KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR"

Transkript

1 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

2 DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır. Eser 20. yüzyıl başları Geç Osmanlı dönemine tarihlendirilir. İki katlı, kerpiç malzeme ile yığma olarak inşa edilmiştir. Ahşap payandalarla taşınan alaturka kiremitle yapılmış beşik çatısı vardır. Yapının ön cephesinde metal kepenkler görülür. Bu kepenklerin üst kısmında metal süslemeler vardır. Cephe ve plan yapısında önemli değişiklikler yapılmıştır. Meram İlçesi, Sephavan Mahallesi, Dülgerler Sokak No:34 te yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Kerpiç malzeme ile yığma olarak yapılmıştır

3 434 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Sephavan Mh. İstanbul Cd. No:45) Yapı, Aziziye Caminin batısında yer alır. Eser stil kritiği ile 19. yüzyıl sonlarına tarihlendirilir. Taşınmaz tuğla ve betonarme malzeme ile yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Çatı örtüsü, alaturka kiremittir. İnce metal payandalarla taşınan ve İstanbul Caddesine doğru olan çıkmada, demir parmaklıklı dört adet dikdörtgen pencere vardır. Üç cepheli yapıda üst kat yan cephelerde yine demir parmaklıklı üçer pencere yapılmıştır. Pencereler giyotin tipte tasarlanmıştır. Giriş kat cepheleri ticari amaçla açılmış, metal kepenkler eklenmştir. Zemin kat ticari, üst kat depo olarak kullanılmaktadır. Gölgelik olarak kullanılan çinko saçak ve ikinci kattaki İstanbul Caddesine bakan cepheye konulan tabela, yapının cephesinin algılanmasını engellemektedir. Meram İlçesi Sephavan Mahallesi, İstanbul Caddesi No:35-37 de yer almaktadır. 19. yüzyıl, Geç Osmanlı dönemi. İki katlı olan taşınmaz, tuğla ve betonarme malzemeyle yığma olarak yapılmıştır Konut olarak inşa edilen yapı günümüzde dükkân olarak kullanılmaktadır.

4 DÜKKÂNLAR ANITLAR 435 DÜKKÂN (Sephavan Mh. İstanbul Cd. No:47) Y apı, İstanbul Caddesinde Aziziye Camiinin batı cephesinde Bedesten içinde yer almaktadır. Eser 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi moloz taş ve betonarmedir. Taşınmaz iki katlı, beşik çatılı, yığma olarak inşa edilmiştir. Üst kattaki çıkmada üç adet dikdörtgen formlu pencere yapılmış, pencereler demir parmaklıklı ve giyotin tipte tasarlanmıştır. Yapının ön cephesinde metal kepenkler görülür. Bu kepenklerin üst kısmında metal süslemeler vardır. Zemin kat ticari, üst kat depo olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın ön cephesinin üst katında üzeri paslanmış bir demir levha, üzerinde de okunamayan Arapça ve Latin harfli yazılar ile 1851 tarihi bulunmaktadır. Meram İlçesi, Sephavan Mahallesi, Attar Ziya Baba Sokak No:3 te yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Yapım malzemesi moloz taş ve betonarme olup yığma tekniğinde inşa edilmiştir.

5 436 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Sephavan Mh. Kapı Cami Sk. No:24) Yapı, Kapı Camii Sokakta Kapı Camiinin güney cephesinde Bedesten içinde yer almaktadır. Bina 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Taşınmaz tek katlı, yığma olarak inşa edilmiştir. Yapım malzemesi moloz taştır. Dükkânlar tonozlu ya da tonozu kapatılarak düz tavan olarak kullanılmaktadır. Saçak altındaki taş silmeleri ve tonozu ile bedesten düzeninin dükkânları özelliğindedir. Dükkânların ticari amaçlı kullanılmasından dolayı içte ve dışta çeşitli onarımlarla orijinalliği değişmiş durumdadır. Meram İlçesi, Sephavan Mahallesi, Kapı Cami Sokak, No:24 te yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Yapım malzemesi moloz taştır.

6 DÜKKÂNLAR ANITLAR 437 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Kapı Cami Sk. No:28) Y apı, Kapı Camii Sokakta, Kapı Camiinin kuzeybatısında Bedesten içinde yer almaktadır. Bina 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi moloz taştır. Tek katlı olan dükkânlar tonozlu ya da tonozu kapatılarak düz tavan olarak kullanılmaktadır. Saçak altındaki taş silmeleri ve tonozu ile bedesten düzeninin dükkânları özelliğindedir. Dükkânların ticari amaçlı kullanılmasından dolayı içte ve dışta çeşitli onarımlarla orijinal özellikleri değişmiş durumdadır. Meram İlçesi, Sephavan Mahallesi, Kapı Cami Sokak No:28 de yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Taşınmaz tek katlı, yığma olarak inşa edilmiştir.

7 438 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Sephavan Mh. Muallim Naci Sk. No:2) Dükkân, Muallim Naci Sokakta, Aziziye Camiinin kuzeybatısında yer alır. Eser stil kritiği ile 19. yüzyıl sonlarına tarihlendirilir. Taşınmazın yapım malzemesi taş ve tuğla olup yığma tekniğinde inşa edildiği görülür. Beşik çatılı, kiremit örtülüdür. Zemin katta cephe sonradan yapılmış, kesme taşla kaplanmış, ticari amaçla kullanılmak üzere, metal kepenkli vitrin açılmıştır. Binayı çevreleyen çinko malzemeyle yapılmış örtü, üst kat cephesinin algılanmasını zorlaştırmaktadır. Üst katta hafif yuvarlatılmış dikdörtgen formlu pencereler bulunmaktadır. Meram İlçesi, Sephavan Mahallesi, Muallim Naci Sokak No:2 de yer almaktadır. 19. yüzyıl, Geç Osmanlı dönemi. Yapı iki katlı, zemin katı kesme taş, üst kat tuğla ve taş karışık yığma olarak inşa edilmiştir

8 DÜKKÂNLAR ANITLAR 439 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Muhittin Usta Sk. No:9) Y apı, Muhittin Usta Sokakta, Bulgur Dede Mescidinin kuzeybatısında Bedesten içinde yer almaktadır. Eser stil kritiği ile 20. yüzyıl başlarıdır. Yapım malzemesi moloz taş olup inşa sırasında yığma tekniği kullanılmıştır. Taşınmaz, iki katlıdır. Yuvarlak kemerli pencereleri ve beşik çatısı Avrupai mimari unsurları sergilemektedir. Yapıya çeşitli dönemlerdeki ilaveler eserin orijinal özelliklerini yitirmesine neden olmuştur. Meram İlçesi, Sephavan Mahallesi, Muhittin Usta Sokak No:11 de yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Moloz taş malzeme ile yığma olarak inşa edilmiştir.

9 440 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Sephavan Mh. Tevfikiye Cad. No:32) Yapı, Tevfikiye Caddesinde, Kapı Camiinin kuzeybatı köşesinde Bedesten içinde yer almaktadır. Bina 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi moloz taştır. Taşınmaz iki katlı, beşik çatılı ve Marsilya kiremitle örtülüdür. Üst pencereler dikdörtgen formludur. Çatıda beşik çatı kullanımına bağlı üçgen alınlık oluşmuştur. Zemin katın dükkân olarak kullanımından dolayı cephesi ve vitrini değişmiştir. Zemin kat köşesi pahlı yapılmıştır. Üst katta bu köşe üçgen çıkma yapar. Zemin kat ayrımında sıva üzerinde birbirine paralel çıtalar mevcuttur. Meram İlçesi, Sephavan Mahallesi, Tevfikiye Caddesi, No:32 de yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Taşınmaz moloz taş malzeme ile yığma tekniğinde inşa edilmiştir.

10 DÜKKÂNLAR ANITLAR 441 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Tevfikiye Cd. No:38) Y apı, Tevfikiye Caddesinde, Kapı Camiinin kuzey cephesinde Bedesten içinde yer almaktadır. Eser 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi moloz taştır. Taşınmaz iki katlı, beşik çatılı yığma olarak inşa edilmiştir. Zemin katının orijinal bedesten düzeninde, üst katın ise sonradan ilave edildiği tahmin edilmektedir. Zemin kat üzerine iki taraflı çıkma olarak oturan üst katın duvarlarının saçla kaplandığı ve mimari özelliğinin olmadığı görülmekle beraber zemin kat küçük değişikliklerle orijinalliğini korumaktadır. Meram İlçesi, Sephavan Mahallesi, Tevfikiye Caddesi No:38 de yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Yapım malzemesi moloz taştır. Yığma tekniğinde inşa edilmiştir.

11 442 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Sephavan Mh. Tevfikiye Cd. No:81) Dükkân, Tevfikiye Caddesinde, Kapı Camiinin güneydoğusunda yer almaktadır. Yapım tarihi stil kritiği ile M. 19. yüzyıl sonlarına Geç Osmanlı dönemine tarihlendirilir. Yapım malzemesi tuğladır. Taşınmaz, iki katlı inşa edilmiştir. Ahşap payandalarla taşınan alaturka kiremitle yapılmış beşik çatısı bulunmaktadır. Yapının ön cephesinde metal kepenkler görülür. Bu kepenklerin üst kısmında metal süslemeler vardır. Cephe yapısında zemin kat oldukça değişmiştir. Birinci katta ise önemli değişiklikler yapılmamıştır. Asma kat olarak belirlenmiş bölüm depo olarak kullanılmaktadır. Meram İlçesi, Sephavan Mahallesi, Tevfikiye Caddesi, No:81 de yer almaktadır. 19. yüzyıl, Geç Osmanlı dönemi. Eser tuğla malzemeyle yığma olarak inşa edilmiştir Dükkân olarak inşa edilen yapı günümüzde depo olarak kullanılmaktadır.

12 DÜKKÂNLAR ANITLAR 443 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Türbe Cd. No:6) Y apı, Türbe Caddesinde Kapı Camiinin kuzeybatı köşesinde Bedesten içinde yer almaktadır. Bina 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Zemin kat üzerinde iki katlı eser taş, tuğla malzemeli betonarme olarak yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Halen kullanılmakta olan yapının zemin kat cephesi ticari nedenlerle bozulmuş, konsolların taşıdığı, çıkmalı üst kat ise orijinalliğini korumuştur. Üst kat pencereleri dikdörtgen formlu, ahşap söveli olup alınlığında bitkisel motiflidir. Çıkmanın alt kenarında ve saçak altında geometrik motifli süslemeler mevcuttur. Saçağı ahşap payandalar taşımaktadır. İçinde herhangi bir süsleme elemanına rastlanılmamıştır. Meram İlçesi, Sephavan Mahallesi, Türbe Caddesi No:6 da yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Taşınmaz taş, tuğla ve betonarme malzeme ile yığma olarak inşa edilmiştir.

13 444 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Şerefşirin Mh. Mevlâna Cd. No:41) Dükkân, Mevlâna Caddesi üzerinde Hükümet Konağının güneybatısında yer alır. Eser Ulusal mimari dönemine, 20. yüzyıl ilk çeyreğine tarihlendirilir. Yapım malzemesi taştır. Tescilli taşınmaz iki katlıdır. Beşik çatılı üst örtüde Marsilya tipi kiremit kullanılmıştır. Yapı köşe parselde yer aldığı için iki tane cephesi vardır. Zemin katta iki ayrı giriş vardır. Biri zemin kattaki dükkâna diğeri üst kata çıkışa açılmaktadır. Zemin kattaki dükkân girişi ve pencereler dikdörtgen formdadır. Tepe üstü pencereleri ise kare formda tasarlanmıştır. Dükkânın kapı üstü penceresi sivri kemerli yapılmıştır. Birinci kat yine büro dükkân olarak kullanılmaktadır. Batı cephesindeki dört pencereden sivri ve dar dikdörtgen olan ikisi kendi arasında, basık kemerli ve geniş dikdörtgen formdaki ikili kendi arasında simetrik tasarlanmıştır. Yine bu cephede üç tane taş konsola taşıtılan balkon dizayn edilmiştir. Güney cephenin birinci katında üç pencereden ikisi simetrik diğeri, balkona açılan tarzda düzenlenmiştir. Bu cephede de üç konsola taşıtılan balkon bulunmaktadır. Zemin kat girişinin üstü pahlanmıştır. Pahlanan kısmın altı taş konsollarla süslenmiştir. Karatay İlçesi Şerefşirin Mahallesi, Mevlâna Caddesi, No:42 de yer almaktadır. 20. yüzyıl ilk çeyreği, Ulusal mimari dönemi. Taş malzeme kullanılarak yığma yapım tekniği ile yapılmıştır Dükkân olarak inşa edilen yapı günümüzde dükkân olarak kullanılmaktadır.

14 DÜKKÂNLAR ANITLAR 445 DÜKKÂN (Şükran Mh. Ahmet Tevfik Paşa Sk. No:18) E ser, Ahmet Tevfik Paşa Sokakta, Hükümet Konağının güneydoğusunda yer alır. Dükkân stil kritiği ile 20. yüzyıl ilk çeyreğine tarihlendirilir. Yapım malzemesi moloz taş ve kesme taştır. Taşınmaz tek katlı, oluklu çinko örtülü olarak inşa edilmiştir. Yapı Bedesten içinde yer almaktadır. Ancak orijinalinde, üzerinde kat olduğu tahmin edilmektedir. Giriş cephesinde yuvarlak alınlık ile kat arası taş silmeler görülmektedir. Büyük Bedesten sokağına bakan cephede ise cephe ortasında yuvarlak küçük pencere ile iki adet düzgün kesme taş söveli kapı açıklığı bulunmaktadır. Yine ön cephedeki düzgün kesme taşlı kat arası silmeleri, cephede de mevcuttur. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Ahmet Tevfik Paşa Sokak No:18 de yer almaktadır. 20. yüzyıl ilk çeyreği, Geç Osmanlı dönemi. Eser, kesme ve moloz taş malzemeli, yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Dükkân olarak inşa edilen yapı günümüzde depo olarak kullanılmaktadır.

15 446 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Şükran Mh. Kebapçılar Sk. No:13) Yapı, Kebapçılar Sokakta, Nakip Hacı İbrahim Hanının batısında Bedesten içinde yer almaktadır. Eser 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi taş ve tuğladır. Beşik çatılı kiremit örtülüdür. Zemin katın beden duvarlarına ticari amaçlı kullanıma uygun olarak boydan boya pencere ve camekânlar yapılmıştır. İki cepheli olan binanın silmesinden itibaren çepeçevre sonradan yapılan ahşap, üzeri çinko örtülü sundurma çevirmektedir. Bu katta, dışta zeminden 1 m kadar mermer kaplanmıştır. Birinci kat iki cephede de ikişer pencere ile aydınlatılmaktadır. Pencereler boyuna dikdörtgen formlu, üst kısımları yuvarlak kemerlidir. Yapının iç kısmında süsleme ve kayda değer yapı elemanlarına rastlanılmamıştır. Aynı parselin öbür sokakta bulunan taşınmaz da iki katlı olup konsollarla destekli, ahşap çatılı, çinko örtülüdür. İki cepheli olan binanın pencereler boyuna dikdörtgen formlu, üst kısımları yuvarlak kemerlidir. Birinci kat silme hizasından sonradan ilave çinko örtülü saçak uzatılmıştır. Yapının iç kısmında süsleme ve kayda değer yapı elemanlarına rastlanılmamıştır. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Kebapçılar Sokak No:13 te yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Taşınmaz iki ayrı yapı durumunda olup iki katlı, taş ve tuğla ile yığma olarak inşa edilmiştir.

16 DÜKKÂNLAR ANITLAR 447 DÜKKÂN (Şükran Mah. Kömürcüler Sok. No:24) E ser, Kömürcüler Sokakta, Kapı Camiinin güneybatısında yer alır. Yapı stil kritiği ile 19. yüzyıl sonlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi kesme ve moloz taştır. Beşik çatılı üst örtü Marsilya kiremit kaplıdır ve saçağın hemen altında metal süslemeler vardır. Üçgen köşe çıkmalı olan yapının bu bölümleri, ince metal basit konsolla taşınmaktadır. Alt kısmı ise ahşapla örtülmüştür. Kömürcüler sokaktan girilen yapının, bu sokağa bakan cephesinde dikdörtgen çatı penceresi görülmektedir. Üst katta dikdörtgen formlu altı pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin biri giyotin tarzda yapılmıştır. Çıkmanın hemen altındaki cephe, kesme taş ile kaplanmıştır. Zemin katta ticari amaçla metal kepenkli vitrinler açılmıştır. Alt kat işyeri, üst kat ise depo olarak kullanılmaktadır. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Kömürcüler Sokak No:30 da yer almaktadır. 19. yüzyıl sonları, Geç Osmanlı dönemi. Yapı iki katlı, kesme ve moloz taş malzemeden yığma olarak inşa edilmiştir Konut olarak inşa edilen yapı günümüzde dükkân olarak kullanılmaktadır.

17 448 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Şükran Mh. Kunduracılar Sk. No:15) Eser, Kunduracılar Sokakta Kapı Camiinin güneybatısında Bedesten içinde yer almaktadır. Eser 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi kesme ve moloz taştır. Yığma tekniğinde yapılmıştır. Taşınmaz, tek katlıdır. Çeşitli dönemlerdeki ilaveler eserin orijinal özelliklerini yitirmesine neden olmuştur. Dükkânın tarihî eser özelliğini özellikle cephelerde kaybettiği gözlemlenmektedir. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Kunduracılar Sokak No:16 da yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Yapı malzemesi kesme ve moloz taştan, yığma olarak inşa edilmiştir.

18 DÜKKÂNLAR ANITLAR 449 DÜKKÂN (Şükran Mh. Mevlâna Cd. No:28) D ükkân, Hükümet Konağının kuzeybatısında yer alır. Eser stil kritiği ile 20. yüzyıl ilk çeyreğine tarihlendirilir. Yapım malzemesi taş ve tuğladır. Üst örtü beşik çatılı olarak tasarlanmıştır. Eser bodrum kat üzerinde iki katlı inşa edilmiştir. Orijinal olan zemin kat cephesinde yuvarlak alınlık ile kat arasında taş silme görülmektedir. Üst katın sonradan ilave edildiği, geniş pencerelerinden ve yapım şeklinden anlaşılmaktadır. İki cephesi açık olan eserin arka cephelerinde yuvarlak küçük pencere kullanılmıştır. Tescilli olan yapı restore edilmiştir. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Ahmet Tevfik Paşa Sokak No:4-6 da yer alır. 20. yüzyıl ilk çeyreği, Geç Osmanlı dönemi. Yapı iki katlı, kesme taş ve tuğla malzemeli, yığma tekniğinde inşa edilmiştir.

19 450 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Şükran Mh. Selahattin Zerkubi Sk No:2) Yapı, Selahattin Zerkubi Sokakta, Hükümet Konağının güneyinde Bedesten içinde yer almaktadır. Eser 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi moloz taştır. Taşınmaz iki katlı, çıkmalı, beşik çatılı inşa edilmiştir. Yapının zemin kat cephesi ticari amaçla kullanıldığı için tipik özelliğini kaybetmiştir. Tek taraftan çıkmalı olan üst kat cephesinin Çıkrıkçılar Caddesi tarafı özgünlüğünü korumakta olup diğer yan cephede pencerenin biri bozularak kareye yakın formda yeniden düzenlenmiştir. Üst katın orijinal pencereleri kesme taş söveli, basık kemerli, kemer ortalarında kilit taş belirgin olarak yapılmıştır. Binanın köşelerinde geçmeli düzgün kesme taş kullanılmıştır. Kat aralarını belirleyen taş silmenin aynısı pencere alt hizalarında da boydan boya görülmektedir. Zemin kat dükkânlarının kepenklerinde bitkisel motifler yer almaktadır. İçerisinde korunmayı gerektirecek herhangi bir süsleme elemanı bulunmamaktadır. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Selahattin Zerkubi Sokak No:2 de yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Moloz taş malzemeli ve yığma olarak inşa edilmiştir.

20 DÜKKÂNLAR ANITLAR 451 DÜKKÂN (Şükran Mh. Selahattin Zerkubi Sk. No:8) Y apı Selahattin Zerkubi Sokakta, Hükümet Konağının güneyinde Bedesten içinde yer almaktadır. Eser, 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi moloz taştır. Taşınmaz tek katlı, tonozlu, beşik çatılı inşa edilmiştir. Yapı ticari amaçlı kullanıldığı için özgün özelliklerini yitirmiştir. Ancak yarım daire şeklindeki orijinal alınlığın ortasında kitabenin çıkarıldığı sanılan dikdörtgen şeklinde bir girinti gözlemlenmiştir. İç kısmında bulunan tonoz yapı ahşapla kaplanmıştır. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Selahattin Zerkubi Sokak No:8 de yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Moloz ve taş kesme malzeme ile yığma tekniğinde inşa edilmiştir.

21 452 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Şükran Mh. Selahattin Zerkubi Sk. No:12) Eser, Selahattin Zerkubi Sokakta, Kapı Camiinin kuzeyinde Bedesten içinde yer almaktadır. Eser stil kritiği ile 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi taştır. Taşınmaz tek katlıdır. Yapıya çeşitli dönemlerdeki ilaveler eserin orijinal özelliklerini yitirmesine neden olmuştur. Dükkânın tarihi eser özelliğini cephelerde kaybettiği gözlemlenmektedir. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Selahattin Zerkubi Sokak No:12 de yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Yapı malzemesi kesme ve moloz taştan, yığma olarak inşa edilmiştir.

22 DÜKKÂNLAR ANITLAR 453 DÜKKÂN (Şükran Mh. Vali Şair Ziya Paşa Sk. No:12) Y apı, Vali Şair Ziya Paşa Sokakta, Aziziye Camiinin kuzeybatısında Bedesten içinde yer almaktadır. Eser stil kritiği ile 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Yapı kesme taş ve tuğla malzeme ile yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Dükkân İki katlı, iki cepheli, üst kat çıkmalı, köşeleri ile pencere söveleri düzgün kesme taş malzemeli inşa edilmiştir. Zemin kat köşe payelerine oturmaktadır. Bu kısımlar mermerle kaplanmıştır. Payeler arası profil ve camla kapatılmıştır. Pencerelerin üst hizasından beton saçak (sundurma) yapılmıştır. Üst kata geçiş çıkıntılı bir taş silme ile belirtilmiştir. Doğu cephede iki, güney cephede beş adet dikdörtgen formlu hafif yuvarlatılmış kemer pencereler bulunmaktadır. Cephede köşe düzgün taş işçilikli, çıkıntılı ve düşey köşe silmesi şeklinde yapılmıştır. Yapının içinde süsleme unsuruna ve mimari özelliğe rastlanmamıştır. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Vali Şair Ziya Paşa Sokak No:12 de yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Geç Osmanlı dönemi. Yapım malzemesi kesme taş ve tuğla ile yığma olarak inşa edilmiştir.

23 454 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Şükran Mh. Çilingir Sk. No:5) Yapı bodrum kat üzerinde iki katlıdır. Kırma çatı Marsilya kiremitle örtülmüştür. Günümüzde zemin ve birinci kat ticari amaçlı, bodrum kat depo olarak kullanılmaktadır. Yapıda bitişik iki dükkân bulunmaktadır. Batı yöndeki dükkân daha büyük, doğudaki dükkân daha küçük ölçektedir. Yapı karkas tekniğinde inşa edilmiştir. Duvar örgüsü moloz taş, duvar kaplaması olarak sıva kullanılmıştır. Dükkânlara girildiğinde dikkat çekici unsur çok büyük kolon ve kiriş kullanılmasıdır. Âdeta bu dükkânlar iki kat için değil de çok daha fazla katlı yapılmak için tasarlanmış; ancak sonradan vazgeçilmiş görünümündedir. Yapının plan şeması tek bir hacimden oluşmaktadır. Binanın saçaklarından taşan ahşap mertekler izlenmektedir. Pencereler birinci katta altta ve üstte çift kanatlıdır. Orijinal birinci kat pencereleri demir parmaklıklarla korunmuştur. Zemin katın pencere ve kapıları dükkân girişi özelliğinden dolayı değişime uğramıştır. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Çilingir Sokak No:5 te yer alır. 20. yüzyılın ilk yarısı, Cumhuriyet dönemi. Betonarme ve taş malzeme ile karkas tekniğinde inşa edilmiştir Taşınmaz, dükkan olarak tasarlanmış olup halen aynı işlevini sürdürmektedir.

24 DÜKKÂNLAR ANITLAR 455 DÜKKÂN (Şükran Mh. Çilingir Sk. No:8) Y apı bodrum kat üzerinde iki katlıdır. Beşik çatı Marsilya kiremitle örtülmüştür. Günümüzde zemin ve birinci kat ticari amaçlı bodrum kat depo olarak kullanılmaktadır. Batı yöndeki dükkân daha büyük doğudaki dükkân daha küçük ölçektedir. Yapı karkas tekniğinde inşa edilmiştir. Duvar örgüsü moloz taş, duvar kaplaması olarak sıva kullanılmıştır. Dükkânlara girildiğinde dikkat çekici unsur çok büyük kolon ve kiriş kullanılmasıdır. Yapının plan şeması tek bir hacimden oluşmaktadır. İçerde sadece kolonlar bütünlüğü bozar. Binanın saçaklarından taşan ahşap mertekler izlenmektedir. Pencereler birinci katta demir kepenkle kapatılmıştır. Zemin kat pencere ve kapıları dükkân girişi özelliğinden dolayı değişime uğramıştır. Birinci katta köşelerde düşey köşe silmeleri kullanılmıştır. Doğu cephede iki tane kuş penceresi izlenir. Zemin kat seviyesinden başlayan ikici bir saçak, sonraki dönemlerde ilave edilmiştir. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Çilingir Sokak No:8 de yer alır. 20. yüzyılın ilk yarısı, Cumhuriyet dönemi. Betonarme ve taş malzeme ile karkas tekniğinde inşa edilmiştir Taşınmaz, dükkân olarak tasarlanmış olup halen aynı işlevini sürdürmektedir.

25 456 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (Şükran Mh. İstanbul Cd. No:37) Yapı, Aziziye Camiinin batısında yer alır. Eser stil kritiği ile 19. yüzyıl sonlarına tarihlendirilir. Taşınmaz, tuğla ve betonarme malzeme ile yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Çatı örtüsü alaturka kiremittir. İnce metal payandalarla taşınan İstanbul Caddesine doğru olan çıkmada, demir parmaklıklı dört adet dikdörtgen pencere vardır. Üç cepheli yapıda üst kat yan cephelerde yine demir parmaklıklı üçer pencere yapılmış, bunlar giyotin tipte tasarlanmıştır. Giriş kat cepheleri ticari amaçla açılmış, metal kepenkler yapılmıştır. Zemin kat ticari, üst kat depo olarak kullanılmaktadır. Gölgelik olarak kullanılan çinko saçak ve ikinci kattaki İstanbul Caddesine bakan cepheye konulan tabela, yapının cephesinin algılanmasını engellemektedir. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, İstanbul Caddesi No:37 de yer alır. 20. yüzyılın ilk yarısı, Cumhuriyet dönemi. Betonarme ve tuğla malzeme ile yığma tekniğinde inşa edilmiştir Taşınmaz, dükkân olarak tasarlanmış olup halen aynı işlevini sürdürmektedir.

26 DÜKKÂNLAR ANITLAR 457 DÜKKÂN-IŞIK HAN (Şükran Mh. Başarılı Cd. No:56) Y apı, Başarılı Caddesinde, Hükümet Konağının güneybatısında Bedesten içinde yer almaktadır. Eser 19. yüzyıl sonlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi moloz taş ve kerpiçtir. Taşınmaz, Işık Han adıyla adlandırılmaktadır. Taşınmazın yola bakan cephesinde, kademeli olarak orta kısım üç katlı, yan kısımlar iki katlı, kırma çatılı olarak inşa edilmiştir. Yine aynı cephede pencereler eşit ve büyük dikdörtgen formlu olarak yapılmıştır. Hanın iç kısmına ön cephenin sağından, iki katlı yan bölümün altından ulaşılmaktadır. İç avlunun belirli bir şekli yoktur. Avlunun karşısında iki katlı beşik çatılı, kerpiç, taş, ahşap malzemeli ayrı bir bina bulunmaktadır. İç avluya bakan yapının cephe özelliği yoktur. Pencereleri uzun dikdörtgen formlu, işlemeli demir parmaklıklı, üçgen ahşap alınlıklıdır. Binaya giriş tek kanatlı basit ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Başarılı Caddesi No:56 da yer almaktadır. 19. yüzyıl sonları, Geç Osmanlı dönemi. Yapı malzemesi moloz taş ve kerpiç olup yığma tekniğinde inşa edilmiştir.

27 458 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂN (YÜZÜKTAŞI) Yapı Meram ilçesi, Mevlâna Caddesinde Hükümet Konağının karşısında yer almaktadır. Bu bina 20. yüzyıl başlarında belediye binası olarak kullanılmıştır. Bina iki katlı olup zemin kat taş malzemeli üst kat ise bağdadi olarak inşa edilmiştir. Zemin kat ticari amaçlı kullanılmaktadır. Üst örtüleri tonozludur. Üst katın ise otel olarak kullanıldığı, iç kısımda herhangi bir süsleme elemanının olmadığı ve dikdörtgen formlu pencerelerin olduğu gözlemlenmiştir. Zemin katta ise taş kolonların arası tümüyle camekânlarla kaplanmıştır. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Mevlâna Caddesi No:22 de yer alır. 19. yüzyıl sonları, Geç Osmanlı dönemi. Zemin kat taş malzemeli üst kat ise bağdadi olarak inşa edilmiştir Ticari amaçlı yapılmış bina, günümüzde de bu amaçla kullanılmaktadır.

28 DÜKKÂNLAR ANITLAR 459 ESKİ BORSA BİNASI Yapı, Selimiye Caddesinde Mevlâna Çarşısının karşısında yer almaktadır. Eser 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Yapım malzemesi taştır. Bina, Cumhuriyet dönemine tarihlendirilir. Beşik çatılı olup alaturka kiremitlidir. Çatı yapım tekniğinde kullanılan mertekler ve kirişler, devrin yapı sanatına ait nadir örneklerdir. Eser 20 m uzunluğunda dikdörtgen planlıdır. Cephesindeki demir doğramalar sonraki dönem ilavesidir. Karatay İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Selimiye Caddesi No:40 ta yer almaktadır. 20. yüzyıl başları, Cumhuriyet dönemi. Yapım malzemesi taştır Ticari amaç için inşa edilen yapı günümüzde de ticari olarak kullanılmaktadır.

29 460 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ ŞEHİR KULÜBÜ Yapı bodrum kat üzerinde üç katlıdır. Kırma çatı Marsilya tipi kiremit ile kaplanmıştır. Beton saçak yapıdan cm dışa doğru çıkıntı yapmaktadır. Yapı yığma tekniğinde betonarme malzeme ile inşa edilmiştir. Duvar örgüsü tuğla, duvar kaplaması olarak sıva kullanılmıştır. Yapı zamanında Konya nın Şehir Kulübü olma özelliğini taşımaktayken günümüzde işyeri ve dükkânların bulunduğu ticari amaçlı bir yapı özelliğine bürünmüştür. Binanın üst katlara çıkışı soldaki kapıdan sağlanır. Zemin katta yatay simetri aksının tam ortasındaki geniş açıklıktan girildiği zaman karşılıklı dükkân sıraları ile karşılaşılır. Üst katlara çıkış tek kovalı merdiven ve asansör ile sağlanmıştır. Birinci ve ikinci katta uzun koridor etrafında karşılıklı sıralanan iş yerleri mevcuttur. Yapının giriş cephesinde zemin katta, süsleme amaçlı küçük balkon tarzı, yaklaşık 40 cm lik çıkmalar cepheye hareket kazandırmıştır. Birinci kattaki çıkmalar, geleneksel konut mimarisindeki çıkmalara benzer, ancak betonarme malzemeden yapılmış olan bu çıkmalar cepheye hareket kazandırma maksatlıdır. Yapıdaki kapı ve pencereler günümüz koşullarına göre değiştirilmiş veya yenilenmiştir. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Başaralı Caddesi No:42 de yer alır. 20. yüzyıl ilk yarısı, Cumhuriyet dönemi. Betonarme ve tuğla malzeme ile yığma tekniğinde inşa edilmiştir Taşınmaz şehir kulübü olarak tasarlanmış olup halen ticari amaçlı kullanılmaktadır.

30

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

ESKİŞEHİR. bulunulmamasma karar verildi. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ESKİŞEHİRKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU.

ESKİŞEHİR. bulunulmamasma karar verildi. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ESKİŞEHİRKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BKNLIĞI EKİŞEHİRKÜLTÜR VRLIKLRINI KORUM 03.00.995 KRR ToplantıTarih ve no : 22.05.205-62 Karar Tarih ve no : 22.05.205-3235 ToplantıYeri EKİŞEHİR fyonkarahisar İli, Merkez, inanpaşa

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ

İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ Sonay * GİRİŞ Kocaeli ilinin merkezi olan ve İzmit Körfezi nin bitiminde kurulan İzmit, Anadolu yu İstanbul a bağlayan kara, deniz ve demiryolu kavşağında yer almaktadır.

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1

ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1 ÜSKÜDAR KUZGUNUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1 MAHALLESİ: HAIHESNA HATUN SOKAĞI: PAŞALİMANI AD. KAPI NO : 125 PAFTA : 109 ADA : 512 PARSEL : 21 BUGÜNKÜ KUL.: Konut KORUMA DURUMU VAZİYET PLANI YAPTIRAN: YAPAN:

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek ÇATILAR Binayı üstten gelen kar, yağmur, rüzgâr, sıcak, soğuk gibi dış tesirlere karşı korumak, estetik bir güzellik ve bütünlük kazandırmak amacıyla inşa edilen yapı elemanlarına çatı denir. Çatılar,

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi kent merkezi, arkeolojik, kentsel sit alanlarında uygulama esasları EK MADDE (1)

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ M. Bilal BAĞBANCI 1, Özlem K. BAĞBANCI 2 mbilal@uludag.edu.tr, ozlemkoprulu@yahoo.com Öz:Osmanlı nın ilk başkenti

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE ZfWT Vol. 6, No. 2 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE Funda NALDAN Özet: Bu çalışmada, Akçakoca evlerindeki

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIV/2 Ekim/October 2005,75-102 KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Osman KUNDURACI* I.Giriş: Karapınar, Konya ovasının doğusunda il merkezine 90 km. mesafede kurulmuş eski

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI KADER REYHAN 1, BAŞAK İPEKOĞLU 2 ÖZET Osmanlı dönemi mimarisinde malzeme kullanımının; yapının işlevi, büyüklüğü ve inşa edildiği yerleşim yerinin

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

KÜLTÜR ENVANTERİ (MERKEZ 2) 2009

KÜLTÜR ENVANTERİ (MERKEZ 2) 2009 T.. AKSARAY VALİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR ENVANTERİ (MERKEZ 2) 2009 U KÜLTÜR ENVANTERİ T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANILIĞINA ASTIRILMIŞTIR 1 AKSARAY İLİ MERKEZ KÜLTÜR ENVANTERİ KOORDİNATÖRLER

Detaylı

ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL

ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL 1. ZEYREK BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İstanbul un Rumeli yakasında ve batısında yer alan Zeyrek semti, Bizans ve Osmanlı döneminde önemli ve merkezi bir bölge olduğu bilinen Fatih

Detaylı

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YAPI Canlıların beslenme ve barınma gibi doğal ihtiyaçlarını

Detaylı

RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV

RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV SAKARYA, TARAKLI İLÇESİ ULUCAMİ MAHALLESİ 5 PAFTA, 542 PARSEL 1 BELGE LİSTESİ: 1. K.T.V.K.K. Tescil fişi 2. Aplikasyon Krokisi, 3. Kotlu kroki 4. İmar Durumu 5. Çap örneği 6. Tapu

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Hakkâri ili Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan oldukça engebeli bir coğrafi yapıya sahip yerleşim alanlarından biridir.

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ Şehit Ali Paşa Kütüphanesinde (giriş, sol taraf) üst nişlerden biri. - One of the upper niches (entrance, left side) in the Şehit Ali Pasha Library. ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ İstanbul'un fethinden sonra dini

Detaylı

Rpldp Ratum AYSFI. Utarit İ7fil. \dumdl. hafif bölmeler detaylar \ "üniiiiıı. yapı-endüstri merkezi yayınları

Rpldp Ratum AYSFI. Utarit İ7fil. \dumdl. hafif bölmeler detaylar \ üniiiiıı. yapı-endüstri merkezi yayınları Utarit İ7fil Rpldp Ratum AYSFI > \dumdl 1 hafif bölmeler detaylar \ s. \ i* "üniiiiıı yapı-endüstri merkezi yayınları 2 KAVRAM-GELİSME Kapının Evrimsel Süreci KAPININ İŞLEVLERİ (GEÇİŞ-KORUMA-YAUTIM) Kapının

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

İZMİR KEMERALTI GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA KONUT TİPLERİ VE CEPHE TİPOLOJİSİ

İZMİR KEMERALTI GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA KONUT TİPLERİ VE CEPHE TİPOLOJİSİ Sanat Tarihi Dergisi Cilt/Volume: XXII, Sayı/Number:2 Ekim/October 2013, 119-147 İZMİR KEMERALTI GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA KONUT TİPLERİ VE CEPHE TİPOLOJİSİ Özet Hasan UÇAR -Aygül UÇAR Müslüman, Yunan,

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların sökülmesi m² 01.017 Dülger ustası Saat 1,5 10,10 15,15 01.501 Düz işçi Saat 1 7,40 7,4 Kâr ve genel giderler hariç toplam 22,55 Kâr

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b.

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b. AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yerlere göre uygulanan sütun çeşitlerindendir? a. Taşıyıcı sütun b. Döşeme sütunu c. Tavan sütunu d. Kapı sütunu 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

KARS TAKİ RUS DÖNEMİ (1878-1918) YAPILARININ ÇATI VE CEPHE ÖZELLİKLERİ Sait Türkan 1 Selen Durak 2

KARS TAKİ RUS DÖNEMİ (1878-1918) YAPILARININ ÇATI VE CEPHE ÖZELLİKLERİ Sait Türkan 1 Selen Durak 2 KARS TAKİ RUS DÖNEMİ (1878-1918) YAPILARININ ÇATI VE CEPHE ÖZELLİKLERİ Sait Türkan 1 Selen Durak 2 Konu Başlık No: 8. Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler ÖZET 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda Ruslar,

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER:

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: Her Teknik Elemanın Bilmesi Gereken Genel Bilgiler TEMEL BĐLGĐLER HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: KOLON DEMĐR BOYLARININ BETON TABLADAN YUKARI UZUNLUĞU = 40 X DEMĐR ÇAPI 1m3 BETON =

Detaylı

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELELER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELE Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

KASTAMONU DA 19. YÜZYIL TİCARET YAPILARI

KASTAMONU DA 19. YÜZYIL TİCARET YAPILARI KASTAMONU DA METU JFA 2008/2 19. YÜZYIL TİCARET YAPILARI METU JFA 2008/2 1 (25:2) 1-20 KASTAMONU DA 19. YÜZYIL TİCARET YAPILARI Kutgün EYÜPGİLLER, Mine TOPÇUBAŞI ve Işıl POLAT Alındı: 06.03.2007, Son Teslim:

Detaylı

BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI

BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI Emine (MÜDERRtSOĞLU) ALTINTAŞ Sanat Tarihçisi iihfiijii;; onuşmadaki amacım Kütahya Balıklı Tekkesinin halihazır durumunu tanıtmak, yapılan kazılarda ele jij»^iii geçen

Detaylı

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş.

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU Değerleme İstem Tarihi 26.11.2013 Rapor Tarihi 02.12.2013 Rapor No 2013/OZ/051 1. DEĞERLEME BİLGİLERİ Müşteri Adı Müşteri Adresi Değerlemenin

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BURSA 11. İCRA DAİRESİ 2015/441 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı :BURSA İli,

Detaylı

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015 Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK 1. Yapım ilkeleri Lento (Üst başlık) Denizlik (Alt Başlık) Söve 2. Boşluğun duvardaki

Detaylı

Geleneksel Cephe Özellikleri: Köyceğiz Örneği

Geleneksel Cephe Özellikleri: Köyceğiz Örneği Geleneksel Cephe Özellikleri: Köyceğiz Örneği Olcay Türkan Yurdugüzel 1 Konu Başlık No: 8. Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler ÖZET Yerleşimlerin mimari dokusunu oluşturan siluet, kentlerin tarif ettiği

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi

Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI 1 M.Bilal BAĞBANCI 2 Elif ACAR BİLGİN 3 Konu Başlık No: 8 Tarihi Yapılarda

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-III Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-69-0 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR ÇATILAR Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı

Detaylı

info@ kucukdeveci.com.tr

info@ kucukdeveci.com.tr 1 Tek Parçalı Mahya 30+30x92 cm. boyutlarında, 7 kg. ağırlığında ve 6 mm. kalınlığında üretilmektedir. İstenilen tarafa çevrilip monte edilebilir. %10 'dan %70 'e kadar her eğim için üretilebilir. Sipariş

Detaylı

RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI

RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI İÇİNDEKİLER I.GİRİŞ II.AMAÇ III. KAPSAM IV.GENEL KARARLAR 1. TABELALA 1.1 Zemin Kat İşyeri (dükkan) Tabelaları a-opak Dükkan Tabelası b-harf

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com Özgürlüğün Ev Hali www.ntepeyapi.com İki Adımda Tatil Keyfi NTEPE Panoramanın yaşama yer açan mimarisi içerisinde evinizden 5 yıldızlı bir tatile ulaşmak için yapmanız gereken tek şey evinizin kapısından

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 1-AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 AHŞAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA DEĞİŞMESİ GEREKLİ ELEMANLARIN SÖKÜLMESİ 01.017 Dülger ustası 1,50 sa x 6,40 TL/sa = 9,60 TL 01.501 Düz

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

1566 yılında Osmanlıların Sakız Adası nı ele geçirmesinin ardından deniz ticaretini sıkı tutması bu ada üzerinden yapılan ticareti zorlaştırmıştır.

1566 yılında Osmanlıların Sakız Adası nı ele geçirmesinin ardından deniz ticaretini sıkı tutması bu ada üzerinden yapılan ticareti zorlaştırmıştır. İzmir de Konaklama Yapıları ve Tarihsel Gelişimi Ümit ÇİÇEK Bir kentte konaklama yapılarının ortaya çıkışı kent ticaretinin yoğunluğu ve özellikle dış ticaret kapasitesi ile doğru orantılıdır. İzmir de

Detaylı

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI Necati ÇELTİKÇİ (*) 1983 yılında, İstanbul un Anadolu yakasında, gelişmiş teknolojiye sahip, bilgisayar ve havacılık tesisilerinin

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL

BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL MART 2015 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 3 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Gayrimenkulun Cinsi ve Fiili Kullanımı, Adres Bilgileri...

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

SivaS. Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ.

SivaS. Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ. SivaS Ş E H İ R T A K V İ M İ Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ Tarih ve Kültür Sehri Sivas'ın, hepsi bir birinden degerli eserlerinin tanıtımına

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

TAŞ DUVARLAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TAŞ DUVARLAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ DUVARLAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞLARIN KULLANIM YERLERİ 1. Kemer, pencere süvesi ve duvar harpuştasında;

Detaylı