PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü."

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. Hacettepe Üniversitesi 1987 Y.Lisans Educational Communication and Technology New York Üniversitesi 1994 Doktora Instructional Technology Ohio Üniversitesi Akademik Unvan: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 9 Kasım 1997 Doçentlik Tarihi : 14 Kasım 2000 Profesörlük Tarihi : 17Şubat Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: Yüksek Lisans Tezleri: Eker, Cevat. (2001) Video ve Gösteri İle Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısına Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Demir, Şaban. (2002). Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Programa İlişkin Görüş ve Düşünceleri. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eskicumalı. Sakarya Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Çakmak, Ahmet (2002). İlköğretim Okullarında Bilgisayar Destekli Öğretim. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eskicumalı. Sakarya Üniversitesi. (Jüri Başkanı) Eroğlu, EROL. (2002). Ailenin Çocuklarda Problem Çözme Yeteneğinin Gelişmesi Üzerindeki Etkisi (Adapazarı Örneği). Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eskicumalı. Sakarya Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Güzelyel, Sami. (2002). İş Eğitimi Programının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eskicumalı. Sakarya Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Demir, Sedat.(2002). İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Kararlara Katılmalarına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Sakarya İli Örneği). Danışman: Yrd. Doç.Dr. Hasan Basri Gündüz. Sakarya Üniversitesi. (Jüri Başkanı) Altınay, Fahriye. (2004). Communication Barriers: A study of Eastern Medterrenean University-Students and Teachers. Perceptions of Online Program and Courses. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Doğu Akdeniz Üniversitesi.

2 Altınay, Zehra. (2004). Self-Perceptions and Roles: How Eastern Mediterrenean University Students and Teachers View Online Program and Courses. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Bodur, Evrim Teke. (2006). Bilgisayar Destekli Fizik Öğretiminde Yapısalcı Yaklaşımın Öğrenci Başarısına Etkisi. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Akça, Özlem. (2006). SAU Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin İletişim Engelleri İle İlgili Öğrenci Görüşleri. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Gürgün, Serhat. (2007). Özel Okullarda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutum Ve Düşünceleri (Acarkent Doğu Koleji Örneği). Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. İşbulan, Onur. (2008). Uzaktan Eğitim Web Sitesinin Kullanılabilirlik Düzeyi (SAÜ Örneği). Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Demir, Zeliha. (2008). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri (SAU Örneği). Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Canan, Özlem. (2008). Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Topaloğlu, Songül. (2008). Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Kullanımına Yönelik Öğretmen Tutumları: Adapazarı Örneği. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Şimşek, İrfan. (2009). E-Öğrenme Sistemlerine Entegre Edilebilir Online Sınav Modülü Geliştirilmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis. İstanbul Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Tercan, Selçuk Sırrı. (2010). Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında ve Uzaktan Eğitiminde Klasik Test Teorisi ve Bilgisayar Uyarlamalı Test Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Başaran, Fatma (2010). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımına İlişkin Görüşleri(Sakarya Üniversitesi BÖTE Örneği). Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Malta, Süreyya Ezgi. (2010).İlköğretimde Kullanılan Eğitsel Bilgisayar Oyununun Öğrenme Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Doktora Tezleri: Sayan, Hamiyet. (Mayıs 2002). İlköğretimde İnternet'in Kullanılmasına İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri. Danışman: Prof. Dr. Petek Aşkar. Hacettepe Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Dabaj, Fehmi. (2004). Student Perceptions of Communication Barriers in Distance Education. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Doğu Akdeniz Üniversitesi.

3 Kıyıcı, Mübin.(2008). Öğretmen Adaylarının Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kuzu. Anadolu Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Tosun, Nilgün.(2008). Bilgisayar Destekli Ve Bilgisayar Temelli Öğretim Yöntemlerinin, Öğrencilerin Bilgisayar Dersi Başarısı Ve Bilgisayar Kullanım Tutumlarına Etkisi: "Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği". Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurşen Suçsuz, Yrd. Doç. Dr. Birol Yiğit. Trakya Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Tanyeri, Tayfun.(2008) Matematik Öğretimine Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonu Konusunda Paydaş Görüşleri. Danışman: Prof.Dr. Ferhan Odabaşı. Anadolu Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Altınay Aksal, Fahriye.(2009) Action Plan on Communication Practices: Roles of Tutors at EMU Distance Education Institute to Overcome Social Barriers in Constructing Knowledge. Danışman: Prof.Dr. Aytekin Isman. Middlesex University, Institute for Work Based Learning, UK. Altınay Gazi, Zehra.(2009) Implementing Constructivist Approach into Online Course Designs in Distance Education Institute at Eastern Mediterranean University. Danışman: Prof.Dr. Aytekin Isman. Middlesex University, Institute for Work Based Learning, UK. Kara, Erdal.(2009). Uzaktan Yükseköğretimde Ölçme Değerlendirme Ve Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Sistemi Uygulaması. Danışman: Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul. Anadolu Üniversitesi.(Jüri Üyesi) Özgür, Hasan. (2009). Syracusse Modeli İle E-öğrenme Ortamı İçin Tasarlanan Bir Dersin Öğrenci Başarısına Etkisi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nilgün Tosun. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD. (Yeterlilik Jürisi, Tez İzleme Komitesi Üyesi) Muneer, Rıizwana. (2009). A comparative Study of the Work Motivation of Teachers in Government and Private Secondary Schools of Karachi. Danışman: Dr. Ahmad Saeed. Karachi Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Ünlüer, Sema.(2010). Engelliler Entegre Yüksekokulu'ndaki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Sürecinin İncelenmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Işıl Kabakçı. Anadolu Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği: Yağcı, Mustafa. (2010). Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi ABD. Sakarya. Başaran, Bülent. (2010). Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Matematik Alanlar Eğitimi, Fizik ABD. Diyarbakır. (Jüri Üyesi) Barış, Mehmet Fatih. (2010). Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği ABD. Edirne. (Jüri Üyesi) Süral, İrfan. (2010). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uzaktan Eğitim ABD., Eskişehir.

4 Salar, Hurşit Cem. (2010). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uzaktan Eğitim ABD., Eskişehir. Karadağ, Nejdet. (2010). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uzaktan Eğitim ABD., Eskişehir. Yardımcı Doçentlik Deneme Dersi Jüri Üyeliği: Öztürk Yılmaz, Suzan. (2009). Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi ABD, Sakarya. Öztürk, Serpil. (2009). Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi ABD, Sakarya. Angın, Dilek. (2009). Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi ABD, Sakarya. Yardımcı Doçentlik Bilim Jüri Üyeliği: Kartal, Günizi. (2009). Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. İstanbul. Çuhadar, Cem. (2008). Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. Edirne. Doçentlik Jüri Üyeliği: Karaman, M. Kemal. (2008). Uşak Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi ABD, Uşak. Çataloğlu, Erdat. (2009). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. Bolu. Başer, Mustafa.(2009). Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. Hatay. Aypay, Ahmet. (2009). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, Eskişehir. Silman, Fatoş. (2009). Yakın Doğu Üniversitesi(Near East University), Atatürk Eğitim Fakültesi. KKTC. Varank, İlhan. (2010). Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. İstanbul. Kuzu, Abdullah. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Tüzün, Hakan. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Orhan, Ş. Feza. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara.

5 Tekinarslan, Erkan. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Çağıltay, Nergiz. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Karal, Hasan. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Sarıtaş, Tuncay. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Karagüven, M. Hülya. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Doçentlik Yedek Jüri Üyeliği: Topçu, Abdullah. (2008). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. Şahin, İsmail. (2008). Selçuk Üniversitesi, Konya. Seferoğlu, Süleyman Sadi. (2008). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Erdem, Mukaddes. (2008). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Varank, İlhan. (2008). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. Profesörlük Jüri Üyeliği: Akpınar, Yavuz. (2009). Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. İstanbul. Altun, Arif. (2010). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. Ankara. Birol, Cem. (2010). Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. KKTC. Yıldırım, Soner. (2010). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü. Ankara. 7.Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) İşman, Aytekin. (Haziran 1997). The diffusion of Distance Education in Turkish Higher Education. ETR&D-Educational Technology Research & Development. 45 (2), İşman, Aytekin; Beach, B. & Burke, Michael (Ağustos 1997). Learning Community Link: Enhancing Learning Using Telecommunication Technologies. T.H.E. JOURNAL. 25(1). İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Gümüş, Agah. (21 26 Haziran 2004). The Evaluation of Students Perceptions of Distance Education. ED-MEDIA 2004:World Conference on

6 Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. 1 7, ISSN , Lugano, İsviçre. İşman, Aytekin; Yaratan, Hüseyin & Caner, Hamit. (Mayıs 2004). Perceptions of instructor of the use of internet for teaching and learning activities. ITHET 2004 Conference: 5th International Conference on Information Technology Based HigherEducation and Training , Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. Altınay Aksal, Fahriye; Altınay Gazi, Zehra; İşman, Aytekin.(2008). A comprehensive Look into the Learners Transferable Skills Related to Constructivist Approach. World Applied Scinces Journal. 4 (4), , ISSN İşman, Aytekin; Altınay Aksal, Fahriye ve Altınay Gazi, Zehra.(2009). Öğretim Görevlisi Araştırmacılar: Eylem Araştırmasında Teknoloji ve Etik Konularına Yönelik Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 37, ISSN İşman, Aytekin; Çelikli, Gülşen Ersoy. (2009) How Does Student Ability And Self-Efficacy Affect The Usage Of Computer Technology? Turkish Online Journal Of Educational Technology. 8 (1), İşman, Aytekin; İşbulan, Onur. (Haziran 2010). Usability Level of Distance Education Website (Sakarya University Sample). Turkish Online Journal Of Educational Technology. 9 (1), İşman, A.; A. Gazi, Zehra; A. Aksal, Fahriye.(Mayıs-Haziran 2010). Students Perceptions of Online Learning. Educational Technology. 50(3) Uluslar arası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: İşman, Aytekin. (Ağustos 1996). Living in the Information Age: Global Distance Education. ED Journal İşman, Aytekin ve diğerleri (1995). Global Telecommunication University. A Monograph for International Telecommunication Union (ITU). Institution for Telecommunication Studies, College of Communication, Ohio University. İşman, Aytekin; Beach, Bonie. (Mart 1997). Elementary Students's Perceptions of Interactive Learning in the Appalachian Distance Learning Project Learning Community Link. ED Journal İşman, Aytekin. (Temmuz 1997). The diffusion of Distance Education in Turkish Higher Education. Educational Technology Research & Development. 45(2). Demiray U., Flournoy, D., İşman, A. ve diğerleri. (Kasım 1997). Use of satellites in Distance Education System between Japan and Türkiye. ED Journal. 11(11). İşman, Aytekin. (1998). The history of distance education: Where does distance education come from. Distance Education. 2. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye.

7 İşman, Aytekin. (Haziran 1998). The Turkish Education System and Distance Learning. TeleConference Journal. 17(6), USA. İşman, Aytekin ve diğerleri. (Nisan 2001). Unemployment and employment research in the Japanese Turkish village at Sakarya. Sakarya Üniversitesi Yayınları. Sakarya. İşman, Aytekin; Baytekin, Çetin; Balkan Kıyıcı, Fatime; Horzum, M. Barış ve Kıyıcı, Mübin (2002). Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 1(1), ISSN İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (2003). The Level of Teacher-Students About Using Educational Technology. International Journal of Computational Intelligence. 1 (1). ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin. (Ocak 2003). Technology. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2 (1), ISSN İşman, Aytekin ve Dabaj Fehmi. (2003). The Evaluation of The Course School experience With Respect To Information Technologies. SITE: Society for Information Technology &Teacher Education International Conference. 2, ISSN Albuquerque, New Mexico, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj Fehmi. (Nisan 2003). The Evaluation of The Course School experience With Respect To Information Technologies. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2 (2), ISSN İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Fahriye ve Altınay, Zehra.(Temmuz 2003). Students Developments at Computer Courses under the Constructivist Approach. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2 (3), ISSN İşman, Aytekin ve Altınay, Fahriye. (Temmuz, 2003). Effects Of Internet On Learning. International Journal Of Computational Intelligence. 1 (1), İşman, Aytekin ve Dabaj Fehmi. (Temmuz 2003). The Level Of Teacher Students About Using Educational Technology. International Journal Of Computational Intelligence. 1 (1), İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra ve Altınay, Fahriye (Temmuz 2003). Effects of Instructional Design on Learning. International Journal of Computational Intelligence. 1 (1), ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Fahriye ve Altınay, Zehra. (Ekim 2003). Communication Barriers in Distance Education. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2 (4), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Gümüş, Agah. (Ocak 2004). Electronic Publishing: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). TOJDE: The Online Journal of

8 Distance Education. 5 (1), Anadolu Üniversitesi, Türkiye. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Gümüş, Agah; Altınay, Fahriye; Altınay, Zehra. (Nisan 2004). Web Page Design in Distance Education. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3 (2), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin, Dabaj Fehmi, Altınay Zehra, Altınay Fahriye. (Mayıs 2004). Roles of Students and Teachers in Distance Education. International Journal of Instructional Technology And Distance Learning. 1 (5), İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (Temmuz 2004). Students` Perceived Satisfaction with Text Based Online Courses: Formative Course Evaluation. Asian Journal Of Distance Education. 1 (2). İşman, Aytekin & Dabaj, Fehmi. (Ekim, 2004). Attitudes of Students Towards Internet. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 5(4). Anadolu Üniversitesi. Türkiye. İşman, Aytekin, Dabaj Fehmi, Altınay Zehra, Altınay Fahriye. (Mayıs 2004). Roles of Students and Teachers in Distance Education. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 5(4). Anadolu Üniversitesi. Türkiye. Dabaj, Fehmi; İşman, Aytekin. (Şubat 2004). Communication Barriers in Distance Education: Text Based Internet Enabled Online Courses. International Journal Of Instructional Technology And Distance Learning. 1 (2), ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (Mayıs 2004). Roles of the Students and Teachers in Distance Education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 1(5). ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Çağlar, Mehmet; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra and Altınay, Fahriye. (Ocak 2004). Attitudes of Students toward Computers. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3 (1), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi. (Ekim 2004). Attitudes of Students toward Internet. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 5 (4). ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (Ekim 2004). Roles of the Students and Teachers in Distance Education. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 5 (4). ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (Temmuz 2004). The Evaluation of Students Perceptions of Distance Education. TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology. 3 (3), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Dabaj, Fahme. (Ekim 2005). Diffussion of Distance Education in North Cyprus. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 6 (4), ED ERIC te yayınlanmaktadır.

9 İşman, Aytekin; Altınay, Fahriye. (Ekim 2005). Communication Barriers: A Study of Eastern Mediterranean University Students and Teachers of Online Program and Courses. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 6 (4), ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Çağlar, Mehmet; Dabaj, Fehmi ve Ersözlü, Hatice. (Temmuz 2005). A New Model for the World of Instructional Design: A New Model. TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology. 4 (3), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Altınay, Fahriye.(2005). Self-Perceptions and Roles: How Eastern Mediterranean University Students and Teachers View Online Program and Courses. GYAN- The Journal of Education. 2 (1), ISSN , Advance Instıtute of Management, Hindistan. İşman, Aytekin. (2005). Technology and Technique: An Educational Perceptive. Eurasian Journal of Educational Research. 5 (19), ISSN X. İşman, Aytekin & Yaratan, Hüseyin. (Temmuz 2005). How technology is integrated into Math Education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 2 (7), İşman, Aytekin. (Haziran 2005). Diffusion of Distance Education in Cyprus. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 6 (4), Anadolu Üniversitesi, Türkiye. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Gümüş, Agah. (2006). Internet Dependency in Communication Education. Eurasian Journal of Educational Research. 6 (23). İşman, Aytekin; Altınay, Zehra. (Ocak 2006). Self-Perceptions and Roles: How Eastern Mediterranean University Students and Teachers View Online Program and Courses. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 7(1), ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Yaratan, Hüseyin; Caner, Hamit. (Temmuz 2007). How Technology Is Integrated Into Science Education in a Developing Country: Notrh Cyprus Case. TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology. 6 (3), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. Gazi, Zehra; A. Aksal, Fahriye; Araslı, Hüseyin; Gazi, Mustafa; İşman, Aytekin.(2009). Devlet Okullarında Stratejik Planlama ve Yönetim: KKTC Örneği. MJER: Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. (6), ISSN , KKTC Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: İşman, Aytekin. (6 9 Haziran 1995). Living in the Information Age: Global Distance Education. Bridging the Distance. Association for Educational Communications and Technology, Iowa State Üniversitesi. İşman, Aytekin & Burke, Michael A. (1996). There is more than one way to say learning: How it is done with the Learning Community Link. Proceedings Book of International

10 Distance Education Conference Sponsored by The Ministry of Turkish National Education November Ankara Türkiye. İşman, Aytekin. (13 15 Kasım 1996) There is more than one way to say learning: How it is done with the Learning Community Link. Türkiye Birinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Konferansı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara. İşman, Aytekin; Beach, Bonie. (Haziran 1996). Elementary Students's Perceptions of Interactive Learning in the Appalachian Distance Learning Project Learning Community Link. Getting it Together. Association for Educational Communications and Technology (AECT) Florida State Üniversitesi, Haziran 22-25, İşman, Aytekin. (4 8 Mayıs 1997). Distance Education and Diffusion Theory. Türkiye İkinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye. İşman, Aytekin and Beach Bonnie. (4 8 Mayıs 1998) LCL Evaluation Report. Türkiye İkinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye. İşman, Aytekin (1999) The Conceptual Sides of Educational Technology: The Effects of Constructivism in Education, Instruction Environment. Symposium of Contemporary Approaches in Teacher Education. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir. İşman, Aytekin. (28 30 Kasım 2001). Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönünden Yeterlilikleri. I. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Sakarya Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Iowa State Üniversitesi ve Ohio Üniversitesi iş birliğinde. Sakarya. Çallı, İsmail ve İşman, Aytekin (28 30 Kasım 2001) Sakarya Üniversitesinde Uzaktan Eğitimin Dünü-Bugünü ve Geleceği. I. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Sakarya Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Iowa State Üniversitesi ve Ohio Üniversitesi iş birliğinde. Sakarya. İşman, Aytekin; Baytekin, Çetin; Kıyıcı, Mübin; Horzum, M. Barış (2002). İnternet Destekli Materyal Geliştirme Dersi Alan Öğrencilerin İnterneti Kullanma Durumları. Uluslar arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Karslı, M. Durdu; Gündüz, H. Basri. (2002). Uzaktan Eğitimin Yönetimi: Bir Model Önerisi. Uluslar arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Baytekin, Çetin; Kıyıcı, Mübin; Horzum, M. Barış. (2002). Uzaktan Öğretimde İnternet Destekli Eğitim Tasarımı. Uluslar arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin ve diğerleri. (Kasım 2002). Eğitim Fakültelerinde Bulunan Bilgisayar Laboratuarlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri. International New Information Technologies In Education Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

11 İşman, Aytekin ve diğerleri. (Kasım 2002). Eğitim Fakültelerinde Okutulan Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme Dersinde İnternet in Etkililiği. International New Information Technologies In Education Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. İşman, Aytekin ve Dabaj Fehmi. (Mart 24 29, 2003). The Evaluation of The Course School experience With Respect To Information Technologies. SITE 2003: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference: Association for the Advancement of Computing in Education. Albuquerque, New Mexico, USA. İşman, Aytekin; Çağlar, Mehmet; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (28 30 Mayıs 2003). Attitudes of Students Towards Computer. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra. (28 30 Mayıs 2003). Roles of the Students and Teachers in Distance Education. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (28-30 Mayıs 2003). Students Developments at Computer Courses under the Constructivist Approach. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (28 30 Mayıs 2003). Electronic Publishing: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Gümüş, Agah; Altınay, Fahriye; Altınay, Zehra. (28 30 Mayıs 2003). Web Page Design in Distance Education. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (28 30 Mayıs 2003). Communication Barriers in Distance Education. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (28 30 Mayıs 2003). The evaluation of Students Perceptions of Distance Education. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin ve diğerleri. (7 9 Haziran 2003). Effects of Internet on Learning. International TAINN. Çanakkale Üniversitesi. İşman, Aytekin ve diğerleri. (7 9 Haziran 2003). Effects of Instructional Design on Learning. International TAINN. Çanakkale Üniversitesi. İşman, Aytekin ve diğerleri. (7 9 Haziran 2003). The Level of Teacher-Students About Using Educational Technology. International TAINN. Çanakkale Üniversitesi.

12 İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (7 11 Kasım 2003). Attitudes of Students Towards Internet. E-Learn 2003: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. (1), Association for the Advancement of Computering in Education, Phoenix, Arizona, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (2004). Roles of the Students and Teachers in Distance Education. SITE 2004 Conference: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. (1), Association for the Advancement of Computing in Education, Atlanta, GA, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (01 06 Mart 2004). Communication Barriers in Distance Education: Text Based Internet Enabled Online Courses. SITE 2004: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. (1), Association for the Advancement of Computing in Education, Atlanta, GA, USA. İşman, Aytekin ve Yaratan, Hüseyin. (2004). How Technology is integrated into Math Education. SITE 2004: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. (1), Association for the Advancement of Computing in Education, Atlanta, GA, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj Fehmi (2004). Roles of Students and Teachers in Distance Education. SITE 2004: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. Association for the Advancement of Computing in Education, Atlanta, GA, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (1 5 Kasım 2004). Electronic Publishing: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). E-Learn 2004: World Conference on E- Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. Association for the Advancement of Computering in Education, Washington, DC, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (24 26 Kasım 2004). Diffusion of Distance Education in Turkish North Cyprus. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. İşman, Aytekin ve Altınay, Fahriye. (24 26 Kasım 2004). Eclectic Approach Based Instructional Design Model. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya, Türkiye. İşman, Aytekin; Çağlar, Mehmet; Dabaj, Fehmi ve Ersözlü, Hatice. (24 26 Kasım 2004). A New Model for the World of Instructional Design - A New Model. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İşman, Aytekin; Caner, Hamit; Yaratan, Hüseyin. (24 26 Kasım 2004). How Technology Is Integrated Into Science Education. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya, Türkiye. İşman, Aytekin; Çağlar, Mehmet; Dabaj, Fehmi ve Yücesoylu, Ruşen. (24 26 Kasım 2004). Instructional Design Model A Constructivist Based New Model. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı,

13 İşman, Aytekin ve Altınay, Zehra. (24 26 Kasım 2004). Model of Instructional Design Based on Constructivist and Communication Theory. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İşman, Aytekin ve Şahin, Enis. (24 26 Kasım 2004). Tarih Öğretimi ve Eğitim Teknolojileri. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İşman, Aytekin. (24 26 Kasım 2004). The implication results of new instructional design model İşman Model. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İşman, Aytekin, Yaratan Hüseyin & Caner Hamit. (Mayıs 2004). Perceptions of instructor of the use of internet for teaching and learning activities. 5th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training: ITHET 2004 Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. İşman, Aytekin, Dabaj Fehmi, Gümüş Agah. (21 26 Haziran 2004). The Evaluation of Students Perceptions of Distance Education. ED-MEDIA 2004; Lugano, İsviçre. İşman, Aytekin and Dabaj, Fehmi. (22 24 Eylül 2005). Perceptions of High school Mathematics Teachers on the Use of Educational Technology in Their Classroom. V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya Üniversitesi, İşman, Aytekin. (22 24 Eylül 2005). The Effects Of Palm Computers On The Students Achievement. V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya Üniversitesi, İşman, Aytekin; Yaratan Hüseyin; Caner, Hamit. (22 24 Eylül 2005). Mathematics Teachers and Educational Technology. V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya Üniversitesi, İşman, Aytekin. (22 24 Eylül 2005). Perceptions of High School Science Teachers on the Use of Educational Technology in Their Classroom. V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya Üniversitesi, İşman, Aytekin; Kıyıcı, Mübin. (22 24 Eylül 2005). İnternet Destekli Eğitimde Web Tasarımı. V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye. İşman, Aytekin ve Çengel Metin. (19 21 Nisan 2006). Web Üzerinden Okul Yönetimi. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin; Evirgen, Hayrettin; Öztunç, Mustafa. (19 21 Nisan 2006). İletişim Eğitiminde Öğrencilerin Internet i Kullanma Eğilimleri. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin; Evirgen, Hayrettin; Öztunç, Mustafa; İşbulan, Onur. (19 21 Nisan 2006). Sakarya Üniversitesi Adapazarı MYO da Uzaktan Eğitim Gören Öğrencilerin Bilgisayarı Kullanma Yetenekleri. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC.

14 Işman, Aytekin; Basri Gündüz, Hasan; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha. (19 21 Nisan 2006). Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Master Programında Bulunan Eğitim Yöneticisi Aday Öğretmenlerin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Yeterlilikleri. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin; Basri Gündüz, Hasan; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha. (19-21 Nisan 2006). Eğitim Yönetimi Tezsiz Master Programında Bulunan Eğitim Yöneticisi Adayı Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin; Basri Gündüz, Hasan; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha. (19 21 Nisan 2006). Eğitim Yönetimi Tezsiz Master Programında Bulunan Eğitim Yöneticisi Aday Öğretmenlerin İnternete Yönelik Yeterlilikleri. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin; Basri Gündüz, Hasan; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha. (19 21 Nisan 2006). Eğitim Yönetimi Tezsiz Master Programında Bulunan Eğitim Yöneticisi Adayı Öğretmenlerin Teknolojiye İlişkin Tutumları. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin ve Künüçen, H. Hale. (19 21 Nisan 2006). Görüntüyü Oluşturan Görsel Öğelerin Uzaktan Eğitim Yöntemlerinde Doğru Kullanmanın Etkili İletişime Katkısı. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Altınay, Levent; Işman, Aytekin; A. Gazi, Zehra; A. Aksal, Fahriye; Dabaj, Fehmi. (19 21 Nisan 2006). The Use Of Technology In Teaching And Learning: Success Factors. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Altınay, Fahriye; Altınay, Zehra; Dabaj, Fahme; İşman, Aytekin. (2006). What Challenges Do Online Students Encounter in Their Learning Experiences at Eastern Mediterranean University? ELEARN 2006: World Conference on E-learning in Corporate, Government, Healtcare, and Higher Education Kasım Waikiki Beach (Honolulu) Hawaii. İşman, Aytekin; Akça, Özlem.(2007). SAU Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin İletişim Engelleri İle İlgili Öğrenci Görüşleri. VII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. 1, Mayıs Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC. İşman, Aytekin; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha; Canan, Özlem. (2008). Web Siteleri Açısından Kullanılabilirlik (Web Site Usability). VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Canan, Özlem; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha. (2008). Communication Barriers: A Study Of Candidates Of Using Technology. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha; Canan, Özlem. (2008).Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Bariyerleri (Barriers To Using Internet For Teacher Candidates In Faculty Of Education). VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

15 İşman, Aytekin; Gunduz, Hasan Basri; Canan, Özlem.(2008). Barriers to Adapting Technology For Education Administrators Candidates. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Canan, Özlem.(2008). Barriers to Adapting Technology For Teacher Candidates. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Gürgün, Serhat.(2008). Özel Okullarda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutum ve Düşünceleri(Acarkent Doğa Koleji Örneği). VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Evirgen, Hayrettin; Çengel, Metin.(2008).Sakarya İli Milli Eğitim Müdürlüğüne Çalışan Öğretmenlerin İnternet Kullanma Bariyerleri. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Demir, Zeliha; İşbulan, Onur; Canan, Özlem. (2008). Social Barriers: A Study of Teacher Candidates of Using Technology. ED-MEDIA 2008: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. 30 Haziran 4 Temmuz Viyena, Avusturya. Yaratan, Hüseyin; İşman,Aytekin; Alibaba Erden, Hale; Caner, Hamit; Canan, Özlem.(2008). Evaluation of The Intelligent Classes in North Cyprus. ED-MEDIA 2008: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. 30 Haziran 4 Temmuz Viyena, Avusturya. İşman, Aytekin; Demir, Zeliha; İşbulan, Onur; Canan, Özlem. (2008). The Efficiency of Educational Technology and Material Course. ICIE 2008: Excellence in Education-Future Minds and Creativity. 2 4 Temmuz Paris, Fransa. İşman, Aytekin, Gunduz, Hasan Basri, Canan, Özlem.(2008). Barriers to Adapting Technology For School Administrators Candidates. ICIE 2008: Excellence in Education- Future Minds and Creativity. 2 4 Temmuz Paris, Fransa. İşman, Aytekin, Alibaba Erden, Hale, Canan, Özlem.(2008). Evaluation of The Intelligent Classes in North Cyprus. ICIE 2008: Excellence in Education-Future Minds and Creativity. 2 4 Temmuz Paris, Fransa. İşman, Aytekin; Demir, Zeliha; İşbulan, Onur; Canan, Özlem. (2008). Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Sorunları. 2. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Nisan 2008, Ege Üniversitesi, Kuşadası, İzmir. İşman, Aytekin; Tosun, Nilgün; Özgür, Hasan. (2009). Eğitimde Zeki Öğretim Sistemleri. Uluslar arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi: Günümüzde Balkanlarda Eğitim. 1 3 Ekim 2009, 2, , Trakya Üniversitesi, Edirne. İşman, Aytekin; Canan, Özlem.(2009). Bilgi Teknoloji Sınıflarının Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

16 İşman, Aytekin; İşbulan, Onur.(2009). Uzaktan Eğitim Web Sitesinin Kullanılabilirlik Düzeyi (Sakarya Üniversitesi Örneği). IX. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. İşman, Aytekin; Demir, Zeliha.(2009). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri (Sakarya Üniversitesi Örneği). IX. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Altınay Gazi, Zehra; Altınay Aksal, Fahriye; İşman, Aytekin; Dinçyürek, Sibel.(Nisan ). Social Networking through Online Communication in Workplace: Developing Collegiality. X. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. İşman, Aytekin; Kiyici, Mubin; Isbulan, Onur, Ekici, Murat. (Nisan ). Böte Bölumu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Tanımlamaları Ve Öğretmenlik Mesleğinden Beklentileri. X. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. İşman, Aytekin; Aydogan, Neşe; Kiyici, Mubin. (Nisan ). Okul Yöneticilerinin E- Okul Hakkındaki Göruşleri. X. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. İşman, Aytekin; Kiyici, Mubin; Tercan, Selcuk S.; Kiper, Aydin; Isbulan, Onur. (Nisan ). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanma Nedenleri. X. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler: İşman, Aytekin. (1998). Uzaktan Eğitim: Genel Tanımı Türkiye deki Gelişimi ve Proje Değerlendirmeleri. Değişim Yayınları. İşman, Aytekin ve Eskicumalı, Ahmet. (2003). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. (4. Baskı). Değişim Yayınları. İşman, Aytekin; Barkan, Murat; Demiray Uğur. (2003). Distance Education. Online Distance Education Book. The Turkish Online Journal of Educational Technology Dergisi-TOJET Pres. İşman, Aytekin. (2005). Uzaktan Eğitim. (Geliştirilmiş 2. Baskı). Pegem Yayınları. İşman, Aytekin. (2005). Türkiye de Ölçme ve Değerlendirme: Tanımları, Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri ve Yeni Bir Model. (Geliştirilmiş 3. baskı). Pegem yayınları. İşman, Aytekin. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayınları. İşman, Aytekin; Barkan, Murat; Demiray Uğur. (2005). Distance Education: The Winds of Change. Pegem Yayınları. İşman, Aytekin. (2008). Çeşitli Nitelikteki Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi. Okul Öncesi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Kitabında 9. bölüm. Anadolu Üniversitesi Yayın No:1816, Açık öğretim Fakültesi Yayın No: 942, Eskişehir.

17 Idrus, Rozhan M.; Ismail, Mohd. Arif; Mahmud, Rosnaini; Hamzah, Mohd. Sahandri Gani; Dawi, Abd. Hadi Mat, Isman, Aytekin; Al-Musawi, Ali Sharaf (Edt.).(2010). Electronic Education: Towards An Immersive Learning Environment. Pearson Custom Publishing. Malaysia Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: İşman, Aytekin. (1998). Students' perception of a class offered thorough distance education. Distance Education. 2. Uzaktan Eğitim Dergisi Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye. İşman, Aytekin. (1998). Bilgi Çağında Eğitim. Yeni Türkiye. 4 (19), Türkiye. İşman, Aytekin. (1999). İnternet ve Eğitim. Uzaktan Eğitim Dergisi. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye. İşman Aytekin. (2000). Uzaktan Eğitim ve Tasarım. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 Dergisi. İşman Aytekin. (2001). Teknolojinin Felsefi Temelleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1. Sakarya. Çerezci, Osman; İşman, Aytekin; Öztürk, Ergun; Kıyıcı, Mübin. (2001). Cep Telefonlarının Çocuklar Üzerindeki Sağlık Etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1. Sakarya. İşman, Aytekin; Demiray, Uğur. (2001). History of Distance Eduvation. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1. Sakarya. İşman, Aytekin. (2001). Bilgisayar ve Eğitim. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 2. Sakarya. İşman, Aytekin. (2001). Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönünden Yeterlilikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 3. Sakarya. Çallı, İsmail ve İşman, Aytekin. (2001) Sakarya Üniversitesinde Uzaktan Eğitimin Dünü- Bugünü ve Geleceği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 3. Sakarya. İşman, Aytekin; Dabaj, Fahme; Gümüş, Agah. (Ekim 2004). İletişim eğitiminde internet bağımlılığı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 8. Sakarya. İşman Aytekin ve Altınay Zehra. (2005). The model of instructional design based on constructivism and communication theory. Abbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (11) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: İşman, Aytekin; Sevinç, Vahdettin; Altıntığ, E. (23 27 Eylül 1998). Fen Bilgisi Öğretiminde Eğitim Teknolojilerinin Uygulamaları. 2. Fen Bilgisi Öğretimi Konferansı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

18 İşman, Aytekin. (18 20 Mart 1999). Eğitim Teknolojisinin Kuramsal Boyutu: Yapısalcılığın Öğretim Ortamlarına Etkisi. Çağdaş Öğretmenlik Yaklaşımları Konferansı. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir. İşman, Aytekin. (10 12 Kasım 1999). Uzaktan Eğitim: EDOK Komutanlığı için bir öneri. I. Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Ankara. İşman, Aytekin; Baytekin, Çetin; Balkan Kıyıcı, Fatime; Horzum, M. Barış ve Kıyıcı, Mübin. (2002). Fen Bilgisi Eğitimi Ve Yapısalcı Yaklaşım. BTIE 2002 Konferansı ve Sergisi. ODTÜ, Ankara. İşman, Aytekin; Baytekin, Çetin; Horzum, M. Barış ve Kıyıcı, Mübin (2002). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme Dersinin Öğrencilere Teknolojiyi Kazandırma Durumları. BTIE 2002 Konferansı ve Sergisi. ODTÜ, Ankara. İşman, Aytekin ve diğerleri. (21 23 Mayıs 2003). Online Yayıncılık TOJET (Uluslararası Online Eğitim Teknolojileri Dergisi) Örneği. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. İşman, Aytekin; Gümüş, Agah ve Dabaj, Fehmi. (15 18 Ekim 2003). İletişim Eğitiminde İnternet Bağımlılığı. 12. Eğitim Bilimleri Kongresi. Gazi Üniversitesi. İşman, Aytekin ve diğerleri. (20 22 Mayıs 2004). Eğitim Fakültesi nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. İşman, Aytekin ve diğerleri. (20 22 Mayıs 2004) Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Diğer yayınlar: ARAŞTIRMA İşman, Aytekin. ( ). Endüstriyel Yüksek Okulları Projesi. Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye. Eğitim uzmanı olarak çalıştı. İşman, Aytekin. (Mart 1995). Global Telecommunication Üniversitesi İçin Araştırma Önerisi. Ohio Üniversitesi. Araştırma, Ohio Üniversitesi Araştırma Grubu ile birlikte yapılmıştır ve International Telecommunication Union (ITU) tarafından kabul edilmiştir. İşman, Aytekin. (1996). Conducting Research on The Appalachian Distance Learning Project. Ohio Üniversitesi. Araştırma, Ohio Üniversitesi tarafından basıldı.

19 İşman, Aytekin. (1997). Evaluating Learning Community Link Project. Ohio Üniversitesi. Uzaktan Eğitim Değerlendirmecisi olarak çalıştı. Araştırma, Ohio Üniversitesi tarafından basıldı. İşman, Aytekin. (1997). School to Work State Technology Project. Ohio Üniversitesi. Program geliştirmeci ve teknoloji uzmanı olarak çalıştı. İşman, Aytekin. ( ). Applachian Uzaktan Eğitim Projesi. Ohio Üniversitesi. İşman, Aytekin. (1998). İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanımı Yönünden Yeterlilikleri. Sakarya Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi Araştırma Fonundan alınan destekler ile yapıldı. İşman, Aytekin. ( ). Hazırlık Sınıfı Öğretim Üyelerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Yeterlilikleri Araştırması. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. İşman, Aytekin. ( ). Öğretmen Adaylarının İnternetin Eğitim-Öğretime Etkisi Konusunda Görüşleri. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. SEMİNER İşman Aytekin. (1997). Educational Techhnology Seminars. Sakarya daki Özel Liseler. Sakarya. İşman Aytekin. (10 20 Mayıs 1998). Eğitim Teknolojisi Ve Okul Öncesi Eğitim. Okulöncesi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Semineri. Özel Tansel Okulları & Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Sakarya. İşman, Aytekin. (5 15 Nisan 1998). Yabancı Dillerin Öğretimi ve Teknolojiler Semineri. Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu. Sakarya. İşman, Aytekin. (15 20 Haziran 1998). Program Geliştirme Faaliyetleri. Yeni Geliştirilen Öğretmen Yetiştirme Projesinin Uygulama Toplantıları. YÖK-Dünya Bankası ve Sakarya Üniversitesi. Sakarya. İşman, Aytekin. (Yaz, 1998). Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme. Sakarya İli Milli Eğitim Öğretmenlerine verildi. Sakarya. İşman Aytekin. (15 30 Şubat 1999). Bilgisayar. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümlerini Geliştirme Toplantıları. YÖK ve Ortadoğu Üniversitesi. Ankara. İşman Aytekin. (Ağustos 2000). IBM Learning Space Programının Eğitim Seminerleri. İşman Aytekin. (5 10 Mayıs 2001). Çağdaş teknolojiler ve eğitim. Çağdaş Eğitim Seminerleri. Sakarya Üniversitesi ve Ohio Üniversitesi. Sakarya. Isman Aytekin. (2001). Okul Kuralları. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesi. İşman, Aytekin. (Yaz, 2002). Eğitim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı. Sakarya İli Milli Eğitim Öğretmenlerine verildi. Sakarya.

20 İşman, Aytekin. ( ). Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları. Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinde görev alan öğretim üyelerine verildi. Sakarya. İşman, Aytekin. ( ). Test Hazırlama Teknikleri. Sakarya İlinde bulunan Özel Okul öğretmenlerine verildi. Sakarya. İşman, Aytekin. (Yaz, 2002). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. Sakarya İli Milli Eğitim Öğretmenlerine verildi. Sakarya. İşman Aytekin. (Ekim 2001 Mayıs 2003). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Özel Tansel Okulları Öğretmenlerine verildi. Sakarya. İşman Aytekin. (Ekim 2001 Mayıs 2003). Eğitim Teknolojileri. Özel Tansel Okulları Öğretmenlerine verildi. Sakarya. İşman, Aytekin. ( ). Uzaktan Eğitimde Öğretim Ortamlarının Tasarımı. Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinde görev alan öğretim üyelerine verildi. Sakarya. İşman, Aytekin. (Yaz 2002). Internet ve Öğretmen. Iowa State Üniversitesi ile organize edilen Summer Technology Academy ye katılan yabancı doktora ve öğretim üyelerine verildi. İşman, Aytekin. ( ). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine verildi. KKTC. İşman, Aytekin. (Mayıs 2002). Sanal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul. İşman, Aytekin. (Aralık 2002). Uzaktan Eğitimi Geliştirme Çabaları. Yüksek Öğretim Kurulunun organize ettiği uzaktan eğitim grup çalışmalarına katıldı. YÖK, Türkiye. İşman, Aytekin. (Ocak, 2003). Uzaktan Eğitim ve Yeni Teknikler. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Enstitüsü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin. (Kasım, 2002). Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine verildi. KKTC. İşman, Aytekin. (Aralık, 2002). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine verildi. KKTC. İşman, Aytekin. (Ocak, 2003). İnternet ve Eğitim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine verildi. KKTC. İşman, Aytekin. (Aralık, 2002). Teknoloji ve Eğitim. Iowa State Üniversitesinde gelen bir grup öğretim üyesi ile birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verildi. KKTC. İşman, Aytekin. (Mart, 2003). Instructional Design and Educational Technology. Iowa State Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verildi.

Profesör Doktor Aytekin İşman SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Profesör Doktor Aytekin İşman SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Profesör Doktor Aytekin İşman SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi: 14.12.1964 Mesleki Hedefi: Eğitim teknolojisi alanındaki mesleki bilgilerimi

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013 1. Adı Soyadı: Ersin KARADEMİR 2. Doğum Tarihi: 27 Mayıs 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İŞ DENEYİMİ Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. İŞ DENEYİMİ Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Gülriz İMER Doğum Yeri ve Yılı : Eskişehir, 1965 E-Posta : gulrizimer@mersin.edu.tr gulrizimer@gmail.com Bilinen Yabancı Dil : İngilizce İŞ DENEYİMİ 2009 2006-.

Detaylı

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim ASD - Seçmeli Ek Branş Grafik İngilizce Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doğu Akdeniz Üniversitesi 2002

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doğu Akdeniz Üniversitesi 2002 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zehra Altınay Gazi 2. Doğum Tarihi : 26.03.1982 3. Unvanı : Doçent. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doğu Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com

Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com 1974 yılında Razgrat da doğdu. Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde, Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Tel:0532 435 87 74 e-posta: zkaya@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Zeki KAYA. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Tel:0532 435 87 74 e-posta: zkaya@gazi.edu.tr Prof. Dr. Zeki KAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Tel:0532 435 87 74 e-posta: zkaya@gazi.edu.tr Kahramanmaraş Afşin ilçesinde doğmuş, Arıtaş İlkokulunu, Gaziantep Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10.

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Cem KARACAOĞLU 2. Doğum Tarih : 12.03.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Üniversite / Bölüm Yıl Yardımcı Doçent Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Üniversite / Bölüm Yıl Yardımcı Doçent Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nurşen Suçsuz 2. Doğum Tarihi : 01.03.1965 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Trakya Üniversitesi 1987 Y. Lisans Matematik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 1. Adı Soyadı : Ayhan AYDIN 2. Doğum Tarihi : 22.03.1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Hacettepe Universitesi 1997. 2000 Lisans

4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Hacettepe Universitesi 1997. 2000 Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Seren Başaran 2. Doğum Tarihi: 13/05/1976 3. Unvanı:Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Hacettepe Universitesi 1997 Yüksek Matematik

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi: 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri: Çaycuma/Zonguldak Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 22/07/2014 Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pınar GİRMEN Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 1992 Bölümü /Türk Halk Bilimi Y. Lisans Eğitim Bilimleri/

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu:

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: EK-6 1. Adı Soyadı: HAKAN ATAMTÜRK 2. Doğum Tarihi: 16.04.1968 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin ANILAN 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin ANILAN 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hüseyin ANILAN 2. Doğum Tarihi : 22.08.1973 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi 1994

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Bölümü/Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri Ankara Üniversitesi Eğitim

Detaylı

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR) TAMER KUTLUCA YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tkutluca@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres : : : : 4122488001-8881 05324278580 Kıtılbıl Mah. Dicle Üniversitesi Lojmanları E8 No:5 Kampüs/Diyarbakır

Detaylı

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR) TAMER KUTLUCA YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tkutluca@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres : : : : 4122488001-8881 05324278580 Kıtılbıl Mah. Dicle Üniversitesi Lojmanları E8 No:5 Kampüs/Diyarbakır

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

1. Adı Soyadı : Rüştü Şahin 2. Doğum Tarihi : 25.09.1954 3. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : Rüştü Şahin 2. Doğum Tarihi : 25.09.1954 3. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 15.02.2015 1. Adı Soyadı : Rüştü Şahin 2. Doğum Tarihi : 25.09.1954 3. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi Spor Ankara 19 Mayıs Gençlik ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 1992

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, Eğitim School of Education. Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, Eğitim School of Education. Psikoloji 1. Adı Soyadı: Abbas TÜRNÜKLÜ 2. Doğum Tarihi: 12/ 07 /1971 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi, Edebiyat 1992 Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fahriye Altınay Aksal 2. Doğum Tarihi : 26/03/1982 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doğu Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Duygu Çubuk 2. Doğum Tarihi: 18.09.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Marmara Üniversitesi 2006 Yüksek Lisans Doktora 5. Akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı