PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü."

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. Hacettepe Üniversitesi 1987 Y.Lisans Educational Communication and Technology New York Üniversitesi 1994 Doktora Instructional Technology Ohio Üniversitesi Akademik Unvan: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 9 Kasım 1997 Doçentlik Tarihi : 14 Kasım 2000 Profesörlük Tarihi : 17Şubat Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: Yüksek Lisans Tezleri: Eker, Cevat. (2001) Video ve Gösteri İle Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısına Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Demir, Şaban. (2002). Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Programa İlişkin Görüş ve Düşünceleri. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eskicumalı. Sakarya Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Çakmak, Ahmet (2002). İlköğretim Okullarında Bilgisayar Destekli Öğretim. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eskicumalı. Sakarya Üniversitesi. (Jüri Başkanı) Eroğlu, EROL. (2002). Ailenin Çocuklarda Problem Çözme Yeteneğinin Gelişmesi Üzerindeki Etkisi (Adapazarı Örneği). Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eskicumalı. Sakarya Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Güzelyel, Sami. (2002). İş Eğitimi Programının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eskicumalı. Sakarya Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Demir, Sedat.(2002). İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Kararlara Katılmalarına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Sakarya İli Örneği). Danışman: Yrd. Doç.Dr. Hasan Basri Gündüz. Sakarya Üniversitesi. (Jüri Başkanı) Altınay, Fahriye. (2004). Communication Barriers: A study of Eastern Medterrenean University-Students and Teachers. Perceptions of Online Program and Courses. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Doğu Akdeniz Üniversitesi.

2 Altınay, Zehra. (2004). Self-Perceptions and Roles: How Eastern Mediterrenean University Students and Teachers View Online Program and Courses. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Bodur, Evrim Teke. (2006). Bilgisayar Destekli Fizik Öğretiminde Yapısalcı Yaklaşımın Öğrenci Başarısına Etkisi. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Akça, Özlem. (2006). SAU Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin İletişim Engelleri İle İlgili Öğrenci Görüşleri. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Gürgün, Serhat. (2007). Özel Okullarda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutum Ve Düşünceleri (Acarkent Doğu Koleji Örneği). Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. İşbulan, Onur. (2008). Uzaktan Eğitim Web Sitesinin Kullanılabilirlik Düzeyi (SAÜ Örneği). Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Demir, Zeliha. (2008). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri (SAU Örneği). Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Canan, Özlem. (2008). Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Topaloğlu, Songül. (2008). Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Kullanımına Yönelik Öğretmen Tutumları: Adapazarı Örneği. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Şimşek, İrfan. (2009). E-Öğrenme Sistemlerine Entegre Edilebilir Online Sınav Modülü Geliştirilmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis. İstanbul Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Tercan, Selçuk Sırrı. (2010). Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında ve Uzaktan Eğitiminde Klasik Test Teorisi ve Bilgisayar Uyarlamalı Test Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Başaran, Fatma (2010). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımına İlişkin Görüşleri(Sakarya Üniversitesi BÖTE Örneği). Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Malta, Süreyya Ezgi. (2010).İlköğretimde Kullanılan Eğitsel Bilgisayar Oyununun Öğrenme Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi. Doktora Tezleri: Sayan, Hamiyet. (Mayıs 2002). İlköğretimde İnternet'in Kullanılmasına İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri. Danışman: Prof. Dr. Petek Aşkar. Hacettepe Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Dabaj, Fehmi. (2004). Student Perceptions of Communication Barriers in Distance Education. Danışman: Prof.Dr. Aytekin İşman. Doğu Akdeniz Üniversitesi.

3 Kıyıcı, Mübin.(2008). Öğretmen Adaylarının Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kuzu. Anadolu Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Tosun, Nilgün.(2008). Bilgisayar Destekli Ve Bilgisayar Temelli Öğretim Yöntemlerinin, Öğrencilerin Bilgisayar Dersi Başarısı Ve Bilgisayar Kullanım Tutumlarına Etkisi: "Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği". Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurşen Suçsuz, Yrd. Doç. Dr. Birol Yiğit. Trakya Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Tanyeri, Tayfun.(2008) Matematik Öğretimine Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonu Konusunda Paydaş Görüşleri. Danışman: Prof.Dr. Ferhan Odabaşı. Anadolu Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Altınay Aksal, Fahriye.(2009) Action Plan on Communication Practices: Roles of Tutors at EMU Distance Education Institute to Overcome Social Barriers in Constructing Knowledge. Danışman: Prof.Dr. Aytekin Isman. Middlesex University, Institute for Work Based Learning, UK. Altınay Gazi, Zehra.(2009) Implementing Constructivist Approach into Online Course Designs in Distance Education Institute at Eastern Mediterranean University. Danışman: Prof.Dr. Aytekin Isman. Middlesex University, Institute for Work Based Learning, UK. Kara, Erdal.(2009). Uzaktan Yükseköğretimde Ölçme Değerlendirme Ve Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Sistemi Uygulaması. Danışman: Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul. Anadolu Üniversitesi.(Jüri Üyesi) Özgür, Hasan. (2009). Syracusse Modeli İle E-öğrenme Ortamı İçin Tasarlanan Bir Dersin Öğrenci Başarısına Etkisi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nilgün Tosun. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD. (Yeterlilik Jürisi, Tez İzleme Komitesi Üyesi) Muneer, Rıizwana. (2009). A comparative Study of the Work Motivation of Teachers in Government and Private Secondary Schools of Karachi. Danışman: Dr. Ahmad Saeed. Karachi Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Ünlüer, Sema.(2010). Engelliler Entegre Yüksekokulu'ndaki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Sürecinin İncelenmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Işıl Kabakçı. Anadolu Üniversitesi. (Jüri Üyesi) Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği: Yağcı, Mustafa. (2010). Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi ABD. Sakarya. Başaran, Bülent. (2010). Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Matematik Alanlar Eğitimi, Fizik ABD. Diyarbakır. (Jüri Üyesi) Barış, Mehmet Fatih. (2010). Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği ABD. Edirne. (Jüri Üyesi) Süral, İrfan. (2010). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uzaktan Eğitim ABD., Eskişehir.

4 Salar, Hurşit Cem. (2010). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uzaktan Eğitim ABD., Eskişehir. Karadağ, Nejdet. (2010). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uzaktan Eğitim ABD., Eskişehir. Yardımcı Doçentlik Deneme Dersi Jüri Üyeliği: Öztürk Yılmaz, Suzan. (2009). Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi ABD, Sakarya. Öztürk, Serpil. (2009). Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi ABD, Sakarya. Angın, Dilek. (2009). Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi ABD, Sakarya. Yardımcı Doçentlik Bilim Jüri Üyeliği: Kartal, Günizi. (2009). Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. İstanbul. Çuhadar, Cem. (2008). Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. Edirne. Doçentlik Jüri Üyeliği: Karaman, M. Kemal. (2008). Uşak Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi ABD, Uşak. Çataloğlu, Erdat. (2009). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. Bolu. Başer, Mustafa.(2009). Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. Hatay. Aypay, Ahmet. (2009). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, Eskişehir. Silman, Fatoş. (2009). Yakın Doğu Üniversitesi(Near East University), Atatürk Eğitim Fakültesi. KKTC. Varank, İlhan. (2010). Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. İstanbul. Kuzu, Abdullah. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Tüzün, Hakan. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Orhan, Ş. Feza. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara.

5 Tekinarslan, Erkan. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Çağıltay, Nergiz. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Karal, Hasan. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Sarıtaş, Tuncay. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Karagüven, M. Hülya. (2010). Yüksek Öğrenim Kurumu. Ankara. Doçentlik Yedek Jüri Üyeliği: Topçu, Abdullah. (2008). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. Şahin, İsmail. (2008). Selçuk Üniversitesi, Konya. Seferoğlu, Süleyman Sadi. (2008). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Erdem, Mukaddes. (2008). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Varank, İlhan. (2008). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. Profesörlük Jüri Üyeliği: Akpınar, Yavuz. (2009). Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. İstanbul. Altun, Arif. (2010). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD. Ankara. Birol, Cem. (2010). Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. KKTC. Yıldırım, Soner. (2010). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü. Ankara. 7.Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) İşman, Aytekin. (Haziran 1997). The diffusion of Distance Education in Turkish Higher Education. ETR&D-Educational Technology Research & Development. 45 (2), İşman, Aytekin; Beach, B. & Burke, Michael (Ağustos 1997). Learning Community Link: Enhancing Learning Using Telecommunication Technologies. T.H.E. JOURNAL. 25(1). İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Gümüş, Agah. (21 26 Haziran 2004). The Evaluation of Students Perceptions of Distance Education. ED-MEDIA 2004:World Conference on

6 Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. 1 7, ISSN , Lugano, İsviçre. İşman, Aytekin; Yaratan, Hüseyin & Caner, Hamit. (Mayıs 2004). Perceptions of instructor of the use of internet for teaching and learning activities. ITHET 2004 Conference: 5th International Conference on Information Technology Based HigherEducation and Training , Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. Altınay Aksal, Fahriye; Altınay Gazi, Zehra; İşman, Aytekin.(2008). A comprehensive Look into the Learners Transferable Skills Related to Constructivist Approach. World Applied Scinces Journal. 4 (4), , ISSN İşman, Aytekin; Altınay Aksal, Fahriye ve Altınay Gazi, Zehra.(2009). Öğretim Görevlisi Araştırmacılar: Eylem Araştırmasında Teknoloji ve Etik Konularına Yönelik Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 37, ISSN İşman, Aytekin; Çelikli, Gülşen Ersoy. (2009) How Does Student Ability And Self-Efficacy Affect The Usage Of Computer Technology? Turkish Online Journal Of Educational Technology. 8 (1), İşman, Aytekin; İşbulan, Onur. (Haziran 2010). Usability Level of Distance Education Website (Sakarya University Sample). Turkish Online Journal Of Educational Technology. 9 (1), İşman, A.; A. Gazi, Zehra; A. Aksal, Fahriye.(Mayıs-Haziran 2010). Students Perceptions of Online Learning. Educational Technology. 50(3) Uluslar arası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: İşman, Aytekin. (Ağustos 1996). Living in the Information Age: Global Distance Education. ED Journal İşman, Aytekin ve diğerleri (1995). Global Telecommunication University. A Monograph for International Telecommunication Union (ITU). Institution for Telecommunication Studies, College of Communication, Ohio University. İşman, Aytekin; Beach, Bonie. (Mart 1997). Elementary Students's Perceptions of Interactive Learning in the Appalachian Distance Learning Project Learning Community Link. ED Journal İşman, Aytekin. (Temmuz 1997). The diffusion of Distance Education in Turkish Higher Education. Educational Technology Research & Development. 45(2). Demiray U., Flournoy, D., İşman, A. ve diğerleri. (Kasım 1997). Use of satellites in Distance Education System between Japan and Türkiye. ED Journal. 11(11). İşman, Aytekin. (1998). The history of distance education: Where does distance education come from. Distance Education. 2. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye.

7 İşman, Aytekin. (Haziran 1998). The Turkish Education System and Distance Learning. TeleConference Journal. 17(6), USA. İşman, Aytekin ve diğerleri. (Nisan 2001). Unemployment and employment research in the Japanese Turkish village at Sakarya. Sakarya Üniversitesi Yayınları. Sakarya. İşman, Aytekin; Baytekin, Çetin; Balkan Kıyıcı, Fatime; Horzum, M. Barış ve Kıyıcı, Mübin (2002). Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 1(1), ISSN İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (2003). The Level of Teacher-Students About Using Educational Technology. International Journal of Computational Intelligence. 1 (1). ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin. (Ocak 2003). Technology. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2 (1), ISSN İşman, Aytekin ve Dabaj Fehmi. (2003). The Evaluation of The Course School experience With Respect To Information Technologies. SITE: Society for Information Technology &Teacher Education International Conference. 2, ISSN Albuquerque, New Mexico, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj Fehmi. (Nisan 2003). The Evaluation of The Course School experience With Respect To Information Technologies. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2 (2), ISSN İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Fahriye ve Altınay, Zehra.(Temmuz 2003). Students Developments at Computer Courses under the Constructivist Approach. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2 (3), ISSN İşman, Aytekin ve Altınay, Fahriye. (Temmuz, 2003). Effects Of Internet On Learning. International Journal Of Computational Intelligence. 1 (1), İşman, Aytekin ve Dabaj Fehmi. (Temmuz 2003). The Level Of Teacher Students About Using Educational Technology. International Journal Of Computational Intelligence. 1 (1), İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra ve Altınay, Fahriye (Temmuz 2003). Effects of Instructional Design on Learning. International Journal of Computational Intelligence. 1 (1), ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Fahriye ve Altınay, Zehra. (Ekim 2003). Communication Barriers in Distance Education. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2 (4), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Gümüş, Agah. (Ocak 2004). Electronic Publishing: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). TOJDE: The Online Journal of

8 Distance Education. 5 (1), Anadolu Üniversitesi, Türkiye. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Gümüş, Agah; Altınay, Fahriye; Altınay, Zehra. (Nisan 2004). Web Page Design in Distance Education. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3 (2), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin, Dabaj Fehmi, Altınay Zehra, Altınay Fahriye. (Mayıs 2004). Roles of Students and Teachers in Distance Education. International Journal of Instructional Technology And Distance Learning. 1 (5), İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (Temmuz 2004). Students` Perceived Satisfaction with Text Based Online Courses: Formative Course Evaluation. Asian Journal Of Distance Education. 1 (2). İşman, Aytekin & Dabaj, Fehmi. (Ekim, 2004). Attitudes of Students Towards Internet. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 5(4). Anadolu Üniversitesi. Türkiye. İşman, Aytekin, Dabaj Fehmi, Altınay Zehra, Altınay Fahriye. (Mayıs 2004). Roles of Students and Teachers in Distance Education. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 5(4). Anadolu Üniversitesi. Türkiye. Dabaj, Fehmi; İşman, Aytekin. (Şubat 2004). Communication Barriers in Distance Education: Text Based Internet Enabled Online Courses. International Journal Of Instructional Technology And Distance Learning. 1 (2), ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (Mayıs 2004). Roles of the Students and Teachers in Distance Education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 1(5). ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Çağlar, Mehmet; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra and Altınay, Fahriye. (Ocak 2004). Attitudes of Students toward Computers. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3 (1), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi. (Ekim 2004). Attitudes of Students toward Internet. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 5 (4). ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (Ekim 2004). Roles of the Students and Teachers in Distance Education. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 5 (4). ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (Temmuz 2004). The Evaluation of Students Perceptions of Distance Education. TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology. 3 (3), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Dabaj, Fahme. (Ekim 2005). Diffussion of Distance Education in North Cyprus. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 6 (4), ED ERIC te yayınlanmaktadır.

9 İşman, Aytekin; Altınay, Fahriye. (Ekim 2005). Communication Barriers: A Study of Eastern Mediterranean University Students and Teachers of Online Program and Courses. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 6 (4), ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Çağlar, Mehmet; Dabaj, Fehmi ve Ersözlü, Hatice. (Temmuz 2005). A New Model for the World of Instructional Design: A New Model. TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology. 4 (3), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Altınay, Fahriye.(2005). Self-Perceptions and Roles: How Eastern Mediterranean University Students and Teachers View Online Program and Courses. GYAN- The Journal of Education. 2 (1), ISSN , Advance Instıtute of Management, Hindistan. İşman, Aytekin. (2005). Technology and Technique: An Educational Perceptive. Eurasian Journal of Educational Research. 5 (19), ISSN X. İşman, Aytekin & Yaratan, Hüseyin. (Temmuz 2005). How technology is integrated into Math Education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 2 (7), İşman, Aytekin. (Haziran 2005). Diffusion of Distance Education in Cyprus. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 6 (4), Anadolu Üniversitesi, Türkiye. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Gümüş, Agah. (2006). Internet Dependency in Communication Education. Eurasian Journal of Educational Research. 6 (23). İşman, Aytekin; Altınay, Zehra. (Ocak 2006). Self-Perceptions and Roles: How Eastern Mediterranean University Students and Teachers View Online Program and Courses. TOJDE: The Online Journal of Distance Education. 7(1), ED ERIC te yayınlanmaktadır. İşman, Aytekin; Yaratan, Hüseyin; Caner, Hamit. (Temmuz 2007). How Technology Is Integrated Into Science Education in a Developing Country: Notrh Cyprus Case. TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology. 6 (3), ISSN ED ERIC te yayınlanmaktadır. Gazi, Zehra; A. Aksal, Fahriye; Araslı, Hüseyin; Gazi, Mustafa; İşman, Aytekin.(2009). Devlet Okullarında Stratejik Planlama ve Yönetim: KKTC Örneği. MJER: Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. (6), ISSN , KKTC Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: İşman, Aytekin. (6 9 Haziran 1995). Living in the Information Age: Global Distance Education. Bridging the Distance. Association for Educational Communications and Technology, Iowa State Üniversitesi. İşman, Aytekin & Burke, Michael A. (1996). There is more than one way to say learning: How it is done with the Learning Community Link. Proceedings Book of International

10 Distance Education Conference Sponsored by The Ministry of Turkish National Education November Ankara Türkiye. İşman, Aytekin. (13 15 Kasım 1996) There is more than one way to say learning: How it is done with the Learning Community Link. Türkiye Birinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Konferansı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara. İşman, Aytekin; Beach, Bonie. (Haziran 1996). Elementary Students's Perceptions of Interactive Learning in the Appalachian Distance Learning Project Learning Community Link. Getting it Together. Association for Educational Communications and Technology (AECT) Florida State Üniversitesi, Haziran 22-25, İşman, Aytekin. (4 8 Mayıs 1997). Distance Education and Diffusion Theory. Türkiye İkinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye. İşman, Aytekin and Beach Bonnie. (4 8 Mayıs 1998) LCL Evaluation Report. Türkiye İkinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye. İşman, Aytekin (1999) The Conceptual Sides of Educational Technology: The Effects of Constructivism in Education, Instruction Environment. Symposium of Contemporary Approaches in Teacher Education. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir. İşman, Aytekin. (28 30 Kasım 2001). Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönünden Yeterlilikleri. I. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Sakarya Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Iowa State Üniversitesi ve Ohio Üniversitesi iş birliğinde. Sakarya. Çallı, İsmail ve İşman, Aytekin (28 30 Kasım 2001) Sakarya Üniversitesinde Uzaktan Eğitimin Dünü-Bugünü ve Geleceği. I. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Sakarya Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Iowa State Üniversitesi ve Ohio Üniversitesi iş birliğinde. Sakarya. İşman, Aytekin; Baytekin, Çetin; Kıyıcı, Mübin; Horzum, M. Barış (2002). İnternet Destekli Materyal Geliştirme Dersi Alan Öğrencilerin İnterneti Kullanma Durumları. Uluslar arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Karslı, M. Durdu; Gündüz, H. Basri. (2002). Uzaktan Eğitimin Yönetimi: Bir Model Önerisi. Uluslar arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Baytekin, Çetin; Kıyıcı, Mübin; Horzum, M. Barış. (2002). Uzaktan Öğretimde İnternet Destekli Eğitim Tasarımı. Uluslar arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin ve diğerleri. (Kasım 2002). Eğitim Fakültelerinde Bulunan Bilgisayar Laboratuarlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri. International New Information Technologies In Education Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

11 İşman, Aytekin ve diğerleri. (Kasım 2002). Eğitim Fakültelerinde Okutulan Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme Dersinde İnternet in Etkililiği. International New Information Technologies In Education Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. İşman, Aytekin ve Dabaj Fehmi. (Mart 24 29, 2003). The Evaluation of The Course School experience With Respect To Information Technologies. SITE 2003: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference: Association for the Advancement of Computing in Education. Albuquerque, New Mexico, USA. İşman, Aytekin; Çağlar, Mehmet; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (28 30 Mayıs 2003). Attitudes of Students Towards Computer. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra. (28 30 Mayıs 2003). Roles of the Students and Teachers in Distance Education. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (28-30 Mayıs 2003). Students Developments at Computer Courses under the Constructivist Approach. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (28 30 Mayıs 2003). Electronic Publishing: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Gümüş, Agah; Altınay, Fahriye; Altınay, Zehra. (28 30 Mayıs 2003). Web Page Design in Distance Education. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (28 30 Mayıs 2003). Communication Barriers in Distance Education. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin; Dabaj, Fehmi; Altınay, Zehra; Altınay, Fahriye. (28 30 Mayıs 2003). The evaluation of Students Perceptions of Distance Education. III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin ve diğerleri. (7 9 Haziran 2003). Effects of Internet on Learning. International TAINN. Çanakkale Üniversitesi. İşman, Aytekin ve diğerleri. (7 9 Haziran 2003). Effects of Instructional Design on Learning. International TAINN. Çanakkale Üniversitesi. İşman, Aytekin ve diğerleri. (7 9 Haziran 2003). The Level of Teacher-Students About Using Educational Technology. International TAINN. Çanakkale Üniversitesi.

12 İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (7 11 Kasım 2003). Attitudes of Students Towards Internet. E-Learn 2003: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. (1), Association for the Advancement of Computering in Education, Phoenix, Arizona, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (2004). Roles of the Students and Teachers in Distance Education. SITE 2004 Conference: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. (1), Association for the Advancement of Computing in Education, Atlanta, GA, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (01 06 Mart 2004). Communication Barriers in Distance Education: Text Based Internet Enabled Online Courses. SITE 2004: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. (1), Association for the Advancement of Computing in Education, Atlanta, GA, USA. İşman, Aytekin ve Yaratan, Hüseyin. (2004). How Technology is integrated into Math Education. SITE 2004: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. (1), Association for the Advancement of Computing in Education, Atlanta, GA, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj Fehmi (2004). Roles of Students and Teachers in Distance Education. SITE 2004: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. Association for the Advancement of Computing in Education, Atlanta, GA, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (1 5 Kasım 2004). Electronic Publishing: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). E-Learn 2004: World Conference on E- Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. Association for the Advancement of Computering in Education, Washington, DC, USA. İşman, Aytekin ve Dabaj, Fehmi. (24 26 Kasım 2004). Diffusion of Distance Education in Turkish North Cyprus. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. İşman, Aytekin ve Altınay, Fahriye. (24 26 Kasım 2004). Eclectic Approach Based Instructional Design Model. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya, Türkiye. İşman, Aytekin; Çağlar, Mehmet; Dabaj, Fehmi ve Ersözlü, Hatice. (24 26 Kasım 2004). A New Model for the World of Instructional Design - A New Model. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İşman, Aytekin; Caner, Hamit; Yaratan, Hüseyin. (24 26 Kasım 2004). How Technology Is Integrated Into Science Education. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya, Türkiye. İşman, Aytekin; Çağlar, Mehmet; Dabaj, Fehmi ve Yücesoylu, Ruşen. (24 26 Kasım 2004). Instructional Design Model A Constructivist Based New Model. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı,

13 İşman, Aytekin ve Altınay, Zehra. (24 26 Kasım 2004). Model of Instructional Design Based on Constructivist and Communication Theory. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İşman, Aytekin ve Şahin, Enis. (24 26 Kasım 2004). Tarih Öğretimi ve Eğitim Teknolojileri. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İşman, Aytekin. (24 26 Kasım 2004). The implication results of new instructional design model İşman Model. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İşman, Aytekin, Yaratan Hüseyin & Caner Hamit. (Mayıs 2004). Perceptions of instructor of the use of internet for teaching and learning activities. 5th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training: ITHET 2004 Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. İşman, Aytekin, Dabaj Fehmi, Gümüş Agah. (21 26 Haziran 2004). The Evaluation of Students Perceptions of Distance Education. ED-MEDIA 2004; Lugano, İsviçre. İşman, Aytekin and Dabaj, Fehmi. (22 24 Eylül 2005). Perceptions of High school Mathematics Teachers on the Use of Educational Technology in Their Classroom. V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya Üniversitesi, İşman, Aytekin. (22 24 Eylül 2005). The Effects Of Palm Computers On The Students Achievement. V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya Üniversitesi, İşman, Aytekin; Yaratan Hüseyin; Caner, Hamit. (22 24 Eylül 2005). Mathematics Teachers and Educational Technology. V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya Üniversitesi, İşman, Aytekin. (22 24 Eylül 2005). Perceptions of High School Science Teachers on the Use of Educational Technology in Their Classroom. V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya Üniversitesi, İşman, Aytekin; Kıyıcı, Mübin. (22 24 Eylül 2005). İnternet Destekli Eğitimde Web Tasarımı. V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye. İşman, Aytekin ve Çengel Metin. (19 21 Nisan 2006). Web Üzerinden Okul Yönetimi. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin; Evirgen, Hayrettin; Öztunç, Mustafa. (19 21 Nisan 2006). İletişim Eğitiminde Öğrencilerin Internet i Kullanma Eğilimleri. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin; Evirgen, Hayrettin; Öztunç, Mustafa; İşbulan, Onur. (19 21 Nisan 2006). Sakarya Üniversitesi Adapazarı MYO da Uzaktan Eğitim Gören Öğrencilerin Bilgisayarı Kullanma Yetenekleri. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC.

14 Işman, Aytekin; Basri Gündüz, Hasan; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha. (19 21 Nisan 2006). Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Master Programında Bulunan Eğitim Yöneticisi Aday Öğretmenlerin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Yeterlilikleri. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin; Basri Gündüz, Hasan; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha. (19-21 Nisan 2006). Eğitim Yönetimi Tezsiz Master Programında Bulunan Eğitim Yöneticisi Adayı Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin; Basri Gündüz, Hasan; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha. (19 21 Nisan 2006). Eğitim Yönetimi Tezsiz Master Programında Bulunan Eğitim Yöneticisi Aday Öğretmenlerin İnternete Yönelik Yeterlilikleri. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin; Basri Gündüz, Hasan; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha. (19 21 Nisan 2006). Eğitim Yönetimi Tezsiz Master Programında Bulunan Eğitim Yöneticisi Adayı Öğretmenlerin Teknolojiye İlişkin Tutumları. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Işman, Aytekin ve Künüçen, H. Hale. (19 21 Nisan 2006). Görüntüyü Oluşturan Görsel Öğelerin Uzaktan Eğitim Yöntemlerinde Doğru Kullanmanın Etkili İletişime Katkısı. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Altınay, Levent; Işman, Aytekin; A. Gazi, Zehra; A. Aksal, Fahriye; Dabaj, Fehmi. (19 21 Nisan 2006). The Use Of Technology In Teaching And Learning: Success Factors. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Altınay, Fahriye; Altınay, Zehra; Dabaj, Fahme; İşman, Aytekin. (2006). What Challenges Do Online Students Encounter in Their Learning Experiences at Eastern Mediterranean University? ELEARN 2006: World Conference on E-learning in Corporate, Government, Healtcare, and Higher Education Kasım Waikiki Beach (Honolulu) Hawaii. İşman, Aytekin; Akça, Özlem.(2007). SAU Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin İletişim Engelleri İle İlgili Öğrenci Görüşleri. VII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. 1, Mayıs Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC. İşman, Aytekin; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha; Canan, Özlem. (2008). Web Siteleri Açısından Kullanılabilirlik (Web Site Usability). VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Canan, Özlem; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha. (2008). Communication Barriers: A Study Of Candidates Of Using Technology. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; İşbulan, Onur; Demir, Zeliha; Canan, Özlem. (2008).Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Bariyerleri (Barriers To Using Internet For Teacher Candidates In Faculty Of Education). VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

15 İşman, Aytekin; Gunduz, Hasan Basri; Canan, Özlem.(2008). Barriers to Adapting Technology For Education Administrators Candidates. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Canan, Özlem.(2008). Barriers to Adapting Technology For Teacher Candidates. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Gürgün, Serhat.(2008). Özel Okullarda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutum ve Düşünceleri(Acarkent Doğa Koleji Örneği). VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Evirgen, Hayrettin; Çengel, Metin.(2008).Sakarya İli Milli Eğitim Müdürlüğüne Çalışan Öğretmenlerin İnternet Kullanma Bariyerleri. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İşman, Aytekin; Demir, Zeliha; İşbulan, Onur; Canan, Özlem. (2008). Social Barriers: A Study of Teacher Candidates of Using Technology. ED-MEDIA 2008: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. 30 Haziran 4 Temmuz Viyena, Avusturya. Yaratan, Hüseyin; İşman,Aytekin; Alibaba Erden, Hale; Caner, Hamit; Canan, Özlem.(2008). Evaluation of The Intelligent Classes in North Cyprus. ED-MEDIA 2008: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. 30 Haziran 4 Temmuz Viyena, Avusturya. İşman, Aytekin; Demir, Zeliha; İşbulan, Onur; Canan, Özlem. (2008). The Efficiency of Educational Technology and Material Course. ICIE 2008: Excellence in Education-Future Minds and Creativity. 2 4 Temmuz Paris, Fransa. İşman, Aytekin, Gunduz, Hasan Basri, Canan, Özlem.(2008). Barriers to Adapting Technology For School Administrators Candidates. ICIE 2008: Excellence in Education- Future Minds and Creativity. 2 4 Temmuz Paris, Fransa. İşman, Aytekin, Alibaba Erden, Hale, Canan, Özlem.(2008). Evaluation of The Intelligent Classes in North Cyprus. ICIE 2008: Excellence in Education-Future Minds and Creativity. 2 4 Temmuz Paris, Fransa. İşman, Aytekin; Demir, Zeliha; İşbulan, Onur; Canan, Özlem. (2008). Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Sorunları. 2. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Nisan 2008, Ege Üniversitesi, Kuşadası, İzmir. İşman, Aytekin; Tosun, Nilgün; Özgür, Hasan. (2009). Eğitimde Zeki Öğretim Sistemleri. Uluslar arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi: Günümüzde Balkanlarda Eğitim. 1 3 Ekim 2009, 2, , Trakya Üniversitesi, Edirne. İşman, Aytekin; Canan, Özlem.(2009). Bilgi Teknoloji Sınıflarının Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

16 İşman, Aytekin; İşbulan, Onur.(2009). Uzaktan Eğitim Web Sitesinin Kullanılabilirlik Düzeyi (Sakarya Üniversitesi Örneği). IX. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. İşman, Aytekin; Demir, Zeliha.(2009). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri (Sakarya Üniversitesi Örneği). IX. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Altınay Gazi, Zehra; Altınay Aksal, Fahriye; İşman, Aytekin; Dinçyürek, Sibel.(Nisan ). Social Networking through Online Communication in Workplace: Developing Collegiality. X. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. İşman, Aytekin; Kiyici, Mubin; Isbulan, Onur, Ekici, Murat. (Nisan ). Böte Bölumu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Tanımlamaları Ve Öğretmenlik Mesleğinden Beklentileri. X. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. İşman, Aytekin; Aydogan, Neşe; Kiyici, Mubin. (Nisan ). Okul Yöneticilerinin E- Okul Hakkındaki Göruşleri. X. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. İşman, Aytekin; Kiyici, Mubin; Tercan, Selcuk S.; Kiper, Aydin; Isbulan, Onur. (Nisan ). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanma Nedenleri. X. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler: İşman, Aytekin. (1998). Uzaktan Eğitim: Genel Tanımı Türkiye deki Gelişimi ve Proje Değerlendirmeleri. Değişim Yayınları. İşman, Aytekin ve Eskicumalı, Ahmet. (2003). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. (4. Baskı). Değişim Yayınları. İşman, Aytekin; Barkan, Murat; Demiray Uğur. (2003). Distance Education. Online Distance Education Book. The Turkish Online Journal of Educational Technology Dergisi-TOJET Pres. İşman, Aytekin. (2005). Uzaktan Eğitim. (Geliştirilmiş 2. Baskı). Pegem Yayınları. İşman, Aytekin. (2005). Türkiye de Ölçme ve Değerlendirme: Tanımları, Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri ve Yeni Bir Model. (Geliştirilmiş 3. baskı). Pegem yayınları. İşman, Aytekin. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayınları. İşman, Aytekin; Barkan, Murat; Demiray Uğur. (2005). Distance Education: The Winds of Change. Pegem Yayınları. İşman, Aytekin. (2008). Çeşitli Nitelikteki Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi. Okul Öncesi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Kitabında 9. bölüm. Anadolu Üniversitesi Yayın No:1816, Açık öğretim Fakültesi Yayın No: 942, Eskişehir.

17 Idrus, Rozhan M.; Ismail, Mohd. Arif; Mahmud, Rosnaini; Hamzah, Mohd. Sahandri Gani; Dawi, Abd. Hadi Mat, Isman, Aytekin; Al-Musawi, Ali Sharaf (Edt.).(2010). Electronic Education: Towards An Immersive Learning Environment. Pearson Custom Publishing. Malaysia Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: İşman, Aytekin. (1998). Students' perception of a class offered thorough distance education. Distance Education. 2. Uzaktan Eğitim Dergisi Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye. İşman, Aytekin. (1998). Bilgi Çağında Eğitim. Yeni Türkiye. 4 (19), Türkiye. İşman, Aytekin. (1999). İnternet ve Eğitim. Uzaktan Eğitim Dergisi. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye. İşman Aytekin. (2000). Uzaktan Eğitim ve Tasarım. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 Dergisi. İşman Aytekin. (2001). Teknolojinin Felsefi Temelleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1. Sakarya. Çerezci, Osman; İşman, Aytekin; Öztürk, Ergun; Kıyıcı, Mübin. (2001). Cep Telefonlarının Çocuklar Üzerindeki Sağlık Etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1. Sakarya. İşman, Aytekin; Demiray, Uğur. (2001). History of Distance Eduvation. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1. Sakarya. İşman, Aytekin. (2001). Bilgisayar ve Eğitim. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 2. Sakarya. İşman, Aytekin. (2001). Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönünden Yeterlilikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 3. Sakarya. Çallı, İsmail ve İşman, Aytekin. (2001) Sakarya Üniversitesinde Uzaktan Eğitimin Dünü- Bugünü ve Geleceği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 3. Sakarya. İşman, Aytekin; Dabaj, Fahme; Gümüş, Agah. (Ekim 2004). İletişim eğitiminde internet bağımlılığı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 8. Sakarya. İşman Aytekin ve Altınay Zehra. (2005). The model of instructional design based on constructivism and communication theory. Abbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (11) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: İşman, Aytekin; Sevinç, Vahdettin; Altıntığ, E. (23 27 Eylül 1998). Fen Bilgisi Öğretiminde Eğitim Teknolojilerinin Uygulamaları. 2. Fen Bilgisi Öğretimi Konferansı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

18 İşman, Aytekin. (18 20 Mart 1999). Eğitim Teknolojisinin Kuramsal Boyutu: Yapısalcılığın Öğretim Ortamlarına Etkisi. Çağdaş Öğretmenlik Yaklaşımları Konferansı. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir. İşman, Aytekin. (10 12 Kasım 1999). Uzaktan Eğitim: EDOK Komutanlığı için bir öneri. I. Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Ankara. İşman, Aytekin; Baytekin, Çetin; Balkan Kıyıcı, Fatime; Horzum, M. Barış ve Kıyıcı, Mübin. (2002). Fen Bilgisi Eğitimi Ve Yapısalcı Yaklaşım. BTIE 2002 Konferansı ve Sergisi. ODTÜ, Ankara. İşman, Aytekin; Baytekin, Çetin; Horzum, M. Barış ve Kıyıcı, Mübin (2002). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme Dersinin Öğrencilere Teknolojiyi Kazandırma Durumları. BTIE 2002 Konferansı ve Sergisi. ODTÜ, Ankara. İşman, Aytekin ve diğerleri. (21 23 Mayıs 2003). Online Yayıncılık TOJET (Uluslararası Online Eğitim Teknolojileri Dergisi) Örneği. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. İşman, Aytekin; Gümüş, Agah ve Dabaj, Fehmi. (15 18 Ekim 2003). İletişim Eğitiminde İnternet Bağımlılığı. 12. Eğitim Bilimleri Kongresi. Gazi Üniversitesi. İşman, Aytekin ve diğerleri. (20 22 Mayıs 2004). Eğitim Fakültesi nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. İşman, Aytekin ve diğerleri. (20 22 Mayıs 2004) Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Diğer yayınlar: ARAŞTIRMA İşman, Aytekin. ( ). Endüstriyel Yüksek Okulları Projesi. Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye. Eğitim uzmanı olarak çalıştı. İşman, Aytekin. (Mart 1995). Global Telecommunication Üniversitesi İçin Araştırma Önerisi. Ohio Üniversitesi. Araştırma, Ohio Üniversitesi Araştırma Grubu ile birlikte yapılmıştır ve International Telecommunication Union (ITU) tarafından kabul edilmiştir. İşman, Aytekin. (1996). Conducting Research on The Appalachian Distance Learning Project. Ohio Üniversitesi. Araştırma, Ohio Üniversitesi tarafından basıldı.

19 İşman, Aytekin. (1997). Evaluating Learning Community Link Project. Ohio Üniversitesi. Uzaktan Eğitim Değerlendirmecisi olarak çalıştı. Araştırma, Ohio Üniversitesi tarafından basıldı. İşman, Aytekin. (1997). School to Work State Technology Project. Ohio Üniversitesi. Program geliştirmeci ve teknoloji uzmanı olarak çalıştı. İşman, Aytekin. ( ). Applachian Uzaktan Eğitim Projesi. Ohio Üniversitesi. İşman, Aytekin. (1998). İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanımı Yönünden Yeterlilikleri. Sakarya Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi Araştırma Fonundan alınan destekler ile yapıldı. İşman, Aytekin. ( ). Hazırlık Sınıfı Öğretim Üyelerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Yeterlilikleri Araştırması. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. İşman, Aytekin. ( ). Öğretmen Adaylarının İnternetin Eğitim-Öğretime Etkisi Konusunda Görüşleri. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. SEMİNER İşman Aytekin. (1997). Educational Techhnology Seminars. Sakarya daki Özel Liseler. Sakarya. İşman Aytekin. (10 20 Mayıs 1998). Eğitim Teknolojisi Ve Okul Öncesi Eğitim. Okulöncesi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Semineri. Özel Tansel Okulları & Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Sakarya. İşman, Aytekin. (5 15 Nisan 1998). Yabancı Dillerin Öğretimi ve Teknolojiler Semineri. Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu. Sakarya. İşman, Aytekin. (15 20 Haziran 1998). Program Geliştirme Faaliyetleri. Yeni Geliştirilen Öğretmen Yetiştirme Projesinin Uygulama Toplantıları. YÖK-Dünya Bankası ve Sakarya Üniversitesi. Sakarya. İşman, Aytekin. (Yaz, 1998). Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme. Sakarya İli Milli Eğitim Öğretmenlerine verildi. Sakarya. İşman Aytekin. (15 30 Şubat 1999). Bilgisayar. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümlerini Geliştirme Toplantıları. YÖK ve Ortadoğu Üniversitesi. Ankara. İşman Aytekin. (Ağustos 2000). IBM Learning Space Programının Eğitim Seminerleri. İşman Aytekin. (5 10 Mayıs 2001). Çağdaş teknolojiler ve eğitim. Çağdaş Eğitim Seminerleri. Sakarya Üniversitesi ve Ohio Üniversitesi. Sakarya. Isman Aytekin. (2001). Okul Kuralları. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesi. İşman, Aytekin. (Yaz, 2002). Eğitim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı. Sakarya İli Milli Eğitim Öğretmenlerine verildi. Sakarya.

20 İşman, Aytekin. ( ). Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları. Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinde görev alan öğretim üyelerine verildi. Sakarya. İşman, Aytekin. ( ). Test Hazırlama Teknikleri. Sakarya İlinde bulunan Özel Okul öğretmenlerine verildi. Sakarya. İşman, Aytekin. (Yaz, 2002). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. Sakarya İli Milli Eğitim Öğretmenlerine verildi. Sakarya. İşman Aytekin. (Ekim 2001 Mayıs 2003). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Özel Tansel Okulları Öğretmenlerine verildi. Sakarya. İşman Aytekin. (Ekim 2001 Mayıs 2003). Eğitim Teknolojileri. Özel Tansel Okulları Öğretmenlerine verildi. Sakarya. İşman, Aytekin. ( ). Uzaktan Eğitimde Öğretim Ortamlarının Tasarımı. Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinde görev alan öğretim üyelerine verildi. Sakarya. İşman, Aytekin. (Yaz 2002). Internet ve Öğretmen. Iowa State Üniversitesi ile organize edilen Summer Technology Academy ye katılan yabancı doktora ve öğretim üyelerine verildi. İşman, Aytekin. ( ). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine verildi. KKTC. İşman, Aytekin. (Mayıs 2002). Sanal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul. İşman, Aytekin. (Aralık 2002). Uzaktan Eğitimi Geliştirme Çabaları. Yüksek Öğretim Kurulunun organize ettiği uzaktan eğitim grup çalışmalarına katıldı. YÖK, Türkiye. İşman, Aytekin. (Ocak, 2003). Uzaktan Eğitim ve Yeni Teknikler. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Enstitüsü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşman, Aytekin. (Kasım, 2002). Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine verildi. KKTC. İşman, Aytekin. (Aralık, 2002). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine verildi. KKTC. İşman, Aytekin. (Ocak, 2003). İnternet ve Eğitim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine verildi. KKTC. İşman, Aytekin. (Aralık, 2002). Teknoloji ve Eğitim. Iowa State Üniversitesinde gelen bir grup öğretim üyesi ile birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verildi. KKTC. İşman, Aytekin. (Mart, 2003). Instructional Design and Educational Technology. Iowa State Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verildi.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

Agustos 2014. Cilt 3 Sayı 3. http://www.jret.org

Agustos 2014. Cilt 3 Sayı 3. http://www.jret.org Agustos 2014 Cilt 3 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2014 Cilt 3 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ NAZİME TUNCAY

ÖZGEÇMİŞ NAZİME TUNCAY ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: NAZİME TUNCAY Doğum Tarihi : 22/09/78 Yer : Lefkoşa Milliyet : Kıbrıslı Web Siteleri : http://www.nazimetuncayuzaktanegitim.com Blogları : http://www.sanalduslerveozelgercekler.blogspot.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr.

HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Hasan KARAL ORGANIZING and EXECUTIVE COMMITTEE Assoc.Prof.Dr. Atilla

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ABSTRACT BOOK KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org FOREWORD We would like

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye haznedab@boun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS. www.icdet.

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS. www.icdet. ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS www.icdet.net ICDET 1st International Congress on Distance Education and Educational

Detaylı