E-Posta : Web :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-Posta : fundadag@gmail.com, fundadag@kocaeli.edu.tr Web : http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/fundadag/"

Transkript

1 Dersin Adı: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Dersin Günü, Saati ve Yeri : A Grubu : Cumartesi, 10:40 13:55, Tıp Fakültesi B Blok Haftalık Ders Saati : Dönemi: Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim Üyesi: Yrd.Doç. Dr. Funda DAĞ Tel : (262) E-Posta : Web : Ders Web Sitesi : Dersin Tanımı: Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çesitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı. Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi Dersin Konuları: 1. Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları 2. Öğretim Teknolojileri, İletişim ve mesaj tasarımı 3. Öğretim Analizi ve Öğretimin Planlanması 4. Öğretim Materyallerinin Seçimi ve Öğretim Materyali Türleri 5. Öğretim Materyali Hazırlama ve Tasarım İlkeleri / Görsel Tasarım İlkeleri 6. Etkili Sunum Teknikleri / Teknoloji Planlaması 7. Öğretim Araç ve Gereçleri 8. Bilgisayar Destekli Eğitim / Uygulama Biçimleri / Avantajları-Dezavantajları 9. Internet ve E-öğrenme 10. Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi 11. Alternatif Ders Materyali Geliştirme Dersin Temel Kavramları Bu ders içerisinde sıklıkla duyulacak olan kavramlar: 1. Teknoloji, 2. Eğitim ve Öğretim Teknolojileri, 3. İletişim, mesaj tasarımı 4. Görsel Tasarım İlkeleri, 5. Öğretimsel araç, gereçler, 6. E- öğrenme 7. Materyal geliştirme. Dersin Hedefleri: 1. Eğitim-öğretim alanında gözlenen değisimlerin ve öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünün ifade edilebilmesi 2. Öğretim Teknolojileri kapsamında İletişim Sürecinin öğelerinin ve öneminin açıklanabilmesi 3. Öğretim Tasarımı kavramının tanımının söylenebilmesi ve uygulanabilmesi 4. Öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörlerin açıklanabilmesi

2 5. Görsel tasarım araç ve ilkelerinin anlasılması, bu ilkelerin materyal hazırlarken kullanılması 6. Öğretim araç-gereçlerinden basılı, yansıtılmayan, yansıtılan ve görsel-isitsel materyal türlerinin ayırt edilebilmesi 7. Öğretim materyallerinin seçilmesine ve kullanılmasına iliskin alt yapının oluşturulmasının açıklanabilmesi. 8. Öğretim amaçlı kullanılan medya ve materyallerin avantaj ve dezavantajlarının açıklanabilmesi 9. Öğretim materyallerinin etkin kullanımına yönelik uygulama yapılması 10. Öğretim materyallerinin değerlendirme kriterlerinin açıklanabilmesi 11. Alternatif ders materyallerinin neler olduğunun açıklanabilmesi. 12. Alternatif ders materyallerinin kullanım alanlarının, avantaj ve dezavantajlarının söylenebilmesi. Öğrenme Çıktıları: 1. Öğretmen adayı görsel tasarım kurallarına uygun, çesitli özelliklere sahip öğretim materyalleri gelistirebilecektir. 2. Öğretmen adayı öğretim materyallerinin seçiminde önemli rol oynayan faktörlere göre öğretim materyali seçebilecektir. 3. Öğretmen adayı öğretim materyallerini farklı derslerde ve konularda etkili kullanabilecektir. Yardımcı Kaynaklar: **1.Demirel, Ö. ve Eralp Altun ( 2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara Pegem A Yayınları. **2.Uzunboylu,H. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 3.Yanpar,T. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. 4.Seferoğlu,S.S. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara Pegem Akademi. 5.Yalın, H.İ. ( 2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 6.Kaya, Zeki (2006).Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık, 7.İşman, Aytekin(2010) Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık. 7.Yıldız, R. ( 2004).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Konya: Nobel Yayın Dağıtım. 8.Halis, İ. ( 2002).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık. 9.Koşar, E. ve diğerleri. ( 2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayınları. 10.Yüksel, Sedat(2006). Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık. 11.Kutlu,O;Aladağ, H.(2006). Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Geliştirme, Lisans Yayıncılık, 12.Baytekin, Çetin (2006)Öğrenme Öğretme Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık ** Bu kitaplardan biri öğrenciler tarafından ders kitabı olarak tercih edilebilir.

3 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI Haftalar 1.Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta Konular Dersin Hedeflerinin Belirtilmesi ve Ders Planının Sunulması Temel Kavramlar -Öğrenme, Eğitim, Öğretim,Teknoloji Nedir? -Öğretim Teknolojisi, Eğitim Teknolojisi Nedir? -Eğitim Teknolojisi Kapsamı -Öğretim Teknolojisinde Gelişim -Çağdaş Eğitimde Gelişmeler -Olanaklar ve Sorunlar Eğitim Teknolojisinin Kuramsal Temelleri Eğitim Teknolojisinin Başlıca Öğeleri -Kuramsal esaslar -Hedefler,Öğrenci, İnsangücü, Ortam, Öğretim ortamlarını planlama, Öğrenme durumları, yöntem-teknik, Değerendirme Eğitim Teknolojisi ve Eğitim Kuramları -Davranışçı Kuramlar -Bilişsel kuramlar -Duyuşsal kuramlar -Yapılandırmacılık -Çoklu zeka teorisi Öğretim Teknolojisi ve İletişim -İletişim Sürecinin Öğeleri -İletişimde Etkili Faktörler SEM tarafından dersliklerle ilgili yapılan son dakika değişikliği sebebiyle dersdeki ilgili konu bir sonraki haftaya kaydırılmıştır. Öğretim Araç- Gereçleri ve Öğretimdeki Yeri - Önemi Öğretim Araç- Gereçlerinin Seçimi Proje Sürecinin açıklanması Görsel Materyallerin Tasarımı -Tasarım Öğeleri -Tasarım İlkeleri Proje analiz raporlarının teslimi ve incelenmesi Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı -Gerçek Eşyalar ve Modeller -Slaytlar -Televizyon ve Video -Gösteri Tahtaları -Döner Levhalar -Film Şeritleri -Yazılı Materyaller -Grafik Materyalleri

4 7.Hafta Hafta Hafta İletişim Teknolojilerinin Öğretimde Kullanılması -Öğretici TV ve video uygulamaları -Internet tabanlo öğretici TV ve video uygulamaları -Mobl öğrenme ve araçları -Karma öğrenme ve araçları Eğitimde Bilgisayar Kullanımı -Öğretim Aracı Olarak Bilgisayarlar -İletişim Aracı Olarak Bilgisayarlar -Üretim Aracı Olarak Bilgisayarlar Bilgisayar Destekli Eğitim ve Kavramları Uzaktan Eğitim Eğitimde Internet ve E-öğrenme Proje tasarım raporlarının teslimi ve incelenmesi. Proje sunum tarihlerinin belirlenmesi Alternatif Ders Materyalleri ve Geliştirilmesi Öğretim Materyallerinin Değerlendirmesi -Süreci Değerlendirme -Ürün Değerlendirmesi Değerlendirme Ölçekleri için örnekler Proje geliştirme raporlarının teslimi ve incelenmesi. Materyal Sunumları (15 kişilik 1.grup) 10.Hafta Hafta Materyal Sunumları (15 kişilik 2.grup) Hafta Materyal Sunumları (15 kişilik 3.grup) Hafta Materyal Sunumları (15 kişilik 4.grup) Mayıs Cumartesi gününün resmi tatil olmasından dolayı, o haftaki dersler 20 Mayıs Pazar günü yapılacaktır. 14.Hafta Materyal Sunumları (13 kişilik 5.grup) Hafta Dönem Sonu Sınavı / Bütünleme Sınavı Tek Ders Sınavı Değerlendirme: Materyal Geliştirme ve Sunum: % 40 Final: %60 Toplam: % 100 Geçme Notu: 50

5 Materyal Projesi ve Sunum içeriği hakkında genel bilgiler: Materyal projesi ile ilgili tüm bilgilendirmeler dersin web sitesi (fundadag.wordpress.com) nden yapılacaktır. Çalışma takviminde belirlenen tarihlere göre yürütülecek proje sürecinde aşağıdaki maddeler dikkate alınmalı ve öğrenciler tarafından dikkatele takibi yapılmalıdır. 1. Her öğretmen adayı bireysel olarak bir öğretim materyali projesi hazırlamak ve sunmakla yükümlüdür. 2. Materyal sunumları ortalama 10-15dk. sürede yapılacak ve 10.haftadan itibaren başlayacaktır. 3. Materyal iki şekilde hazırlanabilir a. Üç boyutlu veya iki boyutlu çeşitli maddelerden (kağıt, karton, plastik, tahta, tel, boncuk, vb. gibi maddelerle hazırlanacak) bir ders aracı, model. b. Bilgisayar ortamında sunulacak teknoloji tabanlı (sunu, bilgisayar programı, video, simulasyon,..vb. gibi) materyal. 4. Materyal hazırlamada bu iki türden biri tercih edilecektir. Materyalin hangi konu için kullanılacağı ve hangi öğrenme yöntemiyle kullanılacağının belirlenmesi materyalin türünün ve özelliklerinin belirlenmesinde etkili olacaktır. 5. Seçilen proje konuları mümkün mertebe her kişi için farklı olmalıdır. a. Aynı proje konusu birkaç öğrenci tarafından alınmışsa; hazırlanan materyalin türü farklı olmak zorundadır. Örneğin bir öğretmen adayı A konusunda model geliştirme çalışması yaptıysa diğer öğretmen adayı yine A konusunda çalışmak istediğinde alternatif materyal tekniklerinden birini kullanarak materyal geliştirmek veya bilgisayar tabanlı materyal tasarımı yapmak durumundadır. Proje Süreci İşlem Basamakları: 1. Analiz Süreci: Her öğretmen adayı bu aşamada aşağıda yazılı bilgileri kapsayacak şekilde bir analiz raporu hazırlayacaktır. a. Materyalinizi kullanacağınız sınıfın mevcut durumu (fiziksel özellikleri ve teknolojik kapsamı) nedir? Açıklayınız. b. Öğrencilerinizin özellikleri nelerdir? Açıklayınız. c. Eğitim ve öğrenme hedefleriniz doğrultusunda materyal konunuzu tespit etmek için içerik analizi yapınız. Aşağıdaki bilgiler doğrultusunda eğitim ve öğretim hedeflerinizi belirleyerek ve içerik analizini gerçekleştirdikten bu bilgileri rapora yazınız. i. Materyal konularını belirlerken öğretmen adayı sınıf özelliklerini, öğrenci özelliklerini tespit ettikten sonra bu bilgiler kapsamında serbest olarak konu belirlemesini yapabilecektir. Konular eğitim ve öğrenme hedefleri çerçevesinde sayfasında yer alan ortaöğretim programlarında öğretmen adayının kendi branşına ilişkin dersten seçilmelidir. ii. Seçilen konu için; 1. konunun kaçıncı sınıf konusu olduğu (örn:9.sınıf), 2. hangi öğrenme alanına ait olduğu (örn:cebir), 3. hangi bölüme ait olduğu (örn:4.bölüm: Sayılar), 4. hangi alt öğrenme alanına ait olduğu (Örn: Üslü İfadeler), 5. hangi kazanımları sağlamak amacıyla hazırlandığı (Örn: Kazanım1: Bir gerçek sayının tam sayı kuvvetini açıklar ve üslü

6 iafadelere ait özellikleri gösterir. Kazanım 2: Üslü ifadelerin eşitliğini ifade eder ve üslü ifadelerle ilgili uygulamalar yapabilir.) açıkça analiz raporunda ifade edilmelidir. 2. Tasarım Süreci: Her öğretmen adayı bu aşamada aşağıda yazılı bilgileri kapsayacak şekilde öğretim materyalini tasarlayacak ve bu süreci açıklayan bir tasarım raporu sunacaktır. a. Analiz sürecinize göre geliştireceğiniz materyali derste hangi öğrenme yöntemi/stratejisi ile kullanacak sınız? Nedenleriyle açıklayarak tasarım raporunuzda yazınız. b. Nasıl bir öğrenme ortamında materyalinizi kullanacak sınız? Nedenleriyle açıklayarak tasarım raporunuzda yazınız. c. Materyaliniz için gerekli doküman ve içerikleri belirleyerek bunlarla ilgili kullanacağınız kaynakları raporunuzda belirtiniz. d. Hazırlayacağınız materyal türünü yöntem, ortam ve içerik bağlamında değerlendirerek tespit ediniz. Seçtiğiniz materyal türünü neden seçtiğinizi tasarım raporunuzda açıklayınız. e. Hazırlayacağınız materyal için kullanacağınız araç-gereç-malzeme ( asetat, karton, kağıt, tahta,..vs.) veya ortam (bilgisayar, bilgisayar yazılımı, vb. gibi) ile ilgili bilgileri tespit ederek tasarım raporunuzda yazınız. 3. Geliştirme Süreci: Her öğretmen adayı bu aşamada aşağıda yazılı bilgileri kapsayacak şekilde öğretim materyalini geliştirecek ve bu süreci açıklayan bir geliştirme raporu sunacaktır. a. Materyalinizin taslak görünümünü ve içeriğini kağıt üzerinde planlayın ve geliştirme raporunuza ekleyin. b. Materyalinizin içeriğini amaç ve önem derecesine hazırlayanız. c. Materyal ile derste yapılacak uygulama ve örnekleri belirleyerek geliştirme raporunuza yazınız. d. Materyalinizin son halini gözden geçirdikten sonra en az iki öğretmen adayı, en az iki öğrenci ve bir öğretmenden görüş alınız. Bu görüşleri kişi bilgileriyle beraber geliştirme raporunuzda sununuz. e. Gerekiyorsa görüşler doğrultusunda materyalinizde düzeltmeler yapınız. f. Materyalinizin son halini gözden geçirdikten sonra olumlu/olumsuz özelliklerini bir tablo halinde yazarak geliştirme raporunuzda sununuz. g. Materyalinizin son halini gözden geçirdikten; i. eğer materyal gerçek model, resim, araç-gereç türünde ise) farklı açılardan materyalin tüm özelliklerini ortaya koyan en az 4 adet fotoğrafını çekerek geliştirme raporunuza ekleyiniz. ii. eğer materyal bilgisayar ortamında hazırlandı ise materyalin tüm özelliklerini ortaya koyan en az 4 adet ekran fotoğrafını(print Screen) geliştirme raporunuza ekleyiniz. Ayrıca, bir kopyasını ders hocasına mail ile iletiniz. 4. Uygulama ve Değerlendirme süreci: Her öğretmen adayı bu aşamada dk lık bir ders sürecine uygun olarak giriş-sunuş ve değerlendirme aşamalarını içerecek biçimde hazırladığı bir ders planı ile beraber geliştiriği materyali derste sunmak

7 durumundadır. Sunum öncesinde tüm aşamalarda hazırladığı raporları ve ders planını içeren dosyayı ders hocasına teslim ettikten sonra sunumunu gerçekleştirecektir. Telif Hakları: Internet in sağladığı kolaylıklar ve her şeyin kolayca kopyalanabilir olması, Internet teki bilgilerin çoğunun bir başkasına ait olduğunu unutturabilir. Internet üzerinde de olsa web sayfalarının da telif hakları bulunmaktadır. Telif hakkı, bir eser üzerinde maddi ve manevi haklara sahip olan eser sahibine, eserin tüm haklarının, devralınması durumunda özel anlasmalar gereği ödenen ücrettir. Bu ücret ödenmediği takdirde kullanılanlar kaçak olarak nitelenir. Bilisim suçları olarak nitelendirilen bu kullanımlar Türk Ceza Hukuku içerisinde de artık yerini almıs ve bu tarz telif hakkı ihlali durumlarında ciddi yaptırımlar uygulanmaya baslanmıstır. Bu ders içerisinde de telif haklarına uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken konular: Başka bir öğrencinin ödevinin tamamını ya da bir kısmını kopyalamayın. Internet üzerinden bulduğunuz bilgileri kopyala-yapıstır özelliği ile almayın. Internet üzerinden bir kaynaktan faydalandığınızda mutlaka raporun ya da sunumun en sonuna kaynakça olarak Internet sitesinin adresini verin. Internet üzerinde alacağınız resim ya da videolar için de kaynak belirtin. Ücretsiz (free) olan resimleri serbestçe kullanın fakat telif hakkı olan resimleri kullanmamaya dikkat edin. Basılı bir materyali kaynak olarak kullandığınızda mutlaka kitabın adı, yazarı, yılı ve yayınevini kaynak olarak belirtin. Devam Durumu: Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Uygulama Yönergesi ne göre derslere %70 oranında devam zorunluluğu olduğundan bu derse Teorik kısmı (2 ders saati) için %70 14x2=28 28x0.7=19,6 Uygulama kısmı (2 ders saati) için %70 14x2=28 28 x0.7= 19,6 19,6+19,6=42 ders saati devam zorunluluğu vardır. Buna göre bir öğrenci dersin teorisine veya uygulamasına en fazla 4 hafta devamsızlık yaparsa devamsızlıktan kalır.

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

Akademik e-kitap 5000 / e-kitap 2014/1. : 24 ay

Akademik e-kitap 5000 / e-kitap 2014/1. : 24 ay 5000 DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARINI DESTEKLEME PROGRAMI E-KİTAP ÇAĞRISI Çağrı Adı : Akademik e-kitap Çağrı Numarası : 5000 / E-Kitap 2014/1 Çağrı Programı Türü : Periyodik Çağrı Yayımlanma Tarihi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK

TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK Ulvican YAZAR Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, 54187 Serdivan SAKARYA E-posta: uyazar@sakarya.edu.tr

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dosyası Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç BÖLÜM 1 ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç Yrd. Doç. Dr. Meltem Huri BATURAY Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale mhbaturay@hotmail. com ÖZET Yrd. Doç Dr. Yalın

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

I. Girişimciliğin Temelleri Eğitimi Hakkında:

I. Girişimciliğin Temelleri Eğitimi Hakkında: I. Girişimciliğin Temelleri Eğitimi Hakkında: Girişimciliğin Temelleri, girişimcilik konusunda bireysel (kendi kendine) öğrenmeye dayalı, kolay öğrenmeyi teşvik eden ve bir dizi modül içeren bir eğitimdir.

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

Intel Öğretmen Programı

Intel Öğretmen Programı Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Modül 3 Mayıs2008 Telif hakkı Intel Corporation. Bütün hakları saklıdır. Intel ve Intel logosu Intel Corporation ın ve onun Amerika Birleşik Devletleri ndeki ve diğer

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu kurulun amacı;

Detaylı

Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER

Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Konu 7 Öğretimde Plan Yapma Öğr. Gör. Cahit GÜRER Planlama veya Plan Yapma Nedir? Afyonkarahisar 5 Ekim 2007 Planlama genel anlamda yapılacak bir etkinliğin önceden sistematik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

İnternet Destekli Öğretimde Kullanılmak üzere Web Erişimli Veri Tabanı Yönetim Sistemiyle Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı

İnternet Destekli Öğretimde Kullanılmak üzere Web Erişimli Veri Tabanı Yönetim Sistemiyle Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı İnternet Destekli Öğretimde Kullanılmak üzere Web Erişimli Veri Tabanı Yönetim Sistemiyle Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı İsmail CALLI Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı, İDÖ Koordinatörü, (calli@sakarya.edu.tr)

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı