HARÝTA VE ÞEKÝLLERÝN LÝSTESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARÝTA VE ÞEKÝLLERÝN LÝSTESÝ"

Transkript

1 HARÝTA VE ÞEKÝLLERÝN LÝSTESÝ 1. Harita : Ankara ili Beypazarý ilçesinin konumu (Ýki Nokta) 2. Harita : Eski Küçük Asya Haritasý, Galatya Bölgesi (W.M. Ramsay dan) 3. Harita : Beypazarý ve çevresindeki arkeolojik alanlar (P. Brown, Tahirler Projesinden) 4. Harita : P. Lucas ýn 18. yüzyýl baþlarýndaki Anadolu seyahati haritasý, 18. yüzyýl baþlarýnda kuzeybatý Anadolu (P. Lucas dan) 5. Harita : Beypazarý Ýlçe Haritasý (Ankara Köy Hizmetleri Ýl Müdürlüðü Köy Yollarý Haritasý ndan) 6. Harita : Beypazarý Kent Planý (Bey. Bel Envanter Haritasý ndan) 7. Harita : Korunmasý Gerekli Kültür Varlýklarýn Ada-Parsel ve Envanter Haritasý (Bey. Bel den) 1. Þekil : Akþemseddin Camii Planý (VGM Arþivindeki Planýndan iþlenerek) 2. Þekil : Sultan Alâeddin Camii Planý 3. Þekil : Sultan Alâeddin Camii, a a Kesiti 4. Þekil : Sultan Alâeddin Camii, Doðu Cephe 5. Þekil : Sultan Alâeddin Camii, Güney Cephe 6. Þekil : Sultan Alâeddin Camii, Batý Cephe 7. Þekil : Sultan Alâeddin Camii, Kuzey Cephe 8. Þekil : Baloðlu Camii Planý 9. Þekil : Derbendçik Camii Planý 10. Þekil : Ýmaret Camii Planý (VGM Arþivindeki Planýndan iþlenerek) 11. Þekil : Ýncili Camii Planý 12. Þekil : Ýncili Camii, ahþap minber motifinden detay 13. Þekil : Karcýkaya Camii Planý 14. Þekil : Kurþunlu Camii Planý 15. Þekil : Tabakhane Camii Planý 16. Þekil : Yeni Camii Planý 17. Þekil : Beytepe Sokaðý Mescidi Planý 18. Þekil : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi Planý 19. Þekil : Hoca Kiriþ Mescidi Planý 20. Þekil : Hoca Kiriþ Mescidi, alçý mihrap bordüründen detay 21. Þekil : Kazgancý Mescidi Planý 22. Þekil : Uruþ Beldesi Camii Planý 23. Þekil : Baðözü Köyü Eski Camii Planý 24. Þekil : Dudaþ Köyü Eski Camii Planý 25. Þekil : Üreðil Köyü Camii Planý 26. Þekil : Boðazkesen Türbesi Planý 27. Þekil : Boðazkesen Türbesi, a a Kesiti 28. Þekil : Boðazkesen Türbesi, Kuzey Cephe 29. Þekil : Boðazkesen Türbesi, Batý Cephe 30. Þekil : Boðazkesen Türbesi, Güney Cephe 31. Þekil : Boðazkesen Türbesi, Doðu Cephe 32. Þekil : Boðazkesen Türbesi Rölöve Restitüsyon Planý (O.C. Tuncer den) 33. Þekil : Boðazkesen Türbesi Mihrabý (B. Eskici den) 34. Þekil : Karaca Ahmet Türbesi Planý 35. Þekil : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi Rölöve Planý (O.C. Tuncer den) 296

2 36. Þekil : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi Rölöve Planý (O.C. Tuncer den) 37. Þekil : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi Restorasyon Projesi (O.C. Tuncer den) 38. Þekil : Kozalan Köyü Kara Davut Türbesi Planý 39. Þekil : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi Planý 40. Þekil : Yediler Türbesi Planý 41. Þekil : Yediler Türbesi, Batý ve Doðu Cepheler 42. Þekil : Taþ Mektep Zemin ve Birinci Kat Planlarý 43. Þekil : Hanlarönü Arastasý Planý 44. Þekil : Suluhan, Zemin Kat Planý (VGM Arþivindeki Rölöve Planýndan) 45a Þekil : Suluhan, Bodrum Kat Planý (A.T. Yavuz dan) 45b. Þekil : Suluhan, Zemin Kat Planý (A.T. Yavuz dan) 45c. Þekil : Suluhan, Birinci Kat Planý (A.T. Yavuz dan) 46. Þekil : Suluhan, Mescit Mihrabý (A.T. Yavuz dan) 47a. Þekil : Suluhan, Doðu Cephe (A.T. Yavuz dan) 47b. Þekil : Suluhan, Kuzey Cephe (A.T. Yavuz dan) 48a. Þekil : Suluhan, Enlemesine A A Kesiti (A.T. Yavuz dan) 48b. Þekil : Suluhan, Enlemesine B B Kesiti (A.T. Yavuz dan) 48c. Þekil: Suluhan, Enlemesine E E Kesiti (A.T. Yavuz dan) 48d. Þekil : Suluhan, Boylamasýna C C Kesiti (A.T. Yavuz dan) 48e. Þekil: Suluhan, Boylamasýna D D Kesiti (A.T. Yavuz dan) 49. Þekil : Paþa Hamamý Planý 50. Þekil : Rüstem Paþa Hamamý Planý 51. Þekil : Hacýlar Köprüsü, Plan ve Memba Cephesi 52.Þekil : Karcýkaya Köprüsü, Plan ve Memba Cephesi 53. Þekil : Acý Çeþme, Plan ve Cephe 54. Þekil : Arkbaþý Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 55. Þekil : Ayvaþýk Mahallesi Çeþmesi, Plan ve Cephe 56. Þekil : Cevizlerkaþý Sokaðý Çeþmesi, Plan, a a Kesiti ve Cephe 57. Þekil : Cumhuriyet Caddesi Çeþmesi, Plan ve Cephe 58. Þekil : Çýnar Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 59. Þekil : Dað Salý Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cepheler 60. Þekil : Derbendçik Çeþmesi, Plan ve Cephe 61. Þekil : Dibekönü Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 62. Þekil : Efe Hoca Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 63. Þekil : Hamidiye Çeþmesi, Plan ve Cephe 64. Þekil : Kalekapýsý Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 65. Þekil : Kimya Çeþmesi, Plan ve Cephe 66. Þekil : Mescit Sokak Çeþmesi, Plan ve Cephe 67. Þekil : Olukbaþý Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 68. Þekil : Soðuk Çeþme, Plan ve Cephe 69. Þekil : Yeni Birinci Sokak Çeþmesi, Plan ve Cephe 70. Þekil : Yenice Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 71. Þekil : Karaþar Beldesi Simitpýnarý Çeþmesi, Plan ve Cephe 72. Þekil : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, Plan ve Cephe 297

3 RESÝMLERÝN LÝSTESÝ 1. Resim : Beypazarý kent merkezinin 23 km. güneyinde yer alan Tabanoðlu Kalesi 2. Resim : Beypazarý Kýrbaþý kara yolunun 18. km.sinde yer alan kilise kalýntýlarý 3. Resim : Hýrkatepe Köyü, Gündüz Alp Ziyaretgâhý 4. Resim : Baðözü Köyü, Necmeddin Kübrâ Ziyaretgâhý 5. Resim : 20. yüzyýl baþlarýnda Ýstiklâl Mahallesi (Bey. Bel den) 6. Resim : Ýstiklâl Mahallesi nin bugünkü görüntüsü 7. Resim : 20. yüzyýl ortalarýnda Ýstiklâl Mahallesi ve Karcýkaya kesimi (Bey. Bel den) 8. Resim : Ýstiklâl Mahallesi ve Karcýkaya kesiminin bugünkü görüntüsü 9. Resim : 1950 lerde Beytepe Mahallesi (Bey. Bel den) 10. Resim : Beytepe Mahallesi nin bugünkü görüntüsü 11. Resim : 20. yüzyýl ortalarýnda Ýnözü vadisi (Bey. Bel den) 12. Resim : Ýnözü vadisinin bugünkü görüntüsü 13. Resim : Ýmaret Meydaný, Cumhuriyetin 10. yýl kutlamalarý (Bey. Bel den) 14. Resim : 20. yüzyýl ortalarýnda Beypazarý nda ilköðretim (Bey. Bel den) 15. Resim : Akþemseddin Camii, önceki caminin batý cephesi görünüþü (VGM Arþivi nden) 16. Resim : Akþemseddin Camii, minare (VGM Arþivi nden) 17. Resim : Akþemseddin Camii, önceki caminin hariminden görünüþ (VGM Arþivi nden) 18. Resim : Akþemseddin Camii, batýdan genel görünüþ 19. Resim : Akþemseddin Camii, kuzeydoðudan görünüþ 20. Resim : Akþemseddin Camii, güney cephe 21. Resim : Akþemseddin Camii, batý cephe 22. Resim : Akþemseddin Camii, kuzeyden görünüþ 23. Resim : Akþemseddin Camii, harimden görünüþ 24. Resim : Akþemseddin Camii, mahfil 25. Resim : Akþemseddin Camii, mihrap ve minber 26. Resim : Alâeddin Camii, genel görünüþ 27. Resim : Alâeddin Camii, doðu cephe 28. Resim : Alâeddin Camii, güney cephe 29. Resim : Alâeddin Camii, batý cephe 30. Resim : Alâeddin Camii, kuzey cephe 31. Resim : Alâeddin Camii, kuzey cephedeki mihrabiyeler 32. Resim : Alâeddin Camii, harimden görünüþ 33. Resim : Alâeddin Camii, kuzey kapýsý 34. Resim : Alâeddin Camii, doðu kapýsý 35. Resim : Alâeddin Camii, batý kapýsý 36. Resim : Alâeddin Camii, mihrap ve minber 37. Resim : Alâeddin Camii, ahþap tavan kaplamasý 38. Resim : Alâeddin Camii, ahþap tavan göbeði 39. Resim : Alâeddin Camii, mahfil 40. Resim : Alâeddin Camii, mihrap 41. Resim : Baloðlu Camii, genel görünüþ 42. Resim : Baloðlu Camii, harimden görünüþ 43. Resim : Eski Derbendçik Camii, genel görünüþ 44. Resim : Eski Derbendçik Camii, minare 45. Resim : Eski Derbendçik Camii, minare çýkýþ kapýsý 46. Resim : Eski Derbendçik Camii, minare kaidesinden görünüþ 298

4 47. Resim : Eski Derbendçik Camii, þerefe 48. Resim : Eski Derbendçik Camii, güneydoðudan görünüþ 49. Resim : Eski Derbendçik Camii, güney cephe 50. Resim : Eski Derbendçik Camii, kuzeybatýdan görünüþ 51. Resim : Eski Derbendçik Camii, kuzey cephe 52. Resim : Eski Derbendçik Camii, harimden görünüþ 53. Resim : Eski Derbendçik Camii, mahfil 54. Resim : Eski Derbendçik Camii, mihrap 55. Resim : Eski Derbendçik Camii, mihrap bordüründen detay 56. Resim : Ýmaret Camii, 1980 de kuzeydoðu görünüþü (VGM Arþivi nden) 57. Resim : Ýmaret Camii, 1980 de güneydoðu görünüþü (VGM Arþivi nden) 58. Resim : Ýmaret Camii, genel görünüþ 59. Resim : Ýmaret Camii, minare 60. Resim : Ýmaret Camii, güneydoðudan genel görünüþ 61. Resim : Ýmaret Camii, 1980 de mihrap ve minberden görünüþ (VGM Arþivi nden) 62. Resim : Ýmaret Camii, mihrap ve bugünkü minber 63. Resim : Ýmaret Camii, ahþap tavan kaplamasý 64. Resim : Ýmaret Camii, kuzeybatý ahþap tavan köþeliði 65. Resim : Ýmaret Camii, güneybatý ahþap tavan köþeliði 66. Resim : Ýmaret Camii, güneydoðu ahþap tavan köþeliði 67. Resim : Ýmaret Camii, 1980 de mevcut olan mahfil (VGM Arþivi nden) 68. Resim : Ýmaret Camii, mihrap 69. Resim : Ýmaret Camii, mihrap bordüründen detay 70. Resim : Ýncili Camii, genel görünüþ 71. Resim : Ýncili Camii, kuzeydoðudan genel görünüþ 72. Resim : Ýncili Camii, minare 73. Resim : Ýncili Camii, kuzey ve doðu cepheler 74. Resim : Ýncili Camii, kuzeydoðu köþeden cephe detayý 75. Resim : Ýncili Camii, batý cephesindeki dükkânlar 76. Resim : Ýncili Camii, güneybatý köþedeki dükkân 77. Resim : Ýncili Camii, güneybatý köþeden cephe detayý 78. Resim : Ýncili Camii, harim ve dükkân katlarý arasýndaki ahþap döþemeden görünüþ 79. Resim : Ýncili Camii, doðudan görünüþ 80. Resim : Ýncili Camii, güney cephe 81. Resim : Ýncili Camii, onarým kitabesi 82. Resim : Ýncili Camii, son cemaat mahalli ve mahfile çýkýþ 83. Resim : Ýncili Camii, harime giriþ kapýsý 84. Resim : Ýncili Camii, harimden görünüþ 85. Resim : Ýncili Camii, ahþap tavan kaplamasý ve ayet el kûrsi kuþaðý 86. Resim : Ýncili Camii, ahþap tavan kaplamasýndan detay 87. Resim : Ýncili Camii, ayet el kûrsi kuþaðýnýn baþlangýcý 88. Resim : Ýncili Camii, mahfil 89. Resim : Ýncili Camii, mihrap 90. Resim : Ýncili Camii, mihrap bordüründen detay 91. Resim : Ýncili Camii, mihrabýn batýsýnda yer alan hüsn-ü hat pano ve alt kuþaðýnda geçen usta kitabesi 92. Resim : Ýncili Camii, minber 299

5 93. Resim : Ýncili Camii, vaaz kürsüsü 94. Resim : Karcýkaya Camii, güneyden genel görünüþ 95. Resim : Karcýkaya Camii, avlu ve müþtemilatýndan genel görünüþ 96. Resim : Karcýkaya Camii, kuzeybatýdan görünüþ 97. Resim : Karcýkaya Camii, güney cephe ve mihrap çýkmasý 98. Resim : Karcýkaya Camii, zemin platformunun güneydoðudaki pahlý köþesi 99. Resim : Karcýkaya Camii, doðu cephe 100. Resim : Karcýkaya Camii, mihrap ve minber 101. Resim : Karcýkaya Camii, mahfil 102. Resim : Karcýkaya Camii, vaaz kürsüsü 103. Resim : Kurþunlu Camii, genel görünüþ 104. Resim : Kurþunlu Camii, güneydoðudan görünüþ 105. Resim : Kurþunlu Camii, üst örtüden genel görünüþ 106. Resim : Kurþunlu Camii, minare 107. Resim : Kurþunlu Camii, doðu cephe 108. Resim : Kurþunlu Camii, güney cephe 109. Resim : Kurþunlu Camii, batý cephe 110. Resim : Kurþunlu Camii, kubbe kasnaðýnýn batý cephesindeki kuþluk 111. Resim : Kurþunlu Camii, son cemaat mahalli revaðý 112. Resim : Kurþunlu Camii, son cemaat mahalli revaðýnýn doðu cephesindeki sivri kemerinden detay 113. Resim : Kurþunlu Camii, son cemaat mahalli sütun ve demir aksamlarý 114. Resim : Kurþunlu Camii, giriþ kapýsý 115. Resim : Kurþunlu Camii, kuzey cephenin batý kýsmýnda yer alan mihrabiye ve minarenin çýkýþý kapýsý 116. Resim : Kurþunlu Camii, giriþ kapýsýnýn doðu kenarýndaki mihrabiye 117. Resim : Kurþunlu Camii, giriþ kapýsýnýn doðu kenarýndaki mihrabiyenin kavsarasý 118. Resim : Kurþunlu Camii, giriþ kapýsýnýn batý kenarýndaki mihrabiyenin kavsarasý 119. Resim : Kurþunlu Camii, inþâ kitabesi 120. Resim : Kurþunlu Camii, harimden görünüþ 121. Resim : Kurþunlu Camii, mihrap ve minber 122. Resim : Kurþunlu Camii, kubbeye geçiþ 123. Resim : Kurþunlu Camii, kubbe merkezindeki pirinç rozet 124. Resim : Kurþunlu Camii, mahfil 125. Resim : Kurþunlu Camii, mahfilin kagir taþýyýcýsýndan bir sütun baþlýðý 126. Resim : Kurþunlu Camii, mahfil döþemesi altýnda taklit kündekâri tekniðinde yapýlmýþ ahþap tavan kaplamasý 127. Resim : Tabakhane Camii, genel görünüþ 128. Resim : Tabakhane Camii, kuzeybatýdaki bitiþik dükkân sýrasý 129. Resim : Tabakhane Camii, minare 130. Resim : Tabakhane Camii, kuzeybatýdan cephe 131. Resim : Tabakhane Camii, güneydoðudan görünüþ 132. Resim : Tabakhane Camii, güneyden görünüþ 133. Resim : Tabakhane Camii, kuzey cephe 134. Resim : Tabakhane Camii, son cemaat mahalline giriþ ve ahþap minare çekirdeði 135. Resim : Tabakhane Camii, son cemaat mahalli üzerindeki asma kattan görünüþ 136. Resim : Tabakhane Camii, orijinal giriþ cephesi ve harime giriþ kapýsý 137. Resim : Tabakhane Camii, onarým kitabesi (günümüzde) 138. Resim : Tabakhane Camii, onarým kitabesi (AKTVKK Arþivi nden) 300

6 139. Resim : Tabakhane Camii, mihrap ve minber 140. Resim : Tabakhane Camii, ahþap tavan göbeði 141. Resim : Tabakhane Camii, mahfil 142. Resim : Tabakhane Camii, mahfil ve ilave kýsýmlarý 143. Resim : Yeni Camii, genel görünüþ 144. Resim : Yeni Camii, güneybatýdan görünüþ 145. Resim : Yeni Camii, kuzeybatýdan görünüþ 146. Resim : Yeni Camii, doðu cephe 147. Resim : Yeni Camii, güneyden genel görünüþ 148. Resim : Yeni Camii, giriþ kapýsý 149. Resim : Yeni Camii, abdest musluklarýna ait kitabe (günümüzde) 150. Resim : Yeni Camii, abdest musluklarýna ait kitabe (AKTVKK Arþivi nden) 151. Resim : Yeni Camii, harimden görünüþ 152. Resim : Yeni Camii, ahþap tavan göbeði 153. Resim : Yeni Camii, mahfil 154. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, kuzeybatýdan görünüþ 155. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, kuzeydoðudan genel görünüþ 156. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, batý cephe 157. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, harimin kuzey görünüþü 158. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, harimden görünüþ 159. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, mihrap 160. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, genel görünüþ 161. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, kuzeybatýdan görünüþ 162. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, doðu cephe 163. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, güneydoðudan görünüþ 164. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, güney cepheden detay 165. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, harime giriþ kapýsý 166. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, ahþap döþeme strüktüründen görünüþ 167. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, harimin kuzey görünüþü ve mahfil kalýntýlarý 168. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, harimden görünüþ 169. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, mihrap 170. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, mihrap bordüründen detay 171. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, güneybatýdan genel görünüþ 172. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, güneydoðudan görünüþ 173. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, batý cephe 174. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, avlunun güneybatý köþesindeki minare sekisi 175. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, harime giriþ 176. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, mihrap ve minber 177. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, mahfil 178. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, mihrap 179. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, mihrap bordüründen detay 180. Resim : Kazgancý Mescidi, kuzeybatýdan genel görünüþ 181. Resim : Kazgancý Mescidi, kuzeydoðudan genel görünüþ 182. Resim : Kazgancý Mescidi, batý cephe 183. Resim : Kazgancý Mescidi, harimin kuzey görünüþü 184. Resim : Kazgancý Mescidi, bugün depo kapýsýnda kullanýlan mescide ait kapý kanadý 185. Resim : Kazgancý Mescidi, harimin batý duvarý ve pencere düzeni 186. Resim : Kazgancý Mescidi, mihrap 187. Resim : Uruþ Beldesi Camii, kuzeyden genel görünüþ 301

7 188. Resim : Uruþ Beldesi Camii, minare 189. Resim : Uruþ Beldesi Camii, kuzeydoðudan görünüþ 190. Resim : Uruþ Beldesi Camii, güneybatýdan görünüþ 191. Resim : Uruþ Beldesi Camii,kuzeybatýndan görünüþ 192. Resim : Uruþ Beldesi Camii, minare kaidesinde yer alan kitabe panosu 193. Resim : Uruþ Beldesi Camii, harimden görünüþ 194. Resim : Uruþ Beldesi Camii, ahþap tavan kaplamasý 195. Resim : Uruþ Beldesi Camii, tavan göbeði 196. Resim : Uruþ Beldesi Camii, mahfil 197. Resim : Baðözü Köyü Eski Camii, güneydoðudan görünüþ 198. Resim : Baðözü Köyü Eski Camii, kuzeydoðudan genel görünüþ 199. Resim : Dudaþ Köyü Eski Camii, kuzeybatýdan genel görünüþ 200. Resim : Dudaþ Köyü Eski Camii, kuzeydoðudan genel görünüþ 201. Resim : Üreðil Köyü Camii, güneybatýdan genel görünüþ 202. Resim : Üreðil Köyü Camii, kuzeybatýdan görünüþ 203. Resim : Üreðil Köyü Camii, doðu cephe 204. Resim : Üreðil Köyü Camii, kuzey cephe 205. Resim : Üreðil Köyü Camii, harimden görünüþ 206. Resim : Üreðil Köyü Camii, harimin batý duvarýndaki kalemiþi süslemelerden genel görünüþ 207. Resim : Üreðil Köyü Camii, harimin doðu duvarýndaki kalemiþi süslemelerden genel görünüþ 208. Resim : Üreðil Köyü Camii, ayet el kûrsi kuþaðýnýn sonundaki usta kitabesi 209. Resim : Üreðil Köyü Camii, harimin kuzey görünüþü 210. Resim : Üreðil Köyü Camii, mihrap 211. Resim : Boðazkesen Türbesi, genel görünüþ 212. Resim : Boðazkesen Türbesi, güneydoðudan genel görünüþ 213. Resim : Boðazkesen Türbesi, onarým öncesinde kuzeydoðudan genel görünüþ (VGM Arþivi nden) 214. Resim : Boðazkesen Türbesi, onarým öncesinde güneydoðudan görünüþ (VGM Arþivi nden) 215. Resim : Boðazkesen Türbesi, kuzey cephe 216. Resim : Boðazkesen Türbesi, kuzeybatýdan görünüþ 217. Resim : Boðazkesen Türbesi, batý cepheden detay 218. Resim : Boðazkesen Türbesi, güneybatýdan görünüþ 219. Resim : Boðazkesen Türbesi, güney ve doðu cepheler 220. Resim : Boðazkesen Türbesi, güneydoðu köþesindeki tuðla dolgu 221. Resim : Boðazkesen Türbesi, doðu cephe 222. Resim : Boðazkesen Türbesi, giriþ kapýsý 223. Resim : Boðazkesen Türbesi, batý penceresi ve dekoratif alçý sýva 224. Resim : Boðazkesen Türbesi, batý pencerenin devþirme malzemeden alt söve kuþaðý 225. Resim : Boðazkesen Türbesi, alçý sýva üzerine kazýnarak yazýlmýþ olan Emr Þahmer Asaf Ebal 226. Resim : Boðazkesen Türbesi, kubbeye geçiþ ve kasnak pencereleri 227. Resim : Boðazkesen Türbesi, onarým öncesinde kubbeye geçiþ ve tuðla örgüden görünüþ 228. Resim : Boðazkesen Türbesi, mihrap 229. Resim : Boðazkesen Türbesi, mihrabýn sað üst köþesine kazýnmýþ balýk figürü 230. Resim : Boðazkesen Türbesi, güneydoðu köþesine bitiþik yapý bakiyesi 231. Resim : Boðazkesen Türbesi, giriþ cephesi önünde yer alan mimari parçalar 232. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, güneydoðudan genel görünüþ 233. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, güneybatýdan genel görünüþ 234. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, güney cephedeki dilatasyon 235. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, kuzeybatýdan görünüþ 236. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, kuzeydoðudan görünüþ 302

8 237. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, ön mekândan görünüþ 238. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, kubbeli mekâna giriþ 239. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, kubbeli mekândan görünüþ 240. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, kuzeybatýdan genel görünüþ 241. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, kuzey cephe 242. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, üst örtüden görünüþ 243. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, güneybatýdan genel görünüþ 244. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, orijinal giriþ kapýsýnýn üzerindeki kitabe yuvasý ve taþ süslemeler 245. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, güneydoðudan görünüþ 246. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, iç mekândan görünüþ 247. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, mihrap niþi ve batýda kapatýlmýþ olan giriþ kapýsý 248. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, kubbeye geçiþ 249. Resim : Kozalan Köyü Kara Davut Türbesi, batý cephe 250. Resim : Kozalan Köyü Kara Davut Türbesi, güneydoðudan genel görünüþ 251. Resim : Kozalan Köyü Kara Davut Türbesi, iç mekândan görünüþ 252. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, kuzeydoðudan genel görünüþ 253. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, güneydoðudan genel görünüþ 254. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, güneybatýdan genel görünüþ 255. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, giriþ kapýsý 256. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, kuzeybatý trombu ve giriþ açýklýðý 257. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, iç mekândan görünüþ 258. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, mihrap 259. Resim : Yediler Türbesi, güneydoðudan genel görünüþ 260. Resim : Yediler Türbesi, güneybatýdan genel görünüþ 261. Resim : Yediler Türbesi, kuzeybatýdan görünüþ 262. Resim : Yediler Türbesi, kuzeydoðudan görünüþ 263. Resim : Yediler Türbesi, kuzeydoðu trombu ve giriþ açýklýðý 264. Resim : Yediler Türbesi, iç mekândan görünüþ 265. Resim : Yediler Türbesi, giriþ kapýsý önündeki sandukanýn baþ taþý 266. Resim : Taþ Mektep, güneybatýdan genel görünüþ 267. Resim : Taþ Mektep, batý cephe 268. Resim : Taþ Mektep, iç mekâna giriþ 269. Resim : Taþ Mektep, zemin kat sofasýnýn batý kanadýnda yer alan hazneli çeþme 270. Resim : Taþ Mektep, iç sofanýn kuzey köþesinde yer alan ahþap merdiven 271. Resim : Taþ Mektep, birinci kat sofasý ve ahþap bölme 272. Resim : Taþ Mektep, birinci kat sofasýnýn teðet tavaný 273. Resim : Taþ Mektep, birinci katýn doðu kanadýndaki derslik 274. Resim : Taþ Mektep, birinci katýn batý kanadýndaki derslik 275. Resim : Hanlarönü Arastasý, Bostancýlar sokaðýna açýlan doðu giriþi 276. Resim : Hanlarönü Arastasý, doðu giriþi ve yenilenmiþ olan dükkânlar 277. Resim : Hanlarönü Arastasý, meydana açýlan güney giriþi 278. Resim : Hanlarönü Arastasý, güney giriþi ve arasta koridoru 279. Resim : Hanlarönü Arastasý, batý kanadýndaki dükkânlardan görünüþ 280. Resim : Hanlarönü Arastasý, dükkân cephesinden detay 281. Resim : Hanlarönü Arastasý, dükkânlarýn tonoz örtüsü 282. Resim : Hanlarönü Arastasý, dükkânlarýn üst örtüsü ve alýnlýk duvarlarýndan görünüþ 283. Resim : Suluhan, genel görünüþ 303

9 284. Resim : Suluhan, doðu cephe ve giriþ eyvanýndan görünüþ, 1976 (VGM Arþivi nden) 285. Resim : Suluhan, doðu cephenin yýkýk olan güney köþesi, 1976 (VGM Arþivi nden) 286. Resim : Suluhan, avlunun doðu kanadý ve giriþ eyvaný, 1976 (VGM Arþivi nden) 287. Resim : Suluhan, giriþ eyvanýnýn kuzeyinde yýkýlmýþ olan mekânlar, 1976 (VGM Arþivi nden) 288. Resim : Suluhan, avlunun kuzey kanadýndan görünüþ, 1976 (VGM Arþivi nden) 289. Resim : Suluhan, avunun doðu kanadýnýn kuzeyindeki üst örtüsü çökmüþ olan birinci kat odalarýndan görünüþ, 1976 (VGM Arþivi nden) 290. Resim : Suluhan, avlunun güneydoðu köþesi, tarihi belirsiz fotoðraf (A.T. Yavuz dan) 291. Resim : Suluhan, avlunun güney kanadý, doðu kýsmý (A.T. Yavuz dan) 292. Resim : Suluhan, doðu cephe ve üzerindeki saat kulesi (Bey.Bel den) 293. Resim : Suluhan, kuzey cephe ve Demirciler sokaðý 294. Resim : Suluhan, kuzey cephenin doðu ucu, bodrum, zemin ve birinci katlar 295. Resim : Suluhan, kuzey cephenin doðu köþesindeki rozet 296. Resim : Suluhan, kazý sonrasý avunun batý kanadý 297. Resim : Suluhan, barýnaða ait ayak kalýntýlarý 298. Resim : Suluhan, güneydoðudan görünüþ 299. Resim : Suluhan, giriþ eyvaný 300. Resim : Suluhan, giriþ kapýsýna ait taþ, ahþap ve dövme demir aksamlar 301. Resim : Suluhan, kapý kemerinin kilit taþýna iþlenmiþ rozet ve tepeliði 302. Resim : Suluhan, kapý kemerinin kuzey köþesindeki kabara 303. Resim : Suluhan, onarým kitabesi ve üzerindeki çift aðýzlý kýlýç kabartmalý pano 304. Resim : Suluhan, avlunun doðu kanadý ve giriþ eyvaný 305. Resim : Suluhan, doðu kanadýn yýkýk olan güney köþesi 306. Resim : Suluhan, doðu kanadýn güney köþesindeki birinci kat odalarý 307. Resim : Suluhan, doðu kanattaki bir odanýn restorasyonda betonarmeye dönüþtürülmüþ olan zemin kat döþemesi 308. Resim : Suluhan, zemin ve birinci kat odalarý arasýndaki ahþap kiriþlemeli döþemeye ait izleri 309. Resim : Suluhan, restorasyon sonrasý birinci kat odalarý ve tuðla örgülü pandantifler 310. Resim : Suluhan, birinci kat odalarýnýn kubbe ve geçiþ sistemlerindeki orijinal tuðla Örgü 311. Resim : Suluhan, zemin ve birinci kat odalarýnýn bacalý niþleri 312. Resim : Suluhan, doðu kanattaki bir zemin kat odasýnýn bacalý niþi ve iki yanýnda yer alan küçük niþler 313. Resim : Suluhan, doðu kanattaki odalarýn kubbe eteklerindeki baca çýkýþlarý 314. Resim : Suluhan, giriþ eyvaný üzerinde yer alan mescit ve taþ mihrabý 315. Resim : Suluhan, kazý sonrasý güney kanadýn batý köþesindeki zemin kat odalarý 316. Resim : Suluhan, avlunun güneybatý köþesinden görünüþ 317. Resim : Suluhan, güneybatýdan genel görünüþ 318. Resim : Suluhan, restorasyon sonrasý avlunun kuzey kanadý 319. Resim : Suluhan, kuzey kanadýn doðu köþesindeki birinci kat odalarýna ait kalýntýlar 320. Resim : Suluhan, restorasyon sonrasý kuzey kanadýn batý kýsmý ve tonoz örtüsü 321. Resim : Suluhan, avlunun ortasýnda yer alan su öðesine ait kalýntýlar 322. Resim : Suluhan, yeri belirlenemeyen bir baþka rozet (AKTVKK Arþivi nden) 323. Resim : Paþa Hamamý, güneydoðudan genel görünüþ 324. Resim : Paþa Hamamý, güneybatýdan genel görünüþ 325. Resim : Paþa Hamamý, sýcaklýðýn güneybatýdan görünüþü 326. Resim : Paþa Hamamý, sýcaklýðýn üst örtüsü ve külhan 327. Resim : Paþa Hamamý, ocak 304

10 328. Resim : Paþa Hamamý, soyunmalýk ile soðukluk arasýndaki geçiþ kapýsý 329. Resim : Paþa Hamamý, sýcaklýðýn giriþ kapýsý ve kuzeyindeki küçük eyvan 330. Resim : Paþa Hamamý, sýcaklýk ile su deposu arasýnda yer alan pencere 331. Resim : Paþa Hamamý, merkezi mekân ile halvetler arasýndaki geçiþler 332. Resim : Paþa Hamamý, kuzeydeki halvetin güneydoðu köþesindeki pandantif 333. Resim : Paþa Hamamý, merkezi mekânýn tepe ýþýklýðý 334. Resim : Paþa Hamamý, kuzeydeki halvet hücresinin tepe ýþýklýðý 335. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, erkekler kýsmýnýn sokak giriþi 336. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, erkekler kýsmýnýn üst örtüsü, hamama güney ve batý yönlerden bitiþik yapýlar 337. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, bugün kullanýlmayan külhan ve ocak 338. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, üst örtünün güneydoðudan görünüþü 339. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, erkeler kýsmýna giriþ 340. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, soyunmalýktan görünüþ 341. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, soðukluðun batý köþesindeki hela 342. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, soðukluðun doðu köþesi ve üst örtü 343. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, merkezi mekânýn kubbe geçiþindeki prizmatik üçgenler 344. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, merkezi mekâný örten kubbe ve tepe ýþýklýklarý 345. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, güneybatý köþedeki halvetin kubbe geçiþindeki prizmatik üçgenler 346. Resim : Hacýlar Köprüsü, membâ cephesi 347. Resim : Hacýlar Köprüsü, mansap cephesi 348. Resim : Karcýkaya Köprüsü, membâ cephesi 349. Resim : Karcýkaya Köprüsü, mansap cephesi 350. Resim : Acý Çeþme, kuzeydoðudan genel görünüþ 351. Resim : Acý Çeþme, cepheden görünüþ 352. Resim : Arkbaþý Sokaðý Çeþmesi, cepheden görünüþ 353. Resim : Arkbaþý Sokaðý Çeþmesi, yalak ve ayna taþý 354. Resim : Ayvaþýk Mahallesi Çeþmesi, genel görünüþ 355. Resim : Ayvaþýk Mahallesi Çeþmesi,cephenin üst kýsmýndaki çini mozaik pano 356. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Çeþmesi, kuzeydoðudan genel görünüþ 357. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Çeþmesi, güneydoðudan görünüþ 358. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Çeþmesi, su haznesi 359. Resim : Cumhuriyet Caddesi Çeþmesi, güneydoðudan genel görünüþ 360. Resim : Cumhuriyet Caddesi Çeþmesi, kitabe 361. Resim : Çýnar Sokaðý Çeþmesi, güneybatýdan genel görünüþ 362. Resim : Çýnar Sokaðý Çeþmesi, cepheden görünüþ 363. Resim : Dað Salý Sokaðý Çeþmesi, kuzey cephe 364. Resim : Dað Salý Sokaðý Çeþmesi, batý cephe 365. Resim : Dað Salý Sokaðý Çeþmesi, güney cephe 366. Resim : Dað Salý Sokaðý Çeþmesi, su haznesi 367. Resim : Derbendçik Çeþmesi, güneydoðudan genel görünüþ 368. Resim : Dibekönü Sokaðý Çeþmesi, genel görünüþ 369. Resim : Dibekönü Sokaðý Çeþmesi, cepheden görünüþ 370. Resim : Efe Hoca Sokaðý Çeþmesi, cepheden görünüþ 371. Resim : Efe Hoca Sokaðý Çeþmesi, ayna taþý 372. Resim : Efe Hoca Sokaðý Çeþmesi, doðudan görünüþ 373. Resim : Hamidiye Çeþmesi, kuzeydoðudan genel görünüþ 305

11 374. Resim : Hamidiye Çeþmesi, doðu cephe 375. Resim : Hamidiye Çeþmesi, güneybatýdan görünüþ 376. Resim : Kalekapýsý Sokaðý Çeþmesi, genel görünüþ 377. Resim : Kalekapýsý Sokaðý Çeþmesi, kitabe 378. Resim : Kimya Çeþmesi, güneydoðudan genel görünüþ 379. Resim : Kimya Çeþmesi, kitabe ve ayna taþý 380. Resim : Mescit Sokak Çeþmesi, genel görünüþ 381. Resim : Olukbaþý Sokaðý Çeþmesi, cepheden görünüþ 382. Resim : Olukbaþý Sokaðý Çeþmesi, cephenin güney alt köþesinden detay 383. Resim : Soðuk Çeþme, kuzeybatýdan genel görünüþ 384. Resim : Soðuk Çeþme, güneydoðudan görünüþ 385. Resim : Yeni Birinci Sokak Çeþmesi genel görünüþ 386. Resim : Yenice Sokaðý Çeþmesi, genel görünüþ 387. Resim : Karaþar Beldesi Simit Pýnarý Çeþmesi, genel görünüþ 388. Resim : Karaþar Beldesi Simit Pýnarý Çeþmesi, cepheden görünüþ 389. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, genel görünüþ 390. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, cepheden görünüþ 391. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, yuvarlak kemer gözündeki kitabe 392. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, teðet kemer gözündeki kitabe 393. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, su haznesi 394. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, çamaþýrhane kýsmý ve ocaklar 395. Resim : Derbendçik Köprüsü, ayak kalýntýlarý 396. Resim : Alâeddin Sokaðý Çeþmesi, su haznesine ait kalýntýlar 397. Resim : Baloðlu Çeþmesi, güneydoðudan görünüþ 398. Resim : Baloðlu Çeþmesi, su haznesi 399. Resim : Beytepe Sokaðý Çeþmesi 400. Resim : Karcýkaya Çeþmesi, kuzeybatýdan görünüþ 401. Resim : Kimya Pýnarý, cephe kalýntýlarý 402. Resim : Tatlý Çeþme Camii, güneyden görünüþ (VGM Arþivi nden) 403. Resim : Depo Eski Hapishane Binasý (AKTVKK Arþivi nden) 306

12 DÝZÝN A Abbas Zâde 69, 103, 106, 109, 203, 238, 242, 258, 267 Abdülhamit 26, 69, 88, 94, 258, 270 Acý 49, 193, 194, 209, 235, 252, 297, 305 Afyon 23, 24, 274 Ahi Reisleri 22 Akkoyunlu 23, 265, 283 Akþehir 23 Akþemseddin Camii 34, 38, 192, 242, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 274, 296, 298 Aladað 20 Alâeddin Bey 23 Alâeddin Camii 22, 23, 24, 39, 46, 182, 235, 242, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 261, 274, 275, 290, 296, 298 Alâeddin Keykubat 22, 39, 46, 264 Alâeddin Sokak 211 Ali Bey 238, 239, 291, 293 Anadolu 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 46, 68, 131, 140, 176, 188, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 255, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 291, 296 Anastasiopolis 22 Anastasius 22 Ankara 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 46, 69, 146, 160, 177, 188, 189, 190, 191, 242, 243, 244, 245, 249, 257, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 296 Archangel 22 Arkbaþý Sokaðý 195, 196, 249, 275, 297, 305 Asya 21, 46, 262, 278, 296 Ayaþ 20, 22, 24, 26, 293, 295 Aya Yorgi 22 Ayvaþýk Mahallesi 26, 124, 197, 198, 238, 239, 252, 263, 275, 297, 305 Ayþýl Tükel Yavuz 18 B Baloðlu Camii 47, 48, 242, 250, 251, 255, 274 Bâyezýd 23 Baðözü 115, 116, 239, 242, 247, 249, 254, 257, 266, 267, 273 Baþaðaç 26 Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi 16 Bebekbâzârý 23 Bedesten 155, 237, 239 Beyoðlu Hamamý 183, 269 Beypazarý 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 46, 48, 49, 53, 59, 69, 73, 82, 88, 94, 102, 106, 110, 115, 116, 117, 119, 122, 131, 135, 136, 140, 141, 143, 146, 149, 150, 154, 159, 160, 176, 177, 182, 188, 190, 208, 209, 218, 221, 224, 225, 229, 234, 235, 237, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 290, 291, 292, 293, 294, 295 Beytepe 18, 23, 25, 26, 34, 38, 54, 83, 89, 95, 97, 98, 106, 155, 183, 189, 192, 199, 236, 237, 238, 239, 242, 247, 248, 249, 254, 257, 261, 262, 276, 290 Beyþehir 23, 274 Beðbâzarý 23 Bithynia 21 Bizans 21, 22, 130, 248, 264 Bolu 20 Bolvadin 23 Bostancýlar Sokaðý 155, 158 Boðazkesen 24, 25, 124, 131, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 263, 268, 272, 273, 274, 279, 281 Bursa 23, 41, 52, 91, 140, 244, 250, 251, 261, 268, 273 Büyük Ýskender 21 C Çamlýdere 20 Çarþý Sokak 83 Çayýrhan 22 Çayýrlýoðlu 38, 192, 224, 269 Çelebi Mehmet 23 Cevat Yakut Sokaðý 197 Cevizlerkaþý Sokaðý 102, 199, 200, 242, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 273, 274 Charles Texier 25, 262 Çilingirler Sokaðý 60 Cumhuriyet Caddesi 54, 201, 202 Cumhuriyet Mahallesi 178, 191, 227, 236, 238, 252, 258, 263, 275 Çýnar Sokak 103, 106, 107,

KONYA SAHİP ATA KÜLLİYESİ VE VAKIF MÜZESİ

KONYA SAHİP ATA KÜLLİYESİ VE VAKIF MÜZESİ KONYA SAHİP ATA KÜLLİYESİ VE VAKIF MÜZESİ Kenan DOĞAN* Özet Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yapan Konya nın, dört bir tarafı Anadolu Selçuklularının seçkin eserleri ile donatılmıştır. Bu eserlerden

Detaylı

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli dergidir. Editör: Prof. Dr. Mehmet AYDIN Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Şahin FİLİZ Yayın Sekretaryası

Detaylı

BALIKESÝR (10) 241 BALIKESÝR -10- MERKEZ. BALIKESÝR BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle

BALIKESÝR (10) 241 BALIKESÝR -10- MERKEZ. BALIKESÝR BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle A.MENDERES MAHALLESÝ 123. Sk........................130.00 171. Sk. Abdullah Çýkrýk..........160.00 131. Sk. Alabeyi Rýza Bey.........120.00 115. Cd. Aslan Aða..............150.00 161. Sk. Çiçek..................170.00

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5009 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1501 12.?.Y.0002.4134 Her hakký

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Prof. Dr. Orhan Cezmi TUNCER. Sahip Ata (Gök) Medrese İle İlgili Çalışmalar

Prof. Dr. Orhan Cezmi TUNCER. Sahip Ata (Gök) Medrese İle İlgili Çalışmalar 121 Prof. Dr. Orhan Cezmi TUNCER Sahip Ata (Gök) Medrese İle İlgili Çalışmalar RAHİP ATA (GÖK) MEDRESE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR A nadoiu Selçuldulannın 13. y. ikinci yarısındaki çok ünlü ve başarılı vezirlerinden

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİ YE GÖRE AFYONKARAHİSAR. Zeynep KERMAN * ÖZET

EVLİYA ÇELEBİ YE GÖRE AFYONKARAHİSAR. Zeynep KERMAN * ÖZET EVLİYA ÇELEBİ YE GÖRE AFYONKARAHİSAR ÖZET Zeynep KERMAN * Evliya Çelebi, 1671-1672 yılları arasında Afyonkarahisar a gelmiş ve şehrin tarihini, sosyal ve kültürel hayatını gözleyerek, kendine has üslübuyla

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

Isparta İl Merkezi'nde Bulunan Türbeler

Isparta İl Merkezi'nde Bulunan Türbeler Isparta İl Merkezi'nde Bulunan Türbeler Yard. Doç.Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ Şirin GÖKMEN Özet: Halkbilimin önemli araştırma konularından olan türbeler etrafındaki geleneksel uygulamalar, temel olarak halk

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla Necati PİRİNÇÇİOĞLU Şube Başkanı ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA

SUNUŞ. Saygılarımla Necati PİRİNÇÇİOĞLU Şube Başkanı ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA SUNUŞ Gelecekte, turizm yatırım projelerinin ekonomik ve finansal yapılabilirliğinden çok çevresel etki değerlendirmesinin (projenin çevresel değerler üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkilerin ölçülmesi)

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ safranbolu da zamanın renkleri gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ YAYINI Yayın no: 01 www.karabuk.gov.tr ISBN: 978-605-88309-4-3 PROJE BAŞKANI İzzettin KÜÇÜK Karabük Valisi YAYIN KURULU

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

TALÂT PAÞA NIN ERMENÝ SOYKIRIMI RAPORU. Ara Sarafian

TALÂT PAÞA NIN ERMENÝ SOYKIRIMI RAPORU. Ara Sarafian Gomidas Enstitüsü Araþtýrma Dizisi TALÂT PAÞA NIN ERMENÝ SOYKIRIMI RAPORU Ara Sarafian Gomidas Enstitüsü Londra Gomidas Enstitüsü tarafýndan hazýrlanmýþ, Taderon Press tarafýndan yayýmlanmýþtýr. 2011 Ara

Detaylı

BATI ANADOLU NUN YOL AĞI ARAŞTIRMALARI- III İZMİR İN ARDALANINDA KERVAN YOLLARI

BATI ANADOLU NUN YOL AĞI ARAŞTIRMALARI- III İZMİR İN ARDALANINDA KERVAN YOLLARI Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2011, 527-549 BATI ANADOLU NUN YOL AĞI ARAŞTIRMALARI- III İZMİR İN ARDALANINDA KERVAN YOLLARI Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU Cihan

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

(Kanuni Sultan Süleyman ın Mimar Sinan a atfen söylediği söz.)

(Kanuni Sultan Süleyman ın Mimar Sinan a atfen söylediği söz.) Aristular göreydi ol feridi, olurlardı O nun candan müridi. (Kanuni Sultan Süleyman ın Mimar Sinan a atfen söylediği söz.) If the people who are adherent of Aristotle saw that person, they would be the

Detaylı

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI Hazırlayan: Erhan VATANSEVER Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

GAZİPAŞA GAZİPAŞA. Dünden Bugüne Antalya

GAZİPAŞA GAZİPAŞA. Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M GAZİPAŞA GAZİPAŞA 290 G A Z İ P A Ş A 291 A L T I N C I B Ö L Ü M 292 8. GAZİPAŞA* A. Tarihçe Adını Atatürk ten Alan İlçe, Selenus-Selindi- Gazipaşa Selendi-Gazipaşa, nın 180 km.

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

4,Ç^ ^ f.^.^ ^l:^ j. Sayın Üstad Ord. Prof Dr. A. SÜHEYL ÜNVER'e ithafen. Yüksek Müh. Mimar

4,Ç^ ^ f.^.^ ^l:^ j. Sayın Üstad Ord. Prof Dr. A. SÜHEYL ÜNVER'e ithafen. Yüksek Müh. Mimar Sayın Üstad Ord. Prof Dr. A. SÜHEYL ÜNVER'e ithafen Ç A N K I R ] DAKÜŞŞİFASI Çankırı merkezinde bugün kısmen ayakta kalabilmiş yegâne Selçuk eseri, şehrin güney batısında Derbent denilen kuru çayın kenarında,

Detaylı

Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım. Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK

Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım. Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK Antik Çağda Pamphylia Bölgesi Ord. Prof. M. A. Mansel'in tanımlamasıyla

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 830 İSLAM KÜLTÜRÜRÜNDE DİĞER DİNLERLE BİR ARADA YAŞAMA HOŞGÖRÜSÜ Prof. Dr. Hasan ONAT (Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель) 1 : Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak paneli başlatıyorum. 1.5 saatlik

Detaylı

ALANYA ALANYA. Dünden Bugüne Antalya

ALANYA ALANYA. Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I ALANYA ALANYA 254 A L A N Y A 255 3. ALANYA* 1. Tarihçesi A L T I N C I Alanya nın iskânı tarih öncesinden başlar. Yerli halk ile Truva savaşından kaçanlar kaynaşarak yöre halkını oluşturmuştur.

Detaylı