Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri"

Transkript

1 AÐUSTOS 2010 Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR

2 Acýkmadan nasýl oruç tutabilirim?...4 Bir saðlýk iksiri: Oruç...6 Ramazan Tembihnamesi...10 Sevginizi hoþafla gösterin...12 Devletin iftar sofrasý...16 Ramazanda 2010 Avrupa Kültür Baþkenti etkinlikleri...22 Ramazanda tatil, tatilde ramazan...26 Ramazanda caz olur mu?...28 Akçaabat köftesi, Akçaabat ta yenir...30 Ramazan vitrini...32 Hoþ geldin, safa geldin ya þehr-i ramazan H eyecanla beklediðimiz 11 ayýn sultaný ramazan, bir kez daha kapýmýzý çaldý. Hoþ geldi, safa geldi. Rahmet kapýlarýnýn sonuna kadar açýldýðý bu mübarek ay boyunca hayýr hasenât iþleri yoðunlaþýyor, fakirler seviniyor, tasaddukta bulunanlarýn mallarý bereketleniyor, vücutlar oruçla sýhhat buluyor. Fakat son yýllarda ramazan, manevi boyutunun yaný sýra tüketim, zam ve hastalýk gibi olumsuz þeylerle de gündeme geliyor. Özellikle gýda sektöründeki bazý fýrsatçýlar, ramazaný bir 'vurgun' ayý olarak deðerlendirmek istiyor. Bu yüzden her ramazana zam tartýþmalarýyla giriliyor. Bu sene de öyle oldu; fakat gýda sektöründen gelen zam yapýlmayacaðýna dair açýklamalar sevindirdi. Gýda maddeleri ne kadar ucuz olursa, fakirlerin sofrasýna da o kadar çok yansýyor çünkü. Hayýrseverler, ramazan kolilerini hazýrlatmaya çoktan baþladý. Umuyoruz ki bu mübarek ayýn aðustos sýcaðýna denk geldiði þu günlerde yardým gitmeyen fakirhane kalmaz. Ayrýca ramazanda, özellikle televizyon reklamlarýyla toplum daha fazla tüketmeye yönlendiriliyor. Reklamlarda olan her þeyin iftar ve sahur sofralarýnda olmasý isteniyor. Buna paralel olarak sofralar gittikçe zenginleþiyor. Kýsa zamanda birçok þeyin týka basa yenmesi de birtakým hastalýklarý beraberinde getiriyor. Aman dikkat diyoruz. Bir de 'ramazan eþittir eðlence' gibi bir algý oluþturulmaya çalýþýlýyor ki bu konuda ölçüyü kaçýrmamak gerekiyor. 'Ramazan eðlencesi' adý altýnda dinen hoþ görülemeyecek programlar düzenleniyor, gösteriler yapýlýyor. Bu konuda hassas olunmasý gerekiyor. Bu sene hazýrladýðýmýz ramazan ekinde yine yeme-içmeye dikkat çekmeye çalýþtýk. Oruç ve saðlýk konusuna deðindik. Hoþunuza gidecek bir hoþaf dosyasý hazýrladýk. Sultan Abdülmecid'in 151 yýl önceki 'Ramazan Tembihnâmesi'ni sizlerle paylaþtýk. Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý'nýn önemli ramazan etkinliklerini duyurduk. Devletin ramazan sofralarýný sayfalarýmýza taþýdýk. Rahmetli, bereketli ve saðlýklý bir ramazan dileðiyle. FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. ADINA ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ AKBULUT GENEL YAYIN YÖNETMENÝ: BÜLENT KORUCU GENEL YAYIN YÖNETMEN YRD: SELAHATTÝN KARAKIÞ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: NECATÝ KOLA GÖRSEL YÖNETMEN: SÜLEYMAN KARAOÐLU TASARIM UYGULAMA: MUSTAFA KARA SORUMLU MÜDÜR VE YAYIN SAHÝBÝNÝN TEMSÝLCÝSÝ: ALÝ ODABAÞI REKLAM YÖNETÝCÝSÝ: SÜLEYMAN BAÞARAN REKLAM SATIÞ UZMANLARI: VOLKAN CAN, ÖZGÜR GÜRALP KATKIDA BULUNANLAR: EMÝN AKDAÐ, TÛBA KABACAOÐLU, BEHRAM KILIÇ, SEDAT GÜLMEZ, NURSEL DÝLEK, ESÝN KAYA RENK AYRIMI: FEZA GAZETECÝLÝK BASKI: ÇAÐLAYAN BASIM YAYIN A.Þ. SARNIÇ YOLU NO:7 GAZÝEMÝR - ÝZMÝR TEL: DAÐITIM: Yay Sat INTERNET ADRESÝ: e mail: RAHMET AYI RAMAZAN 01

3

4 TÛBA KABACAOÐLU Acýkmadan oruç nasýl tutulur? Bu yýlki orucu acýkmadan, tansiyon ve kan þekeriniz düþmeden geçirmek istiyorsanýz, küçük bir önerimiz var R amazanýn sýcak ve uzun günlere denk gelmesi ister istemez düþündürüyor herkesi. Çünkü kimi vatandaþlar kapalý kimileri de açýk mekânlarda çalýþýyor. Su kaybý, kan þekerindeki ani düþüþler hem vücudun direncini düþürüyor hem de bu ibadetin ifasýný zorlaþtýrýyor. Bundan dolayý son zamanlarda herkes birbirine ayný soruyu soruyor: saat nasýl geçecek? Bu sorunun cevabý kiþiyi tok tutacak yiyeceklerde ve basit bir mantýkta saklý... Uzun süre tokluk veren besinlerin genel özelliði; sindirim ve emilimin yavaþ gerçekleþmesi. Bu besinlere glisemik indeksi düþük gýdalar deniyor. Dolayýsýyla; glisemik indeksi (GÝ) düþük besinleri bilip sahur ve iftar sofralarýný bu doðrultuda hazýrlamak gerekiyor. Sahurlarda hamur iþleri, pilav ve þekerli gýdalar tüketildiðinde daha kolay oruç tutulacaðý sanýlýyor. Oysa bunun tam aksi söz konusu. Çünkü iþlenmiþ þeker, beyaz un, makarna, pirinç gibi besinlerin GÝ leri yüksek. Yemek sonrasý her yiyecek kan þekerini farklý hýzda yükseltiyor. GÝ si yüksek yiyecekler de kan þekerini süratle artýrdýðý için açlýk hissi veriyor. Tabii sürekli bu tarz besinleri tüketmenin zararý bunlarla da sýnýrlý deðil. Kan þekerinde dengesizliklere yol açýyor, kýsa aralýklarla sizi tekrar yemeye iterek aþýrý kalori alýmýný saðlýyor, pankreasý yoruyor, yað depolanmasýný artýrýyor GÝ SÝ DÜÞÜK YÝYECEKLER : Fruktoz/meyve þekeri (23), laktoz /süt þekeri) (46), elma (38), kiraz (22), greyfurt (25), üzüm (25), þeftali (42), erik (39), armut (38), çavdar ekmeði (41), sade kek (46), þehriye (46), bulgur (48), spagetti-beyaz undan (41), spagetti-kepekli undan (37), kuru fasulye (48), barbunya (27), mercimek (28), nohut (33), soya fasulyesi (18), börülce (42), havuç (49), bezelye (48), süttam yaðlý (27), süt-yaðsýz (32), çikolatalý süt (34), az yaðlý yoðurt (33), portakal suyu (46), elma suyu (40), çikolata (49), fýstýk (75 gr) (14), kuru kayýsý (31), kivi (52). Hâsýlý ramazanda daha az acýkmak, 16 saatlik zaman dilimini kan þekeriniz düþmeden, uykunuz gelmeden, hâlsizleþmeden geçirmek istiyorsanýz, GÝ si düþük gýdalarý tercih etmelisiniz. Glisemik indeksi 55 in altýndaki besinler düþük, arasýndakiler orta, 70 in üstündekiler de yüksek diye tanýmlanýyor. Buna göre; sebze, meyve, kuru baklagiller, tahýllar, kepek, çavdar, tam buðday unundan yapýlmýþ ekmek, esmer pirinç, kepekli makarna gibi besinler ile fýndýk, ceviz gibi kabuklu yemiþler ve tahýl ürünlerini sofralarýmýzdan eksik etmemeye özen göstermeliyiz. Ayrýca beslenme uzmanlarýna göre; iftar ve sahurda içilen bir bardak süt, içeriðindeki karbonhidrat, protein, yað, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri nedeniyle ramazanda saðlýklý beslenmenin temelini oluþturuyor. GÝ SÝ ORTA VE YÜKSEK YÝYECEK- LER: Glikoz (100), toz þeker (65), bal (58), muz (62), taze kayýsý (57), kuru üzüm (64), mango (55), karpuz (72), kavun (65), beyaz ekmek (70), tam buðday ekmeði (69), pide (57), hamburger ekmeði (65), yulaflý bisküvi (55), buðday unlu bisküvi (62), börek (50), mýsýr gevreði (80), pirinç (87), irmik (55), haþlanmýþ patates (62), patates kýzartmasý (75), fýrýnda patates (85), mýsýr (55), dondurma (61), mýsýr cipsi (72). Bu fiyat listesindeki fiyatlar tarihleri arasında Güneşli MediaMarkt mağazası için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı promosyon tarihinde belirlenen oranları çerçevesinde tespit edilmiş olup fiyatlarımıza tüm vergiler dahildir. Vergi oranlarında meydana gelebilecek değişikler ve/veya yeni gelebilecek vergiler fiyat ürün gibi bilgilerdeki yazım hataları söz konusu olduğunda mağazalarımızdaki bilgi ve fiyatlar geçerli olacaktır SADECE GÜNEŞLİ MEDİA MARKT TA Peşin fiyatına + Bonus karta 9 taksit 700 TL VE ÜZERİ BEYAZ EŞYA ALIŞVERİŞLERİNİZE 100 TL HEDİYE KARTI SADECE GÜNEŞLİ MEDIA MARKT TA! 04 RAHMET AYI RAMAZAN

5 EMÝN AKDAÐ Bir saðlýk iksiri: Oruç Orucu bozan fiiller çok net. Saðlýðý bu ibadete el vermeyenler, durumlarý geçiciyse tehir hakkýna sahip; kronikse, mahrumiyetlerini fidyeyle ödemek zorunda. FOTOÐRAF: AA Gýda ve keyif verici deðilse, enjeksiyon orucu bozmuyor. R amazan ayýnda tutulan orucun, madde ve manadan teþekkül insanýn her türlü kirden arýnmasýnda büyük rol oynadýðý artýk bilimin de kabul ettiði bir gerçek günümüzde. Bu kutsal zaman diliminde bir yandan metabolizmanýn çarklarý dinlenme fýrsatý bulurken, diðer yandan vücutta biriken toksinler dýþarý atýlýyor. Kiþi ayrýca ruhsal yönden de içine dönerek, hayatýn akýþ sürecinde tozlanan dinî ve ahlaki deðerlerini yeniden gözden geçiriyor. Açlýðý ve aç kalmanýn bünyeye etkilerini bizzat yaþýyoruz bu ayda. Belki de en hakiki sosyal empati testinden geçiyoruz. Açýn hâlinden anlar hâle geliyoruz. Böylelikle yardýmlaþma duygusu perçinleniyor. Öte yandan, en temel sorularla baþ baþa kalýyoruz: Neyiz, nereden geldik ve nereye gideceðiz? Evrendeki yüce aklý hissediyoruz derinden. Yaratýlmýþlarýn en þereflisi insanýn sýnýrlarýný idrak ederek, sonsuzluðu keþfediyoruz. Yalnýzlaþýp hiçleþtiðimiz dünya hayatýnda ýþýk ve pusulalarla donatýlýyoruz. Sahur ve iftar arasýnda kendi rýzamýzla herhangi bir gýda ürününü yiyip içmiyoruz. Oruç dinî bir ibadet. Belirtilen süre zarfýnda, cinsî münasebet de yasak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu konuya dair sorularý deðerlendirirken; bilerek aðýz dolusu kusmak ile hacamat (gerekli hâllerle kan emme) eyleminin de orucu bozduðu yönünde görüþ ortaya koyuyor. Oruç normal þartlar altýnda bir sýhhat iksiri. Peki, bireylerin saðlýðý ve bu çevrede devam eden tedavileri oruca el vermiyorsa nasýl bir yöntem izlenecek? Hangi muayene ve teþhis teknikleri bu ibadete mâni ya da deðil? Oruçtan alýkoyan hastalýklar geçici ve kronik diye daha baþta ikiye ayrýlýyor. Örneðin hamilelik ilk kategoriye dâhil. Saðlýðýný geçici müddet kaybedenler ve bu sebeple oruç gereðini yapamayanlar, tehir hakkýný kullanabiliyor. Ancak þeker ve böbrek yetmezliði hastalarýnýn vaziyeti hem kronik hem de çok ciddi. Mutlaka besin, sývý ya da ilaç tüketmek zorundalar. Dýþarýdan insülin takviye edilen Tip 1 türü þekerliler kesinlikle oruçtan men. Tip 2 þeker hastalarý da doktorlarýyla konuþarak bir karara varmalýlar. Hemen vurgulamalýyýz ki hekimlerin saðlýklý yaþam için önerdikleri perhizle, ibadet anlamýndaki oruç birbirine karýþtýrýlmamalý. Kronik rahatsýzlýk sahipleri her bir oruç gününe karþýlýk fidye ödemekle, yani bir yoksulun günlük yiyecek ve içeceðini teminle mükellef. Açlýk-saðlýk iliþkisine deðinildiðinde; kâfi miktarda beslenmeyen vücudun enerji ihtiyacýný depoladýðý yað ve albüminden karþýladýðý söylenmeli öncelikle. Karaciðer, 06 RAHMET AYI RAMAZAN

6 FOTOÐRAF: CÝHAN FOTOÐRAF: REUTERS Oruç vesileyisle toklar açýn halinden daha iyi anlýyor. Öte yandan, sývý maddesi verilmeden gerçekleþen hemodiyaliz iþlemi de oruca mani deðil. Astým spreyi kullanýmý oruca halel getirmiyor. albümini glikoza dönüþtürerek enerji açýðýný kapatmaya çalýþýyor. Bu telafi sistemi bir yere kadar çözüm. Üstelik beyin direkt glikoza muhtaç, enerjisini yaðdan temin edemiyor. Bu kritik mekanizma, sýhhatle yakýndan alakalý. Din Ýþleri Yüksek Kurulu, orucu bozan hususlar hakkýndaki sorular çeþitlenip sýklaþýnca 22 Eylül 2005 tarihinde toplanarak bir dizi karara imza atýyor. Aslýnda bu önemli ibadeti sakatlayan ya da geçersizleþtiren fiiller ezelden beri net. Ama Ýslam dininin tamamlandýðý yýllarda tahmini zor ve bugün yaygýnlaþan kimi eylemler için güncel yorumlar þart. Kurul tam da bu noktada devreye giriyor. Yoksa banyonun, aðza su alýp boþaltmanýn, diþ fýrçalamanýn, sürme çekmenin, eþini öpmek, koku sürünmek, yaðlanmak ve benzeri durumlarýn oruca halel getirmediði hadislerle sabit. Kurul un mütalaa metninde, Yemek, içmek, cinsî münasebete ek olarak, kendi fiiliyle aðýz dolusu kusmak ve hacamat yapmak/yaptýrmak dýþýnda orucu bozan herhangi bir þey hadislerde bulunmamaktadýr. Oruç, nasýl ifa edileceði, bu ibadeti nelerin bozup bozmayacaðý bütün Müslümanlarca bilinmesi gereken bir ibadettir. Bu nedenle Hz. Peygamber in, diðer ibadetlerde olduðu gibi, orucu bozan baþka þeyler olsaydý, bunlarý da detaylý olarak açýkça belirtmesi, sahabenin de bunu kendilerinden sonraki nesle aktarmalarý gerekirdi. Hâlbuki, yukarýda zikredilenlerin dýþýnda orucu bozan þeyler hakkýnda, ne sahih, ne zayýf, ne müsnet, ne de mürsel bir hadis rivayet edilmiþtir. deniyor. Kurul, astým hastalarýnýn faydalandýðý spreyden göz damlasýna; burun damlasýndan kalp rahatsýzlýðýnda verilen dil altý hapa deðin pek çok tedavi metodunu ele alýyor. Endoskopi, kolonoskopi, makat veya ferçten ultrason; idrar kanalýnýn görüntülenmesi ve kanala ilaç akýtýlmasý; anestezi; kulak damlasý ve kulaðýn yýkatýlmasý, fitil tatbiki ve lavman; iðne, serum ve kan vermek; diyaliz, anjiyo, biyopsi, merhem ve ilaçlý bant konularýný da tek tek inceliyor. Sonuç itibariyle Din Ýþleri Yüksek Kurulu, içtihatlarýný þöyle özetliyor: Dinimiz, hasta olan ve tedavi sürecinde bulunan kiþilerin oruç tutmamalarýna ruhsat vermektedir. Bu nedenle tedavisi devam eden kiþiler, saðlýklarýna kavuþup, tedavileri tamamlanýncaya kadar oruçlarýný erteleyebilirler. Bununla birlikte, ramazan ayýnda herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarýna baþka bir engelleri de bulunmuyorsa, muayene ve tedavilerini iftardan sonra yaptýrmalarýnýn önerilmesi uygundur. Astým hastalarýnýn kullandýðý spreyin, göz, kulak ve burun damlasýnýn; kulak zarýnda delik bulunmayanlarýn kulak yýkatmasýnýn, dil altý kullanmanýn, idrar kanalýný görüntülemenin, idrar kanalýna ilaç akýtmanýn; su, yað ve benzeri gýda özelliði taþýyan baþka bir maddenin vücuda girmemesi kaydýyla endoskopi, kolonoskopi yaptýrmanýn; makat veya ferçten ultrason çektirmenin; lokal anestezi uygulamanýn, makattan ve ferçten fitil kullanmanýn; suyun baðýrsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip baðýrsaklarýn hemen temizlenmesi kaydýyla lavman yaptýrmanýn, hastaya herhangi bir sývý maddesi verilmeden hemodiyaliz yaptýrmanýn; gýda ve keyif verici olmayan enjeksiyon yaptýrmanýn; anjiyo, biyopsi yaptýrmanýn, kan vermenin, merhem sürmenin, vücuda ilaçlý bant yapýþtýrmanýn orucu bozmayacaðýna hükmedildi. Gýda ve keyif verici enjeksiyon yaptýrmanýn; gýda içerikli sývýlarýn baðýrsaklara verilmesinin veya orucu bozacak kadar su emilecek þekilde lavman yaptýrmanýn; su, yað ve benzeri gýda özelliði taþýyan baþka bir maddenin vücuda girmesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptýrmanýn, bölgesel ve genel anestezinin, kulak zarý delik olup, orucu bozacak kadar su mideye ulaþacak þekilde kulak yýkatmanýn, periton diyaliz ve damara serum verilerek yapýlan hemodiyalizin orucu bozacaðýna karar verildi. Detaylý bilgilere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn adlý internet sitesinden ulaþýlabilir. 08 RAHMET AYI RAMAZAN

7 SEDAT GÜLMEZ Sultan Abdülmecid den ramazan uyarýlarý Milyonlarca Müslüman, gönüllerinin pasýný temizleyeceði 11 ayýn sultanýna kavuþtu. Peki, bu ayda nelere dikkat edilmeli? Cevabý, 151 yýllýk Ramazan Tembihnamesi nde S ene Sultan Abdülmecid in saltanat devri. Ramazan-ý þerif e sayýlý günler var. Millet genelinde bir sevinç fakat saray telaþlý. Mübarek ay yaklaþýrken acaba toplum ruhen bu atmosfere hazýr mý? suali kafalarý kurcalýyor. Sadece bu da deðil: Eksikler varsa nasýl giderilmeli? Cenab-ý Hak tan memleket adýna bereket talebine hazýrlanýrken, dilekçenin geri çevrilmemesi için hangi adýmlar atýlmalý? Baþta padiþah tüm devlet erkânýnýn aklýndaki sorularýn cevabýna ulaþmak alýnacak tedbirlere baðlý. Nihayetinde insanlar uyarýlmalý ve her zamankinden daha hassas davranmalarý tesis edilmeli. Kýsacasý bir dizi rica sýralanýp halka sunulmalý. Ýþte 24 Mart 1859 tarihli Ramazan Tembihnamesi nin kaleme alýnmasýnýn ardýndaki hikmet bu sürece dayanýyor. Peki, zikredilen vesika hangi emirleri ihtiva ediyor? Nicedir dillere pelesenk Nerede o eski diye baþlayýp bayram veya ramazan diye tamamlanan cümle. Özlem geçmiþe mi, yoksa o günlerden günümüze taþýnamayan kültür ve gelenek göreneðe mi hâlâ belli deðil. Yalnýz hakikat þu ki deðiþim denilen dalga toplumu önüne katmýþ bilinmeze sürüklerken bazý millî hasletleri de bünyesinde unutkanlýk zindanlarýna hapsediyor. Belki de bu sebeple artýk mana yüklü günler, geceler, haftalar veya aylar, evvel gösterilen hassasiyetlerden payýna düþeni almakta aciz kalýyor. Mesela ramazan... Yürütülen hazýrlýklar sadece maddi boyutla sýnýrlý kalýyor. Hatta ev erzaklarý kadar ruhi gereksinimler dikkate alýnmýyor. Ancak 151 yýllýk bir ferman gösterdi ki çekilen sýkýntýlar tahmin edilenden de eski. Sultan Abdülmecid tuðralý belge, Baþbakanlýk Osmanlý Arþivleri bünyesinde. Tarihi 24 Mart Muhtevasýysa yaklaþan ramazan-ý þerif münasebetiyle alýnmasý elzem tedbirlerle dolu. Tabii vesika okunduðunda görülüyor ki 1,5 asýr evvel zikredilen hususlarýn birçoðu bugüne de þamil. Hele bir de her yýl Sultanahmet Meydaný ndaki Ramazan Etkinlikleri göz önünde canlandýrýlýrsa hükümler daha da anlam kazanýyor. Etkisi taze padiþah buyruklarý neler demiyor ki 1859 tarihli Ramazan Tembihnamesi... RAMAZANDA EDEPLÝ DAVRANILA! Padiþahýmýzýn bazý camileri teþrifi ihtimal dâhilinde bulunduðundan herkes vazifesini en iyi þekilde ifa ede ve saygýda kusur etmeye, Ramazanda her zamankinden daha dikkatli ve edepli davranýla, Camilerde ve ötede beride oturanlara karýþýlmazsa da özellikle çarþý içinde, Bayezid de ve Þehzadebaþý na giden güzergâhta yol üzerinde dükkânlarda oturulmaya, Geceleri büyük caddelerde iskemle ile sokak aralarýnda ve halkýn geçip gitmesine engel teþkil edecek þekilde oturulmaya, Araba aralarýnda dolaþýp arabalý ve arabasýz gelen geçen kadýnlara edep dýþý davranýlmaya ve arabalar Bayezid ve Þehzadebaþý nda sokak ortalarýnda durmaya, Kadýnlar Sultanahmet, Þehzadebaþý ve Laleli Camii dýþýnda diðer büyük camilere girmeye ve ayrýca namaz vakti haricinde vazifeliler haricinde buralara erkekler de girmeye, Kadýnlar adap dýþý açýk saçýk giyinerek dikkat çekici davranýþlarda bulunmaya, Kadýnlar akþam ezanýna bir saat kala evlerine döne ve iftardan sonra arabalý veya arabasýz hiçbir surette sokaklarda dolaþmaya, Herkes her zaman olmasý gerektiði gibi özellikle ramazanda camilere gele, teravih namazýnda dükkanlarda oturmaya, Herhangi bir sýhhî özrü bulunmayanlar oruç tuta, bulunanlar da alenî bir þekilde oruç yemeye, Her zaman temizliðe dikkat edile ve bilhassa ramazanda buna daha çok dikkat edile, sokak ortalarýna öteye beriye çöp dökülmeye 10 RAHMET AYI RAMAZAN

8 TÛBA KABACAOÐLU Ramazanda hoþ-âb a ne dersiniz? Ramazanla birlikte sofralarýmýz da þenlenecek. Bu yýl sevdiklerinizi hoþaf ve þerbetle aðýrlamaya ne dersiniz? Üstelik size tatlý tatlý yardým edecek bir kaynak da mevcut. Elif Ayla nýn davetine icabet etmek en iyisi... F arkýndasýnýzdýr; neye nostalji desek, elimizden uçup gidiyor. Nostalji, yaþamayan þey hâline geldi. Hâlbuki hâlin eskisi olur mu efendim? Dünya var olalý beri ayný sever insanlar. Ayný hâlle özlerler. Ayný hâlle acýr kalpleri. Ayrý ayrý dillerde de olsa kalpçe de aynýdýr her þey. Nereye baksam eski günlerde þerbetler yapýlýr deniyordu. Hâlbuki hoþ-âb, hâle hoþluk veriyordu. Ben misafirlerimi hâlâ þerbetle aðýrlýyordum. Demek ki asýl olan emekti. Sevgi neydi, sevgi emekti diyor ya film. Sevdiklerimize emek vermek istedim diye anlatýyor Elif Ayla Þerbet ve Hoþaf kitabýnýn ortaya çýkýþ hikâyesini. Ýsminden yola çýkarak bu eserin salt bir tarif kitabý olduðunu düþünmeyin. Ýçinde birbirinden güzel, farklý þerbet ve hoþaf tarifleri olduðu gibi; sizi gülümseten, eskilere götüren, kuþlarýn cývýltýsýný, sularýn þýrýltýsýný dahi kulaklarýnýza getiriverecek kadar sýcak, gerçek hikâyeler ile maddi-manevi varlýklarýyla hayatýmýza büyük deðerler katan babaannelerimiz, anneannelerimiz var orada. Tabii bunlarla birlikte fýtratý bozulmamýþ insanlar, çocuk masumiyetiyle kurulmuþ hayaller, tatlý yaramazlýklar ve unutulmaya yüz tutmuþ derin bir Türk kültürü... Üstelik hangi tarif kitabýný yüzünüzde, gözünüzde gülücüklerle okur, elinizden düþürmek istemezsiniz ki? Þerbet ve Hoþaf, Biz her canlý þeyi sudan yarattýk ayetiyle baþlayýp yazarýn babaannesinin duasýyla devam ediyor: Artsýn eksilmesin. Dolsun taþmasýn. Az, Elif Ayla çok olsun da bereket yok olmasýn. Âmin -Þerbet ve hoþaf kitabýný yazmaya nasýl baþladýnýz? Kalbin Limon Hali ni yazarken tasarlandý aslýnda. Onda þerbetlerden hikâyeler geçiyordu. Kadýnlar mutfakta uðraþýrken öykülerini anlatýyordu. Fark ettim ki çok þerbetim var anlatacak. Bu kitap da böyle meydana geldi. -Þerbet ve hoþaf tarifleriyle birlikte sýcacýk hikâyelerinizi de dinliyoruz. Niçin tarifleri hikâyelerle süslemek, bütünleþtirmek istediniz? Sade bir tarif kitabý bana hep eksik, tamamlanmamýþ, aralardaki yapraklarý koparýlmýþ gibi geliyor. Ya da sadece tarif kitabý onlar. Uygulanamaz gibiler. Hayattan deðiller sanki. Bilirsiniz, hani en güzel yemek annenizin yemeðidir. Siz ne kadar iyi ve kaç kere yaparsanýz yapýn, annenizin yemeði baþkadýr. Onu baþka yapan tat, içindeki yaþanmýþlýklardýr aslýnda. Annenizle zamana yaydýðýnýz hâl, o yemeði lezzetli kýlar. Lezzet, hafýzamýzdaki bir nokta aslýnda. Ben þerbet tarifi vermedim, hafýzalardaki o yerlere dokunup þerbet tattýrdým. -Yiyecek ve içeceklerimizin hayatýmýzý þekillendirip yön verdiðini söylüyorsunuz. Peki; bu kitapla okurlarýn hayatýna nasýl bir katký saðlamayý amaçlýyorsunuz? Kitabýmýn kavanozlarda satýlan yemeklerden, þiþelerdeki içeceklerden, formülünü bizden sýr diye saklayan firmalardan bir kaçýþ gibi düþündüm. Bir kovuktan atlýyoruz, babaanne zamanýna gidiveriyoruz. Ne güzel bir yer. Te- neke kutular, asitli, sýrlý içecekler yok. Saçma sapan hastalýklar da... Hayatý renklendirip güzelleþtirmek için alýþveriþ merkezlerine, janjanlý kutulara ihtiyacýmýz yok demek istedim ben. Komþularýmýz olsun, dostlarýmýz olsun. Balkona sofra kuralým, artýk Allah ne verdiyse Böyle bir hayat yaþanmaz deðil. Ýçinde emek bulunan dostluklar imkânsýz deðil. Marketten içecek almýyorsunuz, eve gelip sadece on beþ dakikada þerbet yapýyorsunuz, hepsi bu. Parmaklarýnýz deðiyor. Kokunuz iþliyor. Siz, dostunuz için hatýrlý bir þey yapýyorsunuz. Emeðinizin üzerinde Sen benim için herhangi birisin diyen fiyat etiketi bulunmuyor. Promosyon da yok. Kalbiniz var. Bu kitap bunun için yazýldý. -Ramazanda neden misafirlerimize kendi yaptýðýmýz þerbet ve hoþaflarý ikram etmeliyiz? Biz korkarým inceliklerimizi yitiriyoruz. Kabalýk neredeyse nezaketin yerini tutan, övünülesi bir deðer oldu. Evinize gelen misafire karþý plastik bir þiþeyi masaya koymak adab-ý muaþerete aykýrýdýr. Kendi yapacaðýmýz bir içecek, onu koyacaðýmýz zarif bir sürahi misafirimize Sana deðer veriyorum mesajýný iletecektir. Sevgi emekti deðil mi? -Kitabýnýz için Bu bir davettir diyorsunuz. Nasýl bir çaðrý bu? Eskilerin davet usulüne uygun bir davet. Mendil içine konan þekerlerle yapýyorum ben de davetimi, adýna okuntu denilen hani. Ramazan da gelmiþ madem, eski zamanlara nostalji deyip de ötekileþtirmeden geleneði, evimize davet zamaný þimdi. Ne zaman gelenekten söz etsek gelenek bizden üç adým uzaklaþýyor. Akmýyor bizimle birlikte. Hâlbuki akmayan þey geleneðin kör yataðýdýr ancak. Ben, þerbet ve hoþaf kitabýmda bir yaþama davet ediyorum. Geleneðin içinde akmaya davet bu. Hafýzamýzýn bütün koku ve renkleriyle modern hayata katýlma daveti. Somutlaþtýracak olursak, evimizde yapacaðýmýz gül þurubu bilgisayar klavyesindeki parmaklarýmýza zarar vermez asla. -Sizce ramazanda hangi tarifler daha çok hoþa gider? Önce hangilerini yapalým? Benim favorim mürver þerbeti. Annem çok güzel yapar. Onun dýþýnda erikten þeftaliye, yaseminden güle her þey var bu mevsimde. Zannediyorum sahurda erik þerbeti böreklerin ya da eriþtenin yanýnda severek içilecektir. Ýftarda küçücük sýrça bardaklarda gül þerbetiyle baþlayýp gelincikle devam edilebilir. Gül gibi, subye de iyi bir baþlangýç içeceðidir. Hatta dereotu þerbetinin keskin tadýyla da nefis bir açýlýþ yapýlabilir. YASEMÝN ÇÝÇEÐÝ ÞERBETÝ Malzemeler: 1 derin kap yasemin çiçeði 1 limon 3 su bardaðý þeker 5 su bardaðý su Yapýlýþý: Yasemin çiçekleri yapraklarýna ayrýlýr, hiç hýrpalamadan sudan geçirilir. Süzülen çiçekler limon suyu ve þekerle güzelce ovulur. Ovulan yapraklar seyrek dokumalý bir tülbende konarak suya býrakýlýr. Suda bir gün bekletilen çiçekler sýkýlarak sudan çýkarýlýr. Soðumaya býrakýlan þerbet isteðe göre sulandýrýlarak da sulandýrýlmayarak da içilebilir. Yazarýn notu: Yasemin þerbeti sarhoþ edici bir rayihaya sahiptir. Bence dertleþilen dost sohbetlerinin rahatlatýcý içeceðidir. YAZ ÞERBETÝ Malzemeler: 1 büyük dilim karpuz Yarým kavun 3 þeftali 5 kayýsý 3 sulu armut Yarým çay bardaðý incir pekmezi Yapýlýþý: Bütün malzemenin suyu sýkýlýr. Süzgüden geçirilir. Ýçine pekmez eklenir. Soðuduktan sonra servise hazýr olan þerbet nane yapraklarýyla süslenebilir. Ýçine küçük çilek ya da kiraz tanesi de atabilirsiniz. SÜNNET ÞERBETÝ Malzemeler: 2,5 su bardaðý su 2,5 su bardaðý süt Yarým su bardaðý þeker 10 damla gül suyu Çam fýstýðý (Ege de adý künerdir) Yapýlýþý: Su, süt ve þeker karýþtýrýlýp þekerin iyice erimesi saðlanýr. Üzerine gül suyu ilave edilir. Soðutulur. Servis edilirken üzerine fýstýklar atýlýr. 12 RAHMET AYI RAMAZAN 13

9 NANELÝ LÝMON ÞERBETÝ Malzemeler: 4 adet limon 5-6 dal taze nane 1,5 su bardaðý þeker 3 su bardaðý su Yarým kahve fincaný çam fýstýðý Yapýlýþý: 2 limon kabuklarýyla diðer ikisi de kabuksuz þekilde küp küp doðranýr. Limonlar bardakla ölçülerek geniþçe bir kaba alýnýr. Limon kadar þeker ilave edilir. Karýþým 2 saat bekler. Sonra karýþým iyice yoðrulur. Ýnce bir tülbende konmuþ yoðrulmuþ limon aðzý baðlanýp suyun içine atýlýr. Bir gece dinlendirilir. Sabah içindeki kese þerbetten alýnýr. Kalan þeker ilave edilip eritilir. Taze nane yapraklarý eklenen þerbet yeniden dolaba kaldýrýlýr. Artýk servise hazýrdýr. Servis ederken fýstýklar hafifçe kavrulur, her bardaða birkaç tane ilave edilir. Yazarýn notu: Sultan 2. Abdülhamid in en çok sevdiði þerbettir bu. Bu þerbette limonu fazla tutup daha fazla miktarda yapmak isterseniz naneleri þerbette bir günden fazla tutmamanýzý öneririm. Zira nane yapraklarý bir günden sonra salyalanýyor, görüntü olarak hoþ gözükmüyor. GÜLLÜ NAR HOÞAFI Malzemeler: 1 kâse pembe gül yapraðý Gül için bir kahve fincaný þeker 3 irice nar 5 su bardaðý su Ayrýca 1 su bardaðý þeker 1 limon Yapýlýþý: Gül yapraklarý þekerle birlikte güzelce ovulur. Düz bir tabaða hamur kývamýný almýþ güller serilir. Beklemeye alýnýr. Nar tanelenir. Su ve þeker bir tencereye konup kaynamaya býrakýlýr. Narlar kaynayan suya ilave edilir. 5 dakika kaynatýlýp soðumaya býrakýlýr. Gül yapraklarý incecik bir tülbende konarak aðzý sýkýca baðlanýr. Soðuyan hoþafýn içine bu gül bohçasý býrakýlýr. Bir gece böyle bekletilir. Ertesi gün bohça çýkarýlarak servis yapýlýr. Yazarýn notu: Her kâseye iki parça gül yapraðý atarsanýz çok güzel bir görüntüsü oluyor. Güllü nar kompostosu hele de ramazanda pek hora geçiyor. BAL ÞERBETÝ Malzemeler: 1 litre su 400 gram bal Yapýlýþý: Bal ve su karýþtýrýlýr. Elde edilen þerbet arzuya göre soðuk ya da sýcak servis yapýlýr. Yazarýn notu: Bal þerbeti Hz Ali ve Hz. Fatýma nýn düðünlerindeki ikramdýr. Bu tarifi Suudi bir komþumdan öðrendim. Bal ola gününüz... NEHİR MADENİ MUTFAK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ: Gülbahar Cad. Tufan Sok. No.35 Güneflli, stanbul Tel.: / Faks: MA AZA: stoç Z Blok No.83 kitelli, stanbul Tel.: / Faks: RAHMET AYI RAMAZAN

10 NURSEL DÝLEK FOTOÐRAF: AA M Devletin iftar sofrasý Meclis Lokantasý, TRT binasý, PTT Ahlatlýbel Tesisleri Ýstanbul un lüks yerleri þöyle dursun, Ankara nýn iftar davetlerinde kamu kurumlarýnýn mekânlarý konuþuluyor. illet Meclisi Baþkaný Ferruh Bozbeyli Perþembe günü saat de Büyük Millet Meclisi þeref salonunda Sayýn Baþbakan ýn da hazýr bulunduðu bir iftar daveti verecektir. Ýftar yemeðini teþrifleriniz rica olunur. Cumhuriyet tarihinde kamu kurumlarýnda verilen ilk iftar davetiyesinin üzerinde yazýyordu bunlar. Bundan 41 yýl önce Meclis Baþkaný Bozbeyli tarafýndan verilen iftar yemeðine Senato Baþkaný, Baþbakan, bakanlar ve milletvekilleri katýlmýþ; fakat iftar yemeði o dönem çeþitli tartýþmalarý da beraberinde getirmiþti. Bozbeyli nin devlet bütçesinden 10 bin lira vererek davet verdiði, kiminin iftar sofrasýndan aç kalktýðý, kamu kurumunda iftarýn laikliðe aykýrý olduðu eleþtirileri gibi birçok tartýþma da beraberinde gelmiþti. Ancak eski Meclis Baþkaný bir ilke imza atarak kamu kurumlarýnda ilk iftarý olaylý da olsa böyle baþlatmýþtý. Bugün ise kamu kurumlarýnýn hemen hepsinde iftar daveti veriliyor. Eski tartýþmalar olmasa da kamu kurumlarýnýn iftarlarý birbirinden ilginç gelenek ve ayrýntýlarla sürüyor. Cumhurbaþkanlýðý ve Baþbakanlýk konutlarý, Meclis Lokantasý, Baþbakanlýk Alakart, TRT binasý restoraný, PTT Ahlatlýbel Tesisleri, Ýller Bankasý Macunköy Tesisleri, Hâkimevi, Baþkent Öðretmenevi, TEDAÞ Misafirhanesi, Polisevi devletin iftar verilen adreslerinin baþýnda geliyor. Bunlara Dolmabahçe Sarayý, kasýrlar, Florya Köþkü gibi Ýstanbul daki yerler ile belediyelerin tesislerini de eklemek gerekiyor. Kamu kurumlarýnýn kimisi kendi personeline iftar veriyor, kimisi ise daveti sadece üst düzeyle sýnýrlandýrýyor. Ancak devletin bu yýlki iftar sofralarý geçen yýllara kýyasla biraz sönük geçebilir. Ýftar saatlerinin mesai bitiminden (17.30) ileri bir vakitte olmasý çoðu kamu kuruluþunda iftar verilmemesinin nedeni olarak gösteriliyor. 16 RAHMET AYI RAMAZAN

11 FOTOÐRAF: ALÝ ÜNAL Baþbakan Erdoðan, Bülent Arýnç ýn, TBMM Baþkaný iken verdiði bir iftar yemeðinde. Bakanlýk merkez binalarýnda genellikle lokanta bulunmuyor. Daha çok ilgili genel müdürlüklerde, misafirhane ve restoranlar var. Kamuda çalýþanlarýn veya burada davet verenlerin lüks mekânlar yerine burayý tercih etmesinin asýl nedeni fiyatlarýn dýþarýya göre çok daha ucuz olmasý. Lüks otellerde verilen iftar davetlerinin maliyeti kiþi baþýna TL arasýnda deðiþiyor. Buna karþýlýk devlet dairelerinin lokantalarýnda verilen davetler TL ye kadar düþebiliyor. Buralarda iftar veren kiþiler idari iþlere cüzi miktarda para ödüyor. Ulaþým sorununun olmamasý, lokantada çalýþan personelin tanýnmasý, yemeklerin güvenilir kiþiler tarafýndan hazýrlanmasý ise tercih sebepleri arasýnda. Ýftarlarýn çoðu genellikle üst düzey yetkililere veriliyor. Müsteþar, kendi alt biriminde çalýþanlara; genel müdür, daire baþkanlarýna davet veriyor. Hâl böyle olunca üst düzey bir bürokrat ortalama 6-7 bakanlýk iftarýna katýlýyor. Sayýnýn ve maliyetin fazla olacaðý endiþesiyle alt düzey personele iftar veren çok az kurum var. Ýftar sofralarý devletin sadece sivil bürokrasisinde yer alan bir gelenek deðil. Örneðin Çankaya Köþkü nde olduðu kadar Cumhurbaþkanlýðý Muhafýz Alayý nda da hem Cumhurbaþkaný hem de komutanlarýn yer aldýðý iftarlar yapýlýyor. Daha çok er-erbaþ ve personelin katýlýmýyla yapýlan bu iftarlar da ayrý birer renk katýyor. Baþkent dýþýnda kýþlalarda da gelenekselleþen iftarlar var. Kýsmen de olsa yargý mensuplarý da bu iftar coþkusuna katýlýyor. Davetlerde genellikle resmî bir hava hâkim oluyor. Devletin iftar sofrasýnda dikkat çeken en önemli husus davette bile protokolün iþliyor olmasý. Ýftarýn birlik ve beraberlik havasý buralarda çoðu zaman bürokratik kurallara takýlýyor. Üst makamda görev yapanlar sofranýn ön saflarýnda yerini alýrken daha alt kademede görev yapanlar arka sýralarda yemek yiyor. Devletin iftar sofrasýnýn olmazsa olmazý ise kravat. Çalýþanlar mesai saatinin bitimi dahi olsa iftar davetlerine kravatla katýlýyor. Ýftar bitiminde yemeði veren bakan, müsteþar ya da genel müdür konuþma yapýyor. Sofra dualarý ise genelde bakanlýðýn ya da genel müdürlüðün imamý tarafýndan yapýlýyor. Mütedeyyin çalýþanlar akþam namazlarýný ise genellikle yatsý ve teravih namazlarýyla cem ediyor. BAYINDIRLIK IN TERCÝHÝ MACUNKÖY TESÝSLERÝ Ankara da kamu kurumlarý içerisinde en fazla davetin verildiði yerlerden biri Ýller Bankasý Macunköy Tesisleri. Yaklaþýk bin kiþiyi aðýrlama kapasitesine sahip tesislerde haftada 2-3 iftar veriliyor. Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý, davetlerinde ya Karayollarý Genel Müdürlüðü nü ya da Ýller Bankasý Tesisleri ni tercih ediyor. Millî Eðitim Bakanlýðý nýn yaný sýra eðitim ve memur sendikalarý ile il dernekleri tercihini Baþkent Öðretmenevi nden yana kullanýyor. Bin kiþiyi aðýrlama kapasitesi bulunan Öðretmenevi, ramazan boyunca yaklaþýk 30 bin kiþiyi aðýrlýyor. Öðretmenevi nin Gordion, Angora ve Hitit olmak üzere üç salonu var. Fiyatlar üyelere 11 TL, üye olmayanlara ise 12,5 TL. Halktan kiþiler de gelip buralarda davet verebiliyor. Ulaþtýrma Bakanlýðý personeli genellikle PTT Ahlatlýbel Tesisleri ni veya Ulus taki Devlet Demiryollarý Gar Restoraný ný kullanýyor. Ancak PTT Ahlatlýbel Tesisleri nin açýk havada bulunuyor olmasý tercih sýralamasýnda burayý öne çýkarýyor. Ahlatlýbel de her ramazan iftar veriliyor. Ulaþtýrma ve Baþbakanlýk personelinin üst düzey bürokratlarý ramazanda burayý tercih ediyor. Ücretleri iftarý veren kiþi veya herkes kendisi karþýlýyor. Ýf- KÖÞK TE ÝFTAR HER DAÝM VAR Çankaya Köþkü ndeki iftar yemeði geleneði 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel döneminde de uygulanýyordu. Ýlk iftar yemeði geleneði de Turgut Özal döneminde baþlamýþtý. 10. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer döneminde uygulanmayan Köþk te iftar yemeði geleneðini Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, yeniden hayata geçirdi. Gül, ayaðýnýn tozuyla çýktýðý Çankaya Köþkü ndeki ilk iftar davetini þehit ailelerine ve gazilere vermiþti. Bu yýl da ilk iftarda þehit aileleriyle buluþacaðý söyleniyor. Gül, Köþk te verdiði iftarlarda tören ve kabul salonunu kullanýyor. Gül, ramazan boyunca sendika baþkanlarýna, Ýslam devletleri elçilerine ve iþ adamlarýna iftar daveti vermeyi planlýyor. 18 RAHMET AYI RAMAZAN

12 Baþbakan Erdoðan ýn iþadamlarýna verdiði bir iftar yemeði. FOTOÐRAF: TURGUT ENGÝN tar tabaðý, çorba, salata, ana yemek, tatlý, meþrubatýyla birlikte maliyet kiþi baþý 10 TL. TRT NÝN EYMÝR Ý, PTT NÝN TERASI PTT nin meþhur yemekhanelerinden biri de genel müdürlük binasýnýn terasýnda bulunan Avrasya Lokali. Kocatepe, Atakule, Anýtkabir gibi Ankara nýn sembollerine nazýr teras, iftarda tercih edilen yerler arasýnda. TRT nin Eymir Gölü manzaralý restoraný da kamu kurumlarý içerisinde en gözde iftar mekâný. TRT de personelin, üst düzey yöneticilerin ve özel sektörün kullandýðý üç yemekhane bulunuyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý davetlerini kiþilik kendi yemekhanesinde veriyor. Her yýl düzenli olarak emekli ve çalýþan personeline, gazilere, Ýslam devletlerinin büyükelçilerine, kimsesizlere, engellilere ve basýna iftar veriliyor. Diyanet Ýþleri Baþkaný ve yardýmcýlarý genellikle verilen davetlerde yer alýyor. MECLÝS LOKANTASI NDA BU YIL ÝFTAR YOK Bunun haricinde Baþbakanlýk Alakart ve Meclis Lokantasý da kamunun iftarýný açtýðý lüks mekânlar arasýnda. Ramazan ayý boyunca orucunu genellikle çadýrlarda açan Baþbakan Erdoðan, Baþbakanlýk personelini de ihmal etmiyor. Her yýl bir kez de olsa onlara iftar veriyor. Baþbakanlýk lokantasý alakart ve tabldot bölümünden oluþuyor. Baþbakan genellikle iftarýný tabldot kýsmýnda açýyor. CHP, MHP, BDP, DSP gibi partilerin iftarlarý yok. Büyük Birlik Partisi ise Ankara da iftarlarýný AK Parti gibi Halil Ýbrahim Sofrasý nda vermeyi tercih ediyor. Vekiller, Meclis misafirleri ve personeli ise TBMM Lokantasý nda iftar yapýyor. Her yýl Meclis baþkanlarý tarafýndan verilen TBMM iftarý, bu yýl Meclis in tatil dönemine rastladýðý için verilip verilemeyeceði net deðil. Ancak TBMM Lokantasý devletin iftar sofralarýndan en ucuz ve en lüks olaný. Bu nedenle vekiller eðer çok sayýda misafire iftar verecekse genellikle adres Meclis Lokantasý oluyor. Çorbanýn, cacýðýn 50 kuruþ, ýzgaranýn 2,5 lira olduðu Meclis te en pahalý yemek kalamar ve levrek ýzgara (4 TL). Meclis te bir kiþilik iftar 6-7 TL ye mal oluyor. Devletin iftar sofrasý görünen hâliyle hem ucuz hem hesaplý. Diðer iftarlardan da bir hayli farklý. Devletin resmî havasý ve bürokrasi sevdasý kendisini bu sofralarda hissettiriyor. Yine de ramazanýn bereketiyle çorbanýn sýcaklýðý, bürokrasinin soðukluðunu bir nebze olsun kýrýyor. KAMUNUN MEÞHUR YERLERÝ Polisevi: Emniyet mensuplarý iftarýný burada yapýyor. Hâkimevi: Yargý camiasý iftarýný yapýyor. TEDAÞ Misafirhanesi: Enerji Bakanlýðý çalýþanlarý ve diðer bakanlýklar tarafýndan tercih ediliyor. Hazine Müsteþarlýðý: Lüks restoraný olan kurumlar arasýnda. Fakat iftar saatinin geç olmasý nedeniyle iftar daveti verilmiyor. Ahlatlýbel Tesisleri: Ulaþtýrma Bakanlýðý baþta olmak üzere devlet daireleri burayý tercih ediyor. Baþkent Öðretmenevi: Millî Eðitim Bakanlýðý çalýþanlarý tarafýndan tercih edilen mekânlardan biri. 20 RAHMET AYI RAMAZAN

13 ESÝN KAYA FOTOÐRAF: CÝHAN 2010 Kültür Baþkenti etkinlikleri ramazana da uðruyor B 2010 Avrupa Kültür Baþkenti unvanýný da alan Ýstanbul hýz kesmiyor, ramazan geceleri sanat ve düzeyli eðlenceyle taçlanýyor. ir baþka yaþanýr Ýstanbul da ramazan. Bir ay boyunca bu imparatorluk þehrine taþra taþýnýr, dünya dikkat kesilir. Bu sene Avrupa Kültür Baþkenti unvanýný da arkasýna alarak iyice þenleniyor Ýstanbul un ramazaný. Þehre muhabbet esiyor, sanat bulaþýyor Kültür Baþkenti Ajansý nýn düzenlediði etkinlikler, ramazana da uðruyor. GELENEKSEL RAMAZAN ÞENLÝKLERÝ Avrupa Kültür Baþkenti Ramazan Þenlikleri, Taksim Gezi Parký nda çoktan baþladý. Orta oyunundan sihirbazlýk gösterilerine kadar birbirinden keyifli etkinlikler meraklýsýný bekliyor. Beyoðlu Belediyesi iþbirliði ile düzenlenen geleneksel ramazan eðlencesi bir ay boyunca ücretsiz takip edilebilir. 29 Eylül de sona erecek þenlikler, Türkiye nin yetiþtirdiði önde gelen sanatçý ve gruplarý Ýstanbullularla buluþturuyor. Organizasyonda Karagöz, meddah, kukla gibi geleneksel Türk tiyatrosunun örneklerinin yaný sýra çeþitli konserler ve gösteriler yer alýyor. Ramazan Þenlikleri nde sahneye çýkacak bazý sanatçýlar ve topluluklar þöyle: Zihni Göktay, Erol Günaydýn-Rasim Öztekin, Mahþer-i Cümbüþ, Muammer Ketencoðlu, Nurhan Damcýoðlu, Ahmet Özhan, Ünver Oral (Karagöz), Semaver Kumpanya, Sermet Erkin, Rauf Altýntak (Meddah), Kent Orkestrasý (Türk Sanat Müziði Saz Heyeti), Kolektif Ýstanbul-Selim Sesler, Ramazan Fasýl Heyeti. Tüm programlar her akþam saat de baþlýyor. YENÝ NESÝL MAHYA USTALARI ARANIYOR Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý Geleneksel Sanatlar Yönetmenliði nin düzenlediði Mahya Tasarým Yarýþmasý Ýstanbul da 400 yýldan beri kesintisiz yaþayan bir geleneði, mahyayý çaðdaþ dünyanýn bir tasarým nesnesi olarak yeniden gündeme taþýyor. Bu sayede yeni açýlýmlar içeren öneriler elde etmeyi amaçlýyor. Bu geleneksel sanatta zaman içinde kullanýlagelen formlar sýnýrlý kaldý, uygulamacýlarý 22 RAHMET AYI RAMAZAN

14 Sulta-ý Seyirlik te 100 oyuncu yer alýyor. Mahya Tasarým Yarýþmasý na 5 Ekim e kadar baþvuru yapýlabilir. azaldý. Sanat, çaðdaþ tasarýmcýlarýn elinden yeni bir baþlangýç yapmak istiyor. Yarýþmaya baþvurular 20 Temmuz da baþladý. Grafik, görsel sanatlar, mimarlýkmühendislik ve benzeri tasarým disiplinlerinden gelen öðrenciler, profesyoneller ve ilgililer, 5 Ekim e kadar Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý na baþvurabilirler. Yarýþma jürisinde kimler yok ki: Beþir Ayvazoðlu, Yeþim Demir, Zeynep Fadýllýoðlu, Prof. Dr. Ýsmail Kara, Komet, Nevzat Sayýn, Ömer Faruk Þerifoðlu ve Kahraman Yýldýz. Seçici Kurul un belirlediði 5 projenin her birine 5 bin TL para ödülü verilecek. Baþvurular arasýnda seçilen tasarýmlar, kasýmda bir sergi ve katalog ile kamuoyuna sunulacak MEVLEVÝ KÜLTÜRÜNÜ ANLAMAK ADINA... Uluslararasý Mevlana Vakfý; edebiyat, müzik ve görsellik gibi Mevlevi kültürünün üç ana unsurunu içeren Mevlevi Kültürünün Anlatýmý ve Sema Töreni adlý projeyi hayata geçiriyor yýlý boyunca her hafta ve bayram günlerinde toplam 36 programlýk sema gösterisi (Ayin-i þerif), Ýstanbul un ramazan havasýna muhabbet aþýlýyor. SULTAN-I SEYÝRLÝK Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetmenliði nin Binbir Gece Masallarý ný anýmsatan projesi Sultan-ý Seyirlik, Sarayburnu Rýhtýmý nda 6 Aðustos Cuma akþamý baþladý. Osmanlý yaþantýsýnýn, modern sahne sanatlarýnýn bedensel ve sözel anlatým biçimleriyle aktarýldýðý Sultan-ý Seyirlik gösterileri ihtiþamlý imparatorluk devrine götürüyor. Osmanlý da gösteri sanatlarýnýn kalbidir saray þenlikleri. Bu eðlenceler, sarayýn yaný sýra toplumun çeþitli kesimlerinin iþbirliðini ve örgütlenmesini gerektiren toplumsal bir olgu hâline gelmiþ. Hanedan iktidarýnýn, esnaf loncalarý, asker ocaklarý ve tarikatlar gibi çeþitli halk kesimlerince desteklenmesinin bir simgesi hâline dönüþmüþ. Osmanlý Ýmparatorluðu nda iþbirliði ve toplumsal katýlýmýn en güzel örneklerinden Sultan-ý Seyirlik gösterileri,16 Aðustos a kadar sürüyor. Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetmeni Beyhan Murphy, böylesine büyük bir projeyi Türkiye nin ve Devlet Tiyatrolarý nýn önde gelen rejisörlerinden Þakir Gürzumar a ve Modern Dans Topluluðu nun uzun yýllar neferliðini yapmýþ koreograf Alpaslan Karaduman a teslim ediyor. Gürzumar ve Karaduman ýn modern sahne diliyle gerçekleþtirdiði þenlikleri yeniden canlandýrma amacýyla metinler yazýlmýþ. Bu konuda iki unsura dikkat edilmiþ. Birincisi minyatür sanatýnýn eþsiz görselliðini, bir baþka dal sahne sanatýna aktarmak. Bunun için dekor, giysi ve ýþýk tasarýmcýlarýyla sýký bir iþbirliðine gidilmiþ. Ýkinci önemli ön çalýþma ise zengin kaynaklardan bir seçme yaparak bugünün bakýþýyla geçmiþin üslubunu yorumlamak. Bu da koreografi, hareket düzeni ve oyunculuk rejisince çözümlenmiþ. Osmanlý nýn 500 yýllýk þenlik geçmiþini 80 dakikalýk gösteri süresine sýðdýrmak için, gösteri genelinde çeþitli tarihsel dönemlere dair farklý episodlar þeklinde bir düzenleme yapýlmýþ. Osmanlý yaþantýsý ve tavrýnýn, modern sahne sanatlarýnýn bedensel ve sözel anlatým biçimleriyle sahneye yansýdýðý gösteride mehteran, dansçýlar, akrobatlar, oyunculardan oluþan yaklaþýk 100 kiþilik bir oyuncu takýmý yer alýyor. Gösteride esnaf kollarýnýn geçitleri, cazgýrlar, gezdirilen nahýllar, cihana nam salmýþ pehlivanlar, at yarýþlarý ve at canbazlarý, hokkabazlar, rismanbazlar, canbazlar, curcunabazlar, hünerbazlar ve ateþbazlarýn temaþalarý geçmiþi yaþatýyor. Temsilî kale kuþatmasý ve savaþý, köçeklerin rakslarý, hayvanlarýn temaþalarý, Beyoðlu ve Galata gayrimüslimlerinin rakslarý, hanýmlarýn mehtap sefalarý, mahalle yangýnýný söndüren tulumbacýlar Ýstanbullularý tarihî yarýmadada zaman içinde yolculuða çýkarmayý planlýyor. Sultan-ý Seyirlik Gösteri Programý 6 Aðustos Cuma Aðustos Cumartesi Aðustos Pazar Aðustos Pazartesi Aðustos Salý Aðustos Çarþamba Aðustos Perþembe Aðustos Cuma Aðustos Cumartesi Aðustos Pazar RAHMET AYI RAMAZAN

15 NURSEL DÝLEK FOTOÐRAFLAR: CÝHAN Ramazanda tatil, tatilde ramazan Hem ramazaný dolu dolu yaþamak hem de tatil yapmak isteyenler için alternatif mekânlar hazýrlýklarýný tamamladý. Kimi misafirlerini davulla sahura kaldýracak, kimi eskimeyen ramazanlarý tatilcilere hatýrlatacak. 11 ayýn sultaný ramazan, bu sene, 33 yýlda bir rastlayan kavurucu sýcaklarýn yaþandýðý aðustosa denk geldi. Günlerin uzun, havanýn sýcak, sabrýn ve ecrin çok olduðu bugünler ilk defa yaz aylarýnda oruç tutacaklar için güzel anýlar býrakacak þüphesiz. Bu ramazanýn farklý bir yaný da tatil dönemine denk gelmesi. Turizm þirketleri de sezonun en yoðun yaþandýðý aðustos ayýna denk gelen ramazanda, azalmasý beklenen yerli turist sayýsýný artýrmak için tesis fiyatlarýnda indirime gidiyor. Hem ramazan ayýný dolu dolu yaþamak hem de tatil yapmak isteyenler için alternatif tatil mekânlarý da hazýrlýklarýný tamamladý. Kimi ramazan davulcusuyla misafirlerini sahura kaldýracak, kimi eskimeyen ramazanlarý tatilcilere hatýrlatacak. CLUB FAMÝLÝA: Ege sahillerinin en güzel þehri Ýzmir Çeþme de bulunan Clup Familia Otel, son iki yýldýr ramazan ayýnda da hizmet veriyor. Eskimeyen Ramazanlar sloganýný kullanan otel, tüm aktivitelerini ve programlarýný tamamlamýþ. Ancak ramazanýn ilk haftasý için otel yetkilileri yerlerinin kalmadýðýný söylüyor. Diðer günler için ise þu an doluluk oraný yüzde 50. Clup Familia, ramazanda yüzde 50 nin üzerinde indirim yapýyor. Ramazan ayýndaki etkinlikleri ise þöyle: Açýk büfe iftar menüsü ile misafirler oruçlarýný açýyor. Çay ve kahvelerini yudumladýktan sonra Ege nin masmavi sularý ve Sakýz Adasý manzarasýna karþý serin bir havada yürüyüþe çýkýyorlar. Dileyen misafirler teravih namazýndan sonra ramazana özel hazýrlanmýþ gösterileri izliyor ya da sahura kadar açýk olan özel ýþýklandýrýlmýþ havuzlarda ve Türk hamamýnda dilediklerince yýlýn yorgunluðunu atýyor. Misafirler yine açýk büfe sahur yapýp bir sonraki gün için oruca niyetleniyorlar. Oruç tutamayan misafirler için ise restoran kýsmý açýk. Gündüz ise Çeþme nin doðal güzelliklerini gezip serin Çeþme havasýnda çeþitli aktivitelere katýlýyorsunuz. ÞAH ÝNN PARADÝSE: Akdeniz ile yemyeþil bir doðanýn buluþtuðu Kumluca (Antalya) da yer alan Þah Ýnn Paradise Tatil Köyü, büyük þehirlerin gürültüsü ve karmaþasýndan uzaklaþarak özlenen ramazanlarý yeniden yaþamak isteyenler için hazýrladýðý özel etkinliklerle bu mübarek aya merhaba diyor. Dolu dolu bir ramazan ayý geçirebilmek için gerekli her þeye sahip olan Þah Ýnn Paradise, müþterilerine evlerindeki ramazan huzurunu yaþatma iddiasýnda. Otel yetkilileri, geçtiðimiz yýllarda verdikleri hizmetle ramazanda tatil olmaz algýsýný kýrdýklarýný söylüyor. Ramazan ayýna özel bir konsept hazýrlanmýþ bu yýl da. Eski ramazanlarýn gelenekselliði ön plana çýkarýlýyor, oruç tutmayan misafirler içinse tüm sezon içerisindeki hizmetler devam ediyor. Paradise ta gündüz yapýlan tüm aktivite ve hizmetler ramazanda geceye taþýnýyor. Havuz ve deniz aydýnlatýlýyor, sahura kadar deniz ve havuza girme imkâný saðlanýyor. Teravih ve tüm namazlar hoca eþliðinde kýlýnýrken, gündüz mukabele de okunuyor. Tasavvuf konserleri, orta oyunlarý, Hacivat-Karagöz, sema gösterileri, halk oyunlarý ve sýra geceleri ramazan gecelerini renklendiren aktivitelerden. Sahura kalkacak misafirleri ise ramazan davulcusu tarafýndan uyandýrýlma sürprizi bekliyor. Ramazan ayýnda yüzde 75 indirim yapan otel, yüzde 90 dolu. BERA: Alanya daki Bera Oteller Grubu, ramazaný indirim kampanyalarý ve sahura kadar devam edecek özel etkinliklerle karþýlýyor. Fiyatlarýnda yüzde 60 indirime giden otel için þimdiden yoðun talep var. Bera nýn ramazan programýnda Türk tasavvuf musikisi, Kafkas dans gösterisi, fasýl, modern halk danslarý, Aþuk-Maþuk, sihirbaz, palyaço, semazen, Osmanlý gecesi, orta oyunlarý ve sýra gecesi var. Ayrýca, havuzlar sabaha kadar açýk. Gece de sahil ýþýklandýrýlýyor. Teravih namazlarý cemaatle kýlýnýyor. Gündüz sunulan hizmetlerin tamamý gece de veriliyor. Þerbetçi, meddah, lokmacý, gözlemeciler de müþterilerin hizmetinde olacak. Ayrýca, tasavvuf programlarý ve dinî sohbetler yapýlacak. BURÇ CLUB: Efes Antik kenti yanýnda Pamucak sahilinde Kuþadasý na 10 kilometre mesafede bulunan Burç Club, özel bir etkinlik düzenlememekle birlikte ramazanda önemli indirimler sunuyor. Buna göre ramazan ayý boyunca 3 geceye kadar peþin ödemede fiyatlar kiþi baþý 62 TL ye, 4 gece ve daha fazlasý için de 59 TL ye kadar düþüyor. 26 RAHMET AYI RAMAZAN 27

16 ESÝN KAYA Ramazanda caz olur mu? 2010 Ýstanbul u sýradýþý bir etkinliðe ev sahipliði yapýyor. Ramazanda caz sloganýyla yola çýkan festival, her kesimden insaný caz dinlemeye çaðýrýyor. E ski Ýstanbul da ramazan akþamlarý, müzik eðlenceleri olmadan düþünülemezdi. Kimi fasýl kimi de saz heyeti dinlemeye giderdi teravih sonrasý model eðlenceler dahi hep bu gelenekten esinlendi. Organizatör Hakan Erdoðan, ramazana bu sefer New Orleans kokulu sýra dýþý bir etkinlikle katký yapýyor; Müslüman caz müzisyenler, Ramazanda Caz da buluþuyor. Ahmad Jamal, Anouar Brahem, Ýlhan Erþahin gibi büyük cazcýlarýn yaný sýra Münip Utandý nýn Dede Efendi Ensemble ý ve Kudsi Erguner in Islam Blues u gibi sufi musikiþinaslar da festivalde yer buluyor. Bir yanýyla provokatif bir baþlýkla sunulan etkinliðin esin kaynaðý, savaþ zamaný bir ramazan ayýnda Saraybosna da gerçekleþen senfoni orkestrasý konserine kadar uzanýyor. Ama öncesinde Ýstanbul un zengin FOTOÐRAF: CÝHAN geçmiþi, Osmanlý nýn Rum, Yahudi müzisyenleri gibi kültürel birikimlerin üzerine Avrupa Kültür Baþkenti tescili eklenince, Hakan Erdoðan, yýllarca kolladýðý ramazan etkinliði için iþe koyulmuþ Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý desteðiyle gerçekleþen festival için Toplumsal baðlarý güçlendiren, ortak yaþamýn ve kültürel paylaþýmýn önemini herkese kendiliðinden hatýrlatan barýþ ayý ramazanda, her kesimden insaný bir araya getirmeyi hedefliyoruz. diyen Erdoðan, ramazanýn, ibadet kadar düzeyli eðlenceyi de akla getiren bir yanýna dikkat çekiyor. Ramazan ve cazý bir araya getiren festival için hedeflenen kitle herkes diye deðerlendiriliyor. Hakan Erdoðan a göre ramazaný yaþayan kesim ne Dede Efendi ne de Hakan Erdoðan caz dinliyor. Buna raðmen Motzart ýn Dede Efendi den daha fazla bilinirliðinin olmasýný üzücü buluyor. Bu nedenle festivalde Dede Efendi ye de yer verilmiþ. Erdoðan, Bunlar þu müziði, onlar bu müziði dinler yargýsýna da katýlmýyor. Ona göre ancak günümüz starlarý ortak bir beðeniyi temsil ediyor. Tercih edilenin de çoðunlukla kötü müzik olduðunu iddia ediyor. Erdoðan, Caz iyi müziktir, neden ramazanda dinlenmesin? diye bir soru yöneltiyor. Cazý her ne kadar seçkinler sahiplense de bu müziðin onlar için üretilmediðini söylüyor: Caz, ezilenlerin, sorunlu, dertli insanlarýn müziði. Festivalde Müslüman sanatçýlarýn seçilmesinin temel sebebi ramazanla doðrudan ilgi kurmak. Bu sýra dýþý konsepte dair eleþtiri aldý mý diye merak ediyoruz. Hakan Erdoðan, pozitif tepkilerden bahsediyor. Endenozya dan arayýp Biz dünyanýn en büyük Müslüman ülkesiyiz, festivali buraya da taþýr mýsýnýz? demiþler. Mýsýr dan olumlu geri dönüþler olmuþ. New York Times gazetesine röportaj verilmiþ. Erdoðan, ramazaný bir barýþ ve paylaþým ayý olarak yorumlarken, herkesi müziðin ve ramazanýn tadýný çýkarmaya davet ediyor. Meraklýlara önemli not: Konser etkinliklerinin hepsi saat de baþlýyor. FOTOÐRAF: SELMAN EÞTÜRKLER RAMAZANDA CAZ KONSERLERÝ (Jazz in Ramadan) 14 Aðustos Cumartesi: Anouar Brahem Quartet / Arkeoloji Müzesi 17 Aðustos Salý: Ahmad Jamal Quartet / Topkapý Sarayý 18 Aðustos Çarþamba: Dhafer Youssef Quartet / Arkeoloji Müzesi 20 Aðustos Cuma: Dede Efendi Ensemble - Münip Utandý / Arkeoloji Müzesi 21 Aðustos Cumartesi: Ýlhan Erþahin s Istanbul Sessions / Arkeoloji Müzesi 24 Aðustos Salý: Abdullah Ibrahim Trio / Topkapý Sarayý 26 Aðustos Perþembe: Aydýn Esen Group / Arkeoloji Müzesi 31 Aðustos Salý: Kudsi Erguner Ensemble Islam Blues / Topkapý Sarayý 28 RAHMET AYI RAMAZAN

17 BEHRAM KILIÇ Akçaabat köftesi Akçaabat ta yenir A Saray Köfte nin sahibi Ahmet Ekici nin iddiasý bu. Ona göre, tadý damaðýmýzda kalacak köftenin sýrrý Akçaabat ilçesinde yetiþen hayvanlarýn etinde saklý. kçaabat denince çoðumuzun aklýna meþhur köftesi gelir yýlýnda Türkiye Patent Enstitüsü tarafýndan tescil edilen ve Resmî Gazete de yayýmlanan tarifine göre Akçaabat köftesi bu ilçedeki hayvanlardan elde edilen etlerden yapýlmak zorunda. Köftenin tarifini öðrenmek için soluðu ilçede yakýn bir zamanda hizmete giren Saray Köfte de alýyoruz. Ýsminden de anlaþýlacaðý gibi burasý âdeta bir sarayý andýrýyor. Tavan süslemelerinden, masalara konan tabaklara kadar her þey ince düþünülmüþ. Ýþletme sahibi Ahmet Haþim Ekici ilçeyi Türkiye çapýnda meþhur eden köftenin anavatanýnda bakýn neler anlatýyor. Ekici, sohbete baþlar baþlamaz Akçaabat köftesi Akçaabat ta yenir. diyor. Köftenin en önemli malzemesi et. Ekici, etin ilçe sýnýrlarý içinde yetiþen hayvanlardan elde edilmesinin þart olduðunu söylüyor. Bu yüzden de Akçaabat dýþýnda yapýlan köftenin ilçede yapýlan köftenin yerini asla tutamayacaðýný iddia ediyor. Akçaabat köftesi yüzde yüz Akçaabat ta yetiþen sýðýr etlerinden yapýlýr. Ancak bugün Akçaabat ta bile dýþarýdan getirilen etlerle köfte yoðruluyor. Dolayýsýyla köftenin tadýnda bozulma var. Bölge dýþýndaki illerden gelen hayvanlarýn etinden gerçek lezzetin yakalanmasý mümkün deðil. Çünkü bu bölgede yetiþtirilen hayvanlar hem doðal ortamda yetiþtiriliyor hem de yemlerine yeterince tuz katýlýyor. Akçaabat köftesinin püf noktalarýna gelince; kesilen etler 24 saat dinlendiriliyor. Sonra kemiklerinden ayrýlýp sinirleri temizleniyor. Etler ufak parçalar hâlinde parçalanýp bayat ekmek, sarýmsak, taze iç yaðý, tuz katýlarak yoðruluyor. Yoðurma iþlemi bittikten sonra þekillendirme iþlemi baþlýyor. Bir adet köfte gr aralýðýnda þekillendiriliyor. Daha sonra köfte 2 saat dinlendiriliyor. Odun ateþiyle yakýlan ocaklarda piþiriliyor. Köfte harcýnda kullanýlan ekmeðin de odun ateþinde piþirilmesi gerekiyor. Ahmet Ekici tüm Türkiye yi, eniþtesi Tuncer Birinci ile birlikte açtýðý Saray Köfte de gerçek Akçaabat köftesi yemeye çaðýrýyor. Etlerimiz yüzde yüz yerli hayvanlardan elde ediliyor. Her sabah bir kamyonet ile köylerden hayvan topluyoruz. Sýrf müþterilerimiz hakiki Akçaabat köftesi yesin diye. Ýnanýn her sabah hurda toplayan hurdacýlar gibiyiz. Ekici, Akçaabat köftesinin geleceðinin tehlikede olduðunu da söylüyor. Ona göre bölgede hayvancýlýk bitiyor. Bu yüzden ilçedeki birçok iþletme ithal et kullanýyor. Zira günde 1 ton köfte harcý yoðuran ve Türkiye nin dört bir tarafýna daðýtan iþletmeler var. Ekici ve ortaðý et bulmakta sýkýntý çekmemek için Saray Köfte dýþýnda bir restoran açmayý veya Türkiye çapýnda büyümeyi düþünmüyor. Saray Köfte, Akçaabat ýn çýkýþýnda Trabzon a 20 km uzaklýkta bir mekân. Burasý sadece ilçede yetiþen hayvanlarýn etlerinden yapýlan köftesi ile deðil ayný zamanda sac tava balýðýyla da meþhur. Bunun yanýnda Trabzon da birçok mekânda olmayan yeniliklere sahip. Örneðin arzu eden müþterilere notebook hizmeti veriliyor. Bu sarayýn padiþahý müþterilerimiz. Yemek yerken mailine acil bakmasý gereken müþteri olabilir. diyor Ekici. 10 kiþilik gruplara ulaþým hizmeti saðlanýyor. Çocuklar için hem oyun parký hem de bakýcý var. 30 RAHMET AYI RAMAZAN

18 Ramazan Vitrini RAMAZANDA MUTFAÐINIZI MEDÝA MARKT ÝLE YENÝLEYÝN Türkiye deki 15 maðazasý ile dünya markalarýnýn en bol ürün seçeneðini en iyi hizmet kalitesi ve en düþük fiyatlarla müþterilerine sunan Media Markt, 5 Aðustos - 8 Eylül 2010 tarihleri arasýnda mutfak yenileme kampanyasý ile teknoloji alýþveriþinde çýðýr açýyor. Mesela, elektrikli su ýsýtýcýsý, ekmek kýzartma makinesi ve Türk kahvesi makinesi, TL den satýlýyor. Yine A Enerji sýnýfý Arçelik çamaþýr makinesi 499 TL. RB DEN SERÝN BAHÇELERDE ÝFTAR KEYFÝ Türk mutfaðýnýn güçlü temsilcilerinden Ramazan Bingöl Et Lokantasý, mübarek ayla ilgili tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Yaz günlerine denk gelen bu ayda RB Et Lokantasý misafirlerini özenle hazýrlanan yazlýk bahçelerinde aðýrlayacak. Bayrampaþa ve Giyimkent þubelerinin meyve aðaçlarý, sebzeler ve çiçeklerle düzenlenmiþ bahçelerinde serin iftarlarýn keyfine varabilirsiniz. Çocuk oyun parký ve hayvanat hahçesinin de bulunduðu RB Et Lokantasý, dostlarýnýzla ve ailenizle birlikte unutamayacaðýnýz bir iftar vaat ediyor. EMSAN DAN DÜÞLEDÝÐÝNÝZ EÞSÝZ SOFRALAR ÝÇÝN Çelik tencerede öncü marka Emsan, bu kez þýklýðý ve kaliteyi, porselen grubuyla evlerinize konuk ediyor. Yuvarlak hatlý yemek takýmlarýna farklý bir yaklaþým getirerek tasarlanan Nazan koleksiyonu, inceliði ve zarafeti ile fark oluþturuyor. 84 parçadan oluþan ve yuvarlak hatlarýyla göz dolduran Nazan yemek takýmýnýn stilistik hatlarýna, siyah ve gri tonlarda modern çizgiler ekleniyor ve ortaya hem modern hem de eþsiz bir takým çýkýyor. SAMANYOLU HABER DEN ÞEHR-Ý RAMAZAN Samanyolu Haber Televizyonu; bereketin, kardeþliðin, paylaþmanýn timsali ramazan ayýnda muhteþem bir programla izleyicilerinin karþýsýna çýkýyor. Ramazanýn en güzel idrak edildiði yerlerden biri olan Sultanahmet te oyuncu Özgür Özgülgün ve diyetisyen Deniz Þafak ýn sunumuyla Þehr-i Ramazan hafta içi her akþam saat arasýnda canlý yayýnla izleyicilerle buluþacak. Özel konu ve ünlü konuklarla ramazanýn tarifsiz iklimini yaþatacak olan programda hem tarihî yarýmadada geçmiþe yolculuk yapýlacak hem de özel bölümler ekrana gelecek. TOMBUL DAN RAMAZANA ÖZEL EV TARHANASI Ülkemizde belli konularda ticari ihtisas tezinden yola çýkarak sahasýnda daha ileri gitmeyi ilke edinen Tombul Doðal ve Organik Ürünler; kalite, hijyen, tecrübe ve dürüstlük prensiplerinden taviz vermeden tüketiciye en iyiyi sunabilmenin gayreti içinde katkýsýz, doðal ev tipi tarhana üretimi yaparak sofralarýmýza hitap ediyor. Firma, mevsiminde çýkan taze sebzelerle doðal ortamda ürettiði katkýsýz, geleneksel ev tarhanasýnda iddialý. ÝFTARDA NEFÝS GÜLLAÇLAR ÖZSÜT TEN Büyük bir özenle hazýrlanan, bol sütlü, tadýna doyulmaz bir tatlý olan güllaç, hafifliði ve tadýyla gönüllerde taht kurmasý nedeniyle ramazan ayýnda vazgeçilmez olan en özel lezzetlerimizdendir. Ülkemizin en sevilen tatlýlarýný hazýrlayan Özsüt, ramazana özel olarak sunduðu güllaçlarýyla iftar sofralarýna farklý bir lezzet katýyor. Güllaçý sevenler ve güllaçta yenilikçi tatlara açýk olanlar, Özsüt te buluþarak bu özel tatlýnýn keyfini çýkarýyor. Güllaç, özellikle ramazanda ve Özsüt te daha tatlýdýr. 32 RAHMET AYI RAMAZAN

19

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

İki dilim baklavaya yarım litre su

İki dilim baklavaya yarım litre su İki dilim baklavaya yarım litre su Bayramların vazgeçilmez ikramı şerbetli tatlılar, Ramazan ayı boyunca susuz kalan bünyelere ilk günden aşırı yükleme yapılmasına neden olmamak için, iki dilim baklavaya

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi OCAK Balık: Kefal, tekir,kırlangıç, istrongilos, levrek, Sebze: Kereviz, lahana, brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz.

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Arkadaşlarımızla yorulmadan oynayabilmek, güçlü kas ve kemiklere sahip olmak için dengeli beslenmenin yanında

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME BESİN ÖGELERİ

İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME BESİN ÖGELERİ İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME Doğumdan itibaren büyüme ve gelişme, sağlıklı ve uzun bir yaşam için vücudumuza gerekli olan bütün maddeleri besinlerle alırız. Besin; yenilebilen ve yenildiğinde

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel Otel Bilgisi Limak Arcadia Golf Resort Otel Etkileyici bir Akdeniz manzarasına karşı, plajın hemen yanında yer alan Limak Arcadia Golf Resort, etkileyici mimarisi ile palmiye ağaçları arasında görkemli

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-02

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-02 FR-HYE-04-719-02 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/Birim(ler):Beslenme ve DiyetBirimi Sayfa 1 / 10 İlkyayın tarihi:

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır.

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır. Su olmadan medeniyet olmaz. Tarih boyu kurulan bütün medeniyetler su etrafında şekillenmiştir. Su kemerleri, sarnıçlar, çeşmeler ve hamamlar medeniyetin olmazsa olmaz unsurları haline gelmiştir. Özellikle

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein,

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, karbonhidrat, yağ ve enerji ihtiyacınızı karşılayacaktır. * Bu

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM HER AKŞAM SAAT: 21.30 Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerimiz 21.30 da Küçükköy Stadı nda Gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17 FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU AD ve SOYAD :... TARİH :... Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ VE RAMAZAN AYI ÖNERİLERİ

OBEZİTE CERRAHİSİ VE RAMAZAN AYI ÖNERİLERİ OBEZİTE CERRAHİSİ VE RAMAZAN AYI ÖNERİLERİ Ramazan ayı, kendinizi fiziksel ve ruhsal yönden yenilemeniz için güzel bir fırsat sunmaktadır. Bu ay hem bedenen hem de ruhen detoks (arınma) gibidir. Dört gözle

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

PERİTON DİYALİZLİ ÇOCUKLARDA BESLENME

PERİTON DİYALİZLİ ÇOCUKLARDA BESLENME PERİTON DİYALİZLİ ÇOCUKLARDA BESLENME FR-HYE-04-423-05 Bu broşürün amacı diyaliz hastalarında hasta ve hasta yakınlarına beslenme ile ilgili önemli noktaları hatırlatmak ve diyetimizde dikkat edilmesi

Detaylı

NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN

NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN Kilo vermenin ötesinde. Yeni bir yaşam için. Yediğiniz gıdalar, sağlığınız için gerekli besinleri içermelidir ancak, bunun şekline sizde karar verebilirsiniz.

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort Otel Bilgisi Limak Lara De Luxe Otel Resort Şehrin merkezine yakın ve denize sıfır şekilde konumlanmış olan Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, bölgenin en özel tesislerinden biridir. Uzak Doğu konseptiyle

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Lara De Luxe Otel Resort

Otel Bilgisi. Limak Lara De Luxe Otel Resort Otel Bilgisi Limak Lara De Luxe Otel Resort Şehrin merkezine yakın ve denize sıfır şekilde konumlanmış olan Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, bölgenin en özel tesislerinden biridir. Uzak Doğu konseptiyle

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7...

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7... Sayfa Besin Grubu kalori Cetveli 1... Süt ve Süt Ürünleri Index 1... Tatlılar 2... Et Gurubu 3...Tahıllar 3...Sebzeler 4... Sebzeler 5... Meyveler 6... Yağlar 7... Kahvaltılıklar 8... Erişteli Ayran Aşı

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı