13) Şeker oranı %30 olan bir çözeltinin 4 i alınıp, yerine. 14) Bir çubuğun bir ucundan 2 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13) Şeker oranı %30 olan bir çözeltinin 4 i alınıp, yerine. 14) Bir çubuğun bir ucundan 2 9"

Transkript

1 ) Fiyatları aynı olan defterlerden Deniz 6 tane, Mert tane aldıktan sonra Deniz in parasının /4 ü, Mert in parasının 2/ i kalıyor. Defter almadan önce Deniz in parası Mert in parasının kaç katı olur? A)/ B)4/ C)6/ D)7/ E)8/ 2) Baba ile oğlunun yaşları oranı 7/ tür. 9 yıl sonra bu oran /6 olacağına göre, babanın şimdiki yaşı kaçtır? A)28 B) C)42 D)0 E)4 ) %0 u alkol olan 80 gr karışıma 6 gr alkol ekleniyor, daha sonra karışımdan 6 gr su buharlaştırılıyor. Son durumda alkolün suya oranı kaçtır? A)/4 B)/4 C)2/ D)/ E)/6 4) Bir tüccar bir malı etiket fiyatının %40 eksiğine alıp, etiket fiyatının %0 eksiğine satıyor. Tüccarın karı % kaçtır? A)0 B)40 C)0 D)60 E)70 ) A noktasından saatte ortalama 60 km hızla harekete p R O B L E M 9) Bir araç asfalt yolda saatte 80 km hızla, toprak yolda saatte 0 km hızla gidiyor. Araç 7 saatte toplam 470 km yol aldığına göre, asfalt yolda kaç km gitmiştir? A)60 B)00 C)20 D)60 E)80 0) Kızının yaşı babasının yaşının üçte birine eşittir. Kızı babasının bugünkü yaşına geldiğinde, baba ile kızının yaşları toplamı 80 olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır? A)2 B)0 C)6 D)40 E)48 ) Bir sınıfta Türkçe ve Matematik derslerinin en az birin den geçenlerin sayısı 40 dır. Türkçe den geçenlerin sayısı Matematikten geçenlerin sayısının üç katıdır. Her iki dersten4 kişi geçtiğine göre, yalnız Matematikten geçen kaç öğrenci vardır? A)7 B)4 C)7 D)2 E)29 2) Bir usta 4 günde çift ayakkabı, bir çırak ise günde 2 çift ayakkabı yapmaktadır. İkisi birlikte 66 çift ayakkabıyı kaç günde yaparlar? A)0 B) C)40 D)4 E)0 başlayan bir araç 2 saat hareket ettikten sonra hızını oranında arttırarak 2 saat daha gidiyor. Daha sonra hızını 4 oranında arttırarak 2 saat sonra B ye varıyor. Eğer bu araç 40 km/s hızla hareket etmiş olsaydı A ile B arasını kaç saatte alırdı? A)6 B)4 C)2 D)0 E)8 6) Ali bir işi 6 günde, Cem ise aynı işi 24 günde bitirebilmektedir. Ali çalışma hızını 2 katına çıkarır, Cem ise 2 oranında,arttırırsa ikisi birlikte işin tamamını kaç günde bitirirler? A)9 B)8 C) D)0,2 E)2, 7) 00 litre, 40 litre ve 220 litrelik sıvı yağlar karıştırılmadan ve hiç artmamak üzere eşit hacimli şişelere doldurulacak tır. Buna göre, en az kaç şişe gerekir? A)2 B)2 C)24 D)2 E)28 8) Boyutlar 8 cm ve 0 cm olan dikdörtgen şeklindeki levhaların kaç tanesi birleştirilirse en küçük boyutlu bir kare levha yapılabilir? A)8 B)2 C) D)6 E)8 T A R A M A S I ) Şeker oranı %0 olan bir çözeltinin 4 i alınıp, yerine alınan miktar kadar şeker ve çözeltinin tamamı kadar su ilave edilirse karışımın şeker oranı % kaç olur? A)86 B)76 C)4 D)8 E) 4) Bir çubuğun bir ucundan 2 9 u kesiliyor. Sonra diğer ucundan kalanın 2 i kesiliyor. Kesilen parçaların uzunlukları farkı 4 cm dır. Buna göre çubuk kesilmeden önce tamamı kaç cm dır? A)27 B)4 C)4 D)6 E)72 ) İndirimli fiyatı 400 lira olan bir gömlek indirimli satış fiyatından ilk indirim yüzdesi kadar daha indirim yapılarak 20 liraya satılıyor. Gömleğin indirimsiz fiyatı kaç liradır? A)400 B)420 C)40 D)00 E)600 6) Eni 60 m ve boyu 72 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçe kenar uzunluğu a m olan eşit büyüklükteki karelere bölünecektir. a bir pozitif tam sayı olduğuna göre, alabileceği kaç farklı değer vardır? A)4 B) C)6 D)7 E)8

2 7) Bir su deposunun 4 i su ile doluyken depoya 90 litre su pompalanınca, depo hacminin deponun hacmi kaç litredir? 0 A)240 B)270 C)00 D)60 E)420 u kadar su taşmıştır. Bu 8) Bir bilgisayar maliyet fiyatının 600 lira eksiğine satılırsa % zarar ediliyor. Maliyet fiyatı üzerinden % kar edebilmek için, bu bilgisayar kaç liraya satılmalıdır? A)9000 B)9600 C)000 D)2000 E)800 24) 4 yaşındaki bir annenin çocuğu vardır. Çocukların yaşları birbirinden farklı olup birer tamsayıdır. 6 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamının sı olacağına göre, 6 en büyük çocuk bugün en az kaç yaşında olur? A)9 B)0 C) D)2 E) 2) Hızları saatte 80 km ve 60 km olan iki araç A noktasından B noktasına gideceklerdir. Yavaş olan araç diğer araçtan 2 saat önce yola çıkıp, B ye diğer araçtan saat sonra vardığına göre, A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç km dır? A)000 B)00 C)200 D)00 E)400 9) Kütlece % tuz olan x gram homojen un-tuz karışımına 0 gram un karıştırılınca karışımın tuz oranı %2 oluyor. Buna göre x kaçtır? A)0 B)20 C)40 D)0 E)00 20) Yaşları birer doğal sayı olan bir sınıftaki erkek öğrencilerin yaş ortalaması 2,2 ; kız öğrencilerin yaş ortalaması, ve sınıfın yaş ortalaması,8 dır. Bu sınıftaki öğrenci sayısı en az kaçtır? A)7 B)2 C) D)60 E)70 2) Ocak 200 te bir romanı okumaya başlayan Çağdaş, bu kitaptan her gün x sayfa okumaktadır. Ocak 200 gününün sonuna gelindiğinde romanın 20 sayfası, Ocak 200 ün sonuna gelindiğinde romanın si okunmuştur. Çağdaş, bu 22 kitabı 200 yılının Ocak ayının kaçıncı gününün sonunda bitirir? A)4 B)22 C)9 D)2 E)29 22) işçi günde 6 saat çalışarak 0 m 2 halıyı günde dokuyabiliyor. Buna göre, aynı nitelikteki işçi günde 9 saat çalışarak 0 m 2 halıyı kaç günde dokur? 26) Bir işi Aslı 6 günde, Raşit ise 0 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte kaç gün çalışırlarsa işin A) B)2 C) D)4 E)6 i yapılmamış olur? 27) x sayısının %2 eksiği, y sayısının %7 fazlasına eşittir. Buna göre x, y den y nin yüzde kaçı kadar fazladır? A)42 B)46 C) D)6 E)8 28) Aynı uzunluktaki iki mumdan biri 4 saatte, diğeri 6 saatte yanmaktadır. İki mum aynı anda yakıldıktan, saat sonra boyları oranı kaç olur? A ) B) C) D) E) ) Kilosu 20 YTL den alınan yaş incir kurutulduktan sonra kilosu 0 YTL den satılarak %26 kar elde ediliyor. Buna göre, 7 kg yaş incirden kaç kg kuru incir elde edilir? A)4 B)60 C)6 D)64 E)68 A)0 B)9 C)8 D)7 E)6 0) Onur un parasının 4 ü, Umut un parasının 2 üne eşittir. 2) Bir sinemanın bilet kuyruğunda, Onur un önündeki kişilerin sayısı, arkadakilerin yarısı kadardır. Sıra kişi Onur un parasının 8 katı, Umut un parasının kaç katıdır? A)6 B) C)4 D) E)2 ilerlediğinde arkasındakiler önündekilerin 7 katı oluyor. Buna göre, Onur başlangıçta kaçıncı sıradadır? A)2 B)22 C)2 D)24 E)2 ) Özdeş musluk boş bir havuzu 6 saatte doldurmaktadır. Musluklardan her biri akış hızını %2 azaltırsa bu musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur? A)6 B)7 C)8 D)9 E)0

3 2) İçinde bir miktar su bulunana bir depodan a litre su alınırsa deponun i boş kalıyor. Eğer depoya b litre su 9) Tuz oranı %0 ve %40 olan karışımlardan sırasıyla x ve y gram karıştırılarak tuz oranı %6 olan yeni bir karışım elde ediliyor. Buna göre x/y oranı kaçtır? eklenirse deponun hacminin 6 sı kadar su taşıyor. İlk A)/4 B)2/ C)/ D)/4 E)/6 durumda depoda kaç litre su vardır? 2a + a 2b-a a+2b A) B) C) a-b a+b D) E) ) Ağırlıkça %48 i şeker olan homojen şeker-tuz karışımına karışımın i kadar tuz ekleniyor. Yeni karışımın ağırlıkça şeker yüzdesi kaçtır? A) 46 B)44 C)42 D)40 E)8 ) Bir merdivenin basamaklarının yarısını er er, diğer yarısını 2 şer 2 şer çıkan bir kişi inerken merdiven basamaklarını er er iniyor. Bu kişi toplam 78 adım attığına göre, merdiven kaç basamaklıdır? A)6 B)48 C)60 D)72 E)90 4) Berke sepetteki armutları arkadaşlarıyla eşit olarak paylaşırsa her birine 7 şer armut düşmektedir. Arkadaşlarına 8 armut verirse kendisine 2 armut kalıyor. Berke nin arkadaş sayısı kaçtır? A) B)4 C) D)6 E)7 ) Aynı güçteki iki işçiden biri diğerinden saat önce işe başlayıp saat sonra işi bırakınca bir işin tamamı 2 saatte bitiriliyor. Buna göre, bu iki işçi birlikte çalışarak aynı işi kaç saatte yaparlar? A)7 B)8 C)9 D)0 E) 6) Özdeş 4 musluk 2 şer saat arayla açıldığında boş bir havuzu 9 saatte dolduruyorlar. Bu musluklar er saat arayla açıldığında 7 saatte havuzun kaçta kaçı dolar? 7 2 A ) B) C) D) E) ) Kırşehir den 60 km/sa, Kayseri den 40 km/sa hızla aynı anda karşılıklı hareket eden iki araç Kırşehir den itibaren yolun 4 ine 20 km kala karşılaşıyor. Kayseri den hareket eden araç bu yolu kaç saatte gider? A) B)2 C)2, D) E), 8) Hareket süresi saat olarak her defasında tamsayı olan bir hareketli her moladan sonra hızını 20 km/saat artırıyor. 4. molayı verdiğinde 00 km yol aldığına göre, ilk moladan sonraki hızı en fazla kaç km/saat olur? 4) Bir bankaya 8 aylığına yatırılan paranın kendisinin 2 ü kadar faiz geliri getirmesi için uygulanacak yıllık faiz oranı % kaçtır? A)60 B)7 C)80 D)9 E)00 42) Dolmuş ücretleri öğrenci için 0 YKR, diğerleri için 0 YKR şeklindedir. Dolmuşta toplam 6,80 YTL toplandığına göre, öğrenci olmayanların sayısı en az a, en çok b ise a+b kaçtır? A)2 B) C)4 D) E)6 4) 6 kişilik bir sınıfta öğrenciler öğretmenlerine hediye alacaktır. 4 öğrencinin parası olmadığından dolayı diğer öğrencilerin her biri 0 YKR fazla ödemek zorunda kalıyor. Hediyenin fiyatı kaç YTL dir? A)24 B)22 C)20 D)28 E)0 44) Bir miktar saf suya 60 kg şeker ekleyince şeker oranı %40 oluyor. Bu karışıma kaç kg daha şeker eklemeliyiz ki karışımın su oranı %40 olsun? A)0 B)40 C)0 D)60 E)7 4) Aynı anda yarışan başlayan iki koşucudan hızlı olanı yarışın, bitmesine 200 metre kala yavaş olan koşucunun 6 metre önündedir. Hızlı olan koşucu yarışı diğer koşucunun 60 metre önünde bitirdiğine göre, koşulan mesafe kaç metredir? A)600 B)400 C)0 D)00 E)40 46) Bir fabrikada aynı tür mal bir günde üç ayrı makineden a, b, c miktarda üretilmektedir. a %2 arttırılır, b %42 eksiltilir ve c aynı kalırsa, bir günlük toplam üretim değişmemektedir. Buna göre, a ile b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? A)2a=9b B)a=b C)2b=7a D)2a=b E)2a=7b A)0 B) C)60 D)6 E)70

4 47) İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilenlerin bulunduğu bir kafilede İngilizce bilenlerin hepsi Almanca da bilmektedir. Almanca bilenlerin sayısı İngilizce bilmeyenlerin sayısının a katı olduğuna göre, İngilizce bilenlerin sayısı sadece Almanca bilenlerin sayısının kaç katıdır? A) B)a 2 C) a D)a E) 48) İki doktordan birisi 6, diğeri 4 günde bir nöbet tutuyor. İlk nöbetlerini birlikte Salı günü tuttuklarına göre, birlikte 0. nöbetlerini hangi gün tutarlar? A) Salı B) Çarşamba C) Cuma D) Pazartesi E) Pazar 49) Bir sütçü satın aldığı saf süte oranında saf su katarak 6 satıyor. Buna göre, maliyet hangi oranda azalmıştır? a 2 4) Bir kurbağa, ilk zıplamada belirli bir miktar yer değiştiriyor. Sonraki her zıplamada bir öncekinin yarısı kadar yer değiştirmektedir. Bu kurbağa 4 zıplamada 7 cm yer değiştirdiğine göre, son zıplamada kaç cm yer değiştirmiştir? A) B) C)6 D)7 E)8 ) Bir doktor yılın çeken aylarında., 20., 2. ve 0. günlerinde, diğer ayların ise, 8., 8. ve 2. günlerinde nöbet tutmaktadır. Bir yılda bulunan 2 aydan 7 si gün çektiğine göre, bu doktor bir yıl boyunca toplam kaç gün nöbet tutar? A)0 B)6 C)9 D)4 E)4 6) Bir iş yerinde çalışan, usta, kalfa ve çırakların sayıları birbirinden farklıdır; ve her bir gruptan en az birer kişi çalışmaktadır. Bu iş yerindeki usta sayısı ile kalfa sayısının toplamı, çırak sayısının 4 katı olduğuna göre, iş yerinde en az kaç kişi çalışmaktadır? A)4 B) C)6 D)8 E)0 A) 7 B) 6 C) D) 4 E) 2 0) Burak, oyuncaklarını, 4 ve ile hem doğru orantılı hem de ters orantılı olarak gruplandırabilmektedir. Buna göre, Burak ın oyuncaklarının sayısı en az kaçtır? A)8 B)248 C)6 D)64 E)72 ) Bir musluk boş bir havuzu 7 saatte dolduruyor. Bu musluktan, birim zamanda akan su miktarı her bir saatin sonunda 2 katına çıkarılırsa havuzun tamamı kaç saatte dolar? A)2 B) 2 C) D) 7 2 E)4 2) Etiket fiyatı maliyet fiyatı üzerinden %0 karla belirlenen bir malın etiket fiyatından 40 YKR indirim yapılıyor. Bu malın indirimli satışından maliyet fiyatı üzerinden %0 zarar edildiğine göre, maliyet fiyatı kaç YTL dir? A) B)4 C) D)2 E) ) Günlük ücretle çalıştırılan, usta ve kalfaların bulunduğu bir iş yerinde; yalnız kalfalara verildiğinde 0 gün, yalnız ustalara verildiğinde de 20 gün yetecek kadar para vardır. Bu para, hem ustalara hem de kalfalara dağıtılırsa kaç gün yeter? A)0 B) C)2 D)4 E)8 7) Bir okulda çalışan toplam öğretmen sayısı 40 tan fazladır. Bu okuldaki 2 bekar bayan öğretmen aynı okulda çalışan 2 bekar erkek öğretmenle evlendiğinde okulda çalışan evli ve bekar öğretmenlerin sayısı birbirine eşit olduğuna göre, okulda ilk durumda en az kaç evli öğretmen çalışmaktaydı? A)6 B)7 C)8 D)9 E)20 8) Bir gün boyunca; üçü gece, dördü de gündüz yapılan yedi sıcaklık ölçümünün ortalaması 40 0 C dir. Gece ölçümlerinin ortalaması 6 0 C olduğuna göre, gündüz ölçümlerinin ortalaması kaç 0 C dir? A)4 B) C)6 D)8 E)60 9) Etiket fiyatı 60 YTL olan bir takım elbiseyi, etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle satan bir mağaza sahibi bu satıştan maliyet fiyatı üzerinden %20 kar etmiştir. Bu takım elbise, maliyet fiyatına göre %2 karla satılsaydı, satış fiyatı kaç YTL olurdu? A)20 B) C)0 D)0 E)00 60) A ve B kentleri arasındaki uzaklık 0 km dir. A dan aynı anda hareket ederek B ye giden iki araçtan birinin hızı diğerininkinden 20 km/saat daha fazladır. Birinci araç B ye vardığında ikinci aracın 60 km daha yolu kaldığına göre, hızlı giden aracın hızı kaç km/saat tir? A)60 B)6 C)70 D)7 D)8 Gürçağ ELİBOL Mat Öğrt.

5 PROBLEM TARAMA ) Bir işi Fatih 20 liraya, Alper 80 liraya yapıyor. Fatih işin ünü yaptıktan sonra Alper yardıma geliyor. İşin 4 tamamı 47 liraya yapıldığına göre, Alper kaç lira kazanmıştır? A)8 B)76 C)72 D)60 E)4 2) %6 indirimle alınan bir eşya bir gün sonra alınmak istendiğinde % zamlandığı görülüyor. Buna göre alıcının kazancı % kaçtır? 7) Bir sayaç açıldıktan sonra üzerinde yazılı olan sayı, ilk 00 dakika boyunca her 2 dakikada artmakta, sonraki 0 dakika boyunca her dakikada bir artmaktadır. Bu sayaç açıldıktan 200 dakika sonra 2 sayısını gösterdiğine göre, açılmadan önce kaçı göstermektedir? A) 9 B) 200 C) 2 D) 22 E) 20 8) Bir manav her kilogramının maliyeti aynı olan 6 kg muzun x kg nı % 2 karla, y kg ını da % 0 karla satmıştır. x + y = 6 ve x > y olduğuna göre, manav bu 6 kg muzun satışından yüzde kaç kar etmiş olabilir? A) 6 B) 8 C) 40 D) 42 E) 4 A)20 B)2 C)24 D)2 E)0 ) Arka arkaya yedi sıra koltuğun bulunduğu bir sinema salonunda seyirciler aralarında bir koltuk boş kalacak şekilde bir sıranın başında ve sonunda bir kişi oturmak koşulu ile yerleştiklerinde 2 seyirci ayakta kalıyor. Seyirciler aralarında boşluk bırakmadan oturduklarında ise 40 koltuk boş kalıyor. Buna göre salonda kaç koltuk vardır? A)9 B) 9 C) 02 D) 0 E) 90 4) Bir hastanedeki her bayan doktorun hastanedeki erkek meslektaşlarının sayısı, bayan meslektaşlarının sayısının katından fazla ; her erkek doktorun da hastanedeki bayan meslektaşlarının sayısı, erkek meslektaşlarının sayısından eksiktir. Buna göre, hastanede toplam kaç doktor vardır? 9) A B C D E A B C 0 D E Bir yol üzerinde sıra ile bulunan; A, B, C, D, E yerleşim merkezleri arasındaki uzaklıkların kilometre olarak değerlerinin bazıları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, C ile D yerleşim merkezleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir? A) 40 B) 0 C) 60 D) 70 E) 80 A)26 B) 28 C) 26 D) 0 E) 24 ) km A B C D 40 E F 220 Yukarıdaki tabloda aynı yol üzerinde sırasıyla yer alan A,B,C,D,E,F şehirleri arasındaki uzaklıklar km olarak belirtilmiştir. Art arda gelen herhangi iki şehir arasındaki mesafe en az km olduğuna göre, B ile C şehirleri arasındaki uzaklık en çok kaç km olabilir? 0) kişi 7,2 YTL ye yemek yiyorlar. Birinci kişi diğer dördünün ödediği paranın yarısını, ikinci kişi diğer dördünün ödediğinin üçte birini, üçüncü kişi diğer dördünün ödediğinin dörtte birini, dördüncü kişi diğer dördünün ödediğinin beşte birini ödüyor. Buna göre, beşinci kişinin ödediği para kaç YTL dir? A) 0,6 B) 0,66 C) 0,72 D) 0,86 E),08 A)9 B) 26 C) 0 D) 22 E) 2 6) Tuz oranı % 6 olan 00 gram ağırlığındaki ayranın 80 gramı dökülüyor. Kalan ayrana 4 ölçek yoğurt ilave ediliyor. Son durumda ayranın tuz oranı % 4 olduğuna göre, bir ölçek yoğurt kaç gramdır? A)40 B)60 C)80 D)20 E)60 ) Üç kişinin yarıştığı km lik bir koşuda I. olan koşucu ile III. olan koşucunun hızlarının oranı tür. I. olan koşucu yarışı bitirdiğinde II. ve III. olan koşucular arsında 600 metre olduğuna göre, II. olan koşucu yarışı bitirdiğinde III. olan koşucuya kaç metre fark atar? A) 600 B) 60 C) 700 D) 70 E) 900

6 2) Şeker oranı % 60 olan şekerli su karışımının ü alınıp yerine kalan karışımın ü kadar su ekleniyor. Oluşan yeni karışımın şeker yüzdesi kaçtır? A) 0 B) C) 40 D) 4 E) 0 8) Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı sınıf mevcudunun una eşittir. Sınıftan kız, 2 erkek öğrenci ayrılınca bu oran 9 4 oluyor. Başlangıçta erkek öğrenci sayısı kız öğrenci 7 sayısından kaç fazladır? A) B) 4 C) 6 D) 7 E) 8 ) Aynı nitelikteki 6 işçi bir işin ini yaptıktan sonra 2 işçi daha işe katılıyor. Kalan işi 8 işçi birlikte bitiriyor. İşin 9) Bir koşuda atletlere koştukları her dakika için 70 puan verilip, dinlendikleri her dakika için 20 puan kesiliyor. Koşuyu 40 dakikada tamamlayan bir atlet 900 puan aldığına göre, toplam kaç dakika dinlenmiştir? tamamı 8 günde bittiğine göre, 6 işçi işin yapmışlardır? ini kaç günde A) B) 0 C) 2 D) E) 8 A) B) 2 C) D) 4 E) 4) 0 kişi kendilerine 40 gün yetecek yiyecekle bir kampa gidiyorlar. Aynı gün 0 kişi kendilerine 20 gün yetecek yiyecekle kamptan ayrılıyorlar. Buna göre kalan yiyecek kalan kişilere kaç gün yeter? A) 0 B) 2 C) 6 D) 40 E) 4 ) Bir malın satış fiyatı üzerinden % 40 indirim yapılırsa % 4 zarar ediliyor. Buna göre, bu malın satışından % 2 kar edebilmek için satış fiyatı üzerinden yüzde kaç indirim yapılmalıdır? A) 20 B) 2 C) 0 D) E) 6 6) Yıllık enflasyonun % 0 olduğu bir ülkede, yıllık faiz oranı % 80 olan bir bankaya parasını yıllığına yatıran bir kişinin yıl sonunda enflasyona göre alım gücü yüzde kaç artmıştır? A) 40 B) C) 0 D) 2 E) 20 20) Aynı hacimdeki boş iki havuzdan biri 00 dakikada, diğeri 0 dakikada doluyor. Bu havuzlar aynı anda dolmaya başladıktan kaç dakika sonra birinin dolu kısmı, diğerinin boş kısmına eşit olur? A) 0 B) 4 C) 60 D) 7 E) 80 2) Eşit kapasitedeki iki işçiden birincisi gün çalışıp gün dinleniyor.ikincisi 4 gün çalışıp 2 gün dinleniyor.iki işçinin bu şekilde çalışarak günde bitirdiği bir işi, işçilerden biri dinlenmeksizin yalnız başına kaç günde bitirir? A) 0 B) 6 C) 8 D) 7 E) 2 22) Tuz oranı % olan x litre tuzlu su ile tuz oranı % olan y litre tuzlu su karıştırılıyor. x < y olduğuna göre, oluşan yeni karışımın tuz yüzdesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 2 B) 48 C) 47 D) 46 E) 9 2) AB = 240 km, BC = 80 km ve AC = 20 km olan ABC üçgenin A ve B kösesinden iki araç saat yönünün tersinde harekete başlıyorlar. A dan çıkan bir turu 0 saatte, B den çıkan bir turu saatte tamamladığına göre, araçlar ilk defa nerede karsılaşırlar? 7) Gündüzleri 8 saat boyunca çalışıp her saat 0 tane soru çözebilen bir öğrenci eğer akşamları çalışırsa saat boyunca çalışıp her saat 70 soru çözebilmektedir. Öğrenci akşam çalıştıysa ertesi gün hiç çalışmamaktadır. Buna göre, 0 günlük süre içinde bu öğrenci en çok kaç soru çözebilir? A) [AB] arasında B) [BC] arasında C) [AC] arasında D) A da E) B de A) 70 B) 990 C) 220 D) 290 E) 90

7

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 3 sini sonra. ini ödüyor. 7. Bir kişi borcunun önce

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 3 sini sonra. ini ödüyor. 7. Bir kişi borcunun önce DEĞERLENDİRME (SAYI - KESİR) Toplamları 55 olan iki sayıdan, kuçüğünün üç katı ile büyüğünün iki katı eşittir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? Bir grup arkadaş yemeğe gidiyor. Hesap geldiğinde 5 kişinin

Detaylı

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 1) Toplamları 55 olan iki sayıdan, kuçüğünün üç katı ile büyüğünün iki katı eşittir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? ) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 ini ödüyor.

Detaylı

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3 DENEME II 5..03. Bir havuzun tamamını A musluğu saatte doldururken havuzun 3 ünde bulunan bir B musluğu 0 saatte boşaltıyor. Havuz boş iken iki musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? A) 30 B)

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

KARIŞIM PROBLEMLERİ Test -1

KARIŞIM PROBLEMLERİ Test -1 KRIŞIM PROLEMLERİ Test -1 1. Tuz oranı %40 olan 70 gramlık tuzlu su karışımının kaç gramı tuzdur? ) 4 ) 8 C) 0 D) 40 E). Yoğurt oranı % olan bir ayranda, su miktarı yoğurt miktarından 4 lt fazladır. una

Detaylı

.300 15 gram şeker vardır.

.300 15 gram şeker vardır. KARIŞIM PROBLEMLERİ Kural 1. Kütlece şeker oranı % A olan x gramlık karışımdaki A şeker miktarı. x tir.. Bir tuzlu su karışımındaki tuzun oranı % A ise, suyun oranı % ( A ) dır. 3. Karışıma giren madde

Detaylı

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK 1 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

ALES İÇİN MUHAKEME PROBLEMLERİ

ALES İÇİN MUHAKEME PROBLEMLERİ Mantıksal Akıl Yürütme Soruları Çerçevesinde ALES İÇİN MUHAKEME PROBLEMLERİ www. kpss. info. ve. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Aşağıdaki grafik, futbolcunun boy ve kilolarını göstermektedir.

Detaylı

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım.

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. KESİR PROBLEMLERİ Bir sayısının ü : tir. ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. İstenen sayı olsun. Bir sayısının ü : tür. Bir sayısının yarısının fazlası : tür. 9.. 9 9 ( ) () 9 ( 9).( ) bulunur. Bir

Detaylı

8. Bir traktör günde 10 arlık yer sürüyor. Her gün aynı güçte bir traktör daha sürme işlemine katılırsa, 210 arlık bir tarla kaç günde sürülür?

8. Bir traktör günde 10 arlık yer sürüyor. Her gün aynı güçte bir traktör daha sürme işlemine katılırsa, 210 arlık bir tarla kaç günde sürülür? DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ 1. İki fazlasının iki katının 1/3 ü 16 eden sayı kaçtır? A) 12 B) 14 C) 16 D) 22 E) 42 2. Bir uçağın rüzgara karşı hızı 2A, rüzgar yönündeki hızı ise B ise rüzgarın hızı kaçtır?

Detaylı

Cebir Notları. Problomler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Problomler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@yahoo.com.tr Problomler TEST I 1. % 10'u % 4 ünden 15 fazla olan sayı kaçtır? A) 175 B) 00 C) 5 D) 50 E) 75. Hangi sayının yarısının 40 fazlasının si bu sayıdan

Detaylı

Karışım Problemleri. Isınma Hareketleri. a) su oranı = b) şeker oranı = c) 200. un = 2 un = 2k, şeker = 3k. şeker %30 = 300 gr. 500 gr.

Karışım Problemleri. Isınma Hareketleri. a) su oranı = b) şeker oranı = c) 200. un = 2 un = 2k, şeker = 3k. şeker %30 = 300 gr. 500 gr. Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. 15 gr şeker, 0 gr tuz, 5 gr su karıştırılıyor. Şeker oranı II. 70 gr tuz ile 130 gr su karıştırılıyor. Su oranı yüzde a) su oranı = = b) şeker oranı

Detaylı

YÜZDE PROB. Böcek olmayı kabül edenler, ezilince şikayet etmemelidirler. Adı : Soyadı : Zeka, Tecrübe ve Çalıskanlık birlesirse tüm hedeflere ulasılır

YÜZDE PROB. Böcek olmayı kabül edenler, ezilince şikayet etmemelidirler. Adı : Soyadı : Zeka, Tecrübe ve Çalıskanlık birlesirse tüm hedeflere ulasılır Böcek olmayı kabül edenler, ezilince şikayet etmemelidirler... YÜZDE PROB. Adı : Soyadı : Zeka, Tecrübe ve Çalıskanlık birlesirse tüm hedeflere ulasılır Mat. Müh. BAHTİYAR DAĞDELEN 0532-799 92 25 YÜZDE

Detaylı

9. SINIF Test

9. SINIF Test KÜMELER- KAZANIM KAVRAMA TESTİ9. SINIF. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? A) Pembe göz rengine sahip hemşireler B) Matematik testindeki zor sorular C) Dijital saatte görülen bütün sayılar D)

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

TEST. Oran-Orantı. 2. Aşağıdakilerden sayılardan hangisi, diğerleriyle 5. A B. 3. Aşağıda verilen, 6. k orantı sabiti olmak üzere, 2a = 5b eşitliğine

TEST. Oran-Orantı. 2. Aşağıdakilerden sayılardan hangisi, diğerleriyle 5. A B. 3. Aşağıda verilen, 6. k orantı sabiti olmak üzere, 2a = 5b eşitliğine Oran-Orantı 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 6. 9. I II III Bora Utku 8 8 Yukarıdaki üç kutuda bilyeler verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. kutuda bulunan bilyelerin sayısının

Detaylı

İŞÇİ-HAVUZ PROBLEMLERİ. Bu bağıntı, .t 1 biçiminde de ifade edilebilir. Örnek: Çözüm: 1 sini, Selim işin tamamını 24 günde bitirebiliyorsa 1

İŞÇİ-HAVUZ PROBLEMLERİ. Bu bağıntı, .t 1 biçiminde de ifade edilebilir. Örnek: Çözüm: 1 sini, Selim işin tamamını 24 günde bitirebiliyorsa 1 İŞÇİ-HAVUZ PROBLEMLERİ Burada inceleyeceğimiz işçi problemleri, orantı konusunda ele aldığımız soru modellerinden farklıdır. Burada ele alacağımız, birlikte iş yapma problemleri dir. İki işçinin bir işi

Detaylı

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000 998 ÖSS. Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir? 6. ve

Detaylı

ORAN - ORANTI Test -1

ORAN - ORANTI Test -1 ORAN - ORANTI Test -. x y x y x y. x y z 6 x z y 8 6 6. x y x y = 0 x 6. a b a b b a 0 0 0 0 6. a b c a b + c = a b farkı 6 0 6. a b a b = a. a b a + b = 6 b 8. x y z x y + z = x + z toplamı 8 0 6 0 0

Detaylı

DENKLEM KURMA YAŞ YÜZDE PROBLEMLERİ A) 80 B) 96 C) 105 D) 120 E) 150 A) 90 B) 108 C) 126 D) 135 E) 144. 8 inden 20 eksiktir. Bu sayı kaçtır?

DENKLEM KURMA YAŞ YÜZDE PROBLEMLERİ A) 80 B) 96 C) 105 D) 120 E) 150 A) 90 B) 108 C) 126 D) 135 E) 144. 8 inden 20 eksiktir. Bu sayı kaçtır? DENKLEM KURMA YAŞ YÜZDE PROBLEMLERİ TARAMA TESTİ. 0 eksiğinin katı ile 4 katının 0 fazlası eşit olan bir sayının i kaçtır? A) 80 B) 96 C) 0 D) 0 E) 0 4. Hangi sayının unun 6 eksiği, aynı sayının ine eşittir?

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

The MATHEMATICAL ASSOCIATION OF AMERICA American Mathematics Competitions (AMC - 8) AMERİKA MATEMATİK YARIŞMASI - 8

The MATHEMATICAL ASSOCIATION OF AMERICA American Mathematics Competitions (AMC - 8) AMERİKA MATEMATİK YARIŞMASI - 8 2008 The MATHEMATICAL ASSOCIATION OF AMERICA American Mathematics Competitions (AMC - 8) AMERİKA MATEMATİK YARIŞMASI - 8 18.10.2008 1. Suzan a babası bayramda harcaması için 50 lira vermiştir. 12 lirası

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ WWW.OGRETMENFORUMU.COM YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! Sadece MATEMATİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ WWW.OGRETMENFORUMU.COM YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! Sadece MATEMATİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI . 3007 (30 305) (3006 300) işleminin sonucu kaçtır? A) 304 B) 305 C) 306 D) 307 3. 8 kesri tanımsızdır. a b 5a 2b = 8 ise, a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 4. a değeri değiştikçe b değerinin de a ya bağlı

Detaylı

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1 A. SAYI PROBLEMLERİ ÇÖZME STRATEJİSİ Bir soruyu çözmek için verilen zamanın yarısından fazlasını soruyu anlamaya, kalan zamanı da soruyu çözmeye ayırmalısınız. Buna göre, soruları çözerken; 1) Soru, verilenler

Detaylı

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x 00 ÖSS. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 6. a bir tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a- B) a C) a a D) a

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

2000 ÖSS. 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır. Buna göre, K+M toplamı. İşleminin sonucu kaçtır? kaçtır?

2000 ÖSS. 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır. Buna göre, K+M toplamı. İşleminin sonucu kaçtır? kaçtır? 000 ÖSS., 0,, 0, İşleminin sonucu A) B) C) D) E) 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının katıdır. Buna göre, K+M toplamı A) B) C) 5 D) 6 E) 9. : İşleminin sonucu 8. Toplamları 6 olan a ve

Detaylı

ORTAK İŞ - HAVUZ PROBLEMLERİ Test -1

ORTAK İŞ - HAVUZ PROBLEMLERİ Test -1 ORTK İŞ - HVUZ PROLEMLERİ Test -. Semih bir işin ini 4 günde yaparsa tamamını kaç günde. erk bir işin ini 6 saatte yapıyor. erk kaç saat daha çalışırsa işin yarısını yapmış olur? ) 8 ) 9 C) 0 D) E) ) )

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. ifadesinin en sade şekli. aşağıdakilerden hangisidir? x-y x+y. B) x+y x-y. olduğuna göre, a kaçtır? A) -4 B) -2 C) 2 D) 4 E) 6

DGS SAYISAL BÖLÜM. ifadesinin en sade şekli. aşağıdakilerden hangisidir? x-y x+y. B) x+y x-y. olduğuna göre, a kaçtır? A) -4 B) -2 C) 2 D) 4 E) 6 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sayı Problemleri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sayı Problemleri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, süper kitaplarıma, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz. de kanalına bekliyorum. Başarılar dilerim.. Soru-1 17

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

KARIŞIM PROBLEMLERĐ. Karışım Problemleri YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MATEMATĐK ĐM 8 8+ .100 =.

KARIŞIM PROBLEMLERĐ. Karışım Problemleri YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MATEMATĐK ĐM 8 8+ .100 =. YILLAR 02 03 04 0 06 07 08 09 11 ÖSS-YGS - 1 - - - - - - - - KARIŞIM PROBLEMLERĐ ve y maddelerinden oluşan bir da sırasıyla ve y miktar madde varsa bu daki maddesinin yüzdesi Saf madde dir + y Toplam kesrimizi

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1 SYISL ÖLÜM ĐKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. Đlk 4 Matematiksel Đlişkilerden Yararlanma Gücü, Son 4 en ilimlerindeki Temel Kavram ve Đlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğırlık ÖSS puanınızın

Detaylı

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır.

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır. Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 0. kg. Denge durumunda verilen eşit kollu teraziye göre, kütlesinin kaç kg olduğunu veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) + = + B) + = + C) + = +

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ WWW.OGRETMENFORUMU.COM YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! Sadece MATEMATİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

Sayı Problemleri. 16 Basamak 40 Soru. Bu fasikülü,

Sayı Problemleri. 16 Basamak 40 Soru. Bu fasikülü, Sayı Problemleri 16 Basamak 40 Soru Bu fasikülü, www.cagrihocamatematik.com internet adresinden ücretsiz indirebilir, fasiküllerdeki tüm soruların çözüldüğü ders anlatım videolarını izleyebilirsiniz. Bu

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Sayı doğrusunda, 4 ile 3 arasında olan tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 12 B) 0 C) 12 D) 144 2) İkisi pozitif, biri negatif olan üç tane tam sayının çarpımı için aşağıdakilerden

Detaylı

TYT MATEMATİK DENEMESİ

TYT MATEMATİK DENEMESİ TYT MATEMATİK DENEMESİ AN TR EN M AN SE R İS İ 4 Bu denemeler öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz indirerek kullanmaları için ANTRENMAN YAYINCILIK web sitesinde yayınlanmıştır. İçeriğinin ticari amaçla kullanılması

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3 . 2, 0,2 2, + 0, işleminin sonucu 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı KM sayısı ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. una göre, K kaç farklı değer alabilir? 2 ) 4 ) ) 2 ) ) ) 2 ) ) 4 ) 5 ) 6 2.

Detaylı

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP KOLEJİ 4.SINIF OLİMPİYAT SORULARI

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP KOLEJİ 4.SINIF OLİMPİYAT SORULARI 1)Net kütlesi 300 gr olan bir paket fıstığın fiyatı 132 000 tldir.bunagöre,fıstığın bir kilogramı kaç bin tldir? A) 340 B) 380 C) 440 D) 460 8) saatte ortalama 20 sn.geri kalan bir saat,bir haftada kaç

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

( ) 2) işleminin sonucu kaçtır? C) 10 B) 6 A) 15

( ) 2) işleminin sonucu kaçtır? C) 10 B) 6 A) 15 ) Yukarıdaki grafikte Arda ve İpek in bir haftalık uyku süreleri verilmiştir. Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangi yanlıştır? A) Arda, hafta sonu İpek ten daha fazla uymuştur. B) Tüm hafta boyunca Arda

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1 NKLM KURM PROLMLRİ YGS MTMTİK. SYI PROLMLRİ ÇÖZM STRTJİSİ ir problemi çözmek için verilen zamanın yarısından fazlasını soruyu anlamaya, kalan zamanı da soruyu çözmeye ayırmalısınız. una göre, soruları

Detaylı

denklemlerle problem

denklemlerle problem denklemlerle problem Kazanım :Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı çözme gerektiren problemleri çözer. Problemlerde verilenlerin - istenenlerin iyi anlaşılması ve probleme ait denklemin doğru

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme geometri 30 deneme

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme geometri 30 deneme kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme geometri 0 deneme Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker MATEMATİK 0 DENEME ISBN 978-605-64-141-4

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir? A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 4. 216 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 2 2 3 5 B) 2 2 2 3 C) 2

Detaylı

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D . 0,5, 0,5 0, 0,75 5 5. () 5 5 Verilenler arasında 0 a en yakın olan 0,5 yani.. 8 8 8 6 8 0,0006 0,08 0000 00 0,08 8 000 8 6 0 8 0 0 0 6 8 0 8 0 6 6. Not : a b a b a b 65 65 65 65 65 65 0 00 65 65 00 00

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM MTMTÝK GOMTRÝ NMLRÝ. 0,4 : 0, 0, 5 5 işleminin sonucu kaçtır? 4. = 4+ 3 5+ 4 6 +... + 3 toplamında her bir terimde birinci çarpan artırılıp ikinci çarpan azaltılırsa kaç artar? ) ) ) ) ) 3 5 ) 4 ) )

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

DENEME MATEMATİK GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

DENEME MATEMATİK GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ 30 DENEME KPSS 06 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 05 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 00'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı.

Detaylı

SORU KAMPI I. Yol: 1. kutuda = 16.4 = 64 tane çikolata vardır. İstenilen şekilde yerleştirme yaparsak; 10. bölmeye kadar doldurma yaparsak

SORU KAMPI I. Yol: 1. kutuda = 16.4 = 64 tane çikolata vardır. İstenilen şekilde yerleştirme yaparsak; 10. bölmeye kadar doldurma yaparsak . Kesir = k k k 3 k 3 = k k = 7k = 7.3 = olsun. 4k 6 = k 3 k = 3 4. I. Yol:. kutuda = 6.4 = 64 tane çikolata vardır. İstenilen şekilde yerleştirme yaparsak; 0. bölmeye kadar doldurma yaparsak 3 0 = 0.

Detaylı

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9 KPSS 007 GY (3) DENEME 9 / 50. SORU 3. 5 9 0,3 0, 5 50. 0,0 0,5 + : 7 0,003 0,05 İşleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 0 C) A) 4 B) C) D) 45 E) 46 D) E) 4 DENEME 7 / 48. SORU 48.,,

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ Test -1

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ Test -1 DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ Test -. Bir sayının eksiğinin katı sayının kendisine eşittir. ifadesinin matematiksel denklemi aşağıdakilerden hangisidir?. Hangi sayının ünün i 0 a eşittir? 8 sorusunun çöümüne

Detaylı

2. A SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MATEMATİK

2. A SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MATEMATİK 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI A 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz. 1. Kenarlarının uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde, kenar

Detaylı

SORUMAT DS MATEMATİK 2017 KDT KONU DEĞERLENDİRME TESTİ 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ HAZIRLAYAN: SERKAN DEMİR

SORUMAT DS MATEMATİK 2017 KDT KONU DEĞERLENDİRME TESTİ 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ HAZIRLAYAN: SERKAN DEMİR SORUMAT DS KDT KONU DEĞERLENDİRME TESTİ MATEMATİK 017 HAZIRLAYAN: SERKAN DEMİR 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ KONU:ÇARPANLAR VE KATLAR SORU SAYISI: 0 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ ir problemi çözerken, soruda yer alan verileri, matematik diline dönüştürmek gerekir. uradaki işleme denklem kurma denir. Denklem kurarken, birbirinden farklı her bilinmeyen için, farklı

Detaylı

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI SORU: 1 SORU: 4 30 dilim baklavanın 0,3 ünü yiyen birisi kaç dilim baklava yemiştir? A) 6 ) 7 C) 8 D) 9 Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) 1,02 < 1,2 < 1,002 ) 7,6 < 7,67 < 7,63 C) 8, 06 < 8,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR

Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR 1 Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR Verilen pozitif sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. İki doğal

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

YÜZDE, FAĐZ, KAR ZARAR PROBLEMLERĐ

YÜZDE, FAĐZ, KAR ZARAR PROBLEMLERĐ YILLAR 1996 1997 1998 1999 000 001 00 00 004 00 ÖSS 1 1 ÖYS YÜZDE, FAĐZ, KAR ZARAR PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir x sayısının yüzde a sı= dır. 00 ün % i kaçtır? 0,008 hangi sayının %0 sidir? %40 ı 18 olan sayı

Detaylı

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü Sayfa : 1 60 ve 72 nin OBEB VE toplamları kaçtır? A) 30 B) 360 C) 372 D) 420 E) 448 24, 36, 60 sayılarının i OBEB inin kaç katıdır? A) 12 B) 20 C) 30 D) 45 E) 54 Cevaplar: C C Sayfa : 2 54 ve 78 sayılarını

Detaylı

4. Ünite - ÜTT. 6. Sınıf. k c 7 (t 10) 2 k k a + 6. (a 5) b. 2a + 3 2a + 6. a 7 a a. 100 x 2 + 2x. + 2x.

4. Ünite - ÜTT. 6. Sınıf. k c 7 (t 10) 2 k k a + 6. (a 5) b. 2a + 3 2a + 6. a 7 a a. 100 x 2 + 2x. + 2x. . Ünite - ÜTT. Ayşe kg domates için b TL vermiş ve TL para üstü almıştr. Buna göre, kg domatesin kilosu kaç TL dir?. Bir sınıftaki matematik notu olan öğrencilerin sayısının eksiği k boyundaki Ali nin

Detaylı

Pozitif Tam Sayıların Çarpanları

Pozitif Tam Sayıların Çarpanları . 08 Pozitif Tam Sayıların Çarpanları 4. 60 m A m? Yukarıdaki çarpan ağacına göre A kaçtır? A) B) 5 C) 7 D) Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen biçimindeki kare ev planı üzerinde bazı bölümlerin alanları

Detaylı

M a t e m a t i k. 8. Sınıf & Ders Notları

M a t e m a t i k. 8. Sınıf & Ders Notları ÇARPANLAR VE KATLAR Hatırlatma: Asal Sayı: 1 ve kendisinden başka bir sayıya bölünemeyen, 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Buna göre asal sayılar : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,.. Örnek

Detaylı

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. TEMEL MTEMTİK. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ir satranç tahtasındaki 6 kareye den 6 e kadar olan doğal sayılar yazılıyor.

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

dir. Bu avcı en çok 3 atışta bu hedefi vurabilme

dir. Bu avcı en çok 3 atışta bu hedefi vurabilme 1. 3 mavi, 3 kırmızı, 3 siyah kalemin bulunduğu bir torbada rasgele alınan iki kalemin farklı renkte olma olasılığı kaçtır? A) 1 3 B) 2 3 C) 3 4 D) 3 5 E) 4 5 2. 43 kişilik bir sınıfta Almanca İngilizce

Detaylı

Karışımda toplam kakao: 32+5=37 gr olacaktır.

Karışımda toplam kakao: 32+5=37 gr olacaktır. 10 200 gramlık şekerli su 200 20 gr şeker vardır. 100 10 gr şeker ve 40 gram su ilave edilince; Toplam şeker 20 10 30 gr Tüm karışım 200 10 40 250 gr oluyor. 30 x 100.30 Şeker yüzdesi; x 12 buluruz. 250

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BENZER SORULAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BENZER SORULAR AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BENZER SORULAR 000000020-2 AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı nın Sayısal Bölüm üne ait Sayısal-

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ

ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ ANKARA ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK YARIŞMASI 2011 / NĐSAN 5. SINIF A KĐTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 100 dakikadır. Sınavla Đlgili Uyarılar Cevap

Detaylı

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23 Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 1) Aşağıda verilen üslü ifadelerin açılımlarını yazınız? 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D)

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI . a,b,c negatif tam sayılardır. (a + 3).b b< c< a ve; = 6 olduğuna c göre, a+b+c toplamının en büyük değeri 4. 50 kişinin çalıştığı bir şirkette 25 kişi İngilizce, 6 kişi Fransızca biliyor. En çok bir

Detaylı

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü Sayfa : 1 60 ve 72 nin OBEB VE toplamları kaçtır? A) 30 B) 360 C) 372 D) 420 E) 448 24, 36, 60 sayılarının i OBEB inin kaç katıdır? A) 12 B) 20 C) 30 D) 45 E) 54 Cevaplar: C C Sayfa : 2 54 ve 78 sayılarını

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

10 milyon ağaç ağaçtır. Bu ağaçlar, 1 saatte 2,3.10 kg karbondioksit tüketirler. 1 ton 1000 kg olduğuna göre; 2,3.10 2,3.

10 milyon ağaç ağaçtır. Bu ağaçlar, 1 saatte 2,3.10 kg karbondioksit tüketirler. 1 ton 1000 kg olduğuna göre; 2,3.10 2,3. 6 7 10 milyon ağaç 10.10 10 ağaçtır. Bu ağaçlar, 1 saatte 7,3.10 kg karbondioksit tüketirler. 1 ton 1000 kg olduğuna göre; 7 7,3.10,3.10 3 1000 10 eri bilimsel gösterime uygundur. 4,3.10 değ Cevap: A 73

Detaylı

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B 017 YGS MATEMATİK LERİ 3 3 3 3 3 16. 3 3 3 3 8 3 16.. 3 3 3 3 16 8.. 3 3 3. 3 buluruz. 3 4 9 8 17 3 (3) () 6 6 6 3 8 9 17 3 4 1 1 1 (4) (3) 17 6 1 17 buluruz. Doğru Cevap : B şıkkı Doğru Cevap: D şıkkı

Detaylı

5- Bir miktar bilye, çocuklara 3 er 3 er dağıtıldığında. 6- Bir sınavda öğrenciye her doğru cevap için

5- Bir miktar bilye, çocuklara 3 er 3 er dağıtıldığında. 6- Bir sınavda öğrenciye her doğru cevap için S POBMİ 1- Bir sayının 3 eksiğinin 4 katı, aynı sayının 3 katının 7 fazlasına eşittir. Bu sayı nedir? konu kavrama soruları 5- Bir miktar bilye, çocuklara 3 er 3 er dağıtıldığında 21 bilye artıyor. 25

Detaylı

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı,

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı, MATEMATİK - FÖY İZLEME TESTLERİ 0/U UYGULAMA ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. x, y, z birer rakam ve x < y < 6 < z olmak üzere, x + 3y z ifadesinin en büyük değeri A) B) 3 C) 6 D) 0 E) 9 4. a.b

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

5. SINIF COŞMAYA SORULARI

5. SINIF COŞMAYA SORULARI . BÖLÜM DİKKAT! Bu bölümde den a kadar puan değeri, olan sorular vardır. ) Her biri en az dört basamaklı üç tane doğal sayıdan, birincinin yüzler basamağı artırılır, ikincinin binler basamağı azaltılır

Detaylı