Yöntem Titrant Belirteç Dönüm Noktası Fiziksel / Kimyasal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yöntem Titrant Belirteç Dönüm Noktası Fiziksel / Kimyasal"

Transkript

1 1. 1,585 g lık bir deterjan numunesi 100 ml saf suda çözülüyor. Bu numunenin 25 ml si erlene alınıp Mohr metoduyla titre edildiğinde 0,1050 M standart AgNO 3 çözeltisinden 9,40 ml harcanıyor. Numunedeki klorür yüzdesini hesaplayınız. (Cl=35,4;Ag=107,8; N=14; O=16 g/mol) 2. Arjantometrik titrasyonlarda üç farklı türden indikatör kullanılabilir ve buna göre de yöntem üç farklı şekilde isimlendirilir. Dönüm noktasında fiziksel veya kimyasal bir değişim ile renklenen maddeler belirteç olarak kullanılır. Bunları göz önüne alarak, aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz. Yöntem Titrant Belirteç Dönüm Noktası Fiziksel / Kimyasal 3. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirleyip, yanlış olanları düzeltiniz? Çok dişli ligantlar, tek dişli ligantlara göre analitik kimyadaki kullanımları daha düşüktür. Liebig titrasyonu iki basamaktan meydana gelir. Birinci basamakta, AgCN oluşur. İkinci basamakta [Ag(CN) 2 ] - kompleksi meydana gelir. Bu komplekste bulanıklılığa neden olur. Böylelikle dönüm noktası belirlenir. EDTA genellikle metal iyonlarıyla 1:1 oranında reaksiyona girer. Monosodyum EDTA (NaH 3 Y) tuzu suda disodyum EDTA (Na 2 H 2 Y) tuzuna göre daha iyi çözünür. EDTA titrasyonlarında indikatör olarak kalgon, müreksit ve kalgomit kullanılabilir. EDTA titrasyonlarında yöntem olarak doğrudan titrasyon, geri titrasyon, yer değiştirme titrasyonu ve alkalimetriktitrasyonlar kullanılır. ph 10 tamponu NaOH ve CH 3 COONa maddelerinden oluşur. EDTA ile Mg tayini yapılırken rengin kırmızıya döndüğü nokta, dönüm noktasıdır. Eriokrom siyahı-t indikatörü 5,5 > ph > 7 arasında kırmızı 7 > ph > 11 arasında mavi ph > 11,5 da ise turuncu rengi gösterir. EDTA titrasyonu yapılırken ph sabit tutulur. Çünkü;. 4. a) Siyanür titrasyonunda dönüm noktası bulanıklılığa göre belirlenir. Bu bulanıklılığın oluşma nedeni tepkimelerle açıklayınız? Ortama niçin KI ve NH 3 ilave edilir? b) EDTA ile yapılan titrasyonlarda genellikle indikatör olarak Eriokrom siyahı-t kullanılır. Bu indikatörün suyla verdiği reaksiyonları açık formülüyle yazarak renklerini belirtiniz?

2 5. Ayarlı KMnO 4 çözeltisinin kullanıldığı permanganat titrasyonlarında; a) Permanganatın, volumetrik analizlerde kullanılan önemli ayıraçlardan biri olmasının nedenleri nelerdir? b) Potasyum permanganat ile yapılan demir tayininde ortama kalay(ii)klorür ve civa(ii)klorür çözeltileri ne amaçla eklenir? Tepkimeler ile açıklayınız. 6. İçinde Fe 2 O 3 ve NaCl bulunduğu bilinen 1,0 g ağırlığında bir numune vardır. Bu numunenin permanganat titrasyonu ileanalizlenmesi ve % Fe 2 O 3 olarak demir miktarının hesaplanması istenilmektedir. Buna ilişkin tüm laboratuar işlemlerini ve temel tepkimeleri yazınız. Eğer 0,060 M KMnO 4 ten 10,00 ml harcanmışsa numunedeki Fe 2 O 3 yüzdesi nedir? (Fe=55.8, O=16, Na=23, K=39, Mn=55 g/mol) 7. İyodometrik ve iyodimetrik yöntem ile yapılan titrasyonlar arasındaki farkı açıklayınız. Bu titrasyonlarda kullanılan sodyumtiyosülfat çözeltisinin hangi maddeye karşı ayarlandığını, indikatörü, tepkimeleri ve hesaplamaları yazınız. 8. İyodometrik yöntemle bakır tayini deneyinde titrasyon dönüm noktasına gelinmesine rağmen nişastadan sonra neden KSCN eklenir? İlgili tepkime ile açıklayınız. 1. Yaklaşık 0,1 M derişimde HCl çözeltisi nasıl hazırlanır? Bu asit saf Na 2 CO 3 ile nasıl ayarlanır? İşlemleri anlatınız. 2. Mohr yöntemi nedir? Neyin tayininde kullanılır. Gerekli denklemleri yazarak açıklayınız. 3. Sularda sertlik nedir? Birimleri nedir? Sularda toplam sertlik tayini nasıl yapılır? 4. EDTA ile demir tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 5. KMnO 4 ile Fe tayini nasıl yapılır? Bu tayinde Zimmermen- Reinhard çözeltisi niçin gereklidir? Açıklayınız 6. Ayarlı tiyosülfat ile H 2 O 2 tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazarak açıklayınız. 7. Gravimetrik yöntemle klorür tayininde; Prensip nedir? Çöktürme hangi ortamda yapılır? Niçin? Süzme hangi süzgeçle yapılmalıdır? Niçin? Çökelek niçin karanlık bir yerde bekletilmeli? 8. Demir tayini için gravimetrik analiz sırasında size verilen örnekten 10 ml aldınız ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra g madde tarttınız. Buna göre size verilen çözeltinin derişimi ppm Fe 2+ ve g Fe(NO 3 ) 3 / L cinsinden nedir? (Fe=56, N=14, O=16) 9. Analitik kimya laboratuvarlarında temizlik amaçlı kullanılan kromik asit çözeltisi nasıl hazırlanır? Nerelerde kullanılır? 10. Analitik kimya laboratuvarlarının temel işlemlerinden olan sabit tartıma getirme, kontrol denemesi, kurutma, kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Açıklayınız. 1) Yaklaşık 0,1 M derişimde HCl çözeltisi Na 2 CO 3 ile nasıl ayarlanır. İşlemleri anlatınız. 2) Çamaşır sodası nedir? Tayini nasıl yapılır?

3 3) Sirke nedir? Asit tayini nasıl yapılır? 4) Mohr yöntemi nedir? Neyin tayininde kullanılır. Açıklayınız. 5) Sularda sertlik nedir? Birimleri nedir? 6) EDTA ile Mg tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 7) Yaklaşık 0,1 M KMnO 4 çözeltisi nasıl hazırlanır? Nelere dikkat etmek gerekir? 8) Zimmermen- Reinhard çözeltisi nedir? Nerede, niçin kullanılır? 9) Ayarlı tiyosülfat ile krom tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 10) Seryum çözeltisi nasıl hazırlanır? 1) Yaklaşık 0,1 M derişimde HCl çözeltisi nasıl hazırlanır? 2) Yaklaşık 0,1 M derişimdeki HCl çözeltisi a) ayarlı NaOH ile b) saf Na 2 CO 3 ile nasıl ayarlanır. İşlemleri anlatınız. 3) Primer standart kalitedeki Na 2 CO 3 ı NaHCO 3 den nasıl elde edersiniz İşlemleri anlatınız. 4) Asitlerin ayarlanmasında Na 2 CO 3 ten başka neler primer standart madde olarak kullanılmalıdır. 5) Ayarlı asit çözeltisiyle NaOH tayini nasıl yapılır. 6) Yemek sodası nedir? Toplam baz miktarı nasıl tayin edilir 7) Çamaşır sodası nedir? Tayini nasıl yapılır? 8) Na 2 CO 3 - NaHCO 3 karışımının analizi nasıl yapılır? Hesaplamalarını gösteriniz. 9) Amonyak tayini nasıl yapılır. 10) Yaklaşık 10,1 M derişimde NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır? 11) Yaklaşık 0,1 M derişimindeki NaOH çözeltisi nasıl ayarlanır, anlatınız. 12) Sirke nedir? Asit tayini nasıl yapılır? 13) Yaklaşık 0,1 derişimde AgNO 3 çözeltisi nasıl hazırlanır? 14) AgNO 3 çözeltisi nasıl ayarlanır? 15) Volhard yöntemiyle klorür tayini nasıl yapılır? İndikatör nedir? 16) Mohr yöntemi nedir? Neyin tayininde kullanılır. Açıklayınız. 17) Fajans yöntemi nedir? Neyin tayininde kullanılır. Açıklayınız.

4 18) CrO 2-4, Fe 3+, eriokromblack-t, diklorofloressin, hangi titrasyonlarda kullanılan indikatörlerdir. 19) Kompleksometrik yöntemle siyanür tayini nasıl yapılır. Anlatınız 20) EDTA nedir? Nerede kullanılır? 21) EDTA çözelisi nasıl hazırlanır? 22) Sularda sertlik nedir? Birimleri nedir? 23) Sularda toplam sertlik tayini nasıl yapılır? 24) Geçici sertlik nedir? 25) EDTA titrasyonlarında gerektiğinde ortama Mg 2+ iyonlarının eklenmesi gerekir niçin? 26) EDTA ile Mg tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 27) EDTA ile Ca tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 28) EDTA ile demir tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 29) EDTA ile Ni tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 30) Yaklaşık 0,1 M KMnO 4 çözeltisi nasıl hazıranır? Nelere dikkat etmek gerekir? 31) KMnO 4 çözeltisi nasıl ayarlanır. Nelere dikkat etmek gerekir? 32) KMnO 4 ile Fe tayini nasıl yapılır? 33) Zimmermen- Reinhard çözeltisi nedir? Nerede, niçin kullanılır? 34) KMnO 4 ile Ca tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 35) KMnO 4 ile peroksit tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 36) İyodometri nedir? Ayarlı çözelti olarak ne kullanılır? 37) Yaklaşık 0,1 M derişimde Na 2 S 2 O 4 çözeltisi nasıl hazırlanır? Nelere dikkat etmek gerekir? 38) Nişasta çözeltisi nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? 39) Tiyosülfat çözeltisi K 2 Cr 2 O 7 ile nasıl ayarlanır anlatınız. 40) Ayarlı tiyosülfat ile krom tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 41) Ayarlı tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 42) Ayarlı tiyosülfat ile H 2 O 2 tayini nasıl yapılır? Tepkime denklemlerini yazınız. 43) Ayarlı K 2 Cr 2 O 7 ile demir tayini nasıl yapılır?tepkime denklemlerini yazınız. 44) Seryum çözeltisi nasıl hazırlanır?

5 45) Seryum çözeltisi nasıl ayarlanır? 46) Seryum çözeltisi ile hangi tayinler yapılabilir? 1. Desikatör nedir? Nasıl kullanılır? Nelere dikkat etmek gerekir? 2. Ölçü kabı nedir? Neler, niçin ölçü kabı olarak kullanılabilir? Örnekler vererek açıklayınız. 3. Süzgeç kağıtlarını gözenek büyüklüklerine göre sınıflandırınız. her birinin hangi amaçla kullanıldıklarını belirtiniz. 4. Cam kapların temizlenmesi nasıl yapılır? Anlatınız. 5. Sabit tartım ne demektir? Nasıl sağlanır? Anlatınız. 6. Kurutma nedir? Nasıl sağlanır? 7. Buharlaştırma işlemi nasıl yapılır?nelere dikkat etmek gerekir? Anlatınız. 8. Çöktürme nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek gerekir? Anlatınız. 9. Kontrol denemesi nasıl yapılır? Anlatınız. 10. Gravimetrik analizde yakma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Anlatınız. 11. Gravimetrik yöntemle klorür tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Açıklayarak anlatınız. 12. Gravimetrik yöntemle sülfat tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Açıklayarak anlatınız. 13. Gravimetrik yöntemle alüminyum tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Açıklayarak anlatınız. 14. Gravimetrik yöntemle demir tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Açıklayarak anlatınız. 15. Gravimetrik yöntemle nikel tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Açıklayarak anlatınız. 16. Gravimetrik yöntemle magnezyum tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Açıklayarak anlatınız. 17. Gravimetrik yöntemle kalsiyum tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Açıklayarak anlatınız. 18. Gravimetrik yöntemle klorür tayininde dikkat edilmesi gereken hususlardan 8 tanesini yazınız. 19. Gravimetrik yöntemle sülfat tayininde dikkat edilmesi gereken hususlardan 5 tanesini yazınız.

6 20. Gravimetrik yöntemle alüminyum tayininde dikkat edilmesi gereken hususlardan 6 tanesini yazınız. 21. Gravimetrik yöntemle demir tayininde dikkat edilmesi gereken hususlardan 6 tanesini yazınız. 22. Gravimetrik yöntemle nikel tayininde dikkat edilmesi gereken hususlardan 4 tanesini yazınız. 23. Gravimetrik yöntemle magnezyum tayininde dikkat edilmesi gereken hususlardan 8 tanesini yazınız. 24. Gravimetrik yöntemle kalsiyum tayininde dikkat edilmesi gereken hususlardan 4 tanesini yazınız. 25. Derişik asitten 0,1 M HCl çözeltisinin hazırlanması ve ayarlanması nasıl yapılır? Anlatınız. 26. Hazırlanan 0,1 M derişimdeki HCl çözeltisinin primer standart maddeye karşı ayarlanması işlemlerini ve hesaplama şeklini açıklayınız. 27. Ayarlanan asit çözeltisinin ayarlı bir bazla ayarlanması işlemi nasıl yapılır? İşlemleri anlatınız ve hesaplama şeklini belirtiniz. 28. Asit çözeltilerinin sodyum karbonat ile ayarlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Bunlardan dördünü maddeler halinde yazınız. 29. Ayarlı asit çözeltisi ile KOH tayini nasıl yapılır? Anlatınız ve hesaplama şeklini belirtiniz. 30. Yemek sodasında toplam baz miktarı tayini nasıl yapılır? Hesaplama şeklini de belirterek Anlatınız. 31. Çamaşır sodasında karbonat tayini nasıl yapılır? Hesaplama şeklini de belirterek anlatınız. 32. Sodyum karbonat- sodyum bikarbonat karışımının analizi nasıl yapılır? Hesaplama şeklini de belirterek anlatınız. 33. Sodyum hidroksit- sodyum karbonat karışımının analizi nasıl yapılır? Hesaplama şeklini de belirterek anlatınız. 34. Kjeldahl yöntemi ile gıda örneklerindeki azot miktarı tayini nasıl yapılır? Herekli denklemler yazarak anlatınız. Hesaplama şeklini belirtiniz. 1. a) Laboratuvarda kullanılan süzgeç kağıtlarını gözenek büyüklüğüne göre sıralayınız ve özelliklerini yazınız. b) Cam kapların temizlenmesiyle ilgili işlemleri anlatınız.(10 p) 2. Gravimetrik yöntemle klorür tayinini anlatınız. Bu işlemde;

7 a) Çöktürme hangi sıcaklıkta yapılır? Niçin? b) Yıkama çözeltisi nedir? Niçin? c) Çökelek süzmeden önce nerede dinlendirilir? d) Kurutma hangi sıcaklıkta yapılır? Niçin? e) Bu tayinde en önemli hata kaynakları nelerdir? (20 p) 3. Gravimetrik yöntemle, SO 4 2-, Al 3+, Fe 3+, Ni 2+, Mg 2+, Ca 2+ tayinlerinin prensibini (çöktürücü ayıraç, tartılan şekli, kurutma/kızdırma sıcaklığı, süzme ve yıkama şeklini ve hesaplama yöntemini belirterek anlatınız. (20 P) 4. Yaklaşık 0.05 M 1 litre HCl çözeltisi nasıl hazırlanır ve ayarlanır? Anlatınız.(10 P) 5. Elinizde 2.0 gram çamaşır sodası örneği bulunmaktadır. Burada karbonat tayinini nasıl yaparsınız? Örnekte % 10 karbonat bulunduğu biliniyorsa N HCl çözeltisinden kaç ml kullanmanız gerekir? (10 p) 6. Volumetrik amaçla kullanılmak üzere yaklaşık 0.1 M derişimde NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır ve nasıl ayarlanır? (15 P) 7. Analizlenmek üzere 25 ml sirke örneği verilmiştir. Toplam asit tayinini nasıl yaparsınız? Titrasyonda M NaOH çözeltisinden 12.8 ml harcandığına göre bu asitin ph ı nedir? (15 P) 1. 0,4 N 500 ml H 2 SO 4 çözeltisi, derişik sülfürik asitten nasıl hazırlanır? Hazırlanan bu çözeltiden 0,1 M250 ml H 2 SO 4 çözeltisi nasıl hazırlanır? Anlatınız. (d; 1.84 g/ml, kütlece % 98 lik) 2. Bilinmeyen bir asidin seyreltik çözeltisinin 0,1084 M NaOH ile titrasyonunda fenolftalein dönüm noktasına kadar 28,62 ml baz harcanıyor. Titre edilen çözelti kuruluğa kadar buharlaştırılıyor. Asidin sodyum tuzu0,2110 g geldiğine göre asidin eşdeğer kütlesini hesaplayınız? 3. NaOH, Na 2 CO 3 ve NaHCO 3 ün birini veya bunların uygun karışımını içeren bir seri çözelti 0,1202 M HCl ile titre ediliyor. Her bir çözeltinin 25,00 ml lik kısmı fenolftalein indikatörü varlığında 15,67 ml, metil oranj indikatörlüğünde 42,13 ml HCl harcanıyor. Çözeltide bulunan türleri ve bunların miktarlarını hesaplayınız? ml şehir suyundan alınan örneğin 50 ml si EDTA ile titre edilmiştir. Suyun sertliği 190,5 ppm CaCO 3 olduğu bulunmuştur. Titrasyonda 27,33 ml EDTA harcandığına göre, litresinde kaç gram Na 2 H 2 Y.2H 2 O bulunmaktadır? İlgili tepkimeleri yazarak açıklayınız? (Na 2 H 2 Y.2H 2 O = 380,17 g/mol)

8 5. Yaklaşık 3,00 g Na 2 H 2 Y.2H 2 O nin yaklaşık 1,00 L suda çözülerek bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltiden alınan 5,00 ml, bir balonjojede 50,00 ml seyreltiliyor. Seyreltilen çözeltiden alınan 10,00 ml ile 0,065 M50,00 ml lik Mg 2+ çözeltisine ayarlanıyor. Bu Mg 2+ çözeltisinin titrasyonu için 32,22 ml EDTA kullanılıyor. EDTA nın molaritesini hesaplayınız? 6. Zimmerman-Reinhard çözeltisi hangi bileşenlerden oluşur? Her bir bileşenin görevini tepkimeleriyle yazınız. 7. Arjantometri ile ilgili aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. * Ayarlı gümüş nitrat çözeltisinin kullanıldığı titrasyon tepkimelerine denir. *., eşdeğerlik noktası bölgesinde gümüş iyonu ile tuğla kırmızısı renginde. çökeleği vermek üzere tepkimeye girer. *, gümüş nitratla klorür iyonunun titrasyonu için yararlı olan tipik bir adsorpsiyon indikatörüdür. *. metodunda gümüş iyonları standart bir tiyosiyanat çözeltisi ile titre edilir..., bir indikatör gibi davranır. Çözelti, tiyosiyanat iyonunun biraz fazla ilavesiyle kırmızıya döner. *.. metodunda ortama belli hacimde ayarlı gümüş nitrat eklenmesiyle gümüş klorür çöker. Aşırı gümüş nitratı geri titre etmeden önce bu çökeleğin süzülerek alınması gerekir. * Dönüm noktasında fiziksel veya kimyasal bir değişim ile renklenen maddelere denir... metodunda / metodlarında dönüm noktası, kimyasal değişimle tespit edilirken,. metodunda / metodlarında dönüm noktası fiziksel özellik gösterir. 8. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. a. Yaklaşık derişimde hazırlanan tiyosülfat çözeltisi birincil standart maddelerden.,...,.. ve... ile ayarlanır. Ayrıca.. ile ayarlanmış olan... çözeltisi de ikincil standart olarak kullanılabilir. b.ayarlı tiyosülfat ile bakır tayininde titrasyon ortamındaki CuI çökeleği titrasyonun dönüm noktasının görülmesinde sorun yaratabilir. Çökeleğin adsorplama eğilimi yüksektir. Bu nedenle titrasyonun sonuna doğru ortama... eklenmesiyle. çökeleğinin tuttuğu. çözeltiye salındığından daha doğru bir dönüm noktasının görülmesini sağlar. c. Gravimetrik yöntemle demir tayininde, çözeltideki bütün demir iyonlarının çözeltisi ile demir(iii) e yükseltgenmesi sağlanır... çözeltisi ile çöktürme yapılır. renkli çökelek çökmeye başlar. Çözeltinin kokması çökmenin tamamlandığını gösterir. Çöktürme tepkimesi aşağıdaki gibidir:

9 Çökelek. bant süzgeç kağıdından süzülür. Çökelek.. yıkama çözeltisi ile yıkanır. Süzgeç kağıdı porselen krozeye yerleştirilir ve.. o C deki. 1 saat kadar bekletilir. Bu işlem sonunda. çökeleği çökeleğine dönüşür. (Veriler: Ca; 40, O; 16, S; 32, Na; 23, Cl; 35,5, H; 1, C; 12 g/mol) 1. Fajans yöntemi nedir? Hangi tayinde kullanılır? Gerekli tepkimeleri yazarak açıklayınız. 2. Laboratuardaki temel işlemlerden: a) Cam kapların temizlenmesi nasıl yapılır? Anlatınız. b) Kontrol denemesi ne zaman ve nasıl yapılır? Anlatınız c) Süzme işlemi nasıl yapılır? Kaç tür süzgeç kağıdı vardır? Özelliklerini anlatınız? 3. Yaklaşık 0,1 M derişimde 500,0 ml HCl çözeltisi nasıl hazırlanır? Nasıl ayarlanır? 4. Gravimetrik yöntemle demir tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? İlgili tepkimelerle anlatınız? 5. Gravimetrik yöntemle nikel tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Açıklayarak anlatınız? 6. Laboratuarda Na 2 CO 3 ve NaHCO 3 karışımını nasıl analizlenir? İşlemlerini, denklemleri ve hesaplama şeklini belirterek anlatınız? 7. Yaklaşık 0,1 M derişimde 100,0 ml AgNO 3 çözeltisi nasıl hazırlanır? Nasıl ayarlanır? 8. Demir tayini için gravimetrik analiz sırasında örnekten 25,0 ml almış ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra 0,43685 gmadde tartılmıştır. Buna göre size verilen örneğin derişimi ppm Fe 2+, mg Fe 3+ /1000 ml ve g Fe(NO 3 ) 3 /L cinsinden nedir? 9. Volhard yöntemiyle Cl - tayininde numuneden 5,0 ml alınmış, üzerine 0,9225 N AgNO 3 ten 20,0 ml eklenmiştir.titrasyon sırasında 0,9825 N KSCN den 12,5 ml harcandığına göre numunedeki Cl - miktarını g/l olarak bulunuz. 10. Bir örnekte NaOH, Na 2 CO 3 veya NaHCO 3 veya bunların uygun karışımı başka safsızlıklarla birlikte bulunmaktadır. Bu örneğin 1,2000 gramı fenolftalein indikatörü eşliğinde yaklaşık 0,5 N HCl in 16,6 ml si ile titre edilmiştir. Aynı kaba metil oranj eklenip titrasyona devam edilmiştir. Toplam HCl sarfiyatı 33,2 ml dir. Derişimi yaklaşık 0,5 N olan HClayarlanması için; 0,211 g Na 2 CO 3 tartılmış ve HCl ile titrasyonu sonucu 8,21 ml bulunmuştur. Buna göre karışım nedir? Her bir bileşenin ve safsızlığın yüzdesi nedir? ( Na=23,0 O=16,0 C=12,0 Ag=107,9 N=14,0 Fe=56,0 Cl=35,5 S=32,0 gmol - ) 1. Mohr yöntemi nedir? Neyin tayininde kullanılır. Gerekli denklemleri yazarak açıklayınız. 2. Yaklaşık 0,1 M derişimde 500 ml HCl çözeltisi nasıl hazırlanır? Nasıl ayarlanır?

10 3. Yemek sodası nedir? Toplam baz miktarı nasıl tayin edilir 5 Cam kapların temizlenmesi nasıl yapılır? Anlatınız. 6 Kontrol denemesi ne zaman ve nasıl yapılır? Anlatınız. 7 Gravimetrik yöntemle demir tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Açıklayarak anlatınız. 8 Gravimetrik yöntemle kalsiyum tayininde dikkat edilmesi gereken hususlardan 4 tanesini yazınız. 9 Ayarlı asit çözeltisi ile KOH tayini nasıl yapılır? Anlatınız ve hesaplama şeklini belirtiniz. 11. Kaç tür süzgeç kağıdı vardır? Her biri nerelerde kullanılır? 12. Gravimetrik yöntemle nikel tayininde; a. Prensip nedir? Tepkime denklemini yazınız. b. Hangi ortamda çöktürme yapılır? Niçin? 13. Volumetrik amaçla kullanılmak üzere yaklaşık 0.1 M derişimde 500 ml NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır ve nasıl ayarlanır? 14. Laboatuvarda Na 2 CO 3 ve NaHCO 3 karışımını nasıl analizlediniz? İşlemlerini, denklemleri ve hesaplama şeklini belirterek anlatınız ,4 N 500 ml H 2 SO 4 çözeltisi, derişik sülfürik asitten nasıl hazırlanır? Hazırlanan bu çözeltiden 0,1 M 250 ml H 2 SO 4 çözeltisi nasıl hazırlanır? Anlatınız. (d; 1.84 g/ml, kütlece % 98 lik) 16. Yaklaşık 0,1 derişimde 100 ml AgNO 3 çözeltisi nasıl hazırlanır? Nasıl ayarlanır? 17. Çamaşır sodasında karbonat tayini nasıl yapılır? Hesaplama şeklini de belirterek anlatınız. 18. Sodyum hidroksit- sodyum karbonat karışımının analizi nasıl yapılır? Hesaplama şeklini de belirterek anlatınız g lık bir numune Mohr yöntemiyle titre edildiğinde M standart AgNO 3 çözeltisinden 26.4 ml harcanıyor. Numunedeki klorür yüzdesini hesaplayınız. 20. Demir tayini için gravimetrik analiz sırasında size verilen örnekten 25 ml aldınız ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra g madde tarttınız. Buna göre size verilen örneğin derişimi ppm Fe 2+ ve g Fe(NO 3 ) 3 / L cinsinden nedir? Bu işlem sırasındaki kimyasal tepkimeleri yazınız. (Veri: Fe=56, N=14, O=16 ) 21. Gravimetrik yöntemle, SO 4 2-, Al 3+, Fe 3+, Ni 2+, Mg 2+, Ca 2+ tayinlerinin prensibini (çöktürücü ayıraç, tartılan şekli, kurutma/kızdırma sıcaklığı, süzme ve yıkama şeklini ve hesaplama yöntemini belirterek) anlatınız. 1) Sularda sertlik tayininde kullanılan titrantı, indikatörü yazınız. Sonuç ne olarak verilir belirtiniz.

11 2) Hazırlanan EDTA çözeltisi ayarından kuşku duyulduğunda neye karşı nasıl ayarlanır? 3) AgNO 3 ile CN - arasında yapılan kompleksometrik titrasyonunda 3.2 g numune alınarak 100 ml ye seyreltilip buradan alınan 20 ml çözeltiye erlende tekrar 20 ml ekleniyor ve analizleniyor. Titrasyonda kullanılan AgNO M ve sarfiyat 10.2 ml olduğuna göre numunede bulunan CN - yüzdesini bulunuz. ( Ag=107, N=14, O=16, C=12 ) 4) EDTA titrasyonunda kullanılan yöntemleri yazınız ve açıklayınız. 5) İçinde magnezyum iyonu ve indikatör bulunan çözeltiye EDTA eklendiğinde gerçekleşen tepkimeyi ve renk değişimini yazınız. 6) Arjantometrik titrasyonlarda kullanılan yöntemler nelerdir. Açıklayınız. 7) Volhard yöntemiyle klorür tayininde nitrobenzen eklenmesinin nedenini açıklayınız. 8) g lık bir numune Mohr yöntemiyle titre edildiğinde M standart AgNO 3 çözeltisinden 26.4 ml harcanıyor. Numunedeki klorür yüzdesini hesaplayınız. 9) 5.18g lık bir numunedeki arsenik ASO 4 3- ye dönüştürülüyor ve ml M AgNO 3 ile Ag 3 AsO 4 halinde çöktürülüyor. Sonra gümüş iyonunun fazlası 3.95 ml M KSCN ile titre ediliyor. Numunedeki As 2 O 3 yüzdesini hesaplayınız. 10) Volhard yöntemi hangi ortamda yapılır. Bu ortamda yapılmasının avantajı nedir? 11) Zimmerman- Reinhard çözeltisinin bileşimi nedir? Hangi deneyde ne amaçla kullanılır? Açıklayınız. 12) Potasyum permanganat ile demir tayininde ortama SnCl 2 ve HgCl 2 çözeltileri hangi amaçla eklenir? Açıklayınız. 13) g lık bir demir filizi numunesi çözülüyor, indirgenme işleminden geçirildikten sonra 100 ml yeseyreltiliyor. Buradan alınan 25 ml örnek bir erlene aktarılıyor ve 100 ml ye seyreltiliyor. Oluşan Fe(II) nintitrasyonunda ml M KMnO 4 harcanıyor. Bu analizin sonucunu a) Fe yüzdesi b) Fe 2 O 3 yüzdesi olarak veriniz (Fe=55, O=16, K=39.1, Mn=54.9) 14) Potasyum permanganat ile kalsiyum tayini deneyinde a) Titrasyon tepkimesini yazınız. b) Kullanılan indikatörü ve dönüm noktası rengini yazınız. (As=74.9, S=32.1) 1) Desikatör kullanımında bilinmesi gerekenleri yazınız.

12 2) Ölçü kabı nedir? Örnekler veriniz. 3) Kaç tür süzgeç kağıdı vardır? Nerelerde kullanılır? 4) Sabit tartıma getirmek ne demektir? 5) Kontrol denemesi nedir? 6) Klorür tayininde prensip nedir? Kızdırma işlemi hangi sıcaklıkta yapılmalıdır? 7) Klorür tayininde çökelek karanlık bir saklanmalıdır. Niçin? 8) Sülfat tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma, kızdırma, tartma işlemlerindeki önemli hususlar nelerdir? Açıklayınız. 9) Alüminyum tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma, kızdırma, tartma işlemlerindeki önemli hususlar nelerdir? Açıklayınız 10) Demir tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma, kızdırma, tartma işlemlerindeki önemli hususlar nelerdir? Açıklayınız 11) Nikel tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma, kızdırma, tartma işlemlerindeki önemli hususlar nelerdir? Açıklayınız 12) Magnezyum tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma, kızdırma, tartma işlemlerindeki önemli hususlar nelerdir? Açıklayınız 13) Kalsiyum tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma, kızdırma, tartma işlemlerindeki önemli hususlar nelerdir? Açıklayınız 14) Titrimetrik yöntemle asit tayini nasıl yapılır, işlem basamaklarını anlatınız. 15) Yaklaşık 0.1 M derişimdeki 500 ml HCl çözeltisi nasıl hazırlanır ve ayarlanır? Anlatınız. 16) Yaklaşık 0.1 M derişimdeki 500 ml NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır ve ayarlanır? Anlatınız. 17) Çamaşır sodasında karbonat tayini nasıl yapılır? 18) Elinizde 1 Litrelik asit çözeltisi vardır. Bu çözeltinin ph ını titrimetrik yöntemle nasıl tayin edersiniz? Açıklayınız. 19) Çarşıdan satın aldığınız Elma sirkesinin içindeki asetat derişimini bilmeniz isteniyor. Nasıl bir deney yaparsınız? 1-0,4 N 500 ml H 2 SO 4 çözeltisi, derişik sülfürik asitten nasıl hazırlanır? Hazırlanan bu çözeltiden 0,1 M 250 ml H 2 SO 4 çözeltisi nasıl hazırlanır? Anlatınız. (d; 1.84 g/ml, kütlece % 98 lik, H=1,0 akb, S=32,0 akb, O=16,0 akb) 2- a) Primer ve sekonder madde ne demektir, açıklayarak yazınız.

13 b) Eşdeğerlik noktası ve dönüm noktası tanımlamaları yaparak, aralarında varsa fark/farkları nelerdir? c) Karbonat titrasyonlarında neden ısıtma işlemi yapılır? Açıklayınız. 3- Laboratuarda size NaOH, Na 2 CO 3, NaHCO 3 bileşenlerinden hangilerinin verildiğini nasıl anlarsınız. Na 2 CO 3 -NaOH karışımını nasıl ayırırsınız, hesaplamaları ile birlikte anlatınız. 4- Yaklaşık 0.1 M derişimde hazırlanan bir asit çözeltisini ayarlayabilmek için 1 L lik balonjojede g sodyum karbonat çözeltisi hazırlanmıştır. Bu çözeltiden alınan 8.5 ml numuneye birkaç damla metiloranj indikatörü ilave edilip hazırlanan okzalik asit ile titre edilmiştir. Okzalik asit çözeltisinden 10.0 ml harcandığına göre, hazırlanan okzalik asitin normalitesi nedir? (Na=23.0 akb, H=1.0 akb, C=12.0 akb, O=16.0 akb, P=31.0 akb) 5- Gravimetrik yöntemle demir tayininde prensip nedir? Çöktürme, dinlendirme, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma işlemleri nasıl yapılır? Açıklayarak anlatınız. 6- Gravimetrik yöntemle kalsiyum tayininde; çöktürücü reaktifi, çöken bileşiği, çökme ortamını, yıkama çözeltisini ve kızdırma sıcaklığını belirtiniz. 7- Magnetit cevherinin formülü Fe 3 O 4 veya FeO.Fe 2 O 3 şeklindedir. Bir magnetit cevherinin gramı, derişik HCl çözeltisinde çözülerek Fe 2+ ve Fe 3+ iyonları içeren bir çözelti haline dönüştürülüyor. Nitrik asit ilave edildikten sonra birkaç dakika kaynatılarak çözeltideki Fe 2+ iyonlarının tamamı Fe 3+ e dönüştürülüyor. Fe 3+ iyonları, NH 3 ilavesiyle Fe 2 O 3.xH 2 O şeklinde çöktürüldükten sonra süzülüp yıkanıyor. Çökelek yüksek sıcaklıkta yakılarak g saf Fe 2 O 3 elde ediliyor. Numunedeki (a) Fe yüzdesini (b)fe 3 O 4 yüzdesini hesaplayınız. (Fe= akb, O=16.0 akb, H=1.0 akb) 8- Aşağıda formülleri/isimleri verilen kimyasalların isimlerini/formüllerini yazınız. Fosforik asit: NaHCO 3 : Demir(III)oksit: MgNH 4 PO 4 : Tiyoasetamid: C 2 H 5 OH: Potasyumdikromat: Hg 2 Cl 2 : Sodyum tiyosiyanat: KMnO 4 :

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

TİTRİMETRİ Konsantrasyon: Bir çözeltinin belirli bir hacminde çözünmüş olarak bulunan madde miktarıdır.

TİTRİMETRİ Konsantrasyon: Bir çözeltinin belirli bir hacminde çözünmüş olarak bulunan madde miktarıdır. Konsantrasyon: Bir çözeltinin belirli bir hacminde çözünmüş olarak bulunan madde miktarıdır. Konsantrasyon = çözünen madde miktarı = ağırlık çözelti hacmi hacim TİTRİMETRİ g/l, mg/l, g/ml, mg/ml 1 g =

Detaylı

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ NaOH-Na2CO3 Tayini Alkali ve toprak alkali metallerin hidroksitleri kuvvetli nem çekici özelliğe sahiptirler. Bu nedenle katı haldeki bu hidroksitlerin dış yüzeyleri

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler)

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-15-ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI 1 Çöktürme ile, gravimetrik analizlerin

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri)

VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri) VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri) Bir çözeltideki madde miktarının konsantrasyonu, ağırlığı veya hacmi bilinen ve ölçümü yapılacak madde ile belirli bir kantitatif reaksiyon verebilen bir başka çözelti (standart

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

1 SUDA SERTLİK ve CO2 TAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz

Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz Kimyasal analiz; bir maddenin bileşenlerini ve/veya bileşenlerin bağıl miktarlarını tayin etmek için yapılan işlem(ler)dir. Analiz Yöntemleri Klasik (Yaş) Yöntemler

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Gravimetrik Analiz-II

Gravimetrik Analiz-II Gravimetrik Analiz-II Prof Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 18-GRAVİMETRİK ANALİZ-II 1 GRAVİMETRİK ANALİZLERDE İŞLEM BASAMAKLARI 1. Çözme, 2. çöktürme, 3. özümleme, 4. süzme, 5. yıkama, 6. kurutma, 7. yakma 8.

Detaylı

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi SKOOG 7-1. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Zayıf elektrolit b) Bronsted-Lowry asidi c) Bronsted-Lowry asidinin konjuge bazı d) Bronsted-Lowry tanımına dayanarak nötralleşme e) Amfiprotik

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR. TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR. TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz) DENEY FÖYÜ Harun ARKAZ Kayseri,2012 Deneyin Adı: Asit

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ 14.02.2017 KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU 4.1. AMAÇ Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, nötralleşme tepkimelerinin yapılışlarının öğrenilmesi. 4.2.TEORİ Asit ve baz kavramı günlük hayatta

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi TOBB Ekonomi

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O 9. SULARDA SERTLİK TAYİNİ 9.1. Sularda Sertlik Çeşitleri Geçici Sertlik (Karbonat Sertliği): Geçici sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş olan bikarbonatlarından ileri gelir. Suyun belirli

Detaylı

VOLUMETRİK ANALİZ (KLORÜR TAYİNİ)

VOLUMETRİK ANALİZ (KLORÜR TAYİNİ) VOLUMETRİK ANALİZ (KLORÜR TAYİNİ) 1. DENEYİN AMACI Deney, sulardaki klor miktarını volumetrik metot ile tayinini amaçlamaktadır. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir çözeltideki madde miktarının konsantrasyonu,

Detaylı

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ Bir suyun sertliği içindeki başlıca çözünmüş kalsiyum veya magnezyum tuzlarından ileri gelip, suyun sabunu çökeltme kapasitesidir. Sabun, suda özellikle her zaman

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grup katyonları 0.3M HCl li ortamda H 2 S ile sülfürleri şeklinde çökerler. Ortamın asit konsantrasyonunun 0.3M

Detaylı

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir.

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir. 1. SU ANALİZLERİ 1.1.Sularda Sertlik Tayini Suyun sağlandığı kaynaklar, yağış suyu, (kar, yağmur vb.) yüzey suyu ( göl, ırmak vb.) deniz suyu ve yer altı suyu (kaynak, kuyu vb) olmak üzere dört grupta

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

ASİT-BAZ TİTRASYONU ve UYGULAMALARI. (Çözümlü Problemler)

ASİT-BAZ TİTRASYONU ve UYGULAMALARI. (Çözümlü Problemler) ASİT-BAZ TİTRASYONU ve (Çözümlü Problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 1 ASİT-BAZ TİTRASYONU Ayarlı Asit Çözeltisinin Hazırlanması Asit Çözeltisinin Ayarlanması (Na CO 3, Na C O 4, KHCO 3, boraks Na B 4 O

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun bir reaktif kullanarak oksitli bakır cevherindeki bakırı

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve DENEY 6 İLETKENLİK TİTRASYONU İLE KUVVETLİ VE ZAYIF ASİTLERİN ANALİZİ Deneyin Yapılışı: Deney için sırasıyla,5 N HCl;,1 N Asetik asit ve ikisinin de bilinmeyen miktarlarda bulunduğu karışımı,1 N NaOH ile

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (PERMANGANOMETRİ)

REDOKS TİTRASYONLARI (PERMANGANOMETRİ) REDKS TİTRASYNLARI (PERMANGANMETRİ) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00918PERMANGANATIYT TİTRASYNLARI 1 Permanganat iyonunun kuvvetli bir yükseltgen olması (zayıf indirgenleri

Detaylı

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)]

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)] 4. ÇÖZÜNÜRLÜK Çözünürlük Çarpımı NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) + - [Ag ][Cl ] K = [AgCl(k)] K [AgCl(k)] = [Ag + ] [Cl - ] = [Ag + ] [Cl -

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ...

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ... 1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ... 3 2. MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... 19 2.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Temel Prensibi... 19 2.1.1. Besiyeri Seçimi... 19 2.1.2. Sonuçların

Detaylı

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür.

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. C= 1/R dir. Yani direncin tersidir. Birimi S.m -1 dir. (Siemens birimi Alman bilim insanı ve mucit Werner von Siemens e ithafen verilmiştir)

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I Genel Anyonlar Karbonat (CO 3 Seyreltik asitlerle (CH 3 COOH, H 2 SO 4, HCl: CO 2 gazı çıkararak parçalanır. Deneyin yapılışı: Katı CO 3 numunesi deney tüpüne alınır, distile suda çözülür, üzerine seyreltik

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI Doküman No: T.LAB.5.4.08 Rev.No/Tarih : 00/- Yayım Tarihi: 01.07.2011 Sayfa: 1 / 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu belge, KASKİ Çevre Analizleri Laboratuarı nda kullanılmak üzere su ve atıksu numunelerinde Kjeldahl

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Katalog No Ad NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Kullanım Amacı Ambalaj Cinsi/Hacmi 3931 0,05 M EDTA K3 Çözeltisi 3656 Acetic Acid, % 30 h/h Altın 1 mg/ml Standart Çözeltisi, 2 Molar Standart çözelti. AAS.

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

ANALİTİK KİMYA SORU 1

ANALİTİK KİMYA SORU 1 ANALİTİK KİMYA SORU 1 a) Kçç ve H 2 S için verilecek Ka 1 ve Ka 2 denge ifadelerini kullanarak MS için çözünürlük ifadesini çıkarınız ve metal sülfürün çözünürlüğünün hidronyum iyonunun karesi ile arttığını

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı