Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri"

Transkript

1 AÐUSTOS 2010 Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR

2 Acýkmadan nasýl oruç tutabilirim?...4 Bir saðlýk iksiri: Oruç...6 Ramazan Tembihnamesi...10 Sevginizi hoþafla gösterin...12 Devletin iftar sofrasý...16 Ramazanda 2010 Avrupa Kültür Baþkenti etkinlikleri...22 Ramazanda tatil, tatilde ramazan...26 Ramazanda caz olur mu?...28 Akçaabat köftesi, Akçaabat ta yenir...30 Ramazan vitrini...32 Hoþ geldin, safa geldin ya þehr-i ramazan H eyecanla beklediðimiz 11 ayýn sultaný ramazan, bir kez daha kapýmýzý çaldý. Hoþ geldi, safa geldi. Rahmet kapýlarýnýn sonuna kadar açýldýðý bu mübarek ay boyunca hayýr hasenât iþleri yoðunlaþýyor, fakirler seviniyor, tasaddukta bulunanlarýn mallarý bereketleniyor, vücutlar oruçla sýhhat buluyor. Fakat son yýllarda ramazan, manevi boyutunun yaný sýra tüketim, zam ve hastalýk gibi olumsuz þeylerle de gündeme geliyor. Özellikle gýda sektöründeki bazý fýrsatçýlar, ramazaný bir 'vurgun' ayý olarak deðerlendirmek istiyor. Bu yüzden her ramazana zam tartýþmalarýyla giriliyor. Bu sene de öyle oldu; fakat gýda sektöründen gelen zam yapýlmayacaðýna dair açýklamalar sevindirdi. Gýda maddeleri ne kadar ucuz olursa, fakirlerin sofrasýna da o kadar çok yansýyor çünkü. Hayýrseverler, ramazan kolilerini hazýrlatmaya çoktan baþladý. Umuyoruz ki bu mübarek ayýn aðustos sýcaðýna denk geldiði þu günlerde yardým gitmeyen fakirhane kalmaz. Ayrýca ramazanda, özellikle televizyon reklamlarýyla toplum daha fazla tüketmeye yönlendiriliyor. Reklamlarda olan her þeyin iftar ve sahur sofralarýnda olmasý isteniyor. Buna paralel olarak sofralar gittikçe zenginleþiyor. Kýsa zamanda birçok þeyin týka basa yenmesi de birtakým hastalýklarý beraberinde getiriyor. Aman dikkat diyoruz. Bir de 'ramazan eþittir eðlence' gibi bir algý oluþturulmaya çalýþýlýyor ki bu konuda ölçüyü kaçýrmamak gerekiyor. 'Ramazan eðlencesi' adý altýnda dinen hoþ görülemeyecek programlar düzenleniyor, gösteriler yapýlýyor. Bu konuda hassas olunmasý gerekiyor. Bu sene hazýrladýðýmýz ramazan ekinde yine yeme-içmeye dikkat çekmeye çalýþtýk. Oruç ve saðlýk konusuna deðindik. Hoþunuza gidecek bir hoþaf dosyasý hazýrladýk. Sultan Abdülmecid'in 151 yýl önceki 'Ramazan Tembihnâmesi'ni sizlerle paylaþtýk. Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý'nýn önemli ramazan etkinliklerini duyurduk. Devletin ramazan sofralarýný sayfalarýmýza taþýdýk. Rahmetli, bereketli ve saðlýklý bir ramazan dileðiyle. FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. ADINA ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ AKBULUT GENEL YAYIN YÖNETMENÝ: BÜLENT KORUCU GENEL YAYIN YÖNETMEN YRD: SELAHATTÝN KARAKIÞ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: NECATÝ KOLA GÖRSEL YÖNETMEN: SÜLEYMAN KARAOÐLU TASARIM UYGULAMA: MUSTAFA KARA SORUMLU MÜDÜR VE YAYIN SAHÝBÝNÝN TEMSÝLCÝSÝ: ALÝ ODABAÞI REKLAM YÖNETÝCÝSÝ: SÜLEYMAN BAÞARAN REKLAM SATIÞ UZMANLARI: VOLKAN CAN, ÖZGÜR GÜRALP KATKIDA BULUNANLAR: EMÝN AKDAÐ, TÛBA KABACAOÐLU, BEHRAM KILIÇ, SEDAT GÜLMEZ, NURSEL DÝLEK, ESÝN KAYA RENK AYRIMI: FEZA GAZETECÝLÝK BASKI: ÇAÐLAYAN BASIM YAYIN A.Þ. SARNIÇ YOLU NO:7 GAZÝEMÝR - ÝZMÝR TEL: DAÐITIM: Yay Sat INTERNET ADRESÝ: e mail: RAHMET AYI RAMAZAN 01

3

4 TÛBA KABACAOÐLU Acýkmadan oruç nasýl tutulur? Bu yýlki orucu acýkmadan, tansiyon ve kan þekeriniz düþmeden geçirmek istiyorsanýz, küçük bir önerimiz var R amazanýn sýcak ve uzun günlere denk gelmesi ister istemez düþündürüyor herkesi. Çünkü kimi vatandaþlar kapalý kimileri de açýk mekânlarda çalýþýyor. Su kaybý, kan þekerindeki ani düþüþler hem vücudun direncini düþürüyor hem de bu ibadetin ifasýný zorlaþtýrýyor. Bundan dolayý son zamanlarda herkes birbirine ayný soruyu soruyor: saat nasýl geçecek? Bu sorunun cevabý kiþiyi tok tutacak yiyeceklerde ve basit bir mantýkta saklý... Uzun süre tokluk veren besinlerin genel özelliði; sindirim ve emilimin yavaþ gerçekleþmesi. Bu besinlere glisemik indeksi düþük gýdalar deniyor. Dolayýsýyla; glisemik indeksi (GÝ) düþük besinleri bilip sahur ve iftar sofralarýný bu doðrultuda hazýrlamak gerekiyor. Sahurlarda hamur iþleri, pilav ve þekerli gýdalar tüketildiðinde daha kolay oruç tutulacaðý sanýlýyor. Oysa bunun tam aksi söz konusu. Çünkü iþlenmiþ þeker, beyaz un, makarna, pirinç gibi besinlerin GÝ leri yüksek. Yemek sonrasý her yiyecek kan þekerini farklý hýzda yükseltiyor. GÝ si yüksek yiyecekler de kan þekerini süratle artýrdýðý için açlýk hissi veriyor. Tabii sürekli bu tarz besinleri tüketmenin zararý bunlarla da sýnýrlý deðil. Kan þekerinde dengesizliklere yol açýyor, kýsa aralýklarla sizi tekrar yemeye iterek aþýrý kalori alýmýný saðlýyor, pankreasý yoruyor, yað depolanmasýný artýrýyor GÝ SÝ DÜÞÜK YÝYECEKLER : Fruktoz/meyve þekeri (23), laktoz /süt þekeri) (46), elma (38), kiraz (22), greyfurt (25), üzüm (25), þeftali (42), erik (39), armut (38), çavdar ekmeði (41), sade kek (46), þehriye (46), bulgur (48), spagetti-beyaz undan (41), spagetti-kepekli undan (37), kuru fasulye (48), barbunya (27), mercimek (28), nohut (33), soya fasulyesi (18), börülce (42), havuç (49), bezelye (48), süttam yaðlý (27), süt-yaðsýz (32), çikolatalý süt (34), az yaðlý yoðurt (33), portakal suyu (46), elma suyu (40), çikolata (49), fýstýk (75 gr) (14), kuru kayýsý (31), kivi (52). Hâsýlý ramazanda daha az acýkmak, 16 saatlik zaman dilimini kan þekeriniz düþmeden, uykunuz gelmeden, hâlsizleþmeden geçirmek istiyorsanýz, GÝ si düþük gýdalarý tercih etmelisiniz. Glisemik indeksi 55 in altýndaki besinler düþük, arasýndakiler orta, 70 in üstündekiler de yüksek diye tanýmlanýyor. Buna göre; sebze, meyve, kuru baklagiller, tahýllar, kepek, çavdar, tam buðday unundan yapýlmýþ ekmek, esmer pirinç, kepekli makarna gibi besinler ile fýndýk, ceviz gibi kabuklu yemiþler ve tahýl ürünlerini sofralarýmýzdan eksik etmemeye özen göstermeliyiz. Ayrýca beslenme uzmanlarýna göre; iftar ve sahurda içilen bir bardak süt, içeriðindeki karbonhidrat, protein, yað, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri nedeniyle ramazanda saðlýklý beslenmenin temelini oluþturuyor. GÝ SÝ ORTA VE YÜKSEK YÝYECEK- LER: Glikoz (100), toz þeker (65), bal (58), muz (62), taze kayýsý (57), kuru üzüm (64), mango (55), karpuz (72), kavun (65), beyaz ekmek (70), tam buðday ekmeði (69), pide (57), hamburger ekmeði (65), yulaflý bisküvi (55), buðday unlu bisküvi (62), börek (50), mýsýr gevreði (80), pirinç (87), irmik (55), haþlanmýþ patates (62), patates kýzartmasý (75), fýrýnda patates (85), mýsýr (55), dondurma (61), mýsýr cipsi (72). Bu fiyat listesindeki fiyatlar tarihleri arasında Güneşli MediaMarkt mağazası için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı promosyon tarihinde belirlenen oranları çerçevesinde tespit edilmiş olup fiyatlarımıza tüm vergiler dahildir. Vergi oranlarında meydana gelebilecek değişikler ve/veya yeni gelebilecek vergiler fiyat ürün gibi bilgilerdeki yazım hataları söz konusu olduğunda mağazalarımızdaki bilgi ve fiyatlar geçerli olacaktır SADECE GÜNEŞLİ MEDİA MARKT TA Peşin fiyatına + Bonus karta 9 taksit 700 TL VE ÜZERİ BEYAZ EŞYA ALIŞVERİŞLERİNİZE 100 TL HEDİYE KARTI SADECE GÜNEŞLİ MEDIA MARKT TA! 04 RAHMET AYI RAMAZAN

5 EMÝN AKDAÐ Bir saðlýk iksiri: Oruç Orucu bozan fiiller çok net. Saðlýðý bu ibadete el vermeyenler, durumlarý geçiciyse tehir hakkýna sahip; kronikse, mahrumiyetlerini fidyeyle ödemek zorunda. FOTOÐRAF: AA Gýda ve keyif verici deðilse, enjeksiyon orucu bozmuyor. R amazan ayýnda tutulan orucun, madde ve manadan teþekkül insanýn her türlü kirden arýnmasýnda büyük rol oynadýðý artýk bilimin de kabul ettiði bir gerçek günümüzde. Bu kutsal zaman diliminde bir yandan metabolizmanýn çarklarý dinlenme fýrsatý bulurken, diðer yandan vücutta biriken toksinler dýþarý atýlýyor. Kiþi ayrýca ruhsal yönden de içine dönerek, hayatýn akýþ sürecinde tozlanan dinî ve ahlaki deðerlerini yeniden gözden geçiriyor. Açlýðý ve aç kalmanýn bünyeye etkilerini bizzat yaþýyoruz bu ayda. Belki de en hakiki sosyal empati testinden geçiyoruz. Açýn hâlinden anlar hâle geliyoruz. Böylelikle yardýmlaþma duygusu perçinleniyor. Öte yandan, en temel sorularla baþ baþa kalýyoruz: Neyiz, nereden geldik ve nereye gideceðiz? Evrendeki yüce aklý hissediyoruz derinden. Yaratýlmýþlarýn en þereflisi insanýn sýnýrlarýný idrak ederek, sonsuzluðu keþfediyoruz. Yalnýzlaþýp hiçleþtiðimiz dünya hayatýnda ýþýk ve pusulalarla donatýlýyoruz. Sahur ve iftar arasýnda kendi rýzamýzla herhangi bir gýda ürününü yiyip içmiyoruz. Oruç dinî bir ibadet. Belirtilen süre zarfýnda, cinsî münasebet de yasak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu konuya dair sorularý deðerlendirirken; bilerek aðýz dolusu kusmak ile hacamat (gerekli hâllerle kan emme) eyleminin de orucu bozduðu yönünde görüþ ortaya koyuyor. Oruç normal þartlar altýnda bir sýhhat iksiri. Peki, bireylerin saðlýðý ve bu çevrede devam eden tedavileri oruca el vermiyorsa nasýl bir yöntem izlenecek? Hangi muayene ve teþhis teknikleri bu ibadete mâni ya da deðil? Oruçtan alýkoyan hastalýklar geçici ve kronik diye daha baþta ikiye ayrýlýyor. Örneðin hamilelik ilk kategoriye dâhil. Saðlýðýný geçici müddet kaybedenler ve bu sebeple oruç gereðini yapamayanlar, tehir hakkýný kullanabiliyor. Ancak þeker ve böbrek yetmezliði hastalarýnýn vaziyeti hem kronik hem de çok ciddi. Mutlaka besin, sývý ya da ilaç tüketmek zorundalar. Dýþarýdan insülin takviye edilen Tip 1 türü þekerliler kesinlikle oruçtan men. Tip 2 þeker hastalarý da doktorlarýyla konuþarak bir karara varmalýlar. Hemen vurgulamalýyýz ki hekimlerin saðlýklý yaþam için önerdikleri perhizle, ibadet anlamýndaki oruç birbirine karýþtýrýlmamalý. Kronik rahatsýzlýk sahipleri her bir oruç gününe karþýlýk fidye ödemekle, yani bir yoksulun günlük yiyecek ve içeceðini teminle mükellef. Açlýk-saðlýk iliþkisine deðinildiðinde; kâfi miktarda beslenmeyen vücudun enerji ihtiyacýný depoladýðý yað ve albüminden karþýladýðý söylenmeli öncelikle. Karaciðer, 06 RAHMET AYI RAMAZAN

6 FOTOÐRAF: CÝHAN FOTOÐRAF: REUTERS Oruç vesileyisle toklar açýn halinden daha iyi anlýyor. Öte yandan, sývý maddesi verilmeden gerçekleþen hemodiyaliz iþlemi de oruca mani deðil. Astým spreyi kullanýmý oruca halel getirmiyor. albümini glikoza dönüþtürerek enerji açýðýný kapatmaya çalýþýyor. Bu telafi sistemi bir yere kadar çözüm. Üstelik beyin direkt glikoza muhtaç, enerjisini yaðdan temin edemiyor. Bu kritik mekanizma, sýhhatle yakýndan alakalý. Din Ýþleri Yüksek Kurulu, orucu bozan hususlar hakkýndaki sorular çeþitlenip sýklaþýnca 22 Eylül 2005 tarihinde toplanarak bir dizi karara imza atýyor. Aslýnda bu önemli ibadeti sakatlayan ya da geçersizleþtiren fiiller ezelden beri net. Ama Ýslam dininin tamamlandýðý yýllarda tahmini zor ve bugün yaygýnlaþan kimi eylemler için güncel yorumlar þart. Kurul tam da bu noktada devreye giriyor. Yoksa banyonun, aðza su alýp boþaltmanýn, diþ fýrçalamanýn, sürme çekmenin, eþini öpmek, koku sürünmek, yaðlanmak ve benzeri durumlarýn oruca halel getirmediði hadislerle sabit. Kurul un mütalaa metninde, Yemek, içmek, cinsî münasebete ek olarak, kendi fiiliyle aðýz dolusu kusmak ve hacamat yapmak/yaptýrmak dýþýnda orucu bozan herhangi bir þey hadislerde bulunmamaktadýr. Oruç, nasýl ifa edileceði, bu ibadeti nelerin bozup bozmayacaðý bütün Müslümanlarca bilinmesi gereken bir ibadettir. Bu nedenle Hz. Peygamber in, diðer ibadetlerde olduðu gibi, orucu bozan baþka þeyler olsaydý, bunlarý da detaylý olarak açýkça belirtmesi, sahabenin de bunu kendilerinden sonraki nesle aktarmalarý gerekirdi. Hâlbuki, yukarýda zikredilenlerin dýþýnda orucu bozan þeyler hakkýnda, ne sahih, ne zayýf, ne müsnet, ne de mürsel bir hadis rivayet edilmiþtir. deniyor. Kurul, astým hastalarýnýn faydalandýðý spreyden göz damlasýna; burun damlasýndan kalp rahatsýzlýðýnda verilen dil altý hapa deðin pek çok tedavi metodunu ele alýyor. Endoskopi, kolonoskopi, makat veya ferçten ultrason; idrar kanalýnýn görüntülenmesi ve kanala ilaç akýtýlmasý; anestezi; kulak damlasý ve kulaðýn yýkatýlmasý, fitil tatbiki ve lavman; iðne, serum ve kan vermek; diyaliz, anjiyo, biyopsi, merhem ve ilaçlý bant konularýný da tek tek inceliyor. Sonuç itibariyle Din Ýþleri Yüksek Kurulu, içtihatlarýný þöyle özetliyor: Dinimiz, hasta olan ve tedavi sürecinde bulunan kiþilerin oruç tutmamalarýna ruhsat vermektedir. Bu nedenle tedavisi devam eden kiþiler, saðlýklarýna kavuþup, tedavileri tamamlanýncaya kadar oruçlarýný erteleyebilirler. Bununla birlikte, ramazan ayýnda herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarýna baþka bir engelleri de bulunmuyorsa, muayene ve tedavilerini iftardan sonra yaptýrmalarýnýn önerilmesi uygundur. Astým hastalarýnýn kullandýðý spreyin, göz, kulak ve burun damlasýnýn; kulak zarýnda delik bulunmayanlarýn kulak yýkatmasýnýn, dil altý kullanmanýn, idrar kanalýný görüntülemenin, idrar kanalýna ilaç akýtmanýn; su, yað ve benzeri gýda özelliði taþýyan baþka bir maddenin vücuda girmemesi kaydýyla endoskopi, kolonoskopi yaptýrmanýn; makat veya ferçten ultrason çektirmenin; lokal anestezi uygulamanýn, makattan ve ferçten fitil kullanmanýn; suyun baðýrsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip baðýrsaklarýn hemen temizlenmesi kaydýyla lavman yaptýrmanýn, hastaya herhangi bir sývý maddesi verilmeden hemodiyaliz yaptýrmanýn; gýda ve keyif verici olmayan enjeksiyon yaptýrmanýn; anjiyo, biyopsi yaptýrmanýn, kan vermenin, merhem sürmenin, vücuda ilaçlý bant yapýþtýrmanýn orucu bozmayacaðýna hükmedildi. Gýda ve keyif verici enjeksiyon yaptýrmanýn; gýda içerikli sývýlarýn baðýrsaklara verilmesinin veya orucu bozacak kadar su emilecek þekilde lavman yaptýrmanýn; su, yað ve benzeri gýda özelliði taþýyan baþka bir maddenin vücuda girmesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptýrmanýn, bölgesel ve genel anestezinin, kulak zarý delik olup, orucu bozacak kadar su mideye ulaþacak þekilde kulak yýkatmanýn, periton diyaliz ve damara serum verilerek yapýlan hemodiyalizin orucu bozacaðýna karar verildi. Detaylý bilgilere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn adlý internet sitesinden ulaþýlabilir. 08 RAHMET AYI RAMAZAN

7 SEDAT GÜLMEZ Sultan Abdülmecid den ramazan uyarýlarý Milyonlarca Müslüman, gönüllerinin pasýný temizleyeceði 11 ayýn sultanýna kavuþtu. Peki, bu ayda nelere dikkat edilmeli? Cevabý, 151 yýllýk Ramazan Tembihnamesi nde S ene Sultan Abdülmecid in saltanat devri. Ramazan-ý þerif e sayýlý günler var. Millet genelinde bir sevinç fakat saray telaþlý. Mübarek ay yaklaþýrken acaba toplum ruhen bu atmosfere hazýr mý? suali kafalarý kurcalýyor. Sadece bu da deðil: Eksikler varsa nasýl giderilmeli? Cenab-ý Hak tan memleket adýna bereket talebine hazýrlanýrken, dilekçenin geri çevrilmemesi için hangi adýmlar atýlmalý? Baþta padiþah tüm devlet erkânýnýn aklýndaki sorularýn cevabýna ulaþmak alýnacak tedbirlere baðlý. Nihayetinde insanlar uyarýlmalý ve her zamankinden daha hassas davranmalarý tesis edilmeli. Kýsacasý bir dizi rica sýralanýp halka sunulmalý. Ýþte 24 Mart 1859 tarihli Ramazan Tembihnamesi nin kaleme alýnmasýnýn ardýndaki hikmet bu sürece dayanýyor. Peki, zikredilen vesika hangi emirleri ihtiva ediyor? Nicedir dillere pelesenk Nerede o eski diye baþlayýp bayram veya ramazan diye tamamlanan cümle. Özlem geçmiþe mi, yoksa o günlerden günümüze taþýnamayan kültür ve gelenek göreneðe mi hâlâ belli deðil. Yalnýz hakikat þu ki deðiþim denilen dalga toplumu önüne katmýþ bilinmeze sürüklerken bazý millî hasletleri de bünyesinde unutkanlýk zindanlarýna hapsediyor. Belki de bu sebeple artýk mana yüklü günler, geceler, haftalar veya aylar, evvel gösterilen hassasiyetlerden payýna düþeni almakta aciz kalýyor. Mesela ramazan... Yürütülen hazýrlýklar sadece maddi boyutla sýnýrlý kalýyor. Hatta ev erzaklarý kadar ruhi gereksinimler dikkate alýnmýyor. Ancak 151 yýllýk bir ferman gösterdi ki çekilen sýkýntýlar tahmin edilenden de eski. Sultan Abdülmecid tuðralý belge, Baþbakanlýk Osmanlý Arþivleri bünyesinde. Tarihi 24 Mart Muhtevasýysa yaklaþan ramazan-ý þerif münasebetiyle alýnmasý elzem tedbirlerle dolu. Tabii vesika okunduðunda görülüyor ki 1,5 asýr evvel zikredilen hususlarýn birçoðu bugüne de þamil. Hele bir de her yýl Sultanahmet Meydaný ndaki Ramazan Etkinlikleri göz önünde canlandýrýlýrsa hükümler daha da anlam kazanýyor. Etkisi taze padiþah buyruklarý neler demiyor ki 1859 tarihli Ramazan Tembihnamesi... RAMAZANDA EDEPLÝ DAVRANILA! Padiþahýmýzýn bazý camileri teþrifi ihtimal dâhilinde bulunduðundan herkes vazifesini en iyi þekilde ifa ede ve saygýda kusur etmeye, Ramazanda her zamankinden daha dikkatli ve edepli davranýla, Camilerde ve ötede beride oturanlara karýþýlmazsa da özellikle çarþý içinde, Bayezid de ve Þehzadebaþý na giden güzergâhta yol üzerinde dükkânlarda oturulmaya, Geceleri büyük caddelerde iskemle ile sokak aralarýnda ve halkýn geçip gitmesine engel teþkil edecek þekilde oturulmaya, Araba aralarýnda dolaþýp arabalý ve arabasýz gelen geçen kadýnlara edep dýþý davranýlmaya ve arabalar Bayezid ve Þehzadebaþý nda sokak ortalarýnda durmaya, Kadýnlar Sultanahmet, Þehzadebaþý ve Laleli Camii dýþýnda diðer büyük camilere girmeye ve ayrýca namaz vakti haricinde vazifeliler haricinde buralara erkekler de girmeye, Kadýnlar adap dýþý açýk saçýk giyinerek dikkat çekici davranýþlarda bulunmaya, Kadýnlar akþam ezanýna bir saat kala evlerine döne ve iftardan sonra arabalý veya arabasýz hiçbir surette sokaklarda dolaþmaya, Herkes her zaman olmasý gerektiði gibi özellikle ramazanda camilere gele, teravih namazýnda dükkanlarda oturmaya, Herhangi bir sýhhî özrü bulunmayanlar oruç tuta, bulunanlar da alenî bir þekilde oruç yemeye, Her zaman temizliðe dikkat edile ve bilhassa ramazanda buna daha çok dikkat edile, sokak ortalarýna öteye beriye çöp dökülmeye 10 RAHMET AYI RAMAZAN

8 TÛBA KABACAOÐLU Ramazanda hoþ-âb a ne dersiniz? Ramazanla birlikte sofralarýmýz da þenlenecek. Bu yýl sevdiklerinizi hoþaf ve þerbetle aðýrlamaya ne dersiniz? Üstelik size tatlý tatlý yardým edecek bir kaynak da mevcut. Elif Ayla nýn davetine icabet etmek en iyisi... F arkýndasýnýzdýr; neye nostalji desek, elimizden uçup gidiyor. Nostalji, yaþamayan þey hâline geldi. Hâlbuki hâlin eskisi olur mu efendim? Dünya var olalý beri ayný sever insanlar. Ayný hâlle özlerler. Ayný hâlle acýr kalpleri. Ayrý ayrý dillerde de olsa kalpçe de aynýdýr her þey. Nereye baksam eski günlerde þerbetler yapýlýr deniyordu. Hâlbuki hoþ-âb, hâle hoþluk veriyordu. Ben misafirlerimi hâlâ þerbetle aðýrlýyordum. Demek ki asýl olan emekti. Sevgi neydi, sevgi emekti diyor ya film. Sevdiklerimize emek vermek istedim diye anlatýyor Elif Ayla Þerbet ve Hoþaf kitabýnýn ortaya çýkýþ hikâyesini. Ýsminden yola çýkarak bu eserin salt bir tarif kitabý olduðunu düþünmeyin. Ýçinde birbirinden güzel, farklý þerbet ve hoþaf tarifleri olduðu gibi; sizi gülümseten, eskilere götüren, kuþlarýn cývýltýsýný, sularýn þýrýltýsýný dahi kulaklarýnýza getiriverecek kadar sýcak, gerçek hikâyeler ile maddi-manevi varlýklarýyla hayatýmýza büyük deðerler katan babaannelerimiz, anneannelerimiz var orada. Tabii bunlarla birlikte fýtratý bozulmamýþ insanlar, çocuk masumiyetiyle kurulmuþ hayaller, tatlý yaramazlýklar ve unutulmaya yüz tutmuþ derin bir Türk kültürü... Üstelik hangi tarif kitabýný yüzünüzde, gözünüzde gülücüklerle okur, elinizden düþürmek istemezsiniz ki? Þerbet ve Hoþaf, Biz her canlý þeyi sudan yarattýk ayetiyle baþlayýp yazarýn babaannesinin duasýyla devam ediyor: Artsýn eksilmesin. Dolsun taþmasýn. Az, Elif Ayla çok olsun da bereket yok olmasýn. Âmin -Þerbet ve hoþaf kitabýný yazmaya nasýl baþladýnýz? Kalbin Limon Hali ni yazarken tasarlandý aslýnda. Onda þerbetlerden hikâyeler geçiyordu. Kadýnlar mutfakta uðraþýrken öykülerini anlatýyordu. Fark ettim ki çok þerbetim var anlatacak. Bu kitap da böyle meydana geldi. -Þerbet ve hoþaf tarifleriyle birlikte sýcacýk hikâyelerinizi de dinliyoruz. Niçin tarifleri hikâyelerle süslemek, bütünleþtirmek istediniz? Sade bir tarif kitabý bana hep eksik, tamamlanmamýþ, aralardaki yapraklarý koparýlmýþ gibi geliyor. Ya da sadece tarif kitabý onlar. Uygulanamaz gibiler. Hayattan deðiller sanki. Bilirsiniz, hani en güzel yemek annenizin yemeðidir. Siz ne kadar iyi ve kaç kere yaparsanýz yapýn, annenizin yemeði baþkadýr. Onu baþka yapan tat, içindeki yaþanmýþlýklardýr aslýnda. Annenizle zamana yaydýðýnýz hâl, o yemeði lezzetli kýlar. Lezzet, hafýzamýzdaki bir nokta aslýnda. Ben þerbet tarifi vermedim, hafýzalardaki o yerlere dokunup þerbet tattýrdým. -Yiyecek ve içeceklerimizin hayatýmýzý þekillendirip yön verdiðini söylüyorsunuz. Peki; bu kitapla okurlarýn hayatýna nasýl bir katký saðlamayý amaçlýyorsunuz? Kitabýmýn kavanozlarda satýlan yemeklerden, þiþelerdeki içeceklerden, formülünü bizden sýr diye saklayan firmalardan bir kaçýþ gibi düþündüm. Bir kovuktan atlýyoruz, babaanne zamanýna gidiveriyoruz. Ne güzel bir yer. Te- neke kutular, asitli, sýrlý içecekler yok. Saçma sapan hastalýklar da... Hayatý renklendirip güzelleþtirmek için alýþveriþ merkezlerine, janjanlý kutulara ihtiyacýmýz yok demek istedim ben. Komþularýmýz olsun, dostlarýmýz olsun. Balkona sofra kuralým, artýk Allah ne verdiyse Böyle bir hayat yaþanmaz deðil. Ýçinde emek bulunan dostluklar imkânsýz deðil. Marketten içecek almýyorsunuz, eve gelip sadece on beþ dakikada þerbet yapýyorsunuz, hepsi bu. Parmaklarýnýz deðiyor. Kokunuz iþliyor. Siz, dostunuz için hatýrlý bir þey yapýyorsunuz. Emeðinizin üzerinde Sen benim için herhangi birisin diyen fiyat etiketi bulunmuyor. Promosyon da yok. Kalbiniz var. Bu kitap bunun için yazýldý. -Ramazanda neden misafirlerimize kendi yaptýðýmýz þerbet ve hoþaflarý ikram etmeliyiz? Biz korkarým inceliklerimizi yitiriyoruz. Kabalýk neredeyse nezaketin yerini tutan, övünülesi bir deðer oldu. Evinize gelen misafire karþý plastik bir þiþeyi masaya koymak adab-ý muaþerete aykýrýdýr. Kendi yapacaðýmýz bir içecek, onu koyacaðýmýz zarif bir sürahi misafirimize Sana deðer veriyorum mesajýný iletecektir. Sevgi emekti deðil mi? -Kitabýnýz için Bu bir davettir diyorsunuz. Nasýl bir çaðrý bu? Eskilerin davet usulüne uygun bir davet. Mendil içine konan þekerlerle yapýyorum ben de davetimi, adýna okuntu denilen hani. Ramazan da gelmiþ madem, eski zamanlara nostalji deyip de ötekileþtirmeden geleneði, evimize davet zamaný þimdi. Ne zaman gelenekten söz etsek gelenek bizden üç adým uzaklaþýyor. Akmýyor bizimle birlikte. Hâlbuki akmayan þey geleneðin kör yataðýdýr ancak. Ben, þerbet ve hoþaf kitabýmda bir yaþama davet ediyorum. Geleneðin içinde akmaya davet bu. Hafýzamýzýn bütün koku ve renkleriyle modern hayata katýlma daveti. Somutlaþtýracak olursak, evimizde yapacaðýmýz gül þurubu bilgisayar klavyesindeki parmaklarýmýza zarar vermez asla. -Sizce ramazanda hangi tarifler daha çok hoþa gider? Önce hangilerini yapalým? Benim favorim mürver þerbeti. Annem çok güzel yapar. Onun dýþýnda erikten þeftaliye, yaseminden güle her þey var bu mevsimde. Zannediyorum sahurda erik þerbeti böreklerin ya da eriþtenin yanýnda severek içilecektir. Ýftarda küçücük sýrça bardaklarda gül þerbetiyle baþlayýp gelincikle devam edilebilir. Gül gibi, subye de iyi bir baþlangýç içeceðidir. Hatta dereotu þerbetinin keskin tadýyla da nefis bir açýlýþ yapýlabilir. YASEMÝN ÇÝÇEÐÝ ÞERBETÝ Malzemeler: 1 derin kap yasemin çiçeði 1 limon 3 su bardaðý þeker 5 su bardaðý su Yapýlýþý: Yasemin çiçekleri yapraklarýna ayrýlýr, hiç hýrpalamadan sudan geçirilir. Süzülen çiçekler limon suyu ve þekerle güzelce ovulur. Ovulan yapraklar seyrek dokumalý bir tülbende konarak suya býrakýlýr. Suda bir gün bekletilen çiçekler sýkýlarak sudan çýkarýlýr. Soðumaya býrakýlan þerbet isteðe göre sulandýrýlarak da sulandýrýlmayarak da içilebilir. Yazarýn notu: Yasemin þerbeti sarhoþ edici bir rayihaya sahiptir. Bence dertleþilen dost sohbetlerinin rahatlatýcý içeceðidir. YAZ ÞERBETÝ Malzemeler: 1 büyük dilim karpuz Yarým kavun 3 þeftali 5 kayýsý 3 sulu armut Yarým çay bardaðý incir pekmezi Yapýlýþý: Bütün malzemenin suyu sýkýlýr. Süzgüden geçirilir. Ýçine pekmez eklenir. Soðuduktan sonra servise hazýr olan þerbet nane yapraklarýyla süslenebilir. Ýçine küçük çilek ya da kiraz tanesi de atabilirsiniz. SÜNNET ÞERBETÝ Malzemeler: 2,5 su bardaðý su 2,5 su bardaðý süt Yarým su bardaðý þeker 10 damla gül suyu Çam fýstýðý (Ege de adý künerdir) Yapýlýþý: Su, süt ve þeker karýþtýrýlýp þekerin iyice erimesi saðlanýr. Üzerine gül suyu ilave edilir. Soðutulur. Servis edilirken üzerine fýstýklar atýlýr. 12 RAHMET AYI RAMAZAN 13

9 NANELÝ LÝMON ÞERBETÝ Malzemeler: 4 adet limon 5-6 dal taze nane 1,5 su bardaðý þeker 3 su bardaðý su Yarým kahve fincaný çam fýstýðý Yapýlýþý: 2 limon kabuklarýyla diðer ikisi de kabuksuz þekilde küp küp doðranýr. Limonlar bardakla ölçülerek geniþçe bir kaba alýnýr. Limon kadar þeker ilave edilir. Karýþým 2 saat bekler. Sonra karýþým iyice yoðrulur. Ýnce bir tülbende konmuþ yoðrulmuþ limon aðzý baðlanýp suyun içine atýlýr. Bir gece dinlendirilir. Sabah içindeki kese þerbetten alýnýr. Kalan þeker ilave edilip eritilir. Taze nane yapraklarý eklenen þerbet yeniden dolaba kaldýrýlýr. Artýk servise hazýrdýr. Servis ederken fýstýklar hafifçe kavrulur, her bardaða birkaç tane ilave edilir. Yazarýn notu: Sultan 2. Abdülhamid in en çok sevdiði þerbettir bu. Bu þerbette limonu fazla tutup daha fazla miktarda yapmak isterseniz naneleri þerbette bir günden fazla tutmamanýzý öneririm. Zira nane yapraklarý bir günden sonra salyalanýyor, görüntü olarak hoþ gözükmüyor. GÜLLÜ NAR HOÞAFI Malzemeler: 1 kâse pembe gül yapraðý Gül için bir kahve fincaný þeker 3 irice nar 5 su bardaðý su Ayrýca 1 su bardaðý þeker 1 limon Yapýlýþý: Gül yapraklarý þekerle birlikte güzelce ovulur. Düz bir tabaða hamur kývamýný almýþ güller serilir. Beklemeye alýnýr. Nar tanelenir. Su ve þeker bir tencereye konup kaynamaya býrakýlýr. Narlar kaynayan suya ilave edilir. 5 dakika kaynatýlýp soðumaya býrakýlýr. Gül yapraklarý incecik bir tülbende konarak aðzý sýkýca baðlanýr. Soðuyan hoþafýn içine bu gül bohçasý býrakýlýr. Bir gece böyle bekletilir. Ertesi gün bohça çýkarýlarak servis yapýlýr. Yazarýn notu: Her kâseye iki parça gül yapraðý atarsanýz çok güzel bir görüntüsü oluyor. Güllü nar kompostosu hele de ramazanda pek hora geçiyor. BAL ÞERBETÝ Malzemeler: 1 litre su 400 gram bal Yapýlýþý: Bal ve su karýþtýrýlýr. Elde edilen þerbet arzuya göre soðuk ya da sýcak servis yapýlýr. Yazarýn notu: Bal þerbeti Hz Ali ve Hz. Fatýma nýn düðünlerindeki ikramdýr. Bu tarifi Suudi bir komþumdan öðrendim. Bal ola gününüz... NEHİR MADENİ MUTFAK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ: Gülbahar Cad. Tufan Sok. No.35 Güneflli, stanbul Tel.: / Faks: MA AZA: stoç Z Blok No.83 kitelli, stanbul Tel.: / Faks: RAHMET AYI RAMAZAN

10 NURSEL DÝLEK FOTOÐRAF: AA M Devletin iftar sofrasý Meclis Lokantasý, TRT binasý, PTT Ahlatlýbel Tesisleri Ýstanbul un lüks yerleri þöyle dursun, Ankara nýn iftar davetlerinde kamu kurumlarýnýn mekânlarý konuþuluyor. illet Meclisi Baþkaný Ferruh Bozbeyli Perþembe günü saat de Büyük Millet Meclisi þeref salonunda Sayýn Baþbakan ýn da hazýr bulunduðu bir iftar daveti verecektir. Ýftar yemeðini teþrifleriniz rica olunur. Cumhuriyet tarihinde kamu kurumlarýnda verilen ilk iftar davetiyesinin üzerinde yazýyordu bunlar. Bundan 41 yýl önce Meclis Baþkaný Bozbeyli tarafýndan verilen iftar yemeðine Senato Baþkaný, Baþbakan, bakanlar ve milletvekilleri katýlmýþ; fakat iftar yemeði o dönem çeþitli tartýþmalarý da beraberinde getirmiþti. Bozbeyli nin devlet bütçesinden 10 bin lira vererek davet verdiði, kiminin iftar sofrasýndan aç kalktýðý, kamu kurumunda iftarýn laikliðe aykýrý olduðu eleþtirileri gibi birçok tartýþma da beraberinde gelmiþti. Ancak eski Meclis Baþkaný bir ilke imza atarak kamu kurumlarýnda ilk iftarý olaylý da olsa böyle baþlatmýþtý. Bugün ise kamu kurumlarýnýn hemen hepsinde iftar daveti veriliyor. Eski tartýþmalar olmasa da kamu kurumlarýnýn iftarlarý birbirinden ilginç gelenek ve ayrýntýlarla sürüyor. Cumhurbaþkanlýðý ve Baþbakanlýk konutlarý, Meclis Lokantasý, Baþbakanlýk Alakart, TRT binasý restoraný, PTT Ahlatlýbel Tesisleri, Ýller Bankasý Macunköy Tesisleri, Hâkimevi, Baþkent Öðretmenevi, TEDAÞ Misafirhanesi, Polisevi devletin iftar verilen adreslerinin baþýnda geliyor. Bunlara Dolmabahçe Sarayý, kasýrlar, Florya Köþkü gibi Ýstanbul daki yerler ile belediyelerin tesislerini de eklemek gerekiyor. Kamu kurumlarýnýn kimisi kendi personeline iftar veriyor, kimisi ise daveti sadece üst düzeyle sýnýrlandýrýyor. Ancak devletin bu yýlki iftar sofralarý geçen yýllara kýyasla biraz sönük geçebilir. Ýftar saatlerinin mesai bitiminden (17.30) ileri bir vakitte olmasý çoðu kamu kuruluþunda iftar verilmemesinin nedeni olarak gösteriliyor. 16 RAHMET AYI RAMAZAN

11 FOTOÐRAF: ALÝ ÜNAL Baþbakan Erdoðan, Bülent Arýnç ýn, TBMM Baþkaný iken verdiði bir iftar yemeðinde. Bakanlýk merkez binalarýnda genellikle lokanta bulunmuyor. Daha çok ilgili genel müdürlüklerde, misafirhane ve restoranlar var. Kamuda çalýþanlarýn veya burada davet verenlerin lüks mekânlar yerine burayý tercih etmesinin asýl nedeni fiyatlarýn dýþarýya göre çok daha ucuz olmasý. Lüks otellerde verilen iftar davetlerinin maliyeti kiþi baþýna TL arasýnda deðiþiyor. Buna karþýlýk devlet dairelerinin lokantalarýnda verilen davetler TL ye kadar düþebiliyor. Buralarda iftar veren kiþiler idari iþlere cüzi miktarda para ödüyor. Ulaþým sorununun olmamasý, lokantada çalýþan personelin tanýnmasý, yemeklerin güvenilir kiþiler tarafýndan hazýrlanmasý ise tercih sebepleri arasýnda. Ýftarlarýn çoðu genellikle üst düzey yetkililere veriliyor. Müsteþar, kendi alt biriminde çalýþanlara; genel müdür, daire baþkanlarýna davet veriyor. Hâl böyle olunca üst düzey bir bürokrat ortalama 6-7 bakanlýk iftarýna katýlýyor. Sayýnýn ve maliyetin fazla olacaðý endiþesiyle alt düzey personele iftar veren çok az kurum var. Ýftar sofralarý devletin sadece sivil bürokrasisinde yer alan bir gelenek deðil. Örneðin Çankaya Köþkü nde olduðu kadar Cumhurbaþkanlýðý Muhafýz Alayý nda da hem Cumhurbaþkaný hem de komutanlarýn yer aldýðý iftarlar yapýlýyor. Daha çok er-erbaþ ve personelin katýlýmýyla yapýlan bu iftarlar da ayrý birer renk katýyor. Baþkent dýþýnda kýþlalarda da gelenekselleþen iftarlar var. Kýsmen de olsa yargý mensuplarý da bu iftar coþkusuna katýlýyor. Davetlerde genellikle resmî bir hava hâkim oluyor. Devletin iftar sofrasýnda dikkat çeken en önemli husus davette bile protokolün iþliyor olmasý. Ýftarýn birlik ve beraberlik havasý buralarda çoðu zaman bürokratik kurallara takýlýyor. Üst makamda görev yapanlar sofranýn ön saflarýnda yerini alýrken daha alt kademede görev yapanlar arka sýralarda yemek yiyor. Devletin iftar sofrasýnýn olmazsa olmazý ise kravat. Çalýþanlar mesai saatinin bitimi dahi olsa iftar davetlerine kravatla katýlýyor. Ýftar bitiminde yemeði veren bakan, müsteþar ya da genel müdür konuþma yapýyor. Sofra dualarý ise genelde bakanlýðýn ya da genel müdürlüðün imamý tarafýndan yapýlýyor. Mütedeyyin çalýþanlar akþam namazlarýný ise genellikle yatsý ve teravih namazlarýyla cem ediyor. BAYINDIRLIK IN TERCÝHÝ MACUNKÖY TESÝSLERÝ Ankara da kamu kurumlarý içerisinde en fazla davetin verildiði yerlerden biri Ýller Bankasý Macunköy Tesisleri. Yaklaþýk bin kiþiyi aðýrlama kapasitesine sahip tesislerde haftada 2-3 iftar veriliyor. Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý, davetlerinde ya Karayollarý Genel Müdürlüðü nü ya da Ýller Bankasý Tesisleri ni tercih ediyor. Millî Eðitim Bakanlýðý nýn yaný sýra eðitim ve memur sendikalarý ile il dernekleri tercihini Baþkent Öðretmenevi nden yana kullanýyor. Bin kiþiyi aðýrlama kapasitesi bulunan Öðretmenevi, ramazan boyunca yaklaþýk 30 bin kiþiyi aðýrlýyor. Öðretmenevi nin Gordion, Angora ve Hitit olmak üzere üç salonu var. Fiyatlar üyelere 11 TL, üye olmayanlara ise 12,5 TL. Halktan kiþiler de gelip buralarda davet verebiliyor. Ulaþtýrma Bakanlýðý personeli genellikle PTT Ahlatlýbel Tesisleri ni veya Ulus taki Devlet Demiryollarý Gar Restoraný ný kullanýyor. Ancak PTT Ahlatlýbel Tesisleri nin açýk havada bulunuyor olmasý tercih sýralamasýnda burayý öne çýkarýyor. Ahlatlýbel de her ramazan iftar veriliyor. Ulaþtýrma ve Baþbakanlýk personelinin üst düzey bürokratlarý ramazanda burayý tercih ediyor. Ücretleri iftarý veren kiþi veya herkes kendisi karþýlýyor. Ýf- KÖÞK TE ÝFTAR HER DAÝM VAR Çankaya Köþkü ndeki iftar yemeði geleneði 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel döneminde de uygulanýyordu. Ýlk iftar yemeði geleneði de Turgut Özal döneminde baþlamýþtý. 10. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer döneminde uygulanmayan Köþk te iftar yemeði geleneðini Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, yeniden hayata geçirdi. Gül, ayaðýnýn tozuyla çýktýðý Çankaya Köþkü ndeki ilk iftar davetini þehit ailelerine ve gazilere vermiþti. Bu yýl da ilk iftarda þehit aileleriyle buluþacaðý söyleniyor. Gül, Köþk te verdiði iftarlarda tören ve kabul salonunu kullanýyor. Gül, ramazan boyunca sendika baþkanlarýna, Ýslam devletleri elçilerine ve iþ adamlarýna iftar daveti vermeyi planlýyor. 18 RAHMET AYI RAMAZAN

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak-

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak- 15 06 Okudu, pastacı oldu... Dikkat, her an bir inekle karþýlaþabilirsiniz! Çünkü Ýnek Festi- Hatýrla Sevgili deki 'pastacý Yeþim Erol un hayat hikayesi, vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý.

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA www.bayiskender.com Yýl: 3 Sayý:971 Fiyatý: 10 KR (KDV Dahil) CUMHURBAÞKANI GÜL, 14 MAYIS'TA AYDIN'DA - ADÜ Týp Fakültesi hastanesi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan açýlacak. Cumhurbaþkaný Abdullah

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı