CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND"

Transkript

1 CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND Mart 2013 Murat TOPLU Grup Sorumlusu Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

2 İÇERİK - CITES NEDĠR? - CITES IN TÜRKĠYE DEKĠ KURUMSAL YAPISI TARAFLAR KONFERANSI

3 CITES NEDĠR?

4 CITES NEDĠR CITES NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME SözleĢme, -Uluslararası ticareti yapılan bazı yabani hayvan ve bitki türlerinin aģırı kullanıma karģı korunması için uluslararası bir iģbirliğidir - Ek listelerindeki den fazla bitki ve hayvan türünün uluslararası ticaretini düzenler.

5 CITES NEDĠR CITES SözleĢmesi, 3 Mart 1973 de imzalanmıģ ve 1 Temmuz 1975 de yürürlüğe girmiģtir. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için CITES SözleĢmesi, 6 büyük coğrafi bölgede (Afrika, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika- Karayipler ve Okyanusya) 179 taraf ülkeyi kapsayan küresel bir sözleģmedir.

6 CITES IN YAPISI CITES Sözleşmesi nde 3 Ek Liste Bulunmaktadır EK-1 Listesi nesilleri tükenme tehdidi ile karģı karģıya bulunan bu nedenle örneklerinin ticaretinin özellikle sıkı bir mevzuata tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi zorunlu olan türleri içerir. (Bilimsel) Mersin balığı Akdeniz foku

7 CITES IN YAPISI EK-2 Listesi nesilleri mutlak olarak tükenme tehdidiyle karģı karģıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaģmayan kullanımlarını önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara bağlanan türleri içerir. Tıbbi Sülük Yılan Balığı

8 CITES IN YAPISI EK-3 Listesi ise herhangi bir taraf ülkenin kendi yetki alanı içinde düzenlemeye tabi tuttuğu ve aģırı kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla ticaretinin denetim altına alınmasında diğer taraflar ile iģbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar. Mercanlar Mors

9 CITES IN YAPISI

10 CITES IN YAPISI CITES IN YAPISI Taraflar Konferansı: 3 yılda bir toplanır. Ek listelerdeki değiģiklikler görüģülür. (Tayland toplantısı 2013) Daimi Komite: Ġdari konularla ilgilenir. Taraflar konferansları arasındaki dönemlerde toplanırlar. Teknik Komite: Yılda bir kez toplanır. Hayvanlarla ilgili Komite Bitkilerle ilgili Komite

11 CITES IN YAPISI TARAF ÜLKELERİN GÖREVLERİ Her taraf ülke uluslararası ticaret için gerekli izin ve belgeleri düzenlemeye yetkili bir veya daha fazla Yönetim Mercii, sözleģme kapsamında belirtilen bilimsel tavsiyeleri yapmakla görevli bir veya daha fazla Bilimsel Mercii belirlemek durumundadır.

12 CITES IN TÜRKĠYE DEKĠ KURUMSAL YAPISI

13 TÜRKĠYE DEKĠ KURUMSAL YAPI ULUSAL MEVZUATIMIZ Ülkemizde sözleģme 22 Aralık 1996 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik (27/12/2001 tarih ve sayılı R.G.) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06/08/2004 tarih ve sayılı R.G.)

14 TÜRKĠYE DEKĠ KURUMSAL YAPI 1.Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Sekretarya) Orman Genel Müdürlüğü 2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü Bilimsel Merci TÜBĠTAK ÜLKEMİZDEKİ YÖNETİM OTORİTELERİ

15 CITES belgesi, listelerinde yer alan yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı, ölü veya bunlardan elde edilmiģ kolaylıkla tanınabilir parça ve türevlerinin ithalatı ve ihracatı için düzenlenen izin belgesidir. CITES NEDĠR

16 CITES 16. TARAFLAR KONFERANSI

17 16. TARAFLAR KONFERANSI Türkiye heyetinin baģkanlığını Büyükelçi Osman Bülent TULUN yapmıģtır. HEYET Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nden ġube Müdürü V. Gökhan SEYHAN ve Dr. Serap YILMAZ, Orman Genel Müdürlüğü nden ġube Müdürü Yunus SEVEN Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü nden Dr. Ece GÖKOK ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü nden Grup Sor. Murat TOPLU Gümrük MüsteĢarlığı ndan Uzman Ġbrahim ATASOY

18 Toplantının gündem maddeleri; Yönetim Konuları, Stratejik Konular, SözleĢmenin Uygulanması ve Tercümesi, Mutabık Kalınan ve Yaptırım Gerektiren Konular, Ticaretin Kontrolü ve Markalama Muafiyet ve Özel Ticaret ġartları, Türlerin Ticareti ve Koruma, Eklerin DeğiĢikliği baģlıkları altında toplanmıģtır. 16. TARAFLAR KONFERANSI

19 16. TARAFLAR KONFERANSI Gündem maddeleri, konu baģlıklarına göre iki ayrı komitede görüģülmüģtür. Komite I de türler ve ek değiģiklikleri ile ilgili konular tartıģılmıģtır. Komite II de ise, genel olarak yönetim konuları görüģülmüģtür. Toplantının son iki gününde ise, yapılan genel oturum ile Komite I ve II de görüģülüp tartıģılan konular karara bağlanmıģtır.

20 16. TARAFLAR KONFERANSI Konferans öncesi AB, ABD, Japonya gibi ülkelerin ayrıca FAO ve GFCM gibi organizasyonların bazı köpek balığı türleri ve bazı vatoz türleri (Manta) ile ilgili Türkiye nin desteğini almak için giriģimlerde bulunulmuģtur. Ülke politikasının belirlenmesi yönünde Yönetim otoritesi olarak Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ile beraber DıĢiĢleri Bakanlığı temsilcisi ile toplantılar yapıldı. Taraflar konferansında oylama metodunun gizli oylama olması yönünde oy kullanılması kararı alındı.

21 16. TARAFLAR KONFERANSI EK DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 16. Taraflar Konferansı görüģülen Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konular: Büyük Beyaz Köpek balığı ÇekiĢ BaĢlı Köpek balığı Kum Köpek balığı Dik Burun Köpek balığı Vatoz (Manta) balığı

22 16. TARAFLAR KONFERANSI Alınması Önerilen Türler Ülkemizdeki Dağılımı Sphyrna lewini Kesin Bir Yerellik Yok AB ve ABD nin Önerileri FAO / GFCM Japonya nın Önerisi Ek II alınması Ek II alınması Ek Listelere Alınmasını İstemiyor Konferans Sonucu Ek II ye alınması kabul edildi. Scalloped hammerhead shark Sphyrna mokarron Kesin Bir Yerellik Yok Ek II alınması Ek II alınması Ek Listelere Alınmasını İstemiyor Ek II ye alınması kabul edildi. Sphyrna zygaena Kesin Bir Yerellik Yok Ek II alınması Ek II alınması Ek Listelere Alınmasını İstemiyor Ek II ye alınması kabul edildi. Porbeagle shark Lamna nasus (Dik Burun) Ülkemiz Sularında Yer Almaktadır Ek II alınması Ek II alınması Ek Listelere Alınmasını İstemiyor Ek II ye alınması kabul edildi Sandbar Shark Carcharhinus Plumbeus (Kum Köpek Balığı) Ülkemiz Sularında Yer Almaktadır Ek II alınması Ek II alınması Ek II ye alınması kabul edildi Oceanic whitetip shark Carchrhinus longimanus Ülkemiz Karasularında Bulunmamaktadır Ek II alınması Ek II alınması Ek Listelere Alınmasını İstemiyor Manta ray Manta Ek II alınması Ek II alınması Ek Listelere Alınmasını İstemiyor The Black-breasted leaf turtle Geoemyda spengleri Ek II alınması Ek II alınması Ek Listelere Alınmasını İstiyor Ek II ye alınması kabul edildi Ek II ye alınması kabul edildi Ek II ye alınması kabul edildi

23 SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME

24 16. TARAFLAR KONFERANSI Bu gibi toplantılar; ülkelerin ilgili konuda yaptıkları çalıģmaları anlattığı ve eģzamanlı takip ile gelecekte yapılması planlanan faaliyetler için yol gösterici olmakta ve ayrıca ülkelerin yüksek düzeyde temsil edildiği toplantılardır. Bilimsel gözükmesine rağmen ülkeler arası politikaların öne çıktığı bir toplantıdır. Konferansın sonuçları sadece CITES ı değil ülkeler arası diğer ticari iliģkileri (örneğin ICCAT) etkilemektedir. Ülke görüģünün toplantılarda iyi yansıtılması ve yeterli düzeyde temsil edilmesi için diğer ülkelerde olduğu gibi konu bazlı heyetlerle konferansa katılım sağlanmalıdır.

25

YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU

YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU Kurumumuza sunulan proje önerileri, YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU Temmuz - 2013 Kamu/özel kurum ve kuruluşlarından kamuya açık olmayan bilgi, belge vb. verilerin toplanmasını, Bu kurum/kuruluşlarda

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

EK IV İÇİN ONUNCU TARAFLAR TOPLANTISI ( COP 10 ) HAZIRLIK BÖLGESEL TOPLANTISI

EK IV İÇİN ONUNCU TARAFLAR TOPLANTISI ( COP 10 ) HAZIRLIK BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK IV İÇİN ONUNCU TARAFLAR TOPLANTISI ( COP 10 ) HAZIRLIK BÖLGESEL TOPLANTISI 12-14 EYLÜL 2011 BONN/ALMANYA TOPLANTI RAPORU

Detaylı

ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ)

ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) Akit Taraflar; İnsan ve çevresinin karşılıklı bağımlılıklarını tanıyarak; Sulak alanların

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2014 tarihi

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

Yaşamın Her Yerinde...

Yaşamın Her Yerinde... Yaşamın Her Yerinde... ÇİMSA FAALİYET RAPORU 2010 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġ FAALĠYETLER POLĠTĠK VE YASAL DÜZENLEMELER Eylem Eylemin Adı Yapılan ÇalıĢmalar Ġlgili KuruluĢ N. 1 ÇölleĢme ile Mücadelenin

Detaylı

BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 26 HAZİRAN 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ 1 İÇİNDEKİLER I. Biyokaçakçılıkla Mücadelede Yapılması Gerekenler...3 Vatandaşlar 4 Orman ve Su İşleri

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı