Yahya Demircan. Muhittin Altınkaya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yahya Demircan. Muhittin Altınkaya"

Transkript

1 Özet Sunucu ve İstemci Mail Sunucu: Ftp Sunucu (File Trasfer Protocol): Web Sunucu: Veritabanı Sunucu: Web-Veritabanı ilişkisi: MySQL Neden Gerekli PHP Neden Gerekli Apache Neden Gerekli Araçların Kurulumu Araçların RPM paket olarak kurulması Apache Web Sunucu Kurulması PHP nin Kurulması MySQL kurulması Araçların Modul (Statik) olarak kurulması: MySQL Kurulumu Apache ye Gerekli Modüllerin eklenmesi OpenSSL Kurulumu PHP Kurulumu Apache Kurulumu Apache de ayarlar MySQL Veritabanı Yönetimi Root kullanıcısına şifre vermek Sunucuya Bağlanmak ve Sunucu Yönetimi Sunucu Yönetimi, Kullanıcı Oluşturma ve Hakları MySQL Consol Komutları Tablo Onarmak Tablo Kontrol Etmek Konsolda Sorgu Komutları ve Fonksiyon Kullanımı Matematiksel Fonksiyonlar String Fonksiyonlar Tarih ve Zaman Fonksiyonları Çeşitli Fonksiyonlar MySQL Veri Türleri Veritabanı ve Tablo işlemleri için SQL Komutları Örnek Veritabanı ve Tabloları Oluşturma SQL Veri İşleme Komutları Kayıt ekleme Kayıt güncelleme Kayıt silme Magaza veritabanında oluşturulmuş örnek kayıtlar Kayıt sorgulama Şartsız (koşulsuz) kayıt sorgulama Şartlı kayıt sorgulama Kısıtlı bilgilere göre sorgulama Boş ve dolu alanlara göre sorgu Sorgu sonucu dönen kayıtların sıralanması SQL fonksiyonları İki veya daha fazla tablonun beraber sorgulanması (JOIN)

2 Tablo adlarına takma ad (Alias) verme Kayıtları gruplama PHP (Personal Home Page) Tarihçe PHP nedir? PHP nin test edilmesi PHP yazım kuralları HTML ve PHP kodlarını iç içe kullanma PHP kodlarını tek başına kullanma Özel karakterler Değişkenler ve veri türleri Veri türleri Değişkenler Sabitler İşlemciler (Operatörler) Atama operatörü Aritmetik operatörler İki string i birleştirme (Concotenation) Birleşik atama işlemleri Karşılaştırma operatörleri Mantıksal operatörler PHP dilinde işlemlerin öncelik sırası Diziler (Array) Dizi değişkenler Çok boyutlu diziler Dizilerde kullanılan fonksiyonlar count() is_array() array_merge() sort() explode PHP de kontrol yapıları if kontrol yapısı switch kontrol yapısı while döngüsü do while döngüsü for döngüsü Fonksiyonlar print () gettype() settype() ( integer ), ( double ), ( string ), ( boolean ) isset() unset() empty() ve isset() is_string(), is_integer(), is_double() String fonksiyonları substr() trim() chr()

3 ord() strlen() printf(), sprintf() number_format() Tarih ve saat fonksiyonları getdate() date() Dosya fonksiyonları : include() Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar Fonksiyon tanımlama : Bir fonksiyonun çağırılması : Global ve Static Değişkenler HTML ( Hyper Text Markup Language ) Html Nedir - Nasıl Hazırlanır? Yazım kuralları HTML dilinde kullanılan taglar Genel parametreler <body> tagının parametreleri Yazı biçimlendirme tagları Başlıklar Paragraflar Web sayfalarında resim kullanılması Bağlantılar (Linkler) Listeler Sıralanmamış liste (Unordered List) Sıralanmış liste (Ordered List) Formlar Form nesneleri Düz metin girişi (Plain Text Entry) : Şifre girişi (Password Entry) : Yazı alanı (Text Area) : Seçim kutusu (Select Box) : Çoklu seçim kutusu (Multiple Select Box) : Onay kutusu (Check Box) : Seçenek düğmesi (Radio Button) : Komut düğmesi (Button) : Tablolar (Tables) Satır ve sütun tagları Çerçeveler (Frames) HTML kaynakları PHP ile MySQL Veritabanı Etikleşimi MySQL sunucusuna bağlantı Veritabanı seçimi SQL ifadesi yazılması SQL ifadesinin çalıştırılması SQL sonucu üzerinde işlemler MySQL bağlantısını kapatma Uygulamalar Uygulama

4 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Kaynaklar Özet Hızla büyüyen bilişim dünyasında bilgiye ulaşmanın hızlı bir şekilde yapılması da kaçınılmaz hal almaktadır. Bu da zamana karşı bir yarıştır. Bilgiye ne kadar hızlı ulaşılırsa bir o kadar da verimlilik artacaktır. Var olan bilginin, tüm insanlar tarafından da kullanılması sağlanmalıdır. Bu kullanım tek yönlü olarak bilgiyi vermek, yada etkileşimli olarak bilgi verilip karşılığında bilgi almak şeklinde özetlenebilir. Bu bilgi paylaşımın en iyi yoluda bilgisayarların birbirleriyle haberleşebildiği internet ortamıdır. Bu ortamda bilgiye ulaşmak için zaman ve mesai kavramı yoktur. Bilgi kütüphaneleri, bilgi paylaşıldığı sürece zenginleşecektir. Bu paylaşmayı sağlayabilmek içinde bazı araçlara ihtiyaç duyurlur. Bu belgede bilginin paylaşılması için gerekli olan araçların tanımları, nasıl kurulacakları, ayarları, çalıştırılması ve bilginin internet ortamında nasıl kullanıldığı örneklerle anlatılacaktır. 4

5 1. Sunucu ve İstemci Bilginin paylaşılmasında rol alacak araçlardan en önemlisi web sayfalarıdır. Web sayfası, bilgiyi hizmete açan tarafından belgelerin isteyene gösterilmesidir. Bu istek ve sunuş işlemleri bilgisayar ortamında gerçekleşecektir. Bu aşamada bir sunucu, bir de istekte bulunan kavramları ortaya çıkmaktadır. Hizmet veren bilgisayara sunucu (ana makina, server), istekte bulunan bilgisayara da istemci (terminal, client) olarak adlandırılır. Bu iki bilgisayarı büyük ölçüde birbirinden ayıran ise, bu bilgisayarlar üzerinde çalışan programlardır. Sunucu, üzerinde çalışan programlara göre isimlendirilmektedir. Bunlardan sık kullanılanları aşağıda verilmiştir. Bunlar ayrı ayrı birer bilgisayar olabileceği gibi, tek bir bilgisayara tüm bu programlar yüklenerek de görevler verilebilir. Bu görevler işletim sisteminden bağımsız olarak verilir. Bir linux işletim sistemli makina, yada windows işletim sistemi kurulu bir bilgsisayara aşağıdaki görevler verilebilir. DNS sunucu (Domain Name Service): İnternet ağı üzerinde iletişimin sağlıklı olması açısından her bilgisayarın adreslenmesi gereklidir. İki tip adresleme vardır. Sembolik (domain name) ve mutlak (IP numarası) olarak adreslenmektedir. ankara.edu.tr, science.ankara.edu.tr birer sembolik isimlendirmedir. Bu makinalar ip numarası ( ve ) ile de mutlak olarak isimlendirilir. Sembolik isimlerde; tr Türkiye, edu.tr eğitim kurumu, ankara.edu.tr de Ankara Üniversitesini temsil etmektedir. science.ankara.edu.tr ise Ankara Üniversitesi ağ bünyesi altında yer alan bir bilgisayarı temsil eder. Sembolik isimler ağ yapısını belirtmekte ve hatırda kalması bakımından önemlidir. DNS, ip numarası ile sembolik isimlerin dönüşümünü yaparak istegin sembolik isimden gelmesine karşın hizmeti verecek olan ip numarasina yönlendirir. Eğer hizmet veren bilgisayarın ip numarası değişse dahi kullanıcılar sembolik isimleri bildiklerinden dolayı aksaklık meydana gelmeyecektir. Bu işlemi yapan DNS dir. Burada, ankara.edu.tr ( ) dönüşümü ODTÜ de yapılmaktadır, science.ankara.edu.tr ( ) gibi alt domainler ise Ankara Üniversitesi DNS sunucusunda (ankara.edu.tr) yapılmaktadır. Ip numarası bilinen (veya sembolik ismi bilinen ) bir adresin sembolik adresini (veya ip numarasını) aşağıdaki komutla öğrenmek mümkündür (Linux turu işeltim sistemlerinde). $ nslookup (sembolik adresi verecektir) $ nslookup science.ankara.edu.tr (ip numarasını verecektir) 1.1. Mail Sunucu: Elektronik ağlarda en yaygın olarak kullanılan servis elektronik mektup ( , e-posta, e- mesaj) servisidir. Bu servisin iki görevi bulunmaktadır. Birisi sunucuya gelen mailleri kullanıcının posta kutusuna dağıtmak, bir diğer görevi de kullanıcının maillini göndermektir. Gönderilen mail aynı domaine sahip ise hemen kullaniciya iletilir, eger farkli domain ise DNS ile isbirligi yaparak iligili ip numarali makinaya gönderir. Bunlar; smail, qmail, sendmail gibi programlardır. Mailler; pine, eudora, mail, mailtool gibi programlar ise yeni mesaj, gelen mesajları okuma, cevaplama gibi amaçlarla kullanılan programlardır. 5

6 Mail yoluyla gelen isteklere cevap veren, kendi arşivinden dosyaları sunan programlara mailserver, arşiv-server veya file-server gibi isimler verilmektedir. Örneğin subject kısmında fiyat bilgisi içeren bir mesaj geldiginde sunucuda çalişan bir programla bu yorumlanır ve istemciye ilgili dosya mail yoluyla göndirilir Ftp Sunucu (File Trasfer Protocol): İnternet ortamında dosya paylaşımını sağlayan servistir. Bu servis iki yönlü olarak veya yapılacak ayarlarla tek yönlü olarak ta hizmet verebilir. Sadece sunucudan dosya alınsın (download), sunucuya dosya yüklensin (upload) yada here ikisininde yapılması sağlanabilir. Dizin kısıtlamaları, ip kısıtlamaları ve şifreleme gibi yöntemlerle ftp servisi yönlendirilmektedir Web Sunucu: Elektronik ağda en yaygın kullanılan bilgi paylaşımını sağlayan, genelde halk arasında internet denilince akla gelen web sayfalarıdır. World Wide Web (dünyayı saran ağ) gelişmesiyle bir belgeyi okumak, bir şarkıyı dinlemek olası olmuştur. Buna kısaca www veya web de denilmektedir. Webte yayınlama dili olarak HTML (HyperText Markup Language) kullanılmaktadır. Web sunucu; web sayfalarını istemciye ileten veya sunucuda çalışan bir program ile konuşarak istemcinin isteklerini yerine getiren programdır. Unix/Linux ortamında Cern, NCSA, plexus gibi web sunucular kullanılmasına karşın en yaygın kullanılan Apache web sunucusudur. Apache web sunucusunun win32 (Windows işletim sistemleri) sürümüde mevcuttur. Ayrıca win32 sistemlerde PWS (Personel Web Server 95/98), IIS (İnternet İnformation Server NT/2000) gibi türevlerde mevcuttur Veritabanı Sunucu: Kullanılan veritabanının multi-user (çok kullanıcılı) olarak hizmet vermesini sağlayan programlardır. Veritabanını aynı anda birden fazla kişinin erişimini sağlayan programlardır. Bu programlar, seçilen veritabanına özgü yazılımlardır. Bu programlar, veritabanın web ortamında kullanılmasını veya kurum içi ağda kullanılmasını sağlar. Veritabanları, istemci programları ve server programları olarak iki kısma ayrılır. MySQL, msql, postgrsql gibi ücretsiz kullanılan veritabanları mevcuttur. Bu veritabanlarının istemci ve sunucu kısımları mevcuttur Web-Veritabanı ilişkisi: Bir veritabanını web ortamından kullanılabilmesi için bir arayüze ihtiyaç duyulur. Çoğu veritabanının kendi web arayüzleri mevcut olmakla birlikte pahalıdırlar. Bu arayüzler veritabanı sunucu - web sunucu ilişkisini kurarlar. Bu arayüzlere web programlama dili de denilmektedir. Bazı web programlama dilleri vardır ki bunlar ücretsiz olarak temin edilebilmektedir. Bunlar web sunucu ile etkileşimli olarak çalışırlar. PHP, perl, java ve c gibi programlama dilleri bunların arasında sayılabilir. Bunlardan PHP, oracle gibi ticari olan, MySQL gibi ücretsizleri direkt desteklemenin yanında ODBC sürücülerini de (veritabanlarına baglanmada aracılık eden programlar) desteklemektedir. Böylece her veritabanını desteklemektedir. Birbirleriyle en ideal olarak analaşan Apache web sunucu, MySQL veritabanı ve PHP dili artık kaçınılmaz üçlü olmuşlardır. 6

7 1.6. MySQL Neden Gerekli Etkileşimli web sayfalarında kaçınılmaz olan veri kutuphanesinin bir veritabaninda olmasidir. Veriye erişim hızı, veri guvenliği, çok kisinin kullanıyor olması gibi nitelikler bir veritabanından beklenen özelliklerdir. Veritabanının ücreti, destek bulabilmek, kullanacağınız arayüz programi (PHP gibi) ile uyumluluğu gibi parametreler veritabanı seçimini etkilemektedir. MySQL veritabanında aranan bu özelliklerin olması, bu dilin seçimini sağlamaktadır PHP Neden Gerekli Bir bilgi kütüphanesinin internet üzerinden dünyaya açılması gereklidir. Genelde bir çok web sayfasında görmeye alıştığımız formlar, kullanıcı anketleri, veritabanına bağlanıp sorgu yapma, veri girme sayfaları ve kullanıcı ile sayfa sahibi kişi arasında iletişim sağlayacak bir programlama dili seçilmelidir. Bunu yapacak bir çok programlama dilleri vardır. Bunların en önemli özellikleri platform bağımsız olmaları (aynı programın linux, yada windows gibi işletim sistemlerinde direkt çalışıyor olması), tamamen sunucu tarafında çalışmaları sayılabilir. Perl, C gibi cgi (Common Gateway Interface) programlari, Asp gibi dillerdir. PHP bu özellikleri taşıması, bir çok veritabanını özellikle MySQL desteklemesi, seçilmesinde etkili olmaktadır Apache Neden Gerekli Web sunucu özelliklerini en iyi şekilde taşıması (bkz. Web Sunucu), ücretsiz dağıtım olması, teknik destek ve bilgisinin elektronik ortamda bol olması, işletim sistemi bağımsız olması nedeniyle ideal bir web sunucudur. 7

8 2. Araçların Kurulumu Bu üçlünün kurulmasında üç yol izlenmektedir. Birinci yol Linux Dağıtımının kurulması sırasında, ikici yol daha sonradan rpm paketleri (Redhat için) ile kurulması ve üçüncü yol ise modul olarak sonradan ekleme yöntemleri sıralanabilir. Eğer linux u yeni kurmaya başlıyorsanız hemen bu aşamada bu üçlüyü dahil ederek kurmaya devam edebilirsiniz. Eğer sonradan kuracaksanız (linux daha önceden kurulu ise) iki yoldan birisi seçilebilir Araçların RPM paket olarak kurulması Bu yöntem seçilirse dikkat edilmesi gereken bazi küçük ayrıntılar olacaktır. Örneğin siz sadece Apache-Php-MySQL üçlüsünü için öncelikle Apache, php ve sonra MySQL kurulmalıdır. Öncelik sırası önemlidir. Burada önce MySQL kurarsanız, sunucuda PHP olmadiği için bazı ayarlamalar yapılamayacaktır. Bu nedenle başka modullere ihtiyacı olmayandan RPM paketlerinden başlamak çözüm olacaktır. Sırayla şu paketler kurulur Apache Web Sunucu Kurulması Günümüzde internette web sunucularının çoğunu Apache oluşturmaktadır. Windows un kendi web sunucuları olmasına karşın, kullanıcılar windows üzerinde de Apache kullanmayı tercih ediyorlar. Sağlamlık, güvenirlik, yüksek performansı, php ve MySQL ilişkilerinin olumlu olması tercih sebeplerindendir. İnternet ortamında bilgilerin sunucu-istemci arasında güvenli bir şekilde iletilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda iki sunucu türü ortaya çıkmaktadır. Birincisi bilinen web sunucu, diğeri ise güvenli iletişim için, web sunucunun SSL (Secure Socket Layer) internet üzerinde şifrelenmiş veri alış-verişini sağlayan bir protokolle desteklenmesidir. Şifreleme artık günümüzde hızlı bir şekilde yaygınlaşan e-ticaret uygulamalarında kaçınılmaz duruma gelmektedir. Eğer RPM paketleriniz cd de ise # mount /dev/cdrom # cd /mnt/cdrom/rpms işlemleri ile cd sürücü bağlanır ve paketlerin olduğu klasöre geçilir. # rpm -i httpd i386.rpm --nodeps # rpm i mod_ssl i386.rpm --nodeps paketlerin bulunduğu ortamda yukarıdaki iki komut verilerek iki paketin kurulması sağlanır. --nodeps ifadesi apache ile kurulabilen paketleri (su anda bize gerekli olmayan) yok sayarak kur anlamına gelmektedir. Web sunucunun çalışırılması ve test edilmesi için; #/etc/init.d/httpd start komutuyla çalıştırılır. start yerine, durdurmak için stop, yeniden başlatmak için restart yazılabilir. 8

9 Apache web sunucusunun yönetimi /etc/httpd/conf/httpd.conf dosyasından yapılır. Buradaki ayarlamaların neler olduğunu, daha sonra sunucunun modül olarak kurulması kısmında bahsedilecektir. Sunucunun varsayılan web ana dizini /var/www/html klasörüdür. Web browser adres kısmına http//:localhost ifadesi yazıldığı taktirde bu dizin içindeki html sayfaları görüntülenecektir PHP nin Kurulması Php (php hypertext preprocessor, ön işlemci yüksek metin), web sunucuda yorumlanıp html diline gömülü çalışan bir script dili, bir çok programla beraber kullanılmaktadır. Bunlardan MySQL, OpenLDAP (Klasör erişim protokolü), GD (php de resim kütüphanesi) gibi bir çok kütüphane desteği ile beraber kurulmaktadır. CD'i sürücüye takılır ve aşağıdaki işlemleri yapılır # mount /dev/cdrom # cd /mnt/cdrom/rpms # rpm -i php i386.rpm --nodeps Yukarıdaki komutlar CD sürücüyü /mnt/cdrom dizinine bağlayacak ve /mnt/cdrom/rpms dizini altında (RPMS klasörü) yada rpm lerinizin bulunduğu dizin içinde php paketini kuracaktır. --nodeps ifadesiyle bu paketlerin gerek gördüğü alt paketler göz ardı edilerek kurulacaktır. Eğer Apache web sunucusu kurulu ise sunucuyu yeniden başlatmak gerekir. # /etc/init.d/httpd start komutu ile yeniden çalıştırılır. PHP nin çalıştığını da küçük bir uygulama yaparak test edilebilir. Apache'nin web sayfalarının bulunduğu kök /var/www/html klasörüdür. Bu klasöre her hangi bir text editörü ile aşağıdaki ifadeleri yazılarak deneme.php adında kaydediniz. php Print Bu bir php uygulamasıdır ; kaydedilen dosya, şeklinde web browserdan çağırılırsa ekranda sadece Bu bir php uygulamasıdır ifadesinin görünmesi gerekir. Aksi taktirde php çalışmamaktadır. Bu durumda deneme.php dosyasinin tamami ekranda görüntülenecektir. Bu da apache nin php yi tanımamasından kaynaklanır. Apache ayar dosyası /etc/httpd/conf/httpd.conf da AddType application/x-httpd-php.php AddType application/x-httpd-php-source.phps satırlarının olması sağlanır. Apache sunucusu yeniden çalıştırılarak sorun giderilmiş olacaktir. Bir başka sorun da php kodunun başladığını gösteren tag php ifadesi yerine kısa tag olarak kullanılan ifadesi yazılırsa çalışmayacaktır. Kısa tag kullanmak istiyorsanız /etc/php.ini dosyasında short_open_tag=off ifadesi short_open_tag=on yapılarak, web sunucu yeniden çalıştırılmalıdır. 9

10 MySQL kurulması MySQL'den en yüksek verimi almak için, aşağıdaki paketleri sisteme kurmalısınız. mysql: MySQL temel dosyaları ve kütüphaneleri (şart) mysql-devel: MySQL geliştirme için başlık dosyaları php-mysql: Php ve MySQL bağlantısı için gereken yordamlar (MySQL/PHP programlama yapılacaksa şart) mysql-server: MySQL sunucu (şart) mod_auth_mysql: Apache'nin mod_auth özelliği ile MySQL bağlantısı yapması için gerekli dosyalar Bu paketlerin sistemde kurulu olup olmadıklarını öğrenmek için, aşağıdaki komut işe yarayacaktır: #rpm -qa grep mysql komutuyla aşağıdaki paketlerin kurulu olup olmadığı görülür. mysql mysql-devel php-mysql-4.0.3pl1-1 mysql-server mod_auth_mysql Eğer paketler kurulu değil ise, CD'yi sürücüye takın ve aşağıdaki işlemleri yapın # mount /dev/cdrom # cd /mnt/cdrom/rpms # rpm -i *mysql* --nodeps Bulunulan yerde, içinde tüm mysql satırı geçen programları sisteme kuracaktır. --nodeps ifadesiyle bu paketlerin gerek gördüğü alt paketler göz ardı edilerek kurulacaktır. Örneğin MySQL kurulumunda perl ile ilgili paketlerin daha önceden kurulması gerekiyor, fakat perl istenmediği için bunun gibi paketler yok sayılır. RPM paketi olarak kurulan MySQL in çalışan uygulamaları /usr/bin altına, veritabanları ise /var/lib/mysql/ klasörü içine yerleştirilmektedir. # /usr/bin/mysql_install_db komutu verilerek, mysql yönetim veritabanını /var/lib/mysql/ klasörü altında mysql ve test veritabanları olarak oluşmaktadır. Bu işlem mysql-server kurulumu için şarttır. Eğer mysql istemci olarak kullanılacaksa bu işleme gerek yoktur, bu durumda sadece başka sunuculardaki veritabanlarına bağlanılabilir. Kullanıcının yeni veritabanları da /var/lib/mysql/ klasöründe oluşacaktır. Oluşan veritabanlarıda birer klasördür, içinde tablo, bilgi alanını yapısı ve veriler için gerekli dosyalar vardır. MySQL sunucusunu başlatmak için #/etc/inid.d/mysqld start komutu verilir (start yerine stop yazılırsa durdurulur). 10

11 MySQL sunucusuna bağlanmak: Bu işlem MySQL client (istemci) programi ile gerçekleşir. #/usr/bin/mysql komutuyla bağlanılır ve burada SQL sorgulama dili ve MySQL özgü konsol komutları kullanılır. Bu komutlar MySQL veritabanı yönetimi bölümünde anlatılacaktır Araçların Modul (Statik) olarak kurulması: Sistem yöneticilerinin tercih ettikleri yol olan statik kurulumdur. Bu yöntem en önemli özelliği bütün linux dağıtımlarında standarttır. RPM paketleri ile kurulumda müdahale edilmeden kurulduğu için programlar dağınık bir şekilde kurulmaktadır. Oysa linux ta gelenek haline gelen uygulamaların /usr/local/ klasöründe bulunmasıdır. Statik kurulum diğerine göre zahmetli gibi görünse de, her şey kullanıcının denetimindedir. Bu yöntemde kuruluma RPM paketine göre tersten başlamaktadır. Önce MySQL, PHP ve en son apache kurulacaktır. Bir çok programla veya modul kullanılabilen PHP; MySQL, SSL (güvenli bilgi alış-veriş desteği), OpenLDAP (Klasör erişim protokolü), GD (php de resim işleme kütüphanesi) gibi uygulamalarla derlenmektedir. PHP kurulmadan php ye gerekli olan veya kullanılacak uygulamalar daha önce kurulmalı, sonra PHP kurulmalıdır. Apache web sunucusu kurulmadan önce SSL protokolü ve PHP kurulu olmalıdır. Apache kurulumu sırasında hangi desteklerin verileceği bildirilecektir. Statik kurulumda kullanılan dosyalar tar.gz arşivlenmiş ve sıkıştırılmış dosyalar kullanılacaktır. Bu nedenle bu dosyaları /download/ isimli bir klasör açarak oraya saklanması önerilir MySQL Kurulumu MySQL için Linux a uygun olan tar.gz dosyasını adresinden mysql tar.gz dosyasını sisteminizdeki /download/ klasörüne indiriniz. Aşağıdaki komutlar sırasıyla uygulanmalıdır. # cd /usr/local # tar -zxf /download/mysql tar.gz # cd mysql sıkıştırılmış mysql tar.gz arşiv dosyası /usr/local/mysql klasörü içine açılacaktır. Bu klasör içine girilir. Kurulumun yapılacağı yer prefix ibaresi ile, veritabanında Türkçe karakterlere göre verilerin sıralanması için charset tanımı yapılır. Bu işlem configure programı ile yapılır. Bu program makinenizin konfigurasyonu hakkında bilgi toplayarak bu bilgilere göre bir makefile oluşturur. Oluşturulan bu makefile, programın makinenize göre kurulumunu sağlar. Örneğin bazı makinelerde C derleyicisi olarak gcc yerine cc kullanılmaktadır. "configure" programcığı makinemizin kendine has özelliklerine göre bize bir makefile oluşturur. 11

12 #./configure --prefix=/usr/local/mysql --with-charset=latin5 # make make komutu ile derlemek üzere kurulumu başlatırız. Bu komut ile birlikte o dizindeki kurulumla ilgili dosyalar bir düzene sokulur bir liste oluşturulur. make komutu ile makefile dosyasındaki yapıya göre kurulum dosyaları hazırlanır, varsa hatalar bu aşamada ortaya çıkar. Bu noktadan sonra hazırlanan kurulum dosyalarının bilgisayarımızda gerekli yerlere kurulması kısmının gerçekleştirilmesi için make install komutu verilerek kurulum tamamlanır. # make install Kurulumu tamamlanan MySQL in çalıştırılabilir komutları /usr/local/mysql/bin altında, veritabanları ise /usr/local/mysql/var klasörü altında yer almalıdır. Bu nedenle MySQL veritabanı sunucusunu başlatan uygulamayı aşağıdaki şekilde kopyası ilgili klasöre oluşturulur. # cp /usr/local/mysql/share/mysql/mysql.server /usr/local/mysql/bin Aşağıdaki komut ile MySQL veritabanı kurulur. Bu komutla /usr/local/mysql/var klasörü altında mysql ve test isminde iki veritabanı oluşturulur. mysql veritabanı, MySQL programın yönetimi için bilgilerin saklandığı veritabanıdır. Örneğin oluşturulan kullanıcılar, veritabanlarına verilen haklar gibi bilgiler saklanır. # /usr/local/mysql/bin/mysql_install_db Root haricinde MySQL sunucusunu kullanmak için mysql isminde bir grup ve bir de user oluşturmak için aşağıdaki komutlar verilir. # groupadd mysql # useradd -g mysql mysql Aşağıdaki komutlarla ilgili klasörlerin sahipleri belirlenmektedir. # chown -R root /usr/local/mysql # chown -R mysql /usr/local/mysql/var # chgrp -R mysql /usr/local/mysql MySQL veritabanı sunucusunu başlatmak için aşağıdaki komut verilmelidir. # /usr/local/mysql/bin/mysql.server start Bilgisayarın her açılışında otomatik olarak açılması için # pico /etc/rc.d//rc.local dosyası içerisine /usr/local/mysql/bin/mysql.server start ifadesi yazılır. # cd.. Kurulumdan sonra harddiskte tasarruf açısından aşağıdaki komut verilerek kaynak kodların bulunduğu klasör silinir. # rm -rf mysql

13 MySQL client olarak kullanılmak istenirse /usr/local/mysql/bin/mysql komutu verilmelidir. Burada SQL sorgulama dili ve MySQL özgü konsol komutları kullanılır. Bu komutlar MySQL veritabanı yönetimi bölümünde anlatılacaktır Apache ye Gerekli Modüllerin eklenmesi Apache nin kurulmadan önce gerekli modüllerin yüklenmesi eklenmesi gereklidir. Apache ye modul olarak php, mod_gzip gibi isteğe bağlı modüller eklenebilir. mod_gzip yazı veya makale gibi çok sıkıştırılabilen dosyaların kullanıcının çok hızlı olarak çekebilmesi ve çok daha az bant genişliği harcayarak internet yoğunluğunu azaltması için sunucuya verilecek destektir. Bu destek ile dosyaya tıklandığında, dosyanin browser da okunmasi için değil download edilmesi gerektiği anlaşılacaktır. Bu belgede sadece php ve ssl desteği modul olarak eklenecektir. Modüller eklenmeden önce apache nin kurulacağı dizin oluşturulmalıdır. Apache için gerekli apache_ tar.gz dosyası, sitesinden /download/ klasörüne indirilir. # cd /usr/local #tar -zxf /download/apache_ tar.gz /usr/local/apache_ klasörüne açılan apache kaynak kodlarının daha kolay kullanılmasını sağlama amacıyla aşağıdaki gibi bir sembolik link ile apache adı verilir. #ln -s apache_ apache #cd apache #./configure #cd.. Bu aşama ile modul olarak eklenecek programların /usr/local/apache klasöründe kullanacağı ortak dosyalar oluşmuş olur OpenSSL Kurulumu OpenSSL kurulumu seçimliktir. Kurulması istenirse php ve Apache den önce kurulması gerekir, çünkü bunlar kurulurken ssl desteği verilecektir. OpenSSL kurulmaz ise php ve apache configure edilirken bu destekler yazılmamalıdır. OpenSSL için gerekli dosya http//:www.openssl.org adresinden temin edilebilir. openssl-0.9.6i.tar.gz dosyası /download/ klasörüne indirilir. # cd /usr/local # tar -zxf /download/openssl-0.9.6i.tar.gz # cd openssl-0.9.6i #./config # make # make install # cd.. # rm -rf openssl-0.9.6i Yukarıdaki komutlar ile openssl, /usr/local/ssl klasörüne kurulmuş olur. 13

14 PHP Kurulumu PHP için gerekli olan php tar.gz dosyası adresinden /download klasörüne indirilir. # cd /usr/local # tar -zxf /download/php tar.gz # cd php PHP yi configure ederken web sunucunun yerini, mysql in kurulu olduğu, openssl in kurulu olduğu yerler belirtilir. #./configure --with-apache=/usr/local/apache --with-mysql=/usr/local/mysql --enable-ftp --enable-safe-mode --enable-trans-sid --with-openssl=/usr/local/ssl --enable-inlineoptimization --with-zlib # make install # cd.. Bu işlemlerle php kurulumu tamamlanmıştır, php nin çalışıp çalışmadığı ancak apache kurulumundan sonra anlaşılabilir Apache Kurulumu # cd /usr/local/apache #./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-module=ssl --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a # make Apachenin isteğe bağlı modüllerle derlenmesi tamamlanmıştır. Ssl ile şifrelenmiş veri alış verişinde önemli bir yeri de, sayısal (dijital) sertifikalar tutar. Bu sertifikalar Web browser ile web sunucu arasında şifrelenmiş veri akışını sağlar. Eğer bir sertifikanız (sertifika yazılım şirketlerinden alınmakta) yok ise, bu aşamada aşağıdaki komutla bir sertifika yapabilirsiniz. Doğal olarak sizin yapacağınız sertifika web browserlar tarafından tanınmadığından dolayı, istemciler bir uyarı ile karşılaşacaklardır. İstemcilerde Tanınmayan sertifika, güvenlik açısından kabul ediyormusunuz şeklinde uyarı penceresi gelecektir. # make certificate Bu aşamada bazı sorular soracaktır. Örneğin şirketinizin adi, sertifika geçerlilik süresi gibi bilgiler onaylamanızı isteyecektir. Son olarak derlenmiş dosyalar ilgili yerlere gitmesi için # make install komutu verilerek apache kurulumu tamamlanmış olacaktır. Web sunucunun çalıştırılması için, iki yöntem vardır, bunlardan birisi çalıştırılmalıdır. Normal (ssl desteği olmadan) sunucunun başlatılması 14

15 #/usr/local/apache/bin/apchectl start komutu verilir. Eğer SSL desteği ile web sunucusu başlatılacaksa #/usr/local/apache/bin/apchectl startssl komutu verilir. Start yada startssl yerine durdurmak için stop, yeniden başlatmak için restart yazılabilir. İstemci web sunucuya bağlanırken yazılarak bağlanır, ssl destekli sunucuya bağlanmak için ise https://adres şeklinde yazılmalıdır. Adres web sunucunun host name yada ip adresidir Apache de ayarlar Web sunucusunda bütün ayarlar /usr/local/apache/conf/httpd.conf dosyasından yapılır. Web sunucunuzun ana dizini, alt dizin ayarlamaları, ana dizinde varsayılan bağlanılacak sayfa adı (index.html, index.php gibi dosya tanımları), kullanıcıların ana dizin (public_html) tanımı gibi bir çok ayarlamalar yapılabilmektedir. http.conf dosyasında yapılabilecek ayarları da gösteren ornek bir http.conf adresinde bulunmaktadır. Buradan nasıl ayarlamalar yapılacaği Türkçe olarak, anlatılmaktadır. Burada yapılabilecek bir kaç örnek verilmektedir. Bu ayarların httpd.conf dosyasında yerleri sabittir. İlgili yer bulunur ve örnekler deki gibi düzeltilir. - Sunucu zarar gördüğünde, istemci browserinda sunucu hakkında, sistem yöneticisinin mail adresi gibi bilgilerin çıkması olayına ServerSignature yönergesi denilir. Burada çıkması istenen mail adresi aşağıdaki gibi belirtilir. ServerAdmin - Sunucudan, isteklere cevap olarak gönderilecek html sayfalarının varsayılan yeri yani ana dizin aşağıdaki gibi belirlenir. Örneğin adresi varsayılan olarak "/web/www/docs" klasöründeki index.html (yada belirtilen diğer dosya) dosyasını istemciye gönderecektir. İstenilen klasör aşağıdaki gibi ana klasör olarak belirlenebilir. DocumentRoot "/web/www/docs" - Varsayılan klasöre istek geldiğinde başlangıç olarak hangi dosyanın gelmesi gerektiği ise aşağıdaki gibi belirtilir. Birden fazla belirtilebilir. İlk dosya bulunmaz ise diğerlerine sırayla bakılır. DirectoryIndex index.php index.html index.htm - Sunucuda bulunan kullanıcıların kişisel web sayfalarına 15

SQL e GİRİŞ. Çağlar Ülküderner caglar@tubitak.gov.tr

SQL e GİRİŞ. Çağlar Ülküderner caglar@tubitak.gov.tr SQL e GİRİŞ Çağlar Ülküderner caglar@tubitak.gov.tr Database yaratmanın zorlukları? Ah o data structure dersi.. Eskiden bir kaç text yada binary dosya üzerinde herşeyi yapmaya çalışırdık. Fonksiyonlar

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu SQL'DE VERİ İŞLEME KOMUTLARI SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

Mysql Veritabanı Komutları

Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veri Tabanı Komutları Hazırlayan : M. Başar ACAROĞLU Kaynaklar: http://www.hrzafer.com/sql-dersleri http://www.w3schools.com/sql/default.asp Veri Tabanı Nedir? Mysql Veritabanı

Detaylı

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011 Veritabanına Giriş Oğuzhan Ceylan 19 Eylül 2011 Outline Veritabanı MYSQL Mysql Sorgu Komutları Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanı Veritabanı Verittabanı hangi alanlarda kullanılıyor. Web sitesi

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1 5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili Veritabanı 1 SQL- Yapısal Sorgulama Dili SQL ifadeleri yapısal olarak üç gruba ayrılır. Veri Tanımlama Dili (DDL - Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML - Data Manipulation

Detaylı

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. KASIM EKİM EYLÜL AY 02.11.2009 06.11.2009 26.10.2009 0.10.2009 19.10.2009 2.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 28.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 25.09.2009 09.11.2009 1.11.2009 MODÜL: İNTERNET

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 8 8. TEMEL SQL KOMUTLARI-II 8.1. SELECT (Seç) Komutu Veri tabanındaki tablo veya tablolardan istenilen özellikteki verileri seçip listeleme için kullanılan komuttur. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir?

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? 1) I. Tablo Oluşturma II. Veri Güncelleme III. Veri Silme IV. Veri Ekleme V. Tablo Silme Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? a) I, IV ve V b) II, III ve IV

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II 0 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 PHP İle Web Programlamaya Giriş 1 Bölüm 2 PHP Kodlama Standartları 5 Bölüm 3 PHP Değişken Kullanımı 17 Bölüm 4 IF Yapısı 32 Bölüm 5 Döngüler ve Diziler 64 1 BÖLÜM 1 PHP İLE WEB PROGRAMLAMAYA

Detaylı

VERİTABANI ve YÖNETİMİ

VERİTABANI ve YÖNETİMİ VERİTABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -7- VERİLERİ GRUPLAYARAK ANALİZ ETMEK 3 Genel Bakış Grup fonksiyonlarının tanımlanması, Gruplama işlemlerini, Gruplama

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 7 7. TEMEL SQL KOMUTLARI-I SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

Veri Tabanı-I 5.Hafta

Veri Tabanı-I 5.Hafta Veri Tabanı-I 5.Hafta DataBase Oluşturma 1 DATABASE Kolon,özellik,alanColumn,attributes,fields) Sunucu Tablo numarası adı soyadı 0913109001 Ali Can 0913109002 Nuri Koç Database 0913109003 Fatma Kara Satır,Kayıt

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı

Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı MCKS İthalatçı web servisleri internet üzerinden güvenli şekilde erişime açılmıştır. Erişime ait ağ bağlantısı aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Şekil - 1: MCKS-ithalatçı

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints)

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints) Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ SUAT ÜSTKAN

İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ SUAT ÜSTKAN 1 AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ ORACLE VERİTABANI KURULUMU VE PL/SQL DEYİMLERİ SUAT ÜSTKAN 102173019 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS ARALIK 2010 2 İçindekiler 1. Oracle Database

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011 PHP I E. Fatih Yetkin 26 Eylül 2011 Outline Temel Tanımlar HTML e Giriş PHP ye Giriş MySQL ve PHP Temel Tanımlar Web Sunucu Nedir? Teknik detaylar bir kenara bırakılacak olursa, hazırlanan web sayfasını

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir.

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VTYS lerde veri bütünlüğünü sağlamanın iki temel yolu vardır; Tanımlanabilir veri bütünlüğü ve prosedürel veri bütünlüğü. Tanımlanabilir veri bütünlüğü, tanımlanan nesnelerin kendi özellikleri

Detaylı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı Örnek Veritabanı Çalışması Kütüphane Veritabanı İçindekiler Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi Hafta 5 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Veri Tabanı Programlamaya Giriş Veri Tabanı Programlamaya Giriş Kitap özeti Veri Tabanı Programlamaya Giriş SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından kayıtları

Detaylı

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language)

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language) VERİTABANI SQL (Structured Query Language) SQL'de Gruplama Bir tablonun satırları gruplara ayrılarak fonksiyonların bunlara uygulanması mümkündür. Gruplara ayırmak için SELECT deyimi içerisinde GROUP BY

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Konular Yapısal SQL Komutları Gruplama İşlemi SQL Fonksiyonları Kaynaklar 2 SQL (Structured Query Language) SQL Carlos

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir.

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir. T-SQL KODLARİ İÇERİSİNE AÇIKLAMA EKLEME Bir veya daha fazla satırın çalıştırılmasını Önlemek için veya /*... */" ifadeleri kullanılır. -- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Yeni kayıt girme, var olan bir kaydı silme veya güncelleme işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Yeni kayıt girme, var olan bir kaydı silme veya güncelleme işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Tabloya Veri (Yeni Kayıt) Ekleme 2- Kayıt Silme 3- Kayıt Güncelleme Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Yeni kayıt girme, var olan bir kaydı silme veya güncelleme işlemlerini bu

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Çok tablolu sorgulamalar

Çok tablolu sorgulamalar Çok tablolu sorgulamalar Eğer birden fazla tabloda yer alan verilerin tek bir sorgu ile görüntülenmesi istenirse FROM kısmında ilgili tablolar araya virgül konularak yazılmalı, WHERE kısmında ise o tabloları

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI 1. Faks Tanımlama 1.1. Uygulamalar Santral Yönetimi Faxlar Fax Ayarları Ekranı açılır. 1.2. Yeni bir faks tanımlamak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle düğmesi tıklanarak yeni

Detaylı

PHP 1. Hafta 2.Sunum

PHP 1. Hafta 2.Sunum PHP 1. Hafta 2.Sunum Hello World Bu derste görülecekler WAMP ve PHP Hosting kavramı ve bizi neden ilgilendirmediği Domain ve localhost kavramları www klasörü İlk PHP kodunun

Detaylı

PHP 1. Hafta 1. Sunum

PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP101: PHP nedir? Bu dersten sonra bilecekleriniz PHP nedir? PHP ye neden ihtiyaç vardır? PHP nin gelişimi HTML, HTTP ve JS nedir? PHP yle alakası nedir? PHP nin uygulama alanları

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6 İçerik Fonksiyonlar Tek Satır Fonksiyonlar Karakter Fonksiyonlar Sayısal Fonksiyonlar Tarih ve Saat Fonksiyonları Dönüştürücü Fonksiyonlar Çoklu Satır Fonksiyonlar

Detaylı

SQL Query and Table Application

SQL Query and Table Application SQL Query and Table Application Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 24-25 Nis. 2013 Sorgulama İşlemleri SQL de sorgulama işlemleri SELECT deyimi yardımıyla

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Birden Fazla Tablodan Sorgulama 2- Tablo Birleştirme işlemleri (JOIN) a. INNER JOIN b. OUTER JOIN i. LEFT OUTER JOIN ii. RIGHT OUTER JOIN iii. FULL OUTER JOIN 3- Tablo Ekleme

Detaylı

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 1) Aşağıdaki SQL Server sürümlerinden hangisi ana sürümlerden bir tanesidir? a) Parallel Data Warehouse b) Express c) Standart d) Developer

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Sorgulama Yaparken Gruplama (GROUP BY) 2- Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING) 3- Sorgulama Yaparken Sıralama (ORDER BY) 4- Sorgulamalarda İşlem Yapma 5- Güncellemelerde İşlem

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB İÇİNDEKİLER

KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB İÇİNDEKİLER KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB Tarih: 29/01/2013 Versiyon Tarih Açıklama 1.0 29-01-13 İlk yazımı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 1-2 2. SSLVPN BAĞLANTI ADIMLARI... 2-2 2.1 Linux

Detaylı

CHAPTER 9. DHCP Server

CHAPTER 9. DHCP Server 1 CHAPTER 9 DHCP Server 2 9.1 DHCP nedir? Bildiğiniz gibi bir ağda bulunan bilgisayarın birbirleri ile iletişim işinde bulunabilmeleri ve yine bu ağdaki internet bağlantısından faydalanabilmeleri için

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

LDAP VE WORDPRESS İLE

LDAP VE WORDPRESS İLE LDAP VE WORDPRESS İLE KURUMSAL PERSONEL KİŞİSEL WEB ALANI Murat ÖZALP (Bilecik Üniversitesi, BİDB) Ulaknet Çalıştay ve Eğitimi 2011 (KTÜ) NEDİR BU ÇALIŞMA? Kısaca; bildiğimiz kişisel web sunucusudur. Kurumsal

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

Bunyamin Demir, , webguvenligi.org, 20/01/2011 ORACLE VERĠTABANI TRAFĠĞĠNĠN GÜVENLĠĞĠ

Bunyamin Demir, <bunyamindemir at gmail dot com>, webguvenligi.org, 20/01/2011 ORACLE VERĠTABANI TRAFĠĞĠNĠN GÜVENLĠĞĠ Bunyamin Demir, , webguvenligi.org, 20/01/2011 ORACLE VERĠTABANI TRAFĠĞĠNĠN GÜVENLĠĞĠ Oracle veritabanında, veritabanına yetkili erişim olmadan verinin elde edilebilmesi

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör.

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Ders Tanıtım Sunumu Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU PHP Nedir? Platformdan bağımsız (işletim Sistemi) dinamik web sayfaları

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

E-Prints: Açık Erişimli Arşiv Oluşturma Yazılımı; Kurulumu-Kullanımı-Özellikleri

E-Prints: Açık Erişimli Arşiv Oluşturma Yazılımı; Kurulumu-Kullanımı-Özellikleri E-Prints: Açık Erişimli Arşiv Oluşturma Yazılımı; Kurulumu-Kullanımı-Özellikleri İsmail İŞLEYEN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi isleyen@comu.edu.tr http://members.comu.edu.tr/isleyen www.themegallery.com

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI YÖNETİMSEL FONKSİYONLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

FTP Programı File Zilla nın Kurulumu & Çalıştırılması

FTP Programı File Zilla nın Kurulumu & Çalıştırılması FTP Programı File Zilla nın Kurulumu & Çalıştırılması FileZilla Portable programının web den indirilmesi : Google veya benzeri bir arama motoru kullanarak FileZilla FTP programının portatif sürümünü internetten

Detaylı

Linux altında komut satırında...

Linux altında komut satırında... -Kabuk (Shell) Unix ve benzeri işletim sistemlerinde kullanıcının komut yazmasını sağlayan, bu komutları yorumlayarak gerekli işlemleri yapan programlara kabuk (shell) adı verilir. Linux da bir kullanıcı

Detaylı

Temel Linux Sunucusu Kurulumu

Temel Linux Sunucusu Kurulumu Temel Linux Sunucusu Kurulumu Kerem ERZURUMLU kerem@linux.org.tr http://www.penguen.net Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Sunumun Amacı Katılımcılarımıza sunucu kurulumu ile ilgili

Detaylı

Checkpoint SSL-VPN Kurulum Prosedürü. Checkpoint Endpoint VPN Client

Checkpoint SSL-VPN Kurulum Prosedürü. Checkpoint Endpoint VPN Client Checkpoint SSL-VPN Kurulum Prosedürü Checkpoint Endpoint VPN Client SSL-VPN Kurulum Dökümanı 2 İçerik 1 Giriş... 3 1.1 Dökümanın amacı... 3 1.2 Platform Destek... 3 2 Kurulum aşamasında yapılması gerekenler...

Detaylı

İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi TRscaler Technology Solutions

İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi TRscaler Technology Solutions İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi 05.12.2013 TRscaler Technology Solutions SİSTEM MİMARİSİ: Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi Teknik Şartnamesinde

Detaylı

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL)

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) OGRENCI Tablosu 1234 Zeynep Makina K 23.06.1984 1. Cad 3.4 CREATE TABLE VERİ TANIMLAMA DİLİ (VTD) Veritabanında yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. Yukarıda tanımlanan

Detaylı

Network üzerinde MATLAB kurulması

Network üzerinde MATLAB kurulması Network üzerinde MATLAB kurulması MATLAB&Simulink www.figes.com.tr Bir network üzerinde MATLAB ın kurulmasına başlanmadan önce bir network lisansı açılması ve bunun için de kurulum yapılacak sunucunun

Detaylı

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır.

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır. Alt Sorgular SQL Serverda sorgu içinde sorgu da oluşturulabilir. Sorgu içinde sorgu, içteki sorgunun dışta olan sorguya değer üretmesidir. Bu, bir değer veya birden fazla değer olabilir. IN ve NOT IN Tablodaki

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO Windows Ürünleri için Online Mutabakat LOGO Java Ürünleri için Online Mutabakat Microsoft Excel veri kaynağı için Online Mutabakat Microsoft SQL Server

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili)

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili) SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

Php Programlama Dili MySQL Uygulamaları

Php Programlama Dili MySQL Uygulamaları Php Programlama Dili İle MySQL Uygulamaları S.Çağlar Onur caglar.onur@tubitak.gov.tr İşlenecek Konular? Php Nedir? MySQL Nedir? Kullanılan Yazılımlar MySQL e Bağlanmak MySQL ile İlgili Bilgi Almak Veritabanlar

Detaylı

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu IPACK LADDER Arayüz Dökümantasyonu I. Giriş Bu dökümantasyon IPack Ladder yazılımının arayüz kullanımını, kullanılan model ile ilişkilerini ve işlevsel açıklamaları kapsamak üzere hazırlanmıştır. II. Dökümantasyon

Detaylı

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir.

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir. SQL PROGRAMLAMA BATCH Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı deyimidir. SELECT. UPDATE...... DELETE.. BATCH BATCH Özellikleri 1- Bir batch içinde bir deyimde yazım hatası olduğunda

Detaylı

DML işlemleri. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. 12 15 May. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

DML işlemleri. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. 12 15 May. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU DML işlemleri Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı 12 15 May. 2015 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU DML-Data Manipulation Lanquage : Buna Türkçe olarak veri işleme dili diyebiliriz. DML komutları

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU UDİSA Bilgisayar Limited Şirketi tarafından yazımı tamamlanan ve sizler için özel olarak geliştirilen bilgisayar programımızın,

Detaylı

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir.

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir. SQL SELECT CÜMLELERİ Oracle birçok kullanışlı ve güçlü özellikleri olan bir veritabanıdır. Bu özelliklerinin birçoğu SQL ile ilgilidir. VTYS lerinin çoğunluğunda veriler ile çalışmak için SQL kullanılmaktadır.

Detaylı

Veritabanlarına ve SQL'e Giriş. Devrim GÜNDÜZ. Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com. devrim@gunduz.org

Veritabanlarına ve SQL'e Giriş. Devrim GÜNDÜZ. Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com. devrim@gunduz.org Veritabanlarına ve SQL'e Giriş Devrim GÜNDÜZ Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com devrim@gunduz.org http://seminer.linux.org.tr http://www.gunduz.org Giriş Bu seminerde, aşağıdaki konular anlatılacaktır:

Detaylı

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları :

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları : Programın Amacı : Bu Program As/400 Sistemindeki herhangi bir veya birden fazla file ı kullanarak istenilen şekilde sorgulama yaparak elde edilen bilgileri Excel Formatında Pc deki istenilen bir yere kaydetmek.

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JDBC (Java Database Connectivity) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 JDBC JDBC ilişkisel veritabanlarına erişim için Java dilinde kullanılan standart bir kütüphanedir. Bu kütüphanedeki

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı