T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ"

Transkript

1 HİZMETİN 1 in in Pasaport Pasaport Çıkarma Süre Uzatma 5682 Sayılı Pasaport Kanunu Çıkarma Süre Uzatma Talepleri Talepleri 1 Yurtdışında görevlendirildiğine dair ilgili Yönetim Kararı yada lük Olurunun fotokopisi 2 in, Eşinin Çocuklarının Nufus Cüzdanı Fotokopisi 3 in, Eşinin Çocuklarının son üç ayda çekilmiş biyometrik fotoğrafları 4Pasaport Talep Formu İl Emniyet Müdürlüğü 1 İş Günü Dilekçe Formlar: in Hizmet Belgesi Talepleri e ait Ünirsitemizde Ünirsitemiz dışında geçen hizmetlerin tarih 657 Sayılı Devlet ları Kanunu sırasına göre tayin, terfi, nakil kadro 2914 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri durumlarını ayrı ayrı gösterir şekilde onaylı hizmet belgesi düzenlenmesi 1 in ilgili makama rilmek üzere istenen bilgileri açıkça belirten dilekçesi 1 İş Günü Dilekçe Formlar: 3 in Özlük in Özlük 657 Sayılı Devlet ları Kanunu Durumunda meydana gelen Durumunda meydana gelen diğişiklikleri 2914 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri diğişiklikleri bildirme talepleri bildirme talepleri 1 in Özlük Durumunda meydana gelen değişiklikleri açıkça belirten dilekçesi. 2 Aile Cüzdanının 14 Sayfalarının Fotokopisi, Boşandığına dair Mahkeme Kararı, Doğum raporu ya ölüm raporu raset ilamı 3 Eşinin Çocuklarının Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4 Aile Yardımı/Durumu Bildirimi Formu 1 İş Günü Dilekçe Formlar: 4 in in Ünirsitemize 657 Sayılı Devlet ları Kanunu Öğrenim Durumundaki Atandığı Öğrenim Durumundan Daha Üst 2914 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri Değişikliklerin İntibak İşlemleri Öğrenime İntibak İşlemleri 1 Kişinin görevli yaptığı birimden tarafından gönderilen resmi yazı 2 Kişinin öğrenimini bitirdiğine dair dilekçesi 3 Öğrenim belgesinin ya çıkış belgesinin aslı ya kurumca onaylı örneği. Kararname Kişinin Birimi 1 Hafta Dilekçe Formlar: in Askere Sevk İşlemleri in Askere Sevk 657 Sayılı Devlet ları Kanununun İşlemleri 81.maddesi 1 Kişinin görevli olduğu birime rdiği askere gideceğini belirten dilkeçesi. 2 Kişinin görevli yaptığı birimden tarafından gönderilen resmi yazı 3 Kişinin askere sevk belgesi. 3 İş Günü Sunulmuyor 6 in 657 Sayılı Devlet Mamurları Kanununun 83. in Askerlik Askerlik Hizmeti Değerlendirme ya 84. maddeleri Sonrası Hizmetinin Değerlendirme İşlemi İşlemi 2914 Sayılı Kanununun 7. 8.maddeleri 1 Kişinin görevli olduğu birime rdiği askerlik hizmetini bitirdiğini işe başlamak istediğini belirten dilekçesi. 2 Kişinin terhis belgesi 3 Görevli olduğu birim tarafından işe başlama tarihini bildiren resmi yazı 3 İş Günü Sunulmuyor in Hizmet Birleştirme İşlemleri 5434 SK. Tabi in SSK, S.K. Tabi 657 Sayılı Devlet Mamurları Kanunu in Emekli Sandığı Hizmet 2914 Sayılı Kanununun 7. 8.maddeleri Birleştirme İşlemleri 1 in Hizmet Birleştirme Talebini Belirten Dilekçesi 2 SSK, BağKur Emekli Sandığına tabi olarak çalıştığı Kurumdan hangi unvanda çalıştığına dair onaylı belge. 3 Kişinin görevli yaptığı birimden tarafından gönderilen resmi yazı 4 Hafta Dilekçe Formlar: Sayfa 1

2 HİZMETİN in Kimlik Kartı Talepleri 657 Sayılı Devlet ları Kanununun in Kimlik Kartı 109. maddesi Devlet ları Sicil Talepleri Yönetmeliğinin 5. maddesi 1 Kimlik Kartı Talebinin Halkbank'a iletilmesi 1 Ay Sunulmuyor 9 Öğretim Üyesi İlanı Başvurularının Profesör Doçent Başvurularının Alınması Alınması 2547 Sayılı Kanunun maddeleri 1 İlan metninde belirtilen başvuru evrakları. 1 İş Günü Sunulmuyor 10 Öğretim Elemanı kadrolarına naklen Öğretim Elemanı kadrolarına naklen atanacakların mecburi hizmet 2547 Sayılı Kanunun atanacakların mecburi hizmet devrinin devrinin yapılması için YÖK'e yazı ,32.,33. 50/d maddeleri yapılması için YÖK'e yazı yazılması yazılması 1 Kişinin bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumundan gelen mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunduğu devrinin uygun görüldüğünü belirten yazı. 2 Boş Kadro Aktarma Talep Formu 3 Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu (FORMA,B) 1 İş Günü Sunulmuyor 11 kadrolarına 2547 Sayılı Kanun kadrolarına açıktan ya naklen açıktan ya naklen atanan kişilerin işe 657 Sayılı Devlet ları Kanunu atanan kişilerin işe başlatılması başlatılması 1 Açıktan Atama işlemi sonrası kararnamenin ilgili birime bildirilmesi kişiye tebliğ yazısı yazılması 2 Naklen Atama işlemi sonrası kararnamenin ilgili kuruma bildirilmesi ilişik kesme işleminin başlatılma isteği İlgili Kamu Kurumları 2 İş Günü Sunulmuyor in İzinlerinin Dosyalara İşlenmesi in İzinlerinin 657 Sayılı Devlet ları Kanununun Dosyalara İşlenmesi 103., maddesi 1 Kişinin görevli olduğu birimden gelen izin takip cetlleri (Her yıl Ocak Ayının Başında) 1 Hafta Dilekçe Formlar: 13 in 2547 in 2547 S.K. 13/b S.K. 13/b4 maddesi uyarınca 4 maddesi uyarınca çalıştığı birim dışında 2547 Sayılı Kanunun 13/b4 maddesi görevlendirme yazılarının yazılması görevlendirme yazılarının yazılması 1 Gün Sunulmuyor 14 Alımı için Kadro Talepleri 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. den Gelen Kadro Taleplerinin YÖK'e Maddesi alım izni için iletilmesi 1 den Gelen Kadro Talep Formları 2 Taleplerinin Ünirsite Yönetim na Sunulması 3 Ünirsite Yönetim Kararının YÖK'e bildirilmesi YOKSİS'e işlenmesi 4 YÖK Yürütme Kararıının ardından kadroların kullanıma açılması lük 1 Ay Dilekçe Formlar: Sayfa 2

3 HİZMETİN KPSS ÖMSS Açıktan Atama KPSS Açıktan Atama 657 Sayılı Devlet ları Kanunu maddesi 1 Başvuru Dilekçesi 2 Atama Başvuru Formu 3 Mezuniyet belgesi 4 Kazandığına dair internet çıktısı 5 Halen bir kamu kurumunda çalışanlar için Hizmet Belgesi 6 Sağlık Beyanı 7 Adli Sicil Belgesi 8 Askerlik durum beyanı 9 6 adet sikalık fotoğraf 10Mal bildirim formu 11Hazırlık Sınıfı belgesi Devlet Profesör kadrosuna atama Profesör kadrosuna başvuranlar için atama 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi işlemleri 1 Jürileri belirten Ünirsite Yönetim Kararı. 2 Jürilere yazı yazılması gelen ropora göre atama işlemleri 50 iş günü Sunulmuyor Doçent kadrosuna atama Doçent kadrosuna başvuranlar için atama 2547 Sayılı Kanunun 25. Maddesi işlemleri 1 Oluru 2 Jürilere dosyaların gönderilmesi gelen rapora göre atama işlemleri lük 40 iş günü Sunulmuyor Yardımcı Doçent kadrosuna atama Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar için 2547 Sayılı Kanunun 23/a Maddesi atama işlemleri 1 Müracaat dilekçesi 2 Fakülteden gelen Yabancı dil sınav sonucu jürilerden gelen rapor ilgili yönetim kurulu kararı sonucu atama işlemleri 40 iş günü Sunulmuyor 19 Diğer Ünirsite Kadrosunda olan Diğer Ünirsite Kadrosunda olan Arş. Arş. Görevlilerinin 2547 Sayılı Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanun 35. maddesi Kanun 35. maddesi uyarınca 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca Ünirsitemize atanabilmesi için Ünirsitemize atanabilmesi için atama onayının hazırlanması. atama onayının hazırlanması. 1 nca görevlendirmenin uygun olduğunu belirten yazı 2 Karşı Ünirsitenin hizmet belgesini gönderdiği yazı. 3 Kişinin hizmet belgesi Karşı Ünirsite 5 İş Günü Sunulmuyor 20 Ünirsitemiz Kadrosunda olan Arş. Ünirsitemiz Kadrosunda olan Arş. Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanun 35. Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanun 35. maddesi maddesi uyarınca Başka bir 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca Başka bir Ünirsitede Ünirsitede görevlendirilebilmesi görevlendirilebilmesi için yapılacak İşlemler için yapılacak İşlemler 1 Ünirsite Yönetim Kararı 2 ALES Belgesi 3 Yabancı Dil Belgesi 4 Öğrenim Belgeleri 5 Transkript 6 Özgeçmiş 7 Öğrenci Belgesi ya da Kabul Belgesi 8 Başvuru Formu 9 Varsa Yüksek Lisans Tez Özeti 10 Kadro Talep Formu lük Karşı Ünirsite 5 İş Günü Sunulmuyor Sayfa 3

4 HİZMETİN 21 Ünirsitemiz Kadrosunda görev Ünirsitemiz Kadrosunda görev yapan yapan Öğretim Elemanları 2547 Öğretim Elemanları 2547 Sayılı Kanun 39. Sayılı Kanun 39. maddesi uyarınca( maddesi uyarınca(3 aydan fazla) Başka bir 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi aydan fazla) Başka bir Ünirsitede Ünirsitede görevlendirilebilmesi için görevlendirilebilmesi için yapılacak yapılacak İşlemler İşlemler 1 Dilekçe 2 Dat Mektubu 3 Başvuru Formu 3 İlgili Yönetim Kararları 5 İş Günü Sunulmuyor Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Alımı Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi Elemanı Alımı Ünirsite Yönetim Kararı Bilgi Formu Bilgi Derleme Formu Açık Kimlik Vize Talep Formu Tip Sözleşmesi Gerekçe kariyerini gösterir belgenin tercümeli örneği Yabancı dil eğitimi recekler için uluslararası genel kabul gören sertifika Ünirsite inceleme değerlendirme komisyon raporu İlgilinin Talebi Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi Elemanı Görev Süresi Uzatımı Ünirsite Yönetim Kararı Gerekçe Ünirsite inceleme değerlendirme komisyon raporu Süre Uzatma Formu ya Bilgi Formu 2547 Sayılı Kanun 34. Madde Süre Uzatma Formu 2547 Sayılı Kanun 34. Madde Bilgi Formu Ders Görevlendirmeleri birimlerin öğretim elemanı 2547 Sayılı Kanunun 31, 40/a, 40/b, 40/d taleplerinin diğer birimlerden karşılanması maddeleri 1 İlgili akademik birimlerin öğretim elemanı talepleri 2 40/a görevlendirmeler için le yapılacak yazışmalar 2 40/b görevlendirmeler için YÖK'le yapılacak yazışmalar 3 40/d görevler için Diğer Kurumlarla yapılacak yazışmalar Ünirsiteler, İlgili Kamu Kurumları 1060 İş Günü Sunulmuyor 25 inin Maaş inin Maaş Sosyal Haklara 657 Sayılı Kanun İlgili yılın Bütçe Kanunu Sosyal Haklara ilişkin ödemeleri ilişkin ödemeleri 1 İşe Başlama Formu ya yazısı 2 Hareketleri Onayı 3 Terfi Kıdem Onayı 4 Maaş Nakil Bildiriminin aslı 5 Yabancı Dil Belgesi 6 Aile Yardımı Bildirimi Formu 7 Aile Durumu Bildirimi Formu 8 in banka hesap numarası 15 İş Günü Sunulmuyor Naklen Ayrılma İşlemleri in, Kurumun muvafakatı ile bulundukları sınıftan ya öğrenim durumları 657 Sayılı Kanunun 74. maddesi itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya naklen atanması 1 Naklen Ayrılacak in atandığı Kurumdan gelen atanma yazısı 2 İlişik kesme belgesi 3 Maaş Nakil Bildiriminin naklen ayrılacak personel tarafından imzalattırılarak mıza teslim edilmesi 4 Maaş Nakil Bildiriminin iki nüshasının naklen ayrılacak personele rilmesi 730 İş Günü Sunulmuyor Askerlik Borçlanması in Muvazzaf askerlikte er olarak geçen süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin borçlanılmak 5434 Sayılı Kanun amacıyla Sosyal Günlik Kurumu 5510 Sayılı Kanun na Bildirilmek üzere yazısının düzenlenmesi 1 Borçlanma Talep Formu 2 Terhis belgesi Sosyal Günlik Kurumu Sayfa 4

5 HİZMETİN Yurtdışında Geçen Hizmet Sürelerinin Borçlanılması 3201 Sayılı Yurt in yurtdışında geçen sürelerinin Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt borçlanılmak amacıyla Sosyal Günlik Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Kurumu na Bildirilmek üzere Günlikleri Bakımından Değerlendirilmesi yazısının düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 in borçlanma talep dilekçesi 2 Yurtdışında çalışılan süreleri gösterir resmi makamlardan alınmış hizmet belgesinin aslı Yurtdışında Geçen Lisansüstü Öğrenim Sürelerinin Borçlanılması in yurtdışında geçen Lisansüstü Öğrenim sürelerinin borçlanılmak amacıyla 5434 Sayılı Kanun 5510 Sayılı Kanun Sosyal Günlik Kurumu na Bildirilmek üzere yazısının düzenlenmesi 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre öğrenim görülmüş ise; 1 Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğünden dil, yükseklisans doktora eğitim sürelerinin başlangıç bitiş tarihlerini gösterir öğrenim planı Kendi imkanları ile öğrenim görülmüş ise; 1Öğrenim görülen ünirsiteden alınacak lisansüstü öğrenim sürelerinin başlangıç bitiş tarihlerini gün, ay yıl olarak gösterir belgenin aslı 2Öğrenim görülen ünirsiteden alınacak lisansüstü öğrenim sürelerinin başlangıç bitiş tarihlerini gün, ay yıl olarak gösterir belgenin onaylı Türkçe tercümesi 3Ünirsitelerarası Kurul ndan alınacak Öğrenim diplomasının Türkiye'de denkliğini gösterir belge Sosyal Günlik Kurumu Hizmet Birleştirme İşlemleri (SSKBağKur) Sosyal Günlik Kurumu otomasyon sisteminde İşe Başlama İşlemleri in daha önce SSK ya BağKur'da 5434 Sayılı Kanunun Ek 18. md. 657 Sayılı geçen hizmetlerinin Kazanılmış Hak Aylığı Kanunun 36. maddesinin Ortak Hükümler Emekli Aylığında Değerlendirilmesi (THS Bölümünün c bendinin 5. fıkrası 2829 SHS) Sayılı Kanun Açıktan ya da Naklen Atanan in 5510 Sayılı Kanunun Sosyal Günlik Kurumuna işe girişinin 8. maddesi internet ortamında yapılması 1 in Hizmet Birleştirme Talebini Belirten Dilekçesi 2 SSK BağKur tabi olarak çalıştığı Kurumdan hangi unvanda çalıştığına dair onaylı belge. 1 in Bağlı Bulunduğu birim tarafından yapıldıktan sonra çıktı nüshası mıza gönderilmesi gerekmektedir. Birim Yetkilisi 5 İş Günü Sunulmuyor İsteğe Bağlı Malulen Emeklilik İşlemleri Kendi isteğiyle emekliye ayrılmak isteyen, göre girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış raporda sakatlık oranı en az % 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların her ne sebep 5434 Sayılı Kanunun 39. maddesi 44. suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan maddesi arızalar ya düçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren iştirakçilerin personelin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere hizmet sürelerinin hesaplanması 1 in Emeklilik Talep Dilekçesi (Açık ev adresi, telefon numarası, Ziraat Bankası Şube adı yazılı olacak.) 2 Son üç ayda çekilmiş, 4,5x6 ebadında 4 adet sikalık fotoğraf 3Tam Teşekküllü Hastanelerden alınmış Özür oranını belirten Sağlık Raporu (Özürlüler için) Sosyal Günlik Kurumu Sosyal Günlik Kurumu otomasyon sisteminde İşten Ayrılma İşlemleri Çeşitli nedenlerle işten ayrılan personelin 5510 Sayılı Kanunun 9. maddesi Sosyal Günlik Kurumundan internet ortamında işten ayrılışının yapılması 1 in askere sevk oluru, İstifa vb. Nedenlerle Ayrılan in İşten Ayrılma Oluru, in ücretsiz izin oluru, in ölüm raporu 2 Naklen Ayrılan in Maaş Nakil Bildirimi, Emekli Olan in Emeklilik Belgesi 3 Çalıştığı son aya ait maaş bordrosu Kurum Yetkilisi 3 İş Günü Sunulmuyor Sayfa 5

6 HİZMETİN 34 Naklen, İstifa vb. Nedenlerle Ayrılan Naklen, İstifa vb. Nedenlerle Ayrılan in Özlük Dosyasını in Özlük Dosyasının atandığı Kuruma 657 Sayılı Devlet ları Kanunu Gönderme İşlemleri üst yazı ile gönderilmesi 1 Naklen Ayrılacak in atandığı Kurumdan gelen atama dosya isteme yazısı 2 Maaş Nakil Bildirimi 3İstifa vb. Nedenlerle Ayrılan in yeni atandığı Kurumdan gelen atama dosya isteme yazısı Diğer Kamu Kurumları 15 İş Günü Sunulmuyor İlişik Kesme İşlemleri Çeşitli nedenlerle Ünirsitemizden ayrılacak personelin zimmetlerini devir personel 657 Sayılı Devlet ları Kanunu kimlik kartını iade etmesi 1 Kimlik Kartı 2 İlişik kesme belgesinin imzalattıralarak bir nüshasının mıza teslim edilmesi 1 İş Günü Sunulmuyor 36 Emekli olan personelin Ünirsitemizden emekli olduğuna dair kadro derecesini Emekli, istifa müstafi sayılmış olan belirten, istifa müstafi sayılmış olan in 657 Sayılı Devlet ları Kanunu personelin Ünirsitemizde çalıştığı süreleri Çalışma Belgesi Talepleri gösterir İlgili Makama sunmak üzere yazı düzenlenmesi 1 in ilgili makama rilmek üzere istenen bilgileri açıkça belirten dilekçesi 1 İş Günü Sunulmuyor Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavları in Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavları 657 Sayılı Devlet ları Kanunu 1 Sınava Başvuran Adayların Başvurularının alınması doğruluğu onaylanarak Sınav na Sunulması Kadroların İptal İhdas İşlemleri Ünirsitemizin ihtiyaçları doğrultusunda bazı 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında kadroların iptal edilip yerine kadrolar ihdas Kanun Hükmünde Kararname edilmesi 1 den gelen akademik idari personel talepleri doğrultusunda yapılacak çalışma sonrası Devlet 'nda Haziran ayında yapılacak toplantıya sunulması, Bakanlar Kararı vize işlemleri Devlet Maliye Bakanlığı 6 Ay Sunulmuyor Kadroların TenkisTahsis İşlemleri Ünirsitemizde çalışan lerden kadrosunun bulunduğu birimle görev yaptığı 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında birim farklı olan personelin kadrosunun Kanun Hükmünde Kararname çalıştığı birime aktarılma işlemi 1 Çalıştığı birimle kadroları farklı birimde olanların tespit edilmesi, Devlet Maliye Bakanlığına teklif sunulması vize işlemleri Devlet Maliye Bakanlığı 3 Ay Sunulmuyor Aday lar İçin Temel 657 Sayılı Devlet ları Kanunu Hazırlayıcı Eğitim İsim Listesi Eğitim Komisyonu Aday Staj Değerlendirme 657 Sayılı Devlet ları Kanunu Aday Staj Değerlendirme Formu 50 İş Günü Sayfa 6

7 HİZMETİN İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri :lik İsim :Fatih AKBAŞ İsim :Yrd. Doç. Dr. Fatih YALÇIN: Unvan : si Unvan : V. Adres :Dede Korkut Kampüsü Adres :Dede Korkut Kampüsü Tel :(458) Tel :(458) Faks :(458) Faks :(458) eposta eposta Sayfa 7

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmetin Tamamlanma Süreci (En Geç) İlk Müracaat Son Müracaat

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) ATAMA İŞLEMLERİ Asil listedeki kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

HİTAP HİZMET TAKİP PROGRAMI VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU

HİTAP HİZMET TAKİP PROGRAMI VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU 1 HİTAP HİZMET TAKİP PROGRAMI VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU 2 HİTAP İLETİŞİM BİLGİLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER 302.10 Öğrenci Belgesi müz öğrencileri Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri 302.01 İlk Kayıt İşlemleri müze İlk Defa Kayıt Yaptırmaya Hak Hazanan Öğrenciler Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri www.sbe@sirnak.edu.tr

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK2 GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1. Hekim seçme Hizmeti Kurum panolarında ve kurumun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigortalı Hizmet Daire Başkanlığı 2013

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigortalı Hizmet Daire Başkanlığı 2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigortalı Hizmet Daire Başkanlığı 2013 HİTAP VERİ GİRİŞ VE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 4 Aralık 2013 2 HİTAP PROGRAMI GİRİŞ EKRANI HİTAP PROGRAMI GİRİŞ EKRANI

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÖDEME EVRAKI KONTROL LĠSTESĠ. MAAġ ÖDEMELERĠ

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÖDEME EVRAKI KONTROL LĠSTESĠ. MAAġ ÖDEMELERĠ MAAġ ÖDEMELERĠ 1. Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu 2. Asgari geçim indirimine ait liste 3. Banka Listesi 4. Personel Bildirimi (Örnek 9) 5. Kefalet Kesinti Listesi (Varsa)

Detaylı

MEB BURSU YLSY YÖK BURSU

MEB BURSU YLSY YÖK BURSU MEB BURSU YLSY YÖK BURSU MEB BURSU Yabancı hükümet bursları, ikili anlaşmalar çerçevesince yabancı hükümetler tarafından Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı