HARÝTA VE ÞEKÝLLERÝN LÝSTESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARÝTA VE ÞEKÝLLERÝN LÝSTESÝ"

Transkript

1 HARÝTA VE ÞEKÝLLERÝN LÝSTESÝ 1. Harita : Ankara ili Beypazarý ilçesinin konumu (Ýki Nokta) 2. Harita : Eski Küçük Asya Haritasý, Galatya Bölgesi (W.M. Ramsay dan) 3. Harita : Beypazarý ve çevresindeki arkeolojik alanlar (P. Brown, Tahirler Projesinden) 4. Harita : P. Lucas ýn 18. yüzyýl baþlarýndaki Anadolu seyahati haritasý, 18. yüzyýl baþlarýnda kuzeybatý Anadolu (P. Lucas dan) 5. Harita : Beypazarý Ýlçe Haritasý (Ankara Köy Hizmetleri Ýl Müdürlüðü Köy Yollarý Haritasý ndan) 6. Harita : Beypazarý Kent Planý (Bey. Bel Envanter Haritasý ndan) 7. Harita : Korunmasý Gerekli Kültür Varlýklarýn Ada-Parsel ve Envanter Haritasý (Bey. Bel den) 1. Þekil : Akþemseddin Camii Planý (VGM Arþivindeki Planýndan iþlenerek) 2. Þekil : Sultan Alâeddin Camii Planý 3. Þekil : Sultan Alâeddin Camii, a a Kesiti 4. Þekil : Sultan Alâeddin Camii, Doðu Cephe 5. Þekil : Sultan Alâeddin Camii, Güney Cephe 6. Þekil : Sultan Alâeddin Camii, Batý Cephe 7. Þekil : Sultan Alâeddin Camii, Kuzey Cephe 8. Þekil : Baloðlu Camii Planý 9. Þekil : Derbendçik Camii Planý 10. Þekil : Ýmaret Camii Planý (VGM Arþivindeki Planýndan iþlenerek) 11. Þekil : Ýncili Camii Planý 12. Þekil : Ýncili Camii, ahþap minber motifinden detay 13. Þekil : Karcýkaya Camii Planý 14. Þekil : Kurþunlu Camii Planý 15. Þekil : Tabakhane Camii Planý 16. Þekil : Yeni Camii Planý 17. Þekil : Beytepe Sokaðý Mescidi Planý 18. Þekil : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi Planý 19. Þekil : Hoca Kiriþ Mescidi Planý 20. Þekil : Hoca Kiriþ Mescidi, alçý mihrap bordüründen detay 21. Þekil : Kazgancý Mescidi Planý 22. Þekil : Uruþ Beldesi Camii Planý 23. Þekil : Baðözü Köyü Eski Camii Planý 24. Þekil : Dudaþ Köyü Eski Camii Planý 25. Þekil : Üreðil Köyü Camii Planý 26. Þekil : Boðazkesen Türbesi Planý 27. Þekil : Boðazkesen Türbesi, a a Kesiti 28. Þekil : Boðazkesen Türbesi, Kuzey Cephe 29. Þekil : Boðazkesen Türbesi, Batý Cephe 30. Þekil : Boðazkesen Türbesi, Güney Cephe 31. Þekil : Boðazkesen Türbesi, Doðu Cephe 32. Þekil : Boðazkesen Türbesi Rölöve Restitüsyon Planý (O.C. Tuncer den) 33. Þekil : Boðazkesen Türbesi Mihrabý (B. Eskici den) 34. Þekil : Karaca Ahmet Türbesi Planý 35. Þekil : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi Rölöve Planý (O.C. Tuncer den) 296

2 36. Þekil : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi Rölöve Planý (O.C. Tuncer den) 37. Þekil : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi Restorasyon Projesi (O.C. Tuncer den) 38. Þekil : Kozalan Köyü Kara Davut Türbesi Planý 39. Þekil : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi Planý 40. Þekil : Yediler Türbesi Planý 41. Þekil : Yediler Türbesi, Batý ve Doðu Cepheler 42. Þekil : Taþ Mektep Zemin ve Birinci Kat Planlarý 43. Þekil : Hanlarönü Arastasý Planý 44. Þekil : Suluhan, Zemin Kat Planý (VGM Arþivindeki Rölöve Planýndan) 45a Þekil : Suluhan, Bodrum Kat Planý (A.T. Yavuz dan) 45b. Þekil : Suluhan, Zemin Kat Planý (A.T. Yavuz dan) 45c. Þekil : Suluhan, Birinci Kat Planý (A.T. Yavuz dan) 46. Þekil : Suluhan, Mescit Mihrabý (A.T. Yavuz dan) 47a. Þekil : Suluhan, Doðu Cephe (A.T. Yavuz dan) 47b. Þekil : Suluhan, Kuzey Cephe (A.T. Yavuz dan) 48a. Þekil : Suluhan, Enlemesine A A Kesiti (A.T. Yavuz dan) 48b. Þekil : Suluhan, Enlemesine B B Kesiti (A.T. Yavuz dan) 48c. Þekil: Suluhan, Enlemesine E E Kesiti (A.T. Yavuz dan) 48d. Þekil : Suluhan, Boylamasýna C C Kesiti (A.T. Yavuz dan) 48e. Þekil: Suluhan, Boylamasýna D D Kesiti (A.T. Yavuz dan) 49. Þekil : Paþa Hamamý Planý 50. Þekil : Rüstem Paþa Hamamý Planý 51. Þekil : Hacýlar Köprüsü, Plan ve Memba Cephesi 52.Þekil : Karcýkaya Köprüsü, Plan ve Memba Cephesi 53. Þekil : Acý Çeþme, Plan ve Cephe 54. Þekil : Arkbaþý Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 55. Þekil : Ayvaþýk Mahallesi Çeþmesi, Plan ve Cephe 56. Þekil : Cevizlerkaþý Sokaðý Çeþmesi, Plan, a a Kesiti ve Cephe 57. Þekil : Cumhuriyet Caddesi Çeþmesi, Plan ve Cephe 58. Þekil : Çýnar Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 59. Þekil : Dað Salý Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cepheler 60. Þekil : Derbendçik Çeþmesi, Plan ve Cephe 61. Þekil : Dibekönü Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 62. Þekil : Efe Hoca Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 63. Þekil : Hamidiye Çeþmesi, Plan ve Cephe 64. Þekil : Kalekapýsý Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 65. Þekil : Kimya Çeþmesi, Plan ve Cephe 66. Þekil : Mescit Sokak Çeþmesi, Plan ve Cephe 67. Þekil : Olukbaþý Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 68. Þekil : Soðuk Çeþme, Plan ve Cephe 69. Þekil : Yeni Birinci Sokak Çeþmesi, Plan ve Cephe 70. Þekil : Yenice Sokaðý Çeþmesi, Plan ve Cephe 71. Þekil : Karaþar Beldesi Simitpýnarý Çeþmesi, Plan ve Cephe 72. Þekil : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, Plan ve Cephe 297

3 RESÝMLERÝN LÝSTESÝ 1. Resim : Beypazarý kent merkezinin 23 km. güneyinde yer alan Tabanoðlu Kalesi 2. Resim : Beypazarý Kýrbaþý kara yolunun 18. km.sinde yer alan kilise kalýntýlarý 3. Resim : Hýrkatepe Köyü, Gündüz Alp Ziyaretgâhý 4. Resim : Baðözü Köyü, Necmeddin Kübrâ Ziyaretgâhý 5. Resim : 20. yüzyýl baþlarýnda Ýstiklâl Mahallesi (Bey. Bel den) 6. Resim : Ýstiklâl Mahallesi nin bugünkü görüntüsü 7. Resim : 20. yüzyýl ortalarýnda Ýstiklâl Mahallesi ve Karcýkaya kesimi (Bey. Bel den) 8. Resim : Ýstiklâl Mahallesi ve Karcýkaya kesiminin bugünkü görüntüsü 9. Resim : 1950 lerde Beytepe Mahallesi (Bey. Bel den) 10. Resim : Beytepe Mahallesi nin bugünkü görüntüsü 11. Resim : 20. yüzyýl ortalarýnda Ýnözü vadisi (Bey. Bel den) 12. Resim : Ýnözü vadisinin bugünkü görüntüsü 13. Resim : Ýmaret Meydaný, Cumhuriyetin 10. yýl kutlamalarý (Bey. Bel den) 14. Resim : 20. yüzyýl ortalarýnda Beypazarý nda ilköðretim (Bey. Bel den) 15. Resim : Akþemseddin Camii, önceki caminin batý cephesi görünüþü (VGM Arþivi nden) 16. Resim : Akþemseddin Camii, minare (VGM Arþivi nden) 17. Resim : Akþemseddin Camii, önceki caminin hariminden görünüþ (VGM Arþivi nden) 18. Resim : Akþemseddin Camii, batýdan genel görünüþ 19. Resim : Akþemseddin Camii, kuzeydoðudan görünüþ 20. Resim : Akþemseddin Camii, güney cephe 21. Resim : Akþemseddin Camii, batý cephe 22. Resim : Akþemseddin Camii, kuzeyden görünüþ 23. Resim : Akþemseddin Camii, harimden görünüþ 24. Resim : Akþemseddin Camii, mahfil 25. Resim : Akþemseddin Camii, mihrap ve minber 26. Resim : Alâeddin Camii, genel görünüþ 27. Resim : Alâeddin Camii, doðu cephe 28. Resim : Alâeddin Camii, güney cephe 29. Resim : Alâeddin Camii, batý cephe 30. Resim : Alâeddin Camii, kuzey cephe 31. Resim : Alâeddin Camii, kuzey cephedeki mihrabiyeler 32. Resim : Alâeddin Camii, harimden görünüþ 33. Resim : Alâeddin Camii, kuzey kapýsý 34. Resim : Alâeddin Camii, doðu kapýsý 35. Resim : Alâeddin Camii, batý kapýsý 36. Resim : Alâeddin Camii, mihrap ve minber 37. Resim : Alâeddin Camii, ahþap tavan kaplamasý 38. Resim : Alâeddin Camii, ahþap tavan göbeði 39. Resim : Alâeddin Camii, mahfil 40. Resim : Alâeddin Camii, mihrap 41. Resim : Baloðlu Camii, genel görünüþ 42. Resim : Baloðlu Camii, harimden görünüþ 43. Resim : Eski Derbendçik Camii, genel görünüþ 44. Resim : Eski Derbendçik Camii, minare 45. Resim : Eski Derbendçik Camii, minare çýkýþ kapýsý 46. Resim : Eski Derbendçik Camii, minare kaidesinden görünüþ 298

4 47. Resim : Eski Derbendçik Camii, þerefe 48. Resim : Eski Derbendçik Camii, güneydoðudan görünüþ 49. Resim : Eski Derbendçik Camii, güney cephe 50. Resim : Eski Derbendçik Camii, kuzeybatýdan görünüþ 51. Resim : Eski Derbendçik Camii, kuzey cephe 52. Resim : Eski Derbendçik Camii, harimden görünüþ 53. Resim : Eski Derbendçik Camii, mahfil 54. Resim : Eski Derbendçik Camii, mihrap 55. Resim : Eski Derbendçik Camii, mihrap bordüründen detay 56. Resim : Ýmaret Camii, 1980 de kuzeydoðu görünüþü (VGM Arþivi nden) 57. Resim : Ýmaret Camii, 1980 de güneydoðu görünüþü (VGM Arþivi nden) 58. Resim : Ýmaret Camii, genel görünüþ 59. Resim : Ýmaret Camii, minare 60. Resim : Ýmaret Camii, güneydoðudan genel görünüþ 61. Resim : Ýmaret Camii, 1980 de mihrap ve minberden görünüþ (VGM Arþivi nden) 62. Resim : Ýmaret Camii, mihrap ve bugünkü minber 63. Resim : Ýmaret Camii, ahþap tavan kaplamasý 64. Resim : Ýmaret Camii, kuzeybatý ahþap tavan köþeliði 65. Resim : Ýmaret Camii, güneybatý ahþap tavan köþeliði 66. Resim : Ýmaret Camii, güneydoðu ahþap tavan köþeliði 67. Resim : Ýmaret Camii, 1980 de mevcut olan mahfil (VGM Arþivi nden) 68. Resim : Ýmaret Camii, mihrap 69. Resim : Ýmaret Camii, mihrap bordüründen detay 70. Resim : Ýncili Camii, genel görünüþ 71. Resim : Ýncili Camii, kuzeydoðudan genel görünüþ 72. Resim : Ýncili Camii, minare 73. Resim : Ýncili Camii, kuzey ve doðu cepheler 74. Resim : Ýncili Camii, kuzeydoðu köþeden cephe detayý 75. Resim : Ýncili Camii, batý cephesindeki dükkânlar 76. Resim : Ýncili Camii, güneybatý köþedeki dükkân 77. Resim : Ýncili Camii, güneybatý köþeden cephe detayý 78. Resim : Ýncili Camii, harim ve dükkân katlarý arasýndaki ahþap döþemeden görünüþ 79. Resim : Ýncili Camii, doðudan görünüþ 80. Resim : Ýncili Camii, güney cephe 81. Resim : Ýncili Camii, onarým kitabesi 82. Resim : Ýncili Camii, son cemaat mahalli ve mahfile çýkýþ 83. Resim : Ýncili Camii, harime giriþ kapýsý 84. Resim : Ýncili Camii, harimden görünüþ 85. Resim : Ýncili Camii, ahþap tavan kaplamasý ve ayet el kûrsi kuþaðý 86. Resim : Ýncili Camii, ahþap tavan kaplamasýndan detay 87. Resim : Ýncili Camii, ayet el kûrsi kuþaðýnýn baþlangýcý 88. Resim : Ýncili Camii, mahfil 89. Resim : Ýncili Camii, mihrap 90. Resim : Ýncili Camii, mihrap bordüründen detay 91. Resim : Ýncili Camii, mihrabýn batýsýnda yer alan hüsn-ü hat pano ve alt kuþaðýnda geçen usta kitabesi 92. Resim : Ýncili Camii, minber 299

5 93. Resim : Ýncili Camii, vaaz kürsüsü 94. Resim : Karcýkaya Camii, güneyden genel görünüþ 95. Resim : Karcýkaya Camii, avlu ve müþtemilatýndan genel görünüþ 96. Resim : Karcýkaya Camii, kuzeybatýdan görünüþ 97. Resim : Karcýkaya Camii, güney cephe ve mihrap çýkmasý 98. Resim : Karcýkaya Camii, zemin platformunun güneydoðudaki pahlý köþesi 99. Resim : Karcýkaya Camii, doðu cephe 100. Resim : Karcýkaya Camii, mihrap ve minber 101. Resim : Karcýkaya Camii, mahfil 102. Resim : Karcýkaya Camii, vaaz kürsüsü 103. Resim : Kurþunlu Camii, genel görünüþ 104. Resim : Kurþunlu Camii, güneydoðudan görünüþ 105. Resim : Kurþunlu Camii, üst örtüden genel görünüþ 106. Resim : Kurþunlu Camii, minare 107. Resim : Kurþunlu Camii, doðu cephe 108. Resim : Kurþunlu Camii, güney cephe 109. Resim : Kurþunlu Camii, batý cephe 110. Resim : Kurþunlu Camii, kubbe kasnaðýnýn batý cephesindeki kuþluk 111. Resim : Kurþunlu Camii, son cemaat mahalli revaðý 112. Resim : Kurþunlu Camii, son cemaat mahalli revaðýnýn doðu cephesindeki sivri kemerinden detay 113. Resim : Kurþunlu Camii, son cemaat mahalli sütun ve demir aksamlarý 114. Resim : Kurþunlu Camii, giriþ kapýsý 115. Resim : Kurþunlu Camii, kuzey cephenin batý kýsmýnda yer alan mihrabiye ve minarenin çýkýþý kapýsý 116. Resim : Kurþunlu Camii, giriþ kapýsýnýn doðu kenarýndaki mihrabiye 117. Resim : Kurþunlu Camii, giriþ kapýsýnýn doðu kenarýndaki mihrabiyenin kavsarasý 118. Resim : Kurþunlu Camii, giriþ kapýsýnýn batý kenarýndaki mihrabiyenin kavsarasý 119. Resim : Kurþunlu Camii, inþâ kitabesi 120. Resim : Kurþunlu Camii, harimden görünüþ 121. Resim : Kurþunlu Camii, mihrap ve minber 122. Resim : Kurþunlu Camii, kubbeye geçiþ 123. Resim : Kurþunlu Camii, kubbe merkezindeki pirinç rozet 124. Resim : Kurþunlu Camii, mahfil 125. Resim : Kurþunlu Camii, mahfilin kagir taþýyýcýsýndan bir sütun baþlýðý 126. Resim : Kurþunlu Camii, mahfil döþemesi altýnda taklit kündekâri tekniðinde yapýlmýþ ahþap tavan kaplamasý 127. Resim : Tabakhane Camii, genel görünüþ 128. Resim : Tabakhane Camii, kuzeybatýdaki bitiþik dükkân sýrasý 129. Resim : Tabakhane Camii, minare 130. Resim : Tabakhane Camii, kuzeybatýdan cephe 131. Resim : Tabakhane Camii, güneydoðudan görünüþ 132. Resim : Tabakhane Camii, güneyden görünüþ 133. Resim : Tabakhane Camii, kuzey cephe 134. Resim : Tabakhane Camii, son cemaat mahalline giriþ ve ahþap minare çekirdeði 135. Resim : Tabakhane Camii, son cemaat mahalli üzerindeki asma kattan görünüþ 136. Resim : Tabakhane Camii, orijinal giriþ cephesi ve harime giriþ kapýsý 137. Resim : Tabakhane Camii, onarým kitabesi (günümüzde) 138. Resim : Tabakhane Camii, onarým kitabesi (AKTVKK Arþivi nden) 300

6 139. Resim : Tabakhane Camii, mihrap ve minber 140. Resim : Tabakhane Camii, ahþap tavan göbeði 141. Resim : Tabakhane Camii, mahfil 142. Resim : Tabakhane Camii, mahfil ve ilave kýsýmlarý 143. Resim : Yeni Camii, genel görünüþ 144. Resim : Yeni Camii, güneybatýdan görünüþ 145. Resim : Yeni Camii, kuzeybatýdan görünüþ 146. Resim : Yeni Camii, doðu cephe 147. Resim : Yeni Camii, güneyden genel görünüþ 148. Resim : Yeni Camii, giriþ kapýsý 149. Resim : Yeni Camii, abdest musluklarýna ait kitabe (günümüzde) 150. Resim : Yeni Camii, abdest musluklarýna ait kitabe (AKTVKK Arþivi nden) 151. Resim : Yeni Camii, harimden görünüþ 152. Resim : Yeni Camii, ahþap tavan göbeði 153. Resim : Yeni Camii, mahfil 154. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, kuzeybatýdan görünüþ 155. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, kuzeydoðudan genel görünüþ 156. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, batý cephe 157. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, harimin kuzey görünüþü 158. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, harimden görünüþ 159. Resim : Beytepe Sokaðý Mescidi, mihrap 160. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, genel görünüþ 161. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, kuzeybatýdan görünüþ 162. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, doðu cephe 163. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, güneydoðudan görünüþ 164. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, güney cepheden detay 165. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, harime giriþ kapýsý 166. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, ahþap döþeme strüktüründen görünüþ 167. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, harimin kuzey görünüþü ve mahfil kalýntýlarý 168. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, harimden görünüþ 169. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, mihrap 170. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Mescidi, mihrap bordüründen detay 171. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, güneybatýdan genel görünüþ 172. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, güneydoðudan görünüþ 173. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, batý cephe 174. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, avlunun güneybatý köþesindeki minare sekisi 175. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, harime giriþ 176. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, mihrap ve minber 177. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, mahfil 178. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, mihrap 179. Resim : Hoca Kiriþ Mescidi, mihrap bordüründen detay 180. Resim : Kazgancý Mescidi, kuzeybatýdan genel görünüþ 181. Resim : Kazgancý Mescidi, kuzeydoðudan genel görünüþ 182. Resim : Kazgancý Mescidi, batý cephe 183. Resim : Kazgancý Mescidi, harimin kuzey görünüþü 184. Resim : Kazgancý Mescidi, bugün depo kapýsýnda kullanýlan mescide ait kapý kanadý 185. Resim : Kazgancý Mescidi, harimin batý duvarý ve pencere düzeni 186. Resim : Kazgancý Mescidi, mihrap 187. Resim : Uruþ Beldesi Camii, kuzeyden genel görünüþ 301

7 188. Resim : Uruþ Beldesi Camii, minare 189. Resim : Uruþ Beldesi Camii, kuzeydoðudan görünüþ 190. Resim : Uruþ Beldesi Camii, güneybatýdan görünüþ 191. Resim : Uruþ Beldesi Camii,kuzeybatýndan görünüþ 192. Resim : Uruþ Beldesi Camii, minare kaidesinde yer alan kitabe panosu 193. Resim : Uruþ Beldesi Camii, harimden görünüþ 194. Resim : Uruþ Beldesi Camii, ahþap tavan kaplamasý 195. Resim : Uruþ Beldesi Camii, tavan göbeði 196. Resim : Uruþ Beldesi Camii, mahfil 197. Resim : Baðözü Köyü Eski Camii, güneydoðudan görünüþ 198. Resim : Baðözü Köyü Eski Camii, kuzeydoðudan genel görünüþ 199. Resim : Dudaþ Köyü Eski Camii, kuzeybatýdan genel görünüþ 200. Resim : Dudaþ Köyü Eski Camii, kuzeydoðudan genel görünüþ 201. Resim : Üreðil Köyü Camii, güneybatýdan genel görünüþ 202. Resim : Üreðil Köyü Camii, kuzeybatýdan görünüþ 203. Resim : Üreðil Köyü Camii, doðu cephe 204. Resim : Üreðil Köyü Camii, kuzey cephe 205. Resim : Üreðil Köyü Camii, harimden görünüþ 206. Resim : Üreðil Köyü Camii, harimin batý duvarýndaki kalemiþi süslemelerden genel görünüþ 207. Resim : Üreðil Köyü Camii, harimin doðu duvarýndaki kalemiþi süslemelerden genel görünüþ 208. Resim : Üreðil Köyü Camii, ayet el kûrsi kuþaðýnýn sonundaki usta kitabesi 209. Resim : Üreðil Köyü Camii, harimin kuzey görünüþü 210. Resim : Üreðil Köyü Camii, mihrap 211. Resim : Boðazkesen Türbesi, genel görünüþ 212. Resim : Boðazkesen Türbesi, güneydoðudan genel görünüþ 213. Resim : Boðazkesen Türbesi, onarým öncesinde kuzeydoðudan genel görünüþ (VGM Arþivi nden) 214. Resim : Boðazkesen Türbesi, onarým öncesinde güneydoðudan görünüþ (VGM Arþivi nden) 215. Resim : Boðazkesen Türbesi, kuzey cephe 216. Resim : Boðazkesen Türbesi, kuzeybatýdan görünüþ 217. Resim : Boðazkesen Türbesi, batý cepheden detay 218. Resim : Boðazkesen Türbesi, güneybatýdan görünüþ 219. Resim : Boðazkesen Türbesi, güney ve doðu cepheler 220. Resim : Boðazkesen Türbesi, güneydoðu köþesindeki tuðla dolgu 221. Resim : Boðazkesen Türbesi, doðu cephe 222. Resim : Boðazkesen Türbesi, giriþ kapýsý 223. Resim : Boðazkesen Türbesi, batý penceresi ve dekoratif alçý sýva 224. Resim : Boðazkesen Türbesi, batý pencerenin devþirme malzemeden alt söve kuþaðý 225. Resim : Boðazkesen Türbesi, alçý sýva üzerine kazýnarak yazýlmýþ olan Emr Þahmer Asaf Ebal 226. Resim : Boðazkesen Türbesi, kubbeye geçiþ ve kasnak pencereleri 227. Resim : Boðazkesen Türbesi, onarým öncesinde kubbeye geçiþ ve tuðla örgüden görünüþ 228. Resim : Boðazkesen Türbesi, mihrap 229. Resim : Boðazkesen Türbesi, mihrabýn sað üst köþesine kazýnmýþ balýk figürü 230. Resim : Boðazkesen Türbesi, güneydoðu köþesine bitiþik yapý bakiyesi 231. Resim : Boðazkesen Türbesi, giriþ cephesi önünde yer alan mimari parçalar 232. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, güneydoðudan genel görünüþ 233. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, güneybatýdan genel görünüþ 234. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, güney cephedeki dilatasyon 235. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, kuzeybatýdan görünüþ 236. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, kuzeydoðudan görünüþ 302

8 237. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, ön mekândan görünüþ 238. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, kubbeli mekâna giriþ 239. Resim : Karaca Ahmet Türbesi, kubbeli mekândan görünüþ 240. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, kuzeybatýdan genel görünüþ 241. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, kuzey cephe 242. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, üst örtüden görünüþ 243. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, güneybatýdan genel görünüþ 244. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, orijinal giriþ kapýsýnýn üzerindeki kitabe yuvasý ve taþ süslemeler 245. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, güneydoðudan görünüþ 246. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, iç mekândan görünüþ 247. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, mihrap niþi ve batýda kapatýlmýþ olan giriþ kapýsý 248. Resim : Kuyumcutekke Köyü Kara Davut Türbesi, kubbeye geçiþ 249. Resim : Kozalan Köyü Kara Davut Türbesi, batý cephe 250. Resim : Kozalan Köyü Kara Davut Türbesi, güneydoðudan genel görünüþ 251. Resim : Kozalan Köyü Kara Davut Türbesi, iç mekândan görünüþ 252. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, kuzeydoðudan genel görünüþ 253. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, güneydoðudan genel görünüþ 254. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, güneybatýdan genel görünüþ 255. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, giriþ kapýsý 256. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, kuzeybatý trombu ve giriþ açýklýðý 257. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, iç mekândan görünüþ 258. Resim : Kabaca Köyü Kaygusuz Abdal Türbesi, mihrap 259. Resim : Yediler Türbesi, güneydoðudan genel görünüþ 260. Resim : Yediler Türbesi, güneybatýdan genel görünüþ 261. Resim : Yediler Türbesi, kuzeybatýdan görünüþ 262. Resim : Yediler Türbesi, kuzeydoðudan görünüþ 263. Resim : Yediler Türbesi, kuzeydoðu trombu ve giriþ açýklýðý 264. Resim : Yediler Türbesi, iç mekândan görünüþ 265. Resim : Yediler Türbesi, giriþ kapýsý önündeki sandukanýn baþ taþý 266. Resim : Taþ Mektep, güneybatýdan genel görünüþ 267. Resim : Taþ Mektep, batý cephe 268. Resim : Taþ Mektep, iç mekâna giriþ 269. Resim : Taþ Mektep, zemin kat sofasýnýn batý kanadýnda yer alan hazneli çeþme 270. Resim : Taþ Mektep, iç sofanýn kuzey köþesinde yer alan ahþap merdiven 271. Resim : Taþ Mektep, birinci kat sofasý ve ahþap bölme 272. Resim : Taþ Mektep, birinci kat sofasýnýn teðet tavaný 273. Resim : Taþ Mektep, birinci katýn doðu kanadýndaki derslik 274. Resim : Taþ Mektep, birinci katýn batý kanadýndaki derslik 275. Resim : Hanlarönü Arastasý, Bostancýlar sokaðýna açýlan doðu giriþi 276. Resim : Hanlarönü Arastasý, doðu giriþi ve yenilenmiþ olan dükkânlar 277. Resim : Hanlarönü Arastasý, meydana açýlan güney giriþi 278. Resim : Hanlarönü Arastasý, güney giriþi ve arasta koridoru 279. Resim : Hanlarönü Arastasý, batý kanadýndaki dükkânlardan görünüþ 280. Resim : Hanlarönü Arastasý, dükkân cephesinden detay 281. Resim : Hanlarönü Arastasý, dükkânlarýn tonoz örtüsü 282. Resim : Hanlarönü Arastasý, dükkânlarýn üst örtüsü ve alýnlýk duvarlarýndan görünüþ 283. Resim : Suluhan, genel görünüþ 303

9 284. Resim : Suluhan, doðu cephe ve giriþ eyvanýndan görünüþ, 1976 (VGM Arþivi nden) 285. Resim : Suluhan, doðu cephenin yýkýk olan güney köþesi, 1976 (VGM Arþivi nden) 286. Resim : Suluhan, avlunun doðu kanadý ve giriþ eyvaný, 1976 (VGM Arþivi nden) 287. Resim : Suluhan, giriþ eyvanýnýn kuzeyinde yýkýlmýþ olan mekânlar, 1976 (VGM Arþivi nden) 288. Resim : Suluhan, avlunun kuzey kanadýndan görünüþ, 1976 (VGM Arþivi nden) 289. Resim : Suluhan, avunun doðu kanadýnýn kuzeyindeki üst örtüsü çökmüþ olan birinci kat odalarýndan görünüþ, 1976 (VGM Arþivi nden) 290. Resim : Suluhan, avlunun güneydoðu köþesi, tarihi belirsiz fotoðraf (A.T. Yavuz dan) 291. Resim : Suluhan, avlunun güney kanadý, doðu kýsmý (A.T. Yavuz dan) 292. Resim : Suluhan, doðu cephe ve üzerindeki saat kulesi (Bey.Bel den) 293. Resim : Suluhan, kuzey cephe ve Demirciler sokaðý 294. Resim : Suluhan, kuzey cephenin doðu ucu, bodrum, zemin ve birinci katlar 295. Resim : Suluhan, kuzey cephenin doðu köþesindeki rozet 296. Resim : Suluhan, kazý sonrasý avunun batý kanadý 297. Resim : Suluhan, barýnaða ait ayak kalýntýlarý 298. Resim : Suluhan, güneydoðudan görünüþ 299. Resim : Suluhan, giriþ eyvaný 300. Resim : Suluhan, giriþ kapýsýna ait taþ, ahþap ve dövme demir aksamlar 301. Resim : Suluhan, kapý kemerinin kilit taþýna iþlenmiþ rozet ve tepeliði 302. Resim : Suluhan, kapý kemerinin kuzey köþesindeki kabara 303. Resim : Suluhan, onarým kitabesi ve üzerindeki çift aðýzlý kýlýç kabartmalý pano 304. Resim : Suluhan, avlunun doðu kanadý ve giriþ eyvaný 305. Resim : Suluhan, doðu kanadýn yýkýk olan güney köþesi 306. Resim : Suluhan, doðu kanadýn güney köþesindeki birinci kat odalarý 307. Resim : Suluhan, doðu kanattaki bir odanýn restorasyonda betonarmeye dönüþtürülmüþ olan zemin kat döþemesi 308. Resim : Suluhan, zemin ve birinci kat odalarý arasýndaki ahþap kiriþlemeli döþemeye ait izleri 309. Resim : Suluhan, restorasyon sonrasý birinci kat odalarý ve tuðla örgülü pandantifler 310. Resim : Suluhan, birinci kat odalarýnýn kubbe ve geçiþ sistemlerindeki orijinal tuðla Örgü 311. Resim : Suluhan, zemin ve birinci kat odalarýnýn bacalý niþleri 312. Resim : Suluhan, doðu kanattaki bir zemin kat odasýnýn bacalý niþi ve iki yanýnda yer alan küçük niþler 313. Resim : Suluhan, doðu kanattaki odalarýn kubbe eteklerindeki baca çýkýþlarý 314. Resim : Suluhan, giriþ eyvaný üzerinde yer alan mescit ve taþ mihrabý 315. Resim : Suluhan, kazý sonrasý güney kanadýn batý köþesindeki zemin kat odalarý 316. Resim : Suluhan, avlunun güneybatý köþesinden görünüþ 317. Resim : Suluhan, güneybatýdan genel görünüþ 318. Resim : Suluhan, restorasyon sonrasý avlunun kuzey kanadý 319. Resim : Suluhan, kuzey kanadýn doðu köþesindeki birinci kat odalarýna ait kalýntýlar 320. Resim : Suluhan, restorasyon sonrasý kuzey kanadýn batý kýsmý ve tonoz örtüsü 321. Resim : Suluhan, avlunun ortasýnda yer alan su öðesine ait kalýntýlar 322. Resim : Suluhan, yeri belirlenemeyen bir baþka rozet (AKTVKK Arþivi nden) 323. Resim : Paþa Hamamý, güneydoðudan genel görünüþ 324. Resim : Paþa Hamamý, güneybatýdan genel görünüþ 325. Resim : Paþa Hamamý, sýcaklýðýn güneybatýdan görünüþü 326. Resim : Paþa Hamamý, sýcaklýðýn üst örtüsü ve külhan 327. Resim : Paþa Hamamý, ocak 304

10 328. Resim : Paþa Hamamý, soyunmalýk ile soðukluk arasýndaki geçiþ kapýsý 329. Resim : Paþa Hamamý, sýcaklýðýn giriþ kapýsý ve kuzeyindeki küçük eyvan 330. Resim : Paþa Hamamý, sýcaklýk ile su deposu arasýnda yer alan pencere 331. Resim : Paþa Hamamý, merkezi mekân ile halvetler arasýndaki geçiþler 332. Resim : Paþa Hamamý, kuzeydeki halvetin güneydoðu köþesindeki pandantif 333. Resim : Paþa Hamamý, merkezi mekânýn tepe ýþýklýðý 334. Resim : Paþa Hamamý, kuzeydeki halvet hücresinin tepe ýþýklýðý 335. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, erkekler kýsmýnýn sokak giriþi 336. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, erkekler kýsmýnýn üst örtüsü, hamama güney ve batý yönlerden bitiþik yapýlar 337. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, bugün kullanýlmayan külhan ve ocak 338. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, üst örtünün güneydoðudan görünüþü 339. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, erkeler kýsmýna giriþ 340. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, soyunmalýktan görünüþ 341. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, soðukluðun batý köþesindeki hela 342. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, soðukluðun doðu köþesi ve üst örtü 343. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, merkezi mekânýn kubbe geçiþindeki prizmatik üçgenler 344. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, merkezi mekâný örten kubbe ve tepe ýþýklýklarý 345. Resim : Rüstem Paþa Hamamý, güneybatý köþedeki halvetin kubbe geçiþindeki prizmatik üçgenler 346. Resim : Hacýlar Köprüsü, membâ cephesi 347. Resim : Hacýlar Köprüsü, mansap cephesi 348. Resim : Karcýkaya Köprüsü, membâ cephesi 349. Resim : Karcýkaya Köprüsü, mansap cephesi 350. Resim : Acý Çeþme, kuzeydoðudan genel görünüþ 351. Resim : Acý Çeþme, cepheden görünüþ 352. Resim : Arkbaþý Sokaðý Çeþmesi, cepheden görünüþ 353. Resim : Arkbaþý Sokaðý Çeþmesi, yalak ve ayna taþý 354. Resim : Ayvaþýk Mahallesi Çeþmesi, genel görünüþ 355. Resim : Ayvaþýk Mahallesi Çeþmesi,cephenin üst kýsmýndaki çini mozaik pano 356. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Çeþmesi, kuzeydoðudan genel görünüþ 357. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Çeþmesi, güneydoðudan görünüþ 358. Resim : Cevizlerkaþý Sokaðý Çeþmesi, su haznesi 359. Resim : Cumhuriyet Caddesi Çeþmesi, güneydoðudan genel görünüþ 360. Resim : Cumhuriyet Caddesi Çeþmesi, kitabe 361. Resim : Çýnar Sokaðý Çeþmesi, güneybatýdan genel görünüþ 362. Resim : Çýnar Sokaðý Çeþmesi, cepheden görünüþ 363. Resim : Dað Salý Sokaðý Çeþmesi, kuzey cephe 364. Resim : Dað Salý Sokaðý Çeþmesi, batý cephe 365. Resim : Dað Salý Sokaðý Çeþmesi, güney cephe 366. Resim : Dað Salý Sokaðý Çeþmesi, su haznesi 367. Resim : Derbendçik Çeþmesi, güneydoðudan genel görünüþ 368. Resim : Dibekönü Sokaðý Çeþmesi, genel görünüþ 369. Resim : Dibekönü Sokaðý Çeþmesi, cepheden görünüþ 370. Resim : Efe Hoca Sokaðý Çeþmesi, cepheden görünüþ 371. Resim : Efe Hoca Sokaðý Çeþmesi, ayna taþý 372. Resim : Efe Hoca Sokaðý Çeþmesi, doðudan görünüþ 373. Resim : Hamidiye Çeþmesi, kuzeydoðudan genel görünüþ 305

11 374. Resim : Hamidiye Çeþmesi, doðu cephe 375. Resim : Hamidiye Çeþmesi, güneybatýdan görünüþ 376. Resim : Kalekapýsý Sokaðý Çeþmesi, genel görünüþ 377. Resim : Kalekapýsý Sokaðý Çeþmesi, kitabe 378. Resim : Kimya Çeþmesi, güneydoðudan genel görünüþ 379. Resim : Kimya Çeþmesi, kitabe ve ayna taþý 380. Resim : Mescit Sokak Çeþmesi, genel görünüþ 381. Resim : Olukbaþý Sokaðý Çeþmesi, cepheden görünüþ 382. Resim : Olukbaþý Sokaðý Çeþmesi, cephenin güney alt köþesinden detay 383. Resim : Soðuk Çeþme, kuzeybatýdan genel görünüþ 384. Resim : Soðuk Çeþme, güneydoðudan görünüþ 385. Resim : Yeni Birinci Sokak Çeþmesi genel görünüþ 386. Resim : Yenice Sokaðý Çeþmesi, genel görünüþ 387. Resim : Karaþar Beldesi Simit Pýnarý Çeþmesi, genel görünüþ 388. Resim : Karaþar Beldesi Simit Pýnarý Çeþmesi, cepheden görünüþ 389. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, genel görünüþ 390. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, cepheden görünüþ 391. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, yuvarlak kemer gözündeki kitabe 392. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, teðet kemer gözündeki kitabe 393. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, su haznesi 394. Resim : Karaþar Beldesi Söðütçük Çeþmesi, çamaþýrhane kýsmý ve ocaklar 395. Resim : Derbendçik Köprüsü, ayak kalýntýlarý 396. Resim : Alâeddin Sokaðý Çeþmesi, su haznesine ait kalýntýlar 397. Resim : Baloðlu Çeþmesi, güneydoðudan görünüþ 398. Resim : Baloðlu Çeþmesi, su haznesi 399. Resim : Beytepe Sokaðý Çeþmesi 400. Resim : Karcýkaya Çeþmesi, kuzeybatýdan görünüþ 401. Resim : Kimya Pýnarý, cephe kalýntýlarý 402. Resim : Tatlý Çeþme Camii, güneyden görünüþ (VGM Arþivi nden) 403. Resim : Depo Eski Hapishane Binasý (AKTVKK Arþivi nden) 306

12 DÝZÝN A Abbas Zâde 69, 103, 106, 109, 203, 238, 242, 258, 267 Abdülhamit 26, 69, 88, 94, 258, 270 Acý 49, 193, 194, 209, 235, 252, 297, 305 Afyon 23, 24, 274 Ahi Reisleri 22 Akkoyunlu 23, 265, 283 Akþehir 23 Akþemseddin Camii 34, 38, 192, 242, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 274, 296, 298 Aladað 20 Alâeddin Bey 23 Alâeddin Camii 22, 23, 24, 39, 46, 182, 235, 242, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 261, 274, 275, 290, 296, 298 Alâeddin Keykubat 22, 39, 46, 264 Alâeddin Sokak 211 Ali Bey 238, 239, 291, 293 Anadolu 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 46, 68, 131, 140, 176, 188, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 255, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 291, 296 Anastasiopolis 22 Anastasius 22 Ankara 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 46, 69, 146, 160, 177, 188, 189, 190, 191, 242, 243, 244, 245, 249, 257, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 296 Archangel 22 Arkbaþý Sokaðý 195, 196, 249, 275, 297, 305 Asya 21, 46, 262, 278, 296 Ayaþ 20, 22, 24, 26, 293, 295 Aya Yorgi 22 Ayvaþýk Mahallesi 26, 124, 197, 198, 238, 239, 252, 263, 275, 297, 305 Ayþýl Tükel Yavuz 18 B Baloðlu Camii 47, 48, 242, 250, 251, 255, 274 Bâyezýd 23 Baðözü 115, 116, 239, 242, 247, 249, 254, 257, 266, 267, 273 Baþaðaç 26 Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi 16 Bebekbâzârý 23 Bedesten 155, 237, 239 Beyoðlu Hamamý 183, 269 Beypazarý 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 46, 48, 49, 53, 59, 69, 73, 82, 88, 94, 102, 106, 110, 115, 116, 117, 119, 122, 131, 135, 136, 140, 141, 143, 146, 149, 150, 154, 159, 160, 176, 177, 182, 188, 190, 208, 209, 218, 221, 224, 225, 229, 234, 235, 237, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 290, 291, 292, 293, 294, 295 Beytepe 18, 23, 25, 26, 34, 38, 54, 83, 89, 95, 97, 98, 106, 155, 183, 189, 192, 199, 236, 237, 238, 239, 242, 247, 248, 249, 254, 257, 261, 262, 276, 290 Beyþehir 23, 274 Beðbâzarý 23 Bithynia 21 Bizans 21, 22, 130, 248, 264 Bolu 20 Bolvadin 23 Bostancýlar Sokaðý 155, 158 Boðazkesen 24, 25, 124, 131, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 263, 268, 272, 273, 274, 279, 281 Bursa 23, 41, 52, 91, 140, 244, 250, 251, 261, 268, 273 Büyük Ýskender 21 C Çamlýdere 20 Çarþý Sokak 83 Çayýrhan 22 Çayýrlýoðlu 38, 192, 224, 269 Çelebi Mehmet 23 Cevat Yakut Sokaðý 197 Cevizlerkaþý Sokaðý 102, 199, 200, 242, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 273, 274 Charles Texier 25, 262 Çilingirler Sokaðý 60 Cumhuriyet Caddesi 54, 201, 202 Cumhuriyet Mahallesi 178, 191, 227, 236, 238, 252, 258, 263, 275 Çýnar Sokak 103, 106, 107,

13 D Dað Salý Sokak 205, 222 Demirciler Sokaðý 160, 161 Derbendçik 22, 49, 53, 209, 219, 220, 235, 236, 237, 242, 247, 248, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 263, 266, 270, 273, 294 Develik Sokak 89, 90 Dibekönü Sokaðý 47, 211, 212, 213, 275 Dikmen 20, 292 Dinarhezar 22 Domaniç 23 Dudaþ 117, 118, 242, 247, 273, 291 E Edmond Guillaume 25, 262 Efe Hoca Sokaðý 213, 214, 275 Ekrem Hakký Ayverdi 17 Enver Meriçli 16 Eretnaoðullarý 23 Ertuðrul Bey 23 Eskiþehir 20, 24, 26 Etnografya Müzesi 17 Euphrasius Laganiae 22 Evliya Çelebi 22, 24, 176, 244, 262, 265, 269, 280 Evsat Hoca Nazýr 74, 82 Eðiriova 20 F Fatih Sultan Mehmet 23 Ferhad Paþa 23 Frederick Burnaby 25 Frig 21, 25 Fügen Ýlter 245 G Galatya 21 Georges Perrot 25, 262 Germiyanoðullarý 22 Germiyân Hezârý 22 Geyve 22, 244 Güdül 20 Gülhaniye Mahallesi 26, 293 Gündüz Alp 23, 25 H Hacýlar Köprüsü 189, 190, 245, 251, 260 Hacý Latifoðlu 82 Halit Ongan 17 Hamideli 23 Hamidiye Mahallesi 26 Hanlarönü 89, 155, 157, 158, 237, 244, 247, 248, 249, 250, 252, 273, 274, 275 Hasan Bey 23 Hasan bin Ýbrahim 234, 258 Hiorokles 21, 264 Hoca Ahmet Yesevi Sokaðý 54, 89, 90 Hoca Kiriþ 103, 106, 109, 203, 238, 242, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 257, 258 Hüdavendigâr 23, 237, 262, 276 Hýdýrlýk 20, 24, 221, 238, 271 Hýrkatepe 20, 23, 295 I-Ý Iuliopolis 21 Iþýk Aksulu 18 Ý.H. Uzunçarþýlý 23 Ýbnülemin 16, 237, 262, 276, 284 Ýbrahim Bey 23 Ýbrahim Beþe 23 Ýhsan Yavaþ Sokak 183, 184 Ýlhan 20 Ýlhanlýlar 23 Ýncili Camii 60, 69, 122, 123, 242, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 267, 274, 275 Ýnözü 20, 25, 26, 147, 149, 189, 191, 238, 266, 293 Ýstanbul 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 82, 160, 176, 177, 188, 189, 190, 191, 214, 237, 243, 244, 245, 253, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 Ýstiklâl Mahallesi 39, 60, 74, 150, 203, 213, 235, 237, 238, 239 Ývaz Baba 25, 238, 239 Ýzmit 23, 26 Ýznik 21, 269, 273, 280 J J.E. Dauzats 25, 262 Julie Boehringer 26 Juliopolis 22 K Kabaca 143, 146, 244, 247, 250, 251, 252, 257, 258, 264, 273 Kalchedon Konsüllüðü 22 Kalekapýsý Sokak 47 Kandemir 26, 263, 266, 283 Kapadokya 25 Karaca Ahmet 25, 132, 135, 239, 244, 247, 250, 251, 252, 273 Karagöl 20 Karaman 23, 267, 274 Karaþar 20, 26, 124, 147, 229, 230, 231, 234, 245, 308

14 247, 249, 255, 258, 268, 275, 290 Kara Davut 136, 140, 141, 142, 243, 244, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 263, 274, 275, 283 Karcýkaya 20, 24, 25, 70, 73, 181, 191, 192, 236, 237, 242, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 261, 263, 273 Karlýk 20 Kašiia 20 Kavaklý 20 Kayhan Güven Caddesi 34 Kayseri 23, 243 Kayýþsýz Zâde Hacý Hasan Aða 93, 94, 258 Keleþzade 222 Kirmir 20, 21, 189, 273 Konya 23, 46, 262, 263, 264, 266, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280 Köroðlu 20 Kozalan 141, 142, 243, 244, 247, 251, 260, 263 Kudüs 21 Kurtuluþ Mahallesi 193, 221, 237, 238, 239, 271 Kurþunlu Camii 24, 150, 190, 237, 239, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 270, 274, 275, 294 Kütahya 23, 87, 88, 262, 274, 276 Kuyûd-i Kadime Arþivi 16 Kuyumcular Sokak 60 Kuyumcutekke 136, 139, 140, 141, 243, 248, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 274, 275 Kýbrýscýk 20, 124, 147 Kýrbaþý 20, 22, 26, 273, 295 Kýrþehir 23 Kýzlar Sekisi 21 Kýzýlcahamam 26 L Lagania 21, 22, 264, 283 Lagania Anastasiopolis 22 Lidya 21 M Mâarif Salnamesi 17 Malazgirt 22, 273, 277 Mehmed Hurþid Bey 176, 258 Mehmet 23, 25, 163, 238, 242, 243, 245, 290, 291, 292, 295 Mehmet Bey 23 Mescit Sokak 221, 252 Milli Kütüphane 17 Mnizos 22 Moðol 22 Muallim Cevdet 16 Mundarcý 23, 24, 26, 39, 70, 178, 181, 191, 192, 236, 269 Musalla 201 M Akdað 23 N Nallýhan 20, 22, 26, 176, 177, 244, 263, 269, 283 Nasuh Paþa 82, 160, 176, 177, 244, 262, 265, 267, 268, 269, 276, 280 Necmeddin Kübra 25, 239, 266, 267 Nerdübandede 25 Nikea 21 O Olukbaþý Sokaðý 222, 223, 249, 275 Ömer Lûtfi Barkan 16 Orhan Bey 23, 265 Orta Çað 21 Osmanlý 16, 17, 22, 23, 25, 26, 34, 46, 53, 68, 82, 131, 140, 149, 160, 188, 237, 243, 245, 248, 249, 257, 258, 260, 261, 263, 265, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 Osmanlý Ýmparatorluðu 266, 278 Otlukbeli 23 Özer Ergenç 23 P Paul Lucas 24, 262, 281 Pazaraðzý 201, 252, 258, 275 Pers 21 Pitton de Tournefort 24, 262 Polatlý 20 R Ramsay 22 Refet Yinanç 23 Receb Bey 258 Roma 21, 264 Rumeli 23 Rüstem Paþa 25, 167, 183, 188, 201, 205, 237, 245, 250, 251, 260, 265, 269, 273, 277 S-Þ Sahip Ata Camii 46, 266, 274, 281 Sakarya 20, 25 Salihler 20 Sarýköy 26 Sarýtepe 22 Seben 20 Selçuklu 22, 26, 39, 46, 176, 177, 243, 244, 264, 265, 268, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 282 Seydiþehir 23 S. Eyice

15 Simeon 24, 262, 265, 283 Sivrihisar 23, 264 Söylemez Zâde El-hac Hafýz Hüseyin 88, 258 Söðüt 23 Suluhan 17, 24, 26, 160, 162, 170, 176, 177, 190, 244, 245, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 258, 260, 263, 265, 268, 269, 273, 275, 284 Sündiken 20 Süveri 20 Sykeon 22 Þehzâde Mustafa 23, 267 T Tabakhane Camii 83, 88, 242, 243, 247, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 258, 260, 267, 273, 274, 275 Tabanoðlu Çiftliði 21 Tabanoðlu Kalesi 21 Tahir 21, 290 Tahirler 22, 263, 278 Taþ mektep 150 Tekke 20, 140, 146, 263, 268, 283 Tepel 20 Timur 23 Turgutoðlu 23 U - Ü Uruþ 20, 26, 110, 114, 119, 143, 238, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 258, 274, 275, 292, 295 Uzun Hasan 23 Üç Kýzlar 24, 25 Üreðil 119, 123, 247, 249, 254, 257, 258, 273, 274, 275 Ürgüp 25 V Vakýflar Genel Müdürlüðü Arþivi 16, 237 Vilayeti Salnamesi 25, 262, 276 Vital Cuinet 25, 263 W W.M. Ramsay 21 William J. Hamilton 25, 262 Y Y. Þener 54, 114 Yakup Bey 22 Yakup bin Aliþir 264 Yalvaç 23 Yaþar Þener 17, 22, 192 Yediler 25, 147, 149, 244, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 273, 274 Yenice Sokaðý 227, 228, 252, 275 Yeniþehir 23 Z Zafer Mahallesi 26, 47, 160, 215, 217, 224, 226, 235, 237,

16 BOÞ 311

17 BOÞ 312

Plân ve Mekân Anlayýþý

Plân ve Mekân Anlayýþý DEÐERLENDÝRME Beypazarý nda, 15. yüzyýlýn baþýndan 20. yüzyýlýn baþlarýna kadar süren dönemde inþa edilmiþ mimari eserler içerisinde; camiler, türbeler ve çeþmeler önemli yer tutmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda,

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Bozkurt, Tolga Beypazarý ndaki Türk Devri yapýlarý / Tolga Bozkurt._ Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 2004.

Bozkurt, Tolga Beypazarý ndaki Türk Devri yapýlarý / Tolga Bozkurt._ Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 2004. Tolga Bozkurt 01.10.1976 tarihinde Ankara da doðdu. Ýlk ve orta öðreniminin lise 2. sýnýfa kadar olan kýsmýný Ankara Özel Yükseliþ Koleji nde ve lise son sýnýfý da Ankara Anýttepe Lisesi nde tamamladý.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 145

Âbideler Þehri Ýstanbul 145 Âbideler Þehri Ýstanbul 145 146 Vasat Atik Ali Paşa Camii nin yeni yapýlan avlu kapýsý ile restorasyonu sonunda yanlarý açýlan son cemaat yeri. Edirnekapý ya giderken, Fatih ilçesinde Karagümrük yakýnýnda

Detaylı

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 184 Âbideler Þehri Ýstanbul Bâlâ Camii Bâlâ camiinin avlusundan görünümü. Bâlâ Süleyman Aða Camii ve Külliyesi, Silivrikapý, Veledî Karabaþ Mahallesi Tekke Sokaðý nda bulunmaktadýr. Fatih Sultan Mehmed

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 99

Âbideler Þehri Ýstanbul 99 Âbideler Þehri Ýstanbul 99 100 Camii nin Vatan Caddesi tarafýndaki iç avlu kapýsý. Camii, Fatih ilçesinde Yusufpaşa da, Millet Caddesi ile Vatan Caddesi nin kesiştiği köşede, yani Aksaray Meydaný nda yer

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) S. KILIÇ, Antalya da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi). Antalya

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 137

Âbideler Þehri Ýstanbul 137 Âbideler Þehri Ýstanbul 137 138 Çemberlitaş daki Gazi Atik Ali Paşa (Sedefçiler) Camii. Çenberllitaş semtinde, Çenbenlitaş âbidesinin biraz ilerisinde ve tramvay durağýnýn karşýsýnda cami, medrese, türbe,

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 VIII. BÖLÜM HAT SAN ATINDAN ÖRNEKLER 107 Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 Resim 115- Hattat Halim Bey e ait Azapkapý Sokollu Camii kubbe yazýsý. Resim

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 129

Âbideler Þehri Ýstanbul 129 Âbideler Þehri Ýstanbul 129 130 Camii hih Planý. Kaynak: Türk Sanatý Tarihi gece ışýklandýrýlmýş dýş görünümü. Divanyolu nda, Sultan Ahmet karşýsýnda, Sultanahmet tramvay durağýnýn hemen yanýnda bulunan

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s. 1-6 Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Özet Eskişehir

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 87

Âbideler Þehri Ýstanbul 87 Âbideler Þehri Ýstanbul 87 88 Ressam Nezih in çizdiği Camii nin resmi. Kaynak: Türk Sanat Tarihi Camii nin Ekrem Hakký Ayverdi tarafýndan çizilmiş olan yatay kesit planý. Kaynak: Türk Sanatý Tarihi. Ýstanbul

Detaylı

2008 YILI ESKÝ ESER BÝRÝM FÝYAT EKÝ LÝSTESÝ

2008 YILI ESKÝ ESER BÝRÝM FÝYAT EKÝ LÝSTESÝ Þ A.B C Ü R L Ü Ð K A B L AN I K V A KIFLAR G E N E L M Ü D T. T.C.BAÞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Ü 1048 T.C. BAÞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Sanat Eserleri ve Yapý Ýþleri Daire Baþkanlýðý 2008

Detaylı

"MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI"

MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI "MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI" Öğr.Gör. Atanur Meriç İlk çağlardan beri bir konaklama yeri olan Adana, aynı zamanda önemli bir güzergahın,

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ

SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ hazırlayan: arkeologlar Gözden Kaçanlar SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ Gözden Kaçanlar ın bu sayısında tanıtılan Türbesi, belki her gün önünden geçtiğimiz ve sorgulamadan baktığımız bir yapının aslında gözüktüğü

Detaylı

ORTAKÖY CAMİSİ 2011-2014 RESTORASYON İŞLERİ. SÖKÜM, TESPİT İŞLERİ ve PROJE İŞLERİ;

ORTAKÖY CAMİSİ 2011-2014 RESTORASYON İŞLERİ. SÖKÜM, TESPİT İŞLERİ ve PROJE İŞLERİ; ORTAKÖY CAMİSİ 2011-2014 RESTORASYON İŞLERİ SÖKÜM, TESPİT İŞLERİ ve PROJE İŞLERİ; Caminin restorasyon çalışmaları mevcut proje ve onaylanan kararların sahadan çıkan araştırma ve verilerle çakıştırılması

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI. Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii

Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI. Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii 141 Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii DİYARBAKIR MERKEZ SAFA (PARLH CAMİİ Diyarbalcır; M.Ö. 69-M.S. 639 yıllan arasında Romalılar, Partlar, Sasaniler ve Bizanslılar idaresinde

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,10-24 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Yrd. Doç.

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

VAKIF MÜZELERÝ TANITIM SERGÝSÝ

VAKIF MÜZELERÝ TANITIM SERGÝSÝ 268 VAKIF MÜZELERÝ TANITIM SERGÝSÝ Vakýf Müzeleri Tanýtým Sergisi Müzeler; sanat, bilim, tarih, kültürle ilgili eserlerin halka gösterilmek için toplanýp sergilendiði yer olup, ülkemizin kültür varlýklarý

Detaylı

Sunuş. Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi

Sunuş. Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi Sunuş Gevher Nesibe tıp kompleksi 1204-1206 yıllarında, inşa edilmiş olup, Anadolu da ilk defa modern anlamda tıp eğitiminin tatbiki olarak yapıldığı bir sağlık kurumuydu. Medresede, tıbbiyede devrin en

Detaylı

İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ

İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Bahar-2015 Cilt:14 Sayı:53 (37-47) Spring-2015 Volume:14 Issue:53 İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL

Detaylı

İSLÂM ve SANAT. Tartışmalı İlmî Toplantı. 07 09 Kasım 2014. Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu. Kampüs - Antalya

İSLÂM ve SANAT. Tartışmalı İlmî Toplantı. 07 09 Kasım 2014. Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu. Kampüs - Antalya İSLÂM ve SANAT Tartışmalı İlmî Toplantı 07 09 Kasım 2014 Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu Kampüs - Antalya İstanbul 2015 SELÇUKLU BAŞKENTİ KONYA DA DİNÎ MİMARÎ CAMİ ve MESCİT Ali BORAN Razan

Detaylı

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü SİNAN PAŞA RESTORASYONUNDA KALEMİŞİ İMALATLARIN CAMİİ UYGULANMA SEYRİ Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Osmanlı döneminin klasik sürecine ait olsa da göz önünde pek kalmayan yapılarından

Detaylı

ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı. Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi,

ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı. Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi, Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi, ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı Minber kemeri üzerindeki celi Kelimç-i Tevhit. 8 Ü sküdar, Toptaşı'nda bulunan Atik

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-III Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-69-0 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

12. yüzyıl Anadolu Türk camileri

12. yüzyıl Anadolu Türk camileri itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:5, Sayı:2, Kısım:1, 83-90 Eylül 2006 12. yüzyıl Anadolu Türk camileri Mustafa GÜLER *, İlknur AKTUĞ KOLAY İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 34437, Taşkışla,

Detaylı

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ İnceleme Tarihi : Temmuz 2006 Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabasında, Mırık Mahallesinde bulunmaktadır. Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii #ehir: Kapal#çar##'n#n biti#i#indedir, Çemberlita#, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: H. 1169 / M. 1755 Mimar(lar) / usta(lar): Mimar Rum Simon (Semyon, Simeon) Kalfa. Hattatlar:

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ Şehit Ali Paşa Kütüphanesinde (giriş, sol taraf) üst nişlerden biri. - One of the upper niches (entrance, left side) in the Şehit Ali Pasha Library. ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ İstanbul'un fethinden sonra dini

Detaylı

Erol ALTINSAPAN 1 Canan PARLA 2

Erol ALTINSAPAN 1 Canan PARLA 2 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 12, Haziran 2015, s. 19-35 Erol ALTINSAPAN 1 Canan PARLA 2 İŞLEVİ DEĞİŞTİRİLEREK HAMAMDAN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLEN ÖZGÜN BİR ÖRNEK: ESKİŞEHİR AK CAMİ Özet

Detaylı

Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri ESERİN ADI : BOZATLIPAŞA NARLI MESCİDİ İnceleme Tarihi : Eylül 2006 Yeri : Bozatlı Hasan Bey

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 );

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 ); URFA ULU CAMĠĠ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler I.GĠRĠġ Urfa Ulu Camii, eski şehir merkezinde, Camii Kebir mahallesinde bulunmaktadır. 12. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlendirilebilen ulu cami, harim, son

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Akþemseddin Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 173. Fatih te, Hýrka-i Þerif civarýnda, Keçeciler caddesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunmaktadýr.

Akþemseddin Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 173. Fatih te, Hýrka-i Þerif civarýnda, Keçeciler caddesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunmaktadýr. Âbideler Þehri Ýstanbul 173 Camii Fatih te, Hýrka-i Þerif civarýnda, Keçeciler caddesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunmaktadýr. Bânîsi olan Mehmed Efendi, Hazret-i Ebûbekir neslinden olup Hacý Bayram-ý

Detaylı

Mimar Sinan'ın Eserleri

Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. İşte Mimar

Detaylı

K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý EYLÜL

K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý EYLÜL K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý 2005 EYLÜL 8 TARÝHTE EKÝM AYI 4 Ekim: Samsun un Kurtuluþu 1919 6 Ekim: Ýstanbul un Kurtuluþu 1923 11 Ekim: Mudanya Mütarekesi 1922 12 Ekim: Ömer

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ Gökhan ERGÜVEN (Y.Mimar) Yapı Denetim Şefi Salih ÖZCİ (İnş.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi Doğan GÜNDOĞAN (Mak.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç.

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç. TOPLANTI TARİHİ: 18.12.2012 TOPLANTI SAATİ: 10.30 SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ S No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Türü Nereden geldiği No 14 Merkez

Detaylı

BOR CAMİLERİ. Dr. Mesut DÜNDAR

BOR CAMİLERİ. Dr. Mesut DÜNDAR BOR CAMİLERİ Dr. Mesut DÜNDAR ÖZ: Orta Anadolu bölgesinde eski bir yerleşim yeri olan Bor, Anadolu Selçukluları döneminde Türk hâkimiyetine girmekle birlikte asıl gelişimi Karamanoğulları ile başlar ve

Detaylı

Önce ıznik, sonra Konya yı başkent yapan Anadolu Selçuklularının ikinci derecede merkezleri Kayseri ve Sivas ile çevreleri olmuştur.

Önce ıznik, sonra Konya yı başkent yapan Anadolu Selçuklularının ikinci derecede merkezleri Kayseri ve Sivas ile çevreleri olmuştur. ANADOLU DA SELÇUKLU ÇAĞI MİMARLIĞI Ara Altun 1071 Malazgirt Savaşından sonra tümüyle Türklere açılan Anadolu da, 13. yüzyılın sonuna kadar süren bir dönemin sanatına verilen genel isim, Selçuklu Çağı Sanatı

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi "Şehr-i Süleha"

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Şehr-i Süleha AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Kültür ve Medeniyetler beşiği Anadolu daki en eski yerleşim yerlerinden birisi de Aksaray dır. İlimiz coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca misyon yüklenen

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

KÜTAHYA Ege Bölgesinin Ýç Batý Anadolu bölümünde, Yukarý Sakarya ve Güney Marmara bölümlerinin kavþaðýnda yer alan Kütahya, kuzeyden ve kuzeybatýdan Bursa, kuzeydoðudan Bilecik, doðudan Eskiþehir, güneydoðudan

Detaylı

KÜTAHYA Ege Bölgesinin Ýç Batý Anadolu bölümünde, Yukarý Sakarya ve Güney Marmara bölümlerinin kavþaðýnda yer alan Kütahya, kuzeyden ve kuzeybatýdan Bursa, kuzeydoðudan Bilecik, doðudan Eskiþehir, güneydoðudan

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 26/09/2013-853 Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ulukışla Beldesi, sınırları içerisinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 25.04.2008

Detaylı

ÜSKÜP'TE TABHANELİ-ZAVİYELİ CAMİLER

ÜSKÜP'TE TABHANELİ-ZAVİYELİ CAMİLER ÜSKÜP'TE TABHANELİ-ZAVİYELİ CAMİLER Mehmet Z. İBRAHİMGİL Üsküp Tarihçesi Günümüzde Makedonya Cumhuriyetİ'nin Başkenti olan Üsküp (Skopje), Balkanlarda Osmanlı idaresi döneminde gerek siyasî ve sosyal,

Detaylı