavemet değerlerinin artmasına neden olmaktadır. Tane irileşmesi ve artan ilerleme hızına bağlı olarak bağlantısız bölgelerin varlığı sonucunda numunelerde, maksimum çekme değerinde azalma kaydedilmiştir. İki metal çifti arayüzeyindeki bağlantısız bölgenin varlığı ve büyüklüğü çentik etkisi oluşturarak yapılan çekme testlerinin kırılma davranışı üzerine önemli rol oynamaktadır , 135 ve 140 A kullanılarak birleştirilen kaynaklı bağlantılarda, çekme testi sonucu belli bir akma noktası göstermeksizin oluşan kopmaların martenzit fazının oluştuğu tarafında meydana geldiği ve numunelerin kristalin balıksırtı görünümünde gevrek kırılma sergiledikleri tespit edilmiştir. araştırılması, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ, [11] T. Teker, N. Özdemir, Keyhole plazma ark kaynak yöntemiyle birleştirilen / kaynaklı bağlantılarda ilerleme hızının mekanik özellikler üzerine etkisi, 1. International Conference On Welding Technologies ICWET' 09, June, , Gazi University, Ankara, Turkey, [12] M. Erdoğan, Malzeme bilim ve mühendislik malzemeleri, Cilt: 1, Nobel Yayın Dağıtım, , Ankara, [13] S. Anık, Kaynak tekniği el kitabı, Gedik Holding Yayını, İstanbul, [14] P. Sathiya, S. Aravindan, A. Noorul Haq, Effect of friction welding parameters on mechanical and metallurgical properties of ferritic stainless steel, Int Journal of Advanced Manufacture Technology, 31: , TEŞEKKÜR Bu çalışma Fırat Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından (FÜBAP No:1500) desteklenmiştir. Yazarlar, projenin gerçekleşmesinde maddi destek sağlayan Fırat Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Birimi ne sonsuz teşekkürlerini sunar. KAYNAKLAR [1] J. Martikainen, Conditions for achieving high-quality welds ın the plasma-arc keyhole welding of structural steels, Journal of Materials Processing Technology, 52 (1): 68-75, [2] E.P. Vilkas, Plasma arc welding of exhaust pipe system components, Welding Journal, 70 (4): 49-52, [3] B. Irving, Plasma arc welding takes on the advenced solid rocket motor, Welding Journal, 71 (12): 49-50,1992. [4] Baeslack, Welding Brazing and Soldering, ASM Metals Handbook, Vol. 6, , Materials Park, OH., [5] T. Raymond, E. Slatter, The plasma advantage in automated welding, Welding Journal, 9, 55-57, [6] A. Ureña, E. Otero, M.V. Utrilla, C.J. Múnez, Weldability of a 2205 duplex stainless steel using plasma arc welding, Journal Of Materials Processing Technology,182, , [7] E. Kaluç, E. Taban, Plazma arkı ile kaynak ve endüstriyel uygulamaları, Makina Tek., Sayı. 84, [8] Y. Wang, Q. Chen, On-line quality monitoring in plasma arc welding, Journal Of Materials Processing Technology, 120, , [9] J.C. Lippold, D.J. Kotecki, Welding metallurgy and weldability of stainless steels, A John Wiley Sons, Inc., Publication, , [10] T. Teker, / çelik çiftinin anahtar deliği plazma kaynak yöntemi ile birleştirilmesi, mikroyapı ve mekanik özelliklerin 258

AISI 430/AISI 1040 Çelik Çiftinin Keyhole Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilmesi ve Mikroyapı Karakteristiğinin İncelenmesi

AISI 430/AISI 1040 Çelik Çiftinin Keyhole Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilmesi ve Mikroyapı Karakteristiğinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AISI 430/ Çelik Çiftinin Keyhole Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilmesi ve Mikroyapı Karakteristiğinin İncelenmesi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online ÇELİK ÇİFTİNİN KPTA KAYNAĞINDA PLAZMA GAZ DEBİSİNİN NÜFUZİYET DERİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Tanju TEKER, 2 Niyazi ÖZDEMİR 1 Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Mühendisliği Bölümü, 02040

Detaylı

SÜRTÜNME KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040/DUPLEX PASLANMAZ ÇELİK ÇİFTİNDE SÜRTÜNME SÜRESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

SÜRTÜNME KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040/DUPLEX PASLANMAZ ÇELİK ÇİFTİNDE SÜRTÜNME SÜRESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 2. Sayı, s. 69-75, 2012 13.01.2012 İlk Gönderim 15.02.2012 Kabul Edildi Sürtünme Kaynağıyla Birleştirilmiş AISI 1040/DUPLEX Paslanmaz Çelik Çiftinde Sürtünme Süresinin

Detaylı

AISI 430/AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik Kontrollü Darbeli (MIG-P) Kaynağının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi

AISI 430/AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik Kontrollü Darbeli (MIG-P) Kaynağının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2011 (27-37) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 2011 (27-37) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Tane Morfolojisinin Karşılaştırılması

AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Tane Morfolojisinin Karşılaştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (39-45) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (39-45) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AISI 430 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Isı Girdisinin Mikroyapı Üzerindeki Etkisi

AISI 430 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Isı Girdisinin Mikroyapı Üzerindeki Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (35-43) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (35-43) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 17, No 2, 75-85, 2002 Vol 17, No 2, 75-85, 2002 ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN

Detaylı

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir:

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: Kaynak Bölgesinin Sınıflandırılması Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: 1) Ergime

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN Özet Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MEM-317 MALZEME KARAKTERİZASYONU KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Volkan KILIÇLI ANKARA 2012 KIRIK YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2013) 32 38 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Örtülü Elektrot Ark Kaynağında Farklı Kutuplamanın Kaynak Nüfuziyetine Etkisinin

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Paslanmaz Çeliklerin kaynak edilmesi Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi İçerik Kaynak Yöntemleri Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı

Detaylı

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3.

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3. NWSA-Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7223 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2A0086 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Nida Katı

Detaylı

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri 1. Basit ve yayınma esaslı dönüşümler: Faz sayısını ve fazların kimyasal bileşimini değiştirmeyen basit ve yayınma esaslı ölçümler.

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

AISI 304 VE AISI 430 PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 304 VE AISI 430 PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 549-557, 2010 Vol 25, No 3, 549-557, 2010 VE PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Ti6Al4V ALAŞIM ÇİFTİNİN PTA YÖNTEMİYLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİLİĞİ WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri Buhar kazanlarının, ısı değiştiricilerinin imalatında kullanılan saclara, genelde kazan sacı adı verilir. Kazan saclarının, çekme

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİKLERDE ELEKTRİK ARK VE MAG KAYNAK YÖNTEMLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİKLERDE ELEKTRİK ARK VE MAG KAYNAK YÖNTEMLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 2. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisan 2015, Karabük, Türkiye DÜŞÜK KARBONLU ÇELİKLERDE ELEKTRİK ARK VE KAYNAK YÖNTEMLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ EXAMINING THE

Detaylı

ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI

ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MEM-317 MALZEME KARAKTERİZASYONU ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI Yrd. Doç. Dr. Volkan KILIÇLI ANKARA 2012 Fe- Fe 3 C

Detaylı

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ N. Sinan KÖKSAL*, İlter KİLERCİ**,

Detaylı

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez.

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez. 1. DENEYİN AMACI: Farklı soğuma hızlarında (havada, suda ve yağda su verme ile) meydana gelebilecek mikroyapıların mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi ve su ortamında soğutulan numunenin temperleme

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (Yaşlandırma

Detaylı

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek Çağrı ÇELİK Makina ve Kaynak Mühendisi NUROL Makina Sanayi A.Ş / Ankara cagri.celik@nurolmakina.com.tr

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi Welding of

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

Ahmet Durgutlu Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 ykaya@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Ahmet Durgutlu Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 ykaya@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0088 Yakup Kaya ENGINEERING SCIENCES Nizamettin Kahraman Received: August 2009 Ahmet Durgutlu Accepted:

Detaylı

19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007

19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007 Sürtünme Kaynak Yöntemiyle Birleştirilmiş AISI 420/AISI 1010 Çelik Çiftinde Çevresel Hızın

Detaylı

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok parçaya ayırmasına "kırılma" adı verilir. KIRILMA ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Prof. Dr. Akgün ALSARAN 11 Giriş Hidrojen gevrekliği Sıvı metal kırılganlığı Temper gevrekliği Ana Hatlar 22 Malzemelerin servis koşullarında performanslarını;

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fizik mühendisliği öğrencilerine,

Detaylı

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN KAPORTA SACININ PLAZMA ARK KAYNAĞI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN KAPORTA SACININ PLAZMA ARK KAYNAĞI OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN KAPORTA SACININ PLAZMA ARK KAYNAĞI Tanju TEKER Mesleki Eğitim Merkezi, 23500, Elazığ, Turkey E-mail: tteker@hotmail.com Özet Bu çalışmada, yüksek dayanımlı, düşük alaşımlı

Detaylı

Kırılma nedir? Bir malzemenin yük altında iki veya daha fazla parçaya ayrılması demektir. Her malzemede kırılma karakteri aynı mıdır? Hayır.

Kırılma nedir? Bir malzemenin yük altında iki veya daha fazla parçaya ayrılması demektir. Her malzemede kırılma karakteri aynı mıdır? Hayır. KIRILMA İLE SON BULAN HASARLAR 1 Kırılma nedir? Bir malzemenin yük altında iki veya daha fazla parçaya ayrılması demektir. Her malzemede kırılma karakteri aynı mıdır? Hayır. Uygulanan gerilmeye, sıcaklığa

Detaylı

Zırh Çeliklerinde Kaynak Ağzı Tasarımının Metalurjik ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması

Zırh Çeliklerinde Kaynak Ağzı Tasarımının Metalurjik ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (35-45) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (35-45) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERDE OLUŞAN YÜKSEK SICAKLIK FAZLARINA GENEL BİR BAKIŞ

DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERDE OLUŞAN YÜKSEK SICAKLIK FAZLARINA GENEL BİR BAKIŞ DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERDE OLUŞAN YÜKSEK SICAKLIK FAZLARINA GENEL BİR BAKIŞ Alptekin KISASÖZ Ahmet KARAASLAN ÖZET Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Dubleks paslanmaz çelikler, korozyona

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik 2.1. Tanımlar 2.2. Su verme

Detaylı

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 1 Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 1 Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 1 Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-2013 Bahar Yarıyılı 1. Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş 1.1. Deformasyon

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 20132014 Güz Yarıyılı Genel yapı çelikleri esasta düşük ve/veya orta karbonlu çelik olup

Detaylı

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Faz dönüşümlerinin çoğu ani olarak gerçekleşmediğinden, reaksiyon gelişiminin zamana bağlı, yani dönüşüm hızına bağlı olarak gelişen yapısal özelliklerini dikkate almak gerekir.

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 1 ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 2 Elektrik ışığı ilk kez halka tanıtıldığında insanlar gaz lambasına o kadar alışkındı ki, Edison Company talimat ve güvenceleri

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 894-901 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Farklı Alüminyum Alaşımlarının Mıg Kaynak Yöntemi İle Kaynak Edilebilirliğinin

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fizik mühendisliği öğrencilerine,

Detaylı

ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ. (Devamı)

ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ. (Devamı) ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ (Devamı) c a a A) Ön ve arka yüzey Fe- atomları gösterilmemiştir) B) (Tetragonal) martenzit kafesi a = b c) Şekil-2) YMK yapılı -yan yana bulunan- iki γ- Fe kristali içerisinde,

Detaylı

Kaynaklı Birleştirmelere Uygulanan Tahribatlı Deneyler

Kaynaklı Birleştirmelere Uygulanan Tahribatlı Deneyler Kaynaklı Birleştirmelere Uygulanan Tahribatlı Deneyler Prof.Dr. Vural CEYHUN Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkezi Tahribatlı Deneyler Standartlarda belirtilmiş

Detaylı

Geleneksel Malzemelerdeki Gelişmeler

Geleneksel Malzemelerdeki Gelişmeler Yeni Malzemeler ve Üretim Yöntemleri Geleneksel Malzemelerdeki Gelişmeler Yrd.Doç.Dr. Aysun AYDAY İleri Teknoloji Ürünü Yüksek Mukavemetli Çelikler Otomobil endüstrisinde yüksek mukavemetli çeliklere önemli

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA ETKİSİ ÖZET

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA ETKİSİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 5 Sayı: 4 s. 321-333, 2002 Vol: 5 No: 4 pp. 321-333, 2002 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (4) 41-45 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Soner BUYTOZ, İlyas SOMUNKIRAN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.271-276, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.271-276, 2007 Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Detaylı

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri K O C A E L İ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri 3 Şekillendirmenin Metalurjik Esasları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-2013 Güz Yarıyılı 3. Şekillendirmenin

Detaylı

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Süper alaşım; ana yapısı demir, nikel yada kobalt olan nisbeten yüksek miktarlarda krom, az miktarda da yüksek sıcaklıkta ergiyen molibden, wofram, alüminyum ve titanyum içeren alaşım olarak tanımlanabilir.

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

Dr. F. Can Akbaşoğlu, Serhat Adışen, Uğur Gürol, Eylem Subaşı (Akmetal) Prof. Dr. S. Can Kurnaz (Sakarya Üni.)

Dr. F. Can Akbaşoğlu, Serhat Adışen, Uğur Gürol, Eylem Subaşı (Akmetal) Prof. Dr. S. Can Kurnaz (Sakarya Üni.) «Kalın Kesitli G18NiMoCr3-6 Test Bloklarının Farklı Isıl İşlem Koşullarında Kenar ve Orta Bölgelerindeki Mikro Yapı ve Mukavemet Değerlerinin İncelenmesi» «The Effect of Different Heat Treatment Conditions

Detaylı

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 593-599, 2007 19 (4), 593-599, 2007 Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3

Detaylı

316L Paslanmaz Çeliğin TİG Kaynağında Koruyucu Argon Gazına Hidrojen İlavesinin Kaynak Bölgesi Tane Morfolojisine Etkilerinin Araştırılması

316L Paslanmaz Çeliğin TİG Kaynağında Koruyucu Argon Gazına Hidrojen İlavesinin Kaynak Bölgesi Tane Morfolojisine Etkilerinin Araştırılması Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s.223-228, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 223-228, 2004 316L Paslanmaz Çeliğin TİG Kaynağında Koruyucu Argon Gazına Hidrojen İlavesinin Bölgesi Tane Morfolojisine

Detaylı

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control «İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri» «The Effect of Heat Treatment To Microstructure and Mechanic Properties of Thin

Detaylı

FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ

FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 21 FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ * Ayhan Çelik, ** Adnan Özel, ***Akgün Alsaran ÖZET Bu çalışmada AISI 304 paslanmaz çelik ile St37

Detaylı

BONDING OF X 2 CrNi 18 9 / G 20 MATERIALS WITH TIG WELDING

BONDING OF X 2 CrNi 18 9 / G 20 MATERIALS WITH TIG WELDING X 2 CrNi 18 9 / G 20 MALZEMELERĐNĐN TIG KAYNAĞI ĐLE BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ Sibel DAĞLILAR, Üstün DUMAN, Tanla ABKAN * Özet Bu çalışmada, TIG ile kaynaklanan parçaların kaynak bölgesindeki mekanik ve mikro yapı

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mehmet ÖZER 1, İrfan AY 2 1 mozer@balikesir.edu.tr Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir M.Y.O., 10145 Balıkesir

Detaylı

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 633-641, 2004 Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Emine ÇÖMEZ* Halis ÇELİK* * Fırat Üniv.,

Detaylı

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: Bu deney ile incelenen çelik alaşımın su verme davranışı belirlenmektedir. Bunlardan ilki su verme sonrası elde edilebilecek maksimum sertlik değeri olup, ikincisi ise sertleşme derinliğidir

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fizik mühendisliği öğrencilerine,

Detaylı

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya neden olabilecek şartlar altında çalışan malzemelerin mekanik özelliklerinin saptanmasında kullanılır. Darbe deneyinin genel olarak amacı,

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında karşılaşılan ve kaynak kabiliyetini etkileyen problemler şunlardır:

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi

1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi 1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi 2. TEORİK BİLGİ 2.1. Çeliklerin Isıl İşlemi Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak ergime

Detaylı

Sürtünme Kaynaklı Bakır ve AISI 1040 Çeliğinin Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi

Sürtünme Kaynaklı Bakır ve AISI 1040 Çeliğinin Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 4, 2012 (11-20) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 4, 2012 (11-20) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARINFİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARINFİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARINFİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Mak. Müh. Cansu KÖKEY 1, Mak. Müh. Seçkin SEZGİN 2, Dr. Niyazi ÇAVUŞOĞLU 3, Dr. Simge GENÇALP İRİZALP 1, Doç.Dr. İbrahim

Detaylı

2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*)

2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*) 2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*) Sınai bakırlı alaşımlar arasında sadece soğukta iki veya çok fazlı alüminyumlu bakırlar pratik olarak mantensitik su almaya yatkındırlar.

Detaylı

ANİZOTROPİ. Schmid s Tek kristle uygulandığında:

ANİZOTROPİ. Schmid s Tek kristle uygulandığında: ANİZOTROPİ Schmid s Tek kristle uygulandığında: En büyük kayma gerilmesi için: λ = φ = 45 o olmalıdır. Diğer düzlemlerde daha düşük gerilmeler elde edilir. Tek kristalde atom düzlemleri farklı açılar yapabilir.

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

An investigation on the weldability of S235JR carbon steels and aisi 430 ferritic stainless steels with gas metal arc welding

An investigation on the weldability of S235JR carbon steels and aisi 430 ferritic stainless steels with gas metal arc welding S235JR karbon çeliği ile AISI 430 ferritik paslanmaz çeliğin mig kaynak yöntemi ile kaynak Ali Yürük 1, Batuhan Bozkurt 2, Nizamettin Kahraman 2 14.07.2016 Geliş/Received, 02.08.2016 Kabul/Accepted ÖZET

Detaylı

Kaynak İşleminde Isı Oluşumu

Kaynak İşleminde Isı Oluşumu Kaynak İşleminde Isı Oluşumu Kaynak tekniklerinin pek çoğunda birleştirme işlemi, oluşturulan kaynak ısısı sayesinde gerçekleştirilir. Kaynak ısısı, hem birleştirilecek parçaların yüzeylerinin hem de ilave

Detaylı

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE)

POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE) POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: 1302-0900 (PRINT), ISSN: 2147-9429 (ONLINE) URL: http://www.politeknik.gazi.edu.tr/index.php/plt/index Farklı özlü tel kullanılarak birleştirilen S275 yapı

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1996 : 2 : 1 : 55-60

Detaylı

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2012, Cilt/Volume 11, Sayı/Issue 2, 159-171. ISSN: 1303-6831 Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı